Jegyzőkönyv. Mutató: /2011. (V.02.) számú rendelet /2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) /2011. (IV.28.) 124.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről 47/2011. (28.) 111. Képviselői kérdések, felszólalások --- Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) számú rendelete módosításáról Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés Besenyszög Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására Előterjesztés Besenyszög 0305/4 és 0305/5 hrsz-ú ingatlanok osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére az önkormányzat kizárólagos tulajdonjogának bejegyzésére az újonnan kialakuló Besenyszög 0305/17 hrsz-ú ingatlanra Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve elfogadásáról Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzata 25/2011. (III.31.) számú határozata (térítési díj) módosítására Előterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat évi 3. számú rendelet hatályon kívül helyezésére 9/2011. (V.02.) számú rendelet 10/2011. (V.02.) számú rendelet /2011. (28.) /2011. (28.) /2011. (28.) /2011. (28.) /2011. (V.02.) számú rendelet 128.

2 110 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernőné, Lovász Imre, Farkas Géza, Csapó Pálné képviselők Távollévők: Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoport Vezetője Tóth Lajos Könyvvizsgáló Balog Tiborné Óvodavezető Lakosság részéről: Kecsőné Telek Tünde, Kosarasné Telek Ágnes, Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 10. napirendi pontként Előterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat évi 3. számú rendelet hatályon kívül helyezésére Balogh Zoltán kéri a Képviselő- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között eseményekről Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Április 11. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Tervezői Csoport értekezletén vettem részt, ahol a civil szervezetek, önkormányzatok által beérkezett projektötletek kerültek megvitatásra, majd elbírálásra.

3 111 Április 12. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Tanács ülésén vettem részt ahol többek között a központi orvosi ügyeletre vonatkozó közbeszerzési eljárásban két telephelyet jelöltek meg, nevezetesen Szolnok és Tiszasüly településeket. Április 15. Újszilvás Község Önkormányzata által fenntartott közintézmények fűtési rendszerének korszerűsítése, modernizálása geotermikus energia hasznosításával ismerkedett meg a Képviselő-testület. Április 18. Közmeghallgatással egybekötött Falugyűlést tartottunk. Itt elhangzott Besenyszög Község Önkormányzat évi költségvetésének ismertetése, az önkormányzat évre tervezett beruházásai, fejlesztési elképzelései. A Képviselő-testület állattartásról alkotott rendeletéről és a fiatalok támogatásáról szóló rendelet tervezetről kapott tájékoztatást a lakosság. Április 20. Területi Szociális Bizottság elfogadta a évre vonatkozó intézményi térítési díj módosítását. Április 26. Poliduct Kft. képviselője keresett, meg aki annak idején ivóvízhálózat korszerűsítése kapcsán már tett ajánlatot településünknek. Most pályázat jelent meg önkormányzatok számára lakosság bevonásával komposztáló kihelyezésére lehet pályázni, 95 %-os támogatással. Kérik, hogy a pályázathoz legalább 150 család csatlakozzon a községből. Kiss Ernőné: A komposztedények fenntartási ideje a pályázatban? Balogh Zoltán: Valószínű 5 év lesz a kötelező fenntarthatósági idő. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 47/2011. (28.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők

4 112 Dr.Elbakour Afif : A lenti temetőbe látogató lakosságtól érkezett a panasz, hogy a fűkaszálást úgy végzik, hogy a frissen levágott fű rácsapódik a sírokra, amelyet nehezen lehet letakarítani. Balogh Zoltán: Jelezzük ezt a temetőt üzemeltető Elízium Kft. vezetőjének. Dr.Elbakour Afif : Lakosság részéről kerestek meg, hogy kik azok, akik elfogadták az állattartásról szóló rendeletet? Vállalom, hogy én is azon személyek között szerepelek, akik elfogadták a rendeletet. Közösségben élünk, úgy gondolom, hogy a közösségen belül is szükségesek a szabályok. A hivatal részéről Jegyző úr elkészítette a rendelet tervezetet, amelyet a Képviselő-testület megvitatott, majd módosításokkal elfogadta úgy, hogy azt több fórumon, falugyűlésen is véleményezzen a lakosság. Többeknek nem tetszik, javaslatokat kérünk a rendelt módosítására és nyáron újra tárgyaljuk a rendeletet. Farkas Géza: Én egyik támogatója vagyok a rendeletnek, de az soha nem vezérelt, hogy ne tartsanak állatot a településen. Hivatal előkészítette a rendeletet, bizottság pedig amely elsőként véleményezett módosította a számadatokat. A Besenyszögi Hírmondó újságban rosszul lett tájékoztatva a lakosság, az övezeti felosztás is felháborodást keltett. A jelenlegi rendeletet vonjuk vissza, hozzunk új rendeletet. Dr.Elbakour Afif : január 01-jén lép hatályba. Nem kell visszavonni, van időnk módosítani, nyár végén tarthatunk egy fórumot. Módosítható a rendelet. Telek Ágnes: Elfogadott rendelet, amely szabályozza, hogy az állattartó telepek belterületen nem létesíthetők, és külterületen történő létesítés esetén a település belterületétől 500 méterre kell elhelyezni. Jegyző úrtól kértem jogi segítséget, hogy vonatkozik-e a mi telepünkre is a rendelet. Elmondta, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján mi is érintettek vagyunk. Valószínűsíthető, hogy nem akarunk egymásnak rosszat, de valahogy rosszul alakult ennek a rendeltnek a kihirdetése, híresztelése. De ha ez tervezet másként kezeli a lakosság. Munkácsi György: A Képviselő-testület még mindig kimondhatja azt, hogy a hatályba lépése után építendő telepekre vonatkozik a rendelet. Ezt majd az támadja meg, aki új telepet akar létesíteni és ránézve hátrányos megkülönböztetést jelent a rendelet. Az Alkotmánybíróság határozatával /23/2011. (III.30.)/ úgy ítélte, hogy Adács Község Önkormányzata rendeletében a Képviselő-testülete különbséget tett az állattartók egy csoportján belül azzal, hogy új szempontokat határozott meg az új állattartók számára. Az elv ugyan az, tehát nem tehetünk különbséget régi és új állattartók között a rendeletünkben. Telek Tünde: Meghatározhatja akkor a Képviselő-testület a rendeletében, hogy rég, vagy csak új állattartókra vonatkozzon a szabályozás? Munkácsi György: Megkülönböztethető régi és új állattartó, de a Kormányhivatal felettes szerv, és törvényességi felügyeletet gyakorol - véleményezheti a rendelet ezen részét. A Képviselő-testület rendeletében a belterületi állattartást kívánta leginkább szabályozni. Telek Ágnes: Az állattartó telepet úgy alakítottuk ki, hogy távol kerüljön a település belterületétől. Azonban a hosszú évek alatt a település fejlődött, beépültek az utcák és a belterület egyre közeledett a telep felé. Valójában mi is olyan telepen kívánunk működni, amely közművesített, jól megközelíthető. Farkas Géza: 500 m távolságra reagálnék. Az új építési szabályzat tartalmazza azon előírásokat, amely szabályozza az épületek községben történő megépítését, ez akár a belterülettől 5 km is lehet. Mi nem ezen építési törvényt akartuk létrehozni.

5 113 Ti, mint nagy gazdálkodók azonnal reagáltatok a rendeletre. De aki tüzetesebben megnézi, megállapíthatja, hogy egyáltalán nem ennek a pontnak a szabályozására született a rendelet. Az állattartás körülményeit kell figyelembe venni, amikor kialakításra került egy trágyatároló a szomszéd kertben, és panasz érkezik rá. Telek Tünde: Vannak családok, akik ebből élnek, érthető a felháborodás. Ha belegondoljuk magunkat mások helyzetébe Egyedi problémákat kell szerintem vizsgálni. Kiss Ernőné : A rendeletet ideje volt megalkotni. Helyén való a külterületi állattartás, de azt magasabb rendű jogszabály szabályozza. Mi annak tudatában fogadtuk el a rendeletet, hogy az állattartó telepekre nem vonatkozik. Egyik képviselő társam rákérdezett, hogy mi van a jelenlegi állattartó telepekkel? Mi annak tudatában szavaztunk, ahogy a választ kaptuk a jegyző úrtól. A már meglévő állattartókra nem vonatkozik. A bizottság javaslatára növeltük a tartható állatlétszámot is, így elmondható, hogy az összlakosságot így nem érinti. Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület tagjai abban nem sarasak, hogy a meglévő, külterületi állattartókat valami sérelem érje. Annak tudatában szavaztunk, mindannyian, hogy azokat ez a rendelet nem érinti. Telek Tünde: A lakosok részéről azok vannak felháborodva, akik egyáltalán nem tarthatnak. Balogh Zoltán: El kell, hogy mondjam ezen biztos változtatunk, egy övezetet hagyunk és nem lesz tiltott állattartás. Telek Tünde: Véletlenek sorozata történt, de azt kérjük, hogy úgy kerüljön módosításra a rendelet, hogy hátrány ne érje az állattartókat. Kiss Ernőné: Azon leszünk, hogy mindenki aki korábban ebből élt, továbbra is megéljen, és azon is lennünk kell, hogy a lakosok is megfelelő komfortérzettel legyenek. Itt hívom fel a hivatal figyelmét, hogy a jövőben belterületen állattartási építményre ne adjon ki építési engedélyt! A megfelelő állattartás körülményeire kell figyelemmel lennünk. Palyafári János: Azt nem akarom elhinni, hogy az új jogszabály mindenkire vonatkozik. Láttam már ilyen jogszabályt, a technológiára stb. vonatkozhat, de az épületet mindig meghagyták. Arra nem terjedt ki a jogszabály, hiszen azt nem lehet odébb vinni. Másik az, hogy az 500 m, hogy meg kell hagyni az új állattartókra vonatkozóan, de a régiekre nem kell alkalmazni. Övezetek is kerüljenek eltörlésre. Telek Tünde : A korábbi jogszabályoknak megfelelt az építési terület. A lakóházak több km-re voltak tőlünk, de később építési engedélyt kaptak, így közelebb kerülve hozzánk. Munkácsi György: Az állattartási rendelet a Településrendezési Tervhez igazodik, amelyet 4 éve elfogadott a Képviselő-testület. Abban vannak ezek az övezetek meghatározva, ahol nem lehet állatot tartani. Én az állattartási rendelettel ehhez igazodok. Nem 1 hét állt a testület rendelkezésére, hanem 4 év. Csapó Pálné: Annyit szeretnék mondani, hogy semmi rossz szándék nem volt részünkről. Az állattartásról szinte minden településnek van rendelete. Módosítása is lehetséges, a megfelelő jogszabályok szerint. A lakóházakban élőket is figyelembe kell vennünk. Az állattartó telepekre visszatérve, mi úgy gondoltuk, hogy a meglévőket nem érinti. Olyan fel sem merült senkiben, hogy állatot ne tartsanak a településen.

6 114 Munkácsi György: Szolnoki és Debreceni Közigazgatási Hivatal anyagai tájékoztatnak arról, hogy igen kevés a Képviselő-testület hatásköre a rendelet megalkotására. Itt Szolnok megyében jellemzően nőtt az állattartásról szóló rendelet száma. Kiss Ernőné: Jegyző eljárhat lakossági panasz esetén ennek szabályozására igen jó ez a rendelet. Telek Tünde: De van olyan állattartó, aki 2 db sertést tart, és ott átfolyik a trágyalé a szomszédba. Erre nem tér ki a rendelet és én ezt hiányolom. Munkácsi György: jogszabály vonatkozik az állattartókra. Felsorolásra került az előterjesztésben. Az OTÉK adja az egyik felhatalmazást, amely alapján megszabhatom, hogy hol tartható a trágya tároló a szomszéd ingatlantól. Balogh Zoltán : Érezhető a Képviselő-testület reakciójából, hogy módosító szándéka van a rendelettel kapcsolatban, tehát mindenképpen változtatni szeretne. Lovász Imre : Besenyszögi Íjász Egyesület i rendezvényén rovásírással ellátott helységnévtábla felállítását tervezi. Kérte a Képviselő-testület támogatását a kezdeményezéshez. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.15.) számú rendelete módosításáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A a negyedévben átvezetésre került normatív hozzájárulások, intézményi bevételek és kiadások kerültek bevezetésre a költségvetési rendelet módosításakor. A rendeletet elfogadásra javaslom a Képviselő-testület felé. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a rendeletmódosítást és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. (V.02.) rendelete az Önkormányzat többször módosított évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.15.) sz. rendeletének módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat módosított 1/2010.(II.15.) sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1.

7 115 A Polgármesteri Hivatal költségvetését - rendszeres szociális segélyekre 477 ezer Ft-tal - normatív ápolási díjakra 281 ezer Ft-tal - lakásfenntartási támogatásra ezer Ft-tal - Közcélúak bérére ezer Ft-tal járulékaira 458 ezer Ft-tal - Rendelkezésre állási támogatásra ezer Ft-tal - Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás ezer Ft-tal Összesen ezer Ft-tal emeli meg a szociális célú kiegészítő állami támogatások ezer Ft összegű, és szociális c. átvett pénzeszközök ezer Ft összegű növelése mellett. 2. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások előirányzatát 120 ezer Ft- tal emeli meg a prémiumévekkel kapcsolatos központosított állami támogatások 120 ezer Ft összegű növelése mellett. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő közműfejlesztési támogatások 15 ezer Ft összegű növelése mellett. (3) A Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola Besenyszögi tagintézménye költségvetését 1000 ezer Ft-tal emeli meg az informatikai fejlesztési feladatokkal kapcsolatos központosított állami támogatások 1000 ezer Ft összegű növelése mellett. (4) A Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola Besenyszögi tagintézménye költségvetését 200 ezer Ft-tal emeli meg a művészeti oktatással kapcsolatos központosított állami támogatások 200 ezer Ft összegű növelése mellett. (5) A Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola Tiszasülyi tagintézménye dologi előirányzatait 419 ezer Ft-tal emeli meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos központosított állami támogatások 419 ezer Ft összegű növelése mellett. (6) A Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola Besenyszögi tagintézménye dologi előirányzatait 788 ezer Ft-tal emeli meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos központosított állami támogatások 788 ezer Ft összegű növelése mellett. (7) A Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Tiszasülyi tagintézménye költségvetését személyi juttatások címén 378 ezer Ft-tal, járulékok címén 102 ezer Ft-tal, dologi előirányzat címén pedig 343 ezer Ft-tal emeli meg az esélyegyenlőséggel kapcsolatos központosított állami támogatások 823 ezer Ft összegű növelése mellett. (8) A Besenyszög-Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola Besenyszögi tagintézménye költségvetését személyi juttatások címén 492 ezer Ft-tal, járulékok címén 133 ezer Ft-tal emeli meg a továbbképzéssel kapcsolatos központosított állami támogatások 625 ezer Ft összegű növelése mellett.

8 116 (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a közmunkások alkalmazására: - személyi juttatásokra 251 ezer Ft-tal - járulékokra 68 ezer Ft-tal emeli meg a Munkaügyi központtól átvett pénzeszközök terhére. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a közmunkások alkalmazására: - személyi juttatásokra 198 ezer Ft-tal - járulékokra 53 ezer Ft-tal emeli meg a KÖTI-Vízigtől átvett pénzeszközök terhére. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő igazgatási előirányzatait - személyi juttatásokra 690 ezer Ft-tal - járulékokra 187 ezer Ft-tal emeli meg az Országos Foglalkoztatási Alaptól átvett pénzeszközök terhére. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő igazgatási előirányzatait - személyi juttatásokra 531 ezer Ft-tal - járulékokra 144ezer Ft-tal emeli meg a választásokra átvett pénzeszközök terhére A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő SZJA bevételek előirányzatát az iparűzési erőképesség tervezettől történő magasabb mutatója miatt ezer Ft-tal csökkenti, ugyanakkor az iparűzési adóbevételek előirányzatát ezer Ft-tal megemeli. 5. A rendelet 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös sz. melléklete az e rendelet mellékletei szerint módosul. 6. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György jegyző A rendeletmódosításhoz tatozó táblázatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

9 117 Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög község Önkormányzata az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait a korábbi évekhez hasonlóan évben egy önálló intézménye a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó 5 részben önálló intézménye útján látta el. Az önkormányzat részben önálló intézményei, melyek gazdasági ügyeit a Polgármesteri Hivatal látta el, a következők: - Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat - Besenyszög Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Besenyszög Tiszasüly Eszterlánc Óvoda - Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár. A Polgármesteri Hivatalban 14 fő köztisztviselő, míg a részben önálló intézményekben 92 fő közalkalmazott foglalkoztatása valósult meg. Ezen kívül éves szinten átlag több, mint 46 fő közcélú dolgozó alkalmazása valósult meg. Az önkormányzat az év elején ezer Ft-ban határozta meg a bevételi és kiadási főösszegét, amely az év során ezer Ft-ra módosult. Az évközi változások a következők: - a költségvetési támogatások előirányzata ezer Ft-tal nőtt - az átvett pénzeszközök előirányzata ezer Ft-tal nőtt - a hitelfelvétel előirányzata ezer Ft-tal nőtt - a felhalmozási bevételek előirányzata ezer Ft-tal nőtt - előző évi pénzmaradvány előirányzata ezer Ft-tal nőtt Összesen: ezer Ft-tal nőtt. Az ezer Ft. összegű bevételi előirányzattal szemben ezer Ft realizálódott önkormányzati szinten december 31-ig. A bevételek összességében 72,53 %-os teljesítést mutatnak a tervezett előirányzathoz képest, amit az előző évi pénzmaradvány fel nem használása eredményezett. Az önkormányzat ugyanis évben fejlesztési célra svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, akkor 400 millió Ft értékben, melyből millió Ft lekötött betétként állt rendelkezésre december 31-én. Az önkormányzat évi bevételi forrásainak alakulása (ezer Ft-ban) Megnevezés Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a Megoszlás %-a Intézményi működési bev ,75 19,15 Sajátos működési bev ,16 22,74 Állami támogatások ,00 35,45

10 118 Átvett pénzeszközök ,19 13,02 Szoc.kölcsön törlesztés 521-0,07 Folyószámla hitelfelvétel ,67 4,04 Működési célú bevételek: ,43 94,47 Felhalm.c.állami tám ,00 3,62 Felh.c. átvett pénzeszköz ,24 2,47 Pénzmaradvány Felhalm.és tőkejell.bev ,93 0,55 Munkáltatói kölcsön t 300 0,04 Felhalmozási c.bevételek ,65 6,69 Függő,átfutó,kiegy.bev ,16 BEVÉTELEK ÖSZESEN: ,53 100,00 Az ezer Ft. összegű bevétellel szemben az önkormányzat évben ezer Ft-ot költött a kiadásaira. A kiadások tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a Megoszlás %-a Személyi juttatások ,79 37,33 Járulékok ,19 9,31 Dologi és folyó kiadások ,30 29,31 Szociális célú kiadások ,82 4,13 Egyéb támog.és pénzesz.átad ,39 1,40 Hiteltörl. Kölcsönnyújtás ,09 Működési kiadások összesen: ,46 81,57 Beruházás, felújítás ,41 16,63 Hiteltörlesztés,kölcsönnyújtás ,29 1,17 Felhalm.c. hitelkamatok ,60 1,03 Felham.c. támogatás ,40 0,33 Fejlesztési c. tartalék Felhalmozási c.kiadások ,24 19,16 Függő,átfutó, kiegy.kiad ,73 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,20 100,00 Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája december 31-én ezer Ft folyószámlahitel felvételt tartalmazott, mely hitelfelvétel a futó pályázatok utófinanszírozásának a következménye volt. A bevétek közül a működési célú átvett pénzeszközök teljesítése marad el a tervezetthez képest, amely a TÁMOP Kompetencia alapú oktatási pályázat, a TIOP 1.2.3, ill. a TÁMOP könyvtáros pályázatok támogatási összegének 2011-ben várható kiutalása eredményezett. A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú átvett pénzeszközei a következő tételekből állnak:

11 119 - választásokra átvett ezer Ft - Tiszasülytől a évi elsz ezer Ft - közhasznúak foglalkoztatására ezer Ft - Mozgáskorl. támogatása 196 ezer Ft - Területalapú támogatások ezer Ft - Szociális földprogram támogatása 800 ezer Ft - Közokt. Közalapítványtól 248 ezer Ft - O.Foglalk.Közalapítványtól 629 ezer Ft - TÁMOP Iskola ezer Ft - TÁMOP Múzeum ezer Ft - TÁMOP Múzeum ezer Ft - Kríziskezelés támogatása 42 ezer Ft - Pénzbeli gyermekvédelmi ezer Ft Összesen ezer Ft Az intézmények bevételeinek alakulása is kedvezőnek ítélhető, nagyobb arányú bevételi kiesés csupán a Tiszasülytől a közoktatási intézmények működtetésére betervezett átvett pénzeszközök tételeinél jelentkezik. A felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök teljesített összegeit a következő tételek eredményezik: - Óvoda akadálymentesítésére ezer Ft - Lakossági fejlesztési felajánlások ezer Ft - gázcsonk törlesztések 339 ezer Ft Összesen ezer Ft. Az önkormányzati ingatlanok értékesítéséből ezer Ft folyt be évben. Az önkormányzat évi tervezett kiadásainak alakulását intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 100 %-ot meghaladóan teljesültek, amit az egyéb kiadásokra tervezett, szűkösnek bizonyuló ezer Ft-os keretösszeg túllépése eredményezett. Ilyen kiadási tételek a különböző tervezési díjak, térképmásolatok, szakvélemények, pályázati díjak, ügyvédi díjak, a felújításokhoz kapcsolódó WC-bérlések, telekegyesítési díjak, szúnyog-gyérítés költségei, közbeszerzési díjak, közúti táblák. Az önkormányzat évi szociális célú és egyéb támogatásait, valamint pénzeszközátadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Rendszeres ellátásokra ezer Ft, míg eseti ellátásokra ezer Ft lett fordítva. A tervezett előirányzat kevésnek bizonyult a rendszeres szociális segély, ill. az ápolási díjak esetében. Mind két esetben a tervezettől magasabb létszám okozza a költségnövekedést éviben közvetett támogatásokat az önkormányzat nem adott évben a 3. számú mellékletben részletezettek szerint jól látható, hogy több pályázat is megvalósult, illetve elkezdődött. Ezek a következők: évi kiadása - TÁMOP iskolai kompetencia alapú oktatás ezer Ft - NA Környezettudatos nevelés iskolai pályázat ezer Ft

12 120 - TÁMOP Múzeumos pályázat ezer Ft - TÁMOP Múzeumos pályázat ezer Ft - TIOP Könyvtáros pályázat ezer Ft - TÁMOP Könyvtáros pályázat 1732 ezer Ft Összesen: ezer Ft Fenti pályázatokhoz évben ezer Ft támogatás érkezett, ezen felül a évi előlegekből ezer Ft előirányzat állt rendelkezésre. Így a pályázatokhoz kapcsolódóan ezer Ft támogatás-megelőlegezés valósult meg. Az intézmények is igyekeztek a takarékos gazdálkodásra, ennek ellenére néhány szakfeladatnál a tényleges kiadások meghaladják a tervezett előirányzatokat. Ennek az oka, hogy a szükséges előirányzat módosítások nem valósultak meg. A jövőben erre nagyobb figyelmet kell majd fordítani. A Vízgazdálkodási műveknél a dologi előirányzat túllépése üzemanyag és gépjármű karbantartási többletköltségekből eredtek. Az általános iskola dologi kiadásainak többletkiadásait a nem tervezett rehabilitációs hozzájárulás és a felújítással kapcsolatos kisebb beszerzések eredményezték, amely költségek nem a felújítás soron jelentkeznek. Az önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza, melyben a kiadási és bevételi jogcímek az 1-es, 2-es, 3-as melléklettől eltérően részletesebben találhatók meg évben összesen ezer Ft-ot költött az önkormányzat fejlesztési kiadásokra, melynek 88,1 %- át a beruházási és felújítási kiadások, 10,2 %-át a fejlesztési hitelek törlesztése és kamatai, 1,7 %-át pedig az önkormányzati ingatlanok utáni szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás, ill. a szeméttelep rekultivációra átadott pénzeszközök tették ki. A fejlesztési kiadásokat a 3/b melléklet részletesen tartalmazza. A felújításoknál a tervezetthez képest magasabb összegű teljesítés mutatkozik, amelyet részben a támogatások következő évben történő utalása eredményezett. Az önkormányzat évi vagyon kimutatását a 6/a, 6/b, 6/c, és 6/d. sz. mellékletek tartalmazzák évhez képest 3,3 %-kal csökkent az önkormányzat vagyona, ami elsősorban a pénzeszközök csökkenésének az eredménye. A pénzeszközök állománya ezer Ft-tal csökkent. A saját tőke állománya 6,5 %-kal csökkent, amelyet a tartalékok ezer Ft összegű csökkenése, illetve a kötelezettségek növekedése együttesen eredményezett. A tartalék állományának csökkenése a pénzeszközök évi csökkenésének a következménye. A kötelezettségek állománya elsősorban a svájci frank alapú kötvényből eredő kötelezettség - kedvezőtlen árfolyam alakulásból eredő növekedése, illetve a pályázatok utófinanszírozása miatti ezer Ft összegű folyószámla hitelfelvétel következménye. A évi pénzmaradvány elszámolása: - a költségvetési bankszámlák és a pénztár december 31-i egyenlegei ezer Ft

13 121 - fizetési előlegek 198 ezer Ft - nettófinanszírozásból eredő átfutó tételek ezer Ft - jólteljesítési biztosítékok függő bevétele ezer Ft Összesen: ezer Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ezer Ft - Állami támogatás elszámolásából eredő követelés ezer Ft Módosított pénzmaradvány ezer Ft Balogh Zoltán: Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a évi költségvetési beszámoló megvitatására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Megállapította, hogy a évben a Képviselő-testület, a polgármester és a hivatal dolgozói eredményes munkát végeztek. Köszönjük! Tóth Lajos: Elmúlt évről a könyvvizsgálói jelentést elkészítettem, amely átadásra került a polgármester úr részére. A működési oldal rendben van, eredményes volt az intézmények gazdálkodása. Fejlesztésekkel egyre nagyobb a gond, hiszen a legtöbb beruházás során az önkormányzatoknak kell megfinanszírozni a beruházás költségeit, majd utófinanszírozásként van, hogy több év után megkapja a pályázati támogatást. A 4. számú melléklet ezt jól mutatja. Elmondható az is, hogy a támogatás évben fog tükröződni. Kötvénnyel kapcsolatban az árfolyamváltozás miatt nőt az önkormányzat adósságállománya. Elfogadásra javaslom a beszámolót. Balogh Zoltán: Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2011. (V.02.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Besenyszög Község Önkormányzata az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. Tv. 82 -a alapján az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról az 1, 2, 3. sz. mellékletben foglaltak szerint ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással jóváhagyja. Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

14 122 Az önkormányzat évi fejlesztési célú kiadásait a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá Az önkormányzat évi szociális célú és egyéb működési célú támogatásainak és pénzeszköz átadásainak részletezését a 4. sz. melléklet, míg az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 4/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat évi kiadásainak és bevételeinek pénzügyi mérlegét az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6/a., 6/b, 6/c és 6/d sz. mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 6. Az önkormányzat évi felülvizsgált módosított pénzmaradványát ezer Ft-ban hagyja jóvá. 7. Az önkormányzat az államháztartási törvény 82 -a alapján elkészített évi - egyszerűsített mérlegét a 7. sz. melléklet - egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 8. sz. melléklet - egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint az adósságot/hitelt/ hitelezők szerinti bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, melynek szöveges indoklását a 10/a sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

15 123 Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését a 12-es sz. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. /: Balogh Zoltán :/ /: Munkácsi György :/ polgármester jegyző V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az oktatási törvény változás miatt módosítása szükséges a Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Intézmény Alapító Okiratának. A szakfeladat-rendjében az SNI-s gyermekek óvodai nevelése, ellátása szakfeladat bővült. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 48/2011. (28.) számú határozat A Besenyszög Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Tiszasüly Eszterlánc Óvoda Alapító Okirata módosítását elfogadja az alábbiak szerint: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: - beszédfogyatékos, - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, - a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd, - kevert specifikus fejlődészavar, - aktivitás szabályozás és a figyelem zavarai, A határozatról értesülnek:

16 124 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Besenyszög-Tiszasüly Eszterlánc Óvoda 5071 Besenyszög, Vasvári P. u ) Tiszasüly Képviselő-testület tagjai 5061 Tiszasüly, Kíséri út ) Magyar Államkincstár Szolnok VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a Társulási megállapodás módosítását kérte. A módosítandó rész a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szól. Ha a fenntartó önkormányzati társulás, vagy többcélú kistérségi társulás akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állásfoglalást kért a Szociális és Gyámhivataltól, melyben megerősítette azon elképzelésünket, hogy a társuláshoz tartozó valamennyi önkormányzat közül egy önkormányzatot kell kijelölni a kistérséghez tartozó településekre vonatkozó önkormányzatok rendeletalkotására. Előzetes egyeztetést követően a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotásra a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölte ki a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a 39/2011. (III.30.) számú határozatával. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa határozatával döntött a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között a belső ellenőrzési feladatellátásra megkötött Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, így a belső ellenőrzés feladatellátásáról önálló munkaszervezetében gondoskodik. Kérem, a képviselő-testületet, hogy a fent említett Társulási megállapodás módosításáról döntsön. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 49/2011. (28.) számú határozat A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán Polgármestert és Munkácsi György Társulási Megállapodás aláírására. Jegyzőt a A Képviselő-testület megbízza Balogh Zoltán polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló határozatot küldje meg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási tanácsa Kistérségi Irodája részére.

17 125 Határidő: azonnal Felelős: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Munkácsi György jegyző H. 4.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda, Szolnok VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög 0305/4 és 0305/5 hrsz-ú ingatlanok osztatlan közös tulajdonjogának megszüntetésére az önkormányzat kizárólagos tulajdonjogának bejegyzésére az újonnan kialakuló Besenyszög 0305/17 hrsz-ú ingatlanra Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Az önkormányzat, illetve Mácsai Szabolcs és Lukácsi Tibor közös tulajdonjogának megszüntetését kértük a Földhivataltól. A szükséges döntést kérem, hozza meg a Képviselő-testület, hogy bejegyzésre és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonába kerüljön a Besenyszög 0305/17 hrsz. alatti 2 ha 1440 m 2 területű, külterületi ingatlan. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 50/2011. (28.) számú határozat Besenyszög Községi Önkormányzat közös tulajdonának megszűntetése a Besenyszög 0305/5 hrsz-ú és 0305/4 hrsz-ú ingatlanokon Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Mácsai Szabolcs társtulajdonos 3558/4998-ad és Besenyszög Község Önkormányzata társtulajdonos 1440/4998-ad arányú közös tulajdonát képező Besenyszögi 0305/4 hsz-ú ingatlanon, valamint a Lukácsi Tibor társtulajdonos 6489/26489-ed és Besenyszög Község Önkormányzata társtulajdonos 20000/26489-ed arányú közös tulajdonát képező Besenyszög 0305/5 hrsz alatt felvett ingatlanokon fennálló közös tulajdont a csatolt Tölgyesi Levente földmérő által készített 65/2010. számú változási vázrajz alapján szünteti meg az alábbiak szerint: Kialakításra kerülnek: - a Besenyszögi 0305/16 hrsz. alatti 6490 m 2 területű 10,12 AK külterületi ingatlan, melyek kizárólagos tulajdonosa Lukácsi Tibor lesz, - a Besenyszögi 0305/ 17 hrsz. alatti 2 ha 1440 m 2 területű 38,96 AK értékű külterületi ingatlan mely Besenyszög Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül (a megosztás a telekalakítás következtében a 0305/5 hrsz-ú ingatlan megszűnik), míg - a Besenyszögi 0305/4 hrsz. alatti ingatlan csökkentett területtel m 2 területtel és 5,55 AK értékkel Mácsai Szabolcs társtulajdonos kizárólagos tulajdonába kerül.

18 126 A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán Polgármestert a szerződés és a telekalakítási vázrajz aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Mácsai Szabolcs Besenyszög, Magyar u. 5/b 4.) Lukácsi Tibor Besenyszög, Petőfi u ) Pénzügyi Csoport H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve elfogadásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A terv áttanulmányozása során olyan adatokat tartalmaz, amelyek módosítása szükséges. A 7. oldal hibásan tartalmazza, hogy a faluban vágóhíd üzemel, és tej- szövetkezet működik. A belterületi állattartást szabályozó évi III. rendelet hatályon kívül helyezésre került. Pl. a Képviselő-testület évben elfogadta az egyedi tájérték helyi védelem alá helyezéséről szóló 18/2000. (X.24.) számú rendeletét, mely szintén nem szerepel. Az előbb említett rendelet alapján már védelem alatt állnak az Erzsébet királynő emlékfák, a Római Katolikus templom és a Szolnok Besenyszög és Besenyszög Jászladány közötti közút mellett található fasor. Vagy a roma népesség aránya mely 8 fő. A községben nem Idősek Otthona, hanem Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ működik. A Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadását a kérdések megválaszolása és a hibák kijavítása után javaslom elfogadásra. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület elnapolta a napirendi pontot. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzata 25/2011. (III.31.) számú határozata (térítési díj) módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Gazdasági Vezetője észrevételezése, hogy az Idősek Otthonában a bentlakásos intézményi demens ellátásért fizetendő havi térítési díj Ft. Kérem a Képviselő-testületet a határozat módosítatására.

19 127 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett a következő határozatot hozza: 51/2011. (28.) számú határozat Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról a 25/2011. (III.31.) számú határozat módosítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadásra javasolja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának megállapítását az alábbiak szerint: 1.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjakat az alábbiak szerint: - Szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: Ft - Az idősek klubjában biztosított ellátásért a.) étkezés nélkül a napi intézményi térítési díj térítésmentes b.) étkezéssel a napi intézményi térítési díj ) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások keretében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjak: - Az Idősek Otthonában a bentlakásos intézményi demens ellátásért fizetendő napi intézményi térítési díj Ft havi intézményi térítési díj Ft - Az Idősek Otthonában a bentlakásos intézményi átlagos ellátásért fizetendő napi intézményi térítési díj Ft havi intézményi térítési díj Ft A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ, 5071 Besenyszög 3.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása, 5000 Szolnok 4.) Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat helyezésére Előadó: Munkácsi György jegyző évi 3. számú rendelet hatályon kívül Munkácsi György: Az elfogadott állattartási rendelet szabályozza azokat részeket amely a Képviselőtestület évi 3. számú rendeletében található, így szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése.

20 128 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011. (V.02.) számú rendelete a község környezetvédelméről szóló évi 3. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről 1.. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a község környezetvédelméről szóló évi 3. számú rendelete, valamint a módosításáról szóló évi 7. számú rendelet, a 9/1997(VIII.22.) Ök. számú rendelet, a 26/2001.(XI.01.) Ök rendelet, a 31/2005. (XI.28.) sz. rendelet, a 4/2007.(II.05.) számú rendelet hatályát veszti. 2.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon a hirdetőtáblán való kifüggesztéssel megtörtént. Munkácsi György Jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Dr.Elbakour Afif Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Tájékoztató Borsodnádasd Város Önkormányzatának pályázatairól Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 16.30-18.45 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén, közmeghallgatáson. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Magyar János, Pallagi Ákos,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. augusztus 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 6-án 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben