EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK: 3./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester (Z1-13/2011.(II.14.), Z1-14/2011.(II.14.) sz. határozat) 4./ ETKIKI Többcélú Intézmény magtakarítási lehetőségei a 2011.évi működési hiány csökkentése érdekében Előadó: Hajduné Holló Katalin igazgató (C8-15/2011.(II.14.), Z1-16/2011.(II.14.) sz. határozat) 6./ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. megtakarítási lehetőségei a 2011.évi működési hiány csökkentése érdekében Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (Z1-18/2011.(II.14.) sz. határozat) 7./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.) sz. rendelet módosítása Előadó: Bóta Barbara önkormányzati irodavezető (A16-19/2011.(II.14.) sz. határozat) 10./ Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről Előadó: Kántor Péter Rendőrkapitányság vezetője Kovács Sándorné bizottság elnöke: köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Burai Ilonát bízza meg a bizottság. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja a bizottság és ezeken felül vegyék fel a napirendhez az ETKIKI Többcélú Intézmény Kistérségi fenntartásban történő működtetéséről szóló tájékoztatóját. 1 / 9

2 Kérem, hogy aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Felvett napirendek: 5./ Tájékoztató az ETKIKI Többcélú Intézmény Kistérségi fenntartásban történő működtetéséről (E10-17/2011.(II.14.) sz. határozat) NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 3./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének elfogadása Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Dr. Miluczky Attila polgármester: Kialakítottunk egy koncepciót, január végén tárgyaltunk a megtakarításokról a szükséges megszorításokkal. A lényeg az, hogyha végigvisszük ezt az évet akkor ott tartunk, hogy egy forint hitelünk nincsen, az önkormányzat kasszája éppen a mai napon üres. Jelenleg 110 millió forintos hitelkeretünk van, ami teljes mértékben ki van aknázva. Év végére ha minden jól alakulna akkor nem lennének kifizetetlen számláink, ez a működési hitelállomány lecsökkenne millió forintra ami már eredmény lenne, és elkezdenénk év közben a visszatörlesztést és a fejlesztési célú hitelekből visszafizetnénk ebben az évben Ft-ot. Ha minden a legjobb módon alakulna, akkor ebben az évben vissza tudnánk törleszteni majd 80 millió forintot. Én négy év múlva örömmel adnám át úgy a stafétát, hogy az önkormányzatnak nincs tartozása, de ez nem lehet a célunk, mert fejleszteni is kell. Az idén az utak stabilizálására kell fordítani és a Fő tér pályázatot lebonyolítani. Az előterjesztésben ez van feldolgozva. Javasolnám, hogy akinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban az tegye fel. Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavez.: Kérdés előtt pár mondatot szeretnék elmondani. A költségvetési tervezet a jogszabályok, valamint az önkormányzat és a képviselő testület által hozott határozatok alapján készült el, melybe beletartozik a január végi testületi ülésen meghozott határozatok eredménye is. Ha megnézzük az írásos anyagot nehogy abba a hibába essünk, hogy ez költségvetési többletet mutat. A költségvetési többletet az eredményezi, hogy meg kell állapítani az önkormányzat szintjén egy olyan szintet, amelyet sem a pénzmaradvány, sem a működési célú hitelfelvétel, sem a felhalmozási célú hitelfelvétel, valamint ugyanezen hitelek törlesztése sem befolyásol. Tehát ennek eredményeképpen közel Ft költségvetési többlet van ebben a költségvetési rendelet tervezetben. A többlet el is fog fogyni nullára, mert ezt még növeli a működési- és a felhalmozási pénzmaradvány, valamint csökkenti a működési célú és a felhalmozási célú hiteltörlesztés. Be van tervezve felhalmozási célú hiteltörlesztés Ft, valamint működési célú hiteltörlesztés Ft. Ez abból a két összegből adódik, amit december 31-ig felhasznált az önkormányzat hitelkeretet és Ft-os áthidaló hitel a TÁMOP pályázatnak a záró kifizetési kérelmének az elbírálásáig, amiből közel 14-millió forintos támogatásra számít az önkormányzat és abból lesz visszatörlesztve a Ft. A működési kiadásokat, ha megnézzük itt a legnagyobb a személyi jellegű kiadás. A felhalmozási kiadások között egy felhalmozási egyensúlyra törekedve be kellett tervezni egy Ft-os felhalmozási célú hitelfelvételt, ellenben a másik oldalon egy Ft-os hiteltörlesztés szerepel. Ehhez tudni kell, hogy a felhalmozási kiadások illetve bevételek úgy kerültek tervezésre, hogy terv szinten realizálni látszódik pld. a kötbér, ami alaphelyzetben nem felhalmozási 2 / 9

3 bevétel, hanem működési, de a képviselő-testület döntése szerint felhalmozási bevételként kerül a évi költségvetésben számbavételre. Még így is 12-millió forintos hitelfelvétellel kellett tervezni. A könyvvizsgálói jelentésben a könyvvizsgáló Úr célzott, arra, hogy az Ötv. 88. szerinti hitelfelvételi korlátot az önkormányzat nem tartja be a költségvetési rendelet szerint, tehát túl magas a tervezett hitelfelvétel előirányzata, de leírta azt is, hogy pozitívumként is értékelhető a magas összegű felhalmozási célú hiteltörlesztés előirányzata, mivel azzal, hogy vissza lesz törlesztve Ft felhalmozási hitel, kedvezőbb helyzetbe kerül az önkormányzat és azt is leírja, hogy mindenképpen a hosszú lejáratú hitelfelvételét tartja célszerűnek. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Tájékoztatom a bizottságot, hogy a mai ülésen még lesznek olyan napirendek, melyek esetleg befolyásolhatják a költségvetést, így azok amennyiben szükséges beépítésre kerülnek a tervezetbe a testületi ülésig. Mivel hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra teszi a napirendet. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a évi költségvetési tervezet elfogadásra kerüljön, kézfelnyújtással jelezze. Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2011. (I.24.) sz. határozata: Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: A elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Egyek Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetését. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: /2011. (I.24.) sz. határozata: A Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a évben kötbérből (Egészségház, Alex Fémbútor) befolyt működési bevétel felhalmozási kiadásokra fordítsa. Felelős: Kovács Sándorné biz. Elnök Határidő: február / 9

4 4./ ETKIKI Többcélú Intézmény magtakarítási lehetőségei a 2011.évi működési hiány csökkentése érdekében Előadó: Hajduné Holló Katalin igazgató Hajduné Holló Katalin /képviselő/ igazgató: az előző testületi ülésen is elmondtam és most is leírtam az anyagban milyen konkrét megtakarítási lehetőségeket látok, ezekkel kapcsolatban még vannak kérdőjelek az anyagban, vannak olyan lehetőségek, amelyek majd csak menet közben derülnek ki, hogy tényszerűen mennyi megtakarítást eredményeznek és természetesen mindemellett a takarékosságra törekszik az intézmény minden dolgozója és minden telephelye a legtakarékosabban működni. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Annyit szeretnék mondani a napirenddel kapcsolatban, hogy intézményvezető asszony írt becsült értékeket egyes pontokhoz, tehát a feladata az volt, hogy dolgozza ki a megtakarítási lehetőségeket. Így két lehetőség van a bizottság előtt, egyik, hogy ezen számok ismeretében meghatároz egy konkrét összeget hogy mennyit kell megtakarítani, vagy a tájékoztatót tudomásul veszik és év végén megnézzük mennyit takarított meg, mert az ETKIKI intézményénél összeg nem lett meghatározva az elmúlt hónap végén a testületi-ülésen. Azt kérte a testület, hogy dolgozza ki írásban mik a lehetőségek a megtakarításra. Tehát azt kell eldönteni, hogy határoznak e meg konkrét összeget vagy a tájékoztatóban leírtakat elolvasták, megétették és így, ahogy van, tudomásul veszik. Ez a két variáció van. Mivel kérdés hozzászólás nem volt Kovács Sándorné bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy az ETKIKI Többcélú Intézmény által készített javaslatot elfogadja a testület azzal, hogy az abban foglaltak kerüljenek betartásra, és az év közbeni realizált megtakarításokról az Intézményvezető tájékoztassa a Képviselő-testületet, kézfelnyújtással jelezze. A Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2011. (I.24.) sz. határozata: A tudomásul vételre javasolja az ETKIKI Többcélú Intézmény megtakarítási lehetőségeiről szóló tájékoztatót azzal, hogy az abban foglaltak kerüljenek betartásra, és az év közbeni realizált megtakarításokról az Intézményvezető tájékoztassa a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület előzetes tájékoztatása és jóváhagyása szükséges a megtakarítások felhasználása során. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: január 27. A Bizottság elnöke kéri a bizottság tagjait, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a márciusi testületi ülésre dolgozzák ki a nem kötelezően ellátandó feladatokat és az önkormányzati hozzájárulás összegét 10 és 20-%-os csökkenéssel az kézfelnyújtással jelezze. 4 / 9

5 A Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16/2011. (I.24.) sz. határozata: A javasolja, hogy kerüljenek kidolgozásra az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok rendszere, az ebből adódó önkormányzati hozzájárulás összege, és ennek csökkentése 2 alternatíva szerint 10 és 20%-os csökkentéssel. Felelős: Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavezető Határidő: március / Tájékoztató az ETKIKI Többcélú Intézmény Kistérségi fenntartásban történő működtetéséről Hajduné Holló Katalin /képviselő/ igazgató: Azt mindenki tudja, hogy a testületi ülésen kaptam egy felkérést, hogy a kistérségi társulás alternatíváit járjam körül. Menet közben adódott egy alternatív lehetőség, ami nem kistérségi társulási lehetőség, hanem úgynevezett intézményfenntartó társulás. Ezt külön anyagban írtam le, mert a kistérségi osztály által kidolgozott alternatívák ezt nem tartalmazzák, hanem ez egy egyéni lehetőség. Én próbáltam a kistérségi osztállyal egyeztetni az ügyben, nem is szeretném fölülbírálni az ő anyagukat, de ami érkezett az ügyben azt nem kevertem az én anyagommal össze, mert vannak benne ellentmondások, illetve én nem mindenben értek vele egyet. Ezért kezeltem külön a két anyagot. Ezért ment ki az előterjesztéshez még egy anyag. Én leírtam, hogy melyek azok lehetőségek, amelyek Egyek Nagyközség Önkormányzatának leginkább elfogadhatóak lennének, nyilván a kistérségnek ez nem biztos hogy célja. Ha jól megnézzük a társulás által kidolgozott anyagot, akkor minden egyes verziónál a kistérség társulása a fenntartó. Ez azt jelenti, hogy a plusz többletnormatívát Balmazújváros illetve a társulási tanács hívja le és valamilyen szinten ő ezt a tagönkormányzatok illetve az intézmények között ő ezt visszaosztja egy társulási megállapodás alapján, nyilván ami ezután köttetik. A másik lehetőség az intézményfenntartó társulás. Ebben az esetben két önkormányzat megállapodik az intézmények közös üzemeltetésére, nyilván a megállapodás tartalmazza, hogy a kiegészítő illetve a többlettámogatások között milyen mértékben osztozik a két önkormányzat, illetve a két érintett vagy három-négy érintett intézmény. Amiben nem egyezik a véleményünk a kistérségi tanáccsal, az az, hogy véleményem szerint jogosan hívnánk le abban az esetben ha Egyek lenne a gesztor település és esetlegesen az ETKIKI a székhelyintézmény. Ekkor is jogosultak vagyunk a mi gyerekeink után a többlettámogatásra a kistérségi osztály ezt vitatja. Igazából még időt kellene kérni, hogy ezt jobban körbejárjuk. A törvényben egyetlen egy mondat van, az hogy városi gyerek után ez a többlettámogatás nem vehető igénybe, mivel Egyek nem város és esetünkben Egyek lenne a székhely véleményem szerint ez akkor is jár, ha Egyek a gesztortelepülés. Ezt vitatják, de nyilván Balmazújváros város Tiszacsege város ezekben az esetekben ez a mondat kizárja ezt a lehetőséget. Nekünk ez lenne a kedvezőbb Balmazújvárosnak azok az alternatívák a kedvezőbbek nyilván ahol a gesztortelepülés Balmazújváros és ahol a társulás a fenntartó. Tudomásomra jutott, hogy hortobágyi tagintézmény társat keres magának további üzemeltetésre és innen jött az ötlet, hogy esetlegesen akkor lehetne Egyek a gesztor és a 5 / 9

6 hortobágyi intézmény pedig a tagintézmény. Hortobágy nem is zárkózik el a dologtól, Balmazújváros ezt már nem nézi olyan jó szemmel. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság elnöke kéri a bizottsági tagokat, aki egyetért a javaslatával kézfelnyújtással jelezze. Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2011. (I.24.) sz. határozata: A Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság támogatásra javasolja a Képviselő-testületnek a Hortobágy és Egyek között létre jövő intézményfenntartó társulás létrehozását. A megvalósítás érdekében kerüljön részletesebben kidolgozásra ezen alternatíva, és ennek tükrében a Képviselő-testület márciusi ülésén döntsön. Felelős: Hajduné Holló Katalin ETKIKI igazgató Határidő: / Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. megtakarítási lehetőségei a 2011.évi működési hiány csökkentése érdekében Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató Zelei József ügyvezető: január 27-én megtartott testületi ülésen a évre tervezett működési célú pénzeszköz csökkentését javaslat szerint ezer forintban tervezné az önkormányzat a KFT részéről. Elhangzott a korábbi testületi ülésen hogy a KFT készítsen egy javaslatot, intézkedési terveket, hogy feladatát a következőkben ilyen jellegű pénzeszköz elvonással hogyan tudná teljesíteni. Javasolt intézkedési terv a költségvetéshez alternatívákkal készült. Nyilvánvaló figyelembe véve a KFT és az önkormányzat között együttműködési megállapodásban foglaltakat figyelembe vettük és eszerint készültek javaslatok. A KFT ügyvezetése és magam személye a C javaslatot javasolná figyelembe venni és elfogadásra javasolni és ezt részleteiben ki is fejtettem, hogy mely okoknál fogva. Figyelembe vettem a helyettesítést, a foglalkoztatásokat, a foglalkoztatott 50 év feletti dolgozókat, a végkielégítéseket, a nyugdíj előtt állóknak a nyugdíjra való jogosultság megszerzésének időpontjait illetve ezeket fejtettem ki bér, járulék, és ezek vonzataival. Ezek után leírtam, hogy további költségcsökkentések hogyan realizálódhatnak. Leírtam azt is, hogy melyek azok a feladatok melyeket a KFT továbbiakban nem tud teljesíteni, tehát melyek azok a feladatok, amelyeket csak az intézmények karbantartásához, üzemeltetéséhez szükséges munkadíjat tartalmazza, nem tartalmaz olyan feladatokat mint például a téli időszakban utak járdák takarítása, síkosság mentesítéshez szükséges anyag illetve külső vállalkozó bevonásának díja. Ugyanis a KFT nem rendelkezik ilyen géppel külső vállalkozót kell igénybe venni és ennek vannak anyag és szolgáltatás költségei. Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavezető: Az utolsó bekezdésben az áll, hogy nem tartalmazza az önkormányzati tulajdonú és kezelésű utak és járdák hó eltakarításához és síkosítás mentesítéséhez szükséges anyag és külső szolgáltatási költségeket. Tehát ha ilyen 6 / 9

7 jellegű költségek merülnek fel az év során, akkor a KFT ezt tovább fogja számlázni az önkormányzatnak? Zelei József ügyvezető: Igen. Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavezető: Erre azonban az önkormányzatnak külön nincs tervezve forrása, mert eddig ezt a KFT az átadott pénzeszközből megoldotta. Akkor ez is növelni fogja az önkormányzat hitelfelvételét. Mekkora összeg ez éves szinten? Dr. Miluczky Attila polgármester: Ez éves szinten körülbelül 300 ezer forint. Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavezető: Akkor ennyit tervezni kellene, máris módosítani kellene a költségvetési rendeletet. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: A variációk csak a tisztánlátás céljából készült, hogy mégis lássuk hogy hogyan tudja a KFT ezt az több millió forintot megsprólolni. Jelen pillanatban a KFT jelenlegi megtakarítási lehetősége ezer Ft-al került elfogadásra a költségvetésben, tehát ha ezen módosítanak, az a hiányt fogja növelni, illetve a megtakarítást csökkenteni. Nyilván ez a kidolgozott táblázat segít abban, hogy egy-egy variáció mennyi pénz vonzattal jár, ez alapján azt mondhatja a testület, hogy ezer forint helyett elfogadja a 11 vagy 12 millió forint megtakarítást. Már többször elmondtam, hogy megtakarítandó összeg az amit a képviselő testület meghatározhat és a többi az ügyvezető hatásköre ez egy tájékoztató jellegű dokumentum ami segíthet a döntés meghozásában, hogy módosít e a testület a döntésén. Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavezető: Ez a 12 millió forint megtakarítás csak a takarítók létszámának csökkentével alakul ki, vagy más munkakörben dolgozók elbocsátásával? Zelei József ügyvezető: Más munkakörben dolgozók elbocsátását is jelenti csak azt nem soroltam fel részletesen. Dr. Miluczky Attila polgármester: Tudomásom szerint 3-4 fő elbocsátásáról lehet szó, 10 fő semmiképp nem lesz. Zelei József ügyvezető: Az elbocsátás 10 fő alatt lesz, de mennek nyugdíjba is az év folyamán és az ő helyükre nem veszünk fel új embereket, így az elbocsátások száma nem haladja meg a 10 főt de a létszámcsökkentés több lesz mint 10 fő. Dr. Miluczky Attila polgármester: Van egy fő akinek a munkaviszonyát nem szüntetjük meg hanem áthelyezzük a rendőrséghez. Tehát ez az egy fő nem elbocsátás, hanem áthelyezés, tehát ez az álláshely megszűnik. Mivel több hozzászólás nem volt a bizottság elnöke szavazásra teszi a polgármester úr előzőekben tett javaslatát, miszerint a D változatot javasolja a bizottság, úgy, hogy a takarítók létszáma nem 3+2 hanem 4+1 fő lenne. Kéri a bizottság tagjait, aki egyet ért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 7 / 9

8 18/2011. (I.24.) sz. határozata: A Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság a tájékoztatóban közölt D variációnak megfelelően javasolja a Képviselő-testület felé az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. nek átadandó pénzeszközt meghatározni. (Megtakarítás a januári testületi ülésen elfogadott Ft-tal szemben Ft., amely a működési hiányt Ft-tal növeli) Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: február 15. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Már két intézménynél beszéltünk enyhítésekről, vagy legalábbis nem ott tartunk, ahol a testület meghagyta. Az ETKIKI-nél nem lett összeg meghatározva, a KFT-nél akár C akár D döntés születik mindenképpen 5,5-millióval növeli a hiányunkat. Nyilván én nem dolgoztam ki a Polgármesteri Hivatalra alternatívát, de egyelőre be van építve az 5-millió forint, ami gyakorlatilag abból adódik, hogy a tavalyi évhez képest már Ft-al kevesebb a tervezett személyi jellegű kiadás, dologiból csaknem Ft-ot vettem el, és személyi jellegűnél terveztem 3,5-millió forint megtakarítást. Nem árulok el titkot, hogy István elfelé készül. Ha sikerül neki a terve akkor ez a 3,5-millió forint meg is takarítódik, csak a helyére kell valaki, hiszen mindenki tudja, hogy milyen terület az amit ő ellát, de arra már egy fillér nem maradt, így 4 vagy 5 emberen munkaidő csökkentést kell véghezvinni, vagy pedig el kell küldeni valakit azért, hogy oda fel tudjak venni. A másik dolog, fogjuk látni a szociális rendeletben, hogy a bérpótló juttatásnál egy plusz feladat lesz meghatározva a jegyzőnek, 10 napon belül ellenőrizni kellene azokat a területeket, akik segélyben részesülnek. Mint látjuk itt is emberekhez kell nyúlni és azt mondom, hogyha mindenhol enyhítünk, akkor a polgármesteri hivatalra is legyünk tekintettel. Mint látjuk a mostani döntések mind növelik a hiányt és én csak egyenlő esélyeket szeretnék minden intézménynek. Szekeres Zsuzsanna közgazd. irodavez.: Nem akarok ünneprontó lenni, de az önkormányzat felhasználható hitelkerete a mai napon kb Ft. Én tudom, hogy senki nem akar egyik intézménynek sem kellemetlen helyzetet, de a vége tényleg az lesz, hogy a nyáron csődöt kell jelentenie az önkormányzatnak. Most lehet, hogy morbid amit mondok, de annyi megtakarítást kellene realizálni, hogy az a végkielégítések után is legyen meg 14-millió forint. Dr. Miluczky Attila polgármester: A konyhát működtetni kell, annak kell egy intézményi háttér, akkor itt van ez a pályázat, az intézményeknél kellenek karbantartók, igaz azokat át lehetne adni az intézményeknek, de az nem lenne jó. Ezen kívül kellenek még emberek, pld. kőműves, kell olyan, aki koordinálja a dolgokat. 8 / 9

9 7./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2009.(II.12.)sz. rendelet módosítása Előadó: Bóta Barbara önkormányzati irodavezető Kérdés hozzászólás nem volt a bizottság elnöke kéri, szavazzanak a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletmódosításról, aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 19/2011. (I.24.) sz. határozata:, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását. Javasolja továbbá, hogy a többi segélyezéseknél nem- e lehetne ezeket a helyszíni szemlézéseket elvégezni, mivel lakókörnyezetünk folyamatosan lepusztul. A falunkba bejelentkező lakosok bejelentkezésnél a lakóépület állapotát és az ott lakók számát is ellenőrizni kellene ezekkel a helyszíni szemlékkel. Falunk lepusztulásának megóvása érdekében javasolja a Bizottság. Felelős: Kovács Sándorné bizottság elnöke Határidő: február / Beszámoló Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről Előadó: Kántor Péter Rendőrkapitányság vezetője Mivel az előadó a Bizottsági ülésen nem tudott részt venni ezért a napirendet a Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Bizottság nem tárgyalta. Több napirend nem volt a bizottság elnöke megköszönte az ülésen megjelenteknek a részvételt, és az ülést bezárta. Kmft. Kovács Sándorné Bizottság elnöke Burai Ilona Jkv. vezető 9 / 9

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-4/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. április 16-án Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV

1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV 1/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 01. 24-én 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. MÁRCIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 3/2011 TERKA JEGYZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2011. 03. 28-án 16:00 órai kezdettel az Ügyrendi bizottság nyílt ülésén. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. március 22-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. március 22-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 14/2012. (III. 22.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 20-án megtartott üléséről. Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes Galambos György Benkő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 442-1/2015. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben