Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/ Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: Ritterné Farkas Erzsébet, mb. gazdasági vezető, IGSZ Veress Ágnes, mb. igazgató, IGSZ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 115/2010. (08.17.) számú határozatában, meghatározott módosítással (1. sz. Módosítás) Hatályba lépés dátuma: szeptember 01. Szervezeti és Működési Szabályzat IGSZ / 48 oldal

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1 BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA Időbeli hatály Területi hatály Személyi hatály AZ IGSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A SZERVEZET KIALAKÍTÁSA AZ IGSZ SZERVEZETI ÁBRÁJA AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI TAGOLÁSA Az igazgató Az igazgató helyettesei és egyéb közvetlen munkatársai Gazdasági vezető Igazgatási csoportvezető Elemző közgazdász Belső ellenőrzés Belső ellenőrök Műszaki ügyintéző Igazgatási csoport Igazgatási csoportvezető Titkárnő Adminisztrátor Gazdasági csoportok: Számviteli és eszköz nyilvántartási valamint pénzügyi csoportvezetők Számviteli és eszköz nyilvántartási csoportvezető Pénzügyi csoportvezető Humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető Pénztáros Banki ügyintéző Adózási és energia ügyintéző Beosztott dolgozók Munkaügyi főelőadó Munkaügyi előadó Főkönyvi könyvelő Kontírozó és értékkönyvelő Analitikus könyvelő és eszköznyilvántartó Bérkönyvelés és analitikus könyvelő Kötelezettségvállalási ügyintéző Pénzügyi előadó Számlaellenőr AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE AZ IGSZ-HEZ RENDELT INTÉZMÉNYEK HIVATALI MUNKAIDŐ ÉS MUNKAREND AZ INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATÁNÁL MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK / 48 oldal

3 5.1 VEZETŐI ÉRTEKEZLET DOLGOZÓI MUNKAÉRTEKEZLET DOLGOZÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS A MUNKASZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁSOK A közalkalmazotti jogviszony létrejötte Munkaköri leírás A munkavégzés Szabadság A munka díjazása Saját gépkocsi használat A helyettesítés rendje A munkaviszony megszüntetése A HIVATALI TITKOK MEGŐRZÉSE Titokvédelem AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI RENDJE Bankszámlák feletti rendelkezés Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje Bélyegzők használata, kezelése ÁLTALÁNOS HATÁSKÖRI ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG, KÖTELEZETTSÉG Kártérítési kötelezettség Anyagi felelősség ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK AZ SZMSZ MELLÉKLETEI AZ SZMSZ HATÁLYBALÉPÉSÉT KÖVETŐEN CSATOLANDÓ SZABÁLYZATOK (FÜGGELÉK) LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK HATÁLYBA LÉPTETŐ ZÁRADÉK SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS / 48 oldal

4 1 BEVEZETÉS Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata május 29-ei 135/2008. (V. 29.) számú Közgyűlési határozatával átszervezte az Intézményi Gondnokság költségvetési szervet, és megalapította az Intézmények Gazdasági Szolgálatát. Az Alapító okirat jogszabályi háttere - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 12. (8) bekezdése kijelöli azt az önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, mely a 134/2008. (V. 29.) Kgy. határozat mellékletében szereplő, önállóan működő költségvetési szervek - meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja, - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a és 96. (1) és (2) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 8. (3) bekezdése, a, 9 (1) (3) bekezdése, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 24. (2)-(3), a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet 3. -a. 4 / 48 oldal

5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az Intézmények Gazdasági Szolgálata (továbbiakban IGSZ) szervezeti működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és a szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát határozza meg. Az SZMSZ feladata az IGSZ egységes, összehangolt, hatékony működésének elősegítése, a munkahelyi rend és a munkamegosztás rendszerének kialakítása, az ellenőrzési, kapcsolódási pontok, formák szabályozása, az egyszemélyi felelős vezetés elvének érvényesítése. 2.2 ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Az intézmény rövid neve: Intézmények Gazdasági Szolgálata IGSZ Sopron Székhelye: 9400 Sopron, Magyar u. 19. Alapítás ideje: december 13. Alapítója: Alapítói jogokat gyakorló szerv: Irányítói jogokat gyakorló szerv: A szolgáltató működési köre: A szolgáltató besorolása tevékenysége jellege szerint: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (Sopron, Fő tér 1.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közszolgáltató költségvetési szerv, szolgáltató közintézmény A szolgáltató besorolása a feladatellátás- önállóan működő és gazdálkodó hoz gyakorolt funkciói szerint: A szolgáltató vezetője: Körbélyegzője: megbízásának időtartama: Az intézmény típusa: Az intézmény törzsszáma: Szlávikné Etlinger Tímea igazgató január 1. napjától határozatlan időre a Magyar Köztársaság címere az Intézmények Gazdasági Szolgálata, Sopron körfelirattal szolgáltató intézmény Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény adóigazgatási száma: / 48 oldal

6 Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: Az intézmény számlaszáma: ERSTE Bank A szolgáltató alapfeladata Szakfeladatszám: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartásával, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítésével vagy vizsgálatával, ellenőrzésével, könyvvizsgálatával és hitelesítésével; a könyveléssel, az egyéb számviteli szolgáltatásokkal, a személyi- és társaságijövedelemadó- és más bevallás készítésével, adótanácsadással, a bérszámfejtéssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása; a menedzsment és/vagy fizetésképtelen vállalkozás hitelezője számára végzett tanácsadással és segítségnyújtással és/vagy csőd és felszámolási eljárás végzésével kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása. Mutatószámai: Feladatmutató: támogatást igénylők száma Teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg A szolgáltató kisegítő tevékenysége Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység A szolgáltató vállalkozási tevékenységei Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadással, útmutatással és segítségnyújtással a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezéssel, az üzleti folyamat áttervezésével, a vezetés korszerűsítésével, költségcsökkentéssel és más pénzügyi kérdésekkel, marketingpolitikával, humánerőforrás-politika kialakításával, gyakorlati alkalmazásával és tervezésével, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezésével, termelés ütemezésével és ellenőrzés tervezésével kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése a rendezvények szervezésével, reklámozásával és/vagy menedzselésével (mint pl. bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők üzemeltetik vagy nem) kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás a különböző kissorozatú dokumentummásolási, -nyomtatási, dokumentumkészítési és a speciális irodai ellátó tevékenységekkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása. 6 / 48 oldal

7 Vállalkozási tevékenység szabályozása: Az Intézmények Gazdasági Szolgálata eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az alapító okiratnak megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A vállalkozási tevékenységből származó bevétele a tervezett költségvetési összkiadása 20 %-át nem haladhatja meg. A vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. Vállalkozásnak minősül az alapító okiratban rögzített vállalkozási tevékenységi körből bevétel és ennek révén eredmény (nyereség) elérése, illetőleg haszonszerzés céljából üzletszerűen, piaci alapon végzett termelés, szolgáltatás, értékesítés. Az igazgató engedélyezi a vállalkozási tevékenység megkezdését, meghatározza a vállalkozási tevékenység pénzügyi lebonyolításának feltételeit, ellenőrzi a vállalkozási tevékenység folytatását. 2.3 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Az intézmény Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában, a Közgyűlés felügyelete alatt működik. Képviseletét, SMJV Közgyűlése által határozatlan időre megválasztott igazgató látja el. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló adószámmal rendelkezik. 2.4 AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv. Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből látja el. Költségvetését az évközi esetleges módosításokkal Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá. Alapfeladatai ellátása érdekében, a használatba vett ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartási törvény végrehajtási rendeleteiben, valamint az Önkormányzat rendeletében foglaltak szerint gazdálkodik. Az intézmény vezetőit, a gazdasági vezető kivételével, az igazgató választja ki és bízza meg. A vezetői megbízás visszavonása az intézmény igazgatójának jogköre. A gazdasági vezetőt a SMJV Közgyűlése választja meg. 2.5 AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRE 1. Saját szervezete gazdálkodási feladatainak ellátása; 7 / 48 oldal

8 2. Az alapító okiratban az IGSZ-hez rendelt, önállóan működő - Sopron Megyei Jogú Város fenntartásában működő - intézmények (1. számú melléklet) vonatkozásában a) a költségvetés tervezésével, b) az előirányzatok felhasználásával, módosításával, pótelőirányzat kéréssel, c) a bankszámla- és pénzkezeléssel, d) a számviteli teendőkkel, e) a munkaerő és bérgazdálkodással, f) egyes adatszolgáltatásokkal, beszámolással, bevallásokkal g) a vagyongazdálkodással, h) a belső ellenőrzéssel és a FEUVE rendszer működtetésével, i) a szabályzatok elkészítésével, j) kisebb volumenű ingatlanfenntartási-karbantartási munkák megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos - a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott - mindenkor érvényben lévő Együttműködési Megállapodásban (2. számú melléklet) meghatározott feladatok. 2.6 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA Időbeli hatály Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napjától hatályos. A hatálybalépéssel egy időben a korábbi SZMSZ automatikusan hatályát veszti. A jóváhagyásra a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata erre kijelölt Bizottsága illetékes Területi hatály Az intézmény és a hozzá rendelt, önállóan működő intézmények székhelye és telephelyei Személyi hatály Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az IGSZ teljes személyi állományára, az intézményben működő testületekre, szervezetekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, az intézménnyel szerződéses kapcsolatban lévő személyekre, cégekre. 8 / 48 oldal

9 3 AZ IGSZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 3.1 A SZERVEZET KIALAKÍTÁSA Az IGSZ, mint közszolgáltató intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az IGSZ szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az IGSZ intézményvezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, beosztásaira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. Az IGSZ-hez rendelt intézmények gazdasági dolgozói feletti munkáltatói jogokat az adott intézmény vezetője gyakorolja, így e személyek feladatkörének, munkakörének meghatározása az adott intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában történik. Az általuk ellátandó feladatokat viszont az aláírt és hatályos Együttműködési megállapodás tartalmazza. 9 / 48 oldal

10 3.2 AZ IGSZ SZERVEZETI ÁBRÁJA 10 / 48 oldal

11 3.3 AZ INTÉZMÉNY BELSŐ SZERVEZETI TAGOLÁSA Az igazgató Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, akit Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése nevez ki, ment fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Kinevezése nyilvános pályázat útján, határozatlan időre szól. A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: az intézmény igazgatói státuszára, mint magasabb vezetői beosztású közalkalmazottra vonatkozó közgyűlési határozatban meghatározottak. Az igazgató, mint a költségvetési szerv vezetője felelős - az intézmény kezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, hasznosításáért, - az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek jogszabályokban meghatározott követelményeinek megfelelő betartásáért, - az IGSZ gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, - a számviteli rendért, 11 / 48 oldal

12 - az intézmény működésének és belső ellenőrzésének megszervezéséért, annak jogszabályok szerinti üzemeltetéséért. Feladatai ennek megfelelően: - képviseli az intézményt külső szervek, szervezetek előtt, - szervezi, irányítja és ellenőrzi az IGSZ működésének valamennyi területét, - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi vezetője és dolgozója felett, - az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségét a Közalkalmazotti Tanáccsal egyetértésben gyakorolja, - mint belső ellenőrzési vezető megszervezi és működteti az IGSZ és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzési feladatait ellátó függetlenített belső ellenőrzési szervezetet, - kockázatelemzés és az intézményvezetők javaslata alapján elkészített éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, végrehajtására megbízólevéllel látja el a belső ellenőröket, - biztosítja az IGSZ és a hozzá rendelt intézmények közötti felelősség és munkamegosztást a hatályos Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, - gyakorolja a kötelezettségvállalási, az utalványozási és a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a külön szabályzatban, illetve előírásokban foglaltaknak megfelelően, - biztosítja az IGSZ jóváhagyott költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű, takarékos és törvényi előírásoknak megfelelő felhasználását, a szabályszerű gazdálkodást, illetve az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség határidőre történő teljesítését - intézkedik a vagyonvédelmi, tűz- és munkavédelmi előírások végrehajtásáról, valamint a belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és működtetéséről, - gondoskodik arról, hogy az IGSZ-nél dolgozó közalkalmazottak a szakmai követelményeknek megfelelő és az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel rendelkezzenek, biztosítja a szükséges továbbképzési lehetőségeket, - biztosítja az intézmény alaptevékenységén belül a rendelkezésére bocsátott és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások optimális kihasználását a vállalkozási tevékenység megszervezésével, - intézkedik az intézmény érdekkörébe tartozó, és általa észlelt, vagy tudomására jutott, jogszabályt sértő, vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet megszüntetésére, 12 / 48 oldal

13 - elkészíti, illetve elkészítteti az IGSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát a hozzá kapcsolódó szabályzatokat, rendelkezéseket és gondoskodik ezek folyamatos karbantartásáról, - kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel, helyi, területi (regionális) és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, - támogatja az intézmény munkáját segítő szervezetek, testületek, közösségek tevékenységét, - végrehajtja funkcionális és vezetői ellenőrzési feladatait, folyamatosan értékeli a vezetés, és a szervezeti egységek munkáját, - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe Az igazgató helyettesei és egyéb közvetlen munkatársai Az igazgató közvetlen irányítása és felügyelete alá tartoznak más-más jogkörű helyettesei: a gazdasági vezető és az igazgatási csoportvezető, továbbá egyéb közvetlen munkatársai: az elemző közgazdász, a belső ellenőrök, valamint a műszaki ügyintéző. Az igazgató rajtuk keresztül teremti meg az egyes szervezeti egységek munkavégzéshez szükséges működési feltételeit, összehangolja azok működését, ezzel biztosítja az IGSZ jogszabályoknak és elvárásoknak egyaránt megfelelő hatékony és eredményes működését Gazdasági vezető Az IGSZ igazgatójának szervezet szerinti általános helyettese. Az igazgató tartós távolléte (akadályoztatása) esetén, annak jogkörében (az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésének rendelkezésére is tekintettel) önállóan jár el, az igazgató részére történő beszámolási kötelezettséggel. A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés. A gazdasági igazgató saját tevékenységi körében felelős az IGSZ alapító okiratában meghatározott feladatok közül - az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - az önállóan működő intézmények, valamint az IGSZ pénzügyi, számviteli, (könyvvezetési) és funkcionális ellenőrzési tevékenységének teljes körű ellátásáért. A költségvetési intézmények gazdálkodásának tervezéséért és az előirányzatok felhasználásának figyelemmel kíséréséért, a gazdálkodási körbe tartozó nyilvántartások, adatszolgáltatások, zárlati feladatok, beszámolók határidőre történő elkészítéséért. 13 / 48 oldal

14 A gazdasági vezető - felelős az IGSZ gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a bizonylati rend és okmány fegyelem illetve a pénzügyi előírások megtartásáért, - elkészíti az IGSZ-hez rendelt, önállóan működő intézmények elemi költségvetésének felhasználásával az Intézmények Gazdasági Szolgálata költségvetését, a gazdálkodásról szóló beszámoló jelentéseit és gondoskodik az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, - biztosítja az Együttműködési megállapodásban foglalt költségvetés tervezés, előirányzat-felhasználás, előirányzat módosítás, pótelőirányzat igénylés, pénz- és bankszámlakezelés, számviteli feladatok, munkaerő gazdálkodás és nyilvántartás, selejtezés és leltározás, adatszolgáltatás és beszámolás jogszabályokban és az Együttműködési megállapodásban előírtak szerinti végrehajtását, - felelős az IGSZ gazdasági szabályzatainak (Ügyrend, Számlarend, Számviteli politika, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, FEUVE, Önköltség számítási szabályzat, Vállalkozási tevékenység szabályzata, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata) elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért, - közreműködik az IGSZ többi szabályzatának elkészítésében, karbantartásában, - gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a külön szabályzatban, illetve előírásokban foglaltaknak megfelelően, - szervezi és irányítja az IGSZ és az intézmények könyvviteli, elszámolási, vagyonnyilvántartási, vezetői (FEUVE) és funkcionális ellenőrzési rendjét, rendszerét, - megszervezi és ellenőrzi az IGSZ és az Intézmények előirányzatai felhasználási ütemének követését, gondoskodik a keretek betartásáról, - az igazgató eseti megbízása esetén képviseli az Intézmények Gazdasági Szolgálatát külső szervek előtt. A gazdasági vezető felügyelete alá tartoznak a pénzügyi, a számviteli és eszköznyilvántartási, és a humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető, mint középvezetői beosztású dolgozók, valamint a pénztáros, a banki utaló, és az adózási és energia ügyintéző beosztású dolgozók. Ezek a munkakörök részletesen az Intézményi csoportok fejezetben kerülnek bővebben kifejtésre Igazgatási csoportvezető Az IGSZ igazgatójának szervezet szerinti helyettese, aki az igazgató és az általános helyettes egyidejű tartós távolléte esetén az igazgató részére történő beszámolási kötelezettség mellett elvégzi a halaszthatatlan vezetői feladatokat. Jog és hatásköre a 14 / 48 oldal

15 költségvetési szervek vezetésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban meghatározott. Az igazgatási csoportvezető felelősségi köreit, feladatait, a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az Igazgatási csoport fejezet pontja részletesen tartalmazza Elemző közgazdász A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdász vagy informatikus). 1 Feladata: - az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi munkáját, figyelemmel kíséri a számviteli csoport funkcionális tevékenységét, - az ügyviteli rendszer adatainak felhasználásával, illetve a terület dolgozói által szolgáltatott adatokból az IGSZ igazgatója részére készít döntési javaslatokat, gazdasági elemzéseket, értékeléseket, gazdaságossági számításokat, - közreműködik az IGSZ pályázatainak, a költségvetési jelentés, a mérleg és a beszámoló elkészítésében, részt vesz a költségvetés tervezésében, - javaslatot tesz az IGSZ és az intézmények (költség és energiatakarékos) optimalizált működési, üzemelési körülményei kialakítására, gazdaságossági mutatóinak javítására, érdekeltségi rendszerek kialakítására, - tevékenysége során figyelemmel kíséri a technikai fejlődést és a szabályzók, rendelkezések változásait, kezdeményezi a célszerű és szükséges fejlesztéseket, tevékenység változtatásokat, illetve a belső utasítás módosításokat, - adott esetben szakmai tanácsadással segíti az IGSZ illetve az intézmények dolgozóit, - tevékenysége során köteles megismerni és betartani a munkájára vonatkozó rendelkezések illetve szabályzatok előírásait, amennyiben tevékenysége során olyan hiányosságot észlel, amelynek rendezése vezetői döntést igényel, köteles arról az IGSZ igazgatóját tájékoztatni Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés egy belső, az IGSZ és az intézmények önálló, illetve együttes működését ellenőrző, javaslattevő szervezet, amelynek funkciója az adott intézmény 1 115/2010. (08.17.) GB Határozatával módosítva, 1. számú Módosításban a végleges szöveg 15 / 48 oldal

16 vezetőjének segítése a vezetői feladatok ellátásában, működtetése kötelező. Éves belső ellenőrzési terv és megbízólevél alapján látja el feladatát. A belső ellenőrzés az IGSZ és az intézmények között hatályos Együttműködési Megállapodás alapján, a vezetők által megküldött ellenőrzési javaslatok és kockázatkezelési kérdőívek figyelembevételével elkészíti a stratégiai és az éves ellenőrzési munkaterv tervezetét, ami az egyeztetések és jóváhagyás után, mint tényleges munkaterv kerül végrehajtásra. A belső ellenőrzés az intézmény illetékes vezetője által kért soron kívüli ellenőrzési igénye alapján végzett ellenőrzéseinél jelentési és tájékoztatási kötelezettségét az IGSZ igazgató tájékoztatása mellett az adott intézmény igazgatója részére teljesíti. Feladata: - a belső ellenőrzés az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó, a vezetés munkáját elősegítő, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, eredményességét növelje; - a belső ellenőrzés az ellenőrzött munkaszervezet meghatározott (kitűzött) céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött területen az alkalmazott kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát; - az IGSZ függetlenített belső ellenőrzésének és a FEUVE rendszerének (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) a megszervezéséért, rendszerének kialakításáért valamint működtetéséért az igazgató felelős; - a belső ellenőrzési szervezet tevékenységét éves ellenőrzési terv alapján végzi annak megállapítása érdekében, hogy az ellenőrzött szervek, szervezetek, szervezeti egységek eleget tesznek-e a jogszabályi, rendeleti és egyéb szabályozásokon alapuló kötelezettségüknek, illetve hatékonyan, megfelelő gondossággal látják-e el feladataikat, - az ellenőrzések tapasztalatait az IGSZ igazgatója folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi, - az ellenőrzés tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit tájékoztatja, - a belső ellenőrzési szervezet működésének szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv (szabályzat), illetve a FEUVE rendszerét és működését a Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés szabályzata tartalmazza. A belső ellenőrzés vezetője az IGSZ igazgatója. 16 / 48 oldal

17 Belső ellenőrök Munkájukat közvetlenül az igazgatónak mint Belső ellenőrzési vezetőnek alárendelten, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI..26.) Kormányrendelet jelenleg hatályos rendelkezései szerint és a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően, a Belső ellenőrzési kézikönyvben írottak, valamint az IGSZ és az Intézmények között létrejött Együttműködési megállapodás figyelembevételével végzik. A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (jogi, közgazdasági), vagy más felsőfokú végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, szakmai tapasztalat, valamint regisztráció belső ellenőrként. A belső ellenőr I. feladata: - független, tárgyilagos szervként vizsgálja a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet, ezzel kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője (IGSZ igazgatója és/vagy az intézmény igazgatója) részére, - közreműködik az ellenőrzési munkatervek elkészítésében és az elfogadott munkaterv alapján szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket végez az IGSZ-nél és az intézményeknél a vonatkozó Együttműködési megállapodásra is tekintettel, megállapításairól a valóságnak megfelelő, bizonyítékokkal alátámasztott jelentést készít, javaslatot tesz az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére, - közvetlen kapcsolatot tart az IGSZ-hez kapcsolódó intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportjával, tőlük szakmai útmutatást, tájékoztatást kaphat, de munkavégzése szakszerűsége és hatékonysága javítása érdekében támaszkodik az IGSZ-ben foglalkoztatott munkatársak szaktudására is, - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt (eseményt) észlel, erre utaló mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, azt haladéktalanul jelenti közvetlen vezetőjének, - figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok és rendeletek, rendelkezések illetve utasítások változásait, szükség esetén javaslatot tesz az érintett belső szabályzatok, utasítások aktualizálására, - munkavégzése során figyelemmel kíséri a FEUVE működését, - tartózkodik minden olyan tevékenységtől vagy kapcsolattól, amely csorbíthatja értékítéletének pártatlanságát, vagy az ellenőrzött szervezet érdekeit sértheti, 17 / 48 oldal

18 - bizalmasan kezel minden, az ellenőrzés során tudomására jutott adatot és információt, megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket nem hozhatja nyilvánosságra, illetve illetéktelen személyek tudomására, köteles a titokvédelemre vonatkozó rendelkezéseket és az összeférhetetlenségi szabályokat maradéktalanul betartani, - a belső ellenőrzés munkáját, az ellenőrzések tapasztalatait az IGSZ igazgatója folyamatosan értékeli, és a szükséges intézkedéseket megteszi. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket az adott intézmény vezetője tájékoztatja. A belső ellenőr II. feladata: - független, tárgyilagos szervként vizsgálja a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet, ezzel kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője (IGSZ igazgatója és/vagy az intézmény igazgatója) részére, - közreműködik az ellenőrzési munkatervek elkészítésében és az elfogadott munkaterv alapján szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéseket végez az IGSZ-nél, megállapításairól a valóságnak megfelelő, bizonyítékokkal alátámasztott jelentést készít, javaslatot tesz az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére, - amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt (eseményt) észlel, erre utaló mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, azt haladéktalanul jelenti közvetlen vezetőjének, - figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok és rendeletek, rendelkezések illetve utasítások változásait, szükség esetén javaslatot tesz az érintett belső szabályzatok, utasítások aktualizálására, - munkavégzése során figyelemmel kíséri a FEUVE működését, - tartózkodik minden olyan tevékenységtől vagy kapcsolattól, amely csorbíthatja értékítéletének pártatlanságát, vagy az ellenőrzött szervezet érdekeit sértheti, - bizalmasan kezel minden, az ellenőrzés során tudomására jutott adatot és információt, megfelelő felhatalmazás nélkül ezeket nem hozhatja nyilvánosságra, illetve illetéktelen személyek tudomására, köteles a titokvédelemre vonatkozó rendelkezéseket és az összeférhetetlenségi szabályokat maradéktalanul betartani, - a belső ellenőrzés munkáját, az ellenőrzések tapasztalatait az IGSZ igazgatója folyamatosan értékeli, és a szükséges intézkedéseket megteszi. Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményéről az érintetteket az adott intézmény vezetője tájékoztatja. 18 / 48 oldal

19 Műszaki ügyintéző Munkáját közvetlenül az igazgató alárendeltségében és irányítása mellett, de önálló felelősséggel végzi. A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú közép- vagy felsőfokú iskolai végzettség és/vagy regisztrált építész, gépész műszaki ellenőri közép- vagy felsőfokú szakképesítés. Az ügyintéző feladata: - kezeli és vezeti az IGSZ és az intézmények Ingatlanvagyon kataszterét, jelentéseket készít. Létrehozza és naprakészen karbantartja a Műszaki adattárat; - részt vesz a karbantartási, felújítási és beruházási programok előkészítésében, árajánlatok bekérésében, értékelésében és végrehajtásában, az előzetes felmérésekben, közreműködik az energia-felhasználás optimalizációjával kapcsolatos feladatok végrehajtásában, az energiagazdálkodásra vonatkozó kapacitás felmérések elkészítésében Igazgatási csoport Működését az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó Igazgatási csoportvezető irányítja. Az Igazgatási csoporthoz tartozik a titkárnő, az adminisztrátor, valamint a közcélú foglalkoztatottak. Az Igazgatási csoport az IGSZ ügyfél és iratforgalmát koordinálja, végzi a klasszikus titkársági valamint a futárszolgálati feladatokat, ezen túlmenően részt vesz a pályázatok elkészítésében, közvetlen kapcsolatot tart fenn az IGSZ-en belül a funkcionális területekkel, az intézményekkel és az Önkormányzat illetékes osztályaival Igazgatási csoportvezető A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi). Feladata: - Az IGSZ ügyfél- és iratforgalmának koordinálása, kapcsolattartás a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Osztályaival (továbbiakban Osztály), az intézményekkel, a titkárság munkájának irányítása, 19 / 48 oldal

20 - irányítja és végzi az IGSZ működésével kapcsolatos Igazgatási csoportvezetői teendőket, gondoskodik a szervezet munkavégzéséhez szükséges technikai, ügyviteli feladatok ellátásáról, biztosítja a szabályzatokban előírt iratkezelést, irattározást, irányítja a központi és a kézi irattár valamint a futárszolgálat tevékenységét, - jóváhagyás után gondoskodik az IGSZ szabályzatai, igazgatói utasítások és határozatok sokszorosításairól, és a címzetteknek való eljuttatásáról, - az ügyviteli rendszer adatainak felhasználásával, illetve a terület dolgozói által szolgáltatott adatokból az IGSZ igazgatója részére készít döntési javaslatokat, gazdasági elemzéseket, értékeléseket, gazdaságossági számításokat. biztosítja a folyamatos információáramláshoz szükséges és megfelelő kapcsolatrendszer kialakítását, működtetését az intézmények és az IGSZ, illetve az Önkormányzat Osztályai között, - végrehajtja az IGSZ és az intézmények közötti Együttműködési megállapodásból funkcionálisan rá vonatkozó feladatokat Titkárnő A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: szakirányú közép- vagy felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági), a WORD és EXCEL, POWER POINT programok készségszintű használata, gépírási ismeretek, diktálás utáni szövegszerkesztőbe írás képessége. Feladata: - az Igazgatási csoportvezető közvetlen alárendeltségében, az igazgatási csoportba integrálódva, de önállóan végzi az igazgató munkavégzésével kapcsolatos titkársági teendőket, nyilvántartja a határidős feladatokat, kezeli az igazgató és a gazdasági vezető munka és időbeosztását, gondoskodik a munkavégzéshez szükséges ügyviteli feladatok ellátásáról, - gondoskodik a telefonok, telefax fogadásáról, a kérések, üzenetek, levelek, e- mailek címzettnek történő eljuttatásáról, - fogadja a titkárságra érkező vendégeket, megbeszélésekhez, találkozásokhoz időpontot egyeztet, ellátja a vendégek fogadásával kapcsolatos protokolláris feladatokat, - kezeli a kézi irattárat, a szerződések tárát és a hatályos szabályzatok és utasítások gyűjteményét, gondoskodik arról, hogy a szabályzat és utasítás gyűjtemény aktualizált, hatályos tartalma a belső hálózaton elérhető legyen, 20 / 48 oldal

21 - végzi a vezető beosztású dolgozók munkavégzésével kapcsolatos adminisztrátori teendőket, nyilvántartja a határidős feladatokat, ellátja a munkavégzéséhez szükséges ügyviteli feladatokat, levelet fogalmaz, dokumentumot szerkeszt, másol, megsemmisít, - biztosítja az IGSZ és az intézmények közötti szabályszerű iratforgalmat (átveszi a beérkező leveleket a kézbesítőtől illetve átadja a kimenő leveleket az érintett kézbesítőnek ), az iratokat iktatja, - gondoskodik a kimenő iratok (levelek) elkészítéséről, a szabályoknak megfelelő postázásról, a postai küldemények illetve kézbesítők által hozott iratok átvételéről. - kezeli a hatályos szabályzatok és utasítások gyűjteményét, vezeti az IGSZ és az intézmények Szabályzat-nyilvántartását, biztosítja ezekhez a számítógépes hálózaton keresztül történő hozzáférést, működteti a Szerződések tárát, vezeti a naprakész bélyegző- és aláírás-nyilvántartást Adminisztrátor A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: középfokú iskolai végzettség. Feladata: - az Igazgatási csoportvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját, figyelemmel kíséri az IGSZ iratkezeléssel, irattár működtetésével kapcsolatos tevékenységét; - biztosítja az IGSZ és az intézmények közötti szabályszerű iratforgalmat (átveszi a beérkező leveleket a kézbesítőtől illetve átadja a kimenő leveleket az érintett kézbesítőnek ); - gondoskodik a kimenő iratok (levelek) elkészítéséről, a szabályoknak megfelelő postázásról, a postai küldemények illetve kézbesítők által hozott iratok átvételéről; - közreműködik a több példányban készülő iratok megfelelő példányszámban történő elkészítésében (végzi a fénymásolást); - végrehajtja az irattározásra vonatkozó rendelkezések, különösen az irattározási szabályzat előírásait; - a titkárnő távollétében ellátja a titkársági adminisztrációs feladatokkal kapcsolatos helyettesítést. 21 / 48 oldal

22 Gazdasági csoportok: Számviteli és eszköz nyilvántartási valamint pénzügyi csoportvezetők A gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete alatt állnak. A gazdasági vezető az általa igazgatott apparátuson keresztül biztosítja az IGSZ és az intézmények költségvetésével kapcsolatos, illetve az Együttműködési megállapodásból adódó feladatainak ellátását, intézkedik a felügyeleti szerv és az intézmények részére nyújtandó adatszolgáltatások tartalmi és számszaki helyességéről, szervezi, ellenőrzi és felülvizsgálja a gazdasági szervezet munkáját, az előirányzatok tervezését és felhasználását. Gondoskodik a bizonylati rend és okmányfegyelem megtartásáról, a belső szabályzatok rendelkezéseinek végrehajtásáról, a költségvetési könyvvezetésre, nyilvántartásra, adatszolgáltatásra és ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései végrehajtásáról Számviteli és eszköz nyilvántartási csoportvezető A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői felsőfokú szakképesítés. Feladata: - a gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete alatt szervezi, irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó számviteli és eszköz nyilvántartási csoport dolgozóinak szakmai munkáját; - közvetlen kapcsolatot tart az elemző közgazdásszal, a pénzügyi valamint a humán erőforrás gazdálkodási csoportvezetővel; - ellátja a csoport általános csoportvezetői feladatait, intézi a levelezést és a körlevelek készítésével, kiküldésével kapcsolatos teendőket; - biztosítja a hatályos Együttműködési megállapodásban meghatározott számviteli és analitikus nyilvántartások vezetését és ellenőrzését; - a feldolgozott adatokból gazdasági elemzéseket, értékeléseket, javaslatokat tesz az IGSZ és az Intézmények gazdaságossági mutatóinak javítására; - biztosítja a felügyeleti szerv és az intézmények részére a szükséges adatokat, adatszolgáltatások teljesítését, ezt megelőzően ellenőrzi azok tartalmi és számszaki helyességét; - közreműködik a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok végzésében, készíti a szöveges költségvetéseket, beszámolókat és időszaki jelentéseket, 22 / 48 oldal

23 biztosítja a költségvetési könyvvezetéssel, nyilvántartással, adatszolgáltatással, beszámolással összefüggő egyéb feladatok ellátását; - tevékenysége során figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések változását és kezdeményezi az esetlegesen szükséges belső utasítás karbantartását; - tevékenysége során köteles megismerni és betartani a munkájára vonatkozó jogszabályok illetve szabályzatok rendelkezéseit, amennyiben tevékenysége során olyan hiányosságot észlel, amelynek rendezése vezetői döntést igényel, köteles azt haladéktalanul jelenteni a gazdasági vezetőnek Pénzügyi csoportvezető A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői felsőfokú szakképesítés. Feladata: - a gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete alatt irányítja és szervezi a pénzügyi csoport dolgozóinak szakmai munkáját; - közvetlen kapcsolatot tart az elemző közgazdásszal, a számviteli és eszköz nyilvántartási valamint a humán erőforrás gazdálkodási csoportvezetővel; - ellátja a csoport általános csoportvezetői feladatait, intézi a levelezést és a körlevelek készítésével, kiküldésével kapcsolatos teendőket; - szervezi és ellenőrzi a pénzforgalom kezelésével, a számlaérkeztetéssel és ellenőrzéssel összefüggő feladatokat, végzi a finanszírozási keretfigyelést; - a hatályos jogszabályok, az Ügyrend illetve a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően végzi a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat; - a feldolgozott adatokból gazdasági elemzéseket, értékeléseket, javaslatokat tesz az IGSZ és az intézmények gazdaságossági mutatóinak javítására; - biztosítja a felügyeleti szerv és az intézmények részére a szükséges adatokat, adatszolgáltatások teljesítését, ezt megelőzően ellenőrzi azok tartalmi és számszaki helyességét; - tevékenysége során figyelemmel kíséri a vonatkozó jogszabályok, rendelkezések változását és kezdeményezi az esetlegesen szükséges belső utasítás karbantartását; 23 / 48 oldal

24 - tevékenysége során köteles megismerni és betartani a munkájára vonatkozó jogszabályok illetve szabályzatok rendelkezéseit, amennyiben tevékenysége során olyan hiányosságot észlel, amelynek rendezése vezetői döntést igényel, köteles azt haladéktalanul jelenteni a gazdasági vezetőnek Humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és regisztrált államháztartási mérlegképes felsőfokú szakképesítés. Feladata: - biztosítja az előírt munkaügyi nyilvántartások vezetését, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, az IGSZ és az intézmények létszám és illetménykeret gazdálkodásának figyelését, egyeztetését, - gondoskodik a személyi adatok, a munka-, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, munkavégzésre vonatkozó megállapodások (vállalkozási-, megbízási szerződés, stb.) biztonságos kezeléséről, a megfelelő nyilvántartásokról és az egyéb nyilvántartással kapcsolatos feladatok elintézéséről, - figyelemmel kíséri a közalkalmazotti szabályzat, illetve az irányítása alá tartozó területre vonatkozó szabályzatok rendelkezéseinek érvényesülését, - egyezteti az IGSZ és az intézmények létszám- és illetménykeret-gazdálkodását, végzi a havi bérfelhasználás számítógépes feldolgozását követően az adatszolgáltatást a költségvetés tervezéséhez, valamint az időszaki és éves beszámoló elkészítéséhez, - ellátja a csoport általános csoportvezetői feladatait, intézi a levelezést és a körlevelek készítésével, kiküldésével kapcsolatos teendőket, - tevékenysége során köteles megismerni és betartani a munkájára vonatkozó jogszabályok illetve szabályzatok rendelkezéseit, amennyiben tevékenysége során olyan hiányosságot észlel, amelynek rendezése vezetői döntést igényel, köteles azt a gazdasági vezetőnek haladéktalanul jelenteni Pénztáros A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: szakirányú középfokú iskolai végzettség. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alatt, de önállóan dolgozik. Feladata: 24 / 48 oldal

25 - a Pénzkezelési szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezések végrehajtása, - biztosítja az IGSZ pénztárának szabályszerű működését, az intézményi pénztárak és az intézmények pénzkezelő helyeinek pénzellátását és elszámoltatását, - köteles a készpénz szükségletet felmérni és a tényleges szükségletnek megfelelő pénzmennyiséget címlet szerint biztosítani, a szabályszerű kifizetéseket teljesíteni, - a pénztárral kapcsolatos nyilvántartásokat, elszámolásokat, zárlatokat, jelentéseket és adatszolgáltatásokat a valóságnak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészíteni és azokat az illetékeseknek határidőre továbbítani, - köteles a pénztár működésére és a pénz szállítására illetve kezelésére vonatkozó vagyonvédelmi, biztonságtechnikai szabályokat maradéktalanul betartani, az esetlegesen észlelt rendellenességet haladéktalanul jelenteni Banki ügyintéző A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú középfokú iskolai végzettség, és/vagy szakirányú szakképesítés. A gazdasági vezető irányítása alatt, de önállóan dolgozik. Feladata: - a hatályos rendelkezések szerint biztosítja az IGSZ és az intézmények esetében a technikai alszámlákról az átutalások teljesítését, - a Pénzkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az ellenőrzött, utalványozott, érvényesített, ellenjegyzett átutalásra előkészített számlákat átveszi, és az átutalást teljesíti, - vezeti az előírásoknak megfelelő nyilvántartásokat, megtartja a bizonylati rendet és okmányfegyelmet, jelzi a vezetői intézkedést igénylő és az általa észlelt hiányosságokat, a döntést követően a szükséges intézkedéseket megteszi, - munkavégzése során köteles a területére vonatkozó jogszabályok és szabályzatok változásait figyelemmel kísérni, a nem megfelelően felszerelt, hiányosan kitöltött bizonylatot haladéktalanul visszafordítani, az átutalást megtagadni, és erről a gazdasági vezetőt tájékoztatni. 25 / 48 oldal

26 Adózási és energia ügyintéző A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: főiskolai vagy középfokú iskolai végzettség, adózási ismeretek. A gazdasági vezető irányítása alatt, de önállóan dolgozik. Feladata: - kapcsolatot tart az érdekkörébe tartozó szolgáltatókkal, végzi a közüzemi számlák ellenőrzését, szakmai teljesítés-igazolását; - megszervezi és működteti a fogyasztásmérő-órák állásának havi intézményi adatjelentését, nyilvántartja az óraállásokat, félévente minden óraállást személyesen ellenőriz; - végzi az IGSZ és az intézmények energia-gazdálkodással összefüggő tevékenységét, elkészíti az energia-gazdálkodással összefüggő statisztikákat; - közreműködik az IGSZ és az intézményekre vonatkozó különböző adóbevallások elkészítésében, a számviteli és eszköz nyilvántartási csoportvezető valamint a pénzügyi csoportvezető adatszolgáltatásai alapján elkészíti az adóbevallásokat; - figyelemmel kíséri az adótörvényekkel kapcsolatos törvényeket és azok változásait Beosztott dolgozók A beosztott dolgozók a felettes vezetőtől kapott utasítás és iránymutatás alapján ellátják a munkaköri leírásban meghatározott, illetve a felettes által esetenként vagy időszakosan a feladatkörükbe utalt ügyviteli, adminisztrációs feladatokat Munkaügyi főelőadó A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség. A Humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető irányítása alatt, de önállóan dolgozik. Feladata: - Az IGSZ és az intézmények létszámgazdálkodásának egyeztetése (ezzel együtt az engedélyezett és betöltött létszámhelyek évközi alakulásának figyelemmel kísérése), közvetlen kapcsolattartás az intézmények és a Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) illetékes dolgozóival, adatszolgáltatás teljesítése az Önkormányzat, a MÁK és az Intézmények által előírt határidők betartása mellett; 26 / 48 oldal

27 - az intézmények által beküldött munkaügyi okmányok tételes átvétele, a bérrel kapcsolatos iratok ellenőrzése a számfejtéshez szükséges teljes körűség szempontjából, az előírt nyilvántartások vezetése, a szükséges okmányok továbbítása a MÁK-nak; - a dolgozó által bemutatott eredeti okmányok illetve az alkalmazáshoz szükséges dokumentáció alapján az alkalmazási iratok elkészítése; - kötelessége a bér- és munkaügy területén az új és módosított törvények, jogszabályok, helyi rendeletek megismerése, értelmezése, végrehajtása; - adatszolgáltatást teljesít a költségvetés tervezéséhez (személyi juttatások és különböző járulékok), valamint az időszaki és éves beszámoló készítéséhez, intézi a biztosítottakkal kapcsolatos társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat, ellenőrzi a MÁK listát, és továbbítja a könyvelés felé; - végrehajtja az IGSZ és az intézmények nem rendszeres kifizetésének, változó munkabérek, helyettesítések, távolmaradások számfejtését; - a munkavállalók által leadott változásokat rögzíti a nyilvántartásokban és továbbítja a MÁK felé. Ha a változás családi pótlék kifizetést is érint, jelzi a MÁK illetékes szervezetének; - SZJA bevallással kapcsolatos tájékoztatást, ügyintézést végez, az iratokat továbbítja a munkavállalók felé, majd a kitöltött nyomtatványokat ellenőrzi és visszajuttatja a MÁK-nak; - intézi az illetményelőleg felvételével kapcsolatos jelentéseket, ellenőrzéseket; - gondoskodik a személyi adatok, a munka- és közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok, munkavégzésre vonatkozó megállapodások (megbízási szerződések) biztonságos kezeléséről, tárolásáról; - megállapítja a munkavállalók éves szabadságát, a felhasználást időszakosan egyezteti az intézmény illetékes munkatársával; - nyilvántartást vezet a nyugdíjas és kisegítő munkavállalókról; - az intézményeknél alkalmazott közcélú munkavállalókról havonta adatot szolgáltat a fenntartó felé; - elkészíti az esedékes statisztikai jelentéseket; - napi rendszerességgel bonyolítja a MÁK és az IGSZ e-adat forgalmát. 27 / 48 oldal

28 Munkaügyi előadó A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel: szakirányú középfokú iskolai végzettség, és/vagy szakirányú szakképesítés. A Humán erőforrás gazdálkodási csoportvezető irányítása alatt, de önállóan dolgoznak. Feladata: - az IGSZ és az intézmények létszám- és illetménykeret-gazdálkodásának egyeztetése, közvetlen kapcsolattartás az intézmények és a Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) illetékes dolgozóival, adatszolgáltatás teljesítése az Önkormányzat, a MÁK és az Intézmények által előírt határidők betartása mellett, - az intézmények által beküldött munkaügyi okmányok tételes átvétele, a bérrel kapcsolatos iratok ellenőrzése a számfejtéshez szükséges teljes körűség szempontjából, az előírt nyilvántartások vezetése, a szükséges okmányok továbbítása a MÁK-nak, - az intézményvezető írásos adatfelvételi lapja és a dolgozó által bemutatott eredeti okmányok alapján készíti el az alkalmazási iratokat, - végrehajtja az IGSZ és az Intézmények nem rendszeres kifizetésének (változó munkabérek, helyettesítések, távolmaradások) számfejtését (a központi illetményszámfejtő program IMI használatával), a számfejtést követően elkészíti az egyszeri kifizetés banki csomagját, - adatszolgáltatás teljesít a költségvetés tervezéséhez (személyi juttatások és munkaadói járulék sorai), valamint az időszaki és éves beszámoló elkészítéséhez, intézi a biztosítottakkal kapcsolatos társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat, ellenőrzi a MÁK listát, és feladja analitikus könyvelésre, - tevékenysége során köteles megismerni és betartani a munkájára vonatkozó jogszabályok illetve szabályzatok rendelkezéseit, amennyiben tevékenysége során olyan hiányosságot észlel, amelynek rendezése vezetői döntést igényel, köteles azt a csoportvezetőjének haladéktalanul jelenteni Főkönyvi könyvelő A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú közép- vagy felsőfokú iskolai végzettség,és szakirányú szakképesítés (államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség). A számviteli és eszköz nyilvántartási csoporton belül, a csoportvezető irányítása alatt, de önállóan dolgozik. 28 / 48 oldal

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT í K Ő B Á N Y A I C S O D A P Ó K Ó V O D A 1104 Budapest, Mádi utca 127. Tel/fax: (06-1) 260-33-62 Tel: (06-1) 431-9936 Internet: www. csodapokovoda.kobanya.hu email: csodapok. ovoda@ gmail.com Iktatószám:

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Gyömrő, Teleki kastély SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítással egybeszerkesztett Hatályba lép:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2008. év Veszprém Megyei Önkormányzat I D Ő S E K O T T H O N A 8182-Peremartongyártelep, Harangvirág u. 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA PEREMARTONGYÁRTELEP SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben