JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről."

Átírás

1 Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő testület határozatképes, mert az 5 tagú testületből 5 fő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: N a p i r e n d : 1. Márianosztra Község Önkormányzat III. n.évi költségvetési beszámolója és december 31-ig várható bevételek és kiadások alakulása (írásbeli előterjesztés) 2. Márianosztra Község Önkormányzatának évi koncepciója (írásbeli előterjesztés) 3. Idegenvezetői tanfolyam (írásbeli előterjesztés) 4. Nyilatkozat a kisvasút II. projekt ügyében (írásbeli előterjesztés) 5. Sportöltöző tetőátrakása (szóbeli előterjesztés) 6. Miklós utcai járda (szóbeli előterjesztés) 7. Játszótéri eszközök vásárlása (szóbeli előterjesztés) 8. Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás kitűzése (szóbeli előterjesztés) 9. Egyebek 1./ Márianosztra Község Önkormányzat III. negyedévi költségvetési beszámolója és december 31-ig várható bevételek és kiadások alakulása Kiss László polgármester: A képviselő-testület az írásos előterjesztést megkapta. A III. n. éves beszámolót és a december 31-ig várható bevételek és kiadások alakulását a testületnek részletesen kidolgoztuk. Kéri, akinek kérdése van az tegye fel.

2 2 Orbán Szilárd képviselő: Kérdése, hogy a Büntetés Végrehajtási intézet fizet-e adót? Kiss László polgármester: A BV és annak vállalatai nem fizetnek helyi adót, a jogszabályok alapján adómentesek. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az előterjesztésben szerepel az, hogy mennyi ÖNHIKI-t kaptunk, kéri ennek kifejtését. Kiss László polgármester: Az előterjesztés tartalmazza azokat a feladatokat, ami az ÖNHIKI szempontjából elismerhető kiadás és azt is mai nem. Ilyen például a háziorvosi és védőnői ellátás. Most volt egy értekezleten ebben az ügyben, mivel településünkön 7 évig nem volt betöltve a praxis. A háziorvosi ellátást csak meghatározott ideig finanszírozta az OEP, sikertelen pályáztatásokat követően pedig ez a finanszírozás felére csökken. Egy háziorvosi praxis akkor rentábilis ha legalább kártyával rendelkezik a háziorvos. Mi jelentős összeggel hozzájárulunk a rendelő működéséhez, sajnos önálló praxisra remény nincs. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ő azt halotta, hogy a jelenlegi háziorvos, Karoliny doktor úr lánya veszi át a praxist? Kiss László polgármester: Nem hallotta még. Tudjuk, hogy a jelenlegi háziorvos nyugdíjas korú, országos probléma, hogy a háziorvosi praxisok kiürülnek. Fiatal orvosok nem jönnek, a nyugdíjasok pedig már lassan ténylegesen nyugdíjba vonulnak. Öt évvel ezelőtt Márianosztrának hosszú tárgyalások és egyeztetések után Zebegénnyel sikerült vegyes körzetet kialakítani, miután Béres doktor úr már nem vállalhatta, mert Szob nem járult hozzá. Varga Zsuzsanna alpolgármester: 6. sz. melléklet szakfeladatonként a bevételi mint a kiadási oldalon mit takarnak a számok. Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: A bevételi, kiadási oldalt a 2., 3., 4., 5. számú melléklettel összhangban kell a számadatokat figyelembe venni. Ezen belül az önkormányzati igazgatás bevétele az akadálymentesítési pályázatra átvett pénzt és a bérleti díjakat takarja. A kiadási oldala pedig a polgármester bérét a járulékokat, egyéb dologi kiadást, valamint az akadálymentesítési pályázat kiadásait foglalja magában. Az önkormányzatok elszámolásai szakfeladat bevételi oldalán az állami támogatások szerepelnek. Kiss László polgármester: Mivel önkormányzati finanszírozás van, az így kapott állami támogatást a székhely település önkormányzatának utalják le. Márianosztra kapja az állami pénzt. Ezért tárgyalta a közös képviselő-testület először a körjegyzőség III. n.éves beszámolóját, mivel az a Márianosztrai III.n.éves beszámolójába épül be. Czerovszki Endréné: Kiadási oldalon a kistérségnek átadott pénz szerepel. A háziorvosi ellátást vállalkozásban végzi a háziorvos a bevétel csak az iskola egészségügyre terjed ki. A kiadási oldalon dologi kiadások szerepelnek, amit az önkormányzat átvállalt. A segély keretünk csak 30 %-os felhasználású, azonban decemberben várható még kiadás a mikulásra és az idősek támogatására. A rendszeres szociális segély bevételi oldalán a visszaigényelhető támogatások szerepelnek. Orbán Szilárd képviselő: A körjegyzőségi személyi kiadások között kik szerepelnek?

3 3 Bahil Emilné körjegyző: A körjegyzőség dolgozóinak a bérét és annak járulékait takarja. Bér és járulék kiadás még, de már nem a körjegyzőségi kiadásokból a könyvtár 1 fő, 2 önkormányzati dolgozó a konyhalány és a közcélúak, akikre a kiadás csak 5 %, a többit az állam adja hozzá. Kiss László polgármester: Sok segítségek jelentett a közcélú foglalkoztatás. Az intézményi feladataink ellátásában, közterületeinek rendben tartásában igen jelentős szerepük volt. Sajnos évre változik a rendszer. Csökken az erre fordítható támogatás. A munkaszerződéseket már nem lehet meghosszabbítani, december 31. napjával meg kell őket szüntetni. Pályázni kell majd a közfoglalkoztatásra, de még igazán ennek feltételeire a jogszabályi háttér nem jelent meg. Orbán Szilárd képviselő: Sportfeladatokra tervezett bevételt és kiadást szeretné megkérdezni. Czerovszki Endréné: A sportfeladaton a bevételi oldal a sportöltöző felújítása szerepel. A felújításra a 2,5 millió forinttal szemben csak 192 e Ft került felhasználásra. Orbán Szilárd képviselő: Az idegenforgalmi adó bevétel nagyon kevés. Kiss László polgármester: A terv szerint megszüntetésre kerül ez az adónem. Valóban nagyon kevés a bevétel, néhány úgynevezett zártkertben elhelyezkedő ingatlan alapterülete után kerül megfizetésre. Sajnos sok problémát okoz az, hogy az önkormányzat nem tudja a külterületi utakat rendbe tenni. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Felhalmozási kiadásokat kérem ismertesse a pénzügyi főmunkatárs. Czerovszki Endréné pénzügyi főmunkatárs: A III. n. éves beszámolóban a felhalmozási kiadás 18 millió Ft-ot költöttünk, ami tartalmazza a hivatal akadálymentesítését, hulladéklerakóhoz való csatlakozás miatt betervezett kiadásból 11 e Ft-ot kellett csak teljesíteni. Varga Zsuzsanna alpolgármester: A 2 millió forint teljesítés mire várható? Czerovszki Endréné: December 31-ig úgy vélelmezzük, hogy az önkormányzat még 2 m Ftot felhasznál, pl.: járdaépítés, sportöltöző tetőfedés. Kiss László polgármester: Rendelkezésre áll még elkülönítve 400 e Ft a sportpályán lévő színpad fedésére. Erre pályázat került benyújtásra, amit a mai napig nem bírálták még el. Amennyiben a pályázat nem nyer, ezt az elkülönített összeget, ami alapítványtól és magánszemélytől kaptunk remélhetőleg nem kell visszafizetni. Több kérdés nem lévén javaslatot tesz Márianosztra Község Önkormányzatának III. n. éves költségvetési pénzügyi beszámoló elfogadására. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4 4 97/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 79 -a alapján a helyi önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá. 1.) Az önkormányzat évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szervei adatait - a helyi önkormányzat 1/2010.(II.11.) költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 2.) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési előirányzatának háromnegyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Megnevezés Eredeti Módosított III.n. Teljesítés előirányzat előirányzat éves teljesítés alak. % Bevételei Kiadási ei Záró pénzkészlet: e Ft Felelős: polgármester Határidő: november / Márianosztra Község Önkormányzatának évi koncepciója Kiss László polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. A évi koncepció a évi költségvetési törvény javaslatára épül és figyelembe vételre kerülnek a kötelező feladatok és a feladatellátásához szükséges kiadások. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Mielőtt elkezdenénk ezt tárgyalni, sérelmezi, hogy a képviselő-testületet az elképzeléseiről nem kérdezték meg, ezért meglepte őt ez az előterjesztés. A képviselők már megbeszélték az elképzeléseiket. Czerovszki Endréné: Ez nem tervezés még. A koncepció csak egy lehetséges vázlat az elmúlt évhez hasonló kiadások figyelembe vételével. A tervezés, majd a költségvetési törvény elfogadása után január végén indul és az elfogadására, reményeink szerint februárban kerül sor. A képviselők elképzelései pedig beépítésre kerülnek. Kéri a testületet, hogy bármilyen pénzügyi kérdésük van keressék fel áll rendelkezésükre. Kiss László polgármester: Hosszú távú kötelezettségvállalása az önkormányzatnak az utak felújítására igénybe vett hosszú távú hitel törlesztése, melynek lejárata 2016., valamint a közvilágítás korszerűsítése (2011. augusztus) és az intézményekben a lámpatestek bérlete (2012.) Varga Zsuzsanna alpolgármester: Megnyugtató.

5 5 Czerovszki Endréné: Ismerteti a koncepciót. Megvalósításra vár még a kisvasút állomáshoz a víz és a csatornakiépítése, illemhely kialakítása. Az illemhely kialakításához még idén megvásároljuk az anyagot. Kiss László polgármester: Az önkormányzatnak vállalása van ennek megvalósítására. A terv szerint itt is épült volna egy állomásépület, amennyiben kiépítésre kerül a II. szakasz. Azonban a kormány a kiemelt projektből ezt kivette, így nem valósulhat meg. Ezért a vizesblokk kiépítését az önkormányzatnak kell vállalnia. Orbán Szilárd képviselő: Ezért szükséges egységes arculat kialakítása, mely megkönnyíti a tervezést és ezt az elmúlt testületi ülésen is felvetette. Kiss László polgármester: Kétfajta terv van. Megbeszéljük, hogy melyik legyen. Az első a hagyományos kivitelezés, a másik a fa alapanyagú megoldás. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Van a kő is, mint építőanyag. Orbán Szilárd képviselő: Az arculat kialakítására fel kell kérni tájépítészeti szakembereket, akik ezt elkészítik. Neki vannak ilyen ismerősei. Kiss László polgármester: Egy képviselő testületi-ülésre meghívjuk a szakembereket ismertetjük az elképzeléseinket, terveinket egyeztetjük a munka kiadásait. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Visszatérve a 2011-es elképzeléshez. Úgy gondolta, hogy előtte megbeszélik, hogy miket szeretnének. Mennyibe kerülnek a kötelező feladatok és mi az a rész, amivel lehet tervezni, gazdálkodni? Kiss László polgármester: A koncepció elkészítését a jogszabály írja elő, amit választás évében december 15-ig kell benyújtani. Szeretné ismételten kihangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat, előző évi kiadások és bevételek alapján készül el a koncepció. A évi tervezési időszak az ami a lényeges. Konkréttá akkor válik, amikor az országgyűlés elfogadja a költségvetést. Amikor megvannak a sarokszámok és tételenként számítható normatívák. Czerovszki Endréné: 2011-ben nem a koncepció összegével lehet gazdálkodni, ehhez még nem ismerjük a költségvetési támogatást, az SZJÁ-t, ez az összeg csak a évi tervezésnek felelt meg. A kiadások vonatkozásában úgy vélelmezzük, hogy a személyi juttatások és a dologi kiadások változatlanok. Felhalmozási kiadás a negyedére csökkenne. Ez a tervezet azért szükséges, hogy ha az önkormányzatnak más elképzelése is lenne azt itt figyelembe tudjuk venni. Mivel az önkormányzat forráshiányos, ezért a működési kiadáson kívül más elképzelésekkel nem számolhat. A 2011-es költségvetés tervezésekor tudjuk meg pontosan, hogy lesz e szükség hitelfelvételre, ami nem más, mint a bevétel és kiadás közti különbözet. A forráshiány csökkentésére kell törekedni. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Erre a 7 millió Ft-ra lehet pályázni? Czerovszki Endréné: Az önhibáján kívül hátrányos települések támogatásánál (ÖNHIKI) többek között az előző év tényadatait kell figyelembe venni. Számos feltételeknek kell megfelelni és számos kiadást nem lehet érvényesíteni. De ha az előző évi támogatásokat nézzük ha olyan 1,5 millió Ft-ot kapunk, akkor örülhetünk. Minden pályázati lehetőséget ki kell használni a forráshiány csökkentésére.

6 6 Kiss László polgármester: Szeretné kiemelni, hogy nekünk akkor is működnünk kell, ha semmilyen pályázaton sem kapunk támogatást. Törekedni kell arra, hogy önfenntartók legyünk. Az elmúlt években hozott és feladatellátásunkat meghatározó döntések mind ebbe az irányba hatnak. Czerovszki Endréné: A bevétel és a kiadás közti különbözetet hitelként tervezzük. Bahil Emilné körjegyző: Akkor tudna a képviselő testület egy koncepció összeállításánál nagyobb részben szerepet vállalni, ha több lenne a bevétel, mint a kiadás. Ha lenne az önkormányzatnak olyan bevétele, amiről lehetne dönteni akkor ez valóban nagy jelentőségű lenne a tervezésre és az önkormányzásra nézve. Kiss László polgármester: Addig csak kilátásba helyezzük a terveket, kihasználunk minden olyan lehetőséget, amire pályázni lehet. Olyan pályázatnál van esély ahol az önrész elfogadható mértékű és biztosítható. Gyuró Judit képviselő: A hiányt hitellel tudjuk fedezni? Kiss László polgármester: Amennyiben nem tudunk pályázni és plusz forrást behozni a kiadások teljesítésére két lehetőség nyílik. Az egyik, ha hitelt veszünk fel, aminek a feltételeit mindenki ismeri, a másik pedig ha minden kiadást újra gondolunk és csökkentjük azokat. Bahil Emilné körjegyző: Majd idővel a képviselő-testület is látni fogja, hogy egy forráshiányos önkormányzatnál nem lehet csak szinte a kötelező feladatok ellátására fordítani. Czerovszki Endréné: Ismételten kiemeli, hogy a koncepció nem tényleges tervezés, csak az elképezések a jövő évre. Orbán Szilárd képviselő: Amit a képviselő-testület elhatároz a 2011-es évre az ebben nem jelentkezik? Czerovszki Endréné: Januárban végén készül el a költségvetésünk tervezete. Ennek tárgyalásán szakfeladatonként és költségvetési nemenként részletesen a feladatokat itt kell majd meghatározni. Kiss László polgármester: Fontos lenne, hogy az iskola nyílászárójának cseréjét be tudjuk fejezni, amint pályázati kiírás lesz. Tervezésnél erre is fordítani kell majd pénzt. Bahil Emilné körjegyző: Az előre nem látható pályázati pénzek folyamatosan előirányzat módosítással kerülnek majd be a költségvetésbe. Amíg a pályázatról nincs döntés nem tudunk tervezni. Kiss László polgármester: Nem szerettünk volna egy olyan koncepciót felvázolni, ami ellentétes a képviselő testület akaratával. Orbán Szilárd képviselő: Elképzelése a túrizmus fellendítése és turisztikai célú pályázat benyújtása. Kiemeli a kisvasút melletti részt, amit hasznosítani lehet és kell. Ezt mindenképpen szeretné ha megvalósulna és a költségvetésbe szerepelne. Javasolja, hogy turisztikai célú fejlesztésre különítsünk el összeget a pályázathoz és kerüljön bele a évi költségvetésbe.

7 7 A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 98/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadja. A költségvetés összeállítása során a következőket tartja szükségesnek figyelembe venni: - bevételek teljes körű felmérése, - pályázati lehetőségek és egyéb források teljes körű kihasználása, - helyi adóbevételek (időben történő) maximális realizálása, - kintlevőségek behajtása, - a kiadások takarékos gazdálkodása, - az intézményi működtetés biztosítása, - kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a körjegyzőt, hogy a költségvetési rendelet előkészítése során a fentiek maradéktalan érvényesítését biztosítsák. Felelős: polgármester, körjegyző Határidő: január / Idegenvezető tanfolyam Kiss László polgármester: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Nagymaros Város Önkormányzat pályázatott nyújtott be egy idegenvezetői képzés megszervezésére. Az önkormányzatunk évben együttműködési megállapodást kötött ezért a településünkről is egy fő részvételét biztosítják. A jelentkezés komoly feltételekhez kötött, amiből az idegennyelvtudást emeli ki. Egy C típusú angol vagy német nyelvvizsga szükséges. Az önkormányzatunknak ez kiadással nem jár a jelentkezőnek kell majd befizetni a tankönyvek árát és a vizsgadíjat, ami ,- Ft. A sikeres vizsga esetén egy Perfekt OKJ-s bizonyítványt kap a jelentkező. A pályázatból kerül kifizetésre a tandíjköltség. A képviselő-testületnek ebben döntést nem kell hozni, de a kérdés a nyilvánosság biztosítása és foglalkozzunk-e a kérdéssel. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Akkor most mi is a feladat? Kiss László polgármester: El kell dönteni, hogy meghirdessük-e a képzést, milyen módon adjunk lehetőséget a jelentkezésre. Amennyiben esetleg nem lesz rá helyben jelentkező akkor lehetőség van más nem településünkön élő delegálására is. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Az iwiw-en van egy nagyobb ismerős márianosztrai köre. Feltehetem az iwiw-re a hirdetményünket?

8 8 Kiss László polgármester: Ha azt dönti a testület, hogy hirdessük meg, úgy javasolja, hogy az önkormányzat hirdetőtáblájára és az önkormányzat hivatalos honlapjára kerüljön fel a pályázat. Mindenképpen kéri a testületet, hogy a lehetőségről a lehető legtöbb embert tájékoztassa. A jelentkezés beadási határideje december 3. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 99/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Nagymaros Város Önkormányzat által meghirdetett idegenvezetői képzést az önkormányzat hirdetőtábláján és a márianosztra.hu honlapján közzé teszi. A hirdetőtáblán és a honlapon az önkormányzat a jelentkezés feltételeit és annak határidejét teszi közzé, valamint a honlapon a jelentkezési lap letöltését biztosítja december 2. napjáig. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően gondoskodjon a megjelentetésről. Felelős: körjegyző Határidő: december 2. 4./ Nyilatkozat a kisvasút II. projekt ügyében Kiss László polgármester: A képviselők az írásos anyagot szintén megkapták. Berki Zoltán a Börzsöny Kisvasút Közalapítvány képviselője elkötelezettje a kisvasút teljes kiépítésének, hogy a Börzsöny Kisvasút Nagybörzsönyig megépüljön. Az egykor kiemelt kormányzati támogatásként nevesített II. ütem Márianosztra-Nagyirtás szakasz kikerült a támogatásból, törlésre került, így nem épült meg a Márianosztra Nagyirtás-Nagybörzsönyi szakasz. Javasolja a II. ütem megépítésére a szándéknyilatkozat kiadását, de továbbra is azzal a feltétellel, hogy a középső szakasz megépítéséhez akkor tud csak hozzájárulni, ha teljes egészében állami támogatással valósul meg, önrészt nem tudunk biztosítani. Az önkormányzatnak előreláthatóan év múlva lesz csak bevétele a projekt megvalósulása esetén. Orbán Szilárd képviselő: Javaslat az, hogy egy elvi támogatást aláírjon az önkormányzat? Kiss László polgármester: Valóban csak az elképzelést tudjuk támogatni. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Önrészt az önkormányzat nem tud biztosítani. Kiss László polgármester: Az érintett települések nem tudnak ehhez hozzájárulni, de nem szabad teljesen elzárkózni sem, jó példa az előző pályázat is. Ha a képviselő-testület nem áll pozitívan a kérdéshez akkor nem épült volna meg Szob-Márianosztra közötti szakasz. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9 9 100/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a félbehagyott Szob-Nagybörzsöny közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása c., a Kormány által június 25-én kiemeltként nevesített projekt (KIEPR /PROR) befejezését elviekben támogatja. A projekt megvalósulásához, önrész biztosítását az önkormányzat forráshiányára való tekintettel, vállalni nem tudja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tárgyban a szándéknyilatkozatot a befejez érdekében aláírja. Felelős: polgármester Határidő: 2010.november / Sportöltöző tetőátrakása Kiss László polgármester: A sportöltöző tetőfedésének átrakásáról már a korábbi testületi ülésen szót ejtettünk. A bejárás alkalmával megnéztük. Két megoldás lehetséges. Az első a jelenlegi átrakása, a második a bírói öltözőnél kiereszteni a tetőt a betonozott részig. Köszönve Gyuró Judit képviselőnek a felajánlását, hogy a cserép ingyen a rendelkezésünkre áll, a bekerülési költség a cserépátrakásnál 150 ezer forint, ez az anyag és a munkadíj. A második lehetőségnél, hogy a tetőt kieresztenénk ez az anyaggal és a munkabérrel együtt bruttó 347 ezer forintot jelentene. Erre a fedezet rendelkezésre áll, a költségvetésbe betervezésre került. Orbán Szilárd képviselő: Lehet-e tudni, hogy mi van még betervezve és ezen kívül mennyi pénz marad? A kisvasútnál lévő önkormányzat tulajdonát képező területet szeretné hasznosítani turisztikai célra. Meg kell csináltatni a terveket. Ezért ahol lehet csökkenteni kell a kiadásokat ezért csak a tető átrakását javasolja. Kiss László polgármester: Egy tervezés is belefér még az előzővel együtt. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Hosszú távra kellene gondolkodni. A felújított öltöző nincs messze ettől a területtől és tetőtér ráépítéssel akár turisták fogadására is alkalmassá lehet tenni. A cserépátrakás esetén már maradna is pénz. A javaslata, hogy tároljuk az anyagot és építsünk rá a sportöltözőre. Kiss László polgármester: Ezt meg kell terveztetni, statikailag meg kel vizsgáltatni az épületet nem beszélve arról, hogy ez már beruházásnak minősül, ahova felhalmozási bevételt kell biztosítani. A megvalósítás csak pályázat útján lehetséges ami szintén bizonytalan. Nagyságrendi kategóriát lép át a mostani kiadáshoz viszonyítva. Erre most a fedezet meg van. Viszont a rendbe tett öltöző már nagyobb lehetőségeket teremt kihasználtságot figyelembe véve. Gyuró Judit képviselő: Mindenképpen többe kerülne, és tényleg kérdés az, hogy statikailag megfelel-e az épület. Kiss László polgármester: Ha most nem végezzük el a tetőátrakást sem fog beesni az eső. A tetőtér beépítése a már ismertetettek szerint csak igen magas költséggel tartja megvalósíthatónak.

10 10 Orbán Szilárd képviselő: Továbbra is tarja a véleményét az elképzeléséhez. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Szintén tartja magát álláspontjához és a funkcióbővítéshez. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: Nem voltam ott a bejáráson. Amennyiben van lehetőség kemping kialakítására azt támogatom. A vasútállomás és a sportpálya között van egy ingatlan, amit lehetne erre a célra használni. Kiss László polgármester: Ez a terület nem önkormányzati tulajdon. Sátorállítási lehetőség van. Benedek Zsolt márianosztrai lakos: A sportpálya mennyire alkalmas sátor felállítására? 30 sátor felállítható? Kiss László polgármester: Még annyi is lehetséges. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Nézzünk körül még egyszer. Kérjünk árajánlatot és döntsünk ezt követően, alakítsuk ki az elképzelésünket. Természetesen tiszteletbe tartja az előző testület elképzeléseit és amit betervezett azt nem kívánja másra fordítani, de elegendőnek tartja a tetőátrakást. Bahil Emilné körjegyző: Elvégezte az önkormányzat a sportöltöző karbantartását, már csak a tetőt kell megcsinálni, amihez meg van a fedezet. Amit itt megtakaríthat az önkormányzat nem elég a tervezéshez, statikai vizsgálathoz nem beszélve a tetőtér ráépítésről. Ez egy régi stukatúros épület, amelyre nem lehet legalábbis a mennyezetet tekintve ráépíteni. Elkészíttetünk egy tervet, amit nem fogunk tudni használni. Az épületet meg kell óvni az állagromlástól. Funkcióját tekintve ez egy sportöltöző, ami tartozéka a sportpályának, nem egy szálláshely, de alkalmi szállás biztosítása nem kizárt. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Be kell fejezni a munkálatokat. Átgondoltan kell felhasználni a pénzeket. Gyuró Judit képviselő: Véleménye szerint az előtetős verziót kell megcsinálni, mert ha most csak a tetőátrakást választja a testület és az elhangzott elképzelést sem tudjuk megvalósítani akkor az előtető megépíttetése többe fog kerülni mint most. Társadalmi munka igénybevételét is javasolja. Kiss László polgármester: A sportpálya olyan közösségi tér, amit nem csak futballozásra lehet használni. Az előtető megépítése az árnyékolás, az eső elleni védelem miatt is használ és most megvalósítható, a ráépítést pedig fedezet hiánya miatt nem. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 101/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló sportöltöző tetőátrakását előtetővel kívánja megvalósítani. A tetőátrakás

11 11 előtetővel bekerülési költsége: ,- Ft azaz Háromszáznegyvenhét ezer forint melynek fedezetét a évi költségvetésből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az anyagbeszerzésről és amennyiben az idő engedi a munkák elkezdéséről gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 6./ Miklós utcai járda Kiss László polgármester: Mint ahogy a korábbi testületi ülésen szó volt a Miklós utcai járdát a Rákóczi és a Kossuth utca közötti szakaszon átrakatja az önkormányzat. Több helyről kértünk árajánlatot a munkadíjra, de szóbeli árajánlaton kívül, írásba csak a BV intézettől érkezett: - kb. 1 millió Ft Dami Bt., de jelezték, hogy a munkát most nem tudják elvégezni. - Kb. 1,2 millió Ft Kemp Róbert vállalkozó - 2 millió Ft Né&Pa ezer Ft BV. A közút felüli oldalra segélykő biztosítása szükséges, 175 ezer Ft. Szükség van munkagép igénybe vételére is ennek költsége kb. 150 eft költségért. Így az összes költség: 1 millió forint lenne. Úgy gondolja, hogy a BV intézettől kapott ajánlat egy reális ajánlat, ami szintén betervezésre került a évi költségvetésbe. A munkát a döntést követően a BV intézet el is kezdi, és 1-1,5 héten belül be is kell fejezni, mivel olyan frekventált helyet érint amit nem lehet hosszabb időre kiiktatni. Fontos, hogy a munka folyamatos legyen, mivel forgalmas helyen van, illetve jelentős forgalom van az úttesten is. Elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 102/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a márianosztrai Miklós utca - Kossuth Lajos és Rákóczi út közti - járda szakaszának átrakását a Büntetés Végrehajtási Intézettel (2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.) kívánja elvégeztetni. A járda átrakására az ,- Ft-ot azaz Egymillió-ötezer forintot a évi költségvetésből biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a BV Intézettel a szerződést megkösse és aláírja. Felkéri, hogy a munkák megkezdéséről gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 7./ Játszótéri eszközök vásárlása Kiss László polgármester: Kedvező árajánlatot kapott a Flóra Díszfaiskola, parképítő Vállalkozástól. Az általuk forgalmazott eszközök közül két darab kétüléses lengőhintát, valamint egy junior játszóházat javasol megvásárolni. Ennek bekerülési költsége ,- Ft.

12 12 Plusz költségként a szállítás jelentkezik, melynek összege ,- Ft. A telepítést a cég végzi és természetesen a megfelelőségi tanúsítványt a játékokról biztosítja. A fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. Röviden ismerteti a további lehetőségeket. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 103/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Flóra Díszfaiskola, Parképítő Vállalkozástól (7020 Dunaföldvár Penny Market parkoló) az alábbi játszótéri játékok beszerzéséről döntött: 2 db két üléses lengőhinta 1 db junior köztéri játszóház. A Vállalkozás a játszótéri játékok telepítését elvégzi, és a játékokról a megfelelőségi tanúsítványt biztosítja. A játékokra az ,- Ft-ot és a ,- Ft-os szállítási költséget a évi költségvetésből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a fenti játékok megrendeléséről gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: december / Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás kitűzése Kiss László polgármester: Az önkormányzatoknak törvényben előírt kötelezettségük a lakosság tájékoztatása. Erre lehetőséget ad a falugyűlés és az évente egyszer kötelezően tartandó közmeghallgatás. A közmeghallgatás abban különbözik a többi lakossági fórumtól, hogy a képviselő-testületnek határozatképesnek kell lennie. Ott tájékoztatást ad a testület az önkormányzat munkájáról. A képviselők be tudnának számolni az elképzeléseikről. A résztvevők észrevételt tehetnek. Minden olyan kérdést fogadunk és várunk, ami a település lakóit foglalkoztatja. Javasolja november 29. hétfő órát, helyének pedig a Virág Benedek tagiskola tornatermét. Napirendi pontok beszámoló az önkormányzat évi működéséről, - közmeghallgatás. Meghirdetve plakáton, hirdetőn és honlapon. A képviselő-testület a napirendi pontot megvitatta és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 104/2010.(XI.22.) Kt. határozat Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugyüléssel egybekötött közmeghallgatás megtartásáról döntött, melynek ideje november 29. (hétfő) óra. Helye: Virág Benedek tagiskola tornaterme (2629 Márianosztra, Rákóczi út 13.).

13 13 Napirendi pontok: 1. Beszámoló az önkormányzat évi működéséről 2. Közmeghallgatás Felkéri a polgármestert, hogy a kihirdetésről gondoskodjon. Felelős: polgármester Határidő: november / Egyebek Varga Zsuzsanna alpolgármester: Írásos javaslattal szeretne élni, melyet megfogalmazott. Ebben javasolja a Művelődési és Turisztikai Bizottság Létrehozását a következő testületi ülésen. Bahil Emilné körjegyző: A bizottság létrehozásának legkorábbi időpontja január közepe vége. A jelenleg hatályban lévő SZMSZ két bizottság felállítására ad lehetőséget, ahhoz, hogy ezt a bizottságot a képviselő-testület felállítsa módosítani kell ezen rendeletünket. A következő testületi ülésre elkészíti a módosítást, annak hatályba lépését követő testületi ülésen kerülhet sor a bizottság létrehozására. Javasolja, hogy a külsős tagokat nyilatkoztassa a képviselő-testület és erre az ülésre meghívást kapjanak, hogy teljes létszámban felállításra kerülhessen. A testületi ülésen a bizottság külsős tagjainak esküt kell tenniük. Varga Zsuzsanna alpolgármester: A következő írásos javaslat a honlapra vonatkozik. A honlap strukturális átalakítására, szerkesztésének felülvizsgálatára tesz javaslatot. A honlap és az újság szerkesztése első feladataink közé tartozik, mint legfőbb információhordozók. Ma elkezdődik a munka, a közös gondolkodás. A következő testületi ülésen már lesznek új elképzelések. Nosztraiak Lapjával kapcsolatban is, egyeztetnünk kell a lap kiadása előtt. Orbán Szilárd képviselő: Lapzárta előtt javasol egy találkozót. Szeretném kérni az újságról, a honlapról a szerződést. Van-e lehetőség megtudni a költségvonzatát? Kiss László polgármester: Az újság ¼ évente jelenik meg, darabja 100 Ft bruttó/lap, mely magában foglalja az újság szerkesztését, tördelését és nyomtatását. Ha változtatni kíván a testület, meghívást kaphat a szerkesztő. Nekünk kell dönteni és rendelkezni, hogy milyen gyakorisággal jelentettjük meg. Ha tud a testület olcsóbb megoldást kérem jelezze. Jelenleg az újság kiadása eseti megrendelés alapján történik. Varga Zsuzsanna alpolgármester: Ugyanaz az ember csinálja az újságot mint a honlapot? Kiss László polgármester: Más készíti a honlapot és más szerkeszti az újságot. A következő képviselő-testületi ülésre meghívja a honlap szerkesztőjét. - Az óvodában szinte állandó meghibásodások miatt az elavult kazánt korszerű kondenzációsra fogjuk cserélni. - A községházán a fűtés szétválasztása a hétvégén megtörtént. Jelenleg két kazán üzemelteti a rendszert. El kell gondolkodnunk itt is a kazáncserén, legalább az egyiken.

14 14 - A könyvtár vizesblokkjának munkálatai lassan befejeződnek. - A mostani ismerete szerint a gyermekeknek megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségnél olyan probléma merült fel, hogy a korábbi Mikulás közreműködésére feltehetően nem számíthatunk. Az ajándékra pedig 1.000,- Ft-ot /gyermekenként/ biztosít az önkormányzat. Keresnünk kell a megoldást. - Idősek karácsonyára az önkormányzat az elmúlt évben 3.000,- Ft készpénzzel ajándékozta meg a 65 év feletti márianosztrai polgárokat. Kérdezi a testületet, hogy ezt a hagyományt szeretné-e megőrizni? A 65 év feletti márianosztrai lakosok 3 ezer Ft-ot kapnának üdvözlőkártya kíséretében, amit mi képviselők juttatunk el hozzájuk. Volt olyan próbálkozás is, amikor megvendégeltük az időseket, de sajnos a csúszós út, vagy éppen betegségük miatt nagyon kevesen tudtak eljönni a rendezvényre, így sok ember kimaradt. Orbán Szilárd képviselő: Nem tartja rossz elképzelésnek a vendéglátást, mert ennek közösség kovácsoló ereje van. Kiss László polgármester: Sokan nem tudtak eljönni, annak ellenére, hogy személyesen meghívtuk őket a fent említett okokból. A testület most a pénztámogatásról döntött határozathozatal nélkül. Kiss László polgármester: Ipoly Erdő Zrt. nagymarosi erdészet vezetője jelezte, hogy szociális segélyként 10 m 3 fa erejéig tud segíteni. Címzettje lehet alapítvány, egyesület. 75 ezer forint értékű adomány lenne Ft/ m 3. Foglalkozzunk-e vele, kiadjuk-e az egyesület felé? Rendelkezésre bocsátaná az erdészet. Természetesen csak rászorulóknak lehet adni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a lehetőségre tájékoztassa a Márianosztráért Közalapítványt. Több napirendi pont nem lévén, Kiss László polgármester a képviselő-testületi ülést bezárja. K.m.f. Kiss László polgármester Bahil Emilné körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme Ügyszám: 1/9-28/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr.

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 18. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2011. augusztus 30. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Stefkó Imre alpolgármester: Köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

2345. Apaj, ő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. f b u 6- n ü ᔗ厗 9/2008.(II.06.) 10/2008.(II.06.) 11/2008.(II.06.) 12/2008.(II.06.) 13/2008.(II.06.) (zárt ülésen) ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 7-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. július 26. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: Jegyzőkönyv Készült: Pécsely község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 25-én, 15:00 órai kezdettel Balatonszőlős, Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-17/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én 8: 01 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Ügyszám: 23-13/2008. JEGYZŐKÖNV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. március 18-án 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 21-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 21-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 21-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben