számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz"

Átírás

1 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatot nyújtott be az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című kiírásra (NFÜ KEOP ). A pályázatot az illetékes szerv befogadta, jelenleg bírálat alatt van. A Pályázat kódszáma: KEOP-4.9.0/11 Pályázat pontos címe: Sportközpont energetikai felújítása Összes költsége: e Ft (támogatható) A támogatás intenzitása 60 % -os, összesen e Ft. Megvalósítás tervezett dátumai: október volt, azonban az elbírálás elhúzódása miatt csak jövőre tervezik a kivitelezést. A megvalósítandó cél: A sportlétesítmény üzemeltetési költségeinek csökkentése megújuló energiaforrások alkalmazásával. Ennek érdekében hőszigetelést végeznek az épület teljes felületén és a nyílászárók cseréje is megvalósul. A világítási rendszer is megújul, a világítótestek cseréjével, energiatakarékos LED-es rendszerre cserélik az elavult rendszereket. Napkollektorok beépítését tervezik a melegvíz ellátáshoz és napelemek beépítését az áramtermeléshez. Kedvező döntés esetén az Egyesületnek e forint önrészt kell biztosítania a megvalósításhoz. Az Egyesülettel történt egyeztetés alapján, amennyiben ebből az összegből az Önkormányzat e forintot átvállal, úgy a fennmaradó részt a civil szervezet előteremti. Javaslatom, hogy az önkormányzati támogatás csak akkor kerüljön folyósításra, ha a pályázat kedvező elbírálást kapott, illetve garancia van az egyesület által vállalt önrész teljes meglétére, azaz biztosított a pályázati cél elérése. II. Pályázatok benyújtása drogprevenciós témakörben A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdetett A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására címmel KAB-KEF-11 kódszámon 3 kategóriában. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata be kívánja nyújtani pályázatát az általa működtetett Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésére és feladataira mindhárom kategóriában. A kategória: Koordinációs tevékenység támogatása. Pályázni kívánt összeg: 500 e Ft B kategória: Kábítószer prevenciós feladatok, általános, célzott és javallott komplex prevenciós tevékenységek kezdeményezésének támogatása. Pályázni kívánt összeg: e Ft. C kategória: A szenvedélybetegek felépülési folyamatát, a kábítószer-probléma kezelését és a problémás droghasználókat ellátó intézményrendszer fejlesztését célzó feladatok támogatása. Pályázni kívánt összeg: e Ft

3 A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, amelynek összege A kategóriában legalább 100 e Ft és legfeljebb 500 e Ft, a B és C kategóriákban, legalább 300 e Ft és legfeljebb e Ft, a pályázó által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10 %. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget. Az internetes pályázatok beadási határideje mindhárom kategória esetén: szeptember óra. A pályázatok benyújtásához szükséges önerő összege: A kategóriában 50 e Ft, B kategóriában 100 e Ft, C kategóriában 100 e Ft, összesen 250 e Ft, amely összeg a évi költségvetés Drogprevenciós feladatok előirányzaton rendelkezésre áll. III. A Városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása V. tárgyú előterjesztés Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi javaslat alapján történt módosítása A szeptember 30-i Közgyűlésre a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú anyaghoz került csatolásra a Városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása V. c. támogatási program. A 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése alapján a támogatási program felhasználási szabályzatának tervezete a hivatal részéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé elektronikus úton bejelentésre (elküldésre) került. Egyidejűleg kértük a Minisztérium állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy a támogatási program szabályzatának tervezete a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelet hatálya alá tartozik-e, és a feltételeknek megfelel-e. A bejelentés alapján a Minisztérium napján ben megküldte előzetes véleményét a támogatási szabályzat tervezetével kapcsolatban. A Minisztérium a csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó jogszabályi hivatkozások átvezetését javasolta a szabályzatban, illetve egy nyilatkozatmintát küldött (mely javasolt, hogy a szabályzat részét képezze) a csekély összegű támogatásra vonatkozóan. Fentiek alapján a korábban elkészült anyaghoz képest módosítani szükséges a Városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása V. c. támogatási program felhasználási szabályzatát és az ezt elfogadó közgyűlési határozati javaslatot. A módosított határozati javaslatot és a szabályzatot mellékelem (a módosított szövegrészek az anyagban vastagon, dőlt betűvel vannak jelezve). Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatoknak megfelelően dönteni szíveskedjenek. Szeged, szeptember 27. Dr. Botka László

4 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 30. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../2011. (IX.30.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés egyetért a Szegedi Vízisport Egyesület (EDF Démász Szeged) által a KEOP-4.9.0/11 kódszámmal, Sportközpont energetikai felújítása címmel benyújtott pályázatával. 2.) A Közgyűlés nyertes pályázat, valamint az Egyesület általi önrész igazolása esetén e Ft biztosítását vállalja az Önkormányzat évi költségvetésében a Pályázati keret új fejlesztésekhez c. előirányzat terhére. Határidő: Felelős: A évi Költségvetés tervezésekor Fejlesztési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője 3.) A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy nyertes pályázat esetén az Önkormányzati támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól rendelkező támogatási szerződést készítse elő. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási szerződés, a Jogi, Ügyrendi Közbiztonsági Bizottság véleményezése és a Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyása utáni aláírására. Határidő: Felelős: nyertes pályázatról kapott értesítést követően azonnal Szeged Vízisport Egyesület (EDF Démász Szeged) elnöke, Oktatási Kulturális és Sportiroda vezetője Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Kabinet, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Oktatási Kulturális és Sportiroda és általa a Szeged Vízisport Egyesület (EDF Démász Szeged) elnöke valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Kivonat hiteléül: Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző

5 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 30. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből../2011. (IX.30.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által hirdetett A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEFek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása című KAB-KEF-11 kódszámú felhívásra A kategóriában. Felelős: Határidő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője azonnal 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megnevezett pályázat pozitív elbírálása esetén 50 e Ft saját forrást biztosít, amely összeg a évi költségvetés Drogprevenciós feladatok előirányzaton rendelkezésre áll. Felelős: Határidő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője Közgazdasági Iroda vezetője pályázat pozitív elbírálásáról kapott értesítést követően azonnal Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Polgármesteri Kabinet, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda és általa a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

6 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 30. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből../2011. (IX.30.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által hirdetett A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEFek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása című KAB-KEF-11 kódszámú felhívásra B kategóriában. Felelős: Határidő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője azonnal 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megnevezett pályázat pozitív elbírálása esetén 100 e Ft saját forrást biztosít, amely összeg a évi költségvetés Drogprevenciós feladatok előirányzaton rendelkezésre áll. Felelős: Határidő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője Közgazdasági Iroda vezetője pályázat pozitív elbírálásáról kapott értesítést követően azonnal Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Polgármesteri Kabinet, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda és általa a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

7 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.szeptember 30. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből../2011. (IX.30.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által hirdetett A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEFek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása című KAB-KEF-11 kódszámú felhívásra C kategóriában. Felelős: Határidő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője azonnal 2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megnevezett pályázat pozitív elbírálása esetén 100 e Ft saját forrást biztosít, amely összeg a évi költségvetés Drogprevenciós feladatok előirányzaton rendelkezésre áll. Felelős: Határidő: Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda vezetője Közgazdasági Iroda vezetője pályázat pozitív elbírálásáról kapott értesítést követően azonnal Erről értesítést kap: a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Humán Közszolgáltatási Tanácsnok Polgármesteri Kabinet, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda és általa a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

8 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 30. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.../2011. (IX. 30.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása V. c. támogatási program felhasználási szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája módosító javaslata esetére a Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot az ennek megfelelően módosított Városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása V. c. támogatási program felhasználási szabályzatának jóváhagyására. 2./ A Közgyűlés felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a határozat mellékletét képező felhasználási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően gondoskodjon a pályázat meghirdetésről legalább két alkalommal. Határidő: október 31. napjáig Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője 3./ A Közgyűlés felkéri a Progress Alapítványt a támogatási program döntés-előkészítési munkáinak elvégzésére, és a Pénzügyi Bizottság véleményezése után felhatalmazza a Polgármestert, a Progress Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: legkésőbb október 31. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője 4./ A Közgyűlés felkéri a Pénzügyi Bizottságot a támogatási program pályázatainak elbírálására, és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság döntését követő 15 munkanapon belül a nyertes pályázóval a szakirodák és a Progress Alapítvány által előkészített támogatási szerződést aláírja. Határidő: döntését követő 15 munkanap Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője, Progress Alapítvány Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, az IKV Zrt.-t és a Progress Alapítványt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

9 ../2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozat melléklete Városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálása V. c. támogatási program SZABÁLYZATA 1. Támogatási program célja, a támogatás forrása A támogatási program célja azon vállalkozások bevételkiesésének kompenzálása/mérséklése, amelyek az önkormányzat alább felsorolt városfejlesztési projektjeinek kivitelezési területén helyezkednek el, és bevételkiesésük az itt folyó munkálatokkal összefüggésbe hozható: 1-es villamosvonal rekonstrukciója (a villamosvonal belvárosi és Indóház téri szakasza) Biopolisz Park-Szegedi Tudományegyetem déli klinikai tömb közmű és közterület rekonstrukciója (Semmelweis u., Liliom u., Bánomkert sor közterület rekonstrukciója) A támogatás forrása: Az Önkormányzat a évi költségvetésében a városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálására Vállalkozói kompenzálás néven elkülönített keretet hoz létre. A kompenzálás módja, mértéke, a támogatással érintett területek részletes meghatározása jelen felhasználási szabályzatában kerül rögzítésre. A támogatási kérelmek elbírálásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága dönt. 2. A támogatottak köre 1./ Támogatható az a többségi magántulajdonban levő vállalkozás, amely a) nem önkormányzati tulajdonú szegedi székhellyel, vagy bejelentett nem önkormányzati tulajdonú szegedi telephellyel rendelkezik, b) jogi formája a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 73. szerinti, c) a) pont szerinti székhelye/telephelye az alábbi területén működik: 1-es villamosvonal rekonstrukciója (a villamosvonal belvárosi és Indóház téri szakasza) Indóház téri szakaszok: -Indóház tér összes ingatlan -Gőz utca összes ingatlan mindkét oldalon -Galamb utca Indóház tér és Boldogasszony sgt. közötti szakasza mindkét oldalon -Szt. Ferenc utca Indóház tér és Boldogasszony sgt. Közötti szakasza mindkét oldalon

10 A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT IDŐSZAK ÁPRILIS 4. NAPJÁTÓL OKTÓBER 31. NAPJÁIG TART. 1-es villamos vonal belvárosi szakaszai: -Zrínyi utca teljes hosszában, mindkét oldalon -Kelemen utca teljes hosszában, mindkét oldalon A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT IDŐSZAK JÚNIUS 16. NAPJÁTÓL OKTÓBER 31. NAPJÁIG TART. Biopolisz Park-Szegedi Tudományegyetem déli klinikai tömb közmű és közterület rekonstrukciója (Semmelweis u., Liliom u., Bánomkert sor közterület rekonstrukciója) 1. Semmelweis utca teljes hossza mindkét oldalon 2. Bánomkert sor Liliom utca és Oldal utca közötti szakasza 3. Liliom utca teljes hossza mindkét oldalon A TÁMOGATÁSSAL ÉRINTETT IDŐSZAK JÚLIUS 13. NAPJÁTÓL OKTÓBER 31. NAPJÁIG TART. d) a c) pont szerinti székhelyen/telephelyen és időszakban a év azonos időszakához képest (havonta, illetve tört időszakra vonatkozóan is vizsgálva) legalább 15%-os mértékű árbevétel kiesést szenvedett el (árbevétel alatt a évi C. tv. Számv. tv. 72., 73., 74. -a szerinti nettó árbevételt, vagy a évi CXVII. tv. Szja tv. szerinti , 18., 19. pontjaiban részletezett tevékenységekhez kapcsolódó árbevételt értjük). e) a c) pont szerinti székhelyen/ telephelyen olyan üzlettel és esetlegesen ahhoz kapcsolódó kiszolgáló egységgel (pl.: raktár) vagy kereskedelmi egységgel (pl.: lerakat. udvar) rendelkezik, ahol közvetlen ügyfélforgalom bonyolódik, és a vállalkozás árbevétele a személyes jelenlétet igénylő ügyfélforgalomhoz köthető. f) a c) pont szerinti székhelyen/telephelyen a támogatással érintett időszak utolsó hónapját megelőző hónap első napjához viszonyítva már legalább 1 éve megkezdte működését. 2. Nem javasolható támogatásra egyik támogatott körben sem az a pályázó, amely/aki a) költségvetési szerv és intézményei (KSH 3 besorolás) b) természetes személy, és nem rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal 3. Támogatási típusa: Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás

11 3. A támogatás mértéke és feltétele 1. A támogatás mértéke 2. üzlethelyiségre vonatkozóan jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező táblázatban meghatározott havi nettó bérleti díj Ft/m2 érték, 3. raktárra vonatkozóan 450,-Ft/m2/hó érték, 4. kereskedelmi egységre (pl. lerakat, udvar) vonatkozóan 300,-Ft/m2/hó érték kerül meghatározásra, mint kompenzációs számítási szorzó tényező. A program alapján nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 379/5, ) összhangban nyújtható. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt valamennyi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni. A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet HL L 214/3., ) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére a vállalkozás részére bármely forrásból a folyamatban lévő és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások összes támogatástartalmáról. A támogatás kedvezményezettje tudomásul veszi, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

12 b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás; c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: 1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás; g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás; h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás. A támogatási kiszámítási módja: a) A támogatás mértéke a támogatási időszak azon hónapjaira, amelyekben a vállalkozás az érintett telephelyen/székhelyen üzemelt és ezáltal árbevételt ért el, alábbiak szerint számítandó (1. sz. melléklet IV/B): a fentiekben meghatározott havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéket meg kell szorozni a 2. -ban meghatározott székhelyen/telephelyen működő üzlethelyiség+raktár+kereskedelmi egység m2 értékével, és az így kiszámított érték 50%-át lehet támogatásként igényelni. b) A támogatás mértéke a támogatási időszak azon hónapjaira, amelyekben a vállalkozás az érintett telephelyen/székhelyen bezárt és ezáltal árbevételt ezekben a hónapokban nem ért el az alábbiak szerint számítandó (1. sz. melléklet IV/B): a fentiekben meghatározott havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéket meg kell szorozni 2. -ban meghatározott székhelyen/telephelyen működő üzlethelyiség+raktár+kereskedelmi egység m2 értékével, és az így kiszámított érték 100%-át lehet támogatásként igényelni. A teljes támogatási időszakra eső támogatás összességében (székhelyenként/telephelyenként) nem haladhatja meg a ,-Ft összeget. 2. Amennyiben a beérkezett támogatási igények meghaladják a támogatásra fordítható pénzügyi keretösszeget, akkor a támogatási összegek is arányosan csökkennek a keretösszeg erejéig. 3. A támogatás a 2. -ban meghatározott támogatási időszakig tart.

13 4. Pénzügyi feltételek: Támogatás csak a 2. szerinti időszak hónapjaira kérhető A támogatás összege, a támogatási döntés és az érvényes támogatási szerződés megkötését követően kerül átutalásra. A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezet (Progress Alapítvány) a támogatási igény jogosultságát a támogatási eljárás ideje alatt, és annak lezárulását követő 12 hónapon keresztül a támogatott analitikus nyilvántartásaiban előzetes bejelentés alapján bármikor személyesen is jogosult ellenőrizni. 5. Egyéb feltételek: A támogatást elnyert pályázó elfogadja, hogy a pályázattal érintett területen, a Támogató beruházásaival kapcsolatosan esetlegesen keletkező kártérítési igényét Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben nem érvényesíti. 6. Adminisztratív információk: a) A pályázat benyújtásának módja: Kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, elektronikusan kitöltve (kézzel írt pályázat nem elfogadható) 1 eredeti és 1 másolati példányban, A pályázatot postai úton, vagy személyesen lehet megküldeni Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája részére. b) A pályázat benyújtásának ideje: 2011.november november 30. c) A pályázat benyújtásának címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgazdasági Iroda 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. fsz. 1. szoba d) A pályázat címe: Vállalkozói kompenzálás V. e) A pályázó által fizetendő adminisztrációs díj: Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.500,-Ft, melyet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata sz. bankszámlájára kell teljesíteni. Az adminisztrációs díj nem jár vissza semmilyen esetben. f) A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven nyújtható be. A pályázati adatlap tartalmazza a szükséges előírt dokumentumok listáját. g) A pályázathoz csatolandó mellékletek egyszeri alkalommal, 8 napon belül pótolhatók. 7. A pályázati csomag tartalmi elemei: A pályázó által beadandó pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: Pályázati adatlap (pályázó adatai, pályázó bemutatása, gazdálkodási adatok, támogatás igénylését képező számítási lap) Pályázó által kiadott Nyilatkozati lap Adminisztrációs díj átutalásáról szóló igazolás, Pályázattal érintett székhely/telephely területét igazoló bérleti szerződés, vagy építményadó bevallás, vagy (Földhivataltól kikért) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (amennyiben 30 napnál régebbi tulajdoni lap kerül benyújtásra, úgy abban az esetben a Nyilatkozati lapon nyilatkozni kell arról, hogy a tulajdoni lapon lévő adatok mindenben megfelelnek a valóságnak).

14 Összeférhetetlenségi nyilatkozat Közzétételi kérelem Árbevétel kiesést alátámasztó főkönyvi kivonat (9-es számlaosztály) a szabályzat szerint meghatározott időszakra vonatkozóan, havi bontásban (támogatással érintett időszakra és év azonos időszakára) Nyilatkozat a pályázó részére bármely forrásból a folyamatban lévő és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások összes támogatástartalmáról. 4. Összeférhetetlenségi és kizárási szabályok 1. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban egyik támogatott körben sem a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, a) c.) az a) - b) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság 2. Pályázhat, de köteles a pályázat benyújtásával egyidejűleg kezdeményezni az alábbi körülményének közzétételét (a pályázati dokumentációban szereplő nyilatkozat kitöltésével) a.) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll b.) nem kizárt közjogi tisztségviselő (Knyt. 2 e.) pont) c.) az a)-b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója d.) az a) - c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság 3. Egyéb kizáró okok: Nem nyújtható támogatás egyik támogatott körben sem azon pályázó részére, aki a) csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt áll, b) köztartozásmentes (NAV, helyi adó) igazolással vagy köztartozás esetén a köztartozás átütemezéséről szóló határozattal nem rendelkezik, c) nem felel meg az Áht. 15. (7) bekezdésben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, d) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a programban biztosított támogatások megítélését érdemben befolyásoló valótlan, vagy hamis adatokat szolgáltatott/szolgáltat. Nem nyújtható támogatás továbbá a 2. szerinti székhelyen/telephelyen működő pályázónak ha a támogatással érintett időszak utolsó hónapját megelőző hónap első napjához viszonyítva legalább 1 éve nem kezdte meg a tevékenységét.

15 5. Együttműködés, költségek 1. Az Önkormányzat a támogatási program döntés-előkészítési munkáinak elvégzésével a keret terhére a Progress Alapítványt bízza meg. 2. Az Önkormányzat a támogatási keretre kiírt pályázatra vonatkozóan pályázati felhívást tesz közzé a helyi sajtóban, az Önkormányzat honlapján ( a szakmai partnerszervezetek, valamint a Progress Alapítvány honlapján. A meghirdetéssel, egyéb működéssel kapcsolatosan felmerülő költségek a keretet terhelik. 6. Támogatási szerződés A Vállalkozói kompenzálás keret terhére támogatás megállapítása és folyósítása csak támogatási szerződés alapján történhet. 1. A szerződésnek tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát b) a támogatás típusát (vállalkozói kompenzálás) c) a támogatás összegét d) a támogatás időtartamát e) arra vonatkozó utalást, hogy a kedvezményezett csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését. f) a csekély összegű támogatásnak a 3. -ban foglalt szabályait, kivéve a csekély összegű támogatásban nem részesíthető vállalkozások körét g) a támogatási szerződés megsértésének szankcióit h) a támogatás folyósításának időpontját i) a támogatott szervezet bankszámlaszámát és adószámát j) A támogatást nyújtó Önkormányzat felhatalmazását a pályázatban közölt adatok, valamint a támogatási igény jogosultságának ellenőrzésére. k) a szerződéstől való elállás esetére a 15 napon belül visszafizetési kötelezettséget. 2. A támogatási szerződés mellékletei mindhárom támogatotti körben: Pályázati felhívás, pályázati dokumentáció (Felhasználási Szabályzat), a Támogatott pályázata és a csatolt dokumentációk Köztartozásmentesség igazolása (30 napnál nem régebbi NAV, helyi adó igazolás 1 eredeti példányban) NAV igazolás helyett elfogadjuk a NAV honlapján történő közzétételt is (az adózó szerepel NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában) a honlapról kinyomatott 1 példányban aláírva, vagy köztartozás esetén a köztartozás átütemezéséről szóló határozat Társas vállalkozás 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat cégvezető által hitelesített másolata 1 példányban, egyéni vállalkozás esetében egyéni vállalkozói engedély egyéni vállalkozó által hitelesített másolata 1 példányban (cégvezető, egyéni vállalkozó igazolja, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező másolat),

16 Aláírási címpéldány (cégjegyzékre jogosult személy(ek)) 1 másolati példánya (társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi ügyvéddel vagy közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldány 1 másolati példánya) Azonnali beszedési megbízás 3. A támogatási szerződés felbontásra kerül a támogató részéről, amennyiben megállapítható, hogy a bevételcsökkenés nem valósult meg, vagy a pályázó nem valós adatot közölt. 4. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a köztartozásmentes igazolások (NAV, helyi adó) vagy köztartozás esetén a köztartozás átütemezéséről szóló határozat becsatolása. 7. A támogatási eljárás menete 1. Az Önkormányzat a Közgazdasági Irodára beérkezett pályázati csomagot annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül továbbítja a Progress Alapítvány részére. 2. A Progress Alapítvány a beérkezett pályázatokat azok beérkeztetésétől számított 8 munkanapon belül formai szempontból ellenőrzi, tartalmuk alapján értékeli és javaslatot tesz a támogatásra vagy annak elutasítására a Pénzügyi Bizottság részére. 3. A Pénzügyi Bizottság a Progress Alapítvány előterjesztését annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül elbírálja. 4. A Pénzügyi Bizottság a pályázót, az önkormányzat tisztségviselőit, a Jegyzői-, Városüzemeltetési-, Közgazdasági Irodát, valamint a Progress Alapítványt határozatában tájékoztatja a döntés eredményéről. 5. A Progress Alapítvány előkészítésével, a Városüzemeltetési Iroda és a Közgazdasági Iroda közreműködésével a nyertes pályázókkal a Pénzügyi Bizottság döntését követő 15 munkanapon belül támogatási szerződés kötésére kerül sor. A határidő eredménytelen eltelte esetén az Önkormányzat/Progress Alapítvány felhívja a nyertes pályázót a támogatási szerződés megkötésére. Amennyiben a nyertes pályázó az erre vonatkozó írásbeli felszólítást követő 8 napon belül a támogatási szerződést nem köti meg, úgy az a támogatásról való lemondásnak minősül. A támogatási szerződéshez csatolni kell a szükséges mellékleteket, igazolásokat. Köztartozás esetén a köztartozás átütemezéséről szóló határozat becsatolásának határideje a támogatási döntést követő 60 nap. Ebben az esetben a támogatási szerződés a fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyező határozat benyújtásáig nem köthető meg. 6. A támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül kerül sor. 7. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Szeged MJV Önkormányzatának hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül. 8. A Progress Alapítvány a támogatási igény jogosultságát a támogatási eljárás ideje alatt és annak lezárulását követő 12 hónapon keresztül a kedvezményezettnél előzetes bejelentés alapján bármikor személyesen is ellenőrizheti. A jogosulatlanul benyújtott támogatási igény,

17 illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele, az esetleges későbbi támogatási lehetőségekből való kizárást vonja maga után. Jelen szabályzatot a Közgyűlés a.../2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

18 Szabályzat 1. sz. melléklete Iktatószám: /2011. (hivatal tölti ki) Pályázati formanyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Vállalkozói kompenzálás V. c. pályázatához 2011.

19 Pályázati adatlap I. A pályázó adatai (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, alapító okirat/ éves beszámoló, EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 1) Pályázó teljes neve: 2) Gazdálkodási forma: 3) Adószám (8-1-2 karakter): 4) Statisztikai számjele: 5) Társadalombiztosítási törzsszáma: 6) A számlavezető pénzintézet neve: 7) Bankszámlaszáma: 8) Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel 8.1 száma: 8.2 ideje: 9) Alapítás időpontja (alapító okirat kelte): 10) Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése (a cégkivonatban szereplő): 11) a) A pályázó székhelye: Megye: Címe: (helyrajzi számmal együtt) 11. b) A pályázó telephelye(i) (összes): Címe: (helyrajzi számmal együtt) 11. c) A pályázó jelen támogatásigénylésbe bevont telephelye Címe: 12) A pályázó postacíme (kötelező a kitöltése) Megye: Címe:

20 13) A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név 1.: Beosztás: Telefonszám: Fax: Vezetékes: Mobil: Név 2.: Beosztás: Telefonszám: Vezetékes: Mobil: Fax: 14) Kapcsolattartó személy (amennyiben nem azonos a cég képviselőjével) adatai Név : Beosztás: Telefonszám: Vezetékes: Mobil: Fax: 15) A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel) Cégnév: Név: Telefonszám: Fax: Vezetékes: Mobil:

21 II. A pályázó bemutatása: A jelenlegi helyzet bemutatása: (Röviden ismertesse a vállalkozás történetét. Mutassa be a cég, szolgáltatásait/ tevékenységi körét, és a pályázattal érintett telephely tevékenységi körét maximum 2000 karakterben.)

22 III. Gazdálkodási adatok: Megnevezés pályázattal érintett hónap:... pályázattal érintett hónap:... pályázattal érintett hónap:... pályázattal érintett hónap:... pályázattal érintett hónap:... pályázattal érintett hónap:... pályázattal érintett hónap:... Vállalkozás nettó árbevétele a pályázattal érintett telephelyre/székhelyre vonatkozóan év (a támogatással érintett azonos időszakban) (eft) Vállalkozás nettó árbevétele a pályázattal érintett telephelyre/székhelyre vonatkozóan év (támogatással érintett időszakban) (eft) év (a támogatással érintett azonos időszakban) év (a támogatással érintett időszakban) Tulajdonosi összetétel (%) 100% 100%..ebből magántulajdon (%)..ebből egyéb tulajdonosok (%) IV. Támogatás igénylés adatai: A., A támogatással érintett székhely/telephely adatai: A támogatással érintett székhely/telephely megnevezése:... A székhely/ telephely területe (m 2 ): Telephelyen/székhelyen való tevékenységének kezdő időpontja A támogatással érintett időszak mely hónapjában nem üzemelt?

23 B., A támogatás igénylését képező számítás: Havi nettó bérleti díj Kompenzációs Ft/m2 értéke székhely/telephely területe (Felhasználási (m2) Szabályzat 2. sz. (üzlethelyiség+raktár+kereskedelmi melléklete alapján egység (lerakat, alapján) udvar) Támogatási időszak Összesen: nem kell kitölteni nem kell kitölteni C.,Az igényelt támogatási összeg: A támogatás alapját képező összeg (alkalmazott havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke és a kompenzációs székhely/telephely területének szorzata) 1./A támogatás mértéke a támogatási időszak azon hónapjaira, amelyekben a vállalkozás üzemelt és ezáltal árbevételt ért el, az alábbiak szerint számítandó: a fentiekben meghatározott havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéket (2 oszlop) meg kell szorozni a 2. -ban meghatározott székhelyen/telephelyen működő üzlethelyiség+raktár+kereskedelmi egység m2 értékével (3-as oszlop), és a így kiszámított érték 50%-át lehet támogatásként igényelni. Az így kiszámított, igényelt támogatás összesen:...,-ft 2./ A támogatás mértéke a támogatási időszak azon hónapjaira, amelyekben a vállalkozás bezárt és ezáltal árbevételt ezekben a hónapokban nem ért el az alábbiak szerint számítandó: fentiekben meghatározott havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéket (2-es oszlop) meg kell szorozni 2. -ban meghatározott székhelyen/telephelyen működő üzlethelyiség+raktár+kereskedelmi egység m2 értékével (3-as oszlop), és az így kiszámított érték 100%-át lehet támogatásként igényelni. Az így kiszámított, igényelt támogatás összesen:...,-ft A teljes támogatási időszakra eső támogatás összességében (székhelyenként/telephelyenként) nem haladhatja meg a ,-Ft összeget. Kelt:. PH.. kérelmező aláírása

24 NYILATKOZATI LAP 1./ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 2./ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy állami-, illetve önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom nincs. 3./ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes állami-, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom/tartozásaim van/vannak, amely/amelyek a(z)... (illetékes adóhatóság/ok megnevezése) felé áll/állnak fenn.. forint összegben, és erre/ezekre a(z). számú határozattal/határozatokkal fizetési könnyítést (részletfizetést, fizetési halasztást) kaptam. (A fizetési halasztásról/részletfizetésről szóló határozat másolati példánya a pályázathoz becsatolandó! Amennyiben még csak a fizetési könnyítés iránti kérelem áll rendelkezésére, úgy abban az esetben annak a másolatát kérjük a pályázathoz becsatolni.) Abban az esetben, ha a 2.) pont szerint nyilatkozik, vagyis nincs lejárt köztartozása, úgy a 3.) pont teljes egészében áthúzandó! 4./ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a/ az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs, b/ a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a pályázatban szereplő vállalkozásom ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ilyen eljárás indul vállalkozásom ellen a pályázat elbírálásáig, illetve a hatósági szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem, c/ Megfelelek az Áht. 15. (7) bekezdésben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek. 5./ Nyilatkozom, hogy A vállalkozásom székhelye/telephelye Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül van bejegyezve, és az 1-es villamosvonal rekonstrukciója (a villamosvonal belvárosi és Indóház téri szakasza) és /vagy a Biopolisz Park-Szegedi Tudományegyetem déli klinikai tömb közmű és közterület rekonstrukciója (Semmelweis u., Bánomkert sor közterület rekonstrukciója) által érintett területen helyezkedik el. 6./ Nyilatkozom, hogy Az érintett telephelyen/székhelyen üzlettel, közvetlen ügyfélforgalommal rendelkezek, személyes megjelenést igénylő ügyfélforgalmához közvetlenül köthető az árbevételem. 7./ Nyilatkozom, hogy A tulajdoni lapon lévő adatok (30 napnál nem régebbi esetén) mindenben megfelelnek a valóságnak. 8./ Nyilatkozom, hogy A vállalkozásom székhelye/telephelye nem önkormányzati tulajdonú ingatlanon helyezkedik el. Kelt:. PH.. a kérelmező cégszerű aláírása

25 NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

26 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a.) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b.) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

27 c.) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d.) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, -mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert (1)vezető tisztségviselője (2)az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, (3)vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):.. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a

28 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

29 TÁJÉKOZTATÓ ADAT a támogatás igény számításához Szabályzat 2. sz. melléklete 1-es villamosvonal rekonstrukciója (a villamosvonal belvárosi és Indóház téri szakasza) Terület megnevezése Havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke üzlethelyiségre Havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke raktárhelyiségre Havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke kereskedelmi egységre Indóház téri szakaszok: Indóház tér összes ingatlan 1300,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2 Gőz utca összes ingatlan mindkét oldalon Galamb utca Indóház tér és Boldogasszony sgt. közötti szakasza mindkét oldalon Szt.Ferenc utca Indóház tér és Boldogasszony sgt. közötti szakasza mindkét oldalon 1-es villamos vonal belvárosi szakaszai: Zrínyi utca teljes hosszában, mindkét oldalon Kelemen utca teljes hosszában, mindkét oldalon 1300,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2 1300,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2 1300,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2 1700,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2 1700,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2 Biopolisz Park-Szegedi Tudományegyetem déli klinikai tömb közmű és közterület rekonstrukciója (Semmelweis u., Bánomkert sor, Liliom u. közterület rekonstrukciója) Terület megnevezése Semmelweis utca teljes hossza mindkét oldalon Bánomkert sor Liliom utca és Oldal utca közötti szakasza Liliom utca teljes hossza mindkét oldalon Havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke üzlethelyiségre Havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke raktárhelyiségre Havi nettó bérleti díj Ft/m2 értéke kereskedelmi egységre 1.300,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m ,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m ,-Ft/m2 450,-Ft/m2 300,-Ft/m2

30 NYILATKOZAT Alulírott... (támogatott) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a folyamatban lévő pénzügyi évben, és az azt megelőző két pénzügyi év során a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, ) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem* részesültem* az alábbi jogcímeken és támogatástartalommal: Támogatási jogcím Támogatás támogatástartalma.., támogatott cégszerű aláírása

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek Hírlevél Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER pályázathoz

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS

LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS HELYI RENDELETI SZABÁLYAI 2016.03.01-től HATÁLYOS 6. A Rendelet a következő 14/A. -sal egészül ki: 14/A. (1) Az Önkormányzat letelepedési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2014. (IX. 25.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2014. (IX. 25.) sz. határozata 1 K I V O N A T a képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 119/2014. (IX. 25.) sz. határozata Az Expedio-Vass Kft. munkahely-teremtési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére.

Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Vállalkozási keretszerződés Szekszárd Megyei Jogú Város útüzemeltetési, útfenntartási és útépítési munkálatainak elvégzésére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 22546/2016. Előadó: Juhász Csilla SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Tárgy: A 2016. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel (hatályos 2016. január

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. szeptember Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás

A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás A balatonfűzfői Fövenyfürdő új bejárati főépületének építése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/143 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016.

Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A. Pályázati útmutató 2016. CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Pályázati útmutató 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben