amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága április 27-én (péntek) órakor tartott rendkívüli ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl"

Átírás

1 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága április 27-én (péntek) órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi Pál, a bizottság elnöke Mihálffy Béla, a bizottság alelnöke Nógrádi Tibor, a bizottság képviselı tagja Pocsai Blanka, a bizottság képviselı tagja Kónya Gábor, a bizottság képviselı tagja Pintér M. Lajos, a bizottság külsı szakértı tagja Gonda István, a bizottság külsı szakértı tagja Hüvös László, humán közszolgáltatási tanácsnok Kohári Nándor, képviselı Károlyfalvi Zsolt, a Szegedi Sport és Fürdık Kft. ügyvezetı igazgatója Szabó Zoltánné dr., a Jegyzıi Iroda munkatársa Varga Ágnes, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Dr. Antal Anikó, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Juhász Csilla, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Dr. Szentgyörgyi Pál: Köszönti a bizottság tagjait, s tájékoztatja a megjelenteket a napirendi pontokkal kapcsolatosan. Javasolja, hogy a évi Ifjúsági támogatási keret felhasználási szabályai napirendi pont megtárgyalásával kezdje a bizottság a munkáját, majd A évi Sportcélú támogatási keret koncepciója, felhasználásának szabályzata, Az Újszegedi Torna Club kiemelt támogatása és A Sportcélú támogatási keret felosztása következzen. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele. Kéri, hogy aki a javasolt napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot fogadta el: /2012. (IV. 27.) ISB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága április 27-én tartott rendkívüli ülésén a következı napirendet fogadta el: 1. A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználási szabályai 2. A évi Sportcélú támogatási keret koncepciója, felhasználásának szabályzata 3. Az Újszegedi Torna Club kiemelt támogatása 4. A Sportcélú támogatási keret felosztása 5. Egyéb Errıl a tisztségviselıket, a címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. 1

2 1. napirendi pont: A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználási szabályai Dr. Szentgyörgyi Pál: Jelzi, hogy azért javasolta ennek a napirendi pontnak az elırehozását, mert a szakirodának kiegészítése van a kiküldött anyaghoz. Dr. Antal Anikó: Egy bizonyos változtatást kellene elvégezni a koncepción, a szabályzaton és a pályázati felhíváson is, ami a pályázók körének a kiegészítése lenne. A változtatás szükségessége abból adódik, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatásokról szóló törvény szerint az eredeti elıterjesztésben az önkormányzati intézmények nem pályázhattak. A Jegyzıi Iroda álláspontja az volt, hogy pályázhatnak az önkormányzati intézmények, de önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok nem. Az anyagból kimaradt a gazdasági társaságokra vonatkozó rész, ezért kéri, hogy a bizottság olyan változtatással fogadja el a határozatot, amely alapján mindenhol bekerülne az, hogy nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és pályázhatnak nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. A tavalyi évhez képest további változásként említi, hogy az intézmények kerültek be a pályázók körébe a diákönkormányzatok helyett. Ennek technikai oka van, mivel háromoldalú megállapodásokat kellene kötni, mert a diákönkormányzatok nem jogi személyek. Mindenféleképpen egyszerőbb, ha jogi személyek pályáznak. Dr. Szentgyörgyi Pál: Összefoglalja az elhangzottakat, s kiemeli, hogy tulajdonképpen egy ponton változik mind a koncepció, mind a szabályzat, mind pedig a felhívás, melynek megfelelıen nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok. A diákönkormányzatokra vonatkozó változás nem módosítás, mivel az már szerepel az elıterjesztés mellékletében. Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy hozzászólása. Gonda István: Kérdezi, hogy a diákönkormányzatok kizárása a pályázati körbıl vonatkozik-e más diákcsoportokra is. Dr. Antal Anikó: Csak bíróságon bejegyzett szervezetek pályázhatnak. Dr. Szentgyörgyi Pál: A diákönkormányzat vagy a diáksportegyesület kezdeményezheti az iskolán keresztül a támogatási igény beadását. A szerzıdést az önkormányzat eddig is az iskolával kötötte meg, hiába a diákönkormányzat nyújtotta be a pályázatot. Véleménye szerint az iskolák nem fogják megakadályozni a sportkörök ilyen jellegő pályázati anyagainak benyújtását. Gonda István: Jelzi, hogy nemcsak diákönkormányzatokról van szó pályázóként, hanem ifjúsági csoportokról. Továbbra is kérdezi, hogy be nem jegyzett csoport pályázhat-e. Hüvös László: A vhr. is kizárja ezt a lehetıséget. Gonda István: A tavalyi kiírás szerint még lehetett pályázniuk a nem bejegyzett szervezeteknek is. Dr. Antal Anikó: Ebben az évben került pontosításra, hogy csak jogi személyek pályázhatnak, önkormányzati intézmények, kivéve önkormányzati gazdasági társaságok. Dr. Szentgyörgyi Pál: Bízik benne, hogy az iskolák nem fogják korlátozni az ilyen jellegő diákkezdeményezéseket, és ellenjegyzik, továbbítják a pályázatokat. Gonda István: Tartalmi javaslata, hogy pályázati összeg alsó határát fel kellene emelni. Megnézte a tavalyi kiíráshoz kapcsolódó döntéseket, s látta, hogy volt olyan szervezet, amelyik Ft-ot 2

3 kapott, s szerinte ennek nincs értelme. Véleménye szerint mind a három oldalon több vele a munka, s ezért a pályázati kiírás minimum összegét Ft-ra fel kellene emelni. Dr. Antal Anikó: A jelenlegi szabályzatban Ft-ra emelték a minimum pályázható összeget. Dr. Szentgyörgyi Pál: A pályázati felhívás szövegében is megtalálható, hogy maximum Ft, minimum Ft lehet az igényelt támogatás. Dr. Antal Anikó: Ez változás a tavalyihoz képest. Gonda István: A minimum összeget felemelné, a maximumot pedig csökkentené, mivel a bizottság tavaly is csak egyetlen pályázó esetében tudott Ft feletti támogatást megítélni. Mivel kicsi a keret, kevesebb is, mint tavaly, ezért kevesebb támogatást is lehet megítélni. Kérdezi, hogy mennyi az idei keret. Dr. Antal Anikó: Ft. Dr. Szentgyörgyi Pál: A bizottság kompetenciája, hogy a keretösszegen belül hogyan ítéli meg a támogatásokat annak ismeretében, hogy hány pályázat érkezik be és milyen támogatási igénnyel. Amennyiben a kereteket változtatja a bizottság, akkor szőkíti a pályázók lehetıségeit is. Gonda István: Kérdezi, hogy miért írják elı már a pályázat beadásához, hogy a bírósági bejegyzést benyújtsák, s miért nem elég azt csak a szerzıdéskötéshez megtenni. Nem érti, hogy akik esetleg nem is fognak nyerni, miért kellene a bíróságra menni, beszerezni ezt a dokumentumot. Dr. Szentgyörgyi Pál: Tudomása szerint a civil törvény változása ezt a kérdést újraszabályozta. Hüvös László: Ez a kérdés felmerült az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén is, mivel ott nagyon sok nyugdíjas szervezet pályázik. Ott egy olyan átmeneti rendelkezés született, hogy a pályázók pályázhatnak a dokumentum benyújtása nélkül is, de a tényleges utalás feltétele a vonatkozó dokumentum. A határidı május 31. Gonda István: Csak azt szeretné, hogy akik nem nyernek, azoknak ne kelljen plusz terheket vállalniuk. Hüvös László: Véleménye szerint itt is legyen a tényleges utalás feltétele a dokumentum benyújtása, viszont legkésıbb június 15-ig történjen meg, mivel a szakiroda nem foglalkozhat egész évben a dokumentumok befogadásával. Dr. Szentgyörgyi Pál: Javasolja, hogy a kötelezı mellékletek felsorolását tartalmazó pont bírósági végzésre vonatkozó része kerüljön át oda, ahol megtalálható, hogy a pályázónak sikeres pályázat esetén mit kell igazolnia. Hüvös László: Kérdezi, hogy a bizottság elfogadhatónak tartja-e a dokumentum benyújtásának végsı idıpontjaként a június 15-öt. Dr. Antal Anikó: A pályázat beadási határideje a pályázati felhívás megjelenését követı két hét. Dr. Szentgyörgyi Pál: Érzékeli, hogy Hüvös László a szakiroda terheit szeretné csökkenteni a konkrét határidı megállapításával, de ezt azért nem javasolja, mert vannak olyan pályázati kezdeményezések, amelyek idıponthoz kötöttek, pl. egy decemberi rendezvény, s ebben az esetben szerzıdéskötésre is csak késıbb kerül sor. 3

4 Gonda István: A pályázatok benyújtására vonatkozóan kevesli a 2 hetet. Normál pályázatnál 30 napot szoktak biztosítani határidıként. Pocsai Blanka: Amennyiben megvan a pályázati cél és az ahhoz kapcsolódó részletes költségvetés, akkor nem bonyolult a pályázat elkészítése, mivel ez egy nagyon egyszerő pályázat. Gonda István: Az információáramlást is kevésnek tartja, mivel a Délmagyarországban egyszer jelenik meg, s nem biztos, hogy az érintettek elolvassák azt. Pocsai Blanka: Nem csak a Délmagyarországban jelenik meg. A Városi TV reklámújságjában és a város honlapján is megjelenik. Hüvös László: Késıinek tartja a meghirdetést a táboroztatási célok megvalósítására. Gonda István: Szerinte is késın történt a pályázati kiírások megjelentetése. Az év elsı felében lévı programok megszervezése gyakorlatilag lehetetlen, mivel az ifjúsági szervezetek nem tudják azokat megfinanszírozni saját forrásaikból. Ebbıl kifolyólag ezek a pályázatok csak az év második felére vonatkoznak. Kérdezi, hogy hogyan lehetne ezen változtatni: úgy, hogy a pályázatok elıbb kerülnek kiírásra vagy úgy, hogy nem naptári évre, hanem 12 hónapra legyenek érvényesek a kiírások, és így a pályázatokat beadhatnák pl. jövı májusi program támogatására. Ez bevett dolog az NCA-nál is. Pocsai Blanka: December 31-ig kiállított számlákat lehet elszámolni. Gonda István: Megnézte a békéscsabai ugyanilyen kereteket, ahol nem január 01-tıl december 31- ig lehet, hanem átnyúlóan a következı évre. Varga Ágnes: A végrehajtási rendelet kimondja, hogy jövı évi kötelezettségvállalás keretek terhére nem történhet. Gonda István: Ebben az esetben a rendelettel van a gond. Kérdezi, hogy hogyan lenne arra lehetıség a késıbbiekben, hogy a pályázati kiírások hamarabb jelenjenek meg. Dr. Szentgyörgyi Pál: Jelzi, hogy annyi törvényi változás volt, és annyi munkája van a hivatalnak, hogy most kerülhetett csak sor az elıterjesztés benyújtására. A tervek szerint erre márciusban került volna sor. Amennyiben a törvények a jövı évben nem változnak ilyen mértékben, akkor biztos, hogy a meghirdetésre is hamarabb kerülhet sor, mivel akkor sem az összefüggéseit, sem a szerkezetét, sem a megfogalmazásait nem kell újra kitalálni. Gonda István: További problémaként ismétli, hogy az elsı félévi programokra nem tudnak pályázni az érintettek. Dr. Szentgyörgyi Pál: Jelzi, hogy két módosító javaslat hangzott el, mely szerint a bírósági igazolás benyújtására a szerzıdéskötés elıtt kerüljön sor és ne a pályázat benyújtásakor, valamint a szakiroda által a gazdasági társaságokra vonatkozó kezdeményezés. Kéri, hogy aki egyetért ezzel a két javaslattal, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a két módosító javaslatot. Kéri, hogy aki egyetért a módosításokkal változtatott szabályzattal, koncepcióval és határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal, az alábbi határozatot fogadta el: 4

5 /2012. (IV. 23.) ISB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetıjének a évi Ifjúsági támogatási keret felhasználási szabályairól szóló, 1147/2012. számú elıterjesztését, és az alábbi határozatot hozta. 1./ A bizottság az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 15/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet 8. (14) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján jóváhagyja a határozat mellékletét képezı, a évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának koncepcióját (1. sz. melléklet), illetve felhasználásának szabályairól szóló tervezetét (2. sz. melléklet) az alábbi módosításokkal: 1.1. A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának koncepciója 5 -a kiegészül az alábbi szövegrésszel: pályázatot nyújthatnak be nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának szabályzata 2. (6) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel: pályázatot nyújthatnak be nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának szabályzata 2. (9) bekezdése módosul atekintetben, hogy a pályázónak csak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása elıtt szükséges benyújtani a létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot. 2./ A bizottság a évi Ifjúsági támogatási keretre vonatkozó, a határozat 3. sz. mellékletét képezı pályázati felhívást jóváhagyja az 1.1 és az 1.3 pontokban jelzett módosításokkal. 3./ A bizottság úgy döntött, hogy - az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó évi mőködési kiadások - Központi kulturális feladatok - Ifjúsági támogatási keret elıirányzat terhére - egy alkalommal jelenjen meg figyelemfelkeltı felhívás a Délmagyarország c. napilapban, továbbá hogy a teljes pályázati anyag legyen letölthetı az önkormányzat honlapjáról. 4./ A bizottság, a polgármester útján, kéri az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetıjét, hogy intézkedjen a figyelemfelkeltı felhívásnak a Délmagyarországban továbbá a pályázati felhívásnak és a pályázati dokumentációnak az önkormányzat honlapján való megjelentetésérıl. Határidı: a Délmagyarországban a jelen határozat keltét követı 10 napon belül, az önkormányzat honlapján a Délmagyarországban való megjelenés napján. Felelıs: az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetıje. Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes Fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. 5

6 1. sz. melléklet A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának koncepciója 1. Az Ifjúsági és Sportbizottság az Ifjúsági támogatási keret elosztásánál a következı célkitőzéseket veszi figyelembe: (1) Az Ifjúsági támogatási keret azokat a szervezeteket támogatja, amelyek ifjúságnak szóló programokat, rendezvényeket, táborozásokat szerveznek és fejlesztik ifjúsági szolgáltatásaik körét. (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelıen az Ifjúsági támogatási keret az alábbi ifjúsági tevékenységek támogatására szolgál: - rendezvények, amelyek segítik a fiatalokat problémáik megoldásában, - táborozások, - rendezvények, amelyek formálják a fiatalok életmódját, - szabadidı tartalmas eltöltése, - hagyományok teremtése, ápolása, - ifjúsági közösségi terek fejlesztésére szolgáló, kisértékő tárgyi eszközök beszerzésének segítése. 2. Az Ifjúsági támogatási keretre kiírandó pályázatok esetében a meghirdetéssel kapcsolatosan felmerülı költségek az Ifjúsági támogatási keretet terhelik. Az Ifjúsági támogatási keretbıl támogatást kizárólag pályázat útján lehet elnyerni. A évi Ifjúsági támogatási keret felosztásának jogcímei konkrétan a következık: 3. - A kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentıs mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintő, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak - B kategória: kisértékő tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére - C kategória: táborozások 6

7 4. Az Ifjúsági támogatási keretre beérkezett pályázatok elbírálásánál az alábbi prioritások érvényesülnek: - újszerő kezdeményezések, - több szervezet együttmőködésével megvalósuló programok, táborozások, képzések, - rendezvények esetében az ifjúsági réteg jelentıs mértékő megmozgatása (városi mértékő, nyitott mások számára is, legalább 100 fıt érintsen) - kulturális és hagyományırzı rendezvények, - kommunikáció fejlesztésére irányuló célok megvalósítása, - képesség- és készségfejlesztı programok, - a korosztály öntevékenységének és érdekképviseletének kialakulását segítı célok, - fiatalok bevonásával megvalósuló szervezési célok, - prevenció. 5. Pályázatot nyújthatnak be szegedi székhelyő civil ifjúsági, kulturális, oktatási intézmények, szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá melyeknek Szegeden mőködik hivatalos tagszervezete és tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi, alapítványok (konkrét rendezvényre pályázhatnak) amelyek - gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; - vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; - vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítı okiratukban; - vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékő dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg. A szegedi székhelyet bírósági kivonattal szükséges igazolni. Nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, politikai szervezetek, magánszemélyek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelızı öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága a /2012. (IV. 27.) ISB számú határozatával. 7

8 2. sz. melléklet A évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának szabályzata 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 15/2012. (III.06.) önkormányzati rendelet (Vhr.) 9. (14) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Ifjúsági támogatási keret felhasználásáról az Ifjúsági és Sportbizottság dönt. (2) A Vhr. 9. (14) bekezdésében foglaltak szerint, a bizottságnak a kerettel kapcsolatos eljárási és a pályáztatás lebonyolításának rendjét tartalmazó szabályzattal kell rendelkeznie. (3) Az Ifjúsági támogatási keret elosztásánál követendı célkitőzéseket az Ifjúsági támogatási keret felhasználásának koncepciója tartalmazza. 2. (1) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése minden költségvetési évre meghatározza az Ifjúsági támogatási keret rendelkezésére álló pénzügyi keretet. (2) Az Ifjúsági támogatási keretbıl támogatást kizárólag pályázat útján lehet elnyerni. (3) Az Ifjúsági és Sportbizottság az Ifjúsági támogatási keret terhére a támogatandó célok, a pályázati határidı és pályázati értékhatár feltüntetésével pályázatot hirdet. A tárgyévi pályázati felhívást a helyi sajtóban és az önkormányzat weblapján nyilvánosságra hozza. (4) A keretbıl csak kiegészítı támogatás nyújtható a pályázónak, akinek a pályázott cél teljes költségének legalább 30 %-ával rendelkeznie kell a pályázat benyújtásakor. Ez az összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatásból. (5) A tárgyévben az Ifjúsági támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, program támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással jár. Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhetı. Nem kaphat támogatást olyan pályázó, amely a tárgyévben már három keretbıl kapott támogatást. (6) Pályázatot nyújthatnak be: - szegedi székhelyő civil ifjúsági, kulturális, oktatási intézmények, szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá melyeknek Szegeden mőködik hivatalos tagszervezete és tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi. - alapítványok (konkrét rendezvényre pályázhatnak) amelyek - gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; - vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; - vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítı okiratukban; - vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékő dokumentumban a gyermek és 8

9 ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg. Nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, politikai szervezetek, magánszemélyek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelızı öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. (7) A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a bruttó összköltség 70%-a, maximum Ft lehet és nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál. Az önrész 50%-ának készpénzben kell a pályázó rendelkezésére állnia, kivéve a B pályázati kategória esetén, ahol a teljes önrésznek készpénzben kell rendelkezésre állni. (8) A támogatást kérınek nyilatkoznia kell, a) a támogatási célról, idıhöz kötött cél esetén az idıpontról, helyszínrıl, rendezvény esetén a várható résztvevık számáról; b) a megjelölt támogatási célhoz milyen összegő saját és egyéb forrással rendelkezik; c) a tárgyévben melyik önkormányzati támogatási keretbıl milyen címen, milyen összegő támogatást igényelt, illetve kapott; d) a tárgyévet megelızı évben milyen címen, milyen összegő támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elızı évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással és mikor nyújtotta be az errıl szóló beszámolót; e) köztartozásait (NAV, vám, helyi adó és illeték) maradéktalanul megfizette, vagy köztartozása nincs; f) a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról. (9) A pályázathoz csatolni kell - a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, - a hiánytalanul kitöltött és aláírt programőrlapot, a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat, az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat. A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása elıtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -a szerint az adott üzleti év mérlegfordulónapját követı ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját, valamint létezését 30 napnál nem régebbi bírósági kivonattal kell igazolni.. (10) Az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a bizottság nem zárja ki a keret pályázatából azokat, akik az önkormányzat más kereteihez más cél támogatására a bizottsághoz benyújtott pályázaton túl egy pályázattal pályáznak, kizárja viszont azokat, akik ugyanezen cél támogatására más önkormányzati keretbıl is kérnek támogatást, valamint azokat, akik az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás keretében a tárgyévben egyéb költségvetési elıirányzatokból támogatást kapnak. (11) Kisértékő tárgyi eszköz beszerzésére irányuló pályázat esetén az eszközök egyenkénti értéke nem haladhatja meg a bruttó 100 ezer forintot. 9

10 3. (1) Pályázni csak az Oktatási, Kulturális és Sportiroda által kiadott pályázati adatlapon és programőrlapon lehet, mely letölthetı elektronikus formában a honlapról. (2) A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportirodára kell benyújtani. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak vagy ezen szabályzatnak nem megfelelı, továbbá a határidın túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Hiányosan kitöltött pályázat esetén az iroda e tényrıl értesíti a pályázót, legfeljebb 5 munkanapos határidıvel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy a pályázati feltételeknek való meg nem felelés esetén a kérelmeket a bizottság elnöke elutasítja. (3) A támogatási kérelmek közül azok kerülnek megvitatásra az illetékes bizottság elé, melyeket az Oktatási, Kulturális és Sportiroda véleményezett. (4) Az Ifjúsági és Sportbizottság elbírálja a pályázatokat és megállapítja a támogatások összegét. (5) Pályázat útján elnyert támogatást csak a pályázati adatlapon megjelölt szerzıdı partnernek lehet átutalni, az általa megnevezett számlaszámra, megnevezve a támogatott célt. (6) A pályázókat az elbírálást követıen az Oktatási, Kulturális és Sportiroda értesíti, a támogatottak listáját a támogatott cél és a megítélt támogatás összegének feltüntetésével az önkormányzat internetes oldalán nyilvánosságra hozza a döntést követı 60 napon belül. (7) A keret terhére történı támogatás kifizetése kizárólag támogatási szerzıdés alapján lehetséges. A szerzıdésnek tartalmaznia kell: a) a támogatott szervezet, program vagy támogatandó cél pontos megjelölését, továbbá idıponthoz kötött rendezvény esetén az idıpontot, b) az önkormányzatot terhelı fizetési kötelezettség teljesítési határidejét; az esetleges fizetési ütemezést, c) a szerzıdı partner bankszámla számát, adószámát, d) a támogatással való elszámolás határidejét és módját, továbbá hogy az elszámolás nem teljesítése esetén a támogatott a támogatást köteles visszafizetni, és 3 évig újabb támogatást nem kaphat, e) azt, hogy a támogatott a támogatás kiutalása elıtt igazolni köteles, hogy van-e köztartozása, az átütemezésrıl szerzıdést kötött, illetve hogy a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott értékhatár alatti támogatás esetén elfogadható a nyilatkozat is. A évi Ifjúsági támogatási keret felosztásának jogcímei konkrétan a következık: 4. - A kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentıs mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintő, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak, - B kategória: kisértékő tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére, - C kategória: táborozások. 5. (1) A támogatásban részesített a program lezárultát követı 60 napon belül de legkésıbb a tárgyévet követı év január 31-éig köteles az Oktatási, Kulturális és Sportiroda által kiadott 10

11 elszámolási nyomtatványon a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás felhasználásáról, a felhasználást bizonyító számlák másolataival elszámolni az Oktatási, Kulturális és Sportiroda felé. Az elszámolási határidıt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérésére az Ifjúsági és Sportbizottság legkésıbb a tárgyévet követı március 31-éig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidı lejártát legalább 30 nappal megelızıen kérelmezi. (2) Az elszámolási kötelezettséget a szerzıdésben elıírt határidıig nem teljesítı támogatottat az Oktatási, Kulturális és Sportiroda írásban felszólítja a beszámoló pótlására 8 munkanapos határidıvel, ha a pályázó kötelezettségét nem teljesíti, az Iroda felszólítja a támogatás 15 napon belüli visszafizetésére, és közli vele, hogy 3 évig újabb támogatást nem kaphat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától. (3) A támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet 5. (9) értelmében a kiutalás elıtt köteles igazolni, hogy köztartozásait maradéktalanul megfizette (ez nem vonatkozik az önkormányzati alapítású közalapítványokra). Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága a /2012. (IV. 27.) ISB számú határozatával. 11

12 Általános elvek Melléklet a évi Ifjúsági támogatási keret felhasználásának szabályzatához Felhasználási és elszámolási segédlet a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Ifjúsági támogatási keretébıl elnyert támogatáshoz A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett keretekbıl támogatásban részesült szervezetek, magánszemélyek pályázati programjuk megvalósulásáról, a támogatás célszerő és szabályszerő felhasználásáról számot adnak. A támogatási szerzıdésben rögzített, támogatott feladatok, kötelezettségek teljesítését követıen a szerzıdésben meghatározott határidın belül a támogatottak beszámolót készítenek, amelynek fı részei a) szakmai beszámoló, b) pénzügyi elszámolás és a kapcsolódó mellékletek. A támogatás felhasználása során arra kell törekedni, hogy az egyes felmerülı kiadások az elszámolás szabályait figyelembe véve megfelelıen legyenek dokumentálva. A támogatott csak abban az esetben jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerően, a szerzıdésben rögzített feladatokra került felhasználásra. A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes szerzıdés szerinti összegével el kell számolni. A felvett támogatás mértékénél kisebb összegő elszámolást benyújtó támogatott elesik az el nem számolt támogatástól a fel nem használt összeget köteles visszafizetni. A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az önkormányzattól támogatásban nem részesülhet. A szakmai beszámoló kritériumai A szakmai beszámoló a pályázati anyagban és a támogatási szerzıdésben vállalt feladatok megvalósulását és a támogatás felhasználását mutatja be, és a szerzıdésben felsorolt szakmai feladatokkal azonos szerkezetben készül. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló számlaösszesítıjében szereplı sorokhoz, az abban megjelenı számlákhoz, bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célkitőzés részeként használta fel a pályázó a támogatást, milyen eszközt, tárgyat, szolgáltatást vásárolt. Amennyiben a szakmai beszámoló nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból világosan nem tőnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható el. A pénzügyi elszámolás kritériumai A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzıdı fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor harmadik felet bíz meg, megbízási szerzıdéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a felmerült költségeket milyen mértékben fedezték a szerzıdés szerinti támogatásból. Csak azok a számlák fogadhatók el, amelyek az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv által meghatározott kritériumoknak megfelelnek, azaz: 12

13 "A számla kötelezı adattartalma a következı: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítıjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzıjének, szolgáltatás igénybevevıjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; e) a termék értékesítıjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzıjének, szolgáltatás igénybevevıjének neve és címe; f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetıleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı; g) a 163. (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett idıpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétıl; h) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetıleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetı, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmazott adó mértéke; j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmő utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ka) mentes az adó alól, vagy kb) után a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje az adófizetésre kötelezett; l) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározott adatok; m) utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmő utalás arra, hogy a XV. fejezetben meghatározott különös szabályokat alkalmazták; n) használt ingóság, mőalkotás, győjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmő utalás arra, hogy a XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; o) pénzügyi képviselı alkalmazása esetében a pénzügyi képviselı neve, címe és adószáma." A fenti formai és tartalmi kritériumoknak nem megfelelı számla nem fogadható el elszámolásként. Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplı bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a kifizetés alapjául szolgáló megkötött szerzıdések, megrendelık, teljesítés-igazolások, jegyzıkönyvek, egyéb dokumentumok. Az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvényt stb. szintén csatolni kell. A számlák és bizonylatok keltezési dátumai az adott elszámolási idıszakba kell, hogy essenek. Ezen idıszak kezdete legkorábban január 1., végsı dátumát a támogatási szerzıdés tartalmazza (az elszámolás határideje). 13

14 Az elszámolások menete 3. A számlákat, bizonylatokat állítsa olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek a beszámoló logikájának. A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatokat, kiadási pénztár-bizonylatokat (vagy a számlának tartalmaznia kell a "fizetve" megjegyzést). 4. Ezután vezesse rá valamennyi számla és bizonylat eredeti példányára a következı szöveget: "a évi Ifjúsági támogatási keret felé elszámolva....ft. Csak ezután fénymásolja a számlát, bizonylatot! Csak az ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató azt kéri, a támogatott köteles az elszámolásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenırzésre bemutatni. Az elszámolás fı dokumentuma az Elszámolólap, kötelezı mellékletei a Számlaösszesítı-jegyzék, valamint a számlák és bizonylatok másolatai. Az Elszámolólapot és a Számlaösszesítı-jegyzéket az Oktatási, Kulturális és Sportiroda a támogatási szerzıdéssel egyidejőleg a támogatott rendelkezésére bocsátja. - Az azonosíthatóság és a kereshetıség végett a számlaösszesítı (egynél több számla vagy bizonylat csatolása esetén használandó) sorait sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja, hogy a támogatás megvalósulását ellenırzı szerv egyértelmően meg tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a szerzıdésben vállalt feladatoknak való megfelelést. - Minden számlaösszesítı végén az összegeket össze kell adni. - A számlaösszesítıben felsorolt számlákban és bizonylatokban foglalt adatoknak meg kell egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok adataival. A támogatott, illetve a képviseletre jogosult a számlaösszesítı valamennyi oldalát lássa el kézjegyével. A meghatalmazás A támogatottaknak lehetıségük van arra a beszámoló és az elszámolás elkészítése során, hogy a képviseletre jogosult személyen túl bárkit meghatalmazzanak a dokumentumok aláírására, hitelesítésére. A meghatalmazásban a meghatalmazó képviselı és a meghatalmazott azonosítását szolgáló adatokon és aláírásukon túl meg kell jelölni a meghatalmazás célját, a meghatalmazottnak az eljárásban való jogosultságát, valamint azt legalább két azonosítható tanú aláírásával kell ellátni. A meghatalmazást csatolni kell az elszámoláshoz. Szankciók: Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 15/2012. (III. 06.) önkormányzati rendelet 5. (13) bekezdés szerint "amennyiben a támogatott az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a megállapodásban megjelölt határidıre nem számolt el, úgy a támogatás teljes összegét a felszólítást követı 15 napon belül köteles visszafizetni és újabb támogatás 3 évig nem folyósítható". Nem szabályszerő elszámolás esetén: Ha a kezelı szerv figyelembe véve az elszámolási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak elemei nem felelnek meg az elıírásoknak, kötelezi a támogatott szervezetet az elszámolás nem szabályszerő részének megfelelı támogatási összeg visszafizetésére. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága a /2012. (IV. 27.) ISB számú határozatával. 14

15 Pályázati felhívás 3. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a évi Ifjúsági támogatási keretre. A pályázat célja: - A kategória: gyermek és/vagy ifjúsági szférát jelentıs mértékben megmozgató, legfeljebb városi szintő, a fiatalok kreativitásának megmutatására alkalmas rendezvények, amelyek hagyományok teremtésére és ápolására is alkalmasak - B kategória: kisértékő tárgyi eszközök beszerzése, ifjúsági közösségi terek fejlesztésére - C kategória: táborozások A pályázat keretösszege: forint. Támogatásban szegedi székhelyő jogi személy részesülhet. A szegedi székhelyet bírósági kivonattal szükséges igazolni, melyet a pályázathoz nem kell benyújtani, de nyertes pályázat esetén benyújtása feltétele a támogatás kiutalásának. Pályázatot nyújthatnak be: - szegedi székhelyő civil ifjúsági, kulturális, oktatási intézmények, szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá melyeknek Szegeden mőködik hivatalos tagszervezete és tevékenységét a szegedi lakosok szolgálatára végzi. - alapítványok (konkrét rendezvényre pályázhatnak) amelyek - gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; - vagy a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; - vagy a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítı okiratukban; - vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékő dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg. Nem pályázhatnak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, politikai szervezetek, magánszemélyek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a pályázat kiírását megelızı öt évben saját vagy párttal közös jelöltet állítottak országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson. A tárgyévben az Ifjúsági támogatási keretre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyben egy cél, egy konkrét program, illetve a szervezet éves mőködésének a támogatását kérheti. Több cél együttes megnevezése a pályázatból való kizárással járhat. Az igényelhetı és elnyerhetı összeg legfeljebb a bruttó összköltség 70%-a, maximum Ft lehet és nem lehet kevesebb 50 ezer forintnál. Az önrész 50%-ának készpénzben kell a pályázó rendelkezésére állnia, kivéve a B pályázati kategória esetén, ahol a teljes önrésznek készpénzben kell rendelkezésre állni. Pályázni kizárólag az Ifjúsági támogatási keret pályázat 2012 adatlapon és programőrlapon lehet. Az adatlap, programőrlap és a pályázatot részletesen leíró koncepció és szabályzat, valamint a szükséges nyilatkozatok letölthetık az Internetrıl: a címrıl (Pályázatok). A pályázat kötelezı mellékletei (a pályázattal együtt kell benyújtani): 15

16 a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat, az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikke szerinti de minimis támogatásokra vonatkozó nyilatkozat. A pályázónak sikeres pályázat esetén, a támogatás kiutalása elıtt igazolnia kell, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. -a szerint az adott üzleti év mérlegfordulónapját követı ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezte beszámolóját, valamint létezését 30 napnál nem régebbi bírósági kivonattal kell igazolni. A pályázatot Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Kulturális és Sportirodájának címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) kell benyújtani, Ifjúsági támogatási keret pályázat 2012 megjelöléssel. A pályázat benyújtásának határideje: május 21 A pályázat elbírálásáról és annak eredményérıl a pályázók írásos értesítést kapnak. Jóváhagyta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága a /2012. (IV. 27.) ISB számú határozatával. 2. napirendi pont: A évi Sportcélú támogatási keret koncepciója, felhasználásának szabályzata Dr. Szentgyörgyi Pál: Kérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatosan kérdése, észrevétele. Varga Ágnes: Kéri a tisztelt bizottságot, hogy az Ifjúsági támogatási keretnél elfogadott módosításokat fogadja el a Sportcélú támogatási keret esetében is, amely a 3. (9) bekezdésébe kerülne beépítésre. Gonda István: Az idei anyagot ugyan nem látta, s így csak a tavalyiból tud dolgozni, de itt is kéri, hogy a NAV igazolást csak nyertes pályázatok esetében kelljen benyújtani. Varga Ágnes: A 11. pont 3. bekezdés b. pontjában található az a kötelezettség, mely szerint a pályázónak igazolnia kell a köztartozás-mentességét. Gonda István: Jelzi, hogy a bírósági bejegyzésre gondolt. Varga Ágnes: Felolvassa a szabályzat vonatkozó részét. Dr. Szentgyörgyi Pál: Megállapítja, hogy ebben a szabályzatban már eleve a támogatás kiutalásához kötött a dokumentum benyújtása. Gonda István: Ebben a szabályzatban is szerepelt a tavalyi évben az Ft-os limit, s kérdezi, hogy a limiten lehetne-e emelni, mivel alacsonynak tartja. Dr. Szentgyörgyi Pál: Véleménye szerint diáksportköröknek ilyen összeg is segítséget jelenthet, egyebekben pedig ez keretszabályozás. 16

17 Gonda István: Szintén a tavalyi szabályzatban volt benne, hogy az olvashatatlanul kitöltött pályázatokat nem fogadnak be. Kérdezi, hogy nem lehetne-e azt kérni, hogy számítógéppel töltsék ki az őrlapot. Manapság ez már normálisnak számít. Varga Ágnes: Az irodának az a gyakorlati tapasztalata, hogy az idısebb sportvezetık, a kisebb sportszervezetek vezetıi se mobiltelefont, se számítógépet nem használnak, ezért nincs a szabályzatban ilyen kötelezettség. Nógrádi Tibor: A 3. oldalon a látvány csapatsportok kizárása az utánpótlás-nevelési támogatásból ellentmond a tavaly szeptember 30-i közgyőlés határozatának, ahol a SZEOL SC utánpótlásra 4,5 millió forint került beállításra a 2012-es évre. Varga Ágnes: A közgyőlés a március 2-i ülésén, amikor a költségvetést elfogadta, akkor módosította a határozatában a korábbi közgyőlési határozat ezen pontját. A törlési határozat szerint az elsı két bekezdés maradt meg, a többit törölte a közgyőlés. Így csak a Szeged millió forintos támogatása maradt meg, az alatta lévı három sort a közgyőlés úgy módosította, hogy ebben az évben a költségvetésben nem szerepelnek. Nógrádi Tibor: Tud errıl, de az egyik megjegyzése, hogy ezt az Ifjúsági és Sportbizottság nem tárgyalta, a másik megjegyzése pedig, hogy ez el volt rejtve, mivel csak határozatszámokra hivatkozva kerültek be a törlési határozatba. Véleménye szerint csak ez lehetett az oka, hogy a közgyőlés ezt elfogadta ebben a formában. Hüvös László: Módosító javaslatot szeretne tenni. A Sportcélú támogatási keretnél az elsı bekezdés utolsó mondatának törlését kéri: a bizottság legalább 3 éve mőködı sportszervezeteknek nyújt támogatást. A javaslat oka, hogy a bizottság törekedett arra, hogy az egyesületek az integráció irányába mozduljanak el, így viszont az esetlegesen az elmúlt idıszakban integrálódott szervezeteket büntetné a bizottság. Dr. Szentgyörgyi Pál: Kérdezi, hogy a probléma nem a 3 évvel van. Hüvös László: Nem, hanem azzal, hogy olyan szervezetek is kizárásra kerülhetnek, akiknek van elıéletük. Dr. Szentgyörgyi Pál: Kérdezi, hogy kivételek legyenek-e beépítve. Hüvös László: Az egész mondat kerüljön törlésre. Dr. Szentgyörgyi Pál: Felhívja a figyelmet, hogy ebben az esetben a most alakult sportszervezetek is pályázni fognak. Hüvös László: Véleménye szerint a bizottság majd tud differenciálni, mivel a pályázatok esetében az elbírálásnál nincs automatizmus. Dr. Szentgyörgyi Pál: Így szubjektívvé válik a döntéshozatal. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. Kérdezi, hogy van-e valakinek még hozzászólása. Pintér M. Lajos: Visszatérve a Nógrádi képviselı úr által felvetett költségvetési problémához kérdezi, hogy hogyan történhetett meg az, hogy bár a Tisza Volán SC labdarúgó csapatának élı szerzıdése van június 30-ig, de ez nem lett betervezve a költségvetésbe. Azért sem érti, mert 17

18 Mihálffy Bélával együtt a február 20-i ülésen, ugyanezen a helyen érdeklıdtek, hogy a kiemelt soron lévı összeg miért csökkent annyival, amennyivel csökkent. Akkor elnök úr azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat minden szerzıdéses kötelezettségét ebbıl a keretbıl tudja vállalni. Itt azért történt csökkentés, mert különbözı marketing és egyéb szerzıdések mögé kerültek be bizonyos összegek a jogszabályi feltételeknek megfelelıen. Kérdezi, hogy miért nem lett betervezve a Tisza Volán SC élı szerzıdésének fedezete, ill. miért akarják a Sportcélú támogatási keretet 7,5 millió forinttal megterhelni. Tudomása szerint az önkormányzat március elején kezdeményezte ennek a szerzıdésnek a felbontását, s kérdezi, hogy errıl a bizottság miért nem szerzett tudomást. Varga Ágnes: Tudomása szerint a közgyőlés elé február 25-én került elsı körben egy elıterjesztés a költségvetésrıl, de ezen a közgyőlésen az elıterjesztés nem került elfogadásra. Egy héttel késıbb volt egy másik elıterjesztés, amelyben szerepelt ez a módosítás. Ebben a módosításban az elıterjesztı a szeptember 30-i határozatnak a Tisza Volánra vonatkozó részét valamiért figyelmen kívül hagyta. Pintér M. Lajos: Kérdezi, hogy élı szerzıdésre vonatkozóan hogyan történhetett ez. Varga Ágnes: Kimaradt a támogatási szerzıdéshez kapcsolódó összeg betervezése. Dr. Szentgyörgyi Pál: Inkább a szerzıdés felmondására vonatkozó határozat maradt ki. Hiba történt, amit a jegyzı úr észlelt, és ennek megfelelıen tett jelzést. Pintér M. Lajos: Emlékezete szerint februárban elıször 156 millió forint volt a kiemelt soron, majd 166 millió forintra változott, mivel bekerült az ÚTC támogatása. Bizottsági tagként azt a tájékoztatást kapták, hogy minden élı szerzıdésnek az önkormányzat a kiemelt sorról eleget tud tenni, beleértve a Tisza Volán-t is, mint kiemelt szervezet. Ezek szerint félre lettek tájékoztatva. Dr. Szentgyörgyi Pál: Jóhiszemő tájékoztatást kaptak a bizottsági tagok, az ı tudomása szerint is minden kiemelt szervezet támogatására volt fedezet. Pintér M. Lajos: Ezért kérdezi, hogy hol csúszott el a dolog. Sérelmezi, hogy a Sportcélú keretbıl kellene finanszírozni egy olyan szerzıdést, aminek a költségvetésben szerepelnie kellett volna. Megállapítja, hogy ezek szerint jogszerőtlenül kimaradt ez a tétel a költségvetés tervezésébıl. Kérdezi, hogy lehetne-e orvosolni ezt a problémát. Hüvös László: Kapott megkeresést a városházáról ezzel a problémával kapcsolatban, s ez valóban egy költségvetési tervezési hiba volt. Alpolgármester úrral egyeztettek, s arra a megállapodásra jutottak, hogy ez a 7,5 millió forintos összeg visszapótlásra kerül a Sportkeret terhére, hiszen annak tudatában fogadta el a közgyőlés a költségvetést, hogy 47,5 millió forint jut a sport támogatására. Tekintettel arra, hogy mostmár ismert, hogy a vízilabdacsapat nem lesz elsı helyezett, így jónéhány olyan eredménytartalék van, ami a költségvetésben a kiemelt sportegyesületek során van, és fel fog szabadulni. Ez június közepére lesz nyilvánvaló, hogy melyek azok a szabad források, amelyek felhasználhatók. Onnan elvileg lesz arra lehetıség, s bízik benne, hogy mindkét fél részérıl meg lesz az akarat is, hogy a 7,5 millió forint visszakerüljön a sportkeretbe. Dr. Szentgyörgyi Pál: Reméli, hogy a kormány megszorító intézkedései nem érintik majd ezt a szándékot. Tudomása szerint 4 mrd forintos elvonás várható az önkormányzatoktól a Szél Kálmánterv alapján, de az még nem ismert, hogy ez mely területeket fogja érinteni. Kérdezi, hogy a szabályzattal kapcsolatban van-e valakinek még módosító javaslata. Kónya Gábor: Szeretne visszatérni az elızı szavazáshoz, mivel az egy fekete-fehér döntés volt. 18

19 Árnyaltabb javaslatot tesz, mellyel kapcsolatosan szavazást kér. A 3 évet csökkentsék le 1 évre, de kivételt jelentsenek az integrációval létrejött egyesületek. Egyéb esetben valóban az fog történni, amit elnök úr mondott, s szubjektív lesz a döntés, ha nemrégiben megalakult egyesületek is pályáznak majd. Véleménye szerint ez egy olyan javaslat, ami mindkét, eddig felmerült javaslatot magában hordozza. Nógrádi Tibor: Véleménye szerint ez a javaslat is szubjektív. Kónya Gábor: Azt tartja szubjektívnak, hogy az egész mondat törlésre került. Nógrádi Tibor: Saját példát említ, jelezve azonban, hogy pályázni nem kíván. Megalakítják a Móraváros Labdarúgó csapatát, aminek 1999-ig 57 bajnoki szereplése volt. Ezt azért említette, hogy alátámassza, hogy szubjektív a kezdeményezés. Dr. Szentgyörgyi Pál: Ilyen alapon vissza lehetne nyúlni a 40-es évekig. Nógrádi Tibor: Megjegyzi, hogy eddig ez a bizottság felnıttként, normális döntéseket hozott, s bízik abban, hogy a bizottság a jövıben is szakmailag megalapozott döntéseket hoz majd. Kónya Gábor: Ehhez kétség sem fér, de a javaslata mégis adekvátabbá tenné a szabályokat. Dr. Szentgyörgyi Pál: Szavazást rendel el Kónya Gábor javaslatával kapcsolatosan. Kéri, hogy aki egyetért Kónya Gábor módosító javaslatával, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a javaslatot a bizottság 1 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el. Kérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása, véleménye, javaslata módosításra vagy kiegészítésre. További hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki egyetért a két módosítással (ami egyrészt a gazdasági szervezetekre, másrészt pedig az idıhatárra vonatkozó mondat törlésére vonatkozott) megváltoztatott koncepció, szabályzat és felhívás elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: /2012. (IV. 27.) ISB sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetıjének /2012 számú elıterjesztését A évi a Sportcélú támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata tárgyában és az alábbi határozatot hozta: Az Ifjúsági és Sportbizottság jóváhagyja a évi Sportcélú támogatási keret koncepcióját és felhasználásának szabályzatát az alábbi módosításokkal: 1.) A évi Sportcélú támogatási keret felhasználásának koncepciója (1) bekezdésbıl törlésre kerül a következı mondat: A bizottság legalább 3 éve mőködı sportszervezetnek nyújt támogatást. 2.) A évi Sportcélú támogatási keret felhasználásának szabályzata III. (9) bekezdés második mondata az alábbiak szerint módosul: A Sportcélú támogatási keretbıl önkormányzati tulajdonú 19

20 gazdasági társaság, politikai jellegő tevékenység nem támogatható. 3.) A évi Sportcélú támogatási keret felhasználásának szabályzata III. (10) bekezdés elsı és második mondata törlésre kerül, a IV. (4) bekezdés elsı mondata az alábbiak szerint módosul: (4) A Sportkeret terhére történı támogatás kifizetésének feltétele a kérelmezı/pályázó szervezet létezésének a Táblabíróság nyilvántartásba vételére vonatkozó, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás benyújtása. Kifizetés kizárólag támogatási szerzıdés alapján lehetséges. 4.) A évi Sportcélú támogatási keret koncepciója és felhasználásának szabályzata ezen határozat mellékletét képezik. Errıl a tisztségviselıket, a címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 22546/2016. Előadó: Juhász Csilla SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Tárgy: A 2016. évi

Részletesebben

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója

A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója 4200-62/2016. (III. 9.) FSZSB sz. határozat 1. sz. melléklete A 2016. évi Sport keret felhasználásának koncepciója (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 6/2016. (II. 16.)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap felhasználása Sorszám: IV/7. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestületének 5/2009. (II.12.) Ör. sz. rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Sándorfalva Város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2013. május 08. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2013. május 08. 1173 Budapest, Pesti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. Az eljárás típusa és menete... 4 1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok... 5 1.4.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1553NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1553E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től

Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Általános Pályázati Feltételek Hatályos: 2016. január 19-től Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. Jogszabályi háttér... 4 2. A Magyar Média Mecenatúra Program célja... 4 3. Az Általános Pályázati

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Magánfőző párlat adójegy megrendelése című NAV_J27 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Főlap (nyomtatvány A-F része) Pótlap (nyilatkozatok)

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl,

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek

Hírlevél. Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek Hírlevél Pályázati útmutató LEADER pályázók részére 2. LEADER pályázathoz csatolandó mellékletek 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER pályázathoz

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése)

Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) Szerződésszám: Támogatási szerződés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtására (meglévő, használt lakás bővítése) amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság:

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 0623-310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Az Összefogás Építési

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben