Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára"

Átírás

1 Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

2 I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS I.4 ÉPÍTMÉNY UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS I.5 IPARŰZÉSI ADÓ I.6 GÉPJÁRMŰADÓ ÜGYINTÉZÉS I.7 TALAJTERHELÉSI DÍJ I.8 IGAZOLÁS, BIZONYÍTVÁNY I.8.1 ADÓIGAZOLÁS I.8.2 ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY I.8.3 KÖLTSÉGMENTESSÉGI IGAZOLÁS I.9 MÉLTÁNYOSSÁG, RÉSZLETFIZETÉS, FIZETÉSI HALASZTÁS (FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS) I.10 FOLYÓSZÁMLA ÜGYINTÉZÉS II OKMÁNYIRODAI ÜGYEK II.1 HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY II.1.1 EGYÉNI VÁLLALKOZÁSSAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA II.1.2 HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA II.2 JÁRMŰ II.2.1 JÁRMŰ FORGALOMBÓL VALÓ KIVONÁSA HIVATALBÓL II.2.2 JÁRMŰ FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA ÁTMENETI IDŐTARTAMRA, A JÁRMŰ MUZEÁLIS ELŐMINŐSÍTÉSE ESETÉN II.2.3 JÁRMŰ FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA ÁTMENETI IDŐTARTAMRA, A JÁRMŰ ELTULAJDONÍTÁSA (LOPÁS) ESETÉN II.2.4 JÁRMŰ FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA ÁTMENETI IDŐTARTAMRA, KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ LETELEPEDÉS, VAGY TARTÓS KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁS ESETÉN II.2.5 JÁRMŰ FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA A KÜLFÖLDRE VALÓ ÉRTÉKESÍTÉSKOR II.2.6 JÁRMŰ FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA IDEIGLENESEN II.2.7 A RENDSZÁMTÁBLA UTÁNGYÁRTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE II.2.8 RENDSZÁMTÁBLA CSERÉJE II.2.9 A JÁRMŰ SZÁRMAZÁS-ELLENŐRZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE II.2.10 ELVESZETT, ELTULAJDONÍTOTT TÖRZSKÖNYV PÓTLÁSA II.2.11 ELVESZETT, ELTULAJDONÍTOTT FORGALMI ENGEDÉLY PÓTLÁSA II.2.12 ALVÁZSZÁM LEVÉDÉS, MOTORKÓD NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE II.2.13 BEJELENTÉS JÁRMŰ TULAJDONOSÁBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ II.2.14 BEJELENTÉS JÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓJÁBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSHOZ II.2.15 HATÓSÁGI BEJEGYZÉS II.2.16 JÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉSE II.2.17 JÁRMŰ FORGALOMBÓL KIVONÁSA II.2.18 JÁRMŰ ISMÉTELT FORGALOMBA HELYEZÉSE II.2.19 JÁRMŰ OKMÁNYCSERÉJE II.2.20 MŰSZAKI ADATOK VÁLTOZÁSA II.2.21 RENDSZÁM VÁLTOZÁS II.2.22 TULAJDONOS ADATAINAK VÁLTOZÁSA II.2.23 ÜZEMBETARTÓ ADATAINAK VÁLTOZÁSA II.3 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK II.3.1 SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÉPJÁRMŰADÓ ALÓLI MENTESSÉGE II.3.2 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI ENGEDÉLY IGÉNYLÉS II.4 LAKCÍMMEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS II.4.1 LAKCÍMVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE II.4.2 LAKCÍMIGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK II.4.3 LAKCÍMRENDEZÉSI ELJÁRÁS II.5 VEZETŐI ENGEDÉLY II.5.1 VEZETŐI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA II.5.2 VEZETŐI ENGEDÉLY CSERÉJE II.5.3 ÚJ, KEZDŐ VEZETŐI ENGEDÉLY IGÉNYLÉSE II.5.4 TALÁLT VEZETŐI ENGEDÉLY

3 II.5.5 NEMZETKÖZI VEZETŐI ENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSA II.5.6 KÜLFÖLDI VEZETŐI ENGEDÉLY HONOSÍTÁSA II.5.7 ELVESZETT, ELTULAJDONÍTOTT VEZETŐI ENGEDÉLY PÓTLÁSA II.6 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY II.6.1 TALÁLT SZEMÉLYAZONOSÍTÓ, LAKCÍMKÁRTYA II.6.2 SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSA II.6.3 LEJÁRT, VAGY LEJÁRÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY CSERÉJE II.7 ÚTLEVÉL II.7.1 ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA II.7.2 ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA KISKORÚAK RÉSZÉRE II.7.3 ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA MEGHATALMAZOTT ÚTJÁN II.7.4 MÁSODIK MAGÁNÚTLEVÉL BENYÚJTÁSA II.7.5 GONDNOKSÁG ALATT ÁLLÓ SZEMÉLY ÚTLEVÉL KÉRELMÉNEK BEADÁSA II.8 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY CSERE (PÓTLÁS) ELVESZTÉS, ILLETVE RONGÁLÓDÁS ESETÉN II.9 TALÁLT TÁRGYAK NYILVÁNTARTÁSA, KEZELÉSE II.10 ADATSZOLGÁLTATÁS A POLGÁROK SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSÁBÓL III ANYAKÖNYVI ÜGYEK III.1.1 TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERÉS III.1.2 APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT TÉTELE III.1.3 HALOTTI ANYAKÖNYVI KÉRÉSE III.1.4 SZÜLETÉSI ANYAKÖNYV KÉRÉSE III.1.5 MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNT ANYAKÖNYVI ESEMÉNYÉNEK HAZAI ANYAKÖNYVVEZETÉSE III.2 HÁZASSÁG III.2.1 HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA III.2.2 KISKORÚAK HÁZASSÁGKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELŐZETES ENGEDÉLY III.3 LETELEPEDETT ÁLLAMPOLGÁR NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE III.3.1 KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE III.4 SZÜLETÉSI NÉV VÁLTOZTATÁSA MINISZTERI ENGEDÉLLYEL III.5 ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÉRELEM BENYÚJTÁSA III.5.1 ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜ/FOGADALOM TÉTELE IV HAGYATÉKI ÜGYEK IV.1 HAGYATÉKI ÜGYEK IV.1.1 NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁSRÓL IV.1.2 PÓTHAGYATÉKI ELJÁRÁS V SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEK V.1.1 SZABÁLYSÉRTÉSI KIFOGÁS BENYÚJTÁSA VI OKTATÁSI ÜGYEK VI.1 OKTATÁSI ÜGYEK VI.1.1 TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYEK, A TANKÖTELEZETTSÉG KÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELRENDELÉSE VI.1.2 FELLEBBEZÉS A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉS ELLEN VI.1.3 EGYÉNI ÉRDEKSÉRELEMRE TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁSSAL BENYÚJTOTT FELÜLBÍRÁLATI, ILLETVE JOGSZABÁLYSÉRTÉSRE TÖRTÉNŐ HIVATKOZÁSSAL BENYÚJTOTT TÖRVÉNYESSÉGI KÉRELEM VI.1.4 A SAJÁTOS NEVELÉSŰ IGÉNYŰ GYERMEKEK TANKÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYEK VI.1.5 A NEM ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE VII ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK VII.1 ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK VII.1.1 BEJELENTÉS ÉPÍTÉSI MUNKA MEGKEZDÉSÉRŐL VII.1.2 BONTÁSI ENGEDÉLY VII.1.3 BONTÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉS VII.1.4 ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MEGADÁSA VII.1.5 ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA

4 VII.1.6 ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉS VII.1.7 FENNMARADÁSI ENGEDÉLY VII.1.8 HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY VII.1.9 HASZNÁLATBAVÉTELI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉS VII.1.10 LEMONDÓ NYILATKOZAT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY VONATKOZÁSÁBAN VII.1.11 ÖSSZEVONT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLY VII.1.12 ADAT, TÉNY, ÁLLAPOT IGAZOLÁSA VII.1.13 EGYÉB NÖVÉNYVÉDELEM (PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS) VIII GYÁMÜGYEK VIII.1 A SZÜLŐI FELÜGYELET ÉS A KAPCSOLATTARTÁS VIII.1.1 SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK VIII.1.2 A GYERMEK CSALÁDI ÉS UTÓNEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA VIII.1.3 A SZÜLŐI HÁZ ELHAGYÁSA VIII.1.4 A GYERMEK VÉGLEGES KÜLFÖLDRE TÁVOZÁSA VIII.1.5 AZ ÉLETPÁLYA KIJELÖLÉSE VIII.1.6 KAPCSOLATTARTÁS VIII.2 A KISKORÚ HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE VIII.3 ÖRÖKBEFOGADÁS VIII.3.1 TÁJÉKOZTATÁS A VÉR SZERINTI SZÜLŐ ADATAIRÓL VIII.4 CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSE VIII.4.1 TELJES HATÁLYÚ APAI ELISMERÉS VIII.4.2 CSALÁDI JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PERINDÍTÁS VIII.4.3 APASÁG VÉDELMÉNEK MEGDÖNTÉSE VIII.4.4 KÉPZELT APA ADATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA VIII.4.5 ISMERETLEN SZÜLŐKTŐL SZÁRMAZÓ GYERMEK VIII.5 PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK VIII.5.1 GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE VIII.5.2 OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS VIII.6 GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS VIII.6.1 EREDMÉNYTELEN VÉDELEMBE VÉTEL VIII.6.2 CSALÁDBA FOGADÁSHOZ HOZZÁJÁRULÁS VIII.6.3 GYERMEK IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉSE VIII.6.4 ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL VIII.6.5 TARTÓS NEVELÉSBE VÉTEL VIII.6.6 UTÓGONDOZÁS, UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS ELRENDELÉSE VIII.7 GYÁMSÁG, GONDNOKSÁG VIII.7.1 GYÁMRENDELÉS VIII.7.2 GONDNOKSÁG ALÁ HELYEZÉS VIII.7.3 KISKORÚ, GONDNOKOLT VAGYONI ÜGYE VIII.7.4 ESETI GONDNOK RENDELÉSE IX ÁLTALÁNOS IGAZGATÁS, ENGEDÉLYEZÉS IX.1 ÁLLATTARTÁS IX.1.1 ÁLLATOK VÉDELME IX.1.2 ÁLLATMENHELY, ÁLLATPANZIÓ LÉTESÍTÉSE IX.1.3 MÉHÉSZET BEJELENTÉS IX.1.4 VESZÉLYES EBTARTÁS IX.2 EGYÉB IX.2.1 BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS IX.2.2 FÖLDVÁSÁRLÁS- ÉS BÉRLET KIFÜGGESZTÉSE IX.2.3 HÁZSZÁMOZÁS IX.2.4 PIAC ÉS VÁSÁRRENDEZŐK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE IX.2.5 SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEK KIADÁSA IX.2.6 TARTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ, ILLETVE TARTÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN BÉRLETI JOG FOLYTATÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS IX.2.7 NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 160 IX.2.8 LAKÁSSZERZÉSI KEDVEZMÉNNYEL VÁSÁROLT INGATLANOK ELIDEGENÍTÉSE IX.3 ENGEDÉLY

5 IX.3.1 FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY IX.3.2 KÖZTERÜLET HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE IX.3.3 TELEPENGEDÉLY ADATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉS IX.3.4 TELEPENGEDÉLY KIADÁSA IX.3.5 ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁS IX.4 IGAZOLÁS IX.4.1 I. ÉS II. KATEGÓRIÁJÚ JÁTÉKTERMEK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁS 166 IX.4.2 JEGYZŐI IGAZOLÁS SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELETHEZ

6 I ADÓÜGYEK I.1 Építményadó ügyintézés Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - A helyi adókról szóló évi C. tv. - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 29/2006 (XII. 14.) rendelete Adókötelezettség: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre. Épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Az adó alanya: Az adóalanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (a tulajdonos a vagyoni értékű jog jogosítottja, a továbbiakban együtt: tulajdonos). Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. A bevallás benyújtása: Az adó fizetésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles adóbevallást benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. 6

7 A bevallás alapján az adóhatóság határozatában írja elő a fizetési kötelezettséget. Az adó alapja: Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. Az adó évi mértéke: Az adó mértéke 200 Ft/m 2 /év Az adó megfizetése: Az adót félévenként két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni Az adót Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni. Mentes az adó alól: - szükséglakás - a gyógy-vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m 2 - a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, - a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, - a lakás és az üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek, - az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. - minden olyan épület, amely nem a vállalkozás célját szolgálja. - Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő lakás a kiegészítő helyiségekkel együtt. - A Kiskunmajsa Város Önkormányzatának. Az idegenforgalmi adókról szóló 32/2000. (XII. 15.) rendeletének hatálya alá tartozó építmények Az adófelfüggesztés Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a 7

8 késedelmipótlék-számítással azonos módon kell számítani. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak bekezdés szerinti megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe. Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti kérelmét nyilvántartásba veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Az adófelfüggesztés megszűnik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával, az adófelfüggesztés iránti kérelem írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső, esedékessé vált adó és annak kamatai megfizetéséről az adófelfüggesztés megszűnését követően határozatot hoz. Adókötelezettség változása, megszűnése: Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az adókötelezettség tulajdonosváltozás esetén is megszűnik a korábbi adóalanyt illetően. Ügyintézési határidő: 22 munkanap Kapcsolódó dokumentumok: Belterületi Építményadó bevallás 8

9 I.2 Telekadó ügyintézés Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - A helyi adókról szóló évi C. tv. - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 37/2004 (XII. 22.) rendelete Adókötelezettség: - belterületén kialakított beépítetlen, vagy építés alatt álló építési telek - üdülőövezetében kialakított beépítetlen, vagy építés alatt álló üdülőtelek. az építési telekként, illetve üdülőtelekként történő kialakítást követő 7. év január 1. napjától, a beépítés évének utolsó napjáig. Az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adó alanya: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a naptári év első napján a telek tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosítottja (pl.: haszonélvezője). Az adómentesség: Mentes az adó alól: az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után, a teleknek a meghatározott része (Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló a építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a meghatározott mértéket meghaladja, (Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület; 9

10 az erdő művelési ágban nyilvántartott telek. A bevallás benyújtása: Az adó fizetésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles adóbevallást benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportnál. Az adó alapja: Az adó alapja a telek m 2 -ben számított területe. Az adó mértéke: - belterületén kialakított beépítetlen telek esetén évi 30 Ft/m 2 - üdülőövezetében kialakított beépítetlen üdülőtelek esetén évi 130 Ft/m 2 Az adó megfizetése: Az adót félévenként két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adót Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú telekadó beszedési számlájára kell teljesíteni Ügyintézési határidő: 22 munkanap Kapcsolódó dokumentumok: Telekadó bevallás 10

11 I.3 Tartózkodás utáni Idegenforgalmi adó ügyintézés Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - A helyi adókról szóló évi C. tv. - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 32/2000 (XII.15.) rendelete Adókötelezettség Az adó alanya: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén, legalább egy vendégéjszakát eltölt. A fizetendő adót: - kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető, - a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv, - a fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv, - az előbbiekhez nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Mentes az adó alól: - a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély; - az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély; - a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá 11

12 - aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója. A bevallás benyújtása: Az adó fizetésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. Az adó alapja: Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó évi mértéke: Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft Az adó megfizetése: Beszedést követő hónap 15. napjáig kell megfizetni. Az adót Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú tartózkodás utáni idegenforgalmi beszedési számlájára kell teljesíteni. Ügyintézési határidő: 22 munkanap Kapcsolódó dokumentumok: Idegenforgalmi adóbevallás és kitöltési segédlet 12

13 I.4 Építmény utáni Idegenforgalmi adó ügyintézés Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - A helyi adókról szóló évi C. tv. - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 32/2000 (XII.15.) rendelete Adókötelezettség, az adó alanya: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. Üdülő: Az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület. A bevallás benyújtása: Az adó fizetésére kötelezett az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül köteles adóbevallást benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. Az adó alapja: Az adó alapja az építmény hasznos alapterülete. Az adó évi mértéke: Az adó mértéke az épület hasznos alapterülete után 400 Ft/m 2 /év Az adó megfizetése: Az adót félévenként két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni Az adót Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú építmény utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára kell teljesíteni. Ügyintézési határidő: 22 munkanap Kapcsolódó dokumentumok: Idegenforgalmi Építményadó bevallás 13

14 14

15 I.5 Iparűzési adó Az eljárás jogi alapja: - A helyi adókról szóló évi C. tv. - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról Az adó alanya Az adó alanya a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 1) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó; 2) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a forintot meghaladja; 3) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; 4) egyéb szervezet, egyéni cég, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. Az adókötelezettség Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Ideiglenes jellegűnek pedig akkor minősül az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó Előlegfizetés: 1) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat; 2) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül; 3) bármely - az előzőek közé nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 15

16 - a I. félévi iparűzési adóelőleget március 15-ig kellett teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz a 2009-ben kibocsátott fizetési meghagyás alapján, - a II. félévi adóelőleget viszont szeptember 15-ig már az APEH felé kell teljesíteni. Ennek összegét az adózó saját maga számolja ki és fizeti meg az állami adóhatóság által vezetett számlára. APEH Helyi Iparűzési Adó beszedési számla: A számítás módja a évi végleges adó összegéből le kell vonni a 2010.I. félévre előírt adóelőleg összegét I. félévi iparűzési adóelőleget március 15-ig kell az APEH felé teljesíteni, melynek összege a évi adókötelezettség fele. Az adó alapja Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Minden megkezdett nap egy napnak számít. Építőipari tevékenység esetén a tevékenység-végzés kezdete az építési naplóba való első bejegyzés napja vagy építési napló híján a tevékenység tényleges megkezdése. A tevékenység befejezése pedig nyilvánvalóan az elvállalt és szerződés szerint teljesített munka megrendelőnek való átadásának a napja. Az adó mértéke Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: - piaci és vásározó tevékenység esetén napi 500 Ft, - építőipari tevékenység, illetőleg természeti erőforrás feltárása kutatása, valamint az országban székhellyel, telephellyel nem rendelkező bármely, az előzőekben fel nem sorolt, közvetlen bevételt eredményező tevékenysége esetén napi 5000 Ft. Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény Az önkormányzat rendeletében a jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára Ft adóalap csökkentő kedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. 16

17 Bejelentési kötelezettség: o az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését - a helyi iparűzési adó bevételre jogosult települési önkormányzat megjelölésével - az adókötelezettség bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől), illetve megszűnésétől számított 15 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak; (törvény Art. 17. (15) bekezdés) o az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál bejelenteni (törvény Art. 17. (15) bekezdés) Bevallási kötelezettség: o évi adóévről szóló bevallást még az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani (2010. május 31-ig) o adóévről szóló bevallást (1 db-ot önkormányzatonként részletezve) már az állami adóhatósághoz kell benyújtani (2011. május 31-ig) o adóelőleg-kiegészítés összegéről bevallási kötelezettség: a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenni (törvény 7. számú melléklet -Art.1. számú melléklet I/B/2/A. pont) Adófizetési kötelezettség: o a helyi iparűzési adót egy számlára kell megfizetni (helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó szankciókat szintén külön számlákra kell megfizetni: önellenőrzési pótlék, késedelmi pótlék, adóbírság, mulasztási bírság) o előlegfizetés határideje nem változik (szeptember 15. és március 15.) o önellenőrzési pótlék: helyi iparűzési adó esetén az önellenőrzési pótlékot a települési önkormányzatonként bevallott és a helyesbített adó különbözete után, települési önkormányzatonként kell megállapítani (törvény Art (2) bekezdés) o az előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik (december 20.) o az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni (törvény 8. számú melléklet- Art. 2. számú melléklet I/Határidők/4. pont c) alpont) o március 15-én esedékes előleget és a május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni Önellenőrzés Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre (az önadózás keretében megállapított kötelezettség (elévülési időn belüli) önellenőrzéssel történő helyesbítése), ha a törvény másként nem rendelkezik. 17

18 Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, és - ha törvény előírja - az önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, illetőleg az adó igénylése. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja, a bevallást korrigáló önellenőrzési lap benyújtásával. Az adózó a megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó helyesbítheti. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. Szükséges dokumentumok: letölthetők az APEH honlapjáról. 18

19 I.6 Gépjárműadó ügyintézés Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. tv. Adókötelezettség: Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni. Az adókötelezettség az E" és P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik Az adó alanya: - Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként) szerepel. - Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek többtulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. - Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utániadó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. - Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától -feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunytszemély vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet, a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek. - Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződésmegkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül-adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve, ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. - Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdon átszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdon átszállás bejelentése évének utolsó napjáig a korábbi tulajdonos az adó alanya. - Az adó alanya az E" és P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta. Az adókötelezettség változása: Az adózót bejelentési kötelezettség terheli: - amennyiben a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg, - amennyiben a gépjárművét eltulajdonították. 19

20 A bejelentést, a változást követő 15 napon belül kell megtennie. Az adó alapja: - Személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1, 36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi a területileg illetékes közlekedési felügyeletet a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. - autóbusz, a nyerges vontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). - tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke: Személygépkocsik és motorkerékpárok vonatkozásában: A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű év (Ft/kw) év (Ft/kw) gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben gyártási évet követő 4-7. naptári évben gyártási évet követő naptári évben gyártási évet követő naptári évben gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években

21 Tehergépjárművek, autóbuszok, nyerges vontatók, pótkocsik vonatkozásában: Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után év (Ft) év (Ft) légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű esetén egyéb gépjármű és pótkocsi esetén év (Ft) év (Ft) E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után: E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott tehergépjármű után: P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén: A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandórendszámmal ellátott gépjárműre E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. Adómentesség Mentes az adó alól: - a költségvetési szerv, - a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, - az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. - az egyház tulajdonában lévő gépjármű, - a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben, - a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - a tulajdonában lévő egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személy taxiként üzemelő 21

22 személygépkocsit. A mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, Adókedvezmény - 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete 2. alpontja szerinti 5", 6", 7" vagy 8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel(kóddal) ellátott. - 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább 9", 10", 11", 12" környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott Az adó megfizetése Az adót félévenként két egyenlő részletben március 15-ig illetve szeptember 15-ig kell megfizetni Évközben adókötelessé váló gépjármű esetében az adó összegét az Adócsoport által megküldött határozatban foglaltak szerint kell teljesíteni. Az adót Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú gépjárműadó beszedési számlájára kell teljesíteni. Kapcsolódó dokumentumok: - Gépjárműadó kötelezettség változása - Gépjárműadó mentesség kérése 22

23 I.7 Talajterhelési díj Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. tv. - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - Kiskunmajsa Város Önkormányzat 3/2005. (II.24.) rendelete Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége A talajterhelési díj egységdíja: 120 Ft/m 3 A talajterhelési díj mértéke: Egységdíj x díjfizetési alap x területérzékenységi szorzó (Kiskunmajsa 1,5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett évben a megállapított talajterhelési díj 75 %-át, évben 90%-át, évben pedig 100%-át köteles megfizetni. Bevallás benyújtásának határideje: - a tárgyévet követő év március 31. Befizetési határidő: - a tárgyévet követő év március

24 Mentes: Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az adóévet megelőző évben nem éri el a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét. \ Ft \ 50%-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó a talajterhelési díjból, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét, de nem haladja meg a kétszeresét. \ Ft \ A talajterhelési díjat Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. Kapcsolódó dokumentumok: Talajterhelési díj megállapításához bevallás 2009 évre 24

25 I.8 Igazolás, bizonyítvány I.8.1 Adóigazolás Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. Ügyintézési folyamat: 1. Kérelem benyújtása 2. Illeték befizetése 3. Adóigazolás kiadása Adóigazolás illetékének mértéke: - egy példány esetén Ft - további példányok esetén 600 Ft/darab Adóigazolás adható ki pl. - Pályázathoz - Hiteligényléshez - Nemzeti Közlekedési Hatóságnál történő felhasználáshoz - Szerencsejáték Felügyeletnél történő felhasználáshoz - Környezetvédelmi termékdíj visszaigényléséhez - Közbeszerzési eljáráshoz, stb Szükséges iratok: - Kérelem - Meghatalmazás (amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél) - Az eljárási illeték befizetését igazoló bizonylat Illeték befizetés: - Az illetéket Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni. Kapcsolódó dokumentumok: Kérelem adóigazoláshoz 25

26 I.8.2 Adó és értékbizonyítvány Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapjai: - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. Az illetékekről szóló többször módosított évi XCIII. Tv ; és mellékletének XIX. fejezete Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére, külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján: - a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv (1) bekezdése, - a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 14. (1) bekezdése, - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. (1) bekezdés b) pontja, - a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. (3) bekezdése. - a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet Az ügyintézés határideje: 8 nap Adó és értékbizonyítvány az alábbi ügytípusokban adható ki: - Termőföld értékesítése állam részére életjáradék fizetés ellenében - Fiatalok otthonteremtési támogatásához - Hagyatéki eljáráshoz - Gyámhatósági ügyekhez - Bírósági végrehajtói ügyekhez Szükséges iratok: - Kérelem adó-és értékbizonyítványhoz - Az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata - Az ügylet tárgyát képező szerződés másolata Illeték mértéke: - Termőföld értékesítése állam részére életjáradék fizetés ellenében 4.000,- Ft - Fiatalok otthonteremtési támogatásához 4.000,- Ft - Hagyatéki eljáráshoz illetékmentes - Gyámhatósági ügyekhez illetékmentes - Bírósági végrehajtói ügyekhez illetékmentes 26

27 Illeték befizetés: Az illetéket Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni. Kapcsolódó dokumentumok: Adóérték bizonyítvány nyomtatvány I.8.3 Költségmentességi igazolás Eljárás tárgya A nyilvántartás alapján kiállításra kerül az igazolás. Szükséges dokumentumok - személyi igazolvány - lakcímkártya Eljárási illeték: nincs Vonatkozó jogszabályok: 2/1968 IM sz. rendelet 5.. /2/ bekezdés 27

28 I.9 Méltányosság, részletfizetés, fizetési halasztás (fizetési könnyítés) Illetékes szerv: Adócsoport Útmutató, tájékoztatás Az eljárás jogi alapja: - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. tv. Az ügyintézés határideje: 22 munkanap Méltányossági illeték mértéke: 2.200,-Ft Ügyintézési folyamat: 1. Kérelem (Adatlap) benyújtása 2. Illeték befizetése 3. Kérelem elbírálása Fizetési könnyítés: Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható. (látszik a fizetési szándék). A fizetési nehézség átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés: a befizetett helyi adóra Adómérséklés: Csak indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetési könnyítéssel a nehézség nem oldható fel. Magánszemély esetén Mérsékelhető az adó, a pótlék és bírságtartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 28

29 Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén Az adóhatóság a pótlék és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené. Illeték befizetés: Az illetéket Kiskunmajsa Város Önkormányzat számú eljárási illeték beszedési számlájára befizetési csekken, vagy átutalással kell teljesíteni. Kapcsolódó dokumentumok: Méltányossági kérelem 29

30 I.10 Folyószámla ügyintézés Illetékes szerv: Adócsoport Az eljárás jogi alapja: - Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII tv. Az adóhatóság minden év október 31-ig az adózók adószámlájának egyenlegéről, a késedelmes befizetés miatt felszámított késedelmi pótlékról, valamint a túlfizetés összegéről az adózók részére értesítést küld. Tartozatlan túlfizetés esetén az adózó nyilatkozatban rendelkezhet: - Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó pénzforgalmi tételek rendezéséhez túlfizetésnél, - bizonyos adószámlákon nyilvántartott túlfizetések átvezetési kérelme, - kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez. Az adóhatóság a túlfizetést csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása. Amennyiben az adóhatóság az adózó adószámláján az adózót terhelő adótartozás mellett az egyes adónemeken túlfizetést tart nyilván, úgy a túlfizetés összegét a tartozás erejéig elszámolja. Kapcsolódó dokumentumok: - Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó pénzforgalmi tételek rendezéséhez túlfizetésnél - bizonyos adószámlákon nyilvántartott túlfizetések átvezetési kérelme - kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez. 30

31 II OKMÁNYIRODAI ÜGYEK II.1 II.1.1 Hatósági bizonyítvány Egyéni vállalkozással kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása Eljárás tárgya A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (1450 Budapest Pf:81) postai úton kell eljuttatni a kitöltött és illetékbélyeggel ellátott adatlapot. Az adatok ellenőrzése után a Hivatal kiállítja a hatósági bizonyítványt és postai úton megküldi az ügyfélnek. Szükséges Dokumentumok - honlapról letölthető Hatósági bizonyítvány iránti kérelem egyéni vállalkozók részére nevű adatlap Eljárási illeték: a hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 Ft illeték alá esik, ha egy beadványon több hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 Ft, minden további,az első példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 Ft-ot kell fizetni. Az egyéni vállalkozásról és egyéni cégről szóló 2009 évi. CXV. törvény, Az illetékekről szóló évi XCIII. Törvény mellékletének XXI pontja. II.1.2 Hatósági bizonyítvány kiadása Ki veheti igénybe? Az adott település területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy. Adott település területén székhellyel (telephellyel, fiókteleppel) rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Ingatlanra vonatkozó ügy esetében, ha az ügy tárgyát képező ingatlan az adott település területén fekszik. Engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetén, ha az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet az adott település területén gyakorolják vagy gyakorolni kívánják. A jogellenes magatartást az adott település területén követték el. Adott település területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt. Adott település területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt. Adott település nyilvántartása az adatot tartalmazza. 31

32 Eljárás tárgya: A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha a) kiadása jogszabályba ütközik, b) az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható, c) az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri. Hatósági bizonyítványnak minősül az iratokra vezetett záradék is, mely a hatóság előtt aláírással hitelesítése is lehet. Szükséges dokumentumok: - Csatolni kell a bizonyítékokat, amely alapja a hatósági bizonyítvány kiadásának. Amennyiben tanúkkal kívánja bizonyítani a tényt, akkor 2 tanú személyes jelenléte szükséges, akik büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak az adott tény valódiságáról. - Az ügyfél, a tanuk érvényes, személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas okmánya. Pl: személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély évi CXL. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 83. Ügyintézési határidő: 5 munkanap II.2 II.2.1 Jármű Jármű forgalomból való kivonása hivatalból Eljárás tárgya: Ezekre az ügyekre jellemző, hogy nem az ügyfél kérelmére indul az eljárás, hanem valamely hatóság legtöbb esetben a rendőrhatóság, adóhatóság, bírósági végrehajtó értesítésére, kérelmére vagy a saját észlelésünk alapján. Minden esetben vizsgáljuk hatóságunk illetékességét az eljárásra. Ha nem a kiskunmajsai körzetközponthoz tartozó lakos az ügyfél, haladéktalanul az illetékes hatósághoz kerül az irat. A legfontosabb eljárások a kivonási okok szerint az alábbiak: Lefoglalás A bírósági végrehajtó, az adóhatóság, vámhatóság értesítésében szereplő adatokat összeveti az ügyintéző az országos járműnyilvántartás adataival. Ha eltér a tulajdonos személye a lefoglalásban szereplőtől, ezt jelzi a lefoglalást elrendelőnek és kéri az állásfoglalását, fenntartja-e a foglalást változatlan tartalommal. Ha nem, az eljárást megszünteti az okmányiroda. Ha fenntartja vagy nincs eltérés az adatokban, azonnal bejegyzi az ügyintéző az országos járműnyilvántartásba a törvény erejénél fogva fennálló elidegenítési és terhelési 32

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

Tájékoztatás a gépjárműadóról

Tájékoztatás a gépjárműadóról Tájékoztatás a gépjárműadóról A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

a helyi adójogszabályok alkalmazásához

a helyi adójogszabályok alkalmazásához BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET a helyi adójogszabályok alkalmazásához INFORMÁCIÓS füzet kedves erzsébetvárosi ADÓZÓ! Információs kiadványunkkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009

Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 III. kerületi Adótájékoztató Építményadó, Telekadó, Idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója Forrás: www.obuda.hu Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 A kerületben

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

Részletesebben

Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén

Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 326/2011.(XII.28.) Korm.

Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről. 326/2011.(XII.28.) Korm. Vonatkozó jogszabályok: 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 326/2011.(XII.28.) Korm.rendelet 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet Polgármesteri Hivatal illetékes

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. Alapelvek Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. ( II. 27.) önkormányzati rendelete Zugló szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől!

ÚTMUTATÓ. Újdonság a 2015. adóévtől! ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2004. (IV.28.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. május 11., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2016. (V. 11.) BM utasítás az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata

4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata 4/2008. ( XI. 17. ) Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testület rendelete a közterület használat szabályairól Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben