ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM"

Átírás

1 ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében. tárgyú Kbt (1) bekezdése szerint a (1)-(4) bekezdésben foglaltak alapján, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során 1. Az ajánlatkérő: Neve: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Címe: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Levelezési címe: 1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet Kapcsolattartó: Lehrner Lóránt Telefonszáma: Telefaxszáma: címe: Azonosító: AK10460 Honlap: 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja: Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján hirdetmény nélküli (nyílt) közbeszerzési eljárás, tekintettel arra, hogy a becsült értéke nem éri el az egybeszámítási szabály figyelembevételével sem - a tizennyolcmillió forintot. 3. Egyéb közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja és pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat ellenszolgáltatás nélkül bocsátja rendelkezésre, az Ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejüleg. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A közbeszerzés tárgya: Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében az alábbiak szerint: Mobil tisztatér szoba Tisztatéri mobil egység főegység: 2 darab Méretek: 3000x1500x3500 (MxHxSZ) Belső tér magassága: legalább 2950mm A lamináris áramlás a modulban teljesíti az ISO5 / ISO6 tisztasági szintet, majd keveredve a benti levegővel kialakítja a tisztatéri környezetet és tisztán tartja a folyamatos áramlással. A tartó keret kerekeken guruló alumínium profil. 1

2 A plafon alumínium borítású. A tisztatér függöny: hossza 2800mm, átfednek mindkét oldalt és tépőzárral vannak felfogatva a keretre, így könnyen eltávolíthatóak egy biztonsági rögzítés feloldásával. Anyaga tiszta, átlátszó, 0,5mm vastag TPE vagy azzal azonos tulajdonságú anyag, kb. 200mm-el lamellákkal. Vezérlő panel: szabadon választható helyen, 5m kábellel, legalább 5 fokozatú szabályzással, ami tartalmazza a gazdaságos és forszírozott tisztítású üzemmódot is. Számolja az üzemórákat, kijelzi a szűrőcserét, vezérli a világítást és legalább 5 segédmodult tud vezérelni. Ventillátorok: legalább 2000 m³/h teljesítményűek a szűrt tisztatéri oldalon, 230 V, 50 Hz Világítás: a vezérlő elektronika kezeli, védőburkolattal ellátott fénycső, teljesítménye 50W Tisztatéri mobil egység segédegység: 1 darab Méretek: 3000x1500x3500 (MxHxSZ) Belső tér magassága: legalább 2950mm A lamináris áramlás a modulban teljesíti az ISO5 / ISO6 tisztasági szintet, majd keveredve a benti levegővel kialakítja a tisztatéri környezetet és tisztán tartja a folyamatos áramlással. A tartó keret kerekeken guruló alumínium profil. A plafon alumínium borítású. A tisztatér függöny: hossza 2800mm,átfednek mindkét oldalt és tépőzárral vannak felfogatva a keretre, így könnyen eltávolíthatóak egy biztonsági rögzítés feloldásával. Anyaga tiszta, átlátszó, 0,5mm vastag TPE vagy azzal azonos tulajdonságú anyag, kb. 200mm-el lamellákkal. Vezérlés: a főegységtől kapja a vezérlés Ventillátorok: legalább 2000 m³/h teljesítményűek a szűrt tisztatéri oldalon, 230 V, 50 Hz Világítás: a vezérlő elektronika kezeli, védőburkolattal ellátott fénycső, teljesítménye 50W Összeszerelés és üzembe helyezés, mely nem foglalja magában az egység bemérését, validálását. Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumban, jelen műszaki paramétereket tájékoztatás képpen angol nyelven is meghatározta. Eltérés esetén a magyar nyelvű műszaki leírás az irányadó. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. (2)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a műszaki leírás a termék(ek)/eszköz(ök) gyártójának és típusának megjelölését tartalmazza, az kizárólag a termék(ek)/eszköz(ök) kellően pontos és érthető leírása érdekében történt és ajánlatkérő a megadott típust vagy azzal egyenértékű megajánlást is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. CPV kód: Levegőszűrők. 5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: A közbeszerzés tárgya: Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében. 6. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje: A szerződés létrejöttétől számított 90 naptári nap határozott időtartam. 7. A teljesítés helye: Ajánlattevő által meghatározott alábbi helyszín: 6728 Szeged, Budapesti út 5. 2

3 NUTS-kód: HU Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra: Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. -ának (3) bekezdése alapján a számlával érintett teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, a nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát, annak Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 60 napon belül, - a Támogató útján, a Ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a vételár megfizetése két részletben történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. (1) bekezdésben és (3) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően. Első részletben kerül sor a számla ÁFA összegének Ajánlatkérő általi kifizetésére, majd fenti rendelet szerinti szállítói finanszírozási móddal a számla nettó összegének kifizetése történik meg. Az Eszközök átadás-átvételére, figyelemmel az adásvételi szerződésben foglaltakra, külön időpontokban is sor kerülhet. Ajánlatkérő (Vevő) ekkor ezt a részteljesítést külön okiratban igazolja. Ebben az esetben Eladó (nyertes ajánlattevő) jogosulttá válik részszámlát is kiállítani a vételárnak a teljesítési igazolásban és az átadott Eszközökre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt Eszközökre eső részére. A számla kötelező mellékletét képezi a teljesítést/részteljesítést igazoló teljesítés igazolás és a részteljesítést, illetve az átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv. Ajánlattevő köteles a számlán az egyes eszközök - ajánlatában megadott - egységárát és a vonatkozó Ajánlatkérő által megadott szerződés számot feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a vételár megfizetésére az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. alapján kerülhet sor. Az ajánlatkérés, szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles Ajánlattevőnek megfizetni. Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében 100%-ban támogatott. Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (1) bekezdés b) pontja alapján a jelen szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja Ajánlattevő számára. A szállítói előleg igénylésére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. (2) - (4) bekezdései irányadók. Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (2) bekezdésével összhangban előírja, hogy a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű előleg felvételére kizárólag a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt (6) bekezdés szerinti, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdése szerinti biztosíték nyújtása esetén van lehetőség, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot. 3

4 Az igénybe vett előleget a vételárban kell elszámolni. Amennyiben az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő a szerződés alapján -úgy állapodnak meg, hogy az Ajánlattevő több részletben válik jogosulttá a vételárra, az esedékessé váló vételárrészből le kell vonni az igénybe vett előleg vételárrésszel arányos részét. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 9. Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: Nem. 10. Annak meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e: Nem. 11. Az ajánlatok értékelési szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár (vételár) szempontja alapján értékeli [Kbt. 76. (2) bekezdés a) pont]. A vételár (Forint általános forgalmi adó nélküli) meghatározása: Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia az egyes termékek nettó ajánlati egységárát forintban, majd a megadott egységárakat meg kell szoroznia az egyes termékekhez hozzá rendelt mennyiségekkel és az így kapott szorzatokat össze kell adnia. A szorzatok összára lesz a nettó vételár, azaz a vételár (Forint, általános forgalmiadó nélkül). Az ajánlattevő által az ajánlati ár alátámasztása nyilatkozatban szerpelő vételár (Forint, általános forgalmi adó nélkül) sorban megajánlott/rögzített összeget szükséges majd a Felolvasólapon is rögzíteni az adott rész tekintetében. Nyertes ajánlattevő az az ajánlattevő lesz, aki a legalacsonyabb nettó vételár értéket ajánlotta meg és érvényes az ajánlata. 12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok (mind a két rész tekintetében): Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró ok(ok) hatálya alatt áll és akivel szemben az előírt kizáró ok(ok) az eljárás során következik be. Igazolási mód: A Kbt (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. -ának alábbi rendelkezései szerint: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe 4

5 vett más gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. -a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy egyéb módon tett nyilatkozatban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás megküldének napja. 13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 13.1.Pénzügyi és Gazdasági alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerint csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából [Labor berendezés gyártása és/vagy értékesítése (szállítása)] származó - általános forgalmi adó nélkül - számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt (2) bekezdése, a Kbt a, valamint a Kbt a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. -a. A Kbt (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatát az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz, hogy az általa igazolni kívánt P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e 5

6 szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. (8) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdése értelmében a fent jelzett igazolási módok helyett Ajánlattevő azon nyilatkozatát is, hogy ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (7) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. -ban és a 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 19. (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a bármely Ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti [Labor berendezés gyártása és/vagy értékesítése (szállítása)] általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a forintot. A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés c) pontja szerinti előírt alkalmasság követelménynek a Kbt. 65. (6) bekezdése szerint a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek úgy, hogy bármelyik tag egyenként is elég, ha megfelel, illetve a közös ajánlattevők megfelelhetnek oly módon is, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételeik összeadódnak Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 6

7 M.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdés a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb befejezett (teljesített) gyártásainak és/vagy értékesítéseinek (szállítás) ismertetésével a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. -ában írt módon. Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia: gyártás/értékesítés (szállítás) tárgya, a teljesítés idejét (befejezés: év hónap nap megadásával), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt (2) bekezdése, a Kbt a, valamint a Kbt a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. -a. A Kbt (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatát az alkalmassági követelmény tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 65. (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz, hogy az általa igazolni kívánt M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciára vonatkozó alkalmassági követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a gyártást/értékesítést (szállítást), amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlatkérő elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. (2) bekezdése értelmében a fent jelzett igazolási módok helyett Ajánlattevő azon nyilatkozatát is, hogy Ajánlattevő megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. -ban és a 36. -ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke figyelemmel a 30. -ban és a 39. -ban foglaltakra is bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető 7

8 hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. (1) (3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ajánlatkérő befejezett teljesítés alatt az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített, lezárt gyártásait és/vagy értékesítését (szállítását) érti. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel bármely Ajánlattevő nyilatkozatának valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben legalább egy darab befejezett, szerződésszerűen teljesített forint értékű Labor berendezés gyártására és/vagy értékesítésére (szállítására) vonatkozó referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 14. Az ajánlattételi határidő: :00 óra 15. Az ajánlatok benyújtásának címe: 1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet. Hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00 és 10:00 óra között személyesen vagy postai úton a fenti időpontig való beérkezéssel szíveskedjenek teljesíteni. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a fent leírtak szerint benyújtásra/átvételre kerültek. 16. Az ajánlattétel nyelve: Magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat a jelen közbeszerzési eljárásban. 17. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca emelet tárgyaló, :00 óra Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen lenni. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. (1) (2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak irányadók. 18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. nap. 19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt szerződés megerősítésére vonatkozó információk valamennyi rész tekintetében: 8

9 Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban. Késedelmi kötbér: Ha Ajánlattevő a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, melyért felelős, késedelembe esik, a késedelemmel érintett naponként - az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazó - vételár 0,4 százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított vételár 10 %-át. Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés Ajánlatkérőnek a szerződésben foglaltakra alapított elállása vagy felmondása miatt, akár más olyan okból, melyért Ajánlattevő felelős, meghiúsul, Ajánlattevő az általános forgalmi adót nem tartalmazó vételár 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Jótállás: Ajánlattevő kopó alkatrészek kivételével - az Eszközök tekintetében Ajánlatkérő felé az adott Eszközre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv Ajánlatkérő általi aláírásától számított 24 hónap időtartamra jótállást vállal. Amennyiben valamely Eszköz tekintetében jogszabály ennél hosszabb kötelező jótállási időt ír elő, akkor Ajánlattevő jótállási kötelezettsége a jogszabályban előírt időtartamra terjed ki. A jótállási idő alatt az Eszközökben fellépő és Ajánlattevő jótállása körébe tartozó hibát Ajánlatkérő köteles írásban haladéktalanul Ajánlattevő tudomására hozni. Ajánlatkérő ebben az esetben köteles a tudomás szerzést követően haladéktalanul megkezdeni a hiba elhárítását, és a hibát 14 munkanapon belül kiküszöbölni (a továbbiakban: hibaelhárítási idő). Előlegvisszafizetési biztosíték: Ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet ának (2) bekezdése alapján a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben Ajánlattevő a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igényelni, és az igénybe venni kívánt előleg visszafizetésének biztosítékaként a Kbt ának (6) bekezdése szerinti biztosíték nyújtását választotta, akkor legkésőbb az előleg kifizetéséig a jelen szerződésnek mindenben megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot ad át az irányító hatóság javára, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában (a továbbiakban: előleg-visszafizetési biztosíték). Az előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatását igazoló okirat a szerződés melléklete. Az előleg-visszafizetési biztosíték akkor megfelelő, ha - a jelen szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatásnak megfelelő összegre vonatkozik, - az irányító hatóság által elfogadott bank vagy biztosító társaság részéről kerül kiállításra, - a Ptk. 6:436. -ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételeken kívül további korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, - megfelel valamennyi a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételnek. 9

10 A fentieken túlmenően az előleg-visszafizetési biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy az irányító hatóság első írásbeli felszólítására, Ajánlattevő vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, legfeljebb 5 banki napon belül kifizeti irányító hatóságnak a megjelölt összeget a Ptk. 6:436. -ának (1) és (2) bekezdésein túlmenően a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján. A rendelkezésre bocsátott előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleggel történő elszámolásig érvényesnek kell lennie. Az előleg-visszafizetési biztosíték összege az igénybe vett előleg visszafizetésének arányában csökkenthető. Az előleg-visszafizetési biztosíték érvényességi határidején belüli előleg-visszafizetési kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén megalapítja a jogot arra, hogy az irányító hatóság az előleg-visszafizetési biztosíték teljes összegét lehívja. Ajánlattevő a jelen szerződésnek megfelelő előleg-visszafizetési biztosítékot a jelen pontban meghatározott formákon kívül oly formában is átadhatja Ajánlatkérő vagy az irányító hatóság részére, hogy annak összegét legkésőbb a szerződés megkötéséig Ajánlatkérő által megjelölt bankszámlára befizeti. A befizetett készpénz Felek óvadéknak tekintik, és Ajánlatkérő ezt óvadékként kezeli. A fenti biztosítéknyújtási formák helyett az előleg-visszafizetési biztosítékként a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. -ának (1) bekezdése szerinti egyéb biztosíték is adható. Ajánlattevő figyelemmel a Kbt ának (8) bekezdésében foglaltakra az előlegvisszafizetési biztosítékok egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy az előlegvisszafizetési biztosítéknak a jelen szerződésben foglalt összegben és időtartamra folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A szerződés megerősítésének részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza. 20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: GINOP GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4). 21. További információk Ajánlatkérő a Kbt a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Kbt. 35. (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását Közös ajánlattétel esetén a Kbt a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak. Tartalmaznia kell 10

11 továbbá a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást és az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát Az ajánlatban a Kbt. 66. (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő (közös ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek, továbbá ajánlattevő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségeit (tel., fax. és cím) A Kbt. 66. (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a Kbt. 66. (4) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Az ajánlattevő a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján előírja, hogy Ajánlattevő jelölje meg az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ajánlattevő által ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, valamint az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve az ajánlattevő számára a Kbt. 65. (7) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) nevében az ajánlatot, vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró személy tekintetében csatolja az aláírási címpéldányának/címpéldányainak vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának egyszerű másolatát, vagy ezzel egyenértékű okiratot. Egyenértékű okiratnak tekinti ajánlatkérő pl. két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája ("az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum") Az ajánlatban meghatalmazást kell elhelyezni abban az esetben, ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták) amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve) Borítólap Tartalomjegyzék Felolvasólap, figyelemmel a felhívás pontjában foglaltakra. 11

12 Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti országban elfogadott ezzen egyenértékű okiratot azon személy(ek) részéről, aki az ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad. Meghatalmazás (adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján, úgynevezett ajánlati nyilatkozat és nyilatkozat a megajánlott mobilt tisztatér szoba műszaki megfelelőségéről Nyilatkozat a Kbt. 66. (4) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás pontjában foglaltakra. Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (1) és (2) bekezdése alapján Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. i) pont ib) alpontja és/vagy a 10. g) pont gb) alapján attól függően, hogy Magyarországon letelepedett Ajánlattevő vagy nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő. Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás pontjában foglaltakra. (adott esetben) Nyilatkozat a Kbt. 65. (7) bekezdés alapján, figyelemmel a felhívás 13. és pontjában foglaltakra. (adott esetben) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján, amennyiben a felhívás 13.2 pont M.2. pontjában foglalt alkalmassági előírás kapcsán került a kapacitást nyújtó szervezet (vagy személy) bevonásra. (adott esetben) Nyilatkozat a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről (adott esetben) Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben), figyelemel a felhívás pontjában foglaltakra. Cégkivonat (adott esetben) Az ajánlattevő Kbt ának (5) bekezdése szerinti nyilatkozata. Nyilatkozat a megajánlott termékek ajánlati árának (vételárának) alátámasztására vonatkozóan. Nyilatkozat a Kbt (2) bekezdése alapján a Kbt 67. (1) bekezdés szerint, a felhívás pont P.1. pontjára vonatkozóan Nyilatkozat a Kbt (2) bekezdése alapján a Kbt 67. (1) bekezdés szerint, a felhívás pont M.2. pontjára vonatkozóan A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor az ajánlat Kbt. 68. (2) bekezdése szerint papír alapon benyújtott egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia A Kbt a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden nyilatkozattétel ha a Kbt.-ből más nem következik írásban történik, azaz postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy a Kbt. 41. (4) bekezdésének megfelelő elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy gazdasági szereplő/ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 12

13 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. A fordításhoz továbbá csatolni kell, az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli Amennyiben Ajánlattevő/Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 65. (7) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) adatai nem szerepelnek a adatbázisban, úgy csatolja(ák) az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati példányát, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. -a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az ajánlat elbírálása során, a kért ellenszolgáltatás összegét kivéve - az ajánlatban megadott pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az eljárst megindító felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamán történik. Az ajánlatok elkészítése során a referenciák tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot kell alkalmazni. Az Ajánlattevőnek a referencia átszámításakor közölnie kell az alkalmazott árfolyamot, megjelölve a teljesítés napját Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni A Kbt. 35. (3) bekezdése szerint a Közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Szigorúbbak a minősítés feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest az eljárást megindító felhívás 13. pont P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménye kapcsán. 13

14 A Kbt. 44. (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja Az ajánlatot cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, folyamatos oldalszámozással, 1 példányban papír alapon és 2 db elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat papír példányáról készített, jelszó nélkül olvasható pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír és elektronikus példánya között bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során a papír példányt tekinti irányadónak A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT - Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében. - Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt a szerint lehetséges a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül megküldött telefaxon vagy a Kbt. 41. (4) bekezdésének megfelelően elektronikus úton megküldött levélben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt (6) bekezdése szerint adja meg. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárás és konzultáció lehetőségét nem biztosítja Amennyiben az eljárás megindíó felhívás pont P.1. pontjában és/vagy a pont M.1. pontjában előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az Ajánlattevő, úgy legyen figyelemmel az eljárás megindíó felhívás és pontban foglalt rendelkezésekre Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy (az ajánlatkérő nevében eljáró): Kapcsolattartó: Hospital-Ker Kft. Cím: 1125 Budapest, Trencséni u. 33/B. Telefonszám: Faxszám: cím: Ajánlatkérő kötelező feltételként előírja a Kbt (1) bekezdésében foglaltakat Jelen Ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentum alapján kell ajánlattevőknek ajánlatukat elkészíteni, attól nem térhetnek el Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon, hogy az Ajánlatetvő által megajánlott mobil tisztatér szoba a műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek/követelményeknek megfelel. 14

15 Az ajánlattevőnek a Kbt ának (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot a szerződésben foglalt határidőre a irányító hatóság javára és rendelkezésére fogja bocsátani Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. szerinti igazolások benyújtására Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás alatt ajánlattételi felhívást ért Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:

16 EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI SZAKMAI/MŰSZAKI LEÍRÁS 16

17 MŰSZAKI LEÍRÁS Mobil tisztatér szoba Tisztatéri mobil egység főegység: 2 darab Méretek: 3000x1500x3500 (MxHxSZ) Belső tér magassága: legalább 2950mm A lamináris áramlás a modulban teljesíti az ISO5 / ISO6 tisztasági szintet, majd keveredve a benti levegővel kialakítja a tisztatéri környezetet és tisztán tartja a folyamatos áramlással. A tartó keret kerekeken guruló alumínium profil. A plafon alumínium borítású. A tisztatér függöny: hossza 2800mm, átfednek mindkét oldalt és tépőzárral vannak felfogatva a keretre, így könnyen eltávolíthatóak egy biztonsági rögzítés feloldásával. Anyaga tiszta, átlátszó, 0,5mm vastag TPE vagy azzal azonos tulajdonságú anyag, kb. 200mm-el lamellákkal. Vezérlő panel: szabadon választható helyen, 5m kábellel, legalább 5 fokozatú szabályzással, ami tartalmazza a gazdaságos és forszírozott tisztítású üzemmódot is. Számolja az üzemórákat, kijelzi a szűrőcserét, vezérli a világítást és legalább 5 segédmodult tud vezérelni. Ventillátorok: legalább 2000 m³/h teljesítményűek a szűrt tisztatéri oldalon, 230 V, 50 Hz Világítás: a vezérlő elektronika kezeli, védőburkolattal ellátott fénycső, teljesítménye 50W Tisztatéri mobil egység segédegység: 1 darab Méretek: 3000x1500x3500 (MxHxSZ) Belső tér magassága: legalább 2950mm A lamináris áramlás a modulban teljesíti az ISO5 / ISO6 tisztasági szintet, majd keveredve a benti levegővel kialakítja a tisztatéri környezetet és tisztán tartja a folyamatos áramlással. A tartó keret kerekeken guruló alumínium profil. A plafon alumínium borítású. A tisztatér függöny: hossza 2800mm,átfednek mindkét oldalt és tépőzárral vannak felfogatva a keretre, így könnyen eltávolíthatóak egy biztonsági rögzítés feloldásával. Anyaga tiszta, átlátszó, 0,5mm vastag TPE vagy azzal azonos tulajdonságú anyag, kb. 200mm-el lamellákkal. Vezérlés: a főegységtől kapja a vezérlés Ventillátorok: legalább 2000 m³/h teljesítményűek a szűrt tisztatéri oldalon, 230 V, 50 Hz Világítás: a vezérlő elektronika kezeli, védőburkolattal ellátott fénycső, teljesítménye 50W Összeszerelés és üzembe helyezés, mely nem foglalja magában az egység bemérését, validálását. Angol nyelvű műszaki leírás tájékoztatás képpen. Eltérés esetén a magyar nyelvű műszaki leírás az irányadó. TECHNICAL SPECIFICATION Soft wall clean room modul-master: 2 piece Size outside: 3000 x 1500 x 3500 mm (HxDxW) Clearance inside: 2950 mm Inside the laminar flow, the module achieves the criteria of clean room class

18 according to US Fed. 209 E or ISO 5/ISO 6, respectively. In the remaining part of the clean room, the clean air mixes with the ambient air until the Clean Room Class is achieved corresponding to your application. The incoming air flows from the inside to the outside and prevents a re-contamination of the Clean Room Cell. The support frames is aluminium profiles on casters. The ceiling panel is aludibond. Clean Room Curtain (Sidewall): Lenth of the strips: 2800 mm, the slats overlap on both sides and they are attached with Velcro strips and can therefore be removed. Material: TPE,clear, transparent, 0,5 mm thicknes, ~200mm width. Control panel: Position of control panel for laminar flow Module freely selectable, cable length: ~5000 mm, min. 5 steps air flow setting, including eco mode (night), purge function and operating hour counter, indication for fault and filter charging, light ON/OFF, controllability up to 5 Slave- Modules. Fans: air flow at the clean room side 2000 m³/h, 230 V, 50 Hz Inside lighting: controlled via the laminar flow module, fluorescent Tube, safety Screen, 50W Soft wall clean room modul-slave: 1 piece Size outside: 3000 x 1500 x 3500 mm (HxDxW) Clearance inside: 2950 mm Inside the laminar flow, the module achieves the criteria of clean room class 100 according to US Fed. 209 E or ISO 5/ISO 6, respectively. In the remaining part of the clean room, the clean air mixes with the ambient air until the Clean Room Class is achieved corresponding to your application. The incoming air flows from the inside to the outside and prevents a re-contamination of the Clean Room Cell. The support frames is aluminium profiles on casters. The ceiling panel is aludibond. Clean Room Curtain (Sidewall): Lenth of the strips: 2800 mm, The slats overlap on both sides and they are attached with Velcro strips and can therefore be removed. Material: TPE,clear, transparent, 0,5 mm thicknes, ~200mm width. Control: via master-modul Fans: air flow at the clean room side 2000 m³/h, 230 V, 50 Hz Inside lighting: controlled via the laminar flow module, fluorescent Tube, safety Screen, 50W Szállítás: A teljesítés helyére történő leszállítás 6728 Szeged, Budapesti út 5. 18

19 SZERZŐDÉSTERVEZET 19

20 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről. (székhely:.., cégjegyzékszám: bankszámlaszám:, adószám:.) mint eladó (a továbbiakban: Eladó) és másrészről az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (6720 Szeged, Dugonics tér 13., levelezési cím: H-1027 Budapest, Residence 1. Irodaház, Kacsa utca , adószám: , közösségi adószám: HU , bankszámlaszám: Magyar Államkincstár ) mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alábbi feltételekkel: I. Előzmények 1. [Vevő célja] Vevő tájékoztatta Eladót, hogy létrehozásának és gazdasági tevékenységének célja az ELI - Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezésnek helyet adó kutatóközpont létesítése (a továbbiakban: Projekt). Vevő a Projektet az Európai Unió támogatásával kívánja megvalósítani. 2. [Tájékoztatás a pénzügyi fedezetről] 2.1 Az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány jóváhagyta a GINOP azonosító számú, ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (továbbiakban: P4 fázis) című nagyprojekt-javaslatot. 2.2 Vevő a jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás fedezetét kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztériummal szeptember 25-én megkötött GINOP azonosító számú támogatási szerződés alapján biztosítja. 3. [A közbeszerzési eljárás lényegesebb adatai] 3.1 Vevő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény Harmadik Része szerint, a ának (1)-(4) bekezdései alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Vevő az eljárást megindító felhívást napján küldte meg az ajánlattételre kiválasztott ajánlattevők részére. 3.2 Vevő a közbeszerzési eljárás tárgyát a felhívásban az alábbiak szerint határozta meg A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Eladó lett. 20

Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében

Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében Mobil tisztatér szoba megvásárlása adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Közös ajánlatkérők: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Szent

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére

Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Ajánlati felhívás: Vállalkozási szerződés térinformatikai felmérések, feldolgozások beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Biatorbágy Sándor - Metternich - kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166474-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások 2014/S 095-166474 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222

Város: Szentendre NUTS-kód:HU102 Postai irányítószám:2000 Ország:Magyarország. Kapcsolattartó személy: Werner Ákos igazgató Telefon:+36 26310222 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Ajánlati/részvételi felhívás A Kbt. 112. (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Miskolctapolcai Strandfürdő II. üteméhez kapcsolódó tervezési és szaktanácsadói szolgáltatások ellátása vállalkozási szerződés keretében részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Kapcsolattartó személy neve: Faragó Csaba telefonszáma: 06-1/411-6568 telefaxszáma: 06-1/411-6268 e-mail

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése

Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Klinikai kémiai automaták bérlete és klinikai kémiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF

Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Magyar Turizmus Zrt. - OMÉK Kiállítás - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás

Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352

HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve világítás) és tisztítótermékek 2012/S 76-125352 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125352-2012:text:hu:html HU-Miskolc: Bútorok (beleértve irodai bútorok), lakberendezési cikkek, háztartási berendezések (kivéve

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396162-2013:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Számítógépek és tartozékaik 2013/S 228-396162 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése

Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Ajánlati felhívás - Paksi Vízi színpad létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt eljárás

Részletesebben

Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás

Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás Technológiai épületek építőmesteri és lakatos munkái 2017-2021. években - Eljárás megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ

BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. részére védőruha és védőfelszerelés beszerzése-eljárást megindító felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Bérlet

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Eszközbeszerzés a Szécsény Kistérségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029 projektje egyes részei tárgyában SZÉCSÉNY KISTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONZORCIUM

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:320729-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 182-320729 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben