BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE DECEMBER ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE DECEMBER ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő interpellációja - Hrabovszki György önkormányzati képviselő interpellált az Orosházi úti kerékpárút létesítése tárgyában. A témában a Városüzemeltetési Iroda, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Iroda kell, hogy választ adjon, azt az érintett bizottságok előzetesen véleményezzék. Tárgy: Galisz Géza és dr. Futaki Zoltán önkormányzati képviselők interpellációja - Galisz Géza és dr. Futaki Zoltán önkormányzati képviselők interpelláltak a közgyűlésen való dohányzási tilalommal kapcsolatban. Az interpelláció tárgyában a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak kell előkészítenie a szabályszerű SZMSZ módosítási javaslatot a következő közgyűlésre. Tárgy: Takács Péter önkormányzati képviselő napirend előtti felszólalása - Takács Péter önkormányzati képviselő napirend előtti felszólalást tett az ingyenes fogorvosi ügyelettel kapcsolatban az MSZP sajtótájékoztatón elhangzottakhoz. Tárgy: MARKETING CENTRUM Országos Piackutató Intézet által "a békéscsabai közvélemény 1996." címen végzett közvéleménykutatása - Írásos tájékoztatóra, s ezzel kapcsolatban dr. Molnár Zsolt önkormányzati képviselő vélemény nyivlánítására került sor a MARKETING CENTRUM Országos Piackutató Intézet által "a békéscsabai közvélemény 1996." címen végzett közvéleménykutatásról. Tárgy: decemberi munkaszüneti napok körüli munkarend - A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 582/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv. 1.. /6/ bekezdésében biztosított jogkörében a Polgármesteri Hivatal és az Illetékhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendjétől egyszeri eltérést engedélyez: december 21. szombat - pénteki munka- és ügyfélfogadási idő december 23. hétfő - pihenőnap december 24. kedd - pihenőnap

2 december 28. szombat - pénteki munka- és ügyfélfogadási idő Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző értelem szerint 2./ A Közgyűlés ajánlja az önkormányzat intézményeinek, hogy feladataiktól függően alkalmazzák a Kormány munkaszüneti napok körüli munkarend javaslatát. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Önkormányzati rendelet alkotás a módosított helyi iparűzési adóról szóló 24/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 5 tartózkodással alkotta meg rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1996.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló módosított 24/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1.. A rendelet 4. -a az alábbiak szerint módosul: "Az évi adó mértéke: a) A banki, pénzügyi szolgáltatás (SZJ 1012), biztosítási szolgáltatás (SZJ 102), játékautomaták üzemeltetése és italárusítás esetén a fizetendő adó az adóalap 1,2 százaléka. b) A mezőgazdasági alaptevékenységet végző vállalkozó esetében, ha az éves árbevétele eléri vagy meghaladja a 3 Millió Ft-ot, az e feletti rész 6 ezreléke. c) Minden egyéb, a) és b) pontban fel nem sorolt vállalkozási tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1 százaléka. 2.. A rendelet 6. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "/5/ Mentes a helyi iparűzési adó alól a mezőgazdasági alaptevékenységet végző vállalkozó, ha e tevékenységből származó árbevétele a 3 Millió Ft-ot nem éri el." 3..

3 - 3 - A rendelet 6.. /6/ bekezdése hatályát veszti. 4.. A rendelet 9. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: "Mezőgazdasági alaptevékenység: a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelői tevékenységek között felsorolt tevékenységek." 5.. A rendelet január 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: Önkormányzati rendeletalkotás a gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adójáról szóló módosított 20/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról - A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/1996.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adójáról szóló többször módosított 20/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1.. A rendelet 6.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: "(2) Az adó évi mértéke: a/ Banki, pénzügyi szolgáltatás (SZJ 1012), biztosítási szolgáltatás (SZJ 102) céljára szolgáló építmények esetében 900 Ft/m2. b/ Az italkimérés, játék- és pénznyerő automaták üzemeltetése, lottó-totó és egyéb szerencsejáték (SZJ 1951) céljára szolgáló építmények esetében 600 Ft/m2. c/ Iroda céljára szolgáló építmények esetében: - belterületen 300 Ft/m2 - külterületen 150 Ft/m2 d/ Egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények esetében: - a központi városrész területén 300 Ft/m2, - egyéb belterületen 150 Ft/m2 - külterületen 50 Ft/m2"

4 A rendelet 9. -a a /16/ bekezdéssel egészül ki: (Értelmező rendelkezések) "/16/ Külterület: a 0. helyrajzi számú ingatlan, a tanya és az a terület, amit az önkormányzat belterületté nem nyilvánított." 3.. A rendelet január 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: Önkormányzati rendeletalkotás a vállalkozók kommunális adójáról szóló módosított 19/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/1996.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló módosított 19/1991.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1.. A rendelet 4../1/ bekezdése a következők szerint módosul: "/1/ Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a mezőgazdasági alaptevékenységet (növénytermesztés, állattenyésztés) végző vállalkozó, akinek e tevékenységéből származó árbevétele a 3 Millió Ft-ot nem éri el." E rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: Az évi költségvetési koncepció tárgyalási menetének meghatározása - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 20 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 2./ pontját 22

5 - 5 - igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 583/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy jelen ülésén nem kíván tételsoronkénti költségvetési vitát folytatni, tehát a 4/a., 4/b., 4/d. jelű előterjesztéseket nem tárgyalja. 2./ A Közgyűlés költségvetési koncepció tárgyalási módszereként stratégiai célul tűzi ki, hogy maximum 250 Millió Ft-os fedezetszükségletet fogad el a koncepcióban a költségvetés tervezetének készítéséhez. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetésének koncepciója - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 17 igen szavazattal, 6 tartózkodással, 2./ pontját 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 584/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1997.évi költségvetés koncepciójáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, egyben felkéri az előkészítőket, hogy a költségvetési rendelet-tervezet első olvasatának összeállításánál vegye figyelembe a koncepció vitájában elhangzottakat, és az alábbi szempontokat: - Az intézményi működési kiadásokat (1. melléklet) ,- E Ft összegben határozza meg a közgyűlés úgy, hogy a személyi kiadások és kapcsolódó költségeik (TB járulék, munkaadói járulék) összegei 171 M Ft-tal csökkenjenek (2. melléklet) - A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait (1. melléklet) ,- E Ft-ban határozza meg, egyidejűleg az igazgatás költségeit (3. melléklet, 1.oldal utolsó blokkja) ,- E Ft-ban állapítsa meg. - Az önkormányzat felhalmozási kiadásait ,- E Ft-ban fogadja el (4. melléklet). - Az önkormányzat felújítási kiadásait ,- E Ft-ban határozza meg (5. melléklet). - A más szerveknek juttatott költségvetési támogatásokat ,- E Ft-ban határozza meg (3. melléklet, 1. oldal harmadik blokk

6 - 6 - "Egyéb elszámolások" rovat). - Az előzőek eredményeként a kiadások összesen értékét (1. melléklet) ,- E Ft-ban fogadja el, ezáltal a kiadás főösszegének fedezetszükségleteként ,- E Ft-ot határoz meg. Felelős: Határidő: Hideg András, a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság elnöke azonnal 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a korábbi években megkezdett racionalizálási törekvések további folytatását. Felelős: Határidő: Pap János polgármester Dr.Simon Mihály jegyző a januári közgyűlés időpontja Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 6/1996.(III.28.) sz. rendeletének módosítása - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg az alábbi rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/1996.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete az évi költségvetés módosításáról A 6/1996.(III.28.) sz. önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 1.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes bevétele Ezer Fttal nő. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 2.. /1/ Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadása Ezer Fttal emelkedik. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1.sz. melléklet tartalmazza. 3.. /1/ Az önkormányzati intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-tal növekszik.

7 - 7 - /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez Ezer Ft támogatást biztosít az önkormányzat. Az intézményi bevételek forrásonkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal, társadalombiztosítási járuléka Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését a 2.sz. melléklet tartalmazza. 4.. /1/ A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzatát Ezer Ft-tal emeli meg. /2/ A Polgármesteri Hivatal személyi juttatását Ezer Ft-tal, társadalombiztosítási járulékát Ezer Ft-tal növeli. /3/ Az /1/-/2/ bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza. 5.. /1/ A közgyűlés a beruházások kiadási főösszegét Ezer Ft-tal megemeli, melynek részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza. 6.. /1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát Ezer Ft-tal növeli az 5.sz. melléklet részletezése alapján. 7.. /1/ A más szervek, jogi személyek támogatásának összegét 357 Ezer Ft-tal növeli, melyet a 3.sz. melléklet 23. cím 4. alcíme részletez. 8.. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét 91 ezer Ft-ban, a céltartalék összegét Ezer Ft-ban állapítja meg. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. Dr.Simon Mihály sk.

8 - 8 - polgármester jegyző" Tárgy: Az évi közszolgáltatási díjak megállapítása - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg a következő rendeletét: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/1996.(XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 51/1995.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1.. A rendelet 1., 2., 3.sz. melléklete helyébe az alábbi 1., 2., 3.sz. melléklet lép: 1.sz. melléklet SZILÁRDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS, ELHELYEZÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI 1./ Lakossági közszolgáltatás díjai (ÁFA-val) - 110, 120, 240 l-es Hulladékgyűjtő edényzet ürítés heti egy alkalommal 360 Ft/hó/lakás - 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet ürítés heti két alkalommal 360 Ft/hó/lakás - Edényhasználati díj 70 Ft/hó/lakás - Edénymosatási díj 30 Ft/hó/lakás (1,1 m3-es edényzet) - Zsákos hulladékgyűjtő: hetente egy alkalommal szállítás: 120 Ft/zsák - 5 m3-es edényzet: ürítés heti kétszer Hulladékszállítás díja szolg. edényzetből, mosással: 340 ft/hó/lakás - 3 m3-es konténer esetenkénti igénybevétele (törmelék.lom,föld): Ft/ürítés (max.24 óra időtartamra, ez időtartam után: 240 Ft/nap)

9 m3-es konténer esetenkénti igénybevétele (törmelék,lom,föld): Ft/ürítés (max.24 óra időtartamra, ez időtartam után: 240 Ft/nap) 2./ Elhelyezési és kezelési díj a városi kijelölt lerakóhelyen (lakosság, közület és vállalkozók által beszállított anyagokra vonatkozik. A tonna-egység a mértékadó, mérleghiba esetén alkalmazható a laza m3 díj) - törmelék Ft/to + ÁFA - kommunális hulladék: (laza m3) - ipari hulladék: (laza m3) - föld (max.20 % törmeléket tartalmazhat): 3./ Közületi közszolgáltatás díjai: díjtalan 560 Ft/m3 + ÁFA Ft/to + ÁFA 610 Ft/m3 + ÁFA Ft/to + ÁFA literes hulladékgyűjtő (kuka) szolg.díja: szolgáltatási díja edényhasználattal együtt: 250 Ft/db/ürítés + ÁFA 300 Ft/db/ürítés + ÁFA - 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edényzet szolgáltatás díja: 970 Ft/db/ürítés + ÁFA szolgáltatás díja edényhasználattal együtt: Ft/db/ürítés + ÁFA - 5 m3-es konténer szolgáltatás díja: Ft/ürítés + ÁFA Szolgáltatás díja edényhasználattal együtt: Ft/db/ürítés + ÁFA - Hulladékszállítási díj a szolgáltató 120 literes edényzetéből: 310 Ft/db/ürítés + ÁFA - Hulladékszállítási díj a szolgáltató 240 literes edényzetéből: 400 Ft/db/ürítés + ÁFA 2. sz. melléklet FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI - Kommunális eredetű folyékony

10 települési hulladék: Elhelyezési díj: Elhelyezés díja a rendelet hatálya alá nem tartozó területről történő beszállítás esetén: Szállítási és elhelyezési díj: a) lakossági megrendelés esetén 145 Ft/m3 + ÁFA 180 Ft/m3 + ÁFA 360 Ft/m3 + ÁFA b) egyéb megrendelés esetén 460 Ft/m3 + ÁFA Kerti WC tisztítás,szállítás: Ft/db + ÁFA - Lakossági állattartásból származó hígtrágya: Elhelyezési díj: 240 Ft/m3 + ÁFA Szállítási díj: 375 Ft/m3 + ÁFA 3. sz. melléklet KÉMÉNYTISZTÍTÁSI TEVÉKENYSÉG KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (A díjak az ÁFA-t is tartalmazzák) Folyamatosan kötelező kéménytisztítás a) Egyedi kémény - szilárd- és olajtüzelés esetén: - gáztüzelés esetén: 502 Ft/db/év 570 Ft/db/év b) Egyesített falú gyűjtőkémény - szilárd- és olajtüzelés esetén: 390 Ft/szint/év - gáztüzelés esetén: 358 Ft/szint/év c) Mellékcsatornás gyűjtőkémény - szilárd- és olajtüzelés esetén: 812 Ft/szint/év - gáztüzelés esetén: 716 Ft/szint/év d) Egyedi tartalékkémény: 390 Ft/db/év e) Egyesített falú tartalékkémény: 292 Ft/szint/év f) Központi üzemi kémény: 85 Ft/fm/eset

11 g) Gyárjellegű kémény: 162 Ft/fm/eset h) Az f) és g) pontban szereplő kéménytípusokhoz tartozó csatorna és akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával. i) Amennyiben a kéménytisztítási tevékenység az ügyfél kérelmére közötti időben (éjjel) kerül elvégzésre, úgy a kéménytisztítás díjára 100 %-os pótdíjat kell felszámítani. j) Az a-g) pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelező felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák. Kményégetés (egyedi kémény): Ft/db/eset ESETENKÉNT KÖTELEZ? KÉMÉNYTISZTÍTÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI (A díjak az ÁFA-t is tartalmazzák) Kémény típusa Kémény Vizsgálat Számítógéppel tisztítása végzett méreszilárd gáztüzelés TV kame- tezés és olaj-végleges előzetes rás műtüzelés szerrel Egyedi kémény Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Egyesített falú gyűjtőkémény Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Mellékcstornás gyűjtőkémény Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Központi üzemi kémény Ft/fm Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Gyárjellegű kémény Ft/fm Ft/fm Ft/fm Ft/fm E rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 66/1995.(XII.21.) sz.

12 önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 36/1996. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a 66/1995. (XII.21.) sz. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. (1) bekezdésében meghatározott hatósági vízdíj és hatósági csatornadíj az alábbiak szerint módosul: Hatósági vízdíj: Hatósági csatornadíj: 116,80 Ft/m3+ÁFA 98,40 Ft/m3+ÁFA 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december 19. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 585/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a lakosság, valamint az önkormányzat és intézményei által fizetendő legmagasabb víz- és csatornadíjakat rögzítő - az önkormányzat, valamint a Békés Megyei Vízművek Rt. között megkötendő - megállapodással, mely szerint a víz és csatornadíjak az alábbiak: A lakosság felé érvényesíthető legmagasabb díjak: Vízdíj: 87,10 Ft/m3+ÁFA

13 Csatornadíj: 59,70 Ft/m3+ÁFA Az önkormányzat, valamint intézményei felé érvényesíthető legmagasabb díjak ÁFA nélkül: Vízdíj: 95,70 Ft/m3+ÁFA Csatornadíj: 88,10 Ft/m3+ÁFA Felelős: Pap János polgármester Határidő: december / A Közgyűlés egyetért az intézményi vízdíj minden olyan intézményre történő kiterjesztésével, mely alapfeladatot lát el és megfelel a Békés Megyei Vízművek Rt. közgyűlése által támasztott feltételeknek. Az e feltételeket kielégítő, teljeskörű intézménylistával, a kedvezmény biztosítása érdekében, a Békés Megyei Vízművek Rt-t meg kell keresni. Felelős: Végh László alpolgármester Határidő: december 31. M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., továbbiakban: Önkormányzat) - másrészről a Békés Megyei Vízművek Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) között alulírt napon és helyen az alábbiak szerint: 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén lévő víziközművekből az ivóvizet, valamint a szennyvíz-elvezetést és tisztítást a Békés Megyei Vízművek Rt. szolgáltatja, illetve végzi. 2./ Az Önkormányzat képviselő-testülete az december 19-én, 36/1996.(XII.19.) szám alatt megalkotott rendeletében a hatósági vízdíjat 116,80 Ft/m3+ÁFA-ban, a szennyvízelvezetés és tisztítás hatósági díját pedig 98,40 Ft/m3+ÁFA-ban állapította meg az évre. 3./ Felek megállapodnak abban, hogy évben az Önkormányzat intézményei által fizetendő vízdíj 95,70 Ft/m3+ÁFA, csatornadíj pedig 88,10 Ft/m3+ÁFA, míg a lakosság által fizetendő vízdíj 87,10 Ft/m3+ÁFA, a csatornadíj pedig 59,70 Ft/m3+ÁFA. A vízdíjat és csatornadíjat a szolgáltatószervezet, a Békés Megyei Vízművek Rt. szedi be a fogyasztóktól. 4./ A Békés Megyei Vízművek Rt. kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén az Önkormányzat intézményei és a lakosság által fizetendő víz- és csatornadíjak esetében a 3./ pontban meghatározott mértékűnél magasabb összegű díjat nem érvényesít.

14 / Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a költségvetés díjtámogatásban részesíti az Önkormányzatot, a támogatás elnyerése esetén a teljes összeget haladéktalanul átutalja a Békés Megyei Vízművek Rt. OKHB: számú egyszámlájára. 6./ Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy az 5./ pontban megjelölt díjtámogatás elmaradása esetén sem lesz a lakosság, valamint az Önkormányzat és intézményei által fizetendő víz- és csatornadíj mértéke magasabb a 3./ pontban meghatározott mértéknél. Ez esetben a 3./ pontban megjelölt díjak, és az Önkormányzat által megállapított hatósági víz- és csatornadíj közötti különbözetet a Békés Megyei Vízművek Rt. az évi eredménye terhére viseli. 7./ Jelen megállapodás évre köttetett, és január 1. napján hatályát veszti. Ezt a megállapodást felek törvényes képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Békéscsaba, Békés Megyei Vízművek Rt. Békéscsaba Megyei Jogú Város képviseletében Önkormányzata képviseletében Hosszu Szilárd vezérigazgató Pap János polgármester Tárgy: Buszközlekedési járatok visszaállítása - A közgyűlés 16 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 586/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Körös Volán Rt. döntését, mely szerint januártól újra biztosítja az 1-es, 2-es körjáratok szabad- és munkaszüneti napokon történő közlekedtetését, továbbá április 15-től október 15-ig a Békéscsaba-Újkígyós vonalon az Autóbuszállomás - Kenderföldek megálló közötti szakaszán a helyi összvonalas és Tanuló/Nyugdíjas bérlet elfogadását. Felelős: Határidő: Végh László alpolgármester januártól

15 Tárgy: Az évi helyi autóbuszközlekedési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/1996. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi autóbuszközlekedési díjak megállapításáról szóló módosított 2/1995. (I.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "A KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Részvénytársaság által Békéscsaba közigazgatási határán belül végzett helyi autóbuszközlekedés viteldíjai, mint legmagasabb hatósági árak a következők: menetjegy menetjegy autóbuszon egyvonalas bérlet összvonalas bérlet tanuló/nyugdíjas bérl. A viteldíjak ÁFA-t is tartalmaznak. 80 Ft Ft Ft 538 Ft Ft Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" Tárgy: Utépítési hozzájárulás szabályozása - feladat kijelölés - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 587/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T

16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy dolgozza ki a lakossági útépítő társulások tagjai által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás szabályzatát, az alábbiak figyelembe vételével: - a hozzájárulás mértéke 20 %-kal emelkedjen, - az az ingatlantulajdonos, aki az útalap elkészültéig a hozzájárulást befizeti, 20 % engedményt kapjon. Felelős: Vízhányó László, a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnöke Határidő: január 15. Tárgy: Rendelet-tervezet az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 588/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet közzétételre elfogadja, elrendeli a tervezet Heti Mérleg c. városi lapban történő megjelentetését. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: január 10. Tárgy: Közbeszerzési rendelet és Versenyszabályzat módosítása - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg az alábbi rendeletét:

17 "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996.(XII.19.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZGYŰLÉS ÉS SZERVEI, VALAMINT INTÉZMÉNYEI KÖZBESZERZÉSEIR?L SZÓLÓ, A 17/1996.(VI.13.) SZ. RENDELETTEL MÓDOSěTOTT 56/1995.(XI. 9.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALÁSÁRÓL Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése és szervei, valamint intézményei kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának átláthatósága, a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőség megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának megtartása érdekében az évi LXV. törvény 16.. /1/ bekezdésében, valamint az évi XL. törvény (továbbiakban: tv.) 96.. /2/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya alá tartoznak Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának, valamint az önkormányzat intézményeinek a tv. 2. /1/ bekezdése szerinti beszerzései. 2. /1/ Az 1. szerinti szervezetek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése (a továbbiakban együtt: közbeszerzés) során, ha azok a Tv. 4. /1/ bekezdés szerinti értéke, a közbeszerzés megkezdésekor külön meghatározott összeget eléri, vagy meghaladja - kötelesek e rendelet szabályai szerint eljárni. /2/ A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek tekintetében a beszerzés értékhatárát törvény állapítja meg. /3/ Közbeszerzésen kívüli beszerzésnek minősül, ha a beszerzés értékhatára árubeszerzés, építési műszaki terv készítése, építési beruházás esetén a tv. 42. /3/ bekezdése szerinti előminősítési kötelezettség tekintetében a törvényben meghatározott értékhatár 50 %-át eléri. Ebben az esetben a beszerzési eljárás során a törvény és e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a hirdetményeket nem a Közbeszerzési Értesítőben kell közzétenni; az ajánlat tartalmi követelményeiről, a közzététel módjáról és az eljárási határidőkről az Előkészítő Munkacsoport dönt. /4/ Az önkormányzati intézmény, amely a helyi közszolgáltató tevékenység gyakorlására a beszerzéssel érintett piac egészén jogszabály alapján kizárólagos jogosítvánnyal rendelkezik, a közszolgáltató tevékenységével közvetlenül összefüggő beszerzései során, a tv ában, valamint jelen rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni.

18 E rendelet hatálya nem terjed ki: a) A Tv. 9. /2/ bekezdésében foglaltakon túl a jelen rendelet 2. /3/ bekezdésében meghatározott értékhatárok alatti beszerzésekre. b) olyan esetre, ahol nincs verseny, mert az ajánlattevő a kizárólagos forgalmazó. A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervek 4. /1/ A rendeletben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében az ajánlati, illetve a részvételi felhívás, valamint a dokumentációk elkészítésére, az ajánlati illetve részvételi felhívás jóváhagyására, közzétételére Előkészítő Munkacsoport (továbbiakban: Munkacsoport) működik. A közgyűlés az ajánlati illetve részvételi felhívás jóváhagyásának és közzétételének jogát magához vonhatja. /2/ Az előminősítési eljárásra, az ajánlatok értékelésére szakértők bevonásával Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) működik. /3/ A közbeszerzési eljárásban az ajánlati illetve részvételi felhívás, valamint a tervdokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük. 5. /1/ A Munkacsoport minimum 5 tagból áll, a tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással elnököt választanak. /2/ A Munkacsoportba a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel egy költségvetési évre szóló megbízatással legalább 2 főt választ, akik közül 1 fő jelenléte a Munkacsoport döntéshozatalának feltétele. A Munkacsoport további tagjait a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Iroda, a Vagyonkezelő Iroda, a Városépítészeti Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, valamint az intézmény ágazata szerinti iroda szakemberei, és az illetékes szaktanácsadók, referensek közül jelöli ki. A Munkacsoport tagja igény szerint - külön polgármesteri döntéssel - a beruházás, beszerzés kapcsán érdekelt intézményvezető, vagy annak delegáltja. /3/ A Munkacsoport ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről, a hozott döntésről emlékeztetőt kell készíteni. 6.

19 /1/ A Bizottság tagjai: - a közgyűlés által a képviselők közül egyszerű szótöbbséggel választott 6 fő, - a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel választott egy fő pénzügyi és egy fő beruházási szakértő, - a beruházás, beszerzés kapcsán érdekelt szerv, intézmény vezetője vagy annak delegáltja, akit a polgármester jelöl ki, - az ágazati kamara által delegált személy. /2/ A bizottság létrehozására az ajánlatok beérkezése után, azok felbontása előtt kerül sor. Ettől a közgyűlés a Tv.-ben előírt határidők betartása érdekében esetenként eltérhet. /3/ A Közgyűlés a Bizottság létrehozásáról szóló közgyűlési határozattal egyidejűleg dönt arról, hogy a Bizottságot megilleti-e az ajánlat elbírálásával kapcsolatos döntési jog, vagy csak javaslatot tehet a közgyűlés részére. 7. /1/ A Bizottság tagjai - egyszerű szótöbbséggel - a közgyűlés képviselőiből választott tagok közül elnököt és alelnököt választanak. A Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. /2/ A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. /3/ A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. /4/ A Bizottság döntéseit határozat formájában hozza meg, a Tv ban meghatározottak figyelembevételével. A határozatokat naptári évenként újra kezdődően arab sorszámmal, valamint zárójelben a döntés hónapjának, napjának és a bizottság nevének feltüntetésével kell számozni. /5/ A Bizottság üléseiről az elhangzottak lényegét, valamint a határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, távollétében az alelnök, valamint a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá. 8.

20 /1/ A Bizottság az eljárás eredményét annak kihirdetését követő 15 napon belül a Tv. 5. sz. mellékletében meghatározott minta szerint hirdetményben közzéteszi. /2/ A Bizottság döntéséről a Tv.-ben meghatározottakon túlmenően az ajánlatokról készült írásbeli összegzéssel tájékoztatja a közgyűlést. 9.. /1/ A munkacsoport és a Bizottság tagja az elnöknek haladéktalanul köteles bejelenteni, ha személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn. Ha az utólag keletkezett, köteles a folyamatban lévő eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. Ennek elmulasztása a kizárás mellett az anyagi felelősséget is maga után vonja. /2/ A Bizottság tagjai titoktartásra vonatkozó nyilatkozatot kötelesek tenni az eljárásban való részvétel megkezdése előtt. Az eljárásban résztvevő személyek a birtokukba került üzleti titkokat nem szolgáltathatják ki. A közbeszerzési eljárás 10. /1/ A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek közbeszerzési igényüket a beszerzés és annak forrása jóváhagyását követő 15 napon belül megküldik a Munkacsoport részére. /2/ Az írásbeli igénylésen - a beszerzendő készletre, szolgáltatásra vonatkozó konkrét azonosító adatokon túl - a Tv aiban meghatározottakat szerepeltetni kell. 11. /1/ A Közgyűlés vagy a Bizottság döntése alapján megkötött szerződést a felek csak a Tv-ben meghatározott feltételek esetén módosíthatják, vagy mondhatják fel. /2/ A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés aláírására a polgármester, intézményi beszerzés esetén az intéményvezető jogosult. A megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Záró rendelkezések 12. /1/ Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

21 /2/ Jelen rendelet 2. /2/-/3/ bekezdésében meghatározott értékhatáron aluli beszerzésekre az önkormányzati vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, valamint a közgyűlés által elfogadott Versenyszabályzat előírásait kell alkalmazni. Békéscsaba, december 19. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző" - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 589/1996.(XII.19.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 534/1994. (X.27.) sz. határozatát január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a mellékletnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat Versenyszabályzatát. Felelős: Határidő: Pap János polgármester január 1-jétől folyamatosan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának v e r s e n y s z a b á l y z a t a I. rész Bevezető rendelkezések 1.1 A szabályzat célja, hogy meghatározza a versenyeztetés rendjét, ezzel biztosítva az önkormányzati vagyon minél hatékonyabb formában történő hasznosítását, a megalapozott szerződések létrejöttét, valamint ennek keretében az ajánlattevők számára egyenlő feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét. 1.2 A szabályzat hatálya kiterjed az önkormányzati vagyon hasznosítására, az önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira, szolgáltatás- megrendeléseire, melyekről a jelen szabályzat szerinti versenyeztetési eljárás alapján az itt meghatározott szerv vagy személy dönt, kivéve azokat a vagyonhasznosításokat, amelyekben az intézmény vezetőjének az önkormányzat rendeletben hatáskört biztosított. 1.3 A szabályzat alapelvei: - Az esélyegyenlőség elve:

22 Az ajánlatkérő a versenyfelhívásban valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat összeállításához szükséges információhoz jutás és az értékelés során alkalmazott versenyfeltételek tekintetében. Az ajánlatkérő az ajánlat tartalmát úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők az előírásoknak megfelelő anyagot állíthassanak össze, és a szabályosan és időben benyújtott anyagok összevethetők legyenek. - A nyilvánosság elve: A versenyeztetési eljárás során az ajánlatkérő köteles az ajánlattevők számára teljes nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság jelen szabályzat szerinti követelményét az ajánlatkérő akkor is köteles biztosítani, ha a versenyeztetés meghívásos. Ennek tényét az ajánlatkérő köteles az ilyen versenyek közlésével egyidejűleg megfelelő formában úgy közzétenni, hogy az ne sértse a versenyeztetés meghívásos jellegét. Minden ajánlattevőnek joga van az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlattevő számára - lehetőség szerint - hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevőnek lehetősége nyíljék megalapozott ajánlat összeállítására és beadására. - A rendelkezés elve: Az ajánlatkérő a versenykiírás közzététele után, illetve a meghívásos verseny esetén azt követően, hogy a kiírást a meghívottakkal közölték, köteles a meghirdetett versenyfeltételeket tiszteletben tartani, az előre nyilvánosságra hozott eljárási rendet megtartani, a verseny kiírásával és értékelésével kapcsolatos döntési folyamatok tisztaságát biztosítani. Az ajánlatkérő a versennyel kapcsolatos rendelkezési jogát, így különösen a kiírás feltételeinek utólagos módosítását, a verseny visszavonását, a közzétett eljárási rend szabályainak megváltoztatását kizárólag a jogszabályi rendelkezések, illetve a jelen versenyeztetési eljárási rend keretei között gyakorolhatja úgy, hogy azzal az ajánlattevők lényeges jogát, érdekét ne sértse. Az ajánlattevő bármely, a versenykiírás vagy a szabályzat hatálya alá eső magatartásával vagy cselekményével - különösen a versenykiírás átvételével - a verseny szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szabályzatban biztosított jogokat azok rendeltetésével összhangban és a jóhiszeműség követelményének megfelelően kell gyakorolni. 1.4 A használt fogalmak:

23 a/ ajánlatkérő: az önkormányzat, az önkormányzat intézménye nevében eljáró más jogi vagy természetes személy. b/ ajánlattevő: bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Ajánlattevő az a konzorcium is, amelyet az ajánlattevők együttes ajánlattétel céljából hoztak létre, vagy e célra alapított más alkalmi egysülés. c/ önkormányzati vagyon: a 15/1993.(XI.11.) sz. önkormányzati rendelet 1. "- a szerint. d/ nyílt verseny: olyan verseny, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet. e/ meghívásos verseny: olyan verseny, amelyben az ajánlatkérő által meghívottak tehetnek ajánlatot. f/ egyfordulós verseny: olyan verseny, amelynek kiírása során a versenykiírásban az összes feltétel konkrétan rögzítve szerepel, és az így beérkezett ajánlatok a megkötendő szerzôdés részét képezik. g/ alternatív verseny: olyan verseny, amelyre az ajánlatok benyújtására nyitvaálló határidő alatt az ajánlattevő a kiírt feltételeknek megfelelő ajánlat mellett a versenykiírásban foglalt konstrukciótól, illetve struktúrától eltérő másik ajánlatot is benyújthat. h/ értesítés: a verseny szempontjából lényeges információknak - amennyiben a konkrét verseny szabályai azt megengedik - levélben, telefaxon, telexen vagy táviratban való közlése az ajánlattevővel. Ha jogszabály vagy jelen versenyzabályzat eltérően nem rendelekzik, az ajánlattevővel a jogahtással járó vagy egyébként az ajánlattevő érdekeit lényegesen érintő információkat a keletkezésüktől számított három napon belül kell közölni. II. rész A versenyeztetés általános szabályai 2.1 A versenyeztetés tipusai: a versenyek nyíltak, kivéve, ha az ajánlatkérő a meghívásos verseny mellett dönt A meghívásos verseny akkor írható ki, ha az önkormányzati vagyon hasznosítása vagy a beszerzés jellege, jelentôsége a versenyen előre meghatározott ajánlattevők részvételét teszi szükségessé, vagy más versenypolitikai ok miatt az indokolt. 2.2 A verseny előkészítése:

24 A versenyt a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés által elfogadott feladat végrehajtásáért felelős irodája készíti elő. 2.3 A versenykiírás A versenykiírást a Heti Mérleg című városi lapban minden esetben, ha a kiíró úgy dönt, egy megyei napilapban is közzé kell tenni A nyílt versenykiírást az ajánlatok benyújtására megállapított határidő kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően kell közzétenni. Amennyiben dokunentáció készül, a dokumentáció átvételére nyitvaálló határidő és az ajánlat benyújtási határideje között legalább 8 napos időtartamot kell biztosítani Az ajánlatkérő meghívásos verseny esetén az érintett ajánlattevőket egyidejűleg és közvetelenül értesíti A versenykiírásnak tartalmaznia kell: a/ az ajánlatkérő pontos megnevezését, székhelyét, továbbá ha a versenyre az önkormányzat megbízásából kerül sor, erre való utalást; b/ a verseny célját, tipusát (nyílt, meghívásos), utalást arra, hogy az ajánlattevő titkosan (nevének zárt borítékban való kezelésével) vagy név aláírásával tehet-e ajánlatot; c/ a verseny tárgyának pontos leírását; d/ az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét; e/ az ajánlati kötöttség tartamát; f/ a versenyre vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését; g/ a részletes kiírás vagy a dokumentáció rendelkezésre bocsátása esetén ezek megtekintésének helyét, módját, idejét és költségét; h/ a biztosítékadást. 2.4 A részletes dokumentációnak tartalmaznia kell: a/ az ajánlat kidolgozásához szükséges, az ajánlatkérő által biztosítható valamennyi információt; b/ az ajánlat kialakításánál figyelembeveendő műszaki, gazdasági, minőségi megoldások jelelmzőit, színvonalát; c/ a részletes eljárási rendet, kiemelve - a benyújtandó ajánlat tartalmi követelményeit, példányszámát, formáját, a benyújtás helyét; - az ajánlatok felbontásának helyét és időpontját; - az ajánlatok felbontásánál jelenlevők megnevezését; d/ a pénzügyi elszámolás módjára vonatkozó kikötéseket;

25 e/ arra való figyelmeztetést, hogy a kiírási dokumentáció csak az ajánlatkészítés céljára használható fel; f/ arra való utalást, hogy az ajánlat a benyújtási határidőig visszavonható; g/ azoknak az igazolásoknak, referenciáknak a felsorolását, amelyeknek az ajánlathoz való csatolása a vállalkozó alkalmasságát valószínűsíti; h/ az esetleges hatósági előírások megtartására való utalást. 2.5 Egyéb előírások Az ajánlatkérő az ajánlatok tartalmát a verseny lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállónak, sem a versenyen résztvevőnek nem ad. Ezen kötelezettségek alól az ajánlattevő írásban felmentheti az ajánlatkérőt, de egyes adatok nyilvánosságra hozatalát ilyenkor is megtilthatja A versenyen résztvevő ajánlattevő nevét vagy egyéb információt az ajánlatkérő a többi ajánlattevővel vagy kívülálló személlyel csak akkor közölheti, ha az érintett írásban a hozzájárulását adta Az ajánlattevő a versennyel kapcsolatos kérdését írásban teheti fel, és az erre adott választ az ajánlatkérő azonos időpontban, írásban juttatja el valamennyi ajánlattevő részére Ha az ajánlatkérő az ajánlatok elkészítéséhez részletes dokumentációt bocsát rendelkezésre, biztosítani köteles, hogy a versenykiírásban közzétett idôpontban a dokumentáció rendelkezésre álljon. 2.6 Biztosítékadás: A versenyen való részvétel biztosíték (pl. bánatpénz) adásához is köthető, melyet a versenykiírásban meghatározott idôpontig és módon kell az ajánlattevő rendelkezésére bocsátani A biztosítékot a versenykiírás visszavonása, az ajánlatok árványtelenségének megállapítása, valamint az elbírálás után az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőnek visszaszolgáltatni Nem jár vissza a biztosíték, ha - az a kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át; - az ajánlattevő az ajánlati kötöttség idôtartama alatt ajánlatát visszavonta; - a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróhatóan, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 2.7 Az ajánlati kötöttség akkor kezdődik, ha az ajánlatok benyújtására nyitvaálló határidő lejárt.

26 Az ajánlattevő a kiírásban meghatározott idôpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 30 napig kötve van az ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő ezen idôponton belül a versenyt megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy az érintettekkel írásban közli, hogy egyik pályázóval sem köt szerződést Az ajánlat csak akkor módosítható, ha erre a kiírás lehetőséget biztosít, és az ajánlatkérő az ajánlattevőt határidő kitűzésével módosításra hívja fel Az ajánlattevő a beadásra nyitvaálló határidő lejártáig a kiírás és/vagy ezen szabályzat feltételei szerint rendelekezik az ajánlattal. 2.8 A versenykiírás és az ajánlat visszavonása Az ajánlatkéső a versenykiírást az ajánlatok benyújtására megjelölt idôpontig visszavonhatja. Ezt a döntést köteles a versenykiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint meghirdetni, meghívásos verseny esetén erről az ajánlattevőket haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a dokumentáció biztosítása ellenérték fejében történt, az ajánlattevő köteles azt visszafizetni a dokumentációt viszaszolgáltatónak. 2.9 Kizárás A versenykiírásban vagy a dokumentációban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése,továbbá az adatszolgáltatási, illetve az ajánlattevőt az eljárási rend alapján terhelő egyéb kötelezettség súlyos megszegése a versenyből történő kizárást vonja maga után. 3.1 Az ajánlat A versenyre készített és benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőnek a kiírás szerinti nyilatkozatát a kiírásban foglalt feltételekre vonatkozóan, a hasznosítás vagy a szolgáltatás teljesítésének módjáról, az ellenszolgáltatás összegéről. 3.2 Az ajánlatok kezelése Az ajánlatok beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét A határidőben beérkezett ajánlatokat a határidő lejártakor az ajánlatkérő képviselőjeként eljáró projektmenedzser, az ajánlatkérő által meghívottak, az ajánlattevők valamint a külön jogszabályban erre feljogosított szervek illetve személyek jelenlétében kell felbontani. Az ajánlat valamennyi mellékletét bírálati sorszámmal kell ellátni A késedelmesen benyújtott ajánlatot felbontás nélkül vissza kell juttatni az ajánlattevőnek.

27 Az ajánlattevő meghatalamzottja köteles igazolni képviseleti jogosultságát illetve annak mértékét Az ajánlatkérő képviselőjének feladatai az ajánlatok bontásánál: a/ biztosítja és tanusítja a felbontás szabályos lefolytatását; b/ ellenőrzi, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a kiírásban rögzített alaki és eljárási követelményeknek; c/ a benyújtást követő azonnali bontás esetén a benyújtás körülményeivel kapcsolatos véleményét kinyilvánítja és rögzíti; d/ gondoskodik arról, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsék és nevesítsék a bírálati azonosító sorszámokat; e/ gondoskodik arról, hogy a bontáskor, illetve az adatok ismertetésekor bejelentett óvások, kifogások, észrevételek a jegyzőkönyvben rögzítve legynek; f/ aláírásával hitelesíti a bontásról készült jegyzőkönyvet Az ajánlatok bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, az ajánlatok lényeges tartalmát azon adatok kivételével, amelyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta Az ajánlatok felbontásakor illetve ismertetésekor jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: a/ a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, az ajánlatok bontásánál jelenlevők nevét, és azt, hogy milyen minőségben vesznek részt a bontáson; b/ a verseny tárgyát, a kiírás közzétételének idôpontját és helyét, a benyújtási határidőt, a beérkezett ajánlatok számát, továbbá azt, hogy melyek nem felelnek meg alaki és eljárási szempontból a pályázati kiírásban foglaltaknak; c/ az ajánlat felbontásának és ismertetésének rövid leírását, a jelenlévők hozzászólásainak, észrevételeinek rövid ismertetését; d/ minden egyéb információt, amelyet az ajánlatkérő képviselője vagy az ajánlattevők bármelyike szükségesnek tart rögzíteni Titkos verseny esetén a jegyzőkönyv tartozéka az azonosítást biztosító átvételi jegyzőkönyv is. 3.3 A verseny elbírálása A verseny során benyújtott és érvényes ajánlatok a különös részben megjelölt értéhatárokhoz kapcsolódóan a következő fejezetben részletezett szervezeti rend szerint kerülnek elbírálásra A projektmenedzser és az értékelést végző az ajánlatok felbontása után felvilágosítást kérhet az ajánlattevőktől annak érdekében, hogy az ajánlatok értékelése illetve összehasonlítása jobban elvégezhető legyen. A kérdéseket és a válaszokat írásban kell rögzíteni. Ez nem

28 eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott értékbeli vállalások, lényeges állítások megváltoztatását, csak azok értelmezését szolgálja Az ajánlatok értékelésében résztvevő személyeket, illetve az általuk felkért személyeket titoktartási kötelezettség terheli. Az ajánlat értékelésében résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutott információkat kizárólag a verseny értékelésének céljára használhatják fel A kiírás illetve a részletes dokumentáció átvételéről elismervényt kell készíteni, melyet az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni A jegyzőkönyv mellékletét képezi az ajánlatkérőnek a benyújtott ajánlatok átvételéről, az azonosításhoz szükséges adatokról (átvételi sorszám és idôpont, ha van postai bélyegző kelte, stb.) készített nyilvántartása is Az értékelést végző az ajánlatok felbontását követően köteles megállapítani azt, hogy melyek azok az ajánlatok, amelyek érvénytelenek. Azok az ajánlattevők, akiknek az ajánlatát érvénytelennek minősítették, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt Érvénytelen az ajánlat, ha: a/ olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult résztvenni a versenyen; b/ az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított határidő lejárta után nyújtották be; c/ az ajánlat nem felel meg a versenykiírásban, jogszabályban valamint jelen szabályzatban foglaltaknak; d/ biztosítékadási kötelezettség esetén az ajánlattevő nem vagy nem az alőírásoknak megfelelôen bocsátotta a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére; e/ az ajánlati árat nem egyértelműen határozta meg vagy más ajánlatához köti. Az érvénytelen ajánlatot úgy kell tekinteni, mintha az ajánlattevő nem tett volna ajánlatot Ha a kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kell elbírálni, az elbírálásra nyitvaálló határidő azonban 90 napnál hosszabb nem lehet Az ajánlatok közül az összességében legkedvezôbb feltételeket kínáló megalapozott ajánlat mellett kell dönteni A verseny értékelésekor az értékelést végző dönt arról, hogy a verseny eredményes volt-e vagy nem.

29 Eredménytelen a verseny, ha: a/ a kiírásban meghatározott határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett vagy a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a versenykiírás követelményeinek vagy más, a versenyre vonatkozó előírásnak; b/ az értékelést végző valamely ajánlattevőnek a verseny tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekménye miatt a verseny érvénytelenítése mellett döntött. c/ a határidőt az ajánlatkérő túllépi Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag a kiírásban megjelölt célra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodnia Az értékelést végző az ajánlatok értékelését követően ajánlataik módosítására hívhatja fel az ajánlattevőket akkor, ha az ajánlatok azonos vagy közel azonos tartalmúak, továbbá akkor, ha az értékelést végző a módosított ajánlatkéréstől kedvezőbb eredményt vár Az ajánlatkérő a kiírásban meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek vonatkozásában az ajánlattevő módosított ajánlatot tehet. Ennek hiányában az ajánlattevő a korábbi ajánlatának bármely feltételét módosíthatja Az ajánlatkérő az ajánlattevő fizetőképességének bizonyítását is kérheti Az értékelést végző szerv ezt követően dönt az ajánlatok végleges sorrendjéről A verseny értékeléséről az értékelést végző szervnek jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a/ a beérkezett ajánlatok számát, lényeges tartalmára vonatkozó fôbb adatokat; b/ a versenykiírásban szereplő jogszabályok, hatósági előírások megtartására történő utalást; c/ az ajánlatok értékelésének fôbb szempontjait, az egyes ajánlatokkal kapcsolatban kialakult véleményeket; d/ a verseny értékelésének összefoglalását, legalább az első 2 legjobbnak ítélt ajánlat megnevezését, ha erre mód van, illetve ha a versenyt eredményesnek minősítették. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az ajánlatok felbontásáról illetve ismertetésérôl készült jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt, valamint a versenykiírás dokumentációját Összeférhetetlenség: a/ A versenykiírás illetve a dokumentáció elkészítése során az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek a verseny során nem lehetnek ajánlattevők, illetve nem állhatnak a verseny tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1995. június 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Kölcsey Utcai Óvoda óvodavezetői megbízása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELTEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 8-41 oldal 42-81 oldal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/39.156/2006. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A települési szilárd és folyékony hulladékkal

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 317/2007. (XI.28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. október 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba.

2. A mellékletbe foglalt Közbeszerzési Szabályzat az elfogadásával lép hatályba. 1/10 K i v o n a t a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 93/2012. (IV.26.) kt. sz. h a t á r o z a t Karcag Város Önkormányzata Közbeszerzési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 23/2013. (XI.04.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzatának 7/2003. (IV. 17.) számú RENDELETE egységes szerkezetben a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 29/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról

Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(V.24.) rendelete a közterület használatról Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

J A V A S L A T J A V A S L A T

J A V A S L A T J A V A S L A T Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-26/2011. J A V A S L A T az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje

Az óvodai körzetek, a felvétel rendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1994. április 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Költségvetési koncepciót előkészítő irányelvek kidolgozása - A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

3. Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályban és 2013. január 2-án hatályát veszti. polgármester. 69/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2012. évi 23. szám 2012. december 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 68/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulásról (Egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól

Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Balatonlelle Város Önkormányzata 4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2002. (XII. 20.) rendelet módosításához

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e. a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Monoszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (XII.20.) r e n d e l e t e a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kihirdetve: 2007. december 20. S ó l y o m Béláné körjegyző

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (III.28. ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 47/2007. (VII.17.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásának feltételeiről szóló 15/2005. (IV.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 34/2004. (XII. 17.) ÖR. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 11/1999. (VI. 10.) ÖR. rendelete

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Módosító rendeletek: - 12/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet, - 1 - Ózd város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására

Javaslat a helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. (cím). szám alatti lakás hasznosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. március 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása Írásos előterjesztés

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése

A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 9/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Község Önkormányzatának 9/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelete Újhartyán Község Önkormányzatának 9/2010. (VII. 20.) önkormányzati rendelete a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról, valamint a járművek parkolási

Részletesebben

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Karád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ( Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2015.(IX.1.) számú önkormányzati rendelettel) Karád Község Önkormányzat

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási

A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről. meghívottak: Kósa Tímea alpolgármester és Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE GAZDASAGI ÉS TULAJDONOSI BIZOrrsAGA NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV A Bizottság 2013. január 16-án megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben