Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése... 5 Pályázat kiírása a Szerdahelyi József Műsorszolgáltató nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására Pályázat kiírása a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésére szolgáló kitüntetésekről Beszámoló a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről Beszámoló a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola működéséről Beszámoló a Belső Ellenőrzés év I. negyedévi tevékenységéről... 74

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom május 7-én, órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1./ Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 2./ Napirend: Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázat kiírása Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3./ Napirend: Városellátó Kht. könyvvizsgálói pályázat kiírása Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4./ Napirend: Közhasznú társaságok átalakítása Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 5./ Napirend: Városi kitüntetések adományozására javaslat Előadó: Jogi Iroda, Oktatási Csoport Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 6./ Napirend: Beszámoló a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről Előadó: Vágó János, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7./ Napirend: Beszámoló a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola munkájáról Előadó: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 8./ Napirend: Önkormányzati társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadása Előadó: Jogi Iroda, Dr. Ambrus Norbert irodavezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 9./ Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés I. negyedévi tevékenységéről Előadó: Jegyző Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 10./ Napirend: HVSZ Zrt. beszámolója a fűtési szezon tapasztalatairól Előadó: HVSZ Zrt. igazgatósági elnök Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 11./ Napirend: Hódmezővásárhelyi kis- és középvállalkozások helyzete, munkaerő piaci helyzet Előadó: Jogi Iroda, Hódmezővásárhelyi Iparkamara elnöke, Hampel Tamás, Munkaügyi Központ Hódmezővásárhelyi Kirendeltsége Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 12./ Napirend: Brunszvik Teréz Óvoda beszámolója Előadó: Ludescherné Maksa Zsuzsanna, intézményvezető Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 13./ Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, április 14. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: május 4. / hétfő / délelőtt óra Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülése: május 4. / hétfő / délután óra Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülése: május 5. / kedd / délelőtt 8 00 óra Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság ülése: május 5. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: május 5. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: május 5. /kedd / délután óra. Hódmezővásárhely, április 14. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Az anyagot készítette: Bán Csaba kuratóriumi elnök Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bán Csaba kuratóriumi elnök

6 I/A kötet 6. oldal Száma: /2009 Tárgy: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Bán Csaba a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke által elkészített, a Közalapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, május.07. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

7 I/A kötet 7. oldal Tárgy: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolója és közhasznúsági jelentése HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését - mely jelen határozat mellékletét képezi - elfogadja. 2.) A Közgyűlés felkéri a kuratórium elnökét, hogy a beszámoló és a jelentés Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való közzétételéről gondoskodni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, 2009.május 07. A határozatot kapja: Dr. Lázár János sk. Polgármester 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző 4.) Bán Csaba kuratóriumi elnök, Hódmezővásárhely, Zrínyi utca 5. 5.) PH Jogi Csoport 6.) PH Lakosságszolgálati Iroda 7.) Irattár

8 I/A kötet 8. oldal BESZÁMOLÓ A KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által megalapított és Bán Csaba lelkipásztor elnökletével működő Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány célja, hogy a vásárhelyi gyermekeket, 18 életévük betöltését követően támogassa az első lakáshoz jutásban. A Közgyűlés a 692/2005. (11.10.) számú határozatával döntött a szervezet létrehozásáról a következők szerint: I. A Közalapítvány létrejötte A Közalapítványt a Csongrád Megyei Bíróság a PK /2005./2. számú végzéssel vette nyilvántartásba, a sorszám alatt. (Jogerőre emelkedés napja: ) Neve: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány Székhelye: Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, nevében és felhatalmazása alapján Dr. Lázár János polgármester jár el. Célja: A január 01. napján vagy azt követően született, az alapító okirat rendelkezése szerint igényjogosultnak minősülő gyermek, 18 életéve betöltését követő támogatása, első lakáshoz jutásának elősegítése. A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) 2. pont rendelkezésével összhangban családsegítő tevékenységet végez. Vagyona: Az alapító Ft induló vagyont bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére, amely összegből a Kuratórium köteles volt Ft összegű törzsvagyont képezni, amelyet nem lehet felhasználni. Az alapító a 775/2005.(12.01.) Kgy határozatnak megfelelően kötelezettséget vállalt arra, hogy a Közalapítvány létrehozását követően minden évben az éves költségvetési rendeletében biztosítja a várható születésszám szerint az előirányzatot. Az alapító évenkénti költségvetési rendeletében a tárgyévre várható születésszám alapján újszülött-számonként havonta Ft összeget, majd január 01. napjától Ft/hó összeget különít el.

9 I/A kötet 9. oldal A támogathatók köre: A támogatásra jogosultak azok, akik január 01. napján, vagy azt követően születtek a) hódmezővásárhelyi szülők gyermekeként, b) születésüktől kezdve, nagykorúságuknak eléréséig folyamatosan hódmezővásárhelyi lakosok, c) első ingatlanukat Hódmezővásárhelyen kívánják megvásárolni, d) hozzájárulnak ahhoz, hogy a közalapítványi támogatással megvásárolt ingatlanra három évig tartó elidegenítési tilalmat jegyeztessen be a Közalapítvány. Az a.) pontban foglaltak szempontjából hódmezővásárhelyi szülőnek minősül, az a szülő vagy örökbefogadó, aki a gyermek születésekor, Hódmezővásárhely város közigazgatási területén állandó lakcímmel, bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik. A b.) pontban foglaltak szempontjából hódmezővásárhelyi szülők hódmezővásárhelyi gyerekének minősül az a gyermek vagy újszülött örökbefogadott, akinek mindkét szülője, örökbefogadója egyedülálló szülője, örökbefogadója - megfelel az alapító okiratban foglalt feltételeknek és maga a 18 éves születésnapjáig Hódmezővásárhely város mindenkori közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Hódmezővásárhelyen lakik. A c.) pontban foglaltak szempontjából első ingatlannak minősül, építési telek, új vagy használt lakás, családi ház megvásárlása, új lakás, családi ház építése, amennyiben az a támogatottnak az első tulajdonába kerülő ingatlana. A támogatás igénybe vétele: A közalapítvány vagyonából az arra jogosultak számára nyújtott támogatás a jogosultak 18. születésnapján nyílik meg és 24. születésnapjáig jogosult annak sajátkezű felvételére. A támogatásként kiadandó vagyon összetétele: A támogatás, az igényjogosult gyermek születése napját követő hónaptól a támogatási összeg felvételének a napjáig, havonta elkülönített Ft összegből, január 01. napjától Ft/hó összegből és annak hozadékából áll. A támogatás igénybevétele: A támogatást, az igényjogosult gyermek a Kuratóriumhoz címzett pályázat útján veheti igénybe, amely kérelemről - különösképpen az igényjogosultság feltételeinek fennállásáról - a Kuratórium a soron következő ülésén dönt. II. A Közalapítvány Szervezete Határozatlan időtartamra létrejött nyílt alapítvány, közhasznú tevékenységet ellátó jogi személy. Tárgyi adómentes tevékenységet lát el az ÁFA- törvény 30. (1) bekezdése alapján. Kuratórium és a Felügyelő Bizottság: A Kuratórium elnöke: Bán Csaba A Kuratórium alelnöke: Dr. Havasi Katalin A Kuratórium tagjai: Szentirmai Csaba

10 I/A kötet 10. oldal Dr. Kószó Péter Hegedűs Pálné Prof. Dr. Mucsi Imre Dr. Berényi Károly A Felügyelő Bizottság tagjai: Rárósi Imre Tóthné Kecskeméti Katalin Tóth Sándorné A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el. III. A Közalapítvány évi tevékenysége Közalapítványi ülések: A Közalapítvány Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének minden évben beszámol tevékenységéről évben két alkalommal ülésezett az alapító okiratának megfelelően - a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság. A évi első és második ülésüket is külön tartotta a Kuratórium és a Felügyelő bizottság. Kuratóriumi ülés: március 28. napján tartott ülésén Babakötvény regisztrációjára készült program elfogadásáról döntés Banki ajánlatok értékeléséről döntés évi beszámoló elfogadása évi közhasznúsági jelentés elfogadása május 13. napján tartott ülésén LEADER programhoz való csatlakozásról döntés Felügyelő Bizottsági ülés: március 28. napján tartott ülésén Babakötvény regisztrációjára készült program elfogadásáról döntés Banki ajánlatok értékeléséről döntés évi beszámoló elfogadása évi közhasznúsági jelentés elfogadása május 13. napján tartott ülésén LEADER programhoz való csatlakozásról döntés IV. A Babakötvényről Babakötvény kiállítás: A Közalapítvány minden esetben a hódmezővásárhelyi Anyakönyv által lejelentett, illetve a nem vásárhelyi szülöttek esetében a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál leadott nyilatkozat szerinti újszülött-szám alapján különíti el a közalapítványi bankszámlaszámára a Ft/hó összeget, január 01. napjától gyermekszámonként Ft/hó összeget.

11 I/A kötet 11. oldal Nem vásárhelyen született gyermekek részére a nyilatkozat és tájékoztató letölthető a honlapról. A gyermek adataival kitöltött nyilatkozat, a szülők és a gyermek lakcímkártyájának a bemutatása mellett a Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál adható le. A leadott nyilatkozatoknak megfelelően babakötvény kerül a jogosult gyermek részére kiállításra, amelyet ünnepélyes keretek között ad át Polgármester Úr és a Közalapítvány tagjai az érintett szülőknek. A Közalapítvány tevékenysége kapcsán kiemelendő, hogy az elmúlt beszámoló óta három alkalommal március 05., május 22., szeptember 24. és január 30-án került sor babakötvény osztásra, amely alkalmakon igyekezett a Közalapítvány egy kis műsorral kedveskedni a szülőknek. A támogatás összegéhez való hozzájutás: A közalapítvány vagyonából az arra jogosultak számára nyújtott támogatás a jogosultak 18. születésnapján nyílik meg és 24. születésnapjáig jogosult annak sajátkezű felvételére. A támogatás, az igényjogosult gyermek születése napját követő hónaptól a támogatási összeg felvételének a napjáig, havonta elkülönített Ft összegből, január 01. napjától Ft/hó összegből és annak hozadékából áll. A támogatást, az igényjogosult gyermek a Kuratóriumhoz címzett pályázat útján veheti igénybe, amely pályázatról - különösképpen az igényjogosultság feltételeinek fennállásáról - a Kuratórium a soron következő ülésén dönt. V. A Közalapítvány pénzügyi helyzete: A Kuratórium mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek részére elkülönített pénz a lehető legjobban kamatozzon, így kezdetben a Raiffeisen Banknál, majd egy felhívás keretében a legkedvezőbb ajánlatot adó Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél került elhelyezésre a közalapítványi pénzösszeg. A Takarékszövetkezet a mindenkori jegybanki alapkamatot adja látra szóló kamatozás mellett, valamint a számla vezetésével kapcsolatban nem számol fel költséget, díjat, jutalékot, mivel a számla betétszámlaként működik. A évi elkülönítéseket a beszámoló mellékleteként csatolt három táblázat példázza. A házipénztár működtetése a szervezet közhasznúsági jelentésében került kimutatásra. Hódmezővásárhely, április 14. Bán Csaba sk. Kuratóriumi elnök

12 I/A kötet 12. oldal ÉVI ELKÜLÖNÍTÉSEK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABÁK ESETÉBEN január 01-től január 01-től SZÜLETÉSI HÓNAP (Induló: 638 fő) LÉTSZÁM RÉSZÖSSZEG FELUTALVÁNYOZOTT ÖSSZEG Időpont: születést követő hónap JANUÁR * Február FEBRUÁR * Március MÁRCIUS * Április ÁPRILIS * Május MÁJUS * Június JÚNIUS * Július JÚLIUS * Augusztus AUGUSZTUS * Szeptember SZEPTEMBER * Október OKTÓBER * November NOVEMBER * December DECEMBER * január évben összesen

13 I/A kötet 13. oldal ÉVI ÁTUTALÁSOK NEM VÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABÁK ESETÉBEN, AKIK 2008-BAN ADTÁK LE NYILATKOZATUKAT SZÜLETÉSI IDŐ 2006 JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS LÉTSZÁM január 01-től január 01-től SZÜLETÉSI ÉVBEN JÁRÓ ÖSSZEG (a születést követő hónaptól) BEN 2008-BAN JÁRÓ JÁRÓ ÖSSZEG ÖSSZEG AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 fő 2X X X4000 NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN 1 FŐ = Ft

14 I/A kötet 14. oldal ÉVI ÁTUTALÁSOK NEM VÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABÁK ESETÉBEN, AKIK 2008-BAN ADTÁK LE NYILATKOZATUKAT január 01-től január 01-től SZÜLETÉSI IDŐ 2007 JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS LÉTSZÁM SZÜLETÉSI ÉVBEN JÁRÓ ÖSSZEG (a születést követő hónaptól) 2 fő 2x6X4000=48000 JÚLIUS BAN JÁRÓ ÖSSZEG 2x12x4000=96000 AUGUSZTUS 4 fő 4x4x4000= x12x4000= SZEPTEMBER 3 fő 3x3x4000= x12X4000= OKTÓBER 2 fő 2x2x4000= x12X4000=96000 NOVEMBER 2 fő 2X4000=8000 2x12X4000=96000 DECEMBER 2 fő 2x12X4000=96000 ÖSSZESEN 15 FŐ = Ft

15 I/A kötet 15. oldal ÉVI ÁTUTALÁSOK NEM VÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABÁK ESETÉBEN, AKIK 2008-BAN ADTÁK LE NYILATKOZATUKAT január 01-től január 01-től SZÜLETÉSI IDŐ 2008 JANUÁR LÉTSZÁM SZÜLETÉSI ÉVBEN JÁRÓ ÖSSZEG (a születést követő hónaptól) 2 fő 2x11X4000=88000 FEBRUÁR 2 fő 2x10X4000=80000 MÁRCIUS 4 fő 4x9X4000= ÁPRILIS 3 fő 3x8X4000=96000 MÁJUS 4 fő 4x7X4000= JÚNIUS 4 fő 4x6X4000=96000 JÚLIUS 3 fő 3x5X4000=60000 AUGUSZTUS 4 fő 4x4X4000=64000 SZEPTEMBER 1 fő 3x4000=12000 OKTÓBER 2 fő 2x2X4000=16000 NOVEMBER 4 fő I 4x4000=16000 DECEMBER ÖSSZESEN 33 FŐ Összesen: = Ft

16 I/A kötet 16. oldal NEM VÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABÁK ESETÉBEN (2006. évben leadott kérelmek évi elkülönítései) január 01-től január 01-től évben összesen 42 fő adott le nyilatkozatot, akik számára évben (42x12x4000=) Ft került elkülönítésre. NEM VÁSÁRHELYEN SZÜLETETT BABÁK ESETÉBEN (2007. évben leadott kérelmek évi elkülönítései) január 01-től január 01-től évben összesen 35 fő adott le nyilatkozatot, akik számára évben (35x12x4000=) Ft került elkülönítésre. ÖSSZESÍTŐ ADATOK ) Összesítő adatok a nem Hódmezővásárhelyen született gyermekek esetében: ig: 42 fő részükre évben ,-Ft évben , évben ,-Ft összeg került elkülönítésre ig: 35 fő, részükre évben , évben Ft összeg került elkülönítésre ig: 49 fő, részükre évben Ft összeg került elkülönítésre december 31. napi összesítő: 125 fő és ,-Ft. 2.) Összesítő adatok a Hódmezővásárhelyen született gyermekek esetében: ig: 321 fő, és ,-Ft ig: 317 fő és ,-Ft ig: 335 fő és , Ft december 31. napi összesítő: 973 fő és , Ft 3.) Végleges összesítő 2008 december 31. napján: 1098 fő és Ft. összeg

17 I/A kötet 17. oldal ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az alapító Ft, azaz háromszázezer forint induló vagyont bocsátott a Közalapítvány rendelkezésére, mely a Közalapítvány működésének megkezdéséhez használta fel. A Közalapítvány céljainak megvalósítására elsősorban a törzsvagyon és az egyéb vagyon évi tiszta hozadéka használható fel, szükség esetén azonban a törzsvagyon is legfeljebb 50 %-a erejéig. A Közalapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) 2. pont rendelkezésével összhangban családsegítő tevékenységet végez. A Közalapítvány, mint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény 22 (1) bekezdés f) pontja szerinti ajánlatkérő - a Kbt. 18 által előírt kötelezettségének eleget téve - e törvény alá való tartozását bejelentette a Közbeszerzések Tanácsához. I. Elkülönítések: 1.) Összesítő adatok a nem Hódmezővásárhelyen született gyermekek esetében: ig: 42 fő részükre évben ,-Ft évben , évben ,-Ft összeg került elkülönítésre ig: 35 fő, részükre évben , évben Ft összeg került elkülönítésre ig: 49 fő, részükre évben Ft összeg került elkülönítésre december 31. napi összesítő: 125 fő és ,-Ft. 2.) Összesítő adatok a Hódmezővásárhelyen született gyermekek esetében: ig: 321 fő, és ,-Ft ig: 317 fő és ,-Ft ig: 335 fő és , Ft december 31. napi összesítő: 973 fő és , Ft Pályáztatást követően a legkedvezőbb ajánlatot adó Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél kerül elhelyezésre a közalapítványi pénzösszeg tekintettel arra, hogy a Takarékszövetkezet a mindenkori jegybanki alapkamatot adja látra szóló kamatozás mellett, valamint a számla vezetésével kapcsolatban nem számol fel költséget, díjat, jutalékot, mivel a számla betétszámlaként működik.

18 I/A kötet 18. oldal II. Házipénztár kezelése időszaki pénztárjelentés alapján: A banktól Ft került megalapításkor a házipénztárba felvételre, továbbá annak működtetésre a közalapítvány pénz- és értékkezelési szabályzatot fogadott el. Éves forgalom kimutatása: évben átutalási megbízás formanyomtatványra 30- Ft-ot, azaz harminc forintot költött a közalapítvány, az egyenleg: Ft A közhasznúsági jelentés alapján megállapítható, hogy a Közalapítvány eleget tett közhasznúsági tevékenységének - céljának - miszerint vagyonát annak érdekében a legkedvezőbb feltételeknek megfelelően gyarapítja, hogy a vásárhelyi gyermekeket, 18 életévük betöltését követően támogassa az első lakáshoz jutásban. Hódmezővásárhely, április 14. Bán Csaba sk. Kuratóriumi elnök

19 I/A kötet 19. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Pályázat kiírása a Szerdahelyi József Műsorszolgáltató nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

20 I/A kötet 20. oldal Száma: /2009. Tárgy: Pályázat kiírása a Szerdahelyi József Műsorszolgáltató nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Szerdahelyi József nonprofit Kft könyvvizsgálói tevékenységét a JANKONTÓ Kft. képviseletében Jankó Zoltán könyvvizsgáló úr végzi. Könyvvizsgáló úr megbízási szerződése június 30. napjával lejár, ezért gondoskodni kell mindkét társaságnál a könyvvizsgálói feladat ellátására a pályázat kiírásáról. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, május 07. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

21 I/A kötet 21. oldal Tárgy: Pályázat kiírása a Szerdahelyi József Műsorszolgáltató nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Szerdahelyi József nonprofit Kft (6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u. 14.) tekintetében az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően könyvvizsgálói feladatok ellátására. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Szerdahelyi József nonprofit Kft esetében a könyvvizsgálói pályázat kiírásához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 3./ A Közgyűlés felkéri a Pénzügyi - Gazdasági Bizottságot, hogy véleményezze a Szerdahelyi József nonprofit Kft esetében a könyvvizsgálói pályázatokat, és tegyen javaslatot a testületnek. Hódmezővásárhely, május 07. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatról értesül: 1./ Dr. Lázár János polgármester, H. 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző, H. 3./ PH Jogi Iroda, Jogi Csoport, H. 4./ Magyar József a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft ügyvezető 5./ Illés Béla a Szerdahelyi József nonprofit Kft. ügyvezetője 6./ Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke, H. 7./ Dr. Simonffy György a Szerdahelyi József nonprofit Kft jogi képviselője 8./ Irattár

22 I/A kötet 22. oldal 1. sz. melléklet PÁLYÁZATOT HIRDET KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA Pályázati feltételek: - okleveles könyvszakértői vizsga - könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel ( költségvetési minősítéssel) - magyar állampolgárság - büntetlen előélet A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot (fizetési igény megjelölésével) - képesítést igazoló dokumentumok másolatát - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt - hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően Bérezés: A Közgyűlés javaslata szerint Az állás betölthető: július 01. A megbízás időtartama: július július 01. A pályázat benyújtási határideje: június 03. A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő rendes Közgyűlés napja A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterénél 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Bővebb felvilágosítás kérhető: (62) /119-es mellékű telefonszámon

23 I/A kötet 23. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Pályázat kiírása a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

24 I/A kötet 24. oldal Száma: /2009. Tárgy: Pályázat kiírása a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft könyvvizsgálói tevékenységét a JANKONTÓ Kft. képviseletében Jankó Zoltán könyvvizsgáló úr végzi. Könyvvizsgáló úr megbízási szerződése június 30. napjával lejár, ezért gondoskodni kell a társaságnál a könyvvizsgálói feladat ellátására a pályázat kiírásáról. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, május 07. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

25 I/A kötet 25. oldal Tárgy: Pályázat kiírása a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátására HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft ( 6800 Hódmezővásárhely, Vámház u. 10.) tekintetében az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően könyvvizsgálói feladatok ellátására. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft, esetében a könyvvizsgálói pályázat kiírásához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 3./ A Közgyűlés felkéri a Pénzügyi - Gazdasági Bizottságot, hogy véleményezze a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft esetében a könyvvizsgálói pályázatokat, és tegyen javaslatot a testületnek. Hódmezővásárhely, május 07. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. jegyző A határozatról értesül: 1./ Dr. Lázár János polgármester, H. 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző, H. 3./ PH Jogi Iroda, Jogi Csoport, H. 4./ Magyar József a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft ügyvezető 5./ Illés Béla a Szerdahelyi József nonprofit Kft. ügyvezetője 6./ Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke, H. 7./ Dr. Hegedűs Péter a Városellátó és Beszerzési nonprofit Kft jogi képviselője 8./ Irattár

26 I/A kötet 26. oldal 1. sz. melléklet PÁLYÁZATOT HIRDET KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA Pályázati feltételek: - okleveles könyvszakértői vizsga - könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel ( költségvetési minősítéssel) - magyar állampolgárság - büntetlen előélet A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot (fizetési igény megjelölésével) - képesítést igazoló dokumentumok másolatát - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt - hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően Bérezés: A Közgyűlés javaslata szerint Az állás betölthető: július 01. A megbízás időtartama: július július 01. A pályázat benyújtási határideje: június 03. A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő rendes Közgyűlés napja A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterénél 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Bővebb felvilágosítás kérhető: (62) /119-es mellékű telefonszámon

27 I/A kötet 27. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésére szolgáló kitüntetésekről Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

28 I/A kötet 28. oldal Iktatószám: 41- /2009 Tárgy: Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésére szolgáló kitüntetésekről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2005. (05.17.) Kgy. sz. rendelettel módosított 24/1993. (11.22.) Kgy. sz. rendelete szabályozza a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismeréséről szóló kitüntetéseket. Kitüntetések az alábbi 4 kategóriában adhatók: - "Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért" - "Hódmezővásárhely Nevelésügyének Segítéséért" - "Hódmezővásárhely Közszolgálatáért" - Hódmezővásárhely legeredményesebb tanítója, szaktanára A pénzügyi válság, majd annak átterjedése a gazdaságra együttesen nagy terheket ró az önkormányzatokra. Az előttünk álló nehéz év költséghatékony, szigorú és racionális gazdálkodást kíván. Az önkormányzatnak az idei évben, a kötelezően ellátandó feladatainak biztosítása érdekében, felül kell vizsgálnia a további felvállalt nem kötelező feladatait. A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a évben a fent említett pályázatok ne kerüljenek kiírásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésére szolgáló kitüntetésekről szóló előterjesztést és az elhalasztásról szóló határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, május 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

29 I/A kötet 29. oldal Tárgy: Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésére szolgáló kitüntetésekről HATÁROZATI JAVASLAT - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés döntése alapján a nevelés-oktatás területén dolgozók, illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésére szolgáló kitüntetésekre vonatkozó pályázat a évben nem kerül meghirdetésre. Hódmezővásárhely, 2009.május 7. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH Jogi Iroda, Oktatási Csoport 5. PH Közgazdasági Iroda 6. Irattár

30 I/A kötet 30. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről Az anyagot készítette: Vágó János intézményvezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Vágó János intézményvezető

31 I/A kötet 31. oldal Száma: /2009. Tárgy: Beszámoló a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! A munkatervben a májusi rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolója. Az intézményvezető a működésről szóló beszámolót elkészítette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mellékelt beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, május 7. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

32 I/A kötet 32. oldal Tárgy: Beszámoló a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. Hódmezővásárhely, május 7. Dr. Lázár János s.k. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János, polgármester, országgyűlési képviselő 2./ Dr. Korsós Ágnes, jegyző 3./ Jogi Iroda 4./ Oktatási Csoport 5./ Érintett intézmény vezetője 6./ Irattár

33 I/A kötet 33. oldal Beszámoló a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évi működéséről Hódmezővásárhely, április 22. Készítette: Vágó János igazgató

34 I/A kötet 34. oldal Tartalomjegyzék I. Az intézmény helyzetelemzése I.1 Az oktatás szerkezete I.2 A művészeti ágak bemutatása I.3 Az oktatás célja, megvalósult eredmények II. Az intézmény tanulói II.1. Az intézmény tanulói létszáma, adatok II.2 Esélyegyenlőség, felzárkóztatás, hátrányos helyzetű tanulók II. 3. Kihelyezett tagozatok III.Az intézmény szakmai munkája III.1 Minősítés: III.2 Minőségirányítás III.3 Hagyományos rendezvényeink: IV. Az oktatás feltételei IV.1 Személyi feltételek IV.2 Tárgyi feltételek IV.3 Az intézmény gazdálkodása IV.4 Együttműködés más intézményekkel V. Összegzés... 47

35 I/A kötet 35. oldal I. Az intézmény helyzetelemzése I.1 Az oktatás szerkezete Az oktatás az intézményben 12 évfolyamon, előképző /EK 1, EK2,/ alapfokú /1-6/és továbbképző /7-10/ évfolyamokon történik, tehát az iskola megfelel a művészetoktatási intézmények egyik legfontosabb feltételének. A zeneművészeti és táncművészeti ágon az összes lehetséges évfolyamra járnak tanulók, mert a zeneoktatás 1953-ban, a táncoktatás pedig 1996-ban kezdődött. A képző- és iparművészeti valamint a színművészeti ág oktatása 2004 óta folyik, így ott még nem lehetnek továbbképzős korúak, csak előképző és alapfokú évfolyamon sajátíthatják el ezen művészeti ágak tananyagait a diákok. Az iskola erőssége a zeneoktatás, abból adódóan, hogy sokáig zeneiskolaként működött, a többi művészeti ág esetében nem gyűlt össze annyi tapasztalat, nem alakult ki még olyan sok hagyomány, mint a zenéében, de az ezeken a tanszakokon tanító tanárok is mindent megtesznek a fejlődés érdekében, és hogy minél hamarabb utolérjék a zeneművészeti ágat. Az oktatás fő helyszíne iskolánk székhelye, mely egy több mint száz éves műemlék épület, amit mintegy ötven éve alakítottak át a zeneoktatás céljaira. A kihelyezett tagozaton történő oktatás az igények kielégítése miatt történik. A tanulóknak a közismereti iskolájuk és a művészeti iskola közötti távolságok miatt problémát okoz a bejárás, így adódik a legcélszerűbb megoldás, az oktatást házhoz vinni. I.2 A művészeti ágak bemutatása A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egy több mint ötven éves intézmény, melynek fő profilja a múltja miatt a zeneoktatás, melyben az eltelt sok év alatt nagyon szép eredményeket ért el. Országosan ismert, elismert intézménnyé vált. Ebből adódóan természetesen a legnagyobb eredményeket a zeneművészeti ágban érte el. Itt fel sem lehet sorolni helyhiány miatt mindazt, amit az intézmény tanulói, tanárai elértek. Igen nagy kutatómunkával azonban ez már egyszer sikerült, az 50 éves jubileumi rendezvényünk alkalmával. Országosan ismert volt tanítványaink vannak, sőt az egykori diákok közül jónéhány a diploma megszerzése után visszatért egykori iskolájába, hogy volt tanáraival közösen, illetve őket felváltva oktasson az intézményben. Jelenleg a zeneművészeti ágon van a legtöbb tanulónk, a tanítható klasszikus zenei tanszakok 95%-át oktatjuk. Az egyéni hangszeres órákon tanultakat tanulóink a zenekarokban és kamaracsoportokban hasznosíthatják. Fúvós és vonószenekar valamint különböző kamaracsoportok működnek. A fúvószenekar mindig is országosan elismert együttes volt, melynek tagjai miután kinőnek a művészeti iskolából, a Városi Fúvószenekarban kamatoztatják megszerzett tudásukat. A néptáncoktatás iskolánk másik erőssége, mely több mint 10 éve folyik. Szakképzett néptánctanáraink munkájának segítésére rendszeresen járnak hozzánk koreográfusok, akik közreműködésével tudunk a különböző megmérettetéseken jó és kiemelkedő eredményeket elérni. /Ilyen volt többek között a részvétel Néptáncantológián Budapesten az Erkel Színházban./ A néptánc oktatás sarkalatos pontja a népviseletek megléte a különböző táncokhoz annak érdekében, hogy ne csak a lépések utaljanak a táncra, hanem a ruha és a tánc egysége visszaadja azt, amiről maga a néptánc szól. A képzőművészet és a színjátszás nem tekint vissza ilyen nagy múltra, de tanulóink itt is szép sikereket érnek el. A képzőművész tanulók munkái rendszeresen láthatók iskolánk és a város különböző rendezvényein, mintegy dekorációként is a szó nemes értelmében. Az, hogy még nem értek el olyan nagy eredményeket mint a zenész és néptáncos tanulók, az nem

36 I/A kötet 36. oldal jelenti azt, hogy kevésbé tehetségesek lennének, csak még nem volt idejük arra, hogy minden téren bizonyítsanak, de a jó utat már megtalálták. A színjátszóknak nem sok lehetőségük van arra, hogy versenyeken vegyenek részt, ebben a művészeti ágban országosan is van még fejleszteni való. A csoportok helyi rendezvényeken lépnek fel, illetve minden évben megszervezzük a Színjátszó Gálát, mely igen népszerű rendezvényünk. A Gála előtt kiállítást rendezünk a képzőművész tanulók legjobb munkáiból. Ezt mindig a vizsgaidőszakban tartjuk, így tulajdonképpen egy nyilvános vizsgaelőadással fejeződik be számukra a tanév. A tanárok lelkes munkájának köszönhetően ezalatt a néhány év alatt elég sok jelmez és díszlet készült, melyeket a csoportok egymásnak is átadnak, tehát jó együttműködés alakult ki mind a tanárok, mind a diákok között. I.3 Az oktatás célja, megvalósult eredmények Miért is fontos, hogy a gyerekek művészeti iskolába járjanak? Egyrészt azért, mert itt élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a művészetekben ötvöződnek. Megtapasztalhatják, hogy az alkotás folyamata a legértékesebb emberi alapképesség. Másrészt azért, mert a művészeti tevékenység egyik legnagyobb hatása, hogy fejleszti a személyiséget, és egyéb, nem művészi képességeinket. A művészetek az élet alkotó energiáit adják. Fejlesztik a gondolkodást, a koncentrációt, a nyitottságot, az önbizalmat. Erősítik a képességet és szándékot arra, hogy az értéket észrevegyük, felkutassuk. Ezek mind olyan dolgok, amikre a mindennapi életben nagy szükség van, tehát a személyiségformálásnak egy fontos eszköze a művészetoktatás. Ez az iskola elsősorban nem eredményorientált. Elsődleges célunk, hogy tanáraink oktató-nevelő munkája nyomán kinevelődjön egy zenét, művészeteket értő, művelő és pártoló közönség, akik folyamatosan jelen vannak iskolánk és a város hangversenyein, rendezvényein, kiállításain! Évente az iskolában is több hangversenyen, rendezvényen mutatják be tudásukat a tanulóink. A tanév folyamán minden hónapban növendékhangverseny kerül megrendezésre, a szülőkkel való kapcsolattartást pedig a szülői értekezletes hangversenyek, családi kézműves délutánok segítik, melyeket a tanárok külön-külön tartanak. Fontos törekvésünk a tehetséges gyerekek felfedezése, ha a szülő illetve a tanuló igényli pályára juttatása, (tehetséggondozás) ennek érdekében versenyeken való indítása illetve olyan minőségi felkészítése, mely ezt lehetővé teszi. Példájuk ösztönzi a többieket az igényes munkára, az értékes művészet megismerésére és megbecsülésére. Igyekszünk minél több versenyre, találkozóra, képzőművészeti pályázatra benevezni tanulóinkat. Diákjaink a különböző találkozókon, versenyeken nagyon szép eredményeket érnek el, melyekre méltán lehetünk büszkék. Az iskola tanulóinak versenyeken, találkozókon és más rendezvényeken elért eredményei: III. Országos Szaxofonverseny Pomáz V. Dél-alföldi Regionális Hegedűverseny Zákányszék Társastánc Országos Verseny II. Feeling Kupa Országos Musical Énekverseny Székesfehérvár 2007/2008-as tanév Erdélyi Péter 1. helyezés Almási István László Noémi Szilágyi Mária Németh Roland és Haddad Szabina Iski Roland 3. helyezés dicséret Siklósné Pechan Szilvia 3. helyezés Smajda Tímea Fődíj Bátki-Fazekas Zoltán

37 I/A kötet 37. oldal I. Regionális Zeneiskolai Kodály Zoltánné Sándor Emma Magánénekes Találkozó Baja IX. Országos Szolfézs és Népdaléneklési verseny Papp István Kiemelt nívódíj Bátki-Fazekas Zoltán Korsós András Különdíj Molnárné Prjevara Nóra 2008/2009-es tanév Csongrád megyei Rézfúvós Albert Gábor 2. helyezés Vágó János Verseny Mórahalom Csongrád megyei Fuvolaverseny Fürdök Fruzsina 3. helyezés Mucsiné Kiss Ildikó Szeged Bartók Béla Országos Zongoraverseny Budapest Szabó Anita Szabó Ágnes Nívódíj Dicséret Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébet III. Regionális Gitárverseny Baricsa Noémi Különdíj Laskai Zoltán Csongrád megyei Fuvolaverseny Szeged Galambos Ildikó Különdíj Mucsiné Kiss Ildikó Minden évben megrendezik Szentesen a Kortárs Zenei Találkozót. Ez egy nagyon népszerű találkozó Csongrád megyében. Iskolánkat is mindig sok tanuló képviseli, a legkiemelkedőbb eredmények az alábbiak: Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó eredményei Tanuló neve Elért minősítés Felkészítő tanár Horváth Magdolna kiváló Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébet Kiss Roland kiváló Kapusinszky Andrea Lázár Dorina kiváló Csernai Ágnes Sági Ágota kiváló Csernai Ágnes Szabó Ágnes kiváló Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébet Szabó Anita kiváló Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébet Szabó Dávid kiváló Czémánné Fejes Katalin Varga-Tóth Attila kiváló Pechan Zoltán Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó eredményei Tanuló neve Elért minősítés Felkészítő tanár Rubi Bence kiváló Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébet Rácz Franciska kiváló Tunyoginé Tövisfalvi Erzsébet Goják Anna kiváló Czékmánné Fejes Katalin Kovács Richárd kiváló Czékmánné Fejes Katalin Kiss Roland kiváló Horváthné Kapusinszky Andrea László Noémi kiváló Siklósné Pechan Szilvia Varga Márta kiváló Siklósné Pechan Szilvia Varga-Tóth Attila kiváló Pechan Zoltán A versenyek mellett a tehetséggondozás, a művészi pályára felkészítés nagyon fontos tevékenységünk, és szorosan hozzátartozik a művészeti iskolák munkájához. Évente átlagosan 4-5 tanulónk felvételizik művészeti szakközépiskolába, ami leggyakrabban a zenét tanulók között fordul elő.

38 I/A kötet 38. oldal Középfokú művészeti oktatásra történő felkészítés eredményei: Tanuló neve Hangszere Középfokú intézmény, ahová felvételt nyertek 2006/2007-es tanév Ferenc Angéla Hegedű SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged Csonka Mónika Oboa SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged 2007/2008-as tanév Gulyás-Szabó Szilveszter Zongora SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged Horváth Magdolna Zongora SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged Korsós András Kürt SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged Huszka Krisztina Magánének SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged Márton Katalin Oboa SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, Szeged Szilágyi Mária hegedű Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Békéscsaba Felkészítő tanár Siklósné Pechan Szilvia Krupiczerné Bánfi Zsuzsanna Borsos Annamária Borsos Annamária Vágó János Kónya Krisztina Krupiczerné Bánfi Zsuzsanna Siklósné Pechan Szilvia A művészi pályát választók száma az összes tanulóhoz viszonyítva nem nagy. Ennek két oka van. Egyrészt a felkészülés nagyon sok plusz munkával jár a tanulók számára, és nem csak a főtárgyban kell jónak lenni, hanem az elméleti tárgyakban is, mert azokból is felvételizni kell. A másik ok, hogy csak annak érdemes ezt a pályát választani, aki igazán tehetséges, és van benne az átlagosnál jóval nagyobb akaraterő és kitartás. Manapság nincs szükség nagyon sok művészre, ebből a szakmából egyre kevesebben tudnak megélni, és ez csak a legjobbaknak sikerülhet. A felkészítő tanárnak is felelőssége van abban, hogy engedi, vagy adott esetben irányítja-e növendékét erre a pályára. Ez minden hangszert tanító tanár nagy dilemmája. II. Az intézmény tanulói II.1. Az intézmény tanulói létszáma, adatok Az intézmény tanulólétszáma: október 1-én: 927 fő október 1-én: 991 fő Művészeti ág Létszám Létszám Zeneművészet 523 fő 544 fő Táncművészet 215 fő 155 fő Képzőművészet 87 fő 173 fő Színművészet 102 fő 119 fő Összesen 927 fő 991 fő

39 I/A kötet 39. oldal A fenti táblázat a hivatalos tanulólétszám, azonban mivel vannak, akik nem csak egy tanszakra járnak, így az alábbiakból derül ki, hogy egy-egy művészeti ágon ténylegesen hányan tanulnak: 2008-ban: Zeneművészet: 558 fő Táncművészet: 245 fő Képzőművészet: 192 fő Színművészet: 131 fő II.2 Esélyegyenlőség, felzárkóztatás, hátrányos helyzetű tanulók A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az összlétszámon belül: Összes tanuló Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos tanuló helyzetű tanuló október fő /25,5%/ 67 fő /7,3%/ október fő /29,4%/ 48 fő /4,9%/ A művészeti tevékenységek során a társadalmi különbségek jobban eltűnnek. A művészetoktatás során az oldottabb légkörben a tanulók személyisége több oldalról is megmutatkozik, a tanítási órákon ezt próbáljuk mindjobban elősegíteni. Mivel a zeneoktatásban a hangszeres tanszakokon egyéni oktatás folyik, így maximálisan meg tud valósulni az esélyegyenlőség megteremtése, a felzárkóztatás, a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedése. Minden tanulóval külön-külön heti 2x30 percet foglalkozik a tanár, és személyre szabott tanmenettel tud mindenkit tanítani. Erre a tantervek is lehetőséget adnak, mivel az nincs megszabva, hogy milyen módszerekkel és az egyes tananyagrészleteket milyen részletességgel kell tanítani. Az év végi meghallgatások anyaga is - egy bizonyos kereten belül - igazodhat a tanuló képességeihez. Ez lehetővé teszi, hogy minden diáknak legyen sikerélménye a zenetanulásban. Ez azonban ennek ellenére mégsem jelenti azt, hogy nincsenek követelmények, csak jobban érvényesül a tanári szabadság, és így meg lehet szerettetni a hangszertanulást olyanokkal is, akik szülői döntés eredményeként kezdenek el járni ebbe az iskolába. A csoportos művészeti ágakban, valamint a zeneoktatásban a szolfézs esetében is érvényesülnek ezek az elvek, de itt valamivel nehezebb a megvalósítás. Azonban a törvényi előírások ebben segítenek, mégpedig a csoportlétszámok maximalizálásával. Táncművészeti, színművészeti, képző- és iparművészeti ágon a csoportok létszáma nem lehet több 20 főnél, zeneművészeti ágon a csoportos tantárgyaknál pedig 15 főnél. Ez tulajdonképpen megfelel az általános iskolákban használatos csoportbontással. Tehát azt lehet mondani, hogy a művészeti iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók ugyanolyan jó feltételek között részesülhetnek az oktatásban, mint a többi gyermek. A művészetoktatás nem kötelező, mégis sok hátrányos helyzetű tanulója van az iskolának. A Közoktatási Törvény 117. (2) alapján a hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető, ezzel is az esélyegyenlőség megteremtése a cél.

40 I/A kötet 40. oldal II. 3. Kihelyezett tagozatok Jelenleg 13 működő kihelyezett tagozatunk van. Ezek mind oktatási intézményben létesültek, melyek közül három egyházi, a többi pedig önkormányzati fenntartású. Egy kihelyezett tagozat a városon kívül, Mindszenten működik az helyi általános iskolában. A kihelyezett tagozatoknak több előnye is van. A tanulóknak nem kell eljárniuk egy központi helyre, hanem abban az iskolában részesülhetnek művészetoktatásban, amelyben a közismereti tantárgyakat tanulják. Sőt több esetben általános iskolai tanárok foglalkoznak velük a művészetoktatás keretein belül is, mivel a tanári végzettségek adott esetekben mindkét intézménytípusban elfogadhatóak. Ez könnyebbség azért, mert a tanárok ismerik a tanulókat, és könnyebb a csoportok szervezése, de ugyanakkor hátrányt is jelent az oktatás színvonalának emelése szempontjából. Így a tanulók nem egy iskolai órának, hanem sok esetben szakkörnek gondolják a délutáni művészetoktatást, és nem veszik kellően komolyan. Ezt a helyzetet a tanároknak azonban meg kell oldaniuk, de ehhez kell a szülök megfelelő hozzáállása is, ami előfordul, hogy nem valósul meg. Pedig amikor egy tanuló bizonyítványt kap valamely művészeti ág elvégzéséről, a mögött tudásnak is kell lennie. Ez az oktatási forma nem kötelező, tehát az iskola tanárain múlik, hogyan valósítják meg az ismeretek megfelelő szintű átadását, és a követelmények teljesítését. Sajnos ez nem mindig sikerül, többször előfordul, hogy a tanulók tanév közben kimaradnak, a csoport létszám lecsökken, és csoportot kell megszüntetni, illetve összevonni egy másikkal. Fontos lenne, hogy aki elkezdi a tanévet, az fejezze is be, de erre nem lehet kötelezni sem a tanulót, sem a szülőt. A mindszenti kihelyezett tagozat egy éve működik 84 tanulóval. Mindszent önkormányzata térítésmentesen biztosítja az oktatáshoz szükséges helyiségeket, az általános iskola igazgatója pedig sok segítséget nyújt a tagozatszervezési munkában. Reméljük az együttműködés a kezdeti nehézségek után már zökkenőmentes lesz. III. Az intézmény szakmai munkája III.1 Minősítés: Szakmai munkánkat külső szakértők az utóbbi két tanévben is vizsgálták az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítésének keretében. Ez a minősítés igen nagy terhet jelentett minden művészetoktatási intézmény számára, mert a szakmai tevékenység vizsgálatán kívül nagyon sok adminisztratív munkával járt. Mindenkinek a tökéletességre kellett törekednie, mert aki nem felelt meg ezen a minősítési eljáráson, az az iskola, illetve annak fenntartója a továbbiakban csak az állami normatíva 50%-át kaphatja. Ebből pedig egy intézményt működtetni lehetetlen, a fenntartók pedig általában nem rendelkeznek annyi önerővel, hogy a normatíva különbözetet saját bevételből pótolják. Ezen a minősítésen tehát az intézményeknek a további létük volt a tét. Iskolánk ezen a szakmai megmérettetésen mindkétszer kiválóan megfelelt. A két alkalommal a Szakmai Minősítő Testületen kívül összesen tíz művészetoktatási szakértő vizsgálta az iskolát. Nagy örömünkre és megkönnyebbülésünkre mindkét tanévben a legmagasabb minősítést kapta meg az iskola. Minősítés: kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény (2007. december 28., december. 09.) Ez a minősítés öt évre szól, de ha az intézményben bármilyen átszervezés történik, azt be kell jelenteni a Minősítő Testületnek. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével dönt arról, hogy az átszervezés következtében a működés feltételei olyan

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 04-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 2009. évi beszámolója és közhasznúsági

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1252/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Városháza - Nagyterem N

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. március 31-i ülésén 1./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2012. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, közhasznúsági jelentés) tulajdonosi hatáskörben Tárgyalja a képviselő-testület

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 3. szám 2014. január 31. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Döntés az Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben