Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület január 28-án tartott üléséről

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: január 28-án a Kossuth út 86/A. szám alatti Konferenciateremben tartott üléséről. Jelen vannak: Szabó László alpolgármester Címer Balázs képviselő Mikula Péter képviselő Régi László képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: dr. Szabó Klaudia a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal Hollókői Kirendeltségének vezetője, jegyző megbízásából Tóth Gábor, gondnok Szabó Norbert, falugondnok Péter Hunor, Tájház-vezető Kelecsényi Péter, Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a testület határozatképes. Megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. Javasolja, hogy a meghívott vendégek miatt, akik már jelen vannak az általuk előterjesztendő napirendi pontok előre vételét, valamint 9. napirendként felvenni az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotását. Bejelenti, hogy a nyílt ülést követően, zárt ülésre kerül sor. A képviselő-testület tagjai részéről új téma felvételére vonatkozóan javaslat nem érkezett,a polgármester általi javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta. Napirend: 1. Falugondnok beszámolója az elmúlt év alatt végzett tevékenységről, javaslat a évi feladatokra. 2. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló világörökségi területekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó karbantartási, gondnoki feladatokról 3. Az Ófalu közlekedési rendjéről és a parkolásról szóló rendelet hatályba léptetése/módosítása óta eltelt időszak tapasztalatainak megvitatása 4. A Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása és további feladatok meghatározása. 5. Javaslat egyes turisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati ingatlanok jövőbeni üzemeltetésére, bérbeadására.(vár-büfé, Mulatós Ház, Palóc Műhely). Javaslat elővásárlási jogról való lemondáshoz.(89/19 hrsz.) 6. Tájékoztatás közterület-felügyelet létrehozásának jogszabályi előírásairól. Támogató döntés esetén, javaslat pályázat kiírására közterület-felügyelői munkakör betöltésére.. 7. Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás módosított SZMSZ-ének Társulási Megállapodásának, valamint alapító okiratának elfogadására.

3 8. Előterjesztés a rendezési terv módosítására 9. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 10. Egyebek Napirend előtt: elmondta, hogy a csatlakozás a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásához, mivel az Államkincstár nem fogadta be az új alapító okiratot - fél évvel korábban lehet csak módosítani csúszni fog, de addig is az orvosi ügyelet ellátására velük külön megállapodást kötünk. 1. Falugondnok beszámolója az elmúlt év alatt végzett tevékenységről, javaslat a évi feladatokra. Előterjesztő: Szabó Norbert falugondnok (beszámoló mellékletként csatolva) Elmondta, hogy az írásbeli beszámoló kiküldésre került, valamint ő mellékelte még hozza a falugondnok kötelezettségeit tartalmazó törvényt, annak szemléltetésére, hogy a falugondnok feladatai elsősorban szociális jellegűek. Ezért érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy a falugondnok, mivel most nálunk egyéb feladatokat is ellát, mint például a közmunkások irányítása, hogy ezentúl csak a szociális részre koncentráljon. Mikula Péter képviselő Meglátása szerint a legnagyobb probléma, hogy a rendezvények szervezésében, lebonyolításában jobban részt kellene vennie a falugondnoknak és az általa irányítottaknak, hiszen minden rendezvény a faluért van, nem lehet szétbontani önkormányzatira és kft-re. Szabó Norbert falugondnok Nem gondolja, hogy volt egy olyan rendezvény is, amelyen nem vette volna ki a részét. Címer Balázs képviselő Van a falugondnoknak időben szólva? Nem az utolsó pillanatban kellene szólni! Szabó Norbert falugondnok Melyiken nem vettem részt? Mikula Péter képviselő

4 Nem azt mondtam, hogy nem vettél részt de elmondtam, amit akartam, nem mondom el még egyszer. Elmondja, hogy a rendezvényterv mindenkinek ki van küldve év elején. Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Tekintve, hogy a rendezvények lebonyolításában leginkább ő érintett szót kér. Elmondja, hogy a probléma nem a részvétel, hanem, hogy jobban magáénak kellene érezni a rendezvényeket, az alattuk fellépő problémák kezelésében, megoldásában pedig rugalmasabbnak, önállóbbnak kellene lenniük. Nem kellene mindig más döntésére várniuk. Ilyen példa az első hó eltolása is, ami miatt a szemétszállító nem tudott lejutni az Ófaluba, mert nem adta senki ki parancsba, hogy a havat el kell tolni. Mikula Péter képviselő Megerősíti az ügyvezető által elmondottakat, ő is erre szeretett volna kitérni a korábbi mondandójában, hogy a faluban fellépő problémák megoldásának feladatát jobban a magáénak érezhetné, és törekedne önállóan a megoldására. Régi László képviselő Azért küldte el a törvényt, hogy mindenki gondolkodjon el, hogy hogyan működjön tovább a rendszer, a falugondnokot kivegyük-e a közmunkás irányításból, és kizárólag a szociális ellátásban vegyen részt, vagy mi lenne a hatékonyabb megoldás? Szerinte is ez egy jó megoldás lehet, mert akkor tisztázott lesz, hogy a falugondnok kizárólag csak a szociális részen tevékenykedik, és jobban magáénak érzi majd azt a feladatot. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor javasolja szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 1/2016.(I.28.) határozata a falugondnok évről szóló beszámolójáról

5 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a falugondnok évi munkájáról szóló beszámolót. Felelős: polgármester 2. Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában álló világörökségi területekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó karbantartási, gondnoki feladatokról Előterjesztő: Tóth Gábor gondnok (beszámoló mellékletként csatolva) Tóth Gábor gondnok Írásban kiment a beszámoló, kiegészítés céljából átadja a szót Tóth Gábornak. Elmondja, hogy emberhiánnyal küzd, hiszen az Ófaluban csak ketten dolgoznak, veszélyes munkák is vannak, amelyekhez több ember kell. Van e erre lehetőség? A tavalyi évben volt keret három emberre, köszönhetően a dupla összegű világörökségi gondnoksági támogatásnak, ez azonban nem így lesz a jövőben. Egy hónapra talán tudunk embert biztosítani, de a továbbiakban bizonytalan a helyzet. Ráadásul nem mindenki érdemli meg a nagyobb fizetést. Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Nincs egyértelműen meghatározva, hogy ki kinek a főnöke, amíg ez nem történik meg a munkás azt a helyet fogja keresni, ahol könnyebb a munka. Címer Balázs képviselő Gábornak ki a munkaadója, a kft. vagy az önkormányzat? Régi László képviselő Az önkormányzat. Péterrel, meg Hunorral keddenként tartunk nagymegbeszélést, ahol egyeztetjük a feladatokat, amit továbbítunk Gábornak és Norbinak, nekik hétfőn reggelente adom ki a munkát. A munkaköri leírásokat, azonban valóban pontosítani kell.

6 Tóth Gábor gondnok Nincs motiváció, nincs szankció, hiába lenne pontosítva, hogy ki a főnök, akkor sem csinálnák meg. A megoldás csak az lehetne, ha minden reggel elmondanák a munkásoknak mi a feladatuk, és ha nem végzik el kell őket küldeni. Lehetne-e tudatosítani a munkásokkal, hogy kinek mikor kezdődik és meddig tart a munkaideje, mert sokszor ellógnak, és nem csinálják meg, amit kiadok nekik. Lesz-e szankció? Igyekszünk kitalálni a motiváció formáját, illetve egyéni feladat meghatározást, munkaköri leírást készíteni számukra, hátha önként is megcsinálják ami a feladatuk. A szankcionálás azért nehéz, mert szinte csak az van, hogy elküldjük őket, de akkor rögtön másik embert kell találni a helyükre, és a faluban nincs más, ugyanazzal a körrel dolgozunk. Kéri, hogy döntsenek a beszámolóról. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 2/2016.(I.28.) határozata a gondnok évi munkájáról szóló beszámolóról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a gondnok évi munkájáról szóló beszámolót. Felelős: polgármester 3. Az Ófalu közlekedési rendjéről és a parkolásról szóló rendelet hatályba léptetése/módosítása óta eltelt időszak tapasztalatainak megvitatása Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását. Tájékoztatásként hozzáteszi, hogy a Közúttal megtörtént az egyeztetés. Az élelmiszer bolt előtti terület hivatalosan is rakodási terület lesz, 30 percig lehet ott parkolni. Mivel főút és nem a mi kezelésünkben van, arra parkoló díjat szedni nem lehet. A Május 1. úton a buszok megfordulását pedig tiltani fogja. A fészer utáni sáv lenne kialakítva, mint buszvárakozó. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

7 1/2016.(I.29.) határozata az Ófalu közlekedési rendjéről (a rendelet szövege mellékletként csatolva) 4. A Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása és további feladatok meghatározása. Előterjesztő: Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató (üzleti terv mellékletként csatolva) átadja a szót az ügyvezetőnek. (Péter Hunor megérkezett az ülésre) Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Elmondja, hogy az üzleti tervet korábban kiküldték a testületnek. Tájékoztatja a testületet az idei évi újításokról: - megszűnik a recepció a Kossuth 64. szám alatti irodában, felköltözik a kávézóba - a vár büfé jól teljesített az elmúlt évben, ezért a jövő évre is a Kft. szeretné üzemeltetni - a kávézóban átalakítást terveznek, melyhez kérnék a testület beleegyezését - továbbra is erősítik a vendégházak forgalmát, több házat is felújítottak Gábornak és Aladárnak köszönhetően - a marketing feladatokat továbbra is a Kft. viszi, saját forrásból, kiemelten kezelve a Várat - van rá ígéret, hogy visszajön a holland stáb forgatni, de ezt nem tervezte bele az idei bevételekbe Megköszöni az ügyvezető igazgatónak a kiváló marketing munkát, amelynek köszönhetően növekedett a vendégforgalom, a szálláshely kihasználtság is rendkívül magas. Elmondja, hogy hamarosan véglegessé válik a Közalapítvány felszámolása, melynek köszönhetően a fennmaradó vagyona is felszabadul. A Kft-vel továbbra is kiváló az együttműködés. Kéri az üzleti terv jóváhagyását. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2016.(I.28.) határozata Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyásáról

8 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft évi üzleti tervét. Határidő: értelemszerűen Felelős: értelemszerű 5. Javaslat egyes turisztikai feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati ingatlanok jövőbeni üzemeltetésére, bérbeadására.(vár-büfé, Mulatós Ház, Palóc Műhely). Javaslat elővásárlási jogról való lemondáshoz.(89/19 hrsz.) Előterjesztő: Ismerteti a Nonprofit Kft kérelmét a vár büféjének további bérlési szándékáról. Javasolja a bérleti díjat Ft/évben maghatározni és két évre kiadni. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2016.(I.28.) határozata a Vár büfé bérleti jogáról 1. Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 057/1 hrsz alatti Hollókői várrom elnevezésű műemlékingatlanban található 50 m2 nagyságú büfé épületét a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. részére. 2. A bérlet a TEÁOR szerinti vendéglátó tevékenység folytatására március 1-től november 15-ig tart. A bérleti díj Ft/év. 3. A testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: értelemszerű Régi László képviselő Péter Hunor tájház-vezető Megkérdezi, hogy a kiküldött pályázati kiírásokhoz van-e valakinek hozzáfűzni valója. Három épület üzemeltetésére kell kiírni pályázatot a Mulatós ház, a Palóc Műhely és az Oskolamester. Újítanánk azzal, hogy szakmai portálokon is közzé tennénk a kiírásokat, hátha nagyobb lesz az érdeklődés, illetve, hogy megfelelő bérlőt találjunk. Szerinte a pályázati kiírásban meghatározott 5 év sok, nem biztos, hogy ezt vállalnák, csökkentené 3 évre.

9 Mikula Péter képviselő Péter Hunor tájház-vezető Mint a kiírások kidolgozója, elmondja, hogy az 5 év, a fenntartási kötelezettség miatt lenne indokolt, mert új bérlő keresése bizonytalan. Szerinte, ha mégis 3 évben határoz a testület, akkor viszont más bérleti díjszabást kell alkalmazni, nem lesz indokolt az első ingyenes év. A kauciót lecsökkentené Ft-ra. Nem pontosan érti, hogy az eltérő nyitva tartás hogyan lesz szankcionálva. Félő, hogy ha így marad a bírság összegét előre kifizetve, megváltják az eltérő nyitva tartást. Igen valóban ezt jobban ki kell dolgozni, feltehetőleg a központi jegyrendszerben való részvételnél lehet pontosan meghatározni a szankciót. Kelecsényi Péter ügyvezető igazgató Elmondja, hogy a korábbi faluséta jegynél is működött a dolog, hogy ha a vendég nem tudta valamilyen oknál fogva megtekinteni azt az attrakciót, akkor visszatérítették a jegy árát, amelyet aztán az üzemeltetőn behajtottak. javasolja, hogy az elmondott módosításoknak megfelelően készüljön el a kiírás, és legyen közzé téve. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2016.(I.28.) határozata a Palóc Műhely, a Táncház és az Oskolamester üzemeltetésére kiírt pályázatról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé, a Hollókő Petőfi út 9. (hrsz: 408) sz. alatti Palóc Műhely, Kossuth út (hrsz: ) sz. alatti Oskolamester, valamint a Petőfi út 32 (hrsz: 394) sz. alatti Táncház üzemeltetésére. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiírásokat a megfelelő szakmai portálokon is meghirdesse. Határidő: február 1. Felelős: értelemszerű Ismertette az ügyvezető igazgató kérelmét a Látogatóház, illetve a Kávézó átalakítását illetően, melyről már korábban szó volt. Az ingatlan tulajdonosának képviseletében, kéri a testületet, hogy döntsön.

10 A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 /2016.(I.28.) határozata a Látogatóház átalakításáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Román András Látogatóházban működő Hollóköves Kávézó minőségi fejlesztése érdekében az épület átalakításához hozzájárul. A testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy - a megfelelő biztonsági előírások megléte mellett - a munkálatok megkezdése érdekében intézkedjen. Határidő: értelemszerűen Felelős: értelemszerű Elmondta, hogy a 89/19 hrsz. alatti terület eladásakor kikötés volt, hogy 5 éven belül szálloda valósuljon meg rajta, az önkormányzat pedig bejegyeztette az elővásárlási jogát az ingatlanra. Az idén feltehetőleg befejeződik az építkezés, ezért a tulajdonos kérelmére javaslom az elővásárlási jogról való lemondást. A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2016.(I.28.) határozata a Hollókő belterület 89/19 hrsz. alatti ingatlanra fennálló elővásárlási jog lemondásáról 1. Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hollókő belterület 89/19 hrsz. alatti, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanra augusztus 13-án Hollókő Község Önkormányzata jogosult nevére bejegyzett elővásárlási jogáról lemond. 2. A képviselő-testület döntésének alapja az 57/2012.(VI.18.) határozata, melyben rögzítette, hogy az elővásárlási jogát a nevezett ingatlanon megvalósuló idegenforgalmi létesítmény, szálloda 5 éven belüli építésének biztosítására jegyeztette be, tekintve, hogy a beruházás ez évben befejeződik, indokolt az 1. pontról való döntése. 3. A képviselő-testület felhatalmazza t, hogy az elvásárlási jogról történő lemondáshoz a szükséges lépéseket megtegye, a lemondó nyilatkozatot aláírja. Felelős: Polgármester

11 6. Tájékoztatás közterület-felügyelet létrehozásának jogszabályi előírásairól. Támogató döntés esetén, javaslat pályázat kiírására közterület-felügyelői munkakör betöltésére. Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2016. (I.28.) határozata 1. Hollókő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület létrehozásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 2. Hollókő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre március 1-ei hatállyal a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal állományában. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közterület-felügyelői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele érdekében intézkedjen. Határidő: Felelős: értelemszerűen 7. Előterjesztés Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás módosított SZMSZ-ének Társulási Megállapodásának, valamint alapító okiratának elfogadására. Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

12 9/2016. (I.28.) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás 118/2015.(XII.17.) számú határozattal elfogadott Társulási Megállapodását, a határozat melléklete szerinti módosítással elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására. Felelős: Polgármester 10/2016. (I.28.) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás módosított Működési Szabályzatának jóváhagyásáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás szervezeti és működési szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja, az egységes szerkezetbe foglalt szövegét jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. Felelős: Polgármester 11/2016. (I.28.) határozata Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás Alapító okiratának jóváhagyásáról Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás a határozat melléklete szerinti formailag módosított Alapító Okiratát jóváhagyja. Felelős: Polgármester (Szabó László alpolgármester sürgős ügyben távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 4,a testület továbbra is határozatképes.) 8. Előterjesztés a rendezési terv módosítására Előterjesztő:

13 Emlékeztette a testületet, hogy korábban már téma volt a 89/19 hrsz,vagyis a szálloda területe alatti útszakasz eladása. Mint korábban mondta, az a rész ugyan az ingatlan-nyilvántartás szerint a Sport út része, de a természetben nem létezik, mint út. Azonban a telekalakítási eljárás sikerességéhez, szükséges lenne a rendezési terv módosítása, de legalábbis a tervező nyilatkozata, hogy szerinte nincs akadálya út kivonásának. A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, az elhangzottakkal egyetértett elfogadta, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 12/2016. (I.28.) határozata a Sport út telekhatár-rendezéséről Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításának, illetve a 89/18 hrsz. alatti Sport út részeként nyilvántartott útszakasz kivonásának lehetőségéről beszerezze a rendezési terv tervezőjének nyilatkozatát, melynek ismeretében kezdeményezheti a telekhatár-rendezési, illetve telekalakítási eljárást. Felelős: Polgármester 9. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: (előterjesztés mellékletként csatolva) Kéri az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Egyebek 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről (a rendelet szövege mellékletként csatolva)

14 A. Provik Kft. kérelme B. Guzmics István, a Szabó Kocsma Vegyesbolt új tulajdonosának kérelme C. Hitel visszafizetése A.Pékség kérelme Ismertette a Provik Kft. levelét, kéri, hogy döntsenek az ügyben. A képviselő-testület részéről kérdés nem volt, egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2016.(I.28.) határozata a Provik Élelmiszeripari Kft. kérelméről 1. Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Provik Élelmiszeripari Kft.(jelenlegi székhely: 8229 Paloznak, Vörösparti sor 45., Cg , adószám , képv: Domak Viktória ügyvezető) székhelyét, az általa bérelt 3176 Hollókő Kossuth út 70. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanba helyezz át. 2. A képviselő-testület hozzájárul a Hollókő név reklám és csomagolóanyagokon való használatához. 3. A képviselő-testület Hollókő logójának használatához nem járul hozzá. Felelős: Polgármester B. Guzmics István a Szabó Kocsma Vegyesbolt új tulajdonosának kérelme ismertette a levél tartalmát. A képviselők megállapodtak abban, hogy megpróbálnak közös megoldást találni, egyeztetnek az új tulajdonossal, de nekik tekintettel kell lenni a világörökségi terület arculatára is, ezért a levélben felvetett lánccal történő elzárást nem tartják megfelelő megoldásnak. C. Hitel visszafizetése kérte a testület felhatalmazását, hogy az önkormányzat a likviditását megőrzendő, egyelőre ne fizesse vissza az ÉMOP pályázat hitelét. 14/2016. (I.28.) határozata az ÉMOP hitel visszafizetéséről

15 Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Émop pályázat során felvett fennmaradó hitel fizetését továbbra is a havi törlesztő részleteknek megfelelően utalással teljesíti, nem fizeti vissza egyösszegben. Felelős: Polgármester A határozat meghozatala után, a polgármester zárt ülést rendelet el, a nyilvános ülést bezárta. kmf. Szabó Csaba sk. polgármester dr. Szabó Klaudia sk. dr. Bagó József jegyző nevében és megbízásából

16

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 26 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 26 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2013.(VIII.27.) sz. rendelet Határozat: 74-77 /2013. (08.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május hó 3. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról. Rendelet: 9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet A

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 939/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. június 25-én (csütörtök),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 131 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. augusztus 1-i rendkívüli nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 20-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó István alpolgármester Batin József képviselő Kesztler

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 11/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. július 29-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve A polgármester beszámolója

Részletesebben