BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 652/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Hrabovszki György és Baji Lajos alpolgármestereket, hogy a januári közgyűlésre készítsenek előterjesztést a városi szociális bérlakás építési programra vonatkozó pályázat előkészítésére, a tervekkel együtt. (Toldi utca 2 db négyszintes bérlakás, illetve egyéb helyszínek.) Felelős: Hrabovszki György alpolgármester Baji Lajos alpolgármester Határidő: január 26. Tárgyalások lefolytatása a vonatok pontos indulása érdekében A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 653/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza Pap János polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Belügyminisztériummal és a MÁV Rt. vezetésével annak érdekében, hogy a Békéscsabáról reggeli időpontban induló nemzetközi IC vonat indulási ideje tartható legyen, a határőrség és a vám-kezelés lefolytatása ne okozzon késlekedést. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Területek értékesítése a Gyulai úti körforgalom mellett A közgyűlés 21 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 654/2005. (XII.15.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az általa hozott 492/2005. (IX. 22.) határozat 4. pontjában foglaltakat hatályon kívül helyezi. 2. A közgyűlés vevőkijelöléssel értékesíti a 19302/1 és 19302/2 hrsz-ú földrészletekből összesen 1 ha 1687 m 2 területet az ASSET Management Kft Budaörs, Malomkő u. 3 és a Frankó Gumi- és Gépjármű Kft, Békéscsaba, Madách utca 16/1. számára, valamint a 0290/1 hrsz-ú, 641 m 2 területű ingatlant az ASSET Management Kft számára az alábbi feltételekkel:

2 2 - Az ASSET Kft-nek valamennyi érintett ingatlanok tárgyában benyújtott fellebbezést, bírósági keresetet a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül vissza kell, hogy vonjon. - A területek vételára Ft/m 2 + áfa, amelyet az adásvételi szerződések aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. - A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 19302/1 és 19302/2 hrsz-ú ingatlanok vevők igényei szerint de a szabályozási tervnek megfelelően megosztásra kerüljenek. A közgyűlés elfogadja, hogy a megosztást követően kialakuló új ingatlanokra külön-külön kerüljön megkötésre az adásvételi szerződés a Frankó Kft és az ASSET Kft valamint az önkormányzat között, de ki kell kötni a szerződések egyidejű aláírását és hatálybalépését. Az adásvételi szerződéseket a 19302/1 és 19302/2 hrsz-ú ingatlanokra készített új változási vázrajz hatósági jóváhagyását követő 15 napon belül meg kell kötni. - A vevők tudomásul kell, hogy vegyék, hogy az önkormányzat az adásvétel tárgyát képező ingatlanokat alapítás előtti szolgalmi jogokkal terhelten adja birtokba, és azt is, hogy az eladó a szolgalmi jogból eredő jogait és kötelezettségeit a vevő számára átruházza. - A vevők kötelesek a megosztás után létrejövő 19302/3 hrsz-ú ingatlanon kiépített útszakasz költségeit forgalomarányosan viselni, és erről a 19303/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával legkésőbb január 15.-ig megállapodni. Megállapodás híján a forgalomarányos költségmegosztásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult dönteni. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. A Gerlai Kastély adásvételi szerződésének módosítása A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 655/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint járul hozzá a Gerlai Kastély értékesítése és felújítása érdekében december 14.-én aláírt adásvételi szerződés módosításához: 1. A szerződés 5. pontjának első mondata helyébe az alábbi megfogalmazás lép: A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a kastélyban megvalósítani kívánt létesítmény jogerős építési engedélyét legkésőbb március 26.-ig megszerzi. Amennyiben a vevő az előzőekben írt határidőre történő teljesítést elmulasztja, az önkormányzat a Gerlai Kastélyra bejegyzett visszavásárlási jogát haladéktalanul érvényesíti. 2. A szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: március 31.

3 3 A Pósteleki Kastély hasznosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 656/2005. (XII.15.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése együttműködési szándéknyilatkozatát nyilvánítja a Pannon Kastélyszálló Projekt megvalósításában. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert, hogy programban való részvételhez szükséges szándéknyilatkozatot aláírja. 2. A kedvezményes ingatlanértékesítés feltételeiről a közgyűlés később dönt. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. A Balassa utca 33. szám alatti ingatlan kisajátítása A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 657/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a békéscsabai 6148 hrsz-ú ingatlant kisajátítja. A kisajátítási eljárást a szükséges vázrajz elkészítését követően haladéktalanul meg kell indítani. A közgyűlés a kisajátítás fedezetét a vagyoni kiadások között elkülöníti a évi költségvetésben. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31. A hrsz-ú ingatlan kisajátítása A közgyűlés 20 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 658/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a hrsz-ú ingatlan tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó értékesítési ajánlatát megismerte. A közgyűlésnek szándékában áll a felajánlott terület megvásárlása. Amennyiben a vásárlásra I. negyedévében kerül sor, úgy a felajánlott vételár 3,3 Millió Ft. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlan megvásárlását IV. negyedévében kéri, úgy a felajánlott vételár 3,6 Millió Ft. A tényleges birtokbavétel, valamint a kerítés elbontása csak akkor történik meg, ha az utca építésére sor kerül.

4 4 Forrás: évi költségvetés Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. A 7877/38 hrsz-ú telek kisajátítása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 659/2005. (XII.15.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 302/2005. (VI. 16. ) határozatát hatályon kívül helyezi. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a békéscsabai 7877/38 hrsz-ú, 855 m 2 területű ingatlant közterület létesítése céljára kisajátítja. A kisajátítási eljárást a szükséges vázrajz elkészítését követően haladéktalanul meg kell indítani. A kisajátítás pénzügyi fedezete a évi költségvetés vagyoni kiadásaiban a zártkerti utcaszélesítések miatt szükséges kártalanításokra elkülönített összeg. 3. A közgyűlés a Rózsa utca szabályozási tervben rögzített kiszélesítését jelenleg nem tartja aktuálisnak. A közgyűlés a Fürjesi zártkertek közműhálózatának kiépítését követően határoz az érintett utcaszakasz kiépítéséről. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Építési telek értékesítése Franklin, Báthory utcák mögött A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 660/2005. (XII.15.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános árverésen értékesíti az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat: - a 20552/ /27 hrsz-ú 5 db. építési telket - a 20552/ /33 hrsz-ú 5 db. építési telket - a 20552/ /38 hrsz-ú 5 db. építési telket - a 20552/ /59 hrsz-ú 5 db. építési telket - a 20552/ /53 hrsz-ú 7 db. építési telket - a 20552/80 hrsz-ú építési telket 2. A földterület kikiáltási ára bruttó Ft/m 2, a beépítési kötelezettség 4 év. 3. A telkek kikiáltási ára tartalmazza a közművesítés költségét, ezért a vevőknek közműfejlesztési hozzájárulásokat megfizetni nem kell. A telkek közművesítésének határideje július 31.

5 5 4. A közművesítés elkészültéig legalább két árverést kell tartani, az első árverés megtartásának határideje március Az árverésen egy természetes személy csak egy telekingatlan tulajdonjogát szerezheti meg, az árverésen jogi személyek nem vehetnek részt. 6. A közgyűlés azonos licit esetén elővásárlási jogot biztosít az önkormányzati bérlakásból kiköltözők számára. 7. Közgyűlés a telkek közművesítésének fedezetére 42 millió forintot a évi költségvetés vagyoni kiadásai között elkülönít. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: december 31. Építési telek kialakítása Mezőmegyeren A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 661/2005. (XII.15.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli: - A békéscsabai és hrsz-ú ingatlanokról változási vázrajz készítését. - A változással érintett kb m 2 területet átsorolja a törzsvagyon, forgalomképtelen vagyonkörből az egyéb vagyon, forgalomképes vagyonkörbe. Fentieknek megfelelően módosítani kell a 12/2005. (V. 19.), az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet mellékletét. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése terület-összevonásra és telekalakításra vonatkozó megállapodást köt a békéscsabai hrsz-ú ingatlan tulajdonosával az alábbi feltételekkel: - Telekalakítás céljára a hrsz-ú ingatlant 2867 m 2 területtel, a hrsz-ú ingatlant 1350 m 2 területtel, és a hrsz-ú ingatlant 2070 m 2 területtel lehet felhasználni. - A telekalakítás előtt a hrsz-ú ingatlanon található villanyvezetéket a szomszédos közterületre át kell helyeztetni, ez a hrsz-ú ingatlan tulajdonosának feladata és költsége. - A telekalakítást követően az önkormányzat tulajdonába kerülnek a 11966/1, a 11966/2 és a 11966/3 hrsz-ú ingatlanok 2477 m 2 összterülettel. A telekalakítást követően kialakuló 11966/4,/5,/6,/7,/8 hrsz-ú földterületek a telekalakítást megelőző hrsz-ú ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül. - A telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően a felek a tulajdonukba kerülő ingatlanokat szabadon értékesíthetik, az önkormányzat telkeinek értékesítéséről a közgyűlés külön döntést fog hozni. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: július 31.

6 6 A 2659/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 662/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő békéscsabai 2659/2 hrsz-ú ingatlant a békéscsabai 2659/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai számára, az alábbi feltételekkel: 1. A terület vételára 3 millió forint + áfa. 2. A vevőnek a megkötendő adásvételi szerződésben nyilatkozni kell annak elfogadásáról, hogy az ingatlant csak a kegyeleti szabályok szigorú betartásával hasznosíthatja. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: március 31. Területek megvásárlása utcaszélesítés miatt A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 663/2005. (XII.15.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése utcaszélesítés céljára megvásárol 169 m 2 területet a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból. A felajánlott vételár bruttó ,-Ft amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy a leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése utcaszélesítés céljára megvásárol 569 m 2 területet a békéscsabai hrsz-ú ingatlanból. A felajánlott vételár bruttó ,-Ft amely meghatározásánál figyelembe lett véve, hogy a leadott összterület 50 %-a térítésmentesen kerül az önkormányzat tulajdonába. 3. Az pontban írt vásárlások fedezete a évi vagyoni kiadásokban az utcaszélesítések miatt szükséges területvásárlásokra elkülönített összeg. Felelős: Baji Lajos alpolgármester Határidő: március 31. Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásához (3266/9 hrsz.) A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

7 7 664/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a Békéscsaba belterület 3266/9 hrsz-ú, 585 m 2 területű osztatlan közös tulajdonú, garázs és udvar megnevezésű ingatlanban 4/104-ed tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs (bejegyezve: II. 47. sorszám alatt a 36619/3/ határozatszámmal) megismerte Molnár Erzsébet (5600 Békéscsaba, Petőfi u. 10.I.6. szám alatti lakos) tulajdonostárs 4/104-ed tulajdoni hányadának adás-vételére vonatkozó ajánlatát és úgy dönt, hogy az elővásárlási jogával nem kíván élni. Az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat kiadásával Pap János polgármestert bízza meg a közgyűlés. Felelős: Határidő: Pap János polgármester azonnal Vagyonrendelet mellékletének módosítása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 12/2005. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 12/2005. (V.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet II. sz. mellékletének Törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe felveszi a fm-rel az elosztó gázvezeték rendszert. 2. A rendelet II. sz. mellékletének Törzsvagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körből átteszi a fm-rel felvett elosztó gázvezeték rendszert az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe. Ez a rendelet december 1-jén lép hatályba. 3. Pap János sk. polgármester Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző Ipari parki telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbítása Elektro Globe Holding Kft. A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

8 8 665/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 20525/11 hrsz-ú telkére tulajdont szerzett Elektro Globe Holding Kft.-t (Békéscsaba, Tessedik S.u.51) terhelő beépítési kötelezettség és Békéscsaba Önkormányzata részére bejegyzett visszavásárlási jog júnus 30.-ra való módosításához. Tulajdonos köteles a Békéscsabai Körzeti Földhivatalnál a beépítési kötelezettség és a visszavásárlási jog határidejét 30 napon belül átjegyeztetni és egyúttal Békéscsaba Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő Irodáját és az üzemeltető Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t hiteles okirattal tájékoztatni. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: január 20. Ipari parki telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbítása Szőke és Társai Kft. A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 666/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 20525/16 hrsz-ú telkére tulajdont szerzett Szőke és Társai Kft.-t (Békéscsaba, Szabolcs u.2.) terhelő beépítési kötelezettség és Békéscsaba Önkormányzata részére bejegyzett visszavásárlási jog december 17.-re való módosításához. Tulajdonos köteles a Békéscsabai Körzeti Földhivatalnál a beépítési kötelezettség és a visszavásárlási jog határidejét 30 napon belül átjegyeztetni és egyúttal Békéscsaba Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő Irodáját és az üzemeltető Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t hiteles okirattal tájékoztatni. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: január 20. Ismételt szavazás elrendelése A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 667/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Almáskerti Ipari Park 20525/18 hrsz-ú telkére vonatkozó beépítési kötelezettség határidejéről ismételt szavazást rendel el. Ipari parki telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbítása 20525/18 hrsz-ú telek, Balogh Lajos A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

9 9 668/2005.(XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park 20525/18 hrsz-ú telkére tulajdont szerzett Balogh Lajost (Békéscsaba, Felső Körös sor 29/5.) terhelő beépítési kötelezettség és Békéscsaba Önkormányzata részére bejegyzett visszavásárlási jog július 31-re való módosításához. Tulajdonos köteles a Békéscsabai Körzeti Földhivatalnál a beépítési kötelezettség és a visszavásárlási jog határidejét 30 napon belül átjegyeztetni és egyúttal Békéscsaba Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelő Irodáját és az üzemeltető Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-t hiteles okirattal tájékoztatni. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: január 20. Ingatlancsere a Magyar Állammal (áfa) A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 669/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az évi LXXIV. tv. módosításának következtében a 23/2003. (I.30.) határozat alapján megkötött csereszerződés számlaadási és általános forgalmi adó fizetési kötelezettséggel jár. Az ingatlancsere egyenértékűség alapján történik, a csereingatlanok értéke megegyezik: ,- Ft ,- Ft áfa Az áfa összegét a évi költségvetésből az önkormányzat biztosítja. Felelős: Határidő: Baji Lajos alpolgármester azonnal Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők választása a Vagyonkezelő Rt-t érintő alapítói döntéshez A közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 670/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a a Vagyonkezelő Rt-t érintő alapítói döntéshez jegyzőkönyvvezetőnek Illés Réka köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Miklós Attila és Herczeg Tamás képviselőket választja meg. Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapító okirat módosítás A közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

10 10 671/2005. (XII.15.) közgy. I. A társaság elnevezése: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. II. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békés Megyei Bíróság Cégbíróságán cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) egyedüli részvényese a társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) ,- Ft-ról ,- Ft-ra felemeli. Az emelés mértéke ,- Ft, amely új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbetét befizetésével történik. Az új részvény nyomdai úton kerül előállításra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az alaptőke emelés összegét ,- Ft-ot, azaz Ötvennyolcmillió-ötszázezer forintot az alaptőke emelés elhatározásától számított 15 napon belül megfizeti a társaság számlájára. A pénzbeli hozzájárulás ellenében járó 1 db ,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény átvételére Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult, amely a részvények átvételére kötelezettséget vállal. Az alaptőke emeléssel zártkörűen forgalomba hozott részvény általános jogokat biztosító, névre szóló törzsrészvény, névértéke Ft. Az alaptőke emelés legkisebb összege Ft. III. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a részvénytársaság Alapító Okiratának módosítását az alábbi tartalommal elfogadja: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS amely a Békés Megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon cégjegyzékszám alatt bejegyzett Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.) szeptember 15-én kelt Alapító Okiratának módosításáról jött létre Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 671/2005. (XII.15.) közgyűlési határozata alapján az alábbiak szerint: 1. Az Alapító Okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.1. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 4.1 A társaság alaptőkéje ,- Ft, azaz: Száznegyvenkilencmillió-ötszázezer forint, amely ,- Ft pénzbetétből és ,- Ft nem pénzbeli betétből áll. A nem pénzbeli betét a békéscsabai hrsz. alatt nyilvántartott

11 11 vásártér megnevezésű, 1 ha 8084 m 2 területű, Békéscsaba, Kétegyházi út 26. szám alatti belterületi, tehermentes ingatlan. 4.2 A társaság alaptőkéje 1 db ,- Ft, 1 db ,- Ft, 1 db ,- Ft és 1 db ,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények átvételére. 3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak. 4. Az Alapító Okirat módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 671/2005. (XII.15.) határozatával elfogadta. Békéscsaba, december 15. Ellenjegyezte: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Pap János polgármester Felelős: Határidő: Pap János polgármester, az Alapító Okirat módosításának aláírásáért az Alapító Okirat módosítás Cégbíróságra történő benyújtásáért Szarvas Péter, a Békéscsaba Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke azonnal évi költségvetésről szóló rendelet módosítása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2005.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2005.(IV.21.) a 17/2005.(VII.14.), valamint a 18/2005.(VII.14.), a 23/2005.(IX.22.), a 31/2005.(X.19.) rendelettel módosított 4/2005.(II.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul.

12 12 /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Fttal nő, az intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft intézményi működési bevétel, Ezer Ft működési célú pénzeszköz átvétel, 850 Ezer Ft Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszköz, Ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel szükséges és 160 Ezer Ft támogatási kölcsön visszatérülését állapít meg e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, az intézményi működési bevétel Ezer Ft-ra, a működési célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft-ra, OEP támogatás Ezer Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ezer Ft a támogatási kölcsön visszatérülése Ezer Ft-ra módosul, míg a felhalmozási és tőkejellegű bevétel Ezer Ft és az előző évi pénzmaradvány Ezer Ft marad. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal csökken, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt Polgármesteri Hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul. 6.

13 13 Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata Ezer Ft-tal csökken, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összege Ezer Ft-tal nő, melyet e rendelet 3.sz. mellékletének 23.cím 1. alcíme részletez. Az R. 7. -ában foglalt más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatása Ezer Ft-ra módosul. 8. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét Ezer Ft-tal növeli, a céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R.9. (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege Ezer Ft-ra a céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét Ezer Ft-tal csökkenti. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. Ezen rendelet december 15-én lép hatályba. Békéscsaba, december 15. Pap János sk. polgármester Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző évi költségvetésről szóló koncepció A közgyűlés 19 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 672/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetési koncepcióban rögzített tervezési irányelveket elfogadja azzal a pontosítással: - hogy a évi költségvetés első olvasatába kerüljön beépítésre gazdaságfejlesztési célelőirányzatként a évi pénzmaradványból ,- Ft, illetve a vagyoni bevételek egy bizonyos része. - a évi költségvetésben az intézményi bevételek ne a koncepcióban szereplő szinten, hanem 3,5 %-os növekedéssel kerüljenek tervezésre. Valamennyi érintett bizottság által véleményezett, költségvetési első olvasatot a januári közgyűlésre beterjeszteni szükséges. Felelős: Pap János polgármester

14 Határidő: január évi átmeneti gazdálkodás A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelete a évi átmeneti gazdálkodásról 1. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1-től az önkormányzat bevételeit folytatólagosan szedje be, illetve kiadásait teljesítse. 2. A kiadások területén az intézményi támogatásoknál a évi módosított előirányzatok egy tizenketted része vehető igénybe. 3. A központi kezelésbe vont feladatok kiadásai havonta a évi módosított előirányzat egy tizenketted részét nem haladhatják meg. 4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a város által kiemelten támogatott sportegyesületek részére a évi támogatások egy tizenketted részének 70 %-át utalja ki havonta támogatásként. 5. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert tekintettel az érvényes megállapodásokra -, hogy a szerződéssel üzemeltetett intézmények részére a megállapodásban szereplő összegek egy tizenketted részét utalja ki támogatásként. A korábbi szerződéskötéseken alapuló kifizetési kötelezettségeknek tegyen eleget. 6. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell illeszteni. 7. Ez a rendelet január 1-től lép hatályba és a évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása után hatályát veszti. Békéscsaba, december 15. Pap János sk. polgármester Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző

15 2006. évi belső ellenőrzési terv 15 A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 673/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. Felelős: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix aljegyző Határidő: értelem szerint A évi ellenőrzési feladatok ütemezése A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 674/2005. (XII.5.) közgy. I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzési tervet elfogadja. II. A pénzügyi ellenőrzések gyakoriságát kettő, illetve három évben határozza meg. Felelős: Határidő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző értelem szerint Az Arany János Tehetséggondozó Kollégium kazánberuházása A közgyűlés 22 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 675/2005. (XII.15.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Arany János Tehetséggondozó Kollégium fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy a Kollégium és a Slant Fin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., illetve a RADIANT Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. részvételével megalakult konzorcium között szeptember 12. napján létrejött és szeptember 19. napján kiegészített beruházási-szolgáltatási szerződés az alábbi feltételekkel megszüntetésre kerüljön. A Kollégium az őt terhelő fizetési kötelezettség felét, ,- Ft, azaz Hárommillióháromszázezer + áfa összeget a RADIANT Rt-nek megfizet. Ezen összeget Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményi céltartalékból biztosítja. A szerződés megszüntetésével egyidejűleg a kazán-beruházással kapcsolatos valamennyi berendezés és azok tartozéka a Kollégium tulajdonába kerül. A szerződés megszüntetésének további feltétele, hogy a RADIANT Rt. a DÉGÁZ Rt. felé fennálló valamennyi közüzemi díjtartozását rendezi, a fogyasztói szerződését megszünteti és a Kollégium a DÉGÁZ Rt-vel új fogyasztói szerződést köt.

16 16 A Kollégium a fűtésrendszer működtetésére, üzemeltetésére és karbantartására új vállalkozói szerződést köt. Felelős: Pap János polgármester Határidő: december 31. Dr. Békéssy Györgyné képviselői kérdése - A képviselő kérdést intézett a helyi autóbusz közlekedés menetrendjének Fényes településrészt érintő módosítására vonatkozóan, valamint észrevételt tett, miszerint a közgyűlés által jóváhagyott, fedezettel bíró városüzemeltetési feladatok megvalósítása késlekedett a 2005-ös évben. A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 33/2000. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 4 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2005 (XII.15.) önkormányzati rendelete a fizető - parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló módosított 33/2000. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló, a 14/2001.(IV.26.), 6/2002(I.31.), a 29/2002.(XII.19.) a 10/2003(III.27.), valamint a 38/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2000. (VII. 6.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A többször módosított 33/2000. (VII.6.) sz. önkormányzati rendelet 4. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) A korlátozott várakozási övezet üzemeltetési ideje: - munkanapokon 8-18 óra között A rendelet 2. sz. mellékletében (A díjak 25 %-os áfát tartalmaznak) helyébe (A díjak 20 %-os áfát tartalmaznak) szövegrész lép. A rendelet 3. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Békéscsaba, december

17 17 Pap János sk. polgármester Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző 1. sz. melléklet Pótdíjak (A pótdíj egy órai várakozási díjat tartalmaz, melynek áfa tartalma 20%) 1. Pótdíj naptári napon belüli befizetés esetén: személygépkocsi, motor: autóbusz, tehergépkocsi: naptári napon túli befizetés esetén: személygépkocsi/motor: autóbusz/tehergépkocsi: Ft Ft Ft Ft 2. Emelt pótdíj naptári napon belüli befizetés esetén: személygépkocsi, motor: autóbusz, tehergépkocsi: naptári napon túli befizetés esetén: személygépkocsi, motor: autóbusz, tehergépkocsi: Ft Ft Ft Ft A helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló 2/1995. (I.19.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2005.( XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi autóbuszközlekedési díjak megállapításáról szóló többször módosított 2/1995. (I. 19. ) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 65/1995. (XII.21.), a 37/1996. (XII.19.), a 47/1997. ( XII. 18.), a 30/1998. (XII.17.), a 29/1999. ( XI.18. ) a 38/2000.( IX.21) 49/2000. ( XII. 14 ) 35/2001.(XII.13.) 28/2002.(XII.19) 38/2003(XII.11.), valamint a 39/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 2/1995.(I.19.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja. 1.. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Részvénytársaság által Békéscsaba közigazgatási határán belül végzett helyi autóbuszközlekedési viteldíjai, mint legmagasabb hatósági árak a következők:

18 18 menetjegy: menetjegy autóbuszon megváltva egyvonalas bérlet : vonalcsoportos bérlet : egyvonalas félhavi bérlet: összvolas bérlet: összvonalas félhavi bérlet: tanuló/nyugdíjas bérlet: éves összvonalas bérlet: felmutató részére érvényes bérlet: 130,- Ft 165,- Ft 2.580,- Ft 3.240,- Ft 1.702,- Ft 3.500,-Ft 2.310,- Ft 1.100,- Ft ,- Ft ,- Ft A viteldíjak áfa-t is tartalmaznak. 2.. Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. Békéscsaba, december 15. Pap János sk. polgármester Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 30/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 30/2002.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 30/2002.(XII.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 2.. (1) bekezdésének a.) pontjában szereplő alapdíjak és a b.) pontban szereplő vízdíj és csatornadíjak az alábbiak szerint módosulnak: (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak évre vonatkozóan a következők: a.) Hatósági alapdíjak a vízszolgáltatásban Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj (Ft/db/hó) Lakossági 520 Nem lakossági Lakosság és nem 5320

19 lakosság b) Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak: Vízdíj: 198,90 Ft/m 3 Csatornadíj: 211,70 Ft/m 3 Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, december Pap János sk. polgármester Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix sk. aljegyző Rendelet a közterületek használatáról A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi, LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló évi I. tv., a szabálysértésekről szóló évi LXIX. tv., valamint az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4 /1997. (I.22.) Korm. rendelet, a köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM. rendelet, a tanácsi szervek kezelésében lévő közhasználatú zöldterület fenntartásáról és használatáról szóló 2/1976. (I.16.) ÉVM rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) Éüm. rendelet és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet előírásaira az alábbi rendeletet alkotja:. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási és közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve meghatározza a közterület használatának rendjét, valamint a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot. A rendelet hatálya

20 2. 20 (1) A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba város közigazgatási határain belül a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark, zöldterület, árok, csatorna) nyilvántartott területekre; b) a beépítésre nem szánt önkormányzati tulajdonú területekre, amelyek közhasználatban állnak; c) a földrészletek és építmények közhasználatra átadott részére, annak tulajdonosától függetlenül. Az a)-c) pontokban körülírt területek a továbbiakban együtt: közterület. (2) A közterületként kezelt területek 5 területi kategóriára tagozódnak, melyek leírását az 1.sz. melléklet tartalmazza. (1) Ez a rendelet szabályozza: 3. a) a közterületek rendeltetésszerű használatát, ezen belül a fenntartói és használói jogokat és kötelezettségeket; valamint a rendeltetésszerű használathoz tartozó, de engedélyköteles tevékenységeket, így például a közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok elhelyezését. b) a közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, különösen az alábbi célokra: 1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, 2. reklám és hirdetőtevékenység, 3. építőanyagok tárolása és építési munkaterületek kialakítása, 4. járművek tárolása, 5. üzemképtelen járművek tárolása, 6. közterületi bontás, 7. nyomvonal jellegű létesítmények terület-felhasználása, 8. pavilonok, büfé-kocsik és egyéb objektumok elhelyezése, üzemeltetése, 9. fás szárú növények kitermelése, 10. növényi részek (termések) begyűjtése, 11. postai levélszekrények elhelyezése, 12. film- és televízió felvétel készítése, 13. mutatványos és cirkuszi tevékenység végzése, 14. rendezvények és kiállítások tartása, 15. taxi megállóhelyek létesítése, 16. repülőtárgyak fel- és leszállása, 17. az önkormányzati közút területének nem közlekedési célú igénybevétele. 18. közművezetékek és berendezéseik elhelyezése 19. szilárd hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt gyűjtőedényzet tartós elhelyezése (2) A jelen rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében a polgármester egyedileg bírálja el a közterület-használat engedélyezését. (3) A szilárd hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt gyűjtőedényzet, akkor helyezhető el közterületen, ha arra a gyűjtőedényzetet használó ingatlanán belül nincs

21 21 lehetőség. A gyűjtőedényzetet zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Az edényzetet használóknak a tárolók kialakítását legkésőbb december 31-ig kell elvégeznie. 4.. (1) A közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos ügyek a polgármester hatáskörébe tartoznak. (2) A közterületet rendeltetéstől eltérően használni közterület használati engedély, vagy kezelői hozzájárulás alapján lehet, melynek kiadásához az egyéb jogszabályokban hatáskörrel felruházott szakhatóságok állásfoglalása szükséges. Az állami közút melletti területen a közút kezelőjének hozzájárulását kell beszerezni. A közterület használati engedélyt, és kezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. (3) A közterületen végzett építési, felújítási illetőleg egyéb állagmegóvással kapcsolatos munkák elvégzéséhez, valamint a közterület bontásához kezelői hozzájárulás szükséges. (4) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést a közgyűlés bírálja el. A rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Üzemképtelen jármű: Értelmező rendelkezések 5.. a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, b) a baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, c) a műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült jármű. (2) Jármű tulajdonosa az: aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja, és akit a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyeztek. (3) Közhasználatú zöldterület: a város belterületén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező minden: a) a város kertészetileg rendezett részei ( közparkok, közkertek, ligetek, játszóterek, sportpályák, stb.), b) kertészeti gondozás alá vont közterületek, c) utcai fák, fasorok és zöldsávok, d) pihenésre, védelemre szolgáló véd-, városerdők, e) helyi védettség alá vont területek, f) főforgalmi utak zöldsávjai g) közterületen elhelyezett virágtartók, növényzettel együtt (4) Szervezett gondozás: azon fenntartási munkák értendők alatta, melyeket az önkormányzat végez, vagy rendel meg.

22 22 (5) Fabank: a polgármesteri hivatalnál létrehozott és elkülönítetten kezelt számla, amelyre az előírt költségtérítések befizetése történik. (6) Reklám és hirdetőtevékenység: a közterületre önállóan elhelyezett mozgatható vagy lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla, kirakatszekrény, bemutatóvitrin, zászló kihelyezése, az úszótelek esetében a telek határán túlnyúló, egyéb esetekben a telekhatáron 25 cm-en túl közterületbe benyúló cégér, fali reklámtábla, kandeláberen elhelyezett hirdetés. (7) Járműtárolás: a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi, pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, valamint a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz közterületen tárolása, amennyiben este és reggel 6.00 óra között 4 óra hosszat egyhelyben a közterületen parkol. (8) Árubemutatás: az üzletek saját termékeinek közterületi, reklám célú, figyelemfelhívásra szolgáló elhelyezése. (9) Forgalmat nagymértékben akadályozó jármű: amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló többszörösen módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM számú együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) szabályait figyelmen kívül hagyásával helyeztek el. (10) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása, a közművek elhelyezése stb. (11) Közművezeték: elektromos kábel, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékcsatorna, gázvezeték, távhővezeték, egyéb célú közmű és informatikai jellegű hálózat, telefonkábel. A felsorolt vezetékek egyaránt vonatkoznak föld alatti, valamint föld feletti vezetékekre és tartozékaira. (12) Közérdekű cél: különösen állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint az e szervek működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közgyűjteményi, közművelődési, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése; város-rendezés; önkormányzati beruházások, bányászat; honvédelem; közlekedés; posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezése, ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható, valamint a közterületet rendeltetésszerűen használók érdeke. (13) Mozgóreklám: mozgóreklámnak minősül a közterületeken folytatott hirdetési tevékenység, amelyet gépjárműből, hangosító berendezés használatával kereskedelmi célzattal azért folytatnak, hogy a lakosság figyelmét felkeltsék. Továbbá mozgóreklámnak minősül, ha a forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű, - amelyre a hirdetés, reklám külön van felszerelve - a KRESZ szabályai szerint részt vesz a forgalomban, illetve parkol és ennek célja a reklámtevékenység folytatása. Mozgóreklám a szendvicsemberek által folytatott reklámtevékenység is. (14) Mozgóárusítás: a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak ( pl.: tricikli, fagylaltos kocsi, kosár) (15) Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely, ahol az értékesítésre kínált árucikk átadása a közterületen történik.

23 (16) Kiemelten támogatott rendezvény: melyet a közgyűlés határozatával annak minősít. 23 II. FEJEZET A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTÓI ÉS HASZNÁLÓI KÖTELEZETTSÉGEK 6. (1) Az önkormányzat a közterületek fenntartásáról megbízott vállalkozó útján gondoskodik a (2) bekezdésben körülírt területek kivételével. (2) Az önkormányzat az ingatlanok határvonalától a közút széléig, de max. 15 m szélességig, úszótelkes épületek közötti távolság feléig, de max. 15 m-ig a közterület gondozását az ingatlan tulajdonosok, valamint közterület-használati engedéllyel rendelkező pavilonok üzemeltetőinek, tulajdonosainak a közreműködésével látja el. A főforgalmi utak zöldsávjainak fenntartását az önkormányzat megbízott vállalkozó útján látja el. (Szarvasi út, Orosházi út, Berényi út, Békési út, Jókai út, Petőfi utca, Bartók Béla út, Bánszky utca, Bajza utca, Gyulai út, Dózsa György út, Corvin utca, Lencsési út, dobozi út, Kétegyházi út) (3) A (2) bekezdésbe tartozó munkák közül a fás növényzet fenntartási munkáit végezni, fás növényt ültetni csak a polgármester előírása szerint szabad. (4) Közterületekre egyéni kezdeményezésre utcabútor, berendezési tárgy csak a polgármester előírásai szerint helyezhető el. Használói kötelezettségek 7. (1) A közterület használat során a közterületben kárt okozni tilos. (2) A kiemelt szegély nélküli utak melletti 1 m-es széles sávon (útpadkán) a szabályszerű várakozás, parkolás megengedett, ha az a KRESZ előírásaiba nem ütközik, egyebekben tilos. (3) Játszóterekre és sportpályákra kutyát bevinni, sétáltatni tilos. (4) Közterületen telephelyhez kötött munka és gépjármű vizes és/vagy mosószeres takarítása nem végezhető. ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME Zöldfelületek használata 8. (1) A közhasználatú zöldterületeket és azok berendezéseit, építményeit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelő célra állaguk sérülése nélkül mindenki díjmentesen használhatja.

24 24 (2) A közhasználatú zöldterületet építkezés céljából igénybe vevőnek kötelessége az építés során megmaradó fák, cserjék és zöldfelületek védelme. (3) A közhasználatú zöldterület engedélyezett - rendeltetéstől eltérő használata folytán a rajta lévő növényzet, építmények, berendezések vagy felszerelések károsodása, megsemmisülése esetén a engedélyes saját maga, vagy megbízottja útján köteles a pótlásról, illetve a helyreállításról gondoskodni. Ennek elmulasztásakor köteles a pótlás költségeit megtéríteni. (1) Zöld területen tilos: 9. a) közhasználatú zöldterületen tüzet rakni; a tűzrakás kizárólag a kijelölt helyeken (tűzrakó helyeken) szabad, a biztonsági és környezetvédelmi előírások betartása mellett. Tűzrakás az országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom idején a kijelölt helyeken is tiltott. b) olyan tevékenységet folytatni, magatartást tanúsítani, mely mások nyugalmát, pihenését zavarhatja c) kerti építményeket, berendezési tárgyakat rongálni, rendeltetéstől eltérően használni, d) utakon, tereken a forgalmat indokolatlanul, engedély nélkül akadályozni. e) a fákon hirdetéseket kifüggeszteni, fákat kitörni, csonkítani. f) közhasználatú zöldterületeken, azok sétaútjain járművel közlekedni, ott parkolni, a gépjárműveket ott javítani vagy tisztítani. g) közhasználatú zöldterületen állatot legeltetni (2) Zöldterület végleges elfoglalására csak jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv birtokában kerülhet sor. (3) A jelen rendelet hatálya alá eső területen, az engedélyek kiadásánál a fásítási terv előírásait figyelembe kell venni. III. fejezet A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység 10. (1) Kerthelyiségek nyitvatartási idejét a közterület-használati engedélyben kell megállapítani. A kerthelyiségben a vonatkozó jogszabályban megállapított termékkör árusítható a szükséges szakhatósági hozzájárulások birtokában. (2) Közterületen szeszesital nem szolgálható fel és nem fogyasztható. Ez alól kivételt képez: a) a vendéglátó egységekhez kapcsolódó kerthelyiség b) a közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi büfé

25 25 (3) Az extra övezetbe sorolt területen itt üzlettel nem rendelkező kereskedő kereskedelmi tevékenységet az évente megrendezésre kerülő árverésen, bizottság által korábban kijelölt árusító helyeken folytathat, az árverés kiírása szerinti formában. (4) A mozgó árusítási forma feltétele, hogy a mozgatható árusító eszköz, illetve a mozgó árusítást végző személy egy helyben fél óránál hosszabb ideig ne tartózkodjon. (5) A rendelet hatálya alá eső területeken - az extra és I. területi kategória kivételével - saját mezőgazdasági terményét 1,0 m 2 nagyságú területen, külön engedély nélkül bárki árusíthatja, amennyiben ezzel sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat nem akadályozza, és a közterületi árusító helytől a közúton számított 50 m-en belül hasonló cikkeket árusító üzlet nem működik. Közérdekből, városképi okból vagy a szakhatóságok felhívására az árusítást a polgármester megtilthatja. (6) Az üzletek tulajdonosai és bérlői az üzletek előtt, engedély birtokában, akkor helyezhetik ki közterületre termékeiket, a) ha azonos termékkör az üzlethelyiségen belül megtalálható b) ha a gyalogos forgalom akadálymentesen biztosítható- melyhez azon időpontot kell figyelembe venni, amikor az adott területen a legtöbb gyalogos megfordul c) az 1 m2-nél nagyobb árubemutatás esetében havonta maximum egy hétre adható ki engedély, mely adóéven belül összevonható d) az árubemutatás az üzlet nyitva tartásával megegyező időben történhet e) az árubemutatáshoz használt eszközöket, állványokat nyitva tartási időn túl a közterületről el kell távolítani f) árubemutatás során a termékek megvásárlási lehetőségét a boltban kell biztosítani. g) ha azok megjelenítése esztétikus és a terület városképi jellegének megfelel Reklám és hirdetőtevékenység 11. (1) Hirdetőtábla (reklámtábla) a közúti űrszelvényen kívül helyezhető el úgy, hogy a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, figyelembe véve a közúti közlekedésről szóló évi I. tv-ben foglaltakat. (2) Molinó elhelyezéséhez szükséges azon berendezési tárgyak, ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása, akiknek a tulajdonában lévő berendezésekhez a molinó rögzítésre kerül. (3) Hirdetések kandeláberre történő elhelyezéséhez szükséges a tulajdonos hozzájárulása. (4) Hirdetőtáblát, reklámtáblát, illetve molinót fára elhelyezni tilos. (5) Az extra területi kategóriában üzletházak előtt csak egyedileg elbírált, városképi szempontból megfelelő hirdető-berendezés helyezhető el. (6) Tilos hirdetményt, falragaszt a nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken elhelyezni. (7) A szórólapként alkalmazott reklámcédulák utcai terjesztése esetén az engedély kiadásával egy időben a terjesztő a 2. sz. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni a szétszóródott hulladék eltakarításáért. Nem minősül utcai terjesztésnek a szórólapok postaládába való behelyezése.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı.

Tanácskozási joggal részt vett: Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna aljegyzı. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-6/2001. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2001. július 12-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság nyilvános ülésén, 2006. október 24-én. Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T)

INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) INGATLAN ADÁSVÉTELI - ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRA SZÓLÓ SZERZİDÉS (T E R V E Z E T) amelyet kötöttek egyrészrıl a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 7626 Pécs,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48

6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-48 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 49-74 III. TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY. 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. június 12. VI. évfolyam 5. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 389-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről

Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2008. (XII. 19.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekre történő utólagos rákötések rendjéről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest,

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, iudapest Főváros X. kerület Kőbányai takormányzatképviselő-testület ulesc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALJEGYZŐ Budapest, Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. június 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységérıl

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7.

Mell. : Hiv. sz.: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250-812007. Előadó: Mell. : Hiv. sz.: Gyarmati Irén Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Telekértékesítés az Északi Ipartelepen A közgyőlés

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben