Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző,"

Átírás

1 Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok, Hirka Tamás, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Bokros Mátyás, Baji Lajos, Tóth Károly országgyűlési képviselő, Benkóné Dudás Piroska, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Vámos József, Hrabovszki György, Takács Péter, Halász Zsanett, Szilvásy Ferenc képviselő. Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző, Igazoltan távol: Pap János képviselő Meghívottként jelen volt: Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője, Tarné Stuber Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztályvezető-helyettese, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály csoportvezetője, Pankucsi János könyvvizsgáló, Hudák Katalin belső ellenőr, Kovács Éva Anna, az Ellenőrzési csoport vezetője, Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Csapó Ágnes független kötvényszakértő, Kozma János, a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. cégvezetője, Bornné Dr. Stefkovics Valéria, a Stratégiai- Fejlesztési Osztály vezetője, Bartók Viktória, a Projektmenedzser Csoport fejlesztési ügyintézője, Csernus István osztályvezető-helyettes, Kibédi-Varga Lajos vagyonkezelő, Marik Tibor Stratégiai-Fejlesztési Osztály csoportvezetője, Dr. Komán Ágnes a Személyzeti Csoport vezetője, Sztankó Ilona PIU vezető, Bánfi Ádám szakértő, Sztankó János, a Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetője, Moskovits Sándor, a Békés Megyei Vízművek Zrt. gazdasági igazgatója, Hrabovszki Mihály, a Közművelődési, Ifjúsági és Sportosztály osztályvezetője, Túriné Kovács Márta osztályvezető-helyettes, Szigeti Csaba a Sport Csoport vezetője, Dr. Urbán-Zsilák Klára jogász, Varga Tamás ifjúsági referens, Lestyánné Hricsovinyi Julianna tanügyi ügyintéző, Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője, Dr. Pusztai Kincső, a Szociálpolitikai Osztály csoportvezetője, Molnár László és Velkey Gábor országgyűlési képviselők, Hajdú János munkavédelmi előadó, Bartók Tamásné, a TISZK Központi Intézmény igazgatója, Gyucháné Veress Krisztina, a Békési Úti Közösségi Ház igazgatója. Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, 24 fő képviselő van jelen. Bejelentette, hogy Pap János képviselő távolmaradását előzetesen jelezte, az ülést megnyitotta. Benkóné Dudás Piroska képviselő asszony bejelentette, hogy 13 és 17 óra között egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. A meghívóban a zárt ülésre tervezett Z.1, Z.2. jelzésű napirendi pontokat a jogszabály erejénél fogva zárt ülésen tárgyalja a testület.

2 2 Szavazásra bocsátotta a Z.1., Z.2. jelzésű napirendi pontok zárt ülés keretében történő tárgyalását. A közgyűlés 25, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 214/2008. (IV.24.) k özgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a meghívóban zárt ülésre tervezett Z.1., Z.2 napirendekről zárt ülés tartását rendeli el. (A /2008. (IV.24.) határozatokat a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.) Vantara Gyula polgármester: A meghívóban jelezett napirendi pontokhoz képest az alábbi módosító javaslatot tette: A 3/7. jelzésű előterjesztést a jelzésű előterjesztéssel együtt tárgyalja a közgyűlés. A szocialista képviselőcsoport nevében Tóth Károly képviselő, a képviselőcsoport vezetőhelyettese aláírásával a frakció nevében illegális előterjesztés érkezett, melynek tárgyalását nem tűzték a közgyűlés napirendjére. Ennek indoka az, hogy a határozati javaslat szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 403/2005. sz. és 390/2006. sz. közgyűlési határozatot erősítene meg, amelyek jelenleg is érvények. Így a megerősítésnek nincs értelme. A Békéscsaba Előre Kft. esetében a javaslat nem változtat a tulajdonosi szerkezetben. A határozati javaslat harmadik pontja szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése változatlanul támogatja és igényli a vállalkozások támogatását, a versenysport jobb anyagi feltételeinek biztosítására, de nem ad el tulajdonrészt és nem fogad el támogatást olyanoktól, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban. Semmi nem indokolja a jelenleg érvényben lévő határozat megerősítését. A bajnokságból még nyolc forduló van hátra, bár a hétvégi sikeres szereplés felcsillantja azt a reményt, hogy a bajnokság sikeres lesz. A befejezést követően - attól függően, hogy az NB II-ben, vagy az NB III-ban vállal szereplést majd az Előre -, teljes körű szakmai előterjesztést készítenek a közgyűlés elé, illetve annak megfelelően hozzák meg a szükséges döntéseket. Visszautasította a határozati javaslat ezen pontját, mivel ez nem gyakorlat.sajnálja, ha korábban erre esetleg volt precedens. Személy szerint nem javasolta az előterjesztés napirendre vételét. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselő: Javasolta a nyilvános ülés 1.jelzésű napirendi pontjának levételét. A Tájékoztatónak a két ülés közötti időszakban tett intézkedésekről kellene beszámolnia, és nem a fogadásokon történő részvételről, ezért tartalmilag nem felel meg a követelményeknek. Megjegyezte, hogy tartalmilag a korábbi tájékoztatók sem feleltek meg a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtaknak. Javasolta továbbá a nyilvános ülés 7. jelzésű napirendi pontjának levételét. Az előterjesztésből nem lehet visszakövetkeztetni, hogy mely pontok módosulnak, ezért kérte, hogy az előterjesztés követhető formában készüljön.

3 3 A képviselőcsoport által beterjesztett előterjesztéssel kapcsolatban észrevételezte, hogy a polgármesternek jogában áll a napirendre vételt elutasítani. Ízléstelennek tartja azonban azt a megjegyzést, miszerint illegális úton juttatták el az előterjesztést. Az eredeti példányon a Titkárság bélyegzője, az átvétel dátuma és az átvevő aláírása található. Ezért nem lehet illegális. A képviselők figyelmébe ajánlotta a Nemzeti Sport című napilapban megjelent keretes hirdetést. Javasolta tájékozódjanak, ki milyen tartalommal nyilatkozott. Kezdeményezte, hogy a képviselőcsoport által a Békéscsaba Előre Kft-vel kapcsolatban benyújtott előterjesztést a 4.6. jelzésű napirend keretében tárgyalja a közgyűlés. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A hivatkozott keretes hirdetés fizetett, mely nem tartalmaz aláírást. Az adófizetők pénze nem azt a célt szolgálja, hogy valaki megéljen a futballból, hanem hogy a futballért éljen. Amennyiben az alapelvek júniusban rögzítésre kerülnek, ezen a téren is előrelépés várható. Kérte, kíméljék meg a közgyűlés munkáját a különféle névtelen üzengetésektől. Az érvényben lévő szervezeti és működési szabályzat szerint a jegyzőhöz kell benyújtani a képviselőcsoport indítványait. Tudomása szerint jelen esetben nem a jegyzőhöz és nem annak titkárságára érkezett a beadvány. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Jelezte, hogy az Oktatási, Közművelődési és Sport ügyek tárgyalása előtt kíván szót kérni. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Valóban a 3.7 és a 4.14 jelzésű előterjesztések összefüggenek egymással. Javasolta, hogy a jelzésű előterjesztés napirendre vétele előtt vitassa meg a közgyűlés a 3.7 jelzésű előterjesztést. Jelezte, hogy a nyilvános ülés elejét Vantara Gyula polgármesterhez kíván képviselői kérdést intézni. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Jelezte, hogy nyilvános ülés elején kíván kérdést intézni Dr. Benedek Mária jegyző asszonyhoz. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, miszerint a 3.7. jelzésű előterjesztés a jelzésű előterjesztéssel együtt tárgyalja a közgyűlés. - Megállapította, hogy a közgyűlés 23, egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett. Szavazásra bocsátotta a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja által benyújtott előterjesztés napirendre vételét. - Megállapította, hogy a közgyűlés 7 szavazattal, 15 nem szavazattal, 1 tartózkodással a téma napirendre történő felvételét elutasította. Felkérte Dr. Benedek Mária jegyző asszonyt adjon tájékoztatást a 1. jelzésű napirendi pont levételére vonatkozó állásfoglalását. (Kazetta 1/ )

4 4 Dr. Benedek Mária jegyző: A levételre javasolt napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő formai követelményeknek az előterjesztés megfelel, törvényességi szempontból nincs akadálya a napirendi pont tárgyalásának. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Tóth Károly képviselő nyilvános ülés 1. jelzésű napirendi pontjának levételére irányuló javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyűlés 5, 17 nem szavazattal, 1 tartózkodással a kezdeményezést elutasította. Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő napirendről történő levételre vonatkozó javaslatát, mely a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról szóló 19/2007. (V.2.) rendelet módosítása. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyző: Előterjesztőként nem javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő napirendről történő levételre vonatkozó javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyűlés 6, 15 nem szavazattal, 1 tartózkodással a napirend levételét elutasította. Szavazásra bocsátotta Takács Péter képviselő javaslatát, miszerint a vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok között a 4.14 jelzésű előterjesztés előtt tűzze napirendjére a közgyűlés a 3.7 jelzésű előterjesztést. - Megállapította, hogy a közgyűlés 23, egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett. Az elfogadott módosításokkal szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. - Megállapította, hogy a közgyűlés 20, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a napirendi pontokat elfogadta. (Kazetta 1/ ) NAPIRENDI PONTOK: Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Dr. Tőgye Ildikó, a Szociálpolitikai Osztály vezetője Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály

5 5 2.) Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozása Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Nyilvános ülés: 1.) Tájékoztató a városi önkormányzatot érintő tárgyalásokról és tanácskozásokról március 27. és április 24. között Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Kabinet 2.) Pénzügyi, költségvetési ügyek: 1. Döntés kötvénykibocsátásról Előterjesztő: Herczeg Tamás, az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 2. Független könyvvizsgálói jelentés Előterjesztő: Pankucsi János könyvvizsgáló 3. A évről szóló költségvetési beszámoló Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 4. A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 5. Beszámoló a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználásáról Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály évi összefoglaló ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Ellenőrzési Csoport Hudák Katalin belső ellenőr 7. Felügyelt költségvetési intézmények függetlenített belső ellenőrzési tevékenységének felülvizsgálata Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Ellenőrzési Csoport 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése c. projekt saját forrásának biztosítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

6 évi vízterhelési díjak megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály évi parlagfű irtásra szervezett közhasznú munka támogatása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Titkársági Osztály Személyzeti Csoport 3.) Vagyoni, közbeszerzési ügyek, pályázatok: 1. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal 1. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi éves beszámolója Előterjesztő: Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke 2. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt évi üzleti terve Előterjesztő: Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke 3. A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága, és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 5. Hitelfelvétel engedélyezése Előterjesztő: Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke 6. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítás Előterjesztő: Borbíró Zoltán, az Igazgatóság elnöke 2. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatal 1. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi Beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 2. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft évi Üzleti tervének elfogadása Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 3. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 4. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester

7 7 5. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító okiratának módosítása, hiánypótlás Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 6. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 7. Beruházás beszerzésének engedélyezése Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 3. Tájékoztató Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervéről Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése c. projekt jóváhagyása, kötelezettségvállalások Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: PIU 5. Pályázat benyújtása a 3. sz. Belvárosi Bölcsőde (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) fejlesztésére és férőhelybővítésére Pályázat kódszáma: DAOP C.D. Előterjesztő: Dr. Fábián Ágnes tanácsnok Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Szociálpolitikai Osztály Egészségügyi Alapellátási Intézmény 6. Pályázat benyújtása környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések megvalósítására a közigazgatásban (e-környezetvédelem) Pályázat kódszáma: KEOP ) Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Közigazgatási Osztály Stratégiai- Fejlesztési Osztály 8. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet évi céltámogatott gép-műszer beszerzése Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály évi DARFT-TEUT pályázatok benyújtása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 10. DARFT-HÖF CÉDE-2008 pályázatok benyújtása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály

8 8 4.) Oktatási, Közművelődési és Sport ügyek 1. A szakképzési intézményrendszer átszervezése Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 2. Közalkalmazotti álláshelyek változása az Erzsébethelyi Általános Iskolában Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 3. Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 4. Beszámoló a évi Oktatási előirányzatok felhasználásáról Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 5. Beszámoló a Sporttámogatások évi felhasználásáról Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 6. A Békéscsaba Előre Kft. ügyvezetőjének megválasztása Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály 7. Beszámoló a évi Kulturális előirányzat felhasználásáról Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 8. Együttműködési megállapodás kötése a Jankay Tibor Művészeti Közalapítvánnyal Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 9. Jankay-képek eladása Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 10. A Lencsési Lakótelepi Óvoda udvarán található térplasztika ügye Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 11. Támogatási kérelem (Fiatal Színházművészekért Alapítvány) Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály

9 9 12. Beszámoló a évi Ifjúsági feladatok előirányzatának felhasználásáról Előterjesztő: Kiss Tibor a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 13. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 3.7. Pályázat benyújtása AGÓRA-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítására Pályázat kódszáma: TIOP /08/1 Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai- Fejlesztési Osztály Kabinet Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport Közigazgatási Osztály Oktatási, Közművelődési és Sportosztály Szociálpolitikai Osztály 14. A közművelődési intézmények szervezeti és funkcionális racionalizálása Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály 5.) Szociális területet érintő ügyek 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Közigazgatási Osztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport Szociálpolitikai Osztály Gyámhivatali Csoport 2. A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 31/2006.(IX.14.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 7/2007. (II.15.) önk. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport 3. A 6. számú fogorvosi körzet praxisjogának átadása Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály 4. Támogatási kérelem benyújtása kistérségi közlekedési szolgáltatások (különösen a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások) fejlesztésére Előterjesztő: Herczeg Tamás tanácsnok Előkészítő: Szociálpolitikai Osztály

10 10 6.) Beszámoló a KÉK Bizottság évi támogatásairól Előterjesztő: Kutyej Pál a Kisebbségi, Érdekegyeztető és Külkapcsolati Bizottság elnöke Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Szervezési és Önkormányzati Csoport 7.) A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 19/2007. (V.2.) rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Benedek Mária jegyző Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Szervezési és Önkormányzati Csoport 8.) Törvényességi észrevétel Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Szervezési és Önkormányzati Csoport 9.) BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Felkérte Hajdú János munkavédelmi előadót, tartsa meg rövid tájékoztatóját. (Kazetta 1/ ) Hajdú János munkavédelmi előadó: A polgármester úr és a jegyző asszony felkérésének eleget téve tájékoztatta a megjelenteket, hogy az évi XLII. sz. törvény előírásainak megfelelően a nemdohányzók védelme érdekében hol lettek dohányzó helyek kijelölve a polgármesteri hivatal területén. Szent István tér 7. sz. épületnél: földszint 2. számú, 15. számú, 16. számú, számú, számú, számú, 50. számú, 58. számú, 61. számú irodák előtt, illetve a Közigazgatási Osztály bejárati ajtaja előtt. Emeleti részen: számú, 117. számú, számú, 143. számú, számú, 160. számú irodák előtt, illetve a polgármester, jegyző és aljegyző bejárati ajtaja előtt. Középső udvarban: A földszinti folyósok bejárati ajtaja előtt mindkét oldalon, a TMK műhely előtt, a Városépítészeti Iroda előtt, illetve az Étkezde előtt. Hátsó udvarban: A biztonsági szolgálat irodája előtt. Szabadság tér sz. alatti irodaházban: a két oldalsó udvari bejárat előtt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Felkérte Dr. Ferenczi Attila képviselőt adjon tájékoztatást a FIDESZ képviselőcsoport vezetésében bekövetkezett változásról. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: Tájékoztatásul elmondta, hogy április 22-én tartott frakcióülésen személyét választották meg frakcióvezetőnek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A frakció vezetőjének megválasztásához gratulált, további jó munkát kívánt. 9 óra 45 perckor zárt ülést rendelt. A közgyűlés zárt ülésen folytatja tovább munkáját. (Kazetta 1/ )

11 11 Technikai megjegyzés: A zárt ülés befejezését követően a közgyűlés 10 óra 10 perctől nyilvános üléssel folytatja tovább munkáját. Takács Péter képviselő: Napirend előtti hozzászólásában jelezte, hogy a korábbi közgyűlés zárt ülésén két kérdést intézett a polgármester, illetve a jegyző felé. Megköszönte Dr. Benedek Mária jegyző asszony válaszát, amely bizonyos vagyonkezelői szerződés módosítása kapcsán a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, illetve a város közötti nézetkülönbséget oldotta fel. A jegyző asszony tájékoztatása szerint személyes egyeztetés alkalmával sikerült a nézeteltéréseket tisztázni. Megnyugtatónak tartja, hogy a téma a májusi közgyűlésen előterjesztésre kerül, ezzel elhárul az akadály az elől, hogy nagy értékű uniós forrás elnyerésére pályázhasson az egyesület. Körösök Völgye Látogató Központ jelenlegi helyzetével kapcsolatos kérdésére azonban Vantara Gyula polgármester betegsége miatt nem érkezett válasz. A műszaki átadás kapcsán felvetette, hogy a képviselők miért csak újsághirdetés alapján értesültek az átadásról. Kérte, hogy írásban kaphasson tájékoztatást a látogató központtal kapcsolatban. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A közgyűlés jóváhagyásával a Körösök Völgye Natúrpark üzemeltetésébe került az ingatlan. A natúrpark elnöki teendőit személyesen látja el. Többszöri személycserét követően stabilizálódott a helyzet, beindultak a programok. Takács Péter képviselőt külön látogatásra hívják meg, az üzemeltetés és a működtetés eddigi tapasztalatainak megismerése érdekében. A feszültség abból adódott, hogy a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete nehezen vette tudomásul azt a vagyonkezelési rendszert, amely kormányrendelet alapján lépett életbe január 1-től. Ez a rendszer az önkormányzat számára a korábbinál kedvezőbb szerződést jelent, hiszen az amortizáció értékét a használó köteles visszafordítani az épület állagának védelme érdekében. (Kazetta 1/ /2. 005) Takács Péter képviselő: Rendelkezik ismerettel arról, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kezeli az ingatlant. A költségvetésben ,- Ft-tal támogatja az önkormányzat a fenntartást. Ezért vélte úgy, hogy megalapozott a tájékoztatásra vonatkozó kérése. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Békéscsaba honlapján lehetséges a felsorolt nyelveken kívül az eszperantó nyelven történő ismertetés? Amennyiben erre a mód és lehetőség adott, felajánlotta segítségét. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyző: Örömmel fogadta a kezdeményezést. A honlap kezelőjével felveszik a kapcsolatot. A képviselő támogatását igénybe véve visszajelzéssel él. A városnak célja, hogy minél több állampolgárhoz eljuttassa az információt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte Herczeg Tamás képviselőt, kislánya Herczeg Bodza Szonja születése alkalmából. (Kazetta 1/ )

12 12 Napirend tárgya: Tájékoztató a városi önkormányzatot érintő tárgyalásokról és tanácskozásokról március 27. és április 24. között Takács Péter képviselő: Megjegyezte, hogy a tájékoztatóban április 1-jén Hanó Miklós neve után az alpolgármester megnevezés duplán szerepel. A április 16-án Vantara Gyula polgármester Geszti Péterrel folytatott egyeztetést a Nemzeti Vágta programmal kapcsolatban. Mi volt az eredménye ennek az egyeztetésnek? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Geszti Péterrel történő egyeztetés arról szólt, hogy a készülő műsorhoz békéscsabai részvételre kérte fel. Szente Béla képviselő fogja össze a lovasokkal folytatandó tárgyalásokat. Eredményes tárgyalást követően az önkormányzat indul a vágtán. (Kazetta 1/ ) Baji László képviselő: Dr. Benedek Mária jegyző korábban jelezte, hogy az előterjesztés formai szempontból megfelelő. Tartalmilag is? (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyző: A közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak az előterjesztés megfelel. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: Kérte, hogy a közgyűlés arról is kapjon tájékoztatást, hogy Vantara Gyula polgármester milyen szerződéseket ír alá a két közgyűlés között eltelt időszakban, hiszen az is fontos esemény. A Nemzeti Vágtá -val kapcsolatban megemlítette, hogy elmúlt évben is próbálták megszervezni. Fontosnak tartja, hogy a város is részt vegyen a rendezvényen. (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy az elmúlt közgyűlésen megemlítette, hogy a hivatal ajtaja nyitva áll a képviselők előtt, valamennyi szerződésről a megengedett keretek között tájékozódhatnak. (Kazetta 1/ ) Szente Béla képviselő: A kiíró szervtől még nem érkeztek meg a pontos adatok arra vonatkozóan, hogy a verseny mellett megrendezendő kiállításon milyen lehetőségeket tudnak biztosítani. Amennyiben a lehetőségek megfelelő nagyságú kiállítási installációt tudnak biztosítani, akkor jó marketing lehetőség lehet. Tudni kell azt is, hogy a helyi lovas élet elég élénk, jó lehetőséget tudna biztosítani verseny szempontból. (Kazetta 1/ ) Miklós Attila képviselő: A szerződés aláírása van annyira fontos, mint az ifjúsági parlament megnyitása. Fontos a város életében, hogy milyen szerződést írnak alá. A közgyűlés két ülése között eltelt időszakra vonatkozó tájékoztatásban ezért szerepelhetne. (Kazetta 1/ )

13 13 Vantara Gyula polgármester: Jelezte, hogy a korábbi gyakorlaton nem kíván változtatni. A szerződések a hivatalban megtekinthetők. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: A közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának 10. (4) bekezdésére hivatkozva megkérdezte, hogy április 17-én Vantara Gyula polgármester és Csiaki Tamás osztályvezető részvételével a Békés Megyei Vízművek Zrt-nél folytatott megbeszélésnek mi volt a témája. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A Békés Megyei Vízművek Zrt-vel az egyeztetések tovább folytatódnak. A díjpolitikát a márciusi közgyűlés fogadta el. (Kazetta 1/ ) Tóth Károly képviselő: Ügyrendi hozzászólásában kérte, hogy a májusi közgyűléstől kezdve a napirend keretében Vantara Gyula polgármester adjon tájékoztatást a két ülés között megkötött szerződésekről. Kérte, szavazással döntsenek. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem támogatja a kérést. A szerződések nyilvánosak, meg lehet tekinteni. Nem kívánják napirendre venni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben a napirend tárgyalása kapcsán nem kíván hozzászólási lehetőséget biztosítani a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. Szavazásra bocsátotta Tóth Károly képviselő javaslatát. - Megállapította, hogy a közgyűlés 6, 14 szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elutasította. Szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását. (Kazetta 1/ ) A közgyűlés 18, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 227/2008. (IV.24.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között tett, a városi önkormányzatot érintő tárgyalásokról, tanácskozásokról szóló jelentést elfogadja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: április 24. Napirend tárgya: Pénzügyi, költségvetési ügyek Tárgy: Döntés kötvénykibocsátásról Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a bankok által benyújtott végleges ajánlatok alapján elvégzett elemzések ismeretében a CIB Bank Zrt-t kívánja

14 14 megbízni a zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolításával. Köszöntötte Csapó Ágnes független kötvényszakértőt, aki a szakértői munkálatokat végezte. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: Összegszerűségében a kötvény kibocsátása várhatóan mekkora kamatterhet ró az önkormányzatra? (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Tájékozódása során nem kapott egyértelmű választ arra vonatkozóan, hogy az ajánlati felhívásnak megfelelően zajlottak-e a kötvény kibocsátás előkészítő munkálatai. Mi a fedezete a kötvény kibocsátásának? Megfelel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88. (2) és (3) bekezdésében, valamint államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 12/A. -ában előírtaknak mennyiben felel meg? Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet alapján végezték a kockázatelemzést? Amennyiben, az milyen eredménnyel zárult? (Kazetta 1/ ) Dr. Benedek Mária jegyző: A szakértő asszony valószínű, hogy jelen pillanatban nem tud választ adni arra, hogy a hivatkozott Ötv. és Áht. jogszabályok pontosan mit tartalmaznak. Kérte Baji Lajos képviselőt, tájékoztassa a szakértőt milyen kérdésekre vár választ. Lehet hivatkozni jogszabályokra, de tartalmilag az, aki előtt nincs a konkrét jogszabály, nem tud pontos választ adni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta Baji Lajos képviselő figyelmét arra, hogy az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság több ülést tartott a témában, ahol adott volt a lehetőség a feltett kérdések megválaszolására. Kérte, hogy a közgyűlés ne folytasson bizottsági munkát. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselő, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: Javasolta, hogy a bank által felajánlott ,- Ft értékű szakképzési hozzájárulást a legnagyobb szakképző intézmény, a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium kapja meg. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy a javaslatra a költségvetés tárgyalása során kell visszatérni, jelen pillanatban döntés nem hozható. (Kazetta 1/ ) Csapó Ágnes kötvényszakértő: A szakértői feladathoz kapcsolódó kérdésekre az alábbiakat válaszolta: A várható adósságszolgálati teherre vonatkozóan előzetes számítások készültek, a kiírás szerinti öt éves türelmi időt és a 15 éves visszafizetési időszakot figyelembe véve. Évente egyenlő összegben történik a tőke visszafizetése a moratórimot követő időszakban. A türelmi időszak alatt nagyságrendileg kb ,- Ft körüli adósságszolgálat keletkezik a kamatfizetés tekintetében, míg, ig az első időszakban egy magasabb tőketörlesztés történik, amely folyamatosan csökken, hiszen egyre kisebb kamat fog rárakódni. Várakozások szerint között ,- Ft nagyságrenddel kell kalkulálni között ,- Ft lesz az éves adósságszolgálat. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a kamat mértéke és annak felára az, ami a számítást meghatározza. A kamat 6 havi CHF libor,

15 15 illetve a kamatfelár az ajánlat szerinti 1,1 %. Az induló kamatszint jelen esetben 3,9 %-ot jelent. A fedezet tekintetében az előterjesztés részét képező kötelező érvényű ajánlatból egyértelműen kitűnik a biztosíték. A kötvény kibocsátásból származó kibocsátói kötelezettségek nevesített biztosítéka az önkormányzat költségvetése. Megjegyezte, hogy az elmúlt évben nagyságrendileg ,- Ft értékű kötvény kibocsátás történt az önkormányzati szférában, I. negyedévben valamivel visszafogottabb trend mellett a kötvény kibocsátás folytatódik. Véleménye szerint anélkül, hogy a konkrétan hivatkozott jogszabályok tartalmi összefüggései ismertek lennének számára, annyit tud mondani, ha és amennyiben a kötvénykibocsátás nem felel meg Baji Lajos képviselő által hivatkozott törvényi előírásoknak, a Magyarországon meglévő önkormányzatok törvényt sértettek. Ismerete szerint több önkormányzat kötvény kibocsátása már túl van az ÁSZ vizsgálaton, kifogást nem merült fel, így véleménye szerint a kötvény kibocsátása nem sért törvényt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy a CIB Bank Zrt. referenciái között évben a nyíregyházi önkormányzat is szerepel. Alátámasztva a szakértő asszony véleményét, amennyiben a bank nem tért el az általános ajánlatoktól, várhatóan nem kerül az önkormányzat csapdába. Takács Péter képviselő kérdésére reagálva elmondta, hogy a kamat visszafizetése évtől esedékes. Úgy állapították meg, hogy ne jelentsenek terhet a város költségvetésére, vállalható nagyságrendű visszafizetést jelent. A 4 milliárd forint összegű kötvény kibocsátása reális, visszafizethető, megnyugtató gazdasági háttérrel fog rendelkezni az önkormányzat. (Kazetta 1/ ) Herczeg Tamás képviselő, az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke: Megjegyezte, hogy más megyei jogú városok ennél az összegnél magasabb kötvényt bocsátottak ki. Helyes, ha a képviselők tájékozódnak a vonatkozó jogszabályokról. Az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság a közgyűlést megelőző napon is ülésezett, annak érdekében, hogy a legkedvezőbb ajánlat kerüljön kiválasztásra. Kérte, hogy a képviselők aggályaikat, ellenvetéseiket a szakbizottsági ülésen ismertessék. (Kazetta 1/ ) Benkóné Dudás Piroska képviselő: Felhívta a figyelmet arra, hogy Kiss Tibor képviselő kérése méltányolható, hiszen a szakképzési törvény értelmében szeptember 1-ig átadható intézménynek a fejlesztési hozzájárulás. Az összeg jelentős ahhoz, hogy akár a közgyűlés is meghatározza, mely intézmények részesüljenek a támogatásban szeptember 1. után csak a város fogadhatja a szakképzési támogatást és dönt, mely intézményeket részesíti támogatásban. Miután a bank ajánlotta fel a lehetőséget, javasolta, hogy még szeptember 1-jét megelőzően éljenek a lehetőséggel. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Javasolta, hogy a kötvény kibocsátásról szóló határozati javaslat elfogadását, illetve a szerződés kötését követően döntsenek a szakképzési támogatásról. (Kazetta 1/ )

16 16 Baji Lajos képviselő: Kérdései a helyi önkormányzat kötvény kibocsátásával, az eljárás pontosságával függenek össze. Valószínű, hogy más önkormányzat is hasonló gondossággal cselekedett. Valóban a költségvetés fedezete a kötvény kibocsátásnak. A hivatkozott 88. kimondja, hogy a helyi önkormányzat adósságot kezelő éves kötelezettségvállalásának, valamint kötvény kibocsátásának garancia és kezesség vállalásának felső határa a korrigált saját bevétel lehet, melyet jelen esetben is figyelembe kell venni. Az Államháztartásról szóló törvény 12. a) pontja kimondja, hogy tárgyéven túli kifizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. Felhívta a figyelmet arra, hogy a CIB Bank Zrt. ajánlatában kötelező elemként szerepel, miszerint 20 évre előre, költségvetési prognózist kell bemutatni. Ezek szerint az államháztartás működéséről szóló kormányrendelet alapján a költségvetési szerv vezetője elkészítette a kockázatelemzést. Az előrebocsátott és a jelenlegi körülmények ismeretében a feltételeknek az önkormányzat eleget tesz? Elkészült a kockázatelemzés? Feltett kérdéseire az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság ülésén sem kapott választ. A kockázatelemzés a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően készült el? Ennek birtokában lehet a közgyűlésnek döntenie a kötvény kibocsátásáról. A korábbi hitelfelvételek, amelyek nem a kötvény kibocsátásra vonatkoznak véleménye szerint kedvezőbb kondíciókkal rendelkeznek. Ismerete szerint a kötvény kibocsátás ennek majdnem háromszorosa. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi kormány egy évre előre nem tud pontos tájékoztatást adni a várható infláció mértékéről. Ezzel a gonddal a költségvetés tervezése során is szembesült az önkormányzat. (Kazetta 1/ ) Vámos József képviselő: Nehéz a döntés, a téma nem első alkalommal van a közgyűlés előtt. Előző alkalommal nem támogatta a kötvénykibocsátást, mint forrás megszerzést. Korábbi információja alapján elvi döntésnek gondolta, hiszen azt a feltételrendszert, amelyet jelen előterjesztés bővebben kifejt, nem ismerte, ezért azt gondolta, hogy fejes ugrás a sötétbe, amit nem tehet meg a város. Érdeklődve tekintette át az előterjesztést, de nem kapott választ arra, hogy konkrétan milyen célt szolgál a kötvénykibocsátás, illetve mi a fedezete. Herczeg Tamás képviselő említette, hogy más megyei jogú városok is éltek a kötvénykibocsátás lehetőségével. Nem szabad azonban összehasonlítást tenni, nem biztos, hogy azért, mert más önkormányzat az eladósodást választotta, nekünk is meg kell tenni. Meg kell vizsgálni, hogy a kötvénykibocsátó önkormányzatok milyen költségvetési helyzetben vannak, milyen célra kívánják igénybe venni a forrást, mi biztosítja a fedezetet. Nem ismeri pontosan, milyen célt szolgál a kötvénykibocsátás. Az indokok között a járda felújítás is szerepel, miközben a költségvetés is tartalmazza. Az előterjesztők nem győzték meg arról, miért szükséges a kötvény kibocsátása. Fedezetként a költségvetés került

17 17 megjelölésre. Véleménye szerint ily módon ekkora összegben a kötvénykibocsátás a várost az eladósodási pályára viszi. Úgy látja, hogy a megjelölt fedezet alapján a következő évek költségvetési kényszerhelyzetbe kerülnek. A kötvénykibocsátás elfogadásával nemcsak azzal az előnnyel, amely jelen pillanatban kecsegtet, hanem a hátrányaival is célszerű számolni. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A korábbi döntés értelmében a kötvénykibocsátás alapja csak európai uniós forrásokra, vagy fejlesztést szolgáló beruházásokra kerül felhasználásra. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kötvénykibocsátás elfogadását követően a rendelkezésre álló pénzt a képviselő-testület szeretné elkölteni. Amennyiben a munkahelyteremtést szorgalmazó pályázatok megjelennek, illetve a területi egyenlőség elve alapján a Dél-alföld is munkahely teremtő beruházásokhoz, többlettámogatáshoz jut, mint Dunaújváros, vagy Heves, akkor ezekre a beruházásokra fordítódik a forrás. A munkahelyteremtő beruházások az önkormányzat számára helyi adóbevételt jelentenek. A testület feladata, hogy a munkahelyteremtő és adóbevételt teremtő beruházásokat támogassa a felvett összegből. (Kazetta 1/ ) Hirka Tamás képviselő: Kérte, hogy ne bizottsági munkát folytasson a közgyűlés. (Kazetta 1/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: Vámos József képviselő jogosan teszi fel a kérdéseket. A pályázati önerő mellett meg kell vizsgálni a közbeszerzési tervet, illetve a szennyvízcsatornázás ütemezését. Lesz, amire saját önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak. Ismerete szerint a forrást nem kell azonnal igénybe venni, az akár folyamatosan szerepelhet a folyószámlán, önerő biztosítása esetén azonban igénybe vehető. Nem az a probléma, ha adósság keletkezik, arra kell törekedni, hogy a felhasználást minél kedvezőbb megtérüléssel tudják igénybe venni. Véleménye szerint 3,9 %-os hitel a mai kiszámíthatatlan gazdasági körülmények között nagyon kedvező ajánlat. Előre nem lehet megmondani, hogy mi lesz húsz évvel később. Reméli, hogy áldással fognak emlékezni a kötvénykibocsátás lehetőségével élni kívánó képviselőkre. Személy szerint élne a hitelfelvétel lehetőségével. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselő: Többször kihangsúlyozta, hogy mindaddig nem lehet meghatározni az ország inflációs rátáját, ameddig az önkormányzatok - akik nem az igazán piaci verseny között lévő szolgáltatnak - az éves előrejelzések mértékéhez képest magasabb százalékban állapítják meg a szolgáltatás díját, mint maga az országosan előre jelzett infláció. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Megjegyezte, hogy az országos adósságállomány 1-2 %-a származik az önkormányzatoktól. Az ország napi 6 milliárd forint adósságot termel. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselő: Ismeri, honnan indul a probléma gyökere. Dr. Ferenczi Attila képviselő hozzászólásában elhangzott, hogy 3,9 %-ra nyugodtan venne fel hitelt. A bank szakértője felé intézte kérdését: 20 év múlva minek van nagyobb kihatása, a drasztikus kamatszint csökkenésnek, vagy emelésnek, illetve az árfolyam kockázatnak? Ismerete szerint az árfolyamkockázat a futamidő végére nagyobb mértékben torzítja a ,- Ft-os éves költségvetést, mint maga a jegybanki alapkamat emelése. (Kazetta 1/ )

18 18 Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes: Baji Lajos képviselő kérdésére válaszolva közölte, hogy meggyőződése szerint a kötvény kibocsátás valamennyi jogszabálynak megfelel. Az ajánlattételi felhívást követően a bankok minden kért információt megkaptak. Megkapták azt a nyilatkozatot is, amelyben az önkormányzatnak arra vonatkozóan kellett nyilatkoznia, hogy az adósságkorlátnak megfelel-e a kötvény kibocsátás. Emlékeztette a megjelenteket arra, hogy az adósság felső korlátja kötelező melléklete a költségvetésnek. Békéscsaba évben a törvény szerinti számítás alapján a korrigált bevételnek megfelelően 1,9 milliárd forint hitelt tudna felvenni. Felvetődik a kérdés, ez hogyan hasonlítható ez össze a 4 milliárd forinttal. A kötvény kibocsátásból a költségvetésben tervezett és ismert fejlesztési feladatok nem fognak felemészteni ekkora összeget, még 1,9 milliárd forintot sem. Hiszen a évi költségvetésben az elfogadott hiány összege 1,7 milliárd forint. Ismert, hogy ezen összeg mögött nem lesz pénzügyi teljesítés. 1 milliárd forint körüli összeg kerül felhasználásra a tervezett fejlesztésre, hiszen korlátozott a lehetőség. Nyertes pályázatok esetében a kifizetések tolódnak. Meggyőződése szerint a kötvény kibocsátása megfelel az önkormányzati törvény 88. -ában lévő adósság felső korlátjának. A 20 éves kockázatelemzést, illetve tervezést a döntést követően kell összeállítani. Az információs összeállítás már nem a közgyűlés kompetenciája. A Pénzügyi és Gazdasági Osztály megadja, hogy a következő 20 évben milyen költségvetés várható. Három évre vonatkozóan a költségvetési rendelet is tartalmaz úgynevezett gördülő tervezést. Belegondolva abba, hogy már a második évre vonatkozóan is nagy bizonytalanságok lehetnek, 20 évre vonatkozóan is bizonytalansággal fognak küzdeni, de a feladatnak eleget tesznek. Vámos József képviselő kérdésre reagálva: Amikor a közgyűlés döntött a kötvény kibocsátásról, részletesen felsorolásra kerültek a célok. Jelezték, hogy valamennyi jelenleg nem ismert, de az elkövetkezendő évek európai uniós pályázati lehetőségeinek forrását biztosítani kívánják. A költségvetés finanszírozása fejlesztésre, csak külső forrás bevonásával tud sort keríteni. A januári közgyűlésen konszenzus jött létre abban, hogy nem szabad, hogy a város az elkövetkezendő években lemaradjon. Ennek forrása a kötvény kibocsátása. (Kazetta 1/ /1. 008) Csapó Ágnes szakértő: Az eladósodottság kifejezés valóságtartalmával kapcsolatban az alábbiakat reagálta: Önmagában a kötvény kibocsátása nem jelent eladósodottságot. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a forrás oldalon megjelenik, mint kötelezettség, míg az eszköz oldalon megjelenik a pénzeszköz. A valós értelemben vett eladósodottság akkor realizálódik, amikor a pénz felhasználásra kerül. Mindaddig, amíg nem kerül felhasználásra a kötvény forrás, a fedezete az a pénzeszköz, amely jóváírásra került a kötvény lejegyzését követően, amikor is a kibocsátónak sikerül értékesítenie a kötvényt. A biztosítéki oldalt nézve, ameddig nincs elköltve, annak a fedezete a rendelkezésre álló pénzeszköz. Ami pedig felhasználásra került, annak természetszerűleg a költségvetés. (Kazetta 3/ ) Hrabovszki György képviselő: mikrofonon kívüli hozzászólásában megjegyezte, hogy a hitel visszafizetéséhez szükséges fedezet biztosítása indokolja a kötvény kibocsátását? (Kazetta 3/ )

19 19 Csapó Ágnes kötvényszakértő:nem. Tájékoztatást adott a kamat és versus árfolyam kockázattal kapcsolatban, illetve vázolta melyik kockázati faktornak van a futamidőt tekintve nagyobb kihatása. Az árfolyamkockázatot jelölte meg a képviselő komolyabb kockázati faktornak. Ez pont fordítva van. Amikor megtörténik a kötvénykibocsátás, abban a pillanatban, napi szinten fut a kamatkockázat, hiszen minden napra felszámításra kerül a kamat. Az más kérdés, hogy a hat havi kamatbázis hat hónapig véd a kamatemelkedéstől, illetve nem engedi realizálódni a kamat csökkenését. Az árfolyamot nem szükséges túldimenzionálni. Reálisan gondolva a türelmi idő alatt az önkormányzat nem fut árfolyamkockázatot a tőkére vetítve, hiszen nem kell tőkét fizetnie. Öt évig nem merül fel árfolyamkockázat a tőkére, kivéve azt az említett összeget, amelyet kamatként kell megfizetni. Az éves 365 napból 2 nap az, amikor valóban kockázatot fut az önkormányzat, ez azonban nem a teljes tőkeösszegre vetített, hanem az éppen megfizetendő tőke összegre. A kamatkockázat a teljes futamidő alatt az aktuális tőke kintlévőségre vonatkoztatva minden egyes napon kockázati tényezőként jelentkezik, hiszen minden álló nap az egy napi kamat kiadása elhatárolásra kerül, mint megfizetendő tétel. Az árfolyam kockázat pszichés kategória, de mindaddig, amíg az árfolyammal kapcsolatban konkrétan nem jelentkezik az adott napra vonatkozó nyereség, vagy veszteség, addig nem kell vele foglalkozni. Nem helytálló az a megállapítása, miszerint biztos, hogy hosszú távon az árfolyam-kockázat a magasabb. Ismerni kell a tőzsdét is, hiszen akinek hosszú távon van pénze, biztos, hogy nyerni fog. Ezért valószerűtlen az a megállapítás, hogy húsz éven keresztül minden egyes alkalommal abban a két napban, amikor fizetni kell, árfolyam veszteség realizálódik. Szakmailag nem kérdéses, hogy a kamatkockázat messzemenően nagyobb kockázati faktor, mint az árfolyam kockázat. (Kazetta 3/ ) Baji Lajos képviselő: Részt vett az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság ülésén, ahol elhangzott, hogy szerdai napon tovább folytatják az egyeztetést. Jelezte, hogy csak akkor tud jelen lenni a megbeszélésen, ha időben tudomására jut az egyeztetés pontos időpontja. Az eddigi hitelfelvétel és a jelenlegi között mi a különbség? Nem kapott választ azon kérdésére, hogy a különbség akár háromszoros is lehet. Valóban a beérkező ajánlatok közül a CIB Bank Zrt. ajánlata volt a legkedvezőbb, előfordulhat azonban, hogy háromszoros áron veszik igénybe. (Kazetta 2/ ) Vámos József képviselő: Miklós Attila képviselő elmondta, hogy olyan fejlesztési igények nem valósultak meg, amelyeket a kötvénykibocsátás lehetővé tenne. Ez így van, de azt is tudni kell, hogy sok olyan fejlesztés volt, amit képviselőként nem tartott prioritásnak, így nem támogatta a hitelfelvételt. Visszagondolva a megjegyzésekre és kritikákra, amelyeket az előző városvezetéssel szemben a FIDESZ frakció megfogalmazott, az egyik sarkalatos pontja az eladósodás megállítása. Véleménye szerint olyan ütemben kerültek felhasználásra a fejlesztési források, amilyen ütemben rendelkezésére álltak. Fel lehet ezt gyorsítani, amihez nyilvánvaló, hogy még több tőke szükséges. Tarné Stuber Éva osztályvezető-helyettes által elmondottakkal kapcsolatban megjegyezte, ismeri a korábbi közgyűlési határozatot, azonban azok túl általános célokat jelölnek meg.

20 20 Ekkora összegnél az általános megfogalmazás alapján felvett hitel nem megnyugtató. Egyetért azzal, hogy az elkövetkezendő három évben olyan források nyílhatnak meg, amelyekről a város nem maradhat le. Emellett gondolatában az is benne foglaltatik, hogy mi lesz az elkövetkezendő húsz évben. Pontos ismerettel rendelkezik arról, mit jelent az eladósodás. Akkor adósodik el valaki, ha felhasználja a forrást. A szakértő sem gondolhatja azt, hogy a város azért bocsát ki kötvényt, hogy utána az eladósodás elkerülése érdekében ne használja fel. Feltételezése szerint a kötvény kibocsátása a következő évek költségvetését olyan mértékben szűkíti be, amely abszolút az eladósodás pályájára állítja a várost. Ezért az előterjesztés elfogadását nem támogatja. (Kazetta 2/ ) Mezei Zsolt képviselő: Megköszönte a szakértő asszony által adott választ. A napokban olvasott tanulmány elemzése szerint - amely az 1 %-os alapkamat emelkedést hasonlított össze 1 %-os árfolyam kockázattal - a 20 éve hitelkibocsátásnál az adósnak sokkal nagyobb kockázata van és sokkal magasabb összeget fizet vissza. (Kazetta 2/ ) Csapó Ágnes kötvény szakértő: Kérdések hangzottak el a kamat felárra, illetve a teljes kamatszintre vonatkozóan. Az önkormányzat adósságszolgálata zömmel 5 % fölötti eu libor alapú kamatszinten van. Az 5 % fölötti és a 3,9 % között lényeges különbség. A kamatfelárral kapcsolatban elmondta, hogy az, hogy mi volt korábban, és mi van jelenleg a pénzpiacokon, azt nem lehet összehasonlítani. A hírekből többé kevésbé tájékozódni lehet a pénzpiaci likviditási krízisről, ami azt jelenti, hogy nincs likvid pénz. Az előrejelzések további romlást vetítenek elő, ami azt jelenti, hogy még drágábban lehet forrásokhoz jutni. Összehasonlítani azt lehet, hogy a jelenleg ajánlott 1,1 %-os kamatfelár a mostani pénzpiaci körülmények között megfelelő piac komform, a piacnál kedvezőbb. Az értékelés stációit, illetve az induló kamatfelárakat áttekintve a végső kötelező érvényű ajánlatban a város realizálni tudott, akkor látható, hogy nagyságrendileg bázisponttal magasabb kamatfelárakat adtak a pénzintézetek. Összehasonlítani a jelenlegi pénzpiaci körülmények között lehet, az ajánlat messze piac alatti, kedvezőbb, mint a normális piaci kamatfelár. (Kazetta 2/ ) Vantara Gyula polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. (Kazetta 2/ ) A közgyűlés 17, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 228/2008. (IV.24.) közgy. H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a bankok által benyújtott végleges ajánlatok alapján elvégzett elemzések ismeretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolításával a CIB Bank Zrt-t bízza meg.

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta:

A meghívóban jelzett napirendeken kívül a következő előterjesztés napirendre vételét javasolta: Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-5/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2014. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-2/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. február 27-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai.

Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás a bizottság képviselő tagjai. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-3/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. február 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 495 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011.október 25-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10.

JEGYZİKÖNYV. A Közgyőlés helye: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (földszinti tárgyalóterem) A Közgyőlés ideje: 2008. szeptember 24., 10. JEGYZİKÖNYV amely készült a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Közgyőlésének 2008. szeptember 24. napján, 10:00 órai kezdettel, az Egyesület munkaszervezetének székhelyén tartott

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Bartha György, Bazin Géza, Dr. Simon Gábor, Szabó Sándor, Varga Gergő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 21. napján 9.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült 2006. december 14-én a Budapest XIII. kerület Béke tér 1. I. emelet 113. szám alatti képviselő-testületi ülésteremben, a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-6/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-10/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. október 20-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 21-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00 órai kezdettel megtartott nyilvános Közgyűléséről. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE Szám: 2142-3/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. március 27-én 8:00

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben