EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS"

Átírás

1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására. 57/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő évi díjtételek megállapításáról 58/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási díj évi megállapításáról 6. oldal 7. oldal 8. oldal 59/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A helyi iparűzési adóról 13. oldal 60/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 15. oldal 61/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet Az idegenforgalmi adóról 19. oldal 62/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet Az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadóról 63/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet Az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására 21. oldal 28. oldal

2 2 64/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést, és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 38/2009. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására 65/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet Az egyes hatósági ügyek intézéséhez illetve az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 30/2005. (X.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására 66/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására az Eger, Nagylapos térsége Felnémet területek Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása kapcsán 31. oldal 32. oldal 33. oldal H A T Á R O Z A T O K 655/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A 41-es számú napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. 656/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Ügyvezetője megbízásának meghosszabbításáról 48. oldal 48. oldal 657/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 658/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 659/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 660/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő évi díjtételek megállapításáról 48. oldal 50. oldal 661/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről, valamint a hulladék- 50. oldal

3 3 kezelési közszolgáltatási díj évi megállapításáról 662/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az állattartás rendjéről szóló 47/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására 663/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására az Eger, Nagylapos térsége Felnémet területek Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása kapcsán 664/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására az Eger Szépasszony-völgy városrész Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, valamint javaslat Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítására 50. oldal 51. oldal 52. oldal 665/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. -tól 670/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 671/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 672/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 673/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 674/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. 675/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő tanulók támogatására A évközben megüresedő garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására Lakásigénylési névjegyzékről 676/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Helyi lakáscélú támogatások odaítélésére 677/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. -tól 682/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésékről

4 4 683/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. -tól 687/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Agria Humán Kft további működéséről Ezen határozatokat a Közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem tartalmazza. 688/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Eger Megyei Jogú Város évi költségvetésének I III. negyedévi beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítések alakulására 689/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Eger Megyei Jogú Város évi költségvetési koncepciójára 52. oldal 53. oldal 690/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. -tól 694/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására 54. oldal 695/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Járóbeteg-szakellátás nyújtására vonatkozó társulási megállapodások megkötésére 696/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése című (kódszám: ÉMOP /A és ÉMOP /B) pályázati kiírásra benyújtani kívánt pályázatokról (Értelmi fogyatékosok nappali intézménye korszerűsítésférőhelybővítés, Lajosvárosi bölcsőde férőhelybővítés) 697/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona további működtetésére 85. oldal 85. oldal 86. oldal 698/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A fogorvosi ügyelet ellátásáról 86. oldal 699/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Eger, Tetemvár utcai csapadékcsatorna építéshez és buszmegállók szabványosításához kapcsolódó közterület alakítási tervről 700/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására 87. oldal 87. oldal

5 5 701/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Önkormányzat tulajdonát képező egri 2015/23 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról 702/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az egri 4870/6 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat értékeléséről 703/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Eszterházy Károly Főiskolával képzőhelyi és gyakorló bölcsődei együttműködésre vonatkozó megállapodás megkötéséről 704/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola gázkazánjainak cseréje tárgyában 705/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás keretében működő ellenőrzés átszervezésére 706/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Eger Megyei Jogú Város évi külkapcsolati eseményeire 707/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Önkormányzat számlavezetése tárgyában 708/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pedagógus továbbképzések támogatására 709/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 710/2009. (XI.26.) sz. közgy. hat. Az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése című kiírásra benyújtani kívánt pályázatról; 87. oldal 88. oldal 88. oldal 89. oldal 89. oldal 89. oldal 90. oldal 90. oldal 90. oldal 91. oldal. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 56/2009. (XI.27.) számú rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról szóló 37/2004.(XII.17.) számú rendelet módosítására

6 6 1.. A rendelet 3.. (1) bekezdés helyébe a következő lép: 1.1 Vonaljegyek árai Menetjegyek Elővételben váltva Autóbuszon váltva nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) 160,00 40,00 200,00 240,00 60,00 300, Bérletjegyek árai Tanuló Nyugdíjas Bérletjegyek összvonalas összvonalas nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) Félhavi 840,00 210, ,00 840,00 210, ,00 Havi 1 680,00 420, , ,00 420, ,00 Negyedéves 5 040, , , , , ,00 Éves , , , , , ,00 Teljes árú Teljes árú Bérletjegyek egyvonalas összvonalas nettó ár Áfa 25% Bruttó ár nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) (Ft) Félhavi 1 640,00 410, , ,00 490, ,00 Havi 3 280,00 820, , ,00 980, ,00 Negyedéves 9 596, , , , , ,00 Éves , , , , , , Egyéb díjak Egyéb díjak nettó ár Áfa 25% Bruttó ár (Ft) Kutyaszállítás díja egy menetjegy Kezelési költség 480,00 120,00 600,00 Pótdíj 8 000, , ,00 Késedelmi díj 4 000, , , A rendeletmódosítás január 1. napjától lép hatályba.

7 7 Habis László polgármester Dr. Estefán Géza Címzetes főjegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2009. (XI.27.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő évi díjtételek megállapítására 1.. Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Eger Megyei Jogú Város területén végzett közszolgáltatásra érvényes Megnevezés évi díjtétel Ivóvízdíj nettó összege 262 Ft/m 3 Csatornadíj nettó összege 233 Ft/m Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Habis László Eger Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Estefán Géza Eger Megyei Jogú Város Címzetes főjegyzője Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2009. (XI.27.) számú rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

8 8 Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban Hgt.) 23. -ban kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormány rendelet (továbbiakban Díjszabási rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosaira (használóira), továbbiakban tulajdonosokra. (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre. A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ TARTALMA 2.. (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj (legmagasabb ár) a szolgáltatónál indokoltan felmerülő költségeket és ráfordításokat, valamint a tartós működéshez szükséges nyereséget tartalmazza, amelyek a következők: Költségek és ráfordítások: a) a hulladékbegyűjtés, szállítás, Eger város közigazgatási területén végzett évi egyszeri lomtalanítás, b) a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által jóváhagyott, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően alátámasztott hulladékártalmatlanítási díj, c) Eger város közigazgatási területén végzett szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási költségei, ráfordításai, d) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, július 16-án bezárt, települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége. (2) A tartós működéshez szükséges nyereség tartalma: a) képzett nyereség (Önkormányzattal egyeztetve), amely biztosítja: az indokolt fejlesztések, bővítések, rekonstrukciók forrását, az indokolt befektetések megtérülését. b) vállalkozói nyereség 3..

9 9 (1) A közszolgáltatási díj megállapítása egységnyi díjtétel meghatározásával történik a következők szerint: 1. Anyagjellegű ráfordítások: a) Anyagköltség alkatrész, és üzemanyag költség b) Igénybevett szolgáltatás postaköltség külső vállalkozók által végzett javítási költségek, TMK javítási költségek, bérmunka hirdetés, lakossági tájékoztatás c) Egyéb szolgáltatás biztosítási díj ( kötelező biztosítás) hatósági dij (gépkocsi vizsgáztatási díj) 2. Bérjellegű ráfordítások: a) Munkabér, bérköltség ( gépkocsivezetők, rakodók bére) b) Személyi jellegű egyéb költségek (szabadság, betegszabadság, saját gépkocsi használata, kafetéria rendszeren belüli juttatások pl. étkezési hozzájárulás, bérlettérítés ), c) Bérjárulékok (nyugdíjbiztosítási - és egészségbiztosítási járulékok, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás) 3. Értékcsökkenési leírás (kukás autók, konténerszállítók, gyűjtőedények és minden egyéb, igazoltan a közszolgáltatás feladatkörébe tartozó gép, eszköz, létesítmény éves amortizációs költsége) I. Közvetlen költségek összesen: (1+2+3) 4.Üzemi általános költség (Felosztása bérköltség arányában történik, ide tartozik az üzemegység vezetők bére, telephely költsége)

10 10 5.Igazgatási költség: (Felosztása bérköltség arányában történik, ide tartozik a központi irányítás bérköltsége járulékaival együtt, az irodaházzal kapcsolatos költségek (karbantartás, energia, amortizáció stb.) 6. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által jóváhagyott, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően alátámasztott hulladék ártalmatlanítási díj. II. Hulladék szállítási, begyűjtési, ártalmatlanítási költség összesen: ( I+4+5+6) 7. Szelektív hulladékgyűjtés bevételeinek és költségeinek különbözete 8. Utógondozás,monitorozás, rekultiváció költsége ( Ha az önkormányzat a lakosságra hárítja ezt a többletköltséget) 9. Új hulladékkezelő létesítmény beruházási költségeinek fedezete időarányosan számolva ( Ha az önkormányzat a lakosságra hárítja át ezt a többletköltséget) 10. Szervezett zöldhulladék begyűjtés költségei 11. Vállalkozói nyereség III. Közszolgáltatási díj: ( II ) (2) Eger város közigazgatási területén a közszolgáltatás díjának meghatározásakor átalány jellegű díjelem nem alkalmazható. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA, ELSZÁMOLÁSA, BEHAJTÁSA, A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTALMI ELEMEI 4.. (1) A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve gyakoriságának szorzata. (2) Ahol a szervezett szelektív hulladékgyűjtés feltételei adottak, abban az esetben a szolgáltató díjkedvezményt adhat a gyűjtésben résztvevőknek. (3) A közszolgáltatási díjat az igénybevevő - a teljesített közszolgáltatás alapján, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. (4) Az ingatlantulajdonos a megelőző elszámolási időszak közszolgáltatás szolgáltatás szerinti mennyiség alapján - a Szolgáltatóval kötött megállapodás szerint - jogosult a fizetendő közszolgáltatási díjat a szerződésben foglalt időtartamra megelőlegezni. (5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére, vonatkozó rendelkezésre állását igazolja

11 11 (6) A közszolgáltató az ingatlantulajdonossal évenként egyszer számol el, a teljesített szolgáltatásról végszámlát bocsát ki, melyet az ingatlantulajdonos köteles a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni. 5.. (1) A közszolgáltatót és az ingatlantulajdonost díj visszafizetési, illetve többletszolgáltatás miatti díjkülönbözet fizetési kötelezettség terheli, a 37/2009. (VIII. 28.) számú rendeletben meghatározott mennyiségtől eltérő szolgáltatás esetén. (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgáltató részére többletszolgáltatás miatti díjkülönbözetet fizetni, ha a többletszolgáltatásra az ő felróható magatartása miatt volt szükség. (3) A többletszolgáltatás miatti díjkülönbözet megegyezik a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjszabással. (4) Szolgáltató köteles a 6.. (3) bekezdés szerinti előlegfizetés és a ténylegesen nyújtott szolgáltatás alapján számított díjkülönbözetet az ingatlantulajdonos részére az év végi elszámoláskor visszafizetni. 6.. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost. (2) A szerződésben meg kell jelölni: a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját, b) a teljesítés helyét, c) a Megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint, d) az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint, e) a Megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást a Megrendelő igénybe veszi. (3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá: a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról, b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerint esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról, d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

12 12 e) a közszolgáltatási díj megfizetőjének beazonosíthatóságáról f) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, g) az irányadó jogszabályok meghatározásáról 7.. (1) A települési önkormányzat területén a közszolgáltatás legmagasabb díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az (1) bekezdés szerinti díjak megállapítására a közszolgáltató tesz javaslatot. (3) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Díjszabási rendelet. 3.. (1)-(2) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, abban az esetben a különbség a szolgáltatóval egyeztetett formában kerül jóváírásra. (4) A közszolgáltatási díj esedékes összegét Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése állapítja meg az e rendeletben szabályozott díjkalkuláció alapján.. (5) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt készíteni. A Szolgáltató köteles a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét alkalmazni. (6) A Szolgáltató köteles a Hgt meghatározottak szerint évente - november 05. napjáig költségelemzést készíteni és azt javaslat formájában az Önkormányzat részére előterjeszteni. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8. Jelen rendelet november 27-én, a kihirdetését követő napon, a rendelet 1. sz. melléklete január 1. napjától lép hatályba. Habis László polgármester Dr Estefán Géza Címzetes főjegyző 1.számú melléklet MEGNEVEZÉS évi díjtétel lakossági évi díjtétel közületi

13 literes edény egyszeri ürítési díja 328,00 Ft/ürítés 356,00 Ft/ürítés 60 literes edény egyszeri ürítési díja 236,00 Ft/ürítés 256,00 Ft/ürítés 240 literes edény egyszeri ürítési díja 548,00 Ft/ürítés 596,00 Ft/ürítés 5 m 3 -es lakossági konténer ,00 Ft/ürítés ,00 Ft/ürítés Nem szabványos edény (60 literes zsák) szállítási díja 256,00Ft/ürítés 280,00Ft/ürítés A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Habis László polgármester Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/2009. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról I. Általános rendelkezések 1. A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. Törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, a közigazgatási területen folytatott gazdasági tevékenység adóztatására helyi iparűzési adókötelezettséget (továbbiakban: HIPA) állapít meg január 1. napjától Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén továbbra is adóköteles az állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 3. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

14 14 II. A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések. Adókötelezettség 4. Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke 5. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. 6. A Htv. 37. (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke: Ft. Adókedvezmények 7. Az a vállalkozó, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, az állandó jellegű tevékenység végzése utáni végleges számított iparűzési adóból 50%-os adókedvezményre jogosult. III. Befizetésre vonatkozó rendelkezések 8. Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő HIPA-t, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Számlájára { } kell teljesíteni. 9. Az adózó az önkormányzati adóhatóság felé történő HIPA, ezzel összefüggő késedelmi pótlék és bírság befizetéseket, utalásokat - előzetes hozzájárulásuk alapján- csoportos beszedési megbízás alapján is teljesítheti. IV. Hatályba léptető, záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg december 31-i nappal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2004. (XII. 17.) számú többször módosított rendelete a helyi adókról hatályát veszti.

15 15 (2) Egyúttal az (1) bekezdésben foglalt alaprendeltet módosító 13/2005. (III.04.) önkormányzati rendelet, a 16/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 24/2005 (IX. 02.) számú önkormányzati rendelet, az 1/2007 (I.26.) önkormányzati rendelet, a 24/2007. (V.25.) önkormányzati rendelet, a 45/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelet, a 61/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet, a 31/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet, az 58/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet, a 9/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet, a 25/2009. (V.29.) önkormányzati rendelet is hatályon kívül kerülnek. Eger, november 26. Habis László s.k. Polgármester Dr. Estefán Géza s.k. Jegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról I. Általános rendelkezések 1. E rendelkezés jogot ad a vállalkozónak arra, hogy befizetett helyi iparűzési adója (továbbiakban: HIPA) meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) önkormányzati rendeletben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozatban rendelkezzék. A vállalkozó e jogának megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól e rendelkezés tárgyát képező adórész mértékéről és a kedvezményezettek köréről a Képviselőtestület a következő rendeletet alkotja: A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai 2. E rendelet alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amelyet a vállalkozó az állandó jelleggel végzett HIPA bevallásában végleges adóként szerepel, feltéve, hogy a vállalkozó a) a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig (május 31), a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó akkor, ha a bevallás benyújtása a naptári év július 30-ig megtörténik, illetve amennyiben a bevallás adóhatósági javítása alapján az adózót további befizetendő adó terheli, az annak megfizetésére előírt határidőig, vagy

16 16 b) az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az adóhatóság legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a vállalkozó az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve a felszámított pótlékot és az adót hiánytalanul megfizette. 3. Az adó abban az esetben is határidőben megfizetettnek minősül, ha az adózó a határidőben benyújtott bevallásában az adótartozás megfizetéséről átvezetés útján rendelkezik, és a tartozás kiegyenlítésére az átvezetés forrásául megjelölt összeg az átvezetés időpontjában ténylegesen fedezetet nyújt. 4. (1) A vállalkozó nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának három százalékáról a 7. -ban meghatározottak közül kiválasztott egy kedvezményezett javára. (2) A befizetett adó három százalékáról csak teljes egészében lehet rendelkezni a okban meghatározott feltételeknek megfelelő, egy kedvezményezett javára. (3) Ha a vállalkozó a befizetett adójának felhasználásáról rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, a teljesítés szerinti összeg kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás a rendelkező nyilatkozat évének július 31. napjáig megtörténik. 5. E rendelet I. számú mellékletében rendszeresített nyomtatványon Nyilatkozatot tehet az a vállalkozó, akinek az éves iparűzési adóbevallásában legalább 300 ezer Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. 6. (1) A nyilatkozatban jelölhető az éves helyi iparűzési adóbevallásban szereplő adó összegének 3 %-a, de legfeljebb 300 ezer forint. (2) Az adózó jelölése nem lehet 9 ezer forintnál kisebb összegű. 7. A vállalkozó nyilatkozatában Eger közigazgatási területén lévő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervei, intézményei részére, valamint egri székhelyű oktatási intézmények, civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek) részére jelölhet. 8. E rendelet alkalmazásában kedvezményezettnek minősül: (1) azon - az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti - társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján, és (2) azon alapítvány, amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első napján, továbbá (3) azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság az adózó felhasználási javaslata évének első

17 17 napján, kiemelkedő közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként a nyilvántartásban szerepeltet. 9. A civil szervezetek közül az a szervezet lehet kedvezményezett, amely: (1) A rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem kötött vagy nem tartott fenn együttműködési megállapodást párttal, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és helyi képviselőjelöltet az utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt évben nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. (2) Nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs, valamint arról, hogy a felhasználási javaslatot benyújtó adózóval semmiféle alapítói, vagyoni, irányítói, ellenőrzési kapcsolata és kötelezettsége nincs. (3) Nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja. 10. Felhasználási javaslata érvénytelen annak az adózónak, aki: (1) az éves adóbevallását vagy javaslatát a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt, üzleti évet választó adózó esetében pedig július 30-át követően nyújtja be, (2) helyi adó, gépjárműadó és egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó esedékes, összesítetten egy ezer forintnál nagyobb összegű adó és díjhátralékkal rendelkezik és ezt az esedékes tartozást az adóév augusztus hó 10-ig nem rendezi. (3) Adó és díjhátraléknak minősül az augusztus 10-i nappal az önkormányzat nyilvántartásában lévő, esedékes Ft-nál magasabb helyi adó, gépjárműadó, vagy más önkormányzati hatáskörbe tartozó adó, díj és adók módjára behajtásra kimutatott követelés, késedelmi pótlék, bírság illetve illetéktartozás. (4) Feldolgozhatatlan, hiányos, vagy hibás jelölést tesz és az adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végzi el. (5) Az előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem teljesíti. 11. (1) Ha a vállalkozó a befizetett adójának nyilatkozatban meghatározott részéről e rendelet szabályai szerint rendelkezett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenőrzés, sem önellenőrzés következményeként utóbb nem módosítható. (2) Ha az adózó nyilatkozatát tartalmazó adóbevallásának önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az önkormányzati adóalap adójára kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a különbözetnek a felhasználási javaslatban rögzített

18 18 hányadát - ha az legalább ezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént - az önkormányzati adóhatóság határozata alapján, a vállalkozónak a költségvetési számla javára meg kell fizetnie. 12. Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, a címkézésben érintett intézmények, egyesületek, alapítványok részére tételesen jelölt összegekről készült adatokat átadja a kiutalásra illetékes Gazdasági Irodának. A további feladatokat az ágazatilag szakirodák folytatják le. 13. A nyilatkozatban jelölt rendelkezések teljesítése más magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint történik. 14. A évi kedvezményezettekről az őket megillető összegekről, valamint az érvényesen rendelkezők számáról az önkormányzati adóhatóság internetes honlapján tájékoztatást ad. 15. A felhasználás abban az esetben tekinthető megfelelőnek, amennyiben a költségvetési támogatást a kedvezményezett az alapító okiratában, alapszabályában alaptevékenységként meghatározott tevékenység megvalósítására fordítja, illetve a létesítő okiratában és a rá vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja. Hatályba léptető, záró rendelkezések 16. Ez a rendelet január 1. napjával lép hatályba azzal, hogy a rendelkező nyilatkozatot első alkalommal a évi HIPA bevalláskor lehet megtenni. Eger, november 26. Habis László s.k. Polgármester Dr. Estefán Géza s.k. Jegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/2009. (XI.27.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról

19 19 I. Általános rendelkezések 1. A helyi közszolgáltatások biztosítása és az idegenforgalomi feladatok ellátása érdekében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. Törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, a közigazgatási területen nem állandó lakosként való tartózkodás adóztatására január 1. napjától idegenforgalmi adókötelezettséget (továbbiakban: IFA) állapít meg. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az idegenforgalmi adóból befolyó adóbevételt és az ezzel összefüggésben kapott állami támogatást elsődlegesen idegenforgalmi, üdülőhelyi többletfeladatok céljára használhatja fel. 3. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak. II. Az idegenforgalmi adóra vonatkozó különös rendelkezések. Adókötelezettség 4. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki - a Htv. szabályai szerint - nem állandó lakosként Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja 5. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 6. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: (1) január 1-jétől: 360 Ft/fő, (2) január 1-jétől: 380 Ft/fő. Adókedvezmény 7. A turistaszállón, ifjúsági szállón eltöltött vendégéjszaka után a diákigazolvánnyal rendelkező magánszemély 50% adókedvezményre jogosult. Adóbejelentkezés, adóbevallás 8. (1) Az adóbeszedésre kötelezett adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig bevallást készít.

20 20 (2) Az adóbeszedésre kötelezett adózó, az adóköteles bevételszerző tevékenységet, annak keletkezésétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság felé köteles az előírt nyomtatványon bejelenteni. III. Befizetésre vonatkozó rendelkezések 9. Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén való tartózkodás után fizetendő IFA-t, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Számlájára { } kell teljesíteni. 10. Az adózó az önkormányzati adóhatóság felé történő IFA, ezzel összefüggő késedelmi pótlék és bírság befizetéseket, utalásokat - előzetes hozzájárulás alapjáncsoportos beszedési megbízás alapján is teljesítheti. IV. Nyilvántartás vezetési kötelezettség 11. (1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség, adókedvezmény jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartás vezetésére kötelezett. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő személy adatait, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre illetve adókedvezményre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét. Amennyiben az adó beszedését, az adó beszedésére kötelezett elmulasztja vagy átvállalja, úgy ennek tényét is rögzíteni kell. (3) Az adó beszedésére kötelezett szállásadónak az adómentességre, adókedvezményre jogosító tartózkodást igazolnia kell, ennek hiányában az adót minden esetben meg kell fizetnie. V. Hatósági adatszolgáltatás 12. (1) A szálláshely üzemeltetési engedély kiadását, megszűnését, módosítását a szakhatóság a negyedévet követő hó 15-ig az önkormányzati adóhatság részére átadja. Egyben az adóév első napja alapján fennálló állapotról tételes adatszolgáltatást is teljesít. Az adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Kormányrendelet 6. (1)

21 21 bekezdésében, valamint a 12. (1) bekezdésben részletezett adattartalomnak megfelelően készül. (2) Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshelyek hatósági nyilvántartását vezető szakhatóság, az adóévet követő év február 20-ig az önkormányzati adóhatóság részére adatot szolgáltat a szálláshelyek által - a jegyző felé jelentett - fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számáról (magyarországi lakhellyel rendelkező és magyarországi lakhellyel nem rendelkező bontásban), valamint a szobák, ágyak, férőhelyek kapacitás adatairól. VI. Hatályba léptető, záró rendelkezések 13. Ez a rendelet január 1. napjával lép hatályba. Eger, november 26. Habis László s.k. Polgármester Dr. Estefán Géza s.k. Jegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 62/2009. (XI. 27.) számú rendelete az ingatlanokat terhelő építményadóról és telekadóról I. Általános rendelkezések 1. A helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. Törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, a közigazgatási területen található ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra január 1. napjától folytatólagosan vagyoni típusú adókötelezettséget állapít meg. 2. Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek építményadóban, a beépítetlen belterületi földrészletek telekadóban adóznak.

22 22 3. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak. II. Az építményadóra vonatkozó különös rendelkezések. Adókötelezettség 4. Adóköteles a Htv. szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adó alapja és mértéke 5. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. 6. (1) Az adó évi általános mértéke évtől: 450 Ft/m2/év. (2) A pince ingatlanok után fizetendő adó mértéke a (3) bekezdésben foglalt kivétellel: 60 Ft/m2/év. (3) A kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő és a (4) bekezdésbe nem tartozó építmények mértéke: 1 100Ft/m2/év. (4) A kiemelt kereskedelmi övezetben elhelyezkedő mélygarázs, parkoló céljára szolgáló épületrészek adó mértéke: 450 Ft/m2/év. Adókedvezmény 7. (1) A nem vállalkozói üzleti célt szolgáló lakás hasznos alapterülete után számított adórészből a magánszemélynek az adókedvezmény mértéke évtől 82%. (2) Az (1) bekezdésben foglalt adókedvezmény nem vehető igénybe annak a lakóingatlan tulajdonosnak a lakóingatlana után, akinek az adóév első napján az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló évi LXXVIII. Törvény alapján vagyonadó fizetési kötelezettsége keletkezik. (3) Az adózó legkésőbb, a lakóingatlanáról szóló vagyonadó bevallás benyújtását követő 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóság felé a (2) bekezdés szerinti változást az előírt nyomtatványon bejelenteni. (4) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentés alapján az adókülönbözetet határozatban írja elő. 8. (1) Egy lakás után az egy háztartásban 3 vagy több gyermeket nevelő adóalany, a számított adóból további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe.

23 23 (2) Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy a legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) adóalany magánszemély a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása után a számított adóból további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe. (3) Az (1-2) bekezdésekben említett adókedvezményre jogosult adóalany igényét, vagy a kedvezmény megszűnését az adóévet követő év január 15. napjáig jelenti be az iratok csatolása mellett - az illetékes adóhatóságnál. (4) Az (1-2) bekezdésekben említett adókedvezmény, - a tulajdoni rész illetve a vagyoni értékű jog nagyságától függetlenül - a harmadik gyermek megszületését követően, illetve az öregségi nyugdíjjogosultság elérését, vagy a rokkantsági megállapítás évét követő adóév első napjától érvényesíthető. 9. (1) A külterületen lévő nem lakás céljára és nem vállalkozói üzleti célt szolgáló épület, épületrész után a magánszemély adóalany évtől 70%-os mértékű adókedvezményre jogosult. (2) A magánszemély évtől a külvárosban elhelyezkedő egyéb nem lakás céljára és nem vállalkozói üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után a pincék kivételével - 25%-os mértékű adókedvezményt érvényesíthet. 10. Több tulajdonos esetén az adókedvezmény számítása az egész ingatlan (1/1) hasznos adóköteles alapterülete után történik és a számított adóból a tulajdonosokat a tulajdoni hányadaik arányában terheli az adókedvezménnyel korrigált adófizetési kötelezettség. Adókötelezettség bevallása 11. Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget. Befizetésre vonatkozó rendelkezések 12. Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő adótárgyak után az építményadót, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Építményadó Számlájára { } kell teljesíteni. 13. Az adózó az önkormányzati adóhatóság felé történő építményadót, ezzel összefüggő késedelmi pótlék és bírság befizetéseket, utalásokat - előzetes hozzájárulásuk alapján - csoportos beszedési megbízás alapján is teljesítheti. III. A telekadóra vonatkozó különös rendelkezések.

24 24 Adókötelezettség 14. Adóköteles a Htv. szabályai szerint - az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek). Az adó alapja és mértéke 15. Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe. 16. Az adó évi mértéke január 1-jétől: (1) Beépítetlen építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet után bel-, és külvárosban: 0 Ft/m2/év; (2) Beépítetlen építési teleknek minősülő belterületi földrészlet után a) Belvárosban: 100 Ft/m2/év, b) Külvárosban: 50 Ft/m2/év. (3) Amennyiben, az építési telek elhelyezkedése két övezetet is érint, úgy az adóalanyok számára kedvezőbb mértéket lehet alkalmazni. Adókedvezmény 17. (1) A fizetendő éves adóból /alapadóból/ a belvárosi beépítetlen telek után 25%-os, külvárosi beépítetlen telek után 50%-os kedvezményre jogosult az a tulajdonos, aki az ingatlant, a vételt követő 4 éven belül lakóházzal beépíti és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. (2) Amennyiben az adózó több telekre is igénybe vett beépítési kedvezményt és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az adót az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az adót és a késedelmi pótlék összegét is. Ha az adózó a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a telekadóból csak azt az adórészt törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A telekadó fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni. Ha a maximális beépíthetőség a telekadó kötelezettség keletkezésének időpontjában és a használatbavételi engedély kiadásának időpontjában eltérő, a kettő közül az adózóra összességében kedvezőbbet kell figyelembe venni.

25 25 (3) évtől az a tulajdonos, aki az adóévet megelőző évben önkormányzat által szervezett, vagy lakossági önerős kommunális közműberuházáshoz (Htv pont) hozzájárulást, befizetést teljesített, úgy kérelemre, legfeljebb két évre a számított adóból további 50%-os mértékű kedvezményben részesül. (4) A vállalkozónak (Htv pontja) minősülő adóalany az (1-2) bekezdésben foglalt adókedvezményre a Htv. tilalma miatt - nem jogosult. 18. (1) A tulajdonos a lakóház építési szándékáról a bevallásban tesz nyilatkozatot. A kedvezményezett, köteles a vételt /szerzést/ követő 4 év elteltével a lakóház építés befejezését az önkormányzati adóhatóságnál használatbavételi engedély bemutatásával igazolni. (2) A vállalt beépítés elmaradása, vagy befejezésének hiánya miatt, a jogosulatlanul igénybevett kedvezményt az eredeti esedékességtől számítottan késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. Erről az adóhatóság az adózó igazolásának hiányában - határozattal rendelkezik. (3) A 17. (3) bekezdésben foglalt adókedvezmény a kérelem beérkezését és a kommunális közműberuházási hozzájárulás befizetésének igazolását követően kerül jóváírásra. Adókötelezettség bevallása 19. Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a telekadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget. Befizetésre vonatkozó rendelkezések 20. Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő adótárgyak után a telekadót, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Telekadó Számlájára { } kell teljesíteni. 21. Az adózók az önkormányzati adóhatóság felé történő telekadót, ezzel összefüggő késedelmi pótlék és bírság befizetéseket, utalásokat - előzetes hozzájárulásuk alapján - csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthetik. IV. Hatósági adatszolgáltatás 22. (1) Az építésügyi hatóság az általa kiadott használatbavételi engedély, építési engedély, bontási engedély egy példányát a negyedévet követő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság részére megküldi. A használatba vételi engedély mellé

26 26 másolatban csatolja a lakások és üdülők végleges használatbavételéről szóló részletező adatokat is. (2) Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő ingatlanok értékesítése esetén, a szerződés egy példányát az azt bonyolító szakigazgatási szerv a negyedévet követő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság részére átadja. (3) Az önkormányzat ingatlanainak kezelésével megbízott szervezet az önkormányzati adóhatóság által közzétett formában - két alkalommal július 15-ig és január 15-ig adatot szolgáltat a bérbe adott ingatlanokról és a bérlőik adatairól. (4) A szakiroda az elhunyt egri lakosok adatairól havonta, a halálesetet követő hó 15-ig tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. V. Értelmező rendelkezések Külterület: azon területek, ahol az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számai 0-val, zártkerti ingatlanok esetében 20 ezer feletti számmal kezdődnek. 2. Gyermek: e jogszabály szerint a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. 3. Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 4. Építési telek: beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak /országos településrendezési és építési követelményeknek/ szabályozási terveknek, helyi építési szabályzatnak megfelelően kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek. 5. Belváros: az általános rendezési terv szerint a Malom út, Cifrakapu tér, Jankovics út, Balassa út, Knézich út, Dayka út, Szajcz út, Servita út, Karéj út, Vécsey Sándor út, Bástya út, Mekcsey út, Szarvas tér, Frank T. út, Klapka út, Sóház út, Trinitárius út, Eszterházy tér, Barkóczy út, Csiky út, Tündérpart, Vitkovics út, által körbezárt terület, valamint a felsorolt utcák mindkét oldalán és a tereken elhelyezkedő építmények által elfoglalt területrész. 6. Külváros: a belváros és a külterület között elhelyezkedő területrész.

27 27 7. Pince: olyan szerkezetileg önálló helyiség, helyiségcsoport amelynek padlófelülete több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá és amely földdel fedve is legfeljebb 1,0 m-rel emelkedik ki a környező és a csatlakozó terepszintből, és legfeljebb bejárati és tereplejtő felőli homlokzatfelülete van. 8. Öregségi nyugdíj: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény szerint meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás. 9 Kiemelt kereskedelmi övezet: a. A Törvényház utca, a Vörösmarty utca, a Dr Nagy János utca, a Kracker János utca, a 4486/2 és a 4488 helyrajzi számú ingatlanok által behatárolt terület; b. A Rákóczi utca, a 1256; a 1255/3; a 1255/2; a 0507(Eger patak); a 1255/16; a 1255/8 helyrajz számú ingatlanok; az Egri utca, a 1254; a 0253/1(vasúti pálya); a 1306; a 1307/29; a 1307/71 (közterület) helyrajzi számú ingatlanok; Cifrakapu utca; 1302/2 (közterület) és 1301/3. helyrajzi számú ingatlanok által behatárolt terület. VI. Hatályba léptető, záró rendelkezések 24. Ez a rendelet január 1. napjával lép hatályba. Eger, november 26. Habis László s.k. polgármester Dr. Estefán Géza s.k. jegyző Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 63/2009. (XI.27.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására 1.

28 28 (1) Az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész - Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. (1) bekezdése az alábbiakra módosul: (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét ezer forintról ezer forinttal ezer forintra módosítja, ezen belül: a működési célú bevételt eft-ról eft-tal eft-ra a felhalmozási célú bevételt eft-ról eft-tal eft-ra A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal csökkentett főösszegét ezer forintról ezer forinttal ezer forintra módosítja, ezen belül: a működési célú kiadásokat eft-ról eft-tal eFt-ra ebből: - a személyi jellegű kiadásait eft- ról eft-tal eft-ra - a munkaadókat terhelő járulékokat eft- ról eft-tal eft-ra - a dologi jellegű kiadásokat eft- ról eft-tal eft-ra - az ellátottak pénzbeli juttatásait eft- ról eft-tal eft-ra - a speciális célú támogatásokat eft- ról eft-tal eft-ra a felhalmozási célú kiadást eft- ról eft-tal eft-ra ebből: - a beruházások összegét eft- ról eft-tal eft-ra - a felújítások összegét eft- ról eft-tal eft-ra - az intézményi felhalmozások összegét eft- ról eft-tal eft-ra -az egyéb felhalmozási célú kiadást, támogatásokat eft- ról eft-tal eft-ra - a létszámkeretet 2327 főről - 6 fővel 2321 főre módosítja. (2) A R. 2. (4) bekezdése az alábbiak szerint változik: (4) Az Önkormányzat költségvetésén belül a kisebbségi önkormányzatok határozataikkal önkormányzatonként jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegei: Cigány Kisebbségi Önkormányzat eft- ról 100 eft-tal eft-ra Egri Görög Önkormányzat eft- ról - eft-tal eft-ra Lengyel Kisebbségi Önkormányzat eft- ról 178 eft-tal eft-ra Ruszin Kisebbségi Önkormányzat eft- ról 42 eft-tal eft-ra

29 29 módosulnak. (3) A R. 2. (5) bekezdése az alábbiak szerint változik: (5) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét eft-ról eft-tal eft-ra módosította. 2. (1) A R. 3. (2) bekezdése a következők szerint módosul: (2) A Közgyűlés a 2. -ban megállapított bevételi főösszeget a bevételi források (fejezetek) szerint az alábbi összegekre módosítja: a.) Saját bevételek (I. és II. fejezetek): b.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (III. fejezet): c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok saját bevétele (IV. fejezet): d.) Támogatásértékű bevételek (V. fejezet): e.) Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (VI. fejezet): f.) Átengedett központi adók (VII. fejezet): g.) Központi költségvetési támogatás (VIII. fejezet): h.) Előző évek pénzmaradványa (IX. fejezet): i.) Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele j.) Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása alaptevékenységre eft eft 300 eft eft eft eft eft eft eft eft (2) A R. 3. (4) bekezdése a következők szerint módosul: (4) A Közgyűlés a 2. -ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbi összegekre módosítja: a.) Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/ 1 előirányzati csoport): b.) Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/ 2 előirányzati csoport): eft eft

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2011. november 24. 11. szám RENDELETEK 43/2011. (XI. 25.) önk. rendelet a menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról és az utazási feltételekről

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. november 29. 10. szám R E N D E L E T E K 58/2012. (XI.29.) önk. rendelet önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokra 59/2012.

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 20.) rendelet módosításához

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (II.20.) önkormányzati rendelete 1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Edelény Város

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete a telekadóról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2010. (IX. 10.) számú R E N D E L E T E a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 24/2001. (IX. 14.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2012. december 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2001. (IX. 14.) számú

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, a tulajdonosi jogkörök gyakorlása Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 6/2001. (III. 01.)** Ök. r e n d e l e t e 1

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 6/2001. (III. 01.)** Ök. r e n d e l e t e 1 1 (Egységes szerkezetben!) VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 6/2001. (III. 01.)** Ök. r e n d e l e t e 1 a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzatának 7/2003. (IV. 17.) számú RENDELETE egységes szerkezetben a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Szigetszentmárton Önkormányzat 16/2001.(XI.22.) sz. rendelete a tulajdonában álló lakások bérletéről, bérbeadásának feltételeiről és elidegenítéséről a 13/2002.(X.2.), 8/2003.(V.28.), 11/2004.(XII.07.),

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év december 15.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/39.156/2006. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési szilárd és folyékony hulladékkal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulásról (Egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2009(VIII.14.) rendelettel módosított 12/1996(VIII.15.) Ktr. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben