J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 13-i (hétfő) 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülésen megjelentek: Tóth Péter polgármester Szijártó Ferenc alpolgármester Németh László képviselő Stróh Antal képviselő Tóth Emilné képviselő Molnár Gyula képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Nagyné Simon Margit jegyző Répásné Szabó Berta Pénzügyi Bizottsági tag Horváth Marianna a Nők a Balatonért Egyesület csoportvezetője Az ülésen jelen nem lévő képviselők: Farkas Csaba Imre képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül nem jelent meg: dr. Polgár Zsolt Pénzügyi Bizottsági tag Töreky Éva népművelő és könyvtáros Varga Jánosné tagintézmény vezető dr. Marosy György háziorvos dr. Rónai András fogorvos Csipszer Zsolt körzeti megbízott Szabad Sándor a Horgászegyesület vezetője Sütő Imre a Balatonedericsért Alapítvány Kuratóriumának elnöke dr. Marosy Jenő díszpolgár dr. Kiss Tamás díszpolgár Varga János díszpolgár Forgó János Sportegyesület vezetője Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó ügyintéző 1

2 Tóth Péter polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés Balatonederics Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert azon a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 1./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól 2./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 3./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 3.1. Élelmezésvezetői álláshely meghirdetése 3.2. Nyári gyermekétkeztetés 3.3. Orvosi és fogorvosi rendelő felszerelése klímával 3.4. Hegyi utak javítása 3.5. Önkormányzati rendelet törvényszéki felülvizsgálata 3.6. Balatonedericsi Napközi Otthonos Óvoda átszervezése 3.7. Kulcsár Zoltán fizetési halasztás iránti kérelme Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztott 7 képviselőjéből az ülésen jelenlévő 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint állapította meg a napirendet: N A P I R E N D: 1./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól 2./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 3./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 3.1. Élelmezésvezetői álláshely meghirdetése 3.2. Nyári gyermekétkeztetés 3.3. Orvosi és fogorvosi rendelő felszerelése klímával 3.4. Hegyi utak javítása 3.5. Önkormányzati rendelet törvényszéki felülvizsgálata 3.6. Balatonedericsi Napközi Otthonos Óvoda átszervezése 3.7. Kulcsár Zoltán fizetési halasztás iránti kérelme 2

3 N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A: 1./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. A beszámolót minden év május 31- ig kell elfogadni. Véleményes szerint kiváló munka folyik ezen a területen. Kérdés és észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja. Az értékelés a határozat 1. mellékletét képezi. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés megküldéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Felelős: Nagyné Simon Margit jegyző 76/2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja. Az értékelés a határozat 1. mellékletét képezi. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen az értékelés megküldéséről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Felelős: Nagyné Simon Margit jegyző 2./ Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az előző ülésen már szerepelt napirendi pontként ez a téma. Akkor felkérte Répásné Szabó Berta Pénzügyi Bizottsági tagot, hogy nézzen utána a DRV által kiküldött előterjesztést. Felkérte, hogy tájékoztassa a képviselőket ezzel kapcsolatban. 3

4 Répásné Szabó Berta Pénzügyi Bizottsági tag: Elmondta, hogy a tervben szerepel egy szivattyú beszerzés. Utána nézett az árának és beépítve annyiba került, mint amit a DRV is leírt. Kalcium-nitrát adagoló valóban nincs beépítve, csak csöpögtetik az oldatot. Amennyiben tényleg meg kellene csináltatni, úgy a feltűntetett összeg nagyon szerény. Kérdés, hogy valóban szükség van-e rá? A kalcium-nitrát az átemelőbe kerülő szennyvizet tartósítja, hogy annak ne keletkezzen szaga. Az akna fedlappal kapcsolatban elmondta, hogy kb Ft/db-ba kerül, így az Ft összeget kicsit soknak tartja. Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy vagyonfelmérést, leltárt kell készíteni digitális térképpel. Javasolta, hogy a vagyonértékelés elkészíttetésének költségeinek fedezésére használják fel az összeget. Nagyné Simon Margit jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a csatornahálózat aktiválására a beruházásnak megfelelően került sor. Minden évben elszámolják az értékcsökkenést, így a könyv szerinti értéke ennek megfelelően változik. Az eszközhasználati díj éves szinten 2-2,2 millió forint. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a terv elfogadása nem jelent kötelezettségvállalást, hisz a munkákat alkalmanként kell megrendelni. A tervet lehet később módosítani. Jelenleg is tetemes összeg van a számlán. Nem sok mindenre költöttek. Volt, hogy új szivattyú beszerzését írták elő, de a javítás is elég volt. Ezen a későbbiek folyamán is el kell gondolkodni. Németh László képviselő: Kérdése volt, hogy a többi önkormányzat milyen döntést hozott ez ügyben, illetve, hogy útjavításra nem fordítható-e ez az összeg? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy nem egyértelmű elfogadó döntések születtek a többi önkormányzat esetében sem. Útjavításra csak abban az esetben fordítható az összeg, ha egyértelműen bizonyított, hogy a csatornázás miatt süllyedt meg az út. Minden település más-más feladatot tart fontosnak. Répásné Szabó Berta Pénzügyi Bizottsági tag: Kérdése volt, hogy az óvodai szivattyú kinek a tulajdona, mert annak a javítását esetleg bele lehetne tenni. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy az az önkormányzat tulajdona és házi átemelőként üzemel, és az önkormányzat gondoskodik az ellenőrzéséről, javíttatásáról. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátott az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt. által elkészített Balatonederics Szennyvízrendszerének évi beruházási, felújítási és pótlási tervét és évekre vonatkozóan a következő kiegészítéssel fogadja el: az eszközhasználati díjból biztosítani kell az előírt vagyonértékeléssel kapcsolatos költségek fedezetét is. A módosított beruházási felújítási és pótlási terv a határozat 1. mellékletét képezi. Határidő: május /2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt. által elkészített Balatonederics Szennyvízrendszerének évi beruházási, felújítási és pótlási tervét és évekre vonatkozóan a következő kiegészítéssel fogadja el: az eszközhasználati díjból biztosítani kell az előírt vagyonértékeléssel kapcsolatos költségek fedezetét is. 4

5 A módosított beruházási felújítási és pótlási terv a határozat 1. mellékletét képezi. Határidő: május / Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk 3.1. Élelmezésvezetői álláshely meghirdetése Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az élelmezésvezetőt nyugdíjba vonulása miatt ebben az évben várhatóan augusztus hónapban megszűnik a munkavégzési kötelezettsége. A főzőkonyha működtetése azonban megköveteli, hogy az élelmezésvezető folyamatosan ellássa munkáját. Így szükséges, hogy az önkormányzat mielőbb gondoskodjon az élelmezésvezetői állás betöltéséről. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy a munkakör átadás átvételre időt kell biztosítani, ez véleménye szerint két hét alatt biztosítható. Ennek keretében tételes leltárt kell készíteni, továbbá a szükséges és rendelkezésre álló szakmai információkat is át kell venni. Németh László képviselő: Kérdése volt, hogy mekkora ennek a költségvetési kihatása, illetve, hogy szükségese 8 órás foglakoztatás? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy plusz 4 hónap bért kell tervezni erre az évre, és a következő évben is kettő hónap duplán jelentkezik. Nem előírás a 8 órás alkalmazott foglalkoztatása, de a közelmúltban alakította át a képviselő-testület a 6 órás munkakört 8 órássá. A részfoglalkoztatással kb. 1 havi bért lehetne megspórolni. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy amennyiben a konyhára is be tudna segíteni, javasolná a 8 órás foglalkoztatást. Ha az élelmezésvezető ki tudja használni az informatika nyújtotta előnyöket, lehetőség lesz arra, hogy segítse a konyhai dolgo9zók munkáját. Ebben az esetben indokolt a 8 órás foglalkozatás. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatalsegéd is körülbelül ebben az időben lesz jogosult a nyugdíjra Nagyné Simon Margit jegyző: A hivatalsegéddel kapcsolatban elmondta, hogy nála csak 2 hónap a felmentési idő. Tóth Péter polgármester: A hivatalsegédi állással kapcsolatban kifejtette, hogy nem javasolja, hogy közmunkással töltsék be a helyét, hiszen úgy ezeket a feladatokat nem lehet ellátni, hogy kéthavonta cserélődnek az emberek. Németh László képviselő: Javasolta, hogy a hivatalsegédi állásnál a felmentési időre ne vegyenek fel senkit, hanem oldják meg hivatalon belül. Meg kell azt gondolni, hogy mennyi pénzt kifizetnek arra, hogy a még állományban lévő ember mellé felvesznek még egy embert a felmentési időre. Ez hatalmas összegeket emészt fel. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta hogy az önkormányzati hivatal a hivatalsegéd távolléte esetén megoldotta a felmerülő feladatokat, de hosszabb távon nem tudja a hivatalsegédet is helyettesíteni. A kézbesítések és az eseti takarítások során szükséges az alkalmazása. Tekintettel arra, hogy önkormányzati alkalmazott és más önkormányzati alkalmazottak is látnak el hasonló feladatokat, célszerű megvizsgálni, hogy mely területek feladatait lehet összevonni, összehangolni. Arra nincs szükség, hogy napi 8 órában legyen a 5

6 hivatalban, de a kézbesítések és takarítások, önkormányzati ingatlanok rendben tartása nem biztosítható a közös hivatalból. Tóth Péter polgármester: Az álláshely meghirdetéssel kapcsolatban javasolta, hogy az alkalmazási feltételeket határozzák meg. Nagyné Simon Marit jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy van élelmezésvezetői OKJ-s képzés. A kompatibilis szakmacsoport a vendéglátás és idegenforgalom szakmacsoport. Amennyiben a képviselő-testület által kiválasztott személy nem rendelkezik élelmezésvezetői végzettséggel, annak elvégzését számára elő kell írni. Tóth Péter polgármester: Javasolta, hogy feltétel legyen a mobilitás és jelentsen előnyt, ha helybeli. A pályázatok beérkezése után a megfelelő személyekkel célszerűnek tartana egy személyes találkozót. Nagyné Simon Marit jegyző: Elmondta, hogy a döntés napján, a testületi ülés előtt célszerű külön időpontara behívni a jelölteket. Tóth Péter polgármester: Javasolta, hogy a pályázat benyújtási határideje június 20. legyen és június 30- ig szülessen meg a döntés. Kérdése volt, hogy hol jelentessék meg? Németh László képviselő: Javasolta, hogy a zöld újságban és a Dobszóban jelentessék meg. Tóth Péter polgármester: Kérdése volt, hogy 6 vagy 8 órás állásként hirdessék-e meg? Németh László képviselő: Javasolta a 6 órás állást. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete felvételt hirdet a következő feltételekkel: A munkakör megnevezése: A munkahely címe: élelmezésvezető Balatonederics község Önkormányzatának Főzőkonyhája 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. A munkaviszonyra vonatkozó adatok: - a munkaviszony jellege: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony - munkaidő: napi 6 óra - próbaidő 6 hónap - bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásai alapján - Az álláshely augusztus 1. naptól töltendő be. Alkalmazási feltételek: Az alkalmazásnál előnyt jelent: büntetlen előélet számítógépes programok felhasználói szintű kezelése Élelmezésvezetői szakképesítés (OKJ szerint) vagy annak egy éven belüli megszerzése A munka jellege által megkövetelt mobilitás (saját gépkocsi esetenkénti igénybevétele, személygépkocsira vonatkozó vezetői engedély) vendéglátásban szerzett szakképesítés vagy munkatapasztalat A jelentkezések benyújtásának határideje: június 20. 6

7 A jelentkezések elbírálásának határideje június 30. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a az álláshelyet a Tapolcai hírek kiadványban és a Dobszó helyett helyi újságban jelentesse meg. 78/2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics község Önkormányzatának Képviselő-testülete felvételt hirdet a következő feltételekkel: A munkakör megnevezése: élelmezésvezető A munkahely címe: Balatonederics község Önkormányzatának Főzőkonyhája 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. A munkaviszonyra vonatkozó adatok: - a munkaviszony jellege: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony - munkaidő: napi 6 óra - próbaidő 6 hónap - bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásai alapján - Az álláshely augusztus 1. naptól töltendő be. Alkalmazási feltételek: büntetlen előélet számítógépes programok felhasználói szintű kezelése Élelmezésvezetői szakképesítés (OKJ szerint) vagy annak egy éven belüli megszerzése A munka jellege által megkövetelt mobilitás (saját gépkocsi esetenkénti igénybevétele, személygépkocsira vonatkozó vezetői engedély) Az alkalmazásnál előnyt jelent: vendéglátásban szerzett szakképesítés vagy munkatapasztalat A jelentkezések benyújtásának határideje: június 20. A jelentkezések elbírálásának határideje június 30. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a az álláshelyet a Tapolcai hírek kiadványban és a Dobszó helyett helyi újságban jelentesse meg. 7

8 3.2. Nyári gyermekétkeztetés Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tavalyi évben 12 fő vett részt benne. Az idei évben sincs ez másként. A tavalyi évben László Fanni, László Ervin, Molnár Szimonetta, Hegedűs László, Farkas Cintia, Böde Renáta, Tarján Dávid és Tarján Soma, Bogdán Viktória, Nagy Rebeka, Nagy Bence és Bogdán Krisztián vették igénybe. Az idei évben Prókai Cintia jött be és Molnár Szimonetta esett ki. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy feltétel az, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben kell részesülniük. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy az időtartama 44 nap. Feltétele annak, hogy megkapják a támogatási összeget, hogy őstermelő kis- és középvállalkozótól kell beszerezni az élelmiszert. Stróh Antal képviselő: Kérdése volt, hogy csak 12 fő veheti igénybe, vagy több is? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 25 %-ára lehet kérni. Ezen felül csak úgy lehet igényelni egy főt, ha egyet az önkormányzat támogat. Molnár Gyula képviselő: Kérdése volt hogy, ez csak helyben fogyasztásra vonatkozik-e, vagy elvitelre is? Nagyné Simon Margit jegyző: Válaszában elmondta, hogy elvitelre is vonatkozik. Tóth Péter polgármester: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonedericsi rászoruló gyermekek részére, állami támogatás igénybevételével nyári gyermekétkeztetést biztosít. A gyermekétkeztetést a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 12 fő számára biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozó pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 79/2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonedericsi rászoruló gyermekek részére, állami támogatás igénybevételével nyári gyermekétkeztetést biztosít. A gyermekétkeztetést a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül 12 fő számára biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozó pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 8

9 3.3. Orvosi és fogorvosi rendelő felszerelése klímával Tóth Péter polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy a háziorvosi rendelő felmérését az előzetes egyeztetés ellenére sem tudta a tervezettnek megfelelően lebonyolítani a klíma berendezés beszerelése ügyében. A doktor úr a megbeszéltekkel ellentétben nem adta le a kulcsot és ki sem nyitotta a rendelőt. Elmondta, hogy ez idáig egy árajánlatot kapott. Egy berendezés ára a munkadíjjal együtt közel Ft. Németh László képviselő: Elmondta, hogy az OBI-ban is árulnak klíma berendezést és vannak szerződéses partnereik a szerelésre. Úgy gondolta, hogy jóval kedvezőbb lenne. Utána kellene nézni. Soknak tartja a Ft/db összeget. Tóth Péter polgármester: Megköszönte a javaslatot, és elmondta, hogy a javaslatnak megfelelő árajánlatot is beszerzi Hegyi utak javítása Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a külterületi utakon megtartott szemle eredményeképpen megállapították, hogy a legtöbb út nagyon rossz állapotban van. Az utóbbi időszak jelentős mennyiségű csapadéka nagy károkat okozott. Kritikus szakaszok vannak a külsőhegyi úton, a barlang fele vezető úton. Ezekre eddig is többször fordított az önkormányzat pénzt az önkormányzat, de a lakosság önkéntes hozzájárulással is tett az utak javításáért. Mindenképpen szükséges különösen a fő útként használt külső hegyei utat javítani, de ennek a költsége több mint két millió forint. Szijártó Ferenc alpolgármester: Javasolta, hogy a dögkút mellett vezető utat munkagéppel tolassák el, mert oda nagyon sok kavicsot hordtak melyet a tavaszi eső nagyon lemosott. Azon a részen a vízelvezetést is felül kell vizsgálni. Indítványozta, hogy az útjavításhoz az utat használók önkéntes hozzájárulását kérjék. Azért aki közvetlenül a terület mellett van és azét is, aki csak használja. Javasolta erre vonatkozó megkeresés megküldését az ingatlan tulajdonosoknak. Véleménye szerint sokan érzékelik a problémát és sokan vállalnának kisebb mértékű hozzájárulást azért, hogy az önkormányzat tudjon az utak javításáról gondoskodni.. A képviselő-testület bízza meg a polgármestert a megkeresés elkészítésével. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy nem egyértelmű az emberek hozzáállása. Többen gondolják úgy, hogy a helyi adóval eleget tettek a kötelezettségeiknek. A helyi adó azonban a település közvilágítását, köztisztaságát, a közterületek és a temető fenntartását is hivatott biztosítani. Egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot az alábbiak szerint: Balatonederics Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi elsősorban hegyi utak javításához, tekintettel arra, hogy költségvetésében az ehhez szükséges forrással nem rendelkezik, kéri a lakosság önkéntes anyagi hozzájárulását. Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa arról, hogy a képviselő-testület a első körben a külső hegyi úton az Urbán szobortól az Erdészházig tervezi a hegyi út javítását a befolyt lakossági hozzájárulás függvényében a további hegyi utak javítását oly módon, hogy azok az időjárás és terepviszony miatti jelentős állagromlástól védetté váljanak. Az ingatlantulajdonosoktól befolyt összegeket az önkormányzat külön főkönyvi számlán kezeli, és az útfelújítás után fennmaradó összeget a jövőben is az út karbantartására kívánja felhasználni. 9

10 Az érintettek által befizetett összeg felhasználásáról az adóértesítések kiküldésével egyidejűleg elszámolást küld a lakosság részére. A hozzájárulás összege az úttal közvetlenül érintett ingatlanok esetében Ft, az úttal közvetlenül nem érintett ingatlanok esetében Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintett ingatlantulajdonosakat levélben tájékoztassa. Határidő: június /2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi elsősorban hegyi utak javításához, tekintettel arra, hogy költségvetésében az ehhez szükséges forrással nem rendelkezik, kéri a lakosság önkéntes anyagi hozzájárulását. Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot tájékoztassa arról, hogy a képviselő-testület a első körben a külső hegyi úton az Urbán szobortól az Erdészházig tervezi a hegyi út javítását a befolyt lakossági hozzájárulás függvényében a további hegyi utak javítását oly módon, hogy azok az időjárás és terepviszony miatti jelentős állagromlástól védetté váljanak. Az ingatlantulajdonosoktól befolyt összegeket az önkormányzat külön főkönyvi számlán kezeli, és az útfelújítás után fennmaradó összeget a jövőben is az út karbantartására kívánja felhasználni. Az érintettek által befizetett összeg felhasználásáról az adóértesítések kiküldésével egyidejűleg elszámolást küld a lakosság részére. A hozzájárulás összege az úttal közvetlenül érintett ingatlanok esetében Ft, az úttal közvetlenül nem érintett ingatlanok esetében Ft. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintett ingatlantulajdonosakat levélben tájékoztassa. Határidő: június Önkormányzati rendelet törvényszéki felülvizsgálata Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kúria küldött egy megkeresést, miszerint Hangyál Edit ingatlantulajdonos a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálatát kezdeményezte. 10

11 A Kúria előtt eljárásban az önkormányzatnak jogi képviseletről kell gondoskodnia. Az eljárás során a külterületeken a kerítés építésének a helyi építési szabályzatban való rögzítését kifogásolta. Javaslatot kért a jogi képviselő személyére. Nagyné Simon Margit jegyző: Javasolta Dr. Rédey Zsoltot ügyvéd megbízását, aki a közigazgatásban is dolgozott. Tóth Péter polgármester: Egyéb javaslat hiányában indítványozta, hogy a képviselő-testület a következő határozati javaslatot fogadja el: Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló eljárásban jogi képviselőnek felkéri dr. Rédey Zsolt ügyvédet. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvéddel a jogi képviseletre vonatkozó szerződést kösse meg. Felelős Tóth Péter polgármester 81/2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics község önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló eljárásban jogi képviselőnek felkéri dr. Rédey Zsolt ügyvédet. Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvéddel a jogi képviseletre vonatkozó szerződést kösse meg. Felelős Tóth Péter polgármester 3.6. Balatonedericsi Napközi Otthonos Óvoda átszervezése Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a vezető óvónő óraszámának csökkenése gondokat okoz az óvoda működésében, a szabadságok kiadásánál, illetve az óvoda nyári zárva tartása során.. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a balatonedericsi óvodában a vezető óvónő kinevezése augusztus 31-ig szól. Többször felmerült annak a lehetősége, hogy a jövőben e területen is folytatni kell az együttműködést. Kézenfekvő, hogy a Lesencetomaji óvodával való együttműködésben gondolkodjanak. Nagyné Simon Margit jegyző: Elmondta, hogy a megfelelő munkaidő beosztáshoz még egy főt fel kell venni szeptember 1-től, mert az elrendelhető túlórának is vannak határai, melyet a munkáltatónak be kell tartania. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy a Lesencetomaji polgármester sem látta akadályát a közös intézménynek. Úgy gondolta, a lakosság számára érdekes lehet a helyzet, hogy szeptemberben kiléptek egy közös fenntartásból, most pedig egy újat hoznak létre. Sajnos szeptemberben még nem tudták, hogy kevés lesz a gyermek, illetve, hogy ennyire lecsökken az óraszám. 11

12 Németh László képviselő: Elmondta, hogy nagy irracionálisnak tartaná, ha egy csoporthoz 3 óvónőt kellene foglalkoztatni. Molnár Gyula képviselő: Kérdése volt, hogy lehet-e azt tudni, hogy hány óvodás gyermeket visznek el másik intézménybe? Tóth Péter polgármester: Válaszában elmondta, hogy egy főről biztosan tudja. A szülők számára az a fontos, hogy a munkahelyükhöz közel legyen az óvoda. Németh László képviselő: Hozzászólásában kifejtette, hogy egyedül nem képes az önkormányzat fenntartani egy óvodát. Mindenképpen körül kell járni a kérdést. Egyeztetni kell a dolgozókkal és a lesencetomaji képviselőtestülettel is. Furcsa az a helyzet, hogy egy két csoportos óvodában 4 óvónő elég, de egy egycsoportosban 3 kell. Célszerű lenne egy intézményben gondolkozni. Tóth Péter polgármester: Elmondta, hogy egyeztetni fog ez ügyben még a lesencetomaji polgármesterrel és május 31-ig mindenképpen döntést fognak hozni. További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson előzetes egyeztetést a Lesencetomaji polgármesterrel a két település csoportra közös fenntartású óvoda kialakításával kapcsolatban. Az egyeztetés eredményeként tegyen javaslatot a társulási megállapodás felülvizsgálatára és módosítására. 82/2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson előzetes egyeztetést a lesencetomaji polgármesterrel a két település csoportra közös fenntartású óvoda kialakításával kapcsolatban. Az egyeztetés eredményeként tegyen javaslatot a társulási megállapodás felülvizsgálatára és módosítására Kulcsár Zoltán fizetési halasztás iránti kérelme Tóth Péter polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kulcsár Zoltán a strandon bérel ingatlant. Eddig mindig határidőben fizetett, most viszont van Ft hátraléka, amiből múlt héten befizetett Ft-ot. 12

13 Időközben becsődölt a cég. Kérte, hogy augusztus 31-ig négy egyenlő részletben fizethesse be a tartozását. Az új szerződésről nem esett szó, pedig a szerződéskötéskor a 60 %-ot be kell fizetni. Szijártó Ferenc alpolgármester: Javasolta, hogy engedjék meg a részletfizetést, de mindenképpen mondják meg neki, hogy az újat is fizesse be. Tóth Péter polgármester: További kérdés és észrevétel hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az alábbiak szerint: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kulcsár Zoltán bérlő, a balatonedericsi strandon található ingatlan után fizetendő Ft bérleti díj hátralékát augusztus 31-ig négy egyenlő részletben, havonta május hónapban a hónap utolsó munkanapján, azt követően a hónap 15. napjáig fizesse meg. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat kivonat megküldésével értesítse. 83/2013. (V.13.) számú határozat Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kulcsár Zoltán bérlő, a balatonedericsi strandon található ingatlan után fizetendő Ft bérleti díj hátralékát augusztus 31-ig négy egyenlő részletben, havonta május hónapban a hónap utolsó munkanapján, azt követően a hónap 15. napjáig fizesse meg. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt a határozat kivonat megküldésével értesítse. További napirend, kérdés és hozzászólás hiányában a polgármester a Képviselő-testület ülését 21 óra 40 perckor bezárta. K.m.f. Tóth Péter polgármester Nagyné Simon Margit jegyző 13

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 26-án 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-12/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

3/2014. sz. jegyzőkönyv

3/2014. sz. jegyzőkönyv 3/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. február 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 9-én 15 órakor megkezdett üléséről. Jelen vannak: Major Gábor

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. november 3. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8294 Kapolcs,

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU J E G Y Z Ő K Ö N Y V TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj és Lesencefalu Települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 11/1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről 1. oldal, összesen: 13 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 2-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 30-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 30-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám: 7-24 /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 30-án 18.00 órakor

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 3400-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. május 28-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben