J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági tag Baji Lajos bizottsági tag Molnár Viktor külső bizottsági tag Kovács Sándor külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető Csiaki Tamás osztályvezető Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető Uhrin Nándor osztályvezető Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes Soczóné Dömény Edit csoportvezető Dr. Kiss Gyula csoportvezető Gyaraki Ferenc csoportvezető Márton László vagyonkezelő ügyintéző Nagy Árpád tanügyi ügyintéző Nem vett részt a bizottsági ülésen: Pap János bizottsági tag Fodor Lajos a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: jelen van 5 fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását és két téma tárgyalását zárt ülés keretében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Zárt ülés: 1.Szennyvízberuházással kapcsolatos bizottsági határozatok módosítása 2. Budapest Bank Nyrt. munkahelyteremtéshez kapcsolódó képzési támogatás (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. Nyilvános ülés napirendi pontjai: 1. A 2008/2009. tanév beiskolázásának véglegesítése, közalkalmazotti létszámváltozások lekövetése a közoktatási intézményekben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 2. A Rákóczi Szövetség támogatása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 3. Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztés tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH- ENV-4/2005 azonosítási számú Támogatási szerződés teljesítéséről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 4. Általános tartalékból pénz igénylése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (Közgyűlési előterjesztés véleményezése)

2 2 6. A gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 8. Gerincvédelmi csomag támogatásáról szóló határozat módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 9. Habitat for Humanity otthonteremtési pályázata (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 10. Tájékoztató az adósságkezelési szolgáltatásról 11. Hármas ikrek gondozásával kapcsolatos kérelem (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 12. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006. (IX.12.) önk. rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 13. Helyiség biztosítása a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezete számára (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 14. A hulladék-gyűjtőedények zárható térben történő elhelyezésére kiírt pályázat (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 15. A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának megválasztása, valamint tájékoztatás a vállalat átalakulásáról (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 16. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására 17. Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 18. Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 19. Javaslat az intézményi céltartalékból pótelőirányzatok biztosítására 20. Pályázat létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 21. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) 22. Intézményi felhalmozási kiadások engedélyezése 1. napirendi pont Tárgy: A 2008/2009. tanév beiskolázásának véglegesítése, közalkalmazotti létszámváltozások lekövetése a közoktatási intézményekben (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a közoktatási intézmények 2008/2009. tanév beiskolázásának véglegesítéséről, a közalkalmazotti létszámváltozások lekövetéséről szóló előterjesztés. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 308/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja:

3 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbi egyedi megoldások és változások bevezetését engedélyezi az intézmények számára: 1. Jóváhagyja a 2008/2009-es tanévre az alábbi álláshely növekedést az intézménynél meglévő túlóra átváltással, többletforrás biztosítása nélkül: Álláshely Álláshelye Intézmény Munkakör típusa k száma Szabó Pál Téri Általános Iskola pedagógus 1 tanító túlórát biztosít a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthonban a 2008/2009-es tanévben engedélyezett 5 csoport megszervezéséhez 3. Három szakma egy osztályban történő oktatását hagyja jóvá az alábbi intézményekben Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium: - 1/11/3-K Kőműves, Épületburkoló, Ács-állványozó - 1/11/3-T Gázfogyasztó- és csőhálózat-szerelő, Épület és építménybádogos, Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: - 1/13/G Grafikus, Textilrajzoló és modelltervező a., Textilműves Esély Pedagógiai Központ : - 1/11/1 Parkgondozó, Zöldségtermesztő, Virágkötő. 4. A szakképzési struktúra megváltozása miatt az alábbi közalkalmazotti álláshelyeket szünteti meg végleges jelleggel: Intézmény Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Felelős: Köles István alpolgármester Határidő: szeptember napirendi pont Álláshely típusa Álláshelye k száma Munkakör pedagógus 2 tanár Tárgy: A Rákóczi Szövetség támogatása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre, mely szerint a Rákóczi Szövetség beiskolázási programja részére kerüljön biztosításra Ft támogatás. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 309/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ft-tal támogatja a Rákóczi Szövetség beiskolázási programját. A támogatott szervezet a támogatással - a felhasználást igazoló dokumentum másolatával - legkésőbb november 30. napjáig köteles elszámolni. Forrás: Általános tartalék Felelős: Kiss Tibor bizottsági elnök Határidő: november 30.

4 4 3. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH-ENV-4/2005 azonosítási számú Támogatási szerződés teljesítéséről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH-ENV-4/2005 azonosítási számú Támogatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló. Sztankó Ilona PIU vezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag javasolta az előterjesztés határozati javaslatában szerepeltetni az alábbi szövegrészt:...szóló tájékoztatót, mely alapjául szolgál a KEOP-1.2.0/2F támogatási szerződés megkötése előkészítésének. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az 310/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez létrejött NFH-ENV-4/2005 azonosítási számú Támogatási szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót, mely alapjául szolgál a KEOP /2F támogatási szerződés megkötése előkészítésének. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Sztankó Ilona PIU vezető Határidő: folyamatos 4. napirendi pont Tárgy Általános tartalékból pénz igénylése (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottságának évi előirányzat-maradványa Ft volt, mely maradvány a évi költségvetésben nem került szerepeltetésre. A bizottság az összeggel a évi feladatai meghatározásakor számolt, ezért kéri annak biztosítását az általános tartalék terhére. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az 311/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

5 5 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság évi pénzmaradványának megfelelő összeget, ,- Ft-ot azaz kettőmillió hétszázharminchatezer forintot biztosít a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság részére. Forrás: Általános tartalék Felelős: Kutyej Pál bizottsági elnök Határidő: szeptember napirendi pont Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre arra vonatkozóan, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 312/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az Általános Szerződési Feltételek alapján felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságot a pályázatok elbírálásával. Felelős: Dr. Kerekes Attila az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: november Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi költségkeretét ,- Ft, azaz hárommillió forint összegben hagyja jóvá. Felelős: Fodor Lajos a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Határidő: a évi költségvetés jóváhagyása

6 6 6. napirendi pont Tárgy: A gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 313/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2008. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a gyermekek védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló 8/2008. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 8/2008. (III. 3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 3. -a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a védőoltás beadásától számított 60 napon belül lehet benyújtani Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályán. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 2. A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a törvényes képviselő jogosult benyújtani. Az a kérelmező, akinek a gyermeke mindhárom oltás támogatására jogosult a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a védőoltás 10%-ának befizetését a Szociálpolitikai Osztályon köteles igazolni. 3. A Rendelet 5. (4) bekezdése hatályát veszti. 4. A Rendelet 5. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a fellebbezés elbírálása során kivételes méltánylást érdemlő esetben (2) bekezdésben foglaltakon túl a második és a harmadik védőoltás támogatását is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

7 7 legkisebb összegének legfeljebb 20 %-ával haladja meg az e rendeletben meghatározott jövedelemhatárt. 5. A Rendelet 5. -a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a fellebbezés elbírálása során a (2) és az (5) bekezdéseken túl kivételes méltánylást érdemlő esetben mindhárom védőoltás támogatását megállapíthatja a rendkívüli élethelyzetbe került - legfeljebb 15. életévét betöltött - jogosult esetében. Rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmezőnél, illetve családjában rendkívüli események halmozottan fordulnak elő, illetve ha a jogosult szülei, nagyszülei között daganatos megbetegedés fordult elő. 6. A Rendelet 5. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A védőoltás támogatása esetén az oltássorozat mindhárom vakcináját a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet szakrendelésén kell beadatni. 7. Ez a Rendelet szeptember 22. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző 7. napirendi pont Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: Az intézményi térítési díj a szolgáltatási díj és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az önköltség, a kiadások csökkentésére kell törekedni, hogy ne növekedjen jobban a térítési díj. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: Az önköltség számítását pontosan meghatározza a szociális törvény. Baji Lajos bizottsági tag: A könyvvizsgáló segítségét kell kérni: kerüljön meghatározásra számszakilag és közgazdaságilag, hogy mely tényezők azok, amelyek az önköltséget esetlegesen befolyásolni tudják. Ehhez jó lenne segítség. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az

8 314/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 8 Pénzügyi Bizottsága a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2008. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 6/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 2. Ez a rendelet szeptember hó 22. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző 1. sz. melléklet Térítési díjak mértéke Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés esetén a fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25 %-át. Megnevezés Étkeztetés Ft/adag ( ÁFA ) Ebédszállítás 2850 Ft/hó 130 Ft/nap Idősek Klubja, Szenvedélybetegek nappali ellátása Étkezés nélkül Reggeli térítésmentes Ebéd Ft/adag ( 158,-+32,-ÁFA) Vacsora Ft/adag ( ÁFA) Ft/adag ( ÁFA) Házi segítségnyújtás Idősek Klubja Támogató szolgáltatás Személyi segítés Szállítás egy személy esetén Ingyenes Ingyenes Ft/óra Ft/km Jelzőrendszeres segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Ingyenes Ingyenes

9 9 Támogató szolgálatnál térítési díját nem kell fizetni személyi segítés illetve személyszállítás esetén ha: - a szállítást, személyi segítést igénybevevő fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesül, - vagy jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. Szakosított szolgáltatási ellátások A Szociális törvény 117. (2) bekezdése szerint a tartós elhelyezésért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80%-át. Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Ady Endre utcai Idősek otthona - ha 2007.december 31. előtti időponttól ellátott Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap , Ft/hó Bartók Béla úti Idősek Otthona - ha 2007.december 31. előtti időponttól ellátott Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó Csaba utcai Idősek Otthona - ha 2007.december 31. előtti időponttól ellátott Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó Bankó András utcai Idősek Otthona - ha 2007.december 31. előtti időponttól ellátott Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó - ha január 1-től ellátott és jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át Ft/nap Ft/hó Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás Ady Endre utcai Szenvedélybetegek otthona Ft/nap Ft/hó Ady Endre utcai Demens betegek otthona Ft/nap Ft/hó A Szociális törvény 117. (2) bekezdése szerint az átmeneti elhelyezésért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60%-át. Időskorúak gondozóháza Ft/nap Ft/hó ( Urszinyi Andor utcai, 4-es Honvéd utcai, Orosházi úti ) Alkalmazottak térítési díja: Reggeli: 105 Ft + 21,-Ft ÁFA/nap = 126,- Ebéd: 177 Ft + 35,-Ft ÁFA/nap = 212,- Vacsora: 136 Ft + 27,-Ft ÁFA/nap = 163,- Összesen: 418 Ft + 83,-Ft ÁFA/nap = 501,-

10 10 A fentiekben részletezett térítési díj a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény minden egységére értendő, úgymint Békéscsaba, Kétsoprony, Doboz, Csabaszabadi, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós településeken lévő szociális ellátásaira. Életfa Idősek Otthona - emelt szintű ellátás Ft/nap Ft/hó - általános szintű ellátás Ft/nap Ft/hó ha az ellátott december 31. előtti időponttól intézményi elhelyezett Ft/nap Ft/hó ha az ellátott január 1-től intézményi elhelyezett és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át Ft/nap Ft/hó ha az ellátott január 1-től intézményi elhelyezett és jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át Ft/nap Ft/hó Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - demens ellátás Ft/ nap Ft/hó 2. sz. melléklet Az étkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési csökkentésére az jogosult, akinek az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének alábbi mértékét: Egyedül élő kérelmező esetén A kedvezmény mértéke Étkeztetés, Idősek klubja, Szenvedélybeteg nappali Amennyiben az ellátást igénybevevő nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át 85% 75 Ft/adag (62,-Ft+13,-Ft ÁFA ) 100%-150% 70% 100 Ft/adag ( 83,-Ft+17,-Ft ÁFA ) 150%-200% 60% 200 Ft/adag (167,-Ft+33,-Ft ÁFA ) 200%-250% 30% 350 Ft/adag (292,-Ft+58,-Ft ÁFA ) 250%-300% 10% 450 Ft/adag (375,-Ft+75,-Ft ÁFA ) 300% 0% 500 Ft/adag (417,-Ft+83,-Ft ÁFA ) 8. napirendi pont Tárgy: Gerincvédelmi csomag támogatásáról szóló határozat módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Javaslat került beterjesztésre a gerincvédelmi csomag támogatásáról szóló határozat módosítására. Az előterjesztő javasolja, hogy a közgyűlés a 368/2008.(VI.19) számú közgy. határozatát módosítsa, és a békéscsabai közoktatási intézményekbe a 2008/2009. tanévre beíratott első osztályos tanulók részére az egészséges tartást segítő ülőpárnák biztosítása érdekében további ,- Ft-ot különítsen el évi költségvetésében az általános tartalék terhére.

11 11 Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 315/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 368/2008.(VI.19) számú közgy. határozatát módosítja és a békéscsabai közoktatási intézményekbe a 2008/2009. tanévre beíratott első osztályos tanulók részére az egészséges tartást segítő ülőpárnák biztosítása érdekében további ,- Ft-ot különít el évi költségvetésében az általános tartalék terhére. Felelős: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Elnöke Határidő: október napirendi pont Tárgy: Habitat for Humanity otthonteremtési pályázata (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került az a javaslat, mely szerint kerüljön pályázat benyújtásra a Habitat for Humanity által meghirdetett otthonteremtési pályázati felhívásra. Az előterjesztő javasolja, hogy a pályázat sikeressége és a partneri szerződés megkötése esetén a program megvalósításához 15, egyenként m 2 alapterületű, és Ft értékű közművesített telek kerüljön ingyenesen biztosításra Békéscsaba város Fényes városrészén. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Baji Lajos bizottsági tag: Van-e információ arról, hogy más településen ez hogyan történik? Kockázatértékelés történt-e? Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: Szarvason megnéztük a már felépült épületeket. Ott 15 házat építettek fel, nagyon jól néznek ki, nagyon szeretnek ott lakni a lakók. Az épületek nem nagyok, könnyűszerkezetes, hasonló sorházak, mint amik a Franklin utcán vannak, m2- esek. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 316/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

12 12 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja pályázat benyújtását a Habitat for Humanity által meghirdetett pályázati felhívásra. Határidő: szeptember 30. Felelős: Herczeg Tamás tanácsnok 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázat sikeressége és a partneri szerződés megkötése esetén 15, egyenként m 2 alapterületű, és Ft értékű közművesített telket biztosít Békéscsaba város Fényes városrészén. Határidő: december 31. Felelős: Vantara Gyula polgármester 10. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató az adósságkezelési szolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Városban a 33/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakhatását segítő adósságkezelési szolgáltatás működését. A rendelet legutóbbi, márciusában történt módosításával kapcsolatos kérésre, tájékoztatás került beterjesztésre az adósságkezelési szolgáltatásról a január és augusztus közötti időszakra vonatkozóan. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A rendeletmódosításkor Pap János képviselő kérte, hogy szeptemberre nézzük meg, hogy mekkora összeg került felhasználásra, ugyanis jelentősen bővítettük a szolgáltatásunkat ben Ft-ot használtunk fel a Ft-ból, most látjuk, hogy jelentősen beindult az adósságkezelési szolgáltatás. Reméljük, hogy az év hátralévő időszakára elég lesz az eddig fel nem használt összeg. Fontos megjegyezni, hogy a felhasznált összeg 90 %-a visszaigényelhető. Baji Lajos bizottsági tag: Javaslom, hogy évtől, teljes évet lezárva lássuk a folyamatot: évente hány szolgáltató szállt be a projektbe, hányan vették igénybe a szolgáltatást, mekkora összeg került felhasználásra. A évi költségvetés tervezésének alátámasztására szükséges az adatok birtokában lenni. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 6 igen, egyhangú szavazattal az 317/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az adósságkezelési szolgáltatásról készített tájékoztatást elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember napirendi pont

13 13 Tárgy: Hármas ikrek gondozásával kapcsolatos kérelem (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) BMJV Önkormányzat Közgyűlése az 557/2007. (X.18.) közgy. határozatában Gyengéné Horváth Adrienn részére, hármas ikreinek otthon történő gondozásának támogatásáról döntött december 31-éig. Az édesanya augusztusában kérelmezte a gondozónő foglalkoztatásának további egy évvel történő meghosszabbítását. Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen szavazattal (1 bizottsági tag nem szavazott) az 318/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának A pontját támogatja: A. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul Gyengéné Horváth Adrienn hármas ikrei otthon történő gondozásának június 30. napjáig, napi 6 órában történő meghosszabbításához. A gondozónő foglalkoztatásának bér- és járulékfedezetét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére évi költségvetésében biztosítja. Felelős: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Határidő: február napirendi pont Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006. (IX.12.) önk. rendelet módosítása (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006. (IX.12.) önk. rendelet módosítására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal az 319/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006. (IX.12.) önk. rendelet módosítását támogatja:

14 14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2008.(IX.22.) önk. rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006.(IX.12.) önk. rendelet módosításáról (tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 17. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról szóló 30/2006.(IX.12.) önk. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 1. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bizottság és a településrészi önkormányzat nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a. 2. A Rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő, a tanácsnok és a bizottság, valamint a településrészi önkormányzat nem képviselő tagja a következő természetbeni juttatásban részesül: a) az önkormányzat közigazgatási területén összvonalas helyi járatú autóbuszbérlet és b) az önkormányzati közművelődési intézmények rendezvényein történő térítésmentes részvételi lehetőség. 3. Ez a rendelet október hó 1. napján lép hatályba. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző 13. napirendi pont Tárgy: Helyiség biztosítása a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezete számára (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) A Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezete kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben a szervezet elhelyezését kéri a Kiss Ernő utca 8/1. szám alatti önkormányzati ingatlan 16 m2-es üresen álló irodahelyiségében. Az előterjesztő javasolja az irodahelyiség és az épületben található közös helyiségek határozatlan időre történő, térítésmentes használatának engedélyezését azzal, hogy a használat során felmerült rezsiköltségek a szervezetet terhelik. Baji Lajos bizottsági tag: Úgy tudom, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom egy politikai párt, politikai szervezet. A politikai pártokról a közgyűlésnek van egy állásfoglalása, mely szerint, aki bejut a közgyűlésbe politikai párt színeiben indulva, annak a közgyűlés biztosít elhelyezést. Amennyiben kétszer egymás utáni választáson nem jut be az önkormányzatba, akkor az igénye a helyiségre megszűnik. Fodor Lajos bizottsági elnök: a Jobbik Magyarországért Mozgalom tudtommal nem párt.

15 Tímár Ella bizottsági tag: a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem párt, egy egyesület. 15 Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal (1 bizottsági tag nem szavazott) az 320/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése október hó 1. napjától határozatlan időre térítésmentesen biztosítja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezete számára az 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 8/1. szám alatt lévő önkormányzati ingatlanban található 16 m 2 -es irodahelyiség és az épületben található közös helyiségek használatát. Az ingatlan használatával kapcsolatos rezsiköltségek a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békéscsabai Szervezetét terhelik. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: október napirendi pont Tárgy: A hulladék-gyűjtőedények zárható térben történő elhelyezésére kiírt pályázat (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) BMJV Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a lakosság által használt kommunális szilárd hulladék gyűjtőedényének zárható térben történő elhelyezéséhez támogatást nyújt. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 5-e volt, melyre csak 11 pályázat érkezett. Az előterjesztő javaslatot tett a pályázat fenntartására és teljesítésére előírt határidő későbbi időpontban történő meghatározására, a támogatás mértékének módosítására. Csiaki Tamás osztályvezető: szóban is tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. Fodor Lajos bizottsági elnök: Az előterjesztés határozati javaslatának IV. pontjához javasolja, hogy a támogatás mértéke Ft legyen. Baji Lajos bizottsági tag elhagyta az üléstermet. Baji Lajos bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. Kovács Sándor bizottsági tag eltávozott. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 3 igen, 2 tartózkodó szavazattal az 321/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

16 16 Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a hulladék gyűjtőedények zárható térben történő elhelyezését támogató pályázat módosítását a mellékelt pályázati kiírás szerint. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja, hogy a hulladék gyűjtőedények zárható térben történő elhelyezésére benyújtott pályázatok elbírálása egységesen a módosított pályázati kiírás alapján történjen. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: szeptember 18. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Benedek Mária jegyzőt, hogy a közterület használat rendjéről szóló 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő. Felelős: Dr. Benedek Mária jegyző Határidő: november 20. IV. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladék gyűjtőedények zárt térben történő elhelyezésének támogatására fordítható összeget Ft-ban határozza meg. A pénzügyi előirányzatot a növelés lehetőségével kell a évi költségvetés készítésénél figyelembe venni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: február napirendi pont Tárgy: A Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának megválasztása, valamint tájékoztatás a vállalat átalakulásáról (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Beterjesztésre került a Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójára tett javaslat. Az előterjesztő Unyatyinszkiné Fazekas Borbálát javasolja megválasztani október 1-jétől legfeljebb szeptember 30-áig. Bornné dr. Stefkovics Valéria osztályvezető: Tájékoztatta a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is tárgyalta az anyagot. Akkor még a megyei testületi ülés előtt voltunk. A Ft-os bruttó alapbérről szól az előterjesztés is, a megyei testületi ülésen Ft összegben került meghatározásra az illetmény összege. Az önkormányzatoknak üzletrészük arányában kell részt vállalniuk a kiadások tekintetében is. A vállalat átalakulására vonatkozó tervezet további lépései akkor folytathatók, ha a mellékletben felsorolt önkormányzatok meghozták határozataikat és azt megküldték számunkra - a tekintetben, hogy a jogutód kft. tagjává kívánnak-e válni. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 5 igen, egyhangú szavazattal az 322/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja:

17 17 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójának október 1-től a vállalat gazdasági társasággá történő átalakulásáig, de legfeljebb szeptember 30-ig Unyatyinszkiné Fazekas Borbálát (lakcíme: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 26.) választja meg, a munkakör betöltéséhez bruttó Ft, azaz kettőszázötvenezer összegű havi illetményt állapít meg. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a megválasztott igazgatóval a munkaszerződést megkösse. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakításának jelenlegi helyzetével kapcsolatos tájékoztatót. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember napirendi pont Tárgy:. Javaslat hibaelhárítási tartalék felhasználására Beterjesztésre került a hibaelhárítási tartalék felhasználására tett javaslat. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az 323/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörben eljárva a évi hibaelhárítási tartalék előirányzatából az alábbi feladatok végrehajtását jóváhagyja: Sorszám Intézmény megnevezése Hibaelhárítási feladat megnevezése Készültség 1. Százszorszép Óvoda 2. Gerlai Általános Művelődési Központ 3. Kertvárosi Óvoda MIVA Bölcsőde (Sziklai utca) Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Tető csapadékvíz elleni szigetelésének, csatorna ejtő vezetékének javításához támogatás. (ajánlati ár: Ft) Jázmin Utcai Óvoda fűtési rendszer felújítási munkák tervezéséhez támogatás (becsült költsége: Ft) Szegfű utcai telephelyen Dínó csoport mosdó felújításához támogatás (becsült költség: Ft) Falnedvesedés megszüntetése, fűtési rendszer javításához támogatás (falszárító vakolat készítése: Ft, fűtési rendszer javításának becsült költsége: Ft) Kolozsvári utcai orvosi rendelő szennyvíz csatorna javításához támogatás (becsült költség: Ft) Hajnal Utcai Óvoda vízvezeték csőtörés helyreállításához támogatás (becsült költség: Ft) Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előkészítés alatt Előirányzat felosztás eft folyamatban 90 folyamatban 65

18 Szent-Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Szennyvíz csatorna hálózat dugulás elhárításához támogatás (számla: Ft) Deák u. 3. alatti melléképület bontásához támogatás (ajánlati ár: Ft) Penza Lakótelepi Óvoda radiátorok cseréjéhez támogatás (ajánlati ár: Ft) Penza Lakótelepi Óvoda tető héjazat cseréjéhez támogatás (ajánlati ár: Ft) Szigligeti Utcai Bölcsőde tető csapadékvíz elleni szigetelésének felújításához támogatás (becsült költség: Ft) Hajnal Utcai Óvoda radiátorok rögzítéséhez támogatás (számla: Ft) Trefort Ágoston Tagiskola tálaló konyhájában csempe burkolat javításához támogatás (ajánlati ár: Ft) Vízcsőtörés javítási és helyreállítási munkáihoz támogatás (ajánlat: Ft) Udvari térvilágítás elektromos vezetékének javításához támogatás (számla: Ft) elkészült Műszaki ellenőr által vizsgálandó, a következő bizottsági ülésen kerül beterjesztésre előkészítve 280 Előkészítés alatt Felújítási igényként kezelendő Felújítási igényként kezelendő 1750 elkészült 95 Előkészítés alatt 470 folyamatban 250 elkészült 124 Összesen: 6390 A támogatásként kapott előirányzatok felhasználását az érintett intézmények a közbeszerzési szabályzat szerint kötelesek végrehajtani. Felelős: - a költségvetési átcsoportosításokért: Dr. Benedek Mária jegyző - a feladatok végrehajtásáért az adott intézmény vezetője. Határidő: október 30. Baji Lajos elhagyta az üléstermet. Csernus István osztályvezető-helyettes: A évi költségvetésben Ft összeg került biztosításra a hibaelhárítási feladatokra. Látható, hogy az időarányos teljesítést nem érte el az előirányzat felhasználása. Megfontolandó az, hogy esetleg olyan Ft-os, kisebb felújítási munkákat, amelyeket nem hibaelhárításként könyvelhetünk el, ennek a maradványnak a terhére az év hátralévő részében behozzunk. Az előirányzat ne maradjon meg, ha lehetőség van, kezeljük a kisebb, jogos, indokolt felújítási kérelmeket. Baji Lajos bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába. 17. napirendi pont Tárgy: Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására (Közgyűlési előterjesztés véleményezése)

19 19 Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában foglaltaknak megfelelően beterjesztésre került a évi költségvetéséről szóló 10/2008. (III.3.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat. Baji Lajos bizottsági tag eltávozott. Uhrin Nándor osztályvezető: Erre a rendeletmódosításra azért kell, hogy sor kerüljön, mert biztosítani kell az Magyar Államkincstárral történő egyezőséget, vagyis a MÁK-nak leadott féléves beszámolóval való egyezőséget. Kifejezetten állami költségvetésből juttatott pénzeszközök rendeleti kezelését tartalmazza. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az 324/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága javasolja a évi költségvetési rendelet beterjesztett formában történő módosítását. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2008. (IX ) rendelete a évi költségvetésről szóló 10/2008.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 74. -ában kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetésről szóló 10/2008.(III.3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. (1) A Rendelet 1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege ezer Ft-ra módosul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. (2) A Rendelet 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal dologi kiadása ezer Ft-tal nő, a dologi kiadások összege ezer Ft-ra módosul. A közgyűlés a személyi juttatások összegét ezer Ft-ban, a

20 20 munkaadókat terhelő járulékok összegét ezer Ft-ban, a szociálpolitikai ellátások összegét ezer Ft-ban, a véglegesen átadott pénzeszközök és a támogatásértékű kiadások összegét ezer Ft- ban, a fejlesztési kiadások összegét ezer Ft-ban, a támogatási kölcsönök összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 4. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. A Rendelet 5. (1) bekezdésében szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege ezer Ft-ra módosul. 5. (1) A Rendelet 10. (1) bekezdésében szereplő a céltartalékok összege ezer Ft-tal nő, ezer Ft-ra módosul. A közgyűlés az általános tartalék összegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét ezer Ft-tal növeli. A Rendelet 10. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege ezer Ft-ra módosul. (3) Az intézményekhez kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 10/2008.(III.3.) rendelet 1 -a, 2. (1), (2) bekezdései, 4. (1), (2) bekezdései, 5. (1) bekezdése, 10. -a. 7. Ezen rendelet szeptember 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit június 30. napjával kell alkalmazni. Vantara Gyula polgármester Dr. Benedek Mária jegyző 18. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (Közgyűlési előterjesztés véleményezése) Az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvénynek megfelelően beterjesztésre került BMJV Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató. Uhrin Nándor osztályvezető: A szöveges indoklásban kiemeltük konkrétan azokat a lényegi vonásokat, melyek a I. féléves teljesítési adatokat jellemzik. Bevételi oldalon az állami hozzájárulás és az SZJA leutalása meghaladja egy kicsit az időarányos mértéket, ami likviditás szempontjából rendkívül jó hatással volt a fizetőképességünkre. Másik oldalról a helyi adó, ami Ft-os előirányzatot tartalmaz, % teljesítést mutat. A teljesítési adatokból arra következtetek, hogy a Ft-os előirányzat teljesíthető lesz. Az adócsoport is megtesz mindent annak érdekében, hogy a hátralékokat csökkentse.

21 21 Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az 325/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát támogatja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: szeptember napirendi pont Tárgy: Javaslat az intézményi céltartalékból pótelőirányzatok biztosítására Javaslat került beterjesztésre az intézményi céltartalékból pótelőirányzatok biztosítására vonatkozóan. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes szóban is tájékoztatta az előterjesztésben foglaltakról a bizottságot. Az előterjesztésben foglaltakat a Bizottság áttekintette és 4 igen, egyhangú szavazattal az 326/2008. (IX.15.) Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Pénzügyi Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II.19.) rendelet 39. -a értelmében, a 7. számú mellékletben biztosított döntési hatáskörében eljárva az intézmények részére a mellékelt összesítő kimutatás és a csatolt indokolás alapján összesen Ft pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzatok fedezetéül a költségvetésben tervezett intézményi céltartalék előirányzatát jelöli meg. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Uhrin Nándor osztályvezető Határidő: október 31. Melléklet Összesítő az " Intézményi céltartalékból " javasolt támogatásokról e Ft-ban Ssz. Intézmény megnevezése Személyi juttatás Járulék Dologi kiadás Összesen 1. Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Óvodai GESZ Lencsési Lakótelepi Óvoda Egészségügyi Alapellátási Intézmény

22 22 5. Erzsébethelyi Általános Iskola Gyermekélelmezési Intézmény Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Széchenyi István Két Tan Ny. Közgazd. Szakközépisk Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium Jankay Tibor Két Tan,nyelvű Általános Iskola és Diáko Esély Pedagógiai Központ Petőfi Utcai Általános Iskola Százszorszép Óvoda Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda sz.Általános Iskola Kemény Gábor Logisztikai és Közl. Szakközépiskola József Attila Általános Iskola és Alapf. Műv.okt. Int Gerlai Általános Művelődési Központ Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakköz.és Koll Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola sz. Általános Iskola Közoktatás vezetők kiemelkedő munkav.járó ker.kieg Összesen: Indokolás ezer Ft-ban 1. Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 1 fő nyugdijazás miatti felmentési illetménye Személyi juttatás 980 Járulék Óvodai GESZ 1 fő nyugdijazás miatti felmentési illetménye Személyi juttatás 602 Járulék Lencsési Lakótelepi Óvoda Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére egészségbiztosítási ellátás megfizetése munkahelyi baleset miatt Dologi kiadás Egészségügyi Alapellátási Intézmény 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Személyi juttatás 380 Járulék Erzsébethelyi Általános Iskola 4 fő véglegesen megszünt álláshely miatti 2008 évre áthúzódó felmentési illetmény és végkielégítés miatt (149/2007.(III.29.) közgy.hat.) Ft szem.jutt.és Ft járulék 1 fő sportszervező illetménye 402/2008.(VI.19.) közgy.hat szerint Ft szem.jutt. és Ft járulék 5 fő végleges álláshely megszüntetés miatti felmentési illetmény, végkielégítés összege évben fizetendő összege 402/2008.(VI.19.) közgy.hat alapján Ft

23 23 személyi juttatás és Ft járulék Személyi juttatás Járulék Gyermekélelmzési Intézmény 2 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Személyi juttatás 439 Járulék Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Ft szem.jutt.és Ft járulék 402/2008.(VI.19.) közgy.hat. alapján 1,5 fő ped.állás növekedés miatt Ft szem.juttatás és Ft járulék Személyi juttatás Járulék Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 4 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetmény és jubileumi jutalom Ft szem.jutt. és Ft járulék 2 fő Gyesről visszatérő dolgozó kettős kifizetése miatti illetmény Ft szem.jutt. és Ft járulék Személyi juttatás Járulék Széchenyi István Két Tan Ny. Közgazdasági Szakközépiskola 651/2003.(XII.11.) közgy.hat alapján tornásztanulók oktatása Ft szem.juttatás és Ft járulék 2 fő Gyes-ről visszatérő dolgozó kettős kifizetése Ft szem.juttatás és Ft járulék 4 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Ft szem.jutt.és Ft járulék Személyi juttatás Járulék Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 5 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye és jubileumi jutalma Ft szem juttatás és Ft járulék 1 fő egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentési illetménye évre Ft szem. juttatás és Ft járulék 3 fő álláshelynövekedés miatti igény (402/2008.(VI.19.) közgy.hat.alapján Ft személyi juttatás és Ft járulék Személyi juttatás Járulék Arany János Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium 1 fő nyugdíjazás miatti felmentési illetménye Személyi juttatás 832 Járulék Jankay Tibor Két Tan Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon 2 fő pedagógus elmaradt idegennyelv-tudási pótléka Ft szem.jutt.és Ft járulék

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. november 13-án. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról

Előterjesztés. az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról Előterjesztés az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 1. előterjesztés száma: 91 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor referens 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 22 -i 9/2011. számú Jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. (1) A R. 3. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A R. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: almazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről

Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Izsák Város Képviselő-testülete 3 11 / 2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Képviselő-testülete 2010. november 2. napján tartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Ülés helye: Izsák Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. szeptember 24. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben