Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: /2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015."

Átírás

1 Ügyiratszám: /2015. Jegyzőkönyv Készült: április 29-én órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dégen Róbert képviselő, Domján János, Eperjesi Imre, Gál Istvánné, Pató Bálint, Szabó Géza (később érkezett) képviselők Meghívottként jelen van: László Ferenc kirendeltség-vezető Agg Petra jegyzőkönyvvezető Budavári János Horgászegyesület elnöke dr. Fekete Erika háziorvos dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos dr.szalay Zoltán Tatai Járási Hivatal vezető-helyettes Pogrányi Éva adóügyi előadó Lakosság részéről 2 fő Janovics István polgármester: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselő közül 6 fő jelen van. Köszöntöm körünkben dr. Szalay Zoltánt, a Tatai Járási Hivatal vezető-helyettesét. Egyebek napirendi ponthoz: Janovics István polgármester: Csicsai László kérelme, Víziközmű Társulás tagsági ügye, Horgászegyesület kérelme, Paphegy felé vezető út kivitelezése Eperjesi Imre képviselő: vízdíj, közterület karbantartása, ravatalozó, hirdetőtábla Gál Istvánné képviselő: fakivágás, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülése Domján János képviselő: évi költségvetés, kerékpárút Indítványozom, hogy a képviselő-testület döntsön a mai testületi ülésen tárgyalandó napirendekről az alábbiak szerint: 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető

2 2 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető 3. Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, Neszmély Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető, Kis Eszter tanácsos 4. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzésekről Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető, Bazsó Anikó gazdálkodási előadó 5. Tájékoztató a évi adóbevételek alakulásáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető, Pogrányi Éva adóügyi előadó 6. A háziorvos évi munkájáról szóló beszámoló Előkészítő: dr. Fekete Erika háziorvos 7. A fogorvos évi munkájáról szóló beszámoló Előkészítő: dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos 8. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat évi munkájáról szóló beszámoló Előkészítő: Horváth Tamara családgondozó 9. Értékelés a helyi önkormányzat által évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség-vezető, Kis Eszter tanácsos 10. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámoló Előkészítő: Szabó Géza bizottsági, Pató Bálint elnök 11. A polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló Előkészítő: László Ferenc kirendeltség-vezető, Kis Eszter tanácsos

3 3 12. Egyebek - Csicsai László tatai l. kérelme - Döntés a Víziközmű Társuláshoz csatlakozásáról - Horgászegyesület kérelme - Paphegy felé vezető út kivitelezése - Vízdíj számlák - Közterület karbantartása - Ravatalozó - Hirdetőtábla - Fakivágás - Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülése - Kerékpárút évi költségvetésről tájékoztatás kérése A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 42/2015. (IV.29.) határozata a április 29-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető 3. Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, Neszmély Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető, Kis Eszter tanácsos 4. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzésekről Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető, Bazsó Anikó gazdálkodási előadó 5. Tájékoztató a évi adóbevételek alakulásáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség vezető, Pogrányi Éva adóügyi előadó

4 4 6. A háziorvos évi munkájáról szóló beszámoló Előkészítő: dr. Fekete Erika háziorvos 7. A fogorvos évi munkájáról szóló beszámoló Előkészítő: dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos 8. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat évi munkájáról szóló beszámoló Előkészítő: Horváth Tamara családgondozó 9. Értékelés a helyi önkormányzat által évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előkészítő: László Ferenc kirendeltség-vezető, Kis Eszter tanácsos 10. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámoló Előkészítő: Szabó Géza bizottsági, Pató Bálint elnök 11. A polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló Előkészítő: László Ferenc kirendeltség-vezető, Kis Eszter tanácsos 12. Egyebek - Csicsai László tatai l. kérelme - Döntés a Víziközmű Társuláshoz csatlakozásáról - Horgászegyesület kérelme - Paphegy felé vezető út kivitelezése - Vízdíj számlák - Közterület karbantartása - Ravatalozó - Hirdetőtábla - Fakivágás - Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülése - Kerékpárút évi költségvetésről tájékoztatás kérése Határidő: azonnal

5 5 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Janovics István polgármester: - hulladéklerakó rekultivációja megvalósult, teljes jogú tulajdonosa vagyunk a területnek, a későbbiekben el kell döntenünk, hogy milyen célra szeretnénk használni - a kerékpárút záró rendezvénye a tegnapi napon Észak-Komáromban, a mai napon pedig Neszmélyen került megrendezésre Domján János képviselő: szeretném megkérdezni, hogy miért nem valósult meg a szemétlerakó melletti a zártkertekhez vezető út kivitelezése, valamint mikor kerül kiépítésre, ugyanis jelenleg csak az én területemen közelíthető meg az ingatlan. A saját ingatlanomat le fogom zárni. László Ferenc kirendeltség-vezető: a rekultivációs tervekben nem szerepelt út kialakítása, azonban, képviselő úr kéréséra kialakítottak egy földutat, amin meg lehet közelíteni a területet. Az érintett terület megközelítése már több évtizede, a meglévő nyomvonalon történik. Dégen Róbert képviselő elhagyta a termet. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő 4 igen, 1 nem szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 43/2015. (IV.29.) határozata a beszámoló a két ülés között történtekről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Pató Bálint képviselő: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a rendelet elfogadását elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Gondolkoztunk azon, hogy esetleg konkrét időpontot határozunk meg, de végül maradtunk az eredeti tervezetnél.

6 6 Janovics István polgármester: amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett rendelettervezettel- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályiról szóló évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék az ingatlanokon azok tisztítása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, falomb, kaszalék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány (továbbiakban együtt: kerti hulladék) 2. (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. (2) Kerti hulladék nyílt téri égetése megengedett minden év március, április, május, október, november hónapokban keddi, csütörtöki, szombati napokon. (3) A (2) bekezdésben foglalt égetés az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. (5) Kerti hulladékot közterületen égetni tilos. (7) Az elégetendő kerti hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem égethető. 3. Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt tilos a kerti hulladék égetése. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba - egyetért, kérem, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő, egyhangú, 5 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja: Neszmély Közég Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelete Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületet a környezet védelmének általános szabályiról szóló évi LIII. törvény 48. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék az ingatlanokon azok tisztítása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok elvégzése során keletkezett fű, falomb, kaszalék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány (továbbiakban együtt: kerti hulladék) 2. (1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. (2) Kerti hulladék nyílt téri égetése megengedett minden év március, április, május, október, november hónapokban keddi, csütörtöki, szombati napokon.

7 7 (3) A (2) bekezdésben foglalt égetés az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető. (5) Kerti hulladékot közterületen égetni tilos. (7) Az elégetendő kerti hulladékkal együtt semmilyen más hulladék nem égethető. 3. Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alatt tilos a kerti hulladék égetése. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Janovics István polgármester Dr. Kórósi Emőke jegyző A rendelet kihirdetve: május 4. Dr. Kórósi Emőke jegyző 3. Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, Neszmély Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III. 2) önkormányzati rendelet módosításáról Pató Bálint képviselő: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a rendelet elfogadását elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Janovics István polgármester: amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett rendelet- Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésben, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26 -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. (1) és (7) bekezdésben, a 92. (1)-(2) bekezdésben és 132. (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelet 4. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) A kérelmezőt a megállapított települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtásától illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő, egyhangú, 5 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja:

8 8 Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelete, az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésben, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26 -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. (1) és (7) bekezdésben, a 92. (1)-(2) bekezdésben és 132. (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelet 4. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) A kérelmezőt a megállapított települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtásától illeti meg azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Kórósi Emőke jegyző Janovics István polgármester A rendelet kihirdetve: május 7-én Dr. Kórósi Emőke jegyző 4. Összefoglaló jelentés a évi belső ellenőrzésekről Dégen Róbert visszajött a terembe. Pató Bálint képviselő: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testület részére. László Ferenc kirendeltség-vezető: Az előterjesztésben is látható, hogy számos belső és külső ellenőrzés történt önkormányzatunknál, a hivatalban és az intézménynél. A rendszert érintően jelentős hibát az ellenőrzések nem tártak fel. A leírtak alapján, ha készült intézkedési terv, akkor annak megfelelően járunk el, ha nem, akkor is a kifogásolt gyakorlat megszüntetésére törekszünk.

9 9 Janovics István polgármester: amennyiben nincsen kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésekről című összefoglaló jelentést elfogadja-egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 6 képviselő egyhangú, 6 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: Neszmély Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (IV.29.) sz. határozata A évi belső ellenőrzésekről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzésekről című összefoglaló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal László Ferenc kirendeltség-vezető Szabó Géza képviselő megérkezett, így a képviselő-testület teljes létszámmal -7 fővel - van jelen. 5. Tájékoztató a évi adóbevételek alakulásáról Pató Bálint képviselő: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az adóbevételekről szóló tájékoztatót. Domján János képviselő: az előző testületi ülésen feltettem egy kérdést, amire kaptam levélben egy választ, de nem tudom értelmezni. László Ferenc kirendeltség-vezető: egyeztettem a tatai adócsoporttal, azt javasolták, hogy keressük meg az önkadó programíróját. Többszöri levélváltás után az általa leírt választ küldtük meg Önnek. Ez az anomália a visszajelzések szerint nemcsak nálunk, hanem minden önkormányzatnál fennáll. Domján János képviselő: a választ nem tudom értelmezni, nem lehet lecserélni ezt a programot? László Ferenc kirendeltség-vezető: az egész országban ezzel a programmal dolgoznak. Domján János képviselő: azt gondolom, hogy fel kellene oldani ezt a problémát, ha a program így dolgozik, akkor miért nem lett módosítva az előirányzat? László Ferenc kirendeltség-vezető: ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor módosíthatja a költségvetést. Janovics István polgármester: amennyiben nincs több kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- egyetért, szavazzon.

10 10 A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 45/2015. (IV.29) számú határozata a I félévi adóbevételekről Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a I. félévi adóbevételekről szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: Azonnal, László Ferenc kirendeltség-vezető 6. A háziorvos évi munkájáról szóló tájékoztató Janovics István polgármester: köszöntöm körünkben dr. Fekete Erika háziorvos asszonyt. Kívánja-e kiegészíteni valamivel a tájékoztatót? dr. Fekete Erika háziorvos: nem, köszönöm, csak azt szeretném elmondani,- ezzel az önkormányzat is tisztában van - hogy védőnőhiány komoly gondot okoz, de ez országos probléma. Janovics István polgármester: információim szerint GYES lejárta után lehet pályázó az állásra. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 46/2015. (IV.29) számú határozata A háziorvos évi munkájáról szóló tájékoztató Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvos évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal 7. A fogorvos évi munkájáról szóló tájékoztató Janovics István polgármester: köszöntöm körünkben dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos asszonyt. Kívánja-e kiegészíteni valamivel a tájékoztatót? dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos: nem, köszönöm, ha kérdés van, szívesen válaszolok.

11 11 Gál Istvánné képviselő: helyi lakosok jelezték számomra, hogy nem lehetne-e külön választani a privát rendelést a szakrendeléstől? dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos: azért nehéz külön választani, mert ingyenes és privát kezelést is alkalmazunk egy páciensen. Szét lehet venni, de akkor nem hiszem, hogy örülnének annak, hogy privát rendelés alatt nem kapják meg a támogatást. Mindig megkérdezzük például a töméseknél is, hogy melyik fajtát választja a beteg, a támogatott olcsóbbat vagy a nem támogatott drágábbat. Janovics István polgármester: megkérdezhetem, hogy milyen kezeléseket támogat az OEP? dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos: foghúzás, fogkő eltávolítás, tömés, nyálkahártya-kezelés, 62 éves kor kellett fogsorkészítést minimális mértékben. Gál Istvánné képviselő: foghúzásért kell időpontot kérni? dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos: ha sürgősségi, akkor természetesen nem. Gál Istvánné képviselő: a statisztikában szereplő adatok csak Neszmélyre vonatkoznak vagy dunaalmási kezelések is beletartoznak? dr. Szabó Zsuzsanna fogorvos: a dunaalmási és a neszmélyi kezelések együtt szerepelnek. Szeretném jelezni, hogy a rendelő sajnos továbbra is beázik, ki lett festve, ezt köszönjük szépen, de a szigetelés nem lett megoldva, kívülről mállik a vakolat. Janovics István polgármester: számítunk ilyen típusú pályázati kiírásra, melynek feltétele, hogy tulajdonosa legyünk az ingatlannak. Tárgyalásokat folytatunk az OTP Nyrt-vel a tulajdonrészünk visszavásárlása érdekében. Amennyiben nincs több kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvos évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 47/2015. (IV.29) számú határozata A fogorvos évi munkájáról szóló tájékoztató Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvos évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal 8. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat évi munkájáról szóló beszámoló Janovics István polgármester: köszöntöm körünkben Horváth Tamara családsegítőt. kívánja kiegészíteni a beszámolót?

12 12 Horváth Tamara családsegítő: nem, köszönöm. Janovics István polgármester: amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvos évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 48/2015. (IV.29) számú határozata Beszámoló a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat évi munkájáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal 9. Értékelés a helyi önkormányzat által évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Janovics István polgármester: képviselő társaim megkapták az előterjesztést, amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja-egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 49/2015.(IV.29.) számú határozata Értékelés a helyi önkormányzat által évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Azonnal 10. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámoló Pató Bálint képviselő: az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára. Janovics István polgármester: amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az

13 13 Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 50/2015.(IV.29.) sz. határozata Beszámoló az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság évi tevékenységéről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: azonnal 11. A polgármester átruházott hatáskörben végzett tevékenységéről szóló beszámoló Gál Istvánné képviselő: szeretném megkérdezni, hogy van olyan eset, amikor a hozzátartozó nem kívánja eltemetni a hozzátartozóját? László Ferenc kirendeltség-vezető: igen, abban az esetben, ha nem tudja vállalni a hozzátartozó a temetést, anyagi helyzete miatt, az önkormányzat temetteti el a halottat és a hagyatéki eljárás során kíséreljük meg érvényesíteni a tartozást. Janovics István polgármester: amennyiben nincs több kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről készült évi beszámolót elfogadja-egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2015.(IV.29.) számú határozata A polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről készült évi beszámolójáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről készült évi beszámolót elfogadja. Határidő: Azonnal 12. Egyebek A.) Csicsai László tatai lakos. kérelme

14 14 Janovics István polgármester: képviselő társaim megkapták a kérelmet, a képviselőtestületnek el kell döntenie, hogy kívánja-e módosítani a leírtak alapján, a Helyi Építési Szabályzatunkat. Domján János képviselő: mekkora területről beszélünk? Csicsai László kérelmező: 2462 m 2. Annak idején a beépíthetőség 3% volt, ez vették le 1,5 %-ra. Szabó Géza képviselő: van arra mód, hogy ne kelljen módosítani a szabályzatot? László Ferenc kirendeltség-vezető: engedélyköteles eljárás, az érintett közigazgatási szerveknek hozzá kell járulniuk a módosításhoz. Domján János képviselő: azt gondolom, hogy ezt egy egyszerű rendelet módosítással meg lehet oldani. Janovics István polgármester: felvesszük az illetékes hatósággal a kapcsolatot, kérünk állásfoglalást a módosítással kapcsolatban és árajánlatot. Javaslom, hogy a következő testületi ülésre hozzuk vissza a kérést. A képviselő-testület támogatja a javaslatot. B.) Víziközmű Társulathoz csatlakozás Janovics István polgármester: a mai napon kaptuk a kiosztott levelet, a víziközműnek 3-4 éve nem vagyunk tagjai, most lehetőségünk lenne csatlakozni, éves szinten 39 eft-ot kellene fizetnünk, azt gondolom, hogy ez nem egy nagy összeg és a tagság előnyökkel járna. Pató Bálint képviselő: ez a kimutatás nem az aktuális adatokat tartalmazza, önkormányzatunknak nincsen ennyi területe. Janovics István polgármester: felülvizsgáljuk az adatokat. Eperjesi Imre képviselő: milyen előnyökkel járna a tagság? Janovics István polgármester: a vízelvezető rendszerünk karbantartását látnák el, pályázatokon előnyt jelenthet a tagság. Javaslom, hogy a nyilvántartás aktualizálása után csatlakozzunk a vízitársulathoz. Kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvántartás aktualizálását követően hozzájárulását adja a Komáromi Vízitársulathoz való csatlakozáshoz - egyetért, - szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 52/2015. (IV.29.) sz. határozata A Komáromi Vízitársulathoz csatlakozásról

15 15 Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvántartás aktualizálását követően hozzájárulását adja a Komáromi Vízitársulathoz való csatlakozáshoz. Határidő: azonnal C.) Horgászegyesület kérelme Janovics István polgármester: horgászversenyük lebonyolításához. a horgászegyesület 100 eft támogatást kér, Szabó Géza képviselő: a költségvetésben mekkora összeget különítettünk el civil szervezetek részére? Janovics István polgármester: 400 eft-ot. Domján János képviselő: korábban már jeleztem, hogy véleményem szerint a költségvetésben megállapított keretösszeget osszuk szét a szervezetek között, nem látom értelmét, hogy külön kelljen kérni a támogatást. Janovics István polgármester: eddig ez volt a gyakorlat, senki sem kifogásolta. Kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Horgászegyesületet 100 eft-tal támogatja a évi költségvetés terhéreegyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő egyhangú, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 53/2015. (IV.29.) sz. határozata Horgászegyesület támogatásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horgászegyesületet 100 eft-tal támogatja a évi költségvetés terhére. Határidő: azonnal D.) Paphegy felé vezető út kivitelezése Janovics István polgármester: az út kivitelezésére három árajánlatot kaptunk, a kiosztásra kerülő ajánlat a legkedvezőbb, a másik kettő nettó 400 eft körüli tétel. Domján János képviselő: a kiosztott árajánlaton nem szerepel a kivitelező cégbélyegzője, ha magánszemély, akkor nem kérhet áfát. Ezt az árajánlatot, ebben a formában nem lehet elfogadni. Szabó Géza képviselő: nekem az a véleményem, hogy előzetesen támogassuk az ajánlatot, azzal a kritériummal, hogy számlaképes legyen a személy.

16 16 Janovics István polgármester: kérünk új árajánlatot és következő testületi ülésre visszahozzuk. A képviselő-testület támogatja a javaslatot. E.) Vízdíj számlák Eperjesi Imre képviselő: helyi lakosok kerestek meg azzal a problémával, hogy lehet-e kezdeményezni a szolgáltatónál, hogy ne három havonta kelljen fizetni a vízdíjat, hanem havonta, sok embernek nehézséget okoz egyszerre befizetni a nagyobb összeget. Janovics István polgármester: a szolgáltatónál kell tájékoztatást kérni. Kérelmezni lehet a havonkénti lebontást, de a szolgáltatóval is felveszem a kapcsolatot, utána érdeklődöm, hogy milyen lehetőségeink vannak. F.) Közterület karbantartása Eperjesi Imre képviselő: az a véleményem, hogy kellene választani a két lehetőség közül, hogy vagy az önkormányzat nyírja a füvet mindenhol az utcafront és az árok közötti területen, vagy a tulajdonosokat rákötelezni valahogyan, mert véleményem szerint nem jó ez a köztes állapot. László Ferenc kirendeltség-vezető: kikényszeríteni nehezen lehet, kötelessége mindenkinek karbantartani az ingatlana előtt lévő közterületet, ugyanakkor sokan koruk, vagy állapotuk miatt fizikailag nem képesek ellátni a feladatot, ott az önkormányzat végzi el a munkát. G.) Ravatalozó Eperjesi Imre képviselő: egy Petőfi Sándor utcai lakos keresett meg a ravatalozó ügyében, hogy nem lehetne-e visszaállítani a két irányú forgalmat és kirakni a temetések idejére a behajtani tilos táblát. Amikor egyirányúsítva lett az utca, akkor ez az illető is javasolta, de véleménye szerint a gyakorlatban nem jól működik. Janovics István polgármester: azt gondolom, hogy balesetveszély szempontjából jó döntés volt az egyirányúsítás, de ha az ott lakók véleménye megváltozott, természetesen visszaállítható a korábbi forgalmi rend. Pató Bálint képviselő: a temetkezési vállalatokkal meg lehetne beszélni, hogy tegyék ki a táblát. Janovics István polgármester: jelenleg nincs szerződésünk egyik temetkezési vállalattal sem, kötelezni nem tudjuk őket. Javaslom, hogy a temetkezési vállalkozóknak biztosítsuk az útlezárás lehetőségét a szertartás idejére a hozzátartozó táblákkal együtt, illetve a lakosság megkérdezését vizsgálja felül a Petőfi Sándor utca egyirányúsításának fenntartását és erről a következő testületi ülésen tájékoztatjuk a képviselő-testületet. A képviselő-testület támogatja a javaslatot.

17 17 H.) Hirdetőtábla Eperjesi Imre képviselő: többször beszéltünk már a Presszó tábláról, szeretném, ha elkerülne a parkból. László Ferenc kirendeltség-vezető: a közterület rendjéről szóló rendeletet az első félévben felülvizsgáljuk és abban kitérünk a reklámtáblák elhelyezésének szabályaira. I.) Fakivágás Gál Istvánné képviselő: Zwerger Norberték ki szeretnék vágni a fagyizó előtt található tuját és fenyőfát, takarja az emlékművet, helyette ültetnének gömbdíszcserjét. László Ferenc kirendeltség-vezető: véleményem szerint a tuja mérete, elhelyezkedése alapján kivágható, a fenyőt kivágása engedélyköteles, azt meg kell vizsgálni. A képviselő-testület támogatja a tuja kivágását. J.) Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság ülésének időpontja Gál Istvánné képviselő: szeretnék javaslatot tenni a bizottság számára, hogy a régi rendszert állítsuk vissza, amikor egy napon volt a bizottsági ülés a testületi üléssel, mert akkor minden képviselő részt vett a bizottság ülésein is. Eperjesi Imre képviselő/bizottsági tag: munkahelyem miatt sajnos én a testületi ülés előtt nem tudnék részt venni a bizottsági üléseken, ezért kértem, hogy később kezdődjön. Pató Bálint képviselő/bizottság elnöke: véleményem szerint, ha Imre nem tud részt venni, akkor ne tegyük át a bizottsági ülés időpontját. Kérem a képviselőket, hogy minél többen vegyünk részt a bizottsági üléseken. K.) Kerékpárút Domján János képviselő: szeretnék érdeklődni a kerékpárútról, lényegében nem tudok semmit a mai rendezvényen kívül, miért a Fő úton, miért nem a Duna-parton fog haladni? Janovics István polgármester: decemberi testületi ülésen tárgyaltuk, lehet, hogy képviselő úr távol volt az ülésről, a képviselő-testület a három alternatíva közül az említett útvonalat preferálta azzal, hogy a másik két alternatívát is elkészíti a tervező és a KKK ezen felül, plusz három alternatívát készít el. A tervezőt a képviselő-testület választotta ki, közbeszerzési eljárás keretében. Fejlődés szempontjából a preferált alternatíva a legkedvezőbb, hiszen 2020-ig a Fő úthoz nem fognak hozzányúlni, és ez a változat az érintett hosszban, a 10.-es út teljes felújítását tervezi. Domján János képviselő: a lakóknak nem kell a hozzájárulása? Janovics István polgármester: minden érintett lakónak jóvá kell hagyni a villamos kábelek földbe fektetését. L.) Költségvetésről tájékoztató kérése

18 18 Domján János képviselő: az elfogadott költségvetési rendeletben, annak vitájakor kértem, hogy az alpolgármester asszony illetménye kerüljön megfelelő sorra. Úgy látom, hogy a rendelet nem a megfelelő összeget tartalmazza, mert az itt szereplő tétel kevesebb a megállapított illetményhez képest. Janovics István polgármester: az összeg azért kevesebb, mert alpolgármester asszony írásban lemondott a tiszteletdíja feléről és a költségtérítése egészéről. Erről tájékoztattuk a képviselő-testületet. Ezért az elfogadott költségvetésben ennek megfelelő ellenérték került beszámításra. Domján János képviselő: alpolgármester asszony megválasztásakor azért nem szavaztam rá, mert nem értettem egyet azzal, hogy tiszteletdíjat állapítsunk meg részére. Szeretném megkérni alpolgármester asszonyt, hogy próbáljon meg tiszteletdíj nélkül tevékenykedni, a képviselők is illetmény nélkül végzik munkájukat, nem gondolom, hogy annyi feladata lenne alpolgármester asszonynak. Janovics István polgármester: alpolgármester asszony több alkalommal helyettesített különböző programokon, rendezvényeken és lehet rá számítani. Több észrevétel nem érkezett, így Janovics István polgármester órakor a mai ülést bezárta. K.m.f. Janovics István polgármester Dr. Kórósi Emőke jegyző Jegyzőkönyvet készítette és vezette: László Ferenc kirendeltség-vezető Agg Petra jegyzőkönyvvezető

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

2013. március 27. rendes nyílt ülés

2013. március 27. rendes nyílt ülés 588-6 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27. rendes nyílt ülés Rendeletek: 10/2013. (IV.5.) A külterületen lévő helyi közutak létesítéséről, korszerűsítéséről, karbantartásáról

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1-43/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Jegyzőkönyv. 2. a.) Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 19-én 15.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

7/2013. sz. jegyzőkönyv

7/2013. sz. jegyzőkönyv 7/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. április 18-án 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben