BESZÁMOLÓ A ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi ügyintéző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (3) g) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, és a h) pontja értelmében tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. Ennek figyelembevételével a évi adóztatásról a melléklet szerinti beszámolót terjesztem elő, és kérem annak szíves elfogadását. Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014.(...) határozata Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőnek a évi adóztatásról szóló, az évi XX. törvény 138. (3) g) pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal jegyző Szécsény, április 22. Dr. Bagó József jegyző

3 B E S Z Á M O L Ó Az önkormányzatok számára a helyi adóztatási jogot, és ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítását a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény biztosítja, melynek célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. Önkormányzatunk január 1-től a 21/1991.(XII.17.) számú rendeletével vezette be a helyi adókat, melyeket a jogszabályi módosítások, az adómérték változások, valamint az adómentességek és adókedvezmények megállapítása érdekében többször módosította az önkormányzat. Helyi adók kivetési jogával önkormányzatunk a magánszemélyek kommunális adója helyi iparűzési adó idegenforgalmi adó adónemek tekintetében élt. Ezen adónemekhez kapcsolódó számlákon kívül kezeljük még a gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság és önellenőrzési pótlék, egyéb bevételek, idegen bevételek, talajterhelési díj, termőföldek bérbeadásából származó jövedelem, valamint illetékbeszedési számlákat. Magánszemélyek kommunális adója: Az adómaximumok nagyságát a törvényben meghatározott adómérték és a fogyasztói árszínvonal változás együttesen befolyásolja. A fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) évben 4,7 %, évben 6,8 %, évben 3,6 %, évben 3,9 %, évben 8 %, évben 6,1 %, évben 4,2 %, évben 4,9 % volt. A Htv. az adómaximumot (a törvényi felső adómérték szorozva 1,047-tel, 1,068-cal, 1,036-tal, 1,039-cel, 1,08-cal, 1,061-el, 1,042-vel, 1,049-cel) január 1-jétől magánszemélyek kommunális adójánál Ft/adótárgy értékben állapította meg. Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójának mértékét január 1-től külön önálló helyrajzi számon bejegyzett adótárgyanként illetőleg lakásbérleti jogonként évi Ft-ra módosította. Ez az adómérték a évi adómaximum 19,51 %-a, és az adóemelés százalékban kifejezve +56,25 % a korábbi Ft/adótárgy mértékhez viszonyítva. Az adóeljárás az adózók bevallásának megtételével indul, módosul, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatokban írja elő a fizetési kötelezettségeket, különösen az adók összegeit és fizetési határidejüket, vagy változtatja, szünteti meg az adóztatást. Az adózók bevallása és a rendelkezésünkre álló adatok alapján adóalany adóztatását látjuk el évre a helyesbített folyó évi kommunális adóterhelés E Ft volt, a beszedett bevétel E Ft év év Kommunális adóbevétel E Ft E Ft A nyilvántartott, lejárt hátralék összege E Ft, melyből megelőző időszak hátraléka E Ft év végén a nyilvántartott túlfizetés összege 89 E Ft, melyet az adózók későbbi előírásaikra elszámolhatják vagy visszakérhetik, illetve számlák közötti átvezetését kérhetik.

4 2 Idegenforgalmi adó: Az idegenforgalmi adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft. Az adómaximum tartózkodási idő után évben 300 Ft/vendégéjszaka volt, így a törvényi adómaximum kihasználása százalékban kifejezve 66,67 %. Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés). Az idegenforgalmi adó havi bevallásokhoz kötötten kerül előírásra és ennek megfelelően kell a beszedőknek az adót a beszedést követő hónap 15-éig a megfelelő számlára utalni évben 7 adózónál keletkezett idegenforgalmi adófizetési kötelezettség. Folyó évi bevallott adó összege: 283 E Ft (2013. január november havi bevallások alapján, a december havit a következő évben kell bevallani és befizetni), ehhez még hozzá kell adni a január 15-ig előírt 172 E Ft-ot (előző évi december havi bevallás január 15-ig érkezik be illetve kerül előírásra az összeg), tehát az összes előírás évben 455 E Ft, a számlára befolyt bevétel pedig 451 E Ft. A évi adatokhoz viszonyítva 109 E Ft-tal több idegenforgalmi adóbevétel keletkezett. Gépjárműadó: év év Idegenforgalmi adó előírás 328 E Ft 455 E Ft Idegenforgalmi adóbevétel 342 E Ft 451 E Ft A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok alapján kerülnek adóztatásra. Az önkormányzati adóhatóságok január 1. óta a közúti nyilvántartás adatai (okmányiroda) szerint állapítják meg az adókat. Az adóztatás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az önkormányzati adóhatóságok részére történő adatszolgáltatás alapján történik. Adatot szolgáltatnak minden hónap 20. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelő, az előző adatszolgáltatási időszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokról, pl. gépjárművek évközi forgalomba helyezéséről, forgalomból való kivonásáról, teljesítményadatának illetve környezetvédelmi osztályba sorolásának módosulásáról. Év elején megtörtént a nyitóállapot kialakítása az adóprogramban: az adóztatásra átadott gépjárművek adóalanyainak beazonosítása teljes adózói körre, új adóalanyok felvezetése a törzsadat-állományba, az év eleji határozatok elkészítése. Havonta feldolgozásra kerültek a változásjelentések határozatok kiadásával, amelyekben időarányosan adóelőírás vagy adótörlés lett megállapítva. Az adóhatóság feladata az ügyfelek beadványainak kezelése, súlyos mozgáskorlátozotti mentességre beadott kérelmek alapján - amennyiben arra jogosult az adóalany Ft/év adóteherig - a mentesítő határozat elkészítése, gépjármű eltulajdonítása miatti adóztatás szüneteltetése iránti kérelem esetében határozathozatal évtől a személygépkocsik és a motorkerékpárok után fizetendő gépjárműadót a vagyonarányos közteherviselés és az igazságosság elvének megfelelően alakították át. Ezen gépjárművek esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítményük kilowattban kifejezve, az adó mértékét pedig a teljesítmény és a gépjármű gyártási évétől eltelt idő határozza meg.

5 3 A személygépkocsik és a motorkerékpárok után: Gyártási év Ft/kW azt követő 3 naptári évben naptári évben naptári évben naptári évben évtől 140 Az autóbuszok, nyergesvontatók, lakókocsik, lakópótkocsik vonatkozásában megmaradt az önsúly szerinti adóztatás, tehergépjárműveknél az adó alapja az önsúly növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával. Adókedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vonatkozik, autóbuszon kívül egyéb személyszállító gépjárműre adókedvezmény nincs. 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet (a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár), amely 5, 6, 7, 8 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet (a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár), amely legalább 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A év végi adatok alapján az adókedvezmény összege E Ft 153 db gépjárműre. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 5. f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 11 gépjármű esetében állt fenn a év végi adatok alapján, amely 130 E Ft adókiesést jelent évre vonatkozóan db gépjárműre, adóalany terhére E Ft adóterhelés történt, amelyből E és P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátottság miatti gépjárműadó összege 46 E Ft év év Gépjárműadó helyesbített folyó évi terhelése E Ft E Ft Gépjárműadó bevétel E Ft E Ft Megfigyelhető, hogy az előző évhez képest -951 E Ft-tal mérséklődött az előírt gépjárműadó nagysága, amelynek az lehet az oka, hogy csökkent a járművek száma (a magyar hatósági rendszámtáblával rendelkezőké), valamint a személygépjárművek növekvő életkora miatt csökken az adókulcs. Az adóbevétel jelentős csökkenése pedig abból ered, hogy a évben befolyt összes gépjárműadónak, azaz E Ft-nak január 1-től a törvény szerint csupán a 40%-a illeti meg a helyi önkormányzatokat az addigi 100% helyett, és a fennmaradó 60%-ot havi bontásban, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig át kell utalni a Magyar Államkincstár központi gépjárműadó számlájára évben Szécsény Város Önkormányzatának ez E Ft bevételcsökkenést okozott. Nyilvántartott, lejárt hátralék összege E Ft, melyből megelőző időszak E Ft. A lejárt hátralék összegéből felszámolás, végelszámolás alatt álló illetve megszűnt cégek, és behajthatatlannak megjelölt adózók hátraléka E Ft. A nyilvántartott túlfizetés összege év végén 291 E Ft, mely túlfizetéseket az adózók visszakérhetik, későbbi előírásaikra elszámolhatják, illetve számlák közötti átvezetését kérhetik.

6 4 Helyi iparűzési adó: A törvényben biztosított felső határ az adóalap 2 %-a, helyi adórendeletünkben január 1-jétől élünk a maximális adótétel érvényesítésével december 31-én nyilvántartott iparűzési adóalanyok száma: 658, amelyből bejelentett szüneteltetett egyéni vállalkozó 27 fő. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja évben a helyesbített folyó évi iparűzési adóterhelés E Ft volt, a beszedett helyi iparűzési adóbevétel E Ft. Helyi iparűzési adó helyesbített folyó évi terhelése év év E Ft E Ft Helyi iparűzési adóbevétel E Ft E Ft A helyi iparűzési adóbevétel évben E Ft-tal volt kevesebb az előző évi bevételhez viszonyítva. Nyilvántartott, lejárt hátralék összege E Ft, melyből megelőző időszak E Ft. A lejárt hátralék összegéből felszámolás, végelszámolás alatt álló illetve megszűnt cégek és behajthatatlannak megjelölt adóalanyok hátraléka E Ft. Sajnálatos körülmény, hogy egyre több gazdasági társaság kerül felszámolási eljárás alá, az érintett vállalkozások bedőlt adótartozása magas. A törvényi szabályozás okán, a felszámolási eljárás megindulását követően az önkormányzati adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások megtérülésére, csupán hitelezői igény bejelentése tehető a felszámoló felé. A felszámolási eljárás végéig, majd ettől számítottan a tartozás elévüléséig az adóhatóság köteles nyilvántartani e tartozásokat is. Ennek eredményeképpen a következő években is megjelennek a tőke-, és pótléktartozások. Az adóhatóságunknál lévő kintlévőségek nem egyediek. A nyilvántartott túlfizetés összege év végén E Ft volt. A túlfizetéseket az adózók többnyire a későbbi iparűzési adóelőírásaikra hagyják elszámolni, de az adószámlák közötti átvezetését, illetve a túlfizetés visszautalását is kérhetik évben kérelemre E Ft iparűzési adó visszafizetését teljesítette az adóhatóság az adózók felé, és E Ft iparűzési adó túlfizetés lett átvezetve más adószámlákra. Az iparűzési adóbevallások kezelése jelenti minden évben az egyik legnagyobb munkát az adóhatóság számára, hiszen nagyon rövid idő alatt igen nagy mennyiségű bevallást kell feldolgozni. Az iparűzési adóbevallás benyújtásának, és az adókülönbözet megfizetésének határideje az adóévet követő év május 31-e. Abban az esetben, ha az adózó egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti vagy szünetelteti, soron kívüli záró adóbevallást kell teljesíteni a tevékenység megszűnését követő 30 napon belül év végéig összesen 602 db helyi iparűzési adóbevallás került feldolgozásra, amelyből 34 db záró adóbevallás évről és 43 db záró adóbevallás évről. A 43 db évben kezdő vállalkozásoknak elsőként évben kell adóbevallást beadniuk a adóévről. Az adóbevallások feldolgozása minden esetben határidőben megtörtént. Bevallást be nem nyújtók részére küldtünk ismételt felhívást kötelezettségük teljesítésére, amely felhívásra többnyire eleget tettek az adózók.

7 5 A határidőn túl, késedelmesen benyújtott adóbevallások miatt, illetve a bevallást a felszólítás ellenére be nem nyújtók részére kiszabásra került 30 esetben összesen 470 E Ft mulasztási bírság. Az adónemet sajátos fizetési mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek (március 15. és szeptember 15.), másrészt elszámolnak a befizetett előlegekkel szemben (május 31.), valamint december 20-ig feltöltési kötelezettséget teljesítenek. Ekkor az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket évtől a befizetés mellett már bevallási kötelezettséget is teljesíteni kell. Összesen 83 adózó nyújtott be ilyen jellegű bevallást december hónapban, melyek E Ft összegű előleg-kiegészítést tartalmaztak. A bevallásokban számított végleges adó számítása során ebből is eredt, hogy viszonylag jelentős maradt a túlfizetett adóelőlegek nagysága. A helyi iparűzési adóbevallások alapján a - helyi adókról szóló évi C. törvény által biztosított - foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet 4 adózó vette igénybe, összesen E Ft összegben, amely 32 E Ft iparűzési adókiesést eredményezett. Késedelmi pótlék: Fizetési késedelem esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Késedelmes befizetés miatt adózónak lett felszámítva E Ft értékben, melyről az adózók az egyenlegértesítőben tájékoztatva lettek. A befolyt pótlék összege E Ft. Nyilvántartott, lejárt hátralék összege E Ft, melyből megelőző időszak E Ft. A lejárt hátralék összegéből felszámolás, végelszámolás alatt álló, megszűnt cégek és behajthatatlannak megjelölt adózók hátraléka E Ft év végén a nyilvántartott túlfizetés összege 75 E Ft. Bírság: Bevallási kötelezettség késedelme miatt évre a terhelt bírság összege 520 E Ft, pénzforgalmi bevételünk 78 E Ft volt. Nyilvántartott, lejárt hátralék összege 913 E Ft, melyből megelőző időszak 384 E Ft. A lejárt hátralék összegéből felszámolás, végelszámolás alatt álló, megszűnt cégek és behajthatatlannak megjelölt adózók hátraléka 265 E Ft év végén a nyilvántartott túlfizetés összege 2.5 E Ft. Államigazgatási eljárási illeték: Az önkormányzati adóhatóságnál kezdeményezett eljárásokban az adózók az illetéket az önkormányzat illetékbeszedési számlájára fizetik meg. A beszedett államigazgatási illetékekről nyilvántartást kell vezetni, és minden negyedévet követő hónap 10-éig kell átutalni a Magyar Államkincstár illetékbeszedési számlája javára, mely kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk évben 246 E Ft illetéket fizettek be, amely továbbutalásra került. Egyéb folyamatok kérelemre: évben - 46 db hatósági bizonyítványt (adóigazolást) állítottunk ki az adózók részére db adó- és érték bizonyítványt állítottunk ki hagyatéki eljáráshoz, végrehajtáshoz illetve ügyfél kérelmére - bírósági peres eljárásokhoz költségmentességi igazolás kiadása 41 esetben történt.

8 6 Valamennyi, az adóhatóság által kezelt adószámláról: Az adózók nyilvántartása és az adózással kapcsolatos adatok feldolgozása az Onkado adónyilvántartó programmal történik. Év elején elvégeztük az Onkado adónyilvántartó program új verziójának telepítését, amely alkalmas volt a év végi munkafolyamatok zárás, adatszolgáltatások, évváltási munkafolyamatok elvégzésére. Határidőben megküldtük a Magyar Államkincstár részére az adatszolgáltatások teljesítéséhez és a zárási munkákhoz szükséges adatállományokat. Ezt követően megtörtént a gépjármű évváltás elvégzése, a gépjármű évnyitó feladatok feldolgozása, éves adókötelezettség terhelése, az adó szempontjából új gépjárművekre a gépjárműadó kivetése, gépjárműadó-, kommunális adó határozatok elkészítése. Év közben az Onkado adónyilvántartó program frissítése még 5 alkalommal sikeresen megtörtént. Február hónapban az adóértesítők kiküldése a legfontosabb, és az egyik legnagyobb volumenű feladat. Az ügyfelek tájékoztatása, fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében I. félévben február 28-ig db értesítés II. félévben augusztus 31-ig db értesítés került kiküldésre. Az adószámlák bankszámlakivonatának megérkezése után megtörtént a befizetések beazonosítása az adózókra. Végrehajtottuk a bevételek és kiadások rögzítését kézi rögzítéssel és elkészítettük a pénzforgalmi naplókat. Intézkedtünk a téves befizetések átfutóra helyezéséről, túlfizetések rendezéséről, feladtuk utalásra a rendeltetésnek megfelelően. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve elvégeztük negyedévenként a zárási munkafolyamatokat, és arról elkészítettük és megküldtük az adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár részére. Az adóhatóság ügyiratforgalmának nagyságrendjét jól mutatja az iktatott ügyiratok száma: évben db ügyirat került iktatásra az adóhatóságra (ebből db főszámos irat, melyekben db alszámra iktatott ügyirat volt) - ezekből 649 db határozatot hoztunk Adóhatósági feladatainkat (kivetések, határozatok kibocsátása, felszólítások, értesítések, hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása, letiltások), adatszolgáltatási kötelezettségeinket határidőre teljesítettük. Az adóhatóság feladata az ügyfélfogadás színvonalas ellátása és az adózók folyamatos tájékoztatása. Az adóhatóság létszáma évben 2 fő volt, ügyfélfogadás hetente 3 alkalommal van, és évben is jelentős volt az ügyfélforgalom. Hátralékok csökkentésével kapcsolatos intézkedések: A kivetett adók hátralékának behajtása nagy munkát jelent. A végrehajtás eredményességét és annak folyamatát nagyban akadályozza, hogy az adós személyek fellelése, munkahelyi adatok és a bankszámlaszámok lekérése külön utánajárást igényel. Ezeken túl a behajtás sikerességét jelentősen meghatározza a jövedelem: sajnos egyre többen vannak akiknek nincs nyilvántartott jogviszonya vagyis munkanélküliek. A letiltások általában a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv adataira épülnek, amelyek gyakran nem naprakészek. Sajnos sok hátralékkal rendelkező adózó nem dokumentált fekete jövedelmet szerez, így a jövedelemforrások felderíthetetlenek, többen minimálbérre vannak bejelentve, a nyugdíjasok nyugdíjellátása alacsony, a segélyek pedig nem vonhatóak végrehajtás alá. Az adósok elmondása alapján sok gondot okoz a körbetartozás, illetve a megrendült anyagi helyzet.

9 7 Egyre gyakrabban tapasztalható olyan gazdálkodói magatartás, hogy az eladósodott cégekből más vállalkozásokba viszik át a még meglévő vagyont, a kiürített gazdasági társaságok végrehajtására pedig kicsi az esély évben 105 esetben nyújtottunk be hatósági átutalási megbízást (inkasszót) az adózók bankszámlája ellen iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, késedelmi pótlék és bírság tartozásra összesen E Ft összegben, amelyből teljesült E Ft. Munkabérből és nyugdíjból összesen 94 letiltást kezdeményeztünk E Ft adó-, és pótléktartozásra, amelyből év végéig befolyt 596 E Ft kommunális adó, 621 E Ft gépjárműadó, 49 E Ft iparűzési adó, 197 E Ft késedelmi pótlék, amely összesen E Ft. Az elindított letiltásokat folyamatosan vonják az adósoktól, melynek összege havonta általában a munkabér vagy egyéb járandóság 33 %-a. A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 9. (4) bekezdése szerint amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását. A jogszabályi lehetőséget figyelembe véve 6 gépjármű esetében kezdeményeztük az Okmányirodánál a gépjárművek fogalomból való kivonását. Ezen intézkedések hatására 275 E Ft gépjárműadó, és 28 E Ft késedelmi pótlék térült meg. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 161/A. -a szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresheti az állami adóhatóságot a legalább Ft-ot elérő helyi adóval illetve gépjárműadóval összefüggő tartozás végrehajtása céljából. 22 adózó esetében volt folyamatban NAV végrehajtás E Ft összegű tartozás behajtása végett. Az állami adóhatóság évben 415 E Ft-ot utalt át önkormányzatunk számlájára. A végrehajtás eredménytelen volt 3 esetben (végrehajtható vagyon hiányában vagy vállalkozások esetében többnyire felszámolás alá kerülés miatt). A gazdasági szabályzók változásai súlyos terhet rónak a vállalkozásokra is, melynek következtében egyre romlik az adózók fizetőképessége és az adóbeszedés hatékonysága. Adóhatóságunk felé részletfizetési, mérséklési, halasztási kérelemmel többen fordultak gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók főként esedékes adójuk vagy adótartozásuk átütemezése végett. Összesen 8 db határozat került kiadásra, amelyekben engedélyezve lett a kért részletfizetés illetve halasztás. Az adó mérséklés, fizetési halasztás, részletfizetés szabályait az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szabályozza évben 6 felszámolás alá kerülő vállalkozás esetében történt hitelezői igénybejelentés a fennálló helyi adótartozásra a felszámolóbiztosok felé, összesen E Ft összegű követelésre. Adók módjára történő behajtás: Más szervek által kimutatott adók módjára történő behajtást 302 esetben indítottunk. Ezen behajtásokból a következő bevételek származnak: Önkormányzatot megillető idegen bevétel: Szabálysértési és helyszíni bírság behajtási ügyekben 76 E Ft bevételünk keletkezett évben a rendőrségi szabálysértési és helyszíni bírságból adóhatóságunk által beszedett bírság 100%-a az önkormányzat bevétele. Idegen bevételek: Idegen bevételek számláján kezeljük a más szervek által kimutatott adók módjára behajtandó köztartozásokat (közigazgatási bírságok, munkavédelmi-, munkaügyi bírságok, igazgatási szolgáltatási díjtartozások, érdekeltségi hozzájárulás tartozások, szemétdíj tartozások stb.)

10 8 Ezen behajtásokból összesen E Ft átutalása történt meg más szerv részére. Továbbá ezen bírságok végrehajtásából 331 E Ft maradt az önkormányzat bevétele, mivel Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 33. (1) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára érkezett, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen a települési önkormányzatot illeti meg szeptemberétől 3 adós köztartozása lett átadva behajtásra önálló bírósági végrehajtónak, a vele kötött együttműködési megállapodás alapján, összesen E Ft összegben. Bírósági végrehajtásból származó bevétel szeptember hónaptól év végéig 142 E Ft, a behajtások folyamatban vannak. Idegen bevételeken belül a szemétszállítási díjtartozásokról részletesebben: A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft novemberében átadott E Ft szemétszállítási díjhátralékot adók módjára történő végrehajtásra. A behajtásra átadott összegek egyeztetést követően több esetben módosításra kerültek illetve a Kft. több esetben visszavonta a behajtást, mivel felszólításunk hatására az adós hozzájuk fizette meg a tartozást, vagy ha az adóst adósságkezelési szolgáltatásban részesítették év végéig szemétszállítási díjtartozások befizetéséből illetve behajtásából E Ft térült meg, a nyilvántartott fennálló tartozás év végén 687 E Ft, amelynek behajtása folyamatban van. Az önkormányzat a helyi adókból és a gépjárműadó önkormányzatot megillető 40%-ából befolyt bevételeket a város alapszintű működtetéséhez szükséges pénzügyi források kiegészítésére használja fel. Szécsény, április 22. Dr. Bagó József jegyző

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12.-i ülésére

Előterjesztés a képviselő-testület 2016. február 12.-i ülésére Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45.

VI. FEJEZET. LAKBÉRTÁMOGATÁS ÉS LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS A lakbértámogatásra való jogosultság 45. 3. számú melléklet Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.)

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 133/2015. Tárgy: A helyi adókról szóló 33/2012. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Tájékoztatás a gépjárműadóról

Tájékoztatás a gépjárműadóról Tájékoztatás a gépjárműadóról A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr!

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr! s f livatala kcc. /l0 S`ikc etfi : 2011 OK T 2 8. országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és azzal összefügg

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 3003/2013. NAV útmutató 3708979384 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3003/2013. NAV útmutató az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Söréd község Önkormányzat Képviselő-testületének 18./2007. (XII.21.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009

Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 III. kerületi Adótájékoztató Építményadó, Telekadó, Idegenforgalmi adó, Magánszemélyek kommunális adója Forrás: www.obuda.hu Építményadó Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 A kerületben

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2016. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

a helyi adójogszabályok alkalmazásához

a helyi adójogszabályok alkalmazásához BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET a helyi adójogszabályok alkalmazásához INFORMÁCIÓS füzet kedves erzsébetvárosi ADÓZÓ! Információs kiadványunkkal

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások.

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Változások 2014 vissza a hírlevélhez A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Bér, adójóváírás, természetbeni juttatások, egyéb változások: Minimálbér:

Részletesebben

Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén

Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén Bevallás az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak:

Az alapbiztosítás különös feltételeiben meghatározott biztosítási eseményeken kívül biztosítási eseménynek minősülnek az alábbiak: 1/5 Nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítés (NYB90/2015) a Megoldás (G90) rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosításhoz Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1310B számú, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

A tárgyban nevezett belső ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem. 2. számú előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 3-án tartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató az Egyes kiemelt szociális ellátások szabályszerűségének ellenőrzése tárgyában

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

Tárgy: Budaörs Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2014. május.-ei, valamint valamennyi Bizottság, valamint a Kamaraerdei Részönkormányzat és a Frankhegyi Részönkormányzat 2014.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

1.oldal. Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal Kft. ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2011.05.02 Hatályba lépés: 2012.05.01. Utolsó módosítás:2012.03.21 Utolsó Módosítás:2014.09.01

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló BEV_KT12BEV termékdíj bevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 11/2004./III.25./sz.rendelete 1 MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2004./III.25./sz.rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló, 6/2004.(II.25.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben