BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy a városüzemeltetési vállalkozói szerződések tartalmi előkészítése során külön figyelmet fordítsanak a közterületek tisztaságának folyamatos fenntartására. Tárgy: A 822/1999.(XI.18.) sz. közgyűlési határozat 1./ pontjának módosítása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 346/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások további értékesítésére (IV. ütem) vonatkozó 822/1999.(XI.18.) sz. közgyűlési határozat 1./ pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja: "Az ingatlan adásvételi szerződést október 31-ig kötheti meg az elővásárlási jog jogosultja." Felelős: Határidő: Dr.Simon Mihály jegyző azonnal Tárgy: Békéscsaba, Építők u.28.sz. ingatlan jelzálogjog bejegyzése - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 347/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Gazdasági Bizottság állásfoglalása alapján, a pályázati határidő rövidsége miatt az önkormányzat tulajdonában lévő Békéscsaba, Építők u.28. sz. alatti Vágóhídra (hrsz.: 2617) a jelzálogjog bejegyzésére szóló nyilatkozatot a polgármester május 31-én kiadta. A nyilatkozat a vágóhídi rekonstrukció megvalósítása érdekében benyújtott céltámogatás pályázatához a kiírás 11.sz. mellékletében foglaltak szerint került kiadásra, mely a pályázat érvényességi feltétele. A jelzálogjog mértéke a kapott támogatás mértékével azonos összegű. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Tárgy: Vagyoni biztosítékok nyújtása az Ipari Park támogatási pályázatokhoz - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

2 /2000.(VI.8.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Gazdasági Bizottság állásfoglalása alapján a Területfejlesztési Célelőirányzat pályázati határidejének rövidsége miatt a készfizető kezességi nyilatkozatot Végh László alpolgármester május 25-én kiadta. 2./ A Gazdaságfejlesztési célelőirányzat pályázati támogatásának elnyerése érdekében a közgyűlés felhatalmazza Végh László alpolgármestert készfizető kezesi nyilatkozat aláírására az Ipari Park fejlesztésére nyújtandó támogatás mértékéig. Amennyiben a pályázat ingatlan jelzálog nyújtását köti ki biztosítékként, arra az esetre a közgyűlés felhatalmazza Végh László alpolgármestert tulajdonosi nyilatkozat megtételére jelzálog alapítás céljából az Inkubátorházi (hrsz.: 2655) ingatlanra vonatkozóan. A jelzálog mértéke a kapott támogatás mértékével azonos összegű. Felelős: Határidő: Végh László alpolgármester azonnal Tárgy: Javaslat az általános tartalék előirányzatának feltöltésére - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 349/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát e Ft-tal megemeli, a költségvetési rendeletben szereplő, a Vállalkozói Centrum Kft. tőkeemeléseként megtervezett előirányzat (3. sz. melléklet 23. cím 1. alcím) átcsoportosításával. Az előirányzat átcsoportosítással a költségvetési rendeletet módosítani szükséges. Felelős: Pap János polgármester Határidő: június 30. Tárgy: Általános tartalék feltöltése - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 350/2000.(VI.8.) közgy.

3 - 3 - Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Pénzügyi, Költségvetési Bizottságot, hogy a júliusi közgyűlésre terjessze be javaslatát az általános tartalék 15 millió Ft összegű feltöltésére. Felelős: Határidő: Hideg András a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság elnöke júliusi közgyűlés Tárgy: Dr. Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr. Vécsei László képviselő felkérte a jegyzőt, intézkedjen annak érdekében, hogy a Csabai Mérleg című városi lap eljusson a külterületen lakó állampolgárokhoz is. Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 351/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott tájékoztatót elfogadja, végrehajtottnak tekinti az alábbi határozatokat: Egészségügyi, szociális ügyek: - 069/1997. (II. 27.) - 189/1998. (IV. 16.) - 161/1999. (III. 25.) - 250/1999. (IV. 22.) - 157/2000. (III. 16.) - 174/2000. (IV. 13.) - 216/2000. (IV. 13.) - 232/2000. (IV. 13.) - 787/1999. (XI. 18.) - 114/2000. (III. 16.) - 115/2000. (III. 16.) - 116/2000. (III. 16.) - 117/2000. (III. 16.) - 118/2000. (III. 16.) - 119/2000. (III. 16.) - 120/2000. (III. 16.) - 121/2000. (III. 16.) - 122/2000. (III. 16.) - 176/2000. (IV. 13.) - 177/2000. (IV. 13.) - 178/2000. (IV. 13.) - 179/2000. (IV. 13.) - 180/2000. (IV. 13.)

4 /2000. (IV. 13.) - 182/2000. (IV. 13.) - 183/2000. (IV. 13.) - 184/2000. (IV. 13.) - 185/2000. (IV. 13.) - 187/2000. (IV. 13.) - 188/2000. (IV. 13.) - 190/2000. (IV. 13.) - 191/2000. (IV. 13.) - 192/2000. (IV. 13.) - 193/2000. (IV. 13.) - 196/2000. (IV. 13.) - 197/2000. (IV. 13.) - 198/2000. (IV. 13.) Oktatási, közművelődési és sportügyek: - 244/2000. (IV. 13.) - 747/1999. (X. 20.) - 032/2000. (I. 20.) - 055/2000. (I. 20.) - 530/1996. (XI. 14.) 024/1998. (I. 29.) 840/1999. (XI. 18.) - 525/1998. (XI. 19.) - 620/1998. (XII. 17.) - 136/2000. (III. 16.) Városüzemeltetési ügyek: - 110/2000. (III. 16.) - 109/1999. (II. 25.) - 679/1999. (IX. 30.) - 810/1999. (XI. 18.) - 837/1999. (XI. 18.) - 191/1998. (IV. 16.) - 528/1997. (X. 30.) - 889/1999. (XII. 16.) - 890/1999. (XII. 16.) - 550/1998. (XI. 19.) - 464/1998. (IX. 10.) - 460/1998. (IX. 10.) - 044/1999. (I. 28.) - 736/1999. (X. 20.) - 519/1999. (VII. 8.) - 270/1999. (IV. 22.) - 173/1999. (III. 25.) - 192/1999. (III. 25.) Pénzügy területét érintő határozatok: - 263/1997. (V. 22.) 330/1997. (VI. 19.) - 011/1999. (I. 28.) - 185/1999. (III. 25.) - 750/1999. (X. 20.) - 811/1999. (XI. 18.)

5 /1999. (XII. 16.) - 888/1999. (XII. 16.) - 101/2000. (III. 16.) - 104/2000. (III. 16.) - 141/2000. (III. 16.) - 155/2000. (III. 16.) - 162/2000. (III. 29.) - 206/2000. (IV. 13.) - 207/2000. (IV. 13.) - 208/2000. (IV. 13.) - 209/2000. (IV. 13.) - 210/2000. (IV. 13.) - 267/2000. (IV. 13.) - 269/2000. (IV. 13.) - 116/1999. (III. 11.) Vagyonnal kapcsolatos ügyek: - 168/1991. (VI. 27.) - 118/1993. (IV. 1.) - 545/1994. (XI. 17.) - 330/1996. (VII. 4.) - 058/1999. (I. 28.) - 188/1999. (III. 25.) - 265/1999. (IV. 22.) - 261/1999. (IV. 22.) - 305/1999. (V. 27.) - 473/1999. (VII. 8.) - 484/1999. (VII. 8.) - 535/1999. (VII. 8.) - 626/1999. (IX. 30.) - 628/1999. (IX. 30.) - 725/1999. (X. 20.) - 742/1999. (X. 20.) - 794/1999. (XI. 18.) - 830/1999. (XI. 18.) - 853/1999. (XII. 16.) - 857/1999. (XII. 16.) - 859/1999. (XII. 16.) - 071/2000. (II. 17.) - 077/2000. (II. 18.) - 105/2000. (III. 16.) - 127/2000. (III. 16.) - 164/2000. (IV. 13.) - 213/2000. (IV. 13.) - 218/2000. (IV. 13.) - 223/2000. (IV. 13.) 224/2000. (IV. 13.) - 229/2000. (IV. 13.) - 270/2000. (IV. 13.) - 271/2000. (IV. 13.) Közigazgatási területet érintő ügyek: - 063/1999. (I. 29.) - 714/1999. (X. 20.) - 808/1999. (XI. 18.)

6 /1999. (XI. 18.) - 009/2000. (I. 20.) - 152/2000. (III. 16.) További feladatot nem tartalmazó, illetve aktualitásukat vesztett határozatok: - 123/2000. (III. 16.) - 129/2000. (III. 16.) - 165/2000. (IV. 13.) - 201/2000. (IV. 13.) - 247/2000. (IV. 13.) - 257/2000. (IV. 13.) Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: június 22. Tárgy: Szervezeti és működési szabályzat módosítása - rendeletalkotás - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg alábbi rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2000.(VI.8.) sz. önkormányzati rendelete a többször módosított 12/1999.(IV.22.) sz. önkormányzati rendelet - a közgyűlés szervezeti és működési szabályzata - módosításáról és kiegészítéséről 1. A szervezeti és működési szabályzat 20. /4/ bekezdésének harmadik mondata a következő szövegrésszel egészül ki: "..., ilyen indítványt az a képviselő tehet, aki részt vett az eredeti szavazásban." 2. A szervezeti és működési szabályzat 6. sz. mellékletében a Lakásügyi Bizottság döntési hatáskörei a következőkkel egészülnek ki: "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelkezésre álló elkülönített lakásalap terhére elvégzendő felújítási munkákat továbbra is a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. közreműködésével kívánja megvalósítani. A lakóingatlanok felújítási munkáinak előzetes költségterve ismeretében a Lakásügyi Bizottság hoz egyedi ügyekben döntést." (A döntési jog biztosítása a 214/2000.(IV.13.) sz. közgyűlési határozattal történt.) 3. E rendelet június 8-án lép hatályba. Békéscsaba, június 8.

7 - 7 - Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: Kölcsey Úti Óvoda óvodavezetőjének megbízása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 352/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Dr. Péter Józsefné sz. Vámos Ágnes-t (sz.: Tótkomlós, január 28., an.: Czerovszki Erzsébet, lakcíme: Békéscsaba, Wlassics sétány 7.) a Kölcsey Úti Óvoda közalkalmazottját a Kölcsey Úti Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Hajnal Utcai Óvoda óvodavezetőjének megbízása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 353/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Kovácsné Mikoly Anná-t (sz.: Nagykamarás, február 3., an.: Farkas Franciska, lakcíme: Békéscsaba, Penza ltp.23.ii.15.) a Hajnal Utcai Óvoda közalkalmazottját a Hajnal Utcai Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az

8 évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Tompa-Kolozsvári Úti Óvoda óvodavezetőjének megbízása - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 354/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Demeterné Vacsi Máriá-t (sz.: Nagybánhegyes, március 30., an.: Pribelszki Mária, lakcíme: Békéscsaba, Berzsenyi u.5.ii.5., ideiglenes: Szarvas, Béke lkt.i.d/2.) a Tompa-Kolozsvári Úti Óvoda közalkalmazottját a Tompa-Kolozsvári Úti Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ftban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Fövenyes Úti Óvoda óvodavezetőjének megbízása - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 355/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra szeptember 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Szegfű Ferencné sz. Szilágyi Gabriellá-t (sz.: Békéscsaba, június 8., an.: Valyuch Zsófia, lakcíme: Békéscsaba, Andrássy út 49.III.1.)

9 - 9 - a Fövenyes Úti Óvoda közalkalmazottját a Fövenyes Úti Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: József Attila Általános Iskola igazgatójának megbízása - A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 356/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Klampeczki Bélá-t (sz.: Mezőhegyes, január 30., an.: Bubori Piroska, lakcíme: Békéscsaba, Halastó u.2.) a József Attila Általános Iskola közalkalmazottját a József Attila Általános Iskola igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ftban, augusztus 31-ig szóló határozott idejű illetménykiegészítését 1.500,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Trágy: 11.Sz. Általános Iskola igazgatójának megbízása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 357/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Szloszjár Györgyné sz. Csendes Mártá-t

10 (sz.: Kondoros, április 12., an.: Szabó Zsuzsanna, lakcíme: Békéscsaba, Gyöngyösi u.7.) a 11.Sz. Általános Iskola közalkalmazottját a 11. Sz. Általános Iskola igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának megbízása - A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 358/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Zátonyiné Fazekas Erzsébet-et (sz.: Szeghalom, november 11., an.: Gurmai Erzsébet, lakcíme: Békéscsaba, Szabó Pál tér 2.II.6.) a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium közalkalmazottját a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban, munkaközösség vezetői pótlékát 3.650,- Ft-ban, augusztus 31-ig szóló határozott idejű keresetkiegészítését 6.600,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatójának megbízása - A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 359/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza

11 Duray Miklósné sz. Paróczay Évá-t (sz.: Békéscsaba, május 2., an.: Koór Jolán, lakcíme: Békéscsaba, Báthori u.65.) a Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola közalkalmazottját a Vandháti Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban, gyógypedagógiai pótlékát 4.400,- Ft-ban, augusztus 31-ig szóló határozott idejű keresetkiegészítését 8.000,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 360/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Dr. Szemenyei Sándor-t (sz.: Nagykamarás, szeptember 8., an.: Paulik Irén, lakcíme: Békéscsaba, Mednyánszky u.9.) a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium közalkalmazottját a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban, augusztus 31-ig szóló határozott idejű keresetkiegészítését ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatójának megbízása

12 A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 361/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra augusztus 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Murvai László-t (sz.: Újkígyós, május 30., an.: Skoperda Veronika, lakcíme: Békéscsaba, Szabó Pál tér 1.IV.10.) a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola közalkalmazottját a Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban, augusztus 31-ig szóló határozott idejű keresetkiegészítését ,- Ft-ban állapítja meg. Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola igazgatójának megbízása - A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 362/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXV.tv. 9. /4/ bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 5 év meghatározott időtartamra szeptember 1-jétől augusztus 31-ig megbízza Maczik Mihály-t (sz.: Szarvas, november 8., an.: Pekárik Mária, lakcíme: Kondoros, Áchim u.42.) a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola közalkalmazottját, a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola igazgatói munkakörének ellátásával. Besorolását és besorolás szerinti illetményét az 1992.évi XXXIII.tv. szerint, magasabb vezetői pótlékát ,- Ft-ban, augusztus 31-ig szóló határozott idejű keresetkiegészítését 5.100,- Ft-ban állapítja meg.

13 Felelős: Pap János polgármester Határidő: augusztus 1. Tárgy: Idősek Ellátását Segítő Közalapítvány évi beszámolója - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 363/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítványa" kuratóriumi elnökének beszámolóját a közalapítvány működéséről. A gazdálkodás főbb adatait a Csabai Mérleg c. városi lapban közzéteszi. Felelős: Pap János polgármester Határidő: azonnal Tárgy: Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány évi beszámolója - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 364/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány" kuratóriumi elnökének beszámolóját a közalapítvány működéséről. A gazdálkodás főbb adatait a Csabai Mérleg c. városi lapban közzéteszi. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány évi beszámolója - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 365/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a "Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért

14 Közalapítvány" kuratóriumi elnökének beszámolóját a közalapítvány működéséről. A gazdálkodás főbb adatait a Csabai Mérleg c. városi lapban közzéteszi. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Business School Békéscsaba Közalapítvány évi beszámolója - A közgyűlés 17 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 366/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a "Business School Közalapítvány" kuratóriumi elnökének beszámolóját a közalapítvány működéséről. A gazdálkodás főbb adatait a Csabai Mérleg c. városi lapban közzéteszi. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Békés Megye Közoktatási Közalapítványa évi beszámolója - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 367/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a "Békés Megye Közoktatási Közalapítványa" kuratóriumi elnökének beszámolóját a közalapítvány működéséről. A gazdálkodás főbb adatait a Csabai Mérleg c. városi lapban közzéteszi. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Közalapítványok kuratóriumi munkájának elismerése - A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 368/2000.(VI.8.) közgy.

15 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a következő közalapítványok kuratóriumában dolgozók és a közalapítványok munkáját segítők tevékenységéért: - Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány, - Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány, - Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány, - Business School Közalapítvány, - Békés Megye Közoktatási Közalapítványa. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Tárgy: Önkormányzati rendeletalkotás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról - A közgyűlés 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2000.(VI.8.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 18. -ának (1) és (2) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében és a 29. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet célja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre vonatkozóan, a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítése érdekében, a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa az önkormányzat által pénzben és természetben biztosított gyermekvédelmi ellátások formáit, feltételeit, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, az ellátások igénybevételének rendjét és a fizetendő térítési díjak mértékét.

16 (2) A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, és a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre és fiatal felnőttre, valamint szüleikre. (3) E rendelet szerint kell eljárni a (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (4) A közgyűlés az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterére átruházza. Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) lehet előterjeszteni. (2) A gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a külön jogszabályban meghatározott személyi és jövedelmi adatokat tartalmazó nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat becsatolni: a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot; b) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet; c) a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást; d) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról; e) a kereső tevékenységet folytató szülő esetében a kérelem benyújtását megelőző hat hónap nettó jövedelmének havi átlagára vonatkozó jövedelem igazolást;

17 f) vállalkozók esetén az APEH által kiadott igazolást, ennek hiányában, valamint ha az így igazolt jövedelem nem éri el a kötelező minimálbérnek a kérelem elbírálásakor érvényes összegét, a kötelező minimálbér összegét kell jövedelemként figyelembe venni; g) tartós munkanélküliség esetén a Munkaügyi Központtal történő együttműködés igazolását; h) családi pótlék és az iskoláztatási támogatás folyósítását igazoló szelvényt; i) étkezési térítési díjkedvezményről szóló igazolást; j) elvált szülők esetében a gyermektartásdíj megállapításáról szóló bírói ítélet másolatát. (1) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát környezettanulmány készítésével lehet vizsgálni. (2) Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány készítése alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak, a család vagyoni helyzetét meg kell vizsgálni. Ebben az esetben a kérelmezőnek a felhívástól számított nyolc napon belül csatolnia kell a kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott vagyonnyilatkozatot. (1) Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott támogatások megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetéséről a polgármester határozatban rendelkezik. A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságot érintő lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. (2) Azt a kérelmezőt, aki elmulasztja az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét, a jogtalanul felvett támogatás visszatérítésére kell kötelezni. (3) Az a kérelmező (család), aki a jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségét nem teljesíti, a visszafizetési kötelezettség fennállásáig nem részesülhet az e rendeletben szabályozott szociális ellátások egyikében sem. Kivételt képeznek azon esetek, ahol a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága a visszafizetés tárgyában kivételes méltányosságot gyakorol

18 (1) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a Szociális Bizottság - a következő keretek között, az e rendeletben meghatározott feltételektől és az ellátások meghatározott mértékétől eltérve - rendszeres, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 15 %-ával haladja meg az egyes ellátási formáknál meghatározott jövedelemhatárt. (2) A bizottság által nyújtott támogatás meghaladhatja -legfeljebb 25 %-os mértékkel - a rendeletben meghatározott összegeket. (3) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a kérelmező családjában - például természeti csapás, tűzeset, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála miatt - átmeneti anyagi nehézségek keletkeztek, krízishelyzetbe került. II. fejezet Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 6. (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - a mindenkori öregségi nyugdíj 20 %-a. (2) Ha a gyermekvédelmi támogatást jogerősen megállapítják, úgy az a kérelem benyújtásától esedékes. (3) Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a tárgyhónap 15. napjáig benyújtják, a támogatást teljes hónapra kell megállapítani, ha a tárgyhó 15. napját követően nyújtják be, úgy az első hónapra félhavi ellátást kell megállapítani. (4) A rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit évente legalább egyszer felül kell vizsgálni, amelynek során ellenőrizni kell a támogatás felhasználását is. (5) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult a (4) bekezdésben előírt felülvizsgálatot és a felhasználás ellenőrzését akadályozza, vagy az állapítható meg, hogy az ellátást nem a céljának megfelelően használta fel, akkor a támogatást részben vagy teljes összegben természetben kell megállapítani. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

19 (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, különösen: a./ b./ c./ ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból egy hónapot meghaladó táppénzes állományba kerül; egyik, vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás, vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig; ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el; d./ ha a család átmeneti otthonban kerül elhelyezésre. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem lehet több alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-ánál. (3) Az egy naptári évben igénybe vett rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresénél. (4) A tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek után a Gyvt. 20./A -ában előírt, a tárgyév szeptemberében járó egyszeri támogatás a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályok alkalmazása során jövedelemként nem vehető figyelembe. Felsőfokú tanulmányokat támogató segély 8. (1) Felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben (továbbiakban: támogatás) részesülhetnek azok a családok, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülők, akik legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, a gyermekük felsőfokú oktatásban - főiskolára, egyetemre - felvételt nyert, és a taníttatásával járó megnövekedett költségeket szociális helyzetük miatt önkormányzati segítség nélkül nem képesek fedezni. (2) A támogatást az első diploma megszerzéséhez a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató - legfeljebb 25 éves korú - hallgatót eltartó család vagy egyedülálló szülő veheti igénybe, a hallgató első évfolyam, első félévi tanulmányának idejére. (3) Nem vehető igénybe a támogatás a tanulmányi félév ismétlése esetén.

20 (4) Az a család vagy személy, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, felsőfokú tanulmányokat támogató segélyt nem vehet igénybe. 9. (1) Támogatás abban az esetben adható, ha az egy főre jutó havi nettó jövedele nem haladja meg család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át. (2) A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-a. (3) Jogosultság esetén a támogatás az adott tanulmányi félévre állapítható meg a kérelem benyújtásának hónapjától, de maximum 5 hónapra, és havonta kerül kiutalásra a kérelmező részére. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kiegészítése 10. (1) A felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik, kiegészítő támogatás állapítható meg. (2) A kiegészítő támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-a. (3) A támogatás megállapításánál alkalmazni kell a 10. (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeket. Természetben nyújtott ellátások 11. (1) Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen: a./ b./ a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel időtartamára; ha a gyermek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj megfizetése az arra köteles személy által nem biztosított. (2) A természetben nyújtott rendszeres gyermekvédelmi támogatásnak a tanévben fel nem használt összegét az intézmény a gyermek részére szükséges tanszerek, tankönyvek vásárlására is fordíthatja, azonban az így kiadásba helyezett összegről az éves felülvizsgálat során köteles elszámolni.

21 III. fejezet Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgálat 12. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyvt aiban meghatározott feladatait ( gyermekjóléti szolgáltatás ) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül a gyermekjóléti csoport önálló szakmai egységként történő működtetésével látja el. Gyermekek napközbeni ellátása 13. Békéscsaba Megyei Jogú Városban a gyermekek napközbeni ellátásának formái: bölcsőde, óvoda, napközi otthon, általános iskolai diákotthon, középiskolai kollégium, szakmunkás kollégium. 14. (1) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjait a 2. számú melléklet I. számú táblázata tartalmazza. (2) A személyi térítési díj - a vonatkozó jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó kedvezményeken túlmenően - a 2. számú melléklet II. számú táblázatában foglalt jövedelmi viszonyok figyelembe vételével, az eset összes körülményeire tekintettel kérelemre csökkenthető, illetve elengedhető. (3) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket bölcsődék esetén beíratáskor, gyermekek napközbeni ellátását biztosító más intézményekben minden év augusztus 1-je és augusztus 15-e között az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. A kérelmek elbírálására a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével az intézmény vezetője jogosult. Helyettes szülői hálózat 15. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Városban a helyettes szülői hálózatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működteti. (2) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet Békéscsaba Megyei Jogú Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani. (3) A helyettes szülőt a jegyző határozatban jelöli ki.

22 (1) A helyettes szülői hálózat működtetőjének és a helyettes szülői feladatot vállalónak megállapodást kell kötnie, ez jelenti a helyettes szülői jogviszony létrejöttét. A megállapodásban rögzíteni kell a helyettes szülő feladatainak ellátásával kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket. (2) A megállapodás köthető határozatlan és határozott időre is. Ez utóbbi esetben a kezdés és a befejezés időpontját rögzíteni kell. (3) A helyettes szülői jogviszony akkor lép életbe, amikor a helyettes szülőhöz beköltözik a gondozásra bízott gyermek. A megállapodásba foglalt jogok és kötelezettségek a gondozás tényleges időszakára érvényesek. Minden újabb gyermek elhelyezésekor meg kell újítani és "személyre szabottá" kell tenni a megállapodást. (4) A megállapodás megváltoztatását kezdeményezheti a vérszerinti szülő, a helyettes szülő, a helyettes szülői tanácsadó, a működtető, illetve az illetékes gyámhivatal. (5) A helyettes szülői jogviszony közös megegyezéssel, vagy felmondással bontható fel. (6) Megszűnik a jogviszony: a./ b./ c./ d./ e./ f./ ha a meghatározott időre kötött szerződés határozott időtartama lejár, a helyettes szülőtől az utolsó gondozott gyermek eltávozását követően, ha az átmeneti gondozás során felmerül a gyermek veszélyeztetettsége és szülői jóváhagyással új helyettes szülőt jelölnek ki, ha a helyettes szülő megbetegszik, vagy meghalt, ha a helyettes szülő bűncselekményt követett el, ha előre nem látott ok miatt a körülményekben olyan jellegű változás következett be, ami megakadályozza a megállapodásban rögzítettek teljesülését. 17. (1) A helyettes szülőt tevékenységéért - a tényleges helyettes szülői jogviszony létrehozásakor, a megállapodás szerint - díjazás illeti meg (helyettes szülői díj, munkabér). (2) A helyettes szülőt a tényleges átmeneti gondozás idejére nevelési díj és ellátmány illeti meg. (3) A fenti ellátásokon kívül a helyettes szülőt készenléti díj illeti meg, tekintet nélkül arra, hogy van-e nála ténylegesen elhelyezett gyermek.

23 (4) A helyettes szülői díj, a nevelési díj, a készenléti díj és az ellátmány összegét az 1. számú melléklet tartalmazza (5) A működtető a helyettes szülőnek havonta - a tárgyhó 10. napjáig - folyósítja a helyettes szülői díjat, a nevelési díjat, a készenléti díjat és az ellátmányt. Záró rendelkezések 18. (1) E rendelet 2000.július 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/1999. (II. 25.) önkormányzati rendeletének a. Békéscsaba, június 8. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző A helyettes szülő részére megállapított helyettes szülői díj, nevelési díj, készenléti díj és ellátmány mértéke 1. számú melléklet 1. A helyettes szülői díj mértéke gyermekenként a legkisebb munkabér mindenkori összegének 20 %-a. 2. a.) A nevelési díj összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-a. b.) A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-a, ha a nevelt gyermek a meghatározott szervek alapján készített szakvélemény szerint súlyos beilleszkedési, magatartási, vagy tanulási zavarban szenved, tartósan beteg, illetve fogyatékos. c.) A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a, ha a nevelt gyermek 3 évnél fiatalabb, illetve 14 évnél idősebb. 3. A készenléti díj összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a. 4. Az ellátmány összege gyermekenként a nevelési díj 25 %-a. 2. számú melléklet

24 számú táblázat A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: Intézmény Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsőde 164,- Bentlakásos óvoda 251,- Napközis rendszerű óvoda 165,- Bentlakó általános iskola 340,- Napközis rendszerű általános iskola 222,- 132,- Középiskolai kollégium 353,- 148,- Tartós nevelésbe vett tanulók tízórai kiegészítése 63,- 2. számú táblázat A személyi térítési díj kérelem alapján az alábbiak szerint csökkenthető, illetve elengedhető Kategória A család egy főre jutó nettó jövedelme A csökkentés mértéke 1. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél legalább 1.000,-Ft-tal kevesebb 100 % 2. Legfeljebb egyenlő az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével 75 % 3. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénéllegfeljebb 1.000,-Ft-tal több 50 % 4. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél legfeljebb 2.000, Ft-tal több 25 % Tárgy: Szándéknyilvánítás rendeletalkotásról - A közgyűlés 17 igen, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 369/2000.(VI.8.) közgy.

25 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy fizető-parkolóhelyek működéséről önkormányzati rendeletet kíván alkotni. Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése - A közgyűlés 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 370/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ismételt szavazást rendel el a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről beterjesztett rendelet-tervezet 2.sz. melléklete 3. táblázatában szereplő bérleti díjakról. Napirend tárgya: Rendelet-tervezet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről - A közgyűlés a határozat 1./ pontját 19 igen, egyhangú szavazattal, 2./ pontját 17 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3./ pontját 16 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással, 4./ pontját 15 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 5./ pontját 12 igen, 2 nem szavazattal, 7 tartózkodással fogadta el, és a következő határozatot hozta: 371/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta a fizető parkolóhelyek működéséről és igénybevételének rendjéről beterjesztett rendelet-tervezetet, és az előterjesztés egyes kérdéseiről az alábbiakban határozott: 1. A rendelet-tervezet 4. -a egy új bekezdéssel egészül ki, mely tartalmazza: az automata alkalmas a napijegy kiadására, a napijegy díjtételét a 2.sz. melléklet 1. táblázata tartalmazza. 2. A rendelet-tervezet 5. /5/ bekezdése az alábbi szöveget tartalmazza: "/5/ Az 1.sz. mellékletben meghatározott területen lakóhellyel rendelkező egy háztartásban élő természetes személyek az első és második személygépkocsijukkal a lakásukhoz közeli fizetőparkolókban ingyenes használatot biztosító bérletjegy alapján időkorlátozás nélkül várakozhatnak. A harmadik gépkocsira a rendelet 2.sz. melléklet 2. pontjában meghatározott kedvezményes bérleti díjat kell fizetni." 3. A rendelet területi hatálya az 1.sz. mellékletben szereplő díjövezetre terjed ki, mely az alábbi: Petőfi, Jókai, Luther u., Szent István tér,

26 Szabadság tér, Bartók Béla út és terekkel határolt terület, és az általuk bezárt összes utca és tömbbelső. 4. A rendelet-tervezet 2.sz.mellékletének 1. táblázata a következőket tartalmazza: 1. Parkolószelvény díja: Szgk.,motor Autóbusz,tgk. 80 Ft/óra 240 Ft/óra Napijegy: 500 Ft/nap Ft/nap 5. A közgyűlés a fent elfogadott módosításokat figyelembe véve felkéri a Gazdasági, valamint a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottságot, a Vagyonkezelő Rt. Igazgatóságát, hogy készítsék el a rendelet-tervezet gazdaságossági vizsgálatát (beruházási összeg, megtérülési idő), a tervezetet ismét meg kell hirdetni, és ezt követően közgyűlés elé terjeszteni. Felelős: Dr.Simon Mihály jegyző Határidő: október 31. Tárgy: Rendelet-tervezet Békéscsaba Tűzvédelméért Kitüntetés alapításáról - rendeletalkotás - A közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2000.(VI.8.) sz. önkormányzati rendelete "Békéscsaba Tűzvédelméért" Kitüntetés alapításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békéscsaba Tűzvédelméért Alapítvány "Békéscsaba Tűzvédelméért" kitüntetést alapít. (2) A kitüntetés díszdobozban elhelyezett, köralakú éremből, hordszalagból és az adományozást tartalmazó oklevélből áll. (3) Az érem vörösrézből készült, bronzos színű, átmérője 42 mm, előlapjának közepén egy lovagkereszt található. A kereszt tűzzománccal díszített, ágainak közepe kék, két széle fehér. A kék Békéscsaba város domináns színe, a fehér jelképezi a tevékenység humanitárius jellegét. A kereszt ágai között dicsfény látható, közepére a hivatásos tűzoltóság címere kerül, amelynek átmérője 12 mm. A címer felső részén egy tűzoltósisak, alul - levélkoszorú között - a

27 köztársaság címere, háttérben két egymást keresztező tűzoltóbalta helyezkedik el. A címer arany színű. Az alapérem peremén a felső sávban "Békéscsaba tűzvédelméért" felirat, az alsó szalagsávban az "alapítva 2000-ben" felirat olvasható. (4) A hordszalag nemzeti színű, háromszög alakú, amelyen Békéscsaba város címerét ábrázoló fém kitűző található. Az érem hátlapjára adományozáskor a kitüntetett személy nevét és az adományozás dátumát vésik. (Az érem Kiss László szobrászművész alkotása.) 2. /1/ A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a polgármester 1 havi illetményének 80 %-a. /2/ A kitüntetést évente legfeljebb két személynek lehet odaítélni. /3/ A kitüntetés poszthumusz is adományozható. 3. A Békéscsaba Tűzvédelméért kitüntetés elnyerésének feltételei /1/ A kitüntetés adományozható: a.) b.) a tűzmegelőzési szakterületen hosszabb időn át kimagasló teljesítményt nyújtó, valamint a tűzoltás, kárelhárítás szakterületén önfeláldozó, kiemelkedő szolgálati tevékenységet végző hivatásos tűzoltóknak azon civil személyeknek, akik kimagasló támogatást nyújtanak a tűzoltóság szakmai feladatainak magasabb szintű ellátásához, technikai színvonalának fejlesztéséhez. /2/ A Békéscsaba Tűzvédelméért kitüntetést egy személy csak egyszer kaphatja meg. 4. /1/ A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a) Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői b) Békéscsaba Tűzvédelméért Alapítvány kuratóriuma /2/ A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy pontos adatait, az elismerni kívánt tevékenység általános ismertetését, valamint a javaslat indoklását.

28 /3/ A javaslatot minden év február 28-ig kell írásban eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. /4/ A javaslatok értékelését a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság végzi. /5/ A kitüntetés odaítéléséről a közgyűlés minősített többségi szavazattal meghozott határozattal dönt. /6/ A kitüntetés átadására első ízben október 23-án kerül sor. Az ezt követő években a kitüntetést május 4-én, Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napján ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. /7/ A kitüntetésben részesültekről nyilvántartást kell vezetni. 5. A kitüntetés visszavonása (1) A kitüntetést meg kell vonni attól, aki arra érdemtelenné válik. (2) A kitüntetést az adományozó vonja vissza. A visszavonást és annak okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni. (3) A visszavonásra a 4. (1) bekezdésben felsoroltak tehetnek javaslatot. 6. Vegyes és záró rendelkezések (1) A kitüntetés ( érem, hordszalag, oklevél ) előállításával kapcsolatos költségeket a Békéscsaba Tűzvédelméért Alapítvány viseli. (2) A pénzjutalom összegét a közgyűlés a polgármesteri hivatal éves költségvetésében biztosítja. (3) A javaslatok összegyűjtésével, értékelésével és az adományozással, valamint a kitüntetések nyilvántartásával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. (4) Ez a rendelet június 15. napján lép hatályba. Békéscsaba, június 8. Pap János sk. polgármester Dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. Felügyelő Bizottsága

29 Ügyrendjének jóváhagyása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 372/2000.(VI.8.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft alapítója a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét jóváhagyja. A közgyűlés felkéri Pap János polgármestert, hogy az ügyrendet az alapító nevében írja alá. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal FELÜGYEL? BIZOTTSÁGI ÜGYREND Hatályos május 08. napjától a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottságának 2000/1(V.08.) sz. határozata alapján. Békéscsaba, FB elnöke alapítói jogok gyakorlója A kiadmány hiteléül: T a r t a l o m 1./ Általános rendelkezések 2./ A Felügyelő Bizottság létrehozása, létszáma 3./ A Felügyelő Bizottság jogállása 4./ A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége, összeférhetetlenségi szabályok 5./ A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése 6./ A Felügyelő Bizottság elnöke 7./ A Felügyelő Bizottság feladata, hatásköre 8./ A Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre és kötelezettségei 9./ A Felügyelő Bizottság üléseinek gyakorisága 10./ A Felügyelő Bizottság ülés meghívottai 11./ A Felügyelő Bizottsági ülés lebonyolítása 12./ A Felügyelő Bizottsági ülés határozathozatala

30 / Zárt Felügyelő Bizottsági ülés 14./ A Felügyelő Bizottság üléseinek jegyzőkönyve 15./ Felügyelő Bizottság javadalmazása és költségtérítése 1./ Általános rendelkezések Az ügyrend az évi CXLIV. számú, a gazdasági társaságokról szóló törvény /a továbbiakban Gt./ és a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezései alapján készült. Jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a kft. Felügyelő Bizottságának hatáskörére, működésére, szervezetére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapfokú szabályokat. Az ügyrend a Felügyelő Bizottság által történő elfogadását követően, a taggyűlés jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Az ügyrend módosítására a Felügyelő Bizottság jogosult, a módosítást a soron következő taggyűlés hagyja jóvá és a módosítás ezen taggyűlési döntés időpontjától hatályos. 2./ A Felügyelő Bizottság létrehozása, létszáma A Felügyelő Bizottság 4 tagú. A Felügyelő Bizottság tagjait a taggyűlés választja. A társaság első Felügyelő Bizottsága mandátumának lejárta december 31. Megbízatásuk lejárta után, illetve a Gazdasági Társaságokról szóló törvénnyel összhangban a tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók. 3./ A Felügyelő Bizottság jogállása A Felügyelő Bizottság a kft. legfőbb szerve - a taggyűlés - részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az ellenőrzést a törvényesség alapján a vonatkozó jogszabályok szerint végzi, ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság a társaság munkavállalóitól a vezető tisztségviselők illetőleg vezető állású munkavállalók egyidejű tájékoztatása mellett kérhet közvetlenül felvilágosítást. 4./ A Felügyelő Bizottság tagjainak jogállása, felelőssége, összeférhetetlenségi szabályok: A Felügyelő Bizottsági tagság a taggyűlés által e tisztségre megválasztott személy részéről történő írásbeli elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, ezen nyilatkozattal egyidejűleg a megválasztott Felügyelő Bizottsági tag egyéb Felügyelő Bizottsági, valamint illetőleg más társaságnál meglévő vezető tisztségéről is köteles nyilatkozni /összeférhetetlenségi nyilatkozat/.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg.

Alapilletményének változatlanul hagyása mellett magasabb vezetői pótlékát 17.850,- Ft-ban állapítja meg. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1995. június 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Kölcsey Utcai Óvoda óvodavezetői megbízása - A közgyűlés 19 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 14.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének /2015.(V...) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (a SZEB

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló Békéscsaba város 1999. évi közrend, közbiztonságának helyzetéről A közgyűlés

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 07.) számú Rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. október 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hanó Miklós tanácsnok interpellációja - a belterületi földértéket érintő egyezség

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), 10/2010.

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

1-------- - ---------------1

1-------- - ---------------1 ' '. r.-. BUDAPEST KŐBÁNYAI 1-------- - ---------------1 Elöszám:... db Elóadó: ÖNKORMANYZATnelléklet 13/1993. (IV.20.) sz. önkormányzati rendelete a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról A Budapest

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. április 13-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti bejelentése - A képviselő jelezte,

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása

Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása Tárgy: Pap János polgármester napirend előtti felszólalása - A polgármester ismertette a Köztársasági Megbízott Területi Hivatalának vezetőjétől érkezett átiratot, mely az 500/1992. (XII.18.) számú közgyűlési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK a 14/2007.(IX. 27.) rendelettel, a 19/2007.(XI.

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/1993.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete az 1993. évi költségvetés módosításáról BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1993. október 7-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tóth Károly napirend előtti felszólalása - A közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2..

A rendelet hatálya 1.. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat illetékességi területén lévő minden telekre. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2006./XII.14./sz. rendelete a Telekadóról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az l990.évi C.tv.1../1/ felhatalmazása alapján az alábbi

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben