polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései"

Átírás

1 Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás 1 pld. alapító okirat egységes szerkezetben 1 pld. településrendezési szerződés 1 pld. településrendezési szerződés kiegészítés Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Vagyongazdálkodási Bizottság Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva:

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Ingatlanok átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Vízmű Zrt. részére. Szeged MJV Közgyűlése a 433/2008.(VI.27.) Kgy. számú határozatának I. pontjában rendelkezett a Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött Közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződés módosításáról. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződést a felek július 15. napján írták alá. Ezen módosítás során került rendezésre a Nonprofit Kft. részére átadott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok jogi helyzete. Az Önkormányzat ingatlan-vagyonának rendezése során nyilvánvalóvá vált, hogy további ingatlanok átadása szükséges a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. A/ Szeged I. kerület 2215/1, 2215/2, 2216/1 és 2216/2 hrsz.-ú ingatlanok A Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal november 9. napján kelt /2006. számú határozatával helyt adott Szeged Megyei Jogú Város kisajátítási kérelmének a Szeged I. kerület, belterület 2215 hrsz.-ú és 2216 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában. Az ingatlanok később megosztásra kerültek, amely során az alábbi ingatlanok jöttek létre: 2215/1 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 630m² területű ingatlan, 2215/2 hrsz.-ú, kivett út megjelölésű, 26m² területű ingatlan, 2216/1 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, 533m² területű ingatlan és 2216/2 hrsz.-ú, kivett út megjelölésű, 21m² területű ingatlan. A Szeged I. kerület 2215/2 és 2216/2 hrsz.-ú ingatlanok a kataszteri nyilvántartásba fel lettek vezetve - azok a Polgármesteri Hivatal kezelésében vannak -, azonban a Szeged, 2215/1 és 2216/1 hrsz.-ú ingatlanok kataszteri rendezése elmaradt, a tárgyi ingatlanok kataszteri rendezése szükséges. A fenti ingatlanok rendeltetésére tekintettel szükséges azok elvonása Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kezeléséből és átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpofit Kft. részére. B/ Szeged I. kerület, külterület 02660/17 hrsz.-ú ingatlan Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata július 3. napján kelt csereszerződéssel megszerezte a Szeged I. kerület, külterület 02660/17 hrsz.-ú, szántó megjelölésű, 1478 m² alapterületű ingatlan 2/4 részének tulajdonjogát. A jelzett ingatlan jelenleg a Polgármesteri Hivatal kezelésében van. Az ingatlan művelési ágára és rendeltetésére tekintettel javasolt az elvonása Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kezeléséből és átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonpofit Kft. részére. C/ Szeged III. kerület, belterület 22072/3 hrsz.-ú ingatlan A Szeged III. kerület, belterület 22072/3 hrsz.-ú, kivett közterület megjelölésű, 133m² területű ingatlan 1988-ban került a Magyar Állam tulajdonába és a Szeged Megyei Városi Tanács VB. Városgondnokság kezelésébe, azonban az ingatlan tulajdoni lapján tévesen nem került bejegyzésre sem a tulajdonjog, sem a kezelői jog. Az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 107. (2) bekezdés szerint a tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében lévő állami ingatlanok a törvény hatályba lépésének napján e törvény erejénél fogva a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek. A fenti jogszabályhelyre hivatkozva Szeged MJV Önkormányzata kérelmezte tulajdonjogának bejegyzését, amely kérelemnek megfelelően a Szegedi Körzeti Földhivatal május 12. napján kelt határozatával bejegyzésre került az Önkormányzat tulajdonjoga a tárgyi ingatlanra. 2

3 Az ingatlan rendeltetésére tekintettel javasolt annak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő átadása. D/ Szeged I. ker. belterület 3676, 3677 és 3678, Szeged III. ker. belterület 20297/2 és hrsz.-ú ingatlanok Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évben megvalósította az Oldal utca 2x2 sávosra történő bővítését, és 2x1 sávos úttal az Állomás utcáig történő meghosszabbítását. Az út kialakításához több ingatlan megvásárlására volt szükség, mely ingatlanokat indokolt a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadni. E/ Szeged-Sándorfalva közötti kerékpárút megvalósításához szükséges, az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanok Szeged MJV Önkormányzata a Szeged - Sándorfalva közötti összekötő kerékpárút megépítését tervezi a Szeged, Hosszútöltés u. - Fehértó között, a 01241/3-4-5, hrsz.-ú közút mentén. A kerékpárút megvalósításához elengedhetetlenül szükségessé vált több ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése. Az alábbi - immáron önkormányzati tulajdont képező - kerékpárút szakaszoknak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére való átadása indokolt: Szeged, II. ker. külterület 01239/24, 01237/41, 01324/14, 01312/3, 01296/3, 01219/1, 01207/89, 01207/91, 01207/93, 01207/97, 01207/99, 01207/101, 01207/105, 01207/107, 01207/109, 01207/111, 01207/113, 01207/115, 01207/117, 01199/4, 01199/6, 01199/8, 01196/20, 01196/21, 01196/23, 01196/25, 01196/27, 01196/29, 01196/30, 01196/32, 01196/34, 01196/36, 01196/38, 01196/40, 01195/36, 01195/38, 01195/42, 01195/44, 01195/48, 01195/50, 01195/52, 01195/54, 01195/56, 01195/58, 01195/60, 01195/62, 01195/64, 01195/66, 01195/68, 01195/70, 01195/72, 01195/74, 01242/1, 01242/2, 01242/ /6, 01242/7, 01242/ /10, 01241/11, 01241/12, 01241/13, 01241/14, és 01112/3 F/ A volt József Attila Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő, önkormányzati tulajdonba került ingatlanok Az alábbi ingatlanok a szeged-kiskundorozsmai József Attila MGTSZ használatában voltak, majd SZMJV Önkormányzata tulajdonába kerültek a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló évi II. törvény 12/A. és 12/D. -ai alapján: 1.Szeged II. ker., külterület Szeged III. ker. Kiskundorozsma, belterület Szeged II. ker., külterület 01445/3 kivett saját használatú út kivett út kivett csatorna Az 1-2. számok alatt megjelölt ingatlanok átadása indokolt a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződés alapján. A 3. szám alatt megjelölt ingatlan SZMJV Önkormányzata és a Szegedi Vízmű Zrt. közötti üzemeltetési szerződés alapján a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetésébe kell kerüljenek azzal, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződés II.C:9. pontja értelmében a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számvitelében kerüljenek nyilvántartásba vételre. II. Ingatlanok átadása az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. részére A/ Szeged II. kerület, belterület 15418/A/210 hrsz.-ú ingatlan Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata február 4. napján kelt csereszerződéssel 3

4 megszerezte a Szeged II. kerület, belterület 15418/A/210 hrsz.-ú (természetben Szeged, Olajos utca 1/K. III. emelet 14. szám alatti), lakás megjelölésű, 44m² alapterületű ingatlan tulajdonjogát. Az ingatlan rendeltetésére tekintettel indokolt annak az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. részére hasznosítás céljából történő átadása. B/ Szeged III. kerület, belterület 20306/1/A, 20306/1/C, 20306/1/D, 20306/1/E, 20306/1/F, 20306/1/G hrsz.-ú ingatlanok Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 9. napján kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta a Tisza Volán Zrt.-től a Szeged, Tisza teherpályaudvaron elhelyezkedő Szeged III. kerület, belterület 20306/1/A, 20306/1/C, 20306/1/D, 20306/1/E, 20306/1/F, 20306/1/G hrsz.-ú raktár ingatlanokat. Az ingatlanokat az Önkormányzat birtokba vette, azokat javasolt az IKV Zrt. részére átadni. Mivel a 20306/1/A hrsz.-ú ingatlant jelenleg a Szegedi Kortárs Balett használja jogcím nélkül, ezért egyúttal szükséges az IKV Zrt. feladatául meghatározni a helyzet rendezését. III. A Szegedi Nemzeti Színház alapító okiratának módosítása Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 374/2007. (VII.5.) Kgy. sz. határozatával szolgálati lakások bérbeadás útján történő hasznosítása jogcímén a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló LXXVIII. tv. 80. (1) bekezdése alapján a Szegedi Nemzeti Színház rendelkezésére bocsátott többek között a Szeged, Székely sor 21. szám alatti épületben 12 db lakást, amelyeket a Színház köteles a Szegedi Kortárs Balettért Alapítvány által megjelölt személyek részére ugyanolyan feltételekkel bérbe adni, mint a saját szolgálati lakásait. A Kortárs Balettért Alapítvány 2009-ben jelezte, hogy a fent említett ingatlanban lévő II. emelet 212., VII. emelet 714., 715., 717., valamint a VIII. emelet 830. számú lakások használatára a jövőben nem tart igényt, mivel azok szolgálati lakásként történő bérlésére nincs jelentkező az általa foglalkoztatottak közül. SZMJV Közgyűlése az 500/2009. (XI. 6. ) Kgy. sz. határozatával tárgyi lakásokat a Szegedi Nemzeti Színház rendelkezéséből elvonta és az IKV Zrt. részére hasznosításra átadta. Az alapítvány a közelmúltban ismét jelezte, hogy a fenti ingatlanban lévő, további 2 db - a VII. emelet 719. és 720. számú - lakást a jövőben nem kíván hasznosítani, mivel azok szolgálati lakásként történő bérlésére továbbra sincs igény az általa foglalkoztatottak részéről. A fentiekre tekintettel a Szegedi Nemzeti Színház kérelmezte, hogy a hivatkozott lakások kerüljenek ki a rendelkezése alól. Az SZMJV Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 41. (1) bekezdés b) pontja alapján a feladatai ellátásához biztosított ingatlan Szegedi Nemzeti Színháztól való elvonása az alapító okirat módosításával történhet, amely közgyűlési döntést igényel. A tárgyi lakásokat célszerű hasznosítás érdekében az IKV. Zrt. használatába adni. IV. Településrendezési szerződés megkötése a Globallog Kft.-vel. A Szeged Energia Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 34., Cg ) jogelődje, a South Energia Zrt. és a GlobalLog Kft. között április 29. napján vételi jog alapítása tárgyában megállapodás jött létre, mely szerződés alapján a Szegedi Logisztikai Központ területén a Zrt. a jövőben tulajdoni jogot kíván szerezni a Szeged, II. ker. külterület 01416/17 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában. Ezen ingatlanon a Zrt. gázüzemű erőművet kíván létesíteni. A területre vonatkozó szabályozási terv előkészületi munkái során a felek megállapították, hogy az erőmű megépítésével egyidejűleg olyan közterület átépítések, illetve kialakítások szükségesek, amelyekhez az Önkormányzat a beruházó segítségét elvárja. Ezen közcélú beruházások megvalósulását biztosítja a határozati javaslat mellékletét képező településrendezési szerződés 4

5 tervezet, melyet a GlobalLog Kft. is elfogadott. V. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Einkaufs-Center Szeged GmbH Co. KG és az ECE Projektmenedzsment Kft. bevásárlóközpont megvalósítása tárgyában január 20-án megkötött településrendezési szerződés 2. számú módosítása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 488/2009. (IX. 25.) Kgy. sz. határozata alapján pályázatot nyújtott be a DAOP /A Közösségi közlekedés fejlesztése című kiírásra Szeged, Nagykörút közösségi közlekedési sáv kialakítása tárgyban. A pályázat nyert, s a projektre a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség és az Önkormányzat között augusztus 10-én támogatási szerződés jött létre, a vissza nem térítendő támogatás összege Ft. A pályázatra benyújtott tervdokumentáció tervezési területe a Nagykörút Szilléri sgt. Kálvária sgt. közötti szakasza. Az Árkád áruház beruházójaként az Einkaufs-Center Szeged GmbH & Co. KG és az ECE Projektmanagement Budapest Kft. (továbbiakban együtt: beruházó) jogerős útépítési engedéllyel rendelkezik a Londoni krt. Rigó u. Bakay N. u. közötti szakaszára. Annak érdekében, hogy a beruházó a Londoni krt. érintett szakaszán is az önkormányzati projekttel összhangban lévő, az eredeti útépítési engedélyéhez képest kibővített műszaki tartalmat valósítson meg, az Önkormányzat a Közgyűlés 243/2010. (V. 7.) határozata alapján kiegészítette a beruházóval kötött településrendezési szerződését. A szerződés kiegészítésében feltételként került rögzítésre egyebek mellett, hogy az Önkormányzatnak február 1-ig aláírt kivitelezői szerződéssel kell rendelkeznie a projekt megvalósítására vonatkozóan. A támogatási szerződésben a beruházások megkezdésének időpontjaként május 15. szerepel. Jelenleg a leszállított kiviteli tervek felülvizsgálatára és organizációs terv elkészítésére vonatkozó közbeszerzés előkészítése van folyamatban. Ennek ismeretében feltételezhető, hogy a támogatási szerződésben rögzített kezdési határidő eredményes közbeszerzési eljárások esetén tartható. Mivel azonban a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésének időpontja várhatóan a településrendezési szerződésben vállalt határidőnél későbbre tolódik, ezért szükséges a településrendezési szerződés újabb kiegészítése. A 2. sz. kiegészítés alapján Önkormányzatunknak február 28-ig lesz lehetősége jelezni az ECE Kft. felé, hogy a településrendezési szerződésben szereplő két opció közül, melyik műszaki tartalmat szükséges megvalósítania. Amennyiben Önkormányzatunk fenti határidőig egyoldalú nyilatkozattal nem menti fel beruházót a kibővített műszaki tartalom alól, úgy a társaság a rendelkezésér álló eredeti engedélyes terv szerinti műszaki tartalmat valósítja meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen! Szeged, november 25. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester 5

6 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2010. ( ) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 10823/2010 számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés i/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a közhasznú feladatok ellátása céljából január 1. napjával kezdődő hatállyal átadja a Szeged I. kerület, belterület 2215/1, 2215/2, 2216/1, 2216/2 hrsz.-ú ingatlanokat, illetve a Szeged I. kerület, külterület 02660/17 hrsz.-ú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadát, és egyidejűleg a Szeged I. kerület, belterület 2215/2, 2216/2 hrsz.-ú ingatlanokat és a Szeged I. kerület, külterület 02660/17 hrsz.-ú ingatlan 2/4 tulajdoni hányadát elvonja a Polgármesteri Hivatal kezeléséből. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Irodát, Közgazdasági Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a megjelölt ingatlanokat a számviteli és kataszteri nyilvántartásából vezesse ki, illetve abba vegye fel, továbbá hogy az eszközkarton, illetve a számviteli bizonylatok átadásával egyidejűleg az ingatlanok birtokba adásával, -vételével kapcsolatos eljárást jegyzőkönyv felvételével folytassák le. Határidő: január 1. II. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés i/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a közhasznú feladatok ellátása céljából január 1. napjával kezdődő hatállyal átadja az alábbi ingatlanokat: - Szeged III. kerület, belterület 22072/3 hrsz.-ú ingatlan, - Szeged I. kerület, belterület 3676, 3677 és 3678 hrsz.-ú ingatlanok, - Szeged III. kerület, belterület 20297/2 és hrsz.-ú ingatlanok, - Szeged, II. kerület, külterület 01239/24, 01237/41, 01324/14, 01312/3, 01296/3, 01219/1, 01207/89, 01207/91, 01207/93, 01207/97, 01207/99, 01207/101, 01207/105, 01207/107, 01207/109, 01207/111, 01207/113, 01207/115, 01207/117, 01199/4, 01199/6, 01199/8, 01196/20, 01196/21, 01196/23, 01196/25, 01196/27, 01196/29, 01196/30, 01196/32, 01196/34, 01196/36, 01196/38, 01196/40, 01195/36, 01195/38, 01195/42, 01195/44, 01195/48, 01195/50, 01195/52, 01195/54, 01195/56, 01195/58, 01195/60, 01195/62, 01195/64, 01195/66, 01195/68, 01195/70, 01195/72, 01195/74, 01242/1, 01242/2, 01242/ /6, 01242/7, 01242/ /10, 01241/11, 01241/12, 01241/13, 01241/14, és 01112/3 hrsz.-ú ingatlanok - Szeged II. kerület, külterület hrsz.-ú és Szeged III. kerület Kiskundorozsma, belterület 5516 ingatlanok. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy az ingatlanokat kataszteri és számviteli nyilvántartásaiba vegye fel. Határidő: január 1. 6

7 III. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés i/ pontja, és a 16. (1) bekezdése alapján a Szeged II. kerület, külterület 01445/3 hrsz.-ú ingatlant a Szegedi Vízmű Zrt. üzemeltetésébe átadja január 1. napjával kezdődő hatállyal azzal, hogy azt a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. köteles a számvitelében nyilvántartani. A Közgyűlés utasítja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy az ingatlant vezesse fel számviteli és kataszteri nyilvántartásaiba. Határidő: január 1. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a Szegedi Vízmű Zrt., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. Kmf. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül: 7

8 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2010. ( ) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 10823/2010 számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés e/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján Szeged II. kerület, belterület 15418/A/210 hrsz.-ú ingatlant január 1. napjával kezdődő hatállyal hasznosítás céljából az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. használatába adja. A Közgyűlés utasítja az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-t, hogy a megjelölt ingatlant vezesse fel számviteli és kataszteri nyilvántartásába. Határidő: január 1. II. A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 16. (1) bekezdése és a 12. (1) bekezdés e) pontja alapján a Szeged III. ker. belterület 20306/1/A, 20306/1/C, 20306/1/D, 20306/1/E, 20306/1/F, 20306/1/G hrsz.-ú ingatlanokat január 1. határnappal az IKV Zrt. részére haszonbérletébe adja. A Közgyűlés utasítja az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-t, hogy a megjelölt ingatlanokat vezesse fel számviteli és kataszteri nyilvántartásába. Határidő: január 1. A Közgyűlés utasítja továbbá az IKV Zrt.-t, hogy a Szeged III. ker. belterület 20306/1/A hrsz.-ú ingatlan jogcím nélküli használatának megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Kivonat hiteléül: 8

9 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2010. ( ) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Dr. Botka László polgármester10823/2010 számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Közgyűlés a Szeged MJV Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 41. (1) bekezdés b) pontja alapján december 15. napjától a Szeged, Székely sor 21. VII. emelet 719., 720. számú önkormányzati tulajdonú lakásokat a Szegedi Nemzeti Színház rendelkezéséből elvonja, és az IKV Zrt. részére hasznosítás céljából használatba adja. II. A Közgyűlés december 15-ei hatállyal a Szegedi Nemzeti Színház alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (amely megtalálható/letölthető a honlapon), és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 312/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott alapító okiratát. III. A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, valamint a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatóját, hogy a lakásokat a számviteli és a vagyonkataszteri nyilvántartásba vegye fel, illetve abból vezesse ki, továbbá az eszközkartonok és a számviteli bizonylatok átadásával egyidejűleg a birtokba adási-vételi eljárásokat jegyzőkönyv felvételével folytassa le. Határidő: december 31. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az IKV Zrt.-t, a Szegedi Nemzeti Színházat, a Szegedi Kortárs Balettért Alapítványt, az Ingatlanvagyon-kataszter vezetőjét és a Városüzemeltetési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. Címzetes Főjegyző. A kivonat hiteléül: 9

10 A /2010. ( ) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szegedi Nemzeti Színház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 3. Telephely, létesítmények: - Kamaraszínház Szeged, Horváth M. u Jegyiroda - Szeged, Stefánia 6. (bérlemény) - Raktár - Szeged, Vadász u. 4. (bérlemény) - Garázs - Szeged, Székely sor 21. (bérlemény) - Műhely és raktártelep Szeged- Kiskundorozsma, Díszlet u Újszegedi Szabadtéri Színpad - Szeged, Fő fasor 2. - Szeged, Öthalom u. 1/B. Földszint 2., 4-6., 12., 18., I. emelet 3., 7., 12., 13., II. emelet 1., 5-7., 15., 17. számú lakások - Szeged, Székely sor 21. VIII. emelet 809., 827., IX. emelet 902., 904., 910., 921., 928., X. emelet 1001., 1005., számú lakások - Szeged, Székely sor 21. II. emelet 208., III. emelet 306., VI. emelet 612., 618., VII. emelet 712., 719., 720., számú lakások - Szeged, Kemes u. 5/B. II. emelet 7., és 9. sz. lakások 9. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: költségvetési szerv 10

11 A /2010.( ) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Szegedi Nemzeti Színház 2. Az intézmény székhelye: 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér Telephely, létesítmények: - Kamaraszínház Szeged, Horváth M. u Jegyiroda - Szeged, Stefánia 6. (bérlemény) - Raktár - Szeged, Vadász u. 4. (bérlemény) - Garázs - Szeged, Székely sor 21. (bérlemény) - Műhely és raktártelep Szeged-Kiskundorozsma, Díszlet u Újszegedi Szabadtéri Színpad - Szeged, Fő fasor 2. - Szeged, Öthalom u. 1/B. Földszint 2., 4-6., 12., 18., I. emelet 3., 7., 12., 13., II. emelet 1., 5-7., 15., 17. számú lakások - Szeged, Székely sor 21. VIII. emelet 809., 827., IX. emelet 902., 904., 910., 921., 928., X. emelet 1001., 1005., számú lakások - Szeged, Székely sor 21. II. emelet 208., III. emelet 306., VI. emelet 612., 618., VII. emelet 712. számú lakások - Szeged, Kemes u. 5/B. II. emelet 7., és 9. sz. lakások 4. Az intézmény működési köre: Szeged város és térsége, illetve bel- és külföldi vendégszereplések, fesztiválok 5. Az alapító és a fenntartó neve, székhelye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 6. Irányító szerve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér ) 7. Az intézményvezető megbízásának rendje: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 23. ; az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján. 8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 9. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: költségvetési szerv Jogszabályban meghatározott közfeladat: Alaptevékenysége: Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról). Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről). Művészeti tevékenység TEÁOR 9001 Előadó-művészet Szakágazati rend szerint: Előadó-művészet 11

12 Szakfeladatrend szerint: Kőszínházak tevékenysége Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás igénybe veszi a Szegedi Szimfonikus Zenekar szolgálatszáma 50 %-ig az opera, balett, operett, musical, zenés játék műfajú előadásokhoz klasszikus szimfonikus zenekari hangszerekre vonatkozó feladatokat (I hegedű, II. hegedű, mélyhegedű, gordonka, nagybőgő, fuvola, /piccolo, altfuvola/, oboa, /angolkürt/, klarinét, /Esz klarinét, basszusklarinét/, fagott, /kontrafagott/, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütő). Előadásokat tart székhelyén, továbbá vendégszereplések és fesztiválokon való részvétel keretében bel- és külföldön Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - szimfonikus zenekari koncertek esetében az épület rendezvényszerű rendelkezésre bocsátása - a városi rendezvények esetében az épület rendezvényszerű rendelkezésre bocsátása - a szabadtéri műszaki bázisának folyamatos felülvizsgálatára és fenntartására vonatkozó intézkedések kezdeményezése az önkormányzat felé - a szabadtéri színházi rendezvények lebonyolítására alkalmas ingatlanoknak és a szabadtéri színházi rendezvények megvalósításához szükséges műszaki létesítményeknek a célnak megfelelő rendelkezésre bocsátása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (lakásbérbeadás) Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: A vállalkozási tevékenységből származó bevétel maximális aránya a tervezett összkiadás %-ában: 25 %. Szakfeladatrend szerint: Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése Élőhangfelvétel készítése Egyéb sokszorosítás Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 1 3. Általános forgalmi adó alanyiság: Egyéb, szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Médiareklám Film-, video és televízió-műsor terjesztése Film-, video és egyéb képfelvétel vetítése, mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Általános szabályok szerint Adószám:

13 A költségvetési szerv számlaszáma: A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyon feletti rendelkezési joga: Gazdálkodási jogköre: Raiffeisen Bank Zrt Az intézmény leltára és vagyonnyilvántartása szerinti ingatlan és ingó vagyon 3988, 3954, 01443/5, 236/1 helyrajzi számú ingatlanok 11900/A/2, 11900/A/4, 11900/A/5, 11900/A/6, 11900/A/12, 11900/A/18, 11900/A/22, 11900/A/26, 11900/A/31, 11900/A/32, 11900/A/39, 11900/A/43, 11900/A/44, 11900/A/45, 11900/A/53, 11900/A/55 helyrajzi számú ingatlanok -A 1777 helyrajzi számú ingatlanban a 3. pontban a Szeged, Székely sor 21. számhoz felsorolt lakások. -A 10904/13 helyrajzi számú ingatlanban a 3. pontban a Szeged, Kemes u. 5/B. számhoz felsorolt lakások. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése /2010. (... napjától. ) Kgy. sz. határozatával, hatályos 13

14 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2010. ( ) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 10823/2010 számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Szeged MJV Önkormányzata és a GlobalLog Logisztikai, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. között létrejövő településrendezési szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Kivonat hiteléül: 14

15 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. KSH szám: számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. bankszámla szám: képviseli: dr. Botka László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) GlobalLog Kft. székhelye: 6728 Szeged, Budapesti út 34. cégjegyzékszáma: Cg: KSH száma: képviseli:dr. Vörös Béla ügyvezető igazgató számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. bankszámla szám: (a továbbiakban: Beruházó) között a mai napon az alábbi feltételekkel: I. A településrendezési szerződés célja A felek rögzítik, hogy a Beruházó tulajdonát képezi a Szeged, II. ker. külterület 01416/17 hrsz.-ú ingatlan, mely területet a tulajdonos gázüzemű erőmű létesítése céljából kíván hasznosítani. A területre vonatkozó szabályozási terv előkészületi munkái során a felek megállapították, hogy az erőmű megépítésével egyidőben olyan közterület átépítések, illetve kialakítások szükségesek, amelyekhez az Önkormányzat a Beruházó segítségét elvárja. A Beruházó a fentieket tudomásul veszi és az erőmű megvalósíthatósága érdekében a következőkben részletezett környezetalakító és környezetjavító munkákat végez jelen szerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban : Közcélú Beruházás). II. Megállapodást kötő feleket terhelő kötelezettségvállalások 1./ A Beruházó a jelen szerződésben foglaltakat azon esetben tudja teljesíteni, amennyiben a Szeged Energia Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 34., Cg ) jogelődje, a South Energia Zrt. és a GlobalLog Kft. között április 29. napján vételi jog alapítása tárgyában létrejött megállapodásban foglaltak szerinti feltételekkel a Szegedi Energia Zrt. megvásárolja az ingatlant, majd a vételárat maradéktalanul kiegyenlíti. A jelen szerződés hatályba lépésének napja a fent hivatkozott szerződés alapján fizetendő vételár maradéktalan kiegyenlítésének napja, melyről Beruházó írásban köteles értesíteni az Önkormányzatot. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajznak megfelelő, Szeged kiemelt gazdasági övezetének módosítását meghatározó szabályozási tervet döntés céljából Szeged MJV Önkormányzata Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából december 31. napjáig. Felek tudomásul veszik, hogy a tárgyi 15

16 szabályozási terv jóváhagyásának elmaradása esetén jelen szerződés minden további eljárás nélkül azonnali hatállyal megszűnik. 2./ Beruházó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt Közcélú Beruházás minden felmerülő költségét vállalja a II.3. és II.4. pontban foglaltak szerint, illetve amennyiben valamely eljárást kizárólag az Önkormányzat jogosult végrehajtani, úgy az ezen eljárás során felmerülő valamennyi költséget az Önkormányzatnak megtéríti. Felek közösen megállapítják, hogy a Közcélú Beruházás megvalósításához a Beruházó jogosult saját forrásán kívül a szeptember 1. napján, a Szegedi Logisztikai Központ tárgyában kelt szindikátusi szerződés IV. fejezetének 1.1. pontja szerint meghatározott forrásokat is igénybe venni. 3./ A Beruházó az 1. sz. mellékletként csatolt szabályozás területi hatálya alá eső területere vonatkozóan saját költségén elkészítteti az egyesített (engedélyes kiviteli), közlekedési, kertészeti, közmű tervet, a tervezett szabályozást, az átalakítandó közterületek tulajdonosai, kezelői és engedélyezőinek előírásai alapján. A Beruházó köteles saját költségén az E5-ös úton megvalósítandó turbó körforgalom tervezését végrehajtani, ugyanakkor annak kivitelezése nem képezi Beruházó feladatát, annak vonatkozásában kötelezettséget nem vállal. 4./ Beruházó vállalja, hogy a Közcélú Beruházási terület létesítményeit az engedélyes és kiviteli terveknek megfelelően megépíti. A Beruházó vállalja a tárgyi területen belüli utak, legalább 1.5 méter széles gyalogjárda szabályozási tervnek is megfelelő módon történő kialakítását, a körforgalmi csomópont megtervezését és kialakítását. Vállalja továbbá, hogy a szabályozási tervben megjelölt kettős fasort - kertészeti kiviteli terv alapján - megvalósítja. 5./ A Beruházó vállalja a - II.4. pontban nem említett- közút (út és járdahálózat), közterület, közmű hálózat (ivóvíz, szennyvíz elvezetésére szolgáló csatorna hálózat, csapadékvíz elvezető hálózat, közvilágítási, elektromos energia hálózat, gáz hálózat, vezetékes telefon hálózat) teljes kialakítását a II.3. pontban meghatározott engedélyes tervnek megfelelően. Beruházó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat kiemelt érdeke a közvilágítás megvalósítása. Ennek megvalósítása érdekében Beruházó saját költségén vállalja annak megtervezését, engedélyezését és megvalósítását (szabvány szerinti módon és időpontokban). 6./ A II/4. és II/5. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítését a Beruházó az erőmű építési engedélyének jogerőre emelkedése időpontját követően köteles megkezdeni és azt az erőmű használatba vételi engedélyének benyújtása előtt köteles befejezni. 7./ Beruházó vállalja, hogy az érintett beruházás megvalósítása során legalább ,-Ft, azaz száztíz millió forint értéken zöldterület fejlesztést hajt végre. Ezen fejlesztést megvalósításának céljából a Beruházó köteles az előbb meghatározott ,-Ft összeget október 31. napjáig a kiemelten közhasznú Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átutalni. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ezen közcélú felajánlásból, és az ezzel összefüggésben a Beruházóval később megkötendő külön megállapodás alapján hajtja végre a szükséges zöldterület fejlesztéseket Szeged MJV közigazgatási határain belül. Amennyiben Beruházó jelen pontban foglalt kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy napi ,-Ft, azaz százezer forint felső határ nélküli kötbér megfizetésére köteles. 8./ Meglévő közterületen építési munkát végezni az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával lehetséges, az ingatlan tulajdonosok hozzájárulását Beruházó köteles beszerezni. 9./ A sikeres forgalomba helyezésig a beruházási terület építési területként működik, ahol a Beruházó vállalja az egyébként a kezelőt, üzemeltetőt terhelő feladatok ellátását. Beruházó a Közcélú Beruházás megvalósításának ideje alatt vállalja a forgalom folyamatos biztosítását. 16

17 10./ A megépített közterületi létesítményeket az Önkormányzat a sikeres forgalomba helyezést követően, külön vagyonátadási megállapodás keretében tulajdonba veszi, és működteti. Amennyiben a végleges átadás-átvétellel, illetve jelen jogügyet kapcsán ÁFA, vagy illetékfizetési kötelezettség jelentkezik, illetve az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (pl:ügyvédi munkadíj, eljárási illeték, stb.) a Beruházó fizeti meg. 11./ A Beruházó vállalja, hogy a létesítmény használatbavételi engedélyének beadása előtt a II és 5. pontban rögzített kötelezettségeket teljesíti. 12./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a Közcélú Beruházás megvalósításához szükséges hatáskörébe tartozó tulajdonosi és kezelői nyilatkozatokat esedékességkor megteszi. 13./ Beruházó vállalja, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező beruházások megvalósítása során a vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat, műszaki előírásokat, szabványokat, szakmai követelményeket betartja, és folyamatosan egyeztet a városi főépítésszel, az illetékes szakirodákkal (SZMJV Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Városüzemeltetési Irodái) és a területi illetékességű útügyi hatóságokkal. 15./ Beruházó a jelen szerződésben foglaltak megvalósítását vállalkozó igénybevételével is teljesítheti. III. A megállapodás teljesítéséhez szükséges feltételek 1./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megvalósulása érdekében egymással együttműködnek, az Önkormányzat vállalja, hogy a teljesítést minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítja, ide nem értve az Önkormányzat jogalkotási tevékenységét. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban írt célok elérése szempontjából minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul írásban tájékoztatják. 2./ Beruházó jogosult és köteles az Önkormányzattól a jelen szerződés tárgyaként megvalósuló Közcélú Beruházás megvalósulása szempontjából lényeges minden kérdésről felvilágosítást, állásfoglalást kérni. 3./ A felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó a jelen megállapodás alapján végzett Közcélú Beruházási tevékenységről, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja. Az Önkormányzat által elfogadott, illetve testületi jóváhagyást igénylő településrendezési feladat testületi jóváhagyását követően a megvalósult célról az Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés nélkül nyilatkozhat a Beruházó. A Beruházó ezen tárgyban kiadott nyilatkozata azonban kizárólag az általa elvégzett munkálatok mindenkori állapotára vonatkozhat. IV. Egyéb rendelkezések 1./ Felek rögzítik, hogy Beruházó a Közcélú Beruházás kivitelezési költségeit kizárólag abban az esetben vállalja teljes mértékben viselni, amennyiben az erre vonatkozó építési engedélyt megkapja. Beruházó vállalja, hogy a hatósági előírásoknak megfelelő formában és tartalommal nyújtja be a kérelmet. Amennyiben a hivatkozott építési engedély kiadási kérelem elutasításra kerül, úgy jelen megállapodás az elutasító határozat jogerőre emelkedésének napjával minden további eljárás nélkül megszűnik. 17

18 2./ Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, így különösen a meghiúsulás jogkövetkezményei, a megállapodás módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 3./ Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen közvetlen egyeztetések útján kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetén vitás kérdéseik eldöntésére hatáskörtől függően a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4./ Jelen megállapodást a Felek kizárólag írásban, egybehangzóan módosíthatják. Felek a jelen megállapodást átolvasást követően és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester... Beruházó 18

19 19

20 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2010. ( ) Kgy. sz. H A T Á R O Z A T A Közgyűlés megtárgyalta a polgármester 10823/2010. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékleteként az Einkaufs-Center Szeged GmbH & Co. KG és az ECE Projektmanagement Budapest Kft. bevásárlóközpont megvalósítása tárgyban január 20-án megkötött településrendezési szerződésének 2. sz. kiegészítését, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, valamint a Szegedi Közlekedési Kft. k.m.f. Dr. Botka László Polgármester Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Kivonat hiteléül: 20

21 A JANUÁR 20.-i TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. KIEGÉSZÍTÉSE amely létrejött egyrészről SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA székhely: HU-6720 Szeged, Széchenyi tér képviseli: dr. Botka László polgármester úr NACHTRAG Nr. 2 ZUM STÄDTEBAULICHEN VERTRAG VOM 20. JANUAR 2009 abgeschlossen zwischen einerseits der SELBSTVERWALTUNG DER STADT MIT KOMITATSRECHT SZEGED Sitz: HU-6720 Szeged, Széchenyi tér vertreten durch Herrn Bürgermeister dr. László Botka - a továbbiakban ÖNKORMÁNYZAT - - nachstehend SELBSTVERWALTUNG genannt - másrészről az andererseits der EINKAUFS-CENTER SZEGED EINKAUFS-CENTER SZEGED G.M.B.H. & CO. KG G.M.B.H. & CO. KG székhely: DE Hamburg, Heegbarg 30. Sitz: DE Hamburg, Heegbarg 30. Cégjegyzékszám: HRA HR-Nr.: HRA képviseletében meghatalmazás alapján az ECE aufgrund einer Vollmacht vertreten durch die Projektmanagement Budapest Kft. ügyvezetői, Geschäftsführer der ECE Projektmanagement Christoph Augustin úr és Gyalay-Korpos Gyula Budapest GmbH, Herrn Christoph Augustin und úr Herrn Gyula Gyalay-Korpos - a továbbiakban SZEGED KG - - nachstehend SZEGED KG genannt - valamint az sowie der ECE PROJEKTMANAGEMENT ECE PROJEKTMANAGEMENT BUDAPEST KFT. BUDAPEST GMBH székhely: HU-1106 Budapest, Sitz: HU-1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A. Örs vezér tere 25/A. Cégjegyzékszám: HR-Nr: képviseletében Christoph Augustin úr és vertreten durch Herrn Christoph Augustin und Gyalay-Korpos Gyula úr, ügyvezetők Herrn Gyula Gyalay-Korpos, Geschäftsführer - a továbbiakban ECE - - nachstehend ECE genannt - (a SZEGED KG és az ECE a továbbiakban úgy is, mint BERUHÁZÓ, vagy együttesen BERUHÁZÓK ) (SZEGED KG und ECE nachfolgend auch als INVESTOR, oder zusammen als INVESTOREN bezeichnet) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: am nachstehend genannten Tag und Ort unter den folgenden Bedingungen: Preambulum A szerződő felek rögzítik, hogy január 20. napján településrendezési szerződést kötöttek egymással a FEJLESZTÉSI INGATLANON létesítendő BEVÁSÁRLÓKÖZPONT tárgyában, amelyet június 7./25-én kelt megállapodásukkal ( 1. sz. Kiegészítés ) módosítottak ( TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS ). A jelen 2. sz. Kiegészítésben külön nem definiált fogalmak a TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐ- Präambel Die Vertragsparteien halten fest, dass sie am 20. Januar 2009 einen städtebaulichen Vertrag über das auf dem ENTWICKLUNGSGRUND- STÜCK zu errichtende EINKAUFSZENTRUM abgeschlossen und diesen durch eine Vereinbarung vom 7./25. Juni 2010 ( Nachtrag Nr. 1 ) modifiziert haben ( STÄDTEBAULICHER VERTRAG ). Die im vorliegenden Nachtrag Nr. 2 separat nicht definierten Begriffe haben jeweils die im STÄDTE- 21

22 DÉSBEN meghatározott jelentéssel bírnak. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS egyebek között a BEVÁSÁRLÓKÖZPONT létesítéséhez kapcsolódó INFRA- STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEKNEK az ECE általi elvégzéséről rendelkezik (II. Rész 1.1 pont). Az INFRASTRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK elvégzéséhez a SZEGED KG magyar fióktelepe egyebek mellett február 9-én DA/KA/A/NS/1003/0/2009 ügyszám alatt útépítési engedélyt kapott, amely március 17-én jogerőssé vált ( ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLY ) Az ÖNKORMÁNYZAT augusztus 10-én támogatási szerződést kötött a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a DAOP /A Közösségi közlekedés fejlesztése pályázati kiírás alapján a Szeged, Nagykörút közösségi közlekedési sáv létesítése (továbbiakban PROJEKT ) tárgyában ( TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ). A PROJEKT magában foglalja a szegedi Londoni körútnak az 1. sz. Kiegészítés 1. sz. mellékletében közelebbről megjelölt, a FEJLESZTÉSI INGATLAN előtt húzódó részszakaszát ( LONDONI KÖRÚTI RÉSZSZAKASZ ) is. A LONDONI KÖRÚTI RÉSZSZAKASZNAK a PROJEKTBEN tervezett infrastrukturális kialakítása eltér a TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSBELI megállapodásoktól valamint az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYTŐL és ezeknek ellentmond. Az 1. sz. Kiegészítéssel a Felek erre tekintettel megkísérelték a két építési beruházást összhangba hozni. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. Kiegészítése egyes rendelkezéseinek hatályát ugyanakkor a Felek különféle felfüggesztő feltételek teljesüléséhez kötötték. Már most előre látható, hogy ezen feltételek részben nem fognak határidőben bekövetkezni. A PROJEKT megvalósítására ugyanakkor az ÖNKORMÁNYZAT július 5-én DA/KA/295/24/2010 ügyszám alatt útépítési engedélyt kapott, amely n jogerőssé vált. A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT építése ugyancsak előrehaladott állapotban van. Erre tekintettel szükséges a Felek jogviszonyának újraszabályozása. A Felek a fentiek alapján megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen 2. sz. Kiegészítés BAULICHEN VERTRAG festgelegte Bedeutung. Der STÄDTEBAULICHE VERTRAG regelt unter anderem die Herstellung der mit der Errichtung des EINKAUFSZENTRUMS verbundenen INFRA- STRUKTURMASSNAHMEN (Teil II. Ziffer 1.1) durch die ECE. Für die Durchführung der INFRA- STRUKTURMASSNAHMEN ist der ungarischen Zweigniederlassung der SZEGED KG unter dem Geschäftszeichen DA/KA/A/NS/1003/0/2009 am 9. Februar 2009 unter anderem eine Straßenbaugenehmigung erteilt worden, die am 17. März 2009 Rechtskraft erlangt hat ( STRASSENBAUGENEHMIGUNG ). Die SELBSTVERWALTUNG hat am 10. August 2010 aufgrund der Ausschreibung DAOP /A Entwicklung des öffentlichen Verkehrs einen Dotationsvertrag mit der Regionalen Entwicklungsagentur Süd-Tiefebene mit dem Betreff Szeged, großer Ring - Errichtung eines öffentlichen Verkehrstreifens (nachstehend PROJEKT genannt) abgeschlossen ( DOTATIONSVERTRAG ). Das PROJEKT umfasst auch den in der Anlage 1 des Nachtrages Nr. 1 näher gekennzeichneten, vor dem ENTWICKLUNGSGRUNDSTÜCK verlaufenden Teilabschnitt des Londoner Rings in Szeged ( TEILABSCHNITT LONDONER RING ). Die im PROJEKT geplante infrastrukturelle Ausgestaltung des TEILABSCHNITTES LONDONER RING weicht von den Vereinbarungen des STÄDTEBAULICHEN VERTRAGS sowie der STRASSENBAU- GENEHMIGUNG ab und widerspricht diesen. Mit Nachtrag Nr. 1 haben die Parteien daher versucht, eine Abstimmung der beiden Bauvorhaben herzustellen. Die Wirksamkeit von einigen Bestimmungen des Nachtrags Nr. 1 zum STÄDTEBAULICHEN VER- TRAG ist von den Parteien jedoch an die Erfüllung von verschiedenen aufschiebenden Bedingungen gekoppelt worden. Es ist jetzt schon vorhersehbar, dassdiese Bedingungen teilweise nicht fristgerecht eintreten werden. Für die Realisierung des PROJEKTES hat die SELBSTVERWALTUNG jedoch am 5. Juli 2010 unter dem Geschäftszeichen DA/KA/295/24/2010 eine Straßenbaugenehmigung erhalten, welche am 13. August 2010 rechtskräftig geworden ist. Der Bau des EINKAUFSZENTRUMS ist ebenfalls in einem fortgeschrittenen Zustand. Im Hinblick hierauf ist eine Neuregelung des Rechtsverhältnisses der Parteien erforderlich. Aufgrund des Vorstehenden wird von den Parteien vereinbart, dass sie soweit dieser Nachtrag Nr. 2 22

23 másként nem rendelkezik - az 1. sz. Kiegészítést a jövőre nézve jelen 2. sz. Kiegészítés kölcsönös aláírásának napjával teljes egészében, azaz a fent említett felfüggesztő feltételektől függetlenül hatályos rendelkezések tekintetében is megszüntetik és helyette az alábbiakban állapodnak meg: nicht anders verfügt mit dem Tag der gegenseitigen Unterzeichnung dieses Nachtrages Nr. 2 den Nachtrag Nr. 1 für die Zukunft vollständig, d. h. auch hinsichtlich der unabhängig von den vorgenannten aufschiebenden Bedingungen wirksamen Regelungen auflösen, und dass an dessen Stelle die folgenden Vereinbarungen gelten sollen: A felek együttműködése az útépítési munkálatokra nézve Kooperation der Parteien im Hinblick auf Straßenbauarbeiten A Felek megállapítják, hogy az ÖNKOR- MÁNYZAT az 1. sz. Kiegészítés 2. pontjában említett, az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS lefolytatásához szükséges TERVE- KET május 17-én az ECE rendelkezésére bocsátotta. Az ECE általi TERVJÓVÁHAGYÁS május 26-án megtörtént. Az esetlegesen még szükséges további TERVEKET az ÖNKORMÁNYZAT az ECE felhívására haladéktalanul köteles az ECE rendelkezésére bocsátani. Az 1. sz. Kiegészítésnek TERV- JÓVÁHAGYÁS folyamatára és a költségviselésre vonatkozó rendelkezései ennek során analóg módon alkalmazandók. 1. Die Parteien stellen fest, dass die SELBST- VERWALTUNG die in Ziffer 2 des Nachtrags 1 genannten, für die Durchführung des STRAS- SENBAUGENEHMIGUNGSVERFAHRENS erforderlichen PLÄNE am 17. Mai 2010 der ECE vorgelegt hat. Die PLANFREIGABE durch die ECE ist am 26. Mai 2010 erfolgt. Etwa noch erforderliche weitere PLÄNE hat die SELBSTVERWALTUNG der ECE auf Aufforderung unverzüglich vorzulegen. Die Regelungen des Nachtrags Nr. 1 bezüglich des Prozesses der PLANFREIGABE und der Kostentragung sind hierbei analog anzuwenden. A Felek megállapítják továbbá, hogy az ECE ugyancsak eleget tett az 1. sz. Kiegészítés 3. pontjában foglalt kötelezettségeinek és augusztus 13-án megindította az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST, valamint április 12-én benyújtotta az illetékes hatósághoz az ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA iránti kérelmet. Az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS még jelenleg is folyamatban van, míg az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA augusztus 25-én jogerősen megtörtént. Az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS, valamint az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos valamennyi költséget és díjat, így a tervező közreműködésének költségeit is, továbbra is az ÖNKORMÁNYZAT viseli és köteles azokat az ECE részére megfelelő számla ellenében megtéríteni. A számla az annak az ÖNKORMÁNYZAT által történő kézhezvételétől számított 30. napon esedékes. 2. Die Parteien stellen ferner fest, dass die ECE ihre Verpflichtungen aus Ziffer 3 des Nachtrags Nr. 1 ebenfalls erfüllt und das STRAS- SENBAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN am 13. August 2010 gestartet sowie am 12. April 2010 den Antrag auf ÄNDERUNG DER STRASSENBAUGENEHMIGUNG bei der zuständigen Behörde eingereicht hat. Das STRASSENBAUGENEHMIGUNGSVERFAH- REN ist auch derzeit noch im Gange, wobei die ÄNDERUNG DER STRASSENBAUGE- NEHMIGUNG am 25. August 2010 rechtskräftig erfolgt ist. Sämtliche Kosten und Gebühren, auch die Kosten der Mitwirkung des Planers, im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des STRASSEN- BAUGENEHMIGUNGSVERFAHRENS sowie mit der ÄNDERUNG DER STRASSENBAU- GENEHMIGUNG sind auch weiterhin von der SELBSTVERWALTUNG zu tragen und der ECE gegen eine entsprechende Rechnung zu erstatten. Die Rechnung ist am 30. Tag nach deren Erhalt durch die SELBSTVERWALTUNG fällig. 3. Amennyiben 3. Sofern a) az ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁ- RÁS keretében kért új útépítési engedély legkésőbb február 1-ig (ezen napot a) die im Rahmen des STRASSENBAU- GENEHMIGUNGSVERFAHRENS beantragte neue Straßenbaugenehmigung zugunsten der 23

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 101/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/2515/2015. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT. ÉS A PÉCSI RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NON PROFIT KFT. JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSE MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/990-7/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi alapító okiratának módosítása Melléklet: 1 db Módosító okirat 1 db Alapító

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 96989/2008. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapcst, 2008 DEC 4- Tárgy: Javaslat a Keresztury Dezső Általános

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 4. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2014.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/225-14/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-18/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i nyílt üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 143/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 70/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a Nyírségi Többcélú

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből K i v o n a t Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen (egyhangú)

Részletesebben

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h.

polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató ingatlangazdálkodási ig.h. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Gulyás Tibor ügyvezető igazgató Berentés András ingatlangazdálkodási ig.h. Tárgy: Javaslat a Jószerencsét út 12. sz. épület adásvételi szerződésének

Részletesebben

7/2009. (III. 4.) OKM rendelet

7/2009. (III. 4.) OKM rendelet 7/2009. (III. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások részletes szabályairól, továbbá a zenekarok és énekkarok tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételekről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről ,Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-6/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i zárt üléséről Napirend:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

dr. Csabai Zsolt jegyző

dr. Csabai Zsolt jegyző 1 K i v o n a t a képviselő-testület 2013. november 11-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 217/2013.(XI.11.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT

POLGÁRMESTER JAVASLAT BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT közös tulajdonú ingatlan kizárólagos használatára vonatkozó megállapodás megkötésére a Budapest XXI. kerület 208529/8 hrsz. ingatlan vonatkozásában

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc

JAA;+--- Dr. Kovács Ferenc ' _ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2014. Ügyintéző

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett,

BÉRLETI SZERZŐDÉS. között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett, *1073340127* Vonalkód: 1073340127 Iktatószám: 2139/70/1/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-386/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. június 14-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Lechner Ödön fasor 6. sz. alatti épület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak.

Sárvár város közigazgatási területén a határozati javaslathoz mellékelt táblázat szerinti, nem a nemzeti vagyonba tartozó viziközművek vannak. 4/ Napirendi pont A nemzeti vagyonba nem tartozó gazdasági társaságok tulajdonában álló viziközmű vagyonnak önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló megállapodások előkészítése. Előterjesztés A nemzeti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben