Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő, a bizottság tagja Nógrádi Tibor, a bizottság tagja Pálmai Antal, a bizottság tagja Dr. Sulyok Róbert, a bizottság tagja Virág András, a bizottság tagja Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Hoffner István, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Bröstlné dr. Simon Katalin, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Dr. Lőrinczi Zsanett, Városüzemeltetési Iroda Dr. Tóth András, Városüzemeltetési Iroda Dr. Martonosi Éva, Közgazdasági Iroda Istókovics Zoltán, Szegedi Vízmű Zrt. Dr. Hegyes-Gila Orsolya, Városüzemeltetési Iroda Rácz Róbert, Városüzemeltetési Iroda Katóné Gyánti Györgyi, Városüzemeltetési Iroda Joóné Maróti Szilvia, Városüzemeltetési Iroda Dr. Beke Ferenc, Szegedi Tudományegyetem Lombfalvi Katalin, Szegedi Tudományegyetem Távollevő: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke távollétét jelezte Dr. Keresztúri Farkas Csaba, a bizottság tagja távollétét jelezte Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Bizottság a jelenlévő 6 fővel határozatképes. A mai ülésről távollétét jelezte Dr. Bohács Zsolt és Dr. Keresztúri Farkas Csaba. Nem készült el a kiegészített meghívóban 6/1 és 6/2. számmal szereplő, Szakértői megbízási szerződés engedélyezése a " évekre vonatkozó áram közbeszerzése" és a Szakértői megbízási szerződés engedélyezése a " évekre vonatkozó földgáz közbeszerzése" eljárásokban tárgyú előterjesztés, ezért ma nem kerül napirendre A zárt ülés napirendjére javaslom felvételre a most kiosztott következő előterjesztéseket: - Önkormányzati érdekből elhelyezés - Magántulajdonú ingatlanon jelzálogjog törlése Aki a napirendre vétellel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Aki az így kiegészített napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6igen 25-58/2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága január 25. napján tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1

2 Nyílt ülés: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 1. Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 2. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Árnyas u. csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzéséhez 3. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Gyálai út mentén kisfeszültségű hálózat építése közvilágítás céljából 4. Tulajdonosi hozzájárulás kérelem a Kairo Cafe Kft., Szeged, Deák F. u. 32. sz. alatti üzlet átalakítás építési engedély tervdokumentációhoz. 5. Tulajdonosi hozzájárulás kérelem a Dorozsmai út Holland Bútorüzlet részére útbaigazító táblák elhelyezéséhez 6. A Szeged, Olajbányász tér 1. és Victor H. u. 2. szám alatti lakóépületek felújításával kapcsolatos, jóváhagyott beruházási engedélyokirat módosítása Előterjesztő: NGSZ Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Szeged, Lidicei tér 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint bérlővel kötött bérleti szerződés módosítása Zárt ülés: Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 8. Csereelhelyezés 9. Szeged, Hunyadi tér 3. fszt. 3. szám alatti lakás megvásárlása 10. Jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezés iránti kérelme 11. Önkormányzati érdekből elhelyezés 12. Hozzájárulás jelzálogjog törléshez 13. Hozzájárulás jelzálogjog törléshez Előterjesztő: Közgazdasági Iroda 14. Magántulajdonú ingatlanon pénzintézeti jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás 15. Magántulajdonú ingatlanon pénzintézeti jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárulás 16. Magántulajdonú ingatlanon jelzálogjog törlése A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 1. Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban: Az előző ülésünkön elnapoltuk a Szegedi Vízmű Zrt január 27-i rendkívüli közgyűlésén való részvételt, de mivel a Közgyűlés nélkülünk is megtartásra kerülne, így ma tárgyalnunk kell. A Vízmű Zrt. törvényi szabályozás keretében emeli a szennyvízdíjat 2,2%-kal. Dr. Martonosi Éva: A Vízmű Zrt. a közgyűlésre szóló meghívóját időben küldte be, teljesen szabályszerűen. Valóban a közgyűlés napirendi pontjait indokolja, hogy a jogszabályi változás alapján a díjmegállapítás a társaságokra átruházódik. A hatályba léptetéssel kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk, teljes a konszenzus közöttük január 1-jétől december 31-ig a közgyűlés által elfogadott 2,2%-os díjnövekedés lett megállapítva és február 1-jétől pedig az ISPA projekt miatt további 2,2%-os 2

3 díjemelkedés lesz, de csak a szennyvízre vonatkozóan. A vízdíj árára és alapdíjára a közgyűlés által megállapított emelés kerül alkalmazásra. Az igazgató úr meghozta a közgyűlés előtt szereplő határozati javaslatokat, melyek pontosabbak a nálunk megfogalmazott határozati pontoknál, így annak átvevését szeretnénk kérni a Bizottságtól. Felolvasom a határozat szövegét: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (1) bekezdése alapján a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és biztosított szennyvízelvezetés december 31. napján alkalmazott bruttó díját Szeged közigazgatási területén január 01. napjától, SZMJV Önkormányzata által elfogadott és kihirdetett/közzétett alábbi összegben, azaz 4,2%-kal megemelt mértékben alkalmazza. Itt felsorolásra kerülnek a változtatott díjak, amelyek megfelelnek a 4,2%-os emelésnek. A február 1-jei díjemelést a következő határozatban fogalmazza meg a Vízmű Zrt: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (2) bekezdése alapján a közműves szennyvízelvezetés december 31. napján alkalmazott nettó díját Szeged közigazgatási területén február 01. napjától tekintettel az ISPA beruházások esetében kötelezően beépítendő pótlási fedezetére további nettó 2,2%-kal megemelt mértékben (lakosság és intézmények esetében: 348,50 Ft/m³+ÁFA; egyéb esetben: 469,00 Ft/m³+ÁFA) alkalmazza. Itt is felsorolásra kerülnek a díjak, amelyek a 2,2%-nak megfelelnek. Algyő tekintetében pedig egy korrekciós díjat kell megállapítani, mert ott nagyon eltér a december 31-én megállapított érték és a törvény alapján maximalizálva van meghatározva a díjemelés mértéke. Ezzel a kiegészítéssel kérjük a javaslatunkat elfogadni. Póda Jenő: Módszertani az észrevételem, hasonlót már az elmúlt bizottsági ülésen is megfogalmaztam. Nem jó ez a módszer így. Ezt általában is értem, de a mostani helyzet az inspiráló, ami miatt elmondanám. Szóban ismertetett határozat hangzik el, ami lényegében számomra úgy tűnik, hogy hasonlít ahhoz, mint ami eredetileg írásban is előttünk van. A Bizottságnak ezt meg kellene tárgyalnia érdemben, még akkor is, ha országos jogszabály magához vonta ennek egy részét, és utána ki fogunk jelölni valakit, aki elmegy és ezt képviseli. Nógrádi képviselőtársunkra fogunk javaslatot tenni, mint korábban is, neki nem csak formális a szerepe ebben az ügyben. Odamegy és kötött mandátummal, felelősséggel kell azt képviselnie, és csak azt, amit a Bizottság jóváhagyott és megismert a bizottsági ülésen, és írásos alapon jóváhagytunk. Ez a módszer, hogy az előterjesztéshez képest jön egy másik határozati javaslat, ami úgy tűnik, hogy nagymértékben hasonlít ahhoz, mint ami előttünk volt, ez így nem jó. Fellazul ez a fajta eljárási rend és ha később bármilyen vita, vagy a felelősség kérdése is felmerül, nem lehet improvizálnia a képviselőnek. Ez másik ügyben is már felmerült, magam is éreztem már hasonló helyzetben magam. Nem lehet ezt a bizonytalanságot megteremteni, illetve elvárni egy képviselőtől, hogy adott esetben egy szóban felolvasott határozat alapján azonosítsa be, hogy ez tényleg az, ami már előzőleg elé lett téve. Ezt a rendet, az írásbeliségnek és precizitásnak a rendjét pontosan be kell tartani és be kell tartatni. Ha ebben fellazulunk, akkor később ennek nagyon komoly következményei lehetnek tartalmi és akár felelősségi oldalon is. Kérem a Bizottságot, hogy ebben támogassa az észrevételemet és utána ha ebben egyetértés van, akkor vizsgáljuk meg, hogy a konkrét helyzetben mit tegyünk. Ebből gyakorlat nem lehet, sőt még kivételként sem fordulhat elő. Ezt szeretném elérni. További hozzászólás, vélemény? Megállapítom, hogy nincs. A tulajdonos képviseletében eljáró személynek Nógrádi Tibort javaslom kijelölni. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 3

4 Póda Jenő: Szavazás előtt még annyit szeretnék mondani, hogy a hallgatást akkor beleegyezésnek veszem az általam felvetettekre. Kérem, hogy a kiegészítést írásban osszuk ki a Bizottság tagjainak, pontos, szövegszerű javaslattal, hogy mindenkinek meglegyen. Dr. Martonosi Éva: A határozati javaslatban ez a szöveg fog szerepelni. Aki az előterjesztő által megfogalmazott határozati javaslatot támogatja, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 1 tart /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/1485-2/2011. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban" tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szegedi Vízmű Zrt január 27. napjára összehívott közgyűlése napirendjén szereplő, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében benyújtott előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó két határozati javaslatot az alábbi szövegezéssel elfogadásra javasolja: 1) a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (1) bekezdése alapján a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és biztosított szennyvízelvezetés december 31. napján alkalmazott bruttó díját Szeged közigazgatási területén január 01. napjától, SZMJV Önkormányzata által elfogadott és kihirdetett/közzétett alábbi összegben, azaz 4,2%-kal megemelt mértékben alkalmazza: A lakossági fogyasztók és az önkormányzati fenntartású intézmények részére alkalmazandó díjak: - főmérőre alapdíj: 409,90 Ft/hó+ÁFA - mellékmérőre alapdíj: 193,60 Ft/hó+ÁFA - ivóvíz szolgáltatás díja: 157,70 Ft/m³+ÁFA - szennyvízelvezetés díja: 341,20 Ft/m³+ÁFA Minden más esetben alkalmazott díj: - főmérőre alapdíj: 820,20 Ft/hó+ÁFA - mellékmérőre alapdíj: 387,60 Ft/hó+ÁFA - ivóvíz szolgáltatás díja: 195,30 Ft/m³+ÁFA - szennyvízelvezetés díja: 459,00 Ft/m³+ÁFA 2) a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 76. (2) bekezdése alapján a közműves szennyvízelvezetés december 31. napján alkalmazott nettó díját Szeged közigazgatási területén február 01. napjától tekintettel az ISPA beruházások esetében kötelezően beépítendő pótlási fedezetére további nettó 2,2%-kal megemelt mértékben (lakosság és intézmények esetében: 348,50 Ft/m³+ÁFA; egyéb esetben: 469,00 Ft/m³+ÁFA) alkalmazza. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szegedi Vízmű Zrt január 27. napjára összehívott közgyűlése napirendjén szereplő, Algyő Nagyközség Önkormányzata tekintetében benyújtott 4

5 előterjesztést és a szükséges döntés meghozatalát a évre meghatározott nettó szolgáltatási díjakra vonatkozóan elfogadásra javasolja. 3./ A Vagyongazdálkodási Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 23. /2/ bekezdés b) pontjára tekintettel, a Szegedi Vízmű Zrt. közgyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletére Nógrádi Tibort a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját hatalmazza meg. 4./ A Bizottság jóváhagyja a határozat melléklete szerinti meghatalmazást, egyben felhatalmazza a Bizottság alelnökét annak aláírására. 5./ A Bizottság a 3./ pont szerinti meghatalmazottat kötelezi, hogy a következő bizottsági ülésen szóbeli tájékoztatást adjon a közgyűlésen történtekről. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vízmű Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága 6720 Szeged, Széchenyi tér / MEGHATALMAZÁS A Szegedi Vízmű Zrt. egyik tulajdonosa: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat gyakorló Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága képviseletében meghatalmazom Nógrádi Tibort, hogy a Szegedi Vízmű Zrt január 27. napján tartandó közgyűlésén Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Vagyongazdálkodási Bizottság 25-59/2012. (01.25.) VB. sz. határozatának megfelelően teljes jogkörrel képviselje. Szeged, január (Gila Ferenc) a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnöke Előttünk mint tanúk előtt:

6 Tájékoztatás az ELI-HU Kft évi közbeszerzéseiről, illetve a saját tőke év végi alakulásáról. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Javaslom a tájékoztatás elfogadását. Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/1485-2/2011. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú társaságokban" tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Vagyongazdálkodási Bizottság tudomásul veszi az ELI-HU Kft. ügyvezető igazgatójának a társaság évi közbeszerzéseire, továbbá a saját tőke év végi alakulására vonatkozó tájékoztatását. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az ELI-HU Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 2. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Árnyas u. csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzéséhez A Városüzemeltetési Iroda és a Jogi Bizottság a szakvélemények alapján javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 10614/2012. iktatószámú előterjesztését a Gém Kft. kérelmére Szeged, Árnyas u. csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 693/2011 törzsszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Árnyas u. csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 693/2011 törzsszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 26., 32. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. Az érintett ingatlanok útcsatlakozását helyre 6

7 kell állítani. Az Abony u. - Árnyas u. keresztezésében a forgalmat egy sávon folyamatosan biztosítani kell. 4. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A fáktól a 1,5 m-es védőtávolságot tartani kell. A fák közelében kizárólag kézi földmunka végezhető, az 5 cm-nél vastagabb gyökereket elvágni nem szabad. A kivitelezés során a közterületi zöldsávba deponálni tilos. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa GÉM Kft Szeged, Arany J. u. 7., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Gyálai út mentén kisfeszültségű hálózat építése közvilágítás céljából A Városüzemeltetési Iroda és a Jogi Bizottság a szakvélemények alapján javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2011. iktatószámú előterjesztését a Prímavill Kft. kérelmére - Szeged, Gyálai út mentén kisfeszültségű hálózat építése közvilágítás céljából (Báló Dániel tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Gyálai út mentén kisfeszültségű hálózat építése közvilágítás céljából (Báló Dániel tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. A tervezett közvilágítási hálózat önkormányzati területet érintő szakaszán az út feletti magassági űrszelvényt biztosítani kell. A hálózat kiépítését a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetni szükséges. 7

8 A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Prímavill Kft Szeged, Pulz u. 42., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Magyar Közút Nonprofit Zrt Szeged, Juhász Gy. u Tulajdonosi hozzájárulás kérelem a Kairo Cafe Kft., Szeged, Deák F. u. 32. sz. alatti üzlet átalakítás építési engedély tervdokumentációhoz. A Városüzemeltetési Iroda és a Jogi Bizottság a szakvélemények alapján javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2011 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező Dr. Csonka Istvánné, a Fantázia Bt. képviseletében kéri a tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a Kairo Cafe Kft. a Szeged, Deák F. u. 32. sz. alatt vendéglátó egység kialakításának építési engedély tervdokumentációhoz. A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Dr. Csonka Istvánné a Fantázia Bt. képviselőjének kérelmére, a Szeged, Deák F. u. 32. sz. alatti Kairo Cafe Kft. által vendéglátó egység kialakítás építési engedély tervdokumentációhoz az alábbi feltételekkel: - Az épület védett homlokzattal rendelkezik, ezért a homlokzaton elhelyezésre kerülő cég- és reklámhordozókkal kapcsolatosan a Tervtanács véleményét az építési engedély megszerzése előtt meg kell kérni a SZÉSZ 55/2005.(XI. 17) Kgy. rendelet 2. számú melléklet 2/b fejezete alapján. - A kivitelezés során esetlegesen keletkezett károkat az építtető köteles az eredeti állapotnak megfelelően, saját költségén helyre álltani. - Az építtető gondoskodjon a törmelék folyamatos elszállításáról. - A munkálatokat a lakók nyugalmának zavarása nélkül kell végezni. A hozzájárulás nem menti fel az építtetőt az egyéb, jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa, Dr. Csonka Istvánné, Fantázia Bt. ügyvezető, 6725 Szeged, Alföldi u. 41., IKV Zrt Szeged, Dáni u , Kurucz Gyula, Okl. mérnök, 1064 Budapest, Izabella u. 44/A. 8

9 5. Tulajdonosi hozzájárulás kérelem a Dorozsmai út Holland Bútorüzlet részére útbaigazító táblák elhelyezéséhez A Városüzemeltetési Iroda és a Jogi Bizottság a szakvélemények alapján nem javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az elutasító határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 2441/2012 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező Czigány János a Szeged, Dorozsmai út sz. alatt lévő Holland Bútorüzlet előtti közterületre mobil reklámtáblák elhelyezéséhez kéri a tulajdonosi hozzájárulást. A Bizottság nem adja meg a tulajdonosi hozzájárulást Czigány János (Lajosmizse, Juhász Gyula út 1.) kérelmére a Szeged, Dorozsmai út sz. alatt lévő Holland Bútorüzlet előtti közterületen mobil reklámtáblák elhelyezéséhez. Indoklás: - A kérelem szerint az adott útszakaszra elhelyezendő reklámtáblák a gyalogos-, a kerékpár-, és a gépjárműforgalom biztonságát veszélyeztetik. Az 5. számú főút városba bevezető szakaszán a reklámhordozók elhelyezését a SZÉSZ 36. (9) bekezdése szabályozza. A 2 m2-nél kisebb reklámfelületek csak a Városkép Kft. által telepített egységes megjelenést biztosító felületeken helyezhetők el. - A fenti megoldás helyett az egységes megjelenést biztosító útbaigazító táblákat kell használni, melyek használatával kapcsolatosan a Városkép Kft.-t kell megkeresni. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa, Czigány János 6050 Lajosmizse, Juhász Gyula út 1., Szegedi Városkép Kft Szeged, Arany J. u A Szeged, Olajbányász tér 1. és Victor H. u. 2. szám alatti lakóépületek felújításával kapcsolatos, jóváhagyott beruházási engedélyokirat módosítása Az Olajbányász térnél megspórolt összeg egy részét a Victor H. u. 2. szám alatti lakóépület felújításánál használjuk fel, mert itt magasabb lett a pályázati összeg. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előirányzat átcsoportosításokkal a felhasználás jóváhagyását javasolja, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda által készített 9

10 57.320/2011. iktatószámú előterjesztést a Szeged, Olajbányász tér 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakóépület liftjei felújítása beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítása, valamint a Szeged, Victor H. u. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakóépület tetőfelújítása beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 1.) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2011.(III.02.) Kgy. rendelet 14. a) pont második francia bekezdése alapján a Bizottság javasolja a Polgármesternek az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III.02.) Kgy. rendelet kiadási oldalán, a Lakásalap/lakóépületek felújításának tervezése, kivitelezése soron meglévő keretösszeg terhére soron belüli átcsoportosítással jóváhagyni a Szeged, Olajbányász tér 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakóépület liftjei felújítása beruházási engedélyokiratáról bruttó ,-Ft nagyságrendet a Szeged, Victor H. u. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakóépület tetőfelújítása beruházási engedélyokirata nagyságrendjének növelésére. 2.) A Bizottság a határozat mellékletét képező 2 db beruházási engedélyokirat 1. sz. módosítást a Polgármester 1. pont szerinti döntése meghozatalának hatályával a Beszerzési Szabályzat II.4. pontja alapján jóváhagyja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 3.) A Bizottság a Polgármesteren keresztül felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a felújítások elvégzéséhez szükséges intézkedést tegye meg. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda, IKV Zrt. B E R U H Á Z Á S I E N G E D É L Y O K I R A T 1. sz. módosítása 1) A beruházás alapadatai: a) A beruházó megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged, Széchenyi tér 10. b) A beruházás megnevezése: Szeged, Victor H. u. 2. szám alatti lakóépület tetőfelújítása c) A beruházás költség előirányzata: bruttó ,- Ft d) A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: tető héjazat és cserépfedés cseréje 510 m2, kéményszegélyek cseréje 7 db, hajlatbádog cseréje 12 fm, tetőkibúvó és bevilágító ablakok cseréje 7 db, tetőszerkezet felületek faanyag védelme 800 m2. 2) A megvalósítás tervezett időadatai: a) tervezéssel összefüggő hatósági engedélyek meglétének, tartalmának rövid ismertetése: Az örökségvédelmi hatósági engedély tartalmazza a tervkészítés során kötelezően előírt faanyagvédelmi szakértői és statikai szakvélemények megállapításaihoz történő hozzájárulást, az azokban rögzített műszaki tartalom szerinti tetőfelújítási munkálatok kivitelezését. b) kivitelezés várható kezdésének dátuma: szerződéskötést követő 1. munkanap kivitelezés várható befejezésének dátuma: munkaterület átadásától számított 90. nap c) várható üzembehelyezés dátuma: műszaki átadás- átvétel napja 10

11 3) A beruházás költség-előirányzatának források és évek szerinti megoszlása: év önkormányzati forrás egyéb forrás ,-Ft ) A beruházás költség- előirányzatának részletezése: a) tervezési, szakértői költség: ,-Ft b) kivitelezési költség: ,-Ft c) egyéb költség: d) tartalékkeret: e) lebonyolítási díj: ,-Ft összesen a kivitelezés költsége ,-Ft 5) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet IKV Zrt Szeged, Dáni u ) A felújítást Vagyongazdálkodási Bizottság 25-65/2012. (01.25.) VB. sz. döntésével hagyta jóvá. dr. Botka László dr. Mózes Ervin polgármester főjegyző B E R U H Á Z Á S I E N G E D É L Y O K I R A T 1. sz. módosítása 1) A beruházás alapadatai: a) A beruházó megnevezése: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged, Széchenyi tér 10. b) A beruházás megnevezése: Olajbányász tér 1. sz. lakóépületben 3 db személyfelvonó felújítása c) A beruházás költség előirányzata: bruttó ,- Ft d) A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: jelű: meglévő 450 kg teherbírású liftnél a fülke, hajtómű, hajtótárcsa, csapágyak, függesztő kötelek, akna szerelvények cseréje, új triplex vezérlés kiépítése , jelűek: új, 450 kg teherbírású lifteknél a fülkék, vezető sínek, sebességhatárolók, ellensúlyok, függesztő kötelek cseréje jogerős építési engedély alapján 2) A megvalósítás tervezett időadatai: a) tervezéssel összefüggő hatósági engedélyek meglétének, tartalmának rövid ismertetése: A tervezési program a , , jelű felvonóknál a műszaki tartalomban megadott feladatok és részben építési engedélyek tervek árazott és árazatlan költségvetések készítésére vonatkozott, melyek szerint a kivitelezés megvalósítható. b) kivitelezés várható kezdésének dátuma: szerződéskötést követő 1. munkanap kivitelezés várható befejezésének dátuma: munkaterület átadásától számított 180. nap c) várható üzembehelyezés dátuma: műszaki átadás- átvétel napja 11

12 3) A beruházás költség-előirányzatának források és évek szerinti megoszlása: év önkormányzati forrás egyéb forrás ,-Ft ) A beruházás költség- előirányzatának részletezése: a) tervezés ,-Ft b) kivitelezési költség, tartalékkeret: ,-Ft c) egyéb költség: d) tartalékkeret (5%): e) lebonyolítási díj (3,5%): ,-Ft Összesen a kivitelezés költsége: ,-Ft 5) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet IKV Zrt Szeged, Dáni u ) A felújítást Vagyongazdálkodási Bizottság 25-65/2012. (01.25.) VB. sz. döntésével hagyta jóvá. dr. Botka László dr. Mózes Ervin polgármester főjegyző Szeged, Lidicei tér 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint bérlővel kötött bérleti szerződés módosítása Az NGSZ a bérleti szerződés módosítását kéri, mivel a bérlők a jóváhagyott nagyságrenden felül további helyiségeket szeretnének bérelni. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a bérleti szerződés módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2012. (01.25.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának (NGSZ) igazgatója NGSZ/ /2011/I001. sz. a Szeged, Lidicei tér 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó, a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A Bizottság javasolja jelen határozat mellékleteként csatolt a 6727 Szeged, Lidicei tér 1. Szeged II. kerület belterület helyrajzi számú, 3325 m2 alapterületű, SZMJV Önkormányzata tulajdonában és a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata hasznosításában lévő ingatlanban lévő felépítmények egy részére vonatkozó szeptember 1. napjától június 30. napjáig tartó időszakra szóló, a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel (6720 Szeged. Tisza Lajos krt. 12.) kötött bérleti szerződés módosítását SZMJV Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 16. (1)-(2) és 17/A. (1) bekezdése c) pontja alapján. 12

13 Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Városüzemeltetési Irodát, az NGSZ-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) Fax: (62) Web: Adószám: RAIFFEISEN BANK ZRt: iktatószám: NGSZ/ /2011/I001 BÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (székhelye: 6724 Szeged, Huszár u. 1., adószám: , bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt , képviseletében: Kardos Kálmán igazgató), mint bérbeadó, másrészről a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 12. adószám: , cégjegyzékszám: , képviseletében: Dr. Révész Mihály cégvezető), mint bérlő között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: A felek rögzítik, hogy augusztus 30. napján bérleti szerződést kötöttek egymással a 6727 Szeged, Lidicei tér 1. sz. alatti Szeged II. kerület belterület helyrajzi számú 3325 m2 területű ingatlan egy részére vonatkozóan szeptember 1. napjától június 30 napjáig tartó időtartamra, amelyet Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága /2011. ( ) VB határozatával jóváhagyott. A bérlő a hivatkozott bérleti szerződés 1. pontja alapján az ingatlan 6 db tantermét (8-as, 9-es, 12-es, 13-as, 15-ös és 18-as terem, összesen 342 m2), 40 m2-es tanári szobát, 4 db vizesblokkot és az ezekhez tartozó folyosószakaszt bérli. A felek megállapodnak abban, hogy az órarend változtatások, délutáni sportfoglalkozások, valamint az étkeztetés biztosítása céljából a bérbeadó további helyiségeket ad bérbe a bérlőnek, amelyre vonatkozóan a hivatkozott bérleti szerződés 1. és 3. pontja helyébe az alábbi pontok kerülnek. 1. A szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó oktatási célra bérbe adja a bérbeadás útján történő hasznosítás céljából átvett, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező, 6727 Szeged, Lidicei tér 1. sz. alatti Szeged II. kerület belterület helyrajzi számú 3325 m2 területű ingatlan 6 db tantermét (8-as, 9-es, 12-es, 13-as, 15-ös és 18-as terem, összesen 342 m2), 40 m2-es tanári szobát, a tornateremet (133 m2), az igazgatóhelyettesi irodát (9 m2), a tálalókonyhát és az étkezőt (összesen 34 m2) 4 db vizesblokkot és az ezekhez tartozó folyosószakaszt." 3. A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértéke: a tantermek, a tornaterem és a tanári szoba, igazgatóhelyettesi iroda vonatkozásában 800,-Ft/m2/hó+Áfa, a tálalókonyha és az 13

14 étkező mint kiegészítő helyiségek bérleti díja 500,- Ft/m2/hó+Áfa. A folyosószakaszok és a vizesblokkok területe után a bérbeadó nem számít fel bérleti díjat, mivel a gondnoki, udvarosi teendőket jelen szerződés alapján a bérlő látja el. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi költségeket. A bérleti díjat a bérbeadó havonta a tárgyhónap első hetében kiszámlázza a bérlő részére, amelyet a bérlő köteles átutalással megfizetni a kiállítástól számított 8 munkanapon belül. A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bérleményben víz, szennyvíz, áram, gáz, kommunális szemétszállítás szolgáltatásokat jogosult igénybe venni. A közüzemi költségeket (víz, szennyvíz, áram, gáz, kommunális szemétszállítás) a bérbeadó az elfogyasztott mennyiségek alapján az esedékes bérleti díjjal együtt az egyes szolgáltatók által kibocsátott számla alapján továbbszámlázza a bérlőnek. 3. A felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott bérleti szerződés 5. pontja az alábbi szöveg lép. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény bérleti díját minden naptári évben felülvizsgálják, a következő tanévre vonatkozóan a bérleti díjat minimum a KSH által a bérleti szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett előző évi inflációs ráta figyelembevételével megemelik. A felek rögzítik, hogy a bérbeadó minden év május 31. napjáig a KSH által a bérleti szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett inflációs rátával megemelt és a piaci viszonyok alapján felülvizsgált, a következő tanévre vonatkozó bérleti díjat jóváhagyásra a Pénzügyi Bizottság elé terjeszti. 4. A felek megállapodnak abban, hogy a hivatkozott bérleti szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak és az alapszerződés csak a módosítással együtt érvényes. 5. A felek egyhangúlag tudomásul veszik, hogy jelen módosítás ellenjegyzéssel érvényes. A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. Szeged, január bérbeadó bérlő Rácz Róbert: A Szegedi Tudományegyetemnek most van a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előtt egy tulajdonosi hozzájárulási kérelme, szeretnék, ha a Vagyongazdálkodási Bizottság is még a mostani ülésen megtárgyalná. Pályázathoz lenne szüksége a hozzájárulásra, a leadási határidő: január30. Mi lenne ennek a hozzájárulásnak a pontos tárgya? Lombfalvi Katalin: DAOP 4.1.2/B-11. Pályázati kódszámú pályázat és tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat szolgalmi jog vonatkozásában. Dr. Beke Ferenc: Közmű szolgalmi joga van az önkormányzatnak és ezért kell a pályázathoz a tulajdonosi hozzájárulást beszerezni mindenkitől, aki a tulajdoni lapon szerepel. Lombfalvi Katalin: A Városüzemeltetési Iroda vezetőjének január 19-én megküldtem a kérelmünket levélben, melyhez mellékeltem a formanyomtatványt is, és tegnap kaptam egy értesítést, hogy a kollégáknak nem volt 14

15 egyértelmű, hogy a pályázat mit foglal magába, és a szolgalmi jog bejegyzés mit tartalmaz. Tegnap voltam egyeztetni. Pálmai Antal: Írásban szeretnénk megkapni. Mi a beadási határidő: Lombfalvi Katalin: Hivatalosan január 30. Az egyetem területén egy vízvezeték van, erre van bejegyezve a szolgalmi jog. Dr. Beke Ferenc: Az Új Klinika IV. emeletén lesz a beruházás, átalakítás, nem érinti a talajszint alatti vezetékeket. Sajnos ez az alakiság kell. Mikor létesült ez a szolgalmi jog? Az Új Klinika építése előtt, vagy utána? Dr. Beke Ferenc: Valószínűleg előtte. Tehát egy régi vízvezetékről van szó, ami az Új Klinika felépülése előtt létesült, akkor ez a terület önkormányzati tulajdon volt. Milyen összegről van szó? Lombfalvi Katalin: Az átalakítás ,- Ft. Póda Jenő: Ha valaki írásos anyagot tud hozni, akkor azt meg lehet tárgyalni, de ez így komolytalan. A pályázat beadási határideje mi volt? Lombfalvi Katalin: A pályázatot december 30-ával adtuk be, utána a közreműködő szervezettől az volt az információ, hogy nem fog kelleni a hozzájárulás, mert olyan átalakítás, ami nem engedélyköteles. Meg is kaptuk az Építési Irodától a hatósági bizonyítványt. Ezután a közreműködő tájékoztatott bennünket, hogy nem kell hozzá a közmű szolgáltatók hozzájárulása. Most pénteken megkaptuk a hiánypótlásra való felhívást, abból derült ki, hogy mégiscsak kell. A hiánypótlásra maximum 15 napot adtak, de jelezték, hogy jó lenne, ha január 30-ig megkapnák. Jeleztem, hogy nem biztos, hogy ez megoldható, mert elő kell készíteni. Erre a közreműködő szervezet annyit mondott, hogy február 3. péntek az utolsó határidő. Február 1-jén lesz a következő bizottsági ülésünk, most nem is vesszük napirendre, majd a következő hétre előkészíti az iroda. 15

16 A Bizottság a munkáját zárt ülésen folytatja. Létszám: 6 fő. k.m.f. ( Gila Ferenc ) Dr. Bohács Zsolt a Bizottság alelnöke a Bizottság elnöke helyett ( Póda Jenő ) a Bizottság tagja dr. Sándor Imréné ügyviteli titkár 16

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága. július 14-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke Iványi

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. Biatorbágy, 2011. december 05. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy ún. Szarvasugrás

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 16. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 13-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 9. Vodafone Magyarország Zrt.-vel közérdekű szolgalmi

Részletesebben

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOrrsAGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5.

SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. 14253126 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.355-.. h...j 2 0 \5. Javaslat a Salgótarján, Hősök út 35. és Salgótarján, Petőfi út 85. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok Salgótarján Foglalkoztatási

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére ..-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2016. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: Városgazdasági Nonprofit Kft vállalkozási szerződésének felülvizsgálata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről. 2016. április 26.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről. 2016. április 26. Ügyszám: 24-69/2016. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2016. április 26. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

mn,~pt< n 1 l E.l... 1 :: oszarn: BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ÖnkormányzdvK"jf; ;-;yi~~l'o~t~~)ü:1~~os x. KER fl LET T T 00 00 00 1.. fitb,;, 'H'!d

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. január 25-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság alelnöke Póda Jenő a bizottság tagja

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 86/2009. (V.14.) számú határozattól 90/2009.

Részletesebben