INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: /2012. (V. 23.) Kt. hat. Rendeletek száma: 12-14/2012. (V. 24.) ör. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Bolvári Mihály alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sallai János képviselő, Sebján György képviselő, (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Zámbó Istvánné képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Turcsány Andrea Művelődési ház igazgatója, Ádámku Ottóné pü.gazd.csop.vez, Talapka Gergő ügyintéző, Horváthné Kohári Mónika helyi lakos NAPIREND: 1. Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi kérelmének megtárgyalása 2. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályiról szóló 10/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása Előterjesztő: Faldina Ágnes SZEB elnök 3. Az Önkormányzati rendeletekben foglalt, szabálysértési eljárásra vonatkozó bekezdések felülvizsgálata Előterjesztő: Göndör Ákos jegyző 4. A helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 21/2009. (XII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés 2

3 5. Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai Társulási megállapodás módosításának elfogadása 6. Bölcsőde kivitelezés határidejének módosítása 7. Nemzetiségi Önkormányzatok és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítása 8. Új közterület elnevezéséről döntés 9. Schöffer Gyula ingatlanvételi ajánlat megerősítésének megtárgyalása 10. Funtig Ügyvédi iroda és az Önkormányzat közötti megbízási szerződés megtárgyalása Laczy Károly munkaügyi perével kapcsolatban 11. Dr. Lukács György ügyvéd megbízási szerződésének megtárgyalása a Kódexpress Kft. peres eljárásával kapcsolatban 12. Az M5 iparterületre vonatkozó telekalakítási vázrajz megtárgyalása (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Sietnünk kell, mert nem sokára kezdődni fog a közmeghallgatás. Vegyük előre a családi napközi kérelmét és hallgassuk meg Turcsány Andrea tájékoztatóját. Aki eltudja fogadni a napirendet, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 106/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek megtárgyalásának sorrendjét módosítással fogadja el. Jegyzőkönyvvezetőnek Marosi Magdolnát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Ferenc és Faldina Ágnes képviselőket bízza meg. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 3

4 Turcsány Andrea: Rövid tájékoztatást szeretnék adni és meghívni benneteket a Falunapi rendezvényekre. Kaptatok egy általános meghívót, ebben nincs benne, de szeretném mondani, hogy péntek este lesz a művelődési házban a Lengyel nap, amit a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezett. Fotókiállítás lesz, valamint filmvetítés is, illetve tartani fognak egy turisztikai előadást. Erre meghívjuk a Rétyi vendégeinket és amikor vége lesz akkor utána közösen elmegyünk vacsorázni, Réty, Rytró és a Képviselő-testület. Szombaton a Rétyiek és a Rytrói vendégek polgármester úr vezetésével elmennek és megnézik azokat az új beruházásokat a faluban amiket eddig még nem láttak pl: bölcsőde, sportpálya az iskolában, majd utána elmennek Budapestre kirándulni Virágh József megy majd velük. Vasárnap pedig reggeli után jönnek ki a vendégeink a Falunapra, hétfőn reggel reggeli után fognak hazautazni. Nádszegiekkel beszéltünk most az az információm van, hogy most lesz náluk testületi ülés ott megbeszélik, hogy kik jönnek és vissza fognak szólni nekünk. A többi program az a Hírmondó hátlapján jelent meg. dr. Gál Imre polgármester: Köszönöm Andreának a tájékoztatót. 1. napirend: Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Tegnap a bizottsági ülésen beszéltünk róla, és felvetődött, hogy néhány dolgot pontosítani kellene és szeretnénk tudni, hogy a családi napközi hogyan működik. Megkérem Mónikát legyen kedves minket szóban tájékoztatni, hogy miért született a kérelem és mit szeretnének kérni. Horváthné Kohári Mónika: A családi napköziben 7 hátrányos helyzetű gyerek van, a kirándulást úgy szeretnénk, hogy 3 kirándulást tervezünk, ebből kettőt a Váci Egyházmegye teljesen áll. Budapestre szeretnénk menni kirándulni, és az önkormányzat kisbuszát szeretnénk igénybe venni sofőrrel. Balogh Ferenc képviselő: Tehát akkor csak a busz és annak költségei lennének. dr. Gál Imre polgármester: Két programot finanszíroz az egyház, saját gyermekeinkről van szó. Nem tudom, van-e még kérdés? Horváthné Kohári Mónika kimegy a teremből. Ádámku Ottóné: Olyan határozatot kell hozni, hogy az önkormányzat biztosítja a buszt. dr. Gál Imre polgármester: Aki eltudja fogadni, hogy támogassuk a kérelmet, a buszt és annak költségeit álljuk, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 107/2012. (V. 23.) Kt. határozata 4

5 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi kérelmét úgy támogatja, hogy az önkormányzat biztosítja a budapesti kirándulásra kért buszt és finanszírozza a busszal kapcsolatos költségeket. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: értelemszerűen 2. napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályiról szóló 10/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Tegnapi bizottsági ülésen kitárgyaltuk elég rendesen a napirendet, egyhangúan támogatta mind a kettő bizottság a javaslatot. Van-e azóta valakinek kérdése? Göndör Ákos jegyző: Annyi kiegészítéssel fogadta el a bizottság, hogy 101 és 201 % az 100- ra és 200-ra módosul. dr. Gál Imre polgármester: Aki ezzel a módosítással el tudja fogadni a rendelet tervezetet, az kérem, kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályiról szóló 10/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályiról szóló 10/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 3. napirend: Az Önkormányzati rendeletekben foglalt, szabálysértési eljárásra vonatkozó bekezdések felülvizsgálata (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Jogszabályváltozások okán az önkormányzati rendeletekben szabályozott szabálysértésre vonatkozó paragrafusok megszűntek. Innentől kezdve nekünk is a rendeletünk vonatkozásában deregulációt kell végezni és rendet kell tenni a rendeleteinkben. Ezt a napirendet is egyhangúan javasolta elfogadásra az összevont bizottság. Amennyiben nincs észrevétel, akkor szavazzunk. Aki egyetért, az kérem szavazzon. tartózkodás nélkül a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 5

6 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 4. napirend: A helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 21/2009. (XII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Mivel nincs közlekedésünk, ezért nem lehet ilyen árat megállapítani sem. Kérem aki támogatja a rendelettervezetet, az kézfeltartással jelezze. tartózkodás nélkül a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 21/2009. (XII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjának legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 21/2009. (XII. 03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 5. napirend: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatai Társulási megállapodás módosításának elfogadása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt a napirendet is egyhangúan támogatták a bizottságok. Van-e esetleg kérdés ami azóta felmerült? Két lényeges dolgot érint, egyrészről módosul a megállapodás 4. pontjában a társulás tevékenységi köre, a szakfeladat és szakágazat új szakfeladati rend szerint kerül be, illetve a társulási megállapodás kiegészül azzal, hogy a gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások tekintetében Dabas Város Önkormányzata alkot rendeletet szintén jogszabályi változás miatt. Szavazzunk, aki egyetért a társulási megállapodás módosításával, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2012. (V. 23.) Kt. határozata 6

7 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata társulás - társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, - társulási megállapodásának egységes változatát a melléklet szerinti tartalommal. Felelő: dr. Gál Imre polgármester Határidő: május napirend: Bölcsőde kivitelezés határidejének módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Már tegnap szó volt, hogy azzal a feltétellel működik a határidő módosítás, ha a támogató szervezet is hozzájárul ehhez, akkor tudunk módosítani. Június 30- ra módosulna a határidő. Aki ezt támogatni tudja, kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bölcsődei szolgáltatás indítása Inárcson című, KMOP-4.5.2/A-2F jelű pályázat építési tevékenységére vonatkozó augusztus 31-én kelt vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési határidő június 30-ára történő módosításához, amennyiben a pályázat Támogató Szervezete (VÁTI Nonprofit Kft.) a módosításhoz szükséges hozzájárulását szintén megadja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: Értelemszerűen 7. napirend: Nemzetiségi Önkormányzatok és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Tegnap ez is tárgyalva volt, jogszabály pontosan előírja mi az amit biztosítanunk kell a nemzetiségi önkormányzat részére és ennek megfelelően módosítani kellett az Együttműködési Megállapodást. Eddig is segítettük őket. Ha nincs kérdés, aki eltudja fogadni a módosítást, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2012. (V. 23.) Kt. határozata 7

8 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok és az Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirend: Új közterület elnevezéséről döntés (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok támogatták ezt a napirendet is. Aki eltudja fogadni az új elnevezését miszerint Hóvirág utca legyen, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Inárcs belterület 1902 hrsz-ú út megnevezését Hóvirág utca néven fogadja el. A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá, hogy az illetékekről szóló évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap- másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló évi LXXXXV. törvény 32/A. (1) bekezdése alapján a fenti utca elnevezéséből származó, ingatlan nyilvántartási-eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizeti. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 9. napirend: Schöffer Gyula ingatlanvételi ajánlat megerősítésének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Ezt is körbejártuk tegnap. A tanyás ingatlan vonatkozásában a jegyző úr tájékoztatása szerint is azon vagyunk, hogy a haszonélvezeti jogról a haszonélvezőt sikerüljön lebeszélni és a perköltséget akkor nem kellene neki kifizetni és ez egy járható út lenne. Másik pedig a szántóra vonatkozó ingatlanra vonatkozik a bizottság ott is támogatta a kérelmet. Van-e esetleg kérdés, ha nincs, akkor szavazzunk. Aki eltudja fogadni a 2 milliós és 3 milliós vételárat, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2012. (IV. 25.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 8

9 Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a 039/7 hrsz-ú (az Inárcs, Kecskeméti út 6. szám alatt lévő) 1106 m2 nagyságú kivett tanya és 2563 m2 nagyságú szántóingatlan vonatkozásában a vételárat bruttó 3 millió forintban állapítja meg; 2. a 039/42 hrsz-ú 7859 m 2, a 039/43 hrsz-ú 8219 m 2 és a 039/44 hrsz-ú 1289 m 2 nagyságú szántó művelésű ingatlanok vételárát összesen bruttó 2 millió forintban állapítja meg. A birtokba vétel az 1. pontban szereplő ingatlan esetében legkésőbb a haszonélvezeti jog megszűnésekor, a 2. pontban szereplő ingatlanok vonatkozásában legkésőbb a gazdasági év lejártakor, december 31-én történhet meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételeknek megfelelő adásvételi szerződést Schöffer Gyula 2364 Ócsa, Őrház u. 34. szám alatti lakossal kösse meg, valamint az 1. pont vonatkozásában folytasson tárgyalást Tihanyi Antallal a haszonélvezeti jog megváltásával kapcsolatban, továbbá a 2. pont vonatkozásában Somogyi Lászlóval a haszonbérleti szerződést szüntesse meg a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 10. napirend: Funtig Ügyvédi Iroda és az Önkormányzat közötti megbízási szerződés megtárgyalása Laczy Károly munkaügyi perével kapcsolatban (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Következő napirend a Funtig ügyvédi iroda megbízása jogi képviselettel. Korábban már mi döntöttünk erről, és az első perben ügyvéd úr képviselte már a polgármesteri hivatalt alperesként. Ezt meg is nyertük, most az újabbat is elvállalja sikerdíj fejében, immár a megfelelő alperes képviseletét, mert az önkormányzat lesz az alperes. Aki egyetért, ezzel az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Funtig Ügyvédi Irodát (1137 Budapest, Katona József u. 14. II/2, eljáró ügyvéd: Dr. Funtig Zoltán) bízza meg az önkormányzat jogi képviseletével a Laczy Károly, volt polgármester által indított, Budapest Környéki Munkaügyi Bíróság előtt 14.M.108/2011. számon folyamatban lévő munkaügyi perben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező a megbízási szerződés-tervezetet írja alá. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 9

10 dr. Gál Imre polgármester: E napirend vonatkozásában panasz érkezett a Kormányhivatalhoz, az önkormányzat pazarló gazdálkodását kifogásolandó miszerint Ft-os ügyvédi költséget a még el sem végzett munkáért szavazta meg a Képviselőtestület. Azóta már tudjuk, hogy elvégeztük ezt a munkát és megnyertük ezt a dolgot, és újabb pénzbe nem kerül nekünk ez a történet. A panaszos levéllel kapcsolatosan tájékoztatást kell adni. 11. napirend: Dr. Lukács György ügyvéd megbízási szerződésének megtárgyalása a Kódexpress Kft. peres eljárásával kapcsolatban (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: Úgyszintén egy jogi képviseletről van szó, a Kódexpressről amit szintén kitárgyaltunk a bizottsági ülésen. Volt egy előnytelen szerződés ami felmondásra került és ennek ellenére ebbe a Kódexpress nem nyugodott bele és pert indított. Ügyvéd urat szeretném ha felhatalmaznánk a jogi képviseletre. Aki egyetért azzal, hogy az ügyvéd urat bízzuk meg a jogi képviselettel, az kérem kézfeltartással jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunlacházi Ügyvédi Irodát (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György u eljáró ügyvéd: Dr. Lukács György) bízza meg, az önkormányzat jogi képviseletével a Kódexpress Kft. által indított peres eljárás vonatkozásában. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező meghatalmazást és a megbízási szerződés-tervezetet írja alá. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal 12. napirend: Az M5 iparterületre vonatkozó telekalakítási vázrajz megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: A telekalakítással kapcsolatos vázrajz kiosztásra került. Bizottsági ülésen már beszéltünk róla, van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel? Ha nincs, aki egyetért azzal, és a bizottságok is támogatták Göndör Ákos jegyző: Reggel egyeztettem Szuróczki úrral, és azt mondta az ő részükről sincs ennek akadálya. dr. Gál Imre polgármester: Aki egyetért és ehhez a társtulajdonos is hozzájárul, kérem kézfeltartással jelezze. 10

11 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2012. (V. 23.) Kt. határozata Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M5 iparterületen elhelyezkedő Inárcs 819/14 és 819/15 hrsz-ú ingatlanok megosztására vonatkozó telekalakítási vázrajzot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: dr. Gál Imre polgármester Határidő: azonnal NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁS dr. Gál Imre polgármester: Tulajdonosi taggyűlés volt a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban. Pillanatnyilag nem tudtunk megegyezni, a szennyvíztisztító telep ügyében, hogy hova is csatlakozzunk, DAKÖV, vagy a Délpesti Vízügyi Társulathoz. Gyáliaknak már van egy részvénytársaság ami már megalakult, és egy ilyennél pl. Inárcsnak vagy Felsőpakonynak nem igazán lehet a dolgokba majd beleszólása. Ehhez képest a DAKÖV-nél az született meg, hogy minden önkormányzatot nagyságrendtől függetlenül figyelembe veszik és szavazati jogot biztosítanak és van beleszólás és az az alapelve Jasper Lórándnak, hogy a változás az minél kisebb változtatással oldódjon meg. Ami eddig helyben jól működött az változatlanul úgy maradjon, csak a név változna meg. Az eszközök és az emberek is maradnának és ugyan úgy fognak szolgáltatni, mint eddig. Bolvári Mihály alpolgármester: És a pénz az hova folyik be? dr. Gál Imre polgármester: A Kft-be, de ahol keletkezik ott kell befektetni is, így szól az új törvény. 80 lakással kapcsolatosan már több verzió is elhangzott, már azt sem tudjuk mit higgyünk. Volt már olyan verzió, hogy Ócsa a rákötésért 40 millió forintot kaptott az államtól, a Belügyminisztériumtól, és ezt költhetjük rá a vízműre. Volt egy olyan verzió, hogy mégsem 40 millió, mert ebből 17 millió a vízműé, mert közműfejlesztési hozzájárulást is érinti. A mai nap folyamán a tárgyalás során 60 millió forint hangzott el, ezért ezek után a taggyűlés úgy döntött, hogy döntést nem hoz, hanem kérjük az információkat és azokat az anyagokat amelyeket a BM-el kötöttek. Milyen összeget, milyen jogcímen, milyen célra kaptak, mert az is a vita tárgya. Presszionáltak, azt mondták csak akkor tudják az onnan kapott összeget a tisztító fejlesztésére fordítani amennyiben a Gyáli vízműhöz csatlakozunk. Abban maradtunk amikor megkapjuk az összes információt, akkor kik-ki a saját pénzügyi szakértőjével megnézeti és a következő hét szerdáján megint leülnénk tárgyalni. Ezzel kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy vannak aggályaink, az a része változatlanul nem megoldott kérdés hogy amióta létrejött ez a szennyvíztisztító telep első pillanattól kezdve a tulajdoni és vagyoni viszonyok nem lettek hivatalosan papíron rendezve. Ez pedig nem megkerülhető bármerre is megyünk, mert ezt a vagyont be kell vinni és le kell könyvelni. Én tartok tőle, hogy ha a a pressziónak engednénk és Gyál fele mennénk akkor sem tudnánk tartani a határidőt, mert július 1-jéig esélyünk sincs arra, hogy ezt a vagyoni kérdést rendezzük. Én ezt pedig szeretném és már most jelezném, hogy körülbelül 8 év állt arra rendelkezésre, hogy a vagyoni viszonyokat rendezzük és ez idő alatt mi vagyonvesztés jöhetett vagy nem jöhetett létre, 11

12 illetve mennyire volt reális meg nem reális a vagyonnyilvántartása az önkormányzatnak. Én úgy gondolom a vagyonkezelés formáját ez kielégíti ebben a formában és én ennek a felelősét meg fogom keresni. Én úgy gondolom az előző két polgármesternek ebben nagy szerepe van és ha itt ebben vagyonvesztés felmerülhet, akkor nem fogok eltekinteni attól és ez ügyben a feljelentést meg fogom tenni. Most pedig a panaszos levelekről szeretnék szólni. Egyik részét már ismertettem a bizottsági ülésen, de közben ma még három érkezett. Az egyik a polgármesterre vonatkozóan érkezett pazarló gazdálkodás tekintetében. Tanyagondnoki busz külföldi igénybevétele 4 fő számára. Benzinnel saját autóval mentünk volna, akkor is ennyibe került volna, én ezt nem nevezném pazarló gazdálkodásnak. Másik szintén a tanyabuszra vonatkozik a repülőtérre való igénybevétel miatt 1 fő számára és a polgármester úti célja ismeretlen. Erről is van testületi döntésünk. Elhúzódó beruházások pénzhiány miatt. Ez is egy furcsa történet, különösen annak fényében, hogy mi erről nem igazán tehetünk és ez megint nem igazán valós probléma, de ennek megfelelően le fogjuk írni, hogy mi a helyzet. Következő a Nonprofit gazdasági szervezet létrehozása, a településüzemeltetés ellátására. Ez évi 2-3 millió forintot jelent, ezt a feladatot korábban a polgármester látta el. Szeretném én látni azt a polgármestert, aki ezt a feladatot végzi. Köztisztviselők és közalkalmazottal kirándulása Pécsre, lakossági tájékoztatás szerint kötelező továbbképzésre mentek, a polgármesteri hivatal zárva volt. A továbbképzés egy Érd melletti parkolóban, láthatósági mellényben a pihenő idejében volt megtartva. Eddig is minden évben kirándult a hivatal, és a köztisztviselők számára meglepetésnek szántuk. Ügyvédi költségről pedig már beszéltem, hogy előnytelen szerződést kötöttünk jogi képviseletre. Per még nem volt, de előre az egész ügyvédi költséget kifizettük az Ftot. Zámbó Istvánné a pénzügyi bizottság elnöke szintén kapott a kormányhivatalból levelet, szintén pazarló gazdálkodásra vonatkozóan. Ez a levél tartalmazza még pluszban: november-december a jegyző és polgármesteri irodák, titkárság felújítása, új bútorokkal történő felszerelése testületi felhatalmazás nélkül, költségvetési tételként nem szereplő tételként kb. 8 millió forint. Itt úgy gondolom az összeggel is probléma van, meg több minden van, ami nem fedi a valóságot, de ezt a következő testületi ülésen részletesen átbeszéljük. Azt is vizsgálnia kell a pénzügyi bizottság elnökének, hogy a községi nőnap tartása éttermi vendéglátással, fellépőkkel 140 önkényesen kiválasztott fő részére 2011-ben és ben is. (kb Ft) Az összeg nagyságával itt is probléma van. Angol nyelvoktatás közpénzen, munkaidőben, munkahelyen a jegyző és a polgármester számára. A polgármester és a jegyző is kötetlen munkaidőben látja el a feladatát. Erről is a részletes tájékoztatást meg fogjuk adni. Innentől kezdve ez már átfedés a korábbiakkal. Kapott még levelet a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke is. a szociálisan rászorulók számára államilag adományozott segély nyugdíjas karácsonyon karácsonyi ajándékként történő kiosztása rászorultságtól függetlenül. Ez a es karácsonyra vonatkozik és megjegyzem nem csak a nyugdíjasok kaptak a szállítmányból. Ezek lennének azok a panaszok, amelyek beérkeztek. Jogszabálynak megfelelően a Képviselő-testület számára összekészítetjük az anyagot, akár a jövő keddi rendkívüli ülés keretében napirendi pontként tárgyalhatjuk is. Göndör Ákos jegyző: Ennek az anyagnak az összekészítése legalább 1,5-2 hét. Legkésőbb a júniusi rendes ülésre előkészítjük. 12

13 dr. Gál Imre polgármester: Ezt én is kérem, hogy az önkormányzat ezt a dolgot vizsgálja ki, mert a pazarló gazdálkodás vádja az önkormányzatot is érinti. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Ez miatt eltöltünk most egy X órát, mert határozatokat meg bizonylatokat kell keresgélni, ahelyett, hogy érdemi munkát végeznénk. Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárom, mindenkinek megköszönöm a részvételt és átmegyünk a művelődési házba ahol folytathatjuk a közmeghallgatással. k.m.f. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Balogh Ferenc képviselő jkv.hit. Faldina Ágnes képviselő jkv.hit. 13

14 JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETEI Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VIII. 10.) számú rendeletét (a továbbiakban: rendelet) a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 27. (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: b) tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó havi jövedelemtől függően kell megállapítani az alábbiak szerint: Jövedelmi értékhatár: az öregségi nyugdíj 100 %-áig Temetési segély mértéke: Ft az öregségi nyugdíj 100 %-ától az öregségi nyugdíj 200 %-áig Ft az öregségi nyugdíj 200 %-ától az öregségi nyugdíj 300 %-áig Ft Egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj 300 %-áig Ft 2. A rendelet 27. (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki: c) Nem nyújtható temetési segély annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % - át. 3. A rendelet 28. (2) bekezdése hatályon kívül helyeződik. 14

15 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, május 24. Göndör Ákos jegyző 15

16 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. (2) bekezdésében foglaltakra és a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 13. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) önkormányzat rendeletének 20. -a. 2. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a község helyi építési szabályzatáról szóló 7/2001. (VIII. 8.) önkormányzati rendeletének 53. (4) bekezdése. 3. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 9/2005. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének 30. -a. 4. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 10/2009. (V. 28.) önkormányzati rendeletének 12. -a. 5. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a település köztisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a közterület-használat szabályairól szóló 12/2008. (VIII. 08.) önkormányzati rendeletének 26. -a. 6. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 15/2011 (X. 20.) önkormányzati rendeletének 5. -a. 16

17 7. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 19/2003. (X. 30.) önkormányzati rendeletének 9. -a. 8. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 21/2008. (XII. 04.) önkormányzati rendeletének 4. -a. 9. Hatályát veszti Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2003. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 14. -a. 10. A rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzati rendeletek megsértésével keletkezett és a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani. 11. E rendelet május 24-én lép hatályba és május 25-én hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, május 24. Göndör Ákos jegyző 17

18 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelete a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 21/2009. (XII.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 10. (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi menetrend szerinti közforgalmú buszközlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 29/2009. (XII.03.) önkormányzati rendelete. 2. Ez a rendelet május 24-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Záradék: Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, május 24. Göndör Ákos jegyző 18

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról

3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról Felsőlajos Község Önkormányzata LMKOHFL/94/3/2015. Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2015. március 6. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 3/2015. (III. 06.) ÖH. Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 10. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-57/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Felsılajos Község Önkormányzata Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. február 8. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke:

Az ülésen született döntések jegyzéke: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. DECEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Csór Községi Önkormányzat Képviselő testületének 25/2007.

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf kártérítési igénye Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/19/2013. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. szeptember 12. 130/2013. (IX. 12.) ÖH. Dr. Szántó Kristóf

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.)

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 28. napján 08:30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Kővágóörsi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában

5.) Balkány Város Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.)

Részletesebben