M E G H Í V Ó június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe."

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Tel./Fax: (66) (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Napirend: június 15-én 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. 1. Helyi adórendelet felülvizsgálata 2. Istenért és Hazáért! kopjafaállítás 3. Holtágkezelői beszámoló elfogadása 4. Beszámoló a közútkezelésről 5. Termőföld hasznosítása 6. Orvosi rendelők felújítása 7. Beszámoló a Start Szociális Szövetkezet működéséről 8. Beszámoló a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról 9. Holtágak hasznosítása 10. Beszámoló az önkormányzat által benyújtott folyamatban lévő pályázatokról 11. Szennyvíz tisztító telep rekonstrukciójáról komplex (pénzügyi, műszaki megvalósulásról) projekt lezáró beszámoló 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 13. Bejelentések A évi CCXII. tv. 103/A.. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület/bizottság a kifogást zárt ülésen bírálja el. A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként

2 1. A gyomaendrődi 0188/23 és 0188/24 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződéseivel kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás ismételt elbírálása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, Betkó József sk. Bizottsági elnök

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15. napján tartandó rendes üléséhez

4 ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata Készítette: Enyedi László Előterjesztő: Megyeri László aljegyző Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben alkotta meg új, a jelenleg is hatályos, helyi adókról szóló, 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. Az új rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a régi rendeletben több olyan rendelkezés került feltárásra, ami magasabb szintű jogszabályok által már szabályozva volt, illetve, hogy megfeleljen a megváltozott jogszabályszerkesztésről szóló szabályok szigorúbb formai és kodifikációs követelményeinek. Adómérték változtatásról akkor nem döntött a Képviselő-testület, arra legutóbb ben került sor. Az eltelt időszakban csak apróbb módosítások, pontosítások voltak a rendeletben, így szükségessé vált annak újbóli felülvizsgálata. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a javasolt, illetve a lehetséges módosítások, pontosítások, a helyi adórendeletünk szövegének felépítését követve: 1. Általános rendelkezések: Helyi rendeletünk törvényi lehetőség alapján mentességet ad a helyi adók közül az építményadó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagjainak. A pontosság kedvéért ezt célszerű kiegészíteni a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltóság tagjaival, amennyiben ezt a mentességet továbbra is biztosítani kívánja a T. Képviselő-testület. Jelenleg a felsorolt adónemeknél, egy adónemben több adótárgy után is mentesülhet ilyen címen az önkéntes tűzoltó egyesület tagja. Célszerű lehet meghatározni, hogy egy adónemben csak egy adótárgy legyen mentesíthető ilyen címen. Jelenlegi szabályozás szerint a mentesítést az önkéntes tűzoltóság parancsnoka kezdeményezi minden év február 28-ig. Ezt javítani szükséges az önkormányzati tűzoltóság parancsnokára, és mivel az érintett adónemeknél az adóalanyiság az év első napjához van kötve, a mentesség feltételének meglétét is ehhez az időponthoz kellene kötni. Ebben az esetben a mentesítés kezdeményezésének határideje az adott év január 15-e lenne. Rendeletünk lehetőséget biztosít az adóhatóságunkhoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton történő benyújtására, illetve a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési), bevallási kötelezettségek teljesítését kötelezően az önkormányzat honlapján közzétett, elektronikus űrlapon rendeli el. A helyi adókról szóló évi C. törvény változása azonban bizonyos esetekben lehetővé teszi az adózónak a központi adónyomtatványok használatát. Mivel az önkormányzati rendeletünk ezzel ellentétes szabályozást nem tartalmazhat, az elektronikus űrlapon történő benyújtásra kötelezést a helyi adórendeletünkből törölni kell. 2. Értelmező rendelkezések: A kiépített út fogalmának meghatározásánál hivatkozott 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet hatályon kívül lett helyezve, helyette a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet megfelelő paragrafusát kell beépíteni. 3. Építményadó: Az üdülőépületek utáni építményadó mértéke függ az építmény teljes alapterülete szerinti sávos besorolástól, valamint az építmény területi besorolásától, amit az érintett üdülőterület infrastrukturális ellátottsága határoz meg. Így 12 adómérték került meghatározásra a jelenlegi rendeletünkben ezen építmények után. Ezt a sok adómértéket többféleképpen lehetne csökkenteni: - A teljes alapterület szerinti sávos besorolást megszüntetni, mivel a nagyobb alapterületű üdülőépület után amúgy is több építményadó kerülne megfizetésre, mint egy kisebb alapterületű üdülőépület után. Ezzel a megoldással 4 adómértékre lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket. - Az üdülőterületek övezeti besorolásának felülvizsgálatával szintén csökkenthető lenne az alkalmazott adómértékek száma, amennyiben a jelenlegi négy övezetnél kevesebb kerülne meghatározásra. - Az előző két lehetőség együttes alkalmazásával. Bármelyik lehetőség bevezetése esetén csak a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával lehetne elkerülni 2

5 minden adózónál a fizetendő adó emelkedését, ez viszont jelentősebb adóbevétel csökkenést eredményezne. Egy, a jelenlegiekhez képest átlagos adómérték meghatározásával lehetne elkerülni az adóbevételek csökkenését, ez viszont azt jelentené, hogy lenne, akinek növekedne, lenne, akinek csökkenne az adófizetési kötelezettsége. Jelenlegi rendeletünk a vállalkozási célú építmények után fizetendő építményadó mértékét 300 Ft/m2-ben határozza meg. Mentesít viszont az adókötelezettség alól meghatározott rendeltetésű helységeket. Ezen építmények után az adót akkor is meg kell fizetni, ha a vállalkozási tevékenység szünetel, vagy esetleg már meg is szűnt. Felmerült igényként ennek az adómértéknek a csökkentése, mivel az adó nagysága független a vállalkozás működésétől, annak eredményétől, itt tulajdonképpen a tulajdon van megadóztatva. A helyi adókról szóló törvény nem ad lehetőséget a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete utáni építményadónál arra, hogy az önkormányzat a törvényben meghatározottakon túl további mentességeket, kedvezményeket állapítson meg. Ezért szükséges lenne a rendeletünkben mentesített, meghatározott rendeltetésű helységek építményadó alá történő bevonása. 4. Telekadó: Az építményadóhoz hasonlóan szintén nagyon sok (11 db) adómértékkel adóztatjuk a belterületi beépítetlen telkeket, és nagyon széttagolt a területi besorolás is. Sok telek nem is építési telekként használatos, hanem mezőgazdasági művelés alatt áll. Szintén célszerű lenne a széttagoltság csökkentése és kevesebb adómérték meghatározása. Ez az építményadónál ismertetettekhez hasonlóan szintén vagy adóbevétel csökkenést, vagy egyeseknél adófizetési kötelezettség növekedést okozna. 5. Magánszemélyek kommunális adója: A kommunális adó alapja a lakás céljára szolgáló épület hasznos alapterülete, mértéke függ a lakás övezeti besorolásától, valamint a hasznos alapterület sávosan meghatározott nagyságától. Ezek alapján 12 adómértékkel vannak adóztatva ezen épületek. Ennek csökkentése az építményadónál leírtak szerint történhetne, vagyis: - A hasznos alapterület szerinti sávos besorolás megszüntetésével. Ezzel a megoldással 3 adómértékre lehetne lecsökkenteni az eddigi 12 adómértéket, viszont egy kisebb lakás után is ugyanannyit kellene fizetni, mint egy nagyobb lakás után. - Az övezeti besorolás felülvizsgálatával. - Az előző két lehetőség együttes alkalmazásával. Bármelyik lehetőség bevezetése esetén csak a jelenlegi legkisebb adómértékek alkalmazásával lehetne elkerülni minden adózónál a fizetendő adó emelkedését, ami adóbevétel csökkenést eredményezne. Egy, a jelenlegiekhez képest átlagos adómérték meghatározásával lehetne elkerülni az adóbevételek csökkenését, ez viszont azt jelentené, hogy lenne akinek növekedne, lenne akinek csökkenne az adófizetési kötelezettsége. Célszerű lenne a helyi rendeletünkben jelenleg nyújtott mentességek, kedvezmények felülvizsgálata. A kommunális beruházások (szennyvíz, út) után nyújtott kedvezmények szinte már teljes egészében kifutottak, újabb, ilyen címen nyújtható kedvezmények már nem várhatóak. További mentességek, kedvezmények nyújtásának a lehetőségét is meg lehetne vizsgálni, melyre a helyi adókról szóló törvény is lehetőséget ad. Ilyen lehetne pl. az ingatlanban lakóhellyel rendelkezők számához, életkorához, jövedelméhez kötődő mentesség, kedvezmény biztosítása. 6. Idegenforgalmi adó: A helyi adókról szóló törvényben nyújtott mentességek körét lehetne tovább bővíteni. Mentesíteni lehetne pl. az önkormányzat által meghívott, vendégül látott vendégeket, a diákcsoportokat kísérő tanárokat, vagy a szociális intézményben ellátott magánszemélyek Gyomaendrődre látogató csoportjait és kísérőiket az idegenforgalmi adó megfizetése alól. 7. Helyi iparűzési adó: Önkormányzatunknál jelenleg az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1,9 %-a. A törvényben meghatározott maximális mérték 2 %. Amennyiben az építményadónál ismertetett, vállalkozási célú építmények után fizetendő építményadó mértéke csökkentésre kerülne, az adó mértékének 2 %-ra történő megemelése kompenzálhatná az építményadóban kiesett bevételeket. Amíg azonban az építményadó egy tervezhető, fix összegű bevétel, addig az iparűzési adó a vállalkozás tevékenységétől függő, változó összegű, nehezebben tervezhető bevétel. Indokolhatja viszont az adómérték megemelését a helyi adókról szóló törvény január 1-től hatályos azon változása, mely kimondja, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél két adómérték került meghatározásra jelenlegi rendeletünkben. Ezt célszerű lenne egységesíteni, egy adómértéket meghatározni az ilyen jelleggel végzett tevékenységek után. 3

6 8. Az adó megfizetése: A magánfőzött párlat utáni, újonnan megnyitandó adóbeszedési számlával kell kiegészíteni az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók beszedésére szolgáló számlák listáját. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntésének meghozatalára. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 1. döntési javaslat "Helyi adórendelet felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek módosítani a jelenleg hatályos, a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét, abban csak a magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások, pontosítások kerüljenek átvezetésre. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Helyi adórendelet felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a jelenleg hatályos, a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséhez szükséges számításokat, kimutatásokat a Képviselő-testület augusztusi ülésére készítse el, különös tekintettel a következőkre: a) A magasabb szintű jogszabályok változásából adódó módosítások, pontosítások kerüljenek átvezetésre. b)... c)... Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Megyeri László Hivatali felelős: Enyedi László 4

7 ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Istenért és Hazáért kopjafaállítás Készítette: Csényi István Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő testület! A vitéz lovag Füredi Gábor Történelmi Vitézi Rend Békés megyei Székkapitány Szent György lovagrend Békés megyei Priorja kérelemmel fordult a T. Képviselő testület felé. A Történelmi Vitézi Rend története megtalálható a weboldalon. A történeti leírás alapján a Vitézi Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti fejlődésünk legrégibb korszakaiba. A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták. Szent István hűbéri rendszerében az adománybirtok célja a katonai szolgálat biztosítása volt ( forrás: internet ). A Történelmi Vitézi Rend az önkormányzat tulajdonát közterületen az első és második világháborús vitézek emlékére kopjafát kíván elhelyezni. A kérelem az emlékmű formáját részletesen leírja, illetve fotóval illusztrálva bemutatja. A Történelmi Vitézi Rend képviselőivel történt egyeztetés alapján a kopjafa a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal előtti közterületen, a gyomai címertől a buszváró mögött a vérszilva és nyírfa közötti területen ( a mellékletben lévő fotón megjelölt hely körül ) enne elhelyezve. A Történelmi Vitézi Rend tisztelettel kéri a Képviselő testület, hogy engedélyezze a kopjafaállítást. Döntési javaslat "Hozzájárulás megadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vitéz lovag Füredi Gábor Történelmi Vitézi Rend Békés megyei Székkapitány Szent György lovagrend Békés megyei Priorja kérelemének helyt adva hozzájárul az első és második világháborús vitézek emlékére kopjafa elhelyezéséhez. A kopjafa elhelyezését Gyomaendrőd Város Képviselő testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal előtti közterületen, a gyomai címertől a buszváró mögött a vérszilva és nyírfa közötti területen engedélyezi elhelyezni. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

8

9

10

11

12

13

14 ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Holtágkezelői beszámoló elfogadása Készítette: Fekete József ügyvezető, Pardi László Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette az önkormányzati kezelésű holtágak 1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámolóját. A beszámoló a csatolt mellékletben megtalálható. Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló tudomásul vételére. Döntési javaslat "Beszámoló tudomásul vétele" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul az Önkormányzati kezelésű holtágak 1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámolót. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László 7

15

16

17

18 ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a közútkezelésrő Készítette: Pardi László Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a helyi közutak 1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámolóját. A beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza. Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló tudomásul vételére. Döntési javaslat "Beszámoló elfogadása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a helyi közutak 1-5. hó közötti kezeléséről szóló beszámolót. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László 8

19

20

21 ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Termőföldek hasznosítása Készítette: Csényi István Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő testület! A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság májusi ülésén elhangzott, hogy meg kell vizsgálni a termőföldek hasznosítását. Szóba került javaslatként a jelenleg érvényben lévő haszonbérleti szerződések felbontásának lehetősége. A T. Képviselő testület a májusi ülésén döntött arról, hogy többek közt a termőföldeket vagyonkezelésbe adja a létrejövő Vagyonkezelő Kft-nek. A Vagyonkezelő Kft-nek átadásra tervezett termőföldek között értelemszerűen azon területek nem szerepelnek, melyeket a start munkaprogram keretében kerülnek megművelésre. Ezen területek után a földalapú támogatást az önkormányzat veszi igénybe. A jelenleg érvényben lévő földhaszonbérleti szerződések az alábbiak. Helyrajzi Műv.ág Terület AK. A terület Bérleti Szerződés Bérlő szám elhelyezkedése díj lejár 02754/3 szántó 16, ,10Susány - zug Bíró Imre /24 szántó 0, ,78Ipari Parktól nem messze Csapó Elek /42 szántó 0,3320 7,50Ipari Parktól nem messze Csapó Elek /16 szántó 5, ,85Ipari Parktól nem messze Csikós Edit /38 szántó 45, ,45Csejti lapos Raduska Lajos /14 szántó 15, ,14Dés - páskum Giricz Máté /17 szántó 9, ,02Dés - páskum Giricz Máté /5 szántó 11, ,87Dés - páskum Giricz Máté /19 gyep (legelő) 1,3686 7,12Dés - páskum Giricz Máté /2 szántó 20, ,33Dés - páskum Giricz Máté /3 szántó 18, ,37Dés - páskum Giricz Máté /10 szántó 9, ,05Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft /6 szántó 1, ,31Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft /7 szántó 13, ,62Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft /8 szántó 13, ,72Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft /9 szántó 10, ,68Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft /9 szántó 5, ,49Szentmiklós, Csejt Németh Vince és Szujó Péter /1 szántó 23, ,78Susány - zug Ugrai László A fenti földterületek után évben 7,9 millió forint bérleti díj lett kiszámlázva. A korábban években lejáró földhaszonbérleti szerződések esetében a T. Képviselő testület úgy döntött, hogy azokat nem hirdeti meg nyílt eljárásban hasznosításra, hanem visszaveszi. Az önkormányzat a visszavett területeket a start közmunka program keretében művelteti. A művelt termőföldek után a földalapú támogatást az önkormányzat igényelte meg, amely évben ,- forint összeget tett ki. 9

22 A megműveltetett területek az alábbiak. Helyrajzi Műv.ág Terület AK. A terület elhelyezkedése szám ha 02155/7 szántó 23, ,28 Szarvasi dűlők mellett 0155/17 szántó 32, ,48 Volt pedagógus föld Hunya határához közel 02629/34 szántó 5, ,56 Csejti lapos 02629/38 szántó 20, ,86 Csejti lapos 02629/39 szántó 40, ,68 Csejti lapos 02693/5 szántó 34, ,16 Csejti lapos 02626/4 szántó 31, ,94 Csejti lapos 02750/9 szántó 6, ,47 Susány - zug 02253/13 szántó 0,4140 9,03 Dés - páskum Endrőd szántó 1, ,02 Körösladányi út mellett, tangazdasághoz közel Ebben az évben szeptember 30. napjával az alábbi termőföldek haszonbérleti szerződése jár le. Helyrajzi szám 075/24 075/42 082/16 Műv.ág Terület AK. A terület Bérleti Szerződés Bérlő elhelyezkedése díj lejár 0, ,78 Ipari Parktól nem szántó messze Csapó Elek ,3320 7,50 Ipari Parktól nem szántó messze Csapó Elek , ,85 Ipari Parktól nem szántó messze Csikós Edit A korábbi gyakorlatnak megfelelően javaslom a termőföldek visszavételét. A évben lejáró haszonbérelt termőföldeket az alábbi bérlők művelik. Giricz Máté illetve a Hanyecz és Társa Kft. által megművelt termőföldeken rizstermesztés folyik. A Németh Vince és Szujó Péter által használt termőföldeken gabonát termesztenek. A fenti földhaszonbérleti szerződések szeptember illetve október hónapokban lejárnak. A Hanyecz és Társa Kft. által művelt termőföldek esetében Gyomaendrőd Város Képviselő testülete elvi hozzájárulását adta ( 473/2014. (IX. 25.) önkormányzati határozat ) a 02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10 hrsz-ú termőföldek földhaszonbérletbe adásának nyílt árverésen történő meghirdetéséhez, amennyiben a bérleti jogviszony lejárat előtt bérlő kéri a pályázati forrásból megvalósítandó rekonstrukciós munkák elvégzéséhez az alábbi kiemelt feltételek mellett. 1. A bérleti jog időtartama: 10 év. 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rizsföldeken történő beruházáshoz a műszaki és pénzügyi tartalom ismeretében meg adja hozzájárulást. 3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem tart igényt a beruházásra, azt a bérleti jogviszony lejártát követően nem téríti meg a pályázónak. 4. Tekintettel a 10 éves hosszabbításra a piaci körülmények lényeges változása esetén felek kezdeményezhetik a bérleti díj felülvizsgálatát. A piaci körülmények lényeges változását idézheti elő az infláció, a gabona tőzsdei átlagárának jelentős növekedése, csökkenése, a minőségi vagy egyéb szabályozások miatti árváltozás, területalapú támogatás változása, amely a bérleti díj megfizetését nagyban befolyásolja stb. 5. A bérleti díj induló értékének meghatározása a meghirdetés időpontjában rendelkezésre álló piaci adatok alapján történik, amely nem lehet kevesebb az akkor érvényes földalapú támogatás összegénél. A társaság részéről még nem érkezett kérelem. A fenti évben lejáró bérleti szerződések azonnali hatállyal történő felbontása gazdasági év végére, vagyis szeptember illetve október hónapokkal a szerződésben rögzített esetekben lehetséges. 1. a haszonbérlő írásbeli figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a földet, és általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termelőképességét, 2. a haszonbérlő a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére az abban megjelölt megfelelő határidőn belül sem fizeti meg, 3. az ingatlanon a haszonbérbe adó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően, illetőleg az építésügyi szabályok megszegésével építkezett, műszaki munkát végzett, engedély nélkül fát kivágott vagy telepített, kutat létesített. 10

23 A haszonbérleti szerződés megszűnésének eseteit a földforgalmi törvény tételesen meghatározza. Így a haszonbérlet megszűnik 1. a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, a lejárat napján, 2. közös megegyezéssel, a szerződő felek által meghatározott napon, 3. a haszonbérlő gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnése napján, 4. a haszonbérlő természetes személy halálával, feltéve, hogy az örökösök a Ptk.-ban meghatározott felmondási jogukat az ott meghatározott határidőben gyakorolják, 5. azonnali hatályú felmondással, 6. a Földforgalmi törvényben meghatározott rendes felmondással (mivel a Ptk. alapján nem lehetne), 7. ha a föld természeti erő közvetlen behatása következtében egészben vagy jelentős részben a haszonbérleti szerződés szerinti hasznosításra tartósan alkalmatlanná válik. Az azonnali hatályú felmondási okok: A haszonbérbeadó részéről: Ha a haszonbérlő (ideértve az alhaszonbérlőt is) 1. az írásban közölt felhívás ellenére nem tesz eleget a hasznosítási kötelezettségének vagy olyan gazdálkodást folytat, amely veszélyezteti a föld termőképességét, 2. a haszonbérbeadó hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően a föld használatát másnak átengedte, más célra hasznosította, a föld művelési ágát megváltoztatta vagy a földet a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározottak szerint más célra hasznosította, 3. a természetvédelmi jogszabályok vagy a természetvédelmi hatóság jogszabály alapján hozott előírásaitól eltérő, illetőleg a természeti terület állagát vagy állapotát kedvezőtlenül befolyásoló tevékenységet folytat, továbbá, ha a természeti értékek fennmaradását bármely módon veszélyezteti, vagy 4. a haszonbért vagy a földdel kapcsolatos terheket a lejárat után, írásban közölt felszólítás ellenére, a felszólítás közlésétől számított 15 napon belül sem fizeti meg. Amennyiben az önkormányzat a földforgalmi törvényben meghatározott azonnali hatályú felmondási indokon kívül egyoldalúan kívánja megszűntetni a szerződést, akkor vállalnia kel annak következményeit, kártalanítás stb. A fentiek alapján nem javaslom a évben lejáró földhaszonbérleti szerződések azonnali hatályú felbontását az önkormányzat részéről. Természetesen közös megegyezéssel is fel lehet mondani a szerződést, amennyiben a bérlő ehhez hozzájárul. A létrehozandó Vagyonkezelő Kft.-nek való átadandó termőföld hasznosításának vizsgálata. A Vagyonkezelő Kft. a termőföldek vagyonkezelője lesz, a vagyonkezelői jog bejegyeztetésre kerül a földhivatali nyilvántartásba. Hogyan tudja hasznosítani a kft. a termőföldeket? 1. mezőgazdasági termelőszervezet: a mezőgazdasági igazgatási szerv által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek alapján nyilvántartásba vett, tagállami székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A mezőgazdasági termelőszövetkezet nyilvántartásba vételének feltételeit a Földforgalmi törvény az 5. -ban részletezi. Ezek olyan előírások, melyek személyi, technikai és egyéb feltételei nem állnak rendelkezésre. Továbbá a vagyonkezelő kft. tevékenységét erősen korlátozná. 2. Mint vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés alapján az önkormányzat hozzájárul a termőföldek haszonbérbe adásához. Ebben az esetben a kft. köt szerződéseket a haszonbérlőkkel. A terület alapú támogatás alakulása. Jelenleg az érvényben lévő haszonbérletbe adott termőföldek kivételével Gyomaendrőd Város Önkormányzata veszi igénybe a terület alapú támogatást, amely évben várhatóan a bejelentett 200,1 ha után 13,5 millió Ft-ot jelent. A vagyonkezelésbe adott termőföldek után az önkormányzat elesik a terület alapú támogatástól. A Vagyonkezelő Kft.-nek haszonbérleti díj bevétele keletkezik. Azt, hogy az önkormányzat esetleg milyen módon tud részesülni a termőföldek hasznosításából külön kell vizsgálni. Ebben az esetben lehetőségként felmerülhet a termőföldek után az önkormányzat részéről a vagyonkezelői jog ellenértékének a meghatározása évenként. Az évenkénti vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása a földhaszonbér mértékéhez igazodna. Ehhez javaslom az önkormányzat könyvvizsgálóinak a véleményét kikérni. Az előterjesztés mellékletét képezi a kimutatás a termőföldekről, amely az alapadatok mellett tartalmazza a területi elhelyezkedést, a hasznosítóját, bérlet esetén a bérleti díjat. 1. döntési javaslat 11

24 "Termőföldek visszavétele haszonbéréetből" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szeptember 30. napjával lejáró, alábbiakban részletezett haszonbérletbe adott termőföldeket visszaveszi a bérlőktől. Helyrajzi szám Művelési ág Terület AK. Szerződés lejár 075/24 szántó 0, , /42 szántó 0,3320 7, /16 szántó 5, , Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 2. döntési javaslat "Haszonbérleti szerződések felbontása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kezdeményezi a még érvényben lévő földhaszonbérleti szerződések egyoldalú felbontását. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 3. döntési javaslat "Termőföldek vagyonkezelői jogának ellenértéke" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megalakuló Vagyonkezelő Kft.-nek átadásra tervezett termőföldekkel kapcsolatban kéri a könyvvizsgálókat, hogy adjanak szakvéleményt arról, hogy a Vagyonkezelő Kft. által hasznosított termőföldek után befolyt haszonbérleti díj mértékével szemben a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása milyen módon történjen. Határidők, felelősök: 12

25 Határidő: azonnal 13

26 Kimutatás Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező termőföldekről, azok hasznosításáról április 20-i állapot Helyrajzi szám műv.ág jel min.o. terület ak. a terület elhelyezkedése bérlő, használó egyéb jogcím bérleti díj szerződés megjegyzés GYOMAENDRŐD/Z/8028 szántó b 3 0, ,78 Bacslaposi u éves szerződéssel eladva Sarkadi Mónika GYOMAENDRŐD/Z/8176 szántó b 3 0,2729 9,25 Kör utca éves szerződéssel eladva Vig Erzsébet GYOMAENDRŐD/K/2629/34 szántó a 5 1, ,33 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó a 2 0,1054 4,40 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó a 4 13, ,86 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó h 5 8, ,19 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/Z/14704/1 szántó 6 1, ,02 Bethlen tangazdasághoz közel használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2155/7 szántó 2 0, ,28 szarvasi dülök mellett önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2155/7 szántó 3 0, ,44 volt pedagógus föld önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2155/7 szántó 4 0,0525 1,19 volt pedagógus föld önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2754/3 szántó a 3 4, ,34 Susány - zug Bíró Imre GYOMAENDRŐD/K/2754/3 szántó a 4 4, ,30 Susány - zug Bíró Imre GYOMAENDRŐD/K/2754/3 szántó a 5 2, ,81 Susány - zug Bíró Imre GYOMAENDRŐD/K/2754/3 szántó d 3 2, ,74 Susány - zug Bíró Imre GYOMAENDRŐD/K/2754/3 szántó d 4 1, ,75 Susány - zug Bíró Imre GYOMAENDRŐD/K/2754/3 szántó d 5 1, ,16 Susány - zug Bíró Imre GYOMAENDRŐD/K/1278/5 szántó 5 0, ,01 Póhalom használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/1482/2 szántó 6 0,5755 7,02 Cebál-Bala használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/14002 szántó a 3 7, ,86 Fattyasi veteményes csak területrész bérelnek sok a terménylopás GYOMAENDRŐD/Z/14002 szántó a 4 2, ,20 Fattyasi veteményes csak területrész bérelnek iszaplerakásra kijelölt terület GYOMAENDRŐD/K/75/24 szántó 4 0, ,78 Ipari Parktól nem messze Csapó Elek GYOMAENDRŐD/K/75/42 szántó 4 0,3320 7,50 Ipari Parktól nem messze Csapó Elek GYOMAENDRŐD/K/82/16 szántó 4 0, ,70 Ipari Parktól nem messze Csikós Edit GYOMAENDRŐD/K/82/16 szántó 5 1, ,33 Ipari Parktól nem messze Csikós Edit GYOMAENDRŐD/K/82/16 szántó 6 3, ,82 Ipari Parktól nem messze Csikós Edit GYOMAENDRŐD/K/2691/6 szántó a 3 0,0400 1,36 Csejti lapos használaton kívül GYOMAENDRŐD/B/7681/5 szántó 5 3, ,52 Nagylapos Farkas Sándorné Ft GYOMAENDRŐD/K/2693/5 szántó a 5 7, ,68 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2693/5 szántó a 7 5, ,42 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2693/5 szántó a 4 10, ,05 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2693/5 szántó a 6 10, ,70 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2284/14 szántó a 4 9, ,12 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2284/14 szántó a 5 4, ,01 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2284/17 szántó a 4 4, ,86 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2284/17 szántó a 5 3, ,00 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2287/5 szántó a 4 10, ,60 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2287/5 szántó a 5 0, ,27 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2290/2 szántó 4 10, ,38 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2290/2 szántó 5 10, ,95 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2290/3 szántó a 4 10, ,29 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2290/3 szántó a 5 7, ,08 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2294/10 szántó a 4 2, ,50 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/10 szántó a 5 6, ,55 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/6 szántó 4 0, ,63 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/6 szántó 5 0,3840 6,68 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/7 szántó a 5 1, ,33 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/7 szántó a 4 12, ,29 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/8 szántó a 4 9, ,39 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/8 szántó a 5 4, ,33 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft AK/kg lejár

27 GYOMAENDRŐD/K/2294/9 szántó a 4 1, ,67 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2294/9 szántó a 5 8, ,01 Dés - páskum Hanyecz és Társa Kft GYOMAENDRŐD/K/2155/7 szántó 1 22, ,37 volt pedagógus föld önkormányzat GYOMAENDRŐD/B/6765/7 szántó 3 0, ,67 Fűzfás - zug használaton kívül GYOMAENDRŐD/B/6765/7 szántó 2 1, ,83 Fűzfás - zug használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2750/9 szántó a 3 3, ,76 Susány - zug önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2750/9 szántó a 4 2, ,70 Susány - zug önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2750/9 szántó a 5 0, ,00 Susány - zug önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2626/4 szántó a 5 9, ,11 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2626/4 szántó a 6 22, ,88 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/1128/3 szántó 4 0, ,79 Régi vasúti pálya nem hasznosítható GYOMAENDRŐD/K/2155/4 szántó 1 0, ,51 volt pedagógus föld területén önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2253/13 szántó 4 0,3503 7,92 Dés - páskum önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2253/13 szántó 5 0,0637 1,11 Dés - páskum önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2299/13 szántó 5 2, ,91 Fazekas - zug használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2365/10 szántó 5 0,1992 3,47 Szabadstrand, Endrőd parkoló Pájer strand GYOMAENDRŐD/K/2691/6 szántó a 4 0,0265 0,59 Csejti lapos használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2691/6 szántó a 5 0,0778 1,35 Csejti lapos használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2691/6 szántó a 6 0,0928 1,13 Csejti lapos használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2724 szántó 4 0,0130 0,29 Madarásztanya, Koplaló használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2765/6 szántó 4 0,2431 5,49 Tövishát, csatorna szélén, Dögösnél használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2774/12 szántó a 4 0,2067 4,67 Tövishát, földút szélén használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2774/12 szántó a 5 0,2254 3,92 Tövishát, Földút szélén használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/28/2 szántó a 5 0,0206 0,35 árterület, a Cigányvárostól nem használt, használaton kívül hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/K/296/12 szántó 2 0,0959 3,99 Csárdaszállás közig.hat. közel szomszédok művelik GYOMAENDRŐD/Z/13103/1 szántó 7 0,2536 1,42 Fűzfás - zug használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/13444 szántó 4 0,2216 5,01 Újkert - sor használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/13458 szántó 4 0,2068 4,67 Újkert - sor használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/13473/3 szántó 4 0,3420 7,73 Újkert - sor használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/13485 szántó 4 0,1543 3,49 Újkert - sor használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/13510 szántó 4 0,1622 3,66 Újkert - sor használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/13845 szántó 3 0,2928 9,93 Csepüskert használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/14001 szántó 4 0,3496 7,90 Pocos - zug, gyepes terület használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/14003/3 szántó 4 1, ,32 Pocos - zug, gyepes terület használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/15053/1 szántó 3 0, ,87 Pap - zug, űdülők kezdete az üdülő tulajdonosok GYOMAENDRŐD/Z/15060/3 szántó 6 0,2268 2,77 Bónom külső, út mellett feltehetően a szomszéd GYOMAENDRŐD/Z/15060/52 szántó 6 0,7093 8,65 Bónom külső csatornapart üdülő tulajdonosok tartják rendben GYOMAENDRŐD/Z/8163 szántó 2 0, ,17 Öregszölö Kovács István kaszálja GYOMAENDRŐD/Z/8652 szántó 4 0,1857 4,19 Öregszölö Szilágyi János kaszálja GYOMAENDRŐD/Z/8861 szántó 6 0,1859 2,27 Bónom - zug Zöldpark Kft. Homoktővis GYOMAENDRŐD/Z/8862 szántó 6 0,1859 2,27 Bónom - zug Zöldpark Kft. Homoktővis GYOMAENDRŐD/Z/8863 szántó 6 0,1715 2,09 Bónom - zug, nem vízp. Zöldpark Kft. Homoktővis GYOMAENDRŐD/Z/8864 szántó 6 0,1715 2,09 Bónom - zug, nem vízp. Zöldpark Kft. Homoktővis GYOMAENDRŐD/Z/9040 szántó 3 0,2021 6,85 Kocsorhegy, III.ker 40. használaton kívül belvízes tanyához tartozó GYOMAENDRŐD/Z/9186 szántó 4 0,2438 5,51 Kocsorhegy használaton kívül belvízes tanyához tartozó GYOMAENDRŐD/Z/9875 szántó b 2 0, ,78 Kocsorhegy nem művelt tanyához tart GYOMAENDRŐD/K/2667/9 szántó a 2 0, ,67 Szentmiklós Németh Vince és Szujó Péter GYOMAENDRŐD/K/2667/9 szántó a 3 1, ,24 Szentmiklós Németh Vince és Szujó Péter GYOMAENDRŐD/K/2667/9 szántó a 4 3, ,88 Szentmiklós Németh Vince és Szujó Péter GYOMAENDRŐD/K/2667/9 szántó a 5 0, ,73 Szentmiklós Németh Vince és Szujó Péter GYOMAENDRŐD/Z/8406 szántó b 4 0, ,39 Kondorosi u. 1. ÖNO használja GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó a 5 13, ,76 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó a 6 11, ,27 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó a 7 5, ,83 Csejti lapos önkormányzat

28 GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó h 4 1, ,11 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2629/38 szántó h 6 0,1515 1,85 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/K/155/17 szántó a 1 3, ,96 Hunya alatt önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/155/17 szántó a 2 25, ,29 Hunya alatt önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/155/17 szántó a 3 2, ,23 Hunya alatt önkormányzat GYOMAENDRŐD/Z/8694 szántó b 4 0,2110 4,77 Álmosdomb utca 26. szoc. bérlakás GYOMAENDRŐD/Z/8943 szántó 2 0,1784 7,44 Bónom - zug, nem vízp. Tímár Attila GYOMAENDRŐD/K/2754/1 szántó a 4 8, ,51 Susány - zug Ugrai László GYOMAENDRŐD/K/2754/1 szántó a 5 5, ,88 Susány - zug Ugrai László GYOMAENDRŐD/K/2754/1 szántó d 3 1, ,86 Susány - zug Ugrai László GYOMAENDRŐD/K/2754/1 szántó d 4 1, ,49 Susány - zug Ugrai László GYOMAENDRŐD/K/2754/1 szántó d 5 0, ,38 Susány - zug Ugrai László GYOMAENDRŐD/K/2754/1 szántó a 3 4, ,66 Susány - zug Ugrai László Szántó összesen: 387, ,38 GYOMAENDRŐD/B/6102 gyep (legelő) 4 1,0769 5,60 Orgona és a Kenderáztató hivatal kaszáltatja utcák közötti terület GYOMAENDRŐD/K/2229/9 gyep (legelő) 2 0,2381 3,71 Szennyvíztelephez közel a töltés és út között nem hasznosítható GYOMAENDRŐD/K/2284/17 gyep (legelő) c 4 0,2246 1,17 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2284/19 gyep (legelő) 4 1,3686 7,12 Dés - páskum Giricz Máté GYOMAENDRŐD/K/2287/4 gyep (legelő) b 3 0,1160 1,01 Dés - páskum, vékony csík nem hasznosítható GYOMAENDRŐD/K/2289/2 gyep (legelő) 2 0,5440 8,49 Dés - páskum, vékony csík nem hasznosítható GYOMAENDRŐD/K/2291/1 gyep (legelő) 3 0,9014 7,84 Dés - páskum, rizsföldek mellett nem hasznosítható GYOMAENDRŐD/K/2420/4 gyep (legelő) 3 0,9177 7,98 Nagylapostól nem messze, faluszél anyaggödör van benne GYOMAENDRŐD/K/2426/17 gyep (legelő) 2 0,0280 0,44 Vitézdüllő használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2460 gyep (legelő) b 2 0,6315 9,85 Koplaló, simai domb, régi mezőtúri út elágazás művelhetetlen, szomszédok kaszálják GYOMAENDRŐD/K/2629/34 gyep (legelő) c 3 3, ,23 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2629/38 gyep (legelő) g 3 7, ,55 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/K/2629/38 gyep (legelő) k 3 3, ,60 Csejti lapos Raduska Lajos GYOMAENDRŐD/K/2629/39 gyep (legelő) a 4 19, ,43 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2629/39 gyep (legelő) a 5 3,6315 5,81 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2629/39 gyep (legelő) a 3 17, ,44 Csejti lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/2667/9 gyep (legelő) c 3 0,1120 0,97 Szentmiklós Németh Vince és Szujó Péter GYOMAENDRŐD/K/2691/6 gyep (legelő) d 2 0,0010 0,01 Csejti lapos használaton kívül GYOMAENDRŐD/K/2754/5 gyep (legelő) 3 1, ,48 Susány - zug Gyulai vízműtársulat töltés oldala GYOMAENDRŐD/K/28/2 gyep (legelő) b 3 0,0176 0,15 árterület hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/14879/7 gyep (legelő) 4 0,4718 2,45 Csepüs-Bánom, töltés mellt vékony csík művelhetelen, közmunkások kaszálják GYOMAENDRŐD/Z/14879/8 gyep (legelő) 4 0,3125 1,63 Csepüs-Bánom, kerékpár és köves út közöti rész művelhetelen, közmunkások kaszálják GYOMAENDRŐD/Z/15187 gyep (legelő) 4 1,1716 6,09 Kecsegés - zug, vízpari elnyuló rész kerttulajdonsok tartják rendben GYOMAENDRŐD/Z/8801 gyep (legelő) 3 0,1637 1,42 Álmosdomb u éves szerzdőés Vig család gyep, legelő összesen. 64, ,47 GYOMAENDRŐD/B/668/4 erdő 2 5, ,51 Kazinczy Ferenc utca mellett természetes állapot, nincs használatba adva GYOMAENDRŐD/K/1254/6 erdő 2 0,7316 5,12 Görögállás természetes állapot, nincs használatba adva GYOMAENDRŐD/K/2173/1 erdő 2 0,3132 2,19 Polyák halom természetes állapot, nincs használatba adva GYOMAENDRŐD/K/2693/5 erdő b 2 0,0441 0,31 Csejt lapos önkormányzat GYOMAENDRŐD/K/28/2 erdő c 2 0,0029 0,02 árterület természetes állapot, nincs használatba adva GYOMAENDRŐD/K/2809 erdő c 2 0,8938 6,26 Bónom - zug természetes állapot, nincs használatba adva GYOMAENDRŐD/K/2819 erdő 2 0,1873 1,31 Bónom - zug, a valóságban nem erdő önkormányzat GYOMAENDRŐD/Z/13728 erdő 2 0,5609 3,93 Csepüskert, Mezőber.út mellett természetes állapot, nincs használatba adva Erdő összesen: 8, ,65 GYOMAENDRŐD/Z/10078 gyümölcsös 2 0,0352 0,92 Endrőd alatt, belter. Polányi út mellet Petrovszki a szomszéd GYOMAENDRŐD/Z/14051 gyümölcsös 2 0,0647 1,69 Bánom kert, belter. Közel, út szeli át termszetes állapot, nincs bérebadva GYOMAENDRŐD/Z/8601 gyümölcsös b 2 0,2193 5,72 Álmosdomb u éves szerzdőés Vig család

29 Gyümölcsös összesen: 0,3192 8,33 GYOMAENDRŐD/Z/13109/1 kert 2 0,0525 1,37 ártér, Gyoma használaton kívül A szomszéd telektulaj- a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13112/1 kert 2 0,0518 1,35 ártér, Gyoma használaton kívül donosok tartják a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13131 kert 2 0,0673 1,76 ártér, Gyoma használaton kívül rendben a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13137 kert 2 0,0485 1,26 ártér, Gyoma használaton kívül a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13143 kert 2 0,0555 1,44 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13146 kert 2 0,0249 0,65 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13150 kert 2 0,0478 1,24 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13157 kert 2 0,0642 1,67 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13165 kert 2 0,1072 2,80 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13171 kert 2 0,0975 2,54 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13179 kert 2 0,1360 3,55 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13197 kert 2 0,0386 1,00 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13205 kert 2 0,1690 0,43 ártér, Gyoma használaton kívül " a hasznosítása korlátozott GYOMAENDRŐD/Z/13743 kert 2 0,0223 0,58 Csepüskert használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/14008/2 kert 2 0,0266 0,69 Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett ingatlantulajdonosok GYOMAENDRŐD/Z/15057/4 kert 2 0,0836 2,18 Pap - zug, nem vízparti, töltés, mellett telektulajdonosok GYOMAENDRŐD/Z/15632 kert 2 0,0807 2,11 Dan - zug, nem vízpari nem művelt erősen cserjés GYOMAENDRŐD/Z/15653 kert 2 0,0915 2,39 Dan - zug, nem vízpari nem művelt erősen cserjés GYOMAENDRŐD/Z/8083 kert 2 0,0874 2,28 Öregszölő, vékony csík használaton kívül GYOMAENDRŐD/Z/8402 kert 2 0,0424 1,11 ÖNO Kondorosi út 1. ÖNO Kert összesen: 1, ,40 GYOMAENDRŐD/K/2809 nádas b 2 1, ,57 Bónom - zug holtág egyesület GYOMAENDRŐD/K/389 nádas b 2 0,7275 7,57 Torzsás - zug holtág egyesület Nádas összesen: 2, ,14 Mindösszesen: 465, ,37 átlagaranykorona érték 20,56 készítette: Csényi István ügyintéző

30 ELŐTERJESZTÉS A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június 15-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Orvosi rendelők felújítás Készítette: Pardi László Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A februári KT ülésen a T Képviselő-testület támogatta az önkormányzati háziorvosi rendelők felújításának előkészítését. Első lépésként megrendelésre került a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3. szám alatti orvosi rendelő felújítási tanulmányterve a Bárdi Tervező és Beruházó Bt-től. Az elkészült tanulmánytervek a befejezés előtt egy többlépcsős egyeztetésen estek át, mely során az ÁNTSZ, a Városi Egészségügyi Intézmény és a Hivatal is véleményezte az előzetes terveket. Ezek az észrevételek átvezetésre kerültek a végleges dokumentációba is. A tanulmányterv tartalma, felépítése o Tervezői program ismertetése o A meglévő épületek állapotának és funkciójának felmérése. o Kialakítandó műszaki tartalom ismertetése o hőszigetelés o nyílászáró csere o burkolat felújítás o fűtés korszerűsítés o funkcionális átalakítások, bővítések o akadálymentesítés o jármű parkolás, tárolás o Állapot tervek, vázlattervek o Akadálymentesítés o Épületgépészet o Energetikai tanulmány o Tervezői költségbecslés A tervezett munkálatok rövid összefoglalása Fő út 3. o A meglévő épület külső homlokzati hőszigetelése o Belső burkolatok felújítása o Födém szigetelés o Nyílászáró csere o Fűtés korszerűsítés o Akadálymentesítés o Épületgépészeti átalakítás o Épületbővítés a fogorvosi rendelők számára o Belső parkolás fejlesztése Energetika: Az elkészült energetikai tanulmány alapján az épület G energetikai besorolású. A tervezett energetikai fejlesztéseknek köszönhetően az épület várható energetikai besorolása B kategóriára fog változni. A tervezett felújítási, átalakítási és bővítési munkálatok tervezett bruttó költsége: Ft Dr. Pikó Béla 3. o A meglévő épület külső homlokzati hőszigetelése o Belső burkolatok felújítása o Födém szigetelés o Nyílászáró csere o Fűtés korszerűsítés 14

31 o Akadálymentesítés o Épületgépészeti átalakítás o Épületbővítés a fogorvosi rendelők számára o Belső parkolás fejlesztése Energetika: Az elkészült energetikai tanulmány alapján az épület F energetikai besorolású. A tervezett energetikai fejlesztéseknek köszönhetően az épület várható energetikai besorolása A+ kategóriára fog változni. A tervezett felújítási, átalakítási és bővítési munkálatok tervezett bruttó költsége: Ft A tervezési feladat az állapotfelmérésre és a megvalósítandó műszaki tartalomra vonatkozó javaslat tételre szólt. Az elkészült dokumentáció a csatolt mellékletben megtalálható, vagy személyesen megtekinthető a Városüzemeltetési osztályon. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, hogy a beruházást a fent bemutatott műszaki tartalom és tervezői költségbecslés tükrében is folytatni kívánja úgy a korábban bekért ajánlatok alapján megköthető a 2. tervezési fázisra (engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítésére) vonatkozó szerződés. A tervezési díjak: Fő út 3.: Ft + Áfa Dr Pikó Béla u. 3.: Ft + Áfa Összesen: Ft + áfa, azaz bruttó Ft. Döntési javaslat "Tovább tervezés támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Fő út 3. szám alatti és a Dr. Pikó Béla utca 3 szám alatti orvosi rendelők komplex felújítását. Az engedélyezési terv szintű tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó Ft-ot a évi költségvetésben TOP és egyéb pályázatok előkészítésére elkülönített forrás terhére biztosítsa. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Toldi Balázs Hivatali felelős: Pardi László 15

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 3-án 8 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 31-én 13:30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1991. (XII. 23.) számú rendelete a helyi adók bevezetéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. május 22-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. június 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 28. szám 2015. december 18. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. január 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. január 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség I. határozati javaslat Egyszerű többség II. határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 14/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete. a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (XII.28) Önk. rendelete a helyi adókról Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Hatv.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. A rendelet hatálya Onga közigazgatási területére terjed ki. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA Onga Községi Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló - többször módosított - 6/1991. (XII.16.) sz. RENDELETE a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege - (2004. december 15.-én hatályos) Bevezető

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK. 2012. szeptember 28-i rendes ÜLÉSÉRE AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 203. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1

1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1994. évi LV. törvény 1994. évi LV. törvény a termőföldről 1 A 2011.8.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény hatálya............ 1 Fogalommeghatározások........

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. március 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. március 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. június 21-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző, GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 24/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 29-i üléséről a Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2016. január 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1. Mit kell tartalmaznia a közterület-használatról szóló rendelet fogalommeghatározásának?

1. Mit kell tartalmaznia a közterület-használatról szóló rendelet fogalommeghatározásának? 1. Mit kell tartalmaznia a közterület-használatról szóló rendelet fogalommeghatározásának? Az Alkotmánybíróság határozatában rámutatott a közterületnek tehát a törvény által pontosan meghatározott fogalmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. április 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. április 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. április 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 271/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. január 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetési előirányzat a "Településfejlesztési koncepció" elkészítésére

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 939/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. június 25-én (csütörtök),

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, 2013. december 6. Lehóczkiné Timár Irén s.k. bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, 2013. december 6. Lehóczkiné Timár Irén s.k. bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. május 18-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. június 18-án (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben