J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros Gábor, alpolgármester, Bugja János, Dr. Ficsor Mihályné, Paragh Lajos, Szántó Zsolt, Tóth Áron, Veres Zoltán települési képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Bölcsik István, jegyző Szűcs Kálmán aljegyző, Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője, Kovács Imre a Kft. ügyvezetője Az ülésen jelen volt: Fülöp István a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője Távol maradt: Kovács Lajos, polgármester, Bulyáki Zoltán, települési képviselő Jegyzőkönyv-hitelesítők: Tóth Áron és Veres Zoltán, települési képviselők A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette. N Y I L V Á N O S ÜLÉS Mészáros Gábor, alpolgármester: a távollévő polgármester megbízásából tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és Fülöp Istvánt a Mátészalkai Járási Hivatal megjelent vezetőjét. Ezután megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül 7 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést. Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc sorrendben soron következő és jelenlévő Tóth Áron és Veres Zoltán, települési képviselőket majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak eredményét. 1

2 A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott határozat: Nagyecsed Város Önkormányzatának 20 / 2015.(II.26.) KT. h a t á r o z a t a Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról A Képviselő-testület A február 26-ai - rendkívüli ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Tóth Áron és Veres Zoltán, települési képviselőket választja meg. Mészáros Gábor, alpolgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet: 1.- JAVASLAT a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására 2.- JAVASLAT a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság 3.- TÁJÉKOZTATÓ a évi költségvetést megalapozó saját bevételekre, illetve a kiadásokra kiható helyi önkormányzati rendeletekről 4.- JAVASLAT a Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit KFT évi üzleti tervére Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója 5.- JAVASLAT az önkormányzat évi költségvetésére 6.- A évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása 7.- JAVASLAT a évben tervezett önkormányzati támogatásokra 2

3 8.- JAVASLAT folyószámlahitel módosítására (kiosztással) 9.- JAVASLAT a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző 10.- JAVASLAT a Nagyecsed, Rákóczi u. 12. sz. alatti iskolaépület használati szerződésének módosítására Ezután az alpolgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott határozat: az alábbi napirendet állapítja meg: Nagyecsed Város Önkormányzatának 21 / 2015.(II.26.) KT. h a t á r o z a t a Napirend meghatározásáról A Képviselő-testület 1.- JAVASLAT a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására 2.- JAVASLAT a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság 3.- TÁJÉKOZTATÓ a évi költségvetést megalapozó saját bevételekre, illetve a kiadásokra kiható helyi önkormányzati rendeletekről 4.- JAVASLAT a Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit KFT évi üzleti tervére 3

4 Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója 5.- JAVASLAT az önkormányzat évi költségvetésére 6.- A évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása 7.- JAVASLAT a évben tervezett önkormányzati támogatásokra 8.- JAVASLAT folyószámlahitel módosítására (kiosztással) 9.- JAVASLAT a polgármester évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Előadó: Dr. Bölcsik István, jegyző 10.- JAVASLAT a Nagyecsed, Rákóczi u. 12. sz. alatti iskolaépület használati szerződésének módosítására NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására Mészáros Gábor, alpolgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta az előterjesztést. Megkérdezte, hogy van-e kérdés. Ezután megkérte jegyző urat, hogy foglalja össze a módosítás lényegét. Dr. Bölcsik István, jegyző: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy március 1-től módosul a szociális törvény, valószínűleg erről a médiából már mindenki értesült. A szociális rendszer teljesen átalakul. Bizonyos ellátások megszűnnek, bizonyos ügyekben a hatáskörök megváltoznak. Az 4

5 előterjesztésben szerepel, hogy milyen ellátások voltak február 28-ig és mely szervek jártak el, valamint hogyan változik március 1-től. A rendelet elkészítésekor az volt az elsődleges szempont, hogy azok az ellátások, amiket eddig az önkormányzat biztosított és maradnak önkormányzati hatáskörben azok a megváltozott szabályok szerint továbbfolyósíthatók legyenek. Ezek települési támogatás néven tovább biztosíthatók lennének. Az egyik ilyen ellátás a rendkívüli települési támogatás lenne, ami kiváltaná a jelenlegi önkormányzati segélyt. Önkormányzati segélyt jelenleg több jogcímen nyújt az önkormányzat. Alapesetben bizottsági hatáskörben van (régi nevén ez az átmeneti segély). Eddig is biztosították a korábbi temetési segélyt, amely önkormányzati segély néven futott tovább. Ez az egész rendszer rendkívüli települési támogatásként menne tovább. Fő szabályként továbbra is bizottsági hatáskörben lenne, viszont megmaradna az a fajta segélyezési lehetőség, hogy ha azonnali intézkedést igényel, akkor a polgármester saját hatáskörben rendkívüli települési támogatást tudjon biztosítani. Ebbe a rendkívüli települési támogatásba olvadna bele a régi temetési segély is változatlan feltételekkel, polgármesteri hatáskörben. Alapvető változás lenne a települési lakhatási támogatás, amivel kiváltanák a március 1-től megszűnő lakásfenntartási támogatást. Több száz nagyecsedi kap ilyen támogatást. Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat ezt települési támogatásként tovább biztosítsa. Február 28- ig jegyzői hatáskörben van, március 1-től átkerül a képviselő-testülethez, de az a javaslat, hogy ezt a hatáskört a jegyzőre ruházza át, az egyszerűbb ügyintézés érdekében. Ugyan azokkal a feltételekkel biztosítanák tovább, mint a jelenlegi lakásfenntartási támogatás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás átkerül a járási hivatalhoz. Az eljárás rendje az lesz, hogy az ügyfelek benyújtják a hivatalban a kérelmet és innen kerül át a járási hivatalhoz. A járási hivatal fogja a döntést meghozni és a megállapított támogatást folyósítani. A szociális ellátásokkal kapcsolatban fontos, hogy hogyan tudja finanszírozni az önkormányzat. Megnézték, hogy a tavalyi évben milyen összeget fordítottak erre a célra. Ez 45 millió forint volt. Az idei évben fő szabály szerint az állam nem biztosítja ennek a fedezetét, viszont támogatást biztosít azoknak az önkormányzatoknak, akiknek az adőerőképessége nem ér el egy bizonyos határt. Ez Nagyecseden a 6 ezer forintot sem éri el. 32 ezer forint alatt az állam már támogatást nyújt, 18 ezer forint alatt ennek mértéke 100%-os. Az állam 89 millió forintot fog rendelkezésre bocsátani ebben az évben. Ez majdnem kétszerese a tavaly erre fordított összegnek. Ez a keretösszeg csak szociális ellátásokra használható fel és szigorú elszámolási kötelezettségük van. Nem csak a direkt szociális ellátásokra lehet fordítani, hanem személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra is fel lehet használni. Ez azért jó, mert Nagyecsed társulásban látja el ezt a feladatot. A gondozási központ működési költségeihez kb. 20 millió forintot tesz az önkormányzat. Ebből az összegből ezt a kiadást is lehet fedezni. Egyéb szociális jellegű feladatokra is el lehet számolni ezt a keretösszeget, pl. gyermekétkeztetésre. Az azért nagyon jó, mert áprilisig az étkezési térítési díjakat felül kell vizsgálni, amit évek óta nem emeltek. Már most látszik, hogy emelkedés lesz, a mostani háromszáz forint körüli ötszáz forint körüli összegre fog emelkedni. Az 5

6 étkezők nagy többsége ingyenesen étkezik, kb % fizeti a térítési díjat, ill. vannak akik azért nem veszik igénybe, mert nem akarnak ennyit fizetni. A térítési díj emeléséből adódó többletet valószínűleg az önkormányzat át tudja vállalni. Ennek lehetőségét meg fogják vizsgálni. A lakásvásárlásra, ill. lakásfelújításra adható támogatásokkal kapcsolatos ügyek száma évente 1-2. Most, hogy a használtlakásra is kiterjesztik a szocpol -t talán nagyobb lesz az igény erre is. Lehet, hogy az összeget meg tudják emelni, vagy egy részét vissza nem térítendővé tenni. Jóval nagyobb összegből gazdálkodhatnak, de lesz helye a pénznek a közvetlen támogatásokon túl az egyéb szociális ellátásokra is. Mészáros Gábor, alpolgármester: tájékoztatást. megköszönte jegyző úrnak a Bugja János, települési képviselő: az egyik felmerült kérdésére már megkapta a választ, vagyis a polgármester azonnal is adhat segélyt. A másik kérdése, hogy a települési lakhatási támogatásnál mi minősül vagyonnak. Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy az ingó és ingatlan vagyon is. A jogosultsági feltételekben nem lesz változás, amit eddig a kormányrendelet szabályozott, azt egy az egyben átemelik a szociális rendeletbe, továbbra is normatív alapon fog működni a rendszer. Paragh Lajos, települési képviselő: véleménye az volt, hogy az elnevezések sokat változtak, de a pénzt az önkormányzatnak kell hozzátenni. Dr. Bölcsik István, jegyző: megjegyezte, hogy az elnevezések megváltoznak, de talán abban a szerencsés helyzetben lesznek, hogy az állam által nyújtott támogatásból tudják ezeket a kiadásokat finanszírozni. Paragh Lajos, települési képviselő: attól tartott, hogy azok a dolgok, melyeket jegyző úr felsorolt nem fognak kitelni a támogatásból. Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy figyelni fogják a kiadások alakulását. Várhatóan ki fog telni a kapott összegből. A legnagyobb összegű kiadást a lakásfenntartási támogatás jelentette. Bugja János, települési képviselő: megkérdezte, hogy az állam által biztosított keretösszeget havi bontásban, vagy egy összegben fogják megkapni. Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy havonta fogják megkapni. Ezt el kell költeni, mert a jövő évben várhatóan meg fogják nézni, hogy elköltötték-e. Ezért kell folyamatosan figyelni, hogy a keretösszeget fel is használják. Ha marad, akkor év végén gyerekeknek, nyugdíjasoknak, rászorultaknak csomagot készíthetnek. Az összeg felhasználását követni tudják az informatikai rendszerben. 6

7 Miután hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester úr szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott rendelet: NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 / (III.1.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. (1) bekezdésében és 132. (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: II. Fejezet Pénzbeli ellátások 1. Az ellátások fajtái, kifizetésük, folyósításuk szabályai 3. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és a rendeletben meghatározott feltételek esetén a jogosult részére pénzbeli ellátásként települési támogatás nyújtható. a) eseti jelleggel (a továbbiakban: rendkívüli települési támogatás) b) havi rendszerességgel (a továbbiakban: települési lakhatási támogatás) (2) A rendkívüli települési támogatást az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül kell kifizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában, vagy a jogosult folyószámlájára átutalni, kivéve ha a határozatban a támogatás azonnali kifizetéséről rendelkeztek. (3) A települési lakhatási támogatást minden hónap 5. napjáig kell a jogosult részére kifizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában, vagy a jogosult folyószámlájára átutalni. (4) A 4. (4) bekezdés a) pontja alapján megállapított rendkívüli települési támogatást a határozathozatalt követően haladéktalanul ki kell fizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárában. 7

8 2. A rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételei, összege 4. (1) Rendkívüli települési támogatást kell nyújtani annak, aki létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, különösen az alábbi okok miatt: a) részére valamely rendszeres pénzellátás megállapítása önhibáján kívül késik, vagy olymértékben elhúzódik, ami miatt legalább 1 hónapja ellátatlan, b) előre nem látható és el nem hárítható vis maior helyzet miatt megélhetése veszélyben van, c) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén 200%-át. (2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során előre nem látható és el nem hárítható vis maior helyzetnek minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz. (3) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, a) 130%-át, b) egyedül élő esetén 200%-át, c) a (4) bekezdésben meghatározott települési támogatás esetén 300%-át. (4) Rendkívüli települési támogatás az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározottakon túl megállapítható azon személyek részére is, a) akik átmenetileg létfenntartásukat veszélyeztető olyan élethelyzetbe kerültek, hogy az azonnali intézkedés elmaradása súlyos veszélyhelyzetet teremtene, b) akiknél az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatosan felmerült temetési költségek a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. (5) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatással kapcsolatos feladatés hatásköröket I. fokon a polgármester gyakorolja. (6) A rendkívüli települési támogatás összegét a kérelmező szociális-, vagyoni viszonyainak ismeretében a körülmények mérlegelésével kell megállapítani úgy, hogy az hathatós segítséget nyújtson. A 4. (4) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás összege el kell hogy érje a (7) bekezdés szerint megállapított helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-át. (7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségére vonatkozóan minden év január 15-ig a helyi temetkezési szolgáltató tesz írásos nyilatkozatot. 8

9 3. A települési lakhatási támogatás jogosultsági feltételei, összege 5. (1) A települési lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési lakhatási támogatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket I. fokon a jegyző gyakorolja. (2) A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások körében az alábbiak vehetők figyelembe: a) a villanyáram költsége, b) a víz- és a gázfogyasztás költsége, c) a csatornahasználat költsége, d) a szemétszállítás díja, e) a lakbér, az albérleti díj, f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének összege, g) a tüzelőanyag költsége. (3) A települési lakhatási támogatást elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. (4) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (5) A települési lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (6) Ha a háztartás a) (5) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 9

10 (7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 6. (1) A települési lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható alakulására figyelemmel - az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. (2) A települési lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (3) A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 - J - 0,5 NYM ,15, NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (5) A települési lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A kérelmezőt a rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (6) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (7) A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 10

11 (8) Nem állapítható meg települési lakhatási támogatás annak, akinek a rendelet hatálybalépését megelőzően lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. 7. (1) Ha a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, a települési lakhatási támogatást a jogosultsági feltétel megszűnése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. (2) Ha a települési lakhatási támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig. 4. A rendkívüli települési támogatás igénylésére vonatkozó szabályok 8. (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni. (2) A kérelemhez csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást. (3) A 4. (4) bekezdés b) pontja szerinti települési támogatás esetén a kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell: a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, b) ha a települési támogatás megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát. 5. A települési lakhatási támogatás igénylésére vonatkozó szabályok 9. (1) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (2) A települési lakhatási támogatás megállapításához a) a 4. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása, b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása szükséges. 2. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) Pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetben is nyújtható a rendkívüli települési támogatás. (2) A rendeletben foglaltak szerint megállapított rendkívüli települési támogatást természetben nyújtott ellátásként különösen az alábbi célokra lehet biztosítani: 11

12 a) tankönyv költség támogatása, b) személyes gondoskodást és gyermekjóléti szolgálttást nyújtó intézmények térítési díjának támogatása, c) élelmezés támogatása élelmiszercsomag biztosításával. 3. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 17. A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított települési lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t. 4. A R a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. (1) Az ellátást megállapító szerv az eltemettetésre köteles személyre nézve a megtérítés összegét amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén 150%-át, b) csökkentheti, ha a kötelezett családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át, nem haladja meg. (2) A köztemetéssel kapcsolatos feladat- és hatásköröket I fokon a polgármester gyakorolja. 5. A R. V. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: V. Fejezet Az ellátások ellenőrzésének szabályai 21. (1) Az ellátást megállapító a rendelet szerinti ellátások jogosultsági feltételeit bármikor ellenőrizheti. Az ellátásra jogosult az ellenőrzést tűrni köteles, és ennek keretében köteles az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatokat rendelkezésre bocsátani, a szociális ellátás cél szerinti felhasználást igazolni. (2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a szociális ellátás az Szt-ben és a rendeletben foglalt feltételek hiányában került megállapításra, az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, és az Szt a szerint intézkedni kell a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére. (3) Az ellátást megállapító (2) bekezdésben foglalt intézkedése esetén a 2. valamint a 20. (1) bekezdése szerint a megtérítés összegét, pénzegyenértékét és a kamat összegét elengedheti, csökkentheti, részletekben fizettetheti meg. 6. A R. IV. fejezet 1. pontjában Az ellátások fajtái szövegrész helyébe a Rendkívüli települési támogatás szövegrész lép. 12

13 7. A R. IV. fejezet 2. pontjában a Rendszeres szociális segély szövegrész helyébe a Települési lakhatási támogatás szövegrész lép. 8. A R. 1. mellékletében a Jövedelemigazolás az önkormányzati segély iránti kérelemhez szövegrész helyébe a Jövedelemigazolás a rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez szöveg lép. 9. A R. 2. mellékletében az Önkormányzati segély iránti kérelem szövegrész helyébe az Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem szöveg lép. 10. A R. a 3-4. mellékletekkel egészül ki. 11. Hatályát veszti a R. a) 10. -a b) 11. -a c) 12. -a d) 13. -a e) 14. -a f) 15. -a 12.. A rendelet március 1-jén lép hatályba. 3. számú melléklet az 1/2015. (III.1.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye, ideje (év, hó, nap): Lakóhelye: [] [] [] [] irányítószám... település...utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház...emelet, ajtó Tartózkodási helye: [] [] [] [] irányítószám... település 13

14 ...utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház...emelet, ajtó Társadalombiztosítási Azonosító Jele: [][][][][][] [][ Állampolgársága: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy [] EU kék kártyával rendelkező, vagy [] bevándorolt/letelepedett, vagy [] menekült/oltalmazott/hontalan Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:... fő Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: A B C D Név (születési név) Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító Jele Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy: a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma... fő, b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma... fő, c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma... fő. 2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 14

15 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 3. Lakásviszonyok 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága:... m A lakásban tartózkodás jogcíme: Nyilatkozatok 4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik - nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:... {Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdése]} 4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kelt:...év...hó nap... kérelmező aláírása... a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 15

16 I. A kérelmező személyes adatai 4. számú melléklet a 1/2015. (III.1.) önkormányzati rendelethez Vagyonnyilatkozat Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 16

17 II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**...ft b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:... típus... rendszám a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:... Becsült forgalmi érték:**...ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására Kiegészítő jelentést ad: Ügyrendi Bizottság Mészáros Gábor, alpolgármester: kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét. 17

18 Szántó Zsolt, az ÜB. tagja: elmondta, hogy a bizottság az SZMSZ módosítását az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadásra javasolta. Dr. Bölcsik István, jegyző: hozzá fűzte, hogy ez a napirend szorosan kapcsolódik az előző napirendhez, mivel a hatáskörváltozásokat át kell vezetni a Szervezeti és Működési Szabályzatban is. Miután hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester úr szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott rendelet: NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 / (III.1.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet mellékletének 5.1 pontjában foglalt feladatkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 7. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7. (1) A polgármester a képviselő-testület által átruházott hatáskörében dönt: a) a rendkívüli települési támogatással, valamint a köztemetéssel kapcsolatos ügyekben, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet szerint. 2. A R a következő (3) bekezdésekkel egészül ki: 7. (3) A jegyző a képviselő-testület által átruházott hatáskörében dönt a települési lakhatási támogatással kapcsolatos ügyekben. 3. A R. 17. f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 18

19 17. Az ülés vezetője: f) beszámol a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, biztosítja, hogy a polgármester, a bizottságok elnökei és a jegyző tájékoztatást adjanak az átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésekről,. 4. A R. 1. melléklet 3.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Szociális Bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben: 3.6 dönt a rendkívüli települési támogatásról, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.15.) önkormányzati rendelet szerint. 5. Ez a rendelet március 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ a évi költségvetést megalapozó saját bevételekre, illetve a kiadásokra kiható helyi önkormányzati rendeletekről Mészáros Gábor, alpolgármester: először kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolta. Dr. Bölcsik István, jegyző: megjegyezte, hogy részben kapcsolódik ez a napirend is az előzőekben elmondottakhoz. A költségvetés tárgyalása előtt kötelezettség, hogy be kell mutatni azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyen a költségvetés bevételi és kiadási oldalára hatással lehetnek. Ezt minden évben meg kell tenni egy tájékoztató anyagban. Két olyan pont van, melyben évközben változás várható. Ez az étkezési térítési díj, amiben megpróbálják a kevés számú fizetős terheit csökkenteni, a másik a lakástámogatás. A jelképesnek mondható 150 ezer forintos összegen remélhetőleg tudnak változtatni. A többiben nem javasoltak változtatást, mivel látják, hogy a lakosság terhelhetősége véges. Vannak olyan bevételi források, amik nem jelentősek akkor sem, ha emelnek rajta, pl. az anyakönyvi szolgáltatás. 19

20 Mészáros Gábor, alpolgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel. Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta a évi költségvetést megalapozó saját bevételekre, illetve a kiadásokra kiható helyi önkormányzati rendeletekről szóló tájékoztatót. (Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.) Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit KFT évi üzleti tervére Előadó: Kovács Imre, KFT. ügyvezető-igazgatója Mészáros Gábor, alpolgármester: megkérdezte Kovács Imrét, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendhez. Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője: nem kívánta kiegészíteni az írásos anyagot, de a felmerülő kérdésekre választ ad. Mészáros Gábor, alpolgármester: ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. Paragh Lajos, települési képviselő: jelentős eredménynek tartotta, hogy pozitív mérleget tudtak tervezni. Évekkel ezelőtt több tíz milliós támogatást kellett nyújtani a Kft-nek. Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester úr szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott határozat: 20

21 Nagyecsed Város Önkormányzatának 22 / 2015.(II.26.) KT. h a t á r o z a t a A Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit KFT évi üzleti tervéről A Képviselő-testület A Nagyecsedi Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit KFT évi üzleti tervére vonatkozó írásbeli előterjesztést megtárgyalta, azt jónak tartja és elfogadja. Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT az önkormányzat évi költségvetésére Mészáros Gábor, alpolgármester: a Pénzügyi Bizottság véleményét kérte először. Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő adatokkal elfogadásra javasolta. Mészáros Gábor, alpolgármester: megkérdezte Murguly Lajosné, pénzügyi irodavezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a költségvetéshez. Murguly Lajosné, a pénzügyi iroda vezetője: nem egészítette ki az előterjesztést, de az esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszol. Paragh Lajos, települési képviselő: megköszönte a munkát, hiszen a közös munka eredménye, hogy a hiány évről évre csökken. Mészáros Gábor, alpolgármester: elismerte, hogy a pénzügyi irodának rengeteg munkája van ebben az anyagban. Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester úr szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott rendelet: 21

22 NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3 / (III.5.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület) az önkormányzat költségvetését: a) Ft Költségvetési bevétellel, b) Ft Költségvetési kiadással, c) Ft költségvetési egyenleggel, melyből Ft működési egyenleg állapítja meg. (2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület. (3) A kiadási és bevételi főösszegen belül: KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS ebből: személyi kiadás munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások államházt.belüli pénzeszk.átadás államházt.kívűli pénzeszk. átadás szociálpolitikai juttatások KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 22

23 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS ebből: felhalmozási kiadás Finanszírozási felhalmozási kiadás 0 Finanszírozási felhalmozási bevétel 0 Finanszírozási működési kiadás 0 Finanszírozási működési bevétel 0 Költségvetési létszámkeret 114 fő (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele ,- Ft kiadása ,- Ft, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege ,- Ft, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege ,- Ft. 3. A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg. 4. A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételi és kiadási adatait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 6. A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevétel adatait a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 7. A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadás adatait a 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 8. A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételi és kiadási adatait a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 9. A képviselő-testület a fejlesztési bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg. 10. A képviselő-testület a fejlesztési kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg. 11. A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg. 12. A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 10. melléklet, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg. 23

24 14. A képviselő-testület a szociális, rászorultsági ellátások adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. A képviselő-testület a nyújtott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait a16. melléklet szerint hagyja jóvá. 18. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs. 19. A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 20. A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 21. A képviselő-testület az általa képzett tartalékot a 19. melléklet szerint állapítja meg. 22. A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások a 20. melléklet szerint hagyja jóvá. 23. A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a következő három év vonatkozásában a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 24. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 25. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 26. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 27. A települési képviselők, bizottsági tagok és alpolgármesterek tiszteletdíját a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi C. törvény 59. (1) bekezdése szerint állapítja meg. 28. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 29. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja. Az előirányzatok módosítása 24

25 30. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 31. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. 32. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 33. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás - az első negyedév kivételével negyedévenként június 30-ig 215. szeptember 30-ig de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 34. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 35. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 36. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 37. A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkezik. 38. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 39. A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 40. Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 41. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 25

26 Záró rendelkezések 42. A rendelet március 05-én lép hatályba, rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni. 43. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nagyecsed Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet. 26

27 Tárgy: /6.tsp./ A évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolása Mészáros Gábor, alpolgármester: először kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztéshez csatolt kimutatásnak megfelelően javasolta az elszámolás elfogadását. Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester úr szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott határozat: Nagyecsed Város Önkormányzatának 23 / 2015.(II.26.) KT. h a t á r o z a t a A évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról A Képviselő-testület A évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolását a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. KIMUTATÁS A évben nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról 1. melléklet Sorszá Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatá s összege Elszámolá s összege 27

28 m megnevezése 1 Rákóczi Sportegyesület Működési célú felhasználás Református Egyház Működési célú felhasználás 3 Római Katolikus Működési célú Egyház felhasználás 4 Görög Katolikus Működési célú Egyház felhasználás 5 Nazarénus Egyház Működési célú felhasználás 6 Krasznamed Bt. Működési célú felhasználás Összesen Tárgy: /7.tsp./ JAVASLAT a évben tervezett önkormányzati támogatásokra Mészáros Gábor, alpolgármester: a Pénzügyi Bizottság véleményét kérte. Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolta a támogatás elfogadását. Mészáros Gábor, alpolgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, javaslat. Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, az alpolgármester úr szavazást rendelt el, majd kihirdette annak eredményét. A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő Egyhangúlag 7 igen szavazattal hozott határozat: Nagyecsed Város Önkormányzatának 24 / 2015.(II.26.) KT. h a t á r o z a t a 28

29 A évben nyújtandó önkormányzati támogatások jóváhagyásáról A Képviselő-testület A évben nyújtandó önkormányzati támogatásokat jóváhagyja a határozat 1. számú melléklete szerint. Határidő: azonnal Felelős: polgármester KIMUTATÁS A évben nyújtandó önkormányzati támogatások jóváhagyásáról 1. számú melléklet Sorszá m Támogatott szervezet megnevezése Támogatott cél Támogatás összege 1 Rákóczi Sportegyesület Működési célú felhasználás 2 Református Egyház Működési célú felhasználás 3 Római Katolikus Egyház Működési célú felhasználás 4 Görög Katolikus Egyház Működési célú felhasználás 5 Nazarénus Egyház Működési célú felhasználás 6 Krasznamed Bt. Működési célú felhasználás Összesen Tárgy: /8.tsp./ JAVASLAT folyószámlahitel módosítására (kiosztással) 29

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

K É R E L E M NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

K É R E L E M NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Gáborján Község Polgármesteri Hivatal 4122 Gáborján, Fő u. 106. szám : 06 54/ 418-211 A HIVATAL TÖLTI KI! (a kérelem beadásának dátuma): K É R E L E M NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. június 17-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11.

Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály Szociális és Egészségügyi Csoport 2600. Vác, Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...... Születés helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 9/2012.(III.28.) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM A NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1.Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakóhely: irányítószám

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL, VALAMINT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (a 15/2015. (V. 8.) önkormányzati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje

KÉRELEM. szociális célú tűzifa támogatás megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve. Születési helye, ideje 1. számú melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Beadási határidő: 2014. december 12. KÉRELEM szociális célú tűzifa támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.) A kérelmező személyére vonatkozó

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Vagyonnyilatkozat

1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Vagyonnyilatkozat 1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Vagyonnyilatkozat I. A kérelmez ő személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (III.30.) rendelet módosítása A rendelet elfogadásához a képviselő-testület minősített többségének szavazata szükséges. 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 13/2004. (IV.01.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a pénzbeni és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 35/1996. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására

KÉRELEM. rendkívüli támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

A NYOMTATVÁNYT NYOMTATOTT (OLVASHATÓ) BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI! 1. Személyes adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Tartózkodási hely:..irányítószám... település...utca/út/tér. Özvegy: Állampolgársága:

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. Tartózkodási hely:..irányítószám... település...utca/út/tér. Özvegy: Állampolgársága: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez201 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális- és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel:311-630, Tel/ fax: 319-051

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról

2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. a települési támogatásokról 1. oldal 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatásokról Módosította a 33/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben