Mátészalka Város Képviselő-testület május 30. napján órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének"

Átírás

1 Mátészalka Város Képviselő-testület május 30. napján órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013. T á r g y s o r o z a t 1. Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Előterjesztés Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007. (V.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról 3. Előterjesztés Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005.(IX.30.) számú rendelet módosításáról 4. Előterjesztés közútkezelői hatáskörök átruházásáról 5. Előterjesztés előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére VIS MAIOR támogatási alap igényléséhez 6. Előterjesztés a Városi Művelődési Központ Nonprofit Kft. formában történő működtetéséről 7. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről 8. Beszámoló a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról szóló 70/2013. (IV.25.) Kt. számú határozat kiegészítéséről 9. Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi földgáz beszerzési szerződéséről

2 Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Kft évi mérlegbeszámolójáról 11. Előterjesztés fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról 12. Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzat által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről 13. Előterjesztés intézmény átszervezéshez fenntartói döntés előkészítése során szükséges véleményezéséről 14. Előterjesztés az Alfi-Ker Kft. ingatlanvásárlási kérelméről 15. Előterjesztés a Mátészalka belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése tárgyú ÉAOP-5.1.2/D azonosítószámú projektre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 16. Előterjesztés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal használati kérelmének elbírálásáról 17. Bejelentések Mátészalka, május 30. Szabó István polgármester

3 Készült: Mátészalka Város Képviselő-testület május 30. napján órai kezdettel tartott (nyilvános) üléséről Az ülés helye: Városháza III. emeleti tanácskozó terem J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 2 Dankai Tamás 1-17 Dienes Béla 1-19 Katona Péter 1-6 Kovács Sándor 1-10 Kövendy Zsolt 1-22 Lukács Bertalan 1-12 Oláh András 1-16 Szabó Attila 1-1 Szabó István 1-11 Dr. Szászi István 1-18 Dr. Szondi Zita 1-8 Vékony János 1 - Az ülésről távol maradt: Dankai Tamás képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Takács Csaba jegyző Dr. Ugron László aljegyző Dr. Hadi Éva önkormányzati és jogi irodavezető Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető Marótiné Bíró Gyöngyvér közigazgatási és okmányiroda vezető Kovács István műszaki irodavezető Pappné Tarcsa Noémi belső ellenőrzési irodavezető Potosné Kovács Zsuzsanna jegyzői kabinetvezető Dávidné Szabó Aranka közigazgatási ügyintéző Valamint: Buzogány Béla intézményvezető (6.tsp.) Dankó Attila a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője (9-10.tsp.) Farkas Sándor Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója (10.tsp.) Jánosiné Bíró Ilona Városfejlesztési Kft. könyvelője, bejegyzett könyvvizsgáló (10. tsp.) Dr. Szűcs Zoltánné Városfejlesztési Kft. könyvvizsgálója (10.tsp.) Pesti László a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerületének igazgatója (13.tsp.) Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Andrea, Dr. Fekete Adrienn

4 Szabó István polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a polgármesteri hivatal munkatársait, az egyes napirendek megtárgyalásához érkezett vendégeket és azokat, akik a televízió képernyőjén követik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy 10 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Elmondja, hogy a napirend kiegészítésben szereplő előterjesztést (Előterjesztés előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére VIS MAIOR támogatási alap igényléséhez) 5. napirendként javasolja tárgyalni. A képviselő-testület 9 igen szavazattal 1nem szavazat mellett elfogadta az ülés napirendjét. Szavazás Tárgya: napirendről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Dr. Szászi István Távol - Tárgy: (1.tsp) Tájékoztató a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KATONA PÉTER A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

5 LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. SZABÓ ATTILA Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DR. SZONDI ZITA Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 80/2013. (V.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A A Képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A Képviselő-testület 92/2012.(VIII.02.) 115/2012.(IX.27.) 125/2012.(X.18.) 126/2012.(X.18.) 131/2012.(XI.15.) 152/2012.(XII.20.) 164/2012.(XII.20.) 1/2013.(I.31.) 6/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 16/2013.(II.14.)

6 /2013.(II.14.) 18/2013.(II.14.) 19/2013.(II.14.) 20/2013.(II.14.) 21/2013.(II.14.) 22/2013.(II.14.) 23/2013.(II.14.) 26/2013.(II.21.) 27/2013.(II.21.) 29/2013.(II.21.) 30/2013.(III.28.) 31/2013.(III.28.) 33/2013.(III.28.) 34/2013.(III.28.) 35/2013.(III.28.) 51/2013.(III.28.) 53/2013.(III.28.) 54/2013.(III.28.) 56/2013.(III.28.) 62/2013.(III.28.) 63/2013.(III.28.) 64/2013.(III.28.) 65/2013.(III.28.) 67/2013.(IV.9.) 72/2013.(IV.25.) Kt. számú határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, a 106/2012.(IX.27.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét szeptember 30. napjáig meghosszabbítja. Szavazás Tárgya: a képviselő-testület által hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol -

7 Tárgy: (2.tsp) Előterjesztés Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007. (V.2.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DR. SZONDI ZITA Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a névszerinti szavazást követően 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VI.3.)önkormányzati rendelete Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető cím adományozásáról Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország címerének és zászlajánakhasználatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi ellátása és fejlesztés érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseként Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető címet alapít. (1) A kitüntető cím adományozható: 2.

8 a.) az egészségügyi intézményekben közalkalmazottként és vállalkozóként foglalkoztatottaknak, valamint a város egészségügyi vállalkozóinak, b.) Mátészalkán a mentésben, betegszállításban, ápolásban, gyógyszerellátásban, hospice ellátásban és rehabilitációban, valamint orvostechnikai eszközellátásban részt vevő szakdolgozóknak és vállalkozóknak, c.) Mátészalka és térsége egészségügyi hatósági munkájában részt vevő köztisztviselőnknek, d.) Mátészalka és térsége egészségügyi intézményhálózatának fejlesztésében részt vevőknek. (2) Évente két kitüntető cím adományozható. A kitüntető cím egyazon személynek vagy vállalkozásnak csak egyszer adományozható. (1) A kitüntető címre minden év május 15. napjáig javaslatot tehet: 3. a.) vezető beosztással megbízott közalkalmazott és köztisztviselő esetében a polgármester, alpolgármester, b.) az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottak és vállalkozók esetében az intézményvezetők, reprezentatív érdekképviseleti szervek és szakmai kamarák, c.) egészségügyi vállalkozásban dolgozók esetében a szakmai kamarák, d.) valamennyi egészségügyben tevékenykedő vonatkozásában az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság. (2) A javaslatokat az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság véleményezi és javaslatát a Bizottság Elnöke a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. (3) A Képviselő-testület tárgyév június 15. napjáig dönt a kitüntető cím odaítéléséről. (4) A kitüntető címről szóló Képviselő-testületi határozat az évente megrendezésre kerülő Semmelweis- napon kihirdetésre kerül. (5) A kitüntető címről szóló Képviselő-testületi határozatot díszoklevél formájában - az augusztus 20-án megrendezésre kerülő Városi Ünnepségen ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a kitüntetettnek. (6) A kitüntető címmel a mindenkori nettó minimálbér másfélszeresének megfelelő díjazás jár. 4. (1) A kitüntető cím adományozásával járó ügyviteli, szervezési teendőket az önkormányzat polgármesteri hivatala látja el. (2) A kitüntető díj adományozásával felmerülő költségek a polgármesteri hivatal költségvetését terhelik.

9 A kitüntetett, ha a kitüntető címre érdemtelenné válik, a Képviselő-testület azt visszavonja. 6. Záró rendelkezések A rendelet június 3. napján órakor lép hatályba Hatályát veszti: (1) Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007.(V.2.) önkormányzati rendelet, (2) Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető cím adományozásáról szóló 9/2007.(V.2.) rendelet módosításáról szóló: 24/2010.(XI.22.) önkormányzati rendelet, 7 -a. Általános indokolás Mátészalka városban az egészségügyi ellátásban, igazgatásban dolgozók kimagasló munkáját ismeri el a 2007-ben alapított önkormányzati rendelet. A díj átadásával kapcsolatos gyakorlat elméletbe ültetése, valamint a jogszabályi változások indokolják az új rendelet megalkotását. Részletes indokolás 1. -hoz Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. Törvény 23.. (1) bekezdése feltételként írja elő az elismerés elnevezését. 2..-hoz A rendelet- tervezet meghatározza azok körét, akik részesülhetnek a kitüntető címben. Évente két kitüntető cím adományozható, egy egy dolgozó többszöri elismerésére nincs lehetőség. 3..-hoz A szakasz az adományozás rendjét, illetve az elismerés leírását tartalmazza. 4..-hoz Az adományozással kapcsolatos nyilvántartási szervezési feladatokat határozza meg.

10 hoz A cím viselésére érdemtelenné vált kitüntetettől a képviselő-testületi a díjat visszavonja. A szakasz az erre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés. 6..-hoz Előzetes Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló évi CXXX. Tv a alapján I. Az önkormányzati rendelet hatásai: a.) társadalmi hatás: A tervezet az egészségügy különböző szakterületein a feltételeknek megfelelő kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozónak biztosít elismerést. b.) gazdasági hatásai, költségvetési hatásai: Az éves költségvetésben biztosított az elismeréssel járó kiadások fedezete. c.) környezeti következményei: nincsenek kimutatható környezeti hatások d.) egészségi következményei: nincsenek e.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terhekben enyhe növekedés várható. II. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége,elmaradásának várható következményei: Szükséges, hogy a kiemelkedően magas színvonalú munkát végző dolgozók elismerésben részesüljenek. III. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a.) személyi feltételek: a már meglévő ügyintézői háttér ( Intézményi,- közművelődési és Sport Iroda munkatársa ) b.) szervezeti feltételek: a már meglévő Intézményi, - közművelődési és Sport Iroda: c.) tárgyi feltételek: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges, d.) pénzügyi feltételek: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

11 Szavazás Tárgya: Mátészalka Város Egészségügyéért kitüntető cím adományozásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy: (3.tsp) Előterjesztés Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (IX.30.) számú rendelet módosításáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a névszerinti szavazást követően 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

12 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (VI.3.) önkormányzati rendelete Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005 (IX. 30.) számú rendelet módosításáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. (1) bekezdése (Étv.) szerinti határkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX 13.. (1) bekezdés 1, pontja szerinti feladatkörben eljárva a Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről szóló 26/2005.(IX. 30.) számú rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) módosítására a következőket rendeli el: A HÉSZ V. fejezet 37. -a az alábbi (45) számú bekezdéssel egészül ki: 1. (45) Közterületi célra kötelezően fenntartott terület: többszintű terület-felhasználású terület, újonnan létesítendő épületek földszintjén a közterület felőli homlokvonalon közhasználatú rendeltetési egységet kell kialakítani és rá a közterületi építési szabályokat kell alkalmazni és közterületként kell kezelni. A közhasználatú épületrészek és a közterület között, a telekhatáron újonnan kerítés nem létesíthető. 2. A Szabályozási Terv, a T-23/2012 törzsszámú, S-1 jelű szabályozási tervlap tervezési területe az 1. sz. mellékletnek megfelelően módosul. 3. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a június hó 3.napján lép hatályba (2) Ezen rendelet rendelkezéseit a június 3-a után indított ügyekben kell alkalmazni.

13 Szavazás Tárgya: Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2005. (IX.30.) számú rendeletének módosításáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy: (4.tsp) Előterjesztés közútkezelői hatáskörök átruházásáról Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a névszerinti szavazást követően 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (VI.3.) önkormányzati rendelete Közútkezelői hatáskörök átruházásáról

14 Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13 (2) bekezdés 2) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Mátészalka Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 3. (2) bekezdésében, 7. (3) bekezdésében, 12. (5) bekezdésében, 14. (1) bekezdés a) pontjában, 29/B. (2) bekezdés a) pontjában, 34. (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, 35. és 36. (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, 37. (1), (2) és (3) bekezdésében, 39. -ában, 41. (1) és (2) bekezdésében, 42. (3) bekezdésében, 42/A. (1) és (2) bekezdésében, 43. (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit a jegyzőre ruházza át. 2. Ez a rendelet a június 3. napján órakor lép hatályba. Szavazás Tárgya: közútkezelői hatáskörök átruházásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (5. tsp) Előterjesztés előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére vis maior támogatási alap igényléséhez Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve

15 Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 81/2013. (V.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére VIS MAIOR támogatási alap igényléséhez Mátészalka Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügymisztériumhoz. A káresemény megnevezés: Mátészalka Vágóhíd út sz. főút - Dózsa György utca Mátészalka fürdő árok által határolt területen megjelent belvíz okozta károk Mátészalka, Vágóhíd utca, földmedrű csapadékvíz-elvezető árkok (3624/1, 3623, 3605, 3499 hrsz), Vágóhíd utca 3694/2 hrsz-ú beépítetlen ingatlan, továbbá részben a Vágóhíd utca 3639, 3624/1-2-3 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Vágóhíd utca 3640 hrsz-ú út. A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Biztosító kárértesítése 0 0 Egyéb forrás 0 0 Vis maior támogatási igény Források összesen

16 A védekezési munkálatok összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett, következő pontban felsorolt vagyonelemek (3499, 3640 hrsz) Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonát képezik. (az előzetes bejelentésben szereplő 3624/1, 3623, 3605, 3639, 3624/1-2-3 hrsz-ú ingatlanok magántulajdonban vannak) A károsodott műtárgyak az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). Csapadékvíz elvezető árok és földút (3499 hrsz) Városüzemeltetés kötelező feladat Aszfaltozott út (3640 hrsz) Városüzemeltetés kötelező feladat A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) Biztosító Társaság megnevezése Biztosítási szerződés minta Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó). *A képviselőt-testület, illetve a társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az Önkormányzat más a tulajdonában lévő vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). A Képviselő-testület a saját forrás összegét a Mátészalka Város évi költségvetéséről szóló 5/2013 (II. 15) számú költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

17 Szavazás Tárgya: előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére vis maior támogatási alap igényléséhez Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 82/2013. (V.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére VIS MAIOR támogatási alap igényléséhez elfogadott 69/2013 (IV. 25.) Kt számú határozat visszavonásáról A képviselő testület 1./ Az Előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére VIS MAIOR támogatási alap igényléséhez elfogadott 69/2013 (IV. 25.) Kt számú határozatot visszavonja. Határidő: május 30. Felelős: polgármester

18 Szavazás Tárgya: előre nem látható természeti veszély által okozott károk enyhítésére vis maior támogatási alap igényléséhez elfogadott 69/2013. számú határozat visszavonásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (6. tsp) Előterjesztés a Városi Művelődési Központ Nonprofit Kft. formában történő működtetéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve SZABÓ ISTVÁN Köszönti Buzogány Bélát, a Városi Művelődési Központ igazgatóját. Bizottsági Vélemények KATONA PÉTER A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. SZABÓ ATTILA Az Oktatási és Közművelődési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

19 Kérdések KÖVENDY ZSOLT Kérdése, hogy az önkormányzat képviseletében polgármester úr és a gazdasági társaság vezetője között létre fog-e jönni egy olyan megállapodás, amely egyértelműen tartalmazza az önkormányzat által elvárt feladatokat és az ezekért járó ellenértéket? Véleménye szerint arra kell törekedni, hogy az eddigi jó kapcsolat a Művelődési Központ és az intézmények között megmaradjon. SZABÓ ISTVÁN Válaszában elmondja, hogy a működési formában történő változás nem érinti azokat az önkormányzati alapfeladatokat, közművelődési feladatokat, amelyeket eddig a Városi Művelődési Központ költségvetési intézményként látott el. Egy megállapodás fog létrejönni a Nonprofit Kft. és az önkormányzat között a közművelődési feladatoknak és az együttműködési kereteknek a meghatározására. A gazdasági társaság üzleti tervet is készít, melyben meghatározza azokat a vállalt és tervezett feladatokat, amelyet önmaga a hatékony működés érdekében kíván teljesíteni. Azt, hogy az intézmények működéséhez az önkormányzat hozzájárul, és annak a tárgyi feltételeit biztosítja, jogszabályok szabályozzák. A közoktatási intézményekben folyó szakmai munkának a technikai feltételeit az önkormányzat biztosítja. Elmondja, hogy azzal, hogy a fenntartói és működtetői feladatok elváltak, feladatmegosztás jött létre az állami fenntartó, a szakmai irányító és a technikai, tárgyi feltételeket biztosítani hivatott önkormányzat között. A cél az, hogy az oktató-nevelő munka feltételeit biztosítsák. Ami az egyedi igényeket illeti, elmondja, hogy azok egyedi elbírálást igényelnek, és előre nem szabályozhatóak. Hozzászólások VÉKONY JÁNOS Elmondja, hogy mint népművelő személy támogatja a Városi Művelődési Központ nonprofit kft formában történő működtetését, de mint lakossági szolgáltatást végző vállalkozó úgy gondolja, hogy erre az átalakításra a lehető legrosszabb gazdasági helyzetben kerül sor. Véleménye szerint a szolgáltatást igénybevevő személyek köre nem fog bővülni, valamint az önkormányzat és vállalkozók részéről sem látja azt a lehetőséget, amely majd elindítja a nonprofit kft-t a fejlődés útján. Mindezek ellenére támogatja az előterjesztést, mivel a benne rejlő lehetőségek, valamint az igazgató személye is egyfajta garanciát jelenthet a sikeres működéshez.

20 OLÁH ANDRÁS Az előterjesztés szerint garancia van arra, hogy ezek a szolgáltatások változatlan színvonalon, változatlan feltételekkel működnek majd akár a civil szervezetek irányába, akár az intézmények irányába. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy ingyenes a nagyrendezvények lebonyolítása. Ennek az értelmezését kéri. KÖVENDY ZSOLT Csatlakozik a Vékony János képviselő úr által elmondottakhoz, ő is támogatja az előterjesztést, mivel évről-évre egyre kevesebb pénzt tud fordítani az önkormányzat a közművelődésre, kultúrára. Annak ellenére, hogy ő is garanciát lát az igazgató úr személyében a sikeres működéshez, felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak az eddigi esetleges negatív tapasztalatai miatt alaposan át kell gondolnia, hogy milyen felügyelő bizottságot nevezi ki, és milyen hatáskört biztosít számára. SZABÓ ISTVÁN Nem ért egyet Vékony János képviselő úrral, abban, hogy nem a megfelelő időben kerül sor a Művelődési Központ nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításra. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó időszak, mivel meglátása szerint a gazdaság számos területén pozitívumok, a válságból való kilábalás jelei mutatkoznak. Az, hogy a kultúra iránti fogyasztóképes kereslet hogyan alakul, azt befolyásolhatja maga a kulturális szolgáltató is. Ami a garanciákat illeti az ingyenességhez való ragaszkodásban, elmondja, hogy az önkormányzat nagyrendezvényei, nemzeti ünnepek, a nagy önkormányzati események olyan városi, sőt a város határain túl jelentőséggel bíró rendezvények, amelyek esetében evidencia kell, hogy legyen az ingyenesség. Nem ért egyet azzal, hogy Mátészalka Város Önkormányzata évről-évre kevesebbet költ a kultúrára. Véleménye szerint jelenleg is a Színház és Művelődési Központ beruházások kapcsán jelentős anyagi áldozatot vállal az önkormányzat, azért, hogy a közművelődés és a kultúra tárgyi feltételeit biztosítsa. Ami a gazdasági társaság működésének körülményeit, a tulajdonosi kontrollt és a felügyelő bizottságot illeti, elmondja, hogy a Művelődési Központ, mint költségvetési intézmény is önkormányzati pénzzel gazdálkodik. Eddig is ellenőrizte az önkormányzat a költségvetési intézmény költségvetését, az önkormányzati támogatás csupán nevében más, ugyanúgy elszámolási kötelezettséggel tartozik a nonprofit kft az önkormányzat felé. A felügyelő bizottságot a képviselő-testület nevezi ki, ha bárki úgy gondolja, hogy a nem látja el megfelelően a feladatát, akkor indítványozhatja a tagjainak vagy az egész bizottságnak a visszahívását.

21 A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 83/2013. (V.30.) Kt. számú HATÁROZATA A Városi Művelődés Központ nonprofit Kft formában történő működtetéséről A Képviselő-testület 1./ Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az önkormányzat közművelődési és kulturális közfeladatait (a Városi Művelődési Központ 69/2009.(V.14.) Kt. számú alapító okiratában rögzítetteket) nonprofit közhasznú gazdasági társaság keretében kívánja ellátni július 1 napjától. 2./ Felhatalmazza a polgármestert hogy a Városi Művelődési Központ jogutód nélküli megszüntetésére, a kulturális nonprofit kft létrehozására vonatkozó alapítói döntéseket, a nonprofit kft működési kereteit jelentő szerződéseket készítse elő, és azokat előterjesztésben nyújtsa be a képviselő-testülethez. 3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos közalkalmazotti egyeztetéseket folytassa le. Határidő: június 30. Felelős: Szabó István polgármester Dr. Takács Csaba jegyző Buzogány Béla intézményvezető Szavazás Tárgya: a Városi Művelődési Központ Nonprofit Kft. formában történő működtetéséről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol -

22 Tárgy (7.tsp) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésszervezési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről Előadó: Szabó István polgármester Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KATONA PÉTER A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. LUKÁCS BERTALAN A Jogi, Ügyrendi, Kisebbségi és Külkapcsolati Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 84/2013. (V.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről A Képviselő-testület 1.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) megszüntető döntését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal e l f o g a d j a. 2.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás (székhely: 4700 Mátészalka Hősök tere 9.) társulási megállapodás megszüntetésére vonatkozó megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

23 ) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) vagyonfelosztását az 5/2012. (XII. 27.) T.T. számú határozat 2. és 3. pontjai alapján tudomásul veszi: A Társulás rendelkezésére álló tárgyi eszközöket a korábban a szakképző iskolákkal megkötött használatba-adási szerződésnek megfelelően a Társulásban résztvevő önkormányzatoknak térítésmentesen átadja. A munkaszervezet részére saját költségvetése terhére beszerzett tárgyi eszközöket Mátészalka Város Önkormányzata részére átadja. A társulás pénzeszközeit úgy osztja fel, hogy a ma ismert jogerőre emelkedett meglévő fizetési kötelezettségeket teljesíti a TISZK számlájáról, majd a megmaradó vagyont az Önkormányzatoknak adja át tanulólétszám arányában, mely összeget az önkormányzatok a jogutód állami Intézményfenntartó központnak fognak átadni. A vagyonfelosztást a határozat 3. sz. melléklete szerinti tartalommal e l f o g a d j a. 4.) F e l h a t a l m a z z a Szabó István polgármestert, hogy a szükséges eljárásokat és nyilatkozatokat megtegye. Határidő: július 31. Felelős: Dr. Takács Csaba jegyző Szavazás Tárgya: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás általi felmondásáról Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol -

24 A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2013. (V.30.) Kt. számú HATÁROZATA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési önkormányzati Társulás felmondásáról 1. tudomásul veszi, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény 2. (6) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzésszervezési önkormányzati Társulás társulási megállapodását Szabolcs- Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata a 160/2011.(XII.20.) önkormányzati határozatával december 31. napján felmondja 2. Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás felmondásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonelszámolással kapcsolatos valamennyi nyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok, megállapodások aláírására. Határidő: július.31. Felelős: Szabó István polgármester 1. számú melléklet MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Baktalórántháza Város Önkormányzata, Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Kisvárda Város Önkormányzata, Mátészalka Város Önkormányzata, Vásárosnamény Város Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 11. (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 14. (2)-(3) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi megszüntető határozatot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás

25 A költségvetési szerv székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere Megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) Baktalórántháza Város Önkormányzat (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.) Fehérgyarmat Város Önkormányzat (4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2.) Kisvárda Város Önkormányzat (4600 Kisvárda, Szent L. u ) Mátészalka Város Önkormányzat (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) Vásárosnamény Város Önkormányzat (4800 Vásárosnamény, Tamási u. 1.) Újfehértó Város Önkormányzat (4244 Újfehértó, Szent István u. 10. ) 4. Megszüntetés módja: jogutód nélküli megszűnés 5. Megszüntetés oka, megszüntető jogszabály: A költségvetési szerv megszüntetése az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló évi CCXV. törvény 43. (7) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján. 6. Közfeladatok jövőbeni ellátása: A szakképzési feladatellátáshoz és az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós támogatási jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás jogutódja az állami intézményfenntartó központ. (Klebersbeg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay út ) 7. Kötelezettségvállalás rendje: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát a megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog december 31. napjáig illeti meg. Ezt követően a Társulás működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett szakképzési feladatellátásához és az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós támogatási jogviszonyokban az állami intézményfenntartó központ (Klebersbeg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay út ) a jogosult és kötelezett. 8. Megszüntetés időpontja: december A megszüntetett Társulásnál foglalkoztatott jogviszonya: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás munkaszervezet vezetői feladatait ellátó 1 fő közalkalmazott jogviszonya december 31.-én megszűnik.

26 Megszűnő Társulás kötelezettség vállalás rendje: A költségvetési szerv vezetője a megszűnés időpontjáig, december 31-ig a jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok összegeinek terhére vállalhat kötelezettségeket. Záradék: A megszüntető szervek Mátészalka Város polgármesterét bízzák meg a Társulás megszüntetésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. A szerv megszűntetésének napjával megszűnik a szerv vezetőjének aláírási, bélyegzőhasználati joga, a szerv hivatalos bélyegzőit a szerv irataival egyidejűleg megőrzésre köteles átadni Mátészalka Város polgármesterének. A költségvetési intézmény bankszámlája megszűntetésre kerül a megszüntető szervek által megszüntetéssel megbízott önkormányzat polgármestere által. Ezen bankszámlára a későbbiekben érkező teljesítéseket az állami intézményfenntartó központ számú számlájára kell átutalni. A szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről az államháztartásról és a végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján a megszüntető szervek megbízásából Mátészalka Város polgármestere gondoskodik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megszüntető határozatát Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete.. számú, Baktalórántháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete.. számú, Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú, Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete. számú, Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete.. számú, Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete... számú, valamint Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete.... számú h a t á r o z a t a i v a l h a g y t a j ó v á. Mátészalka, Seszták Oszkár elnök. Dr. Tilki Attila polgármester. Nagy Lajos polgármester. Leleszi Tibor polgármester

27 Szabó István polgármester. Filep Sándor polgármester. Nagy Sándor polgármester A megszüntető okiratot hitelesítem Mátészalka, Dr. Takács Csaba jegyző 2. melléklet A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodásról amely létrejött M e g á l l a p o d á s Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza Hősök tere 5.) képviseli: Seszták Oszkár elnök Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka Hősök tere 9.) képviseli: Szabó István polgármester Fehérgyarmat Város Önkormányzata (4900 Fehérgyarmat Kiss E. út.12.) képviseli: Dr. Tilki Attila polgármester Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza Köztársaság út.8.) képviseli: Nagy Lajos polgármester Vásárosnamény Önkormányzata (4800 Vásárosnamény Tamási Á út. 1.) képviseli: Filep Sándor polgármester Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda Szent László út.7-11) képviseli: Leleszi Tibor polgármester Újfehértó Város Önkormányzata

28 (4244 Újfehértó Szent István út.10.) képviseli: Nagy Sándor polgármester tag önkormányzatok (továbbiakban Tagok) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1./ A Megállapodást aláíró tag önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulást hoztak létre Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megnevezéssel (továbbiakban Társulás) és 4700 Mátészalka Hősök tere 9. sz. alatti székhellyel. 2./ A Tagok rögzítik, hogy a köznevelési rendszer újjászervezése keretében jelentősen változott, átalakult a szakképzési feladatokat ellátó intézmények státusza. A évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról 43. (7) bekezdése alapján: - a szakképzés-szervezési társulás december 31-én megszűnik, tulajdonát és az e napon fennálló kötelezettségeit a társulás tagjai az általuk ezen időpontig megkötött megállapodásban megosztják egymás között. A társulás mindazon vagyonát, amely december 31-ig szakképzési feladat ellátási célokat szolgált, a társulás tagjai január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják az állami intézményfenntartó központnak mindaddig, amíg ez az állami szakképzési feladatellátáshoz szükséges. Az állami intézményfenntartó központ a szakképzési feladatellátáshoz és az azt szolgáló vagyonhoz kapcsolódó uniós támogatási jogviszony tekintetében a szakképzés-szervezési társulás jogutódja.. 5/2012. (XII. 27.) T. T. számú határozatával a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa döntött a társulás megszüntetéséről és vagyonának felosztásáról. 3./ Tagok jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszik és elfogadják a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 5/2012. (XII. 27.) T. T. számú határozata szerinti vagyonfelosztási döntését, mely szerint: - A Társulás rendelkezésére álló tárgyi eszközöket a korábban a szakképző iskolákkal megkötött használatba-adási szerződésnek megfelelően a Társulásban résztvevő önkormányzatoknak térítésmentesen átadja. A munkaszervezet részére saját költségvetése terhére beszerzett tárgyi eszközöket Mátészalka Város Önkormányzata részére átadja.

29 A társulás pénzeszközeit úgy osztja fel, hogy a ma ismert jogerőre emelkedett meglévő fizetési kötelezettségeket teljesíti a TISZK számlájáról, majd a megmaradó vagyont az Önkormányzatoknak adja át tanulólétszám arányában, mely összeget az önkormányzatok a jogutód állami Intézményfenntartó központnak fognak átadni. 4./ Tagok a 3. pont szerint vagyonfelosztás alapján rájuk eső szakképzési feladat ellátási célokat szolgáló vagyont a december 31. fordulónapi leltár szerint térítésmentesen átvették, és vállalják, hogy azt a évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról 43. (7) bekezdése alapján január 1. napjával vagyonkezelésbe átadják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak mindaddig, amíg ez az állami szakképzési feladatellátáshoz szükséges. Egyházi fenntartó 5./ A Társulás számú költségvetési bankszámlájának december 28.-ai egyenlege Ft, a számú szakképzési számla december 28.-ai egyenlege Ft. Az egyenlegek teljes összegükben átvezetésre kerültek Mátészalka Város Önkormányzat számú letéti számlájára, a Társulás számláinak megszüntetése érdekében. Felhatalmazás hiányában a számlák megszüntetése nem történt meg. A költségvetési számla jelenlegi egyenlege 1 321,82 Ft, a szakképzési számla egyenlege 0 Ft. Felek megállapodnak abban, hogy ezen összegek (mindösszesen: Ft) Mátészalka Város Önkormányzat letéti számlájáról, illetve a megszüntetésre kerülő számlákról átutalásra kerüljenek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számú bankszámlájára. Az 5.) pont szerinti átutalás teljesítésére Tagok felhatalmazzák Mátészalka Város Polgármesterét. 6./ Tagok megállapodnak abban, hogy a megszűnt társulás évi iratai (gazdálkodási, nyilvántartási, ügyviteli, projekt iratok) a jogutódnak történő átadásig a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete Intézménynél (4700 Mátészalka, Kölcsey u.12. szám) kerülnek elhelyezésre. (A 2007 és 2012 között keletkezett iratok a köznevelési intézmények fenntartó váltásával egy időben december 31-ével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak kerültek átadásra.) A polgármesterek, mint a Tagok képviselői a szerződést, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá. Mátészalka, május

30 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat képviseletében: Seszták Oszkár elnök Mátészalka Város Önkormányzat képviseletében: Szabó István polgármester Fehérgyarmat Város Önkormányzat képviseletében: Dr. Tilki Attila polgármester Baktalórántháza Város Önkormányzat képviseletében: Nagy Lajos polgármester Vásárosnamény Önkormányzat képviseletében: Filep Sándor polgármester Kisvárda Város Önkormányzat képviseletében: Leleszi Tibor polgármester Újfehértó Város Önkormányzat képviseletében: Záradék: Nagy Sándor polgármester Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzat Közgyűlése a Megállapodást../2013.(..) határozatával jóváhagyta. Nyíregyháza, Seszták Oszkár elnök

31 Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást /2013.(.) Kt. számú határozatával jóváhagyta. Mátészalka, Szabó István polgármester Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást /2013.(.). számú határozatával jóváhagyta. Fehérgyarmat, Dr. Tilki Attila polgármester Baktalórántháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást /2013.(.).. számú határozatával jóváhagyta. Baktalórántháza, Nagy Lajos polgármester Vásárosnamény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást /2013.(.).. számú határozatával jóváhagyta. Vásárosnamény,, Filep Sándor polgármester Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást /2013.(.). számú határozatával jóváhagyta. Kisvárda,, Leleszi Tibor polgármester

32 Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást /2013.(.).. számú határozatával jóváhagyta. Újfehértó, Nagy Sándor polgármester Szavazás Tárgya: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (8. tsp) Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról szóló 70/2013. (IV. 25.) Kt. számú határozat kiegészítéséről Előadó: Dankó Attila ügyvezető Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények KATONA PÉTER A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

33 SZABÓ ISTVÁN Köszönti Dankó Attilát, a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 86/2013 (V.30.) számú HATÁROZATA a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról szóló 70/2013. (IV.25.) Kt. számú határozat kiegészítéséről A Képviselő-testület A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról szóló, 70/2013. (IV. 25.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: A Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi mérleg szerinti eredményét eft-ot - az eredménytartalékban kell elhelyezni. Szavazás Tárgya: a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi mérlegbeszámolójáról szóló 70/2013. (IV. 25.) Kt. számú határozat kiegészítéséről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol -

34 Tárgy (9. tsp) Előterjesztés a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi földgáz beszerzési szerződéséről Előadó: Dankó Attila ügyvezető Előterjesztés mellékelve Bizottsági Vélemények DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. KATONA PÉTER A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 87/2013. (V.30.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi földgáz-beszerzési szerződéséről A Képviselő-testület Felhatalmazza Dankó Attilát, a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat mellékletében szereplő MVM Partner árajánlatát elfogadva szerződést kössön a es gázévre vonatkozóan. Határidő: május 31. Felelős: Dankó Attila ügyvezető

35 Szavazás Tárgya: a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft évi földgáz beszerzési szerződéséről Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dankai Tamás Távol - Tárgy (10. tsp) Előterjesztés a Mátészalkai Városfejlesztési Kft évi mérlegbeszámolójáról Előadó: Farkas Sándor ügyvezető Előterjesztés mellékelve SZABÓ ISTVÁN Köszönti Farkas Sándort, a Mátészalkai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, Jánosiné Bíró Ilona bejegyzett könyvvizsgálót és Dr. Szűcs Zoltánné könyvvizsgálót. Bizottsági Vélemények KATONA PÉTER A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. DR. SZONDI ZITA Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. DIENES BÉLA A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára.

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. szeptember 2. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 17-18, d./ határozata:120-125, Száma:

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. április 23. napján 13:10 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 54,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2010. július 13. napján 10.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: d./ határozata: 100,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-12/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. május 31-i rendkívüli ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének K I V O N A T 2014. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 19. napján 08.00 órai kezdettel tartott ( r e n d k í v ü l i ) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 19. napján 08.00 órai kezdettel tartott ( r e n d k í v ü l i ) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 19. napján 08.00 órai kezdettel tartott ( r e n d k í v ü l i ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 93, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-87/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek:

KT-2013-8 JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről. Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 17-i rendkívüli, nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 117, 118, 119, 120, 121, 122/2013 (V.17.) KT-2013-8 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2013. augusztus 23. V. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 7. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott munkaterv

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. július 10-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 2. napján 14.15 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 173,

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 34-4/2013. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról.

Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. 2012 évi decemberi határozatok 108 / 2012. (XII. 11.) számú határozat Tárgy: az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásának I.- III. negyedévi állásáról. Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 25. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 186-187,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2015. ÉVI HATÁROZATOK. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2015. ÉVI HATÁROZATOK Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2015. (I. 22.) SZÁMÚ TESTÜLETI Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 28/2012. (X.11.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT Balatonfőkajár Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2014. MÁRCIUS 17.) Rendelet: 2/2014. (III. 20.) ÖR. Határozatok: 12/2014. /2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. november 18. napján 15. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10. 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester, Borbély Gyula, Csávás Antalné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

7. számú előterjesztés Határozati javaslat: Egyszerű többség Rendeletmódosítás: Minősített többség

7. számú előterjesztés Határozati javaslat: Egyszerű többség Rendeletmódosítás: Minősített többség 7. számú előterjesztés Határozati javaslat: Egyszerű többség Rendeletmódosítás: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve)

1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (A rendelet tervezet külön lapon közölve) MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK ÉS RENDELET- TERVEZETEK A PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATAI ALAPJÁN A 2011.JANUÁR 21-I ÜLÉSRE (módosítások dőlt félkövér betűtípussal) 1) Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 20-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. december 19. napján 8.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata: 201-202,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. július 3-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben