Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz"

Átírás

1 Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez az alábbi kiegészítést kívánom előterjeszteni: Az előterjesztés 1. sz. határozat és 6. sz. határozatához tartozó mellékletek korábban nem lettek csatolva, amely most pótlásra kerül. 1. Szeged MJV Önkormányzata és az Algyő Nagyközség Önkormányzata között létrejövő használati megállapodás (XIV. határozat) Az Algyő 01278/6 hrsz.-ú, Északi Vízmű telep földterülete - Szeged és Algyő szétválását követően Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonába került, miközben a felépítmények Szeged MJV Önkormányzatának tulajdonában maradtak. A telep biztosítja részben Szeged és Algyő ivóvízellátását, melynek üzemeltetését a Szegedi Vízmű Zrt. látja el. A telep érintett a közösen sikeresen pályázott KEOP-1.3.0/ számú Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító projekt -tel is. A projekt megvalósítására Szeged MJV Önkormányzata és Algyő Nagyközség Önkormányzata korábban létrehozta a Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulást, melynek a hatályos társulási megállapodása VIII. pontja szerint a Felek a nevezett ingatlan tulajdonviszonyainak a rendezésében, ingatlannyilvántartási bejegyzés módosításában együttműködnek, és amennyiben lehetséges a létesítmény ingatlanának a biztosítását területcserével oldják meg. A hivatkozott Algyő 01278/6 hrsz.-ú, 27 ha 5014 m2-es ingatlannak csak egy meghatározott részén, 8 ha 3614 m2-en található az Északi Vízmű telep. A tárgyi ingatlan megosztását az Algyő Önkormányzat kezdeményezte. A telekalakítást követően a telep területét a 01278/9 hrsz. fogja lefedni. A használati viszonyok rendezése érdekében szükséges a határozati javaslat mellékletét képező megállapodás megkötése. A megállapodás alapján Szeged MJV Önkormányzata vállalja, hogy mindaddig, amíg a megállapodás hatályban van, és az Északi Vízmű telep ivóvizet szolgáltat - kivéve azt a rendkívüli esetet, amikor a Szeged és az algyői Északi Vízmű telep között meglévő 1000-es SENTAB gerincvezetéken egyidejűleg, több helyen bekövetkező meghibásodás átmenetileg nem teszi lehetővé az ivóvíz átadását - a Szegedi Vízmű Zrt. és az Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti szerződésben rögzített ellentételezés mellett folyamatosan biztosítja

2 az ivóvíz átadását az Algyő Nagyközség Önkormányzata számára Algyő Nagyközség közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátás biztosítása érdekében. A megállapodás szerint az Algyő Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati közfeladatnak (víziközmű-szolgáltatás) a létrejövő 01278/9 hrsz.-ú ingatlanon történő ellátása idejére ingyenes és kizárólagos használati és elővásárlási jogot biztosít SZMJV Önkormányzata részére. Az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete június 25. napján tartandó ülésen dönt a megállapodás elfogadásáról. Az ingyenesen juttatott vagyon elfogadásáról a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdése alapján a Közgyűlés dönt. 2. A Szeged, Bakay Nándor u. 50. sz. alatti, 25579/3 hrsz.-ú, kivett kollégium megjelölésű ingatlan pályázati alapárának módosítása (XV. határozat) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 351/2009. (VI. 26.) Kgy. sz. határozatában a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján eljárva a Szeged, Bakay Nándor u. 50. sz. alatti, 25579/3 hrsz.-ú, kivett kollégium megjelölésű ingatlant versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő értékesítésre jelölte ki bruttó , Ft azaz nyolcvanötmillió forint összegű pályázati alapáron. Az IKV Zrt. háromszori sikertelen pályáztatást követően az ingatlan paramétereit felülvizsgálva, annak forgalmi értékét a június 15. napján készített ingatlanforgalmi szakvéleményben ,-Ft, azaz hetvennégymillió forint összegben határozta meg. Fentiekre tekintettel SZMJV Közgyűlése a 407/2011. (IX. 30.) Kgy. sz. határozatával a 351/2009. (VI. 26.) Kgy. sz. határozatának 2. pontjában foglalt forgalmi értéket (pályázati alapárat) ,- Ft-ra módosította. A tárgyi ingatlan jelenleg is üresen áll, az értékesítésre irányuló pályázati eljárások eredménytelenül zárultak. Az IKV Zrt. elkészített egy új értékbecslést az ingatlan forgalmi értékére vonatkozóan. Ezen szakvélemény szerint az ingatlan forgalmi értéke ,- Ft. A Rendelet 46. (4) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás útján kell hasznosítani az önkormányzati vagyont, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke ingatlan esetén a 20 millió Ft-ot meghaladja. A Rendelet 46. (5) bekezdése szerint amennyiben az ingatlan forgalmi értéke meghaladja az 50 millió Ft-ot, akkor azt pályázati eljárás keretében kell értékesíteni. A Rendelet 48. (3) bekezdése szerint a nyilvános pályázat helyett többek között akkor írható ki zártkörű pályázat, ha az önkormányzati érdekek azt indokolttá teszik. A tárgyi ingatlan megvásárlására vonatkozóan több szervezet jelezte érdeklődését, amelyek az ingatlant a fogyatékkal élő személyek részére történő szolgáltatás nyújtása, komplex ellátása,

3 képességeik fejlesztése, valamint részükre szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő közösségi programok szervezése, mentális felzárkóztatásuk, rehabilitációjuk céljára kívánják igénybe venni. Az ingatlan zártkörű pályázat útján történő értékesítése által lehetővé válna a sérült, beteg, hátrányos helyzetű személyek oktatása, érdekvédelme, ellátása. A Rendelet 4. sz. melléklete 2) pontja értelmében zártkörű pályázat esetén legalább 3 érintettnek kell egyidejűleg a pályázati felhívást megküldeni. A zártkörű pályázat során kialakult vételár megfizetésére a leendő vevő részére igény esetén legfeljebb 5 éves részletfizetési kedvezményt biztosítana az Önkormányzat. 3. A Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti, kivett művelődési központ megjelölésű (régi Bartók Béla Művelődési Ház) értékesítésre kijelölése (XVI. határozat) Az ingatlan Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatt található, a szigorúan vett történelmi belvárosban. A közvetlen közelében több műemlék és kiemelt városképi jellegű épület, nevezetesség is található. A megközelíthetősége jó, akár közúton vagy egyéb tömegközlekedési eszközökkel is. A közelben helyezkedik el több államigazgatási, önkormányzati, igazságszolgáltatási és kulturális intézmény épülete is. Az ingatlan közelében a legfontosabb egyéb más köz-, oktatási-, egészségügyi- és egyéb intézmények is gyorsan elérhetőek. Az ingatlan általános műszaki állaga közepes és gyenge. Az ingatlan évek óta üresen áll, tartós hasznosítása és folyamatos működtetése nem megoldott. SZMJV Önkormányzata a 455/2008. (VI. 27.) Kgy. számú határozattal döntött a zártkörű pályáztatás útján történő értékesítésről ben a Közgyűlés ezt a határozatot hatályon kívül helyezte, és döntött 524/009. (XI.6.) Kgy. sz. határozattal arról, hogy a Szeged, Boross József u. 5. sz. alatti, Magyar Állam tulajdonát képező ingatlannal elcserélné. A tárgyi ingatlantárgyalások azonban eredménytelenül zárultak el. Az IKV Zrt június hónapban elkészített forgalmi értékbecslésben az ingatlan (felépítmény+telek) piaci forgalmi értékét összesen ,-Ft összegben határozta meg. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv) 13. (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben (a évi CCXXX. törvény 6. (5) bekezdés c) pontja alapján ,-Ft) vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár (a Szeged MJV Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 46. (4) bekezdés a) pontja szerint ,-Ft) feletti nemzeti vagyon tulajdonát átruházni ha törvény kivételt nem tesz csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Az Nvtv. 14. (2) bekezdése a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti, kivett művelődési központ megjelölésű ingatlan nyílt pályázati úton történő értékesítése indokolt az 524/2009. (XI.06.) Kgy. sz. határozat visszavonása mellett.

4 A Vagyonrendelet 17/A. (1) bekezdés d) pontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal és üzleti vagyonnal való rendelkezés során elidegenítés esetén ,Ft értékhatár felett a Közgyűlés dönt. 4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan átadása az IKV Zrt. részére (XVII. határozat) SZMJV Közgyűlése az 515/2008. (IX. 26.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szeged Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának mellékletét képező Antiszegregációs Tervet. A Tervben foglaltak szerint az Önkormányzat a Cserepes sori szegregátum felszámolását tűzte ki célul, amelynek keretében évente 2 db lakás kiürítésével legkésőbb 2029-ig a teljes szegregátum megszüntetésre kerül. Tiszai Annamária jelezte, hogy a tulajdonát képező Szeged, Téglagyár u ép. fszt. 23. sz. alatti lakását mely az Antiszegregációs Terv Cserepes sort érintő részén található el kívánja adni az Önkormányzat részére. Az Antiszegregációs Terv végrehajtása érdekében SZMJV Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága /2014. ( ) VB. sz. határozatával hozzájárult Tiszai Annamária tulajdonát képező Szeged, Téglagyár u ép. fszt. 23. szám alatti lakásnak SZMJV Önkormányzata általi, ,- Ft forgalmi értéken történő megvásárlásához. Az adásvételi szerződés június 18. napján megkötésre került, az ingatlan per-, teher -és igénymentesen június 23. napján birtokba adásra került SZMJV Önkormányzata és az IKV Zrt. részére. Az IKV Zrt. a birtokba adás napjától kezdődően a lakóingatlan lakhatatlanná tételéről gondoskodik az önkényes beköltözések megakadályozása érdekében. A Szeged, Téglagyár u ép. fszt. 23. sz. alatti ingatlan funkciójára, rendeltetésére tekintettel, az Antiszegregációs Tervben foglaltak teljesítése érdekében indokolt a lakást július 01. napjával az IKV Zrt. hasznosításába adni. 5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása, illetve vagyonkezelési szerződés kötése a Fodor József Élelmiszeripari és a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskolákkal (XVIII. határozat) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 5. (14) bekezdése értelmében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. (5) bekezdése szerint augusztus 1-jétől az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában, vagy nem állami fenntartó esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével kötött szakképzési megállapodás alapján folyhat. A szakképzési intézmények ingó és ingatlan vagyonelemei a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) ingyenes vagyonkezelésében álltak a június 17. napján

5 az Önkormányzat, az NGSZ és a KLIK között kötött Vagyonkezelési Szerződésben foglaltak szerint. Tekintettel arra, hogy augusztus 1-jével a szakképzési intézmények a vidékfejlesztési miniszter fenntartása alá kerülő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek lettek, ezért az intézmények feladatellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyonelem vagyonkezelésbe kerüléséről szükséges vagyonkezelési szerződést kötni az érintett intézményekkel. Szükséges továbbá a KLIK-el kötött Vagyonkezelési Szerződést módosítani, és ezen szerződés hatálya alól kivenni azon ingatlanokat és ingóságokat, melyek az érintett intézményekhez kerültek át. A szerződések mellékleteihez a KLIK adatszolgáltatása szükséges, amely folyamatban van, azonban a mellékletek méretükre tekintettel a szerződések aláírásakor kerülnek csatolásra a Vagyonkezelési Szerződés megkötésekor kialakult gyakorlatnak megfelelően. 6. A Szeged II. kerület belterület 16280/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyon jellegének forgalomképtelen törzsvagyonra történő megváltoztatása (XIX. határozat) A SZMJV Polgármesteri Hivatal Környezetgazdálkodási és Közmű Osztálya ügyintézése mellett folyamatban lévő KEOP pályázat keretében érintett az önkormányzati tulajdonban és a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő III. számú Margaréta utcai ( Szeged II. ker hrsz.) ivóvíz-kitermelésére szolgáló vízmű telep, amelyen építési beruházás fog megvalósulni. A fenti ingatlan jelenleg nem minősül építési teleknek, mert a Margaréta utcához való kapcsolata az önkormányzati tulajdonban lévő 16280/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanon keresztül biztosított, ezért szükséges lenne a 16280/3 hrsz.-ú ingatlan megjelölését közterületre változtatni. A Szeged, 16280/3 hrsz.-ú ingatlan megjelölésének módosítása ellen a városi főépítész nem emelt kifogást. Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 15. (7) bekezdése alapján a fent megjelölt ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyon jellegét változtassa meg forgalomképtelen törzsvagyonra. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tárgyi előterjesztés kiegészítést megtárgyalni és a határozati javaslatoknak megfelelően dönteni szíveskedjen. Szeged, június 25. Dr. Botka László Polgármester

6 I. határozat melléklete

7 I. határozat melléklete

8 VI. határozat melléklete

9

10

11

12

13 XIV. határozat KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2014. ( ) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester / számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a határozat mellékletét képező használati megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására a 01278/6 hrsz.-ú ingatlan telekalakításának ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését követően. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Szegedi Vízmű Zrt. és az Algyői Nagyközség Önkormányzata. Kmf. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

14 XIV. határozat melléklete Használati Megállapodás Amely létrejött egyrészről az Algyői Nagyközség Önkormányzata székhely: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. bankszámlaszám: adószám: KSH számjel: képviseli: Herczeg József polgármester mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) másrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér törzsszám: adószám: statisztikai számjele: képviseli: Dr. Botka László polgármester mint használó (továbbiakban: Használó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A Tulajdonos kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képezi az Algyő külterület 01278/9 hrsz. alatt felvett a) alrészlet kivett üzemterület megjelölésű, b) alrészlet legelő művelési ágú, 8 ha 3614 m2 összterületű ingatlan. 2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgya kifejezetten az 1. pontban meghatározott földterület használatát foglalja magában, tekintettel arra, hogy a földterületen található ivóvíz kitermelő és kezelő telep (annak jelenleg már meglévő, valamint a Használó által a későbbiekben fejlesztés és/vagy a rekonstrukció során létrejövő minden felépítmény, kút, berendezés, eszköz, stb.) a használó tulajdonát képezi. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás célja a Tulajdonos és a Használó között már fennálló használat szabályozása, mivel az 1. pontban meghatározott ingatlan már a Használó birtokában van, azt már évek óta használja. 3. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)13. (1) bekezdés 21. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

15 4. A Tulajdonos ellenérték megfizetése nélkül (ingyenesen) használatba adja az 1. pontban szereplő ingatlan teljes területét a Használó részére a 3. pontban meghatározott közfeladat ingatlanon történő ellátása érdekében. 5. A Tulajdonos jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Használó javára a használat idejére ingyenes és kizárólagos használati és elővásárlási jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A jogok bejegyzéséről a Használó gondoskodik, viseli annak terheit. 6. A Tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlan teher- és igénymentes szavatosságot vállal azért, hogy a megállapodás tárgyát képező földterületen harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Használót a kizárólagos használati jogának gyakorlásában korlátozná vagy akadályozná. 7. A Használó hozzájárul, hogy amennyiben a használat bármilyen okból megszűnik, úgy a használat joga az ingatan-nyilvántartásból haladéktalanul törlésre kerüljön, amelynek költségeit a Tulajdonos viseli. 8. A Használó kötelezi magát, hogy mindaddig, amíg jelen megállapodás hatályban van, és az Északi Vízmű telep ivóvizet szolgáltat - kivéve azt a rendkívüli esetet, amikor a Szeged és az algyői Északi Vízmű telep között meglévő 1000-es SENTAB gerincvezetéken egyidejűleg, több helyen bekövetkező meghibásodás átmenetileg nem teszi lehetővé az ivóvíz átadását - a Szegedi Vízmű Zrt. és a Tulajdonos közötti szerződésben rögzített ellentételezés mellett folyamatosan biztosítja az ivóvíz átadását a Tulajdonos számára Algyő Nagyközség közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátás biztosítása érdekében. 9. Jelen megállapodást a felek egyike sem szüntetheti meg egyoldalúan, kivéve a 8. pontban meghatározott Használóra vonatkozó szerződéses kötelezettség szándékos megsértése esetén. A közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a felek a szerződés 1. pontjában meghatározott ingatlanon a Használó tulajdonában lévő minden nemű vagyonelemek sorsáról legkésőbb 60 napon belül külön megállapodás keretében rendelkeznek. 10. A Használó a szerződés megkötésétől kezdve köteles az ingatlant karbantartani, valamint viselni az ingatlan használatával, fenntartásával járó terheket. A Használó a használat ideje alatt jogosult a föld használatára és hasznainak szedésére. 11. A Felek Magyarországon működő önkormányzatok. 12. Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák... jogtanácsost, hogy jelen okiratot ellenjegyezze, valamint a Földhivatali bejegyeztetési eljárásban a nevükben teljes jogkörrel eljárjon. 13. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéssel kapcsolatban esetlegesen keletkező vitáikat

16 elsősorban egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, úgy erre az esetre alávetik magukat az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság eljárásának. Jelen megállapodás aláírásra a SZMJV Közgyűlése... Kgy. sz. határozata, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének... Kt. határozata alapján került sor. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Nvtv., a PTK., valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. Fenti szerződést a felek, elolvasás és kellő értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. Szeged, Ellenjegyzem: Szeged, Szeged,

17 XV. határozat KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2014. ( ) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú.../2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés a 351/2009. (VI. 26.) Kgy. sz. és az azt módosító 407/2011. (IX. 30.) Kgy. sz. határozatait hatályon kívül helyezi. 2) A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bekezdésének d) pontja, a 46. (4)-(5) és a 48. (3) bekezdése alapján a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szeged III. kerület belterület 25579/3 hrsz.-ú, a természetben a Szeged, Bakay Nándor u. 50. szám alatti ingatlant zártkörű pályázat útján versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre kijelöli. A zártkörű pályázatra az alábbi szervezetek kerülnek meghívásra: Szivárvány Autizmus Egyesület (6771 Szeged, Szerb u. 171.) Rehab-Hungária Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Kft. (6722 Szeged, Zászló u. 4/A-4/B.) Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány (6720 Szeged, Károlyi u. 4. III/1.) 3) A pályázati alapár: ,- Ft, azaz hatvankilencmillió forint. Az Önkormányzat a zártkörű pályázat során kialakult vételár megfizetésére a leendő vevő részére igény esetén legfeljebb 5 éves részletfizetési kedvezményt biztosít. 4) Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. feladatát képezi.

18 5) A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a pályázati kiírás, valamint az adásvételi szerződés tervezetét a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elé jóváhagyásra terjessze elő. 6) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 7) A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az ingatlan sikertelen pályáztatása esetén vizsgálja meg annak bérbeadás útján történő hasznosítási lehetőségét. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, valamint az IKV Zrt. K.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

19 XVI. határozat KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2014. (.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú.../2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szeged, Vörösmarty u. 3. szám. alatti, kivett művelődési központ (hrsz: 3990) ingatlanra vonatkozó, korábban meghozott 524/2009. (XI.06.) Kgy. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bekezdés d) pontja illetve a 46. (1) és (4) bekezdés a) pontja alapján a Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti (hrsz.: 3990), kivett művelődési központ megjelölésű, 738 m² alapterületű ingatlant nyilvános pályázat útján, versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre kijelöli, természetes személyek vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. alapján átlátható szervezet részére, amennyiben a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az értékesítést jóváhagyja. 3. A pályázati alapár: ,-Ft forint. 4. A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a pályázati kiírás, valamint az adásvételi szerződés tervezetet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal értékesítést jóváhagyó nyilatkozata megléte esetén legkésőbb 30 napon belül jóváhagyásra terjessze a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elé. 5. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Botka László polgármestert, hogy az eredményes pályázati eljárás esetén az adásvételi szerződést aláírja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, IKV Zrt. valamint a Városüzemeltetési Iroda. Kmf. Dr. Botka László Polgármester A kivonat hiteléül: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző

20 XVII. határozat KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2014. ( ) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú.../2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és a 16. (1) bekezdése alapján július 01. napjával az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. hasznosításába adja a Szeged, Téglagyár u ép. fszt. 23. sz. alatti, 24023/A/23 hrsz.-ú ingatlant. 2) A Közgyűlés felkéri az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-t, hogy az ingatlant a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel. Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Felelős: IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, ingatlanvagyon-kataszter vezetője, valamint az IKV Zrt. K.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

21 XVIII. határozat KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből..../2014. (.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester../2014. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 76. (5) bekezdés a) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény 8. (1) bekezdés b) pontja alapján a június 17. napján az Önkormányzat, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött Vagyonkezelési Szerződés módosítást jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerint. 2. A Közgyűlés a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 5. (14) bekezdése, 92/A. (3) bekezdése, illetve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. (5) bekezdése alapján jóváhagyja a határozat 2. és 3. számú mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola/Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola között kötendő vagyonkezelési szerződéseket. 3. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Botka László polgármestert az 1. és 2. pontban meghatározott szerződések aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola, az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

22 XVIII.határozat 1. sz. melléklete VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 6720 Szeged Széchenyi tér 10. képviseli: Dr. Botka László polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata székhelye: 6724 Szeged, Huszár u. 1. képviseli: Kardos Kálmán igazgató adóigazgatási azonosító száma: statisztikai számjele: bankszámlaszáma: mint működtető szervezet (a továbbiakban: NGSZ), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye: 1015 Budapest, Nádor utca 32. képviseli: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató adóigazgatási azonosító száma: Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: KIK) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: Előzmények A Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye és Fodor József Élelmiszeripari Tagintézménye Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) fenntartásából és működtetéséből augusztus 1-jétől a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került külön-külön önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként és önálló jogi személyként, ezen változások miatt szükséges a felek között június 17-én létrejött Vagyonkezelési szerződést illetve annak mellékleteit módosítani július 31. napjától kezdődő hatállyal, az alábbiak szerint:

23 1. A Felek rögzítik, hogy a KIK fenntartásából és működtetéséből kikerült vagyonelemek és a hozzá tartozó dokumentumok augusztus 1-jétől a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola illetve a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola használatában vannak. Ezen vagyonelemek és a hozzá tartozó dokumentumok melyeknek listáját jelen megállapodás sz. mellékletei tartalmazzák intézmények részére történő, jegyzőkönyv melletti átadására nem került sor, ezért az eszközkartonokat az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásának napjával veszi át. 2. A Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott szerződés 27. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi pont kerül. Közös energiaellátó rendszerrel rendelkezik: 1. Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye telephely és az NGSZ-Szeged Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézménye telephely (mindkettő esetében a székhely: 6724 Szeged, Mars tér 14., helyrajzi szám: 25587) az áram-, a gáz-, az ivóvíz- és szennyvízellátás vonatkozásában 2. Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye (6726 Szeged, Temesvári krt. 38.) az NGSZ-Szeged Városi Kollégium Ady Endre Tagintézménye telephely(6726 Szeged, Közép fasor 27.) az áramellátás vonatkozásában A Felek megállapodnak abban, hogy a víz, a távhő, a villamos energia, a gázszolgáltatás vonatkozásában a közüzemi szolgáltatókkal a KIK mint a szakképző intézmények fenntartója és működtetője köteles szerződést kötni és az ugyanazon helyrajzi számon lévő NGSZ által működtetett kollégiumra vonatkozóan közüzemi költségeket a közösen kialakított mérési pontokon lévő almérőknek a hónap utolsó munkanapján NGSZ-szel közösen leolvasott értékei alapján havi rendszerességgel a KIK továbbszámlázza az NGSZ felé, aki annak átutalásáról szükséges felülvizsgálatot követően a kézhezvételtől számított 15. naptári napon intézkedik a csatolt számla alapján. 3. A Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott szerződés 28. pontját hatályon kívül helyezik. 4. A Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott szerződés 29. pontját az alábbiak szerint módosítják: A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) állandó 24 órás portaszolgálata biztosítja az NGSZ-Szeged Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézménye telephely (6724 Szeged, Mars tér 14.) kollégistái, valamint a szállásbérlők számára a kollégiumi épületekbe való bejutást. Erre tekintettel szerződő felek egymás között %-os arányában viselik a portaszolgálat közvetlen havonta munkaidő-beosztással és bérkifizetéssel alátámasztott, igazolt üzemeltetési költségeit (személyi juttatások és azok járulékai), amelyet utólagos elszámolással a KIK havi rendszerességgel állít ki. A portaszolgálat vonatkozásában az NGSZ maximum 4 fő portás bérét és járulékát tartalmazó kimutatás 50%-ára vonatkozó számlát tud befogadni, amely a garantált bérminimumot és a jelenléti ívvel és munka-időbeosztással alátámasztott jogszabálynak megfelelően kiszámított műszak, illetve éjszakai pótlékot

24 jelenti/jelentheti, a számla rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódó bérelemeket nem tartalmazhat, kivéve, ha rendkívüli munkavégzés elrendelése az NGSZ előzetes írásbeli kérésére történik. A KIK kötelezi magát arra, hogy a portaszolgálatot az elvárható gondosság mellett, a portaszolgálattal összefüggő vagyonvédelmet biztosítva a kollégiumi telephely vonatkozásában továbbra is ellátja, továbbá a hétvégi szállásszolgáltatások idején az NGSZ Kollégiumi Gazdasági Körzet vezető gazdasági titkárának értesítése alapján gondoskodik arról, hogy a portások a kulcsok átadásátvételében, az ágyneműk átadás-átvételében közreműködjenek, továbbá gondoskodik a szálláskiadással összefüggő használati melegvíz-előállításáról. 5. A Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott szerződés 30. pontját az alábbiak szerint módosítják: Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a tanulók étkeztetése az Önkormányzat feladata, erre tekintettel az Önkormányzat működtető szervezete, az NGSZ viseli a KIK által működtetett intézmények melegítő konyháinak közműdíját. Az áram- és gázszolgáltatás (fűtés) víz, szennyvíz költsége esetében január 1-jétől a konyhákra vonatkozó területalapú valamint az almérőkön mért (áram, víz- szennyvíz) fogyasztási adatok alapján számított energiaköltség az NGSZ-t terheli, amelyet negyedévente utólagosan elszámolnak egymással oly módon, hogy a KIK a szolgáltatók részére kifizetett számlái alapján továbbszámlázza a területarányos és az almérőkön mért fogyasztás alapján számított költséget az NGSZ részére. (3. sz. melléklet) Az étkezési térítési díj beszedése az NGSZ feladata, melyhez a KIK megfelelő helyiséget biztosít. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az Önkormányzat a fenti feladatának ellátása érdekében szerződést kötött a SULI-HOST Kft.-vel, mely szerződés július 31. napjáig érvényes és opciós joggal július 31. napjáig meghosszabbítható. Minderre tekintettel az Önkormányzat a SULI-HOST Kft.-re ráterheli a melegítő konyhák közműdíját a kettőjük között fennálló megállapodás szerint. A Felek rögzítik, hogy a KIK fenntartásában és működtetésében lévő valamennyi szegedi székhelyű szakképző intézményben található e-jegy automata az NGSZ tulajdonát képezi, mely eszköz használata elengedhetetlen az iskolában ebédelő tanulók étkeztetésének lebonyolításában. Az automatával kapcsolatos karbantartási, esetleges javítási, pótlási kötelezettséghez kapcsolódó összes költség az NGSZ-t terheli. Az érintett szakképző intézmények bármilyen probléma, meghibásodás, kár esetén haladéktalanul értesítik a tulajdonos NGSZ ügyintézőjét. 6. A Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott szerződés 1-5. sz. mellékletei helyébe jelen módosítás 1-5. sz. mellékletei kerülnek. 7. A Felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott szerződés egy 6. számú melléklettel (jelen módosítás 6. számú melléklete), illetve az alábbi (43. sz.) ponttal egészül ki: A Felek megállapodnak abban, hogy a KIK fenntartásába és működtetésébe átkerült szakképző iskolák által december 31-ig beszerzett, általuk átvett, de az eszköznyilvántartásban akkor még nem szerepeltetett eszközöket - az eszközök aktiválása illetve pénzügyi teljesítése ban történt NGSZ pénzmaradványból - (6. számú melléklet) jelen okirat aláírásának napjával a KIK vagyonkezelésbe átadja. A KIK az átvételt követően ellátja a vagyonkezelésébe átadott vagyonelemek analitikus nyilvántartását, leltározását és az eszközök selejtezését.

25 8. A Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb pontjai és jelen szerződésmódosításban nem érintett mellékletei változatlanul hatályban maradnak. 9. A felek rögzítik, hogy a sz. mellékletekben foglalt vagyonelemek analitikus nyilvántartását, leltározását és az eszközök selejtezését jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig a módosításra kerülő tárgyi vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján a KIK látja el. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján a KIK a fenti vagyonelemekre vonatkozó eszközkartonokat az Önkormányzat részére átadja. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. Mellékletek: 1. számú melléklet: Ingatlanok jegyzéke 2. számú melléklet: Átadásra kerülő eszközöket tartalmazó ingó vagyonleltár összesítő 3. számú melléklet: Alaprajzok és helyiségek listája 4. számú melléklet: Ellenőrzési és karbantartási dokumentumok a mellékelt lista szerint 5. számú melléklet: Szakképző intézmények és kollégiumok, SULI-HOST Kft. által bérelt konyhák területi megosztása 6. számú melléklet: december 31-ig az Önkormányzat által beszerzett, KIK által átvett, de az eszköznyilvántartásban nem szerepeltetett eszközök 7. számú melléklet: Ingatlanok jegyzéke 8. számú melléklet: Átadásra kerülő eszközöket tartalmazó ingó vagyonleltár összesítő 9. számú melléklet: Alaprajzok és helyiségek listája 10. számú melléklet: Ellenőrzési és karbantartási dokumentumok a mellékelt lista szerint Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Nevelési-Oktatási Klebelsberg Önkormányzat Intézmények Intézményfenntartó Központ Dr. Botka László Gazdasági Szolgálata (KIK) polgármester (NGSZ) Plesovszkiné Újfaluczki Judit Kardos Kálmán tankerületi igazgató igazgató ellenjegyzem: ellenjegyzem: ellenjegyzem: Szeged Megyei Jogú Város NGSZ KIK Önkormányzata Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 XVIII. határozat 2. sz. melléklete VAGYONKEZELÉSI szerződés amely létrejött egyrészről a amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 6721 Szeged Széchenyi tér képviseli: Dr. Botka László polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata székhelye: 6724 Szeged, Huszár u. 1. képviseli: Kardos Kálmán igazgató adóigazgatási azonosító száma: statisztikai számjele: bankszámlaszáma: mint működtető szervezet (a továbbiakban: NGSZ), valamint a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola székhelye: 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. képviseli: : Halápi Nándor igazgató adóigazgatási azonosító száma: ÁHT azonosítója: statisztikai számjele: mint átvevő (a továbbiakban: Intézmény) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: Előzmények A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 5. (14) bekezdése értelmében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. (5) bekezdése szerint augusztus 1-jétől az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában, vagy nem állami fenntartó esetén a vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével kötött szakképzési megállapodás alapján folyhat. A szakképzési intézmények ingó és ingatlan vagyonelemei a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) ingyenes vagyonkezelésében álltak a június 17. napján

37 az Önkormányzat, az NGSZ és a KLIK között kötött Vagyonkezelési Szerződésben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy december 31-ig a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola mint önálló jogi személy és önállóan működő költségvetési szerv felelt a vagyon működtetéséért, az ezzel kapcsolatos dokumentációkkal (épületekre, tartozékaikra vonatkozó ellenőrzési, karbantartási dokumentumok) a Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola rendelkezett. Tekintettel arra, hogy augusztus 1-jével a szakképzési intézmények a vidékfejlesztési miniszter fenntartása alá kerülő, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek lettek, ezért az intézmények feladatellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyonelem vagyonkezelésbe kerüléséről rendelkezni szükséges. Az Intézmény kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) pont bb) alpontja szerinti vagyonkezelőnek minősül. A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: A szerződés tárgya Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, az Intézmény vagyonkezelésbe veszi az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat és a 2. számú mellékletben felsorolt ingóságokat. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az intézmény feladat-ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a CLXXXVIII. törvény alapján december 31-i állapot szerint vagyonkezelésbe átadta a KLIK részére, amely január 1-je és július 31-e között kezelte a vagyont a jogszabályi előírások és a június 17-i keltezésű az Önkormányzat, az NGSZ és a KLIK között létrejött Vagyonkezelési szerződés szerint. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat átadja az Intézmény részére az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok alaprajzát és a részére rendelkezésre álló helyiséglistáját az alapterület és a rendeltetés megjelölésével (3. sz. melléklet). Az Intézmény nyilatkozik arról, hogy azon rendelkezésére álló dokumentumok, melyek az ingatlanok szabályszerű működéséhez szükségesek (4. sz. melléklet), az Intézmény rendelkezésére állnak. Az Intézmény jogosult a szerződés tárgyát képező, 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés költsége az Intézményt terheli. Az Intézmény javára történő vagyonkezelői jog bejegyzéséhez az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Az Intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a jelen szerződés alapján a javára bejegyzett vagyonkezelői jog törlésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásban, azon ingatlanok tekintetében, melyek a szerződés 1. sz. mellékletéből a későbbiek során törlésre kerülnek. Felek jogai és kötelezettségei Az Intézmény jogosult a szerződés tárgyát képező, 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok vonatkozásában pályázat igénybevételével beruházást eszközölni és támogatást igényelni az

38 Önkormányzat előzetes, írásbeli hozzájárulását követően. Az Önkormányzat vállalja, hogy a hozzájárulás iránti kérelmet haladéktalanul a döntéshozó testület elé terjeszti. A hozzájárulás csak alapos indok esetén tagadható meg. Az Intézmény vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmények szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott nyitvatartási időn kívül, az Önkormányzat legalább 5 munkanappal korábban az Intézményhez beérkezett írásbeli kérelem alapján történt megállapodást követően önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális és sport rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja azzal, hogy a ráeső, a jelen szerződés alapján számított, közmű díjat köteles megfizetni. Az Intézmény a megállapodás megkötését nem tagadhatja meg akkor, ha az ingatlan használata az Önkormányzat közfeladatainak ellátása miatt szükséges. Az Intézmény biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú és egyéb hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az Intézmény által meghatározott időtartamban kifüggesztheti. Az Intézményt a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, a vagyont biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. Az Intézmény a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a nemzeti vagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. Amennyiben az Intézmény a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását a nemzeti vagyonról szóló tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. Az Intézmény viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő valamennyi költséget, közterhet, díjat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közüzemi szolgáltatók és az Intézmény szerződést kössenek. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül a közüzemi szolgáltatóknál kezdeményezi a szerződésmódosítást.

39 Az Intézmény ezen szerződés aláírását követő hónap 1. napjától gondoskodik a vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás megkötéséről. Az Intézmény felelős a vagyonra vonatkozó biztosítási szerződés megkötéséért és az ellenérték megfizetéséért. Felek rögzítik, hogy a biztosítási szerződés mindenkori kedvezményezettje az Önkormányzat. Az Önkormányzat az esetleges káresemény bekövetkezte esetén kapott biztosítási összeget az Intézmény részére átadja a vagyonelem javíttatása vagy pótlása céljából. Az Intézmény viseli az esetleges káresemény bekövetkezte esetén az önrészt, a kapott biztosítási összeg és a tényleges javíttatás vagy pótlás ellenértéke közötti különbözetet, valamint az ezzel kapcsolatos minden egyéb, más jogcímen felmerült költséget. Az Önkormányzat nem köteles pótolni azt a használatba adott ingó vagyont, amely az Önkormányzatnak fel nem róható ok miatt megsemmisült. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a vagyonelem vis major következtében semmisült meg. Amennyiben a megsemmisült vagyonelem helyébe biztosítási összeg lép, akkor a biztosítási összeg erejéig köteles gondoskodni az Önkormányzat a vagyontárgy pótlásáról. Az Intézmény felelős a vagyonnal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Az Intézmény igazolja az Önkormányzat felé, hogy évente a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésre kerültek. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat másolati példányban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Az Intézmény köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Intézmény nyilvántartja. Az Intézmény a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A vagyon értékét nulla forintos értéken kell nyilvántartani, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak. Az Intézmény a kezelésében lévő vagyonban bekövetkező változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. Az Intézménynek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az Intézmény évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig a vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi összváltozásairól az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységének és a Közgazdasági Irodának a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és formában adatot szolgáltat, továbbá a szükséges bizonylatokat, dokumentumokat átadja. Az Intézmény az átvételt követően ellátja a vagyonkezelésre átadott vagyonelemek analitikus nyilvántartását, leltározását és az eszközök selejtezését. Az Intézmény a vagyonkezelésbe adott vagyon változásairól köteles jelentést adni negyedévenként az Önkormányzat által meghatározott formában: az I-III. negyedévről a negyedévet követő hónap 15-ig, a IV. negyedévről a következő év január 31-ig. Az adatszolgáltatásban az eszközöket meg kell

40 bontani eszközfajtákra (földterület, épület, építmény, stb.), ezen belül ki kell mutatni a 0-ra leírt eszközöket, továbbá a kimutatásnak ezen belül tartalmaznia kell a tárgyidőszaki nyitó bruttó értéket, tárgyidőszaki nyitó értékcsökkenés értéket, tárgyidőszaki nyitó nettó értéket, a bruttó érték növekedését jogcímenként, a bruttó érték csökkenését jogcímenként, az értékcsökkenés tárgyidőszaki növekedését, az értékcsökkenés tárgyidőszaki csökkenését, tárgyidőszaki záró bruttó értéket, tárgyidőszaki záró értékcsökkenés értéket, tárgyidőszaki záró nettó értéket. Az Intézmény köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan részét vagy egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt az Önkormányzat érdekkörét érintő okból kifolyólag jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. Az Intézmény köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére vagy enyhítésére a szükséges intézkedéseket megtegye. A veszély elhárításában, az Intézményt kárenyhítési kötelezettség terheli. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést az Intézmény köteles viselni. Az Intézmény felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Intézmény kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Az Önkormányzat az Intézménytől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Intézmény a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot az Önkormányzat felhívása ellenére tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. Az Intézményt a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek (ingó és ingatlan eszközök egyaránt) tekintetében, az önkormányzatnak fel nem róható kárért objektív felelősség terheli. Mentesül a felelősség alól, ha a bekövetkezett kárt vis maior okozta. Az Intézmény évente legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig köteles gondoskodni a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról. Az Intézmény saját költségén gondoskodik a megtekintett állapotban és leltár során átvett vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, az azok fenntartásához szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó hálózatok működőképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. Az Intézmény saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, az épületszerkezetek megváltoztatásával, az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni, annak értékét a könyveiben kimutatni és utána az értékcsökkenést elszámolni. Az Önkormányzat az előzetes írásbeli engedélyt alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. A vagyonkezelésbe vett vagyont érintő beruházási, felújítási értéket az Intézménynek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente, a vagyonkezelésbe vett vagyonra aktivált és

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása

108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása 108/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat HVNOI Hevesi József Általános Tagiskola Hunyadi u. 24. szám alatti telephelyének átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HVNOI Hevesi József

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTEll SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapesti Vidám Park Zártkörüen Müködö Részvénytársaság székhely: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. cégjegyzékszám: 01-10-042417 adószám:

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

J e g y z ı k ö n y v. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Bejelenti, hogy a Testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 69 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Az óvodaépítés lehetséges helyszíneiről, a 455/1 hrsz alatti ingatlan megvásárlásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az óvodaépítés

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S VI. 758/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Megállapodás Esztergom Város Önkormányzatával vagyoni értékő jogok cseréjérıl Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. ügyvezetıje részére szerzıdések megkötéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2013/I. Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Kalász étterem udvarában lévő önkormányzati

Részletesebben

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére

3. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Zsinagóga felújításához

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról.

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a 483/2008. (VI.12.) Kt. számú és 484/2008. (VI. 12.) Kt. számú határozat visszavonásáról. Készítette: Baranyai Zsolt ügyintéző CSEVAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-7/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Vecsés Város Önkormányzatának 1/2010. (I. 29.) rendelete az Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről Vecsés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet

i^^^jm l^<^ x h \ C\P^,$AJ1- 2015 M 0 í Szerződés lejárata: 2015 FEBR 0 3. 2015 MÁRC I 6. 2. számú melléklet Szerződés lejárata: 2. számú melléklet Ügyiratszám: MI/8011/2014 \ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Adásvételi szerződés Bp. XIV. ker. Újvilág utca

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítási szerződés a Dombóvári Művelődési Ház

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 21-i ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 21. szám 2014. december 12. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról

T/9636. számú törvényjavaslat. az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9636. számú törvényjavaslat az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2016. március 1 2016. évi törvény

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Javaslat üzlethelyiség hasznosítására (Bp. XXIII. Grassalkovich út 243. fszt. 6. sz., 187772/0/A/6 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály

Javaslat üzlethelyiség hasznosítására (Bp. XXIII. Grassalkovich út 243. fszt. 6. sz., 187772/0/A/6 hrsz.) Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat üzlethelyiség hasznosítására

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

Vagyonkezelési Osztály

Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-13/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 4264/2015.

Iktatószám: 4264/2015. Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Iktatószám: 4264/2015. Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2015. (IV.30.) határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben