Hk Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hk-2010-04-29. Változat: 1. Sorszám: 6. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből 715/2010. (IV. 29.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az S1. sorszámmal a Kisközösségi (kertvárosi) távfelügyeleti rendszer pályázat határidejének meghosszabbítása című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 716/2010. (IV. 29.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az S2. sorszámmal a Krízis helyzet alapján lakás bérbe adás című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 717/2010. (IV. 29.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az S3. sorszámmal a évi elbírált, központi támogatásban részesített panelpályázathoz vissza nem térítendő támogatás című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 718/2010. (IV. 29.) sz. határozat 27 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az S4. sorszámmal a Budapest integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) című Pestszentimre városközpont integrált fejlesztésére pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 719/2010. (IV. 29.) sz. határozat 24 igen szavazattal egyhangúlag egyetért az S5. sorszámmal a Budapest, XVIII. kerület Baross u. 5. szám alatti, hrsz-ú ingatlan tetőterében lévő műterem-helyiség hasznosítása című sürgősségi előterjesztés napirendre vételével. 720/2010. (IV. 29.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 12. napirend előterjesztője Szaniszló Sándor helyett Sándor László legyen Budapest XVIII., Üllői út 400.

2 2 721/2010. (IV. 29.) sz. határozat 27 igen szavazattal egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 21. napirend előterjesztője Szaniszló Sándor helyett dr. Mester László legyen. 722/2010. (IV. 29.) sz. határozat 27 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, a tárgyalás módjára és időrendjére vonatkozó javaslatokat az alábbiak szerint: 1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat rendelete a évi zárszámadásról Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006 (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról (MALÉV sporttelep, változtatási tilalom) 96. rendkívüli eljárással! 3. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 29/1997.(X.21.)sz. önkormányzati rendelet módosítása 97. rendkívüli eljárással! 4. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló, többször módosított 36/1995. (XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 98. rendkívüli eljárással! 5. Települési Értékvédelmi Támogatás című támogatott pályázat saját részének biztosítása A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a évi üzleti tervének elfogadása 100/Z. Zárt ülés rendkívüli eljárással! órára tervezve! 7. Béke téri háziorvosi rendelő felújítása, új rendelő bérbevétele 101. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 8. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (Egészségügyi Szolg. Kft.) által a Budapest XVIII. kerület Nemes utca szám alatti rendelő finanszírozásához készfizető kezességvállalás 102/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! órára tervezve! 9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézet Budapest XVIII-XIX. Kerületi Intézetének összefoglaló jelentése a évben végzett tevékenységéről 103. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 10. M18 Műszaki Karbantartó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság évi beszámolójának és évi Üzleti tervének elfogadása 105/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! órára tervezve! 11. Tulajdonosi döntések meghozatala a Budapest XVIII. kerületi Városüzemeltető Nonprofit Kft Évi Üzleti tervének, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, az Önkormányzattal évre kötendő Fejlesztési keretszerződésének, Közszolgáltatási szerződésének, Közhasznú támogatási szerződésének, évi fajlagos ráfordítások jegyzékének elfogadása, az ügyvezető évi prémiumfeladata meghatározása tárgyában 106/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! órára tervezve! 12. A Budapest XVIII. kerület Bókay kert Szabadidő és Közművelődési Nonprofit Kft évi Beszámolójának, közhasznúsági jelentésének, valamint évi üzleti tervének elfogadása 107/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! órára tervezve! 13. A Vagyon 18 Zrt évi Beszámolójának, valamint évi Üzleti tervének elfogadása 108/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! órára tervezve! 14. Pestszentimrei Jövőképe című tanulmány elfogadása 109. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 15. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek támogatása 110. rendkívüli eljárással!

3 3 16. Az Önkormányzat által ellátott évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése 111. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 17. Alapító okiratok módosítása 112. rendkívüli eljárással! 18. A Budapest, XVIII. kerületi lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása 135. rendkívüli eljárással! 19. A Budapest XVIII. kerület Fáy utca 2. szám alatti bérház felújítására vonatkozó pályázat benyújtása 136. rendkívüli eljárással! 20. A Havanna Integrált Szociális Rehabilitációja (A Budapest XVIII. kerületi Pitypang Óvoda épületén új magastetős szint építésével létesítendő Varázspadlás Játszóház megvalósításának költségei) 113/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 21. Budapest, XVIII. kerület Gerely utca 3. szám alatt található hrsz. ingatlan hasznosítása 114. rendkívüli eljárással! 22. Budapest XVIII. kerület Üllői út 386. ( Mikszáth Kálmán utca 1. ) szám alatti, helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása 115. rendkívüli eljárással! 23. Együttműködési a Mese Eszpresszó Bt-vel 116. rendkívüli eljárással! 24. Budapest, XVIII. kerület Szélső utca sz. ingatlanon található (Pestszentimre 1) antenna tartó torony bérleti szerződése 117. rendkívüli eljárással! 25. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft közötti haszonbérleti szerződés mellékletének módosítása 118. rendkívüli eljárással! 26. Budapest, XVIII. kerület Vajk u. 4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő épület felújítási munkái és akadálymentesítése 119. rendkívüli eljárással! 27. Az intézmények beruházására vonatkozó alapokmányok, illetve engedélyokiratok jóváhagyása 120. rendkívüli eljárással! 28. Városrehabilitáció18 Zrt-vel kapcsolatosa döntések meghozatala, illetve az IVS-el kapcsolatos szerződések módosítása 130. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 29. Budapest XVIII Margó Tivadar utca mentén lévő, / /151 helyrajzi számú területek hasznosítása 131. rendkívüli eljárással! 30. Budapest XVIII. kerület Üllői út - Széchenyi I. utca Aranyeső utca Piac tér által határolt terület hasznosítása 132. rendkívüli eljárással! 31. Az Airport City Plaza Kft f.a.elleni felszámolási eljárásban bejelentett hitelezői igény, elővásárlási jog bejegyeztetése 133/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 32. Szakmai kitüntetések adományozása 121/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 33. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálása 122/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 34. Önkormányzati bérlakás felújításához kamatmentes kölcsön biztosítása 123/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 35. Bírói ítélet alapján lakás bérbe adása 125/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 36. Helyi támogatás és a fiatal házasok vissza nem térítendő támogatásának elbírálása 126/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! 37. Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 127/Z rendkívüli eljárással! Zárt ülés! 38. Interpellációk Int1.: Dámsa József interpellációja Sándor László alpolgármesterhez: Kilopják a szemünket is? címmel Int2. : Galgóczy Zoltán interpellációja dr. Mester László polgármesterhez: Elégtelen tájékoztatás címmel 39. Kérdések, bejelentések S1. Kisközösségi (kertvárosi) távfelügyeleti rendszer pályázat határidejének meghosszabbítása S2. Krízis helyzet alapján lakás bérbe adás

4 4 S évi elbírált, központi támogatásban részesített panelpályázathoz vissza nem térítendő támogatás S4. Budapest integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) című Pestszentimre városközpont integrált fejlesztésére pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala S5. Budapest, XVIII. kerület Baross u. 5. szám alatti, hrsz-ú ingatlan tetőterében lévő műteremhelyiség hasznosítása T á j é k o z t a t ó : Táj 01.: Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai esetében a méltányosság gyakorlatról Táj 02.: Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési és táblázata (Tárgyalási sorrend: 6,7,8,9,1,2,3,4,S1,S2,S3,S4,S5,5,15,17,18,19,20,21,10,11,12,13,28,16,14,22,23,24,25, 26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 ) 6. A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a évi üzleti tervének elfogadása 100/Z. Zárt ülés rendkívüli eljárással! órára tervezve! 723/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazza dr. Mester László polgármestert, hogy a Kft május 3-ai taggyűlésén a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat meghatalmazottjaként eljárjon. 724/2010. (IV. 29.) sz. határozat 17 igen szavazat és 10 ellenszavazat mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft április 29-i taggyűlésén a Kft évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadását szavazatával támogassa. 725/2010. (IV. 29.) sz. határozat 17 igen szavazat és 11 ellenszavazat mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft május 3-ai taggyűlésén a Kft évi üzleti tervének elfogadását szavazatával támogassa. 726/2010. (IV. 29.) sz. határozat 17 igen szavazat és 11 tartózkodás mellett felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft május 3-ai taggyűlésén a Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyását szavazatával támogassa.

5 5 7. Béke téri háziorvosi rendelő felújítása, új rendelő bérbevétele 101. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 727/2010. (IV. 29.) sz. határozat 18 igen szavazat és 9 ellenszavazat mellett a Béke téri orvosi rendelővel kapcsolatos korábbi döntéseit módosítva támogatja azt a koncepciót, mely szerint a Béke téri háziorvosi rendelőben maradnának a felnőtt háziorvosok, egy új építésű közelben lévő rendelő épületben a házi gyermekorvosok, esetlegesen a fogorvos és a védőnők kerülnének elhelyezésre. Felkéri a polgármestert, hogy ennek megvalósításához szükséges eljárás lefolytatása érdekében tegye meg az intézkedéséket a Budapest XVIII. kerület Üllői út 761.sz. alatti rendelő épület felújítására azzal, hogy pályázónak kell biztosítani egy új építésű, közelben lévő rendelő épületben a házi gyermekorvosok, a védőnők (döntéstől függően a fogorvos) elhelyezését tartós, 20 éves bérleti szerződés keretében, valamint a felújítás alatt a rendelés zavartalanságát. Ennek ellentételezéseként pedig az Üllői út 761. szám alatti rendelőből felszabaduló 120 m2-es részen jogosult gyógyszertárat kialakítani és bérleti szerződés keretében üzemeltetni ugyancsak tartós, a fenti bérleti szerződéssel egyező időre. Határidő: július A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (Egészségügyi Szolg. Kft.) által a Budapest XVIII. kerület Nemes utca szám alatti rendelő finanszírozásához készfizető kezességvállalás 102/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással! órára tervezve! 728/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy nem vállal készfizető kezességet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Bp. XVIII. kerület, Nemes u szám alatt megvalósult Pestimrei Szakorvosi Rendelő bérleti díjának 15 éven át történő megfizetésére az UniCredit Bank felé, nem tart indokoltnak erre vonatkozó további garanciavállalást az Önkormányzat részről. 9. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézet Budapest XVIII-XIX. Kerületi Intézetének összefoglaló jelentése a évben végzett tevékenységéről 103. rendkívüli eljárással! órára tervezve! 729/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Középmagyarországi Regionális Intézet Budapest, XVIII-XIX. kerületi Intézete évi munkájáról szóló összefoglaló jelentését elfogadja.

6 6 1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat rendelete a évi zárszámadásról 95. rendkívüli eljárással! 16 igen szavazat és 10 ellenszavazat mellett megalkotja 18/2010. (V. 04.) sz. rendeletét. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete évi zárszámadásról Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének teljesítését az Önkormányzat vonatkozásában mft bevétellel és mft kiadással, - ebből a felügyelete alá tartózó intézmények vonatkozásában mft bevétellel és mft kiadással - elfogadja. 2. A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és a 3. sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. sz., valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a 6.1.a és a 6.2.a sz. táblázat tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) sz. Korm. rendelet 39. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet a értelmében eft-ban ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát eft-ban - a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát (intézményi bontásban a 6. sz. táblázat tartalmazza) eft-ban jóváhagyja. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III. 01.) önkormányzati rendelet 8. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület központosítja az intézmények pénzmaradványát, azzal a megkötéssel, hogy a kötelezettséggel terhelt intézményi pénzmaradvány felhasználására az intézmények a Pénzügyi Irodán keresztül kérhetnek engedélyt a polgármestertől. Amennyiben a polgármester, a Pénzügyi Irodán keresztül, jelen rendelet kihirdetését követő 30 napon belül nem engedélyezi írásban az intézmény felé a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását, akkor azt haladéktalanul be kell fizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Az intézmények évi előirányzatait a nem központosított pénzmaradvány összegével lehet megemelni a évi költségvetés módosításakor.

7 7 4. A rendelet mellékleteit képezik: az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, továbbá az alábbi táblázatok: l. Bevételek 2. Kiadások 2.2. Tartalékok 3. Szakfeladati összesítő 3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai 3.1. EU Európai Uniós támogatással megvalósuló programok projektek bevételei, kiadásai 5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 6. Pénzmaradvány kimutatás évről 6.1. Intézmények bevételei 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei 6.2. Intézmények kiadásai 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 6.3. Létszámadatok 2009-ban 10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 11. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján 5. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Általános indoklás Dr. Mester László s.k. polgármester Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét. A rendelet és táblázatai az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerültek összeállításra. Részletes indoklás 1. A rendelet évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását a szakirodák tájékoztatásai tartalmazzák. 2. A rendelkezés az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások, a 3. sz. Szakfeladati összesítő és a sz. Intézményi bevételek és kiadások valamint 6.1.a a. sz. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai táblázatokra vonatkozik.

8 8 3. Az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik. 4. A rendelet részét képező mellékletek felsorolását tartalmazza. 5. A rendelet hatályba lépésének dátumáról rendelkezik. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 730/2010. (IV. 29.) sz. határozat 16 igen szavazat és 10 ellenszavazat mellett felkéri a polgármestert, hogy a 18/2010 (V. 4.) szám zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradványnak az előirányzatosítását a évi költségvetés soron következő módosításába építtesse be. Határidő: június /2010. (IV. 29.) sz. határozat 16 igen szavazat és 10 ellenszavazat mellett felkéri a polgármestert, hogy a törvényben előírt kötelezettségének megfelelően gondoskodjék a 18/2010. (V. 04.) sz év zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet közzétételéről, nyilvánosságra hozataláról. Határidő: június /2010. (IV. 29.) sz. határozat 16 igen szavazat és 10 ellenszavazat mellett elfogadja a évi zárszámadás 1. sz. mellékletében szereplő önkormányzati kötelezően ellátandó ill. önként vállalt feladatok meghatározását.

9 9 2. Rendeletalkotás a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006 (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról (MALÉV sporttelep, változtatási tilalom) 96. rendkívüli eljárással! 26 igen szavazat és 1 ellenszavazat mellett megalkotja 19/2010. (V. 04.) sz. rendeletét. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló - 10/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,,40/2009. (XI. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 29/2009. (IX. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 24/2009. (V. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 20/2009. (IV. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 15/2009. (III. 24.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 6/2009. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 44/2008.(XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 43/2008. (X.II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 36/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 31/2008. (IX. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 29/2008. (IX. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 22/2008. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 16/2008. (IV. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 11/2008. (III. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 6/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 45/2007. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 40/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 31/2007. (IX. 11.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 27/2007. (VII. 9.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 19/2007. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 18/2007. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 12/2007. (III. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 10/2007. (III. 05.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 9/2007. (III. 05.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 67/2006. (XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 60/2006. (IX.12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16. (1)

10 1 bekezdés, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 60/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

11 11 1. A Rendelet 6. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A szabályozási terveken jelölt és a területek feltárását szolgáló kötelező útterületek telekalakítása az előírt nyomvonal egy részére is engedélyezhető abban az esetben, ha az a tervezett nyomvonal kezdeti szakasza vagy annak folyamatos folytatása. Új építési telek, telkek közterületi kapcsolatának biztosítása érdekében kialakítandó területek telekalakítási engedélyezéséhez az Önkormányzattal területfejlesztési megállapodást kell kötni, amelyben szabályozni kell a felek kötelezettségeit. 2. A Rendelet 70. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 70. IZ-XVIII/S és IZ-XVIII/S 1 építési övezetek (1) A területen sportlétesítmények és strand, valamint azokat kiegészítő, vagy kiszolgáló funkciójú építmények helyezhetők el. (2) Az építési övezetekben az alábbi határértékeket kell alapul venni: 3. A Rendelet IV. fejezete kiegészül a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 104. sorszámú bejegyzéssel. 4. A Rendelet 3. számú melléklete kiegészül a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 104. számú szabályozási tervlappal. Záró rendelkezések 5. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 60. napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet előírásait a kihirdetését követően indított ügyekben kell alkalmazni. (3) Jelen rendelet hatálybalépést követően a MÁV ceglédi vasútvonal és hrsz-ú telkei vonatkozásában a Rendelet IV. fejezetének A 99. szabályozási terv területén című rendelkezésében, valamint a Rendelet 3. számú mellékletének 99. számú szabályozási tervlapján rögzített előírások hatályukat vesztik. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Általános indokolás Dr. Mester László s.k. polgármester Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Képviselő - testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdés felhatalmazása alapján alkot rendelkezést a szabályozási tervekről és módosíthatja azokat. Jelen módosításokat részben az időközi jogszabályi módosulások, részben a gyakorlati alkalmazás során felmerült tapasztalatok indokolják. Részletes indokolás Az 1. -hoz: A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a szabályozási tervek által előírt útmegnyitások szakaszonként is megvalósulhassanak. A okhoz: A rendeletmódosítás hatályba lépését követően alkalmazandó építési előírásokat tartalmaz. A 4. -hoz: A rendelet 2. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak a Rendeleten belüli helyét határozza meg.

12 1 Az 5. -hoz: A hatálybalépés időpontjáról rendelkezik, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 9. (7) bekezdésében foglaltakra, mely szerint Jelen módosítás - legkorábban az elfogadásuktól számított 60. napon léptethetők hatályba. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester 3. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, többször módosított 29/1997.(X.21.)sz. önkormányzati rendelet módosítása 97. rendkívüli eljárással! 28 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 20/2010. (V. 04.) sz. rendeletét. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2010. (II. 1.) önkormányzati rendelettel, 19/2009. (IV. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 5/2008. (II. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 46/2007. (XII.21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 37/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 22/2007. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 68/2006. (XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 52/2006.(VII. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 47/2006. (VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 35/2006. (V. 02.), Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 20/2006. (IV. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 39/2005. (IX. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 15/2005. (III. 24.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 40/2004.(VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 12/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 32/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 49/2002.(XII. 3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 47/2000. (XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 8/2000 (IV. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 29/1997. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítása A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 16.

13 1 (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló, többször módosított 28/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 17. -a az alábbiak szerint módosul: (A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása) 17. (1) Helyi közművek hasznosításáról szóló koncessziós pályázat kiírása és elbírálása a Képviselő-testület hatásköre. (2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, - ideértve a vagyon gazdasági társaságba való bevitelét is - a Képviselő-testület dönt, a ban foglaltak értelemszerű figyelembevétele mellett. (3) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogot nem érintő - hasznosítása (bérbeadása, használatba adása stb.) tárgyában - amennyiben jogszabály, alapító okirat, vagyonkezelési, hasznosításra vonatkozó szerződés másként nem rendelkezik: a) ha a hasznosítás időtartama 1 évnél nem hosszabb, vagy a szerződési érték az 5 millió forintot nem haladja meg, a tulajdonosi jogok gyakorlója a polgármester, b) ha a hasznosítás időtartama az 1 évet vagy a szerződési érték az 5 millió forintot meghaladja, a tulajdonosi jogok gyakorlója a vagyontárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság, c) ha a hasznosítás időtartama a 10 évet, vagy a szerződési érték a 20 millió forintot meghaladja, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Képviselő-testület. (4) A 4. (1) bekezdés b), g), i) j) pontjában meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogot nem érintő hasznosítása (bérbeadása, használatba adása stb.) tekintetében - amennyiben jogszabály, alapító okirat, vagyonkezelési, hasznosításra vonatkozó szerződés másként nem rendelkezik - ha a hasznosítás időtartama 1 évnél nem hosszabb, vagy a szerződési érték az 5 millió forintot nem haladja meg, a tulajdonosi jogok gyakorlója a költségvetési szerv/társaság vezetője. (5) A költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdésbe tartozó esetben csak abban az esetben kötheti meg a hasznosításra vonatkozó szerződést, ha a hasznosítás során elért bevétel meghaladja a hasznosítással összefüggésben keletkező kiadásokat és a hasznosítás nem veszélyezteti annak a feladatnak az ellátását, amelyre tekintettel a vagyontárgy használatba adása történt. A költségvetési szerv vezetője köteles az általa aláírt okiratokból egy példányt 3 napon belül megküldeni a polgármester részére. (6) A hasznosításra vonatkozó szerződést a (4) bekezdésbe tartozó esetben törvényes képviseleti jogkörében a költségvetési szerv vezetője, jogszabály, alapító okirat, vagyonkezelési, hasznosításra vonatkozó szerződés döntésre felhatalmazása alapján a társaság vezetője írja alá. 2. A Rendelet 18. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (5) 2m Ft forgalmi értéket meghaladó önkormányzati ingó vagyont értékesíteni csak jelen rendelet 6. számú mellékletében foglalt versenyszabályok betartásával lehet. 3. A Rendelet 20. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (6) Amennyiben a vagyontárgy értéke a 25 millió forintot nem éri el, nem szükséges versenyeztetési eljárást tartani a) terület -, ingatlancsere, b) területek, felépítmények, ingatlanok használatával, tulajdonjogával kapcsolatos jogviták rendezése esetén,

14 1 c) a rendelet 12. -ában foglalt feltételek - kivéve e) pont - valamelyikének fennállása esetén. d) többségi önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaság és nonprofit társaság részére történő ingatlan eladás esetén a Képviselő-testület egyedi döntése alapján, ha az eladás a forgalmi értékbecslésben meghatározott áron önkormányzati cél (például: környezetvédelmi-, sport-, oktatási-, közszolgáltatási-, közművelődési-, szociális-, egészségügyi,- kerületfejlesztési beruházás, önkormányzati lakásépítési cél) megvalósítása érdekében történik. 4. A Rendelet 22. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A forgalomképes, valamint a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon kezelésére, hasznosítására vagyonkezelési szerződés köthető, amely lehet: 5. A Rendelet korlátozottan forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 1/a mellékletének 43. sorszámú bejegyzése az alábbiak szerint módosul 43. sorszámú /48 Havanna u közpark 6. (1) A Rendelet korlátozottan forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 2/b mellékletének 15. és 156. sorszámú bejegyzései törlésre kerülnek: (2) A Rendelet korlátozottan forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 2/b melléklete 76., 101.,111.,129. számú sorai az alábbiak szerint módosulnak: 76. sorszámú Üllői út Óvoda Gesz 101. sorszámú Üllői út Rózsa Művelődési ház Bókay Kert Kft sorszámú /49 Barta Lajos u Kondor B. Művelődési ház Önálló 129. sorszámú /1 Attila u Óvoda + orvosi rendelő Gesz + Eü. Szolg. 7. A Rendelet korlátozottan forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 2/c mellékletének 31. sorszámú bejegyzése törlésre kerül: 8. (1) A Rendelet 5. sz. mellékletének 3./ pontja az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az önkormányzati ingó vagyon értékesítésére vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályait jelen rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. (2) A Rendelet 5. sz. mellékletének 5./ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: 5./ (1) A versenyeztetési eljárás résztvevője lehet, aki a) magyar állampolgár, vagy külföldi magán- vagy jogi személy, aki a vonatkozó jogszabályokban előírt engedélyt megszerzi, cégbírósághoz már bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, nonprofit szervezet, egyéb, nyilvántartásba vett jogi személy, és (3) A Rendelet 5. sz. mellékletének 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7./ A pályáztatást - a 22. pontban meghatározott kivételektől eltekintve - nyilvános eljárással kell lebonyolítani (4) A Rendelet 5. sz. mellékletének 8./ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 8./ (1) A nyilvános pályázati felhívást közzé kell tenni b) a Városkép című helyi lapban, a Parkváros18 kábeltelevízió hirdetései között, valamint az Önkormányzat honlapján, a kiíró döntése szerint legalább egy országos napilapban, vagy egy üzleti-szakmai lapban,

15 1 (5) A Rendelet 5. sz. mellékletének 23./ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 23./ (1) Az árverési felhívást közzé kell tenni b) a Városkép című helyi lapban, a Parkváros18 kábeltelevízió hirdetései között, az Önkormányzat honlapján, valamint 25 millió forint egyedi forgalmi értéket meghaladó vagyon esetében a kiíró döntése szerint egy üzleti-szakmai lapban, vagy egy országos napilapban. 9. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző INDOKOLÁS Dr. Mester László s.k. polgármester Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett jogszabály módosítások államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény módosítása, a gazdasági társaságok működésével kapcsolatos évi IV. törvény elfogadása valamint az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált a rendelet átfogóbb felülvizsgálata, pontosítása és módosítása. A áprilisi átfogó felülvizsgálat óta eltelt egy évben az időközi jogszabályi, illetve helyi változások további pontosításokat tettek szükségessé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz: A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi rendelkezés szabályait helyi rendelet állapíthatja meg. Jelen rendelkezés a forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogkör gyakorlásától eltérő szabályok rögzítését helyezi előtérbe. 2. -hoz: Melléklet számát pontosítja. 3. -hoz: Az Áht. előírásának megfelelő pontosítást rögzíti, az eddigi gyakorlatnak is megfelelően. 4. -hoz: Az azonos tárgyú rendelkezésekkel összhangban lévő pontosítást tartalmaz okhoz: A korlátozottan forgalomképes ingatlanok felsorolását tartalmazó 2. sz. melléklet változásait rögzíti. 8. -hoz: A rendelet Önkormányzati vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól szóló 5. sz. mellékletének pontosítását tartalmazza. 9. -hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester

16 1 4. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló, többször módosított 36/1995. (XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítása 98. rendkívüli eljárással! 27 igen szavazattal egyhangúlag megalkotja 21/2010. (V. 04.) sz. rendeletét. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (V. 4.) önkormányzati rendelete A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló - 45/2006. (VI.27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 61/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 40/2000. (XII. 19.), Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 1/1999. (I. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 38/1996. (XI. 26.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 36/1995. (XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról Az évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a helyi önkormányzat jelképeiről, a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 1. A rendelet 8. (1) pontja az alábbiak szerint módosul: A zászló és lobogó használata 8. (1) A zászlót, lobogót kizárólag az önkormányzat és annak intézményei, gazdasági társaságai, a helyi kisebbségi önkormányzatok használhatják, azok használatára más csak a polgármester írásbeli engedélye alapján jogosult. (2) Nemzeti ünnepeken az Önkormányzat lobogóját a Városháza előtti zászlórúdra fel kell vonni. (3) A zászló vagy lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók: a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt, b) a kerület életében jelentős események, ünnepségek és önkormányzati rendezvények alkalmából önállóan vagy más hivatalos zászlóval együtt, c) nemzeti, illetőleg kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve, d) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén. e) a kisebbségi önkormányzatok hivatalos helyiségeiben. (4) Az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai a zászlót vagy lobogót állandó jelleggel kihelyezhetik.

17 1 Záró rendelkezés 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A rendelet módosítását a zászlók és lobogók használatára vonatkozó szabályok pontosítása, kiegészítése indokolta. Részletes indokolás 1. -hoz: a zászlók és lobogók használatára vonatkozó szabályok kiegészítésre, pontosításra kerültek. A zászló használatára jogosultak köre kiegészült azzal, hogy a polgármester írásban engedélyezheti a rendeletben meghatározott jogosulti körön kívüli használatot. Továbbá a rendelet kiegészült azzal, hogy az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat gazdasági társaságai az önkormányzat zászlaját, lobogóját jogosultak állandó jelleggel kihelyezni. 2. -hoz: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. Budapest, április 29. dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. címzetes főjegyző Dr. Mester László s.k. polgármester S1. Kisközösségi (kertvárosi) távfelügyeleti rendszer pályázat határidejének meghosszabbítása 733/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a kisközösségi (kertvárosi) távfelügyeleti rendszer pályázat jelentkezési határidejét meghosszabbítja. - Az új határidő: május óra - A pályázat határidő meghosszabbítását a Városkép újság következő számában és a honlapon meg kell jelentetni. Határidő: július 30.

18 1 (Zárt ülés) S2. Krízis helyzet alapján lakás bérbe adás Zárt ülés! 734/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag Tar Róbert és neje 1182 Budapest, Dalmady u. 15. szám alatti személyek részére bérbe adja - a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 30/2006. (V. 02.) sz. rendelet 21.. (1) bekezdés a) pontja alapján a Budapest, XVIII. kerület Havanna u. 67. X/39. szám alatti 1,5 szobás, 35 m 2 alapterületű bérlakást, 1 évre május 31-ig Határidő: május /2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag Gulyás Csaba 1181 Budapest, Havanna u. 66. I/4. szám alatti személy részére bérbe adja - a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 30/2006. (V. 02.) sz. rendelet 21.. (1) bekezdés a) pontja alapján a Budapest, XVIII. kerület Üllői út 333. fszt. 3. szám alatti 2 szobás, 59 m 2 alapterületű, komfort nélküli bérlakást, 1 évre május 31-ig Határidő: május 31. (Zárt ülés után) S évi elbírált, központi támogatásban részesített panelpályázathoz vissza nem térítendő támogatás 736/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag nem támogatja a Budapest, XVIII. kerület /23 hrsz-ú, természetben a Budapest, Csontváry u szám alatti lakóépület pályázatát, mivel a pályázat benyújtásának határideje szeptember 30-án lejárt. Az Önkormányzat folyamatban lévő pályázatokhoz a támogatási rendeletben meghatározott keretek között a költségvetésben meghatározott összeghatárig nyújt támogatást. Határidő: május 31.

19 1 S4. Budapest integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) című Pestszentimre városközpont integrált fejlesztésére pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala 737/2010. (IV. 29.) sz. határozat 26 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Magyar Fejlesztési Banktól felvett és a Budapest, XVIII. kerület Vasút u. 48/b szám alatti, hrsz-ú ingatlant jelzálogként terhelő hitel teljes összege a Budapest integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) című Pestszentimre városközpont integrált fejlesztésére pályázat előkészítéshez jóváhagyott költségek terhére kiegyenlítésre kerüljön. felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a tartozás megfizetése, valamint a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében. Határidő: június 30. S5. Budapest, XVIII. kerület Baross u. 5. szám alatti, hrsz-ú ingatlan tetőterében lévő műterem-helyiség hasznosítása 738/2010. (IV. 29.) sz. határozat 15 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonosi Bizottság 151/2010. (IV.26.) sz. határozatának megfelelően a Budapest, XVIII. kerület Baross u. 5. szám alatti, hrsz-ú ingatlanon található 89 m 2 alapterületű műterem korlátozott célú hasznosítására kedvezményes 4.500,-Ft/m 2 /év minimális bérleti díj meghatározása mellett kerüljön pályázat kiírásra. Határidő: május Települési Értékvédelmi Támogatás című támogatott pályázat saját részének biztosítása /2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Települési Értékvédelmi Támogatás című támogatott pályázat Dohnányi Ernő Zeneiskola tetőfelújítása fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében szükséges ,- Ft önrész összegét a évi költségvetés általános tartalékok sora terhére biztosítja.

20 2 15. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek támogatása 110. rendkívüli eljárással! 740/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, valamint a rajta keresztül pályázó, kerületi időseket tömörítő civil közösségek évi működési költségeihez jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megosztásban Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 741/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, valamint a rajta keresztül pályázó, kerületi időseket tömörítő civil közösségek évben szervezendő programjainak megvalósításához jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megosztásban Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 742/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Magyar Vöröskereszt XVIII. kerületi Szervezete évi működéséhez Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. Felelős: Dr. Mester László polgármester 743/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének évi működéséhez Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 744/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének Tinédzser vagyok, mit tegyek előadássorozat támogatása költségeihez anyagi támogatással nem járul hozzá.

21 2 745/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének gyermeknapi programja költségeihez Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását július 30-ig ellenőrizni köteles. 746/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének Hogyan éljünk és táplálkozzunk egészségesen című előadás programjának költségeihez Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 747/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének karácsonyi programja költségeihez Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 748/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesületének kézműves foglalkozás programjának költségeihez Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 749/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület évben megrendezésre kerülő parlagfű-gyűjtési program szervezéséhez Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását szeptember 30-ig ellenőrizni köteles. 750/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület évi kézműves programjainak működéséhez és nyári kézműves táborához Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles.

22 2 751/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület Baba-Mama Klub működéséhez Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 752/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület Civil Iroda működésének költségeihez anyagi támogatással nem járul hozzá. 753/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag a Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület Családi Táncház program költségeihez Ft egyszeri anyagi támogatást nyújt. Az Önkormányzat az összeg felhasználását január 31-ig ellenőrizni köteles. 754/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület évi működéséhez nem járul hozzá. 17. Alapító okiratok módosítása 112. rendkívüli eljárással! 755/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Szélmalom u sz. alatti Mocorgó Óvoda módosító okiratát az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 756/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Szélmalom u sz. alatti Mocorgó Óvoda módosított alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

23 2 757/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az Halomi út 113/a. sz. alatti Hétszínvirág Óvoda módosító okiratát a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. 758/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az Halomi út 113/a. sz. alatti Hétszínvirág Óvoda módosított alapító okiratát a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. 759/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Kondor B. stny. 12. sz. alatti Pitypang Óvoda módosító okiratát a 5. számú melléklet szerint jóváhagyja. 760/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1181 Kondor B. stny. 12. sz. alatti Pitypang Óvoda módosított alapító okiratát 6. számú melléklet szerint jóváhagyja. 761/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Üllői út 681. sz. alatti Csemete Óvoda módosító okiratát az 7. számú melléklet szerint jóváhagyja. 762/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1182 Üllői út 681. sz. alatti Csemete Óvoda módosított alapító okiratát az 8. számú melléklet szerint jóváhagyja. 763/2010. (IV. 29.) sz. határozat 28 igen szavazattal egyhangúlag az 1188 Ady u sz. alatti Ady Endre Utcai Általános Iskola módosító okiratát a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. Határidő:2010. április 29.

Jkv-2010-04-29 Változat : 1. Sorszám: 6. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről

Jkv-2010-04-29 Változat : 1. Sorszám: 6. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. április 29-én megtartott üléséről Készült: a Képviselő-testület 2010. április

Részletesebben

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-09-09. Változat: 1. Sorszám: 11. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-én megtartott

Részletesebben

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5. HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Hk-2010-03-18 Változat: 1. Sorszám: 5 HATÁROZAT-KIVONAT a Képviselő-testület 2010. március 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 - - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 25/2012. (II.23.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Jkv-2010-02-24 Változat : 1. Sorszám: 4. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. február 24-én megtartott üléséről

Jkv-2010-02-24 Változat : 1. Sorszám: 4. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. február 24-én megtartott üléséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Jkv-2010-02-24 Változat : 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. február 24-én megtartott üléséről Készült: a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! nyilvános ülés *a megfelelő rész aláhúzandó Mötv.46. (2) bekezdés a) 46. (2) bekezdés b) 46. (2) bekezdés c) egyszerű többség Kt. SZMSZ 49. (1-16.) egyéb jogszabály:...... hatáskör jogalapja Kt. SZMSZ......

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása

Előterjesztés. Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Határozat tervezet: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, valamint szakmai programjainak elfogadása a polgármester 32/2011.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/1997. (IX.29.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/1997. (IX.29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás célú helyiség bérlemények elidegenítéséről / Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Jkv-2010-11-18. Változat: 1. Sorszám: 16. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Javaslat az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2011. július 28. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Jogi, Képviselő-testületi és Kistérségi Osztály

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3.

TARTALOMJEGYZÉK 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 3. TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS I 3. 135/2010. (III.30.) K.H.SZ. A KÖZGYŐLÉS NAPIRENDJÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 3. 136/2010. (III.30.) K.H.SZ. A VELENCEI-TAVI VÍZI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETİJE

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (III.19.) R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen földterületek elidegenítéséről Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET KALAP UTCAI SPORTKÖZPONT (KALAP U. HÉVÍZI ÚT CSEREPES U. RÁDL ÁROK 18782 HRSZ. KELETI

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának. 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának. 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 35/1999.(VII.23.) sz. rendelete a Budapest XXIII. kerület Soroksár, Millennium-telep és MÁV vonal közötti terület szabályozási tervéről Budapest

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ. ...

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER 31-I BESZÁMOLÓHOZ. ... 1 2 2 3 8 0 5 1-6 8 1 0-5 7 3-0 1 statisztikai számjel Cg. 0 1-1 0-0 4 3 3 2 4 cégjegyzékszám VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. DECEMBER

Részletesebben

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

287/2011. (VII. 7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 07-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: Sütész Kft. területvásárlási igénye Előterjesztő: Tigelmann

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2011. (X.24.) számú önkormányzati rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 120/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: Az Orvosi Rendelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2003.(V.30) KT. rendelete. A rendelet célja 1. A támogatásban részesíthetők köre Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003.(V.30) KT. rendelete A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, (egységes szerkezetben a módosító 16/2005. (IX.1.), a 22/2005. (X.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 8-22. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 23-50. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. június 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Előterjesztések tárgyalási sorrendjének megváltoztatása A közgyűlés 15 igen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 29/2015.(II.26.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1

6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 6/2006. (II.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet* 1 a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. július 07-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből (ZÁRT)

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. július 07-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből (ZÁRT) BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jkv-2011-07-07. Változat: 1. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2011. július 07-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. T á r g y s o r o z a t Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. 6-8/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c)

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A m b r ó z f a l v a

A m b r ó z f a l v a J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ambrózfalva- Csanádalberti- Nagyér- Pitvaros Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 27. napján megtartott együttes testületi üléséről. N A P I R E N D 1.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2012. FEBRUÁR MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXII. ÉVFOLYAM 2.sz. 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-46. oldal

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

M U T A T Ó. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról

M U T A T Ó. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról M U T A T Ó Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról Tiszavárkony Község Önkormányzat A képviselőtestület és szervei

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/44/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 24. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben