Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási szerződés 2 db Alapító okirat módosítás 1 db közszolgáltatási szerződés 1 db Közszolgáltató távhőszolgáltatói működési engedély 1 db Közszolgáltató távhőtermelői működési engedélye Készítette: Jegyzői Iroda Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság Városüzemeltetési Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február 2.

2 Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjétől Ikt. sz.: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A lejárt határidejű közgyűlési határozatok teljesítéséről az alábbiak szerint számolok be: I. A Fejlesztési Iroda a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: A Közgyűlés a 199/2012. (V. 03.) Kgy. sz. határozata alapján e Ft önrészt biztosított Az Újszegedi Sportcsarnokban napelemes (fotovoltaikus) hálózat szinkronüzemű kiserőmű létesítése 130 KWp maximális teljesítménnyel című pályázatához. A pályázat a Hungary-Serbia IPA Cross-Border Co-opreation Programme harmadik pályázati felhívásra került benyújtásra, és sokáig tartalék listán szerepelt. Mivel a as pályázati ciklus véget ért, nem várható, hogy a pályázat megvalósítása megtörténjen. II. A Humán Közszolgáltatási Iroda a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 87/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozat alapján 2012-ben valamennyi, az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel dolgozó orvossal megkötötte a feladat-ellátási szerződést az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv január 1. napjától hatályos rendelkezései értelmében. A évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. (7) bekezdésében foglaltak szerint "A feladat-ellátási szerződést az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány alapján kell megkötni" január 1. napjától. Mivel a hivatkozott formanyomtatvány mind tartalmi elemeiben, mind logikai felépítésében (sorrend) eltér a jelenleg az Önkormányzat és az érintett egészségügyi szolgáltatók közt hatályban lévő szerződésektől, így a szerződések formaszövegének módosítása szükséges. A tartalmi elemek közül kiemelésre szorul a háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége részletezésének szükségessége. A Kormány rendelet 18. -ában foglaltak szerint a január 1. napján hatályban lévő feladat-ellátási szerződések tekintetében a jelen előterjesztés tárgyát képező módosítást első ízben a szerződés soron következő első módosításakor kell alkalmazni.

3 Az előterjesztés megküldésre kerül a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának. A Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság ülésén az egészségügyi hatóság tanácskozási joggal vesz részt (az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. tv. 6. (1) bekezdés n) pontja alapján). Véleményezésre megkapja a tervezetet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezete és a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete (az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló évi XCVII. tv. 2. d) pont db) alpontja szerint). Az előterjesztést érdemben tárgyaló Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság ülésére meghívott, hivatkozott szervezetek/hatóságok véleményét, észrevételeit a Bizottság jegyzőkönyve fogja tartalmazni. A jelen tervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakítja át a szerződések szövegét. III. Az Igazgatási és Építési Iroda a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: Az 522/2015. (XII. 18.) Kgy. számú közgyűlési határozatban foglaltaknak az Iroda eleget tett, az érintett hivatalokat tájékoztatta a - Szeged II. ker /2 hrsz-ú ingatlan Fodor tanyának, - Szeged II. ker /25 hrsz-ú ingatlan Fritz tanyának, - Szeged II. ker /3 hrsz-ú ingatlan Nyári tanyának, - Szeged II. ker /6 hrsz-ú ingatlan Kovács tanyának, - Szeged II. ker /3 hrsz-ú ingatlan Vadrózsa tanyának, - Szeged II. ker /4 hrsz-ú ingatlan Hízó tanyának, - Szeged II. ker /3 hrsz-ú ingatlan Dósa tanyának, - Szeged II. ker /7 hrsz-ú ingatlant Mika tanyának, - Szeged II. ker /2 hrsz-ú ingatlan Biacsi tanyának, - Szeged II. ker /5 hrsz-ú ingatlan Martus tanyának, - Szeged II. ker /4 hrsz-ú ingatlan Márkus tanyának, - Szeged II. ker /2 hrsz-ú ingatlan Faragó tanyának, - Szeged II. ker /11 hrsz-ú ingatlan Sopsits tanyának, - Szeged II. ker /2 hrsz-ú ingatlan Tisóczki tanyának, - Szeged II. ker /3 hrsz-ú ingatlan Péter tanyának, - Szeged II. ker /6 hrsz-ú ingatlan Száraz tanyának, - Szeged II. ker /3 hrsz-ú ingatlan Győrfi tanyának, - Szeged III. ker. Gyála 024/3 hrsz-ú ingatlan Szőllősi tanyának és a - Szeged III. ker. Gyála 057/3 hrsz-ú ingatlan Tanács tanyának történt elnevezéséről január 12-i keltezésű levelünkben megkeresték az Ellátó Osztályt a közterület elnevezésekről szóló lakossági tájékoztató Délmagyarország c. napilapban történő közzététele érdekében. Megkereséssel éltek a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felé az utcanévtáblák kihelyezésének érdekében, a Magyar Posta Zrt. felé irányítószámok kérése céljából, az Építési Osztály felé az elnevezett tanyák házszámainak megállapítása érdekében. Az új címek rögzítése a Központi Címregiszterben folyamatban van.

4 IV. A Jegyzői Iroda a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: 1./ 1.1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adóigazgatósága december 21-én kelt levelében tájékoztatást küldött arról, hogy a honlapján található, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontjában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisból egy fő képviselő december 10. napjával törlésre került. Az érintett képviselő rendezte tartozását és visszakerült a köztartozásmentes adózói adatbázisba A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adóigazgatósága január 26-án kelt levelében tájékoztatást küldött arról, hogy a honlapján található, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontjában meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisból egy fő nem képviselő bizottsági tag január 10. napjával törlésre került. A Jegyzői Iroda az érintettet telefonon értesítette, s kérte, hogy mihamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő visszavétele érdekében. 2./ 2.1. A Közgyűlés a decemberi ülésén tárgyalta a Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását, amelyet az 525/2015. (XII. 18.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott. A Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízatása az Alapító Okiratban foglalt rendelkezés szerint lejárt és az új tagok kijelöléséről a Közgyűlés nem döntött A Közgyűlés a tavaly decemberi ülésén a Szeged Város Közösségéért Közalapítvány Alapító Okiratát módosította az 526/2015. (XII. 18.) Kgy. sz. határozatával. A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapító Okiratban foglalt rendelkezés szerint lejárt és az új tagok kijelöléséről a Közgyűlés nem döntött. Dr. Botka László polgármester kezdeményezi, hogy a Tisztelt Közgyűlés a 2.1. pontban nevesített közalapítvány kuratóriumának elnökét, titkárát és tagjait, továbbá a 2.2. pontban nevesített közalapítvány Felügyelő Bizottságának elnökét és két tagját jelölje ki, a csatolt határozati javaslatok elfogadásával. V. A Személyzeti Osztály a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: A 398/2015. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés megbízta Király Sándornét a SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói feladatainak ellátásával, január 1. napjától december 31. napjáig magasabb vezető beosztásban. A magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkajogi intézkedéseket a Személyzeti Osztály határidőn belül teljesítette, a magasabb vezetői megbízás és a munkaköri leírás az érintett számára átadásra került. Az 520/2015. (XII. 18.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a Móra Ferenc Múzeum igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívást. A pályázati felhívást a Személyzeti Osztály a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közigállás internetes oldalán, Szeged MJV Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapján, valamint a Délmagyarország c. napilapban keretes hirdetésben határidőn belül megjelentette.

5 A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 225/C. (2) bekezdése alapján a Közgyűlésnek február 28-ig kell jóváhagynia a polgármester szabadságának ütemezését. A polgármester a évre járó szabadságát az alábbi ütemezés szerint kívánja igénybe venni: január 6-15., március 5., március , július 18 - augusztus 5., október 15., október , december VI. A Városüzemeltetési Iroda a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatósági eljárást indított az IKV Zrt.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) szemben a Szolgáltató jogszabályban előírt kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítése miatt. Erről novemberében kelt TFAFO- 474/1/2015 ügyiratszámú levelében értesítette a Szolgáltatót, mely az alábbiakról rendelkezett: A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 57/C. (1) bekezdés b) pontja szerint a távhőszolgáltatói engedélyesnek honlapot kell üzemeltetnie, azon közzétenni és a Hivatalnak haladéktalanul megküldeni a távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat között a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodásokat. A távhőszolgáltatók honlapjain keresztül történő adat közzétételi kötelezettség októberében végzett ellenőrzése során a Hivatal tapasztalta, hogy a Szolgáltató honlapján nem szerepel Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés. A közszolgáltató ennek megfelelően december 9-én kelt K/2015. iktatószámú levelében közszolgáltatási szerződés megkötését kezdeményezte az Önkormányzattal. A Városüzemeltetési Iroda a Szolgáltatóval egyeztetve elkészítette azt a közszolgáltatási szerződés tervezetet, amely februártól december 31. napjáig rögzíti Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Szolgáltató által biztosítandó távhő és melegvíz-szolgáltatás ellátásának feltételeit. Az Iroda kezdeményezi a közszolgáltatási szerződés tervezetének jóváhagyását. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az előterjesztést vitassa meg és a csatolt határozati javaslatokat fogadja el. Szeged, február 2. Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

6 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2016. (II. 12.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a címzetes főjegyző 01/11.879/2016. ikt. számú, Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul veszi. A határozatról értesítést kapnak: a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, Fejlesztési Iroda, Humán Közszolgáltatási Iroda, Igazgatási és Építési Iroda, Személyzeti Osztály, Városüzemeltetési Iroda és a Jegyzői Iroda vezetője. K.m.f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

7 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 12. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2016. (II. 12.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a címzetes főjegyző 01/11.879/2016. ikt. számú, Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződések formaszövegét jóváhagyja, az annak alapján megkötésre kerülő egyes szerződések aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 2. A Közgyűlés a 87/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozat 1. pontját, valamint a 491/2015. (XII. 18.) Kgy. sz. határozat 1. és 3. pontját hatályon kívül helyezi. Erről a Tisztségviselőket, Címzetes Főjegyzőt, Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Humán Közszolgáltatási Irodát, az Iroda által az IKV Zrt-t, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szegedi Helyi Szervezetét, a MOK Csongrád Megyei Területi Szervezetét, a Szegedi Tudományegyetemet jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

8 .../2016. (II. 12.) Kgy. sz. határozat melléklete Feladat-ellátási szerződés praxisjog alapján végzett tevékenységre (az egészségügyi alapellátás háziorvosi körzeteire) 1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével): egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester továbbiakban Önkormányzat - másrészről... (név, lakcím) továbbiakban háziorvos között a mai napon,. (név) orvos személyes ellátási kötelezettségével az alábbiak szerint: 2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása Szeged Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott, azonosítószámú háziorvosi körzet. 3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei: 3.1.a. A háziorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. 3.1.b. /GAZDÁLKODÓ SZERVEZET/ A háziorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 5. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe A háziorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni A háziorvos köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni Az önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt térítésmentesen használó háziorvos köteles az IKV Zrt-vel megkötött, az orvosi rendelők üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályait tartalmazó megállapodás másolatát a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az önkormányzat részére megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja.

9 3.6. A háziorvos köteles munkanapokon naponta 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni. Ennek keretében köteles legalább 4 óra 30 percet a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően. A rendelési időt reggel között választhatja meg azzal, hogy köteles hetente legalább két alkalommal délután rendelni, kivéve a heti váltásban történő rendelést. A rendelések között legalább fél óra szünetet kell tartani, ha a rendelőben egymást váltva több orvos rendel A Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, praxisjoggal rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani A háziorvos köteles a hozzá bejelentkezett személyeket megfelelő módon tájékoztatni a rendelési időn kívüli elérhetőségéről, valamint arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére a Szeged M. J. V. Önkormányzata jogosult A háziorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: a. a terhesgondozásban való közreműködés, b. a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása, c. az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, d. az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, e. az ügyeleti szolgálatban való részvétel, f. külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok ellátása; g. külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása; h. külön jogszabályban foglaltak szerint végzi a védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat; i. külön jogszabályban foglaltak szerint végzi a fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet; j. külön jogszabályban foglaltak szerint végzi a kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat; k. külön jogszabályban foglaltak szerint végzi az ételmérgezések esetén szükséges teendőket; l. külön jogszabályban foglaltak szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása A háziorvos feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

10 3.15. A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét A háziorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A háziorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő szakfőorvosai látják el A háziorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat A háziorvos köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben köteles hatósági eljárást kezdeményezni, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében köteles az évi XXXI. tv. 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal együttműködni A háziorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni. 4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is): 4.1. Az Önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról, amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van, a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a háziorvosnak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések: A háziorvos részt vesz az orvosi ügyeleti szolgálatban a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdés d) pontja szerint. 7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések: 7.1. A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként a háziorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a háziorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles.

11 7.2. A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre vonatkozóan és indokolt esetben az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete jogosult dönteni. Ebben az esetben gondoskodni kell a betegek dokumentációjának hozzáférhetőségéről. 8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések: A háziorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében. Az egészségügyi szakdolgozót illető rendelkezéseket az egészségügyi szolgáltató által megállapított és rögzített munkaköri leírás tartalmazza, melyet a háziorvos köteles a jelen szerződés 6. sz. melléklete gyanánt csatolni. 9. A feladat-ellátási szerződés időtartama: A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal a nappal lép hatályba, amikor a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (önkormányzati tulajdonban lévő rendelő esetén) pontban foglalt valamennyi okirat az Önkormányzat részére átadásra került. 10. A feladatellátási szerződés megszűnésére/felmondására vonatkozó rendelkezések: Megszűnik a szerződés, ha: a.) a háziorvos meghal, b.) a háziorvos praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, stb.), c.) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával, d.) a háziorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg, e.) a háziorvos finanszírozási szerződése az OEP-pel bármilyen okból megszűnik, f.) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, g.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti, h.) a jelen szerződésben szabályozott felmondási jog gyakorlásával A jelen szerződést mindkét fél abban az esetben jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha bármelyik fél a szerződésben vagy a jogszabályban foglalt lényeges kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás a szerződést a felmondás közlését követő hónap utolsó napján szünteti meg Az Önkormányzat tulajdonában lévő rendelőt térítésmentesen használó háziorvos esetében az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jogosult jelen szerződést megszüntetni, ha a háziorvos a közüzemi/üzemeltetési díjak fizetésére, illetve a közüzemi szolgáltatókkal történő szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi, illetve nem teljesíti A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek.

12 10.5. A jelen szerződés a hatályba lépéstől számított 5 (öt) év elteltét követően rendes felmondással bármelyik fél által 6 hónapos felmondási idővel megszüntethető. A felmondást a másik féllel írásban, indoklással kell közölni. 11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége: A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A felek az ezzel kapcsolatos kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. A kártalanítási összeg mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget az alábbiak szerint: az összeg az Önkormányzat és a háziorvos megegyezésének tárgya, de legfeljebb a háziorvos havi finanszírozási fix (körzet lakosságszám után járó) díja körzetmódosítás előtti és utáni összege különbözete egy évre (12 hónapra) számított összegének 20%-a. 12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások: Az Önkormányzat a háziorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben a háziorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit. 13. Egyéb előírások: Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg a. A háziorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b) pontja alapján magánorvosként végzi b. /GAZDÁLKODÓ SZERVEZET/ A háziorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b) pontja alapján, gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél a háziorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az önálló orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel, melynek 4. sz. mellékletét képezi. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a háziorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban eltérő rendelkezés hiányában - háziorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe A körzethatárokat az Önkormányzat a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a MOK helyi szervének előzetes véleményezése mellett helyi rendeletben állapítja meg.

13 13.4. A jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás telephelye: A háziorvos részt vehet a szakorvosképzésben, ha erre felhatalmazással rendelkezik, illetve felkérést kap A háziorvos kizárólag a napi 8 óra rendelkezésre állási időn túl vállalhat más jellegű, e szerződést nem érintő egyéb tevékenységet a. A háziorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimumfeltételek folyamatos meglétéről a háziorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon) b. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által leltár szerint nyilvántartott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközöket az Önkormányzat a háziorvos praxisának térítésmentesen használatába adja. Az Önkormányzat tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközökkel a háziorvos Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mindenkori leltárkészítési és leltározási szabályzata szerint elszámolni köteles, az esetleges eszközselejtezések Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének mindenkori szabályzata alapján Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve végzi. Az eszközök pótlásáról, javításáról az orvos köteles gondoskodni azzal, hogy az általa pótolt és vásárolt eszközök tulajdonába kerülnek a. Ezen szerződés hatályba lépésének napjától a háziorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása tekintettel arra, hogy a rendelés jelenleg is a saját tulajdonában álló ingatlanban történik b. A háziorvos kijelenti, hogy nem vállalja a szerződés aláírása után sem az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni. A háziorvos által harmadik személytől bérelt rendelő esetében az Önkormányzat a havi a használattal összefüggő rezsidíjat nem tartalmazó bérleti díj utólag történő megtérítése útján biztosítja a rendelő térítésmentes használatát. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe A jelen szerződésben foglaltak betartását az Önkormányzat ellenőrzi. A szakmai ellenőrzés az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetének a feladata Az ellenőrzést az Önkormányzat megbízásából eljáró személyek végzik, akik ellenőrzési jogosultságukat a háziorvos kérésére megfelelő meghatalmazással kötelesek igazolni Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személyek jogosultak a háziorvoshoz, a rendelőben foglalkoztatott más személyekhez kérdéseket intézni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ellenőrzést végző és az ellenőrzött háziorvos működésének helyzetével és a jelen szerződés betartásával kapcsolatban megállapításokat tehet Amennyiben a háziorvos a megállapításokkal nem ért egyet, a jegyzőkönyv részére történt kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságához fordulhat, amely a háziorvos meghallgatása után 30 napon belül dönt az ellenőrzés eredményéről és a szükséges intézkedéseket megteszi a kifogásolt állapot megszüntetésére.

14 A jelen szerződés pontjában írt azonnali hatályú felmondási okok alapját képező körülmények bekövetkeztét a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság állapítja meg, ha a háziorvos írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem intézkedik az azonnali hatályú felmondási okok elhárítása érdekében Az Önkormányzat az alapellátás teljesítésével kapcsolatban a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság egyetértésével - a háziorvosokkal történt egyeztetést követően - a háziorvosokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget és statisztikai jelentés készítését állapíthat meg, mely adatszolgáltatási kötelezettség a beteg személyiségi jogait és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvényben foglaltakat nem sértheti. Az adatkérés csak olyan adatok vonatkozásában rendelhető el, amelyek a háziorvos nyilvántartásaiban fellelhetőek A szerződő felek megállapodnak, hogy az egymáshoz intézett nyilatkozataik közlésére a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a visszaküldött iratot a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik; a 24. (1) és (2) bekezdésben foglaltak megvalósulásának esetén az iratot szintén kézbesítettnek tekintik A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem érinti a szerződés egészének érvényességét A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működése érdekében folyamatosan együttműködnek. Kijelentik, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a jelen szerződésre vonatkozó minden vitás kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni A felek megállapítják, hogy a Finanszírozó a háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződéseket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény alapján közvetlenül a szolgáltatóval köti meg, melynek alapján a folyósításra kerülő finanszírozás teljes összegére a szolgáltató jogosult A jelen szerződésre a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók. 14. Dátum, a felek cégszerű aláírása Szeged, 20.. hó..nap Szeged M.J.V. Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester orvos

15 Feladat-ellátási szerződés praxisjog alapján végzett tevékenységre (az egészségügyi alapellátás házi gyermekorvosi körzeteire) 1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével): egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) képviseletében Dr. Botka László polgármester - továbbiakban Önkormányzat - másrészről... (név, lakcím) - továbbiakban házi gyermekorvos - között a mai napon,. (név) orvos személyes ellátási kötelezettségével az alábbiak szerint: 2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása Szeged Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott, azonosítószámú házi gyermekorvosi körzet. 3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei: 3.1.a. A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. 3.1.b. /GAZDÁLKODÓ SZERVEZET/ A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott praxisengedély eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát 1. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Köteles továbbá az illetékes cégbíróság által az egészségügyi szolgáltatóról kiadott, 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatát, bejegyzés alatt álló társaság esetében pedig a cégbejegyzési kérelem átvételéről szóló cégbírósági igazolás másolatát 5. sz. mellékletként a jelen szerződéshez csatolni. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe A házi gyermekorvos köteles az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetétől az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt megkérni, és a határozat másolatát 60 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni A házi gyermekorvos köteles az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés másolatát 90 napon belül az Önkormányzat részére megküldeni Az önkormányzati tulajdonban lévő rendelőt térítésmentesen használó házi gyermekorvos köteles az IKV Zrt-vel megkötött, az orvosi rendelők üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályait tartalmazó megállapodás másolatát a jelen szerződés aláírását követő 30 napon belül az önkormányzat részére megküldeni a jelen szerződés 3. sz. mellékleteként történő csatolása céljából A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a 14. életévüket be nem töltött, valamint felkérésre a év közötti személyek egészségügyi állapotának megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A házi gyermekorvos tevékenységét alvállalkozásba nem adhatja.

16 3.6. A házi gyermekorvos köteles munkanapokon napi 8 órát a betegek részére rendelkezésre állni. Ennek keretében köteles hetente 20 órát, de naponta legkevesebb 2 órát a jelen szerződés telephelyeként megjelölt rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelő napi elosztásban, azzal a kikötéssel, hogy a rendelési időt reggel között választhatja meg, és hetente legalább egy alkalommal délutáni rendelést kell biztosítania. A 20 óra rendelési idő a csecsemő-tanácsadás idejét is magába foglalja. A rendelési időn túl, de a rendelkezésre állási időben végez a házi gyermekorvos külön szerződésben meghatározott feltételek szerint óvoda és iskola-egészségügyi ellátást A Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani A házi gyermekorvos köteles a hozzá bejelentkezett 14 év alatti, valamint felkérésre a év közötti személyeket/törvényes képviselőiket megfelelő módon tájékoztatni a rendelési időn kívüli elérhetőségéről, valamint arról, hogy az ellátási kötelezettség ellenőrzésére a Szeged M.J.V. Önkormányzata jogosult A házi gyermekorvos köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. A házi gyermekorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása A házi gyermekorvos feladata továbbá: a. a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is, b. az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 napon belül történő meglátogatása, c. a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, d. gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele, e. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat, f. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet, g. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat, h. külön jogszabályokban foglaltak szerint végez ételmérgezések esetén szükséges teendőket. i. külön jogszabályban foglaltak szerint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, j. közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása, k. egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, l. életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése,

17 m. külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, n. külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása, o. a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére megnevezésű orvosi adatlap kiállítása A házi gyermekorvos feladatait a rendelőjében, a tanácsadóban, indokolt esetben a beteg otthonában látja el A házi gyermekorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges A házi gyermekorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról, és az általa megtett intézkedésekről értesíti az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézetét A házi gyermekorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A házi gyermekorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi államigazgatási szerv felügyelő szakfőorvosai látják el A házi gyermekorvos köteles figyelemmel kísérni és alkalmazni a munkájára vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai szabályokat A házi gyermekorvos köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve indokolt esetben kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni, valamint a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek az évi XXXI. tv. 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal együttműködni A házi gyermekorvos köteles a rendelő és kiszolgáló helyiségek közegészségügyi-járványügyi előírások szerinti takarításáról, a fertőtlenítés elvégzéséről, a veszélyes hulladékok elszállításáról, a sterilizáló készülék hatásfokának hatóság általi rendszeres bevizsgálásáról - a felmerülő költségek viselése mellett - gondoskodni A házi gyermekorvos kapcsolatot tart és együttműködik a védőnővel, és feladatait a védőnők közreműködésével végzi. 4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is): 4.1. Az Önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról, amennyiben a rendelő nem a házi gyermekorvos vagy a házi gyermekorvosi szolgáltató tulajdonában van, a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről Az Önkormányzat köteles minden olyan információt megadni a házi gyermekorvosnak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

18 5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Tanácsadás: 6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések: A házi gyermekorvos részt vesz az orvosi ügyeleti szolgálatban a a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdés d) pontja szerint. 7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések: 7.1. A házi gyermekorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. Az állandó helyettesítésre vonatkozó igazolást jelen szerződés 2. sz. mellékleteként a házi gyermekorvos köteles csatolni. Amennyiben az állandó helyettes személyében változás történik, azt a házi gyermekorvos az Önkormányzatnak bejelenteni köteles A helyettesítő a helyettesített orvos rendelőjében látja el a praxishoz bejelentkezett betegeket. Az ettől eltérő módon történő helyettesítésre vonatkozóan és indokolt esetben az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete jogosult dönteni. Ebben az esetben gondoskodni kell a betegek dokumentációjának hozzáférhetőségéről. 8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések: A házi gyermekorvos köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott, megfelelő képesítésű szakdolgozót foglalkoztatni a praxis feladatainak ellátása körében. Az egészségügyi szakdolgozót illető rendelkezéseket az egészségügyi szolgáltató által megállapított és rögzített munkaköri leírás tartalmazza, melyet a háziorvos köteles a jelen szerződés 6. sz. melléklete gyanánt csatolni. 9. A feladat-ellátási szerződés időtartama: A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, azzal a nappal lép hatályba, amikor a 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (önkormányzati tulajdonban lévő rendelő esetén) pontban foglalt valamennyi okirat az Önkormányzat részére átadásra került. 10. A feladatellátási szerződés megszűnésére/felmondására vonatkozó rendelkezések: Megszűnik a szerződés, ha: a.) a házi gyermekorvos meghal, b.) a házi gyermekorvos praxisjoga bármilyen okból megszűnik (visszavonás, átruházás, stb.), c.) az egészségügyi államigazgatási szerv illetékes intézete által kiadott működési engedély visszavonásával, d.) a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi feltételnek nem felel meg, e.) a házi gyermekorvos finanszírozási szerződése az OEP-pel bármilyen okból

19 megszűnik, f.) a házi gyermekorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, g.) a házi gyermekorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti, h.) a jelen szerződésben szabályozott felmondási jog gyakorlásával A jelen szerződést mindkét fél abban az esetben jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha bármelyik fél a szerződésben vagy a jogszabályban foglalt lényeges kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi. Az azonnali hatályú felmondás a szerződést a felmondás közlését követő hónap utolsó napján szünteti meg Az Önkormányzat tulajdonában lévő rendelőt térítésmentesen használó házi gyermekorvos esetében az Önkormányzat 6 hónapos felmondási határidővel jogosult jelen szerződést megszüntetni, ha a házi gyermekorvos a közüzemi/üzemeltetési díjak fizetésére, illetve a közüzemi szolgáltatókkal történő szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségét felhívás ellenére ismételten megszegi, illetve nem teljesíti A szerződés megszűnéséig a feleket kölcsönösen terhelik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek A jelen szerződés a hatályba lépéstől számított 5 (öt) év elteltét követően rendes felmondással bármelyik fél által 6 hónapos felmondási idővel megszüntethető. A felmondást a másik féllel írásban, indoklással kell közölni. 11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége: A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A felek az ezzel kapcsolatos kérdést elsődlegesen közvetlen megbeszélések útján kívánják rendezni. A kártalanítási összeg mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a házi gyermekorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget az alábbiak szerint: az összeg az Önkormányzat és a házi gyermekorvos megegyezésének tárgya, de legfeljebb a házi gyermekorvos havi finanszírozási fix (körzet lakosságszám után járó) díja körzetmódosítás előtti és utáni összege különbözete egy évre (12 hónapra) számított összegének 20%-a. 12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások: Az Önkormányzat a házi gyermekorvos által a jelen szerződés alapján végzett tevékenység során okozott bármilyen kár, hátrány vonatkozásában kártérítésre, kártalanításra nem kötelezhető, minden esetben a házi gyermekorvos viseli tevékenysége anyagi következményeit. 13. Egyéb előírások: Jelen szerződést a felek az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerinti területi ellátási kötelezettség vállalása mellett végzendő, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást

20 nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok hatékony ellátása érdekében kötik meg a. A házi gyermekorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b) pontja alapján magánorvosként végzi b. /GAZDÁLKODÓ SZERVEZET/ A házi gyermekorvos a tevékenységét a 4/2000. (II. 25.) EüM r. 1. (1) bekezdés b) pontja alapján, gazdálkodó szervezettel létesített jogviszonyban végzi. A gazdálkodó szervezetnél a házi gyermekorvos munkaviszony/tagsági viszony keretében folytatja az önálló orvosi tevékenységet. A tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt létrehozó szerződés nem lehet ellentétes a jelen szerződéssel, melynek 4. sz. mellékletét képezi. Erre tekintettel a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek eltérő rendelkezés hiányában - az egészségügyi szolgáltatót terhelik azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató nevében a praxisjog alapján nyújtható önálló orvosi tevékenységet a házi gyermekorvos csak személyesen végezheti akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve. A jelen szerződésben a továbbiakban eltérő rendelkezés hiányában - házi gyermekorvos alatt az egészségügyi szolgáltatót is értelemszerűen érteni kell. Megjegyzés: a megfelelő pont építendő be az egyedi szerződésbe A körzethatárokat az Önkormányzat a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a MOK helyi szervének előzetes véleményezése mellett helyi rendeletben állapítja meg A jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatás telephelye: 13.5.a. A házi gyermekorvos praxisához tartozó, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközök pótlásáról, javításáról, a minimum feltételek folyamatos meglétéről a házi gyermekorvos köteles gondoskodni saját költségén (ingó vagyon) b. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által leltár szerint nyilvántartott, a szakmai minimumfeltételek körébe tartozó tárgyi eszközöket az Önkormányzat a házi gyermekorvos praxisának térítésmentesen használatába adja. Az Önkormányzat tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközökkel a házi gyermekorvos Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala mindenkori leltárkészítési és leltározási szabályzata szerint elszámolni köteles, az esetleges eszközselejtezések Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének mindenkori szabályzata alapján Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával egyeztetve végzi. Az eszközök pótlásáról, javításáról az orvos köteles gondoskodni azzal, hogy az általa pótolt és vásárolt eszközök tulajdonába kerülnek a. Ezen szerződés hatályba lépésének napjától a házi gyermekorvost terheli az általa nyújtott alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítása tekintettel arra, hogy a rendelés jelenleg is a saját tulajdonában álló ingatlanban történik b. A házi gyermekorvos kijelenti, hogy nem vállalja a szerződés aláírása után sem az alapellátási formához szükséges ingatlan biztosítását, ezért az önkormányzat által biztosított ingatlant a rendeléshez térítésmentesen kívánja igénybe venni. A házi gyermekorvos által harmadik személytől bérelt rendelő esetében az Önkormányzat a havi a használattal összefüggő rezsidíjat nem tartalmazó bérleti díj utólag történő megtérítése útján biztosítja a rendelő térítésmentes

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-16/2013. Tárgy: Háziorvosok feladat-ellátási szerződései Mell.: szerződés-tervezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 3/216.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-249/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: 2. gyermek háziorvosi

Részletesebben

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 409/2013. (XI. 21.) Kt. határozat melléklete SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (1173 Budapest, Pesti út 165.,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) háziorvos

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete

78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete 78/2012. (III. 22.) Kt. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amelyet létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Székhely: 1173 Budapest, Pesti út 165. Képviseli: Riz Levente

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/379-2/2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében Ormai István polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 74. MELLÉKLET: db TÁRGY: Javaslat az 6. számú vegyes fogorvosi körzet és az ıcsényi fogorvosi körzet összevonásával kapcsolatos és egyéb döntések meghozatalára E L İ T E R J

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület!

EL TERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. októberi ülésére. Tisztelt Képvisel - testület! Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

Ellátási és Együttműködési Szerződés

Ellátási és Együttműködési Szerződés Ellátási és Együttműködési Szerződés amely létrejött egyrészről a Község Önkormányzata (székhely: ; képviseli: polgármester) - a továbbiakban Önkormányzat -, másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése

II. fejezet. Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése 3. sz. melléklet II. fejezet Hajléktalanok Átmeneti Otthonának működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok Az átmeneti otthon feladatai az 1993. évi III. tv., 1/2000 (I. 07.) SzCsM rendelet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről

Döntés a háziorvosi praxis helyettesítéséről Az előterjesztés száma: 33/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. február 24. napján, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről

T/10748. számú törvényjavaslat. a fémkereskedelemről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10748. számú törvényjavaslat a fémkereskedelemről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. április 2013. évi törvény a fémkereskedelemről Az Országgyűlés a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 25927/2013. Tárgy: Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE BELÜGYI ÁGAZAT Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök 1. Felmentést adhat a házasság előtti várakozási 1952. évi IV. tv. (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

ügyvezető igazgató Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Makrai László ügyvezető igazgató Iktatószám: /2015. Tárgy: Központi jogszabályváltozás miatt az 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-ei ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013. (IV.29.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata a MOK B.-A.-Z. Megyei Területi Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata (a dőlt betűvel szedett legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A 2008. május hó 28. napján kelt, többször

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 34/2013 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. október 31-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: A Szállásréti-tó haszonbérleti szerződésének megszüntetése

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben