J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága március 9-én tartott üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Fodor Jánosné bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Andó Tamás bizottsági tag Majernik László bizottsági tag Mezei Zsolt bizottsági tag Varga Mihály bizottsági tag Távollétét előzetesen jelezte: Bokros Mátyás bizottsági tag Hricsovinyi Tamás bizottsági tag Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Hajdú Antal kapitányságvezető Dr. Tőgye Ildikó Szociálpolitikai Osztály vezetője Wittmann László Stratégiai-Fejlesztési Osztály vezetője Márton László Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Csiaki Tamás Városüzemeltetési Osztály vezetője Kozma János VAK Zrt. ügyvezető igazgatója Sztankó János Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezető igazgatója Csernus István Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Bánfi Ádám PIU szakértő dr. Pribojszki Szabina Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Szente Béla képviselő Marik Tibor Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Takácsné B. Nagy Nikoletta Stratégiai-Fejlesztési Osztály munkatársa Kovács Krisztián Körösök Völgye Natúrpark Egyesület részéről Dr. Borka Sándor ügyvéd Iványi Attila Protvik Bt. ügyvezetője Dr. Ferenczi Attila: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a napirendi pontot 7 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: A Bizottság a meghívóban szereplő Utcaszélesítéssel érintett felépítmény tulajdonosának kártalanítása tárgyú előterjesztést az előterjesztő kérésére a napirendről levette. 1./ A Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetéről 2./ A PROTVIK Bt. szerződés módosítási kérelme 3./ Osztatlan közös tulajdon megszüntetése az 5600 Békéscsaba, Bercsényi u. 33. szám alatti ingatlan vonatkozásában

2 2 4./ A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokban működő vállalkozások számára támogatási keret biztosítása a gazdasági válság hatásának kompenzálására 5./ Tájékoztató a vállalkozói pályázatok lebonyolításáról, a 2010/1. vállalkozói pályázatok meghirdetése 6./ Békéscsaba Megyei Jogú Város tanyavilágának felzárkóztató programja / A Békéscsaba, Irányi u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása, bérlőkijelölési jog biztosítása 8./ Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.2.4/A/09/1 kódszámú Foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati kiírásra 9./ Együttműködési megállapodás keretfelhasználása 10./ Együttműködési megállapodás felmondása 11./ Városi Sportcsarnok többlet villamosenergia-ellátása 12./ Infrastrukturális választókerületi fejlesztések 13./ Egyházi temetők fenntartásának támogatása 14./ Közös földgázbeszerzés 15./ A évi vízterhelési díjak megállapítása 16./ Szennyvíztisztító-telep által kibocsátott szennyezés csökkentése 17./ Szabadság tér 1-3. szám alatt kávézó létesítése 18./ Tájékoztatás a Kőmíves Kelemen sor útburkolat-felújítás megvalósításáról 19./ Forrásátcsoportosítás a Békési úti kerékpárút építésére 20./ évi céltámogatás fel nem használt részéről történő lemondás 21./ Tájékoztató nyertes pályázatok aktuális helyzetéről 22./ Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Határtalanul két keréken című pályázatában. Pályázat kódszáma: HURO0802/ / A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. létrehozása 24./ Életveszély megelőzése és állagmegóvási munkák a Gerlai Kastélyon 25./ Telek értékesítése az Almáskerti Ipari Parkban 26./Tárgy: a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan hasznosítása 27./ Bejelentések 1./ A Békéscsabai Rendőrkapitányság beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetéről Dr. Hajdú Antal: Rövid tájékoztatót tartott Békéscsaba város közbiztonságának helyzetéről. 46/2010. (III.09.) VKMB határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Békéscsabai Rendőrkapitányság Békéscsaba Megyei Jogú Város közrendjének, közbiztonságának évi helyzetéről szóló beszámolóját, és egyúttal a Békéscsabai Rendőrkapitányság valamennyi munkatársának áldozatos munkájáért köszönetét fejezi ki. Határidő: március 18.

3 2./ A PROTVIK Bt. szerződés módosítási kérelme 3 47/2010. (III.09.) VKMB határozata 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a PROTVIK BT.-vel (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 7.) január 11-én a Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 6/1. szám alatt található (20528/14 hrsz. alatt felvett) 3000 m2 beépítetlen terület megvásárlására megkötött adásvételi szerződés módosításához az alábbiak szerint: - a PROTVIK Bt december 31-ig 40%-os műszaki készültség elérést köteles megvalósítani az alap és a lábazat, valamint a homlokzati falak és a tető megépítésével, - a PROTVIK Bt. az engedélyterv szerinti beruházást használatbavételi engedély bemutatásával köteles megvalósítani december 31-ig, - a teljesítés biztosítására a törvényes visszavásárlási árral egyező mértékű vételi jogot kell bejegyeztetni az eladó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére az ingatlannyilvántartásban, amely a vállalás bármely elemének nem teljesítése esetén érvényesíthető. 2. Egyebekben a január 11-én megkötött adásvételi szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 3. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a fentiek szerinti szerződés módosítás aláírására. Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: április / Osztatlan közös tulajdon megszüntetése az 5600 Békéscsaba, Bercsényi u. 33. szám alatti ingatlan vonatkozásában 48/2010. (III.09.) VKMB határozata 5 igen 1 tartózkodó szavazattal és Mezőgazdasági Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám alatt felvett ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetésével egyet ért. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 236/2247 tulajdoni hányadának ellenértékét pénzben kéri kifizetni, tekintettel arra, hogy a tulajdoni hányad természetben nem adható ki. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyrajzi számú ingatlan vételárát bruttó ,-Ft-ban, azaz négyszázezer forintban határozza meg. A vevőnek a vételárat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül egy összegben kell megfizetni.

4 4 Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: június / A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokban működő vállalkozások számára támogatási keret biztosítása a gazdasági válság hatásának kompenzálására Kozma János: A tavalyi évben 5 millió forintos keretet használtunk fel az üzemeltetésünkben lévő ingatlanokban működő vállalkozások bérleti díjkedvezmény támogatására, melyből egy vállalkozás van, aki idei évben befejezte tevékenységét. A gazdasági válság forgalomcsökkenést okozott szinte minden vállalkozói tevékenység esetében, ezért évben szintén élnénk a vállalkozások bérletidíj kedvezményével. Miklós Attila: Javaslom, hogy a Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokban működő vállalkozásokat az önkormányzat 20 millió forinttal támogassa. és Mezőgazdasági Bizottsága Miklós Attila bizottsági tag javaslatát, miszerint a Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokban működő vállalkozásokat az önkormányzat 20 millió forinttal támogassa 1 igen 3 tartózkodó 3 nem szavazattal nem támogatta. Miklós Attila: Javaslom továbbá, hogy a vállalkozásfejlesztési célelőirányzat keretösszege legyen megemelve 5,5 millió forinttal. és Mezőgazdasági Bizottsága Miklós Attila bizottsági tag javaslatát, miszerint a vállalkozásfejlesztési célelőirányzat keretösszege legyen megemelve 5,5 millió forinttal 2 igen 1 tartózkodó 4 nem szavazattal nem támogatta. Mezei Zsolt: Javaslom, hogy a Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága a március 18-i közgyűlésen a vállalkozói támogatás szempontrendszerét mutassa be. 49/2010. (III.09.) VKMB határozata és Mezőgazdasági Bizottsága a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő ingatlanokban működő vállalkozások számára támogatási keret biztosítása a gazdasági válság hatásának kompenzálására tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek azzal a kiegészítéssel, hogy a Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága a évi vállalkozói támogatás szempontrendszerét Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 18-i ülésén mutassa be. Felelős: Pacza József Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnöke Határidő: március 18.

5 5 5./ Tájékoztató a vállalkozói pályázatok lebonyolításáról, a 2010/1. vállalkozói pályázatok meghirdetése 50/2010. (III.09.) VKMB határozata 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2010/1 pályázati felhívását módosítja, illetve kiegészíti az alábbiakkal: a) A pályázatot 2 megegyező tartalmú, komplett példányban, lefűzött formában (1 eredeti és 1 másolat), valamint a Pályázati űrlapot további 1 elektronikus példányban, CD-lemezen kell benyújtani. b) Nem részesülhet technológiafejlesztési támogatásban az a vállalkozás, amely a technológiafejlesztés pályázati konstrukcióban kétszer egymás után támogatást nyert, leghamarabb az utolsó elnyert támogatás elszámolásakor készült ellenőrzési jegyzőkönyv dátumát követő 12 hónapon túl meghirdetett pályázati körben pályázhat. c) A pályázók a jogszabályi előírások betartása érdekében nyilatkozni kötelesek a de minimis támogatás általuk elnyert eddigi mértékéről. Egyebekben a legutóbbi pályázati kiírásban alkalmazott pályázati formanyomtatványok és pályázati útmutatók maradnak érvényben. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a vállalkozói pályázat 2010/1-es pályázati körével kapcsolatban a következő döntést hozza: Pályázati felhívás megjelenésének időpontja: március 18. A pályázat beadásának időintervalluma: március 18-április 16. Felelős: Sztankó János ügyvezető igazgató Wittmann László osztályvezető Határidő: március / Békéscsaba Megyei Jogú Város tanyavilágának felzárkóztató programja /2010. (III.09.) VKMB határozata 6 igen 1 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező, Békéscsaba Megyei Jogú Város tanyavilágának felzárkóztató programját megtárgyalta és azt jóváhagyja. Határidő: december 31.

6 6 7./ A Békéscsaba, Irányi u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítása, bérlőkijelölési jog biztosítása és Mezőgazdasági Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 0 igen 3 tartózkodó 2 nem szavazati arány miatt nem javasolta elfogadni. 52/2010. (III.09.) VKMB határozata 5 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.) határozatlan idejű bérlőkijelölési jogot kapjon a Békéscsaba, Lepény Pál u. 3. I. em. 4. szám alatti (háromszobás, összkomfortos, 66 m 2 alapterületű) önkormányzati tulajdonú bérlakásra. Határidő: december / Pályázat benyújtása a TÁMOP-6.2.4/A/09/1 kódszámú Foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati kiírásra 53/2010. (III.09.) VKMB határozata 5 igen 1 tartózkodó szavazattal 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a fenntartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézmény (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.) pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.2.4/A/09/1 kódszámú Foglalkoztatás támogatása A) Komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára tárgyú kiírásra, Klinikai szakpszichológiai ellátás biztosítása Békés megye területén címmel. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése sikeres pályázat esetén támogatja a pályázat ideje alatt foglalkoztatott szakemberek továbbfoglalkoztatását a pályázatban szereplő kötelező időtartamban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott finanszírozás terhére.

7 9./ Együttműködési megállapodás keretfelhasználása 7 54/2010. (III.09.) VKMB határozata 6 igen egyhangú szavazattal és Mezőgazdasági Bizottsága az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel kötött Együttműködési megállapodás keretén belül a évben felhasználható bruttó ,- Ft keretmaradvány felhasználása érdekében az alábbi közvilágítás beruházási feladatok évi megvalósítását hagyja jóvá: Ssz. Közvilágítás bővítési helyszín megnevezése Rövid műszaki tartalom ismertetése Választó kerület EM keretből finanszírozható közvilágítás bővítés Ft Veszei kertek I. ütem: Töltés utca (16408 hrsz-ú úttól a Gyík utcáig) Veszei kertek III. ütem: Hosszú utca (Gyík utcáig) Fília Szeretetotthon-hoz vezető út II. ütem, 44-es úttól a trafóig Szekér sor II. ütem 47. főkl út Szegedi és a 44. főkl út Szarvasi út között 5 Pósteleki kertek - Hajlási dűlő 6 7 Ormay u. (Legelő és Kankalin között) Bcs. Kurtasor, Felsőnyomás 171.(0732. sz. dűlő út) részben meglévő hálózatra lámpatest, részben új kzv kiépítés, 9 db lámpatest meglévő hálózatra lakott ingatlanok elé lámpatest, 6 db új kzv kiépítési igény, 570 m új hálózat a Szarvasi úttól a nagyfesz. Trafóig, 8 db lámpatest meglévő közvilágítási hálózat van a Szekér sor két végén, ennek összekötése új kzv hálózat kialakításával útkereszteződésbe 1 db lámpatest felszerelési igény Minden második oszlopra világítótest elhelyezése, 5 db Az utcában van közvilágítás. A tanya tulajdonosa az előtte lévő oszlopra szeretne közvilágítást

8 8 Őr u., garázssor 9 Kisrét, 0665 hrsz-ú út 10 Karácsonyi díszvilágítás elektromos kiépítése 8 Az Őr u. 3. sz. mögött lévő garázssor minimális megvilágítása. 170 fm, 3 oszlop, 3 lámpatest A dűlőút elején van közvil, a dűlő végén a lakott tanyák (3 db) 100, 99, 102 lámpatest felhelyezését kérik. 116 db kandeláber átalakításának költsége a karácsonyi díszvilágítás felszereléséhez várossze rte Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: december / Együttműködési megállapodás felmondása 55/2010. (III.09.) VKMB határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat területfejlesztési terveinek támogatására és a közterületen telepítendő villamos közművek közterületeken történő elhelyezése tárgyban a február 10-én megkötött Együttműködési megállapodást a szerződés 6.1. pontja alapján felmondja. Határidő: április / Városi Sportcsarnok többlet villamosenergia-ellátása Dr. Ferenczi Attila: Javaslom, hogy a következő két évben az önkormányzati támogatása a Kolbászfesztiválnak ezen csatlakozási díj megfizetése legyen. 56/2010. (III.09.) VKMB határozata 5 igen 2 tartózkodó szavazattal

9 9 és Mezőgazdasági Bizottsága a Városi Sportcsarnok többlet villamosenergia-ellátása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban foglalt határozati javaslat elfogadását javasolja a közgyűlésnek azzal a kiegészítéssel, hogy két éven keresztül a kolbászfesztivál önkormányzati támogatása ezen csatlakozási díj megfizetése legyen. Határidő: május / Infrastrukturális választókerületi fejlesztések 57/2010. (III.09.) VKMB határozata 6 igen 1 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága az Infrastrukturális választókerületi fejlesztések tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi kommunális fejlesztéseket és felújításokat jóváhagyja. Határidő: december 31.

10 10 13./ Egyházi temetők fenntartásának támogatása 58/2010. (III.09.) VKMB határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a évi költségvetésben az egyházi temetők fenntartásának támogatására biztosított ,- Ft elosztását a következő táblázat A változata szerint fogadja el. A változat (terület alapján) Működő temetők Tulajdonos megnevezése Támogatási összeg Ft Temető sor (Alsóvégi) evangélikus Lipták A. (Tabáni) evangélikus Berényi út (Felsővégi) evangélikus Tompa u. evangélikus Mezőmegyer evangélikus Fényes evangélikus Széchenyi liget katolikus Szarvasi u. katolikus Zsigmond u. katolikus Mokry u. református Csendes u. izraelita Összesen : Lezárt temetők Tulajdonos megnevezése Támogatási összeg Ft Kastély u. evangélikus Bajza u. (Bogárházi) evangélikus Széchenyi liget izraelita Széna u. nazarénus Összesen: Határidő: december / Közös földgázbeszerzés 59/2010. (III.09.) VKMB határozata 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Békés Megyei Önkormányzat koordinálása mellett lefolytatandó közös földgázbeszerzésre irányuló szindikátushoz. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a földgáz közös beszerzésére vonatkozó szindikátusi szerződés tervezetét, amelyet az Önkormányzatok - energiabeszerzési feladataik összehangolása céljából - a Békés Megyei Önkormányzat, mint gesztor koordinálása mellett kötnek.

11 11 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert, hogy a szindikátusi szerződést aláírja és a közös földgázbeszerzés ügyében eljárjon. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közös földgázbeszerzéssel kapcsolatosan felmerülő ,- Ft fedezetéül forrásként a évi költségvetésről szóló 1/2010. (I. 25.) önk. rendeletben a működési jellegű energiacéltartalék előirányzatot jelöli meg. Határidő: június / A évi vízterhelési díjak megállapítása 60/2010. (III.09.) VKMB határozata 4 igen 3 tartózkodó szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdésében biztosított jogával élve egyetért azzal, hogy a vízterhelési díj mérteke március hó 1. napjától az alábbiak szerint alakul. A díj mértéke: - lakossági és önkormányzati fogyasztóknál 10,00,- Ft/m3 + áfa, - a hatósági díjas fogyasztóknál és a szippantott szennyvíz esetében 59,70,- Ft/m3 + áfa. A díjat a Békés Megyei Vízművek Zrt. továbbra is a csatornadíjat is tartalmazó számlán, de attól megnevezésében és összegében elkülönítve, külön soron megjelenítve érvényesítheti úgy, hogy a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget veszi alapul. Határidő: március / Szennyvíztisztító-telep által kibocsátott szennyezés csökkentése 61/2010. (III.09.) VKMB határozata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bek. c) pontja szerint biztosított felterjesztési jogával élve kezdeményezi a Magyar Köztársaság Kormányánál a felszíni vizek védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet vízszennyezési bírságra vonatkozó rendelkezésének módosítását arra

12 12 vonatkozóan, hogy azon önkormányzatok esetében, amelyek a türelmi idő lejárta előtt elkezdik a szennyvíztisztító-telep megfelelő átépítését, a türelmi idő meghosszabbítható legyen. 17./ Szabadság tér 1-3. szám alatt kávézó létesítése Dr. Ferenczi Attila: Javaslom az ingatlant az önkormányzat bruttó ezer Ft-os áron értékesítse. Mezei Zsolt: Az 5. ponthoz: A vevő a felépítményt csak a látványterv alapján, a városi főépítésszel történt egyeztetés után építheti meg. 62/2010. (III.09.) VKMB határozata és Mezőgazdasági Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti társasház előtt létesítendő, 19 m 2 alapterületű kávézó felépítését támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága felkéri Vantara Gyula polgármestert, hogy a telekalakítási, építési és a használatbavételi engedélyhez szükséges jognyilatkozatokat adja ki. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a 2932/9. helyrajzi szám alatt nyilvántartott társasház egyik társtulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a 2932/8. helyrajzi számú közterület megnevezésű ingatlanból 19 m 2 területnagyság leválasztása megtörténjen, és a kívánt felépítmény a már meglévő, 2932/8. helyrajzi számú területhez hozzácsatolásra kerüljön. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december A megosztási vázrajz elkészítése Szabó János (5600 Békéscsaba, Kinizsi u F. lh. I/3. szám alatti lakos) feladata és költsége. A 19 m 2 területnagyság átcsatolásához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése is Szabó János kötelezettsége. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december Amennyiben a 3. pontban foglaltak teljesülnek, módosítani kell az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletét (a továbbiakban: vagyonrendelet). Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: december 31.

13 13 5. Amennyiben az 1-4. pont teljesül, abban az esetben Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 19 m 2 telket ,-Ft-os bruttó áron értékesíti a vevő részére. Szabó János az általa megvásárolt területet az általa mellékelt látványterv szerint a Városi Főépítész jóváhagyása után építheti meg. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december / Tájékoztatás a Kőmíves Kelemen sor útburkolat-felújítás megvalósításáról 63/2010. (III.09.) VKMB határozata Az útburkolat-felújításához az ÖKDB által lefolytatott tárgyalás eredményeként kialakuló ajánlati árat figyelembe véve a hiányzó, legfeljebb ,- forint többlet forrást a 2009-ről áthúzódó csapadékvíz fejlesztési tervek elkészítésére a évi költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat maradványból (50 cím/5 alcím/2 előirányzat csoport/4 kiemelt előirányzatból) átcsoportosítással biztosítja. Határidő: december / Forrásátcsoportosítás a Békési úti kerékpárút építésére 64/2010. (III.09.) VKMB határozata és Mezőgazdasági Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (II. 19.) önk. rendeletben foglaltak szerint, átruházott hatáskörben eljárva a Békési úti kerékpárút építéséhez az ÖKDB által lefolytatott tárgyalás eredményeként kialakuló ajánlati ár figyelembe vételével szükséges többlet saját forrást a Békés Békéscsaba közötti külterületi kerékpárút III. ütem építés fennmaradó saját forrásból (50 cím/5 alcím/5 előirányzat csoport/3.2 kiemelt előirányzatból) a belterületi szakasz megvalósításához hiányzó legfeljebb ,- Ft összeg átcsoportosításával jóváhagyja. Határidő: december / évi céltámogatás fel nem használt részéről történő lemondás 65/2010. (III.09.) VKMB határozata

14 14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Rendelőintézet évi céltámogatott gép- műszer beszerzéssel kapcsolatos fel nem használt (le nem hívott) ,-Ft céltámogatásról lemond. Határidő: március / Tájékoztató nyertes pályázatok aktuális helyzetéről 66/2010. (III.09.) VKMB határozata 6 igen egyhangú szavazattal és Mezőgazdasági Bizottsága a nyertes pályázatokról szóló tájékoztatót megismerte, és elfogadja. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök 22./ Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Határtalanul két keréken című pályázatában. Pályázat kódszáma: HURO0802/146 67/2010. (III.09.) VKMB határozata 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Határtalanul két keréken kerékpárút hálózat fejlesztése I. ütem című, HURO0802/146 kódszámú pályázaton Projekt Partnerként vesz részt. A Vezető Partner a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázat előkészítéséhez szükséges forrás - méterarányosan - meghatározott részét, maximum ,- Ft-ot, azaz kettőmillió-hétszáztizenhatezer forintot a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, amely összeg 95 %-a nyertes pályázat esetén visszaigényelhető. 3. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a pályázati önerőt, maximum ,- Ft-ot, azaz tizenhatmillió háromszáztizenhétezer forintot a és évi költségvetésben biztosítja. 4. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a projekt tervezett költségvetésének méterarányosan - Békéscsabára jutó részét, maximum ,- Ft-ot, azaz háromszázhuszonhatmillió-

15 15 háromszáznegyvenezer forintot a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület részére előfinanszírozásként a és évi költségvetésében előzetes egyeztetési ütemterv szerint biztosítja. Határidő: április / A Békéscsabai Városfejlesztési Kft. létrehozása 68/2010. (III.09.) VKMB határozata 5 igen 2 tartózkodó szavazattal 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése létrehozza a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: Békéscsabai Városfejlesztési Kft.) és annak alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja. A kft. törzstőkéje ,- Ft, azaz ötszázezer forint, amelynek fedezete az önkormányzat évi költségvetési rendeletében az e célra biztosított előirányzatban rendelkezésre áll. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert az alapító okirat aláírására és a cégalapításhoz szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. működéséhez szükséges, a pályázati dokumentációban szereplő ,- Ft, azaz huszonhétmillió forint összeghez ,- Ft, azaz kilencmillió-hétszázhúszezer forint saját erőt biztosít a és évi költségvetési rendelet Békéscsaba belváros rehabilitációja saját forrás keret terhére. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (született:, an.: ), szám alatti lakost bízza meg határozatlan időre a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával. Az ügyvezető díjazását bruttó, azaz forintban állapítja meg. A Közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a szerződés aláírására. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése április hó 1. napjától március hó 31. napjáig a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. felügyelő-bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

16 16 A Közgyűlés tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 34..(2) bekezdése alapján tagjai sorából elnököt kell választani. A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnöke részére Ft, a felügyelőbizottság tagjai részére Ft díjazást állapít meg. A Közgyűlés felkéri a felügyelőbizottság elnökét, hogy a felügyelőbizottság ügyrendjét jóváhagyás céljából terjessze a közgyűlés elé. és fb elnök Határidő: májusi közgyűlés időpontja 5. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének és felügyelőbizottságának egyetértése esetén a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ai figyelembe vételével, április hó 1. napjától december hó 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatának ellátására a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, cégjegyzék száma: , Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: ) választja. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: ) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft részére április 1. napjától havi ,- Ft + áfa, azaz ötvenezer forint + áfa díjazást állapít meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Szvercsák Szilvia jegyzőt, hogy biztosítson elhelyezést a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. működéséhez. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megbízza Dr. Farnas József ügyvédet (5600 Békéscsaba, Gyóni G. u ), hogy a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégbírósági bejegyzése során az önkormányzat képviseletében eljárjon. 8. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 631/2008. (XI. 20.) közgy. határozatát. Határidő: március 18.

17 17 24./ Életveszély megelőzése és állagmegóvási munkák a Gerlai Kastélyon 69/2010. (III.09.) VKMB határozata 6 igen egyhangú szavazattal és Mezőgazdasági Bizottsága az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendeletben biztosított hatásköre alapján az alábbi döntést hozza: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gerlai Kastély életveszély elhárítási és minimális állagmegóvási munkáinak haladéktalan elvégzése érdekében megbízza a Vandra Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (5600 Békéscsaba, Csabai út 25.) a munkák elvégzésével. 2. Az 1. pontban írt munkákat az állagmegóvásra és életveszély elhárításra készített és jóváhagyott költségvetés szerint kell elvégezni. Az állagmegóvás keretében a létesítmény esőcsatorna-hálózatát ki kell javítani, a hiányzó épületbádogozást pótolni kell, a tetőfedés hiányzó részeit ki kell egészíteni, és a felfagyott épületelemek újrafalazását el kell készíteni. Az önkormányzat az előzőekben írt munkák elvégzésére maximum bruttó ,- Ft-ot, azaz hétszáznyolcvannégyezer forintot biztosít. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t az előzőekben írt munkák műszaki ellenőrzési teendőinek elvégzésével. 4. A 2. pontban írt munkák pénzügyi fedezete a évi költségvetés vagyoni kiadásai. Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: azonnal 25./ Telek értékesítése az Almáskerti Ipari Parkban 70/2010. (III.09.) VKMB határozata 6 igen egyhangú szavazattal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önk. rendelet 29. (b) és (d) bekezdésében írtak alapján vevőkijelöléssel értékesíti a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban 20525/14. hrsz. alatt felvett, m 2 nagyságú telket az Electric World Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Virág u /7.) számára, az alábbi feltételekkel: 1. Az adásvételi szerződés akkor köthető meg, ha az önkormányzat tulajdonjoga a 20525/14. hrsz-ú telken bejegyzésre kerül. 2. A 20525/14. hrsz-ú telek vételára bruttó ,- Ft, azaz tizennyolcmillió-ötszázezer forint. A telek vételárát az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül, egy összegben kell megfizetni. 3. A beépítési kötelezettség 2 év, amelyet az adásvételi szerződés aláírásától kezdődően kell számítani. A vevő a beépítési kötelezettségét a létesítmény jogerős használatbavételi engedélyének megszerzésével teljesíti. 4. A vevő beépítési kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni. A beépítési kötelezettség biztosítására az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki, amellyel akkor

18 18 élhet, ha a vevő a beépítési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. A telek visszavásárlására az eredeti vételáron kerül sor. Sztankó János ügyvezető igazgató Határidő: december /Tárgy: a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan hasznosítása és Mezőgazdasági Bizottsága a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan hasznosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, melyről 2 igen 2 nem 2 tartózkodó szavazati arány miatt határozatot nem hozott. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Határidő: március 9. A Bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az ülést befejezettnek nyilvánította. Kmf. Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. szeptember 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Jánosné bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. november 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-9/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. szeptember 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. augusztus 10-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-9/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 28-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2013. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Sürgősségi indítvány napirendre vétele A közgyűlés 17 igen, egyhangú

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. november 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő kérdése K I V O N A T A - Dr.Vécsei László képviselő kérdést tett

Részletesebben

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. december 08. -ai üléséről. 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat a A Tárgy: napirend 806/2015. (12.08.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 30/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással, hogy leveszi a ZÁRT ülésre megjelölt 14.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. július 7-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. szeptember 3-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 27-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 393-2/2005. Előadó: Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. július 10-én tartott nyilvános soron kívüli üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép viselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője Budapest. Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (1.22.)

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. december hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat a közalkalmazottak és köztisztviselők tizenharmadik havi illetményének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-7/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. május 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-29/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. november 19-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben