JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin Kardos Sándor Hujber Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal részt vevő: Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné jegyző aljegyző Egyéb jelenlévők: Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Perjésné Gyacsályi Erzsébet könyvtáros Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT Fésüs Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a tanácskozási joggal résztvevőt, valamint a megjelent vendégeket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Cseh Tamás jegyző és Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető egyéb elfoglaltság miatt később érkezik. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. /Jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerint. /Meghívó a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Amennyiben a meghívóban szereplő napirendet elfogadjátok, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 67/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: a képviselő-testületi ülés napirendjéről

2 2 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozta: Az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: Javasolt napirendek: 1.) Javaslat az államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló helyi rendelet megalkotására 2.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására 3.) Beszámoló a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről 4.) Beszámoló a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről 5.) Aktuális ügyek a.) Nyilatkozat iskola működtetésével kapcsolatban b.) Királyszentistván I. sz. szennyvízátemelő szivattyúinak cseréje c.) Ajánlat a Pap Gábor utcai telkek kaszálására NAPIREND TÁRGYALÁSA 1.) Javaslat az államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló helyi rendelet megalkotására /Indokolás, hatásvizsgálat, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Lefordítva: ez a közösségi támogatások odaítélését és a lebonyolítását rendezi. Korábban volt már közösségi támogatás, pár évvel ezelőttig rendszeresen kaptak támogatást a civil szervezetek. Akkor nem volt rendelet.

3 3 Az indokolásban benne van, hogy 2013-tól kötelező rendeletben szabályozni az önkormányzati támogatás lebonyolítását. Pályázni kell rá. Az szerepel még a rendeletben, hogy a polgármester hatáskörébe utalja a testület. Amikor kötelezővé vált a rendeletben való szabályozása, akkor nem volt ilyen támogatás. A rendelet a gyakorlatot tükrözi. A rendelet 5. pontja szerint nem lehet reprezentációs célokra fordítani a támogatást. Ez általában gondot jelent a szervezeteknek. Saját rendeletünkben nem határozhatjuk meg, hogy arra is fordíthassák? A reprezentáció után nagyon sok befizetni való járulék van. Nem igazán éri meg. Nem gazdaságos, az igaz. Valami 90 %-os adó van utána. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 16 óra 05 perckor megérkezett. A jogszabály szerint a szervezetek főtevékenysége támogatható, a reprezentációs jellegű kiadás nem tartozik oda. Továbbá az SZJA szerint adó és járulékfizetési kötelezettség terheli. A szervezetek sokszor nem tudják vendégül látni a vendégeiket, mert ebből nem etethetik őket. Más forrásból oldják meg. A pályázati kérelemben olvastam, hogy külföldi kiadás nem számolható el. Az nem külföldi kiadás, ha külföldre mennek autóbusszal? Ha magyarországi a cég, aki viszi őket, akkor nem probléma. De a menetlevelet nem kell leadni.

4 4 A másolatát a számlához kell csatolni. Mi van, ha pl. Csehibe mennek a Népdalkörösök? Az önkormányzat testvértelepülésére utaznak, illetve magyar a számla, akkor befogadható. De ha külföldről hoznak pl. múzeumi belépőt, azt nem lehet elfogadni a elszámoláshoz. Az utazás egész költségét elszámolhatják. A tevékenységi körükhöz hozzátartozik, mert kulturális rendezvényre mennek, és ott fognak szerepelni. Ez a fő tevékenységi körük. Ha ezt a rendeletet most elfogadja a képviselő-testület, mikor lehet a támogatásokat kifizetni? A rendelet hatályba lépése után. A tervezetben augusztus elseje van írva, de hatályba léphet a kihirdetés másnapján is. Kihirdetjük holnap, és július 1-jén hatályba léphet. Legyen így, ezzel ne húzzuk az időt, ha nem probléma. A rendelettel kapcsolatban észrevételetek, javaslatotok lenne? A befizetésről is szól, nemcsak a kifizetésről. Én szedek tagdíjat a body-teremben. Azt az összeget az önkormányzatnak kell befizetni vagy az egyesületnek átadni? Jobb lenne, ha az egyesületnél maradna. Vagy megállapodást köt az önkormányzattal az egyesület, hogy milyen célra szeretné átadni.

5 5 Mikor kell átadni, egy évben egyszer vagy többször? Te látod, hogy mekkora a terem látogatottsága. Az eddigi gyakorlat már nem jó? Eddig nem fizettek, nem volt tagdíj. Most vettem ventillátort, számlát kértem róla az önkormányzat nevére. Azt kérdezem, hogy mikor, hogyan számoljak el vele. A számla vagy nyugta legyen lefűzve. Nyugtát, számlát csak adószámmal rendelkező vásárolhat a nyomtatványboltban. Az önkormányzat a bevételeiről számlát vagy nyugtát bocsát ki. Ha a klub működéséből az Önkormányzatnak bevétele keletkezik, arról nyugtát is kiállíthat, ha az igénybevevők nem kérnek külön számlát. A befizető részére kiállításra kerül a nyugta a befizetett összegről. A nyugta eredeti példánya a befizetőé, a másodpéldányát leadod a kolléganőnek, a bevételt meg befizeted a házipénztárba. Amennyi bevétel ezen gyűlik, mint egyéb bevétel, abból a konditerembe lehet venni sportfelszereléseket, ami szükséges. Akkor legyen így. A rendelettel kapcsolatban van-e kérdés? Aki az államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló helyi rendelet megalkotásával a július 1-jei hatálybalépéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg: VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

6 6 /A rendelet mellékletével együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 2.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervének meghatározására /Munkaterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Hivatalosan júliusban nem lesz ülésünk, nyári szünet lesz. Rendkívüli testületi ülés keretében akkor is találkozhatunk. A megadott dátumok hétfői napokra esnek, a decemberi ülésünk az ünnepekre való tekintettel a hónap közepén lesz. Ha bármilyen megtárgyalandó ügy felmerül, nem kizárt, hogy ezeken az időpontokon kívül is össze kell majd ülnünk. Elfogadta a évi költségvetést az Országgyűlés. Jelen munkatervben évre vonatkozóan átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet van. Decemberben valószínűleg tárgyalásra fog kerülni a évi költségvetés, hogy ne kelljen átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni. Nagy eséllyel január 1-jétől már hatályba tud lépni a évi elfogadott költségvetési rendelet. A decemberi ülés a évi költségvetés megállapításával kerül kiegészítésre. Ilyen még nem volt az elmúlt több évtizedes időszakban. Ez idáig úgy működött, hogy a koncepciót előző év novemberéig, utána elfogadták december közepén a költségvetési törvényt, amely a következő év január 1-jén lépett hatályba. Az államháztartási törvény azt tartalmazta, hogy a hatályba lépést követő 45 napon belül kell a költségvetést összeállítani az önkormányzatnak. Múlt évben ez annyiban változott, hogy hatályon kívül helyezték a koncepcióra vonatkozó rendelkezést, ezért múlt évben először átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkottunk a következő év január és február hónapi gazdálkodás szabályszerű biztosítása érdekében. Most elfogadták nagyon korán mert most június van a évi költségvetést. Vannak még kapcsolódó jogszabályok; a szociális törvény, a köznevelési törvény, meg egyéb kapcsolódó végrehajtási rendeletek, tehát a szakmai jogszabályokat nem mindegyiket módosították, de november végéig ki fog derülni, hogy milyen szakmai jogszabályokat fognak módosítani, ami a költségvetést érinti. Itt is van óvoda, családsegítő központ, amit a szakmai jogszabály érinthet, ezért várhatóan novemberben rendelkezésünkre az az információ, amivel meg tudjuk alkotni a évi költségvetést, ezért várható, hogy tárgyalni fogjuk decemberben.

7 7 Ehhez kapcsolódik a novemberi ülésen a javaslat az intézményi feladatok, adómértékek, bérleti díjak meghatározására. Kicsit előre kellett hozni, hogy január 1-től mi legyen. Novemberben el kell fogadni, ha változtatni akarunk térítési díjon vagy közterülethasználati díjon vagy ilyenen, mert már azzal kell tervezni a költségvetést. Nincsenek kőbe vésve ezek a napirendi pontok. Próbáljuk rugalmasan kezelni. Munkatervvel kapcsolatban lenne észrevételetek? Ha nincs, kérdezlek benneteket; ha a képviselő-testület II. félévi munkatervével egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 68/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: a Képviselő-testület II. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 44. -ban és a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletében foglalt kötelezettségének eleget téve II. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg: augusztus ) Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a karbantartási, felújítási és felhalmozási feladatok megvalósításáról Javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horvátné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető 2.) Javaslat a Pap Gábor emlékünnepség rendezésére Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek:

8 8 - Köznevelési Intézmény dolgozói - Civil szervezetek vezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 3.) Aktuális ügyek 4.) Zárt ülés a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: augusztus szeptember ) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról. Előadó : Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Javaslat közétkeztetési pályázat kiírására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Aktuális ügyek 4.) Zárt ülés b.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: szeptember 24.

9 október ) Tájékoztató az 2015/2016 tanévkezdés tapasztalatairól, a köznevelési feladatok személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról Előadók: Köznevelési intézmény vezetője Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Mozgay Dóra Óvodavezető Szabóné Polák Éva tagintézmény vezető Iskolaigazgató Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági Irodavezető 2.) Aktuális ügyek 3.) Zárt ülés c.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: október november ) Tájékoztató a évi pénzügyi terv III. negyedéves végrehajtásáról, javaslat a évi költségvetésről szóló rendelet módosítására. Javaslat az intézményi feladatok, az adó mértékek, bérleti díjak meghatározására. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető 2.) Javaslat a évi belső ellenőrzési tervre Előadók: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek:

10 10 Kincstár Belső ellenőr Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda-, Kincstárvezető Kistérségi belső ellenőr 3.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök gyakorlásáról, a közhasznú, közcélú foglalkoztatás tapasztalatairól. Előadók: Fésüs Sándor polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Judi Erzsébet Hatósági irodavezető 4.) Aktuális ügyek a) Közétkeztetési pályázat elbírálása 5.) Zárt ülés d.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: november december ) Javaslat a évi költségvetés megállapítására Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Kincstár Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi Iroda-, Kincstárvezető 2.) Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek:

11 11 Fésüs Sándor polgármester Hivatal irodavezetői Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Peresztegi Lászlóné aljegyző, Titkársági és Szerv. Irodavezető 3.) Aktuális ügyek 4.) Zárt ülés a.) Támogatási kérelmek elbírálása Előterjesztések elkészítési határideje: december 10. Határidő: folyamatos, ill. bentiek szerint Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző Irodavezetők Napirendek előadói 3.) Beszámoló a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A kiküldött anyag a társulás működését évre vonatkozóan taglalja, tájékoztatásképpen közli. A társulás elnöke Pergő Margit Cecília, Berhida város polgármestere. Ahogy olvasható, a működéshez a gazdasági feltételek adottak, 2014-ben ilyen jellegű probléma nem merült fel. A társulás a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve jött létre, azóta is annak megfelelően végezzük a munkát. Ha a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolóval egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 69/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről

12 12 Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére. Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 4.) Beszámoló a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről /Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Az előterjesztés itt is taglalja a Berhidai Köznevelési Társulás működését. A társulás komoly segítségünkre volt az óvodai intézményvezető váltás idején. A megfelelő fórumon az Elnök asszonynak ezt a segítségnyújtást meg is köszöntük. Itt is az az elsődleges a társulás működésével kapcsolatban, hogy probléma nem merült fel. Ha a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolóval egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 70/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót és a következő döntést hozta: 1.) A Berhidai Köznevelési Társulás évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Berhidai Köznevelési Társulás részére.

13 13 Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző 5.) Aktuális ügyek 5/a.) Nyilatkozat iskola működtetésével kapcsolatban /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Megkérem a pénzügyi irodavezetőnket, hogy pár mondattal egészítse ki a kiküldött tájékoztató levelet, mert az nem tartalmazza a nyilatkozat lényegét. A köznevelési törvényben benne van, hogy a választást követő év X hónapjának X napjáig azért fogalmazok így, mert többször módosították ezt az időpontot a képviselő-testületnek nyilatkoznia kell 3000 fő lakosság szám esetében, hogy képese vállalni az iskola működtetését, vagy nem vállalja. Alapesetben 3000 fő alatti településeknél a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az iskola fenntartója, illetve a működtetője is. Ez a két fogalom szorosan kapcsolódik, de elválik a köznevelési törvényben fő fölöttieknél viszont pont fordítva van; vagy kötelező nekik működtetni, vagy azt nyilatkozza, hogy nem képes működtetni az iskolát. Ha így nyilatkozik, akkor dokumentumokkal be kell neki bizonyítani, hogy a helyi adóbevételei, meg egyéb bevételei miatt nem tudja kigazdálkodni az iskolaműködtetési feladatot. Csütörtöki napon késő délután tette föl az Államkincstár az e-adat rendszerre ezt a levelet. Péntek reggel megkaptuk, akkor jeleztem a két önkormányzat polgármesterének, hogy nem kötelező ugyan a képviselő-testület engedélye hozzá (a MÁK levélben foglaltak szerint), de mivel ez nagy horderejű dolog, mindenképpen tájékoztassuk a képviselő-testületet a nyilatkozatról. De ráhivatkoztak egy kapcsolódó szakmai jogszabályra, hogy annak a megjelenése aznap késő délutánra várható, és az alapján töltse ki a dokumentumot ez pénteken volt hétfőig az önkormányzat, hogy átvállalja az iskolaműködtetést Vilonya esetében vagy marad a Klebelsbergnél. Nem jelent meg aznap a jogszabály csak hétfőn 11 óra tájban. Egy kérdés, két válaszos, nagyon rövid nyilatkozat volt. Megbeszéltük, hogy mivel nincs miből működtetni a vilonyai önkormányzatnak az iskolát. Ellenkező esetben be kellene bizonyítani, hogy miből akarjuk működtetni, és nincs több millió forintunk a tartalékban, amit erre a célra szánunk. Mivel azt írták az államkincstári levélben, hogy ehhez a döntéshez nem kell a képviselő-testület engedélye, a polgármester úgy nyilatkozott, ahogy eddig is volt. Tehát a továbbiakban is a Klebelsberg

14 14 Intézményfenntartó Központ működteti az iskolát. De mivel ez a következő öt évre vonatkozó döntés, erről a képviselő-testületnek mindenképpen tudnia kell, és egy tudomásulvételes határozatot az ügyhöz hozzá szeretnék csatolni. Nem tudtuk volna miből működtetni az iskolát. Ez talán számunkra könnyebbséget jelent, hogy a Klebelsberg működtetésében van az intézmény. Ha az iskola további működtetésével kapcsolatban egyetértetek azzal, hogy a helyi önkormányzati képviselők választási évétől az önkormányzat nem vállalja, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 71/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: a közoktatási intézmény működtetésével kapcsolatos nyilatkozatról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a közoktatási intézmény működésével kapcsolatos nyilatkozatról szóló tájékoztatót és a következő döntést hozta: 1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a helyi önkormányzati képviselők választási évétől az önkormányzat nem tudja vállalni a helyi általános iskola működtetését. 2.) A polgármester e tárgyban tett nyilatkozatát tudomásul veszi. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Fésüs Sándor polgármester 5/b.) Királyszentistván I. sz. szennyvízátemelő szivattyúinak cseréje /Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ A királyszentistváni szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjéről a tájékoztató anyagot megkaptátok. A Bakonykarszt Zrt. küldte felénk a levelet. Sajnálatos módon az 1. számú szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjére van szükség. Mellékelték az árajánlatot is. A levélben lévő táblázatból látszik, hogy milyen összeggel kell nekünk ezt a felújítási munkát támogatni. Ez a Ft + ÁFA összesen Ft-ot jelentene. Az elkülönített bankszámlánkon az összeg rendelkezésre áll.

15 15 Van egyetértési nyilatkozat, amit elfogadott a képviselő-testület január 1-jétől hatályos. Abban vállalta a képviselő-testület a százalékos arányok mindig az elmúlt 5 év átlaga alapján változnak a Bakonykarszt adatai alapján hogy mind az ivóvíznél, mind a szennyvíztisztító-telepnél, mind a csatorna közműhálózatnál milyen elemekre milyen százalékos mértékű költséget vállal. Megnéztük a Jegyző Úrral, hogy a szennyvíz-közműhálózatnál milyen százalékos értékek voltak ebben az együttműködési nyilatkozatban. Vilonya településen van egy szennyvízátemelő szivattyú, ami csak Vilonyáé. Illetve Vilonyának még szennyvíz-közműhálózattal kapcsolatosan köze van a Királyszentistvánon lévő kétszivattyús szennyvízátemelőhöz. Abban 30,2 %-ban a felújításokat még állnia kell. Ez az összeg a 30,2 %-a a kettő szivattyúnak, ami a szennyvízátemelőt működteti. Ha nem újítják föl, akkor nem megy el a szennyvíz. Azt tudni kell, hogyha a Vilonyán lévő szennyvízátemelőben lévő szivattyú tönkremegy, akkor annak a teljes felújítási költségét Vilonya Önkormányzatának kell állnia. Ha nem lesz rá pénzünk, akkor mi van? Ha ezt az összeget kifizetjük, akkor az előirányzat szerint 563 ezer Ft-os előirányzat marad. Azt tudjuk, hogy a litéri szennyvíztisztító telepen is voltak kisebb felújítások tavaly is, múlt évben is adtunk át 99 ezer Ft-ot. A szennyvíztisztító telepnél kicsi a %-os részarányunk, mert Litér nagy, meg hozzáárul Sóly és Királyszentistván, meg mi is. Ehhez semmi köze nincs Litérnek? A rajzok alapján az átemelők közül Sólynak van önállója, Vilonyának van önállója, Litérnek van önállója. A Királyszentistvánon lévő átemelőn viszont átmegy a sólyi, a vilonyai szennyvíz, meg a sajátjuk is. Erre az átemelőre három településről megy a szennyvíz a csatornahálózaton, ezért a költség is három felé oszlik. Ebben az átemelőben lévő szivattyúk cseréjét javasolta a Bakonykarszt a műszaki állapotuk miatt. A Bakonykarszt az Egyetértési Nyilatkozat mellékletében annak idején javasolta, hogy az igénybevétel alapján legyen öt éves átlag számolva, és annak alapján legyen a %-os érték meghatározva a felújítások finanszírozásához. Ha nem lenne ennyi pénzünk az elkülönített számlán, akkor bérleti díjat visszatartanák?

16 16 Most nem kapunk bérleti díjat meg vagyonkezelési díjat sem, mert olyan megállapodást hagyott jóvá tavasszal a képviselő-testület, hogy a vagyonkezelési, illetve bérleti díjból lesz a vagyonértékelés finanszírozva. Tehát, ami a HKA-n most szerepel összeg, a év óta gyűjtögetett bérleti díj összevont értéke. abból fizettünk már kisebb felújításokat. Ilyen nagy összegű kifizetés erről az elkülönített alapról még nem történt. A gyűjtögetés eredménye az, hogy ki tudjuk ezt most fizetni. Ilyen esetek finanszírozására hozta létre az önkormányzat annak idején az elkülönített alapot. Nem a szennyvízátemelőre gondoltunk akkor, hanem az ivóvízrendszer korszerűsítésére. Ha még egy ilyen lesz, már nem lesz miből fizetni. Dr. Cseh Tamás jegyző 16 óra 40 perckor megérkezett. A vagyonértékelést sem tudtuk volna kifizetni másból, mint a bérleti díjból meg a vagyonkezelési díjból. Tehát muszáj volt így dönteni. Ez nem kis összeg valóban, azért igyekeztünk a alaposan áttekinteni az iratokat a jegyző úrral, hogy valóban nekünk kell-e fizetni. Az árajánlatból kiderül, hogy egy-egy szivattyú mennyibe kerül ezer Ft-ba kerül 1 db. 8 db-ot rendeltek a három település átemelőire. Ebből 2 db szivattyú a királyszentistváni I-es átemelőbe megy. Ami Vilonyán van, csak Vilonyát szolgálja ki, ezért csak Vilonya fizeti, ha cserélni kell majd a szivattyút. Itt most azért olcsóbb, mert három település fizet. Mivel a lakosságszám hasonló, durván 1/3-1/3 arányban viseli a három település ezt a költséget.

17 17 Ha nem lenne rá pénzünk, akkor utólag kellene kifizetni, ha addig megelőlegezi a Bakonykarszt. Megegyezést kellene keresni a Bakonykarszttal, hogy milyen időtávon belül tudjátok rendezni. A csatornadíj, amit a lakosság fizet, az hova folyik be? A Bakonykarszthoz. Be szoktak számolni évente. Már nem számolnak be. Semmi köze az ilyen javításokhoz? Nem, azok működési költségek. Gyakorlatilag működési és adminisztrációs költségek. Azok a költségek is benne vannak, amit visszatérít a településeknek a Bakonykarszt, tehát a bérleti konstrukcióban 25 Ft/m3, vagyonkezelési konstrukcióban 7 Ft/m3. Ez képezi az ilyen felújítások alapját. Pontosan ezért nem lehet másra elkölteni. Ez van benne a helyi környezetvédelmi alapban, hogyha ilyen van, legyen valamilyen szinten fedezete. Egyébként a Gördülő Fejlesztési Tervben 10 milliós tételek vannak az elkövetkező húsz évre. Fedezet oldalára meg beírta a Bakonykarszt, hogy a képződő bérleti díj, meg vagyonkezelési díj. A szennyvízzel kapcsolatban akkora félelmem nincs, mert szennyvízre - miután Magyarország uniós kötelezettségei miatt tavaly óta többször fölmerült, hogy - lesz pályázat a rekonstrukciókra. Az ivóvíz már más kérdés. Már rég kifutottak, csak újat kéne kezdeni, mert elavultak a rendszerek. Infrastruktúra szempontjából a szennyvíz messze költségesebb, mint az ivóvíz. Nem úgy van, hogy majd várok vele. Ha elromlik, akkor ki kell cserélni. Ezek 25 év körüli technikai szinten állnak. Folyamatos rajtuk a nyomás, egy idő után a karbantartás ellenére is tönkremennek.

18 18 A vilonyai saját mikor volt utoljára cserélve? Nem volt még cserélve ben adtuk be a támogatási kérelmet, kb körül volt a műszaki átadásátvétel, úgy kb. 10 éves a szivattyú. A szentistváni régebbi, a vilonyai a legfiatalabb rendszer a négy település közül. Ha ugyanebben a rendszerben hol itt, hol ott már megy tönkre, és cserélni kell, akkor előbb-utóbb a közeljövőben itt is lehet rá számítani. Sok variáció nincs. Nekem volt egy olyan ötletem, hogy tájékoztatni kell a Bakonykarsztot, hogy az önkormányzat jelenleg költségvetési fedezettel erre a célra nem rendelkezik, amint ingatlanértékesítésből bevétele származik, akkor átutalja az összeget. De ezt nem mondhatjuk, mert jelen pillanatban a HKA-ban lévő, erre a célra szolgáló előirányzat lehetőséget nyújt a kifizetésre. Úgy gondolom, hogy a ránk eső rész kifizetését támogatni kell, nem is tudunk mást csinálni. A fedezete jelenleg rendelkezésre áll. Ha a Királyszentistván I. számú szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjével Ft + ÁFA összegben egyetértetek, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 72/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: Királyszentistván I. számú szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.-nek a Királyszentistván I. sz. szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjére vonatkozó levelét és a következő döntést hozta: 1.) A település szennyvízelvezetésének biztosítása érdekében a Királyszentistván I. számú szennyvízátemelőhöz 2 db szivattyú mindösszesen , -Ft + ÁFA összegű beszerzését jóváhagyja. 2.) A szennyvízszivattyúk cseréjének Vilonya Község Önkormányzatát terhelő ,- Ft + ÁFA (bruttó Ft) összegét a Bakonykarszt Víz-és

19 19 Csatornamű részére a Helyi Környezetvédelmi Alap elkülönített számláról - államháztartáson kívülre juttatott felújítási pénzeszközátadással - megtéríti. 3.) A döntést a évi költségvetés módosítása során figyelembe kell venni. 4.) A döntésről a Bakonykarszt Zrt-t értesíteni kell. Határidő: július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Fischer Kálmán Rolandné pénzügyi ügyintéző Önkormányzati Kincstár Még a c) napirend pont előtt amíg a pénzügyi irodavezetőnk is itt van szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy a múlt héten, pénteken megkaptuk a első 7 millió Ft-os összeget, amit a lakossági hulladékszállítás kompenzációjára fordíthat a település. Gondolkodni kell azon, hogy jogi oldalról milyen lehetőségeink vannak. A felhasználás adott, azon gondolkodnunk nem kell. A Jegyző úr már említette, hogy 100 %-os hulladékszállítási díjkompenzáció nem valósítható meg. Két megoldandó probléma van. Az egyik, hogy a lakosok felé hogy lehet a díjat csökkenteni. Úgy gondolom, hogy %-os kedvezményeknek sok teteje nincs, inkább 50 %-os díjkedvezményt adhatnánk a lakosoknak, és amíg ez a pénz tart, addig annyit fizetnek. A nagyobb probléma, hogy a céggel hogy lehet ezt pénzügyileg megoldani. Kérdés, hogy ez mennyire minősül állami támogatásnak, benne van-e a deminimisben. A céggel mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot, hogy hozzájuk hogy jut el a pénz, meg megállapodásban kell, hogy vállalják, és mindig csak a bent lévő pénzre. Pedig mi pont a 90 %-os támogatásról beszélgettünk. Nem tartom szerencsésnek a szolgáltató felé. 200 Ft-okat számlázni 500 Ft-os költséggel, ez a szolgáltatótól nem várható el. Vagy semmi, vagy olyan összeg, ahol a számlázás költségráfordítása nem okoz különösebb problémát a cégnek. Úgyis befolyik nekik az összeg 100 %-a.

20 20 A szolgáltató vegye figyelembe, hogy akkor nem kell a pénze után rohangálni, mert meg fogja tőlünk kapni nagy %-át. Nem tudok most pontos számokat, de lehet, hogy 200 ingatlanból 150 fizet rendesen. Tőlünk a 200-ra kaphatja a pénzt. Saját véleményem szerint legjobbnak tartanám, ha a kétszer 3 évet elnyújtanánk, és lenne belőle 9-10 év, de több buktatója is lehet. Mire odaérünk, lehet, olyan magasak lesznek az árak, hogy ki tudja garantálni, hogy a 21 millió Ft erre elég is lesz. A másik, hogy már most sem azok élvezik a pozitívumát, akik akkor szavaztak. Szerintem itt annyira a köztudatban van az ingyenesség, hogy a 95 %-os támogatást sem fogja mindenki elfogadni. Még azt az 5 %-ot is számon kérik majd rajtunk. A szolgáltatót kellene meghívni ide, megbeszélni vele, hogy 5 %-os díjról évi egyszeri befizetésről a lakóknak egy csekket adjon ki. Komoly alap, hogy a 95 %-ot megkapja tőlünk, mert nem fogjuk másra költeni, meg másnak utalgatni. El vagyok maradva. Most akkor hány milliót kapunk? Most 7 millió Ft-ot kaptunk. Összesen 21 millió Ft átadásáról van megállapodás, három éven keresztül 7-7 millió. De erre ne vegyél mérget, mert ezt a 7 milliót is nehezen adták. Már mióta ígérték. Ha most kapják a kedvezményt a lakosok, megkötjük a megállapodást a szolgáltatóval, és jövőre mégsem kapjuk meg a következő 7 millió Ft-ot, akkor mi van? Most csak erre a 7 millióra szólna a megállapodás. A lakosok esetében a kedvezményt rendeletben kell meghatározni. A teljes ingyenesség jogszabály miatt nem engedett. Ezért kell egyeztetnünk a kormányhivatallal, hogy mi az a mérték, amit már elfogadhatónak tartanak. Baranyai Balázs alpolgármester: Arra valamilyen mód nincsen, hogy legyen a kedvezmény 95 %, és a maradék 5 % valahogy más néven ebből a pénzből fedezve?

21 21 Nem. Ez volt az első probléma, mikor az egész konstrukció jött. Akkor is azt jeleztem a Czaun úrnak, hogy a megállapodásnak az volt a feltétele, hogy ez csak és kizárólag a lakossági szemétszállítás kompenzációjára lehet fordítani. Azt találta ki, hogy ossza ki az önkormányzat. Az nem megy, szociális rászorultság esetén lehet bármilyen támogatást adni. Itt a szolgáltatóval közvetlenül kell megállapodni. Szerintem, ha ez a 95 %-os kedvezmény létrejöhet, akkor az bőven jó a lakosoknak. Baranyai Balázs alpolgármester: Akkor sem ingyen van. Ha egyszer jogszabály ezt írja elő. Nem javasolom, hogy most a határozatba konkrét mérték legyen meghatározva, hanem olyan konstrukciót kell kialakítani, ahol a lakosok a legnagyobb mértékű kedvezményt kaphatják a hulladékszállítási díjhoz. A kedvezményt addig lehet nyújtani, amíg a kapott pénz fedezetet nyújt rá. Ha nem jön meg a következő részlet, visszavonjuk a rendeletben a kedvezményt. Tehát addig maradna a kedvezmény a rendeletben, amíg erre a fedezet is megvan. Tájékoztatni kell a lakosságot, hogy a teljes ingyenesség törvényi okok miatt nem lehetséges. Jelen árak számolásával mennyi időre elég? Most Ft a bruttó éves szemétszállítási díjunk. Elvileg 197 ingatlan lett átadva a szolgáltatónak. Ezzel a 3 évi ingyenesség Ft-ot jelentene, a következő 3 évben az 50 % az Ft-ot jelentene. A lényeg, hogy hat év alatt a kettő összege Ft-ot jelentene 21 millió Ft-ból. De erre nincs rászámolva az infláció. A 7 millió Ft nem fed le 3 évet. Most csak annyi van. A 7 millió 50 %-os támogatással mennyi időre elég, meg 90 %-os támogatással meddig elég?

22 22 Akkor csak számoljuk ki a jövőre. Mert mi van akkor, ha az utána való évre nincs meg a pénz? Nem tudom, hogy fogjuk ezt finanszírozni. Az önkormányzat nem fogadhat be más tulajdonáról, más által igénybe vett szolgáltatásról számlát. Úgy tudom elképzelni, hogy a lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan átutaljuk a szolgáltatónak külön megállapodás alapján. A megállapodás mellékletében fel lesz sorolva a lakosok neve, hogy kinek, milyen ingatlanra mennyi forintot utaljunk. Esetleg átadott pénzeszközként. Normál államháztartáson kívüli pénzeszközátadás, megállapodás a céggel, a mellékletében adatok a szolgáltatást igénybe vevőkről, és ennek az X %-át átutaljuk nekik. Szerintem az önkormányzat nem fogadhat be számlát idegenről. Csakis Vilonya község nevében. De a konkrét kifizetés módját, a technikai lebonyolítást alaposan körül kell járni, hogy szabályszerű legyen és a lakosság is részesüljön a kedvezményben. Vilonya község átadja a vállalkozónak, és ő eleve a lakónak számláz kevesebbet. Még azt sem tudjuk, milyen rendeletbe kell beletenni. Korábban betettük a hulladékszállítási rendeletbe, de most nem mi állapítjuk meg a díjat. Véleményetek szerint legkorábban mikor lehetne ezt életbe léptetni? Amikor már tudjuk a jövő évi árakat. Ha nem tudjuk az árat, nem tudsz mivel számolni. Január 1-jétől. Év közben nincs értelme, akkor megkeveredik mindenféle számlázás. Lehet kérni úgy a szerződésben, hogy valaki évente egyszer fizessen, van, aki havonta, van, aki negyedévente fizet. Biztos vannak hátralékosok. Úgy kell kötni a megállapodást a szolgáltatóval, hogy csak a következő időszakra, a január 1-jétől érvényes szemétszállítási díj fedezete legyen. Év közben elég nehéz elkülöníteni nekik ezeket a dolgokat, jobb egy tiszta évet kezdeni. A régieket a NAV hajtsa be nekik, merthogy a szemétszállítási díj hátralékok NAV behajtás alatt vannak.

23 23 Szeptembertől kijön a minisztériumi díjrendelet. Nem tudjuk, mennyi lesz. Mikorra várható, hogy a jövő évi árat megtudjuk? Nem tudni. Már tavaly a minisztériumnak kellett volna megállapítani az árat. Ehelyett törvényt módosítottak, és betették, hogy továbbra is a április 30-án érvényes önkormányzati rendelet szerint kell fizetni. Többször is lehúzták a szolgáltatókat, mert először az volt, hogy rátehetnek 4,2-et az akkori díjra. Amikor ezt módosították, még lejjebb vették. Ezzel járt rosszul a királyszentistváni társaság, mert a beinduláskor jelentősen megemelték a díjat, és az indulás elé kellett nekik visszatenni a díjat. Jelen pillanatban is az van a törvényben, hogy a április 30-án érvényes önkormányzati rendelet szerinti díjat kell fizetni. De a törvényben benne van, hogy egyébként a díjat a miniszter állapítja meg. Hogy szolgáltatónként vagy területenként, nem tudjuk, hogyan lesz egységes díj. Mivel költségkimutatás alapján kell benyújtani a szolgáltatóknak, feltételezhetően szolgáltatónként egységes lesz. Az sem egységes. Ha most a szolgáltató dolgozik 8 településen, mind a 8 településen más díj van. Azt tudom reálisan elképzelni, ha azt mondja, hogy ennek a szolgáltatónak az egységes díjtétele ennyi. Valószínű, hogy Vilonya és Berhida tekintetében ez az egységes díj magasabb lesz, mint a mostani, mert itt eléggé alacsony volt. Perjésné Gacsályi Erzsébet könyvtáros 17 óra 05 perckor távozott. Hogyhogy most fizettek? Valami ráhatás volt? Az utolsó információ az volt, hogy július 30-ig kifizetik ezeket az összegeket, mert kompenzációs pályázaton kaptak rá pénzt. Az összeset nem tudták volna kifizetni? Most ők tartják magukat a megállapodáshoz, hogy évente 7 millió Ft. Kérlek benneteket, hogy az előkészítő munkákat kezdjétek meg. Arra van mód, hogy ezt a 7 millió Ft-ot legalább jövő év januárjáig fialtassuk?

24 24 Lekötni le lehet. Most a másfél %-os kamatra? A folyószámla kamat is van annyi. Tisztában vagyok vele. 3 millió Ft-ra Ft a havi kamat. Most nem érdemes lekötni, mert a folyószámla kamat is van annyi, mint lekötéskor, és nem magánszemélyeknek nincsen rá garancia. Én most nem javasolnám. Másik bankoknál nincs jobb ajánlat? A bankok között nincs nagy különbség. Kincstárjegyre adnak 2,5 %-ot, 2-3 éves lekötésre. Brókertársaságok ígérnek többet. Labilisba nem szabad betenni, mert közpénzről van szó. Mivel tudjuk, hogy ez ban kifizetésre kerül, 3 évre nem lehet lekötni. A későbbiekben erre mindenképpen térjünk vissza, illetve az előkészületi munkákat el kell kezdeni. Egyeztetni a kormányhivatallal, a szolgáltatóval. Ezt tájékoztatásképpen mondtam. 5/c.) Ajánlat a Pap Gábor utcai telkek kaszálására Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ Egy vilonyai lakos keresett meg azzal, hogy vállalná a telkek kaszálását és rendbetételét, ingyen és bérmentve. Milyen gépe van, amivel ezt rendbe tudja tenni?

25 25 Van egy traktora. Egy részt már megcsinált, csak azt mondta, papír nélkül nem folytatná, nehogy gond legyen belőle. Már a faluból is mentek oda hozzá, hogy erre más is igényt tartana, aki esetleg állatokkal foglalkozik. Egy tehene van. A hölgy őstermelő, ezért az ő nevén van a kérelem. Mindenféle kórókkal van tele. Mire használja? Csak először. Azért ne várja meg, míg túl magas gaz lesz. Lehet írni megállapodást, amibe bele kell írni, hogy használhatja ezeket a telkeket kaszálás céljára. Más is igényt tartana a kaszálásra? Volt már, aki jelezte, hogy rendbe rakja 50 ezer Ft-ért. Ő volt az első, aki ingyen csinálná. Ahhoz képest ez nagyon jó ajánlat. Csak azt nem értem, neki miért éri meg. A szénáért. Amit az elején levágott, az teljesen normális. Bele kell írni a szerződésbe, hogy ott vannak felállások, a közművekre figyelnie kell. Ha azokban kárt okoz, azt meg kell térítenie. Ha értékesítésre kerül egy telek, annak a használatáról lemond. Én támogatnám. Ha beleírjuk, hogy 30 napos felmondási határidővel a megállapodástól bármelyik fél indok nélkül elállhat, tényleg nincs mit veszteni rajta. Amíg nem volt ez a kérelem, mindenki pénzért akarta levágni a területet. Most majd mindenki le akarja vágni ingyen. Most őrületes gaz van. Készüljön szerződés.

26 26 Én úgy gondolom, hogy támogathatnánk. A szerződés tartalmazzon garanciát károkozás esetére. Határozatlan időre? Öt évre. 30 napon belül bárki elállhat. Ha nem vágja le valamiért, muszáj bevállalni. Határozott időnél nincs felmondás, csak rendkívüli esetben. Határozatlan idősnél van. Mi a feltétel? Ne akkor vágja csak le, amikor már elveszik benne az elefánt. Normál állapotban nézzen ki a terület. Tehát a szerződés határozatlan időre szól, egy vagy két hónapos felmondási lehetőséggel, és vállalja, hogy a terület folyamatos rendezettségét biztosítja. Ha egyetértetek a kérelem támogatásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzétek. A testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 73/2015. (VI. 29.) Kt. határozat: a Vilonya, Pap Gábor utcai telkek használatba adásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pap Gábor utcai telkek kaszálására vonatkozó ajánlatot és a következő döntést hozta: 1.) A Vilonya, Pap Gábor utcai ingatlanokat (Vilonya 425/1-425/36 hrsz.) kérelme alapján Sümegi Orsolya 8194 Vilonya, Újtelep u. 67. szám alatti lakos részére kaszálás céljára használatba adja.

27 27 2.) A terület használatáról szerződést kell kötni. 3.) A szerződésnek tartalmaznia kell: - a terület használat határozatlan időre jön létre, de bármelyik fél felmondhatja 60 napos határidővel, - a használatba adás ellenszolgáltatás nélkül történik, kizárólag a terület rendben tartása fejében, - a használó felel az általa okozott károkért (közműcsatlakozások), - telekértékesítés esetén az érintett telek kikerül a használó használatából. Határidő: szerződéskötésre július 15. Felelős: Fésüs Sándor polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Cseréné Gelencsér Zsuzsanna igazgatási ügyintéző Képviselői felvetések, javaslatok: A könyvtár nyitvatartási idejét emeltük, és szombat is szerepel a nyitvatartási időben. Illő lenne valamit emelni a könyvtáros megbízási díján. Kérem, nézzétek meg, mennyivel lehet emelni. A könyvtárosunktól a múlt héten a megyei könyvtárnál kértek eszközigényt, és azt mondták neki, hogy sokat meg is kap belőle. Megnézem. Mondott valamit, hogy mennyit kér? Nem. Most 24 ezer Ft a havi díja. De megcsinálhatnánk, hogy - most csak mondok valamit, - felemelhetnénk 30 ezer Ft-ra a díját, vagy arányosítjuk az óradíj szerint, meg a szombatot figyelembe kell venni. Holnap lenne a Suzuki találkozós rendezvény bejárása. Még nem tudom pontosan, hány órakor. Ha valamelyikőtök ráér, szívesen rátelefonálok, hogy jöjjön el. Ha jobb úgy, megkérem, hogy szerdán jöjjön. Valaki azért legyen ott.

28 28 Augusztus 22-én tartja a Népdalkör a 20. éves jubileum évfordulóját. A Népdalkör vezetője már jelezte, hogy mindenkinek szeretne meghívót küldeni. Gondolom, a támogatást nemcsak pénzbelit jó néven vennék. Július 5-én ékeznek hozzánk Csehiből a gyermekek és 10-ig lesznek itt. A héten leülhetnénk megbeszélni a programot. Csütörtökön ¾ 3-kor találkozunk. Szeretném megköszönni mindannyiotoknak a falunappal kapcsolatban, és a falunapon nyújtott segítségét. Aki ki akart kapcsolódni, ezen a rendezvényen megvolt rá a lehetősége. A következő évben jobban át kell gondolni, hogy felszabadultabban tudjon az ember ott a helyszínen lenni. Úgy gondolom, hogy a rendezvény jól sikerült, kicsit beárnyékolta egy tragikus haláleset, ami a Takács Lajost érte. Azt szeretném kérdezni, hogy a korláttal mi a helyzet? Most nem érek rá, annyi a feladatom. Van 15 db készen, azokat le kéne festeni, aztán el lehetne kezdeni lerakni. Egyet-kettőt meg kellene próbálni. De azt néztem, nagyon gyenge az a beton, amit leraktak. Ha nem is most, a későbbiekben meg kell erősíteni. Baranyai Balázs alpolgármester: Meg félő, hogy kimossa alóla a földet a víz. A járda meg az épület között egyre nagyobb a rés. Ami azt jelenti, hogy az egész csúszik. A csatornát is meg kell oda csináltatni a tulajdonossal. Azt megakadályozhatja, hogy alámossa a víz a betont. A park melletti járdaszakasz nem lesz meg a nyáron? Arra lett pályázat benyújtva. Augusztus 6-án kiderül, hogy nyerünk-e rá pénzt. Ha pályázatos, addig nem szabad elkezdeni. Különben nem lehet elszámolni. Dr. Kovács Gábor felvetette, hogy egy minimális területen zöldséget, gyümölcsöt lehetne termelni. Hogy legalább az intézményt valamilyen szinten el tudjuk látni. Ők segítenének a szakmai részében. Ilyen szakmai közfoglalkoztatottat biztosan nem tudnék felvenni. Én nem tartom rossz ötletnek. Csak terület is kellene hozzá.

29 29 Ki dolgozna? Milyen formában? Szigorúan társadalmi munkában. Zöldséget nem termelhetsz társadalmi munkában. Ez gazdasági tevékenység. Nem lehet, hogy ráérek és odamegyek. Ott mindig dolgozni kell, kapálni, locsolni. Ezt már a tavaly novemberi közmeghallgatáson is felvetette. Az a közfoglalkoztatással kapcsolatban volt. Elmondtam, hogy ilyet a startmunkaprogramban támogatnak, az viszont itt nem lehet, mert nem vagyunk hátrányos helyzetű település. Akkor semmilyen megoldás nincs? De igen, szociális szövetkezetbe össze lehetne állni. Abban biztos vagyok, hogy Ő segítene ebben. Fel is ajánlotta. Azt gondolom, hogy ez jó ötlet. Tudok olyan településeket, ahol ez működik. Civil szervezeten belül nem lehetne? A szociális szövetkezetre lehet pályázatot benyújtani, támogatást kérni. Ennyivel kevesebb lenne az óvodába járó gyermekek szüleinek a hozzájárulása. Ezek élelmiszer alapanyagok. Az ötlet nem rossz, csak a megvalósítás nehéz.

30 30 Baranyai Balázs alpolgármester: Meg annak költsége is van. Nem véletlen, hogy nem termelnek már az emberek. A kertek nagy része be van füvesítve. Csak hobbiból lehet csinálni, mert olcsóbb a piacon megvenni, mint megtermelni, és akkor a munkát még nem számolta az ember. Ha mégis ilyenben gondolkodnánk, vannak igénytelenebb növények is. Rakhatunk gyümölcsfát is. Gyümölcsfát rakhatunk a parkba is. A gyümölcsfát is többször kell permetezni, hogy ne legyen a termés kukacos, vagy a monília elviszi. Almára gondoltam, az a legegyszerűbb. Lehet gyümölcsöt termeszteni, csak utána a hasznosítást át kell gondolni. Gyümölcsfát az utcára is tehettek. Önkormányzati területből ki lehetne mérni m2-es konyhakerteket. Attól félek, hogy nem lenne, aki dolgozzon. Naponta kéne gondozni. Gyümölcsfákat nem kell naponta locsolni. Baranyai Balázs alpolgármester: A gyümölcsfa a legjobb ötlet, szerintem. Majd 5 év múlva terem.

31 31 Jó, de valamikor el kell ültetni. Iskolakertek szoktak lenni iskolákban. Valamelyik településen csináltak tündérkertet, ahol minden család ültethet egy fát. Kaptak egy kis névtáblát, és ők gondozhatják. Ilyet mi nem csinálhatunk? Akkor lenne egy gyümölcsös kertünk. Berhidán is minden újszülöttnek ültetünk egy fát. Azon kéne gondolkodni, hogy az iskola udvarára hova, meg milyen fát lehetne ültetni. Mindenképp támogatandó. Olyan fát kell ültetni, ami iskolai időszak alatt terem. Nem nyáron, amikor senki nincs ott. Megérdeklődöm, hol lehet gyümölcsfát beszerezni, meg mennyiért. Rengeteg helyen van. Akkor lehet? Van erre mód? Néhány gyümölcsfa ültetése nem igényel ültetési engedélyt se. Nagyobb mennyiségben ültetvénynek számít, és azt engedélyeztetni kell. Meg egy 2X3 m-es konyhakert, hogy a gyerekek elpirgáljanak benne. Nektek van-e valami felvetésetek az aktuális ügyek keretében? Azt mondják, a Dobóék be szeretnék keríteni azt a területet, hogy a birkákat éjjelnappal ott tárolják. Ezzel kapcsolatban tudsz-e valamit? Már voltak bent arról a részről ingatlantulajdonosok. Én kimentem megnézni. A katolikus kápolna mögötti területről van szó. Még egy cölöp sincs leverve. A Müller

32 32 úrnak azért jeleztem. Dobó Istvánnal is beszéltem. Azt mondta, tényleg az a célja, hogy ezt lekerítse, a saját területe, viszont nem szeretné folyamatosan ott tartani az állatokat. Eddig is legeltetett ott. Azt mondták, a birkák éjjel-nappal kint lesznek. A lakóknak az a problémájuk, hogy ott bégetnek éjjel-nappal a birkák, a kutyák ugatják őket, és nem fognak tudni aludni sose. Szaghatása is lesz. Azt mondta, arról szó sincs, hogy éjjel-nappal kint lennének. Minek tartaná kint a birkákat, ha ott vannak a hodályok? A Müller úr azt mondta, hogy lehet, hogy a birka béget, meg ott dobog, de ha az külterület márpedig külterület akkor Kerítést nem is igen lehet csinálni. Maximum a villanypásztor kerítést. Fix kerítést nem lehet csinálni külterületen. Van-e erre valamilyen előírás, hogy a lakótelkektől állatot tartani hány méterre lehet? Belterületre van, és max m. Egyelőre még azt sem tudjuk, hogy mit akar a Dobó úr. Nekem azt mondta, hogy a ridegtartáson nem is gondolkodik. Kerítést akar. Ha a Dobó azt mondta, úgy is lesz. A birkák több helyen legelnek, hol itt, hol ott, éjjelre behajtják őket a hodályba. A Dobó úr menjen be a főépítészhez megbeszélni, hogy milyen engedély, vagy mi kell a kerítéshez. Ha a Dobó úr erre áldoz, valószínűleg tisztában van vele.

33 33 Nagyüzemi állattartásra azért megvan a szabályozás. Attól is függ, hogy milyen művelési ágú a terület. Ha legelő, akkor igazából semmit nem lehet csinálni. Ha szántó, akkor neki szántóként kell művelni. Keríteni meg elvileg nem lehet külterületen. Pedig minden le van kerítve neki. Miért nem lehet külterületen keríteni? Amúgy nem zavar senkit. Építményt nem lehet létrehozni. Erre neki az önkormányzattól valamilyen engedélyt kell kérnie? Az önkormányzatnak nincs joga az állattartásról szabályozni semmit. Ha ki akarom vágni a fámat, azt is be kell jelenteni az önkormányzatnál. Csak ha közterületen van, ahhoz engedély kell. A fák védelméről szóló jogszabály a közterületen lévő fáknál írja elő az engedélykérést és a pótlási kötelezettséget. Úgy tudom, hogy 200 m-ig ilyen tömegesen állatot sem lehet tartani. A védőtávolság épületre van. Az elmúlt 5 évtizedben ez senkit nem zavart. Gondolom, most sem fog. Ennek utánajárunk mindenképpen.

34 34 A padokat a réten, meg a településen belül is jó lenne lefesteni még a tél előtt. Találunk rá egy hétvégét. Baranyai Balázs alpolgármester: Az nem egy napos munka lesz. Amikor nem kell füvet nyírni, akkor a beosztottak is csinálhatják. Most jön egy olyan időszak, amikor kiég a fű, valószínűleg. Ha többen összejövünk, akár egy nap alatt is le tudjuk festeni a padokat. Baranyai Balázs alpolgármester: Ki is lehet plakátolni, hogy aki úgy érzi, hogy jönni akar, az jöjjön. Ha jó idő lesz. Festék lesz? Igen. Szeretném megbeszélni veletek, hogy mi legyen a Kossuth utcai közlekedési táblával? Már ki lett szedve, amúgy. Még benne van a rendeletben, hogy ott várakozni tilos. Ezt mindenképp hatályon kívül kell helyezni, de az a kérdés, akarjátok-e, hogy a bejelentési eljárás megmaradjon a 3,5 t-nál nehezebb gépjárművek behajtásáról? Mert az most működik, mindenki tudja, hogyha pl. fát hoznak, bejelentik. Ha az egész rendeletet hatályon kívül helyezzük, a bejelentési eljárást is töröljük. Azt nem kéne. Nem az egész rendeletet, hanem csak a táblára vonatkozó részt kell hatályon kívül helyezni. Baranyai Balázs alpolgármester: A súlykorlátozás eltörléséről nincs szó.

35 35 Jegyző úr azt mondta, a súlykorlátozás tábla kint maradhat rendelet nélkül is. Akkor a rendőr ellenőrzi, hogy bejön vagy nem a nehéz autó. Azt kell eldönteni, hogy csináljunk új rendeletet vagy maradjon ez a hatályon kívül helyezett rész nélkül? A súlykorlátozásos táblához miért kell rendelet? 2007-ben a testület rendeletben írta elő, hogy ki kell helyezni. Közmeghallgatás után került szóba. Most azért kell megváltoztatni a rendeletet, mert kivesszük a táblát? Ha nincs tábla, akkor fölösleges. Akkor nem kell rendelet. Akkor lehet, hogy a 3,5 t-ás súlykorlátozást is kiütjük. Nem kell ahhoz rendelet, hogy mint közút kezelője táblát rakj ki. A bejelentési eljárás is hatályon kívül kerül ezáltal. Ez szabályozza, hogy ide kell bejelenteni, és milyen esetben. Baranyai Balázs alpolgármester: A súlykorlátozás és a bejelentés is maradjon. Az maradjon. Egy megszokott rendszert ne rúgjunk fel, ha már veszik a fáradságot és bejelentik. Jelentsék be ezután is. Baranyai Balázs alpolgármester: Láttam, Berhidán lettek kitéve fekvőrendőrök. Annak milyen költsége volt?

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZOKÖNYV. - Ahó- és síkosság-mentesítési pályázatok elbírálása.

JEGYZOKÖNYV. - Ahó- és síkosság-mentesítési pályázatok elbírálása. JEGYZOKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2016. január 06. napján 15 óra OOperces kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZOKÖNYV. NAPIREND ELÖn

JEGYZOKÖNYV. NAPIREND ELÖn JEGYZOKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2016. január 25. napján 15 óra 00 perces kezdettel megtartott rendes ülésérol. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: Csibra Ferencné

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Bakonyi Balázs Borai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Ifj. Kardos Sándor alpolgármester

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

23/2011. sz. jegyzőkönyv

23/2011. sz. jegyzőkönyv 23/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. december 8-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 77 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. február 12-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

F a z e k a s Jst.ván; Magát a dobozt adja, az elvégzett munkát számlázza ki.

F a z e k a s Jst.ván; Magát a dobozt adja, az elvégzett munkát számlázza ki. ;r- ' ' 40 L e s z k o v s z k i Tibor; A KÖGÁZ megveszi a nagykanizsai Kőolajipari Gépgyártól ezt az állványt a műanyag dobozzal együtt. Megveszi, kifizeti, idehozza, a megrendelő udvarán beállítja, bebetonozza.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére

ELŐTER JES ZTÉS. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTER JES ZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2014. március 18 -án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben