Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása"

Átírás

1 Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési határozattal kapcsolatosan érkezett (Narancs Klub ügye). A kérelemre a közgyűlés a bejelentések során visszatér. Tárgy: Dr.Kerekes Attila képviselő napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 62/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy vizsgálja meg dr. Kerekes Attila képviselő által napirend előtti felszólalásában kifogásolt eljárást. Vizsgálja meg, hogy az február 11-i közgyűlésen a bizottságok összetételének változására irányuló előterjesztés az ügyrend előírásainak megfelelően történt-e. A fenti kérdésről a közgyűlés a mai ülésén további vitát nem folytat. Tárgy: Dr.Nagy Balázs képviselő napirend előtti felszólalása - A közgyűlés felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, valamint a Költségvetési Bizottságot, vizsgálja meg, lehet-e és mely önkormányzati tulajdonú ingatlanokra jelzálogjogot bejegyeztetni. Tárgy: Hitel felvételéhez garancia nyújtás - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 63/1993. (III.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 Millió Ft hitel felvételéhez hozzájárul, és garanciát nyújt a Békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet számára az általános tartalék terhére. 2./ A közgyűlés az 1./ pontban foglaltak miatt az általános tartalék zárolását 10 Millió Ft összegig elrendeli. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: azonnal

2 - 2 - Tárgy: Kórház működésének anyagi helyzetével kapcsolatos intézkedés - A közgyűlés 22 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 64/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet orvos-igazgatóját, az Egészségügyi Bizottság elnökét és a polgármestert azzal, hogy a Kórház működési költségeinek biztosítása érdekében sűrgős megoldási lehetőséget kérő írásos és személyes megkeresést tegyenek az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság és a Népjóléti Minisztérium felé. A Közgyűlés szükségesnek tartja a Kórház ellátási területéhez tartozó érintett önkormányzatok tájékoztatását a Kórház működésének anyagi helyzetéről, és a megoldás érdekében kéri a gyógyítási feladatok ellátásához anyagi támogatásukat. Felelős: Pap János polgármester Dr.Nagy Balázs orvos-igazgató Dr.Futaki Zoltán Egészségügyi Bizottság elnöke Határidő: azonnal Tárgy: Közgyűlés menetével kapcsolatos állásfoglalás - A közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 65/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése szükségesnek tartja a testületi ülésekről történő hiányzások szankcionálását. Felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy az önkormányzati képviselők díjazásáról szóló központi jogszabály-tervezettel összhangban dolgozzon ki rendelet- módosítást, mely kiterjed a közgyűlésekről történő hiányzásokra, késésekre. Felelős: Dr.Sarkadiné dr.lukovics Éva a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Határidő: értelem szerint Tárgy: évi felújítási feladatok tételeinek megállapítása

3 A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 66/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az évi felújítási előirányzatokból elvégzendő felújításokat és a következő határozatot hozta: 1./ Az 1.sz. mellékletben felsorolt felújítási feladatokat jóváhagyja. A közgyűlés felkéri Domokos László alpolgármestert, hogy a feladatok végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 2./ Az egyes feladatokra vonatkozó kiemelt előirányzatok a pályáztatások lebonyolítása után kerülnek meghatározásra. 3./ A hibaelhárítási tartalék feletti rendelkezési jogot -utólagos beszámolási kötelezettséggel - a Költségvetési Bizottság hatáskörébe utalja. 4./ A Szervezeti és Működési Szabályzatot ennek megfelelően módosítani kell. Felelős: Határidő: Domokos László alpolgármester 4.pontért: Dr.Simon Mihály jegyző folyamatos beszámolásra: évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóval egyidőben. SZMSZ módosítására: a következő közgyűlés ÖNKORMÁNYZATI VAGYONT ÉRINT? ÜGYEK: Tárgy: BÉKÉSTERV Kft. üzletrész eladása - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 67/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a BÉKÉSTERV Kft-vel elcseréli 9,2 %-os 3, ,- Ft értékű üzletrészét a BÉKÉSTERV Kft. tulajdonában lévő 37 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáért. A közművek leválasztásának előrelátható költsége ,- Ft, amit a Munkácsy Mihály Emlékház keretéből kell biztosítani. Ezzel a határozattal a 41/1993.(II.11.) sz. közgyűlési határozat hatályát veszti. Felelős: Domokos László alpolgármester

4 - 4 - Határidő: március 31. Tárgy: Dózsa György út 7., 7/1. és 9. szám alatti ingatlanok megvétele - A közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 68/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Békéscsaba, Dózsa György út 7., 7/1. és 9. szám alatti ingatlanok megvásárlásra kerüljenek. A Dózsa György út 7. és 7/1. vételára összesen 4,5 Millió Ft, a Dózsa György út 9. szám alatti ház vételára 4,5 Millió Ft. Fedezete: Vállalkozási Alap. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: május 31. Tárgy: Garázstelkek eladási kérelme (Penza lakótelepen) - A közgyűlés 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 69/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Penza lakótelepen, 2056/6 hrsz. közterületen épült garázs alatti területet nem adja el a felépítmény tulajdonosának, Benkó Györgynek, aki Békéscsaba, Penza ltp. IV.20. sz. alatti lakos. Hozzájárul ahhoz a Közgyűlés, hogy a felépítmény tulajdonosával hosszú távú (minimum 10 év) bérleti szerződés kötésére kerüljön sor. A bérleti díj összege a közterület használatának engedélyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díj alapján: 1000,- Ft/m2/év. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: április 1. Tárgy: Ajánlatkérési felhívások (Napközis Tábor campingek) - A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 - 5-70/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az ajánlatkérési felhívások tervezeteivel és meghírdetésükkel. (A Napközis Tábor hasznosítása, campingek létesítése.) Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: azonnal Békéscsaba "Zsibongó" Nyári Gyermektábor hasznosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város - mint tulajdonos - hasznosításra meghirdeti a békéscsabai nyári gyermektábort. Főbb adatai: Cím: Békéscsaba, Lencsési út 138. Helyrajzi szám: 1700/6 A teljes területe: 5 ha 9725 m2 (ennek nagyrésze erdő) A létesítmény részbeni, vagy egészbeni hasznosítására lehet javaslatot adni. Korlátozó tényező: Az épületek, faházak, egyéb kiegészítő helyiségek, létesítmények a Textilipari Szakmunkásképző rendelkezésére bocsátott épület kivételével vehetők igénybe. Kötelező feladat ellátás: Az ajánlattevő köteles a nyári hónapokban (kb. június 20-augusztus 20-ig) a város általános iskolás korú napközis gyermekeinek étkeztetését, felügyeletét és foglalkoztatását - ezek előkészítését - ellátni ben 332 fő vette igénybe. - A részletes ellátási, szociális és pedagógiai funkciókat a Polgármesteri Hivatalban lehet tisztázni. - A működtető (hasznosítő) köteles a fenti kötelező feladatok ellátására pedagógus (népművelő) táborvezetőt megbízni. - A kötelező feladatok ellátásán felül a létesítmény kihasználása, hasznosítása a nyertes ajánlattevő hatáskörébe tartozik, de a szervezett programok nem veszélyeztethetik - egészségügyi, szociális és pedagógiai szempontból - a kötelező feladat megfelelő szintű ellátását. Az ajánlatok benyújtási határideje: április óra. Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba, Szent István tér szoba További információk is itt szerezhetők be. Medovarszki János Telefon: 66/ , Telefax: 66/

6 - 6 - Az ajánlatok felbontási időpontja: április óra. Eredményhirdetés időpontja: április óra. Mindhárom helye: Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyaló Az ajánlatok benyújtásáért vállalkozói díj nem számolható fel. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a város érdekeit ki nem elégítő ajánlatok esetén nem hirdet eredményt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsabai Parkerdőben Campingek létesítésére ajánlatkérés Békéscsaba Megyei Jogú Város - mint tulajdonos - kiépítésre és üzemeltetésre meghírdeti a parkerdő területén lévő Campinghelyeket. A campingek kijelölhető helye: A Gyulai út - Ifjúsági tábori bekötőút melletti városi parkerdő. I. terület: Ideiglenes camping Helye: A Degré utca 41.sz. alatti Egészségügyi Gyermekotthonnal szemben az 1499 hrsz. tanyán túli ritkás parkerdő egy része. Helyrajzi száma: 1498 Bérelhető terület: kb m2 II.terület: Végleges camping lehetősége Helye: Az ifjúsági tábor bekötőútja - hrsz.: és a parkerdőben végigvezető 1509/1 hrsz. számú földút közvetlen csatlakozásánál a kiépített út mellett, a Keleti kertekkel szemben. Helyrajzi száma: 1512/5 Igénybevezető terület: kb m2 A telepítések feltételei: - közművesítés (zárt szennyvíztároló), fertőzésmentes talajjal kialakított fenntartható felületek (II-nél gyepesített felület) - Körülkerítés, egyéb szükséges létesítmények - A hatósági előírásoknak megfelelő egészségügyi tisztálkodási építmények - főzőhelyiség/ek/ - Szemétgyűjtés, szállítás megoldása Az ajánlatok benyújtási határideje: április óra. Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Békéscsaba, Szent István tér szoba

7 - 7 - A további információk is itt szerezhetők be. Medovarszki János Telefon: 66/ , Telefax: 66/ Az ajánlatok felbontási időpontja: április óra Eredményhírdetés időpontja: április óra Mindhárom helye: Polgármesteri Hivatal I.sz. tárgyaló Az ajánlatok benyújtásáért vállalkozói díj nem számolható fel. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a város érdekeit ki nem elégítő ajánlatok esetén nem hirdet eredményt. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tárgy: Orosházi út 17. szám alatti üzlethelyiség hasznosítása - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 71/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Békéscsaba, Orosházi út 17. szám alatti (hrsz: 9090/A/9) társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség hasznosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: A vételárat ,- Ft + ÁFA helyett ,- Ft + ÁFA összegben határozza meg. Kárpótlási jegy névértéken, a vételár 100 %-áig felhasználható. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: március 31. Tárgy: Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. végrehajtásával kapcsolatos rendeletalkotás ütemezése - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 72/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény helyi végrehajtására két önkormányzati

8 rendelet megalkotását határozza el: / A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet. 2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet. Felelős: Határidő: Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző 1./ alattira: április havi közgyűlés 2./ alattira: május havi közgyűlés Tárgy: Szociális ellátások átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1993. (III.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÁTMENETI SZABÁLYAIRÓL A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 45.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint rendelkezik: 1.. /1/ A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal kűzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható. /2/ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az átmeneti segély nyújtásának feltételeit és az eljárás módját a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időre - a felnőttvédelmi esetenkénti szociális gondoskodásra, - a rendkívüli gyermeknevelési támogatásra, - a szabadságvesztésből szabadult személyek szociális támogatására, - a köztemetésre, - a temetési segélyre, - az elemi károsultak segélyére vonatkozó február 26-ig hatályban volt szabályokban foglaltak szerint állapítja meg. 2.. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

9 - 9 - Békéscsaba, március 4. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: azonnal Tárgy: I. félévi munkaterv elfogadása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 73/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az I. félévre szóló munkatervét. Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tárgy: Békéscsaba Megyei Jogú Város évi környezeti állapotának értékelése, évi jelentősebb feladatok kijelölése - A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 74/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. A közgyűlés egyetért az évi környezetvédelmi feladatokkal. 1./ A város általános rendezési tervének készítésénél továbbra is figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontrendszert. Kiemelten: - A tervezett Kétegyházi úti ipari park kialakításánál környezeti hatásvizsgálatra van szükség. - A repülőtér fejlesztésénél a zajártalom kiszűrése fontos

10 környezetvédelmi szempont. - A 44. sz. főút városi elkerülő szakaszára környezetvédelmi hatásának előrejelzése és az ahhoz kapcsolódó intézkedési terv kidolgozása. 2./ A kommunális hulladékkezelő mű versenytárgyalásának eredményes lezárása, a Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációs tervének engedélyeztetése; (Külön program alapján!) 3./ Az önkormányzat területén lévő felhalmozott hulladék ártalmatlanítását a termelőknek meg kell oldani, a Polgármesteri Hivatalnak határozottabban kell ellenőrizni. 4./ A VÍZMŰ telepen felhalmozott víztisztítási arzéniszap és szennyvíziszap ártalmatlanítását el kell indíttatni, a feladatokat koordinálni kell. 5./ Ebben az évben üzembe kell helyezni a kórház működési területén a kórházi hulladékégető művet. Az égetőmű ki kell hogy elégítse a 11/1991. (V.16.) KTM sz. rendeletben megadott határértékeket. Az érintettek bevonásával koordinációt kell végezni. 6./ A városi kommunális vadlerakók felszámolására ütemtervet kell készíteni. 7./ A városi szennyvíztisztító telep technológiai bővítését el kell indítani. A szennyvíziszap tételes és részletes összetételét a hasznosíthatóság érdekében nyilvánosságra kell hozni, a hasznosítást el kell kezdeni illetve kezdetni. 8./ Az Élővízcsatorna belterületi szakaszáról a szennyvízbekötéseket illegális bevezetéseket - a hatóságokkal közösen - fel kell tárni, a hullámteret karban kell tartani, illetve tartatni. 9./ A szennyezett taljavízzel rendelkező területek kijelölését el kell készíteni és azok pontosítását részletes környezetállapot felmérés alapján el kell végezni. (Talajvízáramlási térkép szerkesztése, monitoring rendszer kiépítése). A feladatot az érintett hatóságokkal közösen kell végezni. 1O./ A nagy potenciális légszennyezők rendszeres ellenőrzése, a légszennyezés folyamatos mérséklése, majd megszüntetése. 11./ Tömegközlekedési kocsipark folyamatos lecserélése környezetbarát autóbuszokkal, addig a szennyezőanyag csökkentő műszer beépítését célszerű biztosítani a VOLÁN Vállalatnak. A feladat elvégzése érdekében koordinációt kell végezni. 12./ Zajos vállalkozások ellenőrzése, a városból való kitiltása, ha indokolt. 13./ Környezetvédelmi informatikai rendszer kiépítésének folytatása,

11 környezetvédelmi monitoring rendszer megtervezése, hatósági egyeztetése. A környezetállapot értékelése alapján a környezetvédemi információ feldolgozásához számítógépes adatfeldolgozást kell bevezetni. 14./ Környezetvédelmi mérési eredményekről (légszennyezés, zajterhelés stb.) renszeres tájékoztatás adása a Heti Mérleg című újságban, illetve évenként a Békés megyei újságokban. 15./ Évenkénti tájékoztatás kérése a hatósági munkákról. (Környezetvédelmi Felügyelőség, ÁNTISZ, VÍZIG) 16./ A környezeti tudatformálást tovább kell folytatni. A "Környezetünkért, Jövőnkért" nevű alapítvány pályázatán díjazott ötletek megvalósításához segítséget kell nyújtani. Folytatni kell a környezeti nevelést elősegítő általános iskolai szemléltető eszközök beszerzését. 17./ A város környzeti állapotáról dokumentumfilmet kell készíteni és ezt az oktatási intézmnyekben be kell mutatni. E témára a Polgármesteri Hivatal a KTM-hez országos pályázatot nyújtott be, a pénzügyi forrást a KTM biztosítja. 18./ Hatósági feladatok, jogkörök érvényesítése, környezetvédelmi rendelet megalkotása. 19./ Részt kell vállani az "Alföld időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási" kérdéseiről szóló 24/1991. (IV.17.) Országgyűlési határozat végrehajtási feladataiban. 2O./ Előkészítő, tervező, koordinációs, végrehajtó feladatot kell végezni az évi XX. törvényben foglalt környezet és természetvédelmi feladatés hatáskörök végrehajtása érdekében. 21./ A feladatok végrehajtásának biztosítására Környezetvédelmi Alapot kell létrehozni. 22./ Önkormányzati hatáskörbe tartozó környezetvédelmi feladatok költségigényét évre az V. sz. melléklet tartalmazza, a módosított 1,8 Millió Ft keretig. Az új hulladékkezelő mű költségigénye külön program szerint lett meghatározva. A pályázatokon esetlegesen megnyert, valamint a bírságból befolyt pénzösszegek a környezetvédelmi alapba kerülnek és környezetvédelmi feladatok megoldására fordíthatók. A nemzetközi munkacsoport által készített tanulmány több jelentős feladatot, javaslatot tartalmaz, amelynek mérlegelése, eldöntése közgyűlési hatáskör.

12 A közgyűlés a feladatok koordinálásával megbízza Domokos László alpolgármestert. Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: március 1. Tárgy: Kutatási program az oktatási intézményi és képzési struktúra átalakításának feladatairól - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 75/1993. (III.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Oktatáskutató Intézet által benyújtott kutatási program tervét és 150 ezer Ft-tal támogatja az alapkutatás kidolgozását; felhatalmazza Molnár György alpolgármestert a szerződés aláírására. Forrása: a válságkezelő alap. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 427/1992. (XI.19.) közgy. határozat 1.2. pontjában az oktatási és képzési struktúra áttekintésére kitűzött határidőt november 30-ára módosítja. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatáskutató Intézet kiegészítő kutatásának megrendeléséhez hozzájárul, azt 300 E Ft-tal támogatja, a szerződés megkötését engedélyezi. Forrása: a válságkezelő alap. Felelős: Molnár György alpolgármester Domokos László alpolgármester Határidő: a jóváhagyás után azonnal BEJELENTÉSEK: Tárgy: Jókai Utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatói megbízása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 76/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. tv. 9../4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2/1992. (III.4.) MKM rendelet 14.. /2/ bekezdését alkalmazva, megbízza NAGY GYULÁ-t (született: Békéscsaba, október 25., anyja neve: Nagy Julianna, lakcím: Békéscsaba,

13 Felsőkörös sor 23.) augusztus 1-től július 31-ig, a Jókai Utcai Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatói munkakörének ellátásával, jelenlegi havi illetményének változatlanul hagyásával. Felelős: Pap János polgármester Határidő: értelem szerint Tárgy: Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium igazgatói megbízása - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV. tv. 9../4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2/1992. (III.4.) MKM rendelet 14.. /2/ bekezdését alkalmazva, megbízza NÉMETHNÉ OLASZI MÁRIÁ-t (szül.: Kapuvár, szeptember 25., an.: Kiss Vámosi Emerencia, lakcíme: Békéscsaba, Haán Lajos tér 9.) augusztus 1-től annak az évnek július 31. napjáig, amelyben az öregségi nyugdíjjogosultságot megszerzi a Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium igazgatói munkakörének ellátásával, jelenlegi havi illetményének változatlanul hagyásával. Felelős: Pap János polgármester Határidő: értelem szerint Tárgy: A közgyűlés kinevezési/megbízási hatáskörébe tartozó pályázati felhívásokról tájékoztató - A közgyűlés a kinevezési/megbízási hatáskörébe tartozó pályázati felhívásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. Tárgy: Luther u. 1. számú épület felújítására támogatás igénylése - A közgyűlés 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 78/1993. (III.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Evangélikus Egyház igényét a Luther u. 1. szám alatti tantermek felújításával kapcsolatban. A támogatás összegét maximum 3 Millió Ft-ban állapítja meg. Forrása: 2 Millió Ft Támogatási Alap és 1 Millió Ft Válságkezelő Alap. A költségvetésről szóló rendeletet a fentieknek megfelelően módosítani kell.

14 Felelős: Domokos László alpolgármester Határidő: azonnal a rendelet módosítására június 30. Tárgy: Középfokú beiskolázási keret módosítása - A közgyűlés 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 79/1993. (III.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja a 371/1992. (X.29.) sz. határozatának Rózsa Ferenc Gimnáziumra vonatkozó keretszámait, és engedélyezi a 3 négy évfolyamos osztály helyett 4 négy évfolyamos osztály indítását az 1993/94-es tanévben. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja a 371/1992.(X.29.) sz. határozatának Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskolára vonatkozó keretszámait, és engedélyezi plusz 1 négy évfolyamos külkereskedelmi szakos osztály indítását az 1993/94-es tanévben. 3./ Az osztályfejlesztések többletköltségeire a tényleges létszámok ismeretében, augusztusában tér vissza a közgyűlés. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: értelem szerint Tárgy: Sportfinanszírozás évi rendszere. Sportra fordítható pénzösszegek felosztása - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/1993. (III.4.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a város évi sportfinanszírozási rendszerét elfogadja. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: értelem szerint 2./ A közgyűlés a rendelkezésre álló pénzösszeg területek közötti elosztását elfogadja az alábbiak szerint:

15 I. Sportlétesítmények - A Békéscsabai Előre Kft. részére a) A Kórház u. 4-6.sz. sportlétesítmény üzemeltetésére b) A Bessenyei utcai sportlétesítmény üzemeltetésére - A Békéscsaba 2.Sz. Iskola részére az SZTK pálya fenntartására Ft Ft Ft II. Verseny- és élsport - Békéscsaba Előre Atlétika SE 1, Ft - Békéscsaba Előre Súlyemelő Klub Ft - Békéscsaba Előre - Agrostop Tornaklub 1, Ft - Békéscsaba Előre Úszó Klub 1, Ft - Békéscsaba Előre Vívó SE Ft - Békéscsaba Előre Női Kézilabda SE 3, Ft - Békéscsaba Előre Férfi Kézilabda SE 3, Ft - Békéscsaba Előre Futball Klub 6, Ft III. Szabadidősport: - Lakótelepi SE Ft IV. Sportlétesítmény használat: - Békéscsabai Előre Női Kézilabda Ft - Békéscsabai Férfi Kézilabda Ft - Lakótelepi SE Ft - Békéscsabai Előre Úszó Klub Ft A határozati javaslat 2./ pontjában foglalt pénzösszegek forrása a 6/1993.(II.11.) önkormányzati rendelet 7.. /2/ bekezdésében foglalt, sportra fordítható pénzeszközök alapja. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: negyedévenkénti ütemezés szerint Tárgy: Pályázati felhívás közművelődési céltámogatás elnyerésére - A közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/1993. (III.4.) közgy.

16 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi Pályázati felhívás meghirdetésével. Felelős: Molnár György alpolgármester Határidő: azonnal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet az évi KÖZMŰVEL?DÉSI CÉLTÁMOGATÁS elnyerésére A pályázat célja: állampolgárok művelődő közösségei tevékenységének támogatása; hozzájárulás a város közművelődési koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekhez. Pályázhat: - korosztályi megkötés nélkül - minden helyi közösség, csoport, egyesület, alapítvány, művelődési intézmény. (Akik az elmult évben a békéscsabai önkormányzattól pályázati úton támogatást kaptak, azok csak az elszámolást követően.) Pályázni lehet: 2 milliós keretösszegű Pályázati Alapra 1,4 milliós " Alapítványi Alapra PÁLYÁZATI ALAP keretében támogatás kérhető az alábbi témakörökben: 1./ Az ifjúság körében végzett kulturális tevékenység. 2./ A település hagyományainak, közösségeinek értékmegőrzése. 3./ A város szellemi alkotóműhelyének megteremtése, működése. 4./ Peremkerületek kulturális tevékenysége. 5./ Művészeti csoportok, közösségek tevékenysége. ALAPÍTVÁNYI ALAP keretében támogatás kérhető: - kulturális céllal alakult alapítványok célkitűzéseinek megvaló- sításához. (A támogatás mértéke alapítványonként max. 300 e Ft lehet) A céltámogatás elnyerésének módja és feltételei:

17 Támogatást kaphatnak a Kulturális Bizottsághoz tartozó szakterületek, kizárólagosan kulturális célokra. A pályázat elnyerésénél prioritást élveznek a városi közösségek tevékenységei. A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, írja le miként vonja be azokat, akik érdekében pályázik. A támogatás időszaka után mik a terveik a tevékenység folytatásával kapcsolatban. A pályázathoz pályázati űrlapot kitölteni szükséges. Pályázati határidő: április 15. Elbírálás: május 31-ig. A pályázatokat a Kulturális Bizottság bírálja el és terjeszti a Közgyűlés elé döntésre. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A bizottság a pályázatot a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítő információk alapján tudja értékelni. Az évi támogatás felhasználásáról a tárgyév végéig kell elszámolni. A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közművelődési Iroda (Békéscsaba, Szt.István tér 7.) Pályázati űrlapok is itt igényelhetők. Tárgy: Idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/1993. (III.4.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 18/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az idegenforgalmi adóról szóló 18/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.., 6.., valamint a 43.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az

18 infrakstuktúra fejlesztésére a következő rendeletet alkotja: Adókötelezettség, az adó alanya 1.. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és fizetővendég szálláshelyeken egy vendég éjszakát meghaladóan (SZJ. 0811,08125). Adómentesség 2.. A rendelet 1. -a szerinti adókötelezettség alól mentes: a) A 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély, b) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély, c) közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy hallgatói jogviszony, a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakmunkásképzés, szakmai átképzés, szervezett szakismereti oktatás keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a vállalkozási tevékenység végzése céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. Az adó alapja 3.. /1/ Az adó alapja az 1.. szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett második és további vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 4.. Az adó mértéke az 1.. alapján személyenként és vendégéjszakánként 100,- Ft. Az adó beszedésére kötelezett 5.. /1/ Az 1.. alapján fizetendő adót a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető-, b) fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv szedi be. /2/ Az a)-b) pontok szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre

19 kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó megfizetése, esedékessége 6.. Az 5. -ban írt és az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek az adót a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatóságnak befizetnie. Záró rendelkezések 7.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben: - a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény, - az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCI. tv. rendelkezései az irányadók. /2/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Értelmező rendelkezések 8.. E rendelet alkalmazásában 1./ Önkormányzat illetékességi területe Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, melyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 2./ Állandó lakos Aki a településen állandóra vagy ideiglenesre bejelentett - az illetékes hatóság által nyilvántartásba vett - lakással rendelkezik. 3./ Vendégéjszaka: vendégenként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra. 4./ Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. 5./ Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá amely gyógyszert forgalmaz.

20 Békéscsaba, március 4. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: március 31. Tárgy: Gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1993.(III.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGRE SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 20/1991. (XII.19.) sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági tevékenységre szolgáló építmények adójáról szóló 20/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. /1/ bekezdés, a 6.. és 43.. /3/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Adókötelezettség 1.. /1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi nem lakás céljára szolgáló olyan épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény), amelyet gazdasági tevékenység céljára használnak. /2/ Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya 2.. /1/ E rendelet alkalmazásában az adó alanya: a, az a magánszemély, jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, amely (aki) a naptári év (továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa.

21 b, Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt tulajdonos.) /2/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az /1/ bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 3.. Mentes az adó alól: a./ b./ c./ d./ e./ Adómentesség Adómentes a 2.. /1/ bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után társasági adókötelezettsége - költségvetési szerv esetében a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége - nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-, oktatási intézmények helyiségei, valamint az ilyen célra szolgáló helyiségek. A műemléképítmény A költségvetési szerv, közszolgáltató szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építmény. Az állattartást szolgáló épületek, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületek. (Pl.: a műtrágyatároló, magtárak, stb.) 4.. /1/ Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból. /2/ Ha a helyi adó éves összege nem éri el az /1/ bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyiltát követő négy naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésekben írt kedvezmény, illetve mentesség az adóalanyt a választása szerinti helyi adóból, de ugyanarra az összegre nézve csak egyszer illeti meg. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

22 /1/ Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. /2/ Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszünése évének utolsó napján, az építménynek az év első felében történő megszünése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszünik. /3/ Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alapja és mértéke 6.. /1/ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. /2/ Az adó évi mértéke: a) Bank, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatás, italkimérés, és szerencsejáték céljára szolgáló építmény esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város egész illetékességi területén 300,-Ft/m2. b) Egyéb iroda céljára szolgáló építmény esetén (ide nem értve az a) pontban irt tevékenységeket) - a központi városrész területén: 150,-Ft/m2 - a város egyéb illetékességi területén: 100,-Ft/m2 c) Mentességben nem részesülő gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény esetén - a központi városrész területén: 100,-Ft/m2 - a város egyéb illetékességi területén: 50,-Ft/m2 Egyéb rendelkezések 7.. /1/ Adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alapján - az építményadó mérsékelhető vagy elengedhető. /2/ Az önadózónak az építményadójáról készített bevallását a) az adóévet követő év február 28-ig kell benyújtania, b) Soron kívüli adóbevallást kell tenni az adóalanynak a változást követő 30 napon belül, ha - felszámolás nélkül megszünik, - adóköteles tevékenységét megszünteti, az épületet lebontják. c) Az adóalanynak, akinek felszámolását (végelszámolását) rendelték el, vagy átalakul, a fenti határidőt - ha a törvény

23 másként nem rendelkezik - attól az időponttól kell számítani, amít külön jogszabályban előírt zárómérleg, vagyonmérleg elkészítésére jogszabály megállapít. /3/ Az építményadót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. Záró rendelkezések 8.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a - helyi adóról szóló többször módosított évi C. törvény és az - adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók. /2/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Értelmező rendelkezések 9.. /1/ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. /2/ Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet. /3/ Épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit itt biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része. /4/ Építmény: olyan ingatlanjellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minősül építménynek a 3 évnél rövidebb időtartamra létesített építmény. /5/ Műemléképítmény: a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I.31.) ÉVM. rendelet 2. -ának /1/ és /2/ bekezdésében foglalt építmény - ide nem értve e körből a lakás céljára szolgáló építményt. /6/ Hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m, a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy

24 szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. /7/ Kiegészítő helyiség: az, amely a lakás- és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamosabb emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szin, pince). /8/ Építmény megszünése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül, illetőleg, ha az illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta. /9/ Kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási, ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási, villamosenergia, hőgázenergia és távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és járda építés. /10/ Gazdasági tevékenység: minden olyan tevékenység, amely haszonszerzésre irányul. /11/ Központi városrész: az alábbi utcák által határolt belterüle: Vasút-Szarvasi út-békési út-nádas sor-kórház u.-peter Jilemniczky-Thurzó u.-szőlő u.-degré u.-felsőkörös sor-vilim u.-kölcsey u.-bánát u.-tessedik u.-temető sor-vasút /12/ Szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. /13/ Egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, továbbá amely gyógyszert forgalmaz. /14/ Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Vállalat, a Magyar Rádió, a Magyar Televizió, továbbá a helyi és a helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz- csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a viziközmű- társulatot is. Békéscsaba, március 4. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző

25 Határidő: március 31. Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/1993. (III.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MÓDOSÍTOTT 24/1991.(XII.19.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az iparűzési adóról szóló módosított 24/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. /1/ bekezdésében a 6. -ban, és 43.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Az adókötelezettség, az adó alanya 1.. /1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységek közül a kereskedelmi-banki-, hitelbanki-, és egyéb pénzügyi szolgáltatás (SZTJ 713-2) biztosítási szolgáltatás (SZTJ 713-3), játékautomaták üzemeltetése és az italárusítás. /2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységét a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. /3/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adókötelezettség keletkezése és megszünése 2.. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az adó alapja 3.. /1/ Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó

26 árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, és az alvállalkozói teljesítések értékével, illetve az állami adóhatóság által az elévülési időn belül megállapított, valamint a vállalkozó által önrevizióval korrigált árbevétel. /2/ Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységét több önkormányzat illetékességi területén végzi, és az adó alapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre, akkor azt - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell megosztania. /3/ Az /1/ bekezdés szerint módosított árbevételeket az önkormányzat adóhatósága az APEH megyei szervei által szolgáltatott adatok alapján állapítja meg. Az adó mértéke 4.. /1/ Az adó évi mértéke az adóalap 8 ezreléke. Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 5.. /1/ A vállalkozóknak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. /2/ a) Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál - ideértve az idényjellegű tevékenységet is - a megelőző év adójának megfelelő összeg, b) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege, c) a tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal, vagy évközben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. /3/ Ha a jogszabály változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. /4/ A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, illetőleg az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. /5/ Az adóhatóság az fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján, fizetési meghagyásban közli. /6/ Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a /2/ bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti.

27 Az adó mérséklése, elengedése 6.. /1/ Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból. /2/ Ha a helyi adó éves összege nem éri el az /1/ bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyiltát követő négy naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető. /3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben írt kedvezmény, illetve mentesség, az adóalanyt a választása szerinti helyi adóból, de ugyanarra az összegre nézve csak egyszer illeti meg. 7.. /1/ Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alapján - az iparűzési adó mérsékelhető, vagy elengedhető. Záró rendelkezések 8.. /1/ Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a - helyi adókról szóló többszörösen módosított évi C. tv. és az - adózás rendjéről szóló többszörösen módosított évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók. /2/ Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 9.. /1/ Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. /2/ a) A számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege a b)-i) pontokban foglalt eltérésekkel, b) a pénzintézeteknél: a kapott kamatok és kamat jelleg bevételeknek,

28 az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek, a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes összege, c) a biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek, a biztosítástechnikai tartalékok csökkenéséből származó bevétel kivételével, a nem biztosítási tevékenység bevételei, valamint a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek együttes összege, d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel, e) az értékpapír forgalmazó társaságnál: az értékpapírforgalmazás bevétele, növelve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összegével, f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel, g) a jogi személyiséggel rendelkező, jogi képviseletet ellátó munkaközösségnél, az ügyvédi irodánál: az a) pont alatti árbevétel pénzforgalmi szemléletben számított összege, h) b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, az általuk alapított intézmény stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel, i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval. /3/ Italárusítás: Minden alkoholtartalmú élvezeti cikként forgalomba hozott ital (palackozott és kimért) ide nem értve a gyógynövények gyógyászati rendeltetésű szeszes kivonatait, valamint az azok felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkohol tartalmú palackozott üdítőitalokat. /4/ Kommunális beruházás: A közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási, ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási, villamosenergia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és járdaépítés. Békéscsaba, március 4. Pap János sk. polgármester Dr.Simon Mihály sk. jegyző" A közgyűlés utasítja a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről.

29 Felelős: Dr. Simon Mihály jegyző Határidő: március 31. Tárgy: Vállalkozók kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása - A közgyűlés 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással alkotta meg az alábbi rendeletét: "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1993. (III.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ 19/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vállalkozók kommunális adójáról szóló 19/1991. (XII.19.) sz. önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló évi C. törvény 1.. /1/ bekezdésében, a 6.. és 43.. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az infrasturktúra fejlesztésére, valamint a környezetvédelmi feladatok ellátására a következő rendeletet alkotja: 1.. /1/ Adókötelezettség terheli Adókötelezettség és az adókötelezettek köre - a magánszemélyeket - a jogi személyeket és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat, továbbá - a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesüléseit amennyiben vállalkozói tevékenységet folytatnak. /2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén. /3/ Adómentes az /1/ bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után társasági adókötelezettsége - költségvetési szerv esetében a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége - nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. /4/ A /1/ és /3/ bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

"BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 18/1991. (XII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL Tárgy: Centrum Áruház által alapított korlátolt felelősségű társaságban való részvétel - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, míg a 2./ pontját 14 igen szavazattal,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ? BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. DECEMBER 19-20-ÁN TARTOTT ÜLÉSSZAKÁNAK 1996. DECEMBER 19-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZ?KÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György önkormányzati képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat az építményadóról szóló 37/2007. (XII. 21.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2010. január l-jén módosult

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Jtérteg HETI. Iv és hajlat Gaburek Károly tájai Van, amikor a látványnak is akusztikája van, hisz a színek. Ülésezett a közgyűlés

Jtérteg HETI. Iv és hajlat Gaburek Károly tájai Van, amikor a látványnak is akusztikája van, hisz a színek. Ülésezett a közgyűlés HETI Ülésezett a közgyűlés A millecentenárium jegyében Jtérteg V. évfolyam 39. szám 1995. november 16. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Csabai Közlöny - Döntés előtt Módosulhatnak az adórendeletek Felhívás

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30/2002. (XII.20.) r e n d e l e t e A HELYI ADÓK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HELYI ADÓKKAL KAPCSOLATOS MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSRÓL (A 41/2003. (XII.1.), a 30/2004.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1995. június 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Kölcsey Utcai Óvoda óvodavezetői megbízása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete. A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2003.(XII.22.) rendelete A HELYI TELEKADÓRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.

Város Jegyzője. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy. Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓRENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ A

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. rész Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX.19.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

- Kereskedelmi Központ megvalósításához tender kiírása (Gyóni G.u.2-12. - Andrássy út 35-43. - Jókai u. 1-13. és Csaba utca által határolt terület)

- Kereskedelmi Központ megvalósításához tender kiírása (Gyóni G.u.2-12. - Andrássy út 35-43. - Jókai u. 1-13. és Csaba utca által határolt terület) Tárgy: Zárt ülés elrendelése - A közgyűlés 20 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 170/1991. (VII.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az SZMSZ

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és jj f Pénzügyi Bizottsága Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 452-252/1211 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

a helyi adókról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a 22/2012. (XI. 21.) és a 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (EGYSÉGES

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 56/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete a telekadóról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról

SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE. a közterületek használatáról SAND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2003. (04. 30.) Kt. számú RENDELETE a közterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2006. (II.16.) számú rendelet módosítással A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse, 0275/98 hrsz-ú ingatlan megosztása, egy részének elidegenítése, árverés kiírása Az

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

CSOK iránt érdeklődőknek a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

CSOK iránt érdeklődőknek a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. Röszke Község Képviselő-testületének lapja XXV. évfolyam 2. szám Február SZJA 1 %-RA JOGOSULT SZERVEZETEK RÖSZKÉN Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület Adószám: 18462391-1-06 Röszke Község Egészségvédő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. május 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Takács Péter képviselői kérdése a pósteleki fakivágással kapcsolatban - A képviselő dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK IV. HIBAJAVÍTÁS

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELTEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 8-41 oldal 42-81 oldal

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A Rendelet hatálya

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A Rendelet hatálya Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni.

A rendelet-tervezet szövegét a Heti Mérleg c. városi lapban meg kell jelentetni. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. május 4-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díj emelése - A közgyűlés a rendelet-tervezet

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK

K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK K Ö Z L Ö N Y 12. SZÁM 2004. DECEMBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 527 / 2004. (12.09.) a Pécsi Horvát Színház igazgatójának (magasabb vezetőjének) megbízásáról 556 / 2004. (12.16.) Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 5-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komlói hulladéklerakó melletti erdőterület termelésből való kivonása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2007.(III.29.) ÖK számú R E N D E L E T E a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 14-én (csütörtök) 17 órára A 2013. február 14-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1)

Részletesebben