Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 19-én óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági Tibor, Suta Gábor, Szkálosi László, Vámos Dezsőné képviselők Burkovics Róbert jegyző A jelenléti íven felsoroltak. Igazoltan távol: Dr. Bohus Gábor képviselő Késett: Kormos Krisztián alpolgármester Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 10 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Hegedűs Zsuzsanna és Szkálosi László képviselőket. A javaslattal a Képviselő-testület 10(egyhangú) igen szavazattal egyetértett. Napirendi javaslat: 1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló (II.19.) számú rendelet elfogadására Előterjesztő: 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására Előterjesztő: b.) Javaslat Borsodnádad Városi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedésre Előterjesztő: 3. Javaslat közterület-felügyelet megszervezésére Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 4. A Nádasd Kft. tájékoztatása a: a.) BNTV stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségeiről, b.) BNTV stúdió-vezető munkaköri leírásáról, c.) Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről. Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató 5. Egyebek

2 2 A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: 1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló (II.19.) számú rendelet elfogadására Előterjesztő: 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására Előterjesztő: b.) Javaslat Borsodnádad Városi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedésre Előterjesztő: 3. Javaslat közterület-felügyelet megszervezésére Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 4. A Nádasd Kft. tájékoztatása a: a. BNTV stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségeiről, b. BNTV stúdió-vezető munkaköri leírásáról, c. Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről. Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató 5. Pályázat benyújtása a lakossági ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordításainak támogatására Előterjesztő: Kovács Árpád 6. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjának módosítására Előterjesztő: 7. Egyebek Kérte, aki egyetért a napirendi pontok módosításával, az szavazzon. A szavazás eredménye: 10 egyhangú igen szavazat 14/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Napirendi pontok módosítása Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a napirendi pontok módosításával, az alábbiak szerint: 1. Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló (II.19.) számú rendelet elfogadására

3 3 Előterjesztő: 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására Előterjesztő: b.) Javaslat Borsodnádad Városi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedésre Előterjesztő: 3. Javaslat közterület-felügyelet megszervezésére Előterjesztő: Burkovics Róbert jegyző 4. A Nádasd Kft. tájékoztatása a: a. BNTV stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségeiről, b. BNTV stúdió-vezető munkaköri leírásáról, c. Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről. Előterjesztő: Kovács Árpád ügyvezető igazgató 5. Pályázat benyújtása a lakossági ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordításainak támogatására Előterjesztő: Kovács Árpád 6. Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjának módosítására Előterjesztő: 7. Egyebek Határidő: azonnal Felelős: 1. Napirendi pont Javaslat Borsodnádasd Város Önkormányzatának a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló (II.19.) számú rendelet elfogadására Elmondta, hogy az önkormányzat könyvvizsgálója kérte, hogy a rendeletet fogadják el, mely tartalom meghatározás. Kérte a Pénzügyi Bizottság álláspontját. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Kormos Krisztián alpolgármester helyet foglalt a teremben. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta.

4 4 Elmondta, ha a Pénzügyi Bizottságnak részletező táblára van szüksége, akkor a pénzügyi irodán megtekintheti azt. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelettel az szavazzon. Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 2/2009. (II.20.) számú rendeletét a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról 2. Napirendi pont a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadására A költségvetés elkészítésénél a főbb szempontok az alábbiak: az önkormányzatnak elsődleges feladata az intézményrendszer működetése, ezen belül elsődlegesen a kötelező feladatok. Az önkormányzat az önfinanszírozó képességét javítsa, a hitelforrás csak végső esetben kerüljön számításba. Folytatni kell a racionális gazdálkodást. A költségvetésnek van egy neuralgikus pontja, az ÉHG háromszoros áremelést jelentett be a szemétdíjat illetően. Kérte a bizottságok álláspontját. Tájékoztatta a testületet, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 1/CÖK/2009.(II.13.) számú határozatával elfogadta a költségvetését, mely az önkormányzat költségvetésének része. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta azt a Képviselőtestület részére azzal a kiegészítéssel, hogy belső átcsoportosítással a házi orvosoknak maradjon meg a évi szintű összeg. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Kérte a Képviselő-testület véleményét. Tájékoztatást kért az ÖNHIKI pályázattal kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondta, hogy a központi költségvetés ebben az évben sem tartalmazott dologi emelést a normatívák tekintetében. Úgy számolják el a kiadásokat, hogy ne jelentkezzen negatívan az ÖNHIKI pályázatnál. A helyi adók feltételezhetően csökkennek, és ez tovább növeli a hiányt. A Pénzügyi Bizottság által javasolt változtatásokat elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. Neuwirth László képviselő

5 5 Véleménye szerint szerencsésebb lett volna az intézkedési tervvel kezdeni a költségvetés tárgyalását. A költségvetésben egyes helyeken emelkedést terveztek, máshol pedig nem. A forráshiányt korábban drasztikus intézkedésekkel sikerült csökkenteni, ilyen volt pl. az iskolában a létszámleépítés. Ez a folyamat, ami elkezdődött most leállt. Az iskolában a túlórákat ki kell fizetni, nem tehetik meg, hogy nem fizetnek a pedagógusoknak a helyettesítésért. Vámos Dezsőné képviselő Megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy a sportfeladatok támogatása havi bontásban történjen, és több legyen a havi összeg. Van egy összeg, amit minden hónapban átutalnak. Vámos Dezsőné képviselő A sportegyesület nem tud működni, ha ilyen felbontásban kapják a támogatást. Elmondta, hogy mindenütt intézkedéseket kell tenni a takarékoskodás érdekében. Csak olyan lépést hoznak, amiben a Képviselő-testület dönt. Ahhoz, hogy a sportot támogatni tudják, minden évben szerződést kell kötni. Elfogadásra javasolta, hogy havonta ,-Ft legyen a pénzbeli támogatás. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 nem szavazat Elfogadásra javasolta a évi költségvetési rendeletet, a következő módosításokkal. A város és községgazdálkodás feladatainál a karbantartók és az egyéb tulajdonú ingatlan tervezett kiadása változik, a háziorvosi szolgálat tervezett kiadása a évi szinten marad, a sportfeladatok pénzbeli támogatása ,-Ft legyen. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) számú rendeletét b.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedésre A bizottságok által javasolt módosítások kiadásra kerültek. Kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy az intézkedési terv 7. pontját változtassák meg, és a 11. pont kerüljön be a kiadottak szerint.

6 6 A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az intézkedési tervet megtárgyalta, és a kiadott módosításokkal elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. Az intézkedési terv 4. pontjába kerüljön be, hogy szakértő bevonására kerül sor. Elfogadásra javasolta Borsodnádasd Városi Önkormányzat évi költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedési tervet az elhangzott módosításokkal. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 nem szavazat 15/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: A évi költségvetés végrehajtását elősegítő intézkedések A Képviselő-testület a évi költségvetés minél eredményesebb végrehajtása és az Önkormányzat fizetőképességének megtartása érdekében az alábbiakat határozza. 1.) A tervezett forráshiányt a költségvetés egyensúlya érdekében ellentételezni kell és be kell nyújtani támogatási igényünket az ÖNHIKI támogatásra és egyéb kiegészítő központi támogatásokra. Felelős: Jegyző, Pénzügyi Iroda vezető Határidő: központilag meghatározott pályázati beadási határidőkkel azonosan 2.) Továbbra is messzemenően törekedni kell a fejlesztéshez, működéshez, a szakmai munkához szükséges pénzügyi eszközeink pályázatok révén történő növelésére, úgy hogy azok működési többletkiadást (rezsi) ne eredményezzenek, sőt hosszabb távon megtakarításokat jelentsenek. Felelős: Jegyző, Intézményvezetők Határidő: pályázatok határideje 3) A központi támogatások, hozzájárulások összegének alapját képező mutatószámok, kihasználtság alakulását minden intézmény köteles figyelemmel kísérni, és törekedni a tervezett kihasználtság megvalósítására, illetve a szociális ágazatban az ellátottak bővítésére. Felelős: Jegyző, Intézményvezetők Határidő: folyamatos, illetve azonnal 4.) Az Általános Művelődési Központnál felül kell vizsgálni a pedagógus munkakörben az ellátandó heti kötelező óraszám feletti tanítási óra, foglalkozás megtartásának teljes munkaidőn belüli elrendelésének lehetőségét, mivel a túlórára és helyettesítésre biztosított összeg nem léphető túl. Felelős: Jegyző, ÁMK vezető Határidő: azonnal 5.) Törekedni kell, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők minél kevésbé terheljék az önkormányzati költségvetést, ezért számukra biztosítani kell az Út a

7 7 munkához programba történő részvételt. Felelős: Jegyző Határidő: folyamatos 6.) Az Ózdi Kistérségi Társulás által adott javaslatok alapján át kell tekinteni és szükség szerint átalakítani - a lakossági igények szem előtt tartása mellett - a Központi ügyeleti feladatokat a hatékonyabb és költségkímélőbb működtetés érdekében. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 7.) pont: A 38/HÖK/2007.(III.26.) számú határozat figyelembe vételével, valamint Borsodnádasd város két háziorvosával kötött I. és II. számú háziorvosi praxisokra vonatkozó megállapodásokat Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselőtestületéből megválasztandó 3 tagú eseti bizottság március 31. napjáig vizsgálja felül, és tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére új szerződések megkötése érdekében. Felelős: eseti bizottság Határidő: március ) Valamennyi intézményi egységnél biztosítani kell a helyiségek mérésére alkalmas hőmérőt, és a fűtési szezonban, munkaidőben csak 21 o C hőmérsékletet lehet biztosítani, munkaszüneti napokon pedig ennél alacsonyabbat. Felelős: intézményi egységek vezetői Határidő: azonnal 9.) A házi segítségnyújtáson l fő főállású házi gondozó közalkalmazotti jogviszonyát meg kell szüntetni, mivel a gondozotti létszám nem indokol 3 fő főállású házi gondozó alkalmazását. Felelős: Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője Határidő: azonnal és értelemszerűen 10.) Az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében meg kell szüntetni az önkéntes tűzoltóság részére korábban fizetett tiszteletdíjat. Felelős: Jegyző Határidő: azonnal 11.) A Polgármesteri Hivatal Általános Hatósági Irodája az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása során vizsgálja kérelmező vagyoni helyzetét (földhivatalok nyilvántartásai alapján ingatlanra vonatkozóan, az okmányiroda nyilvántartása alapján gépjárműre vonatkozóan), valamint jövedelmi helyzetét (MEP nyilvántartási osztály, majd munkáltatók megkeresésével). Felelős: Jegyző és Általános Hatósági Iroda vezető Határidő: azonnal és értelemszerűen Burkovics Róbert jegyző Megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy elfogadták a költségvetésről szóló rendeletet. A törvényesség betartására a továbbiakban is ügyelni fognak. Megköszönte a Pénzügyi Iroda vezetőjének a munkáját is.

8 8 3. Napirendi pont Javaslat közterület-felügyelet megszervezésére Kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és úgy foglalt állást, ha nincs rá pénz, akkor nem javasolják a közterület-felügyelet megszervezését. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem volt. Elfogadásra javasolta, hogy 3 hónap időtartamra, ,-Ft összegért a megállapodást megkössék. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 7 igen, 4 nem szavazat 16/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Közterület-felügyelet megszervezése Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy. - szükségesnek tartja Borsodnádasd Városban a közterület-felügyelet működtetését, - megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy készítsék elő az Ózd várossal kötendő társulási megállapodást a közterület-felügyelet Ózd várossal közösen történő működtetéséről, - a Közterület-felügyeletét Borsodnádasd városban heti 3 órában kerüljön megszervezésre. Határidő: értelemszerűen Felelős: jegyző, polgármester 4. Napirendi pont A Nádasd Kft. tájékoztatása a: a. BNTV stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségeiről, b. BNTV stúdióvezető munkaköri leírásáról, c. Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről. BNTV stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségeiről Kérte az előterjesztőt mondja el kiegészítését. Kovács Árpád ügyvezető igazgató

9 9 Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a kért árajánlatokat a stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségeiről. Kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Ha a Nádasd Kft. a stúdiót üzemeltetni akarja, akkor biztosítani kell az 1 millió forintot. Amikor a kábel televízió felvételére szükség van, akkor a felvételért fizessen az igénybevevő. Javasolták azt is, hogy az ÁMK pályázat keretében szerezzen be kamerát, és azt használják a felvételek elkészítésekor. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és egyetértett a Pénzügyi Bizottság által tett javaslatokkal. Kérdés, hozzászólás nem volt. Elfogadásra javasolta, hogy az ÁMK vezetősége keressen pályázati lehetőséget technikai berendezés beszerzésére vonatkozóan, amennyiben szeptember 30-ig nincs pályázati lehetőség, akkor saját erőből kell megvásárolni. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. 17/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: BNTV stúdió technikai berendezéseinek fejlesztési lehetőségei Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy az ÁMK vezetősége keressen pályázati lehetőséget technikai berendezés beszerzésére vonatkozóan, amennyiben szeptember 30-ig nincs pályázati lehetőség, akkor saját erőből kell megvásárolni. Határidő: szeptember 30. Felelős: ÁMK igazgató BNTV stúdióvezető munkaköri leírásáról Utalt arra, hogy a stúdióvezető munkaköri leírása nem Képviselő-testületi hatáskör. Szerinte a munkaköri leírás hiányos. Kérte a Nádasd Kft. Ügyvezető igazgatóját, hogy vegye figyelembe a bizottságok véleményét a munkaköri leírás elkészítésekor.

10 10 Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Kérte a bizottságok állásfoglalását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolta, ha elkészül a mérlegbeszámoló, akkor térjenek vissza a tárgyalására. A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Gazdálkodási Bizottság egyetértett a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával, mely szerint a mérlegbeszámoló elkészítése után térjenek vissza a tárgyalására. Elfogadásra javasolta a tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy a Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről kimutatást készítsen a mérlegbeszámoló elkészítése után. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. 18/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költsége Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött, hogy elfogadják a Nádasd Kft. tájékoztatóját azzal a kiegészítéssel, hogy a Nádasd Kft. vízbázis 1 m3 kitermelt víz költségéről kimutatást készítsen a mérlegbeszámoló elkészítésével egyidejűleg. Határidő: értelemszerűen Felelős: Kovács Árpád ügyvezető igazgató 5. Napirendi pont Pályázat benyújtása a lakossági ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordításainak támogatására Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal, az szavazzon. 19/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Pályázat a lakossági ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordításának támogatására Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a évi lakossági vízszolgáltatás költségeinek támogatására pályázatát nyújtsa be a Magyar

11 11 Közlönyben megjelenő feltételeknek megfelelően. A pályázat elkészítője a Nádasd Kft. ügyvezető igazgatója. Határidő: értelemszerűen Felelős: Papp Anna polgármester Kovács Árpád Nádasd Kft. ügyvezető igazgatója 6. Napirendi pont Javaslat a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjának módosítására A korábban elfogadott szakmai programban szakmai felülvizsgálat után módosítás indokolt a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjában. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért a módosított szakmai programmal, az szavazzon. 20/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programjának módosítása Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgáltatás szakmai programját a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. Felelős: intézményvezető, polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen Egyebek Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pipi Kft. megkereste egy kérelemmel. A szennyvíz ártalmatlanítási díjának csökkentését kérte. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta, hogy a szennyvíz ártalmatlanítási díját a Képviselő-testület ne csökkentse. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. 21/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: A Pipi Kft. kérelme Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmet megtárgyalta, és döntött abban, hogy a szennyvíz ártalmatlanítási díját nem csökkenti.

12 12 Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester A mozgáskorlátozottak ,-Ft összegű támogatást kértek. Javasolta, hogy a civil szervezetek kirándulásra vonatkozó kérelmét ne támogassák. Erre hozzon a testület egy határozatot, amelyre a későbbiekben lehet hivatkozni. Kérte, aki egyetért a javaslattal, az szavazzon. 22/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Kérelem elutasítása Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy azok a kérelmeket utasítsák el, amelyekben kiránduláshoz kérnek támogatást. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Az ÉHG tervezett díjemeléséről készült előterjesztés elkészült. Rendkívüli testületi ülést kellene összehívni, melyre meghívják az ÉHG igazgatóját. Két év alatt a jelenlegihez képest háromszoros díjemelést terveznek. Szerinte az ÉHG szedje be a lakosságtól a szemétdíjat. Neuwirth László képviselő A konténereket meg kellene szüntetni. Az ÉHG 10 százalékos béremeléssel számol. Javasolta, hogy tartsanak rendkívüli testületi ülést február 26-án az ÉHG tervezett díjemelésével kapcsolatban. Vámos Dezsőné és Szkálosi László elhagyta a termet. Burkovics Róbert jegyző A házi orvosokkal kötött szerződés felülvizsgálatára eseti bizottságot hozzanak létre. Javasolta, hogy elnöke Kormos Krisztián alpolgármester, tagjai Dr. Bohus Gábor és Sági Tibor képviselők legyenek.

13 13 Javasolta, hogy az eseti bizottság tagjai legyenek: Kormos Krisztián alpolgármester, Dr. Bohus Gábor és k. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. A szavazás eredménye: 9 egyhangú igen szavazat 23/HÖK/2009.(II.19.) számú határozat Tárgy: Eseti bizottság létrehozása Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a házi orvosokkal kötött szerződés felülvizsgálatára eseti bizottságot hozzanak létre, melynek tagjai a következők legyenek: Kormos Krisztián alpolgármester, Dr. Bohus Gábor és Sági Tibor képviselők. Határidő: március 31. Felelős: polgármester, jegyző Kérdés, hozzászólás nem volt. Zárt ülést rendelt el. k.m.f. Papp Anna polgármester Burkovics Róbert jegyző Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Szkálosi László képviselő

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:../2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. emeleti tárgyaló. Igazoltan volt távol: Szilvásy Ferenc és Bokros Mátyás bizottsági tag. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 7-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: Dombóvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

10/2015. sz. jegyzőkönyv

10/2015. sz. jegyzőkönyv 10/2015. sz. jegyzőkönyv Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet Drizner Zsuzsanna adminisztrátor vezette.

Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet Drizner Zsuzsanna adminisztrátor vezette. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-18/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. január 17-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

Pilisszentkereszt község képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Pilisszentkereszt község képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Pilisszentkereszt község képviselő-testületének 2015. évi munkaterve I. a., A munkaterv szerinti testületi ülések 17 órakor kezdődnek. A képviselő-testületi üléseket 20.00 órakor be kell fejezni. Ettől

Részletesebben

Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről.

Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről. Beszámoló a 2015.június 12.-i képviselő-testületi ülésről. Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozat képes, s bejelentette két képviselő (Dr. Szinyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2013. október 9. Ügyszám: 22-96/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2013. október 9. Szıc 2013 2 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. július 31. 15.30 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivataltól 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 6. Napirendi pont: Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 9/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 29-én megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Hartdégen József polgármester Pfiszterer Zsuzsanna alpolgármester Igó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 4-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben