J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Önkormányzat részéről: Dósai Imre, Farkas Zoltán, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné, Szikora Tibor képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik és Fogl Andás alpolgármesterek (8 fő 72,72 %). Terbe Zoltán képviselő jelezte távolmaradását, igazoltan van távol. Abonyi Henrik és Farkas Zoltán képviselők jelezték késésüket. Jelen vannak továbbá: Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Égető Annamária és Gulyás Jánosné osztályvezetők, Törökné Gáspár Edit és Béres László csoportvezetők. Faludi Tamás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, Kiskunmajsa Város Önkormányzatának ez évi 21. testületi ülésére jöttünk el. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Szikora Tibor és Nyerges Benjámin képviselő urakat, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kézfelemeléssel szavazzon. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Faludi Tamás polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslataim vannak. Kérem, hogy a 14./ és 17./ napirendi pontokat vegyük le napirendről, valamint javaslom 13./ c) pontba Fogl András alpolgármester előterjesztései közé felvenni Az Új Kun-Majsa című közéleti hetilap lapnyilvántartásba vételének vizsgálata napirendi pontot. A napirenddel kapcsolatban van-e egyéb kérdés, észrevétel, javaslat? Lendér Julianna képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései közül a 12./f) Büntető eljárás megindítása napirendi pont, miért nem került a bizottságok elé megtárgyalásra? A 13./ c) Az Új Kun-Majsa című közéleti hetilap lapnyilvántartásba vételének vizsgálata napirendi pontról, mivel kiosztós anyag, miért kell erről nekünk most dönteni? Faludi Tamás polgármester: A kiosztós anyagról azért sürgős, mert ügyvédi megbízásról kell döntenünk azért, hogy ezt a kérdést tisztázni tudjuk.

2 2 /Abonyi Henrik és Farkas Zoltán képviselők megérkeztek, jelen van 10 képviselő./ Dósai Imre képviselő: Jegyző asszonyt szeretném megkérdezni, hogy a 12./ f) Büntető eljárás megindítása megnevezés ez helytálló-e? Egy önkormányzat büntető eljárást indíthat-e? Dr. Tóth Mária jegyző: Büntető feljelentést tehet bárki, és erről foglalhat állást a Képviselő-testület. Büntető eljárás megindítása, vagy nyomozás elrendelése álláspontom szerint, a nyomozóhatóságok döntését jelentik. Dósai Imre képviselő: Én is úgy éreztem, hogy egy büntető eljárás megindítására egy önkormányzat nem jogosult, főként arra nem, hogy minden előzetes dokumentum vizsgálata, tájékozódás nélkül, a Jogi Bizottság vizsgálata nélkül, ilyen hamis címmel eljárást indítson. Én is csatlakozom ahhoz, hogy vegyük le napirendről, mert előkészítetlen az anyag. Faludi Tamás polgármester: Az a napirendi pont, amelyik túlnőtt a bizottsági és képviselői szinteken, és ez az a kérdés, amire már bizottságok és képviselők nem tudnak választ adni. Ez az a kérdés, amit magasabb szinteken kell eldönteni. Valóban a nyomozó hatóság majd eldönti, hogy indít-e eljárást, vagy nem, nekünk a kötelességünk az, hogy megtegyük a bejelentést. Dósai Imre képviselő: A bizottságok nem tudnak erre a kérdésre válaszolni, hiszen nem is került a bizottságok elé ez a megalapozatlan, valótlan eljárásnak nem megfelelő című előterjesztés. Faludi Tamás polgármester: A nyomozó hatóságok, majd el fogják dönteni, hogy valótlan vagy nem, kívánnak vele foglalkozni, vagy nem. Farkas Zoltán képviselő: Nekünk ezt most el kell döntenünk, de ahhoz, hogy dönteni tudjunk elengedhetetlen, hogy előtte részletesebben tájékozódjunk, elengedhetetlen, hogy előtte a bizottságok meg hallgassák az érintettet, kérjék be az anyagokat, ami alapján döntést hozhatunk. Javaslom, hogy vegyük le napirendről és utaljuk vissza a bizottságok elé, ahol adjuk meg az esélyt arra, hogy mindenki tájékozódjon, és korrekt előterjesztés készülhessen. Faludi Tamás polgármester: Ennek az előterjesztésnek minden egyes információjáról a képviselők tudnak, hiszen minden a képviselő-testület előtt volt, nem egyszer tárgyalt róla, semmi új információt nem tartalmaz az előterjesztés. Amennyiben nem akarják képviselő társaim a nyilvános tárgyalást, akkor kérjék a zárt ülésen való megtárgyalását a napirendnek. Amennyiben a napirenddel kapcsolatban több módosító javaslat nincs, a módosító indítványokat felteszem szavazásra, aki egyetért a 14. napirend évi belső ellenőrzési munkaterv napirendi pont levételével, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással elfogadta a napirend levételét.

3 3 Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért a 17. napirend Dr. Barabás Gábor háziorvos elszámolása feladatellátási forma változás miatt napirendi pont levételével, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 1 ellenszavazattal 2 tartózkodással elfogadta a napirend levételét. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért a 13./ c) Az Új Kun-Majsa című közéleti hetilap lapnyilvántartásba vételének vizsgálata előterjesztés napirendre, felvételre kerüljön, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 4 ellenszavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés napirendre való felvételét. Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a 12/ f) pont Büntető eljárás megindítása napirendi pont levételre kerüljön, kézfeltartással jelezze Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 3 ellenszavazattal 3 tartózkodással nem fogadta el a napirendről való levételt. Faludi Tamás polgármester: Egységesen teszem fel a módosított napirendet szavazásra, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 3 ellenszavazat és 1 tartózkodással a módosított napirendet elfogadta. N a p i r e n d 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 2././2010. (.) rendelet-tervezet a víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról Előadó: Béres László bizottsági referens 3././2010. (.) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens 4././2010. (.) rendelet-tervezet az építményadóról szóló 29/2006. (II.14.) rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 5././2010. (.) rendelet-tervezet az idegenforgalmi adókról szóló 32/2000. (XII.15.) rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

4 4 6././2010. (.) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) rendelet módosításáról Előadó: Fogl András alpolgármester 7./ Előterjesztés a bizottságok személyi összetételével kapcsolatosan végzett bizottsági vizsgálatról Előadó: Nyerges Benjamin Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke 8./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens a) Az önkormányzati közoktatási intézmények óvoda-, iskolaszékébe tag delegálása b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanítási napok megszervezésével kapcsolatos kérelme c) A Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása d) Konecsni György Kulturális Központ jutalommal kapcsolatos kérelme e) A Catel Kft-vel vállalkozási szerződés kötése 9./ Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens a) Szociális bérlakás iránti kérelmek b) Javaslat átmeneti szociális segély keretösszegének módosítására c) Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi György Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért évre d) Pálinkó Lászlóné Kiskunmajsa, Ady Endre u. 29. szám alatti lakos kérelme 10./ Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens a) Karácsonyi díszvilágítás megtárgyalása b) Menetrend módosítás a helyi autóbusz közlekedésben c) Energia menedzsment megbízási szerződés megtárgyalása d) Pálinkó Gábor terület bérleti kérelme e) Halasvíz Kft. székház terület tulajdonjogának rendezése f) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megpályáztatása g) Előterjesztés Simokovics Mihály peren kívüli ajánlatáról h) Élet- és balesetveszélyes helyzetek megoldása 11./ Pénzügyi Osztály előterjesztései Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens a) Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása b) Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok évi számviteli beszámolójának elfogadása c) Laptop beszerzések kiadásainak megelőlegezése d) Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme e) Nem nyertes pályázatok önerő, előkészítési költség és sikerdíj maradványának előirányzat rendezése

5 5 f) Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés lemondáselőirányzatának átvezetése g) Személygépkocsi beszerzés a Polgármesteri Hivatal részére 12./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester a) Javaslat a közmeghallgatás időpontjára b) Javaslat az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaira c) Javaslat a bizottsági alelnökök személyére d) Társadalmi megbízatású alpolgármester munkarendjének meghatározása e) Az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos önkormányzati döntés f) Bűntető eljárás megindítása 13./ Kiskunmajsa Város Alpolgármester előterjesztései Előadó: Fogl András alpolgármester a) Tájékoztató az Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztéséről Kiskunmajsán b) Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések forrásszerző lehetőségeiről évben c) Az Új Kun-Majsa című közéleti hetilap lapnyilvántartásba vételének vizsgálata 14./ Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző a) Javaslat a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére b) A évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi elvárások 15./ Előterjesztés a 40. éves jubileumi jutalom megfizetése peren kívüli egyezségről Előadó: dr. Tóth Mária jegyző /Zárt ülés!/ 16./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése Előadó: Faludi Tamás polgármester a) Bűntető eljárás megindítása 17././2010. (.) rendelet-tervezet az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 18./ E g y e b e k

6 6 1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a határidő módosításokkal együtt. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 289/A/2010. sz. határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a következőképpen fogadta el: - 62/2010. sz. határozat Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán pályázat konferencia megszervezése kommunikációs projekt elemre beérkezett ajánlatok - 64/2010. sz. határozat Balogh Zsuzsanna kérelme - 129/2010. sz. határozat Az Önkormányzati beruházások és felújítások bonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI. 08.) sz. rendelettel kapcsolatos vizsgálatról - 146/2010. sz. határozat Lakossági járdaépítési program - 241/2010. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozás - 264/2010. sz. határozat Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása - 272/2010. sz. határozat Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása - 273/2010. sz. határozat Fogl András alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása - 274/2010. sz. határozat Abonyi Henrik társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása - 286/2010. sz. határozat Földutak javítása és hó eltakarítási költségek A Képviselő-testület az Ipari parkban telekár meghatározásáról szóló 185/2010. sz. határozat határidejét április 30-ra módosította.

7 7 A Képviselő-testület a Szélmalomsor utcai lakók kérelméről szóló 250/2010. sz. határozat határidejét február 28-ra módosította. A Képviselő-testület az Ipari parkkal kapcsolatos döntéséről szóló 254/2010. sz. határozat határidejét december 31-ra módosította. 2./ N a p i r e n d.../2010. (...) rendelet-tervezet a víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Béres László csoportvezetőnek adja át a szót. Béres László csoportvezető: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete A víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. -ában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16 -ában kapott felhatalmazás alapján Kiskunmajsa város Önkormányzata a víz és szennyvíz díjtételek megállapítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Kéttényezős díjrendszert alapul véve az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvíz, valamint önkormányzati tulajdonú szennyvíz elvezető és tisztítómű igénybevételének díjai köbméterenként az alábbiak: - lakossági és költségvetési intézményi vízdíj: 232,- Ft/m 3 + ÁFA - vállalkozói fogyasztók vízdíja 282,- Ft/m 3 + ÁFA - lakossági és költségvetési intézményi szennyvízdíj 188,- Ft/m 3 + ÁFA - vállalkozói fogyasztók szennyvízdíja: 221,- Ft/m 3 + ÁFA

8 8 Az alapdíjak mértéke a vízmérő mérettől függő havi díjak az alábbiak szerint: Vízszolgáltatás alapdíja Szennyvízszolgáltatás alapdíja Vízmérő átmérője mm bruttó Ft/hó Bekötési Lakás Locsolási mérő mellékmérő mérő Bekötési mérő Lakás mellékmérő 2. Ezen rendelet január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 32/2009. (XII. 21.) Ktr.. 3./ N a p i r e n d.../2010. (...) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú rendelet módosításáról Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Szikora Lajosné képviselő: Módosító javaslatom lenne, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, szociális helyzet alapján bérbe adott lakások havi bérleti díja ne emelkedjen. Nyerges Benjámin képviselő: Jó lett volna, ha elhangzott volna egy szám is. Faludi Tamás polgármester: Másképp teszem fel szavazásra, aki egyetért az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezettel, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 4 ellenszavazattal 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.

9 9 Faludi Tamás polgármester: Felteszem szavazásra az önkormányzati tulajdonban lévő nem szociális helyzet alapján bérbe adott lakások havi bérleti díjának emelését, és egyben így a 2. sz. mellékletben a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások bérleti díja maradjon az eddigi összeg, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal 1 ellenszavazattal 2 tartózkodással elfogadta a módosító javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti szavazatok arányában megalkotta az alábbi rendeletét. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 25/2010. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V. 01.) rendelet módosításáról Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXXVIII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16 -ában kapott felhatalmazás alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzat 14/2007. (V.01.) számú rendeletét ( továbbiakban R. ) az alábbiak szerint módosítja: 1. A R. 2.számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.számú melléklete lép. 2. Ezen rendelet január 1. napján lép hatályba.

10 10 2. számú melléklet A. Az önkormányzat tulajdonában lévő augusztus 31-ig, valamint a szociális helyzet alapján december 1. után bérbe adott lakások havi bérleti díja Áfa nélkül: Lakás komfortfokozata bér(ft/m 2 /hó) - szükséglakás 74 - komfort nélküli lakás 74 - félkomfortos lakás komfortos lakás I-II. emelet és fsz. 272 III.-IV. emelet összkomfortos lakás 363 B. Az önkormányzat tulajdonában lévő december 1. után nem szociális helyzet alapján bérbe adott lakások havi bérleti díja Áfa nélkül: Lakás komfortfokozata bér(ft/m 2 /hó) - szükséglakás komfort nélküli lakás félkomfortos lakás komfortos lakás I-II. emelet és fsz. 456 III.-IV. emelet összkomfortos lakás 609

11 11 4./ N a p i r e n d.../2010. (...) rendelet-tervezet az építményadóról szóló 29/2006. (II.14.) rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné osztályvezetőnek adja át a szót. Gulyás Jánosné osztályvezető: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a építményadóról szóló 29/2006. ( XII.14.) rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, módosított évi C. tv. 6. -ában kapott felhatalmazás alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2006. /XII.14. / rendeletét (továbbiakban: R ) az alábbiak szerint módosítja. l. A R 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép. a.) szükséglakás b.) a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2 c.) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelés-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség d.) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény e.) a magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiségei, kivéve a vállalkozási célra használt lakást, illetőleg kizárólag vállalkozási célra használt lakás helyiséget. f.) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. g.) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha alapterülete nem haladja meg a 20 m 2 -t, illetve a magánszemély tulajdonában álló külterületen és zártkertben található épület, ha alapterülete nem haladja meg a 30 m 2 t. h.) a város külterületi részén található, magánszemély tulajdonában álló, állandó lakóhelyül, vagy gazdálkodásra szolgáló tanya-ingatlanok

12 12 2. A R 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul. Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy a nélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 3. A R az alábbi 5/A -al és címmel egészül ki. 5/A Adókörzetek 1.) I. körzet Barka u., Bodza u., Csalogány tér, Csillag u., Délibáb u., Fácán u., Fülemüle u., Gyöngyvirág u, Kakukk u., Napsugár u., Kalász u., Őzike u., Pipacs u., Rekettye u., Sün u., Venyige u., Liget u., Cinege u., Pillangó tér. 2.) II. körzet Kiskunmajsa közigazgatási területe, kivétel az 1.) bekezdésben felsorolt utcák. 4. A R 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.) I. körzet: 400Ft/m 2 2.) II. körzet: 200Ft/m 2 5. A R 7. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az 5/A (1) és a (2) bekezdésben megjelölt körzetekben az építményadó hatálya alá tartozó építmény tulajdonosa az adókötelezettség keletkezésétől, változásától számított 15 napon belül köteles adóbevallást adni. A R 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. (1) Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. (2) Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet. (3) Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre;

13 13 (4) Épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetésű, a Szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiségcsoportja, amely a 8., a 20., a 45. és 47. pontokban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel. (5) Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók. (6) Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. (7) Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják vagy megsemmisül. (8) Nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ában, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 18. (1)-(2) bekezdésében és a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. -ában meghatározott intézmény. (9) Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. (10) Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár. E rendelet január 1. napján lép hatályba. 7.

14 14 5./ N a p i r e n d.../2010. (...) rendelet-tervezet az idegenforgalmi adókról szóló 32/2000. (XII.15.) rendelet módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét alkotja meg. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelete a idegenforgalmi adókról szóló 32/2000. ( XII. 15.) rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló, módosított évi C. tv. 6. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2000. (XII.15.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. l. A rendelet 1. helyébe az alábbi rendelkezés lép Az adókötelezettség, az adó alanya Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén, legalább egy vendégéjszakát eltölt. 2. A rendelet 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép Az adó alapja, és mértéke Az 1. alapján személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. A rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 3. a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

15 15 4. A rendelet 5. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép Az adó beszedésére kötelezett /1/ Az 1. szerint fizetett adót. a) A kereskedelmi szálláshelyeken és üdülőhelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető, b) A szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv, c) A fizető-vendéglátó szálláshelyen fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjat együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv. d) Az a) és c) pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatba adása esetén a helyiség bérbevevőjétől, használójától az egész bérleti, használati időre egy összegben a helyiség tulajdonosa, vagy a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be. E rendelet január 1. napján lép hatályba / N a p i r e n d.../2010. (...) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) rendelet módosításáról Előadó: Fogl András alpolgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletét. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 01.) rendelet módosításáról Kiskunmajsa Város Önkormányzata az évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 18. -ának felhatalmazása alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési

16 16 Szabályairól szóló 16/2007. (V.01.) rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja 1. A R. 8. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal ülésezik, szükség esetén rendkívüli ülést tart, de össze kell hívni az ülést a képviselők ¼ -ének (3 fő) vagy bizottságának indítványára is. A Képviselő-testület alakuló rendes rendkívüli ülést tart. 2. A R. 13. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A rendes ülés meghívóját és a napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket a képviselő választása alapján, elektronikus úton vagy papír alapon, átvételi íven, az átvevő aláírásával kell kézbesíteni a képviselő részére. 3. A R. 14. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A polgármester a képviselő-testületi üléseket megelőzően szükség esetén egyeztetést végez a frakcióvezetőkkel, bizottsági elnökökkel. 4. A R. 19. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az ülés összehívása után keletkezett olyan ügyekben, amelyek feltétlenül döntést igényelnek, a polgármester, a bizottságok, a kisebbségi önkormányzat elnöke, a jegyző vagy bármely képviselő sürgősségi tárgyalást kérhet, amelyről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az új napirendi pontra vonatkozó indítványt a képviselő-testület felveszi napirendjére. 5. A R. 24. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A beszámoló benyújtására a testület határozataiban felelősként megjelölhető személyek polgármester, alpolgármesterek, bizottságok elnökei, jegyző továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

17 17 6. A R. 25. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Tájékoztató benyújtására a testület határozataiban felelősként megjelölhető személyek polgármester, alpolgármesterek, bizottságok elnökei, jegyző továbbá a jogszabály alapján tájékoztatásra kötelezettek jogosultak. 7. A R. 26. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Kérdést az önkormányzat tagjai a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, a jegyzőhöz intézhetnek a feladatkörükbe tartozó ügyekben. 8. A 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet megjelölése: a rendelet sorszáma törve az évszámmal, zárójelben a kihirdetés hónapja és napja, zárójel után önkormányzati rendelet. 9. A 49. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. (4) Titkos szavazásnál három tagú szavazatszámláló bizottság jár el, amelyet az ülés elnökének javaslatára a képviselő-testület választ tagjai közül. 10. A R. 55. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület elfogadott határozatait és az elfogadott rendeleteket a jegyzőkönyv elkészültét követően a képviselők és egyéb érdeklődők részére elérhetővé kell tenni a város hivatalos honlapján. 11. A R. 61. helyébe az alábbi rendelkezés lép. A bizottságok személyi összetétele (1) A képviseleti arányok kialakítása érdekében a polgármesternek legalább 1 alkalommal egyeztetést kell tartania a helyi önkormányzati választásokon megválasztott képviselőkkel, képviselő csoportokkal. (2) A bizottságok személyi összetételéről az egyeztetéseket a választást követően azonnal meg

18 18 kell kezdeni és legkésőbb 30 napon belül a végleges javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 12. A R. 67. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A megválasztott polgármester illetményére az alakuló ülésen a korelnök, az alpolgármesterek illetményére, illetve tiszteletdíjára megválasztásukkor a polgármester tesz javaslatot. 13. A R. 1. sz. melléklete helyébe, ezen rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 4.sz. melléklete hatályát veszti A R. 6. sz. melléklete helyébe, ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. 16. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19 19 1. számú melléklet A képviselő-testület bizottságainak feladata, képviselő-testülettől átruházott hatásköre I. Valamennyi bizottságra vonatkozóan a) A bizottság előzetesen állást foglal és véleményez - a költségvetésről és zárszámadásról szóló rendelettervezetről, - a bizottság feladatkörét érintő előterjesztésekről, - a képviselő-testület gazdasági programjáról, - a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezetről, - minden, az adott szakbizottság hatáskörébe tartozó pályázati előkészítéshez, valamint fejlesztéshez, beruházáshoz, támogatáshoz kapcsolódó, az adott művelet megvalósítását elősegítő feladat végrehajtása (az ajánlatok bekérésének kivételével), a beérkezett ajánlatok értékelése, és azok testületi ülésre történő előkészítése tárgyában. b) A bizottság dönt: - a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, - minden, az adott szakbizottság hatáskörébe tartozó pályázati előkészítéshez, valamint fejlesztéshez, beruházáshoz, támogatáshoz kapcsolódó ajánlat bekéréséről. c) A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását. d) A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel, továbbá a polgármesterrel, jegyzővel, a polgármesteri hivatal szakterületén működő dolgozóival. e) A közbeszerzés tárgya szerint illetékes bizottság ellátja a Közbeszerzési Bizottság feladatait a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint. II. Konkrét feladat és hatáskörök bizottságonként 1./ Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a) Véleményez a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: Pénzügyi és gazdálkodási feladatok területén - a költségvetés megállapítása, módosítása, - a zárszámadás megállapítása, - hitelfelvétel, kötvény kibocsátás, - helyi adó megállapítása, módosítása, - a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos koncepciók előkészítése, - gazdasági társaság alapítása, meglévő társaság üzletrészének megvásárlása, vagy eladása, törzstőke emelése, állítása önkormányzati vagyon apportállása, - amelyek a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a közgyűlés, taggyűlés, illetve alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak, - működő önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéstervezetek, - önkormányzati vagyon átminősítése, - felülvizsgálja a tárgyévet megelőző év pénzmaradványait. - az önkormányzatot terhelő pénzügyi döntést tartalmazó előterjesztéseket.

20 20 Városfejlesztés területén: - városrendezési, településfejlesztési terv elfogadása, módosítása, - a város kommunális, infrastrukturális fejlesztésének meghatározása, a szolgáltatások ellenőrzése, - részt vesz a város- és kistérségi fejlesztési koncepció kidolgozásában, - árak és díjak megállapítása, - az épített és a természeti értékek helyi védelmével kapcsolatosan, a védetté nyilvánítás tárgyában. Vállalkozások területén: - foglalkozik a munkaerőhelyzet kérdéseivel és a munkahelyteremtéssel, - szervezi, segíti, értékeli és figyelemmel kíséri a vállalkozók helyzetét, továbbá részt vesz az ez irányú tervek elkészítésében, feladatok koordinálásában, - javaslatot tesz az önkormányzat által kiírt vállalkozásfejlesztési hitelprogram keretében nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló pályázat elbírálására. Környezetvédelem területén: - részt vesz a környezetvédelmi feladatok meghatározásában, ellátásában és koordinálásában. Turizmus területén: - turizmussal kapcsolatos fejlesztési koncepció készítése, - részt vesz a város külkapcsolatainak szervezésében, - kezdeményezi és segíti turisztikai kiadványok készíttetését és kiadását, Közrendvédelem területén: - a forgalmi rend meghatározása, - vasúti közlekedéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok - tűzbiztonsággal kapcsolatos feladatok, - egyéb közlekedési feladatok melyeket jogszabály önkormányzatok feladat, illetve hatáskörébe utal, - a közutak kezelésével kapcsolatos feladatok, - a helyi utak forgalmával, fenntartásával, közúti jelzésekkel való ellátásához kapcsolódó feladatok, Vagyongazdálkodás területén: - az önkormányzati tulajdonban lévő azon ingatlanok, termőföldek, elidegenítése és tulajdon jogának megszerzése, amelyek a képviselő-testület döntési kompetenciájába tartoznak, - az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanok hasznosítása, bérbeadása és értékesítése (ipari park és egyéb) - a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapítása, a helyiségek bérbeadását megelőző pályázati eljárás lefolytatása, majd ezt követően javaslat a nem lakáscélú helyiségek bérlőjére, - a helyi adók megállapítása, módosítása. b) Figyelemmel kíséri: - a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, valamint a vagyonváltozás alakulására.

21 21 c) Ellenőrzi: - a költségvetés előkészítését és végrehajtását előzetes bejelentés nélkül, - az önkormányzati intézmények, valamint a polgármesteri hivatal gazdálkodását és pénzügyeit, e tevékenységhez a polgármesteri hivatal belső ellenőreinek munkáját igénybe veheti, - az önkormányzat gazdasági, pénzügyi tevékenységét érintő ellenőrzések által készült megállapítások realizálását, - az önkormányzati tulajdon védelmét, hasznosításának körülményeit. d) Dönt: - az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint a az Áht. 73. (3) bekezdése alapján a céltartalék intézmények közötti felosztásáról, - az utak karbantartási sorrendjéről, külterületi utak karbantartásáról, közúti jelzőtáblák kihelyezési ügyeiben a költségvetési keretösszeg erejéig, - az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi termőföldek adásvételével, cseréjével kapcsolatos ügyek tekintetében 2 ha terület nagyságig és bruttó Ft értékig, - belterületi telek kiegészítési, területrendezési, adásvételi, csere ügyek tekintetében bruttó Ft értékig. e) Közbeszerzés tárgya szerint illetékes állandó önkormányzati bizottság hiányában ellátja a Közbeszerzési Bizottság feladatait a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak szerint. 2./ Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a) Véleményez a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben: Az egészségügy területén: - az egészségügyi alapellátás területén jelentkező feladatok, - egészségügyi intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével, valamint fejlesztési tervei, - az egészségügyi intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatok, - az egészségügyi intézmények dolgozóinak kitüntetésre felterjesztése. Sport és egészségnevelés területén: - egészséges életmódra nevelés és az egészségesebb életmód népszerűsítése, valamint ezen a téren adódó feladatok, - a sportot és a civil szerveződéseket érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi kérdések, - a kisebbség, valamint a város sportéletét, helyzetét érintő, befolyásoló intézkedések, - a sportcélú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos olyan jellegű kérdések, melyekről az intézmények alapító okiratai nem rendelkeznek. Szociális ellátás, kisebbségi szociálpolitika, valamint a gyermekvédelem területén: - a városban lakó cigánylakosság beilleszkedésének, egészséges életmódra

22 22 nevelésének elősegítése, ehhez a feltételek megteremtésének kezdeményezése, - szociális lakástámogatások elosztása, bérleti szerződések meghosszabbítása, - szociális intézmények alapításával, átszervezésével, megszűntetésével és fejlesztési tervei, - szociális alapellátás és szakosított ellátás területén, jelentkező feladatok. b) Dönt: - szociális és egészségügyi feladatot ellátó intézmények szabályzatainak jóváhagyásáról, - a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra pályázók körében a képviselőtestület által meghatározott ösztöndíjkeret terhére, - bölcsőde zárva tartási rendjéről, - a tradicionális sportegyesületek részére a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg felosztásáról az érvényben lévő megállapodások figyelembevételével, - a civil társadalmi szerveződések, valamint egyéb sportegyesületek részére pályázatok kiírásáról és elbírálásáról a képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg erejéig, - az éves költségvetési rendeletben meghatározott tömegsport keretösszeg felosztásáról, - szociális szolgáltatástervezési koncepció kétévenkénti felülvizsgálatáról. 3./ Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság Véleményez a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben Oktatási és Közművelődési feladataival kapcsolatosan: - oktatási nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények alapítása, átszervezése, vagy megszűntetése, - a városi oktatási, és közművelődési, közgyűjteményi intézmények helyzetéről szóló szakmai beszámolók, programok, koncepciók, - oktatást, nevelést, közművelődést, közgyűjteményeket, érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi kérdések, - oktatási, nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatok, - az oktatási, nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények fejlesztési tervei, - az oktatási, nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények névválasztásával, elnevezésével kapcsolatos kérdések, - más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az oktatási, nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézmények dolgozóinak kitüntetésre felterjesztése, - az ifjúság helyzetét érintő, befolyásoló intézkedések kezdeményezésével és működésük támogatása, - az oktatási, nevelési, közművelődési, közgyűjteményi ingatlanok hasznosításával kapcsolatos olyan jellegű kérdések, melyekről az intézmények alapító okiratai nem rendelkeznek Egyéb feladataival kapcsolatosan: - véleményezi a városi kitüntetésekre benyújtott javaslatokat,

23 23 - véleményezi az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, annak módosítását, - javaslatot tesz évente január 31-ig a polgármester illetményének és az alpolgármesterek tiszteletdíjának emelésére, valamint a polgármester és alpolgármesterek jutalmazására. b) Ellenőrzi: - az oktatási, nevelési, közművelődési, közgyűjteményi intézményeket az Önkormányzat megbízása szerint. - a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, - a képviselő-testületi tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. c) Dönt: - az oktatási, nevelési, művelődési, ifjúsági tevékenységgel foglalkozó intézmények szabályzatainak, továbbképzési, beiskolázási terveinek jóváhagyásáról, - óvoda zárva tartási rendjéről, - a közművelődési rendelet alapján az egyedi kulturális rendezvényekre benyújtott pályázatokról, - a közművelődési rendelet alapján, a közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatkörök meghatározásáról, - pályázatok kiírásáról és elbírálásáról - a közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatkörökkel kapcsolatosan, - a diákok üdültetésével kapcsolatos kérdésekben, és az éves költségvetési rendeletben e célra tervezett összeg felosztásáról, - a tanulók tanulmányi ösztöndíj támogatásának az éves költségvetési rendeletben e célra meghatározott keretösszegének felhasználásáról. - az óvodai és iskolai beiratkozások időpontjáról, - tankönyvtámogatás keretösszegének intézmények közötti felosztásáról. Egyéb feladatai: - vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, - közreműködik a képviselő-testület rendeleteinek előkészítésében, - lefolytatja az Etikai Kódexben foglalt alapértékek és elvárások megsértése miatt indított etikai eljárást, majd az eljárás eredményéről, - és amennyiben szükséges, a KÓDEX IV. /1.2 pontjaiban meghatározott intézkedési javaslatot tartalmazó - előterjesztést készít a Képviselő-testület következő ülésére, - elvégzi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. tv. 10/A szakaszában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők, illetve a polgármester tekintetében az általuk megtett vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, kezelését és ellenőrzését

24 24 2. számú melléklet ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK os Történelmi Alapítvány 2. Arany Alapítvány 3. Body Power Team Testépítő és Erőemelő Klub 4. Csóró Trajó Együttes 5. Diák Sport Kör 6. Együtt Kiskunmajsáért Egyesület 7. Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány 8. Fészek Színjátszókör 9. Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság 10. Hunor Sportegyesület Kiskunmajsa 11. Ifjúságért Alapítvány 12. Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület 13. Immanuel Családsegítő Egyesület 14. Katolikus Nevelésért Alapítvány 15. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 16. Kézműves Egyesület 17. Kisködmön Alapítvány 18. Kiskunmajsa Város Polgárőrsége 19. Kiskunmajsa Városért Szövetség Egyesület 20. Kiskunmajsai Asztalitenisz Klub 21. Kiskunmajsai Cigány Érdekképviseleti Egyesület 22. Kiskunmajsai Football Klub 23. Kiskunmajsai Harmonikus Idősekért Alapítvány 24. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 25. Kiskunmajsai Lovas Klub 26. Kiskunmajsai SE Férfi Kézilabda Szakosztály 27. Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szakosztály 28. Kiskunmajsai Shito-Ryu Karate Sport Egyesület 29. Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület 30. Kiskunmajsai Teniszklub 31. Kiskunmajsai Zeneiskoláért Alapítvány 32. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 33. Majsa Alapítvány 34. Majsai Gazdakör 35. Majsai Kiskun Huszár Bandérium 36. Mayossa Hagyományőrző Egyesület 37. Menedék Alapítvány 38. Motocross 39. Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete 40. Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület 41. Nyugdíjasok Egyesülete 42. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 43. Polgári Szövetség Majsáért Egyesület 44. Polgárőr Egyesület 45. Pontyhorgász Egyesület 46. Pro Cultura Egyesület 47. Széchenyi Iskoláért Alapítvány 48. Természetbarát Klub

25 Testvérvárosok Baráti Társasága Egyesület 50. Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete 51. Városvédő és Hagyományőrző Egyesület 52. Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa 53. Vöröskereszt Városi Szervezete 7./ N a p i r e n d Előterjesztés a bizottságok személyi összetételével kapcsolatosan végzett bizottsági vizsgálatról Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök /Írásos előterjesztés mellékelve./ Faludi Tamás polgármester Nyerges Benjámin képviselőnek át adja a szót. Nyerges Benjámin képviselő: A Képviselő-testület október 27-én tartotta azon ülését, melyen megválasztotta az állandó bizottságokat és azok elnökeit. Erre vonatkozóan az Szervezeti és Működési Szabályzat 61. (1) úgy rendelkezik, hogy az állandó bizottságokban a jelenlévő tagoknak, illetve a bizottsági elnököknek az aránya meg kell, hogy egyezzen a választásokon elért jelölő szervezetek általi eredménnyel. Ezek az összetételek a választási eredményekhez képest jelentősen eltértek, ezért az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság megállapította, hogy a bizottsági tagok aránya nem felel meg a jelenlegi hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 61. (1)-ben foglaltaknak, ezért a szakbizottság felkéri a Polgármester urat, hogy az SZMSZt sértő állapotot szüntesse meg. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Mivel kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 290/2010. sz. határozat A bizottságok személyi összetételével kapcsolatosan végzett bizottsági vizsgálatról H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság megállapítását, hogy az október 27-i önkormányzati ülésen történ bizottsági tagok megválasztásának aránya nem felel meg a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 61. (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság javaslatára felkéri a Polgármester urat, hogy az SZMSZ-t sértő állapotot a következő képviselő-testületi ülésen szűntesse meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: november 24.

26 26 8./ N a p i r e n d Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ a) Az önkormányzati közoktatási intézmények óvoda-, iskolaszékébe tag delegálása Faludi Tamás polgármester dr. Égető Annamária osztályvezetőnek át adja a szót. Dr. Égető Annamária osztályvezető: évi önkormányzati választásokat követően az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodaszékébe és iskolaszékébe Mózer Gyula képviselő úr, a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium iskolaszékébe Dósai Imre képviselő úr, az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaszékébe Szikora Lajosné képviselő asszony delegálására érkezett javaslat. Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal hogy a jelöltek megválasztásuk esetén a tisztséget vállalják, és a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárultak. Polgármester felkéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket. Kérdés, hozzászólás nincs Faludi Tamás polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta. 291/2010. sz. határozat Az önkormányzati közoktatási intézmények óvoda-, iskolaszékébe tag delegálása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 60. (3) a) pontja alapján - az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodaszékébe és iskolaszékébe Mózer Gyula képviselő urat, - a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium iskolaszékébe Dósai Imre képviselő urat, - az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolaszékébe Szikora Lajosné képviselő asszonyt delegálja. Felelős: dr. Égető Annamária értesítésért Határidő: azonnal

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Solymár Nagyközség által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványhoz Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete a telekadóról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján (szerda) 16:00 órai kezdettel a

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Diósdi Adózó!

Tájékoztató. Tisztelt Diósdi Adózó! Tájékoztató Tisztelt Diósdi Adózó! Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2015.(X.28.) önkormányzati rendelettel megalkotta az új építmény és telekadóról szóló rendeletét. A rendelet alapvető

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26. napján (csütörtök) 14.00 órai kezdettel

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának../2015. (I..) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Gomba Község Önkormányzatának../2015. (I..) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 8. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának./2015. (I..) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/ 17549. számú törvényjavaslat a luxusadóról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2005. szeptember 2 2005. évi.törvény a luxusadóról Az Országgyűlés a vagyonarányos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Tel.:87/464-017 Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 141/2011. (V. 4.) BVKt határozat A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 12-én (csütörtökön) du.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Telekadó. Ügyintéző: Kissné Berki Andrea. Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12.

Telekadó. Ügyintéző: Kissné Berki Andrea. Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Telekadó Ügyintéző: Kissné Berki Andrea Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-15 30 Szerda: 8 00-12

Részletesebben

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I.

Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról. I. Nagyvisnyó községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2007.(XII.11.) számú Rendelete a szervezeti és működési szabályzatról (egységes szerkezetben a 11/2009.(IX.23.) számú rendelettel) Nagyvisnyó Község

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2005. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2005. november 23-án 14,30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Ügyiratszám: 40187-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2008. július 22-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 1-i üléséről. Határozat számok: 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet

19/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 131-134/2011. (VII.27.sz. Kth.) 12-14/2011. (VII.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5535-2/2011. 19/2011. számú 2011. július 27-ei rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131-134/2011. (VII.27.sz.

Részletesebben