JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás Antalné, dr. Kaszásné Sarkadi Anna, dr. Koháry György, dr. Nagy István, Váradi Istvánné képviselők Az ülésről hiányzott: dr. Sáska Sándor képviselő Dr. Csabai Zsolt jegyző Csukás Irén aljegyző Györfi Sándorné igazgatási osztályvezető Rikter Ferencné pénzügyi osztályvezető Szijgyártó Péter Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. Ügyvezetője Szegi Emma polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 9 képviselőből 8 fő jelen van. Megtárgyalásra javasolta a meghívóban közölt napirendeken túl még két napirendet. A különfélék 6. napirend keretében Elvi hozzájárulás TÁMOP /2 pályázaton történő óvodai részvételhez c. előterjesztést, a különfélék 7. a HAGE Zrt. kérelme reklámcélú berendezés áthelyezése iránt c. előterjesztést. A képviselő testület a napirendeket elfogadta. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 100/2012. (V.17.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat képviselő-testülete a május 17-ei ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: Napirend: 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények tevékenységéről Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető 2. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. mérleg beszámolója Előadó: Szijgyártó Péter Kft. ügyvezető Különfélék: 1. A rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata és egységes szerkezetben való elfogadása Előadó: dr. Csabai Zsolt jegyző 2. Fedezet biztosítása Közszolgálati Napra Előadó: Szegi Emma polgármester 3. Ingatlan felajánlása megvételre Előadó: Szegi Emma polgármester

2 2 4. Locus Vivendi Kft. megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester 5. ÁMK óraterve és osztályok számának meghatározása Előadó: Váradi Istvánné főigazgató 6. Elvi hozzájárulás TÁMOP /2 pályázaton történő óvodai részvételhez Előadó: Szegi Emma polgármester 7. HAGE Zrt. kérelme reklámcélú berendezés áthelyezése iránt Előadó: Szegi Emma polgármester Zárt ülés: 1. Oláh János Kaba, Zrínyi u. 24. szám alatti lakos önkormányzati lakás iránti kérelme Előadó: Szegi Emma polgármester Határidő: azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Szegi Emma: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Rákóczi Ferenc utcai beadott pályázat 300 mft támogatást nyert. Reméli, hogy rövid időn belül elindulhatnak a tárgyalások, illetve a munkálatok. Nemcsak a kövesút felújítását érinti a pályázat, hanem gyakorlatilag kerítéstőlkerítésig történik, pl. járdajavítás, vízelvezetés, zöldnövényzet telepítése. A lakosság tájékoztatása, a tervek bemutatása lakossági fórum keretében történik. Első körben az érintett szakasz mellett elhelyezkedő vállalkozások képviselői kapnak meghívást. Második körben a magánházaknak a tulajdonosai lesznek értesítve, hogy tudják mi fog történni az ingatlanuk előtt, és ha valami hiba van a tervben, akkor azt időben ki lehessen javítani. A Hétszínvirág óvoda ünnepélyes átadása megtörtént. A lakosság részéről érkezett olyan igény, hogy szeretnék megtekinteni az óvodát. Megkéri intézményvezető asszonyt, hogy jelöljön ki 1-2 napot, hogy a lakosság részéről megtekinthessék a felújított óvodát. Borbély Vilmosné: Természetesen a kérések nélkül is gondoltak erre. A szülőknek fognak lehetőséget kínálni az óvoda megtekintésére, akár hétköznapokon, normál munkaidőben vagy egy kijelölt napon. A képviselő-testület a tájékoztatást 8 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta. Napirend: 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények tevékenységéről Előadó: Dr. Csabai Zsolt jegyző Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető Dr. Kaszásné Sarkadi Anna: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az önkormányzat által szociális témában eddig beadott legnagyobb pályázat támogatást nyert a Mikrotérségi áldozat segítő hálózat kialakítása címmel. Több mint 100 MFt-ra pályáztunk, és ezzel szemben ezer Ft támogatást ítéltek meg a részünkre. 5 településen Kabán, Bárándon, Sápon,

3 3 Biharnagybajomba és Tetétlenen közel 2000 embert érintő programot dolgoztak ki 2 éven keresztül a rendőrséggel, polgárőrökkel és önkormányzatok közreműködésével. Szeretnének bevonni mindenkit a gyermekektől a legidősebb korosztályig ebbe a programba. Arról szól, hogy milyen technikák vannak arra, hogy ne essünk bűncselekmény áldozatává, ha pedig ez már bekövetkezett, akkor milyen eszközök vannak arra, hogy ennek a kárát a legkisebbre csökkentsük. Bíznak benne, hogy a lakosság részéről is tetszést fog kiváltani. Sajnálatos dolog a gyerekekre vonatkozóan, programok megvalósítását nem támogatta a pályázat kiírója. Ettől függetlenül lesz lehetőség arra, hogy a gyerekeket kirándulni vigyük el, vagy az idősebbeknek szabadidős programot szervezzünk. Megköszönte polgármester asszonynak a segítségét a pályázat beadásában. A Penny Market képviselője - polgármester asszony személyes kapcsolatai révén Kabára látogatott, és a kapcsolatfelvétel után szerződést szeretnének velünk kötni élelmiszer adományozásáról. Olyan nagy mérvű szerződés, amely hasonló az élelmiszer banknak a juttatásához, de lehet, hogy ettől mégis több ugyanis remény van arra, hogy havonta vagy 2 havonta adományt kapjunk a Penny Markettől. Tudomásukra jutott, hogy társulásban dolgozunk, ezért az volt a kérésük, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatokat is vonjuk be ebbe a programba. Jelenleg a rászorulók felmérése zajlik. Az EON-nal kötött az intézmény egy szerződést. Tavaly indítottak egy szűk pályázati rendszert, - amit az interneten keresztül fedeztek fel a családgondozók - hogy különböző mértékben és formában támogatják a családokat akinek minimum a 30 eft-ot eléri az adóssága. Ebben a programban azok a települések vehettek részt ahol a nagycsaládosok szövetsége valamilyen formában jelen volt. Kaba kimaradt ebből a körből. A biharnagybajomi és a bárándi családgondozóink olyan sikeres pályázatokat írtak, hogy 180 eft anyagi támogatást is kaptak egyes családok és létrehoztak ennek a hatására egy mintaprogramot amibe meghívtak bennünket. Hajdú-Bihar megyéből Debrecen, Püspökladány és a mi kis mikrotársulásunk vesz részt. Ezeket a plakátokat már kitettük a település több részére, akinek ilyen tartozása van, jelentkezzen az intézményben. Szegi Emma A beszámoló alapos, részletes. A képviselő-testület nevében megköszöni az intézményben végzett munkát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 101/2012. (V.17.) Kvt.h. a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a Település szociális ellátó rendszeréről szóló beszámolók elfogadásáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és a Település szociális ellátó rendszeréről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: május 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Dr. Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető

4 4 2. Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. Mérleg beszámolója Előadó: Szijgyártó Péter Kft. ügyvezető Szegi Emma Köszöntötte a napirend kapcsán megjelent Szijgyártó Pétert a Kft. ügyvezetőjét, illetve Nagy Csaba könyvvizsgálót. Váradi Istvánné: A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft mérleg beszámolóját. A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy felhívja a figyelmét az államháztartási a számviteli és a pénzügyi bizonylati fegyelemmel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó szabályok következetesebb betartására. Borbély Gyula: Kérdése, hogy a közmunkaprogramban résztvevők részére a láthatósági mellény kötelező-e? Szijgyártó Péter: A láthatósági mellényt kötelező viselniük ha közterületen az út mellett dolgoznak, a saját maguk védelme érdekében is. Szegi Emma: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot a Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság kiegészítésével. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 102/2012. (V.17.) Kvt.h. a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. mérleg beszámolójáról Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft évre vonatkozó mérleg beszámolóját elfogadja. Felhívja a Városgazdálkodás Kaba Nonprofit Kft. figyelmét az államháztartási, a számviteli és a pénzügyi bizonylati fegyelemmel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó szabályok következetes betartására. Felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: május 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Szijgyártó Péter Kft. ügyvezető Különfélék 1. Rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeli szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata és egységes szerkezetbe való elfogadása. Előadó: Dr. Csabai Zsolt jegyző Dr. Csabai Zsolt: Tájékoztatja a képviselő-testületet, illetve a nyilvánosságot, hogy a rendeletmódosítás arra irányul, hogy a településen is lehetőség lesz önkéntes közérdekű munkavégzésre. Aki ilyen közérdekű munkavégzést végez, az nem fog érte munkabért kapni. Jelentősége, hogy

5 5 településünkön az önkormányzat nem mindenki részére tudja biztosítani azt, hogy a közérdekű munkavégzésben részt vegyen, viszont a közérdekű munkavégzés 1 évben 30 nap, minimum feltétele annak, hogy szociális ellátásban részesüljön a rászoruló. Ez a közérdekű munka biztosítása arra irányul, hogy mindenkinek lehetősége legyen szociális ellátásban részt venni, és kapjon ellátást. Szegi Emma: Mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy az 1 hónapos jogosultságot megszerezze a támogatáshoz. Így szociális juttatásra jogosult, ha ledolgozta a 30 munkanapot napi 6 órában. Dr. Kaszásné Sarkadi Anna: Örül a rendelet ilyen irányú kiegészítésének. Találkozik olyan emberekkel, hogy szívesen végeznek bármilyen munkát, mert nem szeretnek otthon lenni. Ezt úgy kell felfogni, hogy ha elvégzi az önkéntes munkát, továbbra is jogosultságot szerez arra, hogy a későbbiekben is megkapja a juttatást. Az intézmény várja az önkéntes munkára jelentkezőket, mindenkinek tudnak munkát biztosítani, és segítségként értékelik ezt. Váradi Istvánné: A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Pozitív dolog, hogy bekerül a rendeletbe az önkéntes munka, és abban bíznak, hogy a munka világába visszasegíti az embereket. A rendelet tervezetet elfogadásra javasolta a bizottság. Szegi Emma: Munkahelyeket kellene teremteni. Ha az emberek a termelésben vennének részt, és értéket teremtenének, így vezethetnénk vissza őket a munka világába. A megoldás hosszú távon ez lehetne. Szegi Emma: Szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. A képviselő-testület 8 igen szavazattal megalkotta a 12/2012. (V.23.) Ör.sz. önkormányzati rendeletét a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (V. 23.) Ör. sz. önkormányzati rendelete a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16 (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 10 (1) bek.; 26 ; 32 (3) bek.; 33 (7) bek.; 37/A (3) bek.; 38 (9) bek.; 43/B ; 45 (2) bek; 47 (2) bek.; 48 (4) bek.; és 50 (3) bek-ben, valamint a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 74 (5) bek-ben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló Évi LXXXVIII törvényben foglaltakra a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

6 6 I. FEJEZET Általános és értelmező rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy az Szt alapján a helyi viszonyokra tekintettel szabályozza a szociális ellátásokra való jogosultság egyes feltételeit, érvényesítse garanciáit a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, továbbá az önkormányzati pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának visszafizetésének szabályait meghatározza. 2. Az Szt-ben és e rendeletben meghatározott szociális feladatok és hatáskörök gyakorlását ha az egyes ellátási formáknál e rendelet másként nem rendelkezik a képviselő-testület a polgármesterre ruházza. 3. A rendelet szabályozásánál és alkalmazásánál alapelvként kell tekinteni, hogy a./ a támogatás egysége a család, b./ a hatékonyabb felhasználás érdekében növekedjenek a természetbeni ellátások. 4. (1) A jegyző, a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe utalt támogatások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. Kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és a képviselő-testület hatáskörébe utalt ellátások esetében az, e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. Az Szt-ben szabályozott, szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzellátást igénylő a 63/2006. (III. 27) Korm. rendelet 1 vagy 2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat megtételére kötelezhető, amennyiben az adott ellátás hatáskörének gyakorlója indokoltnak tartja. (2) A havi rendszerességgel járó nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (továbbiakban: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell munkáltató által kiállított kereseti igazolással igazolni. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy a nem havi rendszeresen mérhető jövedelem számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani, melynek igazolása a fél nyilatkozatával történik. (3) Amennyiben a kérelmező vagy családtagjai, illetve háztartásban élők jövedelme kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét saját nyilatkozattal kell igazolni a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozólag. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a rendszeres szociális segélyt, bérpótló juttatást, foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint az időskorúak járadékát igénylők személyére vonatkozóan. (4) Amennyiben az adott ellátás hatáskörének gyakorlója vagy az ügyintéző indokoltnak tartja a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valódisága (jövedelem, családban élők száma), és a kérelmező általános szociális helyzete az alábbi módon ellenőrizhető: a./ Az önkormányzat rendelkezésére álló adatok felhasználásával b./ Számlák bekérésével (vélelmezett jövedelem megállapításához) c./ Környezettanulmány készítésével d./ Munkáltató vagy NAV megkeresésével (jövedelemre vonatkozóan) 5. Az Szt és az e rendelet alapján rendszeres ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényeket, körülményeket (pl. Szt. 4 /1/ bekezdés a-b., pontjában meg határozott vagyoni és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változást) köteles 15 napon belül bejelenteni.

7 7 6. (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást meg kell szüntetni és a támogatásban részesülőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, a természetben nyújtott ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás keretében kapott támogatást az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel. (3) A hatáskör gyakorlója kérelemre részletfizetési kedvezményt ad. A részletfizetés időtartama az Ft-ot meg nem haladó visszafizetési kötelezettségnél a 6 hónapot, az ennél nagyobb mértékű visszafizetés esetén a 12 hónapot nem haladhatja meg. 7 (1) A rendszeres szociális ellátás összegét a jogosultsági feltételek megléte esetén a kérelem benyújtásának hónapjában időarányosan kell megállapítani. (2) A rendszeres szociális ellátás folyósításának szüneteltetésekor, megszűnésekor a jogosultsági feltételek megszűnésének napjáig az ellátás összegét időarányosan kell folyósítani. (3) Az Szt-ben és az e rendeletben meghatározott rendszeres szociális ellátások az időskorúak járadéka és az írni-olvasni nem tudó aktív korúak ellátásában részesülő kivételével - folyószámlára történő átutalását minden hónap 5. napjáig kell teljesíteni. (4) A (3) bekezdésben meghatározott személyek rendszeres szociális ellátását utólag minden hónap 5. napjáig postai úton kell kiutalni. II. FEJEZET A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formái Időskorúak járadéka 8. A települési önkormányzat jegyzője időskorúak járadékát állapít meg az Szt 32/B 32/E -ok alapján Aktív korúak ellátása 9 (1) A települési önkormányzat jegyzője az Szt 37 (1) bek. a.) c.) pontjaiban foglaltakon túl rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a közfoglalkoztatásban a.) legalább 30 %-os egészségkárosodása, vagy b.) mentális állapota miatt nem tud részt venni, vagy c.) legalább 12 hetes terhessége miatt nem tud részt venni. (2) Az (1) bekezdés alapján ellátást igénylő a támogatás iránti kérelméhez köteles becsatolni: a.) az (1) bek.a.) pontban meghatározott esetben az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői intézet I vagy II fokú bizottságának szakvélemény kivonatát; b.) az (1) bek. b., pontban meghatározott esetben a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton kiállított elsőfokú előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint alkalmatlan igazolás. c.) az (1) bek. c, pontjában meghatározott esetben szülész-nőgyógyász szakorvos igazolását.

8 8 10. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott személy a beilleszkedését segítő program keretében a helyi családsegítő központtal köteles együttműködni. (2) A rendszeres szociális segélyben részesülő nem foglalkoztatott köteles: a.) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a családsegítő központnál nyilvántartásba vetetni magát, b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló együttműködési megállapodást írásban megkötni, c.) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani, d.) megjelenési kötelezettségének a családsegítő központ által megjelölt időpontban eleget tenni. (3) A családsegítő központ a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi: a.) egyéni képességeket fejlesztő, b.) életmódot formáló, c.) egyéni életvezetési, d.) mentálhigiénés, e.) rehabilitációs, f.) reintegrációs, g.) önsegítő és képességfejlesztő, h.) munkára és pályára állítási, 11 (1) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult: a.) a családsegítő központnál nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát nyilvántartásba, b.) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, c.) nem köti meg az együttműködési megállapodást a családsegítő központtal, d.) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget együttműködési vagy megjelenési kötelezettségének. (2) Nem minősül felróhatónak az együttműködési kötelezettség megszegése, ha azt a jogosult a családsegítő központhoz benyújtott okiratokkal különösen orvosi igazolás, zárójelentés, hatósági bizonyítvány kimenti. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a családsegítő központ öt napon belül írásban, új határidő kitűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése esetén az Szt 37/B (2) bek-e alapján az aktív korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül. (4) A családsegítő központ a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles 10 napon belül a hatóságot írásban, a kötelezettségszegésről, esetlegesen annak kimentéséről tájékoztatni, továbbá a másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni. (5) A családsegítő központ évente jogosultakként - írásos értékelést készít az együttműködés során végzett munka tapasztalatairól, melynek megküldésével tájékoztatja a jegyzőt. 12 (1) A települési önkormányzat jegyzője amennyiben a gyámhatóság jelzéssel él felé - a rendszeres szociális segélyt, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatást természetbeni ellátásként is megállapíthatja azon jogosultak esetében, akinek családjában védelembe vett

9 9 gyermek nevelkedik, ha a gyermeknek oktatási-nevelési intézménynél étkezési térítési díj hátraléka áll fenn, a gyermek - oktatási intézmény által előírt felszerelései hiányosak, vagy a család folyamatos létfenntartási gondokkal küzd, illetve szolgáltató vállalatnál díjhátraléka van. (2) A rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátásként való megállapítását a jelzést követő hónap 1. napjától kell foganatosítani. (3) A természetben megállapított ellátás összege gyermekenként a jogosult ellátásának 20 %-a, de összesen több gyermek esetén - legfeljebb 60 %. (4) A természetben megállapított ellátást utólag, minden hónap 5. napjáig kell utalványozni a.) térítési díj hátralék esetén az oktatási-nevelési intézmény gazdasági vezetőjének b.) tankönyv, taneszköz, nevelési intézmény által előírt felszerelés pótlása esetén az intézmény vezetőnek, c.) létfenntartási gondokkal küzdő esetén az élelmiszerre, tüzelőre megállapított összeget a családgondozónak, d.) közüzemi díj hátralék esetén a szolgáltató vállalatnak. (5) A (4) bekezdés a-c., pontjaiban megjelölt személyek a természetbeni ellátás felhasználásáról július 10-ig, illetve január 10-ig kötelesek elszámolni. Amennyiben az elszámolást követően a jogosultnak fel nem használt ellátása van, azt részére a júliusi, illetve januári ellátásának összegével ki kell utalni. (6) Ha a jogosult rendszeres szociális segély vagy foglalkoztatást helyettesítő ellátása megszűnik a megszűnést követő hó 10-ig kell a (4) bekezdésben meghatározott elszámolást teljesíteni. Amennyiben az elszámolást követően a jogosultnak fel nem használt ellátása van, azt részére 30 napon belül ki kell utalni. 13. (1) A települési önkormányzat jegyzője az aktív korúak ellátása esetében a kérelem beadását követően a döntés meghozatala előtt, amennyiben nincs róla tudomása - ellenőrzi, hogy az ellátás jogosultja az általa lakott ingatlant, illetve közvetlen környezetét rendben tartja-e. (2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelem benyújtója a.) által lakott lakóház udvara rendezetlen (egészségre ártalmas, allergizáló gyom található rajta, nincs rendszeresen kaszálva és 30 cm-nél magasabb gyom található rajta, szemetes, rágcsálók jelenlétére utaló nyomok találhatók), vagy b.) által lakott ingatlanon nincs rendeltetési célnak megfelelő WC, a meglévő kerítések kidőltek, vagy c.) által lakott ingatlan előtti közterület rendezetlen (nincs rendszeresen kaszálva, a belvízelvezető árok előírt karbantartását nem végzi el, ezért az rendeltetését nem tudja betölteni, a közterületre kihelyezett növényzet szükség szerinti visszavágását elmulasztja, a járda síktalanítása nincs biztosítva), vagy d.) által lakott lakás állaga javításra szorul, külső homlokzatán és belső falfelületén a szükséges felújítási munkák nincsenek elvégezve (vakolás vagy tapasztás, meszelés, tető javítás mely a lakóház beázását akadályozza meg) a jegyző a kérelmezőt az a.) c.) pontokban meghatározott esetben 5 napos határidő kitűzésével az elvégzendő feladat pontos meghatározásával felszólítja. A d.) pontban meghatározott esetben 6 hónapos határidő kitűzésével az elvégzendő feladat pontos meghatározásával szólítja fel. (3) Amennyiben kérelmező a (2) bek. a.) c.) pontokban meghatározott felszólításban megjelölt munkálatokat nem végzi el a kitűzött határidőben részére az aktív korúak ellátása mindaddig nem állapítható meg, míg a feltételek nem teljesülnek.

10 10 (4) A (2) bek. d., pontja szerinti felszólítás esetén 6 hónap türelmi időt követő 30 napon belül helyszíni szemlét kell tartani, és amennyiben az ellátásban részesülő kötelezettségét nem teljesítette a megállapított aktív korúak ellátását az ellenőrzést követő hó 1. napjával meg kell szüntetni. 14. (1) Amennyiben az önkormányzat a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt közfoglalkoztatás keretében nem tudja foglalkoztatni, a támogatásra való jogosultság érdekében legfeljebb 30 munkanap közérdekű önkéntes munkát köteles a támogatásban részesülőnek biztosítani. (2) Közérdekű önkéntes munkát az önkormányzat intézményeiben a feladatellátásuk körében lehet biztosítani. (3) A Polgármesteri Hivatal nyilvántartja az önkormányzat intézményeiben biztosított közérdekű önkéntes tevékenység keretében ellátható munkaköröket. (4) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott kérelmek alapján nyilvántartja a közérdekű önkéntes tevékenység ellátására jelentkező foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket. (5) A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a közérdekű önkéntes tevékenységre jelentkezőket az önkéntes munkalehetőségekről. (6) A Polgármesteri Hivatal a (3)-(4) bekezdés szerinti nyilvántartások alapján kapcsolatot tart, közvetít a kérelmezők és az intézmények között. (7) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő az írásbeli kérelme alapján a közérdekű önkéntes tevékenység ellátására írásbeli önkéntes szerződést köt a fogadó szervezettel. (8) A szerződésnek tartalmaznia kell a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII törvény 6 -ában foglaltakat. Lakásfenntartási támogatás 15. A települési önkormányzat jegyzője által megállapításra kerülő lakásfenntartási támogatásoknál e rendelet 13 -át alkalmazni kell. Hulladékszállítási díjkiegészítés 16 (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság kommunális díj (települési szilárd hulladék szállítási díj) támogatásban részesíti kérelemre azt aki lakásfenntartási támogatásra nem jogosult, egyedül élő, 62. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme a Ft-ot nem haladja meg. (2) A díjkiegészítés a kérelem benyújtás negyedévének 1. napjától a tárgyév végéig állapítható meg (3) A támogatás mértéke negyedévente Ft (4) A megállapított támogatást minden negyedévet követő hónap 5. napjáig utalja át a Polgármesteri Hivatal a szolgáltató vállalatnak.

11 11 (5) A támogatás kérelemre történő megszüntetésekor az ellátást a kérelem beadás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. Ápolási díj 17. A települési önkormányzat jegyzője az Szt 41 (1) bekezdés, valamint a 43/A -ban meghatározott esetben ápolási díjat állapít meg. 18 (1) Az Szt 43/B /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak aki 18. életévét betöltött tartósan beteg amit orvosi szakvélemény igazol személy gondozását végzi. (2) A méltányossági ápolási díjra való jogosultságnál feltétel, hogy az ápoló és az ápolt egy háztartásban éljen, az ápolónak a beteg ellátása érdekében munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyt kell megszüntetni, és az ápoltnak nincs olyan közeli hozzátartozója /Ptk 685 b.)/, aki tartósan otthon tartózkodik vagy tartózkodhat és egészségi állapota alapján az ápolásra alkalmas, továbbá az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. (3)A méltányossági ápolási díj mértéke az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (4) A méltányossági ápolási díj iránt benyújtott kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. 19. (1) Meg kell szüntetni az ápolási díját annak, aki az alábbiakban meghatározott kötelezettségek valamelyikét az ápolt személy esetében nem teljesíti: a.) rendszeres étkeztetését, ami magában foglalja legalább napi egyszeri meleg étkeztetést, b.) személyi és lakókörnyezetének higiéniás körülményeit, c,) orvosi előírás szerinti gondozási, ápolási feladatait d.) az ápolttal kapcsolatos hivatalos ügyintézést. (2) Személyi és lakókörnyezet elfogadható higiéniás követelménye: az ápolt napi rendszeres tisztálkodása, tiszta ruhával való ellátása, tartózkodási helyének napi rendszerességgel történő teljes takarítása, az étkezésre szolgáló edényzet használat utáni elmosása, az ápolt részére megfelelő fekvőhely (ágy, ágybeli) biztosítása. (3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központot (továbbiakban: intézmény) bízza meg. (4) Az ellenőrzéseket szükség szerint, de legalább három havonta egyszer el kell végezni. (5) Az intézmény kötelezettségszegés észlelése esetén azonnal, illetve a (4) bekezdésben előírt ellenőrzést követően, de legalább január, április, július, október hó 15. napjáig jelentést köteles adni a szociális irodának (6) A szociális iroda az ápolási díj megállapítását, megszüntetését követően 8 napon belül értesíti az intézményt. Átmeneti segély 20 (1) A Szociális és Egészségügyi Bizottság átmeneti segélyben részesítheti kérelemre vagy hivatalból azt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került melyet hitelt

12 12 érdemlően igazol vagy időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg. (2) Kivételes méltányosságból jövedelem határtól függetlenül a rendkívüli élethelyzetbe kerülő - váratlan nagyobb összegű többlet kiadásra kényszerül /pl. hosszantartó gyógykezelés, elemi csapás, közeli hozzátartozó halálesete / - személy részére is állapítható meg átmeneti segély, feltéve, ha a rendkívüli élethelyzetet hitelt érdemlően igazolja. (3) A megállapított átmeneti segély egyszeri. A tartósan létfenntartási gondokkal küzdő vagy átmenetileg teljesen ellátatlan személyek részére havi rendszerességgel ismétlődő átmeneti segély is megállapítható. (4) A polgármester egyszeri átmeneti segélyt állapíthat meg azon kérelmezők részére, akiknek ennek elmaradása az életét, testi épségét veszélyeztetné. (5) A polgármester ideiglenes intézkedéséről köteles a Szociális és Egészségügyi Bizottságot a megállapítást követő soros ülésén tájékoztatni. (6) Az átmeneti segély iránti kérelemhez e rendelet 4 /1/ bekezdésében meghatározottakon túl gyógyszertámogatás esetén csatolni kell a gyógyszertár igazolását is. (7) A megállapított átmeneti segélyt: a./ közüzemi díjként szolgáltató vállalathoz, b./ amennyiben kérelmező egészségi állapota átmenetileg fekvőbeteg, idős koránál fogva mozgásában korlátozott és házi gondozásban részesül indokolja a házi gondozó kezeihez kell kiutalni. c./ a fentieken túlmenően élelmiszervásárlásra, tüzelő vásárlására, illetve gyógyszer kiváltására jogosító utalvány adható ki a jogosult részére, d./ az átmeneti segély házipénztárból készpénz formájában is kifizethető. Temetési segély 21. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és azt számlával igazolja, feltéve, ha kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négyszeresét. (2) A temetési segély összege: a.) Ft-tól a temetési költségek teljes összege állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át nem haladja meg b.) Ft-tól a temetési költségek teljes összege állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át meghaladja, de a 400 %-ot nem éri el. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként az önkormányzat Ft-ot ismer el. Köztemetés 22. (1) Közköltségen történő eltemettetés esetén a polgármester az eltemettetésre köteles személyt a temetési költségek megtérítésére kötelezi. Ezen kötelezettség teljesítése alól mentesítés nem adható. (2) A polgármester ezen (1) bekezdésére tekintettel a temetési költségek megfizetésére részletfizetési kedvezményt adhat, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában

13 13 az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át nem haladja meg. Méltányossági közgyógyellátás 23. (1) A települési önkormányzat jegyzője az Szt 50 (1) és (2) bekezdése szerint közgyógyellátást állapít meg. (2) A települési önkormányzat jegyzője méltányossági közgyógyellátásban részesíti azt a szociálisan rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 170 %-át, egyedül élő esetén a 220 %- át, és az egészségbiztosítási szerv által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15 %-át meghaladja. (3) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja, mely alapján az egészségbiztosítási szerv szakhatósági igazolást ad a rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 24. A települési önkormányzat jegyzője az Szt 54 -ában meghatározott esetben egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg. Szociálpolitikai Kerekasztal 25. (1) Kaba Város Önkormányzata figyelemmel az Szt 58/B (2) bekezdésére Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatát képezi a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzített feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése. (4) Tagjai: polgármester jegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Igazgatási osztályvezető Háziorvosok képviselője Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője Nyugdíjas szervezetek által delegált képviselő Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének képviselője Védőnői szolgálat képviselője Kaba-Ház Idősek Otthona képviselője Vegyes és záró rendelkezések 26. (1) Amennyiben a cselekmény bűncselekménynek nem minősül, szociális célú vásárlási utalvánnyal való visszaélés szabálysértést követ el, és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a.) a vásárlási utalványt tilalom ellenére más személyre átruházta, b.) a vásárlási utalványt annak egészében vagy értékének egy részében készpénzre átváltotta, c.) olyan áruféleséget vásárol, amelynek vásárlására a vásárlási utalvány nem jogosítja. d.) Az utalványon vásárolt áruval, vagy annak arányos részével utólagos ellenőrzés alkalmával elszámolni nem tud.

14 (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 1/2012. (I. 24) Ör. rendelet (3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: a.) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11 cikk (1) bek. D) pont és 21 cikk b.) az Európai Parlament és Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgásához és tartózkodásához való jogáról, valamint a 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. Cikk, c.) a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. Május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. Cikk (1) bekezdés e., pont. Kaba, május 17. Dr. Csabai Zsolt sk. jegyző Szegi Emma sk. polgármester A rendeletet kihirdettem: Kaba, május 23. Dr. Csabai Zsolt jegyző

15 15 JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1. sz. melléklet Személyi adatok: 1./ Az ellátást igénylő neve:. 2./ Az ellátást igénylő állandó lakásának címe:... 3./ Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:. 4./ A törvényes képviselő neve és címe, ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes:. 5./ Az igénylővel egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók száma:.fő 6./ Az 5., pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: a.). b.). c.). d.). e.). Kijelentem, hogy a NYILATKOZATBAN-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a többször módosított évi III. tv. 10 /7/ bekezdése alapján az önkormányzat az APEH útján, valamint a../2012. (.) sz. rendelet 4 /4/ bekezdésében foglaltak szerint munkáltató megkeresésével és környezettanulmány készítésével ellenőrizheti. A valótlan adatok közlése után felvett támogatást köteles vagyok visszafizetni. Kaba, z ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének aláírása.. Cselekvőképes hozzátartozók aláírása Kitöltési utasítás: 1. Állandó lakóhelyként, illetve tartózkodási helyként a személyi igazolványban vagy lakcímnyilvántartó lapon szereplő címet kell beírni. 2. közeli hozzátartozó: házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennáll, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a benyújtást megelőző év személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-

16 16 vel osztott részét kell beírni. A nem idetartozó jövedelmek esetén a benyújtást megelőző 1 hónap átlagjövedelmét kell feltüntetni. 4. A feltüntetett jövedelmekről jövedelemigazolást, vagy annak fénymásolatát kell csatolni (pl. nyugdíj-szelvény, munkáltatói igazolás) 5. Az egy főre eső jövedelem a család havi nettó jövedelme osztva a közeli hozzátartozók számával. 6. A jövedelemnyilatkozatot a nagykorú hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Jövedelmi adatok: A jövedelmek Kérelmező típusai jövedelme 1.munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.szárm. jöv. Ebből közfoglalkoztatásból származó 2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3.alkalmi munkavégzésből származó jövedelem 4. táppénz, gyermekgondozási támogatások 5. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 6. önkorm. és munkaügyi szerv által folyósított ellátások 7. Egyéb (pl. ösztöndíj, állattartás, értékpapírból szárm.jöv., kis összegű kifizetések) 8. össz. bruttó jövedelem Közeli hozzátartozók jövedelme Össz. Jövedelem 9. Személyi jöv. Adó vagy előleg összege 10. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 11. munkavállalói járulék összege 12. nettó jövedelem Egy főre jutó havi családi jövedelem: Ft Számszakilag az adatokat ellenőriztem:.

17 17 2. Fedezet biztosítása Közszolgálati Napra Előadó: Szegi Emma polgármester Váradi Istvánné: A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 1500 Ft / fő támogatást javasol elfogadásra a képviselő-testületnek. Szegi Emma: Szavazásra tette fel a bizottság javaslatát. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 103/2012. (V.18.) Kvt.h. fedezet biztosításáról Közszolgálati Napra Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálatban álló aktív és az intézményekből nyugdíjba vonult dolgozói részére anyagi támogatást biztosít a Közszolgálati Nap megszervezéséhez. A támogatás Ft/fő, melyre az intézmények a Polgármesteri Hivatalhoz leadott létszámnak megfelelő összegben jogosultak. A támogatás fedezetéül a képviselő-testület a céltartalékot jelöli meg. Megbízza a polgármestert és az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételével. Határidő: május 18-tól folyamatos Felelős: Szegi Emma polgármester Valamennyi intézményvezető 3. Ingatlan felajánlása megvételre Előadó: Szegi Emma polgármester Dr. Nagy István: A Települési és Mezőgazdasági illetve a Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és egyik ingatlan megvásárlását sem javasolja a képviselőtestületnek. Szegi Emma: Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 104/2012. (V.17.) Kvt.h. Ingatlan felajánlásáról megvételre Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem látja indokoltnak a Kaba, Bajcsy-Zs. u. 1. szám alatti 1555 hrsz-ú, 1277 m 2 területű ingatlan és Kaba, Kiss E. u. 10. szám alatti 1526 hrsz.-ú, 562 m 2 területű családi ház megvásárlását. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő:azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 4. Locus Vivendi Kft. megbízása Előadó: Szegi Emma polgármester

18 18 Váradi Istvánné: A Pénzügyi-, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Szegi Emma: Ez a cég jobb kondíciókat biztosít, mint az Aditus Kft. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 105/2012. (V.17.) Kvt.h. Locus Vivendi Kft. megbízása Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1148 Budapest, Nagy Lajos király út 1-9.) meglévő szerződést és a szerződés lejáratát követően augusztus 1-től megbízza a Locus Vivendi Kft.-t (4100 Berettyóújfalu, Madarász u. 8.) a mellékelt ajánlatban részletezett tanácsadói munka elvégzésével nettó Ft/hó megbízási díj ellenében, valamint a nyertes pályázatok esetén az elnyert támogatások után 3% sikerdíj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. Határidő:azonnal Felelős: Szegi Emma polgármester 5. ÁMK óraterve és osztályok számának meghatározása. Előadó: Váradi Istvánné főigazgató Váradi Istvánné: Az Alapfokú Művészeti Iskola óratervénél egy pont van, ahol más döntése is lehet a képviselő-testületnek. Kéri a képviselő-testületet, hogy jövő évi első évfolyamon 3 osztályt indíthassanak 19 fős osztálylétszámmal. Az első osztály elvégzése után amennyiben az államosítás nem történik meg, akkor összevonják a három osztályt kettőbe. Nagyon fontos lenne, hogy első osztályban ne legyen 29 fős osztálylétszám. Ezt a kérést támogatta a Közoktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság is. Dr. Kaszásné Sarkadi Anna: Az előterjesztésben olvasható, hogy vannak még a művészeti iskolában üres férőhelyek Ha nem fognak jelentkezni a gyerekek, akkor mi lesz? Váradi Istvánné: Biztos, hogy lesz jelentkező, mert sok esetben a szülők megvárják, hogy tanul a gyermek, és majd augusztus végén döntik el a beiratkozást. A köznevelési törvény egy pontja szeptember 1.-től életbe lép, ami módosítja az óratervet. Első és ötödik osztályban kötelező a heti 5 testnevelés óra megtartása. Szegi Emma: A sportpályát rendelkezésre bocsátják, ott is meg lehet tartani a testnevelés órákat. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

19 19 106/2012. (V.17.) Kvt.h. az ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolájának 2012/2013-as tanévi óratervének és a pótbeiratkozás időpontjának jóváhagyásáról. Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (2) bekezdés c.) pontja alapján az Általános Művelődési Központ tagiskoláinak óratervét, osztály, csoport számát és osztályok létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá: ÁMK Sári Gusztáv Tagiskolájának heti óraterve a 2012/2013-as tanévre Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. bevezető szakasz kezdő alapozó szakasz fejlesztő szakasz szakasz 2010/2011. NAT NAT NAT NAT k k NAT K(M) 2011/2012. NAT NAT NAT NAT NAT k NAT NAT 2012/2013. NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT NAT K(M) = kerettanterv módosítva (20/2000. (IX. 21.) OM rendelet 16. -sal kiegészítve), a évi költségvetési törvény 103. (4) bekezdésében előírt óraszám- és tananyagcsökkentés alapján felülvizsgált helyi tanterv NAT = a évi törvénymódosítás és a NAT 2003 alapján felülvizsgált helyi tanterv k NAT = nem szakrendszerű oktatás bevezetése (2006. évi LXXI. törvény 1. -ával megállapított Kt. 8. (3) alapján), jelölése a naplókban évfolyam osztályok tanulók ebből SNI-s létszám átlaglétszám száma száma tanulók száma fő (autista) fő (autista) fő fő 49 24, fő 68 22, fő 47 23, fő fő 76 25,3 összesen Az általános iskola 1-8. évfolyamán tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglakozások, valamint azok óraszámai: Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 1 o. 3 oszt. 1 o. 2 oszt 1 o. 3 oszt. Magyar nyelv és irodalom (ember és társadalomismeret és dráma) 8,5 25, Matematika , Informatika

20 20 Környezetismeret ,5 4,5 Ének zene, tánc 1,5 4,5 1,5 3 1,5 4,5 Rajz és vizuális kultúra Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Játék és sport óra Összesen Tantárgy 4. évf. 5. évf. 6. évf. 1 o. 2 oszt. 1 o. 3 oszt. 1 o. 2 oszt. Magyar nyelv és irodalom (ember és társadalomismeret és dráma) 7 14 Magyar nyelv és ,5(M)= 13,5 3,5+0,5(M)= 8 irodalom (dráma) 4,5 4 Történelem - - 1,5 4,5 1,5 3 Idegen nyelv Matematika ,5 7 Informatika Környezetismeret Természetismeret (egészségtan) - - 1,5 4,5 1,5+0,5(M)= 2 4 Fizika Ének zene, tánc 1, ,5(M)= 1,5 4,5 0,5+0,5(M)= 1 2 Rajz és vizuális kultúra Életvitel és gyakorlati ismeretek (hon és - - 0,5+0,5(M)= 1 3 0,5+0,5(M)= 1 2 népismeret, egészségtan) Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport 3 6 2,5+0,5 7,5+1,5 2,5 5 Osztályfőnöki (emberismeret és egészségtan) Játék és sport óra Összesen 22, ,5+0,5 67,5+1,5 22, évfolyamon várhatóan 19 tanuló sportol sportegyesületben. A maradék tanulók 2 osztálynyi: 2 óra/hét * 2 osztály = 4 óra/hét Választható tanórai foglalkozások: Kaba 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 1 o. 3 o. 1 o. 2 o. 1 o. 3 o. 1 o. 2 o. 1 o. 3 o. 1 o. 2 o. Német nyelv angol nyelv Testnevelés idegen nyelv Összesen

21 21 7., 8. évfolyam: Kötött órák (kötelező jelleggel) 7. évfolyam 8. évfolyam Tantárgy 1 osztály 3 1 osztály 3 osztály osztály Magyar nyelv és irodalom (dráma) 3,5+0,5(M)= ,5(M)=3,5 10,5 Történelem Történelem és állampolgári ismeretek Idegen nyelv Matematika Informatika 1,5 4,5 1 3 Fizika 1 3 1,5 4,5 Biológia Biológia és egészségtan - - 0,5+0,5(M)=1 3 Kémia 1,5 4,5 1,5 4,5 Földrajz (társadalomismeret modul) 1+0,5(M)=1,5 4,5 - - Földrajz - - 1,5 4,5 Ének-zene 0,5 1,5 1 3 Rajz és vizuális kultúra Életvitel és gyakorlati ismeretek 1,5 4,5 1 3 (egészségtan) Testnevelés és sport 2,5 7,5 2,5 7,5 Osztályfőnöki (emberismeret, etika) 0,5+0,5(M)=1 3 0,5+0,5(M)=1 3 Rajz és Mozgókép- és médiaismeret ,5(M)=1,5 4,5 Összesen: Megjegyzés: Modulok tantárgyba való beépítését +0,5(M)-mel jelöltük. Választható órák (a tanuló számára a választás nem kötelező) Tantárgy 7. évfolyam 8. évfolyam 1 o. 3 o. 1 o. 3 o. 2. idegen nyelv 2 2 matematika magyar angol Összesen 8 11 Heti órák száma összesen: Délelőtti órák száma: 467,5 óra/hét Játék és sport órák száma: 7 óra/hét Kötelező testnevelés órákra (1. és 5. évf.): 11,5 óra/hét Választható órák száma: 33 óra/hét Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, az évi LXXXVI. törvénnyel módosítása 52. (3.); ((7.); 124. (4/a); 24. pontja alapján: 1. évf. (10%) 2 óra /hét 3*2 óra/hét = 6 óra/hét 2. évf. (10%) 2 óra/hét 2*2 óra/hét = 4 óra/hét 3. évf. (10%) 2 óra/hét 3*2 óra/hét = 6 óra/hét 4. évf. (10%) 2,25 óra/hét 2* 2,25 óra/hét = 4,5 óra/hét

22 22 5. évf. (25%) 5,625 óra/hét 3*5,625 óra/hét = 16,875 óra/hét 6. évf. (25%) 5,625 óra/hét 2*5,625 óra/hét = 11,25 óra/hét 7. évf. (30%) 7,5 óra/hét 3*7,5 óra/hét = 22,5 óra/hét 8. évf. (30%) 7,5 óra/hét 3*7,5 óra/hét = 22,5 óra/hét Összesen: 93,625 óra/hét Az I. sz. melléklet 3. r. II. f. 7. pontja alapján: 467,5 óra/hét 5%-a = 23,375 óra/hét K.t c. pontja és a 129. (10) alapján: Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, tehetséggondozására és egyéni foglalkozásokra felhasználható: 467,5 óra/hét 12%-a = 56,1 óra/hét Összesítés: Az 1-8. évfolyamon délelőtt megtartott órák száma: 467,5 óra/hét Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a évi LXXXVI. törvénnyel módosítása bekezdése, az I. sz. melléklet 3. r. II. f. 7. pontja és a K.t c. pontja és 129. (10) alapján felhasználható: 173,1 óra/hét Kötelező testnevelés órákra (1. és 5. évfolyam): 11,5 óra/hét 2 fő értelmi fogy. magántanuló: 10 óra/hét SNI-s tanuló hab.-rehab. 7 óra/hét 2 fő autista: 10 óra/hét Vezetők órakedvezménye (igazgató 17 óra, igazgatóh. 14 óra): 31 óra/hét Gyógytestnevelés (2 csoport) 6 óra/hét Közalk. tan. tagja órakedvezménye: 2 óra/hét Összesen: 718,1 óra/hét Főigazgató: munkaideje 40 óra/hét Könyvtáros: Kötelező nyitva tartás: Adminisztráció: Munkahelyen kívül végzett munka: Összesen: 22 óra/hét 12 óra/hét 6 óra /hét 40 óra/hét Ifjúságvédelmi felelős: munkaideje 40 óra/hét Napközi otthon ( bek): 4 tanulócsoport számára: 4 x 22,5= 90 óra/hét 1 főállású fejlesztő pedagógus: Kötelező óraszáma: 24 óra/hét Logopédus: Kötelező óraszáma: 21 óra Összesen: Főigazgató: Ált. isk o. Fejlesztő pedagógus Logopédus Könyvtáros: 40 óra/hét 718,1 óra/hét 24 óra/hét 21 óra/hét 40 óra/hét

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról

Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról Oroszlány Város Önkormányzatának 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelete * a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Endrefalva Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.11.) és 4/2012 (III.27.) és 1/2012. (I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete a szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja 1 Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről A Novaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete

Részletesebben