JELENTÉS A Képviselő-testület október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gellai Józsefné intézményvezető megbízása eszközbeszerzésre Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Városi Gondozási Központ intézményvezetője a kiszolgáló helyiség eszközeit, a berendezési tárgyait beszerezte a Képviselő-testület határozatában foglaltaknak megfelelően. Képviselő-testület 142/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gye, Október 6 ltp. 1/A 2/7 sz. alatti lakás értékesítése Miszlai Sándor és felesége részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Miszlai Sándor és Miszlainé Hímer Anita vevőkkel az általuk bérelt, az önkormányzat tulajdonát képező 3409 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Október 6 ltp. 1/A épület 2/7 sz. lakásra az adásvételi szerződés július 11. napján megkötésre került. Vevők a eft vételár 10%-át megfizették. Képviselő-testület 159/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú építési telek értékesítése Vodova János részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Az önkormányzat tulajdonát képező 3542/60 hrsz-ú 2723 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megosztásával keletkező 3542/65 hrsz.-ú 1000 m2 nagyságú építési telek értékesítéséről szóló adásvételi szerződés július 19. napján aláírásra került. Vevő a szerződés aláírásának napján a 700 ezer forint vételárat megfizette. Képviselő-testület 161/2005. (VI. 30.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Gye, Losonczy u. 16. alatti lakás értékesítése Cserenyeczki Anett bérlő részére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Csernyeczki Anett bérlő, Gyomaendrőd, Losonczy u. 16. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonát képező 3830 hrsz.-ú ingatlan értékesítési feltételeit elfogadta. Az ingatlan vételárát, bruttó eft-ot pénzintézeti hitelből és önkormányzati támogatásból kívánja kiegyenlíteni. Csernyeczki Anettal adásvételi előszerződés került megkötésre október hónapban. A végleges szerződés megkötésének feltétele az önkormányzati támogatás megítélése, és pénzintézeti hitelről szóló szerződés bemutatása. A Humánpolitikai Bizottság az októberi ülésén megítélte a támogatást Cserenyeczki Anettnak. Képviselő-testület 192/2005. (VII. 28.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Városi képtár gyűjtőkörébe nem illő képek árverésen történő értékesítése Felelős : VÁROSI KÉPTÁR Kóris Györgyné a Közalapítvány Kuratórium Elnöke tájékoztatása szerint az árverést a következőképpen szervezik meg: az alkotások a Képtár nyitvatartási ideje alatt megtekinthetők. Ajánlattétel módja: zárt borítékban az ajánlattévő megadja a nevét és címét, valamint a kép sorszámát és az ajánlott vásárlási összeget, amely a kikiáltási árnál kevesebb nem lehet, a boríték külső felületére a kép sorszámát kell feltüntetni és a Képtárba leadni. A borítékbontásra december 9-én 15 órakor a Városi Képtárban kerül sor. Gyomaendrőd Város honlapján valamint a Gyomaendrődi Híradóban az árverés meghirdetésre kerül. Képviselő-testület 199/2005. (VII. 28.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Emlékmű állítás Csejti pusztán a volt iskola területén Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete Ambrózi László és Kertes Imréné helyi lakosok kérelemének helyt ad és engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képező 02629/5 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 5755 m2 területű és 10,01 AK értékű földterületen emlékkő állítását a volt iskola területén lévő zászlótartó helyére 4-5 m2 nagyságú területen. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete az emlékkő állításhoz 2,5 m3 betont biztosít. Kérelmezők értesültek a Képviselő - testület döntéséről. Képviselő-testület 233/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Csapadékvíz elevezető csatornák tulajdonjogának, kezelői jogának rendezése

2 Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Görbekút - vidólaposi csapadékvíz elevezető csatorna és az abba csatlakozó csatornák, árkok tulajdonosairól és az ingatlan - nyilvántartás állapotáról készített tájékoztatást tudomásul vette. Képviselő-testület 237/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Farkas Zoltánné igazgató illetményének kiegészítése Felelős (2): DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Az igazgató nő átsorolása megtörtént, a költségvetési rendeletben a költségkihatás átvezetésre került. Képviselő-testület 19/2005. (I. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Játszótéri eszközök felülvizsgálata Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A játékeszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a játszóterek október végére elkészülnek. Képviselő-testület 122/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: év II. félévében útalappal és évben aszfalt záróréteggel ellátandó új belterületi utcák(utak) kiválasztása Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A évre elfogadott új útépítések megvalósítására a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés elkezdődött. Képviselő-testület 127/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszközei központi közbeszerzése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A Kis Bálint Általános Iskola informatikai eszköz beszerzése megtörtént. Képviselő-testület 206/2005. (VIII. 26.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Belvíz költségeinek részletezése és vis maior támogatás igénylés Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A belvíz miatt igényelt vis maior kérelmünket a Területfejlesztési Tanács és a Katasztrófavédelem szakemberei a helyszínen ellenőrizték. Az ellenőrzést követően az alábbi vis-maior igénybejelentésünk volt: - Védekezés költségei: Ft - Önkormányzat épület kár: Ft -Közút károk: ,- Ft. Képviselő-testület 228/2005. (IX. 29.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: 26 db belterületi lakóút építésére, felújítására vonatkozó munkákra beérkezett ajánlatok értékelése Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A 26 utca, a Selyem - Fazekasi út és az Iskola utca közbeszerzése lezárult, a Strabag Rt-vel a szerződés meg lett kötve. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a jelentésben leírtak elfogadására. Gyomaendrőd, október 20. Dr. Dávid Imre s. k. polgármester

3 A évi költségvetésről szóló rendelet módosítása ( Az előterjesztés a bizottsági anyagban található.) 1. Napirendi pont

4 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület október 27-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása Készítette: Megyeri László aljegyző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt év december 28-án kihirdetett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) ez év november elsején felváltja a közel ötven évig alkalmazott az Államigazgatási eljárás általános szabálairól szóló évi IV. törvényt. Ezen új jogszabály már a közösségi joggal is összhangban, igénybe véve a kor új kihívásait és technikai vívmányait a jövőbe is előre mutató módon szabályozza a közigazgatási szervek eljárását, a hivatalok, hatóságok és az ügyfelek kapcsolatát, a személyes adatok védelmét és az információs szabadságot, a jogok és kötelezettségek megismerhetőségének és elérhetőségének újszerű követelményeit. Ilyen újszerűség sok egyéb klasszikus eljárási cselekmény korszerűbb szabályozásán túl - többek között az elektronikus ügyintézés igénybevételének lehetősége, a hatósági határozathozatal helyett a hatósági szerződés megkötése, a hatósági közvetítő igénybevétele nagy számú ügyfél esetében, a határidők számításának módja, az ügyek újrafelvételi lehetősége, a közigazgatási döntések végrehajtó szolgálat 1 útján való érvényesítése vagy az eljárási költségek viselésének megváltozott szabályai. A Ket. több kérdésben felhatalmazta az önkormányzatok Képviselő-testületeit arra, hogy helyi rendeleteikben részlet szabályokat adjanak ki a törvényben meghatározott esetekben. A Képviselő-testületnek helyi rendeletben kell kimondania egyes hatásköreinek átruházását, illetve helyi rendeletben szabályozhatja a hatósági szerződés megkötésének feltételeit 2, illetve meghatározza, hogy mely ügyekben biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget. Az elektronikus ügyintézés az egyes közigazgatási eljárási cselekmények elektronikus feldolgozását, tárolását, illetőleg a továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történő végzését jelenti. Az elektronikus ügyintézéshez azonban három alapvető feltételt kell biztosítani: a) a központi, területi (regionális, megyei, kistérségi) és helyi (települési) elektronikus szolgáltató rendszert, b) az internetes ügyfélszolgálatot és c) az interaktív szolgáltatásokat. A Ket. november elsejei hatályba lépésével együtt legfontosabb szabályozási kérdés az elektronikus ügyintézés törvényben meghatározott körre történő biztosítása 3 vagy annak tilalma. 1 közigazgatási hivatalok irányítása alatt, kistérségi körzetközponti illetékességgel működő, a közigazgatási végrehajtás központosított ellátására szakosodott végrehajtó szolgálat (2008. január 1-től) 2 Ket. 76. (1) Ha jogszabály lehetővé teszi, az első fokon eljáró hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet. (2) Hatósági szerződés csak írásban köthető. Törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés megkötéséhez további feltételeket is meghatározhat. 3 Ket. 8. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. Törvény az elektronikus ügyintézést az ügyek vagy egyes eljárási cselekmények meghatározott körében kötelezővé teheti vagy megtilthatja. (2) A 12. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatóságok az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtetnek. A központi közigazgatás elektronikus ügyintézése és szolgáltatásai a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érhetők el, amelyhez az önkormányzatok és más szervezetek csatlakozhatnak.

5 Szeptember hónap végén a Ket 174. (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány három rendeletben szabályozta az elektronikus ügyintézés részlet szabályait, az elektronikus aláírásokra stb. vonatkozó követelményeket és az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeket. Tény, hogy az elektronikus ügyintézés technológiai és biztonsági feltételeink megteremtéséig az okmányirodákban már ma is elektronikusan intézhető ügykörök kivételével egyelőre tilalmat kell elrendelni az ügyek elektronikus formában történő intézésére. E mellett azonban még szélesebb körben kell biztosítani az elektronikus tájékoztató szolgálatot, és ki kell építeni az elektronikus ügyintézés alapinfrastruktúráját. A fenti indokok lapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé. Gyomaendrőd, október 19. Jenei Bálint s.k. Biz. Elnök (3) A 12. (3) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott hatóságok a (2) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat nyújthatnak, illetve a szolgáltatás nyújtására törvény kötelezheti őket.

6 TERVEZET.../2005. (...) KT rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 162. (1) kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ VI. Fejezete kiegészül az alábbi 29/A. -al. 29/A. (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 162. (1) a) k) pontjaiban foglalt eljárási cselekmények elektronikus formában történő elvégzése tilos az okmányirodai ügyintézés körében biztosított anyakönyvi kivonat, egyéni vállalkozói igazolvány, járműigazgatási ügyek, járműkísérő lap, lakcímigazolvány, lakcímváltozás, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, nemzetközi vezetői engedély ügykörökben végzett eljárási cselekmények kivételével. (2) Az Önkormányzat és szervei hatósági tevékenysége körében az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtet. (3) Az Önkormányzat saját tájékoztató szolgáltatását a hivatali informatikai rendszer és az önkormányzati internetes portálon keresztül biztosít. A tájékoztató szolgáltatás működési és fejlesztési fedezetét éves költségvetésében biztosítja. 2. Az SZMSZ VI. Fejezete kiegészül az alábbi 29/B. -al. 29/B. Önkormányzati hatósági ügyek körében a Ket. 76. (2) bekezdésében nevesített hatósági szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület előzetes egyetértése szükséges. 3. Az SZMSZ 1. számú mellékletében a 8. számú választókerület képviselője nevének helyébe a betöltetlen megnevezés lép. 4. E rendelet november elsején lép hatályba. Gyomaendrőd, október Dr. Dávid Imre s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző

7 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület október 27-i ülésére 3. Napirendi pont Tárgy: Városi Zene- és Művészeti Iskola jelentése a tényleges tanulói létszámról, valamint kérelme az intézményben fizetendő térítési díjakkal kapcsolatban A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása Készítette: Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi és Jogi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! I. A Városi Zene- és Művészeti Iskola intézményvezetője Holubné Hunya Anikó kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, beadványában az intézményben fizetendő térítési és tandíjak összegének tanszakonkénti megállapítását kérte. A Képviselő-testület júniusában tárgyalta a térítési és tandíjról szóló rendeletét, akkor az intézményvezető kérésére az iskolában fizetendő térítési és tandíjakat az egész intézményre vonatkozóan egységesen állapította meg. A szeptemberi beíratkozások alapján azonban megállapíthatjuk, hogy zeneművészeti tanszakra a magasabb térítési és tandíjak ellenére is a tavalyi létszámhoz hasonlóan íratkoztak be, míg a csoportos oktatásra jóval kevesebben. A tanszakonkénti térítési és tandíj megállapításával azonban csökkenthető a csoportos oktatás térítési és tandíj összege, mert ezeken a tanszakokon sokkal kevesebb a az egy tanulóra jutó szakmai kiadás. A térítési- valamint a tandíjat tanévenként a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának figyelembevételével kell megállapítani. Az erre vonatkozó számításokat a Városi Zene és Művészeti Iskola intézményvezetője elvégezte, az alábbi táblázat tartalmazza tanszakonként az egy tanulóra jutó szakmai kiadásokat: Tagozat Szakmai feladatra folyó kiaádosk egy tanulóra jutó hányada szeptember 30-i tanulólétszám alapján Zeneművészet Ft/fő/év Képzőművészet Ft/fő/év Moderntánc Ft/fő/év Báb tanszak Ft/fő/év Balett tanszak Ft/fő/év Társastánc tanszak Ft/fő/év Színművészet Ft/fő/év Kortárstánc Ft/fő/év Az ömkormányzati rendeletben a tandíjak mérséklésére eddig a művészetoktatás területén nem volt lehetőség. Az oktatásról szóló évi LXXIX. törvény 117. (3) bekezdés kimondja, hogy a a tandíj összege nem haladhatja meg a a szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát, valamint hogy a tandíj összegét a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. E jogszabályhely figyelembevételével a rendelet szövegének módosításának 1. és 2. -a a tandíj összegének tanulmányi erdménytől való csökkentését, a 3. pedig a térítési és tandíj összegének tanszakonkénti megállapítását tartalmazza. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni.

8 T E R V E Z E T /2005. (..) KT rendelet a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. ( a továbbiakban: Kt) 102. (2) bekezdésének b, pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kt (4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet (továbbiakban : R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. első mondatának b) pontjában szövegrész helyébe a a-b-c) pontjában szövegrész lép. 2. A R. 4. a-c-d-e) pontjai szövegrész heyébe a d-e) pontjai szövegrész lép. 3. A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete kerül. 4. E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. Gyomaendrőd, október Dr. Dávid Imre s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. számú melléklet a /2005. ( ) KT rendelethez Városi Zene és Művészeti Iskola ZENEMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év: 2oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % Jeles 6 % % Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % A normatíva 10 %-a: Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % Jeles 40 % Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % KÉPZŐMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év

9 2005. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 6100 Jeles 6 % % 7300 Jó 7 % % 8500 Közepes 8 % % 9700 Elégséges 9% % elégtelen 10% % A normatíva 20 %-a: MODERNTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % Jeles 40 % Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % oo5. szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 2600 Jeles 6 % % 3200 Jó 7 % % 3700 Közepes 8 % % 4200 Elégséges 9% % 4700 elégtelen 10% % 5300 A normatíva 20 %-a: Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 5300 Jeles 40 % 7000 Jó 50 % 8800 Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % BÁB TANSZAK térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 3000 Jeles 6 % % 3600 Jó 7 % % 4200 Közepes 8 % % 4800 A normatíva 20 %-a:

10 Elégséges 9% % 5400 elégtelen 10% % 6000 Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % 6000 Jeles 40 % 8000 Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % BALETT TANSZAK térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 5400 Jeles 6 % % 6400 Jó 7 % % 7500 Közepes 8 % % 8600 Elégséges 9% % 9600 elégtelen 10% % A normatíva 20 %-a: Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % Jeles 40 % Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % TÁRSASTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 5400 Jeles 6 % % 6500 Jó 7 % % 7600 Közepes 8 % % 8700 Elégséges 9% % 9800 elégtelen 10% % A normatíva 20 %-a: Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % Jeles 40 % Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % 36300

11 SZÍNMŰVÉSZET TANSZAK térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 7500 Jeles 6 % % 8900 Jó 7 % % Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % Jeles 40 % Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % A normatíva 20 %-a: KORTÁRSTÁNC TANSZAK térítési díj Ft/év szeptember 01. napja előtt beíratkozottak 2005/2006-os tanévben újonnan belépők 18 éven aluliak 18 és 22 év közöttiek Kitűnő 5 % % 6700 Jeles 6 % % 8100 Jó 7 % % 9400 Közepes 8 % % Elégséges 9% % elégtelen 10% % A normatíva 20 %-a: Tanulmányi eredménytől függően a tandíj Ft/év: Kitűnő 30 % Jeles 40 % Jó 50 % Közepes 60 % Elégséges 80 % elégtelen 100 % II. Intézményi szinten egy költségvetési évre a tanszakok kiadási és bevételi oldalai az alábbiak szerint alakulnak: Tanszakok Kiadás Bevétel (állami Térítési díj Tandíj normatíva) Zene tanszak Képzőművészet Társastánc Moderntánc Kortárstánc Balett Báb tanszak Színjáték ttanszak

12 Összesen: Költségvetési törvénytervezetben 25 %-os állami normatíva csökkenéssel számolva Az intézményvezető asszony kimutatta a szeptemberi beíratkozások után hogyan alakul az iskolai létszám (előterjesztés melléklete): szeptember végére beíratkozott tanulói létszám alapján nincs normatíva visszafizetési kötelezettsége az intézménynek. Az intézményvezető asszony kérelme második részében a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában a képzőművészet és a színjáték, Szeghalmon a moderntánc és képzőművészet, valamint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola speciális tagozatán képzőművészet tanszakokon kérte a térítési díjak elengedését. Kérelmét azzal indokolta, hogy mind Szeghalmon és mind a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában bérleti díjat, fűtési és világítási költséget nem fizet az intézmény, a speciális tagozaton pedig a tanulók halmozottan hátrányos helyzetére hivatkozott az intézményvezető. Mindhárom helyen szeptember 01. napjával beíratkozott tanulókról van szó (71 fő), akiknek Ft/év térítési díjat kell fizetniük, rájuk vonatkozik a Közoktatásról szóló törvény 1. számú melléklet Második rész a normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelmbe vehető gyermek- és tanulói létszám megállapítása 1. c) pontjában foglalt rendelkezés, mely szerint az intézmény a tanulókra járó állami normatívát abban az esetben igényelheti meg ha térítési díjat előírja és beszedi. Fenti jogszabályhely figyelembevételével az új tanulók esetében nincs rá mód, hogy a térítési díjat az önkormányzat elengedje, mert abban az esetben az állami normatívára az intézmény nem jogosult. Azonban az oktatási törvény kimondja, hogy a nevelési oktatási intézményt fenntartó önkormányzat rendeletben állapítsa meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola igazgatója dönt a térítési és tandíj összegéről, a tanulmányi erdemények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A térítési és tandíj összegének megállapításáról szóló többször módosított 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet 7. -ában találhatóak azok a szabályok melyek alapján az intézményvezető kedvezményt adhat a térítési díj összegéből: 7. (1) Kérelemre e rendelet a alapján megállapítható térítési díj, illetőleg tandíj, a./ 25 %-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb összegű saját jogú öregségi nyugdíj 1,5-szeresét. b./ 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb összegű saját jogú öregségi nyugdíjat. c./ Az intézmény vezetője egyéni elbírálás alapján a tanuló szociális körülményeit figyelembe véve és kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén - ha az intézmény a költségvetéséből fedezni tudja - a teljes térítési díjat vagy tandíjat elengedheti. Az önkormányzati rendeletben foglalt kedvezményekkel egyéni elbírálás alapján az intézményvezető az előírt térítési díjat mérsékelheti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint elfogadni. Bizottságok véleménye. Mindhárom bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselőtetsületnek. HATÁROZATI JAVASLAT 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városi Zene- és Művészeti Iskola intézményvezetője által készített, a szeptemberi beíratkozásokat követően kialakult tanulói létszámmal kapcsolatos jelentést. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Zene és Művészeti Iskola térítési díj elengedésére vonatkozó kérelmét elutsítja, mivel az ellentétes a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv (2) bekezdésében valamint a 1. számú melléklet Második rész a normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelmeb vehető gyermek- és tanulói létszám megállapítása 1. c) pontjában foglaltakkal. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, október 18.

13 Hangya Lajosné s.k. bizottság elnöke Csíkné Tímár Éva s.k. bizottság elnöke Jenei Bálint s.k. bizottság elnöke

14 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület október 27-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Dr. Dávid Imre polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Mellékletek: Városi Gondozási Központ, Kner Imre Gimnázium és a Kis Bálint Általános Iskola beszámolója Tisztelt Képviselő Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az évi XXXVIII. Tv. 79. /1/ bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselőtestület a 4/2005. (II.25.) KT. rendeletével elfogadta a város évi költségvetését, amelyet a 15/2005.(VII.01.) KT rendeletével módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen Működési kiadás össz Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Kiadás mindösszesen Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,01%. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj./ mód.ei. % Működési bev Áfa nélkül ,83 Áfa bevételek ,14 Kamat bevétel ,08 Átengedett adó bevételek ,24 Költ.vet támogatás ,40 Helyi adóbevételek ,46 -Építményadó ,03 -Telekadó ,76 -Kommunális adó ,48 -Idegenforgalmi adó ,34 -Iparűzési adó ,88 Helyi adókhoz kapcs ,32 bírság Műk.célú pénzeszköz ,48 átvétel elkül. Áll. Egyéb műk. Pe.átv ,12 Felhalm célú pénz.átv ,52 Finanszírozás bevételei ,68 Tulajdonosi hitel törl Bev. Gyomaszolg Pénzmaradvány bev ,66 Finanszírozás egyéb bev, ,81 függő átfutó Összesen ,01

15 A Polgármesteri hivatal bevételeit elemezve megállapítható hogy a tervezett bevételek az időarányoshoz viszonyítva teljesültek. A működési bevételeknél és az Áfa visszatérüléseknél a szúnyog gyérítés miatt magas a teljesítés összege, valamint a vitatott Áfa követelés teljesítése miatt, melynek nincs előirányzata. Október hónapban a Képviselő-testület elé terjesztett rendeletmódosításban meghatározott E Ft módosított előirányzat megváltoztatja a teljesítés %-át. A földhaszonbér előirányzat bevételei között a tisztázatlan tulajdonú földhaszonbér nem került megtervezésre, mert a bérleti szerződések megkötésére sem került sor. A lakáshitel és belvízhitel visszafizetések teljesítése közel két millió Ft-tal meghaladja az időarányos előirányzat összegét, mely a folyamatosan, rendszeresen történő fizetési felszólítások eredményének tudható be. A végrehajtó a III. negyedévben 7 db ingatlant tűzött ki árverésre, 2 esetben ingóságot foglalásra, és 1 db letiltást indított el, azonban ezek eredményre nem vezettek. A vevő, valamint az egyéb kintlévőségek ( út, csatorna hozzájárulás, jogosulatlan szoc.juttatások ) behajtására folyamatosan mennek ki a felszólító levelek az ügyfelek részére, melyek sok esetben eredményre vezetnek. A pénzügy részéről sikertelen behajtás után az adó osztály részére kerül átadásra az ügy a további intézkedés megtételére. Az elkülönített állami alapoktól átvett pénz teljesítése szintén módosul év végével, helyre kerülnek a segélyezések előirányzatai, az állami támogatás bevételeivel szemben. A közhasznú támogatás bevétel teljesítése kedvezően alakult. Az egyéb működési célú pénzeszköz átvételeknél a bevételek teljesítése a tervezettől eltér, mert az előző évi normatív támogatás bevétele itt jelentkezik. A felhalmozási célú bevételeknél a befejezett beruházások elszámolásához kapcsolódó pályázati pénzeszközök leutalása szeptember 30-ig még nem történt meg a Magyar Államkincstár részéről. (Mirhóháti u. 8. szám alatti Idősek Otthona, Kis Bálint Általános Iskola rekonstrukció, Kner tér Sapard pályázat) A helyi adó bevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakul: Adatok Ft-ban. Adónem Terv 2005 Tény szeptember 30-ig Teljesítés mértéke Magánszemélyek kommunális adója ,47 % Építményadó ,03 % Telekadó ,78 % Iparűzési adó ,26 % Gépjárműadó ,78 % Idegenforgalmi adó ,33 % Termőföld bérbeadásából származó ,38 % jövedelem adója Adók összesen ,51 % A tervezett bevételi előirányzat 83,51 %-a teljesült szeptember 30-ig. Az adóbevételeket elemezve bevétel kiesés mutatkozik jelen állapotban a Magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó nemeknél. A tervezés alapja a bázis év volt, azonban a magánszemélyek bázis adata tartalmazta a bázis évben feltárt és az adókedvezmény érvényesítése érdekében megfizetett adókat is Az idegenforgalmi adóbevétel számbavétele évvégével várható. A hátralékok alakulása szeptember 30-án: Adónem Nyitó hátralék január 1- én /Ft Folyó évben keletkezett hátralék összege /Ft Nyitó hátralékból még fennálló tartozás /Ft Összes tartozás /Ft Építményadó

16 Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Gépjárműadó Tőke összesen Pótlék Bírság összesen Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 20 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben még csökkenni fog. Új adónemként került bevezetésre a Talajterhelési díj, mely első alkalommal ebben az évben érinti a költségvetést. A jelen állapot szerint ebből származó bevétel 450 E Ft. Hátralékos állomány 91 E Ft. Az állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola telephelyeire Hunya, Csárdaszállás - vonatkozó normatíva igénylés július hónapban megtörtént. A Mirhóháti u. 8. szám alatti új Idősek Otthonához a működési engedély hatálybalépésétől számítva az időarányos normatíva szintén igénylésre került. A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,28%, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás ,00 járulékok ,25 Dologi kiadás ,14 Működési kiadás össz ,28 Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A folyó kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadás teljesítése meghaladja tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz 124,14 %. Oka: a polgármesteri hivatalnál a szúnyoggyérítés kiadásai között is jelentkezik a bevételeknél részletezett előirányzat módosítás szükségessége, ugyanis a kiadás tartalmazza az összes település szúnyoggyérítési költségeinek alakulását. Tervezésnél azonban csak a Gyomaendrőd város gyérítési költségei lettek figyelembe véve. Az októberi rendelet módosítás során ezen eltérés E Ft rendeződni fog. Az augusztusi rendkívüli időjárás okozta belvízkárok rendezésére E Ft-ot fordítottunk, melyre a vis maior pályázat benyújtásra került. Felújítások: A tartalékok között előirányzott óvodák pályázati alapból megvalósult az óvodák felújítása E Ft összegben, ezért több a teljesítés mint az előirányzat. Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások e Ft értékben, azaz 71,87 %-ban teljesültek. A tervezett beruházások közül még nem teljesült a játszótér kialakítás, a Selyem út, Fazekas út útalap pályázat beruházása, komposztáló konténerek vásárlása, ezek a beruházások az év hátralévő időszakában fognak elkezdődni. A Liget Fürdő buszforduló-parkoló beruházás pályázat hiánya miatt elmarad, továbbá a Közösségi Ház homlokzat felújítása sem valósul meg. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás az első lakáshoz jutók támogatását, a 15 % közmű-visszatérítést, a Danzugi út befizetésének átadását, 1 fő fiatal részére otthonteremtési támogatás nyújtását, egyháznak történő pénzeszközátadást, továbbá az ultrahang vizsgálati gépre történő fejlesztési célú pénzeszközátadást foglalja magába.

17 Rövid lejáratú hitelfelvétel: Rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata csökkent az APEH vitatott követelésének összegével, mivel az APEH az új eljárás során az elsőfokú határozatát megváltoztatta, és február 8.-i keltezésű határozatában megállapította, hogy az önkormányzat a vizsgált időszakban a jogszabályoknak megfelelő bevallást nyújtott be. Az APEH határozatának alapján a tartalékok közül kivezetésre került a E Ft vitatott követelés összege, mely a bevételi oldalon a rövidlejáratú hitelfelvétel előirányzatának csökkentését jelentette. A E Ft összegű mikro hitel felvételére a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál került sor, mivel a Tanoda pályázathoz az előleget későn folyósította a támogató minisztérium, a program azonban év elejétől működik. A felmerült költségeket csak így tudta finanszírozni a Kisebbségi Önkormányzat. A hitel a program részfolyósításaiból folyamatosan törlesztésre, a program befejezéséig (2005. november 30.) teljes összegben visszafizetésre kerül. Az intézmények beszámolói mellékletek szerint csatolva van a beszámolóhoz. A Városi Gondozási Központ jelezte, hogy várhatóan évvégéig E Ft többlet támogatási igénye jelentkezik, melyet kiadásonként a részletes szöveges beszámolójában jelezte. A Kner Imre Gimnázium tanuló létszám csökkenéséből adódó normatív támogatás csökkenést az intézmény nem tudja visszafizetni, mivel a feladata ezzel nem csökkent. Az előzetes felmérés szerint E Ft normatív támogatás visszafizetést jelent a létszám csökkenés. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola többlet normatív támogatás lehívását eredményezte a 2005/2006.tanév adatai alapján, egyrészt a tagintézmények miatt másrészt a meg növekedett tanuló létszáma miatt, amely azonban feladat növekedést nem eredményezett. Szöveges beszámolót nem mellékelt, a 2005.évi költségvetését időarányosan teljesíti, évvégéig finanszírozási nehézsége nem lesz az intézménynek. Kis Bálint Általános Iskolánál jelen állapot szerint alulfinanszírozás mutatkozik, a létszám leépítéssel kapcsolatos többlettámogatási igény és a normatív támogatás visszafizetéssel ( étkezők számának csökkenése miatt) az intézmény alulfinanszírozott helyzete megváltozik. Jelzése szerint nem várható finanszírozási nehézsége évvégéig. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása év végéig. Az év hátralévő időszakában további fontos feladat, hogy a költségvetésben jelenleg előirányzott forrás hiány többletbevétellel, vagy kiadás megtakarítással megszűnjön. A jelenlegi forráshiány összege e Ft, mely az októberi költségvetési rendeletmódosítással e Ft-ra csökken. A jelenleg rendelkezésre álló adatok és információk alapján várhatóan a következők szerint módosul a tervezett hiány összege: Tervezett hiány alakulása: adatok E Ft-ban Megnevezés Bevétel Kiadás hiány Felhalmozási célú Közösségi Ház homlokzatfelújítás Működési célú Kamatbevétel Vissza nem tér. Lakáshitel, belvíz visszafiz. Előző évi SZJA adóerő képesség miatti kiut. Ász vizsgálat megállapítása miatti vfiz.köt. Ász vizsgálat alapján kamatfiz.köt Bérfejlesztés fedezete szept.1-től Liget Fürdő működési célú pe.átadás Előző évi kulturális rendezv.pály.pe.bev Nagyenyednek árvízkár miatt pénzeszközátad. Városi Gond. Kp. Többlet kiadás miatt összesen A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a kimutatott E Ft összegű hiány további csökkentésére van szükség, ami folyamatos költségvetés felülvizsgálást, és figyelemmel kísérést igényel. Fel kell tárni mindazon lehetőségeket, amelyek bevételi többlettel, vagy kiadás megtakarítással járnak. Az év hátralévő időszaka szigorú takarékos gazdálkodást kell hogy tükrözzön. A Városi Gondozási Központ E Ft többlet

18 támogatási igényét az intézménynek felül kell vizsgálni és a takarékossági intézkedést meghozni a többlet költségek csökkentésére. Fenti táblázatban beépítésre került a Liget Fürdő folyamatos működésének biztosításához E Ft összegű többlet működési célú pénzeszköz átadása. A Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottsága a november havi Képviselőtestületi ülésre készítse el a Liget Fürdő évi tényleges és évvégéig várható pénzügyi beszámolóját és elemzését, az ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összegének meghatározásával. Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a T. Képviselő-testület elé. Határozati javaslat: 1./ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felkéri a Liget Fürdő Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a november havi Képviselő-testületi ülésre készítse el a Liget Fürdő évi tényleges és várható pénzügyi beszámolóját és elemzését, az ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összegének meghatározásával. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Liget Fürdő Kft. részére a működés folyamatos biztosítása érdekében E Ft összegű pénzeszköz átadásra kerüljön a költségvetésben megtervezett E Ft összeget meghaladóan. 3./ A Képviselő-testület utasítja a Városi Gondozási Központot, hogy vizsgálja felül a várható E Ft többlet támogatási igényét, és a gazdálkodás területén a megszorító intézkedést végezze el. Határidő: november 25. Felelős: Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrőd, október 20. Csíkné Tímár Éva s.k. Bizottsági elnök

19 Városi Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti út 1.-5.sz Finanszírozási állapot vizsgálata 1.-9 hó időszakban, várható éves költségvetés alakulása. I. Intézményfinanszírozás alakulása 1.-9hó időszakban I.1.Éves előirányzat: Korrekció, rendeletmódosítási kérelem alapján: Közösségi ellátás Idősek Klubja Szoba eladás Szociális étkeztetés Kötelezettségvállalás egyéb bevétel rendeletmódosítási kérelemben szereplő összeg Fejlesztési finanszírozás / 12 x 9 = Korrigáló tényezők (O.-ik havi ;egyszeri jutatások) Mirhóháti út 8sz alatti telephely bér és járulék kiáramlása 1/3 rész ( / 3 hó = ) Működési finanszírozás I.2.Működési finansz. Teljesítése hó időszakra vonatkozóan havi Egyszeri kreditpont miatt Felhasználható Felhasznált okt.03-i bér Túlfinanszírozás látható az intézménynél szeptember 30.-i állapotban. Szállítói tartozása az intézménynek án ,- ebből Ft. értékű számla a Mirhóháti u. 8.sz. alatti telephely egyszeri eszköz beszerzése. A tényleges, intézmény életéhez kapcsolódó kiegyenlítetlen számlák összege: ,- Lejárt határidejű számlánk nincs. Vevői kintlévőségünk összege: ,- ebből előző évi kintlévőség: ,- I.3.Túlfinanszírozás okainak tényezői : - 2,23%-os intézmény ellátási bevétel elmaradás e Ft - 3,81%-os dologi kiadás túllépése eft - 1,17%-os bérkiáramlás túllépése e Ft - 1,02%-os járulék kiáramlás túllépés 543 e Ft - 13,84%-os Phare bérkiáramlás elmaradás miatti bérkiáramlás túllépés 2.461e Ft I.4. Túlfinanszírozás %-os mérték vizsgálata e Ft- ban : Éves finanszírozási előirányzat : 9530/ = 5,1871% Éves intézményi költségvetés: 9530/ = 3,0697% II. Phare pályázat hatása az intézmény költségvetésére: II. 1. Bevétel-kiadás hó vizsgálata: Kiadás Terv Időar. Tény Eltérés Fejlesztési Személyi jutt elmarad -13,3%

20 Mua.terh.jár elmarad -14,5% Dologi kiadások ,11% Össezsen ,84% Bevétel: Pénzmaradvány igénybevétel: eft. Kamatbevétel: 625 eft. Az előirányzatban megtervezetthez képest = eft. torzítja a tényleges időarányos költségkiáramlást pozitív irányba. II.2. Éves várható Bevétel-kiadás kiáramlás vizsgálata: Kiadás Éves tervezett előirányzat eft. 1-9 hó felhasználás eft. Bér + járulék 3 hó felhasználás várható az 1.sz. melléklet alapján: eft Dologi kiadás várható ig: eFt. Összesen: eft. 1-9 hó összesen: eft. Év végi várható összesen: eft. Összes várható felhasználás: eft e Ft e Ft = e Ft összeg az amely várhatóan a évi betervezett költségvetésben nem kerül felhasználásra a bér és járulékok költségeknél, melynek fedezete a évi pénzmaradvány, az intézmény Phare elkülönített bankszámláján. Az elkülönített bankszámlán keletkező kamatbevétel, mely szeptember 30.-al Ft. nem használható fel, amíg a Pályázat támogatási szerződését megkötő ( ESZA KHT ) nem engedélyezi. Így a évi kamatbevétel összegét feladattal lekötött pénzmaradványként kell kezelni. III. Személyi jutatás, munkaadói járulék éves várható alakulása: III.1. Várható kiáramlás számítási alapja : A kiáramlás számítási alapja 2005év szeptember hó, mivel az adott hónapban az új telephely beindításához szükséges dolgozók bérkiáramlása is rendelkezésünkre áll. Szeptember havi bér + járulék Bér % % Táppénz hozzájárulás EHO járulék Összesen: Szeptember havi bér + járulék kiáramlás Ezen számítás alapján szeptember, október, november havi bérkiáramlás várhatóan: eft. x 3 = eft ig ig várható: eft eft. Szem.jutt eft eft. Járulék eft. Bér + járulék kiáramlás várható éves viszonylatban összes bérkiáramlás volt. IV. Dologi kiadások alakulása várhatóan december 31.-ig ig: eft ig várható: / 9 = eft. / hó x 3 hó = eft. Összesen: = eft. dologi kiáramlás várható. V. Felhalmozási kiadások várható alakulása december 31.-ig Fejlesztési kiadás: 1-9 hó : eft. 10 hó: eft. Miróháti u. 8.sz. egyszeri beszerzés

21 1.000 eft. Ipari robotgép beszerzés eft. Konyhai eszköz beszerzés Össz eft. 11. hó: 500 eft. Számítógép, fénymásoló vásárlás 400 eft. 2 db. elsősegély leszívó 600 eft. 1.sz. Idősek Klubja berendezési tárgyak Össz.: eft. Összes fejlesztési kiadás várhatóan: eft. Engedélyezett előirányzat eft eft. eredeti költségvetésben eft. Mirhóháti u. 8.sz.. beindításához kapcsolódik. VI. Bevételek várható alakulása december 31.-ig VI.1. saját bevétel várható alakulása: Éves terv 1-9. hó tény Eltérés eft / 9 hó = eft/hó Október, november, december: eft/hó x 3 hó = eft. Mirhóháti u. 8.sz. miatt: eft eft = eft. Terv sz. Tény sz / 12 = eft eft. = eft. / hó bevétel kiesés látható a vizsgált időszakban = bevétel kiesés: 11,12% Bevételkiesés vizsgálatot végez az intézmény, hogy hol és milyen mértékben változott az ellátott jövedelem viszonya miatti térítési díj bevétel negatívan. A vizsgálatot követően az intézményvezető elé tárja a vizsgálat eredményét. VI.2.Munkaügyi Központ támogatás: 1-9 hó eft hó: eft. Összesen: eft. ÖSSZEGZÉS Várható költségvetési hatások alakulása 1-12 hó éves szinten Kiadás: Személyi jutt. + járulék: eft. Dologi kiadás: eft. Fejlesztési kiadás: eft. Összesen: eft. Bevételek: Saját bevétel: eft. Munkaügyi Kp eft. Összesen: eft. Finanszírozás: eft. Finanszírozási állapot vizsgálat december 31.-ig Éves tervezett e Ft-ból e Ft teljesítés az előzőekben leírtakként alakult. Várhatóan december 31.-ig e Ft finanszírozásra lesz szüksége az intézménynek. Az éves tervezett előirányzathoz képest e Ft-tal több, az intézmény a rendeletmódosítási kérelmében e Ft növekedést kért az évközi új feladatok beindításából a többletellátásból és az új telephely beindításából adódóan. A módosítások átvezetését követően az előirányzat éves összege e Ft-ban realizálódik, így a várható éves túlfinanszírozás e Ft lesz. Az összeg változhat pozitív és negatív irányba is. Pozitív irányú változás oka: - térítési díj bevétel elmaradás - közüzemi költségek a várhatótól magasabbak lesznek Negatív irányú változás lehetősége: - szolgáltatást igénybevevők jövedelem viszonyából adódó magasabb térítési díj fizetése esetén bevétel növekedés

22 - Fűtésből adódó költség csökkenése a várhatóhoz képest. Gyomaendrőd, október 13. Ajtai Ferencné Gazd.Vez. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1-9 havi bevételeinek és kiadásainak alakulása: e/ft Megnevezés Módosított ei Teljesítés I-III-név Teljesítés % Személyi juttatás ,04 Munkaadót terhelő ,82 járulék Készletbeszerzés ,07 Szolgáltatások ,31 Egyéb dologi kiadás ,16 Int.működési bevétel ,34 Támogatás ,28 A pénzforgalmi kimutatásból látszik, hogy az 1-9 hónap teljesítése a személyi juttatások esetében haladja meg az időarányos 75%-ot, aminek oka a kereset-kiegészítés januári kifizetése és a szakkönyv hozzájárulás. Jelentős eltérés adódik a szolgáltatások területén, a gáz és villamos energia áremelés és a hosszú tél miatt. A működési bevétel elmarad az időarányos %-tól, de a bevételek nem is egyenletesen jelentkeznek, hiszen 2,5 hónapban nincs étkeztetés, és a betervezett tankönyv értékesítés is a 9. hónapban jelentkezik. Az október 01-vel elkészített tanügyi statisztika adatai alapján normatíva visszafizetés keletkezik, amit azonban a jelen kondíciók szerint kigazdálkodni nem tudunk. A létszámcsökkenés (átlagban 4 fő) csoportcsökkenéssel nem jár, mert osztályonként 1-2 bukott/elköltözött tanulót takar. A kollégiumban jelentősebb az eltérés, ott a tervezett 70 fő helyett csak 55 fő kollégista van, ami átlagban 63 fő éves elszámolásban, ami 5 fő visszafizetését eredményezi. Gyomaendrőd, Csorbáné Balogh Éva Gazd. Igh

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2011. évi többször módosított 6/2011. (II.23.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. december 18-án csütörtök 15 órakor ülést tart, melyre tisztelettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról El terjeszt : Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 57/2005. (III. 31.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Gyomaendrőd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. október 22 - i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. október 22 - i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester 22/1997. JEGYZİKÖNYV Készült 1997. október 22 - i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/41/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város 2009.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre Január 31. - A 2008 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő valamennyi -A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előkészítésben közreműködött: Gazdasági alpolgármester, Közgazdasági Iroda A rendelettervezet elfogadásához minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Ügyiratszám: 369/2015 Ügyintéző: Bauer Georgina Tárgy: Balatonfenyves Község Önkormányzatának

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben