Hk Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 622/2010. (III. 18.) sz. határozat 25 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett - S1 sorszámmal - a Főváros XVIII. Kerületében lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek felújítási, korszerűsítési támogatása című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 623/2010. (III. 18.) sz. határozat 25 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett S2 sorszámmal - a Bázis konyha kialakítása című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 624/2010. (III. 18.) sz. határozat 25 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a 18. és 29. sorszámú napirendi pont előterjesztője dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző helyett dr. Mester László polgármester legyen. 625/2010. (III. 18.) sz. határozat 25 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatokat az alábbiak szerint: 1. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22. ) számú Önkormányzati rendelet módosításáról 52. rendkívüli eljárással! 2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról 53. rendkívüli eljárással! 3. Otthont megtartó program módosítása, illetve a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló /2010 (..) számú rendelet elfogadása 54. rendkívüli eljárással! 4. A 28/2003. (VII. 01.), a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet módosítása 55. rendkívüli eljárással! 5. A helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 31/2006.(V.02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet megalkotása 56. rendkívüli eljárással! 6. Az első szabadon választott Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat megalakulásának, Pestszentlőrinc községgé és megyei várossá nyilvánításának, Pestszentimre önállóvá válásának és a kisebbségi önkormányzatok megalakulása emlékének megörökítéséről szóló 1/2010. (I. 10.) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása 57. rendkívüli eljárással! 7. Az Egyesített Szociális Központ Szakmai programjának módosítása 1184 Budapest XVIII., Üllői út 400.

2 Hk Változat: rendkívüli eljárással!

3 Hk Változat: A Capital Home Kft. kérelmének elbírálása (visszavásárlási jog törlése) 62. rendkívüli eljárással! 9. Az egyházügyi tanácsnok évi beszámolója, évi feladatterve 51. rendkívüli eljárással! (II. 24-i ülésre kiküldve) órára ütemezve! 10. Beszámoló az Európai Uniós és központi fejlesztések koordinálásáért és önkormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok munkájáról Az Európai Uniós és központi fejlesztések koordinálásáért és önkormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok évre vonatkozó feladatterve 63. rendkívüli eljárással! órára ütemezve! 11. Beszámoló a Nemzetiségi és civilügyi tanácsnok évi tevékenységéről A nemzetiségi és civilügyi tanácsnok programterve 2010-re 64. rendkívüli eljárással! órára ütemezve! 12. Érdekeltségnövelő pályázat 65. rendkívüli eljárással! 13. Tájékoztató a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság évi munkájáról 66. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 14. Beszámoló a Budapesti Rendőr-Főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányság évi munkájáról 67. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 15. Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVIII. kerületi Kirendeltsége évi munkájáról 68. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 16. Budapest, XVIII. kerület és helyrajzi számú ingatlanok hasznosítása (Reptér) 72. rendkívüli eljárással! 17. Budapest, XVIII. kerület Vasváry Pál utca 12/b. szám alatti helyrajzi számú ingatlan használata 74. rendkívüli eljárással! 18. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 75. rendkívüli eljárással! 19. Kisközösségi (kertvárosi) távfelügyeleti rendszer továbbfejlesztése 76. rendkívüli eljárással! 20. Közoktatási Megállapodás a Csodálatos Gyermekvilág Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekei Alapítvánnyal 77. rendkívüli eljárással! 21. Döntés a CORTONA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cg: , székhely:1201 B. Jósika u. 36.) hrsz-ú területre vonatkozó közterület-használati díjtartozásával kapcsolatos részletfizetési kérelme tárgyában 78. rendkívüli eljárással! 22. A Budapest XVIII. kerület Kártoló utcában a Lenkey utca sarkánál a (152635) hrsz. alatti közterületen található pavilon bontására vonatkozó határozat ellen érkezett fellebbezés elbírálása 89. rendkívüli eljárással! 23. A Budapest, XVIII. kerületi Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Nonprofit Kft évi éves egyszerűsített éves beszámolójának, mint átalakuló (beolvadó) társaság záróleltárának és vagyonleltárának, a Budapest, XVIII. kerület Városüzemeltető Non-profit Kft évi közhasznúsági jelentésének, mint átalakuló (befogadó) társaság vagyonleltárának és nyitóleltárának, mint átalakulással létrejövő társaság beolvadás utáni vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása 80/Z Zárt ülés! órára tervezve! Előterjesztő: Sándor László alpolgármester 24. Budapest XVIII. kerületi Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítása órára tervezve! 25. Budapest XVIII. kerülete Vállalkozást Támogató Nonprofit Kft megalapítása órára tervezve! 26. A Budapest, XVIII. kerület Abaújvár út 22. szám alatti (157452) helyrajzi számú ingatlanon történt bérlő általi beruházás (felépítmény és közmű kiépítés) ügye/ 88. rendkívüli eljárással! 27. Az Oktatási és Kulturális miniszter rendeleti szabályozásával kiírt Az önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása című pályázaton való önkormányzati részvétel 92. rendkívüli eljárással! 28. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása 83/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

4 Hk Változat: Szavazatszámláló bizottsági tagok választása 84/Z Zárt ülés! 30. Tulajdonosi döntések meghozatala a Vagyon 18 Zrt vonatkozásában (Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: visszavont rész) (Igazgatóság és Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása) 86. rendkívüli eljárással! 31. A Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat és a Vagyon 18 Bp XVIII,. kerületi Önkormányzat Vagyonkezelő Zrt közötti, az önkormányzati intézmények műszaki feladatainak ellátására vonatkozó szerződés elfogadása Budapest, XVIII. kerület Baross u. 5. szám alatti hrsz-ú ingatlan tetőterében lévő műterem-helyiség 94. rendkívüli eljárással! (visszavont napirend) 33. Önkormányzati bérlakás felújításához kamatmentes kölcsön biztosítása 79/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 34. Krízis helyzet alapján lakás bérbe adás 85/Z Zárt rendkívüli eljárással! 35. Bírói ítélet alapján lakás bérbe adása 90/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 36. Helyi támogatás és a fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának elbírálása 91/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 37. Interpellációk Int1.: Kőrös Péter képviselő interpellációja Közétkeztetési közbeszerzési eljárás címmel Csabafi Róbert PKKB elnökhöz (az interpelláció beterjesztője az interpellációt visszavonta) Int.2.: Kőszegi János képviselő interpellációja Por és rendezetlenség a volt ERDÉRT terület, Pakura tavak környékén címmel dr. Mester László polgármesterhez Int.3.: Lévai István Zoltán képviselő interpellációja Önkormányzati cégeink hirdetése megszaporodott a Városképben címmel dr. Mester László polgármesterhez Int.4.: Maitz László képviselő interpellációja Hulladékhegyek felszámolása címmel dr. Mester László polgármesterhez 38. Kérdések 01. Csomó Tamás által II. 24-i ülésre benyújtott 02. Csomó Tamás által II. 24-i ülésre benyújtott 03. Csabafi Róbert Imre képviselő által III. 18-ai ülésre benyújtott kérdése S1: A Főváros XVIII. Kerületében lévő társasházak, lakásszövetkezeti épületek felújítási, korszerűsítési támogatása S2: Bázis konyha kialakítása 13. Tájékoztató a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság évi munkájáról 66. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 626/2010. (III. 18.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Délpesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

5 Hk Változat: Tájékoztató a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVIII. kerületi Kirendeltsége évi munkájáról 68. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 627/2010. (III. 18.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVIII. kerületi Kirendeltség évi munkájáról szóló tájékoztatóját. 10. Beszámoló az Európai Uniós és központi fejlesztések koordinálásáért és önkormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok munkájáról Az Európai Uniós és központi fejlesztések koordinálásáért és önkormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok évre vonatkozó feladatterve 63. rendkívüli eljárással! órára ütemezve 628/2010. (III. 18.) sz. határozat 26 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett Simon Gábor Európai Uniós és központi fejlesztések koordinálásáért és önkormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 629/2010. (III. 18.) sz. határozat 26 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett Simon Gábor Európai Uniós és központi fejlesztések koordinálásáért és önkormányzati kapcsolatokért felelős tanácsnok évre vonatkozó feladattervét tudomásul veszi. Határidő: december Beszámoló a Nemzetiségi és civilügyi tanácsnok évi tevékenységéről A nemzetiségi és civilügyi tanácsnok programterve 2010-re 64. rendkívüli eljárással! órára ütemezve 630/2010. (III. 18.) sz. határozat 29 igen szavazattal egyhangúlag dr. Szlifka Gábor nemzetiségi és civilügyi tanácsnok évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

6 Hk Változat: 1. 6

7 Hk Változat: /2010. (III. 18.) sz. határozat 29 igen szavazattal egyhangúlag dr. Szlifka Gábor nemzetiségi és civilügyi tanácsnok évre szóló feladattervét tudomásul veszi. Határidő: december Az egyházügyi tanácsnok évi beszámolója, évi feladatterve 51. rendkívüli eljárással! (II. 24-i ülésre kiküldve) órára ütemezve 632/2010. (III. 18.) sz. határozat 25 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az egyházügyi tanácsnok évről szóló beszámolóját elfogadja. 633/2010. (III. 18.) sz. határozat 25 igen szavazat, 1 ellen szavazat és 2 tartózkodás mellett Csomó Tamás egyházügyi tanácsnok évre szóló programtervét jóváhagyóan tudomásul veszi. Határidő: december 31. Felelős: Csomó Tamás egyházügyi tanácsnok 1. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22. ) számú Önkormányzati rendelet módosításáról 52. rendkívüli eljárással! 29 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 12/2010. (III. 19.) önkormányzati rendeletét: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 8/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel, 42/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

8 Hk Változat: 1. 8 szóló évi III. törvény 86. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: /A rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket/ c) az Egyesített Szociális Központ vezetője /gyakorolják./ 2. A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatásokat a (2) bekezdés g), h) és i) pontjainak kivételével a saját intézményén keresztül nyújtja, mely intézmény és telephelyeinek felsorolását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 3. (1) A rendelet 4. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családban egy főre jutó jövedelmet, c) kiskorú igénybe vevő esetén a b) pont szerinti kivétellel a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (2) A rendelet 4. (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az idősek nappali ellátását, valamint átvállalja a rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú mellékleteiben meghatározott ellátásokért fizetendő személyi térítési díj összegét azon személyek esetében, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 4. A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A gondozási szükségletet a házi segítségnyújtás esetén vizsgálni kell. 5. (1) A rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A személyi térítési díj összege mérsékelhető, ha a kérelmező a) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, b) családban él és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. A kérelmező részére az étkeztetésért, a szállítással igénybevett étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a Gyöngyvirág Napközi Otthonban biztosított szolgáltatásért megállapított fizetendő személyi térítési díj összege egy kategóriával mérsékelhető, kivéve az első jövedelemkategóriát, ahol a személyi térítési díj, ha a kérelmező egyedül él 50%- kal, ha családban él 25%-kal csökkenthető. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a fizetendő személyi térítési díj 50%-kal mérsékelhető. (2) A rendelet 7. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A polgármester a kérelemről első fokon 22 munkanapon belül határozattal dönt, mely alapján a csökkentett térítési díj a kérelemnek a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához történő benyújtás hónapjának első napjától kerül megállapításra. Az első fokú határozat ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Képviselő-testülethez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodájához kell benyújtani.

9 Hk Változat: 1. 9 A Képviselő-testület a jogorvoslati kérelemről a benyújtás utáni soron következő ülésen a Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján dönt.

10 Hk Változat: A rendelet 8. (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértéke nem haladhatja meg a rendelet 4. (6) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem 30 százalékát. (3) Az étkeztetés intézményi térítési díját, a szállítással igénybe vett étkeztetés intézményi térítési díját és a fizetendő személyi térítési díjak mértékét jövedelemkategóriánként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 7. A rendelet 9. (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a rendelet 4. (6) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem 25 százalékát. (3) Amennyiben az ellátott étkeztetésben és gondozásban egyaránt részesül, a személyi térítési díj nem haladhatja meg a rendelet 4. (6) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem 30 százalékát. (4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját és a fizetendő személyi térítési díj mértékét jövedelemkategóriánként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 8. A rendelet 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) Az önkormányzat az Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálatán és Kihelyezett Családsegítő Szolgálatán (a továbbiakban együtt: Családsegítő Szolgálat) keresztül biztosítja az Szt ában meghatározott feladatokat. 9. A rendelet 11. (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. (3) A szolgáltatást igénybe vevő személyek esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: Ft/hó. 10. A rendelet 13. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az Idősek Klubjában a napközbeni tartózkodás intézményi térítési díja: Ft/nap. 11. A rendelet 14. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A Gyöngyvirág Napközi Otthonban a nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15 százalékát napközbeni tartózkodás, illetve 30 százalékát napközbeni tartózkodás és étkezés biztosítása esetén. (4) A Gyöngyvirág Napközi Otthonban a nappali ellátás, valamint nappali ellátás és étkezés intézményi térítési díját és a fizetendő személyi térítési díj mértékét jövedelemkategóriánként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 12. A rendelet 17. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) Az Egyesített Szociális Központ Somogyi László Gondozóházában az intézményi térítési díj összege Ft/hó, Ft/nap. (4) A személyi térítési díj mértéke: a) Ft/hó jövedelemig a jövedelem 60 %-a, b) Ft/hó feletti jövedelem esetén megegyezik az intézményi térítési díj összegével.

11 Hk Változat: A rendelet 18. (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (2) A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, kivéve az aktív korúak ellátására jogosultak (Szt. 37/D. ), valamint az adósságkezelési szolgáltatásban részesülők (Szt. 55/A. ) esetében, amikor az önkormányzat együttműködési kötelezettséget ír elő. (3) Az intézményi jogviszony keletkezését a kérelem benyújtását követően az Egyesített Szociális Központ keretei között működő gondozási központ, napközi és átmeneti otthon vezetőjének döntése alapozza meg. A döntést írásban meg kell küldeni az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. (4) Amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik, az intézményi jogviszony keletkezése esetén a gondozási központ, napközi és átmeneti otthon vezetője az ellátás igénybevételének időpontjában az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 14. A rendelet a) 12. a) és b) pontjában az a Szociális Szolgáltató Intézmény szövegrész helyébe az az Egyesített Szociális Központ szöveg; b) 14. (1) bekezdésében az A Szociális Szolgáltató Intézmény szövegrész helyébe az Az Egyesített Szociális Központ szöveg; c) 17. (1) bekezdésében az a Szociális Szolgáltató Intézmény szövegrész helyébe az az Egyesített Szociális Központ szöveg; d) 20. (3) bekezdésének első mondatában a 30 napon szövegrész helyébe a 22 munkanapon szöveg, második mondatában a 15 napon szövegrész helyébe a 10 munkanapon szöveg lép. 15. A rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú, valamint 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú, valamint 4. számú mellékletei lépnek. 16. Hatályát veszti a rendelet 8. (5) bekezdése, 13. (4)-(5) bekezdése, valamint a rendelet 5. számú és 6. számú melléklete. 17. Ez a rendelet május 1. napján lép hatályba. Budapest, március 18. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző INDOKOLÁS Általános indokolás Dr. Mester László s.k. polgármester Jelen rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) január 1. napján hatályba lépett változásai; az egyes ellátások intézményi térítési díjainak és a fizetendő személyi térítési díjaknak a módosítása; a szociális intézmények integrációja, valamint a rendelet és mellékleteinek pontosítása tette indokolttá.

12 Hk Változat: Részletes indokolás 1. és 2. -hoz: a Szociális Szolgáltató Intézmény és a Családsegítő Szolgálat integrációjával január 1. napjától működő Egyesített Szociális Központ létrehozásával szükségessé vált módosítani az intézmény megnevezését a rendeletben meghatározott feladatés hatáskörök gyakorlóinak felsorolásánál. A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatásokat az Önkormányzat az Egyesített Szociális Központon, valamint telephelyein keresztül biztosítja. 3. -hoz: az Szt.-ben január 1. napjától szabályozottaknak megfelelően átemelésre került a szociális alapszolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj megállapításánál alkalmazandó, jövedelemre vonatkozó rendelkezés. Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj számítás alapja az egy főre jutó családi jövedelem. Rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat mely ellátást biztosítja térítésmentesen, valamint milyen ellátásoknál, milyen feltételek esetében vállalja át a fizetendő személyi térítési díj összegét. 4. -hoz: a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban törlésre került az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében alkalmazott jövedelemvizsgálat és ez alapján a jegyző által kiállított jövedelemigazolásra vonatkozó szabályozás. Házi segítségnyújtást igénylő esetén a gondozási szükséglet vizsgálatáról rendelkezik. 5. -hoz: a fizetendő személyi térítési díj mértékének csökkentésére vonatkozó méltányosság feltételeiről és mértékéről rendelkezik. Az étkeztetésért, a szállítással igénybevett étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, a Gyöngyvirág Napközi Otthonban biztosított szolgáltatásért megállapított személyi térítési díj az első jövedelemkategória esetén, ha a kérelmező egyedül él 50%-kal, ha családban él 25%-kal csökkenthető, egyéb esetekben pedig egy kategóriával mérsékelhető. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj 50%-kal csökkenthető. A csökkentett térítési díj a kérelemnek a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához történő benyújtás hónapjának első napjától kerül megállapításra. 6. és 7. -hoz: az étkeztetésért és házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjnak a jövedelem %-ában meghatározott maximális mértéke szabályozásra került a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban; a személyi térítési díj nem haladhatja meg az egy főre jutó családi jövedelem 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás esetén. Az étkeztetés és a szállítással igénybevett étkeztetés intézményi térítési díja és a fizetendő személyi térítési díjak a rendelet 1. számú, a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja és a fizetendő személyi térítési díj a rendelet 2. számú mellékletében került meghatározásra. 8. -hoz: a Szociális Szolgáltató Intézmény és a Családsegítő Szolgálat integrációja révén január 1. napjától a Családsegítő Szolgálat az Egyesített Szociális Központ telephelye, mely alapján módosításra került a családsegítést biztosító önkormányzati intézmény megjelölése. 9. és 10. -hoz: a Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelően átemelésre került a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapításánál irányadó szabály. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátásának intézményi térítési díjáról rendelkezik.

13 Hk Változat: hoz: A Gyöngyvirág Napközi Otthonban a nappali ellátásért fizetendő személyi térítési díjnak a jövedelem %-ában meghatározott maximális mértékéről rendelkezik. Az intézményi térítési díj, valamint a fizetendő személyi térítési díjak a rendelet 3. számú mellékletében kerültek meghatározásra hoz: a Somogyi László Gondozóházban az átmeneti elhelyezés intézményi térítési díjának, valamint a fizetendő személyi térítési díjnak a mértékéről rendelkezik hoz: a Szociális Szolgáltató Intézmény és a Családsegítő Szolgálat integrációjával január 1. napjától működő Egyesített Szociális Központ létrehozásával módosult az intézmény megnevezése hoz: a szociális intézmények integrációja miatt az intézmény megnevezéséről rendelkezik. A fenntartóhoz benyújtott kérelmek elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő, illetve a fellebbezés előterjesztésére nyitva álló határidő - összhangban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénnyel - munkanapokban került meghatározásra hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik. 16. és 17. -hoz: a hatályát vesztő jogszabályhelyekről, valamint jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Budapest, március 18. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 634/2010. (III. 18.) sz. határozat 29 igen szavazattal egyhangúlag felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai esetében a méltányosság gyakorlatát. Határidő: március 31.

14 Hk Változat: Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról 53. rendkívüli eljárással! 29 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 13/2010. (III. 19.) önkormányzati rendeletét: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2008.(II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1)- (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A rendelet hatálya kiterjed Budapest XVIII. kerületben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező) a) magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 2. A rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 3. A rendelet 6. (3) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ az alapellátáson túl Baba-Mama klubot, szombati gyermekfelügyeletet és hotelszolgálatot, időszakos gyermekfelügyeletet, nyújtott nyitva tartást, nyári gyermekfelügyeletet, hétvégi családi programokat, valamint a gyermek legfeljebb 1 éves koráig speciális házi tanácsadást, gondozást-nevelést biztosít. (5) Az óvodára és az általános iskolai napközire vonatkozó előírásokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ai tartalmazzák.

15 Hk Változat: (1) A rendelet 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő aa) bölcsődés, ab) óvodás, ac) 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani (az a)-d) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). (2) A rendelet 9. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 5. A rendelet 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások díjait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 6. A rendelet 11. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 11. (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díjának alapja az átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi összege. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét a fizetésre kötelezett havi jövedelme, valamint a családban nevelkedő gyermekek számának figyelembevételével meghatározott kategóriák szerint a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 7. A rendelet 12. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A polgármester a megállapított átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj összegét méltányosságból csökkentheti, ha a) a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek, gondoznak; b) a családban három vagy több gyermeket nevelnek; c) a családnak közüzemi díj, illetve lakáshitel tartozása van; legfeljebb 10%-kal, ha az a)-c) pontban meghatározott feltételek közül egy feltétel, legfeljebb 20%-kal, ha az a)-c) pontban meghatározott feltételek közül több feltétel együttesen áll fenn. A kérelmet a rendelet 4. számú mellékletét képező nyomtatványon, a nyomtatvány elválaszthatatlan részét képező csatolandó dokumentumokkal a polgármesterhez címezve a Gyermekjóléti és Módszertani Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki a kérelmet 3 napon belül a fizetendő személyi térítési díj mértékére vonatkozó javaslatával a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Irodájához továbbítja. A méltányossági kérelemről a polgármester I. fokon határozattal dönt, mely alapján a csökkentett térítési díj a kérelemnek a Szociális és Gyermekvédelmi Irodához történő benyújtás hónapjának első napjától kerül megállapításra.

16 Hk Változat: A rendelet 1. számú, 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú, 2. számú, mellékletei lépnek, valamint a rendelet jelen rendelet 3. számú és 4. számú mellékleteivel egészül ki. 9. Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Budapest, március 18. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester INDOKOLÁS Általános indokolás Jelen rendelet módosítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatályba lépett változása; az átmeneti gondozás intézményi és személyi térítési díjainak módosítása, az átmeneti gondozás személyi térítési díjainak méltányosságból történő csökkentésének feltételrendszerében bevezetett változás, valamint a rendelet és mellékleteinek pontosítása, kiegészítése tette indokolttá. Részletes indokolás 1. -hoz: a rendelet személyi hatálya a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban kiegészítésre került, a Budapest XVIII. kerületben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező oltalmazottként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire is kiterjed. 2. -hoz: a gyermekjóléti szolgáltatás fogalma a Gyvt.-ben szabályozottaknak megfelelően átemelésre került. 3. -hoz: a Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásainak felsorolása pontosításra, kiegészítésre került. 4. és 5. -hoz: a gyermekétkeztetés esetén kötelezően biztosítandó normatív kedvezmények köre a Gyvt.-ben szabályozottaknak megfelelően átemelésre került. A Gyvt. hatályba lépett változása értelmében a 7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után is az intézményi térítési díj 100%-át kell kedvezményként biztosítani. A rendelet gyermekétkeztetés személyi térítési díját, valamint a Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások díjait tartalmazó mellékletének száma módosult. A bölcsődében a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az általános forgalmi adó növekedésének arányában emelkedett. 6. -hoz: A rendelet átmeneti gondozás intézményi és személyi térítési díjait tartalmazó mellékletének száma módosult. A fizetésre kötelezett havi jövedelme, valamint a családban nevelkedő gyermekek számának figyelembevételével került meghatározásra a fizetendő személyi térítési díj mértéke.

17 Hk Változat: hoz: az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentésének feltételrendszere módosult. A polgármester a megállapított személyi térítési díjat csökkentheti, ha a családban tartós beteg gyermeket; illetve három vagy több gyermeket nevelnek; valamint ha a családnak közüzemi díj, illetve lakáshitel tartozása van. A csökkentés mértéke legfeljebb 10% lehet, ha a felsorolt feltételek közül egy feltétel, legfeljebb 20% lehet, ha több feltétel együttesen áll fenn. A kérelem benyújtásának módjáról, valamint a jogosultság kezdő időpontjáról rendelkezik. 8. -hoz: a rendelet mellékleteiről rendelkezik; az 1. számú melléklet a gyermekétkeztetés személyi térítési díjait és a Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások díjait, a 2. számú melléklet az átmeneti gondozás intézményi térítési díjait és a fizetendő személyi térítési díjak kategóriáit, a 3. számú melléklet az oktatási-nevelési intézmények étkezési személyi térítési díjának további csökkentésére vonatkozó kérelem nyomtatványt, valamint a 4. számú melléklet az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj csökkentésre vonatkozó kérelem nyomtatványt tartalmazza. 9. -hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Budapest, március 18. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 3. Otthont megtartó program módosítása, illetve a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló /2010 (..) számú rendelet elfogadása 54. rendkívüli eljárással 29 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendeletét: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a bérlakáshoz, továbbá a lakásszerzéshez kapcsolódóan a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé hátralékkal rendelkező személyek részére nyújtott kedvezmények nyújtásához, illetve támogatás biztosításához az alábbi rendeletet alkotja:

18 Hk Változat: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) felé fennálló lakbér, közüzemi díj, továbbá a helyi támogatás hátralékainak (továbbiakban: lakásügyi hátralék) felszámolása, a biztonságos lakhatás megőrzése azok számára, akik körülményeik alapján arra rászorulnak és e Rendelet feltételeinek megfelelnek. (2) E rendelet (1) bekezdésében foglaltak alapján, és annak végrehajtása érdekében meghatározza a kedvezmények feltételeit, az elbírálás szabályait, valamint a támogatás biztosításában közreműködő szervezeteket. 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyekre, akik a) részt vesznek a ESZK Családsegítő Szolgálat hátralékkezelési programjában és az önrész kifizetését vállalni nem tudják, vagy b) lakóingatlan tulajdonosa, és a helyi támogatás visszafizetése során hátraléka keletkezett, vagy c) önkormányzati bérlakás (volt) bérlője, vagy a bérleti jog felmondása miatt (volt) jogcím nélküli lakója, és lakbér, közüzemi díj elmaradása mutatkozik. II. Fejezet A kedvezmény és a támogatás biztosításának általános feltételei 3. (1) A kedvezményre és a támogatásra az a kérelmező jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a) szociális, jövedelmi és vagyoni feltételeknek: - akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5- szeresét nem haladja meg, - akik nem rendelkeznek hasznosítható ingatlannal, járművel, továbbá vagyoni értékű joggal, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát nem haladja meg. b) a hátralékkal rendelkező személy által lakott ingatlan elismert nagysága a lakásban lakók számának függvényében nem haladja meg e rendeletben meghatározott mértéket, Elismert lakásnagyság a komfortfokozattól függetlenül: Háztartás nagysága Elismert lakásnagyság 1-2 fő 70 nm 3-5 fő 90 nm 6 fő 100 nm 6 fő felett 100 nm + 10 nm/fő c) a hátralékkal rendelkező személy adóssága legalább 6 hónapja fennáll, vagy a hátralék összege meghaladja az 50 eft-ot.

19 Hk Változat: III. fejezet A hátralékkezeléshez kapcsolódó önrész biztosításának feltétele 4. (1) A támogatás az ESZK Családsegítő Szolgálat hátralékkezelési programjában résztvevő személy részére adható az önrész megfizetése céljából. (2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely többszöri alkalommal is igényelhető, viszont a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a Ft-ot lakásonként. (3) Az egy alkalommal támogatásként igényelhető összeg a hátralékkezelés önrészével azonos mértékű. (4) A támogatást az első támogatási szerződés aláírásától számított 5 évig lehet igényelni. (5) A támogatásban részesített személy a program ideje alatt köteles együttműködni az önkormányzattal és az ESZK Családsegítő Szolgálattal. (6) A lakástulajdonnal rendelkező támogatásban részesített személy esetében a vissza nem térítendő támogatás folyósításának szerződési feltétele, hogy hozzájárul a követelést biztosító jelzálogjognak az ingatlanra történő bejegyzéséhez, a szerződés aláírásától számított 3 évig. (7) A támogatást a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig lehet nyújtani. IV. fejezet A helyi támogatás hátralékának rendezése érdekében biztosított kedvezmény 5. (1) A helyi támogatás hátralékának rendezése érdekében kedvezmény nyújtható annak a személynek, akinek: a) szerződése lejárt, és hátraléka keletkezett, vagy b) szerződésben előírt havi törlesztő részletet több, mint 6 hónapja nem fizeti, vagy 50 eft feletti hátraléka keletkezett. (2) A helyi támogatás 5. (1) bekezdés a) pontja alapján keletkezett hátralék rendezése érdekében a hátralék összegére kamatmentes részletfizetési kedvezmény vehető igénybe az alábbi feltétel szerint: Hátralék összege Egyedülálló és gyermeket nevel, 3 vagy több gyermekes család Ft Hátralékot 12 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Ft Ft Hátralékot 24 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Ft Hátralékot 36 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Ft Ft Hátralékot 48 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet 1-2 gyermekes család Hátralékot 7 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 14 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 24 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 36 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet (3) A helyi támogatás 5. (1) bekezdés b) pontja alapján keletkezett hátralék rendezése érdekében a szerződésben megállapított havi törlesztő részlet mellett a hátralék összegére kamatmentes részletfizetési kedvezmény vehető igénybe az 5. (2) bekezdésben meghatározott feltétel szerint.

20 Hk Változat: (4) A helyi támogatás 5. (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott kedvezményes törlesztő részlet nem fizetése esetén az önkormányzat a szerződést felmondja, és a hátralék behajtására bírósági eljárást kezdeményez a bíróságon. Az önkormányzat a továbbiakban a kérelmező személy részére további kedvezményes lehetőséget nem biztosít. V. fejezet A lakbér és közüzemi díj hátralék rendezése érdekében biztosított kedvezmény 6. (1) A lakbér- és a közüzemi hátralék rendezése érdekében kedvezmény nyújtható annak a személynek, akinek: a) önkormányzati lakás bérlője és hátraléka keletkezett, vagy b) önkormányzati lakás jogcím nélküli lakója és hátraléka keletkezett, vagy c) önkormányzati lakásnak már nem bérlője, viszont korábbi tartozása miatt hátraléka keletkezett. (2) A lakbér és közüzemi díjhátralék rendezése érdekében a következő kedvezmények vehetők igénybe: a) részletfizetési kedvezmény, b) kamat elengedés, c) kisebb alapterületű és komfortfokozatú bérlakásba való költöztetés bérlakás használati díj különbözetének beszámításával. (3) A lakbér és közüzemi díjhátralék felszámolása érdekében a részletfizetési kedvezmény kamatmentes. A hátralék összegét a kérelem benyújtásakor megállapított hátralék (tőke + kamat) mértéke szerint kell megállapítani. (4) A Rendelet 6. (2) bekezdés alapján megállapított hátralék rendezése érdekében a hátralék összegére kamatmentes részletfizetési kedvezmény vehető igénybe az alábbi feltétel szerint: Hátralék összege Egyedülálló és gyermeket nevel, Ft 3 vagy több gyermekes család Hátralékot 20 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 30 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 35 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 50 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet feletti összeg Hátralékot 70 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ft-nál alacsonyabb nem lehet 1-2 gyermekes család Hátralékot 10 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 20 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 25 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 40 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet Hátralékot 60 hónap alatt kell rendezni, és a törlesztő részlet összege Ftnál alacsonyabb nem lehet (5) A szociális bérlakások lakbér és közüzemi díjhátralék kamatainak elengedése kizárólag egyösszegű befizetés esetén engedélyezhető. A kamat elengedés mértéke azonos a befizetett tőketartozás arányával.

21 Hk Változat: (6) A bérbe adott bérlakások lakbér és közüzemi díjhátralék rendezése érdekében a meglévő bérlakás helyett kisebb alapterületű és komfortfokozatú bérlakás adható a következő feltételek szerint: a) Szociálisan bérbe adott bérlakás cseréje esetén a külön jogszabályban meghatározott használati díj összegének különbségének meghatározásánál a bérlőt, vagy jogcím nélküli lakáshasználót a 6.. (3) és (4) bekezdésekben meghatározott kedvezmények megilletik. b) Költség elven, vagy piaci feltételekkel bérbe adott bérlakás cseréje esetén a külön jogszabályban meghatározott használati díj különbözetének összegéből le kell vonni a bérlakáson fennálló lakbér- és közüzemi díjhátralékokat. A bérlőt, vagy a jogcím nélküli lakáshasználót további kedvezmények nem illetik meg. VI. Fejezet A kedvezmény és a támogatására biztosítására vonatkozó kérelmek elbírálásának rendje 7. (1) A kedvezmény, illetve a támogatás iránti igényt a kérelmezők a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési, Intézményirányítási és Koordinációs Irodán nyújthatják be az erre rendszeresített formanyomtatványon. (2) Az önrész támogatásának elbírálásához a ESZK Családsegítő Szolgálat tájékoztatója is szükséges, melynek tartalmaznia kell: a) a hátralékkezelési támogatás körébe vont tartozásokat, b) a hátralék kifizetéséhez szükséges önrész összegét. (3) A kedvezmény és a támogatás elbírálása a következők szerint alakul: a) A támogatás, azaz a hátralékkezelés önrész összegére a Családsegítő Szolgálat javaslata alapján a polgármester tesz nyilatkozatot az ügy folyamatos rendezése érdekében. A polgármester köteles a nyilatkozatát a soron következő Szociális és Lakásügyi Bizottság ülésére előterjeszteni. A támogatás összegéről a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. b) A részletfizetési kedvezményt a Rendelet alapján a polgármester határozza meg. c) A kamat elengedést a Rendelet alapján a polgármester határozza meg. d) A polgármester 3 havonta tájékoztatja a Szociális és Lakásügyi Bizottságot a hátralékkal rendelkező személyek részére biztosított kedvezményről és támogatásokról. (4) A Pénzügyi Iroda a támogatás összegét a szerződés megkötését követően 8 napon belül átutalja a Szolgáltatóhoz, majd nyilvántartja a támogatásban részesített személyek adatait, a támogatás összegét, a fennálló hátralékot. (5) A kérelmek intézésére irányadó határidő a kérelem benyújtásától a szerződés megkötéséig, illetve a támogatás összegének az átutalásáig 60 nap. (6) A kedvezményben, illetve a támogatásban részesítettekkel a szerződést a polgármester köti meg. (7) A támogatás biztosítása esetén a polgármester gondoskodik arról, hogy a támogatás kiegyenlítéséig, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 3 évig a jelzálogjog, illetve annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

22 Hk Változat: VII. Fejezet A kedvezmény, illetve a támogatás megtagadásának esetei 8. Nem adható kedvezmény, illetve a támogatás visszakövetelhető, ha a kérelmező: a) a 3. -ban írt feltételeknek nem felel meg, b) valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelent, c) a kérelmező családja az általa lakott lakáson kívül más ingatlannal, a hátralék összegét elérő értékű ingósággal rendelkezik, d) a hátralékosnak az ingatlanra tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződése van, e) a környezettanulmány alapján megállapított életmódja, életkörülményei és vagyoni helyzete nem felel meg a kérelem mellékletét képező jövedelem és vagyonnyilatkozatban foglaltaknak, f) lakását bérbeadással hasznosítja. 9. A kedvezményben, illetve támogatásban részesített személy részéről történő szerződésszegés szerződés megkötésekor rögzített jogkövetkezményei a következők: a) Az önrész biztosításához szükséges vissza nem térítendő támogatás visszatérítendő kamatos támogatássá változik. b) A részletfizetési kedvezményben részesített személy helyi támogatása, valamint a lakbér és közüzemi díjhátraléka egyösszegű és bírósági úton behajtható tartozássá válik. c) A kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvben rögzített mindenkori kamat. 10. Azok a lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek, akik: a) a kedvezmény, illetve a támogatás biztosításának lehetőségét nem vették igénybe, bár lehetőségük erre megvolt, b) magatartásuk és fizetési készségük arra irányul, hogy nem kívánnak együttműködni az önkormányzattal egy kizárási listára kerülnek. Az önkormányzati kizárási listán lévő személyek további támogatást, kedvezményt, bérlakást nem igényelhetnek tartozásuk rendezéséig. VIII. Fejezet A lakásügyi hátralékok nyilvántartása és ellenőrzése 11. A Pénzügyi Iroda 3 havonta tájékoztatást küld a Városüzemeltetési, Intézményirányítási és Koordinációs Irodának az önkormányzattól inkasszóval leemelt a bérlők, jogcím nélküli lakáshasználók felé tovább terhelhető közüzemi díjakról. 12. A kezelő szervezet 3 havonta tájékoztatást küld a Pénzügyi Irodának, valamint a Városüzemeltetési, Intézményirányítási és Koordinációs Irodának a lakbérek, a használati díjak, valamint a közüzemi hátralékokról. A hátralékok tájékoztatásánál külön kell szerepeltetni adósságnemenként a tőke és a kamat összegét. 13. A Pénzügyi Iroda 6 havonta tájékoztatást küld a Városüzemeltetési, Intézményirányítási és Koordinációs Irodának a helyi támogatásban részesült személyek hátralékairól. 14. A polgármester 6 havonta tájékoztatja a hátralékok alakulásáról a Szociális és Lakásügyi Bizottságot, valamint a Képviselő- testületet.

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010.

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

személyekre; c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. Az Esztergomi Önkormányzat 5/2006.(II.9.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.31.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. április 23. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének..../. (.....) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról szóló 6/2014. (VII.18.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

1. (1) A Rendelet 3. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.27.) és a 9/2015. (XI.25.) rendeletével módosított 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. ( XII. 09.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetbe)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Jkv. 2010-03-18. Változat: 1. Sorszám: 5. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Jkv. 2010-03-18. Változat: 1. Sorszám: 5. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Jkv. 2010-03-18. Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről Készült:

Részletesebben

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

575.-Ft/fő/nap.. 2. Az Ör-39/1997. 3/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 28.) rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú rendeletei módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1. oldal LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 41/2012. (XI.09.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 41/2012.(XI.09.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2013.01.01.) 1 2. oldal Lakitelek

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014.

gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 01/21836-19/2014. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet célja. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 8/2009. (II. 24.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző Puha Edina pénzügyi ügyintéző Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyszám: 87-36/2015. Előterjesztő:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának 9/2008. (III.28.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmény igénybevételéről Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2016. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 35/2001.(XII.21.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(..) önkormányzati rendelete TERVEZET a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

37/2009. (XII.11.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009. (XII.11.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sajókápolna Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

"18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

18. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat Somlóvásárhely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. október 26. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 6. sz.. napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások

Részletesebben

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére

7-4/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 7-4/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások

Szociális rászorultságról függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátások Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egys:2015.02.13. 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. DR. JOÓ ARANKA TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-3118-8/2015. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 7. (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 34/2007. (IX. 19.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére

ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére ELŐTERJESZTÉS Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. februári ülésére Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló

Részletesebben

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2011.( )Öh. számú határozata Előterjesztés Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-Testület! A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2003. (II. 26.) Ör. számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) I. rész Mátramindszent község Önkormányzatának

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25.

Szempontok a térítési. Mátraháza 2008.11.25. Szempontok a térítési díj számításhoz Mátraháza 2008.11.25. Törvényi szabályozás Általános keretek meghatározása: 1993. évi III. Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Végrehajtás szabályozása:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám:.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012.(IV.2) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben