J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága május 21-én tartott nyilvános üléséről Helye: Békéscsaba, Szabadság tér II. emelet Jelen vannak: Dr. Kerekes Attila a bizottság elnöke Hricsovinyi Tamás a bizottság képviselő tagja Szilvásy Ferenc a bizottság képviselő tagja Dr. Hrabovszky Róbert a bizottság külső tagja Dr. Tóth János a bizottság külső tagja Igazoltan volt távol: Bokros Mátyás és dr. Andrásy Gyula bizottsági tag. Meghívottként jelen volt: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője Dr. Pusztai Kincső, a Szociális és Egészségügyi Csoport vezetője Dr. Szabados János, a Gyámhivatal csoportvezetője Dr. László Jenő, Jogi és Önkormányzati Csoport részéről Uhrin Nándorné, a Szociálpolitikai Osztály intézményi szakreferense Benkő Mátyásné, a Stratégiai-Fejlesztési Osztály részéről Dr. Csereiné Árgyelán Anna, a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ igazgatója Dr. Kiss Éva, a Csabai Éltfa Kht. ügyvezető igazgatója Mészáros Ágnes, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója Dr. Varga Márta, a Békéscsabai Orvosi Kamara elnöke Bogár Éva, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetője Dancs László, a Kistérségi Munkaszervezet vezetője Dr. Kerekes Attila: Köszöntötte a megjelenteket. Bemutatta a Szociálpolitikai Osztály vezetőjét, csoportvezetőjét és a Gyámhivatal csoportvezetőjét. Munkájukhoz sok sikert kívánt.

2 2 Megállapította, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés 1./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000.(V.11.) önkormányzati rendelet egyfordulós módosítása Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző 2./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről Előterjesztő: Dr. Szvercsák Szilvia osztályvezető 3./ Beszámoló Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ évi munkájáról Előterjesztő: Dr. Csereiné Árgyelán Anna igazgató 4./ Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény évi munkájáról Előterjesztő: Mészáros Ágnes igazgató 5./ Határozati javaslat véleményezése a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető 6./ Békéscsaba, Kolozsvári út sz. alatti ingatlan használatba adása Előterjesztő: Boros László osztályvezető 7./ Egészségügyi Alapellátási Intézet szervezeti és működési szabályzatának módosítása Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető 8./ Békéscsaba városban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok eszközpótlási támogatására benyújtott pályázatok elbírálása Előterjesztő. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető 9./ 10. sz. fogorvosi körzet működtetési jogának elidegenítése Előterjesztés: Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető 10./ Pénzmaradvány átcsoportosítására javaslat Előterjesztő: Bogár Éva igazgató 11./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, a bizottság elnöke 12./ Bejelentések

3 3 Zárt ülés 1./ Határozathozatal kétszemélyes 30 m 2 -es lakrész használati jogáról Előterjesztő: Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató 2./ Javaslat a 3428/5/A/49 hrsz-ú, Békéscsaba, Illésházi út 4. IV. 10. számú lakás hasznosítására Előterjesztő:Boros László osztályvezető 3./ Békéscsaba, Irányi u szám alatti bérlők bérleti szerződésének meghosszabbítása és átmeneti elhelyezés iránti kérelmek Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 4./ Békéscsaba, Erzsébet lakópark bérlőinek bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmei Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 5./ Első lakástulajdon megszerzéséhez nyújtható kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmek elbírálása Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 6./ Lejárt lakásbérleti szerződések meghosszabbítása Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 7./ Szobabérleti elhelyezés iránti kérelmek Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 8./ Önkormányzati kamatmentes kölcsön visszafizetésének átütemezése iránti kérelem Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 9./ Önkormányzati bérlakások átalakítása iránti kérelmek Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője 10./ Bejelentések Napirend tárgya: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000.(V.11.) önkormányzati rendelet egyfordulós módosítása Dr. Tőgye Ildikó: Két tévedést szeretne korrigálni: az egyik az előterjesztés 6. oldalán a 15/B. módosításával kapcsolatos. Az előterjesztés úgy szól, hogy: Javasolt változtatás az (1) bekezdés bevezető szövegére, és a (2) bekezdés teljes hatályon kívül helyezésére vonatkozik: Módosító javaslata, hogy a teljes szó kerüljön ki a fenti mondatból. A másik változtatás, hogy az előterjesztésben a nettó kifejezés helyett bruttó -t kell írni. Ezek a változtatások a közgyűlés elé kerülő anyagban már ki lesznek javítva. Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben leírtakat. A térítési díjak változása miatt kell a rendeletet módosítani.

4 4 Szilvásy Ferenc: Egy 19 m 2 -es lakóegység esetében Ft-ot kell fizetni ahhoz, hogy valaki beköltözhessen? Ezen túlmenően az intézményi térítési díj összegét megemelik Ft-ra? Dr. Kerekes Attila: Igen, az előterjesztés ezt tartalmazza. Uhrin Nándorné: Több minden indokolta a rendelet módosítását. A januári rendelet módosítással kapcsolatban a Közigazgatási Hivatal a közgyűlési jegyzőkönyvekben foglaltakra vonatkozóan néhány észrevételt tett, amire ez az előterjesztés reagál. A Közigazgatási Hivatal, mint működést engedélyező hatóság vizsgálatot tartott a Csabai Életfa Kht-nál és észrevételt tett. 19 m 2 -es lakóegységnek csökkent az egyszeri bekerülési díja, mert a jogszabály azt írja elő, hogy ez az összeg nem lehet több, mint a mindenkori intézményi térítési díj kétszerese. Az áprilisi ülésén fogadta el a közgyűlés a Csabai Életfa Kht. üzleti tervét. A határozati javaslatban az szerepelt, hogy júniustól meg kell emelni a térítési díj összegét. Most került először a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiszámolásra az intézményi térítési díj összege. A személyi térítési díj összege a bent lakók rendszeres jövedelmének (nyugdíjának) 80 %-át nem haladhatja meg. Ezt figyelembe vették. Dr. Kerekes Attila: Megköszönte az elhangzottakat. Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő rendelet módosítását. - Megállapította, hogy a bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, azt közgyűlési vitára alkalmasnak tartja. A bizottság támogatja, hogy a közgyűlés az előterjesztés melléklete szerint alkossa meg rendeletét az előterjesztő által elmondott szóbeli kiegészítést figyelembe véve. Napirend tárgya: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Szilvásy Ferenc: A beszámolóban foglaltakat elfogadja. Jegyzőkönyvbe kéri rögzíteni, hogy a beszámoló nem a Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportjának működéséről szóló, hanem a Gyámhivatal működéséről. A Gyámhivatal magas színvonalon, példaértékűen működött Békéscsabán az elmúlt években, de sajnálatos módon megszüntetésre került. Dr. Szabados János: Az előterjesztés első oldalán az előkészítők között valóban Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoportja szerepel, mivel az anyag előkészítője így írta le. Az előterjesztés vonatkozó részeiben viszont (5. és 6. pontban) Gyámhivatal szerepel.

5 5 Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. - Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2007. (V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló beszámolót a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Napirend tárgya: Beszámoló a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ évi munkájáról Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Csereiné Árgyelán Anna: 1989 óta működik az intézmény. 10 olyan szakfeladatot lát el, amit vagy a szociális törvény vagy a gyermekvédelmi törvény ír elő a települési önkormányzatok számára. A módszertan nem kötelező, de az intézmény szakmai munkájának egyfajta elismerését jelenti. A gyermekjóléti szolgáltatás területén Békéscsaba területét teljes mértékben ez az intézmény látja el. A szociális ellátások tekintetében az Egyesített Szociális Intézménnyel és más civil szervezetekkel együttműködnek. A Hajléktalan Szálló tárgyi feltételei tekintetében valamilyen megoldást kell találni. A Fövenyes úti óvoda egy része pályázati forrásból átalakításra került, így az ezen a területen lakók (Lencsési, Fényes) gyerekjóléti és családsegítés feladatait ebben az épültben is el tudják látni. Ezzel a megoldással a Szabadság téri épületben csökken a forgalom, és a szolgáltatás közelebb kerül a lakossághoz. Legkésőbb augusztus 1-jén a Fövenyes utcai ingatlanban fognak ellátni bizonyos feladatokat, amiről a Heti Mérlegen keresztül tájékoztatják a lakosságot. 53 fő végzi a tevékenységet, januárjától pedig kistérségi fenntartásban működnek. Az 53 főből 45,25 fő Békéscsabán látja el feladatait, a többiek a kistérség különböző területén dolgoznak. Az intézmény él a különböző pályázati lehetőségekkel. Tavalyi évben 28 millió forintot nyertek pályázati forrásból. A kistérséghez tartozik: Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Doboz és Békéscsaba. Doboz ki akar válni a kistérségből, amit a testület el is fogadott. Jelenleg még azonban a kistérséghez tartozik, mivel januárjától válhat ki a kistérségből. Információi szerint Újkígyós és Szabadkígyós a békéscsabai kistérséghez kíván csatlakozni. A beszámolóban csak békéscsabai ellátottakra vonatkozó adatok szerepelnek. (A bizottság ülésére megérkezett Hricsovinyi Tamás bizottsági tag. A bizottság létszáma: 5 fő).

6 6 Dr. Kerekes Attila: Megköszönte a tájékoztatást. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Békéscsaba közigazgatási területére vonatkozó évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Napirend tárgya: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény évi munkájáról Mészáros Ágnes: Részletesen ismertette az előterjesztésben leírtakat. Dr. Hrabovszky Róbert: Elfogadja a beszámolókat, de a jövőben gazdasági tartalmú beszámolót kellene kérni az intézményektől. Az önkormányzat vagy a bizottság csak ilyen irányú adatok birtokában lesz döntési helyzetben. Mészáros Ágnes: Az integrált működési forma nem teszi lehetővé, hogy a különböző gondozási formákat elkülönítsék. Az I-es és II-es gondozóház és idősek klubja egy épületen belül egy szakmai létszámmal működik. Nem lehet leválasztani, hogy mekkora költség tartozik az idősek klubjához, amelyik alapszolgáltatás keretében működik, és mekkora összeg tartozik az időskorúak gondozóházához, amelyik szakosított ellátási forma. Ez érvényes az intézmény majdnem minden telephelyére. Emiatt a keretgazdálkodás nem valósítható meg, így csak összesítve tudják megadni a számokat. Az ESZI Békéscsaba közigazgatási területén teljes mértékben lefedi az alapszolgáltatásra szorulók igényét. Dr. Tóth János: Figyelembe kell venni, hogy amikor létszámcsökkentésről, humánerőforrás gazdálkodásról beszélnek, akkor egy ilyenfajta ellátásnak létszámban, humánerőforrás mennyiségben többletigénye van. Más igény és költség jelentkezik, amikor egy telephelyen látnak el betegeket, mintha ugyanazt a szolgáltatást egyenként, családonként biztosítják. Uhrin Nándorné: Felmérést készítettek az Egyesített Szociális Intézményben, mely kitér a dolgozók egészségügyi állapotára is. Közel 100 ember hiányzik a rendszerből, akik finanszírozását az önkormányzatnak kellene biztosítani. A meglévő dolgozók közül minden egyes munkanapon 17 ember táppénzen van. Ez azt jelenti, hogy a meglévő foglalkoztatottak 10 %-a folyamatosan táppénzen van. Az intézményben közhasznú, közcélú foglalkoztatottakat és tiszteletdíjasokat alkalmaznak. Az intézmény vezetése igyekszik az egyéb foglalkoztatási lehetőségeket bevonni ahhoz, hogy létszámproblémáit enyhítse. Az alapellátás tekintetében a Gyermekjóléti és Családsegítő Központra is vonatkozik - elmondható, hogy az intézmény egy 24 órán belül reagálni tud, a tárgyi és személyi feltételektől függetlenül. A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ igazgatója és az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója is utalt a tárgyi feltételek elmaradására. A Hajléktalan Szálló esetében

7 7 egybe van a nappali ellátás és a bentlakásos ellátás. Nagyon rossz műszaki állapotban van az ingatlan. Az Egyesített Szociális Intézmény gondozóházánál a tetőtérbe van a lakók számára kialakítva az átmeneti elhelyezésben részesülő élettere. Emiatt csak olyan személyek helyezhetők el itt, akik fel tudnak menni a tetőtérbe, mivel az épület nem akadálymentesített. Hiába van férőhely, ha nincs olyan személy, akit el tudnának ott helyezni. Dr. Kerekes Attila: Kérte az intézményeket, hogy a évi beszámolót gazdasági számításokkal egészítsék ki külön részlegekre, ellátásokra lebontva, amennyiben erre lehetőség van. Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága az Egyesített Szociális Intézmény évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Napirend tárgya: Határozati javaslat véleményezése a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanács személyes szociális szolgáltatásait és azok térítési díjait a melléklet szerint határozza meg, és fogadja el egységes szerkezetben. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 92. -ában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi határozatot alkotja: E határozat célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megerősítése érdekében meghatározza a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás területén a társulás intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

8 8 formáit, az ellátásra való jogosultság feltételeit, az ellátások igénybevételének módját és a fizetendő térítési díjak mértékét. I. A határozat hatálya E határozat hatálya az egyes települési önkormányzatok által a kistérségi társulás számára átadott feladatok ellátása tekintetében kiterjed a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) a kistérségi közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra. E határozat hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a évi XXXIX. törvény szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. II. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által az alábbiakban felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: a) szociális alapszolgáltatások: aa) étkeztetés ab) házi segítségnyújtás ac) családsegítés ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ae) támogató szolgáltatás af) utcai szociális munka ag) tanyagondnoki szolgáltatás ah) nappali ellátást nyújtó intézmények - idősek klubja - nappali melegedő - szenvedélybetegek nappali ellátása b) szakosított ellátási formák: ba) ápolást, gondozást nyújtó intézmények - idősek otthona - emelt szintű férőhellyel rendelkező idősek otthona - szenvedélybetegek otthona bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - időskorúak gondozóháza - hajléktalanok átmeneti szállása III. Az ellátás igénybevételének szabályai Az ellátás iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.

9 9 Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a társulási tanács elnökéhez fordulhat. A társulási tanács elnöke határozattal dönt. Az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak, szociális körülményeinek, egészségi állapotának feltárása céljából a családsegítés, a nappali melegedő és az utcai szociális munka iránti kérelem kivételével a kérelemhez csatolni kell: a) valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint: aa) a havonta mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelmének egy havi átlagáról szóló igazolást, ab) a nyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban és az egyéb rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetében a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt és igazolást, a megállapított ellátás összegéről, a január hónapban benyújtott kérelemhez a január havi nyugdíjszelvényt és igazolást, ac) egyéb kereső tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről szóló hiteles igazolást, b) idősek otthonában és időskorúak gondozóházában, valamint szenvedélybetegek otthonában történő elhelyezés iránti kérelemhez három hónapnál nem régebbi negatív széklet bakteriológiai és tüdő röntgen eredményt, c) hajléktalanok átmeneti szállásán történő elhelyezés iránti kérelemhez három napnál nem régebbi ÁNTSZ és bőrgyógyászati igazolást, egy évnél nem régebbi tüdő röntgen eredményt, d) elvált, vagy házastársától külön élő kérelmező amennyiben háztartásában kiskorú(ak) nyilatkozatot vagy igazolást és ténylegesen kapott gyermektartásdíj összegéről. e) az ellátást igénylő és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó meglévő alkalmi munkavállalói könyvének, őstermelői igazolványának, illetve vállalkozói igazolványának fénymásolatát. f) A házi segítségnyúj6tás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 22. (2) bekezdésében megjelölt, a szociális rászorultságot igazoló iratokat, nyilatkozatokat, illetve azok másolatát. Családsegítés és támogató szolgáltatás iránti kérelem esetén a kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából szükség szerint részletes környezettanulmányt kell készíteni és azt az ellátás megállapítását követően szükség szerint meg kell ismételni. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja ellátás, szenvedélybetegek nappali ellátása iránti kérelem esetén a nem időskorú kérelmező életkörülményeinek, szociális helyzetének feltárása céljából kell részletes környezettanulmányt készíteni és azt az ellátás megállapítását követően szükség szerint meg kell ismételni. A részletes környezettanulmány kiterjed a kérelmező és családja életkörülményeinek, valamint vagyoni és jövedelmi helyzetének vizsgálatára. A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő köteles a környezettanulmányt készítővel együttműködni a kért adatok rendelkezésre bocsátásával. IV. A soron kívüli elhelyezés szabályai Az intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha

10 10 a) egészségügyi intézmény nem biztosítja a további gondozását; b) tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van, és nincs az ápolását, gondozását vállaló hozzátartozó vagy más személy; c) ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni; d) legfeljebb 6 hónap időtartamú ideiglenes elhelyezésre jogosult. Az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik az intézmény vezetője, ha az ellátást igénylő életét, testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzetben van, és nincs az elhelyezését, valamint ellátását vállaló hozzátartozó vagy más személy. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető az intézmény orvosának és a szociális bizottság kijelölt tagjának bevonásával dönt a jogosultak elhelyezésének sorrendjéről. A soronkívüliséget elbíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) ülését az intézmény igazgatója hívja össze. A bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A bizottság döntése ellen annak közlésétől számított 3 napon belül a Társulási Tanács elnökéhez lehet jogorvoslattal fordulni. A jogorvoslat benyújtása az elhelyezési eljárást nem függeszti fel. V. Az intézményi jogviszony megszűnése Az intézményvezetőnek az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló döntése ellen a jogosult a kézhezvételtől számított 8 napon belül a társulási tanács elnökéhez fordulhat. Ilyen esetben a jogerős és végrehajtható határozat meghozataláig az ellátást változatlan feltételek mellett biztosítani kell. Az intézményi jogviszony megszüntetése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat a) az intézmény elhagyásának időpontjáról, b) a személyes használati tárgyak elvitelének határidejéről, c) a be nem fizetett térítési díj és egyéb tartozás összegéről, valamint a befizetés határidejéről és módjáról. VI. A jogosultak érdekvédelme Az intézményi jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban: érdekképviseleti fórum) tagjai: a) az intézményben ellátásban részesített képviselője, b) az intézményben ellátásban részesítettek hozzátartozóinak képviselője, c) az intézmény dolgozóinak képviselője, d) a fenntartó képviselője. Az a)-b) pontokban megjelölt képviselők megválasztásához az intézményben ellátásban részesítettek több, mint felének részvétele, és a jelenlévők több, mint felének szavazata szükséges. A c) pontban megjelölt képviselő megválasztásához az intézmény dolgozói több, mint felének részvétele, és a jelenlévők több, mint felének szavazata szükséges.

11 11 Az érdekképviseleti fórum fenntartó által delegált tagját a Társulási Tanács választja meg. Az érdekképviseleti fórumban való tagság megszűnik: a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, b) az intézményi jogviszony megszűnésével, c) az intézményi foglalkoztatási jogviszony megszűnésével, d) lemondással, e) visszahívással. A visszahívásra a választás eljárási szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az érdekképviseleti fórumban való tagság megszűnése eseté 30 napon belül gondoskodni kell az új tag megválasztásáról. Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül elnököt választanak. A fórumot az elnök hívja össze olyan időpontban, hogy a panasztevőt a panasz benyújtásától számított 15 napon belül értesíteni lehessen a panasz kivizsgálásának eredményéről. Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha a tagjainak több, mint fele jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlévő tagok több, mint felének igen szavazata szükséges. A panasztevő a társulási tanács elnökéhez fordulhat jogorvoslatért, ha az érdekképviseleti fórum a) határidőben nem intézkedik b) intézkedésével nem ért egyet. A jogorvoslati határidő az a) pontban foglalt esetben a határidő elteltétől számított, a b) pontban foglalt esetben az intézkedés közléséről számított 8 nap. Az érdekképviseleti fórum tagjainak névsorát az intézményben mindenki számára könnyen hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. VII. Térítési díj A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét a kistérségi társulás az alábbiak szerint határozza meg: Térítési díj ellátási formák szerint I. Szociális alapszolgáltatások a) A Békéscsabai Kistérség közigazgatási területén igénybe vehető alapellátások intézményi térítési díjai: Támogató szolgáltatás Személyi segítés Szállítás egy személy esetén Szállítás minden további személy szállítása esetén Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 54 Ft/óra 27 Ft/km 10 Ft-tal növelt összeg személyenként és km-enként, a megállapított díjat a szállított személyek alapján egyenlő arányban kell osztani. Térítésmentes Támogató szolgálatnál térítési díjat nem kell fizetni személyi segítés, illetve személyszállítás esetén egészségügyi, vagy gyógykezeltetés igénybevétele során, ha: - a szállítást igénybevevő fogyatékossági támogatásban részesül, - jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimumot.

12 12 Amennyiben a térítésmentességre jogosult személy mellett térítésköteles személy(ek) szállítására is sor kerül, úgy a térítési díj számítását az alapdíjból kiindulva kell számítani. Dobozi Gondozási Központ keretén belül a) nappali ellátásban részesülőknek az intézménybe való be- illetve hazaszállításáért fizetendő térítési díj napi összege 134 Ft b) a támogató szolgálat ebéd házhozszállításának igénybe vétele esetén a fizetendő térítési díj napi összege 134 Ft. c) Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyéb alapellátási szolgáltatások és intézmények térítési díjai Megnevezés Étkeztetés Idősek Klubja, Szenvedélybetegek nappali ellátása Reggeli Ebéd Vacsora Házi segítségnyújtás évi összeg 420 Ft/adag (áfával) 150 Ft/adag (áfával) 420 Ft/adag (áfával) 220 Ft/adag (áfával) 420 Ft/óra Személyi térítési díjkedvezmény igénybevételére a Békéscsaba város közigazgatási területén élők közül a táblázat alapján az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek klubja, szenvedélybetegek nappali ellátását igénybe vevők jogosultak. A kedvezményt igénybe vevő egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj amelynek összege február 1-től február 28-ig Ft, március 1-től december 31-ig Ft összegének alábbi mértékét: Család esetén Egyedül élő kérelmező Kedvezmény mértéke esetén 130 %-át 160 %-át 90 % 140 %-át 170 %-át 70 % 150 %-át 180 %-át 50 % 160 %-át 190 %-át 30 % 170 %-át 200 %-át 10 % Békéscsaba város közigazgatási területén dolgozó alkalmazottak étkezési térítési díja: Reggeli: Ebéd: Vacsora: 102,00 Ft+ÁFA/nap 165,75 Ft+ÁFA/nap 127,50 Ft+ÁFA/nap c) Kétsoprony község területén működő egyéb alapellátási szolgáltatások és intézmények térítési díjai (Kétsoprony Idősek Klubja) Az Idősek Klubjában az étkeztetés és a szociális étkeztetést igénybevevők térítési díja: - ha az igénylők családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 2,5-szeresét eléri, azaz: Ft-ot, akkor az ebéd ára: 400 Ft - egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 3-szorosát, azaz Ft-ot, akkor az ebéd ára: 400 Ft

13 13 - ha a jövedelem a nyugdíjminimum 150 % ( Ft) 250 % (67.825), akkor az ebéd ára: Házi segítségnyújtás 76 Ft 100 Ft/óra Kedvezmények A kedvezmények minden ellátási formára vonatkoznak: - ha az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot Ft-ot, akkor 50 %-os kedvezmény illeti meg, az ebéd ára: 38 Ft - a házigondozás óradíja 50 %-os kedvezménynél: 50 Ft - ha az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el, azaz: Ft-ot, akkor 30 %-os kedvezmény illeti meg: 53 Ft - házigondozás óradíja 30 %-os kedvezmény eetén: 70 Ft Tanyagondnoki szolgálat térítésmentes Kétsoprony község közigazgatási területén dolgozó alkalmazottak étkezési térítési díja Ebéd: 165,75 Ft+ÁFA/nap d) Doboz nagyközség területén működő egyéb alapellátási szolgáltatások és intézmények térítési díjai (Dobozi Idősek Klubja) A térítési díjak az öregségi nyugdíjminimum ( Ft) szerint az alábbiak alapján alakulnak, a nyugdíjsávokra vonatkozó kedvezmények: 70 %-ig Ft-ig térítésmentes 70 %-85 % Ft Ft-ig 91 Ft 85 %-100 % Ft Ft-ig 182 Ft 100 %-115 % Ft Ft-ig 228 Ft 115 %- 130 % Ft Ft-ig 273 Ft 130 % % Ft Ft-ig 296 Ft 145 % % Ft Ft-ig 319 Ft 160 % % Ft Ft-ig 341 Ft 175 % felett Ft-tól 364 Ft Házi segítségnyújtás: Ebédkihordás: 271 Ft/óra Ft/hó 123 Ft/nap Doboz nagyközség közigazgatási területén dolgozó alkalmazottak étkezési térítési díja Ebéd: Ft/hó feletti rész térítése a dolgozók részéről e) Csabaszabadi község területén működő egyéb alapellátási szolgáltatások és intézmények térítési díjai (Csabaszabadi Idősek Klubja) 1. Az étkeztetés keretében biztosított ebéd intézményi teljes összegű térítési díja adagonként: 350 Ft 2. Annak a lakosnak, aki szociálisan rászorulónak tekinthető, az egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150 %-át, egyedülálló esetében a 200 %-át:

14 % alatti jövedelem esetén: 230 Ft % alatti jövedelem esetén: 130 Ft Csabaszabadi község közigazgatási területén dolgozó alkalmazottak étkezési térítési díja: Ebéd: 199 Ft/nap II. Szakosított szolgáltatási ellátások Idősek Otthona Ft/nap Ft/hó Szenvedélybetegek otthona Ft/nap Ft/hó Demens betegek otthona Ft/nap Ft/hó A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény 117. (2) bekezdése szerint a tartós elhelyezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át. Időskorúak gondozóháza Ft/nap Ft/hó Az Szt (2) bekezdése szerint az átmeneti elhelyezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60 %-át. Hajléktalanok átmeneti szállása 100 Ft/fő/nap Ft/fő/hó (Az intézményi térítési díj mértéke Ft/nap/fő, valamint Ft/hó/fő.) A hajléktalanok átmeneti szállásának igénybevételéért fizetendő térítési díjat az intézmény vezetője a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelmi viszonyaira és az eset összes körülményeire tekintettel mérsékelheti vagy elengedheti. Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének külön jogszabályban meghatározott, szociális szolgáltatásonként eltérő hányadát, kivéve, ha az ellátást igénybe vevő, vagy más személy nyilatkozatban vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését. A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától kell megfizetni. Az intézményvezető személyi térítési díjról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül az ellátást igénybevevő a társulási tanács elnökéhez fordulhat jogorvoslatért. A társulási tanács elnöke határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. A megállapított díjak bruttó árat tartalmaznak. Ez a határozat július 1-jén lép hatályba. Felelős: Dr. Kerekes Attila, a bizottság elnöke Határidő: május 31.

15 15 Napirend tárgya: Békéscsaba, Kolozsvári út szám alatti ingatlan használatba adása Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A határozati javaslat A alternatívájában foglaltakat javasolja elfogadni. Szilvásy Ferenc: Tisztában van az egyesület azzal, hogy milyen rossz állapotban van az épület? A szenvedélybetegek elhelyezése várhatóan lakossági ellenállást fog kiváltani. Benkő Mátyásné: Az ingatlant árverésen háromszor is meghirdették, de egyszer sem sikerült értékesíteni. Társasházakhoz szenvedélybeteg ellátást telepíteni nem lehet: társasházak esetében egyetértési jogra van szükség, így a társasház megakadályozhatja a funkcióváltást. Az ingatlan teljes felújítást igényel, illetve vannak olyan részek, amelyeket le kell bontani (fáskamra, stb.). A volt Fatornyos iskola épületét felajánlották az egyesületnek, de nem fogadták el. A Szociális Osztály is javasolja, hogy az Egyensúly Szabadidő Klub Egyesület megkapja az ingatlant. Dr. Fábián Ágnes: Javasolta, hogy vegyék le az anyagot napirendről és tájékozódjanak még. A terület képviselőit kérjék meg, hogy egyeztessenek az ügyben. Uhrin Nándorné: A Fatornyos épületet annak idején az Egyesület úgy kapta meg, hogy egy pályázaton önerőként szerepeltesse, és ezen a területen lett volna kialakítva az akkori pályázati célnak megfelelően szenvedélybetegek részére foglalkoztató. A határozat úgy szólt, hogy az önkormányzat csak akkor adja át az épületet az egyesületnek, ha nyernek a pályázaton. Ez az ingatlan később árverésen értékesítésre került. Nem ez az első eset, hogy a közgyűlés szociális szolgáltatást végző civil szervezetet önkormányzati tulajdonú ingatlan átadásával támogat. A Békési út 40. sz. alatt, illetve a Kazinczy u. 6/A. sz. alatt szenvedélybetegeket és pszichiátriai betegeket is gondoznak. Ezért lenne jó a Kolozsvári utcai ingatlant átadni az egyesületnek, mert így a a területi ellátást tekintve Jamina a szenvedélybetegek gondozása, ellátása vonatkozásában lefedetlen terület. A Kolozsvári utcai ingatlan ilyen célra történő hasznosításával Jamina szenvedélybeteg ellátása is le lenne fedve. A civil szervezetek az ingatlant karbantartják, felújítják, így az önkormányzat vagyonát gyarapítják. Kérte, hogy a bizottság ne vegye le napirendjéről az előterjesztést, mert ha az egyesület a pályázatban nem tudja szerepeltetni, hogy a tevékenységet melyik ingatlanban látja el, akkor a évi pályázati lehetőségektől elesik. A közgyűlésig a terület képviselői tudnak egyeztetni. Dr. Hrabovszky Róbert: Javasolta, hogy egy ígérvényt fogalmazzanak meg, mely szerint, ha az egyesület nyer a pályázaton, akkor az önkormányzat részükre átadja az ingatlant. Ezzel biztosítják, hogy az egyesület részt vehessen a pályázaton. Javasolta, hogy a területi képviselők tárgyalják meg az ügyet. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat A alternatíváját azzal, hogy a terület képviselői a közgyűlés előtt egyeztessenek az ügyben. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16 16 83/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a hrsz-ú, Békéscsaba Kolozsvári út szám alatti ingatlan (volt Óvoda), területe kerüljön megosztásra, azaz kerüljön visszaállításra az eredeti állapot (7544. hrsz és 7545 hrsz). 2. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a helyrajzi számú beépítetlen terület, mint építési telek árverésen történő értékesítését. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a helyrajzi számú, felépítményes ingatlan (a volt óvoda épületével együtt) vagyonkezelési szerződéssel kerüljön átadásra az Egyensúly Szabadidő Klubnak. A főépület hasznos alapterülete: 186 m 2 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális feladatok ellátásához szükséges ingatlan vagyonkezelői jogának kijelöléses, ingyenes átadásáról köt megállapodást az Egyensúly Szabadidő Klubbal, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80/A-80/B -ai, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108/A-105/D -ai alapján. 4. A Bizottság támogatja a kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges, vagyonkezelői szerződéssel hasznosított ingatlan törzsvagyonba, azon belül korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolását. Ennek megfelelően a vagyonrendelet mellékletét módosítani kell. Felelős: Dr Kerekes Attila bizottsági elnök Határidő: május 31. Napirend tárgya: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 84/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja. I. fejezet 2./ pont Az intézmény alaptevékenysége:

17 17 1. bölcsődei ellátás biztosítása 2. sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelése és gondozása 3. S.O.S. Telefonos Lelkisegély-szolgálat 4. S.O.S. Tini Telefonos Lelkisegély-szolgálat működési feltételeinek biztosítása 5. pszichológiai tanácsadás 6. védőnői szolgálat 7. iskola-egészségügyi ellátás 8. fogászati ellátás I. fejezet 4./ pont A Szervezeti és Működési Szabályzat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. III. fejezet 7./ pont Védőnői Szolgálat feladatai: 2. A védőnő elsőrendű feladata a gondozás, mely magába foglalja a gondozásra szoruló személyek felkutatását, nyilvántartását, aktív megfigyelését, valamint a gondozottak élet- és munkakörülményeinek kedvező irányú befolyásolását. 3. A védőnői gondozás az ellátandó családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló folyamatos, egyéni és célzott preventív tevékenység. 4. A védőnői prevenció humánus szemléletű, segítő értékrend alapján végzett, családközpontú gondozás, mely az egészség megtartását, fejlesztését szolgálja. A védőnői gondozás területei: 1. nővédelmi gondozás 2. várandós anya gondozása 3. gyermekágyas gondozás 4. újszülött és csecsemőgondozás éves kisgyermekgondozás éves gyermekgondozás 7. iskola-egészségügyi ellátás. Iskola-egészségügyi ellátás feladatai: 5. A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről az óvodák iskolák számára iskola-egészségügyi ellátása az egészségügyi alapellátás keretében szervezetten, megelőző jelleggel. 6. Oktatási - nevelési intézményben történik iskolaorvos teljes- és részleges, védőnő teljes munkaidőben történő foglalkoztatásával. IV. fejezet 16./ pont Intézményegységek bélyegzőinek használatára jogosultak: - a bölcsődevezetők 9. a Pszichológiai tanácsadó vezetője. 10. a vezető védőnő

18 az iskolaorvos IV. fejezet 17./ a) pont E szabályzatok elkészítése az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet feladata. 1. számú melléklet Alapító okirat szerint: Alaptevékenység: 12. bölcsődei ellátás 13. bölcsődei módszertani segítés 14. Pszichológiai Tanácsadó 15. S.O.S. Telefonos Lelkisegély Szolgálat 16. S.O.S. Tini Telefonos Lelkisegély Szolgálat 17. Lencsési lakótelepi és a Kolozsvári Rendelőintézetben működő laborok működtetése 18. az intézmény működtetésébe átadott önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetése 19. védőnői szolgálat 20. iskola-egészségügyi ellátás 21. fogászati ellátás 2. számú melléklet EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY ALAPELLÁTÁS: iskola-egészségügyi ellátás védőnői szolgálat fogászati ellátás A VEZETÉS RENDSZERE IGAZGATÓ ÓVODAI GESZ SZAKMAI VEZETŐK 22. bölcsődevezetők 23. vezető pszichológus 24. vezető védőnő 25. iskolaorvos 3. számú melléklet 4./ Az intézmény és részlegei (helyiségei) nyitva tartásának ideje Bölcsődék: 6,00 17,30-ig Pszichológiai Tanácsadó 8,00 16,00-ig Laborok: 7,00 11,00-ig Igazgatóság: 7,30 15,30-ig Védőnői Szolgálat 8,00 16,00-ig Iskola-egészségügy 7,00 15,00-ig Fogászati ellátás 56/ ÁNTSZ engedély alapján megállapított rendelési időben. Felelős: dr. Kerekes Attila a bizottság elnöke Határidő: május 31.

19 19 Napirend tárgya: Békéscsaba városban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi vállalkozások támogatásáról szóló szabályzat alapján benyújtott pályázatok elbírálása Szilvásy Ferenc: Nincs értelme a pályázati kiírásnak. A pénzösszeget pályázat nélkül is át lehetett volna adni az érintetteknek. Dr. Kerekes Attila: Személyes érintettség miatt nem vesz részt a szavazásban. Kérte Hricsovinyi Tamás elnök-helyettest, hogy jelen napirendi pont tárgyalását vezesse le. Hricsovinyi Tamás: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága Békéscsaba városban területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyerekorvosok és fogorvosi vállalkozások támogatásáról szóló Szabályzatban meghatározott keretösszeget első alkalommal az alábbiak szerint osztja fel: IGÉNYLŐ ORVOS NEVE ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE HÁZIORVOSOK 1 Dr. Szamosi László - lézer nyomtató - PACKET PC (családlátogatás információs biztosítása) - asztali higanyos vérnyomásmérő - forgószék 3 db - Littman fonendoszkóp IGÉNYELT ÖSSZEG (Ft) JAVASOL T ÖSSZEG (Ft) 2 Dr. Róka Miklós - hordozható számítógép Dr. Klára Géza - új számítógépes rendszer 4 Dr. Bereczky Zsolt - kézi doppler készülék, vizsgáló eszköz (otoscop vagy Helmholtz tükör) 5 Dr. Árus Tibor - számítógépes rendszer 6 Dr. Uhrin János - számítógépes rendszer vásárlása (szoftver és hardver); Cybermed háziorvosi rendszer 7 Dr. Jantyik Márta - hordozható számítógép (AZUS típusú) 8 Dr. Csenki Gábor - 1 db háromcsatornás EKG készülék

20 20 9 Dr. Kovács Lajos - számítógépes konfiguráció fennálló törlesztő-részletére igényel támogatást 10 Dr. Józsa Zoltán - műszerek (vérnyomásmérők orvosi és nővéri táska részére, tesztcsíkok, egyéb nélkülözhetetlen fogyó- és amortizálódó tárgyi eszk. - számítógép konfiguráció 11 Dr. Putnoki Anna - számítógép konfiguráció szoftverfejlesztéssel 12 Dr. Bielik Teréz - számítógép konfiguráció szoftver telepítéssel 13 Dr. Káli Gyöngyi - fonendoszkóp 3 db - higanyos vérnyomásmérő 3 db - orvosi táska - nővéri táska - hordozható számítógép + nyomtató 14 Dr. Zsengellér Lajos - érdoppler Dr. Pécsi Huszár - 2 db hálózatban működő Zoltán számítógép 16 Dr. Koncz Edit - alapvető, elavult bútorok, eszközök, műszerek lecserélése 17 Dr. Hursán Ágnes - komplett számítógép - 2 db görgős irodai szék 18 Dr. Albert Erika - számítógép - rendelőbe nyíló ajtó cseréje (a rendelésen folytatott párbeszédek teljes mértékben kihallatszanak) 19 Dr. Ferenczi Attila - Asus típusú notebook a területen végzett munkához, illetve az adatok átviteléhez a központi szerverre. GYERMEKORVOSOK 1 Dr. Perei Erzsébet - Split klímaberendezés a betegellátás minőségének javítása érdekében (különös tekintettel a csecsemőellátásra nyáron a hűtés, átmeneti

21 21 időszakban a fűtés kiegészítése céljából) - nyomtató 2 Dr. Szombati Márta - Split klímaberendezés a betegellátás minőségének javítása érdekében (különös tekintettel a csecsemőellátásra nyáron a hűtés, átmeneti időszakban a fűtés kiegészítése céljából) - fénymásoló 3 Dr. Árusné dr. Juhász - számítógépes rendszer Györgyi 4 Dr. Hunya Katalin (két telephelyen rendel) bővítése - mobil számítógép a két telephelyen végzett munka megkönnyítésére 5 Dr. Huszár Ildikó - 2 db hálózatban működő számítógép 6 Dr. Fekete Gréta (két telephelyen rendel) - nyomtató-másolólapolvasó, csere nyomtatópatron, új alaplap és processzor, vérnyomásmérők, fertőtlenítőszer adagoló, hűtőszekrény az oltóanyagok tárolására 7 Dr. Fekete István - kis koniotomias szett, vércukorszint-mérő készülék, digitális csecsemőmérleg, testsúly mérleg, ultrahangos magasságmérő, csecsemő hosszmérő, légzésfigyelő, vérnyomásmérő, otoscop piccalight, Littmann fonendoszkóp, diagnosztikus vér- és vizelettesztek, orvosi és nővér köpeny Dr. Poros Anna - klimaberendezés Dr. Vágréti Zsuzsa - váladékszívó, vérnyomásmérő, csecsemőmérleg, bútorzat, a gyermekek területen történő ellátása érdekében note book vásárlása

22 22 10 Dr. Bodrogi Sarolta - 2 db forgószék, szék a betegeknek és hozzátartozóknak, - vérnyomásmérő készülék - légkondicionáló készülék az orvosi rendelőbe - elkülönítő helyiség bizt. FOGORVOSOK 1 Dr. Gál László Zsolt - új számítógép konfiguráció, monitor és operációs rendszer - a fennmaradó összegben eszközfejlesztés (fúrók vásárlása) 2 Dr. Fodor Iván - W&H turbina 1 db Hajnalka - W& H gyorsító 3 Dr. Rück András - fogászati mikromotor Dr. Voith Katalin - fogászati egységkészülékhez csatlakoztatható turbina kézidarab Dr. Scherer Andrea - fogászati turbina - egyenes darab - tömőműszerek 6 Dr. Simon Zsuzsanna - 1 db Cavo turbina - 10 db fogászati foghúzó fogó - fogászati tömő műszer 7 Dr. Dévai Edit - SP számítógép monitor és nyomtató nélkül - Ivoclar led lámpa - fogorvosi ülőke 8 Ifj. Dr. Kőnig János - jogszabályváltozás miatt a régi típusú hőlégsterilizátort új típusú autoklávra cseréli le 9 Dr. Gyenes Ágnes - 1 db turbina, foghúzó fogók és emelők 10 Dr. Varga Magdolna - fogászati ultrahangos depurátor 11 Dr. Mihályfi Adrienne - 1 db turbina W & H - Melag 20 l. sterilizátor - 8 db foghúzó fogó 12 Dr. Sárkány Kálmán - adagoló pisztoly - X-SMART ENOO motor és kézidarab - kapszulakeverő

23 23 13 Dr. Makovei Edit Klára - 1 db Adent ultrahangos depurátor és kéziműszerek: foghúzó, tömőműszerek Dr. Barta Dániel - eszközpótlás, fejlesztés Dr. Barta Kálmán - fogászati egységkészülékhez turbina-könyök darab, mikromotorhoz kézi darab vásárlás, fogászati vizsgálótükör, szonda, csipeszek, foghúzófogók pótlása, fogsebészeti eszközök, fúrók beszerzése Dr. Kerekes Attila - műszervásárlási részlet törlesztése az önkormányzat felé Az egyes csoportokba tartozó orvosok részére megítélt összeg (Ft): Háziorvosok Gyermekorvosok Fogorvosok Összesen Felelős: dr. Fábián Ágnes tanácsnok Határidő: június 30. Napirend tárgya: 10. sz fogorvosi körzet működtetési jogának elidegenítése Dr. Kerekes Attila: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Tőgye Ildikó: Dr. Nagy Sára a évi II. tv. hatályba lépésének időpontjában fogorvosként dolgozott. A működtetési jog vagyoni értékű jog, így nevezettnek joga lett volna azt elidegeníteni. Dr. Nagy Sára november 8-án egyoldalúan felmondta a szerződést november 15-ei hatállyal. A közgyűlés a felmondást tudomásul vette. Az Egészségügyi Osztály akkori vezetője, dr. Kovács Zoltán felhívta a doktornő figyelmét arra, hogy 6 hónapja van arra, hogy a működtetési jogot elidegenítse. Személyesen felkeresték dr. Nagy Sárát, aki május 18-án kelt nyilatkozatában tájékoztatta a Szociálpolitikai Osztályt, hogy a működtetési jogának átruházása érdekében többször meghirdette a praxisjogát, de minden alkalommal eredménytelen volt. A határozati javaslat értelmében javasolják, hogy a 10. sz. körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására pályázatot írjanak ki, és javasolják a közgyűlésnek, hogy dr. Nagy Sára működtetési jogát vonja vissza. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

24 24 - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 86/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és támogatja, hogy a közgyűlés nyilvános pályázatot hirdessen a 10. számú fogorvosi körzet (Kolozsvári utca 33.) fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására az előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint. Felelős: Dr. Kerekes Attila a bizottság elnöke Határidő: június / Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága egyetért azzal, hogy a közgyűlés intézkedjen Dr. Nagy Sára működtetési jogának visszavonása iránt. Felelős: Dr. Kerekes Attila a bizottság elnöke Határidő: június 30. Napirend tárgya: Pénzmaradvány átcsoportosítására javaslat Bogár Éva: Előterjesztői módosítása van, melyet a helyszínen kiosztott anyag tartalmaz. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény számára biztosított felújítási keretből a két beruházást lefolytatták. A háziorvosi rendelőknél fennálló egy váltórendelés megszűnt, a Kazinczy utcai beruházásnak köszönhetően, ami kb. 20 millió forintba került. A rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére a Kolozsvári úti rendelőben részleges felújítás történt, aminek költsége alig haladta meg a 4 millió forintot. A Kolozsvári úti épületnek szigetelési problémái vannak, szivárog a talajvíz. A rendelő előírásoknak és jogszabályoknak való megfeleltetése nagy volumenű átalakítással járó tervezést igényel. Első lépésként a feladat nagyságát és az átalakítás lehetőségeit felmérve egy tanulmányi terv készítésére van szükség. Dr. Kerekes Attila: Szavazásra bocsátotta a helyszínen kiosztásra került előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2007.(V.21.) Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és javasolja, hogy a közgyűlés engedélyezze az Egészségügyi Alapellátási Intézmény hatáskörébe utalt Kazinczy utcai és Kolozsvári utcai orvosi rendelők felújítására jóváhagyott Ft felújítási

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról [Egységes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások. (1) A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 7/2009.(III.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Borsodnádasd Város

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től)

Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) A személyes gondoskodás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel: 545-021 Fax: (88)545-012 Szám: 02/296-5/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. december 4-ei ülésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra

M E G Á L L A P O D Á S. Idősek Otthona intézményi ellátásra A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 48/2010. (VIII. 24.) Többcélú Társ. határozatának 1. sz. melléklete M E G Á L L A P O D Á S Idősek Otthona intézményi ellátásra Kiskőrös, Sárkány J. 13. Amely létrejött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA. Preambulum /2013. (V. 30.) önkormányzati képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Preambulum Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben