M E G H Í V Ó október 19-én órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor"

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság október 19-én órakor kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Napirend: 1. CSODA-VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme bölcsődei feladatellátási megállapodás meghosszabbítása, önkormányzati támogatás mértékének növelése valamint vízhez szoktatás támogatásának ügyében 2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása 3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása 4. A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása 5. A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása 6. Autóbusz jegyár változás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 8. A kibocsátott kötvény kamatkockázatának mérséklése 9. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és hozzá kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek közötti megállapodások 10. Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének működési minőségirányítási programja alapján készült éves beszámoló, esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok áttekintése 11. Putnoki László képviselő interpellációja helyi vállalkozások védelme érdekében 12. Gyomaendrődi Ipari Park helyzetéről beszámoló 13. "Gyomaendrőd Város Idősekéért" Elismerő Oklevél adományozása (zárt ülés) Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, október 15. Szabó Balázsné s.k. Biz. elnök

2 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Készítette: Tóthné Rojik Edit CSODA-VÁR GYermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme bölcsődei feladatellátási megállapodás meghosszabbítása, önkormányzati támogatás mértékének növelése valamint vízhez szoktatás támgoatásának ügyében Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Nagyné Simon Mária a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kuratóriumának képviselője bölcsődei feladatellátás tekintetében feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítása és önkormányzati támogatás felülvizsgálata ügyében kérelmet nyújtott be, majd egy későbbi levélben, a Szakmai programjában rögzített vízhez szoktatás illetve úszásoktatás költségeinek támogatására nyújtotta be kérelmét Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. A kérelmek az előterjesztés 1. számú és 3. számú mellékletében olvashatók. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Csoda Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal (képviselője Nagyné Simon Mária Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.) bölcsődei feladat-ellátás teljesítésére megállapodást kötött, a 292/2006. (XI. 02) Kt számú határozat alapján. A Szerződés Közhasznú Tevékenység Ellátására határozott időre szól, január 02. napjától december 30. napjáig. A 292/2006. (XI. 02) Kt. sz. határozat alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a CSODA- VÁR Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány számára a bölcsőde kialakításához, a szolgáltatás megindításához Ft összegű visszatérítendő támogatást állapított meg 5 éves időtartamra, a december 4.-én keltezett szerződésben foglalt feltételekkel (a törlesztő rész: Ft/év). A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány március 14.-én kelt - és jelenleg is érvényes - Szerződés Közhasznú tevékenység ellátására évi módosítás alapján gyermekenként évben Ft Önkormányzati támogatásban részesül ( *10fő*12hó= Ft/év). Az alapítvány a bölcsődei feladatok mellett családi napközbeni gyermekellátást is biztosít (mely létszám után önkormányzati támogatásban nem részesül) a gyomaendrődi családok számára. A növekedett bölcsődés gyermeklétszám következtében, új intézményépületet nyitott az alapítvány, amelyhez a működési engedélyt megkérte. A működési engedély - II-2/ /2008. számon december 13. napjától november 30. napjáig, határozott időre engedélyezi a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.) által fenntartott Bölcsőde (5502 Gyomaendrőd, Fő út 50. sz.) működését 2 bölcsődei csoportban, 20 fővel. A működési engedély az előterjesztés 2. számú mellékletében olvasható. Az érvényben lévő önkormányzati támogatás 10 gyermek esetében: *10fő*12hó= Ft/év Az érvényben lévő önkormányzati 2

4 támogatás 20 gyermek esetében: *20fő*12hó= Ft/év. Az érvényben lévő önkormányzati támogatás Ft/év-es többlet kiadás terheli, amennyiben a megnövekedett létszám függvényében elfogadásra kerül a támogatás mértéke. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008.(IX. 25 )Gye. Kt. határozata alapján a 2009/2010-es tanévben is támogatást nyújt a városban működő óvodák, oktatási intézmények - nevelési illetve pedagógiai programjában rögzített vízhez szoktatás illetve úszásoktatás biztosításához, az intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára. A Liget Fürdő Kft. minden gyermekek számára 600 Ft/tanuló, gyermek fürdőbelépő megfizetése ellenében biztosítja a szolgáltatást. Az óvodák a tényleges igénybevétel alapján tovább számlázzák azt az önkormányzat felé, legkésőbb december 31.-ig és június 30. ig. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, a számla mellé minden esetben kimutatást kell mellékelni az úszásoktatásban részt vevő gyermekekről. A nagycsoportos korú óvodás gyermekek vesznek részt a nevelési illetve pedagógiai programban rögzített vízhez szoktatásban illetve úszásoktatásban. A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány Bölcsődei (engedélyezett létszám: 20 fő) és Családi napközi (engedélyezett létszám: 14 fő) feladatokat lát el. A kérelmező 12 fő vízhez szoktatás illetve úszásoktatás támogatását kéri, melynek költség vonzatát a következő táblázat tartalmazza: Intézmény megnevezése Úszásoktatásba bevont gyermekek száma (fő) Hány alkalommal veszik igénybe a szolgáltatást Havonta hány főt érint Fürdőhasználat éves költsége 8 hó*fő*600 Ft Csoda-Vár Gyermekcentrum Bölcsőde- Családi napközi 12 Heti egy alkalom 12*4=48 8*48 fő*600 Ft= Ft Az Alapítvány képviseletében, Nagyné Simon Mária kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bölcsődei feladat-ellátási megállapodást meghosszabbítani szíveskedjenek és vizsgálják felül a megnövekedett - engedélyezett gyermeklétszám ellátása után nyújtható Önkormányzati támogatás mértékét, valamint a vízhez szoktatás támogatását lehetőségét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az elterjesztést megtárgyalni és a bizottságok javaslata alapján a határozati javaslatokat elfogadni. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1. döntési javaslat 3

5 "Feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítsa" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (képviselője: Nagyné Simon Mária 5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20. sz.) feladat-ellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét támogassa, az alábbi szerződés tervezet alapján: SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA évi módosítás TERVEZET amely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozat alapján - egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó, - másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 20., képviseli: Nagyné Simon Mária mint átvevő, továbbiakban Átvevő között a Ptk. 59. (1) bekezdés alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: Előzmények: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Kilián tér 20. szám alatt található 10 férőhelyes bölcsödében bölcsődei szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést kötött. A közhasznúsági szerződés február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A szerződés 9. pontja a 9/2008.(II. 29.) Gye. Kt. számú rendelet 20. számú melléklete alapján március 14.-én módosításra került. 1./ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 5./ pontja alapján, a szerződést a felek /2009.(X.29.)Gye. Kt. számú határozat alapján, határozott időre november 30. napjáig kötik. Rendkívüli felmondási okot képez, ha a működési engedélyt az alapítvány bármely okból elveszti. A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 4

6 A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Gyomaendrőd, november.. Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány képviselője: Nagyné Simon Mária Várfi András polgármester Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 2. döntési javaslat "Önkormányzati támgoatás mértékének növelése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyendi, Kisebbségi, Oktatási és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsődei létszám növekedést a II-2/ /2008. számú működési engedélye alapján megismerte és 20 fő létszámában fogadja el az Önkormányzati támogatás növelését. Kérje fel Várfi András polgármester urat, hogy a évi költségvetési rendelet tervezet készítése során a fenti támogatás-növekedést vegye figyelembe, továbbá a évi költségvetési rendelet elfogadását követően kösse meg a módosításról szóló támogatási szerződést a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 3. döntési javaslat "Úszásoktatás támogatása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. 5

7 Megszavazandó alternatívák: A) alternatíva Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenőlésgi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2009/2010. nevelési évben November 01. napjától térítse meg a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit, amennyiben az intézmény vállalja az úszásoktatás megszervezését. Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel, melyet a számla mellékleteként csatolt havonkénti kimutatással kell alátámasztani. Az elszámolás időpontjai: december 31. és június 30. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelje el, hogy a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde - éves beszámolója térjen ki az úszásoktatás hatékonyságának elemzésére. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde által úszásoktatás címén megjelenő többlet kiadás fedezetéül, a Liget Fürdő Kft. Önkormányzat felé fennálló 12,5 M Ft összegű hitelt jelöjei meg. Határidők, felelősök: B) alternatíva Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 2009/2010. nevelési évben ne térítsei meg a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által fenntartott Bölcsőde úszásoktatással kapcsolatos fürdőhasználati költségeit. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 6

8

9

10

11

12

13

14 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Készítette: Megyeri László aljegyző Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítását részben jogszabályi, részben a Képviselő-testület működésének metodikájában bekövetkezett rendszerszintű változások indukálják. Az elektronikus ügyintézésre általában, és az ezen nyújtott szolgáltatásokra európai uniós és magyar jogszabályok is vannak, amelyek afelé terelik a közigazgatást, hogy minél kisebb mértékben kerüljön korlátozásra az elektronikus ügyintézés igénybevételének lehetősége és szorítsa a közigazgatási szerveket ennek minél teljesebb körűvé tételére. Az elektronikus ügyintézést szabályozó EU joganyagban a hatályos Irányelv 8. cikke a határon átnyúló szolgáltatásoknál nem engedi meg az elektronikus ügyintézés kizárását. A hazai joganyag a Ket. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény) ezen a területen változott két tekintetben, mivel az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendeleteket deregulálni kell, illetve a Ket. 28/B. (2) bekezdése felhatalmazást ad önkormányzati hatósági ügyekben arra, hogy az önkormányzat az önkormányzati hatósági ügyekben a törvényben foglaltaktól eltérően szabályozza a kérelmező ügyfél elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó jogát. A Ket. novella 28/B. (2) bekezdése tehát egy új rendeletalkotási tárgykört nevesít; ez azonban nem kötelező, hanem lehetséges rendeletalkotási tárgy. A mostani SzMSz módosításban javasoljuk az eddig fenntartott tiltás és korlátozás feloldását az önkormányzati hatósági ügyekben is. Az SzMSz módosítását érintő másik kérdés a Bizottság Elnöki Munkacsoport jogállását változtatja meg. Az SzMSz 11/A. -ban szabályozott 'szuper bizottság' a jövőben nem véleményezne minden 'napi' kérdést, azaz nem kerülne összehívásra havi rendszerességgel. Ez az interbizottsági előkészítő munkacsoport csak a valóban fajsúlyos, nagy horderejű, vagy politikai konszenzust is igénylő kérdésekben működne a jövőben a jelenleg érvényes működési szabályokkal. A harmadik módosítási tárgykör az ülés előkészítése. Az ÁROP program keretében olyan elektronikus alkalmazás kerül bevezetésre amely a testületi ülések előkészítésének új technológiáját vezeti be. Az ülés előkészítés és vezetés új technológiája miatt kell az élethez igazítani a szervezeti szabályt is. A fentiek miatt az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: TERVEZET.../2009. (...) Gye. Kt. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosításáról az alábbiakat rendeli. 1. Az SZMSZ 29/A. (1) bekezdése hatályát veszti. 2. Az SZMSZ 11/A. helyébe a következő rendelkezés lép. "11/A. (1) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben, továbbá az ipari park befektetői ajánlatok értékelésében a polgármester tevékenységét munkacsoportok segítik. 7

15 (2) Az önkormányzat stratégiailag fontos vagy politikai konszenzust igénylő kérdéseiben előzetesen állást foglalhat és döntésjavaslatot dolgozhat ki az alpolgármester(ek)ből, bizottsági elnökből és jegyzőből álló munkacsoport (a továbbiakban: Bizottság Elnöki Munkacsoport). (3) A Bizottság Elnöki Munkacsoportnak a mindenkori polgármester, alpolgármester(ek), állandó bizottságok elnökei és a jegyző a tagja. (4) Az ipari parkban befektetni szándékozó vállalkozói ajánlatok előzetes értékelését három főből álló Ipari Park Munkacsoport látja el. Az Ipari Park Munkacsoport a polgármesterből és az általa felkért személyekből áll. (5) A Bizottság Elnöki Munkacsoportot, valamint az Ipari Park Munkacsoportot szükség szerint a polgármester hívja össze és vezeti az ülését. Az ülés összehívására, vezetésére és dokumentálására egyébként a Képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 4. E rendelet november 1-én léphatályba. Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet megalkotásra javasolja a Képviselő-testület felé. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 8

16 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet ismételt felülvizsgálatát az indokolja, DARÁH célvizsgálatot végzett a Békés Megyei települési önkormányzatok szociális és állattartással kapcsolatos rendeleteinek jogszerűségével kapcsolatban, és a helyi rendeletek felülvizsgálatát javasolja a települési önkormányzatok számára. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő-Testület számára: A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály évi III. törvény. A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3. (1) bekezdése) A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezni. A R. 19. (1)-(2) bekezdéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, amelyek ellentétesek az Szt. 7. (1) bekezdésével. (pl. 1 naptári éven belül ugyanaz a család max. 3 alkalommal részesíthető segélyben; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család, személy évente max. 2 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben) javasoljuk a fenti paragrafus hatályon kívül helyezését, valamint szükséges a többletkiadásokra adható átmeneti segélyezés feltételeit is átalakítani. A R. jelenleg hatályos rendelkezései alapján legalább 8 napot meghaladó betegség vagy kórházi gyógykezelés költségei miatt illetve temetési kiadások miatt átmeneti segélyben maximum évi három alkalommal kell részesíteni azt a személyt akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot. Különös méltányosságból átmeneti segélyben részesíthető évente egy alkalommal az a kérelmező, akinek a a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot. Javasoljuk a rendeletet az alábbiak szerint módosítani: Átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező (aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt nem tud gondoskodni), akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, egyedül élő személy esetében Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal. Elismert többletkiadások: legalább 5 napot elérő kórházi kezelés, valamint közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. A R. 21. (4) bekezdésében az ügyben eljáró ügyintézőnek ad hatáskört a rendelet, ez ellentétes az Alkotmány 44/B. (3) bekezdésével és az Ötv. 7. (1) bekezdésével, ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Polgármesteri Hivatalt kell megnevezni. A R. 23. (1) bekezdése szerint, amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz segélyt nem rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult akkor természetbeni juttatásban részesül. Jövőbeni bizonytalan feltevésre hatósági döntést alapozni nem lehet; sérti a jogbiztonság elvét, valamint diszkriminációra adhat okot (Alkotmány 2. (1) bekezdése és 70/A. -a) ezért a rendelet szövegének módosítása szükséges: Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható. 9

17 A R. temetési segélyt szabályozó 28. (1) bekezdésében kérelmezőnek csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, melynek csatolását sem a Sztv. Sem a végrehajtási rendelet nem írja elő, nem kérhetjük az említett okirat csatolását. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik, mert nem határozzuk meg, hogy a kérelmező hány alkalommal veheti igénybe a segélyt, illetve egy személyi kört alakítottunk ki az igénylésnél a jövedelmi helyzet tekintetében, magasabb jövedelemhatárral, ezért nőhet a segélyezettek száma, az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan a jogorvoslatok száma is, illetve nőhet a segélyezés elbírálásának időtartama is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1-2. Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16. (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az évi III. törvény. A Sztv. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése. 3. A méltányossági ápolási díjat, mint pénzbeli ellátást szeptember 01. napjától nem biztosítja Önkormányzatunk, ezért szükséges az erre vonatkozó hatásköri rendelkezést is hatályon kívül helyezése A R. rendelkezéseiben az átmeneti segély megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a segély jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Sztv.-en túlmenően állapítson meg további az átmeneti segélyre való jogosultsági feltételeket. Gyomaendrőd, október 14. Hangya Lajosné s.k bizottság elnöke Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke 10

18 T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban R.) alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 2. A R. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: E rendelet hatálya a 6. -ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra illetve az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra. 3. A R a hatályát veszti. 4. A R. 14 -a helyébe a következő rendelkezés lép: 14. (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni. (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában elismert többletkiadások: - legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi gyógykezelés, - közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési kiadások. (3) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján átmeneti segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén annak 230%-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal. (4) A (3) bekezdésben foglalt esetekben az igényt az eset bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. (5) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan maximum ,- Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani. 5. A R. 16. (3) bekezdése hatályát veszti. 6. A R. 17. (3) bekezdése hatályát veszti. 7. A R. 18. (3) bekezdése hatályát veszti. 8. A R. 19. (1) (2) bekezdése hatályát veszti. 11

19 9. A R. 21. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról. 10. A R. 23. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet. 11. A R. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A temetési segély iránti kérelmet az eltemettetést követő naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a Polgármesteri Hivatalnál, csatolva a temettető nevére szóló számlákat. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő. Záró rendelkezések 12. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. -a és 3. (1) bekezdése. Gyomaendrőd, október Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. Polgármester jegyző Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: SZOCIÁLIS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 12

20 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Keresztesné Jáksó Éva A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Fenti számú rendelet felülvizsgálatát a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálatánál ismertetett DARÁH által végzett célvizsgálat indokolja, azzal, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) sem teszi lehetővé azt, hogy az önkormányzatok a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeinek szabályozásakor további feltételt írjanak elő. A Polgármesteri Hivatal elvégezte a felülvizsgálatot és az alábbi módosításokat javasolja a Tisztelt Képviselő-Testület számára: A rendelet felvezető szövegéből törlésre kerül az Ötv. 16. (1) bekezdésre való hivatkozás, mert van speciális felhatalmazó jogszabály évi XXXI. törvény. A R. személyi hatálya kiegészül a hontalanok személyi körével. (Szt. 3. (1) bekezdése) A R. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezéseket tartalmaz az évente meghatározott segélyezési alkalmak -, melyek ellentmondanak a Gyvt.- ben foglaltaknak, ezért szükséges a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására vonatkozó szabályozások módosítása. A támogatás jövedelmi feltételen nem változtatunk, az elismert többletkiadások közül a felnőtt átmeneti segélyezéshez hasonlóan kivettük a betegséget, de 5 napot elérő kórházi kezelést elismertük többletkiadásnak, valamint a betegség helyett a gyermekek esetében is bevezettük a felnőtt átmeneti segély gyógyszertámogatásra adható formáját. Kockázatelemzés: A helyi rendelet módosításában kockázat jelentkezik az elismert többletkiadások csökkentésével nőhet az elutasítások száma, ebből adódóan nőhet a jogorvoslatok száma is. Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. A döntési javaslatban beterjesztett rendelettervezet részletes indoklása: 1-2. Rendelet alkotáskor nem kell az Ötv. 16. (1) bekezdésére hivatkozni, ha van speciális felhatalmazó jogszabály, jelen esetben az évi XXXI. törvény. A Gyvt. nem teszi lehetővé a személyi hatály korlátozását, ezért szükséges a rendelet kiegészítése A R. rendelkezéseiben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását korlátozó rendelkezések vannak, melyek a támogatás jogosultsági feltételeit szűkítik, azonban a helyi önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a Gyvt.-n túlmenően állapítson meg további a támogatásra való jogosultsági feltételeket. 13

21 Gyomaendrőd, október 14. Hangya Lajosné s.k bizottság elnöke Szabó Balázsné s.k. bizottság elnöke 14

22 T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. felvezető szövegének helyébe a következő szöveg lép: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 2. A R. 2. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: hontalanokra 3. (1) A R. 6. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a családban nevelkedő gyermek 5 napot elérő kórházi kezelése miatti költség (2) A R. 6. (4) (5) bekezdése hatályát veszti. 4. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegét gyermekenként a rászorultsághoz igazodóan Forinttól Forintig terjedő összegben lehet megállapítani úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a ,- Forintot. 5. (1) A R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 6. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő. (2) A R. 8. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a 6. (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló igazolást. 6. A R. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható, formája vásárlási és gyógyszer utalvány. A magas gyógyszerköltség enyhítésére igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására valamint az utalvány felhasználására és kezelésére a 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 15., 23., 24. -ában foglaltakat kell alkalmazni. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 37/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 2. és 3. -a. Gyomaendrőd, október 15

23 Várfi András s. k. Dr. Csorba Csaba s. k. Polgármester jegyző Döntéshozói vélemények Humánpolitikai Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: SZOCIÁLIS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet előterjesztés szerinti módosítását. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 16

24 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Dr. Mihalcsik Sára Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: A mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A évi LXXXIV. Törvény módosította a közterület felügyeletről szóló évi LXVIII. Törvényt, megnövelve a közterület felügyelők intézkedési jogkörét és szabályozási kötelezettséget róva ezzel a Képviselő-testületre, az alábbi kérdésekben: 1.) meg kell határozni, hogy a közterület-felügyelő mely illetékességi területen látja el feladatát. 2.) Meg kell határozni, hogy a közterület felügyelő hogyan működik együtt a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezette. 3.) A felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. Mivel az Önkormányzat szabályozási jogköre nem széles körű, érdemes ennek a szabályozási kötelezettségnek a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendeleten belül eleget tenni. A fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és elfogadásáról dönteni. T E R V E Z E T /2009. (..) Gye. Kt. rendelet a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Rendelet címe és preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 21/1998. (VIII. 7. ) KT rendelet a Közterület-felügyeletről és a mezőőrségről Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az évi CLIX tv ban kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletben valamint a 30/1998. (IV. 30.) FM-PM együttes rendeletben foglaltakra valamint tekintettel a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény rendelkezéseire és az azt módosító évi LXXXIV. Törvényben kapott felhatalmazásra, az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésével kapcsolatos feladatok ellátásával járó arányos teherviselés, és a külterületek közbiztonságának javítása érdekében a mezei őrszolgálat Gyomaendrőd közigazgatási területén történő kialakításával és működésével kapcsolatos költségek viselésére valamint a közterületek tisztaságának és rendjének védelme, valamint annak rendjét megbontó jogszabálysértések megelőzése, megakadályozása, valamint az önkormányzati vagyon védelme 17

25 érdekében működő közterület-felügyelet ellátására az alábbi rendeletet alkotja. 2. A Rendelet 1. (1)-(4) bekezdése (5)-(8) pontra módosul, egyidejűleg az 1. az alábbi (1)-(4) ponttal egészül ki: "1. (1) A közterület-felügyelő feladatát Gyomaendrőd Város közigazgatási területén látja el. (2) A közterület-felügyelő köteles külön együttműködési megállapodás alapján együttműködni a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám-és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, az egyéb ellenőrző állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervekkel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, valamint a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel. (3) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő ezen feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja. (4) A közterület-felügyelőre egyebekben a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. Törvény és az azt módosító évi LXXXIV. Törvény rendelkezései az irányadók." 3. E Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések Döntéshozói vélemények Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Döntési javaslat "21/1998. (VIII.7.) KT rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 21/1998. (VIII. 7.) KT rendelet módosításáról szóló rendeletet az előterjesztésben foglalt formában javasolja megalkotni a T. Képviselő-testületnek. Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 18

26 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Készítette: Liszkainé Nagy Mária Autóbusz jegyárváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés üzemeltetésével a Mobilbusz Közlekedési Kft.-t bízta meg. Az üzemeltetést végző cég a jogszabály adta lehetőségeken belül javaslatot tett a menetjegyek és a bérletek árának január 1-től esedékes évi változására, valamint kéri a évi autóbusz közlekedésre önkormányzati támogatás mértékének emelését. A szolgáltató kéri,hogy a helyi autóbuszközlekedés tarifáinak és a közlekedéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegét az in fláció mértékével ( 2008.szept szept.közötti :4,2% KSH adat, a 2010.évre tervezett MNB inflációs prognó zis: 4,1%) növelve fogadja el. A 2009 évben önkormányzati támogatás mértéke ,- Ft/hó volt. A évre igényelt támogatás mértéke: ,- Ft /hó. Az önkormányzati támogatás mértéke a Képviselő-testület a évi költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. A évi LXXXVII. törvény a közlekedési díjszabás meghatározásához megszabta, hogy a kedvezményes bérletek árát a teljes árú bérlet árábó l kell meghatározni. A Mobilbusz Közlekedési Kft január 1-től kezdődően az alábbi jegyárak bevezetését kéri: 2010.év év év - egy útra szóló vonaljegy 90 Ft 100 Ft 100 Ft - teljes árú havi bérlet Ft Ft Ft - kedvezményes havi bérlet 400Ft 430 Ft 450 Ft TERVEZET Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2009. (.) Gye. Kt. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII tv. 7. -ban kapott felhatalmazás alapján a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 19

27 legmagasabb díjairól szóló többször módosított 4/1991. (III.29.) KT sz. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletének módosításáról az alábbiakban rendelkezik: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Záró rendelkezés 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 50//2008. (XII.3.) Gye. Kt. rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti. Gyomaendrőd, október Várfi András s.k. polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. sz. melléklet a./2009..(.)gye. Kt. rendelethez A menetrend szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíj - teljes árú havi bérlet Ft - kedvezményes havi bérlet 450 Ft - vonaljegy 100 Ft Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Döntéshozói vélemények Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Döntési javaslat "Autóbusz jegyárváltozás miatti rendeletmódosítás, önkormányzati támogatás mértékének változása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: RENDELET ALKOTÁS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. 20

28 Határidők, felelősök: Határidő: AZONNAL Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS - Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE- 21

29 ELŐTERJESZTÉS Az Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 19-i ülésére 7. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának háromnegyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az évi XXXVIII. Tv. 79. /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület 7/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendeletével elfogadta a város évi költségvetését, melyet az elmúlt időszakban 3 alkalommal módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata háromnegyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen Működési kiadás össz. Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozási.kiadások Kiadás mindösszesen Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,38 %-os. A bevételek részletesebb elemzése az intézményenkénti beszámolóban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 49,65 %-os. A működési kiadások összességében 72,51 %-ra teljesültek. A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 70,71 %, a járulékok teljesítése 67,66 %. Ez a %-os teljesítés kissé az időarányos teljesítés alatt marad, mely megtakarítás magyarázható a jogszabályi változás miatti kereset-kiegészítés július 1.-től történő megvonásával, másrészt a járulékok csökkentésével, továbbá a betöltetlen álláshelyekre tervezett bérek összegével, továbbá az intézményeknél a munkaügyi központ által támogatott dolgozók 22

30 alkalmazásával. A dologi kiadások önkormányzati szinten 79,97 %-ban teljesültek. Ezt a teljesítést kedvezően befolyásolta a kommunikációs szolgáltatások alacsonyabb teljesítése, a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználás, és az élelmiszer beszerzés alakulása a konyhák szezonális üzemeltetése miatt. A teljesítésre kedvezőtlenül hatott a készletbeszerzések alakulása, ezen belül a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, magasabb az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások teljesítése, továbbá a kiküldetés, reprezentáció, és a reklámkiadások. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala három-negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,62 %-ot mutat. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj./ mód. ei. % Működési bev Áfa ,73 nélkül Áfa bevételek ,75 Kamat bevétel ,53 Személyi ,98 jövedelemadó Költ.vet támogatás ,55 Gépjárműadó ,99 Helyi adóbevételek ,61 -Építményadó ,91 -Telekadó ,35 -Kommunális adó ,47 -Idegenforgalmi ,41 adó -Iparűzési adó ,75 Talajterhelési díj, ,00 termőf.bérbea.sz.jöv. Helyi adókhoz kapcs ,25 bírság Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. Támogatásért.műk.bev ,16 Műk.célú pe.átvét államházt-n kívülről Felhalmozási ,75 bevételek Kölcsönök ,97 visszatérülése Koncessziós díjak,

31 pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány ,61 igényb. Finanszírozás egyéb ,43 bev, függő átfutó Összesen ,62 A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a tervezett főbb bevételek az időarányost meghaladva teljesültek. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, azonban a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, év végén a módosított előirányzat korrigálásával kerül rendezésre ezen bevételek és kiadások összege. Az Áfa bevétel teljesítése szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja, hogy a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek a vizsgált időszakban 97%-on teljesültek. A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá az E Ft összegű kötvény lekötéséből származik. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz V. beruházáshoz elnyert támogatás két részletben ( E Ft még év decemberében, E Ft szeptember 24-én) érkezett meg az önkormányzat számlájára, a támogatás összege a felhasználásig kamatozó betétként került elhelyezésre. A csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel ig E Ft, a Belvíz V. ütemhez kapcsolódó támogatás lekötéséből E Ft, a költségvetési főszámlán lévő pénzforgalom után E Ft a jóváírt kamat összege. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel és árfolyamnyereség eléri a E Ft-ot szeptember 30.-ig. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A helyi adóbevételek alakulása: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem Előirányzat, Teljesítés, Teljesítés, EFt EFt % Építményadó ,91 Telekadó ,35 Magánszemélyek kommunális adója ,47 Idegenforgalmi adó ,41 Iparűzési adó ,75 Talajterhelési díj, földbérbeadás ,00 Pótlék és bírság, egyéb bevételek ,89 Összesen: ,63 24

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e. szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Módosítva: 35/2011. (XII.13.) Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki:

A rendelet célja. A R az alábbi 1. -al egészül ki: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV.28.) számú lakáscélú támogatásról szóló rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV.28.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 271/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Vásárhelyi Fiatalokért

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

IX. 21/2014. (VI.10.) 26/2013. (XII.17.)

IX. 21/2014. (VI.10.) 26/2013. (XII.17.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (3) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015.(IX.24.) számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 20/2015.(VIII.27.) számú

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben