Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 131/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése áttekintette az előterjesztéshez mellékelt volt békéscsabai termelőszövetkezetek ingyenes használatába adott állami tulajdonú tartalékföldekről készült tételes kimutatást és az azok fekvését bemutató térképlapokat. A közgyűlés az önkormányzat városfejlesztési céljainak, valamint a kötelező és önként vállalt feladatainak hatékonyabb, helyi igényeket kielégítő ellátása érdekében jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben tételesen felsorolt földterületek foglalkoztatáspolitikai, szociális, sport, gazdasági és területfejlesztési célokra történő felhasználását a következő változtatással: A mellékletet úgy kell összeállítani, hogy a konkrét közösségi célokhoz illeszkedően jelenjenek meg az arra vonatkozó helyrajzi számok és területek. Felelős: Határidő: Baji Lajos alpolgármester értelem szerint 1.sz. melléklet J A V A S L A T KORÁBBAN A BÉKÉSCSBAI MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETEK INGYENES HASZNÁLATÁBAN VOLT ÁLLAMI TARTALÉKFÖLDEK HASZNOSÍTÁSÁRA az évi XXXVIII. törvény 9. -a alapján Szociális célok (földprogram) 0489/6. hrsz-ú. szántó 40 ha 6101 m /18.hrsz-ú. Szántó 3 ha 6886 m 2

2 2 Sport, szabadidő, oktatás, kultúra: 01346/14.hrsz-ú. szántó és út 46 ha 1783 m hrsz-ú. gyep 26 ha 4858 m hrsz-ú. gyep 12 ha 0780 m hrsz-ú. gyep 5 ha 8254 m hrsz-ú. gyep 2 ha 7082 m hrsz-ú. gyep 9555 m /4. hrsz-ú. a./ gyep 1 ha 2227 m 2 b./ E 2 ha 4330 m /2. hrsz-ú. gyep 2 ha 3043 m hrsz-ú. gyep 6 ha 5303 m hrsz-ú. rét 7 ha 0466 m hrsz-ú. rét 9 ha 2515 m hrsz-ú. Rét 4 ha 6911 m hrsz-ú. rét 14 ha 9420 m 2 Gazdaságpolitikai és városfejlesztési célok: Repülőtéri létesítmények elhelyezésére szolgáló terület: 0353/18. hrsz-ú. a./ szántó 24 ha 1189 m 2 b./ E 1737 m 2 c./ legelő 3 ha 4647 m /20. hrsz-ú. szántó 47 ha 1486 m /36. hrsz-ú. szántó 2 ha 7525 m /39. hrsz-ú. szántó 6 ha 8664 m 2 Új köztemető megnyitása, fejlesztése, parkoló építés céljára szolgáló terület: 0952/13.hrsz-ú. szántó 8 ha 4489 m /28.hrsz-ú. szántó 4 ha 0998 m /50.hrsz-ú. szántó 1 ha 4998 m /35 hrsz-ú. szántó 7 ha 0421 m 2 Falusias lakóövezet bővítés Gerlán hrsz-ú. szántó 6 ha 4574 m hrsz-ú. szántó 5 ha 4976 m /210.hrsz-ú. szántó 19 ha 3465 m 2 Falusias lakóövezet bővítés Fényesen 0236/25. hrsz-ú. szántó 19 ha 8663 m 2

3 3 0247/23. hrsz-ú. szántó 13 ha 7523 m 2 Lakóövezet bővítés Erzsébethelyen: 0952/40.hrsz-ú. szántó 3 ha 1054 m /48.hrsz-ú. szántó 6 ha 0729 m 2 Lakótelep fejlesztés, József A. lakótelepen: hrsz-ú. rét 8 ha 0763 m 2 Regionális Hulladékkezelő Mű kialakítása: 0741/38. hrsz-ú. szántó 24 ha 1420 m /12. hrsz-ú. a./ szántó 12 ha 5686 m 2 b./ árok 0677 m /17. hrsz-ú. szántó 8 ha 3479 m /4. hrsz-ú. szántóból 7 ha 2503 m /3. hrsz-ú E 8875 m /6. hrsz-ú. szántó 7888 m 2 Városökológia, közjóléti erdő, véderdő telepítése: 01205/29.hrsz-ú. szántó 18 ha 1199 m /2. hrsz-ú. a./ E 21 ha 8857 m /27.hrsz-ú. szántó 24 ha 7584 m /40.hrsz-ú. szántó 3.ha 5122 m /36.hrsz-ú. szántóból 16 ha 6600 m /3. hrsz-ú. a./ gödör 1 ha 0227 m /4. hrsz-ú. a./ szántó 20 ha 8253 m 2 b./ gyep 2 ha 1920 m 2 c./ E 3737 m /5. hrsz-ú. a./ gödör 1 ha 0964 m /29.hrsz-ú. E 3 ha 0814 m 2 Békéscsaba, március 25. Baji Lajos alpolgármester Tárgy: A 11302/A/1 hrsz-ú, Békéscsaba, Október 23. tér 1. sz. alatti ingatlan értékesítése A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 132/2004. (III.25.) közgy.

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11302/A/1 hrsz-ú, Békéscsaba, Október 23. tér 1. sz. alatti 77 m 2 alapterületű társasházi ingatlanát a hozzátartozó 285/1000-ed eszmei hányaddal egyetemben árverésen értékesíti. A közgyűlés az ingatlan kikiáltási árát ,- Ft + áfa összegben, azaz bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. A vételárat a szerződéskötéssel egy időben, készpénzben kell a vevőnek megfizetnie. A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 40 nap. Az adásvételi szerződés aláírásával Baji Lajos alpolgármestert, ellenjegyzésével Dr. Simon Mihály címzetes főjegyzőt bízza meg a közgyűlés. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: május 31. Tárgy: A Gerlai Kastély hasznosítása A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 133/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő Gerlai kastélyt nem kívánja értékesíteni. A közgyűlés felkéri Dr. Simon Mihály c. főjegyzőt, hogy a hivatal megfelelő szakembereivel a Gerlai kastély további hasznosítására és felújítására keressen pályázati lehetőséget és ezt a Polgármesteri Hivatallal készíttesse el. Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály c. főjegyző májusi közgyűlés Tárgy: A Pósteleki Kastély hasznosítása A közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 134/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Bajli Lajos alpolgármestert és Dr. Futaki Gézát, a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnökét, hogy Póstelei Kastély értékesítésére

5 5 megkötendő adásvételi előszerződést tekintse át, és tárgyaljon a szerződő féllel annak érdekében, hogy az önkormányzat részére a szerződés nagyobb garanciát biztosítson.. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: április 30. Tárgy: A 6679/43 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése napirend levétele A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 135/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése A 6679/43 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése tárgyú napirendet jelen ülésén nem tárgyalja. Tárgy: A hrsz-ú ingatlan értékesítése A közgyűlés 22 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 136/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 6807/10000-ed tulajdoni hányadában és a Békés Megyei Vízművek Rt kezelésében lévő hrsz-ú, 399 m 2 területű ingatlant a Vízművek Rt értékesítse, az alábbi feltételekkel: - A földterületet a szomszédos és hrsz-ú földrészletek tulajdonosai vásárolhatják meg. - A vevők által megvásárolt terület a telekosztási szabályok figyelembe vételével megosztható. A megosztási vázrajz elkészíttetése a vevők feladata és költsége. - Az ingatlan vételára Ft + áfa. Abban az esetben, ha a területet megosztva vásárolják meg, úgy az előzőekben írt vételárat területarányosan kell megosztani. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: Az 582/2003. (XI.13.) közgyűlési határozat módosítása A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 137/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa elfogadott 582/2003. (XI. 13.) közgyűlési határozatot az alábbiak szerint kiegészíti:

6 6 5. A közgyűlés kezdeményezi a 4/2004. (I. 29) önkormányzati rendelettel elfogadott Békéscsaba Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének, 2630/1 hrsz-ú földrészletre vonatkozó előírásai megváltoztatását. A terület besorolását véderdő telepítésre szolgáló területről iparterületre kell megváltoztatni. 6. A rendelet módosítását a többi ilyen irányú javaslattal együtt egy éven belül kell előkészíteni. A terület megosztásához szükséges nyilatkozatok kiadhatók. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Tárgy: A Csaba utca tervének elkészítése A közgyűlés 23 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 138/2004. (III.25.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Simon Mihály c. főjegyzőt, hogy a hivatal illetékes szakirodáinak, és tervezők bevonásával készítessen tervet a Csaba utca kialakításáról. 2. A tervezésre maximum ,- Ft fordítható, fedezete a évi költségvetésben előirányzott tervezési kiadásokra fordítható összeg. 3. A tervet elfogadás előtt a közgyűlésen be kell mutatni. 4. A tervezés költségét arányosítással a Csaba utca mellett található, önkormányzati tulajdonú telkek vételárába be kell építeni. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: december 31. Tárgy: A BITU-WORK Kft. ajánlata A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 139/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a BITU-WORK Kft Városi Kórház, és Ifjúsági Ház épületeinek tetőszigetelésére vonatkozó ajánlatát megismerte. A közgyűlés az ajánlatot pénzügyi és műszaki szempontból is előnytelennek tartja, így nem járul hozzá, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tetőszigetelési munkáinak elvégzéséért cserébe az ajánlattevő a Kétegyházi út 28. szám alatti ingatlan tulajdonjogát megszerezze.

7 7 Az önkormányzati ingatlanok felújítását a költségvetésbe tervezetten, a meglévő felújítási tervekben rögzített tartalommal kell megvalósítani. A Kétegyházi út 28. szám alatti ingatlan hasznosítását a 19/2003. (XI. 3.) Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsági határozatban foglaltak szerint kell megvalósítani. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: április 30. Tárgy: A BÉKÉS Logisztikai Rt. ajánlata A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 140/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése részt kíván venni a BÉKÉS Logisztikai Részvénytársaságban tulajdonostársként, de csak abban az esetben, ha az önkormányzati tulajdonú ingatlan apportálásával elfogadják a tőkejegyzésünket. A közgyűlés felhatalmazza Baji Lajos alpolgármestert, hogy a részvénytársaságba történő belépés feltételeiről az értékarányos részvényjegyzésről a tárgyalásokat a tulajdonosok képviselőjével lefolytassa és az eredményről a közgyűlést tájékoztassa. Felelős: Határidő: Baji Lajos alpolgármester azonnal Tárgy: MÁV Rt-vel tárgyalások kezdeményezése A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 141/2004. (III.25.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése szakértői tárgyalásokat kezdeményez a MÁV Rt-vel a következő témákban: - A vasútállomás területének logisztikai hasznosítása érdekében a határt átlépő vasúti teherforgalmat ellenőrző vámvizsgálat céljára, Békéscsaba Vasútállomás teherpályaudvari részének alkalmassá tételéről. - Az Északi-Iparterület melletti iparvágány hosszú távú használhatóságának biztosításáról. 2./ A közgyűlés 305/2003.(V.22) közgyűlési határozat értelmében az Északi-Iparterületen lévő önkormányzati területek a Pályázat Előkészítő Alaphoz benyújtott barnamezős beruházáson belül, logisztikai célú hasznosítását előkészítteti.

8 8 3./ A áprilisi közgyűlésre készüljön előterjesztés, amely tartalmazza: - a logisztikai célú önkormányzati területek fejlesztésének ütemtervét, - a lehetséges együttműködő partnerek megnevezését, szándéknyilatkozatát, - cégformára vonatkozó javaslatot, indoklással, - az együttműködést megvalósító társaságok együttműködésére vonatkozó tevékenységének tervezetét. Felelős: Határidő: Baji Lajos alpolgármester azonnal Tárgy: MÉH Rt-ben lévő önkormányzati részvény-csomag vételére ajánlat A közgyűlés 23 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 142/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dél- Magyarországi MÉH Rt-ban lévő ,- Ft névértékű részvény 50 %-on történő értékesítéséhez nem járul hozzá, és az 533/2002. (XII.19.) határozatát nem kívánja módosítani. Felelős: Határidő: Baji Lajos alpolgármester azonnal (a cég tájékoztatása) Tárgy: A CSABAI ÉLETFA Kht. stratégiai tervének operatív kidolgozása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 143/2004. (III.25.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társasággal kötött, 804/1999 (XI. 18.) és 641/2000. (XI. 16.) közgyűlési határozattal módosított 659/1999. (IX. 30.) közgyűlési határozattal elfogadott Ellátási szerződést az 1. mellékletben foglaltak szerint módosítja. Felelős: Határidő : Pap János polgármester azonnal 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társasággal a 2. melléklet szerinti tartalommal és formában

9 9 Vagyonhasználati szerződést köt a Békéscsaba Lencsési út 85. szám alatti, 1703 hrsz. ingatlan és a rajta felépített 99 fő elhelyezését biztosító, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon felszerelt gondozóház használatára. Felelős: Határidő: Pap János Polgármester azonnal 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság Alapítója felkéri Békéscsaba Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjét, hogy készítse elő A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról 21/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelet III. fejezetének jelen előterjesztés 3. melléklete szerinti módosítását. Felelős: Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző Határidő: április 30. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. (képviseli: Pap János polgármester, továbbiakban: önkormányzat) másrészről a CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85., cégjegyzékszám: (képviseli: Dr Kiss Éva ügyvezető igazgató, továbbiakban: kht.) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: Szerződő felek a közöttük november 18. napján létrejött Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 804/1999. (XI.18), 659/1999. (XI. 30), valamint a 31/2000. (VII. 6.) közgy. határozatával módosított 143/2004. (III.25.) közgy határozatával elfogadott a CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházzal kötött ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 1. Ellátási szerződés 3. pont változásai Eredeti: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 643/1999. (IX.30.) közgy. határozata alapján Módosított: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése használati jog elnyerésére vonatkozó határozatai alapján 2. Ellátási szerződés 4. pontja változásai: Törölve: Az ápolást gondozást nyújtó intézmény az első ütemben elkészült létesítményei 54 fő befogadására alkalmasak. A második ütemben elkészült létesítmény 31 fő befogadására alkalmas. /+2 fő, amely az első ütemben más célra használt lakóegység felszabadulásából adódik/ Első és második ütem együttesen: 87 fő befogadására alkalmas Új: Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény 99 fő befogadására alkalmas.

10 10 3. Ellátási szerződés 6. pont változásai: Eredeti: 54 fő elhelyezését biztosító gondozóház Módosított: 99 fő elhelyezését biztosító idősek otthona Törölve: A második ütemben felépülő 31 fő elhelyezését biztosító létesítményt annak minden tartozékával rendeltetésszerű használatra alkalmas módon felszerelve legkésőbb február 10-ig a Kht rendelkezésére bocsátja. Eredeti: 87 fős nyugdíjasház Módosított: 99 fős idősek otthona Kiegészül: A működéshez előírt tárgyi feltételek folyamatos biztosításáért az Önkormányzat, a személyi feltételek biztosításáért a Kht. felel. A Kht. a jogszabályok betartásával önállóan dönt a feladatot ellátó szakemberek számáról, foglalkoztatásuk módjáról, feltételeiről és díjazásának mértékéről 4. Ellátási szerződés 7. pontja változásai: Kiegészül: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az ellátásra jogosultakról szociális és lakásügyi bizottsága határozatainak megfelelően dönt. Az ellátás iránti kérelmeket a Kht. tartja nyilván és azokról rendszeresen tájékoztatja az Önkormányzat szociális és lakásügyi bizottságát. A Kht haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, amennyiben férőhely üresedés támad, a mielőbbi teljes kapacitáskihasználás érdekében. A Kht. a beutaló határozatok alapján jogosult és köteles az igénybevevőkkel a szerződést megkötni. 5. Ellátási szerződés 8. pontja változásai: Kiegészül: A feladatok ellátásához szükséges működési engedély megszerzéséért és folyamatos meglétéért a Kht. felel, amennyiben azonban a működési engedély meglétét az Önkormányzat részéről felmerült hiányosság veszélyezteti, a Kht. erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A Kht. nem felel az Önkormányzat ebbéli esetleges mulasztásáért. Az ellátással összefüggésben az Önkormányzathoz benyújtott panaszok elbírálása az Önkormányzat feladata. A Kht-hoz közvetlenül benyújtott panaszt az ügyvezető saját hatáskörében kivizsgálhatja, elbírálhatja és a szükséges intézkedéseket megteheti, de erről az Önkormányzatot 8 napon belül tájékoztatni köteles. A Kht. szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles működéséről beszámolni, tájékoztatást adni írásban. Ugyanezen módon köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, valamint a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az Önkormányzat rendelkezésre bocsátani. 6. Ellátási szerződés 10. pontja változásai: Eredeti: A Kht. kötelezettségeket vállal arra, hogy a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat a szociális törvényben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn és évben figyelemmel Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 501/1999.(VII.08) Közgy. határozatára is állapítja meg.

11 11 Módosított: A Kht. kötelezettségeket vállal arra, hogy a szolgáltatásért fizetendő térítési díjat a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvényben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban foglaltaknak megfelelőn figyelemmel Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó határozataira - állapítja meg. Kiegészül: A fentiek figyelembevételével a havi térítési díj karbantartásáról évente legalább egy alkalommal, tárgyév januárjában dönt Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése. 7. Ellátási szerződés 12. pontja (a Kht. működéséhez rendelkezésre áll) Törölve: január 1-től Kiegészül: - Az egyszeri használatbavételi díj 40%-a (10% elkülönítendő a kiköltözések esetére járó visszatérítésre, 30% a tárgyi, személyi feltételek fejlesztési forrása) A Kht. köteles ezekkel a pénzeszközökkel évente egy alkalommal az önkormányzat felé elszámolni. 8. Ellátási szerződés 13. pont változásai (230/2000. /IV. 13/ közgyűlési határozatnak megfelelően): Törölve: Önkormányzat fentiekre figyelemmel vállalja, hogy a hozzá befolyt díj fent jelzett hányadát a Kht számlájára átutalja a mindenkori befizetést követő 8 napon belül Kiegészül: Kht. vállalja, hogy a hozzá befolyt díj önkormányzatot megillető hányadát Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bérlakás értékesítési számlájára átutalja a mindenkori befizetést követő 8 munkanapon belül. Az ellátási szerződés, módosítással és kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlanul fennállnak. Fenti megállapodást a felek, elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. Békéscsaba, március 25. Pap János polgármester Dr. Kiss Éva ügyvezető 2. számú melléklet VAGYONHASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. (képviseli: Pap János polgármester, továbbiakban: Önkormányzat) másrészről a CSABAI ÉLETFA Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 85., cégjegyzékszám: (képviseli: Dr Kiss Éva ügyvezető igazgató, továbbiakban: Kht.) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

12 12 1./ Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a Kht. határozatlan idejű működtetésében, ingyenes tartós használatában áll a Békéscsaba, Lencsési út 85. szám alatti ingatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas felszerelt állapotban. 2./ A Kht. kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant és a jelen szerződés mellékletét képező ingóságokat a tőle elvárható módon, rendeltetésszerűen használja. A Kht. köteles éves felújítási tervet készíteni és azt a tárgyévi önkormányzati költségvetési terv elkészítése előtt a pénzügyi, költségvetési bizottságnak átadni. A Kht. vállalja, hogy az ingatlan fenntartásával járó kisebb kiadásokat és szokásos mértékű karbantartását nettó Ft/év értékhatárig elvégzi. Vállalja továbbá, hogy a berendezési és felszerelési tárgyak karbantartását, pótlását nettó Ft/év értékhatárig elvégzi. Az üzemeltetési költségeket ugyancsak viseli. 3./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Kht. 2. pontban részletezett kötelezettségvállalásán túli ingatlan karbantartást, ingóság karbantartást, pótlást külön egyeztetés és döntést alapján - elvégzi, az ingatlant, valamint az ingóságokat a használat alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartja, szükség szerint felújítja. 4./ A Kht. tudomásul veszi, hogy átalakítási munkákat az ingatlanon csak az Önkormányzat hozzájárulásával végezhet. Abban az esetben, ha jogosulatlanul olyan átalakítási munkákat végzett, amelyhez hozzájárulás kellett volna, az Önkormányzat kívánságára, köteles az eredeti állapotot visszaállítani. 5./ A Kht-t - alapító okirata és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 3/1999. (II. 25.) közgyűlési rendelete szerint, mely az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól rendelkezik - megilleti az ingatlan bérbeadási joga, azzal a kikötéssel, hogy a bérbeadásnak az alaptevékenységet kell elősegítenie és azt semmilyen módon nem veszélyeztetheti. 6./ A felek tudomásul veszik, hogy az itt nem szabályozott, esetlegesen felmerülő vitás kérdések eldöntésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Fenti megállapodást a felek, elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. Békéscsaba, március 25. Pap János polgármester Dr. Kiss Éva ügyvezető igazgató Tárgy: A lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 16/1994. (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2004. (III.25.) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló többször módosított 16/1994. (III. 17.) rendelet módosításáról

13 13 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 2/1998. (I. 29.), 13/1999. (IV. 22.), 9/2000. (II. 18.), 12/2001. (III. 29.), 7/2002. (III. 7.), 15/2003. (IV. 24.) önkormányzati rendeletekkel módosított 16/1994. (III. 17.) önkormányzati rendeletét a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 23. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Lakáscélú önkormányzati kamatmentes kölcsön támogatás elsősorban lakás építéséhez, illetve vásárlásához nyújtható. Első lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet is, amikor az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének: - ténylegesen gyakorolt haszonélvezettel terhelt lakástulajdona van, - együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányadot meg nem haladó résztulajdona van olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján került a tulajdonukba, - önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya van, amennyiben - támogatás iránti kérelme számára kedvező elbírálása esetén az önkormányzat, vagy más bérbeadó tulajdonában lévő lakásra kötött bérleti jogviszonyáról írásban lemond és a bérbeadó azt elfogadja. 2. A rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Első lakástulajdon megszerzéshez kamatmentes kölcsön támogatás nyújtható: - házaspárok, - élettársak, - kiskorú gyermeket egyedül nevelők részére. 3. A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A lakás építéséhez, illetve vásárlásához nyújtható kérelmek elbírálásakor előnyben részesíthető, aki (házaspárok és élettársak esetében annak legalább egyik tagja): - legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik, - önkormányzati bérlakás bérlője, amennyiben - támogatás iránti kérelme számára kedvező elbírálása esetén - önkormányzati tulajdonban lévő lakásra kötött bérleti jogviszonyáról írásban lemond és a bérbeadó azt elfogadja, - szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás iránti érvényes kérelemmel rendelkezik, amelyet a támogatási kérelem elbírálását megelőző legalább 1 éve benyújtott.

14 14 4. A rendelet 3. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kamatmentes kölcsön támogatás összege rászorultságtól és szociális helyzettől függően minimum Ft, maximum Ft lehet. 5. A rendelet 3/A. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: évben támogatás kizárólag a négyemeletes panelépületek fűtésmódjának egyedi fűtésmódra történő átalakításához nyújtható. 6. A rendelet 3/B. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Lakásingatlan korszerűsítéséhez, felújításához támogatás annak a kérelmezőnek adható, akinek havi nettó jövedelme családosok esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: - 60 év alattiak esetében a 2-szeresét, - 60 év feletti nyugdíjasok esetében a 2,5-szeresét, és nem rendelkezik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdés b) pontjában körülírt vagyonnal. 7. A rendelet 3/B. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A támogatás összege rászorultságtól és szociális helyzettől, illetve a korszerűsítésről, felújításról csatolt költségvetésben szereplő bekerülési költségektől függően minimum Ft, maximum Ft között állapítható meg. 8. A rendelet 3/B. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a Szociális és Lakásügyi Bizottság kivételes méltánylás alkalmazásával legfeljebb Ft támogatást állapíthat meg. 9. A rendelet 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A kamatmentes kölcsön támogatás visszafizetése a szerződés megkötését követő 3. hónap első napjától esedékes.

15 15 A visszafizetést havi egyenlő, minimum Ft, maximum Ft összegű részletekben és maximum 84 hónap alatt kell teljesíteni. 10. A rendelet 8. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A felújításhoz, korszerűsítéshez nyújtott támogatás visszafizetése a szerződés megkötését követő 3. hónap első napjától esedékes. A visszafizetést havi egyenlő, minimum Ft, maximum Ft a 3/B. (3) bekezdése esetén minimum Ft összegű részletekben és maximum 60 hónap alatt kell teljesíteni. 11. Ahol a 16/1994. (III. 17.) önkormányzati rendelet és módosításai Szociális Bizottságot említ, ott a továbbiakban Szociális és Lakásügyi Bizottságot kell érteni. 12. (1) A rendelet év április hó 1. napján lép hatályba. (2) A módosító rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 1. (1) bekezdésének második mondata, a 4. -a, az 5. (1) bekezdésének d) pontja. Békéscsaba, március 25. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: Javaslat az Erzsébet lakópark 4 lakóházának hasznosítására A közgyűlés 15 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodással a következő határozatot hozta: 144/2004 (III.25.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet lakópark II. ütemében épült önkormányzati bérlakások közül 2 lakást kizárólagosan gazdaságélénkítő, gazdaságfejlesztő céllal további 6 hónap időtartamra elkülönít. A 2 lakás bérlőkijelölési joga közgyűlési hatáskör. A lakásokba más céllal, semmilyen indokkal bérlő nem helyezhető el. Abban az esetben, ha a közgyűlés legkésőbb szeptember 30-ig a bérlakásokat nem használja fel, úgy a lakáshasznosítás kérdését ismételten közgyűlés elé kell terjeszteni.

16 16 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet lakópark II. ütemében épült lakóházak közül további 2 lakás bérlőkiválasztási jogát térítésmentesen 20 év időtartamra biztosítja a békéscsabai Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet számára a mindenkori lakbér teljes összegének megfizetése mellett. Felelős: Határidő: Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Beszámoló Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés 26 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 145/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a városi rendőrkapitány által előterjesztett beszámolót Békéscsaba Megyei Jogú Város évi közrend, közbiztonságának helyzetéről. Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 146/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul vette a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről szóló beszámolót. Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítási javaslat A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: BÉKÉSCSBA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2004. (III.25.) önkormányzati rendelete a 14/2003. (IV.24.) önkormányzati rendelet a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 5.sz. mellékletének Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra vonatkozó része a következő új 4/ ponttal egészül ki: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság:

17 17 A/ Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított döntési hatáskörök 4./ Jóváhagyja a Gyermekélelmezési Intézmény szervezeti és működési szabályzatát. E rendelet március 25-én lép hatályba. Békéscsaba, március Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. c. főjegyző Tárgy: EU-jogharmonizáció kapcsán elvégzett feladatokról tájékoztatás, és ütemterv javaslat A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 147/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő jogharmonizációs feladatok elvégzésére vonatkozó ütemtervet a melléklet szerint jóváhagyja. Felelős: Határidő: Dr. Simon Mihály c. főjegyző május 1., illetve folyamatos

18

19 Ötv. felhatalmazása alapján jelképek, kitüntetések, címek meghatározása Ssz. Száma Tárgya Kizárólagos EU szabályozás 1. 25/1994.(VI.2.) önk.r. Békéscsaba Kiváló Pedagógusa Kitüntetés alapításáról 2. 54/1993.(XII.22.) Békéscsaba Sportjáért Kitüntetés alapításáról 3. 1/1992.(I.9.) önk.r. Békéscsabáért Kitüntetés alapításáról és a Békéscsaba Díszpolgára cím adományozásáról 4. 36/1992.(XII.18.) A helyi címer és zászló, 5. valamint az egyéb városi jelképek használatának rendjéről 13/2000.(III.16.) A Kiváló Szociális Munkáért Kitüntetés alapítása 6. 30/1999.(XII.18.) Békéscsaba Kultúrájáért Kitüntetés Alapítása 7. 30/2000.(VI.8.) Békéscsaba Tűzvédelméért Kitüntetés alapítása Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel nincs megtörtént hatályban m. nem nincs megtörtént hatályban m. nem nincs megtörtént hatályban m. nem nincs megtörtént hatályban m. igen, felhatalmazó rend. hiányzik nincs megtörtént hatályban m. nem nincs megtörtént hatályban m. nem nincs megtörtént hatályban m. nem 1. sz. melléklet Határidő 2004.V.1.

20 20 A Közgyűlés működését érintő önkormányzati törvényből fakadó szabályozási tárgykörök 2. sz. melléklet Ssz. Száma Tárgya Jogszabályi felhatalmazás 1. 11/1991.(X.10.) A Közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról 2. 5/1995.(I.19.) A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásokról 3. 14/2003.(IV.23. ) 4. 43/2000.(XI.16. ) A közgyűlés szervezeti és működési szabályzatáról A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 5. 3/1999.(II.25.) Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel Határidő Ötv. megtörtént hatályban maradó nem Ötv. megtörtént hatályban maradó nem Ötv. megtörtént hatályban maradó nem Ötv megtörtént hatályban maradó nem Áht. folyamatban hatályban maradó felülvizsgálattól függően 2004.V.1. Jogszabály végrehajtására alkotott önkormányzati rendeletek 3.sz. melléklet Ssz. Száma Tárgya Jogszabályi felhatalmazás 1. 46/2000.(XII.14. ) A helyi adókról helyi adókról szóló évi C. törvény 2. 21/1999.(IX.30.) Lakások és helyiségek bérlete évi LXXVIII.tv. folyamatban (tv.- i észrevétel is Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel Határidő megtörtént hatályban marad A központi jogszabálynak megfelel, annak módosítása esetén lesz szükséges folyamatos hatályban marad módosítást igényel 2004.IV.30.

21 /1994.(III.17.) Lakás célú önk. kamatmentes kölcsön 4. 2/2000.(II.17.) Térítési díj és tandíj fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról 4/2000.(II.17.) Behajthatatlan követelésekről 10/1997.(III.27.) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről 7. 28/1994.(VI.2.) Zajvédelem helyi szabályozásáról 8. 11/1997.(III.27.) Helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról 9. 11/1998.(VI.11.) Helyi jelentőségű természeti értékek védelmére vonatkozó kezelési utasítások Ötv. és a 12/2001.(I.30.) Korm. rend. 23. (2) LXXIX. tv. (Közokt.) 102. (2) bek. b./ Áht évi XXXVIII. tv (2) bek. A környezetvédelmének általános szabályairól szóló évi LIII.tv. 48. (3) bek. b./ évi LIII.tv. 46. (1) bek. c./ A természetvédelemről szóló évi LIII.tv. 24. (1) bek. b./ Ssz. Száma Tárgya Jogszabályi felhatalmazás /1997.(XII.18. ) /1998.(XII.17. ) Helyi környezetvédelmi alap Köztisztaság fenntartásáról van) folyamatban hatályban marad módosítást igényel 2004.V.1. megtörtént hatályban marad nem folyamatban (értékhatárok) hatályban marad felülvizsgálattól függően folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően megtörtént hatályban marad nem évi LIII.tv. 55. megtörtént hatályban marad nem évi XX.tv. 85. (1) bek. i./ 2004.XII V V.1. Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel Határidő folyamatban hatályban marad EU támogatási politikájával való összhangot biztosítani kell évi XLII. tv. folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően 2004.V.1.

22 /1999.(II.25.) A mezőőri járulékról évi CLIX. tv. 19. megtörtént hatályban marad nem /2000.(III.16.) Önkormányzati évi LXXVIII.tv. folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól Tervtanács függően, közbesz. eljárással való szinkront biztosítani kell /1992.(VII.9.) Építészeti értékek helyi védelméről /2000.(V.11.) A város egyes területének építési szabályzatai, szabályozási tervei /1996.(XII.19. ) /1995.(VI.1.) /1994.(VI.2.) /1992.(VI.11.) 20. 8/1994.(II.17.) 21. 5/1994.(II.17.) /2000.(VII.16. ) /2000.(IX.21.) Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 24. 3/1997.(I.30.) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás /1994.(VI.2.) Parkoló építési évi III.tv. 20. és évi LXXVIII.tv. 57. Épített k. alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 13. Fizető parkolók Közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 15. (3) bek. kötelezettségi (letét parkoló alap, stb.) folyamatban hatályban marad építési szabályzattal való összhang vizsgálata szükséges folyamatban felülvizsgálattól függően marad hatályba folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően évi XLIII. tv. 41. (3) bek. folyamatban hatályban marad felülvizsgálattó függően évi I. tv. 31. folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően Ötv., OTÉK folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően 2004.V XII V V V V V /1995.(I.19.) Helyi autóbusz évi LXXXVII. tv. folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól 2004.V.1.

23 23 közlekedési díjak függően Ssz. Száma Tárgya Jogszabályi felhatalmazás 27. 5/1991.(III.13.) Önk. tulajdonban lévő bérlakások vízcsatornadíjának megállapításáról /2001.(X.30.) Önkormányzati biztos kirendeléséről /2002.(VI.6.) Háziorvosi körzetek megállapítása /2002.(IX.12.) Szakmai alapfeladat keretében szellemi tev. szolgál. szerződéssel történő igénybevétele feltételei /2002.(IX.12.) Ivóvíz- ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjáról és a szolg. egyes kérdéseiről Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel Határidő 18/1990.(I.31.) MT folyamatban felülvizsgálattól függ, hogy szükséges-e külön rendeleti szabályozás Áht évi XXXVII. tv. 98. (6) bekezdés évi II. tv. 2. (2) bek. Áht. és a 217/1998.(XII.30.) Korm évi LXXXVII. tv. 7. (1) bek. megtörtént hatályban marad nem megtörtént hatályban marad nem megtörtént hatályban marad nem 2004.V.1. folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függ 2004.V /2003.(III.27.) Közművelődésről évi CXL. tv. 77. megtörtént hatályban marad nem /2003.(XII.11. megtörtént hatályban marad nem ) /2003.(XII.11. ) Önk. hat. adók megfizetésének módjáról Adósságkezelési szolgáltatás Art évi XCI. tv. 28. (3) bek évi III. tv. 55. C. (1) bek. megtörtént hatályban marad a központi jogszabály esetleges módosításától 2004.V.1.

24 /2000.(V.11.) Pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról évi III. tv. 25. (3) bek. függően folyamatban hatályban marad alanyi kör a csatlakozás időpontjában 2004.V.1. Ssz. Száma Tárgya Jogszabályi felhatalmazás /2000.(VI.11.) Személyes gond. nyújtó szoc.ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról /2001.(X.18.) Polg.Hiv. dolg. közszolg.jogviszonyának egyes kérdéseiről /2001.(XII.13. ) 38. 8/2003.(II.27.) Önkorm. tul. szennyvízcsatornáira, vízvezetékre és gázvezetékre való csatlakozás feltételeiről Költségvetést érintő rendeletek /2001.(IV.26.) Költségvetést érintő rendeletek 41. 6/2003.(II.27.) Költségvetést érintő rendeletek Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel Határidő évi III. tv. 92. folyamatban hatályban marad igen 2004.V.1. Ktv. 4., 42. (3) bek., 44/A., 46. (3) bek évi LXXVIII. tv. 28. (2) bek. megtörtént hatályban marad nem folyamatban hatályban marad felülvizsgálattól függően Ötv., Áht. megtörtént adott évet szabályoz, sem módosítani, sem hatályon kívül helyezni nem kell Ötv., Áht. megtörtént adott évet szabályoz, sem módosítani, sem hatályon kívül helyezni nem kell Ötv., Áht. megtörtént adott évet szabályoz, sem módosítani, sem hatályon kívül helyezni nem kell 2004.V.1.

25 /2003.(VII.10. ) Költségvetést érintő rendeletek /2003.(IX.18.) Költségvetést érintő rendeletek 44. 3/2004.(I.29.) Költségvetést érintő rendeletek Ötv., Áht. megtörtént adott évet szabályoz, sem módosítani, sem hatályon kívül helyezni nem kell Ötv.,Áht. megtörtént adott évet szabályoz, sem módosítani, sem hatályon kívül helyezni nem kell Ötv.,Áht. megtörtént adott évet szabályoz, sem módosítani, sem hatályon kívül helyezni nem kell Helyi viszonyok szabályozására 4. sz. melléklet Ssz. Száma Tárgya Jogszabályi felhatalmazás Felülvizsgálat Sorsa Módosítást igényel Határidő 1. 11/1999.(IV.22.) Közterületek rendjéről Ötv. 16. (1) bek. folyamatban hatályban marad felülvizsgálat eredményétől függően 2. 8/1995.(II.16.) Haszonállattartásról Ötv. 16. (1) bek. folyamatban hatályban marad felülvizsgálat eredményétől függően Ötv. 16. (1) bek. folyamatban hatályban marad felülvizsgálat eredményétől függően 3. 34/1993.(V.27.) Ebtartásról és haszonállatnak nem minősülő állatok tartásának szabályozásáról 4. 41/2000.(X.19.) Állati hulladék ártalalanítási díjához történő hozzájárulás mértékéről és az egyes Ötv. 16. (1) bek. megtörtént hatályban marad nem 2004.V V V.1.

26 26 önk. tevékenységek díjairól 5.sz.melléklet Deregulációval érintett, hatályon kívül helyezése szükséges Ssz. Száma Tárgya Felhatalmazás Hatályon kívül helyezés oka Határidő 2004.V /1999.(VII.8.) Belvíz sújtotta szeméyi t.l. okozott károk enyhítésére önk. tám 2. 18/2001.(V.24.) Közbeszerzési eljárás Közbesz. eljárásról szóló évi XL. tv. 106/1998.(XII.26.) MT Adott időszakban jelentkezett belvízkárok enyhítését szolgálva, központi forrásból. Központi támogatás nincs, saját forrás sincs a költségvetésben. Felhatalmazó törvényt hatályon kívül helyezték, új törvény nem ad felhatalmazást (szabályzatot kell készíteni) V.1.

27 Tárgy: Alapítványok integrációja A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 148/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Békés Megye Lakosságának Védelméért Közhasznú Közalapítvány egyik alapítója nem járul hozzá a Békés Megye Lakosságának Védelméért Közhasznú Közalapítvány, valamint a Békés Megye Tűzvédelméért Közhasznú Alapítvány integrációjához. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Javaslat intézmények részére pótelőirányzatok biztosítására A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 149/2004. (III.25.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények részére az 1. számú mellékletben részletezettek alapján összesen e Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a évi költségvetésben tervezett normatív, kötött felhasználású állami támogatások előirányzata terhére. II. A közgyűlés az intézmények részére a évi általános, valamint ingyenes tankönyvtámogatás megoldására összesen e Ft pótelőirányzatot biztosít a kötött felhasználású intézményi céltartalék előirányzata terhére. Az előirányzat-változásokkal a évi költségvetési rendeletet módosítani kell. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31.

28 28

29 29

30 30 Tárgy: Európa Terv Békéscsaba A közgyűlés 19 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 150/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben szereplő Európa Tervet támogatja. Felelős: Határidő: Pap János polgármester Baji Lajos alpolgármester Velkey Gábor alpolgármester Hrabovszki György alpolgármester értelem szerint Tárgy: A Trefort Utcai Óvoda és Kazinczy Lakótelepi Óvoda integrációja A közgyűlés 18 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 151/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése integrálja a Trefort Utcai Óvoda és a Kazinczy Lakótelepi Óvodát szeptember 1-től az alábbiak szerint: 1./ A Trefort Utcai Óvodát, mint önálló jogi személyt a melléklet szerinti megszüntető okirattal - jogutódlással megszünteti, Alapító Okirata ezzel az időponttal hatályát veszti. 2./ A Trefort Utcai Óvoda (3 csoport) beolvad a Kazinczy Lakótelepi Óvodába (4 csoport), mely 7 csoportos óvodaként két telephelyen működik tovább, jogilag önálló, gazdaságilag továbbra is részben önálló (teljes gazdálkodási jogkörű) intézményként. 3./ Az intézmény nevét módosítja: Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda 4./ Beóvodázási körzetét a szülői igényeket figyelembe véve - a beóvodázási folyamat során a helyi szabályozásnak megfelelően az Oktatási Bizottság határozza meg. Az átszervezés után mindkét telephelyen a gyermeklétszámnak megfelelő óvodai csoportszám működik. A jelentkezési eljárás folyamán a felhasználóknak továbbra is lehetősége lesz megjelölni a választott telephelyet.

31 31 5./ Az óvoda élén függetlenített magasabb vezető áll, akinek jogviszonyát az átszervezés nem érinti. Vezetői munkáját egy vezetőhelyettes segíti. A székhely vezetőjének feladata bővül egy telephely vezetésével. 6./ A Trefort Utcai Óvoda vezetőjének megbízása augusztus 31-én lejár, új pályázat kiírására nem került sor. Az elmúlt években eredményes munkát végzett, indokolt, hogy helyismerete, vezetői személyisége, a helyi nevelési programban való jártassága alapján az átszervezés után vezetőhelyettesi megbízást kapjon. A közgyűlés a vezetőhelyettesi pótlékon túl az intézmény költségvetésében december 31-ig havi Ft-ot biztosít Gábel Istvánné határozott idejű keresetkiegészítéseként. 7./ A közalkalmazottak jogviszonya továbbra is fennáll a jogutód intézménnyel (kivéve a gyermeklétszám csökkenés eredményeként megszűnő feladatokat ellátóké). Minden később felvetődő kérdésben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény az irányadó. A közalkalmazottak létszáma a közoktatási törvényben előírtak szerint 2006-ig nem változik, kivéve az esetleges gyermeklétszám csökkenéséből adódó csoportszám változását. Az egyedi döntés alapján alkalmazott többletlétszámról továbbra is a beóvodázási adatok ismeretében a közgyűlés dönt. Az esetleges felmerülő többletmunka terhet, szervezési, adminisztrációs, technikai feladatokat a meglévő személyi állománnyal, túlóraigény nélkül szükséges megoldani. 8./ Az intézményre vonatkozó oktatási és működési dokumentumok módosítása az intézmény által meghatározott ütemezés szerint történik. Az ütemezés elkészítésének határideje: június 30. A működéssel kapcsolatos részletes szabályozást az intézményi SZMSZ-ben szükséges rögzíteni. Az óvoda egységes nevelési programja a jelenlegi helyi nevelési programok alapján, a hagyományok, a szakmai önállóság megtartásával készül el. 9./ Az óvoda két telephelyének felszereltsége megfelel a helyi nevelési program kívánalmainak, fejlesztésük az eszközfejlesztési tervnek megfelelően történik. 10./ Az intézmény irattárának egyesítése a 11/1994. (VI.8.) nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló MKM rendelet alapján történik. 11./ Az intézmény alapító okirata az alábbiak szerint módosul: ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. az Alapító Okirat sorszáma: 6/ / Intézmény neve: KAZINCZY ÉS TREFORT UTCAI ÓVODA 2./ Székhelye (pontos címe):

32 32 Békéscsaba, Tábor utca 4. Telephelye: Békéscsaba, Trefort utca / Törzsszáma: / Alapító szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7. 5./ fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. 6./ Az intézmény felügyeleti szerve: 7./ Jogállása: 8./ Illetékességi és működési köre: 9./ Gazdálkodási jogköre: 10./ Típusa: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. önálló jogi személy, a Trefort utcai Óvoda (Békéscsaba, Trefort utca ) általános jogutódja A közoktatásról szóló évi LXXIX. sz. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzete Részben önálló költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az óvodai GESZ végzi. óvoda tagozata: nincs 11./ felvehető maximális gyermeklétszám: 175 fő 12./a: Alaptevékenység TEÁOR száma: /b Alaptevékenysége:

33 33 A közoktatásról szóló évi LXXIX. sz. tv.; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. sz. tv.; valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. sz. tv. alapján óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése: más fogyatékos gyermekek, integrált nevelésében résztvevő nevelési intézmény diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, mutizmus, figyelemzavar, hiperaktivitás óvodai intézményi étkeztetés (feltételek biztosítása) Alaptevékenységen belül kisegítő, kiegészítő tevékenység:! oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése! szlovák nyelv és hagyományápolás Kiegészítő tevékenység: intézményi vagyon működtetése saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 13./ Vállalkozási tevékenysége: Nincs 14./ Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 15./ Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az óvoda vezetőjét a közgyűlés bízza meg pályázat útján, határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polqármester gyakorolja. 16./ Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a 3207 hrsz.-ú 4648 m 2 Tábor u.4.sz., a 3382 hrsz.-ú 2242 m 2 Trefort utca 21., és a hrsz.-ú 1121 m 2 Trefort utca 23. alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló, többször módosított 3/1999. (II.25.) önkormányzati rendelet szabályozza.

34 34 A közgyűlés 478/1992. (XII. l8.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II.24.), a 218/1995. (VI. l.), a 82/1998.(III.19.), az 589/2001. (XI. 15.), a 105/2003. (II. 27.), valamint a 151/2004. (III.25.) határozattal. Békéscsaba, március 25. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály c. főjegyző MEGSZÜNTETŐ OKIRAT Az Alapító Okirat kelte: XII. 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 17/1992. A Megszüntető Okirat kelte:. A Megszüntető Okirat sorszáma:. 1./ Intézmény neve: TREFORT UTCAI ÓVODA 2./ Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Trefort u Telephelye: Békéscsaba, Trefort u / Törzsszáma: / Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve jogelődje 5./ A megszüntető szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 6./ A megszüntetés indoka: intézményi beolvadás az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 90. (1) bekezdés c.) pontjának rendelkezései alapján: Az alapító a költségvetési szervet megszünteti, ha az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 7./ A megszüntetett intézmény alapfeladatainak jövőbeni ellátása:

35 35 A megszüntetett intézmény alapfeladatainak jövőbeni ellátását a 8. pontban megjelölt jogutód intézmény végzi a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény alapján. 8./ A jogutód intézmény: Kazinczy és Trefort Utcai Óvoda Cím: 5600 Békéscsaba, Tábor u / Rendelkezés a vagyon feletti rendelkezési jogosultságról: Az intézmény használatában volt önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az alapító rendelkezik. Az ingóságok feletti rendelkezési jog gyakorlásának módját az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló többször módosított 3/1999. (II. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza. 10./ Rendelkezés a foglalkoztatottakról: A megszüntetett intézmény közalkalmazottainak és munkavállalóinak jogviszonya továbbra is fennáll a 8. pontban megjelölt jogutód intézménnyel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 151/2004. (III.25.) határozatával elfogadva. Békéscsaba, március 25. Mihály Pap János Dr. Simon polgármester címzetes főjegyző Felelős: Velkey Gábor alpolgármester Határidő: augusztus 31. Tárgy: A József Attila Lakótelepi Óvoda és a Kőmíves Kelemen Sori Óvoda integrációja A közgyűlés 20 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 152/2004. (III.25.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése integrálja a József Attila Lakótelepi Óvodát és a Kőmíves Kelemen Sori Óvodát szeptember 1-től az alábbiak szerint:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 415/2008/12.05. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdésének a) és u) pontjai alapján minősített többség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30

2012. 12.31 2013. 06.30 2013. 09.30 14251986 1425"1986 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/ Tájékoztató a 211/2013.(X.31.) Oh. számú határozat végrehajtásának tapasztalatairól, valamint javaslat egyes nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:4308 / 2014. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete

B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete B6 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2012. (IV. 06.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 1 amely létrejött egyrészről: Név: Szentendre Város Önkormányzata Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 Adószám: 15395364-2-13 Bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet

A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet A Képviselő-testület döntésétől függően zárt ülés anyaga lehet Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 15306-2/2008 Az előterjesztés készítésében

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos szerződés, illetve megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata Napirend megállapításáról 1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről Előadó: Dr. Pető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/438-1/2014/I Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM

2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2005. december 2. I. évfolyam 15. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...8. oldal 61/2005.(XII.2.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 225. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Milicz Sándor ügyvezető igazgató Készítő: Milicz Sándor ügyvezető igazgató Lövey Zoltán ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat városi szintű központi konyha kialakítására

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

7/2011. számú rektori utasítása Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról

7/2011. számú rektori utasítása Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról 7/2011. számú rektori utasítása Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) tulajdonában, illetve kezelésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, 85/560-159 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

Közfeladat-átadási megállapodás

Közfeladat-átadási megállapodás 08-8/349/2011. Közfeladat-átadási megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben