Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló helyiség Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Kovács László alpolgármester Balázs László képviselő Kmetyné Nagy Nóra képviselő Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyzőnőt és a pénzügyi csoportvezetőt. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kovács László alpolgármester legyen. Javasolja 7. napirendként felvenni a DMRV horpácsi szennyvízrendszer szennyvíz közműveinek évi rekonstrukciós munkálataira vonatkozó javaslatát, valamint 8. napirendként a TEGYE, azaz a Települések Egymásért Közhasznú Egyesületbe való belépést. A napirendi pontokat, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Borsosberény Község Önkormányzat évi költségvetése 2. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása önkormányzati rendelet 3. Vagyongazdálkodási terv 4. Méltányossági ápolási díj nyújtásának lehetősége /1 helyrajzi számú földterület haszonbérbe adása 6. Terembérlet iránti kérelem 7. A DMRV Zrt. horpácsi szennyvízrendszer szennyvíz közműveinek évi rekonstrukciós javaslata 8. Települések Egymásért Közhasznú Egyesületbe történő belépés Zárt ülés: 1. Méltányossági ápolási díj iránti kérelem iránti kérelem 2. 4 Átmeneti segély iránti kérelem 1

2 Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Szociális étkezésre lett jogosult a holnapi naptól özv. Less Gyuláné. A Polgárőrök a járőrözésük során már jelzést küldtek a rendőrség felé. Tegnap falopás bűntette merült fel, ami be is igazolódott. Ez a buszmegálló alatti telek, ott az udvaron a Marx házban levő albérlők kivágták a fákat. A bejelentés megtörtént a Polgárőrök részéről. A rendőrök kijöttek, és lefoglalásra került a fa. Jelen pillanatban itt van az Önkormányzat udvarán. Megjött a visszajelzés a közművelődést segítő személyről, hogy befogadásra került ez a pályázat. Ez a költségvetésben is már tételként jelentkezett. Április 1-jétől 1 évre tudunk 100 % os támogatással egy embert felvenni, közművelődés segítőt. Az volt a kitétel, hogy regisztrált munkanélkülinek kell lennie, és legalább érettségivel, vagy főiskolával kell rendelkeznie. A Munkaügyi Központból kikértük a listát, és itt két főt találtunk megfelelőnek az iskolai végzettség alapján. Az egyik Kálmánné Grőger Angéla, ő nem tudta vállalni, a másik pedig Majer Katalin. Ha megnyerjük ezt a pályázatot, akkor őt fogjuk alkalmazni. A háziorvosunkkal telefonon beszéltem, aki írt egy levelet a jegyzőnőnek és nekem, amelyben leírja, hogy jelentős drágulások történtek évben a gyógyszerek és az eszközök terén. Nemhogy mérséklést, hanem havi Ftos további költséghozzájárulást szeretne. A gyógyszerek és a működés során felhasznált eszközök a szerződés szerint a háziorvos költsége. Azt gondolom, le kell ülni vele személyesen és egyeztetni ezeket a kérdéseket, mert a semmiből, ha egyszer nincs rá pénzünk, nem lehet finanszírozni dolgokat. Jó lenne egyezségre jutni! Tény és való, de majd körbe adom a levelet, amiben leírta, hogy új nyomtatót vásárolt, új bútorok is beszerzésre kerültek, a kertet is gondozta. Ő finanszírozta meg a kamerát, ami ott van. Tényleg sok minden fejlesztést tett, de viszont nekünk meg korlátaink vannak. Ezért mindenféleképp le kell ülnünk, és ezt át kell vele beszélni személyesen is. Azt írta, hogy március 1. napjától jelen finanszírozási feltételek mellett csak az önkormányzati szerepvállalás mellett tudja vállalni a körzet helyettesítését. A fogorvossal még nem sikerült beszélnem, de jeleztem már megkeresési szándékomat. Szerintem gondolja, hogy milyen ügyből kifolyólag. Az állatorvosnak megküldtük a felmondó levelet, hogy nem kívánjuk az állatorvosi feladatok ellátását, és ha alkalomszerűen szükség lesz rá, akkor úgy fogjuk fizetni. A héten Klárival jártunk az EKIF-nél, a püspökségen. Köszönettel vették, hogy támogattuk az iskolát. Úgy gondolta a főigazgató, illetve a pénzügyes kollegina, hogy az Ft-ot első ránézésre el tudják fogadni. Nekik nagyobb dilemma az étkezés okozza, mivel hozzájuk került, hogy vajon majd mekkora lesz a hiányuk. Március 31-ig kell nekik elkészíteni a költségvetést. Azt mondta, hogy mindenféleképpen tájékoztatnak róla. Első körben azt mondják, hogy ez így még vállalható Ft lett beírva a költségvetésbe. Miért? Igen, ennyi a bevételi oldal, mivel a kiadási oldalon megmarad nálunk az összes kiadás, és csak közvetített szolgáltatásként tovább számlázzuk, és így lesz bevétel, amit tőlük kapunk, és a bevételi oldallal együtt érjük el a költség csökkenést. Megkérdeztem az EKIF Főigazgató Urat, hogy a többi iskola intézmény miként tudja támogatni az önkormányzat. Azt mondta, van olyan is, aki tudja, vállalta egy az egybe, de van olyan is, aki egyáltalán nem tudja támogatni. Ez az 50 % úgy gondolja, hogy még elfogadható. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 2

3 1. Napirend Borsosberény Község Önkormányzat évi költségvetése A költségvetés az előző testületi ülésen elfogadottak szerint került kidolgozásra. A költségvetés első tárgyalásakor az átvezetett módosításokat követően a költségvetés főösszege Ft körüli pluszt mutatott, a most előterjesztett költségvetési rendelet viszont nullás, ami a közvilágítással kapcsolatban feltárt kiadások miatt adódik, mert ezt az összeget is be kellett tervezni a közvilágítás kiadására. Klári, légy szíves mond el! A múltkori ülésen arról beszéltünk, hogy az önkormányzaton jelentkezett egy nagyobb energia áramszámla a tavalyi évben, és ennek tisztázását tűztük ki célul! Kiderült, hogy ez valójában közvilágítás, így aztán próbáltam tisztázni, hogy hogyan néz ki a borsosberényi közvilágítás. Elég érdekes a helyzet! 2004-ben történt egy közvilágítás korszerűsítés, amikor Borsosberény a Közvil Zrt.-vel kötött szerződést. Ez egy 10 éves futamidejű szerződés, ahol bérbe vesszük az eszközöket a Közvil Zrt-től, illetve elköteleztük magunkat irányukba, hogy tőlük vásároljuk az energiát ben még államilag szabott volt a díja. Amikor az energia piac felszabadult, volt egy időszak, mikor ők maguk tudtak energiát szolgáltatni, de aztán valami oknál fogva nem tudtak teljesíteni, így a tavalyi évben már nem kerültek a piacra, mint szolgáltatók, így ők elvileg megversenyeztették a szolgáltatókat, hogy kitől vásárolják az áramot, és a Transenergo cég lett az ő általuk választott energiaszolgáltató. Ők maguk adják nekünk bérbe a közvilágítási lámpatesteket, illetve ott van még egy karbantartási üzemeltetési kiadás, ami a szerződésben van. Ilyen esetben, amikor valakitől mi vesszük az áramot, és annak csak az áram díját fizetjük, azon felül van egy rendszerhasználat, ami a területileg illetékes áramszolgáltatónak, esetünkben az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nek kell megfizetnünk. Fölvettem a kapcsolatot a Közvil Zrt.-vel, ugyanis azt látom, hogy a Közvil Zrt. kiszámlázza nekünk a bérleti díját az eszközöknek, és kiszámláz egy bizonyos karbantartást, ami körülbelül Ft havonta. És ezen kívül fizetjük a fogyasztást, és a rendszerhasználatot. Amit igazából forszírozok, de még konkrét visszajelzést nem kaptam rá, hogy mikor közölték velünk a karbantartási díjat, hogy ez mennyi, mert ezt csak azóta számlázzák, hogy másnak fizetjük az áramot, és gondolom, hogy ez előtte benne volt az áramdíjba. Azt kérdezem tőlük, hogy hol, mikor bólintottunk rá erre a 285 Ft-os havi tételre. Nem volt változásról szó? Így van, nálunk nincs nyoma. Ez egy érdekes helyzet, mert amikor kértem -be több dolgot, mindenre válaszoltak, de erre nem. Most megkérdeztem újra, várom a válaszukat. Mikortól számláznak így? Szerintem a tavalyi évben, mikor a Transenergo megjelent. De lehet, hogy addig is be volt építve, csak ilyen szintig már nem mélyültem el a dologba. Az eredeti szerződés hivatkozik árakra, az egy 2002-es KKM rendelet, ami már hatályon kívül van helyezve. És ha az a rendelet, ami a díjat szabja, nincs hatályba, akkor a díjakról meg kellene állapodni a két félnek. Ilyen megállapodás nincs. Kicsit észrevételezve megjegyeztem nekik, hogy igazából a 17,20-tól amennyiért a Transenergo szolgáltatja az áramot - más önkormányzat egyedül tudott olcsóbbat elérni magának. Az a baj, hogy köt minket ez a korábbi es szerződés, hogy csak tőlük vehetjük az áramot. Szétbontotta az eddigi számlázást. Van egy olyan tétel, hogy közvilágítás szolgáltatás, ami 194 db lámpatest 285 Ft/db havonta, ez Ft. Tulajdonképpen eredetileg azért kötöttük meg velük a szerződést, mert ők ígéretet tettek a karbantartásra. Kiszámoltuk a végösszeget, hogy ez olcsóbb lesz. Pont erről beszéltünk a Klárival, hogy nem olcsóbb lett, hanem még drágább. Eredeti szerződésben KW volt, és ezt megreklamáltam, hogy szeretném látni, hogy most miért KW van lekötve. Erre azt mondta, hogy bővítve lett a rendszer. A bővítésről is küldött információt, 2006-ban történt 3

4 közvilágítás bővítés. A személyes észrevételem az, hogy nem tudom, mi lehet a járható út, az a KW, szerintem sok, bocsánat, de szerintem fényáradban úszunk. Ha a lekötött energia mennyiséget csökkentenénk, az lecsökkentené az ÉMÁSZ Hálózat felé fizetett hálózati üzemeltetés díját, és lecsökkentene minden tételt. Az is felmerült, hogy ha esetleg csak minden második lámpatest égne? Én mondtam, hogy van olyan település, ahol minden második lámpatestet kiiktatnak, mert egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe. Az, hogy a 2-es út mellett ki legyen világítva, azt nem mi kértük, az valami állami előírás volt. Igen, a főút szakaszokat meg kell világítani, ami keresztülmegy a településen. Azt nem mi döntöttük el! 100 és 70 Wattos égők vannak. Akkor is arról volt szó, hogy 1/3 energiatakarékos égők vannak. Hát ez nem tűnik annak. Azért nehéz, mert nem értünk hozzá, nem vagyunk szakemberek. Ők nyilván nem fognak a maguk zsebe ellen beszélni. Javasolnánk, hogy bízzunk meg egy külsős céget, akik foglalkoznak az áramszámlák felülvizsgálatával, és ha találnak hibát, az abból fakadó haszonból jutalékért dolgoznak szeptemberében telik le a bérleti időszak. A szerződés 1 éves felmondási határidőt szab a bérleti idő leteltét követően. Legközelebb 2015 szeptemberében lehetne búcsút mondanunk egymásnak. Egyetlen dolog, amit nem találtam a szerződésben, ami a bérleti díj leteltével a bérelt eszközök sorsáról rendelkezne. Gyakorlatilag 10 éves bérleti szerződést kötöttünk, de az sehol nem szerepel, hogy az a mi tulajdonunkba kerül át. Ha megbolygatjuk a dolgokat és ők is mélyen megbolygatják ezt a szerződést, akkor sajnos ez még egy negatívum, hogy erről a szerződésben nem volt rendelkezés. A bérleti díjjal kifizettük az árát. De akkor miért nincs benne a szerződésbe, hogy a tulajdonjog átszáll a bérlőre? Ez irányban próbálok még lépéseket tenni a továbbiakban, hogy hogy lehetne csökkenteni. Ezért a tartalékunk 0 Ft lett. A közvilágítás kiadás az önkormányzatra került könyvelésre. Az önkormányzat energia költségének előirányzatát a múltkoriak szerint lecsökkentettük a reális szintre, ugyanakkor a közvilágításnál a tavalyi könyvelési adatoknál nem jelent meg annyi kiadás, amennyit erre költöttünk, ezért ezt az Ft-ot rátettük a közvilágításra, ami egyébként, ha nem tudunk csökkenteni a közvilágítás kiadásain, még kevés is lesz. Nagyon jó lenne, ha legalább ettől a havi Ft-os karbantartási kiadástól megszabadulnánk, az már évi Ft. 4

5 Néztem a beruházás összegét, hogy 5 millió Ft tételt tett ki a beruházás, és ezt az energia megtakarításból tudtuk volna finanszírozni. Ezt kiszámolva visszamenőleg a beépített nagyobb teljesítményű lámpáknál itt egyáltalán nem jelentkezett megtakarítás. Még elmentünk megnézni Ipolyvecére is, hogy mennyivel hatékonyabb a fény, mekkora fényt adnak az égők. Mi megéltünk egy pár változást, jegyző váltást is. De jegyzőváltásnál még soha nem volt ilyen, hogy mindent átnéznénk! Csak beült egy jegyző és onnan ment tovább minden, ahogy addig volt. Nem volt az, hogy utána nézünk különböző tételeknek! Azért ez abból is adódik, hogy mi látunk másik két falut is, tudjuk, hogy mi az a nagyságrend, ami ilyen nagyságrendű településen reális. Tavaly kellett volna egy határozatot kapnunk tőlük, hogy ez a díj változott. Annyit kaptunk, hogy a szolgáltató változott. Igen, azt jelezték! Volt egy 3 oldalú megállapodás. Erre joguk volt, mert az eredeti szerződésben benne volt, hogy megversenyeztetik a szolgáltatót. Ezt alá kellett, hogy írjuk, mert az eredeti 2004-es szerződésben benne volt, hogy akivel megállapodást köt, mi is azzal kötünk szerződést. Ezzel módosult a költségvetés, hogy a tartalék összeget rátettük a közvilágítás kiadásokra. Összességében nézve azt mondom, hogy nagyon oda fogunk figyelni év közben a gazdálkodásra. Elég új számokat határoztunk meg magunknak a korábbiakhoz képest, hogy ezeket a teljesítéseket bírjuk-e tartani az előirányzathoz, nem tudjuk. Ha sikerül, akkor ez egy jó költségvetésnek mondható. Eleget tettünk azoknak az elvárásoknak, amit a Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény feltételt szab, hogy nem lehet működési hiányos költségvetést tervezni. Nem működési hiányos ez a költségvetés, és szerintem a realitások talaján mozog. Bízom benne, hogy így sikerül ez az év! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Borsosberény Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztettek szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Borsosberény Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelettervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: A hivatal költségvetése következik. Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (II.20.) önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetéséről A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. A közös önkormányzati hivatal költségvetése nagyságrendileg beépül az Önkormányzat költségvetésébe, és uganígy az Óvoda költségvetése is. De mivel önálló szervekről van szó, az ő költségvetésüket külön is jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek. Erről kell egy képviselő-testületi határozat. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésről szóló határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 5

6 A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 16/2013. (II.20.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t : Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A hivatal létszámkerete 10 fő Köztisztviselők alapilletménye Ft Köztisztviselők nyelvpótléka Ft Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Ft Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Ft Köztisztviselők cafetéria juttatása Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 5332 Egészségügyi hozzájárulás Ft 5432 Irodaszer Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Ft Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Ft 5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa Ft Belföldi kiküldetés Ft Munkáltatói SZJA Ft Kiadások összesen: Ft Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz Hivatal fenntartás támogatása Bánk Hivatal fenntartás támogatása Tolmács Intézmény finanszírozás Hivatal finanszírozása Borsosberény Bevételek összesen: Határidő: év folyamán Felelős: jegyző Ft Ft Ft Ft szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Gesztenyéskert Óvoda évi költségvetését a határozati javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda költségvetéséről szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 17/2013. (II.20.) képviselő-testületi határozati javaslat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvoda évi költségvetését ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Gesztenyéskert Óvoda létszámkerete 5 fő Közalkalmazottak alapilletménye Ft Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Ft Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Ft Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye Ft Szociális hozzájárulási adó Ft 542 Gyógyszer, vegyszer Ft 5432 Irodaszer, nyomtatvány Ft Könyv beszerzése Ft Folyóirat beszerzése Ft 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzése Ft Szakmai anyagok beszerzése Ft Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Ft 5482 Munkaruha Ft 6

7 5492 Egyéb készlet Ft Nem adatátviteli távközlési díjak Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatás Ft Gázenergia szolgáltatás kiadásai Ft Villamos energia szolgáltatás díja Ft Víz- és csatorna díjak Ft Karbantartási kiadások Ft Egyéb kiadások Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja Ft Belföldi kiküldetés Ft Reprezentáció Ft Adók, díjak egyéb befizetések Ft Óvodai nevelés kiadásai összesen: Ft Intézmény finanszírozása Óvodai feladatok finanszírozása Bevételek összesen: Határidő: azonnal Felelős: polgármester Ft Ft elhagyta az ülést. 2. Napirend Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érinti a módosítás, mivel törvényi változásokból fakadóan indokolttá vált az Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításra kerüljön és az előterjesztett rendelet-tervezetet az előterjesztettek szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és rendelettervezetet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II.20.) önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 3. Napirend Vagyongazdálkodási terv A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén szükséges intézkedések irányvonalát, és megfogalmazza a hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit. Van-e ehhez kérdés? 7

8 Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Borsosberény Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a határozati javaslat szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Borsosberény Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 18/2013. (II.20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Borsosberény Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a következők szerint határozza meg. Borsosberény Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Az Önkormányzat vagyongazdálkodása négy fő cselekvési, tevékenységi területre csoportosítható: - a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, kisajátítás, adomány, térítésmentes juttatás elfogadása) - a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) - vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás) - értékesítés, csere. A vagyongazdálkodás alapelvei, célkitűzései nem különülhetnek el más szakterületek elképzeléseitől, stratégiáitól, hiszen valamennyi koncepció, terv érinti a vagyongazdálkodást, azzal összefügg, ezért fontos háttere a konkrét vagyongazdálkodási tevékenység meghatározásának. Az Önkormányzat kitüntetett felelősségi körébe tartozik az önkormányzat vagyonával való hatékony és eredményes, a vagyon céljainak leginkább megfelelő gazdálkodás. I. A vagyongazdálkodás legfőbb elvei: 1. Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 3. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetősége, a legmagasabb közösségi haszon elérésének követelményének elve alapján kell folytatni. 4. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése b) Használatba-, bérbeadás c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. a) Vagyon értékesítése: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését piaci forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet, (továbbiakban vagyonrendelet) valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény előírásai alapján kell végezni. 8

9 Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és karbantartási költségek előreláthatóan magasabbak, mint a vagyontárgynak az idő múlásával várható értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető. Az értékesítés során a piacon elérhető legmagasabb eladási árra, vagy az összességében legelőnyösebb ellenérték elérésére kell törekedni. A vevőknek lehetőséget lehet biztosítani a halasztott fizetésre vagy részletfizetésre. A változó piaci környezethez történő alkalmazkodás megköveteli, hogy az értékesítési feltételeket, módszereket rendszeresen felülvizsgálja az Önkormányzat és a piaci szereplők igényeihez igazítsa. A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati ingatlanok értékét befolyásoló helyi építési szabályzatra. Az ingatlanok értékét befolyásolja a területen megvalósítható fejlesztés mértéke, ezért az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok esetén vizsgálni kell a beépíthetőségi paramétereket. Amennyiben az értékesítés gazdaságosan nem valósítható meg, az ingatlan értékét megőrizve, önkormányzati tulajdonban kell tartani. b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: Az ingatlanok hasznosítása bérleti szerződés keretében is lehetséges. A bérbeadást a piaci viszonyok figyelembe vételével, az önkormányzat számára legkedvezőbb eljárás és feltételek mellett, a legkedvezőbb bérleti díj megállapításával kell megvalósítani. A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosítható ingatlan esetében törekedni kell arra, az ingatlan vagy helyiség minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 6. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztéséhez, fejlesztési célú pályázati projektekhez szükséges önerő biztosításához kell felhasználni. 7. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. 8. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható vagyonelemek kijelölése. 9. Törekedni kell az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználására. 10. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás pontosságára. 11. A vagyongazdálkodás helyi szabályozásának alapjául az önkormányzati vagyonrendelet szolgál, melyet rendszeresen felül kell vizsgálni. II. A vagyongazdálkodás alapelveinek meghatározása vagyonelemenkénti csoportosításban 1. Forgalomképtelen törzsvagyon A Nvtv. és az önkormányzati vagyonrendelet meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek csoportját: a) kizárólagos tulajdonban lévő dolgok, (a törvény előírása szerint a helyi közutak és műtárgyaik, az önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, valamint önkormányzati vagyonrendelet alapján a vizek és közcélú vizi létesítmények, köztemetők, községháza) b) a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon. Az önkormányzat vagyonrendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe nem sorolt vagyonelemet. 9

10 A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenntartásáról, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog gyakorlását a jogszabály feltételhez köti. A törzsvagyon forgalomképtelen része az Nvtv-ben meghatározott kivételekkel nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető. A vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor tételesen vizsgálni kell, hogy melyek azok a vagyontárgyak, ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények változása folytán szükséges a besorolás megváltoztatása. 2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon A törzsvagyon további része az a vagyonelem, amelyet törvény vagy önkormányzati rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg, és amely felett a törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni. A korlátozottan forgalomképes vagyon körbe sorolt közművek, intézmények és középületek esetében biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző fenntartását és hasznosítását a közfeladat, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásnak biztosítása céljából. Az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban maradó ingatlanvagyonnak a felújítása, ezáltal értékének növelése. A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával, valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező feladatának veszélyeztetése nélkül kell folytatni. 3. Üzleti vagyon Az Önkormányzat törzsvagyonába nem sorolt vagyontárgyak üzleti vagyonnak minősülnek. A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott keretek között szabadon rendelkezik. A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. III. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodás 1. Önkormányzati középületek energiatakarékos felújítása Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felismerve a hatékony energiagazdálkodás fontosságát, a megújuló energia használatából adódó megtakarítási lehetőségek kihasználása érdekében pályázati források igénybevételével a községi közintézmények tekintetében szorgalmazza az energiahatékonysági célú felújítások, fejlesztések megvalósítását. A fejlesztési koncepció elsősorban az önkormányzati hivatal, az óvoda-iskola, és a művelődési ház épületét érinti. Az önkormányzati energiaköltségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az egyik lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen energiaforrások is csak akkor jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis energia-igényű épületekben kerülnek elhelyezésre, ezért az önkormányzati épületek hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, és a fűtéskorszerűsítése is szükséges. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzati intézmények energetikai felújítása, megújuló energia-hasznosító rendszerrel, fűtéssel történő ellátása mind középtávon, mind pedig hosszú távon elsődleges cél. 2. Az ingatlanfejlesztési projektek Az Önkormányzatnak közép- és hosszú távú terve új munkahelyek létrehozása, a meglévő munkahelyek megtartása mellett. E cél elérésének egyik eszköze az ipari, és termelő vállalkozásokkal történő jó együttműködés, egymás kölcsönös támogatása, segítése, valamint a betelepülni szándékozó termelő vállalkozások támogatása, hatékony együttműködés, valamint a vállalkozások segítse abban, hogy a településen a vállalkozásukhoz megfelelő ingatlant találjanak. E cél érdekében együtt kell működni a vállalkozásokkal, az önkormányzat közvetítő szerepet kell vállaljon a vállalkozások és a terület tulajdonosok között, amennyiben az magántulajdonban van. 10

11 A gazdaság termelési célú fejlesztése, bővülése érdekében szükség szerint el kell végezni a településrendezési, szabályozási feladatokat, a településrendezési terv szükséges módosításait. Közép- és hosszú távon is törekedni kell arra, hogy a helyiségek maradéktalanul hasznosításra kerüljenek, ne legyen kihasználatlan helyiség. Azok a helyiségek, amelyeknél jobb bérbeadási lehetőség nincs, minimális bérleti díj ellenében, akár önköltségen is bérbe adhatóak azzal, hogy az önkormányzat a fenntartási, üzemeltetési költségektől mentesül, és az ingatlan az értékét megőrzi, értékvesztés nem következik be. A bérleti díjakat differenciáltan kell megállapítani, figyelembe véve a helyiség településen belüli elhelyezkedését, az épület, helyiség műszaki állapotát, a tervezett tevékenység végzésére való alkalmasságát, a tevékenység jellegét. IV. A vagyongazdálkodás szervezete, irányítása, szervezése, adatnyilvántartása, döntések előkészítése Az Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a vagyonrendeletben meghatározott hatáskörök alapján a Képviselő-testület és a Polgármester gyakorolják. A vagyongazdálkodás feladatai végrehajtásának előkészítését a közös önkormányzati hivatal a Jegyző irányításával látja el. Az előkészítésben és a végrehajtásban elsősorban a Pénzügyi csoport érintett. A Nvtv a kötelezettségként írja elő, hogy a nemzeti vagyont annak értékét és változásait a tulajdonosi jogok gyakorlója nyilvántartja. A vagyongazdálkodási nyilvántartás a vagyonkataszter, amely az ingatlan nyilvántartással összhangban, bruttó értéken tartja nyilván az önkormányzati vagyon elemeit. A vagyonkatasztert a Pénzügyi csoport vezeti. V. Az Önkormányzat vagyona A vagyongazdálkodási terv az alábbi vagyontárgyak körét öleli fel: - ingatlan vagyon - ingó vagyon - készpénz - vagyoni értékű jogok - tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír - hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. Ingatlan vagyon Az ingatlan vagyonnal való gazdálkodás alapvető szempontjait a II. fejezet tartalmazza. Az önkormányzati épületek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban törekedni kell az épületek tisztaságára, megfelelő, gyors karbantartására, mellyel jelentősen befolyásolható a komfortérzet. A saját leolvasás és a beérkező közüzemi számlák alapján folyamatosan figyelemmel kell kísérni az épületek víz és áram fogyasztását, ezzel csökkentve a közüzemi költségeket. 2. Ingó vagyon Az önkormányzatok által fenntartott intézmények a feladat ellátásához szükséges gépekkel, berendezésekkel, felszereléssel rendelkeznek. Közép- és hosszú távú célkitűzés az ingó vagyon értékének megőrzése, az önkormányzati feladatellátás tárgyi feltételinek magas színvonalú biztosítása. A nagy értékű eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint el kell végezni. Az eszközt mindaddig célszerű megtartani és használni, amíg a javítással a működőképességét biztosítani lehet. Új eszközbeszerzést fentiek figyelembevételével - csak indokolt esetben és a használhatatlan eszközök pótlására lehet teljesíteni. 3. Készpénz 11

12 Az Önkormányzat törekszik a szabad pénzeszközök lekötéssel történő hasznosítására. A gyakorlat fenntartása a gazdasági helyzettől függetlenül indokolt, mert ennek eredményeként az Önkormányzat kamatnyereséget tud elérni. A készpénz vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódik a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének folyamatos igénye és szükségessége, valamint a kintlévőségek kezelése, hatékony behajtása. A behajtás iránti intézkedések hatékonysága a bevételek növelését eredményezheti a fizetési készség növekedése útján is. Az önkormányzati követelések hatékony behajtása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a követelések adatbázisait, meg kell vizsgálni a jogi eljárások lehetőségeit és következetesen végre kell hajtatni a behajtási cselekményeket. A központi források szűkülése miatt folyamatosan vizsgálni kell a térítési díj mértékét és optimális, gazdaságos meghatározását, valamint az igénybe vett szolgáltatások díját, a díjcsökkentés lehetőségét. Évente felül kell vizsgálni a közterület használatát szabályozó rendeletet és annak díjtételeit. A pályázatfigyelés rendszerét fenntartva és erősítve, az Önkormányzat részvételét lehetővé tevő pályázaton részt kell venni a vagyon fejlesztése, felújítása, fenntartása érdekében. 4. Tagsági viszonyt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Az Önkormányzat közép- és hosszú távon nem kíván a meglévő tagsági viszonyokon kívül további gazdasági társaságokban üzletrészt szerezni, gazdasági társaságot alapítani. Az önkormányzat törekszik arra, hogy fejlesztéseit hitel felvétele és értékpapír kibocsátása nélkül meglévő erőforrásainak felhasználásával hajtsa végre. 5. Vagyonkezelői jog létesítése A nemzeti vagyonról szóló törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy vagyonkezelői jogot alapítsanak, és helyi rendeletben állapítsák meg a vagyonkezeléssel érintett vagyonelemek körét, a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot nem kíván létesíteni, a vagyongazdálkodás feladatait az önkormányzat saját feladatkörében tartja. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 4. Napirend Méltányossági ápolási díj nyújtásának lehetősége Tudjátok, hogy az ápolási díj megállapításánál méltányosságot eddig nem vettünk figyelembe, méltányossági alapon ápolási díj megállapítása eddig nem volt. Az alanyi jogú ápolási díj átkerült a Járási Hivatalhoz. Azt tudnunk kell, hogy ha méltányossági ápolási díjról hozunk rendeletet, akkor ennek a terhe az önkormányzatra fog kerülni. Mi a véleményetek erről? Legyen méltányossági ápolási díj, vagy sem? Azzal számolnunk kell, hogy a költségek minket terhelnek. Ha ennek híre menne, hogy ilyen rendeletet alkottunk, jönnének sokan ilyen igénnyel. Maradjon minden úgy, ahogy eddig volt! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a méltányossági ápolási díj ne kerüljön megállapításra, és az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot fogadjuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 12

13 A Képviselő testület megtárgyalta a méltányossági ápolási díj nyújtásának lehetőségétről szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 19/2013. (II.20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat nehéz anyagi, gazdasági helyzete miatt - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B. -ban szereplő ápolási díjat nem tudja biztosítani, az ápolási díj megállapítási lehetőséggel nem kíván élni, ezért az ápolási díj feltételeit nem kívánja rendeletben meghatározni és szabályozni. Határidő: azonnal, folyamatos Felelős: polgármester 5. Napirend Borsosberény 495/1 helyrajzi számú földterület haszonbérbe adása Az kérelemről az előző testületi ülésen már beszéltünk. Takács Zsolt kérte a földterület bérlését. Jegyzőnő megnézte a földterület nagyságát, m² nagyságú ez a terület, amit eddig ingyen használatra adtunk. A bérbeadás tekintetében 2 szerződést leltünk fel. Az egyik a Hetényi féle, ahol a 3 ha területet Ft bérleti díjért adtunk használatba. A másikat gabonáért adtuk bérbe. Az előző testületin amellett döntöttünk, hogy adjuk oda, és akkor most döntsünk, hogy mennyiért! Az előző testületin elhangzott, hogy 20 Ft/m², ami Ft-ra jön ki. Az szerintem sok! 10 Ft-tal számolva Ft egy évre. Nem sok az is? Kovács László alpolgármester 1 ha Ft, igaz? Az külterület, mezőgazdasági szántó, ez meg beépítetlen belterület. Nem fontos m²-ben meghatározni a bérleti díjat, lehet egy összegben is, hogy éves szinten mondjuk Ft. Kovács László alpolgármester Egy része a falu közepén van, ha azt tisztán tartja, mert csak a gaz lenne benne, neki is, és nekünk is jó lenne. Fontosnak tartja ezt a földterületet Ft éves bérleti díj? Arra még térjen ki a döntés, hogy a határozati javaslatban az áll, hogy határozatlan időre adjuk bérbe. Határozatlan időre adjuk bérbe, vagy pedig egy évre? A határozatlan időre szóló bérlet is felmondható, rögzíthető a szerződésben például 1 hónapos felmondási idő, és akkor nem kell évente dönteni ebben a kérdésben, ha hosszabb távon jó ez a megoldás. Viszont neki meg lehet, hogy kellene legalább 5 évre. Biztosítékként lehet, hogy jobb lenne meghatározni, hogy legalább 5 évre használnhatja! 5 évig biztos, hogy nem kell az a terület az önkormányzatnak? Mert ha határozott időre szól a szerződés, akkor addig nem vehetjük vissza, a bérlet a határozott idő lejártáig nem szüntethető meg. Ő visszaadhatja, de mi nem vehetjük vissza. Kovács László alpolgármester Olyan nem lehet, hogy határozatlan időre, de legalább 5 évre? Igen. 13

14 Akkor határozatlan időre, de legalább 5 évre, évi Ft bérleti díjért használatba bocsátjuk ezt a földterületet. Akkor arról is döntsön a testület, hogy mi legyen a bérleti díjjal? Öt évig fixen ennyi, vagy évente emelkedik mondjuk az infláció mértékével, vagy évente meghatározza a díjat a testület, vagy hogy legyen? Szerintem 5 évig maradjon ennyi, és utána meglátjuk. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Borsosberény 495/1 helyrajzi számú földterületet bérbe adjuk a határozati javaslat szerint, határozatlan időre, de legalább 5 évre, Ft éves díjjal, és a bérleti díjat 5 év után a testület felülvizsgálja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a 495/1 helyrajzi számú földterületet bérbe adásáról szóló előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 20/2013. (II. 20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 495/1 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű, 3125 m 2 nagyságú területet március 1-jétől határozatlan időre, de legalább 5 évre bérbe adja Takács Zsolt Borsosberény, Rákóczi út 44/A. szám alatti lakos részére. A bérleti díj figyelemmel az önkormányzati mezőgazdasági földterületek tekintetében kialakult földhaszon bérbeadás bérleti díj mértékére évi Ft/m 2. Az első 5 év bérleti időszak lejártát követően a képviselő-testület a bérleti díjat felülvizsgálja, és jogosult egyoldalú nyilatkozattal módosítani a bérleti díj összegét. A bérlet további feltétele, hogy a bérlő a bérelt területet köteles a jó gazda gondosságával tisztán, rendben tartani. Határidő: március 1-től folyamatos Felelős: polgármester 6. Napirend Terembérlet iránti kérelem Olvastátok, hogy Szőke Johanna szeretne hastánccsoportot indítani, és ehhez kért tőlünk termet. Nem tudom, hogy üzemel fönt az a helység. Van ott fűtés? Temperáló fűtés van benne. A műszaki átadás még mindig várat magára, ugyanis ott még vannak olyan munkálatok, amik le lettek fektetve, hogy a vállalkozó köteles kijavítani a hibákat. Még a műszaki átadás nincs meg. Egy alapfűtés van, hogy ne fagyjon el a rendszer. Itt a központban több program van, itt jobban fűtött a helyiség, mint ott. Itt van ez az épület, azért csináltuk meg, hogy ki legyen használva. Szorgalmazni fogom a vállalkozókkal, hogy egy időpontot alakítsunk ki, és kerüljön műszaki átadásra. Egyébként minden munka el van végezve, csak a javítás nincs. A vállalkozó szerette volna ősszel megcsinálni, de én azt mondtam, hogy várjuk meg a tavaszt, hátha máshol is fog még jelentkezni hiba Ft maradt a pályázati pénzből. Úgy gondolom, hogy el kellene dönteni, hogy milyen bútort, asztalt, székeket vegyünk, hogy legyen valami berendezés. A konyhának a berendezése is folyamatban van, oda próbáltunk segítséget kérni, hogy az anyagot meg tudjuk szerezni. Mit gondoltok, ha a műszaki átadást megcsináljuk, és esetleg 14

15 oda mennének a fiatalok? Megállapítunk egy bérleti díjat! Hogy gondoljátok? Legyen ugyanennyi a bérleti díja, vagy több? Kmetyné Nagy Nóra képviselő Legyen több, mert gázzal fűtött! Ne csak őket nézzük, lehet ott bármilyen rendezvény. Hanna mondta, hogy ő is úgy alakítja, hogy szednek alkalmanként pénzt, ennek függvényében, hogy mennyi a bérleti díj. Kmetyné Nagy Nóra képviselő A 750 Ft nagyon kevés! Mennyi legyen? Ft? Kmetyné Nagy Nóra képviselő Ft! Ft + Áfa? Nem, Ft. Vagy akkor legyen Ft + Áfa! Olvashattátok, hogy február 26-tól kívánja beindítani óráig. Hogy melyik nap, azt még nem mondták. További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Szőke Johanna részére hastánc csoport működtetésére a Közösségi-házban, Ft + Áfa/óra bérleti díj összegért a közösségi ház termét biztosítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a terembérlet iránti kérelmet és előterjesztést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 21/2013. (II. 20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szőke Johanna kérelmére az általa beindítani tervezett hastánc csoport foglalkozásaira bérbe adja az önkormányzat tulajdonában és használatában álló közösségi házban levő helyiséget, Ft + Áfa/óra bérleti díj ellenében. Szőke Johanna felelős a bérbe vett helyiség tisztán, rendben tartásáért, és köteles a használat során esetlegesen keletkező mindennemű kár megtérítésére. Határidő: február 26-tól folyamatos Felelős: polgármester Még visszamennék a vadászházhoz, hogy ott van az a Ft. Vártuk az egészségfejlesztő pályázatot, ami jelen pillanatban fel van függesztve. Nagyon sok volt a visszajelzés, hogy törvénytelenül jártak el, csak a futárral beérkezett pályázatokat fogadták el. Egyébként formailag teljesen megfeleltünk. Amikor megnyitották, aznap ajánlva postára adtuk. Arról nem tehetünk, hogy másnap érkezett meg. Mi legyen? Nézzünk utána a bútorozásnak? Kérjünk árajánlatot? Üresen ne álljon, ha rendezvény van, le tudjanak ülni! Mondjuk 5-6 db asztal, 30 szék? Ennek utána néznék és a következő testületire hozunk árajánlatot. Javasolnám, hogy erre a feladatra a képviselő-testület a polgármestert is meghatalmazhatná, hogy a keret erejéig döntsön az asztalok, székek beszerzéséről, a közösségi ház berendezéséről. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan operatív jellegű kérdés, amiben a polgármester rugalmasan el tud járni. 15

16 Lehet telefonon is egyeztetni! Szólhat úgy a határozat, hogy a Képviselő-testület megbízza a polgármestert a közösségi ház berendezésével Ft összeg erejéig? Megpróbálunk a Knaus-tól anyagot beszerezni, hogy a szekrényeket megcsináljuk. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Közösségi ház berendezését a polgármester Ft erejéig lebonyolítsa, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Közösségi ház berendezéséről szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 22/2013. (II.20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Borsosberény 6. szám alatti közösségi házat Ft erejéig a használathoz szükséges belső bútorzattal (asztal, székek, stb.) és eszközökkel felszerelje és berendezze. A képviselő-testület kéri, hogy a polgármester e feladat teljesítéséről tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 7. Napirend DMRV Zrt. horpácsi szennyvízrendszer szennyvíz közműveinek évi rekonstrukciós javaslata Megkeresett bennünket a DMRV Zrt. azzal, hogy hagyjuk jóvá a rekonstrukciós javaslatnak az elvégzését. A kiküldött anyagban benne van, hogy mit szeretnének csinálni. Úgy gondolom, nem tudjuk támogatni. Horpács, Nagyoroszi, Pusztaberki települések önkormányzata sem tudja támogatni ezt a kérést, ugyanis a költségvetésükbe nem tudják betervezni, elkülöníteni. Úgy gondolom, hogy Borsosberény sem áll jól anyagilag, semmilyen tartalékforrásunk nincs. A probléma ettől függetlenül megmarad, mert elég erős a szaghatás Horpácson. Kovács László alpolgármester Nem tudom megérteni, megcsinálták az egész rendszert, és még bele kellene tenni egy szennyvízzáró rendszert a bűz megszüntetésére. Megcsinálták már egyszer, de újra visszatérő probléma. Egyszer már kértek rá pénzt, Horpács haragudott, hogy nem járulunk hozzá. Utólag fizettünk valamennyit. Akkor is azért nem járultunk hozzá, mert kiépítették a rendszert, kifizettük. Továbbra is kérdés, hogy tudjuk-e támogatni? További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a DMRV. Zrt. horpácsi szennyvízrendszer szennyvíz közműveinek évi rekonstrukciós 16

17 javaslatában szereplő munkák elvégzését elvileg támogatjuk, de anyagilag, az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete, forráshiány miatt nem tudunk hozzájárulni, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta DMRV. Zrt. Horpácsi szennyvízrendszer szennyvíz közműveinek évi rekonstrukciós javaslatát, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 23/2013. (II.20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DMRV Zrt., mint a Horpácsi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetőjének a szennyvíz közműveinek évi rekonstrukciós munkálataira vonatkozó javaslatát megtárgyalta, a szennyvízrendszer állapota és az abból kiáradó bűzhatás miatt a munkálatok elvégzésének szükségességét elfogadja és maximálisan támogatja, ugyanakkor az önkormányzat évi nehéz gazdasági helyzetére való tekintettel, e célra felhasználható forrás hiánya miatt a munkálatok elvégzését anyagilag nem tudja támogatni. Határidő: február 26-tól folyamatos Felelős: polgármester Kovács László alpolgármester Érdeklődtek nálam, hogy a fölső részen a Sallai úton elég sokan nincsenek rákötve a szennyvíz hálózatra, és nyomatják kifelé a szennyvizet az árokba. Mit lehet ez ellen tenni? Feljelentést, bejelentést lehet tenni, és szabálysértési eljárás indul ellenük, amit a Járási Hivatal folytat le. A bejelentést vagy a Járási Hivatalban lehet megtenni, vagy itt nálunk, amiről felveszünk egy jegyzőkönyvet és azt továbbítjuk a Járási Hivatal részére, ahol elbírálják az ügyet. A legjobb, ha bizonyítékként dátummal ellátott fényképet is tud csatolni a bejelentő. A legnagyobb baj, hogy a szennyvizesek nem csinálnak egy átfogó vizsgálatot, hogy ki az, aki ténylegesen használja a szennyvíz rendszert, vagy nem használja, és az útra kinyomat mindent. Ha érkezik hozzájuk jelzés, ki szoktak menni és ellenőriznek. Ha tudunk arról, hogy valaki esetleg illegálisan használja a csatornát, mi is szólhatunk, és akkor kijöttek és ellenőriznek. A vízműtől mi is kikértük, hogy ki van rácsatlakozva, és ki nincs. Megdöbbentő a szám! Valami alapján nekik is lehetne indokolni, hogy kimegyek megvizsgálni azt a lakóépületet. A fogyasztás indokolttá teszi az ellenőrzést. 8. Napirend A Települések Egymásért Közhasznú Egyesületbe (TEGYE Khe ) tagként történő belépés Tegnapi nap folyamán alakult meg az egyesület. A tagjai főleg Önkormányzatok, és arra hivatottak, hogy as időszakban az Uniós pénzek lehívásánál szeretnének szorgoskodni. Pályázat útján támogatásokat nyerjenek és a települések javára fordítsák. Ebbe benne lehet közművelődési intézmény felújítása, rendezvények szervezése, idősek segítése. Sok jó dologra lennének hivatottak. Ebben kellene dönteni, hogy szeretnénk-e belépni. Az Alapító Okiratot elektronikusan kiküldtük. A belépési díj az alapító részére Ft, és az éves tagdíj Ft. Az Alapszabályt a tegnapi nap folyamán a DIPO-hoz tartozó polgármesterek alakították ki, mert szeretnének egy egyesületet létrehozni, hogy ezek a pályázati pénzek biztosan hozzánk kerüljenek és jól kerüljenek felhasználásra. Ez után az önkormányzat adhat ajánlást, ha az önkormányzat belép, hogy mely helyi civil szervezetek vagy vállalkozások legyenek benne tagok. 17

18 Úgy gondolom, hogy nem rossz dolog ez, pályázatok közelébe ott lenni. Jelen pillanatban akkreditált irodát kell biztosítani ennek a létrejöttéhez, amit Tolmács község ingyen használatra felajánlott. Tehát Ft a belépési díj, utána Ft az éves díj. Egyébként vannak pártoló tagok és vannak magánszemélyek, akik belépnek. Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Települések Egymásért Közhasznú Egyesületbe belépjünk, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Települések Egymásért Közhasznú Egyesület Alapszabályát, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 24/2013. (II.20.) képviselő-testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselőtestülete kijelenti, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a Települések Egymásért Közhasznú Egyesület (rövidített név: TEGYE Khe ) (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván az Egyesülethez. A képviselő-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj (jelenleg évi Ft), valamint belépési díjként egyszeri Ft tagdíj megfizetését. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggő dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint a belépési és éves tagdíj Egyesület részére történő megfizetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős: polgármester További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. K.m.f. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Kovács László képviselő 18

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 14-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Jászladány nagyközség nemzeti vagyonáról (egységes szerkezetben) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Barkó Béla, Döme Róbert, Krutek Norbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 21.-én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete A vagyongazdálkodási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / 2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzat megváltozott feladatköre II. A megyei önkormányzat megmaradt vagyona 2. Tisztelt Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos vagyonrendelete az elmúlt évek tapasztalatai szerint megfelelően szabályozta és segítette a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2008. november 19-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27. (szerda) 14 00 órai kezdettel a

Részletesebben

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 49/2012. (III.22.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 42. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Önkormányzati ingatlanok értékesítése,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben