2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal

2 2.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2001. március 1-i Közgyűlés) - 3/2001.(III.5.) sz. rendelet az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A rendelet külön kiadványban jelenik meg! - 4/2001.(III.5.) sz. rendelet a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995.(II.1.) sz. rendelet módosításáról. - 5/2001(III.5.) sz. rendelet a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996.(IV.1.) sz. rendelet módosításáról - 6/2001(III.5.) sz. rendelet a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 22/2000.(V.8.) sz. rendelet módosításáról - 7/2001(III.5.) sz. rendelet a Miskolci Építési Szabályzatról szóló többször módosított 3/2000.(II.7.) sz. rendelet módosításáról

3 2.szám /2001(III.5.) sz. rendelet az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról, és adományozásuk szabályairól szóló 51/1995.(IX.29.) sz. rendelet módosításáról - 9/2001(III.5.) sz. rendelet a lakások bérletéről szóló 68/1995.(XII.5.) sz. rendelet módosításáról

4 2.szám 5. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI (2001.március 1-i zárt ülés) - II-17/3124/2001.sz. határozat - II-18/3067-2/2001.sz. határozat Magasabb vezetői megbízások meghosszabbítása, pályázat kiírása nélkül Diósgyőri Sportlétesítményeket működtető Kht. vezető tisztségviselőinek megválasztása - II-19/3027-2/2001.sz. határozat Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása (2001. március 1-i nyilvános ülés) - II-20/3111/2001.sz. határozat i beszámoló - II-21/3112/2001.sz. határozat Költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltség megállapítása - II-22/3113/2001.sz. határozat Tisztségviselői megállapítása illetmények

5 2.szám 6. - II-23/3118/2001.sz. határozat A területfelhasználások szabályozásáról szóló, többször módosított I-7/73.041/2000.sz. határozat módosításáról - II-24/3086-3/2001.sz. határozat - II-25/3119/2001.sz. határozat A kitüntető címek és díjak adományozásának előkészítésére létrehozott kuratórium tagjainak megválasztása - II-26/3120/2001.sz. határozat MIK Rt évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadása Közoktatási intézményhálózat korszerűsítése érdekében évben végrehajtandó feladatok - II-27/3121/2001.sz. határozat - II-28/3122/2001.sz. határozat Bhajthatatlan törlése követelések - II-29/3084/2001.sz. határozat Hejőpapi térségében megvalósítandó új hulladéklerakóra céltámogatási pályázat benyújtása és az önrész biztosítása Tapolcafürdő részönkormányzatba új tag választása -II-30/3123/2001.sz. határozat Diósgyőri Várfürdő és Szauna bérleti szerződésének felbontása és a további üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések

6 2.szám 7. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG - 10/2001.sz. határozat Déli Hírlap Kft. gazdasági helyzete - 11/2001.sz. határozat - 12/2001.sz. határozat Tájékoztató a DSM Kht. helyzetéről, várható feladatairól Az önkormányzat hosszútávú Vagyongazdálkodási Programjának elkészítése - 13/2001.sz. határozat Ungvári Andrásné lakáskamat tartozás elengedési kérelme - 14/2001.sz. határozat Miskolc-Tapolca, hrsz-ú ingatlan megvásárlása - 15/2001.sz. határozat Miskolc II.ker /33 és a III.ker /2-3 hrsz-ú termőföldek értékesítése - 16/2001.sz. határozat Déli Hírlap Kft. Taggyűlésének időpontváltozása

7 2.szám 8. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001.(III.5.)sz. r e n d e l e t e a települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995.(II.1.) sz. rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 20. -ában, illetve az évi LXIV. törvény 14. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik. 1. A települési képviselők, a tanácsnokok, a közgyűlési bizottságok tagjai tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995.(II.1.) sz. rendelet (a továbbiakban ÖR.) 1. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A települési képviselő havi tiszteletdíja Ft. (alapdíj) (2) A bizottsági tagságot is betöltő képviselő az alapdíjon felül havi Ft, a nem képviselő bizottsági tag összesen havi Ft tiszteletdíjra jogosult. (3) A tanácsnok és a bizottsági elnök tiszteletdíja az alapdíjon felül Ft. 2. Az ÖR. 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő a testületi munkában való részvétele miatt kiesett jövedelme megtérítésére havi Ft átalányra jogosult.

8 2.szám Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1.napjától kell alkalmazni. M i s k o l c, 2001.március 1. Dr.Szádeczki Zoltán s.k. jegyző Kobold Tamás s.k. polgármester

9 2.szám 10. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2001.(III.5.) számú r e n d e l e t e a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 15/1996. (IV.1.) számú rendelet módosításáról. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az LXV. törvény 16.. (1) bekezdése, valamint a többször módosított évi III. törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R 3., 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. számú melléklete lép. 2. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 7.. (2) bekezdésében a rendszeres gyermekvédelmi támogatás szövegrész hatályát veszti, s helyébe a következő szövegrész lép: kiegészítő családi pótlék. (3) A R. 2.sz. mellékletének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az június 1. napja előtt fizetett és a április 1. napja után jelzett lakbérkülönbözet 50%-a. M i s k o l c, március 1. Dr.Szádeczki Zoltán s.k. jegyző Kobold Tamás s.k. polgármester

10 2.szám sz. melléklet Az Iránytű Avasi Szociális Szolgálat és a Területi Gondozó Szolgálat intézményi térítési díjának mértéke Étkeztetésért és házi segítségnyújtásért Jövedelem Ebéd Háromszori Gondozási Élelem kiszállítás Ft/hó Ft/nap Étkezés Ft/nap Ft/óra Ft/nap Időskorúak Gondozó Házában havonta Ft.- egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi 560 Ft.-

11 2.szám sz. melléklet Az Őszi Napsugár Otthon és részlegei intézményi térítési díja: Az Őszi Napsugár Otthon Szentpéteri kapui, Mátyás király utcai és Mésztelepi részlegeiben havonta az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi Ft Ft.- Az Ezüsthíd Otthonban havonta az egy hónapot el nem érő igénybevétel esetén napi az ápolási férőhelyen - nem bent lakó által történő igénybevétel esetén - napi Ft Ft Ft.- Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában naponta 370 Ft.-

12 2.szám 13. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2001.(III.5.) számú r e n d e l e t e a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról szóló 22/2000.(V.8.) sz. rendelet módosításáról 1. A rendelet 8. d./ pontja hatályát veszti. 2. A 10. (2) és (3) bekezdései helyébe az alábbi előírások lépnek: (2) A fizető parkolás szabályainak megszegőivel szemben nem lehet kerékbilincset alkalmazni, ha a felszerelést megelőzően, vagy aközben a járművezető (üzembentartó) a várakozási pótdíjat kifizeti, hajlandó a gépjármű azonnali eltávolítására, vagy újabb parkolójegyet érvényesít a további parkolásra. (3) A kerékbilincs felszerelésének folyamatában amennyiben nem kerülnek alkalmazásra az 5. -ban foglaltak a járművezető, illetve üzembentartó az alábbi térítési díjakat köteles megfizetni: a) a közterület-felügyelői intézkedés során a bilincs felhelyezése előtt Ft + ÁFA b.) c.) a felszerelés folyamatában, annak befejezéséig a felhelyezést követően, amikor még a felügyelők a helyszínen vannak Ft + ÁFA Ft + ÁFA

13 2.szám 14. Nem lehet a c) pontban foglaltakat alkalmazni akkor, ha a felügyelők a helyszínt a véglegesség szándékával elhagyták, vagy egy másik közterület-felügyelői intézkedés foganatosításába kezdtek. 3. Ezen rendelet március hó 5. napján lép hatályba. M i s k o l c, március 1. Dr.Szádeczki Zoltán s.k. jegyző Kobold Tamás s.k. polgármester

14 1.szám 15. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7/2001.(III.5.) sz. r e n d e l e t e a 18/2000.(IV.10.) sz., a 26/2000.(V.8.) sz., a 32/2000.(VII.3.) sz., a 37/2000.(IX.11.) sz., a 65/2000. (XII.13.) sz., az 1/2001.(II.5.) sz. rendeletekkel módosított Miskolci Építési Szabályzatról szóló 3/2000.(II.7.) sz. rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi CXV. törvénnyel módosított évi LXXVIII. törvény 6.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A Miskolci Építési Szabályzat (továbbiakban: MÉSZ) 1. -a az alábbi ponttal kiegészül: r.) Lyukóvölgy egy részére: a hrsz-ú ingatlan észak-nyugati telekhatára, a Lyukóbányai forgalmi út, belterületi határ, a Görögszőlő utca nyomvonala, északi tehermentesítő út, a Lyukóbányai forgalmi út déli szakasza, a 20265/1 hrsz-ú út, valamint a 75046, 75047, 75050, 75051, 75054, hrsz-ú ingatlanok délnyugati telekhatára által lehatárolt területegységre. 2. A MÉSZ 4.. (2) bekezdése kiegészül: Falusias lakóterület (FL/9)

15 1.szám 16. A MÉSZ II. melléklete bővül: 3. FL/9 Falusias lakóterület, melyen nem helyezhetők el az OTÉK 14..(2) bekezdés 6-8 pontjában felsorolt építmények. 4. A MÉSZ III./B. melléklete az alábbiakkal kiegészül: Az 1.. r.) területen csak belterületbevonás után, bányászati szakvélemény beszerzését követően, az abban meghatározottak betartásával építhetők be a hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz hrsz ingatlanok. 5. A MÉSZ IV. sz. melléklete az alábbiakkal bővül: Városi forgalmi utak: Lyukóbányai út Északi tehermentesítő út Területi gyűjtőút: a Lyukóbányai és Görögszőlő utak közötti tervezett út.

16 2.szám Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv a kihirdetése napjától hatályos. (2) E rendelet előírásait a hatályba lépése napjáig első fokú építésügyi hatósági határozattal még el nem bírált folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) A MÉSZ 18.. (3) bekezdés 3. szakasza kibővül az alábbi ponttal, illetve kiegészül újabb szakaszokkal: Ezzel egyidejűleg az 52/1998.(XII.15.) sz. rendelettel módosított 84/1997.(XII.20.) sz. rendelet 1. -a az alábbiak szerint módosul: "Jelen városrendezési, városépítési szabályozási előírások hatálya Miskolc Megyei Jogú Város igazgatási területére terjed ki, kivéve r.) Lyukóvölgy egy részét: a hrsz-ú ingatlan észak-nyugati telekhatára, a Lyukóbányai forgalmi út, belterületi határ, a Görögszőlő utca nyomvonala, északi tehermentesítő út, a Lyukóbányai forgalmi út déli szakasza, a 20265/1 hrsz-ú út, valamint a 75046, 75047, 75050, 75051, 75054, hrsz-ú ingatlanok délnyugati telekhatára által lehatárolt területegységet. Ezzel egyidejűleg a 66/1993.(XI.25.) rendelettel elfogadott Őzugró-Bodóoldal RRT 1. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:...kivéve a Görögszőlő utca és a Lyukóbányai út közötti területet. (4) A Bodótető RRT, a Közdomb RRT, a Diósgyőr RRT szabályozási tervlapjai e rendelet 2-5. mellékletei szerint módosulnak.

17 2.szám 18. (5) Az Önkormányzat az 1. -ban meghatározott területre vonatkozó és a település egészére kiható településfejlesztési döntéseit a III- 49/ /2000. sz., a IV-66/ /2000. sz., a VI- 99/ /2000. sz., a VII-126/ /2000. sz. a X- 185/ /2000. sz., az I-4/3050/2001. sz. és a I-4/3050./2001. határozatokkal módosított I-7/73.041/2000. sz. határozat tartalmazza. M i s k o l c, március 1. Dr. Szádeczki Zoltán s.k. jegyző Kobold Tamás s.k. polgármester

18 2.szám 19. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2001.(III.5.). sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 51/1995.(IX.29.) sz. rendelet módosításáról 1. A rendelet 9. -a az alábbiak szerint módosul: A Közgyűlés a tudományok, a kultúra, az irodalom, a művészetek, az oktatás, a testnevelés és sport, az egészségügy és szociális, valamint a közélet területén szerzett érdemek elismerése céljából az alábbi kitüntető díjakat alapítja: Szabó Lőrinc Reményi Ede Kondor Béla Déryné Szemere Bertalan Herman Ottó Pedagógiai díj Az év sportolója díj Miskolc Város Építészeti Alkotói díj Benkő Sámuel díj Nívódíj irodalmi díj, zenei díj, képzőművészeti díj, színházi díj, közéleti díj, tudományos díj, 2. A rendelet 10. (10) bekezdése (11) bekezdésre módosul és kiegészül az alábbi (10) bekezdéssel: (10) A Benkő Sámuel díj évente egy-egy, az egészségügyi és a szociális ágazatban, több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembernek adományozható. A díj eft pénzjutalom és plakett.

19 2.szám A rendelet 11. -a az alábbiak szerint módosul: A 10. (8), (10), (11) bekezdésében foglaltak kivételével évente egyegy díj adományozható. 4. Ez a rendelet április 1. napjával lép hatályba. M i s k o l c, március 1. Dr.Szádeczki Zoltán s.k. jegyző Kobold Tamás s.k. polgármester

20 2.szám 21. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2001.(III.5.) sz. r e n d e l e t e a lakások bérletéről szóló 68/1995.(XII.5.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján hozott a lakások bérletről szóló 68/1995.(XII.5.) sz. rendelete egyes rendelkezéseinek módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 15. (1) bekezdésének első három bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A havi lakbér mértéke- amennyiben a bérbeadó és a bérlő másként nem állapodnak meg, vagy a leendő bérlő nem tesz eltérő mértékre ajánlatot április 1. napjától Miskolc Megyei Jogú Város területén az 1.sz. mellékletben meghatározott övezetek szerinti bontásban a következő: (Ft/m 2 /hó) összkomfortos/komfortos félkomfortos komfort nélküli A/övezetben B/övezetben C/övezetben D/övezetben E/övezetben A szükséglakások lakbére valamennyi övezetben 11,-Ft/m 2 /hó.

21 2.szám 22. A rendelet hatálybalépését megelőzően a III. fejezet szerint bérbe adott lakások lakbére 10%-kal emelkedik. 2. Ez a rendelet április 1.napján lép hatályba. M i s k o l c, március 1. Dr.Szádeczki Zoltán s.k. jegyző Kobold Tamás s.k. polgármester

22 2.szám 23. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Zárt ülésen hozott határozat: II-17/3124/2001. sz. H A T Á R O Z A T. Tárgy: Magasabb vezetői megbízások meghosszabbítása pályázat kiírása nélkül Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a 138/1992/X.8./ Kormány rendelet 5.. (15) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Lázár Gyuláné / Szabó Lőrinc Általános Iskola/ Dr. Malik Galalné / Fazola Henrik Általános Iskola/ Érsekcsanádi István / Kandó Kálmán Szakközépiskola/ intézményvezetők magasabb vezetői megbízását két tanévvel, augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszakra meghosszabbítja. Közreműködik: Szervezési és Közigazgatási Osztály Határidő: július 31.

23 2.szám 24. II-18/3067-2/2001. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: DSM. Kht. vezető tisztségviselőinek megválasztása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Tulajdonosi Bizottság elnökének előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Elfogadja a DSM Kht. 2/2000. sz. határozatát. Javasolja a DSM. Kht. taggyűlésének, hogy a jelenlegi tisztségviselők Ügyvezető Igazgató: Pelcz Gábor Felügyelő Bizottsági tagok: Dr.Szinay Attila Nagy László Dobozi Zsolt Könyvvizsgáló: Richvalszkyné Dr.Miskolci Katalin mandátumát május 31-ig hosszabbítsa meg. Felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Közreműködik: DSM Kht. ügyvezető igazgatója Határidő: március Kezdeményezi a DSM Kht. taggyűlésének a törzstőke 10 mft-al történő megemelését, melyet az önkormányzat önállóan jegyez le. A törzstőke emelés forrását a évi költségvetésben stadion rekonstrukcióra elfogadott 30 mft-ból kell biztosítani. Közreműködik: Határidő: DSM Kht. ügyvezető igazgatója Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály folyamatos, (a DSM Kht. taggyűlésén hozott döntéstől függően)

24 2.szám A Közgyűlés javasolja az Ifjúsági és Sport Bizottságnak, hogy a sportegyesületi támogatások elosztása során a DSM Kht. létesítményeit használó egyesületek számára a rezsiköltségek megtérítéséhez szükséges támogatásról (2000.évi árszinten kb. 9 mft) saját hatáskörben döntsön, és a támogatást közvetlenül a DSM Kht. részére jutassák. Közreműködik: Határidő: Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály a sporttámogatások elbírálásnak ideje

25 2.szám 26. Nyilvános ülésen hozott határozatok: II-20/3111/2001. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: i beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a január 1. január 31. közötti időszakra vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadta. Közreműködik: Határidő: i Kabinet folyamatos II-21/3112/2001.sz. H A T Á R O Z A T Tárgy: Költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltség megállapítása Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a nyersanyagköltség megállapításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következők szerint határoz: 1.) A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltséget április 1-i hatállyal a melléklet szerint állapítja meg. Közreműködik: Határidő: Jegyző Pénzügyi- és Ellenőrzési Osztály azonnal 2.) A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló II-27/58.280/1999. sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

26 2.szám 27.

27 2.szám 28. II-22/3113/2001. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Tisztségviselői illetmények megállapítása 1. A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. 3. (2) bek. alapján Kobold Tamás illetményét január 1-jei hatállyal havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Határidő: Közreműködik: azonnal jegyző Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Szervezési és Közigazgatási Osztály 2. A Közgyűlés a foglalkoztatási jogviszonyban álló Juga György és Alakszainé dr. Oláh Annamária alpolgármesterek illetményét január 1-jei hatállyal havi bruttó Ft-ban állapítja meg. Határidő: Közreműködik: azonnal jegyző Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Szervezési és Közigazgatási Osztály 3. A Közgyűlés a IV-69/58.433/1999. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: Közreműködik: azonnal jegyző Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Szervezési és Közigazgatási Osztály 4. A Közgyűlés február 1-jei hatállyal Kobold Tamás polgármester részére havi bruttó Ft, Juga György és Alakszainé dr. Oláh Annamária alpolgármesterek részére havi bruttó Ft költségátalányt állapít meg. Határidő: Közreműködik: azonnal jegyző Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Szervezési és Közigazgatási Osztály

28 2.szám 29. II-23/3050-2/2001. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy:Területfelhasználások szabályozásáról szóló I-7/73.041/2000. sz. határozat módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalva az FK.: /2001. sz. előterjesztést a III-49/ /2000. sz., a IV-66/ /2000. sz., a VI-99/ /2000. sz., VII- 126/ /2000. sz. és a X-185/ /2000. sz. határozatokkal módosított I-7/73.041/2000. sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja. 1.) A határozat 1. pontja kiegészül az alábbi ponttal: r.) Lyukóvölgy egy részére: a hrsz-ú ingatlan északnyugati telekhatára, a Lyukóbányai forgalmi út, belterületi határ, a Görögszőlő utca nyomvonala, északi tehermentesítő út, a Lyukóbányai forgalmi út déli szakasza, a 20265/1 hrsz-ú út, valamint a 75046, 75047, 75050, 75051, 75054, hrsz-ú ingatlanok délnyugati telekhatára által lehatárolt területegységre. 2.) A határozat 3. pontjában felsorolt közlekedési területek bővülnek: Városi forgalmi útként: Lyukóbányai út Északi tehermentesítő út Területi gyűjtőútként: a Lyukóbányai és Görögszőlő utak közötti tervezett út. 3.) Utasítja a t, hogy a város közigazgatási területére készülő szerkezeti terv vizsgálatát e területre is végeztesse el, illetve a környező városszerkezeti összefüggéseket is megvizsgálva az esetleg szükséges módosításokra tegyen javaslatot. Közreműködik: Főépítészi Kabinet Építési és Környezetvédelmi Osztály Határidő: december 31.

29 2.szám 30. II-24/3086-3/2001.sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Kitüntető címek és díjak adományozásának előkészítésére létrehozott Kuratórium tagjainak megválasztása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló az 51/1997.(IX.29.)sz. rendelettel módosított 51/1995.(IX.29.) sz. rendelet végrehajtása érdekében az alábbiak szerint döntött: A Közgyűlés a rendelet 12.. (4) bekezdése alapján a javaslatára a kitüntető címek és díjak adományozásának előkészítésére létrehozott Kuratórium tagjainak 2001.évre megválasztja: 1. Kobold Tamás polgármestert, (elnök) 2. Halmai Istvánt, az Építési és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 3. Óváriné dr.balajti Zsuzsannát, az Oktatási Bizottság elnökét, 4. Üszögh Lajost, a Kulturális Bizottság elnökét, 5. Hubay Györgyöt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét, 6. Üveges Lajost, a Városüzemeltetési és Lakásügyi Bizottság elnökét, 7. Dr.Dobrossy Istvánt, a B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatóját, 8. Dr.Besenyei Lajost, a Miskolci Egyetem rektorát, 9. Prof.dr.Velkey László főorvost, 10. Dr. Dobrik Istvánt, a Miskolci Galéria igazgatóját, 11. Sir Lászlót, a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatóját, 12. Dr.Kozák Imrét, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnökét, 13. Majoros Györgynét, a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola igazgatóját 14. Kovács Bertalant, a Miskolci Egyetem adjunktusát, 15. Szilágyi Istvánt, a Regionális Civil Központ Alapítvány elnökét. A Közgyűlés a Kuratórium póttagjának választja meg: 1. Dr.Hártó Györgyöt és 2. Papp Lászlót. Határidő: a.) a tagok értesítésére: azonnal b.) a Kuratórium ügyrendszerű működésére: folyamatos

30 2.szám 31. II-25/3119/2001.sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: A MIK Rt évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK Rt évi ingatlangazdálkodási tervéről szóló javaslatát, és azt az alábbiak szerint fogadta el: 1. A évi bérleménydíjak bevételi és kiadási előirányzatait a tervjavaslat feladatainak megfelelően jóváhagyja, melyből a bérleményszolgáltatási feladatokhoz kötődően - az ingatlangazdálkodási normatívát eft-ban állapítja meg. 2. Egyetért azzal, hogy a rehabilitációs alap terhére a rehabilitáció a Bazár-tömb feltáró útrendszerének I.ütemével folytatódjon. 3. Az Rt. Igazgatósága hatáskörébe utalja a tervezett felújítások közötti rangsorolást, a rendelkezésre álló források ismeretében. 4. Az eddigi előfinanszírozás megtérítése és a vagyongazdálkodás jövőbeni megalapozása érdekében a költségvetés évközi esetleges többletbevételeit figyelembe véve, a költségvetési befizetési előirányzat mérsékelendő. 5. A költségvetés többlet bevételei - privatizációból befolyó bevételek részben új szolgáltatási, ipari területek kijelölésére, adott esetben megszerzésére, fejlesztésére fordítandók. Forrás kiegészítés céljából felhatalmazza a MIK Rt-t, hogy vizsgálja meg külső források bevonásának lehetőségét, és ezekre tegyen javaslatot a közgyűlésnek. 6. Utasítja a MIK Rt-t, hogy bérlakás-építési pályázat benyújtásához térképezze fel a beépíthető terülteket, tegyen javaslatot az építési programra és gondoskodjon annak közgyűlés elé terjesztéséről a lakásalapban és a költségvetésben biztosított keret figyelembe vételével. Közreműködik: Határidő: MIK Rt. azonnal, illetőleg folyamatos

31 2.szám 32. II-26/3120/2001. sz. H A T Á R O Z A T : Tárgy: Közoktatási intézményhálózat korszerűsítése érdekében évben végrehajtandó feladatok Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatási intézményhálózat korszerűsítése érdekében évben végrehajtandó feladatok című előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1. Közoktatási feladatot ellátó intézmény átadása egyházi fenntartó részére: A Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) önkormányzati fenntartásának megszüntetése, az ingatlan eladása 1.1. A Kossuth Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolát (Miskolc, Dayka G. u. 4.) mint költségvetési szervet jogutód nélkül megszünteti, ezzel egyidejűleg a feladatellátást szolgáló vagyont elvonja. A középiskolának, mint közoktatási intézménynek a fenntartói jogát az 1. sz. mellékletben foglalt Megállapodás szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház részére átadja. A Közgyűlés felhatalmazza a t az 1. sz. mellékletben foglalt Megállapodás aláírására. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: augusztus Utasítja a t, hogy az intézmény önkormányzati fenntartású oktatási intézmények nyilvántartásából való törlés tárgyában intézkedjék. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: augusztus Kötelezi a t, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola egyházi elkötelezettséget nem vállaló tanulóinak elhelyezése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

32 2.szám 33. A Közgyűlés a gimnáziumi képzés tekintetében a Zrínyi Ilona Gimnáziumot, a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolát és a Diósgyőri Gimnáziumot, a pedagógiai szakközépiskolai oktatás tekintetében kifutó rendszerben a Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolát jelöli ki a tanulók átvétele céljából. Ezzel egyidejűleg a Korányi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola alapító okiratát alaptevékenység tekintetében a 3. sz. melléklet szerint módosítja. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: június Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Miskolc I. 14/2 hrsz. alatt felvett, 1205 m2 térmértékű középiskola megnevezésű, valamint a Miskolc I., 18 hrsz. alatt felvett, 1103 m2 térmértékű középiskola megnevezésű, természetben Miskolc, Dayka Gábor u. 4. sz. alatti ingatlanokat, valamint a rajtuk lévő iskolaépületet, valamint a feladat ellátást szolgáló ingóságokat a 2. sz. mellékletben szereplő adás-vételi szerződésben foglaltak szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház részére értékesíti. A Közgyűlés felhatalmazza a t a határozati javaslattal megegyező tartalmú adásvételi szerződés aláírására. Közreműködik: Befektetési és Vagyonjogi Osztály MIK Rt. az adásvételi szerződés megkötésében Közoktatási és Közművelődési Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály a vételár átutalása tekintetében Határidő: augusztus A 4.)pont szerinti adás-vételből befolyt többletbevételt az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére kell fordítani. Közreműködik: Határidő: Közoktatási és Közművelődési Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály folyamatos

33 2.szám Engedélyezi, hogy a Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola felvételi iratanyagának kezelésében az egyház képviselője részt vegyen. Közreműködik: Határidő: Közoktatási és Közművelődési Osztály azonnal 1.7. A feltételek megléte esetén szeptember 1-vel pedagógiai szakközépiskolai képzést indít a város a Szemere Bertalan Gimnázium és Szakközépiskolában. Közreműködik: Határidő: Közoktatási és Közművelődési Osztály folyamatos 1.8. Engedélyezi, hogy az önkormányzattal korábban munkáltatói kölcsönszerződést kötött dolgozók a szerződésben foglalt viszszafizetési kötelezettségüknek az eredeti szerződés feltételei szerint tehetnek eleget. Közreműködik: Határidő: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály folyamatos 2. A Győri kapu térségében működő általános iskolák épületének jobb kihasználása érdekében A 32. Sz. Ady Endre Általános Iskola és a 40. Sz. Általános Iskola összevonása a Miklós u. 13. sz. alatti iskolaépületben, egyidejűleg a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola átköltöztetése a Herman O. u. 2. sz. alatti épületbe 2.1. A 32. Sz. Ady Endre Általános Iskolát (Miskolc, Miklós u. 13.) és a 40. Sz. Általános Iskolát (Miskolc, Herman O. u. 2.) összevonja Győri Kapui Általános Iskola néven Miskolc, Miklós u. 13. sz. alatti székhellyel, valamint Miskolc, Aba úti telephellyel. A 32. Sz. Ady Endre Általános Iskola (Miskolc, Miklós u. 13.) és a 40. Sz. Általános Iskola (Miskolc, Herman O. u. 2.) jogutódja Győri Kapui Általános Iskola (Miskolc, Miklós u. 13. sz.).

34 2.szám 35. Elrendeli, hogy a 32. Sz. Ady Endre Általános Iskola és a 40. Sz. Általános Iskola iratanyaga a Győri Kapui Általános Iskolában kerüljön elhelyezésre. Jóváhagyja a Győri Kapui Általános Iskola határozatnak megfelelő változásokat tartalmazó új alapító okiratát a 3/1. sz. mellékletnek megfelelően. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Utasítja a t, hogy a Győri Kapui Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot írjon ki. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Utasítja a 32. Sz. Ady Endre Általános Iskola és a 40. Sz. Általános Iskola igazgatóit, hogy a Győri Kapui Általános Iskola pedagógiai programjának kidolgozására tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: március Jóváhagyja a Bársony János Általános Iskola (Miskolc, Bársony János u. 27/a.) és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Miskolc, Zoltán u. 5.) alapító okiratát az intézmények körzete tekintetében, a 3/1. sz. melléklet szerint. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: április Jóváhagyja a Fazola Henrik Általános Iskola (Miskolc, Téglagyár u. 3.) alaptevékenység tekintetében módosított alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerint. Utasítja az iskola igazgatóját, hogy a 2001/2002-es tanévre történő beiskolázáskor a módosított alapító okirat szerint járjon el. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: április 1.

35 2.szám Utasítja a 32. Sz. Ady Endre Általános Iskola és a 40. Sz. Általános Iskola igazgatóját mint a munkáltatói jogkör gyakorlóit a szükséges munkaügyi döntések meghozatalára. Tegyenek intézkedést szükség esetén a közalkalmazottak más önkormányzati intézménybe történő áthelyezésére vagy a közalkalmazotti jogviszonyok munkáltatói felmentéssel történő megszüntetésére és jogosultság esetén a szükséges végkielégítés kifizetésére. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Utasítja a t, hogy intézkedjen a Győri Kapui Általános Iskola használatába kerülő Aba utcai Napközi Otthonos Óvoda épületrészének iskolai oktatás céljára történő átalakításáról. Az átalakításnál az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények szakipari kapacitását igénybe kell venni. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: augusztus Utasítja a Bársony János Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Győri Kapui Általános Iskola Igazgatóját, hogy a 2002/2003-as tanévre történő beiskolázáskor az intézmény módosított alapító okirata szerint járjon el. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: április Utasítja a II. Rákóczi Ferenc és Bársony János Általános Iskola igazgatóit, hogy közreműködjenek az osztályok elhelyezésében. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: július 31.

36 2.szám Utasítja a t, hogy a Zoltán u., Gálffy Ignác u. Győri kapu kereszteződésében jelzőlámpa felszereléséről intézkedjen. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási osztály Határidő: augusztus Utasítja a t, hogy tegyen intézkedést a Miskolc, Miklós u. 13. sz. alatti iskolaépület felújítására. A felújításnál az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények szakipari kapacitásait igénybe kell venni. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: folyamatos, legkésőbb augusztus Utasítja a t, hogy vizsgáltassa meg az Aba u. Napközi Otthonos Óvoda épületében további két osztály elhelyezésének lehetőségét. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: június Utasítja a t a változások következtében szükségessé váló költségvetési előirányzatok átcsoportosítására. Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: a költségvetés évi III. negyedévi korrekciója Elrendeli a 40. Sz. Általános Iskola (Miskolc, Herman O. u. 2. sz. alatti) épülete használati jogának átadását a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola részére. Egyben az intézmény alapító okiratát székhely, a feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében a 3. sz. melléklet szerint módosítja. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július 1.

37 2.szám Utasítja a t, hogy intézkedést tegyen a Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola használatába kerülő Miskolc, Herman O. u. 2. sz. alatti épület részleges rekonstrukciójára és belső átalakítására vonatkozóan. Az átalakításnál az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények szakipari kapacitásait igénybe kell venni. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: folyamatos, legkésőbb augusztus Utasítja a t, hogy a Miskolc, Herman O. u. 2. sz., Miskolc, Aba u. Óvodaépület, Miskolc, Miklós u. 13. sz. alatti épületek felújítására, átalakítására a költségvetési fedezetet biztosítsa. Közreműködik: Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: június Engedélyezi, hogy a MIK Rt. a megüresedő Csengey G. u. 4. sz. alatti épület hasznosításáról a tárgyalásokat megkezdje. Közreműködik: Határidő: MIK. Rt július 1-től folyamatos A Közgyűlés a megüresedő Miskolc, Csengey G. u. 4. sz. alatti ingatlant a MIK Rt. kezelésébe adja, egyben kötelezi a MIK Rt.- t, hogy az ingatlan őrzéséről, valamint hasznosításáról értékesítéssel gondoskodjon. Közreműködik: az épület átadásában: Közoktatási és Közművelődési Osztály az őrzés és értékesítés vonatkozásában: MIK Rt. Határidő: az épület átadásában: augusztus 16. az őrzés és értékesítés vonatkozásában: folyamatos

38 2.szám Utasítja a t, hogy a Városi Sportiskola központi irodáinak elhelyezéséről gondoskodjon. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési osztály Határidő: folyamatos, legkésőbb július A középiskolai kollégiumi férőhelyek jobb kihasználása érdekében Elrendeli a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola Kollégiuma férőhelyeinek 45 főre csökkentését. A kollégiumban 15 szobát és annak járulékos helyiségeit kollégium célra, a kihasználatlan helyiségeit egyéb önkormányzati célra, valamint bérbeadással kell hasznosítani. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Egészségügyi és Szociális Osztály Határidő: július Óvodai integráció 4.1. Szakmailag, igazgatásilag július 31-vel integrálja - a Százszorszép Napközi Otthonos Óvodához (Miskolc, Serház u. 1.) a Kassai utcai Napközi Otthonos Óvodát (Miskolc, Kassai u. 17.), - a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvodához (Miskolc, Andrássy u. 53/a.) a Szivárvány Napközi Otthonos Óvodát (Miskolc, Kacsóh P. u. 8.). Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: augusztus 1.

39 2.szám Ezzel egyidejűleg a Százszorszép, a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvodák (telephely, feladatellátást szolgáló vagyon), valamint az I. és a III. Sz. Óvodai Gazdasági Szervezet (ellátás tekintetében) alapító okiratát a 3.sz. melléklet szerint módosítja. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Utasítja a Százszorszép, a Nyitnikék Napközi Otthonos Óvodák vezetőit, mint a munkáltatói jogkör gyakorlóit a szükséges munkaügyi döntések meghozatalára. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Pereces térségi fejlesztése érdekében: 5.1. Utasítja a MIK Rt.-t, hogy a Tárna u. 10. sz. alatti épület (hrsz ) tulajdonjogának megszerzése érdekében készítsen közgyűlési előterjesztést. Közreműködik: MIK Rt. Határidő: március Utasítja a t, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az óvodai csoportbővítés érdekében a Fazola Henrik utcai központi óvodához tartozó Vadász u. 2.sz. alatti tagóvoda és az iskolai melegítőkonyha kialakítása érdekében az Erenyői Általános Iskola Szén utcai tagiskola használatába kerülő Miskolc, Tárna u. 10. Sz. alatti épület (hrsz ) belső átalakítására és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására az 1/5. Határozati javaslatban foglaltak szerint. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: augusztus 31.

40 2.szám Logopédiai körzet nyitása A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nevelési Tanácsadó Intézet logopédiai tagozatán belül szeptember 1-jétől egy új körzet alakuljon, megosztva a feladatellátást a Mész utcai tagóvoda (Miskolc, Mész u. 1.) és a Bornemissza utcai tagóvoda (Miskolc, Bornemissza u. 13.) között. Ezzel egyidejűleg a Nevelési Tanácsadó Intézet alapító okiratát - a logopédiai tagozat telephelyeinek vonatkozásában a 3. sz. melléklet szerint módosítja. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: szeptember Fogyatékkal élő tanulók integrált oktatása érdekében 7.1. Engedélyezi a Bulgárföldi Általános Iskolában (Miskolc, Fazola H. u. 2.) a tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatását 1-8 évfolyamon a 2001/2002-es tanévtől. Az intézmény alapító okiratát alaptevékenység tekintetében a 3. sz. melléklet szerint módosítja. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: augusztus Engedélyezi az Éltes Mátyás Általános Iskolában a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását a 2001/2002- es tanévtől 1-8. évfolyamon. Az intézmény alapító okiratát feladatellátás tekintetében a 3. sz. melléklet szerint módosítja. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július 31.

41 2.szám Engedélyezi a Móra Ferenc Általános Iskolában az ép értelmű, más fogyatékos, részképesség, zavarban szenvedő tanulók oktatását a 2001/2002-es tanévtől 1-4. évfolyamon. Az intézmény alaptevékenység tekintetében módosított alapító okiratát a 3. sz. melléklet tartalmazza. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Hátrányos helyzetű, tanulási zavarral küzdő tanulók ellátása érdekében 8.1. Engedélyezi a Fazola Henrik Általános Iskolában, a 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskolában és a Széchenyi István Általános és Művészeti Iskolában kislétszámú osztályok indítását 2001/2002-es tanévtől. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július Jóváhagyja az intézmények alaptevékenység és kislétszámú beiskolázási körzet tekintetében, a Herman Ottó Általános Iskola (kislétszámú beiskolázási körzet) tekintetében módosított alapító okiratát a 3. sz. mellékletek szerint. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: július 31.

42 2.szám Az intézmények befogadóképességének megfelelő számú óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok száma a 2001/2002. tanévben 1.) Az óvodák esetében - a gyermeklétszám változása következtében a 2001/2002-es nevelési évben a csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 2000/2001-ben indított csoportok száma 2001/2002-ben indítható csoportok száma ÓVODÁK különleges különleges normál gondozást igénylő normál gondozást igénylő Andrássy u Árpád u Vár u Batsányi u Fazola H. u Vadász u Stadion u Kabar u Fő u Kacsóh P. u Könyves K. u Lórántffy u Aba u Brigád u Bársony J. u József u Kassai u Mátyás kir. u Serház u Reményi u Szent László u Dózsa Gy. u Hadirokkantak u Zsolcai kapu Vörösmarty u Lévay u Fövényszer u Selyemrét u Bornemissza u Óvoda u Vörösmarty u Katowice u Áfonyás u Gesztenyés u Tapolcai u Hajós A. u Középszer u Petneházy u Leszih A. u Sütő J. u Mész u Szolártsik tér Szilvás u Szeder u Összesen

43 2.szám 44.

44 2.szám 45.

45 2.szám Nevelési ill. pedagógiai programok átdolgozása Utasítja a nevelési ill. pedagógiai programok átdolgozására ill. kiegészítésére azon intézmények vezetőit, ahol az alaptevékenységben bekövetkezett változás miatt az alapító okirat módosítására sor került. Közreműködik: Közoktatási és Közművelődési Osztály Határidő: augusztus 31. II-27/3121/2001. sz. H A T Á R O Z A T Tárgy: Hejőpapi térségében megvalósítandó új hulladéklerakó céltámogatási pályázat benyújtása és az önrész biztosítása 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 35 település által megbízott gesztorként, illetve beruházóként a Hejőpapi térségében megvalósítandó hulladéklerakóra április 1-ig céltámogatási pályázatot nyújtson be a Belügyminisztériumba. Az igényelt céltámogatási összegek évenkénti bontásban a jelenlegi deviza árfolyam mellett az alábbiak: Összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: április 1.

46 2.szám A Közgyűlés felhatalmazza a t és a Jegyzőt arra, hogy a céltámogatással megvalósuló ISPA projektek igénybejelentésével összefüggő 9/1998. (I.23.) Korm. rendelet céltámogatások igénybejelentéseinek tartalmi, formai követelményei 3. sz. mellékletének a 2. sz. dokumentumát aláírja. Jegyző Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: április A Közgyűlés felhatalmazza a t arra, hogy a céltámogatással megvalósuló ISPA projektek igénybejelentésével összefüggő 9/1998. (I.23.) Korm. rendelet céltámogatások igénybejelentéseinek tartalmi, formai követelményei 3. sz. mellékletének a 7. sz. dokumentumát aláírja. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: április A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az új Hejőpapi hulladéklerakó megvalósításához szükséges önrészt ,-Ftot a jelenlegi devizaárfolyam figyelembevétele mellett az alábbi ütemezéssel biztosítja: Összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: évi költségvetések jóváhagyása. 5. A Közgyűlés felhatalmazza a arra, hogy Hejőpapi Önkormányzatával - a céltámogatási pályázat benyújtásához szükséges - társberuházói megállapodást kössön. Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály Határidő: április 01.

47 2.szám 48. II-28/3122/2001. sz. H A T Á R O Z A T Tárgy: Behajthatatlan követelések törlése Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a behajthatatlan követelések törlésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a ÉÁÉV INTERGLOB Váll Ft Ft együttesen Ft, azaz Negyvenhatmillió-kilencszáznyolcvanegyezernégy forint követelés törlését engedélyezi. Határidő: Közreműködik: azonnal Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály II-29/3084/2001..sz. H a t á r o z a t Tárgy: Tapolcafürdő Részönkormányzatba új tag választása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés tudomásul veszi Delneki Miklós részönkormányzati tagságáról való lemondását. 2. Tapolcafürdő Részönkormányzat tagjának megválasztja Marozsák Péter Miskolc, Katona József u. 44. sz. alatti lakost. Közreműködik: Határidő: a határozat kiadásárért a Jegyző Szervezési és Közigazgatási Osztály azonnal

48 2.szám 49. II-30/3123/2001.sz. H A T Á R O Z A T Tárgy: Diósgyőri Várfürdő és Szauna bérleti szerződésének felbontása és a további üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Diósgyőri Várfürdő és Szauna bérleti szerződésének megszűnése és további üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések rendezése című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósgyőri Várfürdő és Szauna üzemeltetési tárgyában az Első Miskolci Party-Service Kft-vel és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között február 12. napjával létrejött bérleti üzemeltetési szerződést a megállapodás V/1. b.) pontjában foglaltak alapján megszűntnek tekinti. A Közgyűlés felkéri a t, hogy a birtokbavételről intézkedjen. Közreműködik: Határidő: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály azonnal 2. A Közgyűlés ideiglenes jelleggel megbízza az Ady Endre Művelődési Házat a Diósgyőri Várfürdő és Szauna működtetésére, és felkéri, hogy a szokásos nyitási időponttól üzemeltesse azt. Közreműködik: Határidő: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály a birotkbavételt követő naptól 3. A Közgyűlés felkéri a, hogy az ideiglenes jelleggel megbízott üzemeltetővel egyeztetve mérjék fel a szokásos nyitási időponttól való üzemeltetés elindításához szükséges költségeket (karbantartás, hatósági előírások teljesítése stb.). Amennyiben szükséges a források biztosítása érdekében a tegyen javaslatot a Közgyűlésnek Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására. Közreműködik: Határidő: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály megbízott üzemeltető igazgatója a következő közgyűlés

49 2.szám A Közgyűlés képviselőkből 5 fős bizottságot hoz létre a közszolgáltatásban lezajlott privatizáció és bérbeadás eredményeinek elemzésére az alábbiak figyelembe vételével: a.) A bizottság vizsgálata állapítsa meg, mennyire szolgálták ezen konstrukciók a város lakóinak érdekeit (a szerződések teljesítése hogyan történt, megfelelő volt-e a város érdekeinek képviselete, továbbá milyen pozitív vagy negatív folyamatok indultak el a privatizáció, a bérbeadás eredményeként). b.) A bizottság vizsgálata terjedjen ki a Miskolci Közterületfenntartó Kft., az Erzsébet Fürdő privatizációjára, és a három miskolci strand bérbeadására. c.) d.) A bizottság a közgyűlés júniusi ülésére készítsen minderről összefoglaló jelentést. A közgyűlés a jelentés ismeretében döntsön a Diósgyőri Várfürdő további hasznosításáról.

50 2.szám 51. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: Tárgy: Déli Hírlap Kft. gazdasági helyzete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Déli Hírlap Kft. gazdasági helyzetét és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság Taggyűlés összehívását kéri február 16-án (péntek) i kezdettel, a következő napirendi pontokkal: 1./Vizsgálja meg a Taggyűlés, hogy van-e a Társaságnak: - Hatályos Alapító Okirata - Számviteli politikája - Üzletszabályzata 2./2000. évi beszámoló 3./2001. évi üzleti terv (Terjesztési szerződés megtárgyalása) 4./Javaslat a társaság pénzügyi helyzetének rendezésére Tulajdonosi Bizottság Közreműködik: Déli Hírlap Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: február 16.

51 2.szám /2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: Tárgy: Tájékoztató a DSM Kht. helyzetéről, várható feladatairól Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta a Tájékoztató a DSM Kht. helyzetéről, várható feladatairól szóló anyagot és javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását: 1. Elfogadja a DSM Kht 2/2000. számú határozatát. Javasolja a DSM Kht taggyűlésének, hogy a jelenlegi tisztségviselők: Ügyvezető igazgató: Pelcz Gábor Felügyelő Bizottsági tagok: Dr. Szinay Attila Nagy László Dobozi Zsolt Könyvvizsgáló: Richvalszkyné Dr. Miskolci Katalin mandátumát május 31-ig hosszabbítsa meg. Felhatalmazza a t a szükséges intézkedések megtételére. Közreműködik: DSM Kht ügyvezető igazgatója Határidő: március Kezdeményezi a DSM Kht taggyűlésén a törzstőke 10 millió Ft-tal történő megemelését, melyet az Önkormányzat önállóan jegyez le. A törzstőke emelés forrását a évi költségvetésben stadion rekonstrukcióra elfogadott 30 millió Ft-ból kell biztosítani. Közreműködik: Határidő: DSM Kht ügyvezető igazgatója Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály folyamatos (a DSM Kht taggyűlésén hozott döntéstől függően)

52 2.szám A Közgyűlés javasolja az Ifjúsági és Sport Bizottságnak, hogy a sportegyesületi támogatások elosztása során a DSM Kht létesítményeit használó egyesületek számára a rezsiköltségek megtérítéséhez szükséges támogatást (2000. évi árszinten kb. 9 millió Ft) közvetlenül a DSM Kht részére juttassák. Közreműködik: Határidő: Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Pénzügyi és Ellenőrzési Osztály a sporttámogatások elbírálásának ideje 12/2001. sz. TULAJDONOSI BIZOTTSÁGI HATÁROZAT: Tárgy: Az önkormányzat hosszútávú Vagyongazdálkodási Programjának elkészítése A Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta a Vagyongazdálkodási Program készítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A város hosszú távú fejlesztésének, az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítése érdekében a Tulajdonosi Bizottság felkéri a Urat, hogy az önkormányzati vagyont használó, kezelő osztályoktól, az intézmények vezetőitől a szakmai felügyeletet ellátó osztályokon keresztül, valamint a gazdasági társaságok vezetőitől kérjen a jelenlegi helyzetről értékelést, programszintű javaslatot az önkormányzat hosszú távú Vagyongazdálkodási Programjának elkészítéséhez, illetve a munka elindításához. Közreműködik: Tulajdonosi Bizottság a i Hivatal valamennyi osztályának vezetője, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői Határidő: március 09.

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-28. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29-68. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

1.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-12. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEIJOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 1998.november 6-iki közgyűlés: - 38/1998. sz. rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 55/1995.

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS

XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS XVII.ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. JÚNIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 7-28. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 29-65. oldal III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (IX. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Emőd város Önkormányzata a lakások és helyiségek

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 34-92.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 2.szám 2 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (1996. február 29-i közgyűlés) - 5/1996.(III.1.)sz. rendelete a helyi állattartásról szóló 16/1993.(V.l2) sz. rendelet módositásáról. -

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.11.07. Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI.07.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 7521-2/2008 15502-3/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Közfeladat-átadási megállapodás

Közfeladat-átadási megállapodás 08-8/349/2011. Közfeladat-átadási megállapodás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátására

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2011. évi 3. szám Győr, 2011. május 10. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Szám: 46/2010. (VII. 28.) Kt. határozat Tárgy: Könyvtár épület nyílászáróinak cseréje tárgyában kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 20-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 49-74 III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 10/2010. (II.25.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. január 23-i ünnepi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2005. (VI.23.) számú rendelettel és 2/2011. (I.28.) számú rendelettel módosított 15/2004. (III.18.) számú rendelete az építési engedélyezési eljárás során

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

2004. évi testületi határozatok:

2004. évi testületi határozatok: 2004. évi testületi határozatok: 1/2004./01.19./ sz. önkormányzati határozat: döntött arról, hogy a Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató Kft. által a 2004. évi víz- és csatornadíj lakossági kiegészítő

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

K I V O N A T. 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-228/2015. szám 228/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Zárt ülésen kívánja tárgyalni a Képviselő testület Javaslat magasabb vezetői (igazgatói) megbízás a Városi Gondozási Központ intézményben,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

Városi Önkormányzat. Telefon/Fax: (53) 360-010

Városi Önkormányzat. Telefon/Fax: (53) 360-010 Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Előterjesztés előkészítésében részt vett: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztés megtárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...12-33.oldal II. MISKOLC MEGYEI

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (VIII.28.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1/1.)A közterület eltérő használatáról

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (V.30.) Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete

Különszám. Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Különszám Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) Kt. számú rendelete Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. MÁRCIUS 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8.szám 2. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI (2001.október 4-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya oldal szám - 36/2001.(X.8.) sz. a Miskolci Építési Szabályzatról szóló, többször módosított

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadják az elhangzott javaslatokat és az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 273 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Sárvár, Batthyány u. 23. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (128/A/3 hrsz.) vásárlásával kapcsolatos ajánlatról

ELŐTERJESZTÉS a Sárvár, Batthyány u. 23. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (128/A/3 hrsz.) vásárlásával kapcsolatos ajánlatról KIMARADT NAPIREND 4. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS a Sárvár, Batthyány u. 23. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (128/A/3 hrsz.) vásárlásával kapcsolatos ajánlatról ELŐTERJESZTÉS a Sárvár,

Részletesebben

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz.

2. sz. határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012. ( ) Kgy. sz. 2. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6316/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére

A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 46 /1997.(09.25) számú rendelete a települési folyékony kommunális hulladék ideiglenes elhelyezéséről, gyűjtéséről, elszállításáról, ártalommentes végleges elhelyezéséről

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben