Jegyzőkönyv /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke Dr. Oláh János, a bizottság alelnöke Bakai Csaba, a bizottság tagja Iványi Aurél, a bizottság tagja Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság tagja Meszlényi Ferenc, a bizottság tagja Dr. Kónya Sándor, a bizottság tagja Dr. Nagyvári Péter, a bizottság tagja Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Dr. Kopasz Vanda, Jegyzői Iroda Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Dr. Dózsa Gábor, Szegedi Közlekedési Kft. Dr. Molnár László, Városüzemeltetési Iroda Dr. Nagy-Iványi Vanda, Városüzemeltetési Iroda Baranyi Irén, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Dr. Molnár Edit, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Hoffner István, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Papp Gábor, Közgazdasági Iroda Szabóné Fehér Éva, Fejlesztési Iroda Lukács Erzsébet, Fejlesztési Iroda Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Bizottság a jelenlévő 7 fővel határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz javaslom felvételre a most kiosztott, Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatása új feltételekkel tárgyú előterjesztést A kiküldött napirendből kivételre javaslom a 5.1-es Szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos rendeletmódosítást, mert az ügyviteli titkár jelezte, hogy tévesen maradt a meghívóban. Aki a fenti napirend módosításokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 7 igen Aki az elhangzott módosításokkal a napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 7 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága február 13-án tartott soros ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Zárt ülés: Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. Sportgarzonban történő elhelyezés 2. Sportgarzonban történő elhelyezés meghosszabbítása 3. Üres helyiségek pályáztatása 1

2 4. Szolg.-Polgm. elhelyezés meghosszabbítása Nyílt ülés: Előterjesztő: Fejlesztési Iroda 5. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításával kapcsolatos VTLB határozatok módosítása Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 6. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatása új feltételekkel 7. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása 8. Szeged-Kiskundorozsma Ipari Park: Szeged-Budapesti vasútvonal - Nyugati elkerülő út (Kiskundorozsmai csomóponttól északra lévő szakasz) Réti utcai lakótelkek meghosszabbított vonala az M43-ig M43-as gyorsforgalmi út által határolt terület építési szabályzata és szabályozási terve, valamint szerkezeti terv módosítása Előterjesztő: Városfejlesztési Alpolgármester 9. Az önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet módosítása 10. Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása 11. Az önkormányzat évi költségvetése 12. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2007.(II. 23.) Kgy. rendelet módosítása 13. A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Várospolitikai Alpolgármester 14. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester 15. Az M43-as autópálya kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása 16. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési Alpolgármester évi SZÉSZ karbantartás tervezési programjának kiegészítése 2

3 18. Szeged, Felső Tisza-part Etelka sor tanpálya elsőrendű árvízvédelmi töltés által határolt terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés 19. Szeged, Budapesti úttól ÉK-re található (a logisztikai központtal szemközti) terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés 20. Szeged, Tisza folyó - Bertalan híd nyugati oldala - Temesvári körút páros oldala -Népkert sor Liget felőli oldala - a Liget nyugati része az Erzsébet templommal - Torontál tér - Alsó Kikötő sor - Belvárosi híd északkeleti oldala által határolt terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés Zárt ülés: 21. Önkormányzati érdekből történő elhelyezés 22. Közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester (Dr. Oláh János megérkezett a bizottsági ülésre. Létszám: 8 fő.) A Bizottság a napirend megállapítása után az 1-4. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta, ezt követően munkáját nyílt ülésen folytatja. Létszám 8 fő. 5. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításával kapcsolatos VTLB határozatok módosítása A hiánypótlás során kiderült, hogy a már jóváhagyott határozatainkat módosítanunk kell. A Sárosi u. 3. és a Gáspár u. 9. szám alatti lakások esetében számítási hiba miatt, a Zöldfa u. 1. szám alatti ingatlan esetében pedig a beadott pályázat korrekciója miatt kerül sor a módosításra. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki egyetért a Gáspár Zoltán u. 9. szám alatti lakóépület határozatának módosításával, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság /2006. (11.16.) VTLB. sz. határozatát visszavonja és az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A Bizottság a 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 9. sz. alatti lakóépület energia-felhasználást csökkentő felújításának támogatásáról dönt A lakóépületek felújításával állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásáról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy 3

4 rendelet alapján. 2. Az épület helyrajzi száma: 15786/16/A 3. Pontos természetbeni címe: 6723 Szeged, Gáspár Z. u A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: ,- Ft 5. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ,- Ft 6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege: ,-Ft, forrása: hitel. Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter a pályázatot nyertesnek minősítse. 7. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege: ,-Ft 8. A kért állami támogatás összege: ,-Ft 9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti. 10. A Bizottság javasolja utólag jóváhagyni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz beadott pályázatot. 11. A Bizottság felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy javasolja a társasházaknak, hogy a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzésnél a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési bíráló bizottságba, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésnél a kivitelező kiválasztására irányuló eljárásba vonja be a területi önkormányzati képviselőt vagy annak megbízottját. A fentiekről a társasházak közös képviselőit a pályázati eredmények kihirdetésével egyidőben kell értesíteni. Határidő: a pályázati eredmény kihirdetését követő 10 napon belül. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője. a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Fejlesztési Iroda az IKV Zrt. Aki egyetért a Sárosi u. 3. szám alatti lakóépület határozatának módosításával, kézfeltartással szavazzon. igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság /2006. (11.16.) VTLB. sz. határozatát visszavonja és az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A Bizottság a 6724 Szeged, Sárosi u. 3. sz. alatti lakóépület energia-felhasználást csökkentő felújításának támogatásáról dönt A lakóépületek felújításával állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásáról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet alapján. 2. Az épület helyrajzi száma: 11643/29 3. Pontos természetbeni címe: 6724 Szeged, Sárosi u A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: ,- Ft 5. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ,- Ft 6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege: ,-Ft, forrása: hitel. Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter a pályázatot nyertesnek minősítse. 4

5 7. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege: ,-Ft 8. A kért állami támogatás összege: ,-Ft 9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti. 10. A Bizottság javasolja utólag jóváhagyni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz beadott pályázatot. 11. A Bizottság felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy javasolja a társasházaknak, hogy a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzésnél a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési bíráló bizottságba, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésnél a kivitelező kiválasztására irányuló eljárásba vonja be a területi önkormányzati képviselőt vagy annak megbízottját. A fentiekről a társasházak közös képviselőit a pályázati eredmények kihirdetésével egyidőben kell értesíteni. Határidő: a pályázati eredmény kihirdetését követő 10 napon belül. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője. a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Fejlesztési Iroda az IKV. ZRt. Aki egyetért a Zöldfa u. 1. szám alatti lakóépület határozatának módosításával, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság /2006. (11.16.) VTLB. sz. határozatát visszavonja és az alábbiak szerint rendelkezik: 1. A Bizottság a 6723 Szeged, Zöldfa u. 1. sz. alatti lakóépület energia-felhasználást csökkentő felújításának támogatásáról dönt A lakóépületek felújításával állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásáról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy Rendelet alapján. 2. Az épület helyrajzi száma: 10207/5 3. Pontos természetbeni címe: 6723 Szeged, Zöldfa u A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: ,- Ft 5. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: ,- Ft 6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege: ,-Ft, forrása: hitel. Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter a pályázatot nyertesnek minősítse. 7. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összege: ,-Ft 8. A kért állami támogatás összege: ,-Ft 9. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti. 10. A Bizottság javasolja utólag jóváhagyni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz beadott pályázatot. 11. A Bizottság felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy javasolja a társasházaknak, hogy a közbeszerzési értékhatár feletti beszerzésnél a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési bíráló bizottságba, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésnél a kivitelező kiválasztására irányuló eljárásba vonja be a területi önkormányzati képviselőt vagy annak megbízottját. 5

6 A fentiekről a társasházak közös képviselőit a pályázati eredmények kihirdetésével egyidőben kell értesíteni. Határidő: a pályázati eredmény kihirdetését követő 10 napon belül. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője. a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Fejlesztési Iroda az IKV. ZRt. 6. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatása új feltételekkel - módosított előterjesztés Egy korábbi határozatunk a Városüzemeltetési Iroda észrevétele alapján módosításra szorul. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt /K/2008. sz., Nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatása új feltételekkel - módosított előterjesztés tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta. I. A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság megállapítja, hogy a /2007. (03.27.) VTLB. sz. határozat alapján lefolytatott pályáztatás részben eredménytelen volt. A Bizottság a sikertelenül pályáztatott helyiségek vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló módosított 15/2000. (III. 31.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés c) pontja ct/ alpontja alapján előzetes jóváhagyását adja a /2007. (03.27.) VTLB. sz. határozat táblázatában szereplő 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,13.,14.,15. sorszámú helyiségek határozatlan időtartamra szóló bérleti jogának új feltételek mellett történő pályáztatásához. Mindezekre tekintettel a Bizottság a hivatkozott határozatot a 10.,13.,14.,15. sorszámú helyiségek vonatkozásában a melléklet szerint módosítja, a táblázat 9. pontját hatályon kívül helyezi, és valamennyi helyiség vonatkozásában az alábbiakkal egészíti ki: a) Érvényesen létrehozott helyiségbérleti szerződésekben rögzített bérleti díjat emelésére évente kerül sor- a helyiségbérleti szerződés létrehozását követő év március 01. napjától kezdődően. A helyiségbérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérleti díj a KSH által publikált szolgáltatásokra megállapított infláció mértékével emelkedik. b) A szerződési biztosíték - a rendelet V. fejezetének 12. (3) f) pontját figyelembe véve a helyiség után fizetendő egy havi bérleti díj bruttó összege. c) A Bérbeadó és a nyertes pályázó között létrehozandó helyiségbérleti jogviszonyt rendes felmondással 5 évig nem szüntetheti meg a bérbeadó. II. A Bizottság felkéri az IKV Zrt-t, hogy a SZMJV Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.) Kgy. 6

7 rendeletben foglalt feltételekkel a pályázati eljárást bonyolítsa le. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság között fennálló ingatlanhasznosítási szerződés alapján a pályáztatás lebonyolításáért felelős személy: Németh István, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatója. A pályáztatás kiírásának határideje: jelen határozat kézhezvételétől számított 60 nap. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Jegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT MELLÉKLETE A hasznosítás módja: határozatlan időtartamra szóló bérleti jogra történő pályáztatás Bérlemény címe, törzsszáma, rendeltetése sorszám Alapterület (m 2 ) Műszaki állapot Ingatlanforgalmi szakvélemény szerinti jellemzés Bruttó pályázati alapár (Ft) 2007 Bruttó pályázati alapár (Ft) 2008 Bánatpénz (Ft) Nettó bérleti díj (Ft/m 2 /hó) 2007/2008 Havi nettó bérleti díj /Ft/hó/ 2007/2008 Alapár emelés mértéke (Ft) Kereszttöltés u állandó garázs Szamos u állandó garázs Kiutalható helyiség, mely helyreállítást nem igényel ,- Helyreállított, használatra alkalmas állapotú helyiség. Paneltechnológiával épített építmény földszintjén elhelyezkedő, villannyal felszerelt, utcára nyíló, lapburkolattal rendelkező helyiség. Rendeltetése: állandó garázs. Állapota: megfelelő. Paneltechnológiával épített épület földszintjén elhelyezkedő, villannyal felszerelt, utcára nyíló, lapburkolattal rendelkező helyiség. Rendeltetése: állandó garázs. Állapota megfelelő ,- (~29.000,- Ft/m 2 ) ,- (~28.000,- Ft/m 2 ) ,- (25.000,- Ft/m 2 ) ,- (25.000,- Ft/m 2 ) , ,- 450, , , ,- Szilléri sor 6/B állandó garázs 18 Helyreállított, használatra alkalmas állapotú helyiség. Paneltechnológiával épített épület földszintjén elhelyezkedő, villannyal felszerelt, utcára nyíló, lapburkolattal rendelkező helyiség. Rendeltetése: állandó garázs. Állapota megfelelő ,- (~28.000,- Ft/m 2 ) ,- (25.000,- Ft/m 2 ) ,- 400, , ,- 7

8 Tabán u állandó garázs 18 Helyreállított, használatra alkalmas állapotú helyiség. Paneltechnológiával épített épület földszintjén elhelyezkedő, villannyal felszerelt, utcára nyíló, lapburkolattal rendelkező helyiség. Rendeltetése: állandó garázs. Állapota megfelelő ,- (~28.000,- Ft/m 2 ) ,- (25.000,- Ft/m 2 ) ,- 400, , ,- 7. A évi önkormányzati költségvetés 6. számú módosítása Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendeletmódosítás elfogadását, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 2 nem /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 16463/2008. számú, A évi önkormányzati költségvetés 6. számú módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendeletmódosítás elfogadását. 8. Szeged-Kiskundorozsma Ipari Park: Szeged-Budapesti vasútvonal - Nyugati elkerülő út (Kiskundorozsmai csomóponttól északra lévő szakasz) Réti utcai lakótelkek meghosszabbított vonala az M 43-ig M 43-as gyorsforgalmi út által határolt terület építési szabályzata és szabályozási terve, valamint szerkezeti terv módosítása Szabóné Fehér Éva: Az előterjesztésben körülbelül 80 hektáros területről van szó, amit megpróbálunk egyben tartani. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet-tervezet elfogadását, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester /2008. számú, Szeged-Kiskundorozsma Ipari Park: Szeged-Budapesti vasútvonal - Nyugati elkerülő út (Kiskundorozsmai csomóponttól északra lévő szakasz) Réti utcai lakótelkek meghosszabbított vonala az M 43-ig M 43-as gyorsforgalmi út által határolt terület építési szabályzata és szabályozási terve, valamint szerkezeti terv módosítása tárgyú előterjesztését 8

9 és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet elfogadását. 9. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet módosítása Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 2 tart /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 15376/2008. számú, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendeletmódosítás elfogadását. 10. Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása A kiosztott módosítási javaslat lényege, hogy az átmeneti lakásban lévők költségelvű lakbért fizettek, ha jogcím nélkülivé válnak és a lakásban maradnak, rendezzük a sorsukat, de továbbra is költségelvű lakbért fognak fizetni. Nem kerülnek át szociálisba. A megállapodás tervezet 4. pontjában a bérleti díj megnevezés haszonbérleti díjra változik. Sajnálom, hogy nem lett előkészítve, hogy a mellékleteket, függeléket ne kelljen állandóan módosítani, ezért majd ismételten vissza kell térnünk erre a körre. Körbe kellene járni, hogy azok az emberek akik az anyaszállóban, hajléktalan szállóban laknak és dolgoznak, az ott töltött időt a szociális lakás pályázata során beszámíthassák, mivel oda nem lehet bejelentkezni. Mindenképp javaslom a lakásrendelet teljes körű felülvizsgálatát. Most ezek az ügyek nincsenek előterjesztve, ezekről nem tudunk szavazni. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki a kiosztott módosítási javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 7 igen 1 tart. Aki a módosított előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 7 igen 1 tart. 9

10 /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló, 19289/2008. iktatószámú rendelettervezetét és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság a rendelettervezetet alábbi módosítással javasolja elfogadni a Közgyűlésnek: 1./ A rendelettervezet az alábbi 3. -sal egészüljön ki és a jelenlegi ok számozása okra változzon: 3. A Kgy. rendelet 22. (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 22. (9) A 21. (1)-(8) bekezdés, továbbá a jelen (1) bekezdése alapján bérbeadott lakás bérbeadási jogcímének kategóriája megegyezik a jogcím nélkülivé válást megelőző bérbeadási jogcím kategóriájával azzal, hogy a bérlő csak az esetben fizet szociális lakbért, amennyiben a bérbeadott lakás nem haladja meg a jogos lakásigény mértékét. 2./ A rendelettervezet átszámozás előtti 5. -ának bevezető mondata az alábbiak szerint módosuljon: A Kgy. rendelet 3. sz. mellékletének I. SZOLGÁLATI LAKÁSOK alcíme 1.) pontja második francia bekezdésének Szeged Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht. 2 lakás szövegrésze, továbbá a 3. sz. melléklet VI. pontja hatályát veszti. 3./ Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat mellékletét képező Megállapodás-tervezet 4. pontjában a bérleti díj megnevezés módosuljon haszonbérleti díj megnevezésre. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap a Jegyző, a tisztségviselők, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. 11. Az Önkormányzat évi költségvetése óta ez az első pozitív költségvetésünk. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki javasolja az előterjesztést megtárgyalásra, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 1 tart. 2 nem /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 17037/2008. számú, Az Önkormányzat évi költségvetése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság az előterjesztést a Közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. 10

11 12. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet-tervezet Módosítási javaslatom, hogy a Választókörzeti /speciális/ keretek 6. (3) pontjának első mondatában szereplő 25 % kerüljön 30 %-ra megemelésre. Kevésnek tartom a 25 %-ot. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki egyetért a 25 % 30 %-ra történő emelésével, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 2 tart. 1 nem Aki a fentiekkel módosított előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 1 tart. 2 nem /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT /2008. számú, Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelettervezet tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet-tervezet alábbi módosítással történő elfogadását: A rendelet-tervezet 6. (3) bekezdésének első mondatában szereplő 25 % kerüljön 30 %-ra megemelésre. 13. A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet módosítása Folytatjuk az iparosított technológiával épült épületek felújításának támogatását. Miskolczi Ferenc: Az elmúlt évi pályázathoz képest pár dolog változott. Korábban csak úgy lehetett pályázni, hogy az önkormányzat támogatta a megvalósítást, ettől az évtől az önkormányzati részvétel nem kötelező. Csak támogató az önkormányzat, nem lebonyolító, ide csak a kérelem jön be, amit elbírálnak, hogy támogatható-e vagy sem. Most is támogatjuk a panelfelújítást, de most inkább szociális alapon differenciáltan. Az ott lakókat támogatjuk, azokat nem akik albérletbe adják, a nyugdíjasok, tanulók magasabb támogatást kapnak. Az Építésügyi és Minőségellenőrzési Innovációs Kft a lebonyolító alkalmazását kötelezővé tette, fontos, hogy szakember legyen aki felügyeli a megvalósítást. Az egyik adatlapnál technikai hiba történt, az Önkormányzati igénylőlap termofor kémények felújításához című lapon a tervezett munkálatok műszaki tartalmának megnevezésénél tévedésből benne maradt a nyílászáró csere, homlokzatfelújítás szövegrész. 11

12 Aki az előterjesztést támogatja azzal a módosítással, hogy az Önkormányzati igénylőlap termofor kémények felújításához című lapon a tervezett munkálatok műszaki tartalmának megnevezésénél a nyílászáró csere, homlokzatfelújítás szövegrész kerüljön törlésre, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester 19440/2008. számú, A lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII. 25.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendeletmódosítás és a határozati javaslat elfogadását az alábbi módosítással: A határozati javaslat 2. sz. mellékletéhez csatolt Önkormányzati igénylőlap termofor kémények felújításához című lapon a tervezett munkálatok műszaki tartalmának megnevezésénél a nyílászáró csere, homlokzatfelújítás szövegrész kerüljön törlésre. 14. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Bakai Csaba: Javaslom, hogy vegyük ki a napirendből a Szeged Sziksósfürdő strand területének bérbeadását, mivel ez rendkívül kockázatos. Az egyik fürdőnek teljesen bizonytalan a léte, a Sportuszodán kívül vízfelülettel már nem rendelkezünk. A Sziksósfürdő szociális alapon a város fürdőzését meg tudja oldani. Tudjuk, hogy a Sziksóstó milliós veszteséget termelt az elmúlt időszakban. Ehhez hozzáadjuk azt a 2 milliót, ami minimális feltétele a pályázatnak, 18 milliót követelünk a vállalkozótól a 3 hónapos szezonra. Úgy gondolom, hogy ez elég sötét alagutat mutat. Félek, hogy egy 40 fokos nyár kellős közepén a vállalkozó elmenekül, és olyan állapotokat hagy maga után, ami nem teszi lehetővé a fürdő további üzemelését. A kiírásban 3 gyermekmedence szerepel, de ez csak pancsolóként üzemelhet, de a kiírás 3 európai szintű gyermekmedencéről szól. Vízforgató berendezés nélkül a KÖJÁL az üzemeltetést nem engedélyezi. Jelen pillanatban az egyetlen olyan hely ahol biztosan fürdőzhetnek a szegediek, ezért inkább arra kellene törekedni, hogy ezt a 16 milliós veszteséget az idén még el kellene nyelni, ha a többi uszoda sorsa véglegessé válik, és használható állapotba kerül, akkor tartanám lehetségesnek a meghirdetését. Az előterjesztésben nem találom a 18 millió Ft-os veszteséget. A pályázati kiírásban az szerepel, hogy a évi bérleti díj legalább nettó 2 millió Ft. Bakai Csaba: A költségvetésben ez szerepel, és a 2 milliós bérleti díj mellett kérünk a bérlőtől még fejlesztési tervet is. Ezek mellett a veszteségek mellett, középtávú bérbeadással még fejlesztéseket is kérünk a bérlőtől. Úgy gondolom, hogy a bérbeadás így komolytalan. 12

13 Ha nem érkezik be pályázat, vagy nem megfelelő pályázat érkezik be, akkor úgyis eredménytelenné nyilvánítjuk. Megérné megpróbálni a pályáztatást, legalább látnánk, hogy milyen ajánlatok érkeznek be. Dr. Oláh János: Attól tartunk, hogy az eladási dömpingben ez csak az első lépés. Ha 18 millió Ft-ot most sem tud kigazdálkodni, akkor egy olyan fürdővezetőre, aki teszi a dolgát, nem szabad rászabadítani a piacot. Bakai Csaba: 3-3,5 hónapos szezonról van szó. Ez a létesítmény humán erőforrás tekintetében alaphangon működik, nyugdíjasokkal és több funkcióra beállítható emberekkel. Elképzelhető, hogy valaki pályázik rá, de látom azokat a nehézségeket, amivel küszködni fog. Többek között azzal, hogy nincs vízforgatós medence. A tó egy hónapos üzemelés után felfordul, 1-2 hét szünet után áll helyre. Sok ilyen kérdés van, amit nem írunk le a pályázatban. Ha a pályázó rájön, hogy folyamatosan veszteséget termel, akkor perelni fog, és maga a pályázati kiírás nem teljesen tartalmazza a valóságot. Úgy gondolom, hogy több veszélyt rejt magában a pályázat, a veszteség nagy része a nyakunkon marad. Dr. Kónya Sándor: Ki dönti el a pályázatot? Van egy bizottság aki dönt a beérkezett pályázatokról, a határozat szerint a bizottság tagjai: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester, Gila Ferenc, Virág András, Bánáti Antal és Tóth József, Fábián József. A pályázat nem kerül vissza sem a bizottság, sem a közgyűlés elé. Először a módosító javaslatról szavazunk, hogy vegyük ki a napirendek közül. Aki egyetért azzal, hogy a sziksósfürdői részt vegyük ki az előterjesztésből kézfeltartással szavazzon. 3 igen 2 tart. 3 nem Megállapítom, hogy a módosító indítvány nem nyerte el a szükséges többséget. Aki tárgyalni kívánja, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 3 nem Aki a többivel egyetért kézfeltartással szavazzon. 5 igen 1 tart. 2 nem /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester /2007. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. 13

14 15. Az M43-as autópálya kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása Dr. Kónya Sándor: A vételár milyen érték? Dr. Molnár László: Amennyiért átadjuk. Iványi Aurél: Dr. Dobay Dezső szerint nagyon alacsony az ár. Bakai Csaba: Szerintem ezek az árak korrektek. Aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 12461/2008. számú, Az M43-as autópálya kialakításához szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását. 16. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Az előterjesztéshez kiegészítés készült, felkérem Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármestert, hogy ismertesse. Dr. Szentgyörgyi Pál: A kiegészítés 3 pályázatot tartalmaz. I. Szeged, Maty-Fehértói főcsatorna belvíz öblözetének korszerűsítése. Egymilliárdos fejlesztés, mi a pályázat benyújtásához nyújtunk segítséget pénzeszköz átadással. II. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése. A bezárt hulladékgyűjtő telepek rekultivációját ki kellett az ISPA támogatással megvalósuló beruházásból emelni. Szeged városa önálló programot indít a rekultivációra. A pályázat megvalósításához mind a szakmai, mind a finanszírozási hátteret 100 %-os támogatással a Környezet és Energia Operatív Program támogatja. A projekt becsült összköltsége 4,5 milliárd forint. 14

15 III. Elektromos közösségi közlekedés fejlesztési nagyprojekt. A projekt alapító dokumentumát a Közgyűlés novemberében jóváhagyta, a programot most véglegesítjük. A program összköltsége 29 milliárdra nőtt 25 milliárdról. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki a kiegészítést elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 8 igen Aki a kiegészített előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 8 igen /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT A Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester 13602/2008. számú, Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslatok elfogadását. 17.A évi SZÉSZ karbantartás tervezési programjának kiegészítése, és Kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Az előterjesztéshez kiegészítés is készült. Az újszegedi benzinkút kialakításához is kaptam egy javaslatot. Szabóné Fehér Éva: A körforgalom kiépítésére a településrendezési szerződést megkötötték. A beruházó a jelenleg kódhoz tartozó zöldterületi rész nagy, és ezt a kódot kódra kellene módosítani. Ez azt jelenti, hogy a beépítési százalék megemelésre kerül. Van még egy módosítás Lauer István önkormányzati képviselő területén. Jelenleg intézményterület, amit kereskedelmi-szolgáltató területre kíván változtatni. Ez most bekerülne a tervezési programba, amiről később döntünk. Dr. Kónya Sándor: Melyik terület ez? Szabóné Fehér Éva: A volt Postás Sportpálya. Ez a terület tulajdonban van. 15

16 Dr. Oláh János: Ha nem módosítjuk a SZÉSZ-t, akkor sportpálya marad. Bakai Csaba: A 8. napirendi ponthoz készült kiegészítést ne vegyük be a tervezetbe. A módosító javaslatot teszem fel először szavazásra. Ki ért egyet a 8. napirendi ponthoz készült kiegészítés napirendre vételével? Aki támogatja, hogy ne vegyük be a tervprogramba, kézfeltartással szavazzon. 4 igen 3 tart. 1 nem Megállapítom, hogy a módosító javaslat nem nyerte el a szükséges többséget. Aki a főépítész által elmondott kiegészítéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 6 igen 2 nem /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT /2008. számú, A évi SZÉSZ karbantartás tervezési programjának kiegészítése és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Kiegészítés a 8. napirendi ponthoz tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 482/2007. (IX. 14.) Kgy. sz. határozattal és az 588/2007. (XI. 09.) Kgy. sz. határozattal meghatározott évi SZÉSZ karbantartás tervezési programja egészüljön ki az alábbi, 68. sorszámmal jelölt kérelemmel. Sorszám Kérelmező neve: Érintett terület címe, Önkormányzati képviselő Kérelem tárgya Módosítás típusa 68 Mobil Petrol 2000 Kft. (6087. Dunavecse, Fő út 120.) Szeged, I. ker. belterület, Szőregi út és a mellette levő terület (Dr. Szabó László) Zónabesorolás módosítása Gksz helyett Gksz zónára Szabályozási terv: Szeged, Felső Tisza-part Etelka sor tanpálya I. rendű árvízvédelmi töltés által határolt terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés Szabóné Fehér Éva: Ez pillanatnyilag csak egy szándék, a véleményezési eljárás során derül ki, hogy mi lesz. Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 7 igen 1 tart. 16

17 /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 01/3581-1/2008. számú, Szeged, Felső Tisza-part Etelka sor tanpálya I. rendű árvízvédelmi töltés által határolt terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását. 19. Szeged, Budapesti úttól ÉK-re található (a logisztikai központtal szemközti) terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 7 igen 1 tart /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 01/36-12/2008. számú, Szeged, Budapesti úttól ÉK-re található (a logisztikai központtal szemközti) terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását. 20. Szeged, Tisza folyó - Bertalan híd nyugati oldala -Temesvári körút páros oldala - Népkert sor Liget felőli oldala - a Liget nyugati része az Erzsébet templommal - Torontál tér - Alsó Kikötő sor - Belvárosi híd északkeleti oldala által határolt terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés Kérdés, hozzászólás? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztést támogatja, kézfeltartással szavazzon. 5 igen 1 tart. 2 nem /2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT 01/641-15/2008. számú, Szeged, Tisza folyó - Bertalan híd nyugati oldala -Temesvári körút páros 17

18 oldala - Népkert sor Liget felőli oldala - a Liget nyugati része az Erzsébet templommal - Torontál tér - Alsó Kikötő sor - Belvárosi híd északkeleti oldala által határolt terület településszerkezeti terv módosítását előkészítő településfejlesztési döntés tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását. A Bizottság a munkáját zárt ülésen folytatja. k.m.f. ( Dr. Oláh János ) ( Gila Ferenc ) a Bizottság alelnöke a Bizottság elnöke A jegyzőkönyv hiteléül: dr. Sándor Imréné ügyviteli titkár 18

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága. július 14-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke Iványi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Jelen vannak: Távollevők:

Jelen vannak: Távollevők: Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2009. szeptember 2-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. január 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Ficzere

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. július 27-én

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y ZATA GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-100 fax: (88) 212-794 Ügyszám: 06/49-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 155 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. november 17-i n y í l t ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: - jelenléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-1. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. február 13. 2. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t ok: Nyílt ülés: 1) Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 1. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2016. JANUÁR 25.) Határozat: 1/2016. - 6/2016. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. február 9-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Amennyiben az előterjesztés megegyezik a 2011. december 15-i rendkívüli és a 2011. december 29-i rendes

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 8/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben