JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó polgármester alpolgármester képviselő Igazoltan hiányzik: Kardos Sándor Tassi Lászlóné képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai ülésünkön Képviselő-társaimat, Dr. Cseh Tamás jegyző urat, Peresztegi Lászlóné aljegyző asszonyt, Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezetőt. Kardos Sándor és Tassi Lászlóné képviselő-társunk jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 3 fővel határozatképesek vagyunk. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésetek, javaslatotok lenne-e? /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

2 2 Javasolom kiegészíteni a törvényességi felhívásról való tájékoztatással. Én még a képviselő-testület munkatervének módosítására tennék javaslatot. Amennyiben a meghívóban szereplő napirendek sorrendjét és tartalmát a kiegészítésekkel elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 79/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról. Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester 2.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) rendelet módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 3.) Javaslat Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 24/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításához való hozzájárulás megadására Előadó: Fésüs Sándor polgármester 4.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Előadó: Fésüs Sándor polgármester 5.) Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Fésüs Sándor polgármester

3 3 6.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester a. Vízművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése b. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására. c. Javaslat a síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási pályázat kiírására d. Tájékoztatás törvényességi felhívásról. e. Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének módosítására NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról. Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Tájékoztató, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Tünde, szeretnéd-e szóban kiegészíteni a kiküldött anyagot? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Péntek óta változásról nincs információm. Hol tartunk, ha ingatlan nem lesz eladva? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: A bevételek megfelelő arányban teljesültek, a kiadások szintje 44,2 %. A bevételek növekedése az iparűzési adónak köszönhető. A többletbevételből fennmaradó előirányzatot mely a fenntartási kiadások fedezetére nem került betervezésre tartalékba lett helyezve a hiány finanszírozásának ellentételezéseként. Szigorú takarékosság mellett elképzelhető, hogy nem kell likviditási hitelt felvenni. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ha a kiadásokat szinten tudjuk tartani. A félévig a gazdálkodás az eddigiekben megszokott módon zajlott. Az iparűzési adóból származó többletbevétel abból adódik, hogy a nagyobb hátralékkal rendelkező adódó befizetése realizálódott az önkormányzat számláján. Még van hátraléka, reméljük, az is törlesztődik.

4 4 A fejlesztési célra nyújtott állami támogatás 10 millió Ft összegben befolyt az Önkormányzat számlájára, melyből már elkészült a Kultúrház felújítás. Folyamatban van a járdafelújítás és az útépítés. Ha nagyon odafigyelünk, nincs kizárva, hogy be tudjuk takarni a kiadásokat. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: A közfoglalkoztatáson is volt egy kis spórolás, mert 30 %-os önrésszel terveztünk év elején, de %-os finanszírozási szerződések kötődtek eddig. Nem olyan sok, de egy-két százezer forint is számít. Ezen az anyagon még nem lett átvezetve a módosítások, mert nem tudjuk még, hogy pontosan mi lesz az utolsó hónapokban. Ez valóban örömteljes, hogy jelenleg ilyen finanszírozási százalékokkal dolgozhatunk a közfoglalkoztatás tekintetében. Pozitív csalódás. Azért volt 30 %-kal tervezve, mert márciusig semmi hír nem volt arról, hogy az idei közfoglalkoztatás hogy lesz. Most ennek kell örülni. Az írásos előterjesztés egyértelműen tartalmazza az első félévi bevételeket és kiadásokat. Ha van ezzel kapcsolatban kérdésetek, tegyétek fel. Az OLC System cégtől kerestek meg. Olyan ajánlatot vázoltak fel nekem, hogy az energiaszámláinkból az eldugott kifizetéseket visszahajtják az önkormányzat számlájára. Követeléskezelő cég. Jó pénzért behajtják az E.ON-tól. Akkor kell fizetni, hogyha találnak valamit. Pl. találnak száz forintot, abból 50 az övék. Amit a lányok nem találnak, azt ők sem fogják megtalálni. A Tünde Berhidán majdnem két hétig bogarászta az EON-os számlákat. Ha mi meg tudjuk csinálni, akkor miért? Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Nem javaslom, mert a munka többségét az önkormányzattal végeztetik el, a megtakarítás nagy hányadát pedig igénylik.

5 5 Most mi rendben vagyunk az E.ON-nal? Mert egyszer szó volt a közvilágítással kapcsolatban arról, hogy nincs szerződésünk. Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző: Nálunk is leminuszolták a számlákat, visszautalták az ezer Ft-ot. Akkor írtam nekik levelet, hogy küldjék meg róla a szerződést. Azóta nem kaptam rá választ. Hivatkoztam arra a levélre, ami alapján ők leminuszolták, meg elküldték a sztornó számlákat, az eredeti számlákat lefénymásoltam, és arra a szerződésszámra hivatkoztam, hogy szeretnénk abból a szerződésből eredeti példányt. Mert még másolatunk sincs, mert nem kaptunk róla. Akkor az OLC Systemet tájékoztatom, hogy köszönjük a lehetőséget, de nem kívánjuk igénybe venni a szolgáltatásukat. A költségvetéssel kapcsolatban szeretném felvetni, hogy a hét végén búcsú lenne. Ismét megkeresett a vállalkozó, hogy mennyi pénzt tudunk neki fizetni. A berhidai vállalkozó búcsús pénzt akar kérni számla ellenében, hogy búcsút tartson Vilonyán a hét végén. Mondtam, hogy tájékoztatni fogom a képviselő-társaimat erről a megkeresésről. Inkább neki kéne fizetni, hogy idejöhet. Vásároljuk meg a szolgáltatást, amiért mi kérhetünk közterület használati díjat. Az utóbbi időben nem szoktunk helypénzt kérni. Ennyi támogatást adunk neki. Most, hogy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, lehet, hogy még azt is kéne kérni. Akkor meg nem lelsz búcsú. Így sem lesz, mert százezer forintot szeretne kérni, hogy idejöjjön. Ettől függetlenül az emberektől még szed pénzt. Úgy látod, hogy nem is jönnek ide, ha nem fizetünk? Tavalyelőtt sem volt semmi. De ilyen áron ne is legyen, én azt mondom. Ha úgy döntenénk, hogy fizetünk, utána bármelyik vállalkozó idejöhetne a településről, hogy fizessünk neki, mert akar valamit. Tájékoztatom a vállalkozót, hogy nincs erre keretünk. Ha jönni akar, jöhet a Séd park szélén a háromszögbe. A 4. napirendi pontunk a Pap Gábor emlékünnepség rendezése. Van olyan minimális keretünk, amit arra tudnánk fordítani?

6 6 Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Az összeget meg kell nézni, de az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően került tervezésre. Ezeket az összegeket nem vettük le, csak a civil szervezetek támogatását. Úgy kell meghozni a döntést, hogy pl. 10 ezer Ft-ig vagy 15 ezer Ft-ig. Olyan napirend, ami a költségvetést érinti a hosszú távú gördülő fejlesztési terv. Miből fog a Bakonykarszt 270 milliót költeni? Ha a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 80/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: a évi költségvetés I. félévi alakulásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) Az önkormányzat évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A likviditási gondok elkerülése, a működés biztosítása és a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében a kintlévőségek behajtása, a pályázatok lebonyolításának figyelemmel kísérése és takarékos gazdálkodás szükséges. Határidő: szeptember 1., illetve folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár

7 7 Ha a évi költségvetésről szóló rendelet módosításával egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014.(IX.2.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 16 óra 20 perckor távozott. 2.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) rendelet módosítására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Felhívom figyelmeteket egy mondatra, ami a hatásvizsgálatban szerepel: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzatot megillető állami támogatás tagolása nem a hatályos NGM rendelet alapján történik, az SZMSZ rendelkezései nem felelnek meg a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek. Ez alapján elfogadásra javasolom az SZMSZ módosítást. Technikai jellegű módosítás. Ha ezzel egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg:

8 8 VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014.(IX.2.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 3.) Javaslat Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 24/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete módosításához való hozzájárulás megadására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Ez a témakör is ismert mindannyiunk előtt. A vállalkozóval a szerződés megkötése meg is történt. Az ajánlatot már korábban tárgyaltuk. Ma olvastam, hogy január 1- jétől fog életbe lépni a gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabály. Nem szeptember 1-jétől kell eleget tenni a szigorúbb gyermekétkeztetési előírásoknak, hanem január 1-jétől. Mint óvodai alkalmazott, én ennyiért kérhetek ebédet? Nem, rezsi + ez. A gyereknél ezt az önkormányzat fizeti. Akkor az már hétszáz forint körüli összegre jön ki. Ez viszont él szeptember 1-től. A rendelet módosításával kapcsolatban lenne-e kérdésetek, javaslatotok? Ha nincs, és egyetértetek a rendelet módosításával, kérem, kézfelemelésével jelezzétek.

9 9 A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 81/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletéhez való hozzájárulásról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő Központ működési területén alkalmazandó térítési díjakról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 1.) Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul. 2.) A megállapított térítési díjakat a Családsegítő Központ működési területén alkalmazza, az ellátottakat a megállapított személyi térítési díjról értesíti. Határidő: augusztus 28. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezetője 4.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Szeptember 21-re, vasárnapra tűznénk ki a ünnepség időpontját. A helyieket megkeresem, a Bikádi úrral egyeztetek. Véleményetek szerint mennyire erőltessük ezt a szeretet-vendégséget? Szoktak hozni sokat. A szendvicseket szokta az egyház vállalni. Innivalót az önkormányzat, sütiket meg hoznak. Tavaly kevesen voltunk. Maradjon. Az összeg mennyi legyen, amit elkülönítünk rá? Kit hívjunk meg, aki eljönne? a helyszín jó-e így?

10 10 Legyen bruttó 10 ezer Ft-ig biztosítva a költség rá. A püspök úrnak küldjünk meghívót, hátha el tud jönni. A helyszín jó, eső esetén a templom, jó időben a park. Ha esik, a templomnál nem igazán tudunk vendégséget tartani, inkább a kultúrházban kellene. A parókiánál már laknak, nincs mosdó. Át lehet sétálni a kultúrházba. Bele lehet írni a meghívóba, hogy esőhelyszín a kultúrház. Inkább a templom. Ott meg a lelkész kiprédikálja, hogy hol lesz a szeretetvendégség. Emlékeztetem a testületet, hogy nincs az egyházzal megállapodás a temetőre. Ha január 1-től bejön a szociális temetés, hogy lesz megoldva? Kéne kötnünk egy szerződést az egyházzal, hogy adjon egy területet, ahol tudunk köztemetést végezni? Hogy köztemetőként működjön a temető. Szerződésben meg kell jelölni, hogy ettől a parcellaszámtól eddig köztemetőként működik. Az önkormányzatnak nincs temetője. Kell valakivel szerződés arról, hogy ott biztosítjuk, mert kötelező feladat. A ravatalozó mellett van terület, abból lehetne kijelölni. A Pap Gábor emlékünnepségre 10 ezer Ft-ot elkülönítünk. Ha lenne még olyan meghívandó vendég, akire gondoltok, szóljatok. Ha a kórus el tudna jönni, az lenne a legjobb. Ha ezzel a javaslattal egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

11 11 82/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: a Pap Gábor emléknapról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pap Gábor emléknap megrendezésére vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A Pap Gábor emléknapot a mellékelt programterv szerint szeptember 21. napján 15 órai kezdettel megtartja. 2.) A Pap Gábor emlékünnepség lebonyolítására költségvetéséből legfeljebb bruttó ,-Ft-ot biztosít. 3.) A döntést a évi költségvetés módosításakor figyelembe kell venni. Határidő: szeptember 21. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár 5.) Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Fésüs Sándor polgármester /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Egy választási bizottsági tag a nővérem nem vehet részt a választási bizottság munkájában összeférhetetlenség miatt. Most az új Helyi Választási Bizottságot kell megválasztani. Korábban nem volt összeférhetetlen vele? Négy éve júniusban kellett megválasztani az előző bizottságot, akkor még nem lehetett tudni, hogy indul a jelenlegi polgármester. Nem is vehetett részt a választási bizottság munkájában a helyi önkormányzati választásokon. Mindegyiküknek megköszönjük az eddigi munkát, mert lejárt a mandátumuk.

12 12 A Helyi Választási Bizottság tagjainak nyilatkoznia kell, hogy közülük valaki esetleg nem válik-e összeférhetetlenné, ha szeptember 8-ig valamelyik hozzátartozója leadja az ajánlóíveket. Öt évre lesz most választva a bizottság. Bekérjük az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat tőlük a jelölési időszak után is. Ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésetek, javaslatotok, észrevételetek lenne-e? Bevált, régi jó csapat. A Helyi Választási Bizottság tagjainak köszönetnyilvánításról szóló határozati javaslatot elfogadjátok kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 83/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: köszönetnyilvánításról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az új Helyi Választási Bizottság megválasztására vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete közötti munkájáért köszönetét fejezi ki a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. Határidő: augusztus 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Ha a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

13 13 A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 84/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság megválasztására vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 23. -ban kapott felhatalmazás alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak: Kassai József Sándor 8194 Vilonya, Hétvezér u. 10. Almási Sándor 8194 Vilonya, Hétvezér u. 12. Horváth Attila 8194 Vilonya, Kossuth u. 25. Horváth Jánosné 8194 Vilonya, Hétvezér u. 15. Boncz Ferencné 8194 Vilonya, Petőfi u. 2. póttagjainak: Sándor Ferencné 8194 Vilonya, Újtelep u. 42. Vincze Zoltánné 8194 Vilonya, Kossuth u. 6. szám alatti lakosokat választja meg. 2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megválasztott helyi választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról. Határidő: augusztus 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Presztegi Lászlóné aljegyző Dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6.) Aktuális ügyek Előadó: Fésüs Sándor polgármester

14 14 6/a.) Vízművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése /Előterjesztések, levelek, Gördülő Fejlesztési Tervek a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Véleményezzük a gördülő fejlesztési tervet. Ugyanolyan előírás, mint nálunk a költségvetés során elkészíteni a gördülő fejlesztési tervünket. Ez egy kicsit hosszabb időre szól, és az önkormányzatnak kellene megcsinálni. A Bakonykarszt elegánsan felvállalta, hogy elkészíti. De jönni fog egy levél, amiben kérik az aláírást, hogy felhatalmazod őket az elkészítésére. Ki fogja finanszírozni? A cég. A cégnek a tulajdonosai meg az önkormányzatok. A szennyvizet pályázatnál is beszéltünk róla; teljesen mindegy, hogy akarjuk vagy nem akarjuk. Ha nem lesz állami támogatás, az állam akkor is az önkormányzatot kötelezi, mert ő az ellátásért felelős a törvény szerint. Nem tudjuk, hogy lesz megoldva. Ha vagyonkezelési szerződést kötünk, nem tud spórolni a cég, mert még 7 Ft-ot m3-enként az önkormányzatnak fizetnie kell. De az önkormányzaté az ellátási felelősség. Alapvetően ezek a költségek nem fognak megtermelődni a cég költségvetésében, pláne, ha a rezsicsökkentés tovább folytatódik. Akkor nem lesz olyan beruházási forrása, hogy ezeket meg is csinálja. Azt tette bele, amit úgy gondol, hogy ebben a 15 éves ciklusban rá kell költeni a rendszerre. Hogy ennek milyen forrása lesz, az más kérdés. Kell, hogy legyen víz. Mindegy, hogy ki, meg mennyit fizet érte, de a szolgáltatást biztosítani kell. A szolgáltatást továbbra is a Bakonykarszt biztosítja, és neki kell a szolgáltatás biztonságáról gondoskodni. De a Bakonykarszt pénze is az önkormányzatok pénze, mert 100 %-ban az önkormányzatok a tulajdonosok. Tehát, ha veszteséges a Bakonykarszt, akkor az önkormányzatoknak kell a veszteséget bepótolni. Nem könnyű döntések ezek, de egyelőre törvényi kényszer van rá. Megkerülni nem tudjuk, hogy ne fogadjuk el a tervet. Nem is merült föl bennem, hogy ne fogadjuk el. Ez olyan, hogy nincs pénzed, de tudod, hogy a tető le fog szakadni öt éven belül, valamit ki kell találni majd, mert a tetőt meg kell csinálni. Mindegy, hogy van-e rá pénz, meg kell csinálni, különben megy az egész ház.

15 15 Nem kevés pénz. Gondolom, a 270 millió 3 éven belül nem itt Vilonyán valósul meg. Hányan vagytok egy rendszerben? Igazából a 270 millió a rendszer egészében nem olyan óriási összeg. Az ivóvízre Berhida, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván, Ősi. A szennyvíznél Litér, Sóly, Királyszentistván, Vilonya. Külön kell határoznunk, vagy elég egy határozat? A litérinél az egyik tábla kicserélésre került. Múlt hét csütörtökön volt egy egyeztetés Litér önkormányzata, mint gesztor és a Bakonykarszt között. Ott változtattak a számon, de azt csak pénteken kaptuk meg, nem tudtuk kiküldeni nektek. A tőlük kapott határozati javaslatban lévő összeg a jó. Akkor külön kellene elfogadni a vízre és a szennyvízre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Az összeg bent van a táblázatokban. Mert ezt a tervet a minisztériumba a Bakonykarszt fogja a megbízásunkból benyújtani. A Liérről kapott módosított javaslat kevesebbet tartalmaz, mint a Bakonykarszttól korábban jött terv. Mi alapján? Az alapján, amit a közös testületi ülésen felvetettek, hogy Litér pályázzon. Kivették belőle azokat az összegeket, amiket a szennyvízpályázathoz kívánnak benyújtani. A Litér által javasolt vagy a Bakonykarszt által eredetileg javasolt gördülő fejlesztési tervet kívánja elfogadni a testület? Azt hiszem, elfogadhatjuk így ezt a határozati javaslatot. A pályázati konstrukció, amit Litér elképzelt, az a 250 millió Ft benne van, csak nem 2015-nél. Az gond? Annyiból, hogy elvileg december 31-ig a jogszabálynak meg kell felelni. A jelenleg hatályos jogszabályban az agglomerációkban - aminél a táblázatban szerepel Berhida is meg Vilonya is december 31-ig kell végrehajtani. Mert az ország addig kapott haladékoz az uniótól. Itt korszerűsítés van, egy plusz elem van, aminek a magyar rendszer nem felel meg, hogy a szennyvizet nem elég kémiailag

16 16 tisztítani, hanem biológiailag is kell. A pályázatot még ki sem írták, hogy mire adnak pénzt a jövőben, én nem tudom. Pedig az volt a lényeg a megbeszélésen, hogy nincs pénzünk, és csak pályázatból valósítható meg a szennyvíztisztító korszerűsítése. A víziközmű gördülési fejlesztési terv véleményezéséről szóló határozati javaslatot abban a formában, hogy az 1/b. pontot kitöröljük, elfogadjátok-e? A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 85/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet és a következő döntést hozta: 1) A Bakonykarszt Zrt. által megküldött Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközműrendszerre évek közötti időszakra vonatkozó Vagyonkezelési üzemeltetésben lévő víziközművek BERUHÁZÁSI TERVÉVEL. Vagyonkezelési üzemeltetésben lévő víziközművek FELÚJÍTÁSI és PÓTLÁSI TERVÉVEL egyetért, és megvalósítását javasolja. 2) A döntésről a Bakonykarszt Zrt.-t értesíteni kell. Határidő: Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Veszprémi Üzemmérnökségéhez való megküldésre: augusztus 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Punk József műszaki ügyintéző Illetve a Litér Község Önkormányzatától kapott határozati javaslatot a számadatokkal elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek.

17 17 A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 86/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: Litér szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Litér szennyvízelvezető- és tisztító viziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv tárgyú napirendi pontot, és a következő döntést hozta: 1.) A BakonyKarszt Víz- és csatornamű Zrt mint a viziközmű bérüzemeltetője évekre vonatkozóan elkészítette a Gördülő Fejlesztési Tervét, figyelembe véve a Magyar Viziközmű Szövetség ajánlását, az önkormányzattól kapott tájékoztatást, valamint a társaság adatait, fejlesztési elképzeléseit. Tervezett költségek: Beruházás időszak: eft időszak: 600 eft Felújítás és pótlás: időszak: eft 2.) A beruházásokat- illetve felújításokat az önkormányzat a bérleti díjból származó bevételekből és pályázati forrásból kívánja megvalósítani. 3.) Képviselő-testület felhatalmazza Szedlák Attila - mint a Tulajdonközösség gesztor önkormányzata - Litér Község Polgármesterét, hogy augusztus 31.-ig a BakonyKarszt Zrt-t a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa. Határidő: augusztus 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Szedlák Attila Litér község polgármestere Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Punk József műszaki ügyintéző

18 18 6/b.) Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására. /Előterjesztés, határozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Azt szeretném javasolni, amennyiben ezzel egyetértetek, hogy fogadjuk el. Az előterjesztésben szerepelnek a javasolt módosítások. A Közép-Duna vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás rendelkezik azzal az apparátussal, aki ezt nyomon követi, ezért felel, átdolgozza. Az újabb jogszabályi környezethez való alkalmazkodás. Kell egy új toll, mert 180-szor alá kell írni. Pénzt nem kérnek tőlünk? A tagdíj van. Azon kívül nem. Ha nincs más kérdés, kérlek benneteket, ha a megállapodás módosításával egyetértetek, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 87/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Vilonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát és a következő döntést hozta: I. A megállapodás módosítását az alábbi tartalommal fogadja el: 1. A Társulási Megállapodás PREAMBULUM rész hatodik bekezdésének második mondata a következők szerint módosul:

19 19 A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 87. -a értelmében. 2. A Társulási Megállapodás I. része a következőkkel egészül ki: A Társulás törzskönyvi azonosító száma: A Társulási Megállapodás III. rész első bekezdése a következők szerint módosul: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 4. A Társulási Megállapodás III. rész negyedik bekezdése a következők szerint módosul: A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi törvényességi felügyelet ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 5. A Társulási Megállapodás IV/1. pontjának első bekezdése a következők szerint módosul: Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe. 6. A Társulási Megállapodás IV/2. pontjának utolsó két bekezdése IV/2.4. pont megjelöléssel, az első bekezdés a következők szerint módosul: Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen

20 20 határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek. 7. A Társulási Megállapodás IV/3. pontjának első bekezdése a következők szerint módosul: Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 36. -a alapján ugyanezen törvény 33., 34., 37., 44., 74. (2)-(3), 78. (3), 90. (5) és (8) bekezdésekben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárdhulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 8. A Társulási Megállapodás IV/3.2. pontjának c) bekezdése a következők szerint módosul: c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 88. (4) a, b, d, pontokban megállapított rendeletalkotási tárgykörben 9. A Társulási Megállapodás IV/4 pontja két bekezdésre modosul az alábbiak szerint: Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelelően az egységes Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében. E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.

21 21 A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell az üzemeltetőt kiválasztani. 10. A Társulási Megállapodás V. fejezet első bekezdése a következőkkel egészül ki: A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik. A Társulás szakágazati besorolása: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás Út, autópálya építése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyeződésmentesítési tevékenységek Lakóépület építése 11. A Társulási Megállapodás V/1.a) pont első bekezdése a következők szerint módosul: A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az Mötv (3) bekezdésben foglaltak szerint az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszámot-arányt tekintik mérvadónak irányadónak, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. 12. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdése a következőkkel egészül ki: Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt. 13. A Társulási Megállapodás V/1.d) pont első bekezdésének második mondata a következőkkel egészül ki: mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.

22 A Társulási Megállapodás V/1.f) pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90. (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre. 15. A Társulási Megállapodás V/2. pont az alábbiak szerint módosul: A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó hatáskörök az Áht évi CXCV. törvény 9. -ban foglaltaknak megfelelően kerülnek meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke. 16. A Társulási Megállapodás VII/1.1. pont i) bekezdése hatályát veszti, továbbá az a), l), o) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, Operatív Tanács tag, Operatív Tanács elnöke, Felügyelő Bizottsági tag, Felügyelő Bizottság elnöke a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében. o. Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, gazdasági vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása 17. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Társulási Operatív Tanács, a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi felügyeleti ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és két elnökhelyetteseket választ. A Társulási Tanács az elnökhelyettesek megválasztásával egyidőben határozattal dönt az általános helyettesítéssel

23 23 megbízott elnökhelyettes személyéről. A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre szól. 18. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont negyedik bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul: A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes elnökhelyettesek bármelyike hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. 19. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont hetedik bekezdés második és harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője valamint a Projekt Irodavezető tanácskozási joggal veszhet részt. 20. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés negyedik kis bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i., m. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges. 21. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdésének b.,f.,g.,m. pontjai hatályukat vesztik, a j., o. pontok az alábbiak szerint módosulnak: j. gondoskodik a pályázatok benyújtjaásáról a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez o. a Projekt Iroda vezetője és gazdasági vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 22. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont második bekezdése az alábbiakkal egészül ki: - önkormányzati képviselői mandátumának elvesztésével. 23. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont hatodik és nyolcadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes elnökhelyettesek kötelesek az új elnök személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat ellátni, kötelesek a lemondástól számított 15

24 24 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettes Társulási Tanács meghatározott soros váltásban helyettesítik. A Társulási Tanács elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott elnökhelyettesnek egyidejű akadályoztatása esetén az elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkező elnökhelyettes helyettesíti. Mindhárom tisztségviselő egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a korelnök jár el. 24. A Társulási Megállapodás VII/2. pont harmadik bekezdése a következővel egészül ki: és a Projekt Irodavezető. 25. A Társulási Megállapodás VII/2. pont negyedik bekezdése első mondata az alábbiak szerint módosul: A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. 26. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése első mondata az alábbiak szerint módosul: A Projekt Iroda az Áht. államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 3.. (3) bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. 27. A Társulási Megállapodás VII/3. pont harmadik bekezdése negyedik mondata az alábbiak szerint módosul: A Projekt Irodavezető és a gazdasági vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. 28. A Társulási Megállapodás VII/3. pont a Társulás működésével összefüggő tevékenységek elnevezésű felsorolás első mondata az alábbiak szerint módosul: Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekről, 29. A Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdése első és harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: A Felügyelő Bizottság üléseit az Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.

25 25 Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet vezető és a Projekt Irodavezető. 30. A Társulási Megállapodás VII/4. pont Felügyelő Bizottság feladatés hatásköre elnevezésű felsorolás b),c),g),h) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült féléves és éves beszámolóját tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács számára; c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését megvizsgálni; g) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat 31. A Társulási Megállapodás VII/5. pont második bekezdés harmadik ponja az alábbiak szerint módosul: A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, az Operatív Tanács valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, 32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezet első bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul: Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét re az elnökhelyettes jogosult a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni. 33. A Társulási Megállapodás XI/1. pont második, negyedik és nyolcadik bekezdésében foglaltak hatályukat vesztik, a harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával valamint a harmadik negyedév utolsó napjával - december 31-i hatállyal - lehet. 34. A Társulási Megállapodás XI/1. pont ötödik bekezdése a következőkkel egészül ki: A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a Társulással szemben fennálló lejárt

26 26 tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás, mint kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam le jártának napjáig. 35. A Társulási Megállapodás XI/2. pont harmadik bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Lényeges kötelezettségszegésnek minősül a Tag részéről a Társulási Megállapodás IV/2. pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési hozzájárulás nem fizetése. 36. A Társulási Megállapodás XI/3. pont első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Társuláshoz történő való csatlakozásthoz a Társulási Tanács javaslata alapján hagyja jóvá, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 37. A Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz évtől számítottan, az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. 38. A Társulási Megállapodás XI/3. pont negyedik bekezdése hatályát veszti.

27 A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hatodik bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Mötv. és az Áht. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény az irányadó. 40. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által átruházott feladatokat április 1. naptól látja el. 41. A Társulási Megállapodás XIV. fejezet kilencedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: A fentiek szerint ezen szerződést a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból 5 példány a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, 5 példány a Projekt Iroda irattárában helyezendő el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti példányt köteles az irattárában megőrizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási Tanács elnöke által hitelesített másolatát őrzik saját irattárukban. 42. A Társulási Megállapodás 5.számú melléklete hatályát veszti. II. A döntésről a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesíteni kell. Határidő: augusztus 31. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 6/c.) Javaslat a síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási pályázat kiírására /Előterjesztés, pályázati anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ Korábban is beszéltünk már róla ben lejárt a szerződésünk a helyi vállalkozóval. Emiatt ezt a pályázatot ki kellene írni. Úgy gondolom, a pályázati kiírás megfelel, egyetlen kérdésem lenne: a kiállási időre kötelező kitérni? Eddig nem nagyon volt.

28 28 Van pár pont, ami eldöntendő. Eddig az volt, hogy maximum fél órán belül meg kell kezdeni az érdemi munkát. Itt most egy órát írtam. Mennyi legyen? További kérdés, hogy hány évre kössük ezt a szerződést? Öt évre, a ciklusra. Mennyi az éves költsége ennek kb? 804 ezer Ft volt 2010-ben, 590 ezer Ft 2011-ben, 347 ezer Ft 2012-ben és 859 ezer Ft 2013-ban. Összesen ezer Ft, tehát nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Maradhat az egy óra is? Maradhat. Ha tudta vállalni, és be is tudta tartani a fél órát, akkor minél előbb kezdje el. Inkább rövidebb idő legyen. Maradjon a fél óra. Az volt benne korábban a szerződésben, hogy az önkormányzat megvásárolja, tárolja a szóróanyagot a síkosság-mentesítéshez. A síkosság-mentesítési anyag ipari só és murva, illetve fűrészpor. Berhidán a szerződés úgy szól, hogy 1/3 rész só, 1/3 rész fűrészpor és 1/3 rész murva. Ott a vállalkozó bekeveri. Tiszta só nem lehet. Ónos esőt a murva nem olvasztja meg. Élő fák környékén nem lehet sózni. A só az olvadást biztosítja. Mínusz 8 fok fölött már nem kell só. A tárolást vállaljuk, a többi az övé.

29 29 Szerintem azt nem vállaljuk be, hogy mi vesszük meg. Ti olcsóbban megoldottátok eddig, mert nálunk is azért emelt a vállalkozó tarifát, mert iszonyúan megdrágult a szóróanyag. Ha a vállalkozó veszi meg, nem lesz ingyen. Ha úgy lesz kiírva, hogy ő biztosítja a szóróanyagot, arra fog árajánlatot tenni. Úgy gondoltam, hogy az benne van az árban. Eddig úgy volt, hogy munkaórára kapott, meg a hótolásra. A síkosság-mentesítést meg hó-tolást munkaórára kell kiszámolni, a szóróanyagot meg m3-re. Akkor beszerezzük. Akkor maradjon, ami korábban volt a megállapodásban? Maradjon. Nálunk kötbér is van kikötve, ha nem képes teljesíteni és saját költségén mást sem tud maga helyett küldeni, akkor napi 70 ezer Ft kötbér van. Legyen 40 ezer Ft nálunk. Azért van annyi, mert el kell tolni a havat. Ha ő nem tud jönni, akkor fogadunk egy másik vállalkozót arra, és azt ki kell fizetni. Itt annyi volt írva, hogy a helyettesítésből keletkező anyagi terheket meg kell fizetni megrendelő felé. De akkor ne 70 ezer Ft legyen, hanem 30. szeretném, ha összeg lenne benne. Lehet úgy írni, hogy a tételes költség, de legalább X Ft. Ha olyan traktoros jön azonnal, aki nem tud számlát adni, de megcsinálja. Azért mondtam, hogy a számlával igazolt költséget, de legalább 30 ezer Ft-ot.

30 30 Az úgy jó. Mi hogy tudunk fizetni neki számla nélkül? Vis majornál is van olyan elszámolási lehetőség, hogyha nincs számla, akkor le kell igazolni neki, hogy hány órát végezte a munkát, és van átalány. Hogy legyen meghirdetve? Meg legyen valakiknek küldve, kiplakátolva, vagy hirdetés feladva? Szuperinfóban volt legutóbb. Meg lehet küldeni három ilyen cégnek közvetlenül. A faluban is ki lehet plakátolni. Ha a Szuperinfóban meghirdetjük, az jó. A honlapra feltenni, meg kiplakátolni egypár helyen. Mi legyen a határidő, hogy meg is tudjuk jelentetni? November 15-től indítani kellene a készenlétet. Előtte el kell bírálni, az októberi ülésen. Szeptemberben lehetne a megjelenés és a pályázat beadása. A bírálat szempontja nem az összességében legelőnyösebb, hanem a legalacsonyabb ár lesz. Igen, mert csak a készenlét, meg a munkaóra lesz. Szeptember 30-ig, keddig adják be a pályázatot 16 óráig. A pályázat elbírálása pedig október 30-ig történik. Hol fogjuk hirdetni végül is? Honlap, Szuperinfó és az önkormányzati hirdetőtáblán.

31 31 Szeretnélek benneteket megkérdezni, ha a síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási pályázat kiírásával a felsorolt változtatásokkal egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 88/2014. (VIII. 25.) Kt. határozat: gépi hó-eltakarításra és síkosság-mentesítésre vonatkozó pályázat kiírásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: 1.) A helyi hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására pályázatot ír ki. 2.) A pályázati kiírás főbb pontjait az alábbiak szerint határozza meg: - öt évre kerül kiírásra, - síkosság-mentesítő anyagot az önkormányzat vásárolja meg, - megrendelt, de el nem végzett szolgáltatásért kötbért kell fizetni, melynek összege a vállalkozó helyett mással végeztetett munka számlával igazolt összege, de legalább forint, - a pályázati kiírás közzétételi helyei: Szuperinfo, önkormányzati honlap, plakátok, - a pályázatok benyújtási határideje: szeptember 30., - a nyertes pályázatról való döntés ideje: október ) A testület felkéri a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalt a pályázat lebonyolítására. Határidő: a pályázat kiírására: szeptember 10. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. július 9. (kedd)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 5.- án 17.00 órai kezdettel megtartott kihelyezett üléséről. Közmeghallgatás Berhida Kultúrház Jelen vannak: Pergõ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években B E S Z Á M O L Ó az önkormányzati feladatok ellátásáról 2010-2014. években Tisztelt Képviselő-testület! A Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal és Vilonyai Kirendeltsége által végzett önkormányzati feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Bakonyi Balázs Borai

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról

K I V O N A T. 294/2012. (VII.27.) Tata Kt. határozata A TÁMOP-3.1.4-12/2 innovatív iskolák fejlesztése pályázat benyújtásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VIII.1.) önkormányzati

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTER JES ZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 101/2013.(V.13.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novmeber 19.-én, 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Héninger László

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. március 14-én 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 28/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben