Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Fehér Norbert Szilágyi Gábor képviselők Dr. Szabó Attila jegyző 7 fő dömösi lakos Jegyzőkönyvet vezette: Herman Jenőné Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Képviselőket kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve módosító javaslat. Mivel észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért kérdezi a képviselőket, aki egyetért a napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a napirenddel. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését? Ifj. Paulusz József és Veres-Herédi Eszter képviselők kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselők egyetértenek-e vele? A képviselők 6 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy ifj. Paulusz József és Veres-Herédi Eszter képviselők hitelesítsék a jegyzőkönyvet. Napirendi pontok: 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007. (XII.20.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 2. Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Dr.Szabó Attila jegyző 3. Közoktatási infrastrukturális fejlesztésre (óvoda bővítésre, felújításra) kiírt pályázaton való részvétel Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 1

2 4. 506/2 hrsz-ú (Dömös, Hősök tere 6.) ingatlan tulajdonosának (Valentin Antal) veszélyelhárításra kötelezése Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 5. Beszámoló a belső ellenőrzés évi tevékenységéről Előterjesztő. Novák Lajos polgármester 6. Zöld Kendő Egyesület címerhasználatra irányuló kérelme Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 7. Egyebek 1. A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007. (XII.20.) számú rendelet módosítása Előterjesztő: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a változtatási tilalomról szóló rendelet módosításának okáról. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítására két ok miatt van szükség. Az első ok, hogy Kovács Sándor és Kovács-Nagy Eszter Dömös Táncsics Mihály u. 39. szám alatti lakosok kérelemmel fordultak a képviselőtestülethez, melyben a tulajdonukban lévő 798 hrsz-ú ingatlan bővítése miatt kérték a változtatási tilalom alól történő felmentést. Elképzelésük szerint a teraszt szeretnék beépíteni, valamint a lakás főbejárata fölött a mostani tető meghosszabbításával egy védőtetőt szeretnének kialakítani. Ahhoz, hogy terveiket meg tudják valósítani szükség van arra, hogy a képviselőtestület a 798 hrsz-ú ingatlant a változtatási tilalommal érintett ingatlanok sorából kivegye. A másik ok a rendelet módosítására az, hogy az önkormányzat tervei között szerepel a Prépost hegyen a 089 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő ingatlanon egy kilátó létesítése. Ahhoz, hogy az önkormányzat a kilátó megépítésének engedélyezési eljárását el tudja indítani szükség van arra, hogy a képviselőtestület a 089 hrsz-ú ingatlant a változtatási tilalommal érintett ingatlanok sorából kivegye. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta Kovács Sándor és Kovács-Nagy Eszter egyedi kérelmét. Felkéri Cseh János képviselőt, a bizottság elnökét, hogy a tájékoztassa a képviselőtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Cseh János képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság támogata az egyedi kérelmet és javasolja a képviselő-testületnek is elfogadásra.. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy Kovács Sándor és Kovács-Nagy Eszter egyedi kérelmével kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület Kovács Sándor és Kovács-Nagy Eszter kérelmének adjon helyt és módosítsa a változtatási tilalomról szóló rendeletét. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2

3 Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2010. (IV.8.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Kovács Sándornak és Kovács-Nagy Eszter Annának a 798 hrsz-ú, valóságban Dömös Táncsics Mihály u. 39. szám alatt található ingatlanukon lévő lakóházuknak tervezett bővítése miatt a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítása érdekében benyújtott kérelmüknek helyt ad, ezért módosítja változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007. (XII.20.) számú rendeletét és a 798 hrsz-ú ingatlant a tilalommal érintett ingatlanok sorából kiveszi. Egyúttal a képviselőtestület felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy az érintetteket a testületi döntésről tájékoztassa. Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző Határidő: azonnal Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, mivel az egyedi kérelmet elfogadta a képviselő-testület, ezért a kérelemben szereplő 798 és a 089 hrsz-ú ingatlanokat a változtatási tilalommal érintett ingatlanok sorából ki kell venni, ezért az erről szóló önkormányzati rendeletet módosítani kell. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletét módosítsa és a 798, valamint a 089 hrsz-ú ingatlanokat a változtatási tilalommal érintett ingatlanok sorából vegye ki. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2010. (IV.9.) Önk. rendelete A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007. (XII.20.) számú önk. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy reményeink szerint végső fázisába került a településrendezési tervünk elkészítése. Ha minden igaz, akkor holnap postázni tudjuk záróvéleményezésre az Állami főépítésznek az anyagot az összes változtatás átvezetésével együtt, amihez a helyi építészeti örökség védelméről szóló helyi rendeletet is mellékelni kell. Korábban áttekintettük a védelemmel érintett épületek listáját csak a tervezés korábbi szakaszában a rendelet megalkotását mulasztottuk el. Ezt most pótolnánk. Megkérem a jegyző urat a rendelettervezettel kapcsolatban az esetleges kiegészítenivalóját mondja el. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a helyi védelemmel érintett épületeket a tervező cég a Váti Kft állította össze, ami a rendelet mellékletét képezi. A mellékletben szereplő épületek többsége már a régi szabályozási terv szerint is védelem alatt álltak, de ez a lista kiegészült néhány új épülettel. A szöveges rész gyakorlatilag ennek az alátámasztására szolgál. 3

4 Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőket, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük? Veres-Herédi Eszter képviselő kérdezi, hogy a helyi védelemre javasolt épületek listáját kizárólag a Váti Kft tervezői állították össze vagy a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. Kérdezi, hogy a mellékletben szereplő 49 tétel marad és kiegészül 18 épülettel, valamint hozzájön a Királykúti u között páratlan oldalon lévő épületek mindegyike? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy igen a tervezők úgy ítélték meg, hogy Királykúti u között páratlan oldalon lévő épületek mindegyike helyi védelem alatt álljon. A Településfejlesztési Bizottság nem tárgyalta meg a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet tervezetét. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, azt javaslom, hogy a Településfejlesztési Bizottságnak a képviselő-testületi döntést megelőzően a rendelettervezetet meg kellene vitatnia. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselőasszonytól, hogy mi a rendelettervezettel kapcsolatban a problémája? Milyen szempontból vizsgálja meg a bizottság? Veres-Herédi Eszter elmondja, hogy a mellékletben szereplő épületek valóban annyira kiemeltek-e, hogy helyi védelem alá kell helyezni azokat? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy konkrétan nincsen ellenvetésed a rendelettervezettel csak általánosságban van vele problémád. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy a kiküldött rendelettervezet 1. szakasz (1) bekezdése szerint ezen rendelet megalkotására azért van szükség, hogy a település építészeti örökségének jellemző karakterének a jövő nemzedéke számára történő megóvása biztosítva legyen. Ez a célja, hogy a képviselő-testület egy ilyen tartalmú rendeletet alkosson. Mellékletben szereplő helyi védelemre javasolt épületek sorából szeretném töröltetni a Kossuth Lajos u. 16. szám alatt lévő épületet. Az épület önmagában gyönyörű, helyi védelmet érdemelne, ha nem lenne az a sem szerkezetileg, sem stílusában hozzá nem illő épületrész melléépítve. Az én szememet azóta bántja, amióta hozzáépítették. Nem tudom, hogy ez építési engedéllyel készült vagy engedély nélkül és csak megtűrjük, de nem lehetne valamit tenni ellene. Legalább egy új homlokzati részt kialakítani, ami szinkronban lenne a meglévő épülettel. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy ezen indok miatt nem törölném a helyi védelem alatt álló épületek sorából, mert ezzel szabaddá tennénk a pályát további ilyen hozzáépítések számára. Tényleg csúnya az a hozzáépítés, de sajnos az egész épület leromlott állapotban van. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy azt sem tudjuk, hogy ennél az épületnél a tulajdonviszonyok hogyan alakultak ki. Gyakorlatilag Scheili Gábor fél lakását kellene lebontatni, de ezt nem tudjuk megtenni. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy én sem úgy értettem, hogy bontassuk le. Ha védjük az értékeinket, ennél kevésbé fókuszban lévő épületeinket, akkor a fókuszban lévőkkel kellene előbb vagy utóbb kezdeni valamit. Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy úgy gondolom, hogy ez a tárgyú rendelettervezet hirtelen jött, bár ismerem, mert már találkoztam vele. Én is jónak tartanám, ha a rendeletter- 4

5 vezetet a Településfejlesztési Bizottság is megbeszélné. Ez megérne annyit, hogy nem íróasztal mellől, hanem helyszínre kimenve minden egyes érintett ház megtekintése után döntenénk. Nézzük meg, hogy mind szükséges-e vagy valakinek van-e ötlete más épület helyi védelem alá helyezésére. Néhány épület elnevezését is pontosítanám pl.: vadászház elnevezés ne legyen, mert az valójában erdészház vagy RÁMVÁR-t ne írjunk, mert az Patzenhoffer villa. Ha helyi védelem alá helyezzünk egy épületet akkor használjuk az eredeti neveit. Az a javaslatom, hogy az összes érintett tulajdonossal közöljük, hogy az épületük helyi védelem alá fog kerülni, esetleg kérjük ki a véleményüket is. Úgy tartom jónak, hogy ebben a témában minden egyes érintettel beszélni kellene egy kibővített bizottsági ülésen. A rendelet szövegében van egy olyan mondat, hogy a helyi védelem alatt álló épület felújítására, átalakítására támogatást adhat. Ezzel kapcsolatban az a javaslatom, hogy az önkormányzat valamilyen részben támogassa az ilyen jellegű épület felújítását, mert ha valakitől megkövetelünk valamit, akkor azért tegyünk is. Pl.: Ha valaki szeretné a helyi védelem alatt álló épületét felújítani, de annyi pénze nincsen, hogy a közösség illetve az önkormányzat elvárásainak is meg tudjon felelni, akkor anyagilag támogatni kell. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, hogy a Királykúti u között páratlan oldalon helyi védelemre javasolt épületekbe beletartozik Koller Ferencék háza is, amely teljesen más jellegű épület, mint a többi. Ez az épület pont nem illik bele a helyi védelemre javasolt épületek sorába. A mellékletben szereplő listán szerepel ún. magtár, ami valóságban a Kossuth Lajos u. 19. szám alatt lévő ingatlan mögötti telek. Nem tudom, hogy ez hol van és micsoda, de egy telek miért tartozik a helyi védelemre javasolt épületek sorába. Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy ez az ingatlan tényleg értékes, majdnem olyan, mint egy román stílusban épült épület. Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, azt hiszem egy helyi védelem alatt álló épület felújítása úgy megy, hogy a tulajdonos beadja az építéshatósághoz a kiviteli terveket és ezt az építéshatóság vagy elfogadja vagy nem. Ha az építéshatóság elfogadja a terveket, akkor jöhet az önkormányzat az elvárásaival, hogy szeretné a felújításnál a tulajdonos ezt meg azt úgy csinálna és ennek megvalósításához pénzt is adna. Fehér Norbert képviselő elmondja, az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet a helyi építési szabályzat része. Ha normál felújításod lenne annak a költségeit nyilván a tulajdonos teljes egészében vállalja, mivel ha egy épület az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozik az önkormányzat elvárásai miatt többletköltséget ró a tulajdonosra, amely többletköltséget az önkormányzatnak kellene fizetnie. Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy nyilván ugyanarról a dologról beszélünk. Novák Lajos polgármester elmondja, sajnos, hogy csak most került napirendre, mert eddig is lett volna rá idő és egy újabb hónapot veszít az önkormányzat a napirendi pont elnapolásával. Ennek ellenére kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy ki ért egyet azzal, hogy az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megtárgyalást napoljuk el és a Településfejlesztési Bizottság tárgyalja meg a bizottság által kimunkált szempontok alapján, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 7 igen 1 tartózkodás mellett az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megtárgyalását elnapolja. 5

6 3. Közoktatási infrastrukturális fejlesztésre (óvoda bővítésre, felújításra) kiírt pályázaton való részvétel Előterjesztő: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a Közép Dunántúli Operatív Program keretében az óvoda felújítására megnyílt egy pályázati lehetőség. Furcsa a pályázati kiírás, mert felújításra, de bizonyos szabályok szerint bővítésre lehet pályázni. A bővítésnél van egy olyan kiegészítő szabály, hogy a bővítés nem haladhatja meg a beruházás 50 %-nak az értékét. Az óvoda bővítését, felújítását három ütemre bontottuk. Ezen pályázat keretében csak az első két ütem megvalósítására tudunk pályázni. A fejlesztésből a tornaterem és tornaterem melletti előtér maradna ki, azért, hogy ne lépjük át az 50 %-os felújítási bővítési arányt. Felújítás keretében a nyílászáró, tetőcserép cseréjére, hőszigetelés és az elektromos vezeték cseréjére kerülne sor. Bővítés keretében a vizes blokk új szárnyának a megépítése, 30 m 2 -s előtér építése, fogadó tér, étkező és egy orvosi, tanári szoba kialakítása valósulna meg. A beérkezett előzetes árajánlat szerint a kivitelezési összeg eFt, amely összegbe nincsen benne az egyéb kötelező költségek pl.: közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőr kiadásai. Ezek költségei becslés alapján kb. 2,5 millió forint lesz. A beruházás teljes költsége, ami a pályázatban is szerepel Ft. Az önkormányzat 75 %-os támogatásra jogosult, tehát a költségek 25 %-át ,- Ft-ot az önkormányzatnak saját forrásából kell biztosítania. A képviselőtestületnek a pályázaton való részvételről és a saját forrás biztosításáról kellene döntenie. A beruházás leghamarabb jövőre valósulhat meg, mert a pályázat beadási határideje április 30-a. A választások miatt ősz előtt a pályázat kérdésében nem lesz döntés. A pályázati kiírás lehetőséget teremt arra, hogy a pályázat beadását követően el lehessen kezdeni a beruházás megvalósítását. Legszükségesebb vizes blokk kialakítását, ha a forrásokat elő tudjuk teremteni, akkor még ebben az évben is el lehet kezdeni, amennyiben megnyerjük a pályázatot, abban pedig érvényesíteni tudjuk. Mindannyian ismerjük az óvodában lévő körülményeket. Azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezen a pályázaton az önkormányzat vegyen részt és a legszükségesebb fejlesztéseket valósítsuk meg. Kérdezem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az óvoda felújítási, bővítési pályázaton való részvételről. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, hogy egyetértek az óvoda felújításának pályázati beadásával. Igaz, hogy a 13 millió forintos önrészt az önkormányzatnak költségvetése terhére kell biztosítania. Az idei évi költségvetésben 7 millió forint lett betervezve az óvoda felújítására. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak újabb hitelt kell felvennie. Ezt a pályázatot idén kell beadni, de jövőre fog megvalósulni. Viszont 2009-ben beadtunk egy pályázatot a sziklafal egy részének helyreállítására, amit a legutóbbi Településfejlesztési Bizottsági ülésen ismételten megtárgyaltunk, mert az eredetileg tervezett 20-%-os önrész helyett az önkormányzatnak 30 %-os önrészt kell feltehetőleg vállalnia, ami plusz 2 millió forintot összesen 6 millió forintot fog jelenteni. A Településfejlesztési Bizottsági ülésen azt beszéltük, hogy 6 millió forint nagyon sok pénz és erre nincsen anyagi kerete az önkormányzatnak, de igaz, hogy életveszélyesnek van minősítve a sziklafal, de költségtakarékosság okán alternatív megoldásokat keressünk. Igazságos szerintem, akkor lenne, ha mindkettő megvalósulna. Ha az óvoda felújítására fel tudunk venni 13 millió forint hitelt, akkor talán arra is, hogy a rögzítetten súlyos, életveszélyes helyzetet elhárítsuk. Sziklafal esetében 2009-ben beadott pályázatról van szó, amire a támogatást az önkormányzat feltehetőleg megkapná, mert 2008-ban beadott hasonló tárgyú pályázat kapcsán is megkapta. Azt szeretné, hogy ezen is gondolkodjon el a képviselőtestület. Fehér Norbert képviselő elmondja, annyiban igazat adok Veres-Herédi képviselőasszonynak ha a Királykúti utca páratlan oldalának a házait védetté akarjuk nyilvánítani, akkor az az alap- 6

7 ja, hogy mögötte lévő sziklafalat helyreállítsuk, mert akkor lesznek élhetőek azok a házak, ha nincsen mögötte életveszély. Ez a kettő szerintem nem választható el egymástól. Az önkormányzatnak sajnos egyedüli intézménye az óvoda, ezért szerintem minden pénzt megérdemel, mert a fiatalok a falu jövője. A 13 millió forintos önrész azért aggaszt, mert választások lesznek. Ha a ciklus elején lennénk, akkor bátran megszavaznám. Nem szeretnék anyagi elkötelezettségeket hagyni a következő testületre. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy elkötelezettséget nem hagyunk a következő képviselő-testületre, mert csak egy lehetőséget hagyunk rájuk. Hiszen pozitív döntés esetén is mérlegelési joga lesz az akkori döntéshozónak arra, hogy a támogatási szerződést megköti vagy sem. Ha nem indulunk ezen a pályázaton, akkor nem kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy döntési jogot hagyunk a következő testületre. Úgy gondolom, hogy e tekintetben nincsen félnivalója a képviselő-testületnek. Azt gondolom, hogy a lehetőséget teremtsük meg, mert hátha egy év múlva teljesen más lesz az önkormányzat anyagi helyzete. Veres-Herédi Eszter képviselő kérdezi, ha beadjuk a pályázatot és idén elkezdjük az óvoda felújítását még a pályázat megnyerése előtt, akkor azt milyen mélységben gondoltuk, mert ha mégsem nyerünk, akkor annak a költsége teljesen az önkormányzatot fogja terhelni? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy érdemes megnézni az óvoda vizesblokkját és egyéb helyiségeit. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak valamit mindenképpen kell lépnie még akkor is, ha a pályázat eredménye nem lesz nyertes. Egyszer már elhalasztottuk az óvoda felújítását, azért, mert vártunk egy pályázat eredményére, hogy nyertes lesz vagy sem. Most már nem lehet halogatni ez már csak a pénzügyi helyzettől függ, hogy lesz-e forrásunk az akut kérdések megoldására vagy sem. Az óvoda kapcsán az önkormányzat százezer forintokat költ váratlan előre nem látható problémák megoldására pl.: csatornarendszer eldugulására. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, hogy nem kifogásolni szerettem volna, hogy miért költünk az óvodára, hanem csak érdeklődtem afelől, hogy a pályázat önrészét vagy meghatározott összeget költünk el idén az óvoda felújítására. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az építkezésnek van egy racionális menete, azért is bontottuk három ütemre az óvoda felújítását. Az első ütemre vonatkozó árajánlat bruttó eft. Ebben az árban benne van egy 700eFt-os tétel is egy úgynevezett víztelenítő technológiára, ami kinyomja a falból a nedvesedést, ezt végszükség esetben ki lehet hagyni. Emlékszünk rá, hogy tavaly az önkormányzat 1,5 millió forint értékben építési anyagot nyert az óvoda felújítására, ami ott áll a faluházban. Az első ütem megvalósítására az önkormányzatnak millió forintot kell előteremtenie. Jelenleg én sem tudom, hogy ezt az összeget az önkormányzat elő tudja-e teremteni. A muszáj szó lebeg a fejünk fölött, ezért azon vagyok, hogy nyárig meg legyen a pénz és szeptember 1-én legalább részben felújított épületbe mehessenek az óvodások. Fehér Norbert képviselő elmondja, ha az óvoda kapcsán az első ütemet meg kell csinálnunk, akkor logikusan következik számomra, hogy pályázni is kell, mert az önrészt mindenféleképpen rá kell fordítanunk. Az a kérdésem, hogy ezt az összeget az önkormányzat költségvetése elbírja-e? Novák Lajos polgármester elmondja, ha a pályázatra kérdeztél, akkor az idén biztosan nem fog megvalósulni. 7

8 Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy az önkormányzat idei évi költségvetése terhére biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, hogy az idei évi költségvetésben 7 millió forint van betervezve az óvoda felújítására. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy minden olyan pályázaton való indulásról, amiről év közben dönt a képviselő-testület, azt a költségvetésben át kell vezetni, ezt bizonyára Veres- Herédi képviselőasszony is tudja. Az óvoda felújítására a pályázatba betervezett bruttó 50 millió forintnak a költségvetésben szerepelnie kell, mert pályázunk rá és ezt a tételt a következő évben is gördíteni kell. Az idei évi költségvetésben is szerepel majdnem 60 millió forintos beruházási keretösszeg, noha tudjuk a betervezett beruházásokból biztosan a faluház külső felújítása valósul meg. A költségvetésben elvi tételek pörögnek és nem gyakorlati tételek. Gyakorlattá akkor válik, amikor a beruházásra a képviselő-testület igent mond, amit megelőz árajánlatok bekérése. A pályázaton való részvétel egy elvi döntés, hogy a képviselőtestületnek szándéka van egy ilyen pályázaton részt venni. Fehér Norbert képviselő elmondja, ha idén megindul a kivitelezés, akkor arra a 14 millió forintra az önkormányzatnak idén lesz szüksége. Novák Lajos polgármester elmondja, ha idén indul el az óvoda felújítása, akkor igen a 14 millió forintra idén lesz szüksége az önkormányzatnak. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy úgy értelmezem az eddig elhangzottakat, hogy a képviselő-testületnek most egy elvi döntést kell hoznia, hogy fel akarjuk újítani az óvodát vagy sem. Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy ez most gyakorlati és nem elvi kérdés. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy nem most ez egy elvi döntés, hogy elindulunk a pályázaton vagy sem. Nyílván az óvoda felújításának I ütemét akkor valósítsuk meg, ha lesz rá pénzünk. Fehér Norbert képviselő elmondja, ha beadjuk a pályázatot, akkor biztosan belekezdünk a felújításba. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy nem biztos, mert akkor megnézzük, hogy állunk anyagilag és annak függvényében kezdünk bele a felújításba és akkor a maga idejében a felújításról a képviselő-testületnek megint döntenie kell. Ezt most egy elvi döntés pályázunk vagy nem pályázunk. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy most nem az óvoda felújítás I ütemének kivitelezéséről van szó, hanem arról, hogy az óvoda felújítási pályázaton az önkormányzat indul vagy sem. Veres-Herédi Eszter képviselő kérdezi, hogy a pályázat elő vagy utófinanszírozásos? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a vis maior pályázaton kívül minden utófinanszírozásos, így ez a pályázat is. 8

9 Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy egyetért Fehér Norbert és Veres-Herédi Eszter képviselőkkel, de még csak április van. A választások október körül lesznek. Azt nem teheti meg a testület, hogy addig semmit sem csinál csak azért, mert év vége felé választások lesznek. Ha így gondolkodnánk, akkor addig nem is kellene testületi ülést tartani. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület szavazzon az óvoda felújítási pályázat beadásáról. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2010. (IV.8.) Ökt. határozata 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Középdunántúli Operatív Program keretében meghirdetett közoktatási infrastrukturális fejlesztésre kiírt pályázati felhívásra (KDOP ) pályázatot nyújt be a Szivárvány Óvoda felújítása, bővítése címmel. A megvalósítás bekerülési összköltsége Ft, a 25 %-os saját forrás összege: Ft, az igényelt 75 %-os támogatás összege: Ft. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a pályázat beadásához szükséges saját forrást, Ft-ot az 1/2010. (II.11.) számú költségvetési rendeletének II/B melléklet felújítási kiadások sorának terhére biztosítja. 3. A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: a pályázat benyújtására: április /2 hrsz-ú (Dömös, Hősök tere 6.) ingatlan tulajdonosának (Valentin Antal) veszélyelhárításra kötelezése Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester elmondja, hogy mindenkinek fájó pontja a volt Posta épülete a Hősök terén. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény október 1- én hatályba lépett módosítása lehetőséget teremt, hogy a települési önkormányzat képviselőtestülete a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő határozatában. Ha képviselőtestület kötelező határozatát meghozza, akkor ezt az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra teherként be is jegyeztetheti. A veszély-elhárítási munkák keretében a Településfejlesztési Bizottság javaslata szerint Valentin Antalt az épület utcafrontjának statikailag elfogadható új gerendákkal történő megtámasztására, illetve az utcafront lezárására kellene kötelezni. Remélem ezáltal sikerül valamint az épület kapcsán elérni. Kérdezi a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Fehér Norbert képviselő megkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az előzményekről, mert az előterjesztésben jól összefoglalta a történetet. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy Valentin Antalt Dömös Hősök tere 6. szám alatt lévő épület utcai részének helyreállítására még 1998-ban kötelezte Dömös Község Polgármesteri 9

10 Hivatal Jegyzője, mint elsőfokú építéshatóság, amit az érintett személy nem hajtott végre. Valentin Antal a helyreállítás helyett inkább a helyreállításra szabott határidőn belül a lakóház bontására nyújtott be kérelmet. A bontási kérelmében Valentin Antal jelezte azt is, hogy Dömös Község Önkormányzat elfogult irányába, ezért eljáró hatóság kijelölését is kérelmezte. A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal /1999. számú határozatában Valentin Antal kérésének helyt adott és Hősök tere 6. szám alatt lévő lakóház bontása iránt benyújtott építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lefolytatására Esztergom Város Jegyzőjét jelölte ki. Esztergom Város Jegyzője 24197/1999. számú határozatával a lakóház életveszélyes részének május 30-ig történő bontására kötelezte Valentin Antalt, aki a határidő lejárta előtt a bontási engedély meghosszabbítását kérelmezte, amit megkapott, majd amikor már további hosszabbításra nem volt lehetősége, akkor a Dömös 506/2 hrsz-on álló lakóház eredeti állapot szerinti helyreállítására nyújtott be építési kérelmet. Ezt az engedélyt Esztergom Város Jegyzője Valentin Antalnak 33552/2001. számú határozatában meg is adta. Amikor az építési engedély lejárt volna, akkor kérelmezte az engedély meghosszabbítását, majd, amikor a hosszabbításra nem volt lehetősége, akkor ismét a Hősök tere 6. szám alatti épület bontására adott be kérelmet. Ez a jogszabályok kijátszása megy mind a mai napig. Cseh János képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy Valentin Antalnak május 7-ig el kell végeznie a veszély-elhárítási munkákat. Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy a veszélyelhárításra kötelezés azt jelenti, hogy a támasztógerendákat kell kicserélni és elkeríteni a területet, hogy más ne tudjon bemenni az épületbe? Mi a helyzet akkor, ha Valentin Antal határidőre nem végzi el a veszélyelhárítási munkákat. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy igen a veszélyelhárításra kötelezés ezt jelenti. Ha Valentin Antal pedig nem végzi el határidőre a veszély-elhárítási munkákat, akkor, ha az önkormányzat úgy dönt, akkor elvégeztetheti a veszélyelhárítási munkákat Valentin Antal terhére és a számlákon szereplő összeget, úgy mint egy jelzálogjogot bejegyeztetheti az ingatlannyilvántartásba és ennyivel is csökken az ingatlan értéke. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a jogszabály ilyen irányú módosításával lehetőség teremtődött arra, hogy a képviselő-testület az ingatlan tulajdonosát tudja kötelezni a veszélyelhárításra és ezt be is lehet a tulajdoni lapra jegyeztetni teherként. Ez igazán nyomós érv. Javasolom, hogy a képviselőtestület fogadja el az előterjesztésben megküldött határozati javaslatot. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV.8.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 29.. (3) bekezdésében biztosított jogköre alapján Valentin Antalt (Szentendre Fulco deák u. 16/A), mint a Dömös Hősök tere /2 hrsz-ú épület tulajdonosát az épület állapotára való tekintettel veszélyhelyzet megszüntetésére kötelezi. 2.) Valentin Antal az 506/2 hrsz-ú Dömös Hősök tere 6. szám alatt lévő épület veszélyelhárítási munkáit, azaz az épület utcafrontjának statikailag elfogadható új gerendák- 10

11 kal történő megtámasztását illetve az utcafront olyan módon történő lezárását, ami megakadályozza azt, hogy az ingatlanra illetéktelen személyek be tudjanak menni május 7-ig köteles elvégezni. 3.) A képviselőtestület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. Törvény 29.. (5) bekezdése alapján megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a helyreállítási kötelezettség tényének az ingatlan-nyilvántartásba az 506/2 hrsz-ú Dömös Hősök tere 6. szám alatt lévő ingatlanra történő feljegyzése érdekében. 4.) A képviselőtestület egyidejűleg felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott ügyben az ingatlan-nyilvántartási eljárás során Dömös Község Önkormányzat nevében eljárjon. 5.) A képviselőtestület egyidejűleg felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, ha Valentin Antal a kötelezésnek határidőre nem tesz eleget, akkor a kötelezésben foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket tegye meg. Felelős: Novák Lajos polgármester és Dr. Szabó Attila jegyző Határidő: azonnal 5. Beszámoló a belső ellenőrzés évi tevékenységéről Előterjesztő: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a belső ellenőrzés évi tevékenységéről. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek, az ellenőrzési tervtől nem történt eltérés évben a képviselő-testület által jóváhagyott három téma keretében folyt önkormányzatunknál belső ellenőrzés. A témák a következők voltak 1) beruházások, karbantartások ellenőrzése, 2) választások, szavazások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata, 3) közhasznú, közcélú és közérdekű munkavégzés jogszabályi feltételeinek betartása a felvételi eljárástól a pénzügyi elszámolásig évi belső ellenőrzés legfontosabb megállapításai az Európai Parlament tagjai évi választása során a dologi kiadásokként elszámolt készpénzfizetési számlák megfelelnek a hatályos ÁFA törvény előírásainak, viszont a kifizetéshez csatolt utalványrendelet tartalmilag részben felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásnak. A közhasznú, közcélú foglalkoztatottak személyi anyagában, igénybe vehető szabadságuk megállapításáról készült nyilvántartás, a munka- és balesetvédelmi oktatásról készült jegyzőkönyv, valamint munkanapló nem található, ezért ezeket pótolni kell. Az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő közbeszerzési szabályzattal, ezért annak felülvizsgálata szükséges. Az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Veres-Herédi Eszter képviselő kérdezi, hogy van-e határidő a közbeszerzési szabályzat elkészítésére? Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy nincs határidő, de az önkormányzat közbeszerzési eljárást csak a jogszabályoknak megfelelő szabályzat alapján írhat ki. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a belső ellenőrzés évi tevékenységéről szóló beszámolót. 11

12 A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2010. (IV.8.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármesternek a évi éves összefoglaló belső ellenőri jelentését elfogadja. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 6. Zöld Kendő Egyesület címerhasználatra irányuló kérelme Előterjesztő: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester köszönti Péntek Lajost és Schreck Tibort. Elmondja, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy Dömös címerének használatát az egyesületi kiadványokon, fellépéseken, rendezvényeken, meghívókon használhassák. A polgármester elmondja, hogy örül az egyesület létrejöttének és támogatja a címer használatát. Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá a címer használatához. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2010. (IV.8.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesület (2027 Dömös Szent István u. 2.) Dömös község címer használatára vonatkozó kérelmének helyt ad. 2.) A képviselőtestület Dömös község címeréről és zászlajáról szóló 5/1994. (IX12.) számú önk. rendelet előírásai alapján április 15-től visszavonásig engedélyezi a Zöld Kendő Énekkar Egyesületnek Dömös község címerének használatát az egyesület kiadványain, fellépéseire, rendezvényeire szóló meghívókon. 3.) A képviselőtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesületet a testületi döntésről tájékoztassa. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 7. Egyebek Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesület még egy kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Az egyesület koordinálása, szervezése mellett, társadalmi munkával szeretnék a Promenád lépcsőjét helyreállítani. Az anyagköltséghez kérik a képviselőtestület támogatását. Ez az a kérés, hogy az önkormányzat azzal 12

13 kezdheti, hogy köszönjük szépen a felajánlást és a munkát. A felújításhoz szükséges szakértelem megvan. Kérdezem a képviselők véleményét a kérelemmel kapcsolatban? Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy nagyon örül a kérésnek, mindenképpen támogatja. Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy ő is nagyon örül az elképzelésnek, mert ezzel egy régi probléma fog megoldódni. Cseh János képviselő elmondja, hogy az előterjesztésbe le van írva, hogy az énekkar egyesület mit végezne el. Az, hogy a lépcső ennyire megrongálódott annak tulajdonítom, hogy két fa odanőtt és a csapadékvízelvezetés nincsen megoldva, tehát erre a felújításnál figyelni kell. Novák Lajos polgármester elmondja, azt gondolom, hogy ennek a megoldása már önkormányzati feladat, mert erre az önkormányzatnak is megvannak az emberei. Ne várjuk el, hogy ezt a problémát is az énekkar egyesület fogja megoldani. Azt gondolom, hogy a képviselőtestület keretösszegről szavazzon és ne az előterjesztésben szereplő Ft-os keretösszegről, mert előfordulhat, hogy az anyagköltség végül egy kicsit több lesz. Egyéb hozzászólás nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a Promenád lépcsőjének felújításához szükséges anyagot (cement, sóder) az önkormányzat biztosítja a évi költségvetése terhére Ft összeg erejéig, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2010. (IV.8.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesület (2027 Dömös Szent István u. 2.) Promenád lépcsőjének felújításához anyagköltség finanszírozása iránti kérelmének helyt ad. 2.) A képviselő-testület a évi költségvetése terhére Ft erejéig a Promenád lépcsőjének társadalmi munka keretében történő felújításához szükséges anyagokat (sóder, cement) finanszírozza. 3.) A képviselőtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Zöld Kendő Énekkar Egyesületet a testületi döntésről tájékoztassa. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal Képviselői kérdés a virágosítással kapcsolatban Dénes Kálmánné alpolgármester asszony kérdezi, hogy a virágosítással kapcsolatban mi a helyzet? Legutóbbi információm az, hogy Dani Szabó Esztert, aki tavaly csinálta a virágosítást, biztattuk, hogy készüljön, hogy idén ő fogja csinálni. Novák Lajos polgármester elmondja, úgy emlékszem, hogy a képviselő-testület annak idején úgy döntött, ha az idei költségvetés engedi, akkor a továbbiakban is megbízzák Dani-Szabó 13

14 Esztert, de ha nem akkor más megoldást kell találni. Sajnos az idei évi beruházások nem teszik lehetővé a megbízást, ezért az Összefogás Dömösért Egyesület elnökével a virágosítás kérdésében felvettem a kapcsolatot. Az egyesület a virágok árának finanszírozását átvállalná és az önkormányzat pedig közcélú munkásaival, mivel egész évben vannak, a virágok gondozását megoldaná. Jegyző úr tavalyi évben tárgyalt a kertészet vezetőjével, akitől a virágokat vette az önkormányzat és ők a vásárolt virágokat ingyen szakszerűen beültetik. Annyiban is könnyebb a dolgunk, hogy az egyik közcélú munkásunk korábban kertészetnél dolgozott. Nyílván a költségek megtakarítása céljából javaslom ezt a megoldást. Az önkormányzat a technikai lebonyolítást átvállalja csak a finanszírozásban kérnénk az egyesület támogatását. Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy a tavalyi évben Dani-Szabó Eszterék nagyon szépen gondozták a virágokat, sok munkájuk volt benne. Azt gondoltam, hogy talán tudunk velük kötni egy hosszabb távú szerződést, de ha nincs rá pénz, akkor ezt tudomásul kell venni. Képviselői kérdés a Dömös, Királykúti utca számú ingatlanok mögötti sziklafal helyreállításával kapcsolatban Fehér Norbert képviselő javasolom, hogy a Királykúti utca számú ingatlanok mögötti sziklafal helyreállítására beadott pályázatunkat erősítsük meg, azaz az önkormányzat vállalja fel a 30 %-os önrész finanszírozását és ha megkapjuk a pénzt, akkor majd ráérünk megvizsgálni azt a kérdést, hogy az önkormányzatnak az önrész finanszírozására van-e pénze vagy nincsen. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy pályázni csak arra lehet, amire beadtuk a pályázatunkat, arra a 20 millió forintos költségvetés szerinti összegre, ami természetesen tartalmazza a veszélyelhárítást is. A sziklafal helyreállítása a két ingatlan esetében 20 millió forint, aminek az önrésze 6 millió forint. Ez persze döntés kérdése, hogy a képviselő-testület 6 millió forintos kiadást felvállal vagy ilyen értékben a lakosság egyéb jogos igényeit elégíti ki. A Településfejlesztési Bizottság azért határozott úgy, hogy alternatív megoldásokat is megnéz, hogy van-e a pályázatban beadott megoldásnál olcsóbb variáció, mert azt senki sem vitatja, hogy az életveszély elhárítására szükség van. Alternatív megoldás az olyan megoldás, amelyeknél a sziklafalhoz nem kell hozzányúlni, de védelmet nyújt, mert ahogy a sziklafalhoz hozzányúlunk, utána nincs megállás. Ezt kell majd eldöntenie a képviselő-testületnek, hogy az alternatív megoldást vagy a pályázat által kínált megoldást válassza. Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy ez a pályázat sem kötelez addig, amíg a pályázati döntés meg nem érkezik. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ez a pályázat a kivétel, mert ha elfogadják a pályázatunkat, akkor a pénzt rögtön át is utalják. Ez az a pályázat, amely előfinanszírozású. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, hogy ez már beadott pályázat, csak formai okokból kell újra beadni. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy így van, de amikor a testület döntött, akkor 20 %- os önrésszel számolt, most pedig 30 %-os önrészt kell biztosítani. Fehér Norbert képviselő elmondja, hogy javasolom, hogy a Királykúti utca számú ingatlanok mögötti sziklafal helyreállításának a kérdését a képviselő-testület következő ülésén vegye napirendjére. 14

15 Mivel a képviselőtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, ezért Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítette: Ifj. Paulusz József képviselő Veres-Herédi Eszter képviselő 15

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. április 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben