J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről."

Átírás

1 Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz Lajos alpolgármester Bózsics Ferenc, Burjánné Szigethy Mónika, Széphegyi Istvánné képviselők dr. Kállai Erik jegyző Tamás Istvánné, jegyzőkönyvvezető Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető Dr. Bohner Péter háziorvos Dr. Varga Beatrix fogszakorvos Steingartné Bódis Anna védőnő Kiss Béla iskolaigazgató Hengster Zsuzsanna óvodavezető Az ülésről távol maradt: Dr. Nagy Gergely Késését előre jelezte: Bakos Lászlóné képviselő Major Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 7 tagja közül 5 fő jelen van, így a testület határozatképes. Széphegyi Istvánné képviselő: Az elhangzott napirendi javaslatot egy napirendi ponttal, személyi ügy kérdésének zárt ülésen való tárgyalásával kérte kiegészíteni. A Képviselő-testület a kiegészített napirendi javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi napirendi pontok megtárgyalását határozta el: Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről Előadók: dr. Bohner Péter háziorvos 1

2 dr. Varga Beatrix fogorvos Steingartné Bódis Anna védőnő 2. Beszámoló a Kék Duna Óvoda nevelési munkájáról Előadók: Hengster Zsuzsanna óvodavezető, Burjánné Szigethy Mónika, a Közművelődési-, Közoktatási- és Sportbizottság elnöke 3. Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról Előadó: Major Gábor polgármester 4. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása Előadók: Major Gábor polgármester A Pénzügyi Bizottság állásfoglalásának ismertetése: dr. Nagy Gergely a Pénzügyi Bizottság elnöke 5. Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 6. Döntés a Széchenyi István Általános Iskola és a Kék Duna Óvoda alapító okiratainak módosításáról Előadó: dr. Kállai Erik jegyző 7. Döntés a Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról Előadó: Kiss Béla igazgató 8. Gönyű Község Települési Esélyegyenlőségi Programjának első olvasatban történő megvitatása Előadó: Major Gábor polgármester 9. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel megkötendő - a győri fogászati ügyeleti ellátásról szóló megállapodás jóváhagyása Előadó: Major Gábor polgármester 10. Állásfoglalás kialakítása a megyei fenntartású intézmények átszervezéséről Előadó: Major Gábor polgármester 11. Aktuális ügyek Előadó: Major Gábor polgármester 12. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról 2

3 Előadó: Major Gábor polgármester 13. Személyi ügyek zárt ülés Előadó: Széphegyi Istvánné képviselő Napirend tárgyalása: 1. Tájékoztató a település lakosságának egészségügyi helyzetéről dr. Bohner Péter háziorvos: Szóban kiegészíteni nem kívánta a beszámolóját. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 51/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület dr. Bohner Péter háziorvosnak a település lakosságának egészségi helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul vette. Felelős: dr. Bohner Péter határidő: azonnal dr. Varga Beatrix fogorvos: Szóban kiegészíteni nem kívánta a beszámolóját. Major Gábor képviselő: Elmondta, hogy fogorvosi rendelő részére átadja a hivatal leltárában szereplő egyik faxot, amennyiben ez megfelel a rendelőben való használatra. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 52/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület dr. Varga Beatrix fogszakorvosnak a település lakosságának egészségi helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul vette. Felelős: dr. Varga Beatrix határidő: azonnal Steingartné Bódis Anna védőnő: Szóban kiegészíteni nem kívánta a beszámolóját. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 3

4 53/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület Steingartné Bódis Anna védőnőnek a település lakosságának egészségi helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul vette. Felelős: Steingartné Bódis Anna határidő: azonnal 2. Beszámoló a Kék Duna Óvoda nevelési munkájáról Hengster Zsuzsanna óvodavezető: A beszámolójában leírtakat szóban kiegészíteni nem kívánta. Széphegyi Istvánné képviselő: A Képviselő-testület tagjainak nevében megköszönte az óvodavezetőnek azt az áldozatos munkát, melyet az óvoda bővítése kapcsán végzett. Burjánné Szigethy Mónika, a Közművelődési-, Közoktatási- és Sportbizottság elnöke: A Bizottság a Kék Duna Óvoda nevelési munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 54/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület a Kék Duna Óvoda vezetőjének az intézmény nevelési munkájáról szóló beszámolóját elfogadta. Felelős: Hengster Zsuzsanna határidő: azonnal 3. Beszámoló az önkormányzati társulások munkájáról Major Gábor polgármester: Elmondta, hogy tavaly belépett az önkormányzat a Limes Szövetségbe. Tájékoztatott róla, hogy a társulások, melyeknek tagja a település, mindegyike jól működik. Talán sokan nem is tudják, hogy a Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács a Szigetköz vízpótlásának biztosítására jött létre, feltehetően ez a társulás is több pályázati lehetőséggel tud élni a jövőben. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkája eredményes, elégedett az önkormányzat a pályázati eredményeikkel. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás követelése, miszerint az önkormányzatoktól már nem 10% önrészt kér, hanem 30%-ot a banki hitel visszafizetéséhez - a kivitelezés közben megváltozott pályázati feltételek miatt -, nagy hullámokat kavart minden településen. Győr város átvállalná a települések helyett a 10 % feletti önrész befizetését, de az azzal járna, hogy nullára olvadna az a vagyon, amivel most rendelkezik a település önkormányzata a társulásban. Bakos Lászlóné képviselő 15 óra 25 perckor megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 6 fő, a testület a továbbiakban is határozatképes. 4

5 Major Gábor polgármester: Győrön kívül még 111 település érintett az ügyben. Eddig 35 település döntött úgy, hogy mind a 30% önrész befizetését vállalja. A Képviselő-testületnek június 30-ig, határozatot kell hoznia a döntéséről, majd ezt követően július 31-ig kell a fizetést teljesíteni. A kérdés az, hogy hány % önrész befizetését vállalja az önkormányzat. dr. Kállai Erik jegyző: Jogi szempontból a 10 %-os önrész befizetése nehezen vitatható, figyelemmel arra, hogy a október 19-i keltezésű társulási megállapodás IV/2.2. pontjában a 112 önkormányzat kötelezettséget vállalt az önrész biztosítására. Ennek a szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet, amely részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész összegét, a szavazatok számát és megosztását tartalmazza. E szerint Gönyű a Győr-1 Körzethez tartozik, az önrész összege ,- Ft. A 10 % feletti önrész vállalására nem született képviselő-testületi határozat és az önkormányzat nem írt alá megállapodást. Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 55/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás részére a 10 % önrész kifizetését vállalja, végleges álláspontjának kialakítását elhalasztja június végéig. Határidő: Major Gábor polgármester Felelős: június Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításának elfogadása Major Gábor polgármester: Figyelemmel arra, hogy dr. Nagy Gergely, a Pénzügyi Bizottság elnöke nem tudott megjelenni az ülésen, felkérte Széphegyi Istvánnét, a Bizottság tagját, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. Széphegyi Istvánné képviselő: A Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítását megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Major Gábor polgármester: Az előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánta, részben azért, mert a Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta már, részben pedig azért, mert a módosításhoz mellékelt szöveges magyarázat véleménye szerint mindre részletesen kiterjedt. Bakos Lászlóné képviselő: Véleménye szerint a költségvetés tervezésekor elszámolták magukat. Csak példaképpen említené, hogy a többletnormatívával, a pályázatok önrészével, a közszféra kötelező fizetés kiegészítésével, az iktatóprogram vásárlásával, vagy a kerékpár út áttervezésével egyáltalán nem számoltak. Bevételük pedig alig van, amit szembe tudnak állítani a kiadásokkal. Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető: Elmondta, hogy a többlet normatíva bevétel és nem kiadás, a közszférában dolgozók kötelező bérkiegészítése pedig teljes egészében állami 5

6 támogatásból valósul meg. A menet közben felmerülő kiadásokra a tartalék volt a fedezet, a költségvetés egyensúlyban van. Bakos Lászlóné képviselő: Felhívta a figyelmet, hogy ha mindent a tartalék keret terhére fizetnek ki, bajba kerülhet az önkormányzat. Elmondta, hogy még fél év van hátra az évből, és lassan elfogy a tartalék keretük. Tudni szeretné, hogyan lehet ez, ha véleményük szerint nem a tervezésükben volt a hiba? Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető: Válaszában elmondta, hogy amikor a testület egy pályázat benyújtásáról dönt, dönt arról is, hogy a szükséges önrészt a költségvetésében biztosítja. A falu fejlesztéses pályázat esetében ez a testületi határozat 2009-ben született és csak most kapták az értesítést arról, hogy ezt a pályázatot megnyerték. Most, 2011-ben vált szükségessé az önrész befizetése. A jelenleg előterjesztett rendeletmódosítás-javaslat az év közben jelentkező, februárban még előre nem látható változások miatt szükséges. Major Gábor polgármester: Elmondta, hogy a pályázati kiadások hosszú távon megtérülnek valamilyen formában, ezek egyike sem pénzkidobás. Reméli, hogy alaposan végiggondolta a testület a döntését, minden pályázati önrészt vállaló határozatának meghozatala előtt. Bózsics Ferenc képviselő: Kifejtette, hogy annyiban egyet ért a tartalékalapot illetően, hogy ha azt lenullázzák, akkor jöhet bármilyen jó pályázat vagy akár probléma, nem lesz mihez nyúlniuk az év hátralevő részében. Azt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 11/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.11.) rendeletének módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5. Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról dr. Kállai Erik jegyző: Elmondta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya jelezte, hogy a napirendi pontban tárgyalt önkormányzati rendelet jogszabálysértő, mert a felhatalmazó rendelkezések között feltüntetett jogszabály csak január 1-én fog hatályba lépni. Ilyen tartalmú önkormányzati rendelet megalkotására az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. -a hatalmazza fel a képviselőtestületet. Szükséges továbbá a rendeletbe belefoglalni a házasságkötésen kívül a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 6

7 12/2011. (VI.9.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 6. Döntés a Széchenyi István Általános Iskola és a Kék Duna Óvoda alapító okiratainak módosításáról dr. Kállai Erik jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges az iskola és az óvoda alapító okiratának módosítása. Az írásbeli előterjesztést az ülés előtt a képviselők kézhez kapták, azt szóban kiegészíteni nem kívánta. Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 56/2011. (VI.9.) határozata A Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítását Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: Kiss Béla iskolaigazgató Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57/2011. (VI.9.) határozata A Kék Duna Óvoda alapító okiratának módosítását Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: Hengster Zsuzsanna óvodavezető 7. Döntés a Széchenyi István Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról Kiss Béla igazgató: Az írásos előterjesztést szóban kiegészíteni nem kívánta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7

8 58/2011. (VI.9.) határozata Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: Kiss Béla iskolaigazgató 8. Gönyű Község Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása Major Gábor polgármester: Előadta, hogy december 31-ig el kell fogadni a helyi esélyegyenlőségi programot, mert az ezen időpontot követően meghirdetett pályázatok útján az önkormányzat csak akkor részesülhet támogatásban, ha esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. Az esélyegyenlőségi program előtt el kell fogadni a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet is, ami az esélyegyenlőségi program részét képezi majd. Fel kell állítani az önkormányzatnak egy esélyegyenlőségi fórumot, és a program társadalmi megvitatását követően kerülhet elfogadásra. A közoktatási intézkedési tervet és az esélyegyenlőségi programot a jelenlegi állapotnak megfelelően aktualizálni kell, mielőtt a képviselő-testület elfogadja. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 59/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület Gönyű Község Települési Esélyegyenlőségi Programját első olvasatban megtárgyalta és megállapította, hogy azt az elfogadása előtt a mai állapotnak megfelelően aktualizálni kell. Felkérte Major Gábor polgármestert, hogy ennek érdekében a közoktatási szakértővel egyeztetést folytasson. Határidő: Major Gábor Felelős: folyamatos 9. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel megkötendő - a győri fogászati ügyeleti ellátásról szóló megállapodás jóváhagyása. Major Gábor polgármester: Az írásos anyagot kiegészíteni nem kívánta. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 8

9 60/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel megkötendő a győri fogászati ügyeleti ellátásról szóló megállapodást jóváhagyta. A képviselő-testület felhatalmazza Major Gábor polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: június 15. Felelős: Major Gábor Széphegyi Istvánné képviselő, 16 óra 55 perckor kikísérte Kiss Béla iskolaigazgatót a teremből. 10. Állásfoglalás kialakítása a megyei fenntartású intézmények átszervezéséről Major Gábor polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez kapta, azt kiegészíteni szóban nem kívánta. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 61/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei fenntartású intézményeknek a közoktatási, szociális gondoskodás és gyermekvédelem szakterületén tervezett feladatellátás átszervezésével egyetért. Határidő: június 22. Felelős: Major Gábor Széphegyi Istvánné a terembe 17 órakor visszatért. 11. Aktuális ügyek Major Gábor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy meghívót kapott a Képviselőtestület egy látogatásra az erőműbe. Az erőmű vezetői kérték, hogy figyelmeztessék a szülőket és a gyermekeket, hogy a létesítmény területét fegyveres őrök védik, véletlenül se másszanak be kíváncsiságból a kerítésen. Arra is figyelmeztettek, hogy a víz visszaeresztő műnél másodpercenként liter víz zúdul vissza a Dunába, ne menjenek be sem ott, sem a környékén a vízbe, mert az életveszélyes. 12. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról Major Gábor polgármester: Elmondta, hogy az írásos beszámolót mindenki kézhez kapta, szóban annyival kívánta kiegészíteni, hogy a pszichológussal kötött szerződés lejárt, egy 9

10 alkalommal még szükséges volt, hogy a szakember dolgozzon, ezt kifizetik és legközelebb szeptemberben kötnek vele ismét szerződést, három hónapra. Hamarosan Jegyző Úrral és a Gazdálkodási Osztály vezetőjével mennek tárgyalni Győrbe, Borkai Zsolt Polgármester Úrhoz ben az önkormányzat átadott 5,5 hektár területet Győrnek annak érdekében, hogy egy cég Győr illetékességi területén tudjon letelepedni. A két önkormányzat akkor megállapodott abban, hogy a területátadás fejében Győr 8 %-ban, Gönyű 92 %-ban részesül a kikötőből származó helyi adóbevételekből. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az elszámolás 2007-ig megtörtént, azóta viszont Győr nem volt hajlandó újabb megállapodást kötni. Szeretnék ezt az ügyet véglegesen megoldani. Széphegyi Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy az idei évben is vállal-e az önkormányzat a lakosság részére fűnyírást? Major Gábor polgármester: Igen, vállalnak bérmunkát, 25 Ft/ m 2 es áron, a tavalyi évhez hasonlóan. Hengster Zsuzsanna óvodavezető: Elmondta, hogy egy egészen friss pályázati anyagot tett a Képviselő-testület elé írásos formában az asztalra. Kérte, hogy ismerjék meg a kiírási feltételeket és tájékoztassák a részvétellel kapcsolatban döntésükről. Major Gábor polgármester: Köszönte az anyagot, ígérte, hogy a testület meg fogja tárgyalni a lehetőségeket egy külön alkalommal. Mivel az ülésen kapták csak kézhez az írásos tájékoztatót, ahhoz hogy felelős döntést tudjanak hozni ez ügyben, alaposabban is tanulmányozniuk kell a pályázati kiírást. Dr. Kállai Erik jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait az önkormányzat adóbevételeinek alakulásáról. Elmondta, hogy 64 millió Ft adó kintlévősége van az önkormányzatnak, ennek az összegnek csak egy része hajtható be, vannak elévült és vannak behajthatatlan tartozások. Mostanra az összes magánszemély kézhez kapta a fizetési felszólítást. Gépjármű adó esetében a legtöbben be is fizették a tartozásukat, mivel tartottak attól, hogy a gépjárművet a hatóság kivonatja a forgalomból. Meg kell kezdeni az adóellenőrzéseket is, melynek során megállapítást nyerhet, hogy a településen megvalósult nagy beruházás esetében itt dolgozó cégek mindegyike eleget tett-e az iparűzési adófizetési kötelezettségének. Ez egy hatalmas volumenű munka lesz, melyre már kapacitása a hivatalnak. Igyekeznek néhány ajánlatot begyűjteni a munka elvégzésére az erre szakosodott cégektől. Most egy ajánlatuk van, ebben óránkénti munkadíjat és 20% sikerdíjat kérnek. Széphegyi Istvánné képviselő: Megkérdezte, hogy könyvvizsgálót nem lehet-e erre a feladatra megbízni. Javasolta, hogy kérjenek be tőlük is ajánlatokat. Major Gábor polgármester: Elmondta, hogy eddig senki nem vállalta az általuk megkeresett szakemberek közül a munkát. Bózsics Ferenc képviselő: Tájékoztatta képviselő társait, hogy ismerve ezeknek a cégeknek a munkáját és árait, ez egy komoly és reális ajánlat. Véleménye szerint ennél sokkal jobb ajánlatot nem fognak kapni, ha érdemi munkát akarnak végeztetni. Dr. Kállai Erik jegyző: Felhívta a figyelmet arra, hogy figyelembe kell venni a megbízási szerződés megkötése előtt azt is, hogy az ellenőrzés kapcsán beszedhető adó mértéke bizonytalan. Az elmúlt években Gönyűn működő, de itt székhellyel nem rendelkező cégek 10

11 közül feltehetően több már megszűnt vagy felszámolták, ezért azon cégek esetében nem várható adóbevétel. Ezt a kockázati tényezőt szem előtt tartva kell a képviselő-testületnek eldöntenie, hogy kíván-e könyvvizsgálót, adószakértőt megbízni a feladattal. Elmondta még, hogy az idei évre a tervezett adók 35%-a folyt be, pedig már majdnem az év felénél járnak. Bakos Lászlóné képviselő: Elmondta, hogy akkor azért mégis jól látta, amit korábban is jelzett az ülés során, hogy a képviselők eltervezték az idei költségvetést. Dr. Kállai Erik jegyző: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy ebben az évben még két befizetési határidő van, amikor feltöltés érkezik az önkormányzat számlájára. Major Gábor polgármester: Kérte, azt se felejtsék el, hogy egy nagyon nagy beruházás gyakorlatilag most kezdi meg a tényleges működését, az előző évben ebből még nem származhatott bevételük, míg az idei évben várhatóan egy nagyobb összegként jelentkezik majd az iparűzési adó befizetésük. Ezt követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 62/2011. (VI.9.) határozata A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a legutóbbi ülés óta végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadta. Határidő: Major Gábor Felelős: azonnal Major Gábor polgármester: Megállapította, hogy több hozzászólás, kérdés nem volt, mindenkinek megköszönte a munkát, az ülést 18 órakor bezárta és a következő napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelt el. K. m. f Major Gábor dr. Kállai Erik polgármester jegyző 11

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében Iktatószám: P- 2702-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. évi január hó 14-i nyílt ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Csép Györgyné alpolgármester

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. január 22 i képviselő testületi üléséről Határozat: Rendelet: M u t a t ó : Tárgy: 2/2013.(I.22.) Az Önkormányzat adósságot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. április 3-án (szerdán) 17 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u.62. Tel: 87/437-029. Száma: 118-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én 13:00 órakor tartott soron kívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én 13:00 órakor tartott soron kívüli ülésén 17/2010 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről.

Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. február 14-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17. napján 17 órától megtartott rendkívüli üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2014. március 26-diki. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2014. március 26-diki. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2014. március 26-diki képviselő-testületi üléséről 1 Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2014. március 26-án. Az ülés kezdésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-én (huszonkilencedikén)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 01. napján 17 00 órakor az Öttevényi Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben