Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület január 28-án tartott üléséről

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: január 28-án a Kossuth út 86/A. szám alatti Konferenciateremben tartott üléséről. Jelen vannak: Szabó László alpolgármester Címer Balázs képviselő Mikula Péter képviselő Régi László képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Szabó Klaudia a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hollókői Kirendeltségének vezetője, jegyző megbízásából Tóth Gábor, gondnok Szabó Norbert, falugondnok Péter Hunor, Tájház-vezető Kelecsényi Péter, Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a testület határozatképes. Megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. Javasolja, hogy a meghívott vendégek miatt, akik már jelen vannak az általuk előterjesztendő napirendi pontok előre vételét, valamint 9. napirendként felvenni az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. Bejelenti, hogy a nyílt ülést követően, zárt ülésre kerül sor. A képviselő-testület tagjai részéről új téma felvételére vonatkozóan javaslat nem érkezett,a polgármester általi javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta. Napirend: 1. Falugondnok beszámolója az elmúlt év alatt végzett tevékenységről, javaslat a évi feladatokra. 2. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló világörökségi területekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó karbantartási, gondnoki feladatokról 3. Az Ófalu közlekedési rendjéről és a parkolásról szóló rendelet hatályba léptetése/módosítása óta eltelt időszak tapasztalatainak megvitatása 4. A Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása és további feladatok meghatározása. 5. Javaslat egyes turisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati ingatlanok jövőbeni üzemeltetésére, bérbeadására.(vár-büfé, Mulatós Ház, Palóc Műhely). Javaslat elővásárlási jogról való lemondáshoz.(89/19 hrsz.) 6. Tájékoztatás közterület-felügyelet létrehozásának jogszabályi előírásairól. Támogató döntés esetén, javaslat pályázat kiírására közterület-felügyelői munkakör betöltésére.. 7. Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás módosított SZMSZ-ének Társulási Megállapodásának, valamint alapító okiratának elfogadására.

3 8. Előterjesztés a rendezési terv módosítására 9. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 10. Egyebek Napirend előtt: elmondta, hogy a csatlakozás a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásához, mivel az Államkincstár nem fogadta be az új alapító okiratot - fél évvel korábban lehet csak módosítani csúszni fog, de addig is az orvosi ügyelet ellátására velük külön megállapodást kötünk. 1. Falugondnok beszámolója az elmúlt év alatt végzett tevékenységről, javaslat a évi feladatokra. Előterjesztő: Szabó Norbert falugondnok (beszámoló mellékletként csatolva) Elmondta, hogy az írásbeli beszámoló kiküldésre került, valamint ő mellékelte még hozza a falugondnok kötelezettségeit tartalmazó törvényt, annak szemléltetésére, hogy a falugondnok feladatai elsősorban szociális jellegűek. Ezért érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy a falugondnok, mivel most nálunk egyéb feladatokat is ellát, mint például a közmunkások irányítása, hogy ezentúl csak a szociális részre koncentráljon. Mikula Péter képviselő Meglátása szerint a legnagyobb probléma, hogy a rendezvények szervezésében, lebonyolításában jobban részt kellene vennie a falugondnoknak és az általa irányítottaknak, hiszen minden rendezvény a faluért van, nem lehet szétbontani önkormányzatira és kft-re. Szabó Norbert falugondnok Nem gondolja, hogy volt egy olyan rendezvény is, amelyen nem vette volna ki a részét. Címer Balázs képviselő Van a falugondnoknak időben szólva? Nem az utolsó pillanatban kellene szólni! Szabó Norbert falugondnok Melyiken nem vettem részt? Mikula Péter képviselő

4 Nem azt mondtam, hogy nem vettél részt de elmondtam, amit akartam, nem mondom el még egyszer. Elmondja, hogy a rendezvényterv mindenkinek ki van küldve év elején. Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Tekintve, hogy a rendezvények lebonyolításában leginkább ő érintett szót kér. Elmondja, hogy a probléma nem a részvétel, hanem, hogy jobban magáénak kellene érezni a rendezvényeket, az alattuk fellépő problémák kezelésében, megoldásában pedig rugalmasabbnak, önállóbbnak kellene lenniük. Nem kellene mindig más döntésére várniuk. Ilyen példa az első hó eltolása is, ami miatt a szemétszállító nem tudott lejutni az Ófaluba, mert nem adta senki ki parancsba, hogy a havat el kell tolni. Mikula Péter képviselő Megerősíti az ügyvezető által elmondottakat, ő is erre szeretett volna kitérni a korábbi mondandójában, hogy a faluban fellépő problémák megoldásának feladatát jobban a magáénak érezhetné, és törekedne önállóan a megoldására. Régi László képviselő Azért küldte el a törvényt, hogy mindenki gondolkodjon el, hogy hogyan működjön tovább a rendszer, a falugondnokot kivegyük-e a közmunkás irányításból, és kizárólag a szociális ellátásban vegyen részt, vagy mi lenne a hatékonyabb megoldás? Szerinte is ez egy jó megoldás lehet, mert akkor tisztázott lesz, hogy a falugondnok kizárólag csak a szociális részen tevékenykedik, és jobban magáénak érzi majd azt a feladatot. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor javasolja szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 1/2016.(I.28.) határozata a falugondnok évről szóló beszámolójáról

5 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a falugondnok évi munkájáról szóló beszámolót. Felelős: polgármester 2. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló világörökségi területekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó karbantartási, gondnoki feladatokról Előterjesztő: Tóth Gábor gondnok (beszámoló mellékletként csatolva) Tóth Gábor gondnok Írásban kiment a beszámoló, kiegészítés céljából átadja a szót Tóth Gábornak. Elmondja, hogy emberhiánnyal küzd, hiszen az Ófaluban csak ketten dolgoznak, veszélyes munkák is vannak, amelyekhez több ember kell. Van e erre lehetőség? A tavalyi évben volt keret három emberre, köszönhetően a dupla összegű világörökségi gondnoksági támogatásnak, ez azonban nem így lesz a jövőben. Egy hónapra talán tudunk embert biztosítani, de a továbbiakban bizonytalan a helyzet. Ráadásul nem mindenki érdemli meg a nagyobb fizetést. Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Nincs egyértelműen meghatározva, hogy ki kinek a főnöke, amíg ez nem történik meg a munkás azt a helyet fogja keresni, ahol könnyebb a munka. Címer Balázs képviselő Gábornak ki a munkaadója, a kft. vagy az önkormányzat? Régi László képviselő Az önkormányzat. Péterrel, meg Hunorral keddenként tartunk nagymegbeszélést, ahol egyeztetjük a feladatokat, amit továbbítunk Gábornak és Norbinak, nekik hétfőn reggelente adom ki a munkát. A munkaköri leírásokat, azonban valóban pontosítani kell.

6 Tóth Gábor gondnok Nincs motiváció, nincs szankció, hiába lenne pontosítva, hogy ki a főnök, akkor sem csinálnák meg. A megoldás csak az lehetne, ha minden reggel elmondanák a munkásoknak mi a feladatuk, és ha nem végzik el kell őket küldeni. Lehetne-e tudatosítani a munkásokkal, hogy kinek mikor kezdődik és meddig tart a munkaideje, mert sokszor ellógnak, és nem csinálják meg, amit kiadok nekik. Lesz-e szankció? Igyekszünk kitalálni a motiváció formáját, illetve egyéni feladat meghatározást, munkaköri leírást készíteni számukra, hátha önként is megcsinálják ami a feladatuk. A szankcionálás azért nehéz, mert szinte csak az van, hogy elküldjük őket, de akkor rögtön másik embert kell találni a helyükre, és a faluban nincs más, ugyanazzal a körrel dolgozunk. Kéri, hogy döntsenek a beszámolóról. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 2/2016.(I.28.) határozata a gondnok évi munkájáról szóló beszámolóról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a gondnok évi munkájáról szóló beszámolót. Felelős: polgármester 3. Az Ófalu közlekedési rendjéről és a parkolásról szóló rendelet hatályba léptetése/módosítása óta eltelt időszak tapasztalatainak megvitatása Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását. Tájékoztatásként hozzáteszi, hogy a Közúttal megtörtént az egyeztetés. Az élelmiszer bolt előtti terület hivatalosan is rakodási terület lesz, 30 percig lehet ott parkolni. Mivel főút és nem a mi kezelésünkben van, arra parkoló díjat szedni nem lehet. A Május 1. úton a buszok megfordulását pedig tiltani fogja. A fészer utáni sáv lenne kialakítva, mint buszvárakozó. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

7 1/2016.(I.29.) határozata az Ófalu közlekedési rendjéről (a rendelet szövege mellékletként csatolva) 4. A Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása és további feladatok meghatározása. Előterjesztő: Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató (üzleti terv mellékletként csatolva) átadja a szót az ügyvezetőnek. (Péter Hunor megérkezett az ülésre) Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Elmondja, hogy az üzleti tervet korábban kiküldték a testületnek. Tájékoztatja a testületet az idei évi újításokról: - megszűnik a recepció a Kossuth 64. szám alatti irodában, felköltözik a kávézóba - a vár büfé jól teljesített az elmúlt évben, ezért a jövő évre is a Kft. szeretné üzemeltetni - a kávézóban átalakítást terveznek, melyhez kérnék a testület beleegyezését - továbbra is erősítik a vendégházak forgalmát, több házat is felújítottak Gábornak és Aladárnak köszönhetően - a marketing feladatokat továbbra is a Kft. viszi, saját forrásból, kiemelten kezelve a Várat - van rá ígéret, hogy visszajön a holland stáb forgatni, de ezt nem tervezte bele az idei bevételekbe Megköszöni az ügyvezető igazgatónak a kiváló marketing munkát, amelynek köszönhetően növekedett a vendégforgalom, a szálláshely kihasználtság is rendkívül magas. Elmondja, hogy hamarosan véglegessé válik a Közalapítvány felszámolása, melynek köszönhetően a fennmaradó vagyona is felszabadul. A Kft-vel továbbra is kiváló az együttműködés. Kéri az üzleti terv jóváhagyását. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2016.(I.28.) határozata Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról

8 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervét. Határidő: értelemszerűen Felelős: értelemszerű 5. Javaslat egyes turisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati ingatlanok jövőbeni üzemeltetésére, bérbeadására.(vár-büfé, Mulatós Ház, Palóc Műhely). Javaslat elővásárlási jogról való lemondáshoz.(89/19 hrsz.) Előterjesztő: Ismerteti a Nonprofit Kft kérelmét a vár büféjének további bérlési szándékáról. Javasolja a bérleti díjat Ft/évben maghatározni és két évre kiadni. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2016.(I.28.) határozata a Vár büfé bérleti jogáról 1. Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 057/1 hrsz alatti Hollókői várrom elnevezésű műemlékingatlanban található 50 m2 nagyságú büfé épületét a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. részére. 2. A bérlet a TEÁOR szerinti vendéglátó tevékenység folytatására március 1-től november 15-ig tart. A bérleti díj Ft/év. 3. A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: értelemszerű Régi László képviselő Péter Hunor tájház-vezető Megkérdezi, hogy a kiküldött pályázati kiírásokhoz van-e valakinek hozzáfűzni valója. Három épület üzemeltetésére kell kiírni pályázatot a Mulatós ház, a Palóc Műhely és az Oskolamester. Újítanánk azzal, hogy szakmai portálokon is közzé tennénk a kiírásokat, hátha nagyobb lesz az érdeklődés, illetve, hogy megfelelő bérlőt találjunk. Szerinte a pályázati kiírásban meghatározott 5 év sok, nem biztos, hogy ezt vállalnák, csökkentené 3 évre.

9 Mikula Péter képviselő Péter Hunor tájház-vezető Mint a kiírások kidolgozója, elmondja, hogy az 5 év, a fenntartási kötelezettség miatt lenne indokolt, mert új bérlő keresése bizonytalan. Szerinte, ha mégis 3 évben határoz a testület, akkor viszont más bérleti díjszabást kell alkalmazni, nem lesz indokolt az első ingyenes év. A kauciót lecsökkentené Ft-ra. Nem pontosan érti, hogy az eltérő nyitva tartás hogyan lesz szankcionálva. Félő, hogy ha így marad a bírság összegét előre kifizetve, megváltják az eltérő nyitva tartást. Igen valóban ezt jobban ki kell dolgozni, feltehetőleg a központi jegyrendszerben való részvételnél lehet pontosan meghatározni a szankciót. Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Elmondja, hogy a korábbi faluséta jegynél is működött a dolog, hogy ha a vendég nem tudta valamilyen oknál fogva megtekinteni azt az attrakciót, akkor visszatérítették a jegy árát, amelyet aztán az üzemeltetőn behajtottak. javasolja, hogy az elmondott módosításoknak megfelelően készüljön el a kiírás, és legyen közzé téve. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2016.(I.28.) határozata a Palóc Műhely, a Táncház és az Oskolamester üzemeltetésére kiírt pályázatról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé, a Hollókő Petőfi út 9. (hrsz: 408) sz. alatti Palóc Műhely, Kossuth út (hrsz: ) sz. alatti Oskolamester, valamint a Petőfi út 32 (hrsz: 394) sz. alatti Táncház üzemeltetésére. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiírásokat a megfelelő szakmai portálokon is meghirdesse. Határidő: február 1. Felelős: értelemszerű Ismertette az ügyvezető igazgató kérelmét a Látogatóház, illetve a Kávézó átalakítását illetően, melyről már korábban szó volt. Az ingatlan tulajdonosának képviseletében, kéri a testületet, hogy döntsön.

10 A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 /2016.(I.28.) határozata a Látogatóház átalakításáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Román András Látogatóházban működő Hollóköves Kávézó minőségi fejlesztése érdekében az épület átalakításához hozzájárul. A testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy - a megfelelő biztonsági előírások megléte mellett - a munkálatok megkezdése érdekében intézkedjen. Határidő: értelemszerűen Felelős: értelemszerű Elmondta, hogy a 89/19 hrsz. alatti terület eladásakor kikötés volt, hogy 5 éven belül szálloda valósuljon meg rajta, az önkormányzat pedig bejegyeztette az elővásárlási jogát az ingatlanra. Az idén feltehetőleg befejeződik az építkezés, ezért a tulajdonos kérelmére javaslom az elővásárlási jogról való lemondást. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2016.(I.28.) határozata a Hollókő belterület 89/19 hrsz. alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jog lemondásáról 1. Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hollókő belterület 89/19 hrsz. alatti, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanra augusztus 13-án Hollókő Község Önkormányzata jogosult nevére bejegyzett elővásárlási jogáról lemond. 2. A képviselő-testület döntésének alapja az 57/2012.(VI.18.) határozata, melyben rögzítette, hogy az elővásárlási jogát a nevezett ingatlanon megvalósuló idegenforgalmi létesítmény, szálloda 5 éven belüli építésének biztosítására jegyeztette be, tekintve, hogy a beruházás ez évben befejeződik, indokolt az 1. pontról való döntése. 3. A képviselő-testület felhatalmazza t, hogy az elvásárlási jogról történő lemondáshoz a szükséges lépéseket megtegye, a lemondó nyilatkozatot aláírja. Felelős: Polgármester

11 6. Tájékoztatás közterület-felügyelet létrehozásának jogszabályi előírásairól. Támogató döntés esetén, javaslat pályázat kiírására közterület-felügyelői munkakör betöltésére. Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2016. (I.28.) határozata 1. Hollókő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület létrehozásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 2. Hollókő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre március 1-ei hatállyal a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal állományában. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közterület-felügyelői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele érdekében intézkedjen. Határidő: Felelős: értelemszerűen 7. Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás módosított SZMSZ-ének Társulási Megállapodásának, valamint alapító okiratának elfogadására. Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

12 9/2016. (I.28.) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás 118/2015.(XII.17.) számú határozattal elfogadott Társulási Megállapodását, a határozat melléklete szerinti módosítással elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Felelős: Polgármester 10/2016. (I.28.) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás módosított Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja, az egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Felelős: Polgármester 11/2016. (I.28.) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Alapító okiratának jóváhagyásáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás a határozat melléklete szerinti formailag módosított Alapító Okiratát jóváhagyja. Felelős: Polgármester (Szabó László alpolgármester sürgős ügyben távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 4,a testület továbbra is határozatképes.) 8. Előterjesztés a rendezési terv módosítására Előterjesztő:

13 Emlékeztette a testületet, hogy korábban már téma volt a 89/19 hrsz,vagyis a szálloda területe alatti útszakasz eladása. Mint korábban mondta, az a rész ugyan az ingatlan-nyilvántartás szerint a Sport út része, de a természetben nem létezik, mint út. Azonban a telekalakítási eljárás sikerességéhez, szükséges lenne a rendezési terv módosítása, de legalábbis a tervező nyilatkozata, hogy szerinte nincs akadálya út kivonásának. A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, az elhangzottakkal egyetértett elfogadta, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2016. (I.28.) határozata a Sport út telekhatár-rendezéséről Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának, illetve a 89/18 hrsz. alatti Sport út részeként nyilvántartott útszakasz kivonásának lehetőségéről beszerezze a rendezési terv tervezőjének nyilatkozatát, melynek ismeretében kezdeményezheti a telekhatár-rendezési, illetve telekalakítási eljárást. Felelős: Polgármester 9. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyebek 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről (a rendelet szövege mellékletként csatolva)

14 A. Provik Kft. kérelme B. Guzmics István, a Szabó Kocsma Vegyesbolt új tulajdonosának kérelme C. Hitel visszafizetése A.Pékség kérelme Ismertette a Provik Kft. levelét, kéri, hogy döntsenek az ügyben. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2016.(I.28.) határozata a Provik Élelmiszeripari Kft. kérelméről 1. Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Provik Élelmiszeripari Kft.(jelenlegi székhely: 8229 Paloznak, Vörösparti sor 45., Cg , adószám , képv: Domak Viktória ügyvezető) székhelyét, az általa bérelt 3176 Hollókő Kossuth út 70. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanba helyezz át. 2. A képviselő-testület hozzájárul a Hollókő név reklám és csomagolóanyagokon való használatához. 3. A képviselő-testület Hollókő logójának használatához nem járul hozzá. Felelős: Polgármester B. Guzmics István a Szabó Kocsma Vegyesbolt új tulajdonosának kérelme ismertette a levél tartalmát. A képviselők megállapodtak abban, hogy megpróbálnak közös megoldást találni, egyeztetnek az új tulajdonossal, de nekik tekintettel kell lenni a világörökségi terület arculatára is, ezért a levélben felvetett lánccal történő elzárást nem tartják megfelelő megoldásnak. C. Hitel visszafizetése kérte a testület felhatalmazását, hogy az önkormányzat a likviditását megőrzendő, egyelőre ne fizesse vissza az ÉMOP pályázat hitelét. 14/2016. (I.28.) határozata az ÉMOP hitel visszafizetéséről

15 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Émop pályázat során felvett fennmaradó hitel fizetését továbbra is a havi törlesztő részleteknek megfelelően utalással teljesíti, nem fizeti vissza egyösszegben. Felelős: Polgármester A határozat meghozatala után, a polgármester zárt ülést rendelet el, a nyilvános ülést bezárta. kmf. Szabó Csaba sk. polgármester dr. Szabó Klaudia sk. dr. Bagó József jegyző nevében és megbízásából

16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013

Jegyzőkönyv. iktató szám: 6238-12/2013 iktató szám: 6238-12/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli összevont nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 26 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2013.(VIII.27.) sz. rendelet Határozat: 74-77 /2013. (08.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 131 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. augusztus 1-i rendkívüli nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. Rendelet: 9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben