34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Kupi Gábor képviselő Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívottak közül: Németh Zoltán (Ráckeresztúr Község Szennyvíz üzemeltető Intézmények volt vezetője) Ónody Miklós polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő társaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Varga Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kupi Gábor és Szűcs Lajosné képviselőtársaimat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1

2 305/2011.(VIII.24.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Kupi Gábor és Szűcs Lajosné. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: A mai ülés ülésrendjétől egy eltérést szeretnék kérni. Első napirendként maradjon az Önkormányzat és a Szennyvíztisztító között kötendő üzemeltetési szerződés, mivel a meghívott vendégünk a volt intézményvezető jelen van. Kérném, hogy vegyük fel napirendre az MPF Meta Zrt-vel kötendő megállapodást. Jelzem képviselő társaimnak, hogy módosítjuk a szerződés tervezetet, ez a módosítás nem lényegi határidőkre vonatkozó. Jegyző urat kértem, hogy nézze át a tervezetet. Továbbá a tegnapi Egészségügyi Bizottság ülés előtt jeleztem a Bizottság elnökének a Keresztúr találkozóra szánt támogatás átutalásának szándékát. A pénzösszegre, amit beterveztünk a költségvetésbe, nagyon számítanak, szeretném ha erről tárgyalnánk. A képviselő társaim az ezzel kapcsolatos előterjesztést ismerik, a megállapodás tervezetet már régebben kiküldtem. Én tehát 3 napirendi pontot javasolnék a mai testületi ülésre. Paulovics József képviselő: Nekem lenne egy napirendi javaslatom az óvoda 6. csoportjával kapcsolatos pénzeszköz átadásáról a Kft.-hez. Ónody Miklós polgármester: Rendben, akkor ez lesz a IV. napirendünk. Novozánszki Csaba képviselő: Én szeretnék a gazdasági helyzetünkről is tárgyalni valamint egy kimutatást kérni, hogy a 12 millió forint mire lett elköltve. És szeretném ha tárgyalnánk a csapadékvíz elvezetés pályázatáról is. Ónody Miklós polgármester: Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 306/2011.(VIII.24) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról 2

3 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadta az alábbiak szerint: I. Ráckeresztúr Község Önkormányzat és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatorna Üzemeltető Közhasznú NP Kft. között kötendő üzemeltetési szerződésről II. Belvíz és csapadékvíz elvezetésre pályázat benyújtásáról III. Keresztúr Nevű Települések Szövetségének találkozójára fordítandó támogatásról IV. MPF Meta Zrt-vel kötendő megállapodásról V. Paulovics József képviselő előterjesztéséről, az Óvodai munkálatokkal kapcsolatban VI. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Gazdasági helyzetéről A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal I. Ráckeresztúr Község Önkormányzat és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatorna Üzemeltető Közhasznú NP Kft. között kötendő üzemeltetési szerződésről Ónody Miklós polgármester: A szerződés tervezet legújabb változatát a képviselő testületnek kiküldtük. Számomra a mellékletek gondot okoznak, én azt gondolom, hogy azokat kellene felsorolni, amelyek tényleg a rendelkezésünkre állnak, ami nem áll rendelkezésre, azt pedig az illetékes hatóságoktól le kell kérni. Németh Zoltán: Meg kellene nézni, hogy mi van ebből meg, és ami nincs meg azt hiánypótlásként bele kell írni, ez miatt ne álljon a dolog. Ónody Miklós polgármester: Én csak azért mondom, hogy nehogy olyat beleírjunk amit nem tudunk teljesíteni. Németh Zoltán: Akkor bele kell írni, ami nincs meg, hogy beszerzése folyamatban van az illetékes hatóságtól. Fel vannak sorolva, hogy mik kellenek. Ónody Miklós polgármester: Kérném Paulovics József képviselő társam, hogyha a tárgyalásokról beszámolna és tegyen javaslatot, a testület felé. Paulovics József képviselő: A tárgyalások folyamán meghatároztuk, hogy Nonprofit Kft.-ben fog működni a 4 Önkormányzat létesítménye. Több feltételünk van, hogy az üzemeltetési szerződést alá tudjuk írni. Legelőször is az üzemeltetési szerződésbe bele van írva, hogy telep. A telepbe érthető a terület is, ami tudomásom szerint az Önkormányzat tulajdonában van. Ha ezt így átadjuk, mivel a 4 önkormányzatnak csak 3

4 az építmény közös, a terület nem, ezért a terület bérleti díját vagy eladását rendezni kell, mert különben el fog veszni, utána ha átadjuk, már nem tudunk mit kezdeni. Kikötésnek tette a Bizottságok még, mivel hosszú ideje befogadta a 3 önkormányzat a centrifuga javításával kapcsolatos költségeket, amik azóta sem lettek kifizetve. Ez is egy nagy gond, mivel az Önkormányzatunkat nagyon is érinti és ha ezt nem tudjuk lerendezni az üzemeltetési szerződés aláírása előtt, akkor utána már nem tudjuk rendezni. A dolgozók bérkifizetését is megígérték, többször voltunk tárgyalni Tordason és Gyúrón. Martonvásár is megígérte, hogy kifizeti, de ez mai napig nem történt meg. Ha ők mi felénk úgy állnak, mint például a Kistérség nem fizet bért a dolgozóknak, hogyha mi nem fizetjük a Kistérség felé a tartozást, akkor mi is beadjuk a kérelmünket az ellen, hogy a dolgozóknak a fizetését is fizessék ki, akkor alá lesz írva a szerződés. A szerződéssel nincs gond, de akkor írjuk csak alá, ha ezek a feltételek teljesültek. Mai nap megyünk megtárgyalni ezeket, ha ezt sikerül, hogy hogyan tudjuk megoldani, akkor a szerződést alá lehet írni. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan számlák amiket ki kellene fizetni, ezeket az Önkormányzatnak beütemezés szerint fel kell állítani és ők is küldjék át azokat az összegeket amivel tartoznak mifelénk. Ezeket meg kell lépnünk, hogy tisztán át tudjuk adni a Szennyvíztelepet, hogy egyik Önkormányzatnak se legyen egymással szemben semmiféle problémája. Dr. Hekman Tibor jegyző: A vízügyi hatóság a telep feltűntetéséhez kéri a helyrajzi számot és állítólagosan valamilyen szennyvíziszap be lett temetve. Ónody Miklós polgármester: Szeméttelepnek volt nyilvántartva a telep területe. hatóság azt kéri, hogy az innen kitermelt szemét elhelyezését igazoljuk. Németh László kollégám ennek utánajárt, erről ő tudna többet mondani. Végeztek ellenőrző fúrásokat, ami kimutatta, hogy már nincs nyoma a szemétnek vagy azon a részen éppen nincs. Németh Zoltánnal beszéltünk azok a dokumentációk és tervdokumentációkról, amelyeket nem talált elmondtam neki, hogy ki kell kérni, ezeket az engedélyező hatóságoktól. Az a kérésem, hogy az intézményvezető felmondását a bizottságok tárgyalják meg és tegyenek javaslatot a képviselő testület felé. Én megbeszéltem a Németh Zoltánnal aki megígérte, hogy az önkormányzatnak tisztességgel átfogja adni a csatorna rendszert és a szennyvíztelepet. Amit ő átad, azt tudjuk a másik szennyvízintézmény számára is átadni. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ehhez ki kellene menni személyesen, valakinek ott kell lenni. Leltári ívet tudok adni és egy előadót, aki mind ezt felírja. Németh Zoltán: Mikor lehetne ezt megoldani? Dr. Hekman Tibor jegyző: Amikor szólok neki, akár holnap reggel 8- kor. Németh Zoltán: Rendben, nekem megfelel az időpont. 4

5 Ónody Miklós polgármester: Kérném, hogy jegyző úr tételesen nézze át a dokumentumokat, hogy mi van és mi nincs meg. Az elmondottakból két határozati javaslat fogalmazható meg, véleményem szerint. Az egyik, amit Paulovics képviselő társam mondott, hogy a képviselő testület elfogadja az üzemeltetési szerződést, ha a feltételek teljesülnek. A másik változat, hogy 31.-én döntök róla. Azt kérdezném Németh Zoltántól, hogy a másik 3 település mikor mit ad át és van arra garancia, hogy ők is átfogják a saját rendszerüket? Németh Zoltán: Van egy társulási megállapodás, amelyet mind a 3 település polgármestere aláírt. Ahogy korábban is tájékoztattam mindenkit, Martonvásár október 1-tól, Tordas, Gyúró pedig november 1-től fogja átadni a dolgait. Ónody Miklós polgármester: Mi miért szeptember 1-én adjuk át, miért nem augusztus 1.-én vagy október 1.-én? Németh Zoltán: Azért nem, mert nem született róla határozat. Nekünk kell legelőször átadni, mert a telep az itt van. Az emberek itt vannak nyilvántartva, a berendezések, gépek minden ide van rendezve. Ónody Miklós polgármester: Én elfogadom, de nem értem, hogy miért nekünk kell legelőször átadni, miért nem lehet a többi településsel együtt átadni? Németh Zoltán: Egyik település sem fogja együtt átadni, egyedül Tordas Gyúró fog egyszerre belépni. Ónody Miklós polgármester: Továbbra is kérdés számomra, hogy miért szeptember 1, de tudomásul veszem. Paulovics József képviselő: Én annyit szeretnék még, mivel a szerződésben féléves számlázás és egy éves elszámolás van, ez havi számlázás legyen, mi ehhez ragaszkodunk. Így tudjuk megelőzni, hogy minél kevesebb kintlévőségünk legyen. Németh Zoltán: Én augusztus 1.-től már nem vagyok nálatok, ezért mindenféle felelősség és gond az önkormányzatot terheli. Az önkormányzat értékgondjai miatt ezt a dolgot nem lehet halogatni, teljesen tropára ment a csatornahálózat, tropára ment a telep, éppen, hogy működik. Nem értem miért kell magyaráznom, hiszen ti is tudjátok. Nem lehet húzni halasztani. Tőke nem lesz ráfordítva, mivel a számláink nincsenek kifizetve. Nem is tudom kivel fogok tárgyalnia felújításokról és a javításokról. Mert azok a cégek akikkel eddig együtt dolgoztunk, biztos, hogy nem fogják bevállalni. Novozánszki Csaba képviselő: Nekem az a véleményem, hogy jobb ha minél előbb átadjuk, mert onnantól fogva mindenféle felelősség rólunk lehullik. Ónody Miklós polgármester: Én ezt megértettem, csak azt hittem van más oka is annak, hogy mindenki más időpontba adja át a csatorna rendszert. 5

6 Németh Zoltán: Óriási problémák vannak, mind a hálózaton, mind a telepen és ezt meg kell oldani. Így is késésbe vagyunk, mert már augusztus 1-től át kellett volna adni, de ez különböző okok miatt nem valósult meg, konkrétan az, hogy nem lett határozat hozva róla. Ónody Miklós polgármester: A tárgyalások most értek olyan stádiumba, hogy erről döntést tudjunk hozni. Én az anyagot már régen kiküldtem, a képviselő testület tagjainak. Paulovics József képviselő: Bizottsági ülésen kétszer is tárgyaltuk róla, végig mentünk a dolgokon. Átmentünk oldalanként az egész megállapodáson, hogy nehogy véletlenül rossz döntéseket hozzunk. Többször leültünk beszélni, mindegyik polgármesternek más véleménye volt. Mai nap folyamán mindenképpen egyeztetni kell az önkormányzatokkal a határozati javaslatunkról. Novozánszki Csaba képviselő: Azért szeptember 31-ig ebből teljesüljön is valami. Az hogy ti eltudjátok kezdeni üzemeltetni és például át tudjátok íratni a számla fizetőt vagy bármit át lehessen íratni a Kft. nevére, ahhoz szerintem az előző tulajdonosnak rendeznie kellene a számla tartozásait. Az pedig másképp nem megy, csak akkor, ha mi is megkapjuk azokat az összegeket, amiket be kell fizetni. Paulovics József képviselő: A határozat akkor teljesülne, ha a 4 önkormányzat ezeket a feltételeket, amiket fel fogunk sorolni, teljesíti. Ónody Miklós polgármester: Az lenne a kérésem, mivel a tárgyalásokon Paulovics képviselő társam volt, ezért kérem, hogy ellenőrizze ezeknek a teljesülését és ha jelzi felém írásban, hogy ezek teljesültek én alá fogom írni a megállapodást az üzemeltetésről. Dr. Hekman Tibor jegyző: Én megfogalmazom a határozati javaslatot. Szóbeli határozati javaslat: 1. Ráckeresztúr Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy a mellékelt üzemeltetési szerződést elfogadja. 2. A polgármestert a képviselő testület abban az esetben hatalmazza fel a szerződés aláírására, amennyiben a társönkormányzatok zárós határidőn belül rendeznek a centrifuga javításának költségeivel, átutalják a szennyvíztisztító műben foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét és egyéb járandóságait, bérleti díjat állapítanak meg a szennyvíztisztító mű területe tekintetében és ezt Ráckeresztúr részére megfizetik. Ráckeresztúr esetében fogadják a havi számlázást és folyamatosan teljesítik az üzemeltetéssel kapcsolatos számlák kifizetését, illetve a telep átadás-átvételi jegyzőkönyvét elkészítik. 6

7 3. Paulovics József képviselő jelzi a polgármester felé ezek teljesülését. Amennyiben a feltételek teljesültek, a polgármester aláírja az üzemeltetési szerződést. A határozat végrehajtásáért felelős: Átadás-átvételért a jegyző, a beszámolásért Paulovics József képviselő, a szerződés aláírására a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Erről a határozati javaslatról fogok szavaztatni. A kipontozott részeket az üzemeltetési szerződésben, a képviselő testület kérése szerint egészítjük ki. A képviselőtestület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2011.(VIII.24.)sz. határozata Ráckeresztúr Község Önkormányzat és a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózatot Üzemeltető Közhasznú NP. Kft. között kötendő üzemeltetési szerződésről 1. Ráckeresztúr Önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy a mellékelt üzemeltetési szerződést elfogadja. 2. A polgármestert a képviselő testület abban az esetben hatalmazza fel a szerződés aláírására, amennyiben a társönkormányzatok zárós határidőn belül rendeznek a centrifuga javításának költségeivel, átutalják a szennyvíztisztító műben foglalkoztatott közalkalmazottak munkabérét és egyéb járandóságait, bérleti díjat állapítanak meg a szennyvíztisztító mű területe tekintetében és ezt Ráckeresztúr részére megfizetik. Ráckeresztúr esetében fogadják a havi számlázást és folyamatosan teljesítik az üzemeltetéssel kapcsolatos számlák kifizetését, illetve a telep átadás-átvételi jegyzőkönyvét elkészítik. 3. Paulovics József képviselő jelzi a polgármester felé ezek teljesülését. Amennyiben a feltételek teljesültek, a polgármester aláírja az üzemeltetési szerződést. A határozat végrehajtásáért felelős: Átadás-átvételért a jegyző, a beszámolásért Paulovics József képviselő, a szerződés aláírására a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Megállapítom, hogy Szűcs Lajosné képviselő társunk távozott a képviselő testületi ülésről, így a képviselő testület a rendkívüli ülését 4 fővel folytatja. 7

8 Dr. Hekman Tibor jegyző: Én még annyit szeretnék, hogy holnap reggel 8 órára lemegyek és elkészítsük az átvételt. II. Belvíz és csapadékvíz elvezetésre pályázat benyújtásáról Németh Zoltán: Múlt héten volt a Pénzügyi Bizottsági ülés, ahol megkértek, hogy állítsak össze egy felmérést, hogy a falunak mennyibe kerülne hogyha pályázna a csapadék víz elvezető program keretében a hálózat kialakítása és a megsérült kapubejárók javítása. Felvettem egy céggel a kapcsolatot, aki részletes árajánlatot tett. Ónody Miklós polgármester: A csapadékvíz elvezetésére készítettünk már engedélyezési terveket. Németh Zoltán: Én ezt nem tudtam, akkor egy példányt át kell adni a testületnek, hogy akkor tudja a vállalkozó. Novozánszki Csaba képviselő: A lényeg az, hogy 150 millió forintig lehet pályázni, ennek a 90%-a állami támogatás, 10% az önerő. Ezt a Németh Zoltánék egy Kft.-vel elkészítenék, és ezt minél előbb elkezdenék, hogy ősszel ezt le lehessen bonyolítani. Gyakorlatilag a tervezési és egyéb díjak az Önkormányzatot nem terhelnék ezek a pályázatban szerepelnének. Ezt majd átadom polgármester úrnak és jegyző úrnak is. Lényeg az, hogy ezt a lehetőséget pályázzuk meg és indítsuk el a munkálatokat. Lehet arról is szó, hogy másik két ajánlatot is bekérjünk, de én nem látom célszerűnek. Gyakorlatilag maximális igényelhető támogatásra pályáznánk. Németh Zoltán: Az utolsó beadási határidő január 16. Addigra el kell készülni a tanulmányoknak és a terveknek. Ónody Miklós polgármester: Számomra nagyon sok a kérdés. Előkészítetlennek látom ezt a pályázatot, de ettől függetlenül támogatni fogom a beadást hiszen ez pótolható. Kérdésem, hogy van egy keretszerződésünk, amiben egy céggel megállapodtunk, pályázatírásról. Őket nem kívánjuk megkeresni a feladatokkal? Kupi Gábor képviselő: Ez a keretszerzőség egyetlen egy alkalomra szólt volna. Ónody Miklós polgármester: Akkor ez már nem aktuális? Kupi Gábor képviselő: Ennek a pályázatnak a beadási határideje nem október 3.-a? Németh Zoltán: Nem, hanem január 16. 8

9 Kupi Gábor képviselő: Akkor két beadási határidő van. Ónody Miklós polgármester: Kérem beszéljük meg a részleteket, hogy én is lássam mi a szándék, és mik a lehetőségek. Novozánszki Csaba képviselő: A 31.-i testületi ülésre áttehetjük és akkor tárgyaljuk meg. Ónody Miklós polgármester: Nekem ez ellen nincs kifogásom. Azt szeretném, ha tudhatnánk előre, hogy mibe kerül a pályázat megírása.stb. Meg szeretném kérdezni azt is, hogy miből gondoljátok a saját rész biztosítását mert most is van két megnyert pályázatunk amivel még semmit nem kezdtetek. Novozánszki Csaba képviselő: Jövő héten kedden lesz egy Pénzügyi Bizottsági ülés, ahol megvitatjuk és hozunk egy határozati javaslatot, amit a 31.-i képviselő testületi ülésen megtárgyalunk. Kupi Gábor képviselő: Én is szeretném ezt támogatni, azonban hozzá teszem, hogy szóba jött az összes pályázat. Július 11.-én egy kivonatot átadtam a jelenlegi pályázatokról amelyek beindultak és nyertünk. Azok is közte vannak amikre lehetőség van. A lényeg, hogy akkor nem tudtunk vele foglalkozni és azóta sem, csak ezt szerettem volna elmondani. Novozánszki Csaba képviselő: Jó akkor átnézitek és a Pénzügyi Bizottság az ülésén tárgyalja. Ónody Miklós polgármester: Akkor a testület a következő ülésére elnapolja? Novozánszki Csaba képviselő: Igen. Ónody Miklós polgármester: Aki egyetért az elnapolással, kérem kézfelemeléssel jelezze. Németh Zoltán távozott az ülésről. A képviselőtestület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 9

10 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2011.(VIII.24.)sz. határozata napirendi pont elnapolásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi napirendi pont tárgyalását a következő ülésére elnapolja: VI.)Belvíz és csapadékvíz elvezetésre pályázat benyújtásáról A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: augusztus 31. III. Keresztúr Nevű Települések Szövetségének találkozójára fordítandó támogatásról Ónody Miklós polgármester: Határozati javaslat a képviselő társaim előtt van. Ezt a megállapodást ami a határozati javaslat melléklete már régen kiküldtem a pénzeszköz átadásról. A költségvetésünkbe ez az összeg be lett tervezve, a létszám le lett jelentve és a Szövetség e szerint a szállásokat lefoglalta. Ezért küldték meg a megállapodás tervezetet. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben vagyunk, de azt vegyük figyelembe, hogy a Szövetségnek a Kárpát medencében több település is a tagja. Olyan települések is kifizették akik sokkal szegényebbek mint mi. Mivel olyan információim vannak, hogy a Bizottság nem támogatja a megállapodást ezért beszéltem a Szövetség alpolgármesterével, hogy próbáljunk valamilyen megoldást találni. Ők nem tudnak eltekinteni attól, hogy mi ezt megfizessük (300 ezer forint), hiszen azokat a lépéseket megtettük, ami miatt ezt az összeget ki kell fizetni. Ez a pénzeszköz átadás már régóta a testület tagja előtt ismert szándék, de még a Bizottság nem terjesztette elő javaslatát. Novozánszki Csaba képviselő: Tegnap tárgyalta a Szociális és Kulturális Bizottság. Arra az álláspontra jutott, hogy ilyen gazdasági helyzetben ezt nem tudjuk támogatni. Több más olyan is van a költségvetésbe, amit szintén nem tudtuk megtenni és végrehajtani, ezért a Bizottság nem javasolja és nem támogatja ennek az összegnek a kifizetését. Ónody Miklós polgármester: Mit fogunk mondani? Ez igen rossz fényt vet Ráckeresztúrra. Novozánszki Csaba képviselő: Akkor én visszakérdezek. Akkor amikor beadtad az adósságrendezést és ha ezt elindítottuk volna, akkor mit mondtál volna? Ónody Miklós polgármester: Azt, hogy adósságrendezésünk van. 10

11 Novozánszki Csaba képviselő: Most is ott vagyunk, több mint 4 hónapja 4 millió forint a tartozásunk. Kupi Gábor képviselő: Én azt szeretném mondani, az egész Keresztúr találkozóval kapcsolatban, hogy az én dolgom az nagyon egyszerű, én mindig megkapok egy szándékot, hogy ki szeretne jönni, ki jelentkezik. Ezt régebben amikor elkezdtem, írásban tettem meg, ez nem volt elég jó, aztán idén mindenkit meghívtunk és ott kiosztottam, hogy milyen információk vannak a találkozó szervezésről. Ezek a jelentkezések alapján leküldtem a jelentkezéseket. A helyzet az, hogy ettől az évtől kezdve két csoportra korlátozták a fellépő lehetőségeket, tehát egy településről nem mehetünk többen. Ez valahol jó, hiszen lehetőséget ad nekünk arra, hogy a következő évtől pályázni lehessen az, hogy ki az aki szerepelhessen ezen a Keresztúr találkozón és majd egy bizonyos összeggel ezeket a szereplőket támogassa az Önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten. Majd erről a Kulturális Bizottság dönthessen, hogy ez az összeg mennyi legyen. Azért javaslom, mert ez a kérdés rendezetlen. Én minden évben a hátamat tartva vártam az utolsó pillanatig, hogy hátha valaki becsúszik. És mindig valaki becsúszott, de jó volt, mert azt a célt szolgálta, hogy minél többen tudtunk menni, együtt tudott a csoport maradni. De ez időközben változott. Ha én tehetném én ezt jövőre rendeletben rögzíteném és akkor mindenkinek a dolga könnyebb, áttekinthetőbb. Ónody Miklós polgármester: Én azért mondtam, hogy legyetek tisztába a helyzettel, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Van egy határozati javaslat és van egy Bizottsági javaslat is, amit kérem hogy a Bizottsági elnök fogalmazzon meg. Novozánszki Csaba képviselő: Szóbeli határozati javaslat: Az Egészségügyi és Kulturális Bizottság javasolja, hogy a 2011-es Keresztúr Nevű települések találkozóját anyagi támogatásban nem tudja részesíteni a gazdasági helyzetünkre való tekintettel ezért a Szociális Bizottság nem hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. Ónody Miklós polgármester: Először szavazzunk, arról a határozati javaslatról, amit a képviselő testületnek én kiküldtem. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatról az alábbi döntést hozta: Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 309/2011.(VIII.24.)sz. határozata Keresztúr Nevű Települések Szövetségével kötendő megállapodásról 11

12 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Keresztúr Nevű Települések Szövetségével kötendő megállapodást, pénzeszköz átadásáról 2 igen és 2 nem szavazattal nem hozott döntést. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Akkor most szavazzunk az Egészségügyi és Kulturális Bizottság javaslatáról, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 2 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatról az alábbi döntést hozta: Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 310/2011.(VIII.24.)sz. határozata Keresztúr Nevű Települések Szövetségével kötendő megállapodásról Az Egészségügyi és Kulturális Bizottság javasolja, hogy a 2011-es Keresztúr Nevű települések találkozóját anyagi támogatásban nem tudja részesíteni a gazdasági helyzetünkre való tekintettel ezért a Szociális Bizottság nem hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: Egészségügyi És Kulturális Bizottság elnöke A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Ónody Miklós polgármester: Kérném, hogy 31.-én hozzunk újra erről döntést. Akkor szavazzunk a Kupi Gábor képviselő javaslatáról. A képviselőtestület 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2011.(VIII.24.)sz. határozata Keresztúr Nevű Települések találkozóján fellépő szereplők pályázati lehetőségéről és támogatásukról 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy 2012 évtől kezdődően a Keresztúr Nevű Települések találkozójára a fellépő csoportoknak a szereplésért pályázatot kell benyújtaniuk. 2. Ráckeresztúr Község Önkormányzata az anyagi lehetőségeihez mérten a nyertes pályázókat anyagi támogatásban részesíti. A határozat végrehajtásáért felelős: Kupi Gábor A határozat végrehajtásának határideje: szeptember 30. IV. MPF Meta Zrt-vel kötendő megállapodásról 12

13 Ónody Miklós polgármester: Azért terjesztem elő ismét a megállapodás tervezete, mert változás van a határidőkben. Dr. Hekman Tibor jegyző: Annyi változott, hogy a számlázási részt kiszedtük és erről volt egy testületi döntés amikor ezt a megállapodást behoztuk. Akkor a testület hozzájárult ahhoz, hogy ezt kézpénzben is megtehessék. Ónody Miklós polgármester: Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. Aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 312/2011.(VIII.24.) számú határozata az MPF Meta Zrt.-vel kötendő megállapodásról 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1.sz. alatt mellékelt megállapodást (mint tervezetet) megismerte. 2. A Képviselő-testület a 168/2011 (V.17) sz. határozatot módosítják azzal, hogy a mellékelt megállapodást elfogadják. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal V. Paulovics József képviselő előterjesztéséről, az Óvodai munkálatokkal kapcsolatban Paulovics József képviselő: Volt már egy olyan határozatunk, amelyben az óvoda 6. csoportjának létre hozásáról döntöttünk. Ez a Kossuth utcában nem valósult meg, utána olyan döntésünk volt, ahol most is működik az óvoda, ott alakítunk ki egy új csoportot. Ennek a finanszírozására a képviselő testület Ft-ot adott. Nekem a munkálatokra és a vásárlásra Ft-ot biztosítottak. Ezek a munkálatok és vásárlások a Kft. keretein belül történnének, akkor megtudjuk spórolni az áfát és ezzel csökkentjük a kiadásokat, így 55 ezer forintot tudunk megspórolni Ft+áfa volt a munkálatokra a költség, hogyha összeszámoljuk, akkor lehet, hogy csak olyan ezer forintot kell az Önkormányzatnak hozzá tennie. Ez a határozati javaslat erről szól, amit elmondtam. Ónody Miklós polgármester: Akkor szavazzunk a Paulovics József képviselő által elmondott és írásban beterjesztett határozati javaslatról. Aki az előterjesztéssel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A képviselőtestület 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta. 13

14 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 313/2011.(VIII.24.)sz. határozata Az óvoda 6. csoport kialakítási költségeinek átadása a Szent László Víz Nkft.-nek 1. Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő testülete a száz százalék tulajdonú Szent László Víz nonprofit közhasznú Kft-nek a Ráckeresztúr Község Önkormányzatának tulajdonát képező ráckeresztúri Mosoly Napközi Otthonos Óvoda hatodik csoportjához kialakítandó helyiség munkálataihoz átadott feladat, valamint ennek költségeire átadott pénzeszköz. 2. Az Önkormányzat átadja a KFt. részére azon pénzeszközt, amely tartalmazza a számlák összegét, azzal a feltétellel, hogy ebből visszaigényelhető ÁFA részt az elvégzendő munkák kifizetésére kell felhasználni. Továbbá átutalandó még az elvégzendő munkák összege, csökkentve az ÁFA összegével A határozat végrehajtásáért felelős: Paulovics József tanácsnok A határozat végrehajtásának határideje: azonnal VI. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Gazdasági helyzetéről Ónody Miklós polgármester: Egy levelet írtam képviselő társaimnak, amely a jelenlegi gazdasági helyzetünket mutatja be. Megjegyzem, hogy képviselő testületi ülés napirendjeinek tárgyalására Bizottsági javaslat írásban nem áll rendelkezésemre. Novozánszki Csaba képviselő: A képviselő testület előző üléseken már nagyon sokszor döntött, hogy hogyan kezelje a felgyülemlett adósság halmazt. Kidolgoztunk több variációt is, a legutóbbi el lett fogadva, amiből teljesült a Ft. Ezt meghatároztuk, hogy mire lehet ezt a pénzeszközt felhasználni, ehhez a nálam lévő kimutatásból nem derül ki, hogy erre lett volna felhasználva. A július 14.-ei ülésen amikor ezek a döntések születtek, vagy ez előtt készült számlakimutatások szerint a 4. havi számlatartozások Ft. volt. Befolyt ez a Ft, ehhez képest megközelítőleg 2 millió forinttal csökkentettük ezt a tétel, az 5. havi tételt szintén közel 2 millió forinttal és a 6. havi tétel nagyon durván 3 millió forinttal csökkent. Ez összesen 7 millió forint számlatartozás csökkenést jelent, holott meghatároztuk, hogy ezt az összeget a számlatartozásaik kifizetésére kell fordítani. Én erről szeretnék egy tételes kimutatást, hogy ez a ft mire lett felhasználva és indoklásként, hogy miért. Nem értem, hogy akkor miért kell javaslatot adni a Bizottságnak, ha nem úgy lesz végrehajtva. Így az Önkormányzatnak a világ összes pénze nem lenne elég, hogy a számlatartozásait rendezze! A vagyonunkat lassan feléljük, a határozataink amiket meghozunk nincsenek végrehajtva, csak részben vannak végrehajtva. Ehhez majd a 31.-i testületi ülésre hozni fogunk egy általunk készített kimutatást is, hogy ennek a végrehajtása mekkora kárt okozott, csak erre az évre. Ónody Miklós polgármester: Jegyző urat kérem, hogy csináltassa ezt meg. 14

15 Dr. Hekman Tibor jegyző: Ezt Bizottsági ülésen ezt részletesen megbeszéltük, de megcsináljuk a kimutatást. Novozánszki Csaba képviselő: Igen Bizottsági ülésen elmondott egy verziót, de véleményem szerint nem azt tükrözte ami a kérdés volt. Az hogy közbe mi kapunk egy dokumentumot, amelyben benne van az, hogy van tartozásunk Ft, ehhez képest befolyik Ft és a csökkenés lement 28 millió forintra. Ez testvérek között is 7 millió forint körüli csökkenés. Én arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem arra lett költve a pénz, ami a határozatban szerepelt. Ónody Miklós polgármester: A Hivatalban a kollégákat jövő héten összehívom és megnézzük, hogy melyik határozatok nem lettek végrehajtva. Novozánszki Csaba képviselő: Még az év eleji határozatok sem lettek végrehajtva és ennek vannak következményei. Például az EON bérleti díj befizetésének felhasználásáról. Mi kértük, hogy hova legyen felhasználva, ehhez képest egész más lett végrehajtva. Ott 5-6 millió forintot buktunk el, magán az áfán. Ónody Miklós polgármester: Kérném, hogy konkrétan mondja el, hogy melyek azok a határozatok amelyek nem lettek végrehajtva. Ezek pontos ismeretében jobban utána tudok nézni, ha hiányosságot tapasztalnak. Dr. Hekman Tibor: Én még egy dolgot szeretnék kérni a testülettől a Keresztúr Nevű települések találkozójával kapcsolatban, hogy ezt a megállapodást még egyszer gondolja végig. Ez eddig egy nagyon jól működő szövetség, nagyon jól működő találkozó. Próbáljuk meg ezt a Ft-ot próbáljuk meg kifizetni, az egy más kérdés, hogy jövőben új alapokra kell helyezni ezt a rendszert. Én azt gondolom, hogy önbecsülésünk révén is meg kellene lépnünk. Novozánszki Csaba képviselő: Én erre csak úgy tudok reagálni, hogy a fontossági sorrendet mi másként látjuk, másként gondoljuk. Főleg a folyamatos támadásnak, hogy se a Pénzügyi Bizottság se senki nem csinál semmit, annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük. Mindegyikünk tudja, hogy a kultúrára oda kell figyelni és ápolni kell, de amikor arról van szó, hogy az iskolába lesz e villany, gáz, akkor szerintem elsődleges dolog, hogy ezeket kötessük vissza és azoknak a számláit fizessük ki. Akik most el szeretnének menni és részt kívánnak venni, azok most tegyék meg a saját költségből. Ónody Miklós polgármester: Jelzem a képviselő társaimnak, hogy az augusztus 22.-i napra a Matizevics Krisztina elkészítette a tájékoztatót, amit kiküldtem a képviselő társaimnak és átküldtem a Pénzügyi Bizottság elnökének. Írtam egy levelet, hogy mivel adósságrendezés eljárás közelében vagyunk, tárgyalja meg a Bizottság a tájékoztatót és foglalkozzon vele és az augusztus 31.-i ülésre kérem ezt napirendre tűzni. 15

16 Paulovics József képviselő: Én úgy gondolom, hogy senki nem akarja az adósságrendezést, hogy ez megtörténjen, mert akkor messze menőkig csak is a fő feladatokat lehet belevenni a költségvetésbe. Akkor már eleve elfelejthetjük, hogy támogathatjuk például a Keresztúr nevű települések találkozóját. Még annyit szeretnék tájékoztatásul mondani, hogy a tegnapi nap folyamán sikerült felvenni az Unicredit Bankkal a kapcsolatot a felszámolás alatt álló Vizi társulat a tartozásával kapcsolatban. Ugye megtörtént az, hogy Tordas és Ráckeresztúr megtudott egyezni ebben az összegben, reméljük, hogy a bank is úgy áll hozzá, hogy ez a megállapodás egyezség folyamán lehessen megoldani. Itt a csatorna társulatot kellene elszámoltatni, ahhoz, hogy még csökkentsük az Önkormányzatunk tartozását. Mert vannak olyan pénzeszközök a csatorna társulatnál, ami ugye csak az önkormányzatunkat érinti. Ónody Miklós polgármester: Azt kérném, hogy erről 31.-én részletesebben számoljatok be. Köszönöm. Polgármester a rendkívüli képviselő-testületi ülést berekesztette. Kmf. Ónody Miklós polgármester dr. Hekman Tibor jegyző Kupi Gábor jkv. hitelesítő Szűcs Lajosné jkv. hitelesítő 16

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. október 25-i rendes ülésérıl, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 10.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.:I/128-28/2013/1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza nagytanácskozó

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 624-1/2012. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 18-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30

Jegyzőkönyv. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30 Jegyzőkönyv Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30 Jelen vannak: Herczeg Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 2-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 16-án, 7:40 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. november 3-i rendkívüli üléséről. Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03. JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-i rendkívüli üléséről Rendeletek: Határozatok: 211, 212/2014. (XI.03.) KT-2014-18 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lakitelek Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. augusztus 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről.

Készült Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015.Ökt. sz. Jegyzőkönyv Készült 2015. július 10-én 10 órakor a községházán megtartott nyílt rendkívüli ülésről. Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órakor megtartott rendes ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. október 22-i ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-14/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. október 22-i ülésének

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-3/2012./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben