K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 22/2010. (II.10.) sz. Kth. Természeti katasztrófák kárenyhítésének támogatása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés által létrehozott Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottsága elnevezésű állandó bizottság munkáját 2010 évben Ft összeggel támogatja, amely a támogatási összeget a napirenden szereplő évi költségvetési rendelet-tervezet tartalmaz. Egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó támogatási szerződés aláírására, valamint a szerződés aláírását követően intézkedjen a támogatás utalása érdekében. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 23/2010. (II. 10.) sz. Kth. Rendszeres szociális segélyre jogosultak körének bővítési lehetőségéről Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem alkot rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek közfoglalkoztatásban vagy képzésben való részvétele alól történő mentesítésének a 37/B. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon túli további feltételeiről. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

3 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 24/2010. (II. 10.) sz. Kth. A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bács- Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és 1) A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak, a határozat mellékletét képező, módosított alapító okiratát jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerke- foglalt alapító okirat aláírására. zetbe 2) A Képviselő-testület megbízza a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, hogy az alapító okirat módosítása érdekében a többi alapító és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Értesülnek: a megyei közgyűlés és ügyintéző Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

4 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 25/2010. (II.10.) sz. Kth. Városgazdasági Kft évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

5 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 26/2010. (II.10.) sz. Kth. Városgazdasági Kft. munkájának dicsérete Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján - a Kerekegyházi Városgazdasági Kft. munkatársait dicséretben részesíti a téli hóeltakarítási munkálatok időben történő, és szakszerű végzése miatt. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

6 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 27/2010.(II. 10.) KT. határozat Stratégiai ellenőrzési terv Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét és a belső ellenőrök számának megállapítására a kapacitás felmérést az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. Felelős: belső ellenőrzési vezető Határidő: értelemszerűen Határozatról értesül: belső ellenőrzési vezető Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

7 1. sz. melléklet Javaslat Kerekegyháza Város Önkormányzatának stratégiai ellenőrzési tervhez A kockázatosabb területek felmérése alapján, a stratégiai ellenőrzési tervbe az alábbi területek beépítését javaslom: 1. Pénzügyileg a legkockázatosabb területnek minősülnek a nagyobb pénzigényű, többnyire pályázatos beruházások (bár ezek alapos ellenőrzésére sor kerül a támogató hatóságok részéről is). Az Uniós (és egyéb) pályázati támogatások esetében nagyon fontos, hogy csak olyan beruházásokba fogjon a város, amely elengedhetetlenül szükséges, és a saját erő megteremtése nem okoz túlzott terhet az önkormányzatnak. Az ellenőrzés során a cél szerinti, tényleges felhasználás vizsgálatára kerüljön sor. 2. A minden évben kötelező ellenőrzésekre is nagy hangsúlyt kell fektetni: A létszámok helyes megállapítása az alapja az állami normatív támogatások igénylésének, a kötött felhasználású támogatások elszámolását külön kell vizsgálni. A céljelleggel átadott támogatások elszámoltatása (alapítványok, egyesületek stb), a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának ellenőrzése is kötelező (ÁHT szerinti ) feladat minden évben A közbeszerzési törvény előírásai szerint kötelező a közbeszerzések belső ellenőrzésének elvégzése is. 3. Intézményeink közül azon területek élvezzenek elsőbbséget, ahol új feladat lévén kevés tapasztalati adattal rendelkezünk, illetve a legrégebben ellenőrzöttek, valamint ahol szükséges, ott az utóellenőrzések kapjanak elsőbbséget. 4. A belső kontrollrendszer működtetésével kapcsolatos elvárások érdekében javaslom ellenőrzésének a beépítését is a stratégiai ellenőrzési tervbe. 5. Központi ( pl: kincstár, állami számvevőszék) ellenőrzések megállapításainak utóellenőrzése ( intézkedési tervek végrehajtása). Kerekegyháza, január 18. Vincze Miklós jegyző

8 2. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terve évekre Kerekegyháza Város Önkormányzata a 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 19. -a alapján az alábbi stratégiai ellenőrzési tervet fogalmazza meg: A belső ellenőrzés stratégiai terve, összhangban a költségvetési szervek hosszú távú terveivel, 5 évre készül. A stratégiai tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá, a jegyző írásos véleményének figyelembe vételével. A stratégiai ellenőrzési terv a Ber ára figyelemmel az alábbiakat tartalmazza: a szervezet hosszú távú célkitűzéseit, és az azzal összhangban lévő belső ellenőrzési stratégiai célokat; a belső kontroll rendszer értékelését; a kockázati tényezőket és értékelésüket; a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési tervet; a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérését; a belső ellenőrök hosszú távú képzési tervét; a belső ellenőrzés tárgyi és információs igényét; az ellenőrzés által vizsgált területeket, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat. A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz. a) Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok 1. célkitűzés: Az Önkormányzati gazdálkodás, a közpénzek felhasználása során a szükségszerűség, célszerűség és hatékonyság követelményeit kell szem előtt tartani. Pályázati lehetőségek, településfejlesztés lehetőségeinek feltárása. Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: - szakmai ellenőrzések (rendszer ellenőrzések) - az Önkormányzat által ellátott feladatok körének áttekintése - a feladatok ellátási színvonalának ellenőrzése - pályázatok, beruházások megvalósításának, elszámolásának ellenőrzése; kapcsolódó közbeszerzések ellenőrzése 2. célkitűzés: Önkormányzat intézményfenntartói feladatainak ellátása, figyelemmel az intézményeink takarékos, biztonságos működtetésére, ezért figyelemmel kell kísérni a belső és a külső

9 hatásokat, jogszabályi változásokat és az ezekből fakadó racionalizálási intézkedéseket meg kell tenni. Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: - szakmai ellenőrzések (rendszer ellenőrzések) - az Önkormányzat által ellátott feladatok körének áttekintése - a feladatok ellátási színvonalának ellenőrzése 3. célkitűzés: Az éves költségvetések összeállításánál kiemelt fontosságot élvez a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási kiadások-bevételek aránya, ezzel biztosítva az önkormányzatok működőképességének megőrzését. Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: - vagyongazdálkodás általános ellenőrzése - vagyonhasznosítás ellenőrzése - beruházások (közbeszerzések) ellenőrzése - vagyonnyilvántartás ellenőrzése - leltár ellenőrzése - selejtezési tevékenység ellenőrzése 4. célkitűzés: Az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának megőrzése. Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai célok: - pénzügyi vizsgálatok az Önkormányzat. - hatékonysági vizsgálatok - gazdaságossági vizsgálatok Összességében: Az elkövetkező években az önkormányzat fő feladata a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtése, megőrzése, működési költségekben való megtakarítási lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, a működő intézményekben megfelelő szabályozottság - EU működési irányelveinek való megfelelés - és szervezettség biztosítása, pályázati lehetőségek kiaknázása, településfejlesztés lehetőségeinek feltárása. Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégia célok: A normatívák igénylésének, elszámolásának, a törvényi előírásoknak való megfelelése, a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának, az eszköz és forrásgazdálkodás ellenőrzése. Az Uniós (és egyéb) pályázati támogatások (fontos, hogy olyan beruházások kezdődjenek meg, amelyek elengedhetetlenül szükségesek, és melynek a saját erő megteremtése nem okoz túlzott terhet az önkormányzatnak), illetve az átadott pénzeszközök, a közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése. Fentiekkel összhangban az ellenőrzések során ezek lesznek a hangsúlyos elemek, vizsgálandó témák, melyek a következő évek, éves terveiben kerülnek konkrét megfogalmazásra. b) A belső kontrollrendszer értékelése Az államháztartási törvény által megkövetelt belső kontrollrendszer szabályozása és működtetése által csökkenthetők a feladatok ellátása során előforduló kockázatok. A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

10 a) a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre; b) teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; c) megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű használattól. (2) A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő a) kontrollkörnyezetet, b) kockázatkezelési rendszert, c) kontrolltevékenységeket, d) információs és kommunikációs rendszert, e) monitoringrendszert kialakítani és működtetni. Az ellenőrzés minden önkormányzatnál vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhetett be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. A belső kontrollrendszer működtetését az önkormányzatoknak kell megoldaniuk, ebben tanácsadási jelleggel segítséget nyújthat, javaslatot tehet a belső ellenőrzés. A hibák felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszüntetése c) Nagyobb kockázati tényezők, főbb prioritások A kockázatosabb területek felmérésével az alábbi sorrendben kerültek megállapításra a prioritások: -Az eladósodottság megfékezése, illetve elkerülése érdekében fontos feladat a működési költségek felhasználásának folyamatos ellenőrzése, a meglévő bevételek és új források szabályszerű elszámolása és beszedése. -Az önkormányzati bevételek megalapozottsága érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a normatív állami támogatások igénylésére, elszámolására. A támogatások alapját képező mutatószámok, létszámok helyes megállapítása az alapja a támogatások lehívásának. A kötött felhasználású támogatások, elszámolását külön kell vizsgálni. -Pénzügyileg a legkockázatosabb területnek minősülnek a beruházások. Elindításuk előtt kiemelten vizsgálandó kockázati tényező, hogy megvalósítása szolgálja-e, illetve mennyiben szolgálja az önkormányzat kötelező vagy önként vállal feladatait. Indokoltságát alátámasztják-e a feladatok mutatószámai, az önkormányzat területén vagy környezetében jelentkező igények. Beilleszthető-e a beruházás az uniós, kormányzati, regionális és kistérségi programokba. Felmérendők az önkormányzat felhalmozási lehetőségei, pályázati lehetőségek, bevonhatók-e egyéb források a fedezet előteremtésébe. A beruházás elindítása során a közpénzek felhasználást szabályozó közbeszerzési törvény szerint jártak-e el. A beruházás dokumentumainak megfelelő megvalósítás. Az EU-s pályázatok tekintetében mindezek kiemelve kezelendőek. -A közbeszerzési eljárások vonatkozásában annak megállapítása, hogy a közbeszerzési törvényt és az önkormányzati közbeszerzési szabályzatot hogyan tartották be. Az önkormányzat érdekeinek biztosítása hogyan érvényesült a pályáztatás, szerződéskötés, kivitelezés és pénzügyi bonyolítás során. d.) Belső ellenőrzésre vonatkozófejlesztési terv Az ellenőrzés célja a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírtaknak mind magasabb szinten történő megfelelése. Törekedni kell az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére, a társuláson belül az egységes eljárások kialakítására.

11 A vizsgálati eljárások, módszerek, a jelentések tartalmi követelményeinek biztosítása, a belső ellenőrzési kézikönyv, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a pénzügyminiszter által kiadott útmutatók előírása szerint. e.) A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése A belső ellenőrzési feladatokat a Kerekegyházi Belső Ellenőrzési Társulási Tanács (továbbiakban: Társulás) látja el. A Társulás megalakulásakor kapacitás felmérés alapján a szükséges ellenőri létszámot 2 főben határozták meg. Jelenleg (és a társulás megalakulása óta) a feladatot Lajosmizse és Felsőlajos vonatkozásában 1 fő köztisztviselő, Kerekegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene, Ágasegyháza, Ballószög, Jakabszállás és Orgovány tekintetében pedig 2 fő, megbízási szerződéssel rendelkező belső ellenőr látja el. A gazdasági ellenőrzésekre a létszám adott, más jellegű, pl. műszaki, informatikai ellenőrzésekre külső szakértők, megbízottak igénybevételével nyílik lehetőség, mivel ezek speciális tudást igényelnek. Ha a nagyobb kockázatú területeken a rendelkezésre álló kapacitáshoz mérten többet kívánnak vizsgáltatni az önkormányzatok, akkor több vagy külső munkaerő bevonása szükséges. A belső ellenőrzési feladatot ellátó köztisztviselő és megbízott belső ellenőrök rendelkeznek a Ber. 11. (1) a) pontban előírt végzettséggel. f.) A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve A belső ellenőri feladat elvégzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a változások ismerete. A központilag szervezett kötelező oktatásokon, ellenőrzési konzultációkon való részvétel biztosítása. A regisztrált könyvviteli szolgáltatást (mérlegképes) végzők évenkénti továbbképzésén való részvétel. A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásba vételének és kötelező szakmai továbbképzésének 18/2009. (X. 6.) PM rendelet - való megfelelés. A továbbképzéseken való részvétel során törekedni kell a belső ellenőrzés speciális ismeretkörének bővítésére. A megbízásos belső ellenőröknek továbbképzésükről saját maguknak kell gondoskodniuk. g.) Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye a) Tárgyi igények biztosítása: Helyiség: a zavartalan munkavégzéshez iroda helyiség (biztosított). Berendezés: irodabútor a számítógéppel végzett munkához (biztosított). Gépek, felszerelések: az ellenőrnek a hivatalban szükség esetén biztosítottak az irodai gépek, felszerelések. Jármű: a megbízott belső ellenőr önállóan gondoskodik róla. b) Információs igények biztosítása: jogi háttér ismerete céljából: CD Jogtár, szakkönyvek. egyéb információs igények: Internet hozzáférési lehetőség, alapdokumentumok elérhetőségének biztosítása. A belső információkat a vezetőkkel, intézményvezetőkkel, referensekkel történő személyes kapcsolattal, a beszámolók, költségvetések, az aktuális alap dokumentumok, átadásával biztosítja a hivatal. A külső információs igényt a PM honlap, valamint jogszabály-figyelési, konzultációs és továbbképzési lehetőség biztosítja.

12 h.) Az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat A költségvetési szervezetek ellenőrzésekor vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában vagy tevékenységében beálló változásokat is. Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A vizsgálatok az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre irányulnak, de minden esetben szükséges, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásának áttekintése. A belső ellenőrzés prioritási területei, az azonosított kockázatok, gyakoriság az 1. sz. mellékletben részletezett. Kerekegyháza, február 2. Készítette: Verosztáné Csorba Mónika belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2010. (II. 10.) sz. Kt. határozatával. Dr. Kelemen Márk polgármester

13 Stratégiai ell. terv 1. sz. melléklete A belső ellenőrzés évekre vonatkozó kockázatelemzés alapján meghatározott - prioritási területei, ezeken a területeken az ellenőrzés gyakorisága, valamint az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges erőforrások meghatározása: Ellenőrizendő folyamatok és Gyakoriság Azonosított Erőforrás szervezeti egységek kockázati tényezők szükséglet 1. Felhasználási kötöttség Évente, a MÁK Nyilvánt. pontatlan 2-8 ellenőrz. nélküli és kötött adatok leadását vezetése, Jogszab. nap/önk. felhasználású normatív megelőzően helytelen értelmezése, állami hozzájárulások, téves évközi lemondás központosított előirányzatok 2. Rendszerellenőrzések Ciklusonként Jogszabályváltozások 2-10 ell. költségvetési egyszer, de vezetői miatt a szabályozottság nap/szerv szervenként pályázatot megelőzően elmaradása (oktatási intézmény, mindenképpen Személyi feltételek szociális intézmény, művelődési ház, hivatal) tv. szerinti biztosítása Vagyonvédelem biztosítottsága 3. Közbeszerzések Évente Ajánlati felhívás nem 1-5 ell. ellenőrzése megfelelő tartalma, nap/önk. Megtámadják a döntést Közbeszerzési Tanács előtt 4. Az önkormányzati Kétévente Hatáskör elvonás 2-4 ell. vagyon hasznosítása a helyi vagyonrendeletnek megfelelően történik-e nap/önkorm. 5. A részben önálló 1-2 évente Szabályozatlan 2-4 ell. költségvetési szervekkel területek feltárása, nap/szerv kötött feladat-megosztási Elmaradt nyilvántartások megállapodásban vezetésére felhívás foglaltak érvényesülésének ellenőrzése 6. Leltározás, selejtezés Két évente Nem megfelelő 1-5 ell. nap/ ellenőrzése valamennyi dokumentáltság, szerv

14 költségvetési szervnél Betörés, lopás esetén Ellenőrizendő folyamatok és Gyakoriság Azonosított Erőforrás szervezeti egységek kockázati tényezők szükséglet 7. Bizonylati rend és 1-2 évente Szabálytalan 1-4 ell.nap/ számviteli fegyelem bizonylatok alapján szerv betartásának ellenőrzése a Hivataloknál, ill. vmennyi történik kifizetés, Eltérés mutatkozik a pénzkészletben, Nincs engedélyezve a kifizetés, Nem történt meg a teljesítés igazolása 8. A költségvetési szervek 1-2 évente Jogszabályváltozások 2-4 ell.nap/ működése szabályozottságának ellenőrzése szerv 9. Kötelezettség vállalások Évente Előirányzat felhaszn. 1-4 ell.nap/ ellenőrzése terven alapul-e? szerv Vezetnek-e nyilvántartást? 10. Gazdaságosság, Évente Pénzügyi szabályozók 3-6 ell.nap hatékonyság vizsgálata változása, /szerv kijelölt költségvetési Kötelező feladatok szervnél változása Önköltség alakulása 11. Támogatások Évente Nem a célnak megfelelő 2-6 ell. vizsgálata kijelölt körben felhasználás, nap/szerv Számviteli szabályok betartása 12. Az egyes költségvetési Évente Törvényesség betartása 2-4ell.nap/ szervekre előírt szakmai érdekében szerv nyilvántartások vezetése 13. Vagyonnyilvántartások Kétévente Naprakészség, 2-4 ell.nap/ vezetése a hivataloknál teljes körűség, önkorm.

15 egyezőség a főkönyvvel Ellenőrizendő folyamatok és Gyakoriság Azonosított Erőforrás szervezeti egységek kockázati tényezők szükséglet 14. A közalkalmazotti, Évente, kijelölés Téves besorolás, 2-4 ell.nap/ köztisztviselői törvény és alapján Rossz szabadságmegszerv munka törvénykönyve állapítás, végrehajtásának Elmaradt jubileumi jut. ellenőrzése minden Hiányos jelenléti ív költségvetési szervnél 15. A mérlegjelentések Évente egy Adatszolgáltatás 2-6 ell.nap/ alátámasztása negyedév megalapozottsága, önkorm. leltárakkal, pontossága, valódisága kimutatásokkal 16. Hazai és EU pályázatok Évente Pályázati programnak 4-10 nap/ megvalósításának megfelelő megvalósítás, szerv ellenőrzése pénzügyi lebonyolítás 17. Informatikai rendszer Évente Szabályozottság, 2-4 nap/ működésének, biztonság, önkorm. biztonságának védelem biztosítása ellenőrzése Az ellenőrzés területeinek kiterjesztése vagy szűkítése évenként az éves ellenőrzési tervben kerül konkrétan meghatározásra.

16 3. sz. melléklet: KAPACITÁS FELMÉRÉS a Kerekegyházi Belső Ellenőrzési Társulás belső ellenőrzési feladatainak elvégzésére évben A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 4. (6) bekezdése alapján a belső ellenőrök számát úgy kell megállapítani, hogy az arányban álljon a társulás által ellátott feladatokkal, a kezelt eszközök nagyságával és a stratégiai tervvel. Az elkészített felmérést évente aktualizálni kell évben ellenőrizendő területek: - Szabályszerűségi és Pénzügyi ellenőrzések: évi ktg tervezés PH Kerekegyháza EU támogatások ellenőrzése PH Kerekegyháza Belső szabályzatok ellenőrzése PH Ágasegyháza Pénzkezelési szabályzat ellenőrzése PH Fülöpháza Sportegyesületi támogatás felhasználásának ellenőrzése PH Kunbaracs Polgárőr Egyesület támogatás felhasználásának ellenőrzése PH Kunbaracs Önkormányzat által adott támogatások felhasználásának ellenőrzése PH Ladánybene Uniós források szabályszerű felhasználásának ellenőrzése PH Ladánybene évi Közoktatási normatívák igénylésének, felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése Lajosmizse és Felsőlajos PH évi szociális normatívák igénylésének, felhasználásának, elszámolásának szabályszerűsége Lajosmizse és Felsőlajos PH Közoktatási intézményfenntartói társulási megállapodás teljesülése Lajosmizse és Felsőlajos PH Kötelezettségvállalások, nyilvántartásának szabályszerűsége Lajosmizse és Felsőlajos Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének ellenőrzése Lajosmizse és Felsőlajos Tűzoltó Köztestület részére átadott támogatás felhasználásának ellenőrzése Kerekegyháza Városgazdasági Kft végelszámolásával kapcsolatos intézkedések ellenőrzése Kerekegyháza I. félévi segély kifizetésének vizsgálata, valamint az igénylés pénzügyi ellenőrzése Ballószög - Utóellenőrzés: évi Kincstári és Állami Számvevőszéki ellenőrzésekhez kapcsolódó Intézkedési Tervekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése Kerekegyháza Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés szabályozottsága, kapcsolódó nyilvántartások vezetése és a vagyongazdálkodási feladatok ellátása Orgovány Állami Számvevőszéki ellenőrzésben megállapított hiányosságok felszámolására elfogadott Intézkedési Terv végrehajtásának ellenőrzése Lajosmizse és Felsőlajos

17 -Rendszerellenőrzés: évi közbeszerzések lebonyolításának ellenőrzése Kerekegyháza Közbeszerzési eljárások átfogó ellenőrzése Fülöpháza Közbeszerzési eljárások átfogó ellenőrzése 2009., Jakabszállás Uniós források felhasználásnak ellenőrzése 2009., Jakabszállás Uniós források felhasználásának ellenőrzése és kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításának ellenőrzése Orgovány Közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzése Ballószög EU forrással támogatott fejlesztések megvalósításának ellenőrzése Lajosmizse és Felsőlajos Közbeszerzési eljárások vizsgálata Lajosmizse és Felsőlajos Önkormányzati támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése Lajosmizse és Felsőlajos A évi ellenőrzésekhez erőforrás szükséglet: szakértői nap. A évi ellenőrzésekhez előreláthatólag rendelkezésre álló kapacitás: 353 szakértői nap Ebből: tartalék feladatra: 4 szakértői nap A felmérés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és a stratégiai tervben foglaltakkal figyelembe vett kapacitás szükséglet összhangban van (elegendő és megfelelő). Az egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kinevezett belső ellenőrrel és két fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrrel a feladatellátás évben biztosított. Kerekegyháza, február 3. Készítette: Verosztáné Csorba Mónika belső ellenőrzési vezető

18 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 28/2010. (II.10.) sz. Kth. 1/2010. ÖM pályázat benyújtása a sportcsarnok felújítása érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján az iskolai elemi infrastruktúra-fejlesztés, épület-rekonstrukció célra, bruttó Ft összegű támogatás elnyerése a sportcsarnok oldalfal és födém belső szigetelése, szigetelt felületek felületképzése, valamint a homlokzati nyílászárok cseréje és a járulékos szakipari munkálatok elvégzése - érdekében. 2./A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a bruttó Ft öszszegű önerő biztosítására. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11.

19 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vincze Miklós jegyző Kihagyva a kihagyandókat! 29/2010. ( II. 10.) sz. Kth. Személyes érintettségről K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 14. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében Domján István és Csőszi Sándor képviselőket személyes érintettség miatt, nem zárja ki az Közbeszerzési Bíráló Bizottság felállítása tárgyú szavazásából. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, február 11. Vincze Miklós jegyző

20 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 30/2010. (II.10.) sz. Kth: Közbeszerzési kiírás és Bíráló Bizottság felállítása a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. (DA- OP C.D. kódszámú) pályázat megvalósítása érdekében meghirdetendő közbeszerzési eljárás lebonyolításához A kivonat hiteléül: Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. (DAOP C.D. kódszámú) pályázat megvalósítása érdekében tervezett kivitelezői munkák elvégzésére (építési beruházás), az önkormányzat - a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. tv 249..(2) o) pontja szerinti tárgyalásos, nemzeti értékhatárokat elérő általános egyszerű, közbeszerzési eljárást folytat le. 2. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése c. (DAOP C.D. kódszámú) pályázat megvalósítása érdekében CXXIX. tv 249..(2) o) pontja szerinti tárgyalásos, nemzeti értékhatárokat elérő általános egyszerű, közbeszerzési eljárást folytat le. 3. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságokba dr. Zöldi Gábort, Domján Istvánt és Csőszi Sándort delegálja. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban tegye meg szükséges intézkedéseket. 5. Egyúttal felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokat, Kerekegyháza Város honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Határidő: május 30. Dr. Kelemen Márk sk. Vincze Miklós sk. polgármester jegyző Kerekegyháza, február 11.

21 Vincze Miklós jegyző

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS az SZMJV Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2014. évi tevékenységéről A.) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 506 /2007. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Beszámoló a 2006. évi intézményi ellenırzési tapasztalatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség

Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség Új napirendi pont 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv Előterjesztő:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

2016. május 5-i rendes ülésére

2016. május 5-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 5-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló belső

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2012. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2012. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belsı Ellenırzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belsı i terve A belsı tervezésének bemutatása

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 3- /2008. Előkészítő: Király Péterné ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. november...-ei ülésére Tárgy: Az

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-13412/2009. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2008. évi ellenőrzésekről Melléklet: 3 db kimutatás

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Határozat - javaslat

Határozat - javaslat Határozat - javaslat.../2013. (I.24.) sz. Kth. DAOP 4.2.1-11-2012-0007 jelű, Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című pályázat kapcsán kivitelezési munkák elvégzése tárgyú, Kerekegyháza Város

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 2015. december 21. 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat hatálya... 4 II. fejezet... 5 Ügyrend... 5 A

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter. Szám: 40031/2005. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250 E-mail: stpmhiv@profinter.hu JAVASLAT a 2006. évi belsı ellenırzési tervre Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi

Makói Kistérség Többcélú Társulása. 2016. évi Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Makói Kistérség Többcélú Társulása i Belső Ellenőrzési Terve A Makói Kistérségi Többcélú Társulása i belső i terve A belső tervezésének bemutatása A

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi összefoglaló

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Elıterjesztés a járásokról, a járási hivatalok kialakításáról, valamint a polgármesteri hivatalok,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 01/8154-4/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Mecsekerdő Zrt. 15190 2015. Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0751-133/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben