K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK"

Átírás

1 K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / (12.16.) Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának kinevezéséről 557 / (12.16.) a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatójának megválasztásáról RENDELETEK 37/2004.(12.17.) az Első Dél-dunántúli Vasútvonalat megörökítő emléktábláról 38/2004.(10.17.) Ör az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről és a lakbér megállapításának feltételeiről szóló évi 12. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 39/2004.(12.17.)Ör 40/2004.(12.17.)Ör az építményadóról szóló 70/2002. (12.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjakról szóló évi 38. sz. önkormányzati rendelet módosításáról 41/2004.(12.17.) Ör a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjmegállapításáról 42/2004.(12.17.)Ör a vásárok és piacok tartásáról szóló évi 65. sz. önkormányzati rendelet módosításáról /2004.(12.17.)Ör a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 57/1999. (12.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 44/2004.(12.17.) Ör a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről és a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 46/1997. (09.25.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról HATÁROZATOK 522 / (12.09.) az önkormányzati bérlakások lakbérének számítási módjáról 523 / (12.09.) az Adóügyi Osztály évi működéséről / (12.09.) a víz- és csatornadíjakról szóló évi 38. sz. Ör. módosításával kapcsolatos intézkedésekről

2 2 525 / (12.09.) a Pécsi Közlekedési Rt évi bevételkiesést pótló támogatásáról 526 / (12.09.) a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről / (12.09.) a Fallal Körülvett Városok Baráti Körébe való belépésről / (12.09.) Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola részére tornacsarnok építés évi címzett támogatási igénybejelentéséről 530 / (12.09.) a víziközművek évi rekonstrukciójáról / (12.09.) Pécs város IV. Sportkoncepciójáról / (12.09.) a Közbeszerzési Szabályzat kiadásáról / (12.09.) Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratáról és a megállapodás módosításáról 534 / (12.09.) a axavér Utcai Egyesített Szociális Intézmény alapító Okiratának módosításáról 535 / (12.09.) beszámoló az önkormányzati tulajdonú társaságok évi gazdálkodásáról 536 / (12.09.) a Pécsi Nemzeti Színház költségvetési előirányzat átcsoportosítás engedélyezéséről 537 / (12.09.) Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciója II. ütem címzett támogatási maradványról lemondás 538 / (12.09.) az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről 539 / (12.09.) az Integrált Szociális Intézmény étkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződésének meghosszabbításáról 540 / (12.09.) a 13. sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról 541 / (12.09.) a 31. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 542 / (12.09.) a 41. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról 543 / (12.09.) a Pécs, Lovász Pál tér 23760/26 hrsz-ú rendeleő ingatlan értékesítéséről 544 / (12.09.) az Etnikai Fórum Pécsi Szervezetének PHARE projekt önkormányzati támogatásáról, támogatási szerződés módosításáról 545 / (12.09.) Petőfi Sándor Művelődési Ház szerződés módosításáról / (12.09.) a művészlakás keret bővítéséről / (12.09.) a sportolói lakáskeret bővítéséről / (12.09.) a Pécs-Normandia Lions Club helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról 549 / (12.09.) a Vasasért Egyesület helyiségbérleti szerződésének meghosszabbításáról

3 3 550 / (12.09.) a pécsi hrsz-ú önkormányzati közterületet érintő telekalakításról 551 / (12.09.) alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról 552 / (12.09.) Pécs és Samobor városok közötti együttműködési megállapodásról 558 / (12.16.) Pécs, hrsz-ú ingatlan (Verseny u. 13.) sporttelep megvásárlása közbeszerzési eljárásának lezárásáról 559 / (12.16.) a Postás pálya használatával és üzemeltetésével kapcsolatos megállapodások jóváhagyásáról 560 / (12.16.) Pécs, István akna hrsz-ú (volt bányamentő állomás) ingatlan megvásárlásáról az MBVH Rt-től 561 / (12.16.) a közművelődési intézmények átszervezéséről / (12.16.) a Pécs, Tolsztoj L. u. 10. szám alatti ingatlan további sorsának rendezéséről 563 / (12.16.) a Pécs Története Alapítvány alapító okiratának módosításáról 564 / (12.16.) az Egészséges Városért Alapítvány kérelméről / (12.16.) a Pécsi Vízmű Rt. egyszemélyes korlátolt felelősségű társasága alapításának tulajdonosi jóváhagyásáról 566 / (12.16.) a Pécsi Vízmű Rt. egyszemélyes korlátolt felelősségű társasága alapításának tulajdonosi jóváhagyásáról 567 / (12.16.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évben felveendő felhalmozási hiteléhez közbeszerzési eljárás megindításáról 568 / (12.16.) óvoda-iskolatej program támogatásáról a évben / (12.16.) a Pázmány Péter utca 39. sz. alatti ingatlannak a törzsvagyonból történő kivonásáról 570 / (12.16.) alapvetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális koncepciójáról 571 / (12.16.) Baranya megye középfokú szakképzési fejlesztési tervéről / (12.16.) a Pécsi Ifjúsági Központ és a Sodin és Schneller Kft. bérleti szerződésének jóváhagyásáról 573 / (12.16.) pályázatok kiírásáról a közoktatási intézmények igazgatói (magasabb vezetői) állásaira 574 / (12.16.) az Ökováros-ökorégió program elfogadásáról / (12.16.) az ÖBIR II. projekt csökkentett költségvetéssel való benyújtásáról 576 / (12.16.) Pécs, Eperfás út állami tulajdonba adásáról / (12.16.) Rácvárosi Általános Iskola felújítási és bővítési pótmunkáinak elszámolásáról 578 / (12.16.) ECE-Árkád beruházás után visszamaradt közterületek önkormányzati tulajdonba kerüléséről

4 4 579 / (12.16.) Pécsújhegyi telekalakítással kapcsolatos megállapodásról / (12.16.) haszonkölcsön szerződések megkötéséről a Máltai Szeretetszolgálattal és a Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetével 581 / (12.16.) az Ifjúságért Egyesület Lakáskísérési Programjáról / (12.16.) a Pécsi Városi Rendőrkapitányság részére bérlőkijelölési jog biztosításáról 583 / (12.16.) művészlakás ideiglenes bérbeadásáról / (12.16.) a Polgármesteri Ösztöndíj évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 585 / (12.16.) Luther Rózsa Alapítvány részönkormányzati támogatásáról / (12.16.) akadálymentesítő Közmunkaprogramról, 2 fő tartós munkanélküli továbbfoglalkoztatásáról 587 / (12.16.) a Munka Pécs-Baranyáért Kht megbízási és támogatási szerződésének módosításáról 588 / (12.16.) Khetanipe Egyesület évi önkormányzati támogatási elszámolásának módosítási kérelméről 589 / (12.16.) a Pécsi Ingatlankezelő Vállalat működése során keletkezett és a végelszámolást követően átadott behajthatatlan követelések törléséről 590 / (12.16.) az egészségügyi projekt kidolgozásáról / (12.16.) Pécs, Kossuth tér alatti kétszintes mélygarázs befektetői pályázatáról 592 / (12.16.) KIKA Kft. ingatlanvásárlási kérelméről / (12.16.) sportolói lakások bérbeadásáról / (12.16.) a Magasház értékesítéséről 33 MELLÉKLETEK TÁRA 38 / (12.17) számú Önkormányzati rendelet melléklete / (12.17) számú Önkormányzati rendelet melléklete / (12.17) számú Önkormányzati rendelet melléklete / (12.16.) számú határozat melléklete / (12.16.) számú határozat melléklete / (12.16.) számú határozat melléklete / (12.16.) számú határozat melléklete / (12.16.) számú határozat melléklete / (12.16.) számú határozat melléklete

5 5 527/2004. (12.09.) sz. határozat a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a magasabb vezetetői pályázatot véleményező testületek javaslata, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma miniszterének a szakirányú felsőfokú végzettség megszerzésének követelménye alóli mentesítése alapján, a Pécsi Horvát Színház igazgatói állásának betöltésével Vidákovics Antal 7625 Pécs, Szeder u. 32/3. szám alatti lakost bízza meg, december 1-től november 30-ig szóló, ötéves határozott időtartamra, jelenlegi illetményének változatlanul hagyása mellett, 300%-os magasabb vezetői pótlék megállapításával ( Ft Ft = Ft). A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, a megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Póla József főosztályvezető 556/2004. (12.16.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának kinevezéséről 1.) A Közgyűlés január 1.napjával határozatlan időre Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának Dr. Góra Zoltán tű.őrnagyot (Mohács, 1970.október 11., an. Gunyits Aranka) kinevezi. 37/2004. (12.17.) számú rendelet az Első Dél-dunántúli Vasútvonalat megörökítő emléktábláról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja. SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK Személyi illetményét havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. 2.) A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóját, hogy dr. Góra Zoltán parancsnoki beosztás ellátásával kapcsolatos megbízás szolgálati parancsban történő megjelenítése érdekében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányában a további szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal 557/2004. (12.16.) sz. határozat a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatójának megválasztásáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy január 1. napjával, 5 éves időtartamra, Ft / hó, azaz hatszázötvenezer forint / hó - kezdő - díjazással Kerényi Jánost megválasztja a Pécsi Közlekedési Rt. vezérigazgatójának. 2. A Közgyűlés felkéri a Részvénytársaság Igazgatóságát, hogy a megválasztott vezérigazgató munkaszerződését készítse el és egy példányát küldje meg a polgármesternek. Határidő: azonnal Felelős: Higi Gyula igazgatósági elnök 3. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy ezen határozatban foglaltakról értesítse az Rt. Vezérigazgatóját, Igazgatóságát. Határidő: azonnal Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 1.. /1/ Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az Első Dél-dunántúli Vasútvonalat megörökítő emléktábla felállításának helyszínéül - a vasutat üzemeltető igazgatóság egykori székházát a Pécs, Mária u. 7. szám alatti ingatlant jelöli ki. /2/ A közgyűlés az ingatlan homlokzatának középvonalában engedélyezi az emléktábla elhelyezését, a következő szöveggel:

6 6 AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG A PÉCSI BÁNYÁINAK SZÉNSZÁLLÍTÁSÁRA 1854-BEN ÉS 1857-BEN ÜZEMBEHELYEZETT MOHÁCS-PÉCSI VASÚT (MPV) AZ ELSŐ DÉL-DUNÁNTÚLI VASÚTVONAL EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA AZ EGYKORI ÜZLETVEZETŐSÉG FALÁN A PÉCS BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY 2004 /3/ A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 56x60 cm méretű, álló helyzetű legyen. Csiszolt fekete márványból, Times New Roman betűtípusú vésett felirattal és a vasúti személyi szállító kocsit ábrázoló vésett vagy karcolt képpel készüljön. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés december 9-én. Kihirdetve: én. 38/2004. (12.17) számú rendelet Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről és a lakbér megállapításának feltételeiről szóló 1996.évi 12.sz.önkormányzati rendelet módosításáról 1. Az 1996.évi 12.sz.önkormányzati rendelet 1.számú melléklete helyébe a jelen önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete lép. 2. Ezen rendelet január 1.-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés i ülésén Kihirdetve: én 39/2004. (12.17.) sz. rendelet az építményadóról szóló 70/2002. (12.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében, és az 5. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetékességi területén az építményadóról szóló 70/2002.(12.13.) számú rendeletet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja 1. A rendelet 5. -ának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: /1/ Lakás, családi ház, valamint gépkocsi tároló esetén az adómentes részt meghaladó hasznos alapterület után az adó évi mértéke egységesen jan. 01-től 240 Ft/m jan. 01-től 260 Ft/m jan. 01-től 300 Ft/m 2 /2/ a.) A nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építmény esetén az adó évi mértéke jan. 01-től 240 Ft/m jan. 01-től 260 Ft/m jan. 01-től 300 Ft/m 2 b.) A vállalkozó magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, a külföldi magánszemély és a szervezet tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építmény esetén az adó évi mértéke jan. 01-től 360 Ft/m jan. 01-től 400 Ft/m jan. 01-től 450 Ft/m 2 2. A rendelet 6. /3/ bekezdése január 1. napján hatályát veszti. 3.

7 7 A rendelet január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Dr. Toller László s.k.dr. Papp Judit s.k. polgármestercímzetes főjegyző Záradék: elfogadta a Közgyűlés december 9-i ülésén Kihirdetve: december 17-én 40/2004.( ) számú rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjakról szóló évi 38. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az évi 38. sz. rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiakban módosítja: 1. A rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép 2. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés december 9-i ülésén. Kihirdetve: december hó 17. nap 41/2004.( ).sz. rendelet a menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjmegállapításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7.. B. melléklete alapján Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok legmagasabb hatósági árára és áralkalmazási feltételeire vonatkozóan a következő rendeletet alkotja. 1. (1) A havi és negyedéves bérletek a naptári hónap illetve negyedév első napjának 0.00 órájától az adott időszakot követő hónap 5-én óráig érvényesek. (2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes. (3) Az első félhavi bérletek 1-én 0.00 órától 15-én óráig érvényesek. (4) A második félhavi bérletek 16-án 0.00 órától a hónap utolsó napján óráig érvényesek. (5) A heti bérlet a megjelölt héten, - hétfőn 0.00 órától vasárnap óráig érvényes. (6) A heti jegy a rajta feltüntetett első nap 0.00 órájától az azt követő 6. nap órájáig érvényes. (7) A 3 napos jegy a rajta megjelölt nap 0.00 órájától az azt követő második nap órájáig érvényes. (8) A napijegy a megjelölt napon 0.00 órától óráig érvényes. Az érvényesség napját kiadáskor a pénztárosnak kell megjelölni a szelvényen, érvényesítés nélkül utazásra nem jogosít. (9) A menetjegy érvényes az autóbuszjárat teljes hosszán, egy utazásra, átszállás nélkül. A menetjegyet a felszállás, illetve az autóbuszon történő jegyváltás esetén a jegy átvétele után azonnal érvényesíteni kell a jegykezelő készüléknél. (10) Valamennyi M jelzésű, valamint szakaszhatárral rendelkező vonalon a szakaszhatárt átlépő utazásra csak 2 db menetjegy, vagy 1 db napijegy, vagy 3 napos jegy, vagy hetijegy, vagy összvonalas illetve tanuló/nyugdíjas bérlet jogosít. Szakaszhatárok: M 55 PÉTÁV M89, M89/A Árpádváros 113Y Budai Vám

8 8 114 Budai Vám 123 Uránváros 126 Uránváros 161 Várkonyi Nándor utca 162 Csontváry utca (11) A különleges igényeket kielégítő (vásári, stb.) járatokon csak érvényesített menetjegy vagy napijegy jogosít utazásra, bérletek és egyéb utazási igazolványok nem érvényesek. Az éjszakai járatok csak az autóbuszvezetőknél váltott megkülönböztetett menetjeggyel vehetők igénybe, bérletek nem érvényesek. Az éjszakai járatokon érvényes menetjegy díja azonos az autóbuszvezetőnél váltható menetjegy árával. (12) A teljesárú bérletek csak általános bérletigazolványban, a tanuló bérletek csak érvényes diákigazolvánnyal, vagy érvényes tanuló-bérletigazolványban használhatók. (13) A bérletigazolványok ára kiállítási költséggel együtt 100,-Ft. (14) A bérletszelvényre a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorozatszámát az első utazás megkezdése előtt az utasnak tintával vagy írógéppel olvashatóan rá kell vezetni, javítás nélkül. (15) A bérletek érvényességük megkezdése előtt teljes értékben visszaválthatók 100,-Ft kezelési díj ellenében. Ugyancsak 100,-Ft az elrontott vagy megrongálódott bérletszelvény kicserélésének díja. (16) A havi bérletek a tárgyhó 15-ig pénztárzárásig 50%-os árban visszaválthatók 100,-Ft kezelési díj ellenében. (17) Érvényes menetjegy nem váltható vissza. 2. (1) A kutyaszállítás díja azonos a menetjegy árával. (2) A vakvezető és rendőrségi kutya szállítása díjtalan. 3. (1) Az autóbuszon minden utas legfeljebb 2 db 40 x 50 x 80 cm, vagy 200 x 20 x 20 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. 4. (1) A Pécsi Közlekedési Rt. jogosult a viteldíj lerovását és az utazási feltételek betartását - melyet a társaság köteles kiadni és a járműveken kifüggeszteni - ellenőrizni. Ennek érdekében a jegyeket és bérleteket a társaság arra feljogosított dolgozójának ( autóbuszvezető, ellenőr ) ellenőrzés céljából át kell adni. (2) Pótdíjak: a.) 400,-Ft pótdíjat köteles fizetni; aki az utazás során érvényes, névre szóló bérletét felmutatni nem tudja, de az ellenőrzés időpontját megelőzően váltott bérlettel rendelkezik, és azt az erre kijelölt helyén 7 napon belül bemutatja. olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre a bérletigazolvány (diákigazolvány) száma nincs tintával vagy írógéppel olvashatóan rávezetve javítás nélkül. 7 napon túli fizetés esetén a pótdíj kétszeresére emelkedik. b.) A menetjegy árán felül 1.200,-Ft pótdíjat köteles fizeti; aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe. saját maga, vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet. Az 1.200,-Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítés esetén 800,Ft-ra mérséklődik. 30 napon túli fizetés esetén a pótdíj kétszeresére emelkedik. c.) A menetjegy árán felül 5.000,-Ft pótdíjat köteles fizetni; aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít, az 5.000,-Ft pótdíj helyszíni kiegyenlítése esetén 2.000,-Ft-ra, 7 napon belüli fizetés esetén 2.500,-Ft-ra mérséklődik. 30 napon túl, de 90 napon belüli fizetés esetén kétszeresére, 90 napon túli fizetés esetén négyszeresére emelkedik. d.) A menetjegy árán felül ,-Ft pótdíjat köteles fizetni;

9 9 aki hamisított jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást. valamilyen utazási kedvezményt jogtalanul vesz igénybe. A ,-Ft-os pótdíj 30 napon túli késedelmes fizetés esetén kétszeresére emelkedik. (3) A Pécsi Közlekedési Rt. ellenőrzésre jogosult dolgozói bevonhatják a bérletigazolványt és/vagy a bérletszelvényt, ha a.) a bérletigazolványt vagy bérletszelvényt meghamisították, b.) az arcképet kicserélték, illetve meghamisították, c.) az arcképről a tulajdonos kétségtelenül nem ismerhető fel, d.) a bérlet oly mértékben megrongálódott, hogy érvényességét és használatának jogosságát megállapítani nem lehet, e.) a bérletszelvényre írt szám a bérletigazolvány (diákigazolvány) sorszámával nem egyezik, vagy javították, f.) ha azzal nem a tulajdonosa utazik, g.) jogosulatlan használat vagy egyéb visszaélés gyanúja merül fel. (4) Amennyiben az utas a pótdíjat a helyszínen nem fizeti meg, az ellenőr pótdíj folyamatot kezdeményez. Ennek során megkéri az utastól a pótdíjazáshoz szükséges személyi azonosító adatokat. (név, anyja neve, születési hely és idő) valamint lakcímét. A pótdíj és a meg nem fizetett viteldíj együttes összegéről csekket ad át, amelynek átvételét illetve a személyi adatai közlésének elismerését az utas aláírásával igazolja. Az utas részéről az aláírás megtagadása nem mentesít a pótdíjazás következményei alól. (5) Abban az esetben, ha az utas a személyi adatainak közlését megtagadja, illetve utazási igazolványát, jegyét felszólítás ellenére nem adja át, az ellenőr rendőri segítséget vehet igénybe. 5. Az utazási kedvezmények körét a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló kormányrendelet tartalmazza. [ 287/1997. (XII. 29.) ] A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés igénybevétele a 65. életévüket betöltöttek számára ingyenes. Viteldíjak 6. (1) Az autóbusz járatok teljes hosszán a.) Vonalbérletek Ft Negyedéves vonalbérlet Havi vonalbérlet I. félhavi vonalbérlet II. félhavi vonalbérlet b.) Összvonalas bérletek Negyedéves összvonalas bérlet Havi összvonalas bérlet napos összvonalas bérlet félhavi összvonalas bérlet félhavi összvonalas bérlet Heti összvonalas bérlet

10 10 c.) Arckép nélküli utazási igazolvány Havi felmutatós bérlet Hetijegy napos jegy Napijegy d.) Tanuló / Nyugdíjas bérlet Negyedéves T / Ny bérlet Havi T / Ny bérlet e.) Menetjegyek Elővételi menetjegy Gépkocsivezetői menetjegy Ellenőri menetjegy Éjszakai menetjegy Iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díja a. ) A díj mértéke: 7. (1) Az óvoda, általános iskola, szakmunkásképző intézet, középiskola, főiskola, egyetem stb. - függetlenül hogy a tanintézetet ki tartja fenn - által igénybe vehető helyi különjárati autóbusz tarifái és igénybevétel feltételei a következők: Díjcsoport Szóló autóbusz Csuklós autóbusz a.) Ft/km b.) Ft/óra c.) legcsekélyebb fuvardíj b.) A díjszámítás módja: A különjáratok díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik oly módon, hogy az autóbuszok által (garázstól, illetve telephelytől garázsig, illetve telephelyig) megtett km- teljesítményt meg kell szorozni a megfelelő csoportba tartozó km-díjtétellel, továbbá az autóbuszok igénybevételi idejét (az autóbusznak garázsból, illetve telephelyre való érkezésig eltelt idő) meg kell szorozni az óradíjtétellel és az így nyert két szorzat közül a magasabbik - mely azonban nem lehet kevesebb, mint a legcsekélyebb díjtétel - lesz a kifizetendő díj. A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni. A díj felszámítása szempontjából minden megkezdett km teljes kilométernek, és minden megkezdett óra teljes órának számít. Ha a megrendelő különjárati igénye olyan, hogy a különjárati autóbusz - ugyanazon személyekből álló, zártkörű csoport szállítása céljából - a nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezésével, egyszer kell figyelembe venni. c.) A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő köteles igazolni. d. ) A különjárati autóbuszon a Tanintézet tanulói (hallgatói) továbbá a tanulókat kísérő pedagógusok és autóbuszonként legfeljebb 3 fő kísérő szülő utazhatnak.

11 11 8. (1) A rendelet díjtételei az általános forgalmi adót tartalmazzák, a pótdíjak forgalmi adót nem tartalmaznak. (2) Ez a rendelet január 01-én lép hatályba, kivéve a 6. (1) bekezdés b.) és c.) pontban megjelölt 30 napos összvonalas bérlet és 3 napos jegy megjelölést, amely június 1-től hatályos. (3) A rendelet hatálybalépésével egy időben hatályukat vesztik a 32/1998. ( ), a 69/2000. ( ), a 68/2001. ( ), a 63/2003. ( ) számú önkormányzati rendeletek. (4) Az új díjszabás szerinti menetjegyek nyomdai előállításáig a régi menetjegyek új árral felülbélyegezve kerülnek forgalomba. (5) A viteldíjak megváltoztatása esetén az erre vonatkozó módosító rendelet hatályba lépését követő két hónapon belül a megelőzően hatályos díjtétel szerint vásárolt menetjegyek a Pécsi Közlekedési Rt. kijelölt pénztáraiban különbözettérítéssel új jegyre cserélhetők, vagy a rendelet hatályba lépését követő egy éven belül viszszaválthatók. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés december 9-i ülésén Kihirdetve: december hó 17. napján 42/2004. ( ) sz. rendelet a vásárok és piacok tartásáról szóló évi 65. sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárok és piacok tartásáról szóló évi 65. sz. rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. A rendelet január 1-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés december hó 9-i ülésén Kihirdetve: december hó 17. Napján 43/2004. ( ) sz. rendelet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 57/1999. ( ) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 57/1999.(12.15.) sz. önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet.) az alábbiakban módosítja. 1. A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet január 1-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés december hó 9. napján. Kihirdetve: december hó 17. napján 44/2004. ( ) sz. rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről és a közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 46/1997.( ) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. 23. által kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletét (a továb-

12 12 biakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. számú melléklete 2.) pontjában megjelölt Ft /m 3 díjmérték Ft -ra módosul és a melléklet kiegészül az alábbi 3.) ponttal: 3.) A folyékony hulladék tárolására szolgáló berendezés kiürítésének (szippantásának) vízterhelési díja 8.- Ft/m A rendelet 2. -a hatályon kívül kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A közcsatornával el nem látható ingatlanok vízbekötéséhez illetve építéshez szükséges közműpótló berendezések létesítésének feltételeit Pécs M. J. Város Önkormányzatának 29/2004. ( ) számú rendelete (PÉSZ) határozza meg. 3. E rendelet kihirdetését követően, január 1-én lép hatályba. Dr. Toller László s.k. Dr. Papp Judit s.k. polgármester címzetes főjegyző Záradék: megalkotta a Közgyűlés december 9-i ülésén Kihirdetve: december hó 17. nap HATÁROZATOK 522/2004. (12.09.) sz. határozat az önkormányzati bérlakások lakbérének számítási módjáról A használati érték számszerűsített mértékének számítási módja Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérét az üzemeltetési, kezelési, karbantartási, életveszély-elhárítási költségek továbbá felújítási költségek figyelembevételével kell megállapítani, a lakások használati értéke számszerűsített mértékének arányában. Kezelési költségek a működtetés költségei. Üzemeltetési költségek tartalmazzák az épület technikai működtetését. Karbantartási költségek a folyamatos lakás használat biztosítását szolgáló javítási költségek melyek gyors beavatkozást vagy időszerű karbantartást jelentenek. Felújítási költségek részleges, teljes vagy értéknövelő felújítások lehetnek, a tervezett költség nagyságának mértékéig. Pótlás (amortizáció) az épületek fizikai, erkölcsi elhasználódásának részbeni helyreállítására nyújthat fedezetet. Az Önkormányzati bérlakások tervezett bevétele a felsorolt költségekre kell, hogy nyereségtartalom nélküli fedezetet biztosítson. Ezen költségek bruttó összege K, melynek értéke a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. tervében évente kerül meghatározásra. A lakások használati érték számszerűsített mértékének összege a bérbe adott lakásoknál az alapterületük figyelembevételével: H, melynek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A lakbérek kiszámításánál alkalmazandó költség egységdíj az összes költség és az összes lakáshasználati értékszám hányadosa: K k = H melynek 1 hónapra vonatkozó értéke január 01-től 1,9691 Ft/m 2 /hó. Kezelés közvetlen költsége: eft Közvetlen üzemeltetési költség: eft Karbantartás és közvetlen életveszély elhárítás: eft Felújítási alap: (Társasházaknak fizetendő) eft Felújítási ktg. Pótlás (amortizáció): Mindösszesen: eft A kiszámlázható lakbérbevétel éves bevétele eft, melyből várhatóan befolyó és áfá-val csökkentett lakásállományra fordítható árbevétel eft.

13 13 A fenti ráfordítások fedezete az éves lakbérbevétel, valamint a külön szolgáltatásokból és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjából lakásra fordítandó eft tervezett bevétel. A kezelés teljes közvetlen költségére ( eft feletti rész), amely az Rt. éves üzleti tervében szerepel, az egyéb és nem lakás bérlemények nyújtanak fedezetet. A feltétlen szükséges minimális felújításokra az egyéb bérlemények bevétele, valamint külső forrás igénybevétele nyújthat fedezetet. Ezek felhasználásával a PVV Rt. a hatályos kétoldalú megállapodások szerint köteles elszámolni. A főösszegen belül lehetőség van átcsoportosításra, valamint külső források bevonásával az egyes tételek növelésére, valamint esetleges évközi adó- és egyéb jogszabályi változásokból adódó korrigálásokra. A kötelezően képzendő pótlást (amortizáció), melynek mértéke eFt, céljának és rendeltetésének megfelelően állagmegóvó nagykarbantartásra használja fel a PVV Rt. A pótlás beépítésre került a karbantartás keretszámaiba. Határidő: értelemszerűen Felelős: dr.kelemen László vezérigazgató 523/2004. (12.09.) sz. határozat az Adóügyi Osztály évi működéséről 1.) Az adózási fegyelem kimutathatóan alacsony volta miatt a Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály Adóügyi Osztályát, hogy az építményadó tekintetében év során a város közigazgatási területén általános és teljes adófeltáró és ellenőrző tevékenységet végezzen. 2.) A Közgyűlés dönt arról, hogy a.) az adófeltáró tevékenység és a jogszabályok által elrendelt többletfeladatok ellátásához az Adóügyi Osztály részére 5 fő létszámfejlesztést 3 közép és 2 felsőfokú végzettségű ügyintéző személyében biztosít. b.) a létszámfejlesztés költségvonzatát eft személyi juttatást, eft munkaadót terhelő járulékot, összesen eft-ot Pécs Megyei Jogú Város évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a Város évi költségvetésének tervezésénél a fentieket vegye figyelembe. Határidő: december 31. ill. költségvetés tervezése Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 524/2004. (12.09.) sz. határozat a víz és csatornadíjakról szóló évi 38. sz. Ör. módosításával kapcsolatos intézkedésekről A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pécsi Vízmű Rt. tulajdonosi struktúrájának átalakítására, a "tiszta" önkormányzati tulajdon megteremtésére vonatkozó ajánlatát a SUEZ ENVIRONNEMENT Hungária Kft.-nek - az Rt. másik jelentős befolyással rendelkező részvényesének - küldje meg. Határidő: azonnal A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a SUEZ ENVIRONNEMENT Hungária Kft.- nek az ajánlatra adott válaszáról tájékoztassa a Közgyűlést. Határidő: a választ követő közgyűlés 525/2004. (12.09.) sz. határozat a Pécsi Közlekedési Rt évi bevételkiesést pótló támogatásáról A helyi autóbusz viteldíjak január 1- től 8,3 %-os mértékkel megvalósuló díjemelésének figyelembevételével a Pécsi Közlekedési Rt-nél keletkező bevételkiesés pótlásaként az önkormányzat t á m o g a t á s t biztosít, melyet a évi költségvetésben kell meghatározni. Tervezett mértéke 1.380,2 M Ft. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető

14 14 526/2004. (12.09.) sz. határozat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Temetkezési Vállalat között a pécsi köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződést január január 1-ig terjedő hatállyal a Közgyűlés elfogadja. Felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal 528/2004. (12.09.) sz. határozat a Fallal Körülvett Városok Baráti Körébe való belépésről A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata belép a Fallal Körülvett Városok Baráti Körébe. A Közgyűlés felhívja a Költségvetési Bizottság figyelmét, hogy a Fallal Körülvett Városok Baráti Köre tagsági díját (600 ) a város évi költségvetésében vegye figyelembe. A Közgyűlés felkéri Horváth Zoltán alpolgármestert a Fallal Körülvett Városok Baráti Körével történő további kapcsolattartásra. Határidő: december 31. Felelős: Horváth Zoltán alpolgármester dr. Tolnai Márta főosztályvezető 529/2004. (12.09.) sz. határozat Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola részére tornacsarnok építés évi címzett támogatási igénybejelentéséről A Közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola részére tornacsarnok építés évi címzett támogatási igénybejelentésénél a beruházás összköltségét eft bruttó összegben határozza meg. A címzett támogatás aránya 90 %. A Közgyűlés a eft saját forrást a táblázat szerinti ütemezésben biztosítja a beruházás megvalósításához. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a évi címzett támogatási igénybejelentést készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentéshez szükséges dokumentáció aláírására. Határidő: december 14. dr. Tolnai Márta és Jeszták Lajos főosztályvezetők 530/2004. (12.09.) sz. határozat a víziközművek évi rekonstrukciójáról A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonon tervezett rekonstrukciós munkákkal egyetért. Ezzel összefüggésben a évi víziközmű bérleti díjat az alábbiak szerint állapítja meg: Pellérdi szennyvíztisztító telep eft+áfa Somogy-Vasas-Hird ivóvíz közmű eft+áfa 20 % tartalék eft+áfa Összesen: eft+áfa lebonyolítási díj 3 % eft+áfa A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a lebonyolítás fedezete a rekonstrukcióra vissza nem fordítandó bérleti díjból legyen elkülönítve. Határidő: folyamatos Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 531/2004. (12.09.) sz. határozat Pécs város IV. Sportkoncepciójáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportbizottság által előterjesztett IV. Sportkoncepciót mint középtávú programot elfogadja. A testület utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sportfőosztályt, hogy Pécs város IV. Sportkoncepciója alapján készítse el Pécs város sportrendeletét. Határidő: 2005.január 30. Felelős: Póla József főosztályvezető

15 15 532/2004. (12.09.) sz. határozat a Közbeszerzési Szabályzat kiadásáról A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot adja ki. Határidő: december 31. dr. Papp Judit címzetes főjegyző 533/2004. (12.09.) sz. határozat Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratáról és a megállapodás módosításáról 1.) A Közgyűlés a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 2.) A Közgyűlés a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulást alapító megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulást alapító megállapodás II. fejezetének 1-2.pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit): területfejlesztés egészségügyi- és szociális ellátás gyermek- és ifjúságvédelem alapfokú oktatás-nevelés szolgáltatás-szervezési feladatok, gazdaság-és turizmusfejlesztés természet- és környezetvédelem, kommunális szolgáltatások iskola rendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás és vizsgáztatás közbiztonság szervezése, bűnmegelőzés belső ellenőrzés 2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabályváltozások folytán kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat, de a megállapodást aláíró önkormányzatok már most tudomásul veszik, hogy az 1.pontban meghatározott közös belső ellenőrzési feladatok ellátásában, szervezésében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nem vesz részt. A módosítás a megállapodás egyéb pontjait nem érinti. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az Alapító Okirat és a megállapodás aláírására, valamint az Alapító Okiratnak a Magyar Állam Kincstár Baranya Megyei Igazgatóság részére történő megküldésére. Határidő: december /2004. (12.09.) sz. határozat A Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés a Népjóléti Főosztály fenti tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés a Xavér utcai Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának 5. pontja (az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai) módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Alaptevékenysége: idősek otthoni ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubjai ellátás. Az alapító okirat az alábbi szakfeladattal egészül ki: Szakfeladat megnevezése: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakfeladat száma: Az alapító okirat többi pontja változatlan marad.

16 16 2.) Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy intézkedjen az 1.) pontban leírt módosításoknak a Xavér utcai egyesített Szociális Intézmény alapító okiratában történő átvezetéséről. Határidő: azonnal Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pontban hozott döntést a város évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításában szerepeltesse. Határidő: december 31. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 535/2004. (12.09.) sz. határozata Beszámoló az önkormányzati tulajdonú társaságok évi gazdálkodásáról 1. A Közgyűlés megtárgyalta dr. Toller László polgármester Beszámoló az önkormányzati tulajdonú társaságok évi gazdálkodásáról című előterjesztését. 2. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a következő évben, e tárgyban, azonos formában készítsen előterjesztést a évre vonatkozóan. 3. A Közgyűlés a Beszámoló az önkormányzati tulajdonú társaságok évi gazdálkodásáról című előterjesztést elfogadja. Határidő: szeptember /2004. (12.09.) sz. határozat a Pécsi Nemzeti Színház költségvetési előirányzat átcsoportosítás engedélyezéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pécsi Nemzeti Színház részére az alábbi évi költségvetési előirányzat módosításokat engedélyezi Intézményi működési bevétel terhére Felhalmozási kiadás javára A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Nemzeti Színház a évben teljesített fenti bevételéből Ft-ot a kamara színház erősáramú vezérléstechnikai berendezésének cseréjére, forintot pedig a kamaraszínház nézőtéri székeinek cseréjére fordítson. 537/2004. (12.09.) sz. határozat Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola rekonstrukciója II. ütem címzett támogatási maradványról lemondás A Közgyűlés a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola rekonstrukciója II ütem befejezését követően a pénzügyi elszámoláskor fel nem használt Ft címzett támogatás pénzmaradványáról lemond. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a címzett támogatás felhasználásáról szóló jelentést a Magyar Államkincstár számára készítse el, és küldje meg. Határidő: december 22. Felelős: Jeszták Lajos főosztályvezető 538/2004. (12.09.) sz. határozat az Integrált Szociális Intézmények főzőkonyhájának kialakításáról és működtetéséről 1.) A Közgyűlés elfogadja az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: Utasítja a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálatát, hogy az Integrált Szociális Intézmények (Pécs, Malomvölgyi u.21.) konyhájának üzemeltetésére közbeszerzési pályázatot írjon ki úgy, hogy az eljárás a jogszabályoknak megfelelő leggyorsabb módon kerüljön lebonyolításra. A Közgyűlés javasolja, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában kerüljön megfogalmazásra: a rezsiköltségek fix összegben, az infláció évenkénti mértékével változzanak és ne az étkezési norma százalékával. Határidő: azonnal Felelős: Mátyás Tibor igazgató

17 17 2.) A Közgyűlés utasítja a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálatát, hogy az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében folytasson eredményes tárgyalásokat a jelenlegi szolgáltatóval (TAMCSU Gasztro Team Kft.), szerződésének a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időszakára, illetve az új szolgáltató megbízásáig történő (2005. június 30.-ig) meghosszabbítására. Határidő: Felelős: azonnal Mátyás Tibor igazgató 539/2004. (12.09.) sz. határozat az Integrált Szociális Intézmény étkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződésének meghosszabbításáról A Közgyűlés megtárgyalta a Költségvetési Bizottság fenti tárgyú előterjesztését. 1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálatának vezetője a nyersanyagnorma + 74% rezsi + áfa szolgáltatási díj megállapítása mellett a jelenleg szolgáltatást végző TAMCSU GASZTRO Team Kft-vel a szolgáltatói szerződést meghosszabbítsa a január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan. Határidő: Felelős: azonnal Mátyás Tibor igazgató 2. Utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a megnövelt rezsi miatt keletkező többletkiadást, amely a fenti időszakra bruttó ezer forint, az intézmény évi kiemelt dologi kiadásai között tervezze be. Határidő: a évi költségvetés tervezése Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 540/2004. (12.09.) sz. határozat a 13.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés tudomásul veszi dr. Bajnay Edit házi gyermekorvos működtetési jogának elidegenítési szándékát. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy január 1-től a 13.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségét a MeLit Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. keretén belül annak ügyvezetőjeként dr. Mészáros Kálmán biztosítsa. 3. Elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő megbízási szerződést és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal 541/2004. (12.09.) sz. határozat a 31.sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés hozzájárul a 31.sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításához azzal, hogy az ellátást a DINODENTAL Egészségügyi, Szolgáltató Kft. biztosítja. A fogorvosi tevékenységet a Kft. ügyvezetője dr. Hellebrand Éva fogorvos végzi. A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályosak. 3. Utasítja a Népjóléti Főosztályt a szerződés módosítás elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 3. Felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal

18 18 542/2004. (12.09.) sz. határozat a 41. sz. fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításáról A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés hozzájárul, a 41. sz. fogászati körzet területi ellátási kötelezettségre vonatkozó megbízási szerződés módosításához azzal, hogy a Gyulai Fogorvosi Kft. az ellátást Pécs, Zsinkó u. 7. fsz. 2. sz. alatt telephelyen biztosítja. A megbízási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályosak. 2. Utasítja a Népjóléti Főosztályt a szerződés módosítás elkészítésére. Határidő: azonnal Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 3. Felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a módosított megbízási szerződés aláírására. Határidő: azonnal 543/2004. (12.09) sz. határozat a Pécs, Lovász Pál téri 23760/26 hrsz.-ú rendelő ingatlan értékesítéséről A Közgyűlés az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a 246/2003. (05.29.) sz. határozat 1.) pontját kiegészíti azzal, hogy a Pécs, Lovász Pál tér 23760/26 hrsz-ú rendelő ingatlant értékesítésre kijelöli dr. Thuránszky Emőke, dr. Nagy Andrea, és dr. Füzi Ibolya számára a forgalmi érték 50 %-ában megállapított vételáron. A vételár fizetési feltétele egy összegben történő fizetés. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 2. A Közgyűlés a 471/2003. (10.16.) sz. határozatával jóváhagyott FUNDUS Kft. szerződésének mellékletét kiegészíti a Pécs, Lovász Pál tér 23760/26 hrsz-ú rendelő ingatlannal a további eljárás lefolytatása céljából. 3. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására. Határidő: Felelős: értelemszerű dr. Toller László polgármester 4. A Közgyűlés utasítja az Egyesített Egészségügyi Intézményeket, hogy a védőnő elhelyezéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: értelemszerű dr. Vajda János igazgató 5. Utasítja a Népjóléti Főosztályt az érintettek értesítésére. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 544/2004. (12.09.) sz. határozat az Etnikai Fórum Pécsi Szervezetének PHARE projekt önkormányzati támogatásáról, támogatási szerződés módosításáról A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság Foglalkoztatáspolitikai Albizottságának fenti tárgyú előterjesztését. 1.) A Közgyűlés valamint az Etnikai Fórum Pécsi Szervezete között 555/2003. ( ) sz. határozattal elfogadott támogatási szerződés módosítását az alábbiak szerint elfogadja. 5.) A támogatott a támogatást 2005.március 31-ig használhatja fel. A támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles a támogató az OTP Rt. Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett számú Pécs M. J. Város költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 2.) A Közgyűlés utasítja a Jogi és Önkormányzati Főosztály Ellenőrzési Osztályát az ellenőrzés során a támogatási szerződés módosításait vegye figyelembe Határidő: értelemszerűen

19 19 Felelős: dr. Nász László főosztályvezető-helyettes 545/2004. (12.09.) sz. határozat Petőfi Sándor Művelődési Ház szerződés módosításáról Pécs M. J. Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az /2004. sz. támogatási szerződés kedvezményezettje a KPVD Közművelődési Alapítvány legyen. A szerződésben meghatározott összeget a Petőfi Sándor Művelődési Ház programköltségre: 15 éves évforduló programjainak költségeire használhatja fel. A közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a módosított támogatási szerződés elkészítéséről gondoskodjék. A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a módosított támogatási szerződés aláírására. Határidő: december 10. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 546/2004. (12.09.) sz. határozat a művészlakás keret bővítéséről A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 47 lakást tartalmazó művészlakás keret egy darab egy szobás komfortos lakással bővítésre kerüljön. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy a lakás bérbeadásáról Orsós Teréz autodidakta festőművész részére gondoskodjon. Határidő: 2005.január 31. Felelős: dr. Varga-Pál Józsefné csop.vez. 547/2004. (12.09.) sz. határozat a sportolói lakáskeret bővítéséről A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 20 lakást tartalmazó sportolói lakáskeret egy db másfél szobás összkomfortos lakással bővítésre kerüljön azzal, hogy a lakás felújításának költségét a PVSK Vizilabda Szakosztálya magára vállalja. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját, hogy a lakás bérbeadásáról a PVSK Vízilabda Szakosztály vezető edzője Ambrus Tamás részére gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 548/2004. (12.09.) sz. határozat a Pécs-Normandia Lions Club helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Pécs, Rét. u.37. és Heim P. u. 1. sz. alatti ingatlanban található - önkormányzati tulajdonú - alagsori helyiségeket a Pécs Normandia-Lions Club január 1-től január 1-ig ingyenesen, a közüzemi szolgáltatások díjának megfizetése mellett továbbra is bérelje. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: január 1. ill január 1. Felelős: dr.sohár Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 549/2004. (12.09.) sz. határozat a Vasasért Egyesület helyiségbérleti szerződésének meghosszabbításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Vasasért Egyesület Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6. sz. alatti 90 m² alapterületű - helyiségre vonatkozó bérleti szerződése május 1-től november 30-ig meghosszabbításra kerüljön. Az Egyesületnek bérleti díj megfizetését nem, de a közüzemi díjakat és a helyiség jó karbantartását vállalnia kell. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoportját a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: május 1. ill november 30. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető, dr. Varga-Pál Józsefné csop.vez.

20 20 550/2004. (12.09.) sz. határozat a pécsi hrsz-ú önkormányzati közterületet érintő telekalakításról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a pécsi hrsz-ú önkormányzati közterületet érintő, a szabályozási tervvel összhangban álló telekalakításhoz, - melynek keretében az önkormányzati tulajdon nagysága 90 m2- el nő - jelen határozatával hozzájárul. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a változások ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges megállapodás aláírására. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002./05.10./ sz. önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: Felelős: 2004.december15. Jeszták Lajos főosztályvezető 551/2004. (12.09.) sz. határozat alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról A Közgyűlés elfogadja a Közgazdasági Főosztály előterjesztését az alapítványok, közalapítványok támogatásának jóváhagyásáról. A Közgyűlés a város költségvetéséről szóló 3/2004.(02.20.) sz. Ör.15. (2) bekezdése alapján jóváhagyja az alábbi alapítványok támogatását: évi Dr. Toller László egyéni tisztségviselői keretből: A Szeretet és Gondoskodás Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány részére - zuhanyzószék, illetve nyelési zavarokhoz segítséget adó szívó készülék beszerzéséhez támogatás Ft A Padra Hungaria Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány részére - PTE Gyermekklinika Onkológiai osztályára eszközvásárlás támogatása Ft A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány részére- eszközvásárlás támogatása az otthoni betegellátáshoz Ft évi közös tisztségviselői keretből: A Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány részére- Egészségnap konferencia megrendezésének támogatása Ft évi dr. Papp Judit egyéni tisztségviselői keretből: Az Ember Háza Alapítvány részére- Mikulás ünnepség megszervezéséhez Ft évi Gonda Tibor egyéni tisztségviselői keretből: A Padra Hungaria Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány részére - PTE Gyermekklinika Onkológiai osztályára eszközvásárlás támogatása Ft évi dr. Kunszt Márta egyéni alpolgármesteri keretből: A Leőweyért Alapítvány részére - a 17. Nemzetközi Ifjúsági Fotókiállítás részvételéhez (Luxemburgban) támogatás Ft A Mecsek Kórus Alapítvány részéretiszteletdíjak kifizetéséhez támogatás ft A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a támogatási szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 552/2004. (12.09.) sz. határozat Pécs és Samobor városok közötti együttműködési megállapodásról A Közgyűlés megtárgyalta dr. Toller László polgármester fenti tárgyú előterjesztését. A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Samobor város közötti együttműködést támogatja és elfogadja a Pécs és Samobor városok közötti együttműködési megállapodás -t az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: december 15.

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról

Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról Bük Város Önkormányzatának 1/1991. (II.18.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról A Képviselő-testület az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.tv. 7.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet. A 2010.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,

Részletesebben

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes.

(2) A 30 napos bérlet a rajta feltüntetett tetszőleges időponttól 30 napon át érvényes. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2004.(12. 17.).sz. rendelete a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 11. szám 2009. június 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 16/2009. (VI. 30.) Ö.r. Debrecen város

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2013. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/54/6/2013. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 143. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ DÖNTÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELTEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 8-41 oldal 42-81 oldal

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS. amely létrejött 1 amely létrejött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS egyrészről Bátonyterenye Város Önkormányzata 3070. Bátonyterenye,Városház út 2.., törzsszám:735364, pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. 11741048-15451017-

Részletesebben

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/20. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a települési kommunális szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról Szigetújfalu

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály

Ó z d, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településf. és Vagyong. Osztály J a v a s l a t az Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés módosítására, illetve szerződéses járat működtetésének jóváhagyására

Részletesebben

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől)

Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésének utazási feltételei (Érvényes: 2012. április 1-jétől) 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. december 20-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Kisalföld

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti-, helyi-, közforgalmú autóbusz-közlekedés

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/2002. (XII.03. ) számú rendelete (A 2004. évi módosításokkal egybeszerkesztve) az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Zalaszentgyörgy

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2009. (XI. 23.) rendelete a vásár- piactartásról (egységes szerkezetben, hatályos 2010. november 12-től) Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról

Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12 / 2004.( VII.1.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben

14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben 14/2005.(IV. 20.) sz. rendelet a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről és azok díjáról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 40/2009. (XII. 23.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 40/2009. (XII. 23.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 40/2009. (XII. 23.) számú R E N D E L E T E a Marcali menetrend

Részletesebben

XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS

XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra

Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra Az ÉMKK Zrt. által üzemeltetett Nyíregyháza helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2015/2016. évi menetrendi időszakra 2015 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 53 2016. március 27-től október

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-219-1/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009. (XII. 17.) sz. és 10/2010. (V.27.) sz. rendeletével módosított 14/2008. (12.04.) sz. rendelete a közterületek rendjéről Erdőkertes község

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 3., kedd Tartalomjegyzék 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. november 29-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a helyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1.

(Egységes szerkezet) Általános rendelkezések 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/1999.(XII.21.), 1 19/2000.(IV.14.), 1/2001.(I.31.), 37/2001.(XII.19), 36/2002.(XII.12.), 42/2003.(XII.19.), 38/2004.(VII.5.), 72/2004.(XII.17.), 9/2005.(I.28.),

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Előterjesztés. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. A hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosításáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Alpolgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: alpolgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról

Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról Téglás Városi Önkormányzat 2/2003. (I. 28.) TÖ sz. rendelete a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaság fenntartásáról A 21/2005. (IX. 30.), a 28/2005. (XII. 22.) és a 27/2006. (XII. 21.)

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁN társaságok menetrend szerinti belföldi országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratainak Utazási feltételeiről (Az egyes VOLÁN társaságok által alkalmazott Utazási feltételek részletes

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-JÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára.

Törzsbetét: A tag a törzsbetétjét, 3.000.000.- Ft készpénzt legkésőbb 2015. november 30. napjáig fizeti be a társaság pénzforgalmi számlájára. DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 6404/2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2010. december 21-i ülésére a menetrend

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2012. évi Határozatok

2012. évi Határozatok 2012. évi Határozatok 1/2012.(I.09.) sz. Többcélú Társulási határozat: A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Kalcsó Istvánné Kétegyháza Nagyközség polgármesterét

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 22/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet 3. a helyi adókról. 23/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. MÁRCIUS 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 544/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben