2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 3-án órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson. Jelen vannak: dr. Tóth László Angyal Mária Eleonóra Angyal László Gordos Andrea dr. Szabó István Tanácskozási joggal: dr. Osváth István Jelen vannak: (A 1. napirendi ponthoz) Ponyi Béla polgármester jegyző kapitányságvezető Napirend: 1. Polgármesteri tájékoztató 2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése dr. Tóth László: Köszönti a jelenlévőket. A közmeghallgatás képviselő-testületi ülés formájában történik, megállapítom, hogy Gőz Gábor és M. Szabó Gyula távolmaradt az ülésről, a képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A soron következő jegyzőkönyv hitelesítők Angyal László és dr. Szabó István. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, a két érintett képviselő tartózkodásával, Angyal László és dr. Szabó István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja. A képviselő-testület az ülés javasolt napirendjét 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 1. Polgármesteri tájékoztató dr. Tóth László: Tájékoztatója a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. Oravecz László (Somosi út 48): Mikor lesz vége Somoskőújfaluban a rallypályának szlovák részről? Többnyire külföldi rendszámú kocsikkal és kamionokkal a településen áthaladó gyorshajtás rendszeres. Ha még lesznek térfigyelő kamerák, javaslom, hogy a vasútállomásnál kerüljön elhelyezésre, mert ott egy hosszabb egyenes szakasz van. Még szerencse, hogy idáig nem történt nagyobb baleset a gyorshajtások miatt. A másik nagy

2 problémát okozó tényező a közbiztonság terén a betelepülő vagy betelepített lakosok viselkedése. Célszerű lenne a közvilágítást egy félórával hamarabb bekapcsoltatni. Ponyi Béla: Egyik polgármesternek sem érdeke, hogy problémás családokat telepítsenek be, arról viszont senki sem tehet, ha pld. rokonokhoz ideköltöznek. A gyorshajtások tekintetében gyakoribb ellenőrzések lesznek, és olyan helyszíneken, ahol eddig még nem volt vagy balesetveszélyesebb terület. Balázs István (Szikszó u. 24.): A fogorvossal kapcsolatban van észrevételem. A feleségem fogpótlását TB támogatással Ft-ért csinálta volna meg. Ugyanezt a fogpótlást Salgótarjánban TB támogatás esetében Ft-ért, magánúton pedig Ft-ért vállalták. Miből adódik ez a nagy különbség? dr. Tóth László: Sajnos a fogorvosi árakra nincs ráhatásunk, és erre vonatkozóan nincs összehasonlítási alapunk, de a doktornőnek fogom jelezni ezt az észrevételt. Gordos Andrea: Elégnek tartja-e a rendőrfőkapitány úr, hogy a településen egy fő körzeti megbízott van? Régebben két fő volt. A rendőrség dolgozott-e ki valamilyen tervet annak segítésére, hogy Somoskőújfaluban nagyon sok az egyedül élő lakos. Esetleg valamilyen jelzőrendszer kiépítésére van-e lehetőség? Ponyi Béla: Hamarosan a KMB-s kapni fog egy olyan kiképzett rendőrkutyát, mely nagy segítséget jelenthet a betöréses bűncselekmények felderítésében. Sajnos, a rendőrségnek nem áll módjában jelzőrendszeres segítségnyújtást kiépíteni. Viszont a házi segítségnyújtásnál korábban volt ilyen lehetőség, ahol a jelzőrendszert igénylőknél a jelzés a központi diszpécserszolgálat felé jelzett probléma esetén. Holnap lesz egy bűnmegelőzési rendezvény, ahol fel lehetne vetni a javaslatot, mert ez nem csak a bűnmegelőzés, hanem az egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontos. Miklós István (Kercsegdűlői lakos): A környéken nagyon gyakorivá váltak a lopások, kerti bútorok egyéb berendezési tárgyak eltulajdonítása, melyek elszállításához gépkocsit használnak. Nem lehetne-e a rendőrségi ellenőrzési pontot a Coca Colástól a Sorompóhoz áthelyezni? Ponyi Béla: Nem lehet lejjebb vinni, mert csak ott tudja a rendőrség a teherautókat megfelelően ellenőrizni. Jogos a felvetés, mert elég gyakoriak a tulajdon elleni bűncselekmények. A bűnmegelőzésben a Polgárőrség megalakítása segítene, ha a környezetük biztonságáért, maguk a lakosok tennének. Az a probléma, hogy sokszor a lakosság hiszékenysége is előidézi a bűncselekményeket, mert idegen személyeket, csalókat engednek be az ingatlanukba, akik azt mondják, hogy például a közszolgáltatóktól jöttek ellenőrizni a villanyórát és adnak vissza pénzt stb. Somoskőújfaluban történt a legnagyobb ilyen káresemény több milliót vittek el. Összefogással, sokkal nagyobb eredmény érhető el ilyen esetekben. Ha pl. ismeretlen személygépkocsira figyelnek fel, akkor a rendszám feljegyezésével, nagyban elősegíthetik a nyomozást. A rendőrségi dolgozók nagyon leterheltek, rengeteget túlóráznak, ezért a közbiztonság fokozása érdekében a lakosság és a polgárőrség összefogására nagyon nagy szükség van. dr. Tóth László: Több településen is lehet olyat hallani, hogy többgyermekes kisebbségi családokat telepít be a polgármester. Aminek egyébként nem igen lenne értelme, mivel egyrészt nagyon sok segély önrészt kellene kifizetnie az önkormányzatnak, másrészt ez nem javítana a falu összképén sem. Az pedig, hogy az önkormányzat beköltöztetne ide bárkit is az

3 önkormányzati bérlakások valamelyikébe, szintén nem igaz. Az viszont a magánemberek felelőssége, hogy kinek adják el a lakásukat. 2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése Varga Istvánné (Somosi út 84.): A településen nagyon sokan nem fizetik a kommunális adót. Van olyan is, akinek sok háza van Somoson, amelyek más nevén vannak, s azután nem fizetnek adót. Meg kell nézni, hogy ki az ingatlan tulajdonosa és felszólítani a fizetésre, vagy a segélyből kellene levonni az adót úgy, mint Mátraverebélyben is teszik. A közkútról sokan viszik a vizet, például egyik környékbeli kertészet is. dr. Tóth László: A segélyekből nem szabad elvenni a tartozást, mert az jogsértő. Korábban volt egy felvetés a volt Vasutasházak esetében, hogy ott is lakásonként fizessék meg az adót, ez ügyben megtettük a szükséges lépéseket. Az adó mértékének mérséklésére pedig a 40 m2 alatti ingatlanoknál fele összeget kell adózni. Az utak karbantartásánál is voltak lakossági panaszok, hogyha abban az utcában a lakosok fizetik a gépjármű és kommunális adót, akkor miért nincs az út leaszfaltozva. Mivel egy kilométer út leaszfaltozása a Vörösmarty utca felújítása során láttuk, hogy 40 millió Ft, így ha száz évig mindenki befizetné az adót az adott utcában, akkor tudnánk ebből a pénzből leaszfaltozni. Sajnos, erre most nincs pénzügyi keretünk, a gépjármű adó 60 %-át az állam elveszi, a maradék összeg pedig nem fedezi az aszfaltozás költségét Nem beszélve arról, hogy az önkormányzat a közmunkaprogram keretében csak hidegaszfaltozást tud végezni, az viszont nem olyan tartós. Szemerády Miklós: 2011-ben a kormány elfogadta a vízgazdálkodási rendeletet, ennek megfelelően mindenkinek rá kellene csatlakozni a hálózatra. Sok betelepülő család azért jön ide lakni, mert itt olcsó a lakás, mert nincs benne közmű. Volt-e megkeresés azok felé, akik eddig nem csatlakoztak rá a hálózatra? Van-e a településnek köztisztasági rendelete, amely ezt szabályozná? dr. Tóth László: Köztisztasági rendeletünk van, de a társulásnak van arról kimutatása, hogy kik azok, akik nem kötöttek rá a hálózatra. A víz már elég sok ingatlanban be van kötve, viszont a szennyvíz nincs. A problémát az jelenti, hogy a segélyezettek nem tudják kifizetni a csatlakozási díjat, és nincs is miből letiltani. Egyik megoldás lehetne, hogy a megüresedett közmű nélküli ingatlanokat az önkormányzat felvásárolná, de egyelőre nincsen rá fedezetünk. Oravecz László (Somosi út 48):: Még mindig nem látni, hogy a vagyonpernek mikor lesz vége, pedig annak idején, mikor a település levált a városról készült, egy kimutatás, hogy majd ebből a leválásból mennyi pénz lesz. Amíg nincs megállapodás, addig Salgótarján élvezi a visszatartott pénzeket. Nem beszélve arról, hogy akkor lenne alap pályázati önerőhöz is. Ezt a pókerpartit valamikor be kellene már fejezni. Elhangzott, hogy birtokba vettük a Kultúrházat, amely szintén nem a miénk, mert a COGITO ÁMK működteti még 5 évig. Az önkormányzat vezetősége a lakossággal szemben meg tudja fogalmazni az elvárásait az ingatlanok rendbetételével kapcsolatban, akkor a közterületek tisztítását, mint a vasút oldalt, a MÁV területét és a vízelvezető árkokat is rendbe kellene tenni. Szélsőséges időjárás során egy nagyobb esőzéskor bekövetkezhet a baj. Állítólag erre törvény is van, hogy évente legalább kétszer le kellene kaszálni a területet. A természetvédelmi hivatalt írásban tájékoztattam ezekről a problémákról.

4 dr. Tóth László: A vagyonper májusában indult. Az elsőfokú ítélet kedvezett a nekünk, de felkerült Ítélőtáblára és ott hatályon kívül helyezték. Annyi változás történt, hogy egy új ügyvédünk van dr. Pesthy Gergely személyében, aki a Tamási városról levált Pári ügyvédje volt, így már van egy sikeresen lezárt pere ilyen területen.2007-ben, amikor a per megindult, inkább a területre, a közigazgatási határ kijelölésére koncentráltunk. A határ kérdése jogerősen lezárult februárjában. Mostanra a vagyonmegosztás kérdése maradt, a perben minden vagyonelemnek lakosságarányosan az 5,8 %-át kérjük. A földhivatali nyilvántartásban még nincs átvezetve az új határ. A perben szakértő lesz kijelölve, hogy az összes ingatlant fel értékelje, ennek a díja kb. 10 millió Ft lesz. A bíróság eldönti az alapelvet és a jövő évre várható egy első fokú ítélet. Az ilyen perek általában 8-10 évig is eltarthatnak. Az iskolaépület még nem került átadásra, de mindent elkövetünk, hogy ez megtörténjen. Az alapítvány székhelye Salgótarjánban van, de az intézményvezetők mind az óvoda, mind iskola esetében is somosi lakosok. A Kultúrházra az Alapítvány nyújtotta be a pályázatot, amely civil szervezetként önerő nélkül pályázhatott. Ha az önkormányzat nyújtotta volna be, ÁFÁ-t kellett volna fizetnie, ez 10 millió Ft-ba került volna. Az épület felújításához szükséges hitelfelvétel így is 2 millió Ft körüli összegbe került, melynek költségeit meg kellett előlegezni. Lehet, hogy csak 5 év múlva lesz a miénk a Kultúrház, de a felújítására nem volt más mód. A vasútoldal rendbetételével kapcsolatban a MÁV-ot felkerestük, de nem sok sikerrel jártunk, természetesen, amit lehetett, közfoglalkoztatottakkal megoldottunk. Sajnos, ugyanilyen problémát jelentett a sínek feletti átjáró csúszásmentesítése, takarítása is. A vasút környékén van egy csomó szemét, ami szintén nagy gondot jelent. A vasúthoz tartozó vízátfolyónál patkányirtást saját költségen végeztünk, mert annyira elszaporodtak. dr. Szabó István: Teljesen jogos igénye a falu lakosságának, hogy minden legyen jobb. Három megye van az országban, ahol a reálkereset a tavalyi évhez képest csökkent. Sajnos, ebbe Nógrád megye is beletartozik. Az összes helyi adó bevétel 92 %-át a 3200 önkormányzatból 223 szedi be. Somoskőújfalu tekintetében ez az összeg a költségvetés 7 %- át teszi ki. Van olyan önkormányzat is ahol a 70 %-át. A szabadon választott és nem kötelezően ellátandó feladatokra egyáltalán nincs pénzügyi fedezet, de sajnos még a kötelező feladatokra sem. Mikor azt halljuk, hogy a Kormány mennyire kisegítette a falut, akkor elmondanám, hogy a hosszú távú hitelekre korábban 1,5 millió Ft kamatkiadásunk volt évente. Olyan mértékben segítettek ki bennünket, hogy ezzel szemben az állam a bevételünket 30 millió Ft-tal csökkentette. A bevételek 2,6 %-át fordítjuk a fejlesztésekre, beruházásokra. Sajnos, nem hogy útfelújításokra nem telik, de még a kötelező feladatellátást sem tudjuk finanszírozni. A szociális kötelező kiadások is jelentős mértékűek. Évente fővel csökken a falu lakossága, és csak 7-8 gyerek születik évente. Az év közöttiek aránya 16 %, akiket a legjobban sújt a munkanélküliség. Sok pályakezdő fiatal nem tud elhelyezkedni. A községben kb. 185 fő részesül lakásfenntartási támogatásban. Kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetésben 23 óvodás és 159 tanuló részesül. Ingyenes tankönyvellátásban 159 tanuló részesül. Ehhez képest fordíthatunk 2,6 %-ot a nem kötelező kérdésekre, ennyi a szabad döntésünk. Sajnos úgy tűnik, hogy a jövő év sem lesz jobb. A helyi járat költsége 13 millió Ft lesz, de mivel ez nem kötelezően ellátandó feladat, ezért a költségvetés nem ad rá pénzt. El kell dönteni, hogy tudjuk-e működtetni. A 65 év felettiek száma 451 fő, a év közöttieké 203 fő. Akik ledolgozták az életüket, elvárhatják, hogy részesülhessenek ugyanazokban a lehetőségekben, mint például egy budapesti nyugdíjas. Megfogalmazzuk az igényeket, de miből teljesítsük? Czikora Pál (Földosztás u. 3.): Salgótarján annak idején, mikor Somoskőújfalut hozzácsatolták, mindent elvett, akkor most miért nem adják vissza, ami korábban is a településé volt, a Kultúrházat és a saját iskolát, óvodát? A Tekepályát 10 millió Ft-ért vásárolta vissza a falu. Húzzák a pert, ami nagyon költséges. Amíg a városhoz tartoztunk, itt

5 nem épült semmi sem. A Kultúrház melletti három fát a felújítás előtt ki kellett volna vágni, mert nagy szél idején rádőlhet az épületre. A Móra Ferenc útról nagy eső lemossa a követ a Vörösmarty útra, mert nem lett alá bitumen téve, hogy ne mossa ki a víz olyan könnyen. A levágott füvet az árkok tisztításánál el kellene szállítani, mert a laktanyánál és a rendelőnél eldugul az áteresz. A Földosztás úton lévő régi kutat meg lehetne javítani, hogy lehessen onnan locsolni, és az emberek ne a közkútról hordják a vizet. A Fecske-villa kútján vastagon folyik ki a forrásvíz, azt mondták, hogy az nem ivóvíz. A vasúti közlekedéssel kapcsolatban fel kellene keresni Salgótarján polgármesterét, hogy a MÁV-val egyeztessen, hogy az iskolánál nem-e lehetne a vasúti megállóhely, mivel az a lakosságnak sokkal jobban megközelíthető helyen van. dr. Tóth László: A Kultúrház tulajdonjoga már a miénk, az iskola és a TSZ-nél lévő két régi szolgálati lakások tulajdonjoga nem került még át hozzánk. A Kultúrház melletti fákat, ha szükséges szakemberrel ki tudjuk vágatni. Sajnos, az aszfaltozást nem tudtuk megoldani. A Földosztás úton lévő kút állapotát megnézzük. A vízmű vagyon üzemeltetése átadásra került az ÉRV-nek, a gerincvezeték átkerül közös tulajdonba és csak a 40 % maradt a somosi önkormányzat tulajdona. A vasútnál van egy olyan távlati terv, hogy Kisterenye és Somoskőújfalu között sokkal több megállóhely kerüljön kialakításra, például a Kórháznál, az Ipari Parknál, stb. Molnár Pálné (Móra Ferenc út 14.): Az elmúlt évekhez hasonlóan a szüreti felvonulás rendezvényt nagyon jó lenne megszervezni, valakinek ezt fel kellene vállalni. Erre a programra nagyon sokan készülnek. Az Idősek Napja rendezvény mikor lesz? A Kultúrház fenntartási költsége az önkormányzatot terheli. Ha lehetséges, télen a néptánc próbákat szeretnénk hetente kétszer a Kultúrházban tartani, mert a tornateremből már kiszorultunk. A másik dolog, hogy a középiskolások érettségije 50 óra közösségi munka ledolgozásához kötött. Fel kellene venni az oktatási intézményekkel e témában a kapcsolatot, hogy a kötelező közösségi munkát a fiatalok itt a településen is teljesíteni tudják. A TSZ-nél a lépcsőn nem lehet lejönni, ezt is megcsinálhatnák a közösségi munka keretében. dr. Tóth László: Az Idősek Napja szervezése folyamatban van, előreláthatólag október 26-án lesz itt a Kultúrházban. Az iskolások műsorral készülnek, az étkeztetés szervezése is folyamatban van. A szüreti felvonulás rendezvény már tavalyi évben is nehezen volt kivitelezhető. A rendezvénnyel kapcsolatban senki sem kereste meg az önkormányzatot, hogy meg szeretné szervezni, pedig a költségvetésben be lett rá tervezve Ft. A Kultúrház téli üzemeltetését takarékosan kell végezni, mert a rezsi költségét az önkormányzat fizeti. A néptáncpróbákat meg tudjuk természetesen oldani. Arra nincs rálátásunk, hogy melyik diák melyik középiskolába jár, a diákok eddig még csak a nyári diákmunkával kapcsolatban érdeklődtek, de természetesen a közösségi munka felé is nyitottak vagyunk. Angyal Mária Eleonóra: Az önkormányzat dolgozói már így is leterheltek, a képviselők sem tudnak már több mindent felvállalni. Az iskolások miért ne tudnák egyéb közösségnek felajánlani ezt a munkát? Innen most úgy tűnik, hogy mi a képviselők kiültünk ide a pellengérre és mindenki csak követel meg követel. Arról pedig senki sem szólt egy szót sem, és érkezett hozzászólás, hogy a lakosság köréből mit szeretnének megoldani, megcsinálni, amihez esetleg kérnék az önkormányzat segítségét támogatását.

6 Molnár Pálné (Móra Ferenc út 14.): Csak azt mondom, hogy a középiskolásoknak van 50 óra önkéntes munka. Ehhez az önkormányzatnak szerződést kellene kötni az adott iskolával, ebben kellene valakinek eljárni. A társadalmi munkáról annyit szeretnék szólni, hogy mikor a mi utcánkat felújították senki sem nézte meg, hogy a lépcső milyen állapotban van. Akkor az ott lakók felajánlották a segítségüket, de az önkormányzat ehhez nem nyújtott támogatást. dr. Tóth László: A szóbanforgó lépcső magánterületen van. Természetesen meg tudjuk csinálni, csak probléma szokott lenni, ha magántulajdonon kezdünk el beruházni. Miklós István (Kercsegdűlő):: A Kercseg-dűlői telektulajdonosok tavaly elkezdték az útjavítást, a fő közlekedési útvonalakat rendbehozták, amihez az önkormányzat a törmelékanyagot biztosította. Ezt az is indokolta, hogy közel 280 helyrajzi számmal ellátott telek található ezen a területen, ahol idősek és fiatalok dolgoznak, mezőgazdasági munkát végeznek. Balesetveszélyes a terület és tűzveszély esetén a tűzoltó és mentő sem tudott eddig kijutni erre a területre. Az ott lakók telkenként Ft-al járultak hozzá az út felújításához. Az önkormányzat gépekkel nem tudta segíteni a felújítást, de három hétig 4-5 fő közmunkás dolgozott a területen. Az ott lakók nevében megköszönöm az önkormányzat és az ott dolgozó közmunkások segítségét, amelyet az útfelújításhoz nyújtottak. Közel 1 km-es úthálózatot építettünk már ki saját erőből. Ahhoz kérnénk még segítséget, hogy az elkészült út karbantartási munkáihoz a közmunkások segítségét igénybe vehessük. dr. Tóth László: A terület Somoskőújfaluhoz tartozik, megpróbáljuk a problémákat megoldani. Angyal László: Mikor régebben az önkormányzatnál dolgoztam, tudom, hogy a Kercsegdűlői lakosok kommunális adó fizetésével el voltak maradva évtől ez a terület már Somoskőújfaluhoz tartozik. Nem tudom, ennek megfelelően most fizetnek-e már? El kell mondanom, hogy én, mint képviselő nem tudhatom, hogy ki az, aki nem fizeti a kommunális adót, mert személyiségi jogot sértene az adatok kiszolgáltatása. A kommunális adót törvény szabályozza, és ha ott 280 bejegyzett ingatlana van és annak a 80%-át veszem, már akkor is Ft befizetésnek kellett volna történnie. Az önkormányzat segítsége, fuvarköltség és közmunkások egy hónapi segítsége nem elhanyagolható. De nekünk az volt a célunk, hogy segítsünk, és ne az legyen, hogy azért nem fizetik az adót, mert az önkormányzat nem segít. Másik dolog, a közkutak tekintetében tudni kell, hogy 48 közkútból 5 van már csak jelenleg. A gondot ott látom, hogy a törvény előírja, hogy vezetékes hálózattal rendelkező településnek 150 méteren belül ivóvizet kell biztosítani az ott lakók részére. Korábban harcoltam azért, hogy a vízmű üzemeltetése kerüljön vissza a település tulajdonába. De hiába harcoltunk, mert még a Salgótarjáni Vízmű Kft. sem üzemeltethette volna az új jogszabályi rendelkezések szerint ezeket a vízbázisokat. Miklós István (Kercsegdűlő): A területen van magántulajdon, zártkert, osztott tulajdon és a Salgó Vagyon kezelésében lévő területek. Magánszemély minimális létszámban él a területen, a földhivatali nyilvántartásban pedig még nem került átvezetésre a tulajdonjog, ezért tulajdonjogilag még nem tartoznak Somoskőújfaluhoz. Tudomásom szerint, mivel a lakókat hivatalosan senki sem értesítette őket arról, hogy kihez tartoznak, ezért nem fizetik az adót. dr. Tóth László: Annak idején az ott lakóknak kimentek a bejelentkezési nyomtatványok az adóhoz, és arra az volt a reagálás, hogy aláírást gyűjtöttek, hogy ők le akarnak válni Somoskőújfalutól és csatolják őket Salgótarjánhoz.

7 Molnár Pálné (Móra Ferenc út 14.): A Kultúrház rendelkezik-e hangtechnikai eszközökkel? Egy magnóra lenne szükséges a néptánc oktatónak az órák megtartásához. dr. Tóth László: A pályázatban le volt fektetve, hogy milyen kötelező eszközöket kell beszerezni, de a hangtechnika eszközök és függöny nem szerepeltek bele. Nyilván egy magnó nem olyan nagy összeg, hogy ne tudnánk beszerezni, de a hangosítás megvalósítására a közeljövőben nem látok még lehetőséget. Varga Istvánné (Somosi út 84.): Az idősek klubja kinek a tulajdona? dr. Tóth László: Az épület az önkormányzat tulajdona, de a benne működő idősek klubját a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Többcélú Társulása üzemelteti. Megköszönöm a részvételt és amennyiben nincs további hozzászólás, a közmeghallgatást bezárom. K.m.f. dr. Tóth László polgármester dr. Osváth István jegyző Angyal László képviselő dr. Szabó István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10. napján délután 17.30 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket.

JEGYZŐKÖNYV. Török Lajosné köszönti a bizottság tagjait, meghívott vendégeket és az érdeklődőket. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2011. november 22 - én 17 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: 3814/2015

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: 3814/2015 Ikt. Szám: 3814/2015 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2015. december 3.-án 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. szeptember 03-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık

J E G Y ZİKÖNYV. Nem jelent meg: Ladányiné Abinéri Krisztina, Szabó Géza képviselık J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 22-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről SZERENCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁTÓL JEGYZŐKÖNYV A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2008. január 9-én tartott üléséről Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február 19-én (szerda) de. 10 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február 19-én (szerda) de. 10 órai kezdettel. 28 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február 19-én (szerda) de. 10 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának tanácskozó terme.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2014. szeptember 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben