Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke Iványi Aurél, a bizottság alelnöke Mészáros Attila, a bizottság tagja Hekáné dr. Szondi Ildikó, a bizottság tagja Hüvös László, a bizottság tagja Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja dr. Szentgyörgyi Pál, alpolgármester Kalmár Gábor, Ifjúsági referens dr. Kónya Sándor, a Városi Sporttanács elnöke dr. Kopasz Vanda, a Jegyzői Iroda munkatársa Ménesi Imre, önkormányzati képviselő Gorzó Laura, a Fejlesztési Iroda munkatársa Bröstlné dr. Simon Katalin, az IKV Zrt. munkatársa Dr. Molnár Edit, az IKV Zrt. munkatársa dr. Antal Anikó, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa dr. Szendrei Gáborné, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Hódiné Zanócz Márta, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa Kohári Nándor: Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő önkormányzati képviselővel és 2 fő külső szakértő taggal határozatképes. Javaslatot tesz a napirendre. Az Ifjúsági támogatási Keret felosztásának módosításáról szóló előterjesztés helyben került kiosztásra, így a meghívón szereplő napirendi javaslat módosítását kezdeményezi, 9. napirendként javasolja felvenni és 10. napirend lesz az egyebek. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el: 1. A 9. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Polgármester 2. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester

2 3. Sportegyesületek támogatása Előterjesztő: Gazdasági alpolgármester 4. Szeged város drogstratégiai programjának 8. évi végrehajtásáról szóló beszámoló Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester 5. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 9. év II. félévi munkaterve Előterjesztő: Polgármester évi Iskolai és diáksport támogatása Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője 7. Sportcélú támogatási keret felhasználási koncepciójának, valamint felosztásának módosításai Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője 8. Sportgarzon lakások odaítélése Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője 9. Ifjúsági támogatási keret felosztásának módosítása Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője 10. Egyebek Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 1. napirendi pont: A 9. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Kohári Nándor: Megkérdezi a Gazdasági Alpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Szentgyörgyi Pál: Beruházásokról és költségvetés rendezésről szól az előterjesztés. Ami az Ifjúsági és Sportbizottság véleményezésére számot tartó információ, azt ismerteti a bizottsággal. A Partfürdőn szabadstrand került kialakításra, valamint a medence felújítására kell, hogy költsön a város. A Játékok kertjében egy kerékpár központ megépítésére pályázott a város, melynek elnyerését követően elindult a közbeszerzés. A Sziksósfürdőn csúszda került átadásra. A Sportuszodában egy dupla falú, energiatakarékos sátorra sikerült pályázati pénzhez jutni, itt is a közbeszerzési szakaszba jutott az ügy. A Műjégpályán egy új jégfelújító gép beszerzése vált aktuálissá. Továbbá a Deák Ferenc Gimnáziumnak címzett támogatásként betervezett 10 millió forint mellé plusz 3 millió forint kerül átcsoportosításra a műfüves pálya megépítéséhez. Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e további észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, az előterjesztést tárgyalásra javasolja a közgyűlés felé. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon. A bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere /9. számú előterjesztését A 9. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása" tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 2. napirendi pont: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel az előterjesztéshez? dr. Szentgyörgyi Pál: Előirányzatot igénylő tétel nem szerepel az anyagban, közbeszerzések és beruházások jóváhagyásáról szól az előterjesztés. Valamennyi projekthez a közgyűlés korábban elvi jóváhagyását adta. Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy a napirendhez van-e további észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, az előterjesztést tárgyalásra javasolja a közgyűlés felé. Aki ezzel egyetért, kéri szavazzon. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /9. számú előterjesztését a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései" tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 3. napirendi pont: Sportegyesületek támogatása Kohári Nándor: Megkérdezi a Gazdasági Alpolgármestert, hogy az előterjesztéshez

4 kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? dr. Szentgyörgyi Pál: Tavaly került aláírásra a kiemelt sportegyesületek támogatása. Működésük átláthatósága érdekében az önkormányzat megkövetelte a három évre szóló szponzori hátteret is. Azonban kiemelkedően működő utánpótlás-nevelő sportegyesületeket is találunk a városban. Javasolja, hogy hasonló szempontrendszer megkövetelése mellett három évre szóló önkormányzati támogatásban részesüljenek. Egyik ilyen kiemelt szempont a több évre szóló főszponzori támogatottság. Ez a három egyesület a Szegedi Röplabda Egyesület, a Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete és a Tisza Volán Sportklub Labdarúgó Szakosztálya. Ezek az egyesületek eddig is magasabb működési támogatásban részesültek. Mivel önkormányzati finanszírozásuk szakaszos volt, így e középtávú támogatottsággal folyamatosan számíthatnak működésük segítésére. Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy a Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya miért nem került be ebbe a támogatottsági körbe? dr. Szentgyörgyi Pál: Sportszakmai szempontot tekintve mind eredményessége, mind létszáma alapján olyan kategóriába sorolandó ez a szakosztály, melyből legalább még húsz található a városban. Amennyiben bekerülne ebbe a körbe, akkor joggal igényelhetné még további húsz sportegyesület is ugyanezt a támogatottságot. dr. Kónya Sándor: Javasolja, hogy a Szegedi Röplabda Sportegyesületnek a negyedik hely elérése esetén tervezett eredményességi jutalmat gondolja át a bizottság. Véleménye szerint ezt nem kellene díjazni. Továbbá megemlíti, hogy a Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztályának ebben az évben a bizottság kettő címen adott támogatást. 10 millió forintot működési támogatásra, 2,2 millió forintot utánpótlás nevelésre. Célszerűnek tartaná egy tételbe összevonni ezeket az összegeket és az előterjesztésben számukra megjelölt összeget eszerint módosítani. Természetesen ez azt is jelentené, hogy a későbbiekben már nem pályázhatnának semmilyen támogatásra. Kohári Nándor: Az előterjesztésben szereplő összeg a felnőtt csapat támogatását szolgálja, nem az utánpótlásét. Az egyesületen belül, a kézilabda szakosztályban így is belső feszültségek vannak hasonló dolog miatt. Megérkezik Hekáné dr Szondi Ildikó, így a bizottság létszáma 7 főre emelkedik. Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta a Gazdasági Alpolgármester 12941/9. számú előterjesztését a Sportegyesületek támogatása" tárgyában és az alábbi határozatot hozta:

5 A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 4. napirendi pont: Szeged város drogstratégiai programjának 8. évi végrehajtásáról szóló beszámoló Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester /9. számú előterjesztését Szeged város Drogstratégiai programjának 8. évi végrehajtásáról szóló beszámoló" tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 5. napirendi pont: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 9. év II. félévi munkaterve Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a közgyűlésnek tárgyalásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri kézfeltartással jelezze. A bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta Dr. Botka László polgármester /9. számú előterjesztését Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 9. év II. félévi munkaterve" tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Közgazdasági Irodát, a Kabinetet, valamint a Dél-alföldi Regionális

6 Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 6. napirendi pont: 9. évi Iskolai és diáksport támogatása Kohári Nándor: E pályázati kategóriának a keretösszege 5 millió forint. A beérkezett pályázatokban igényelt támogatási összeg mindösszesen 5,2 millió forint. Javasolja, hogy soronként döntsön a bizottság a támogathatóságról. Felkéri Iványi Aurél alelnök urat, hogy ismertesse az általa javasolt támogatási összegeket. Iványi Aurél: Felolvassa a pályázati igényeket, valamint a javasolt összegeket. dr. Kónya Sándor: A Makkosházi Általános Iskola támogathatóságánál tájékoztatja a bizottságot, hogy információi szerint a KÉSZ Labdarúgó Akadémia rövidesen átcsoportosítja a szakmai munkát. A labdarúgó osztályokat a továbbiakban nem ebben az iskolában kívánja működtetni, hanem a Rókus II. Általános Iskolában. Mivel az iskola elsődlegesen a labdarúgó osztályok működtetésére pályázott, ezen információ figyelembe vételét kéri a döntésnél. Ménesi Imre: Az előtte szóló által elmondott információt megerősíti. Tudomása van arról, hogy a Rókus II. sz. Általános Iskolában kíván utánpótlás-nevelő programot indítani a KÉSZ. Az iskolában évek óta nemzetközi kispályás labdarúgó tornát rendeznek, az iskola testnevelője a KÉSZ-ben is dolgozik edzőként. Kohári Nándor: Itt iskolák pályáznak. A bizottság felé semmiféle hivatalos információt nem juttatott el a KÉSZ, szándékait illetően. Csak a beadott kérelmek alapján dönthet a bizottság. dr. Szentgyörgyi Pál: Az iskoláknak, az egyesületeknek háromoldalú megállapodása van a KÉSZ Labdarúgó Akadémiával. A város vezetése nem tud arról, hogy a KÉSZ kezdeményezte volna e szerződések módosítását. A pályázat kiírásakor a támogatási cél megfogalmazásra került. Amennyiben változás történik és a cél nem valósul meg egy adott iskolában, arról a bizottságnak úgyis döntenie kell. A bizottsági tagok egyeztettek, majd egyetértettek a támogatási összegekkel. Kohári Nándor: Alelnök úr által elhangzott javaslatokat teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének /9. iktatószámú előterjesztését - melynek tárgya a 9. évi Iskolai és diáksport támogatás - és az alábbi határozatot hozta:

7 1.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága a 5/9. (III. 03.) Kgy. rendelet 7. (2) bekezdés alapján döntött arról, hogy az iskolai és diáksport támogatásra 5 millió forint kerüljön elkülönítésre. A bizottság a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő pályázók részére az ott feltüntetett pénzösszeget ítéli meg. 2. ) A bizottság kéri a közgyűlést, hogy az önkormányzati intézményeknek megítélt támogatásokat hagyja jóvá. 3.) A bizottság a polgármester útján kéri az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, hogy a pályázókat értesítse, és a támogatottakkal kötendő szerződéseket az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 5/9. (III.03.) Kgy. rendelete előírásainak megfelelően készítse el. Felelős : az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője Határidő: a bizottsági döntést követő 20. munkanap Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. A /9. (VI. 23.) ISB sz. határozat melléklete Pályázó neve Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Hansági Ferenc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakiskola Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola ISK Szeged Deák Ferenc Gimnázium ISK Dózsa György Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Pályázat tárgya Sporteszköz beszerzés a Csonka Diáksportkörének XII. Hansági Kupa támogatása VI. Rókus Kupa Nemz. Kispályás Labdarúgó Torna Megítélt támogatás (eft) A Vörösmarty Mihály Általános Iskola utánpótlás kézilabdásainak és diáksport versenyeinek támogatása 300 Deák Kupa futsal és kézilabdatorna megrendezése, sporteszközök, sportmezek vásárlása Röplabda Mikulás-kupa és egyéb sporttevékenység a Dózsa György Általános Iskolában 70 IV. Zrínyi Kupa Kispályás Labdarúgó Torna Az iskolában működő kosárlabda sportkörök tárgyi képzési, versenyeztetési lehetőségeinek 150

8 Orczy István Általános Iskola Tabán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási intézménye Makkosházi Általános Iskola Arany János Általános Iskola SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Diák Sportköre Tarjáni Magyar-Német Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Műv.Int. Dugonics András Piarista Gimnázium Madách Imre Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola fejlesztése, javítása Utánpótlás nevelés atlétika, kézilabda, labdarúgás és úszás sportágakban 300 Iskolai úszásoktatás, tehetséggondozás, utánpótlás nevelés 300 Utánpótlás nevelés és tömegsport az iskolai sportkörökben, Kossuth Lajos Iskola, Egységes Eötvös Gimnázium 400 KÉSZ Labdarúgó Akadémia osztályainak és csoportjainak támogatása 300 Arany J. Ált. Isk. röplabdasport és torna támogatása eszközvásárlással 300 SÁRA napok szervezése, utánpótlás nevelés labdarúgás, kézilabda, kosárlabda sportágakban Lakótelepi ált. iskolások szakszerű asztalitenisz oktatása, a sportág népszerűsítése és utánpótlás célú nevelése Sporteszközök beszerzése Jeges délután Madách hét és Együtt mozogni jó rendezvények Gábor Dénes Diáksportkör működési kiadásainak támogatása napirendi pont: Sportcélú támogatási keret felhasználási koncepciójának, valamint felosztásának módosításai Kohári Nándor: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? dr. Kónya Sándor: Javasolja, hogy a koncepcióból vegye ki a bizottság a korlátozó tényezőket. Több esetben is kénytelen volt a bizottság kompromisszumos, nemleges döntést hozni akkor, amikor sportszakmai szempontból indokolt lett volna a támogatottság. Kohári Nándor: Átfogóan kellene áttekinteni a szabályzatot, külön napirendben lenne célszerű tárgyalni egy más alkalommal. Az előterjesztés második fele a sportkeret felosztásának módosításáról szól. 950 ezer forint átcsoportosítását javasolja működési célra. Megkérdezi, hogy a határozati javaslathoz van-e észrevétel? Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással jelezze.

9 A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 01/ /9. számú előterjesztését a Sportcélú támogatási keret felhasználási koncepciójának, valamint felosztásának módosítása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 1. Az Ifjúsági és Sportbizottság a Sportcélú támogatási keret felhasználási koncepciójáról szóló /9. (IV. 09.) ISB számú határozattal elfogadott Sportcélú támogatási keret felhasználási koncepció (4) B.) pontjának első francia bekezdését törli: Azok a sportegyesületek, amelyek 1 millió forint fölötti működési támogatásban részesültek adott naptári évben, ugyanazon évben nem nyújthatnak be pályázatot. 2. Az Ifjúsági és Sportbizottság a 9. évi Sportcélú támogatási keret felosztásáról szóló /9. (IV. 09.) ISB számú határozatban felosztott, a Pályázati támogatások utánpótlás-nevelés támogatása soron megmaradt és fel nem használt összeget, azaz 950 ezer forintot átcsoportosítja a Sportegyesületek működése célra. Ezzel a Sportegyesületek működése célra mindösszesen 1, 450 millió forint használható fel. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 8. napirendi pont: Sportgarzon lakások odaítélése Kohári Nándor: Felsorolja, hogy mely egyesületek igényeltek garzonlakást a következő évadra, és megállapítja, hogy mely egyesületek nem kértek. Összegszerűen felsorolja az egyesületekhez tartozó hátralékokat. dr. Molnár Edit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kimutatás 9. június 11-i állapotot tükröz. Azóta a Szegedi Vízilabda Egylet a hátralékát átutalás formájában rendezte. Az átfutási idő miatt hivatalos igazolást e tranzakcióról még nem áll módjában bemutatni a bizottság felé. Kohári Nándor: Szavazásra teszi fel az igényelt lakásokat. A bizottság a 22 db lakást az igények alapján osztotta szét. A határozati javaslat mellékletét képező táblázatban foglaltakat a bizottság egyhangúlag jóváhagyta és az alábbi határozatot hozta:

10 /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 01/12688/9. számú előterjesztését a sportgarzon kvóták megállapításáról és az alábbi határozatot hozta: 1. A bizottság a 9/2010. évi versenyévadra, azaz 9. szeptember 1-től augusztus 31-ig az alábbiak szerint osztotta el az egyesületek között a sportgarzon lakásokat: Sorszám Sportegyesület neve 1. Tisza Volán SC Hivatásos Kézilabda Szakosztály Kvóta 9/2010. évre Kiosztott lakás 5 db Székely sor ,915, 1011, 1012, Szeviép-Szeged Kosárlabda Sport Kft. 4 db Székely sor , 917,918, Szegedi Vízilabda Egylet 4 db Székely sor , 913, 914, Szegedi Úszó Egylet 1 db Székely sor Szegedi Tekézők Egyesülete 2 db Székely sor , Szeged Városi Lövészklub 1 db Székely sor Szegedi Lelkesedés SK Súlyemelő Szakosztálya 1 db Székely sor Szegedi Vízisport Egyesület 3 db Székely sor , 818, Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 1 db Cserzy Mihály u fsz. 19. Összesen: 22 db 2. Az Ifjúsági és Sportbizottság felkéri az IKV Zrt.-t, hogy 3 havonta készítsen kimutatást a sportgarzonokra vonatkozó lakbér és egyéb költség hátralékokról, és a kimutatást az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője részére küldje meg. Felelős: IKV Zrt. vezérigazgatója 3. A bizottság kezdeményezi az élcsapatokkal 8. július 1-én megkötött támogatási szerződések kiegészítését. Külön pontban kerüljön megfogalmazásra, hogy amennyiben 3 hónapnál hosszabb időre szóló fizetési hátralékokat halmozott fel egy sportszervezet, az esedékes támogatás kerüljön visszatartásra és az önkormányzat gondoskodjon az IKV Zrt. felé történő hátralék kiegyenlítéséről. Határidő: IKV Zrt. tájékoztatását követően, soron következő utaláskor Felelős: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Kabinetet, a kiemelten

11 támogatott sportegyesületek elnökeit és a Szegedi Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatóját jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 9. napirendi pont: Ifjúsági támogatási keret felosztásának módosítása Kohári Nándor: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztésben szereplő érintettekkel a szakiroda az egyeztetést lefolytatta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. A bizottság 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /9. (VI. 23.) ISB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének /9. számú előterjesztését a 9. évi Ifjúsági támogatási keret felosztásának módosítása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 1. A bizottság a határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja a /9. (V. 28.) ISB sz. határozat 1. pontja szerint elfogadott mellékletét, a 9. évi ifjúsági támogatási keret felosztására vonatkozóan. 2. A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és a Közgazdasági Irodát valamint az érintetteket jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. A /9. (VI. 23.) ISB sz. határozat melléklete Pályázó neve 550. sz. Márton Áron Cserkészcsapat Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Szent József Templom Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szegedi Kistérség Közoktatási Intézménye Kossuth Lajos Általános Iskola Pályázat tárgya Megítélt támogatás (eft) Környezetvédő vízi tábor Makón 50 Ministráns és hittanos tábor Miskolcon és Lillafüreden Diákönkormányzati és iskolai szervezésű közösségi programok technikai támogatása 50 Nyári tábor Újszentivánon 150

12 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Szegedi Kistérség Közoktatási Intézménye Eötvös József Egységes Gimnázium Szegedi Kistérség Közoktatási Intézménye Sólyom Utcai Óvoda és Általános Iskola Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület A zene az kell énekverseny megszervezése A diákönkormányzat munkájának korszerűsítése Túlélő tábor, Kerékpároslovasterápiás és balatoni tábor fogyatékkal élő gyermekek számára Két keréken a Balaton felvidéki Nemzeti Parkban kerékpáros tábor 50 Fekete István Általános Iskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Iskolai Diákbizottsága Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Iskolai Diákbizottsága Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jerney János Általános Iskola Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. Gyere játszani nyári napközis tábor Tömörkényesek képzőművészeti alkotótábora Kulturális és művészeti hét megrendezése A Maszat hegyen is túl című színdarab bemutatása Nyári turisztikai és honismereti táborozás a Zemplénben Kézműves tábor Mártélyon 150 Mesegyűrű a VTV-ben Makkosházi Általános Iskola Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület Bakancsos tábor a Balaton-felvidéken Család-iskola-gyermek: hagyományőrző családi sportnap Ismerj meg új és hagyományos kézműves technikákat tábor 150 Nemzetiségi Szövetség IV. Gézengúz nemzetiségi napközis tábor Szőregi Sárgarózsa Népdalkör Egyesület Ifjúsági Népdalkörök találkozója

13 Dózsa György Általános Iskola Hóra Színház és Programiroda Kulturális Egyesület Petőfi Sándor Általános Iskola Zrínyi Ilona Általános Iskola Arany János Általános Iskola Összefogással környezetünkért az iskola és környéke rendbetétele Ez is folk bemutató zenészekkel, táncosokkal Mondd szereted a sportot és az állatokat? - program Az iskolarádió hangtechnikai eszközeinek korszerűsítése Együtt a család együtt az iskola (Családi nap az Aranyban) Vörösmarty Mihály Általános Iskola Taníts minket Európa!(osztályonként 1-1 európai ország bemutatása projekt) sz. Árpád-házi Szent Margit Cserkészcsapat Otthon az Európai Unióban szentendrei tábor 50 Karolina Diákszövetség Német nyelvi tábor 50 Vedres Kollégium Diáksport Egyesület Kollégisták táborozása a Balatonnál Rózsahölgyek Rendje Magyar Cserkészszövetség Szegedi Körzete Kalandtúra az időben (Szőreg Zászlórend) játékos vetélkedősorozat Szőreg történelméről Jó nekünk itt lenni! - ifjúsági klub fejlesztése, további szolgáltatások, lehetőségek kialakítása Futurope, Fiatalok a Jövőért Közhasznú Egyesület SZTE Vántus István gyakorló Szakközépiskola Vedres István Építőipari Szakközépiskola II. Ifjúsági Egészségnap Csongrádi zenei tábor Építész diák találkozó Belvárosi Római Katolikus Plébánia Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete Tematikus közösségépítő tábor fiataloknak A hallgatói mentorprogram keretein belül szervezett fotószakkörhöz kapcsolódó ifjúsági közösségi tér fejlesztése VI. Felsővárosi ifjúsági, sport, kulturális, szabadidő programok

14 Védőháló Közhasznú Egyesület Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület Élet-Öröm-Zene - zenei ismeretterjesztő és drogprevenciós kreatív művészeti alkotótábor Életmód tábor - Esélyt adni az esélytelennek! Bálint Sándor Cserkészcsapat Vízi-biciklivel a Kőrösökön Dél-Alföldi Fiatal Természetvédők Egyesülete Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (monitor, digitális fényképezőgép) Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. SZIQvíz 9. III. forduló Szegedi Diákönkormányzat SZEDÖK Civil strand Ökofalu Összesen napirendi pont: Egyebek Kohári Nándor: Megkérdezi, hogy van-e felvetés, hozzászólás az Egyebek napirendhez. Hozzászólás nem volt, Elnök úr megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. K.m.f. Kohári Nándor sk. Iványi Aurél sk. a bizottság elnöke a bizottság alelnöke A kivonat hiteléül: dr. Szendrei Gáborné sk. ügyviteli titkár Hódiné Zanócz Márta jegyzőkönyvvezető

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. május 28-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. május 28-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el: 21078-5 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. május 28-án (csütörtökön) 11 órakor tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-92/2012. (IV.12.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2011. 02. 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 25927/2013. Tárgy: Szeged MJV Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3397-13 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2010. szeptember 22-én tartott üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor, a

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. március 7-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. október 04. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. október 04-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

2. számú előterjesztés Egyszerű többség 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő, Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvári

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 21-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XXVI. Iktatószám: 5-14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. december 11-i s o r o s, n y í l t üléséről 2300/2014.(XII.11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv-hitelesítőkre tesz javaslatot Gombkötő Lajos és személyében, akiket a testület elfogadott. 9/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá: Ramasz

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/21714-3/2011. Tárgy: Szeged város Drogstratégiai programjának 2010. évi végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint A kábítószer fogyasztás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről. 40.145-16/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 27-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal iroda- és

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben